Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet"

Transkript

1 Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

2 Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012 til juni 2014 og genforhandles i maj Aftalen kan af begge parter opsiges med 1 måneds skriftlig varsel. Baggrund AAU er et ungt, internationalt orienteret netværksuniversitet, som har til hensigt at bidrage til det globale samfunds viden, og det danske samfunds velstand, velfærd og kulturelle udvikling, og til at understøtte regional videnspredning og udvikling. AAU vil således bestræbe sig på at gøre sine forsknings-, undervisnings- og udviklingsaktiviteter anvendelige for erhvervslivet og offentlige institutioner gennem sin kandidatproduktion, innovationsaktiviteter, publikationer, samarbejder, afholdelse af konferencer, seminarer og workshops. AAU ønsker at være i en dynamisk og levende dialog med det omgivende samfund og etablere vidensamarbejde bredt, herunder også med virksomheder og offentlige institutioner, der ikke har haft tradition for samarbejde med AAU. Erhvervslivet og offentlige institutioner skal komme til at se AAU som en naturlig samarbejdspartner for udvikling og innovation indenfor AAU's kompetenceområder. For at mindske gabet mellem universitetet, Randers Kommune og erhvervslivet i kommunen vil aftalen således skabe udgangspunkt for en bedre infrastruktur, vidensopbygning og samarbejde. Randers Kommune er med sine indbyggere og placering i det østjyske bybånd en kommune i vækst og udvikling. Randers Kommune ønsker med samarbejdsaftalen at udbygge sine relationer til AAU for derigennem at styrke den fortsatte positive udvikling og realisere kommunens mål om at: flere skal have mere uddannelse (uddannelsesniveauet skal hæves) virksomhedernes produktivitet og innovationskraft skal løftes den kommunale service skal fortsat udvikles På baggrund af dette indgås denne aftale, som dermed fornyer den tilsvarende aftale af XXXX. Formål med aftalen Vi ønsker samlet at bidrage til at øge samspillet mellem AAU og Randers Kommune om: Innovation Uddannelse Kompetenceudvikling Formålet er således at tilvejebringe værdiskabelse og vækst for begge parter i det moderne vidensamfund. Ydelser AAU stiller følgende virkemidler til rådighed for erhvervsliv, videninstitutioner og Randers Kommune: 2

3 a. Netværk b. Studenterprojekter c. Studenterpraktik d. Erhvervs PhD e. Forskningssamarbejde f. Kommercialisering g. Forskningsbaserede videnserviceydelser h. Karriererådgivning og fastholdelse af arbejdskraft i. Uddannelse j. Matchmaking infrastruktur Randers Kommune bidrager med følgende til opfyldelse af aftalen: Forslag til nye aktiviteter forankret i kommunens visionspolitikker Allokering af den fornødne tid til mødeaktivitet og gennemførelse af aktiviteter Formidling af kontakt mellem virksomheder og videninstitutioner og AAU's kompetencemiljøer ved virksomhedsbesøg eller anden kontakt til virksomheder og videninstitutioner Deltagelse i relevante netværk sammen med AAU Bidrag til tilvejebringelse af ressourcer, herunder etablering af tværgående egen matchmaking infrastruktur Støtte til samarbejde mellem AAU og kommunens uddannelsesinstitutioner Organisering Der er nedsat en styregruppe for samarbejdet med repræsentanter fra AAU, Randers Kommune samt Randers Erhvervs- og Udviklingsråd. Denne gruppe bærer det overordnede ansvar for realiseringen af aftalen. 1. Styregruppen mødes 4 gange årligt for at vurdere fremgang og tidsplan for aftalen samt idégenerering og nytænkning for samarbejdet. 2. Styregruppen beslutter handlingsplaner for de aktiviteter, der ønskes gennemført samt opfølgning herpå. Der udpeges en ansvarlig for de enkelte handlingsplaner. 3. En medarbejder fra hver partner varetager sekretariatsopgaver, herunder forberedelse af styregruppemøder 4. Der udarbejdes årlige mødeplaner for styregruppen. Synliggørelse af samarbejdet Begge parter forpligtiger sig til at holde høj synlighed om samarbejdet. Aalborg den xxxx For Aalborg Universitet For Randers Kommune Inger Askehave, prorektor Henning Jensen Nyhuus, borgmester 3

4 Bilag 1 Indsatser På baggrund af gældende eller kommende visionspolitikker i Randers Kommune er der udpeget følgende fokuserede indsatser: Børn, Skole og Kultur Udvikling af o kvalitetsindikatorer/-værktøjer inden for dagtilbudsområdet o kvalitetsindikatorer/-værktøjer inden for døgn- og familieplejeområdet o velfærdsteknologi inden for dagtilbudsområdet o inkluderende læringsmiljøer inden for skoleområdet o brug af it-værktøjer i undervisningen inden for folkeskolen o Miljø og Teknik et boligsocialt monitoreringsværktøj. Strategi for bedre servicering af erhvervslivet Brugerundersøgelse for Miljø og Teknik som opfølgning på servicepolitik Udvikling af mobilitetspolitik Udvikling af innovative løsninger til strategisk klimaplanlægning og klimatilpasning o reduktion af energiforbrug o samspil mellem forskellige energiformer o anvendelsen af vedvarende energikilder også i forhold til erhvervslivet o bæredygtig transport o konkrete klimatilpasningsprojekter i mindre lokalsamfund Udvikling af midtbyen, herunder formulering af en masterplan til integration af havneomdannelse, detailhandelsstruktur, mobilitet, Planet Randers etc. Analyse af det åbne land gerne med brug af GIS Biodiversitetsstrategi Konkrete digitaliserings- og selvbetjeningsløsninger Social og Arbejdsmarked Velfærdsteknologi for området for voksne og handicap Effektiv anvendelse af talegenkendelse i administration Effektiv anvendelse af talegenkendelse indenfor området for voksne og handicap Kvalitetsudvikling af indsatsen for udsatte grupper Økonomistyring på det specialiserede socialområde (allerede eksisterende erhvervsph.d.- aftale) Sundhed og Ældre Kompetenceudvikling af medarbejdere Evidens IT og dokumentation Organisering og optimering af samt produktivitet og effektivitet i produktion af sundhedsog velfærdsydelser Det nære sundhedsvæsen Hverdagsrehabilitering Ældreboligplan Digitalisering Ekstern og intern kommunikation Forebyggelse generelt Forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Kronikere 4

5 Randers Bibliotek Udvikling af o bibliotekets fysiske rum og brugerflader, herunder biblioteket i byrummet og i naturen o bibliotekets digitale rum og brugerflader, herunder digitale tilgængeligheds- og formidlingsformer og -løsninger o publikums brugs- og læringsformer Kompetenceudvikling af medarbejdere Optimering af Matchpoint Randers som mødested for unge, universitet og erhvervsliv i Randers Erhverv og Udvikling Nye industrielle produktionsformer og værdikæder Innovativ bydelsudvikling Oplevelsesøkonomi og turisme OPI og OPP som strategisk samarbejdsform Bosætning Detailhandelsstruktur Strategisk byplanlægning Tiltrækning af højtuddannet arbejdskraft Hver af de nævnte forvaltninger/afdelinger har udpeget en matchmaker til certificering i september måned. Hermed etableres en administrativ infrastruktur, som spejler AAUs matchmaking-infrastruktur. De respektive matchmakere ved Randers Kommune vil have ansvar for den nødvendige konkretisering af projekter inden for de nævnte indsatsområder samt planlægning, koordinering, eksekvering og administration af konkret igangsatte projekter i den pågældende forvaltning/afdeling. Samtidig har disse matchmakere ansvar for at afrapportere på konkrete projekter forud for styregruppemøder. Matchmakere i Randers Kommune mødes 2 gange årligt med kolleger ved AAU med henblik på planlægning, koordinering og videndeling i relation til eksisterende og nye projekter. 5

AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE

AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE 2015 Indholdsfortegnelse Aalborg Universitets samarbejde med erhvervslivet... 2 Fokuspunkter for den erhvervsrettede kultur på AAU... 2 AAU-værktøjer og

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland Juni 2007 Danmark skal være blandt de lande i verden, hvor det er bedst at bo, leve og arbejde også

Læs mere

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere

BUDGET a 2015 Indholdsfortegnelse Sammenfatning af budget... 5 1. En økonomi i balance... 21 1.1 Budgettet i hovedtal... 21 1.2. Økonomiaftalen... 21 1.3. Sundhedsområdet - udfordringer på

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt de 10 rigeste

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. maj 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus

Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus Skolepolitik for Århus Kommune 2004-2008 Indledning Børnene i Århus har brug for en skole, der klæder dem på til fremtiden Skolen skal være en positiv

Læs mere

TILLÆG TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVS- UDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND

TILLÆG TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVS- UDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND 17. juni 2008 TILLÆG TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVS- UDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND Regeringen og Vækstforum for Region Midtjylland indgik i juni

Læs mere

SEKRETARIAT OG DIGITALISERING DIREKTIONSSTRATEGI 2014

SEKRETARIAT OG DIGITALISERING DIREKTIONSSTRATEGI 2014 SEKRETARIAT OG DIGITALISERING DIREKTIONSSTRATEGI 2014 1 Initialer: THUJ Sag: 306-2013-65537 Dok.: 306-2013-282772 Oprettet: 18. oktober 2013 Version: 13.december 2013 Indhold Kommunens overordnede udfordringer...

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

REGIONAL UDVIKLINGSPLAN 2012 Status om samarbejder mellem region og kommuner

REGIONAL UDVIKLINGSPLAN 2012 Status om samarbejder mellem region og kommuner REGIONAL UDVIKLINGSPLAN 2012 Status om samarbejder mellem region og kommuner Senest opdateret 1. marts 2013 Side 1 I notatet er redegjort for igangsatte projekter/aktiviteter til realisering af den regionale

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK

ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK UDDRAG AF VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet den 17. december 2012 Helsingør Kommune - Vores vej // Erhvervs- og Vækstpolitik // Side 1 ERHVERVS-

Læs mere

DELSTRATEGI FOR DIGITALISERING 2014-2017 IMAGINE VIA 2020

DELSTRATEGI FOR DIGITALISERING 2014-2017 IMAGINE VIA 2020 DELSTRATEGI FOR DIGITALISERING DELSTRATEGI FOR D I G I T A L I S E R I N G 2014-2017 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 IMAGINE VIA 2020 2 AMBITION DET VIL VI I FORHOLD TIL DIGITALISERING Ambitionen

Læs mere

Mål og fokusområder i erhvervsserviceindsatsen i Region Midtjylland

Mål og fokusområder i erhvervsserviceindsatsen i Region Midtjylland Juni 2010 Mål og fokusområder i erhvervsserviceindsatsen i Region Midtjylland 1. Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet og Kommunernes Landsforening har indgået en aftale om, at kommunerne overtager

Læs mere

Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Vækstforum Hovedstaden 12. december 2014

Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Vækstforum Hovedstaden 12. december 2014 Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Vækstforum Hovedstaden 12. december 2014 Regeringen og Vækstforum Hovedstaden er enige om at styrke samarbejdet om indsatsen for vækst og erhvervsudvikling,

Læs mere

Aftale om udviklingsmæssige aktiviteter

Aftale om udviklingsmæssige aktiviteter Side 1 Aftale om udviklingsmæssige aktiviteter KL Sundhedskartellet Bilag A: Bilag B: Bilag C: Bilag D: Bilag E: Bilag F: Bilag G: Principper for økonomi, styring, administration og anvendelse Aftalen

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN 18. april 2012 Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den aktuelle krise, men også at den danske

Læs mere