MASTERPLAN Realisering af visionerne for STAY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MASTERPLAN. 30-04-2014 Realisering af visionerne for STAY"

Transkript

1 Realisering af visionerne for STAY

2 MASTERPLAN REALISERING AF VISIONERNE FOR STAY DIMITTENDER SKAL BIDRAGE TIL NORDJYLLANDS VÆKST Aalborg Kommune har over de senere år investeret massivt i at gøre det attraktivt for unge at studere i Aalborg nye ungdomsboliger, spændende bymiljø, bredt kulturliv mv. og det er lykkedes. Hvert år flytter mange unge til Aalborg i forbindelse med studiestart. Denne tilflytning er den væsentligste årsag til Aalborg Kommunes positive befolkningsudvikling, og er af stor betydning både for kommunens og samfundets økonomi. Den største betydning for økonomien og virksomhederne i Nordjylland får de unge dog først, hvis de får job i det nordjyske og kan bidrage til udviklingen og væksten. Det er omkring halvdelen af de unge fra AAU, der bliver i landsdelen efter endt uddannelse. Idet optagene på AAU og UCN er steget markant de senere år, er det nødvendigt at skabe flere jobs til dimittenderne, hvis vi skal fastholde den samme andel. Man kan sige, at Aalborg og Nordjylland står med en unik mulighed for at udvikle vores virksomheder og samfund, hvis vi formår at skabe jobs til og fastholde de mange, dygtige dimittender, der bliver uddannet i Aalborg. Denne mulighed ønsker Aalborg Kommune at gribe og har derfor iværksat STAY jobskabelse i partnerskab. Aalborg Kommune ønsker i partnerskab med alle relevante interessenter at gøre en særlig indsats for jobskabelse for nyuddannede. Målet er at fastholde den samme eller en større andel af dimittenderne i Aalborg / Nordjylland og dermed skabe øget udvikling, vækst og beskæftigelse i regionen. VISIONERNE FOR STAY Med STAY ønsker Aalborg Kommune at skabe en endnu stærkere og mere international vidensby og region. STAY handler om at fortsætte den kulturændring vi allerede er i gang med mod flere vidensintensive job og virksomheder. Det er en ændring af vores selvopfattelse, vores stolthed og vores måde at tale om os selv og vores region på. Vi skal sammen tro på og kommunikere til omverdenen, at vi har meget et byde på, mange styrker, mange stærke og internationale virksomheder mv. Det er det lange, seje træk og helt afgørende at vi står sammen om det. Det overordnede mål med STAY er at skabe vækst og udvikling i vores virksomheder og region. Det er vi allerede rigtig godt i gang med. Region Nordjylland, Væksthus Nordjylland, de nordjyske kommuner, AAU, UCN og andre uddannelsesinstitutioner mv. gør i dag en stor indsats for at udvikle vores region og skabe gode forhold for vores virksomheder. BrainsBusiness, HUB North, BioMed Community og andre klyngesamarbejder og branchenetværk er gode eksempler på tiltag, der har fokus på vækst og Side 1

3 jobskabelse i et tæt partnerskab mellem forskning / uddannelse, private virksomheder og offentlige partnere i Nordjylland. Der er også mange gode initiativer i gang til fastholdelse af dimittender; Videnpilotordninger, Projekt Jobstrategi, Isbryderordninger, Akademikerkampagner, Inkubatorer på UCN og AAU mv. Men det er første gang, at vi samler alle relevante aktører og sammen sætter fokus på at fastholde nyuddannede dimittender i Nordjylland gennem jobskabelse. I Nordjylland er vi netop kendt for at samarbejde tæt på tværs af sektorer (triple helix). Aalborg Kommunes vision for STAY er, at dette tætte samarbejde kan komme i spil og gavne os, når vi skal gribe den unikke mulighed med de mange nye dimittender, der skal bidrage til udviklingen af Nordjylland. STAY-CHARTRET Aalborg Kommune ønsker STAY etableret som en paraply, et partnerskab og en langsigtet, bæredygtig indsats. STAY er altså ikke et nyt (parallel)projekt med en ny organisering, men et commitment mellem involverede parter, der ønsker jobskabelse for og fastholdelse af højtudannede i Nordjylland. For at opnå engagement og commitment til indsatsen, har parterne formuleret STAY-chartret, bestående af følgende fire punkter: 2+2=5 Partnerne arbejder sammen, deler viden og erfaringer for at opnå synergi og merværdi af initiativer og skabe muligheder og resultater. Tænk ud af boksen Nye muligheder kræver nye ideer i STAY skaber vi skæve ideer og nye måder at gøre tingene på. International overligger Alle initiativer og tiltag i forbindelse med STAY skal have en international dimension, hvis det giver mening det kan være fokus på internationale studerende og medarbejdere, eksporterende virksomheder, kommunikation på engelsk mv. Udgangspunkt i virksomhedernes behov STAY handler om, hvordan dimittender fra AAU og UCN kan komme i job og bidrage til udviklingen i Nordjylland. Jobskabelsen skal ske med udgangspunkt i behovene hos virksomhederne både de private og de offentlige. Side 2

4 FAKTABASERET GRUNDLAG FOR STAY Aalborg Kommune har i foråret 2013 fået gennemført en detaljeret kortlægning og analyse som udgangspunkt for STAY. Formålet med analysen har været at danne et solidt vidensgrundlag for den fremtidige STAY-indsats, samt at komme med inspiration og anbefalinger til, hvad indsatsen i praksis kan indeholde. Analysen bestod af fire delanalyser: Fremskrivninger og analyse af udbud og efterspørgsel efter højtuddannede i Nordjylland. Kortlægning af eksisterende initiativer i Nordjylland med henblik på koordinering. Kortlægning og analyse af udenlandske initiativer for at få inspiration til den fremadrettede indsats. Udarbejdelse af en benchmarkmodel for, hvordan Nordjylland klarer sig sammenlignet med andre lignende regioner. Resultaterne af analysen kan findes på Aalborg Kommunes hjemmeside: Hovedpointerne fra analysen er: Markant stigning i efterspørgslen efter højtuddannede frem mod 2016 LVU: Stigning i efterspørgsel inden for de fleste studieretninger MVU: Primært stigning i efterspørgsel ift. samfundsfaglige/business - samt sundhedsuddannelser Udbuddet af højtuddannede stiger også og det stiger hurtigere end efterspørgslen pga. de stigende optag på AAU og UCN Med den eksisterende fastholdelse (ca. 50%) og fortsat stigende optag vil der mangle ca. 800 jobs til højtuddannede i Nordjylland i 2020 derfor fokus på at skabe flere vidensjob Fastholdelsen af kandidater fra AAU ser ud til at være steget fra ca. 40% i 2009 til ca. 50% i 2012 (Tallene er dog opgjort på forskellig vis, så det skal tages med forsigtighed) Sektorer der især vil kunne drive efterspørgslen efter højtuddannede er IKT, Finans og Vidensservice samt vidensintensive produktionsvirksomheder f.eks. inden for offshore og energi og miljø Også de offentlige sektorer er vigtige jobskabere. De aftager i dag størstedelen af højtuddannede i Nordjylland Side 3

5 INDSATSOMRÅDER I STAY På baggrund af dialogmøder med interessenter og det faktabaserede grundlag er der udpeget fire indsatsområder i STAY: Relationer mellem studerende og erhvervsliv Jobskabelse og iværksætteri for nyuddannede Branding og synlighed Internationalt potentiale Indsatsområder og principperne bag STAY = STAY-chartret Relationer ml. Studerende og Erhvervsliv Jobskabelse og Iværksætteri Branding og Synlighed Internationalt potentiale STAY-chartret 2+2=5 Tænk ud af boksen International overligger Udgangspunkt i virksomhedernes behov Indsatsområde 1. Relationer mellem studerende og erhvervsliv Målet med indsatsområdet er at skabe gensidig viden om hinanden mellem studerende og erhvervslivet/ virksomhederne i Nordjylland og gøre de studerende parate til erhvervslivet. På den ene side skal de studerende kende de spændende jobmuligheder og virksomheder, der ligger lige udenfor døren, INDEN de dimitterer og flytter fra regionen, fordi de enten har fået et jobtilbud et andet sted eller fordi de tænker, at der alligevel ingen jobmuligheder er i Nordjylland. Side 4

6 På den anden side skal virksomhederne erfare, hvilken merværdi dimittenderne kan bidrage med i deres virksomhed. Dette kan ske lettest og billigst under studietiden gennem praktik, studiejob, projektsamarbejde mv., hvor virksomhederne ikke skal beskæftige en højtuddannet på fuld tid og betale en høj løn. Et tredje og nok så vigtigt formål med de relationsskabende initiativer er, at de studerende gennem praktik, studiejobs mv. får udviklet deres forretningsmæssige og virksomhedsmæssige kompetencer. De lærer noget om, hvordan virksomheder og arbejdsplader fungerer noget som virksomheder og arbejdsgivere efterspørger. Indsatsområde 2. Jobskabelse og iværksætteri for nyuddannede Målet med dette indsatsområde er at knytte dimittender og virksomheder sammen, og sikre gode vilkår for nyuddannede, der ønsker at starte egen virksomhed for i sidste ende at skabe flere jobs til dimittender i Nordjylland. Indsatsområde 3. Branding og synlighed En væsentlig måde at skabe flere jobs til dimittender på er ved at fastholde eksisterende virksomheder og tiltrække nye virksomheder, der har brug for vidensmedarbejdere. Formålet med dette indsatsområde er derfor at videreudvikle regionen som et attraktivt sted for vidensarbejdspladser og ikke mindst at gøre verden opmærksom på vores attraktivitet gennem synlighed og branding af vores region. Målet er at fastholde og udvikle de virksomheder, der allerede er her og som har højtuddannede ansat. Der er stor sandsynlighed for, at de vil ansætte flere dimittender, hvis de vækster og udvikler sig. Derudover er det væsentlig også at kunne tiltrække nye virksomheder til regionen, som på sigt vil ansætte dimittender. Målet er deslige at sætte fokus på de nordjyske virksomheder, der ikke traditionelt set ansætter højtuddannede. Formålet er at bringe lys over, hvad de forskellige grupper af højtuddannede kan bringe af værdi til en virksomhed, for at kunne åbne dørene for de højtuddannede til denne type virksomhed. Indsatsområde 4. Internationalt potentiale Formålet med indsatsområdet er at vise, at vi med den rette indsats kan gøre lagkagen større ved at udvikle flere jobs og nye typer af jobs - for derved at udvide Nordjyllands vækstmuligheder. Hvis vi i Nordjylland forstår at sætte de internationale studerende og dimittender i spil på den rigtige måde, kan de bidrage til, at virksomhederne kan udvikle nye markeder, igangsætte nye leverandør- og aftagermarkeder - på baggrund af de internationales sprog og kulturforståelse. Side 5

7 ORGANISERING OG AKTØRER STAY er etableret som et partnerskab uden selvstændig bestyrelse eller styregruppe. Til at sikre koordinering af initiativer, fremdrift i indsatsområderne, synlighed om STAY mv. er der etableret en arbejdsgruppe med deltagelse af alle interesserede partnere. Hver partner/organisation i STAY er selv ansvarlig for at informere og sikre ejerskab i egen organisation. Kernen i STAY er således arbejdsgruppen, der er blæksprutte for STAY indsatsen og hvor hver organisation selv er ansvarlig for at involvere sit bagland og lade indsatsen sprede sig som ringe i vandet. Alle interesserede kan deltage i STAY indsatsen. Jo mere man investerer i arbejdet, jo mere får man ud af det møder man op, får man indflydelse. Alle deltagende partnere accepterer STAY-chartret. Der er ingen medlemskontigent eller anden betaling. Indsatsområderne løftes af en initiativgruppe på hvert af de fire områder. Derudover er der etableret en koordinationsgruppe bestående af tovholderne fra de fire initiativgrupper samt projektlederen for STAY. Koordinationsgruppen har en koordinerende rolle og beslutter, hvordan de midler, som Aalborg Kommune har allokeret til initiativer i STAY, allokeres. Illustration af sammenhæng mellem aktører og indsatsområder Side 6

8 * Øvrige aktører der er involveret i STAY: Væksthus Nordjylland Beskæftigelsesregion Nordjylland Jobcentrene Trademark Future Lounge en del af Erhverv Norddanmark Branchenetværk og klynger Beskæftigelsesrådene Uddannelsesråd Offentlige arbejdsgivere Studerende danske og internationale (AAU Matchers) Studenterorganisationer/studieråd (AIESEC) STAY partnerne har forskellige roller og perspektiver. Hvis de studerende anskues som det eftertragtede produkt, så kan UCN og AAU ses som producenter, mens virksomhederne kan ses som aftagere. De offentlige partneres rolle er at skabe vækst og arbejdspladser, men samtidig er de også selv store aftagere af dimittender. Endelig er UCN og AAU også selv store arbejdspladser for højtuddannede. POLITISK FORANKRING STAY sættes på dagsordnen ved de årlige møder mellem Aalborg Kommunes magistrat og henholdsvis AAUs og UCNs direktion. Derudover opfordres til, at STAY drøftes i Erhvervsråd, Vækstforum, bestyrelser hos erhvervsorganisationer og andre relevante fora for at sikre politisk forankring. ØKONOMI Der er ingen medlemskontingent eller anden finansiering af STAY. Aalborg Kommune har afsat et budget til STAY-aktiviteter på kr i 2014 og i Disse midler administreres af BusinessAalborg, Aalborg Kommune og bevilges af STAY koordinationsgruppen bestående af repræsentanter fra AAU, UCN og BusinessAalborg. Derudover opfordres til at søge ekstern funding til gennemførelse af aktiviteter. De deltagende partnere i STAY finansierer selv de timeressourcer, der investeres i STAY. Side 7

9 TIDSRAMME STAY-indsatsen er iværksat som et langsigtet initiativ, der skal have tid til at leve og virke, inden det rigtig slår igennem ift. antal nye jobs. Derfor er der ikke fastsat en tidsramme eller slutdato for indsatsen. Aalborg Kommune, som er initiativtager til indsatsen, vil arbejde for og opfodrer til, at der holdes kontinuitet og flow i indsatsen, så gejsten og virkningen af indsatsen ikke fortaber sig. MÅL OG EVALUERING Det foreslås, at STAY arbejdsgruppen formulerer mål for indsatsen og lægger en plan for, hvordan og hvornår, der evalueres på målene. En del af evalueringen kan eks. være en udbygning af benchmarkmodellen fra Oxford Research. Aalborg Kommune har strategiske samarbejdsaftaler med AAU og UCN. Det er oplagt, at aftaler om målsætninger og opfølgning heraf tænkes ind i det strategiske samarbejde. Dertil kommer, at de enkelte initiativer, der igangsættes som en del af STAY, opstiller mål og laver tidsog handlingsplaner, så det er muligt at følge fremdrift og virkning af de enkelte initiativer. Side 8

10 BILAG: Idékatalog I dette idekatalog præsenteres en række ideer til konkrete indsatser og initiativer, der kan iværksættes som en del af STAY. Idékataloget er tænkt som inspiration til STAY-indsatsen. Kataloget er ikke udtømmende, og der kan sagtens igangsættes initiativer, der ikke er med i dette katalog ligesom det ikke vil være alle initiativer, der igangsættes. Ideerne er inddelt i fire afsnit svarende til de fire indsatsområder i STAY det 4. indsatsområde er ikke beskrevet så udtømmende som de andre, da det er kommet til senere i processen: Relationer mellem studerende og erhvervsliv Jobskabelse og iværksætteri for nyuddannede Branding og synlighed Internationalt potentiale For hvert indsatsområde beskrives nuværende initiativer på området, idéer til handlinger og nye initiativer introduceres og der henvises til eksisterende initiativer andre steder i verden, der kan fungere som inspiration. Indsatsområde 1. Relationer mellem studerende og erhvervsliv Nuværende initiativer på området Indsats Fokusområder / uddybning Læs mere AAU Matchmaking AAU Matcher Vidensspredningsaftalens Studenterklynge Projekt Jobstrategis fokusområde Studerende AAU Matcher er en unik skare af frivillige og erhvervsrettede studerende på AAU, der gennem studietiden gør en særlig indsats for at netværke og formidle samarbejdstilbud med erhvervslivet til studerende. Projektet har 5 indsatsområder under Studenterklyngen: Uddannelse Studenterpraktik i virksomhed Studenterprojekt i samarbejde med virksomhed Karriererådgivning Solution Camp Fokus på jobmuligheder Jobsøgningskurser Kompetenceafklaringskurser Branchekendskab (herunder fokus på SMV er) Forretningsforståelse Virksomhedskontakt, praktik, projektsamarbejde, studiejob Virksomhedsdating Job seeking for international students Personprofil-analyse STAY Analyse bilag 2: Tabel over igangværende initiativer Om+Projekt+Jobstrategi/ Side 9

11 UCN CareerGate AIESEC UCN CareerGate er en online job-portal, som hjælper studerende, nyuddannede og virksomheder med at finde hinanden. AIESEC er en global studenterorganisation, der tilbyder medlemmer udvekslingsophold I udlandet, ledertræningsprogrammer og praktikophold. AIESEC i Aalborg har fokus på at skabe praktikpladser for studerende i Aalborg. Hertil kommer diverse mindre tiltag hos AAU, UCN, Aalborg Kommune og andre aktører for at skabe/formidle studiejobs og praktikpladser (forskellige ordninger på AAU og UCN for forskellige studieretninger) Ideer til handlinger og nye initiativer - Idekataloget for indsatsområde 1: Initiativ Studiejobs Praktik Studiejobs og praktikpladser for internationale studerende Studiejobs og praktikpladser i det offentlige Projektsamarbejde Gæsteforelæsere Uddybning og inspiration Tiltag der kan skabe flere studierelevante jobs til de studerende. I Aalborg Kommune har man sat måltal for, hvor mange studiejobs man vil have kunne det være til efterfølgelse hos andre arbejdsgivere/virksomheder? Kunne der gøres mere ud af at bruge studyaalborg.dk, hvor studiejobs kan opslås? Kunne man lave kampagner direkte til virksomhederne for at gøre opmærksom på, hvad de kan bruge studiejobbere til og få ud af at have dem tilknyttet virksomheden? Der er mange uddannelser på UCN og AAU, hvor der er praktikker lagt ind i uddannelsen. Det er dog meget forskelligt, hvordan praktikforløbene er skruet sammen, og hvor meget de studerende er integreret i virksomhederne. Kunne praktikordningerne gøres endnu mere virksomhedsrettede, så virksomhederne og de studerende får endnu mere ud af forløbene? Man kunne også lave kampagner, der gør virksomheder opmærksomme på, hvad de får ud af at have en praktikant, hvordan de gør mv. Der kunne ses på, om der kan skrues ned for den stigende akademisering af virksomhedsopgaver og praktikophold, som virksomhederne oplever i forhold til universitetsstuderende. UCN har qua deres mange virksomhedsnære uddannelser med obligatorisk praktik ofte et tæt forhold til virksomhederne. Kunne AAU dels lære af UCN s erfaringer, og kunne UCN fungere som en slags døråbner i forhold til at få flere virksomheder til at ansætte (flere) dimittender? Forslag om en særlig indsats for at skabe flere studierelevante jobs og praktikpladser for internationale studerende. Da de offentlige arbejdsgivere spiller en meget vigtig rolle som jobskaber for dimittender, anbefaler Oxford Research, at relevante offentlige arbejdsgivere også sætter fokus på brugen af praktikanter og studentermedhjælpere og eventuelt opsætter konkrete mål for området. Vigtigt at huske er, at studerende, der har haft studiejobs i det offentlige ikke kun vil være mere attraktive overfor offentlige arbejdsgivere, men at der også er mange private virksomheder, der ser positivt på dimittender, der har opbygget viden om og netværk inden for det offentlige system. Aalborg Kommune har de senere år haft en målsætning om 100 studiejobbere i kommunen. Med budgetforliget for 2014 sættes målet nu op til 200. Ligesom for studiejobs og praktik er der meget i gang vedrørende projektsamarbejde mellem studerende og virksomheder. Her handler det også om, hvorvidt der kan tages endnu mere udgangspunkt i virksomhedernes behov og om synliggørelse af mulighederne. Forslag om at arbejde mere systematisk med gæsteforelæsere fra det nordjyske erhvervsliv for at give de studerende bedre kendskab til lokale virksomheder, klynger, Side 10

12 brancher i vækst mv. Skabe et netværk/beredskab af gæsteforelæsere og gøre undervisere på UCN og AAU opmærksomme på mulighederne for at bruge lokale cases og erhvervsledere i undervisningen. Camps Camps for studerende bliver mere og mere udbredt. Kunne arrangørerne lære af hinanden og inspirere hinanden, så vi får endnu bedre camps? De bedste studerende Særligt fokus på at fastholde de dygtigste/mest ambitiøse studerende og dimittender i Nordjylland. Ide om at koble de bedste studerende sammen med det nordjyske erhvervsliv via mentorer og udviklingsforløb for de studerende. Sportslige relationer Ide om at integrere de studerende i virksomhederne via sport - invitere studerende med på virksomhedshold i relevante brancher fodbold, DHL, turneringer mv. De studerende kan fungere som sportsguides for internationale medarbejdere. DGI Nordjylland har etableret projekt sportsguides, der har til formål at fastholde udenlandsk arbejdskraft gennem netværk, personlig guidning og deltagelse i foreningslivet. STAY er blevet opfordret til et videreføre projektet. Kultur Ide om yderligere at engagere de studerende i udvikling af regionens kulturliv (a la Platform4, Karolinelund, Oplevelseszoner mv.) Sponsorarrangementer Ide om sponsorerede arrangementer, hvor virksomhederne profilerer sig overfor de studerende det kunne være alt fra virksomhedsbesøg, koncerter, udstillinger mv., hvor virksomheden fortæller om sig selv og er vært ved mad og drikke Inspiration: Svenske Umeå s strategi for at fastholde talenter handler om, at der gennem et treparts-samarbejde mellem kommunen, universitetet og studenterorganisationer arrangeres særlige dage rettet mod netværksdannelse mellem studerende og lokale virksomheder. Helt konkret inviteres studerende og lokale virksomheder til frokoster med god mad, hvor livet i Umeå og regionens virksomheder kort præsenteres, hvorefter de deltagende mingler med hinanden. Strategien er ikke rocket science, men er baseret på den erkendelse, at det kræver eksempelvis rejemadder for at tiltrække de studerende til sådanne arrangementer derfor hedder initiativet Räkmacka. Læs mere her: Åben virksomhed Ide om at lade virksomheder tilbyde ledige kontorpladser til studerende/nyuddannede = integration i virksomhederne Karrieremesser På de nuværende messer er der mange store virksomheder, der ikke er placeret i Nordjylland (og som derfor lokker dimittenderne til at flytte herfra). Kunne man forestille sig en messe kun for nordjyske virksomheder eller en afdeling på eksisterende messer for nordjyske virksomheder, hvor det også er muligt for SMV er at få råd/mulighed for at være med? Certificering og priser Kunne man arbejde med certificering af virksomheder eller prisuddeling til virksomheder, der er særligt gode til at bruge studiejobbere, praktikanter mv.? Andre ideer Indsatsområde 2. Jobskabelse og iværksætteri for nyuddannede Nuværende initiativer på området Fokus At styrke udvikling og innovation i virksomheder via ansættelse af dimittender Sikre at flere dimittender får fodfæste/kommer tilbage på arbejdsmarkedet Vidensoverførsel til virksomheder Initiativer Videnpilotordningen, Nordjysk Videnpilot, Yderlig Vækst, Flere virksomheder i Vækst, Jobstrategi, Jobrotation, Job med løntiskud, Isbryderordningen, Akademikerkampagnen Erhvervs ph.d-ordningen, Vidensspredningaftalen, AAU Matchmaking Side 11

13 Iværksætteri og kommercialisering af forskning Innovationsmiljøordningen (Novi), Isbryderordningen, Inkubatorordningen (SEA - AAU Innovation), Iværksættercenter (UCN, SEA), Etablernigsordningen (SEA), UCN Incubator Club, IgangZ (fysisk inkubatormiljø i Brettevillesgade, som Tech College, SOSU, UCN, AAU m.fl. står bag) Læs mere om initiativerne her: STAY Analyse bilag 2: Tabel over igangværende initiativer. Ideer til handlinger og nye initiativer - Idekataloget for indsatsområde 2: De første fire forslag til initiativer går på at bringe relevante aktører sammen om et specifikt emne for dels at søge inspiration fra hinanden, koordinere igangværende initiativer og evt. udvikle nye, konkrete initiativer sammen. Derudover er der en række spændende mere eller mindre nye ideer til handlinger og initiativer. Initiativ Workshop/seminar om fastholdelse af internationale studerende Workshop/seminar om iværksætteri for nyuddannede Workshop/seminar om dimittender i virksomheder Workshop/seminar om dimittender i Nordjyllands yderområder Eksportpraktikanter Trainee-forløb Indsats gennem eksisterende branchenetværk og klynger Målsætning hos større virksomheder Jobrotation Uddybning og inspiration Deltagere: AAU, UCN, Velkomstcentre, AEISEC, DI/erhvervforeninger m.fl. Deltagere: Innovationsmiljøordningen (Novi), Isbryderordningen, Inkubatorordningen (SEA - AAU Innovation), Iværksættercenter (UCN, SEA), Etablernigsordningen (SEA), UCN Incubator Club, kommunernes iværksætterservice m.fl. Deltagere: Videnpilotordningen, Nordjysk Videnpilot, Yderlig Vækst, Flere virksomheder i Vækst, Jobstrategi, Jobrotation, Job med løntiskud, Isbryderordningen, Akademikerkampagnen, Erhvervs ph.d-ordningen, Vidensspredningaftalen, AAU Matchmaking, DI/erhvervforeninger m.fl. Deltager: Region Nordjylland, interesserede kommuner, Yderlig Vækst/Væksthus Nordjylland, AAU, UCN, DI/erhvervsforeninger m.fl. Ide fra Sverige, hvor de har et program for praktikbaseret eksportuddannelse, der bygger bro mellem yderområdernes mindre virksomheder og storbyens unge arbejdsløse akademikere. Programmet bidrager endvidere til, at virksomhederne kan indtage nye markeder og øge væksten. Læs mere her: Forløb, der binder nyuddannede og virksomheder sammen. Inspiration: FastFoward, et 2-årgt trainee-program i Holland og Regional trainee i Norge, hvor flere virksomheder i fællesskab ansætter en trainee. Læs mere her: _Oversigt_over_internationale_cases.pdf I Nordjylland har vi flere branchenetværk og klynger såsom BriansBusiness, BioMed Community, HUB North mv., der arbejder for at fremme vækst og arbejdspladser i bestemte brancher. Forslaget her går på i dialog med netværkene at finde frem til, hvordan vi kan bruge dem til at sætte yderligere fokus på jobskabelse for nyuddannede. Ideen går på at opfordre og/eller lave aftaler med større virksomheder, der i forvejen har højtuddannede, til at sætte mål for, hvor stor en andel af deres nyansættelser, der skal besættes af nyuddannede. Ideen er inspireret af KMD, der har følgende målsætning: 15% af nyansættelserne skal være personer med 0-5 års erfaring. En analyse viser, at over 60% af de personer, der har været jobrotationsvikarer får job efterfølgende. Kunne vi gøre mere for at skabe jobrotation for dimittender eks. hvor dimittender erstatter faguddannede, Side 12

14 Alumneforeninger Andre ideer mens disse opkvalificeres. På denne vis får virksomhederne kendskab til, hvad de kan bruge en højtuddannet til og jobrotationsvikarerne får arbejdspladserfaring og større chancer for job efterfølgende. Ide om at styrke og bruge alumneforeninger til at fastholde dimittender i regionen. Og da alumneforeninger ofte har kontakt til tidligere studerende, kan de bruges som operatører på initiativer, der sigter på at få folk til at flytte tilbage. Det kræver stærke og attraktive alumneforeninger, hvis tidligere studerende skal bevare interessen for dem. Indsatsområde 3. Branding og synlighed Nuværende initiativer på området Region Nordjylland og de nordjyske kommuner har alle fokus på erhvervsudvikling og at det skal være attraktivt at etablere sig og drive virksomhed i Nordjylland. Der er mange tiltag i gang, der fremmer gode rammebetingelser for virksomhederne. Ligeledes er der mange aktører, der arbejder med synliggørelse og branding af Nordjylland og bestemte områder i regionen. Kan STAY være et samlingspunkt, hvor alle interesserede partnere går sammen og formulerer fælles budskaber og fortællinger om de fordele, der er ved at drive vidensintesiv virksomhed i Nordjylland? Det er det, idekataloget på dette indsatsområde går på. Ideer til handlinger og nye initiativer - Idekataloget for indsatsområde 3: Initiativ Storytelling, fælles fortællinger og budskaber Ambassadørkorps Welcome to North Denmark Uddybning og inspiration Sæt fokus på at fortælle de mange gode historier, der er omkring Aalborg og Nordjylland som attraktiv for højtuddannede og vidensintensive virksomheder. F.eks. at: Der er et varieret udbud af højtuddannede jobs både i det private og i det offentlige Omkostningerne ved at drive virksomhed er typisk lavere i Aalborg end i eks. Aarhus og København Det er let og hurtigt at komme til Aalborg fra København og resten af verden Nordjylland er tæt på Norge, som er et marked i stor vækst for danske virksomheder og kompetencer Aalborg er en by i en dynamisk udvikling, med stor befolkningstilvækst og markante byudviklingsprojekter. Det er vigtigt, at det er virksomhederne og dimittenderne selv, der fortæller de gode historier. Konkret kan de gode historier formidles som små cases i kommunernes/regionens erhvervsrettede materiale eller som små indlæg og film på hjemmesider og sociale medier, der også vil kunne benyttes af uddannelsesinstitutionerne og klynge- og netværksorganisationer. De gode historier kan både bruges til at tiltrække og fastholde studerende/dimittender, men også til at tiltrække vidensintensive virksomheder. Forslag om at lave et ambassadørkorps med markante personer fra nordjysk erhvervsliv, der formidler de gode historier om regionen. Personer, der har en positiv tilgang om Aalborg og NJ, som enten bor i regionen eller andre steder i verden, kan være del af ambassadørnetværket. Forslag om at sætte turbo på internationaliseringen af vores region og blive bedre til at Side 13

15 Talent Attraction Investeringsfremme Andre ideer tiltrække og fastholde internationale virksomheder og medarbejdere. Hvilke initiativer kan vi iværksætte for at blive mere internationale og imødekommende over for resten af verden? Velkomstcentre-projektet, der arbejder med integration af internationale medarbejdere i Nordjylland, udløber i januar Kan STAY videreføre nogle af de gode initiativer? Copenhagen Capacity kører i perioden et projekt, der hjælper virksomheder med at tiltrække højtuddannet international arbejdskraft gennem værktøjer og kampagner, der markedsfører DK og den pågældende region som et attraktivt sted at arbejde og bo. Skal Nordjylland gå med i dette projekt? Læs mere her: Forslag om at arbejde mere intensivt og systematisk med investeringsfremme og tiltrækning af nye virksomheder og investeringer. Aalborg Kommune har det seneste år lavet en grundig for analyse og forarbejde om dette tema, som der evt. kan trækkes på. Indsatsområde 4. Internationalt potentiale Ideer til handlinger og nye initiativer - Idekataloget for indsatsområde 4: De initiativer der kunne komme fokus på, jf. idekataloget for de øvrige indsatsområder, kunne være: 1. Kampagner direkte til virksomhederne for at gøre opmærksom på, hvor mange internationale studerende der er, hvor de kommer fra, hvad de læser og hvad de kan bidrage med ift. at skabe merværdi. 2. I forlængelse af ovenstående gøre en særlig indsats for at skabe flere studierelevante jobs, projektsamarbejder og praktikpladser for internationale studerende 3. Øge branchekendskabet blandt de internationale studerende 4. Virksomheds-speeddating 5. Særligt fokus på at fastholde de bedste studerende talent management eller projekt STAY participant eller Master Class med fokus på mere danskundervisning, flere virksomhedsbesøg, erhvervsmentorer, særlig markedsføringskampagne af dem ift. målrettede virksomheder, garanti for praktik i dansk virksomhed og en særlig STAY opfølgning 6. Nordjysk internationaliseringspris for at sætte fokus på lokomotiverne inden for internationalisering i regionens virksomheder 7. Eksportpraktikanter jf. ideen fra Sverige 8. Udfordre flere af de initiativer og ordninger, der allerede findes for dimittender, for at sikre, at de også har et internationalt dimittendfokus finde ud af, hvad skal de suppleres med af initiativer, af kampagner, af markedsføringsmateriale, af events, alumnies etc. 9. Målsætninger i virksomhederne om at de tager en international erhvervspraktikpakke af én dansk og én international studerende 10. Ift. branding og synligheds-indsatsområdet, har det internationale allerede en redaktørdag på linkedin profilen for STAY derfra vil fakta om internationale i Aalborg, de gode historier, de internationale virksomheder, det internationale potentiale i det hele taget blive synliggjort og vil forhåbentligt derigennem fremstå mere attraktivt 11. Internationale ambassadører fra Nordjysk erhvervsliv 12. Erstatning for velkomstcenter-initiativer 13. Øvrige, nye initiativer og ideer fra medlemmerne af gruppen Side 14

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Indsats for forsikrede ledige. BSU d. 28. oktober 2014

Indsats for forsikrede ledige. BSU d. 28. oktober 2014 Indsats for forsikrede ledige BSU d. 28. oktober 2014 Status for ledigheden i Aalborg kommune 1/6 August 2014 Antal forsikrede ledige (fuldtidspersoner) Andel af arbejdsstyrken Aalborg 4.263 4,4 % København

Læs mere

STAY - Jobskabelse i partnerskab.

STAY - Jobskabelse i partnerskab. Punkt 7. STAY - Jobskabelse i partnerskab. 2014-26443. Borgmesterens Forvaltning indstiller, efter drøftelse i Direktørgruppen, at Magistraten godkender en markant intensivering af indsatsen for fastholdelse

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Aalborg som Danmarks bedste uddannelsesby. hvad gør Aalborg?

Aalborg som Danmarks bedste uddannelsesby. hvad gør Aalborg? Aalborg som Danmarks bedste uddannelsesby hvad gør Aalborg? NVF FORÅRSMØDE MARTS 2015 Uddannelsesstrategien 2012-14 Vision Aalborg skal være Danmarks bedste uddannelsesby Uddannelsesmiljøet skal være attraktivt

Læs mere

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter Nordjylland skal have en stærkere profilering som turistdestination, som skaber en entydig og positiv fortælling om nordjysk turisme. Nordjysk turisme skal være tidsvarende. Der skal være fokus på at rammevilkårene

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen

Action plan til Erhvervsplanen Action plan til Erhvervsplanen Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice Virksomheden i centrum Tættere samarbejde på tværs af forvaltninger Servicemål fra 2011 fortsat gældende Måling af målopfyldelse

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat tirsdag den 1. oktober 2013 Mødested: Byrådssalen i Terndrup Praktiske oplysninger: Kl. 15-16.45 BEMÆRK: Virksomhedsbesøg hos gårdejer Niels Hjorth kl.

Læs mere

Orientering af status på indsats for højtuddannede ledige

Orientering af status på indsats for højtuddannede ledige Punkt 8. Orientering af status på indsats for højtuddannede ledige 2016-020374 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget orienteres om status på højtuddannede ledige.

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015 Action plan til Erhvervsplanen Status Januar Strategisk tiltag Initiativer der igangsættes primo Initiativer der igangsættes /2016 Initiativer der videreføres fra 2014 Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Ændringer i Aalborg Erhvervsråd og etablering af Aalborg Business Community

Ændringer i Aalborg Erhvervsråd og etablering af Aalborg Business Community Ændringer i Aalborg Erhvervsråd og etablering af Aalborg Business Community Forslag til Erhvervsrådets seminar 28. Juni 2016 Aalborg har gennem de senere år arbejdet med og investeret massivt i erhvervsudviklingen

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Præsentation af must win battles. Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning

Præsentation af must win battles. Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning Præsentation af must win battles Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning Synlighed At opbygge et markant højere kendskab til såvel det enkelte akademi som

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2016 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Sekretariatsledelsen Onsdag 10. december 2014 16.00 18.00 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opsamling på bestyrelsesmøde og direktionsmøde 3. Aktuelle

Læs mere

Strategi og handlingsplan 2015-2016

Strategi og handlingsplan 2015-2016 Strategi og handlingsplan 2015-2016 Frederikshavn Kommune Grenen 2 Udarbejdet maj 2015. Business Region North Denmark Introduktion...4 Erhvervsudvikling og jobskabelse.6 Turisme 8 Kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

HANDLINGSPLAN North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels North Denmark-Brussels

HANDLINGSPLAN North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels North Denmark-Brussels HANDLINGSPLAN 2017-2018 orth Denmark-Brussels orth Denmark-Brussels Handlingsplan 2017-2018 Handlingsplanen for 2017-2018 omsætter strategien for Norddanmarks EU-kontor til konkrete indsatser, som skal

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr.

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til Økonomiudvalget Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken Om høringen Udkastet til Københavns Kommunes erhvervs-

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Hjørring Kommune og UCN. Hjørring Kommune. uc:n. Uddannelse i virkeligheden

Partnerskabsaftale mellem Hjørring Kommune og UCN. Hjørring Kommune. uc:n. Uddannelse i virkeligheden Partnerskabsaftale mellem og UCN uc:n u r n im Partnerskabsaftale mellem og UCN 1 Indledning For at fremme fælles interesser indgår og UCN en partnerskabsaftale for perioden 1. april 2016-1. april 2018.

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Evaluering af Graduate programmer

Evaluering af Graduate programmer Evaluering af Graduate programmer November 2016 Indledning En virksomheds Graduate program er målrettet nyuddannede akademikere Mange større danske virksomheder og internationale virksomheder tilbyder

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen

Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen v. borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommunes erhvervspolitik

Læs mere

Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune

Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune Internationaliseringsudvalget Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Horsens d. 18. august 2014 NOTAT Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune Horsens er en international studieby

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

Light-udgave. Strategi work-live-stay southern denmark

Light-udgave. Strategi work-live-stay southern denmark Light-udgave Strategi 2016-2020 work-live-stay southern denmark Fra opstart til forankring work-live-stay southern denmark skaber sammenhæng og netværk mellem de vigtigste aktører i Syddanmark, så vi sammen

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

Partnerskabsaftale. Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune

Partnerskabsaftale. Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune Indhold PARTNERSKABSAFTALEN ER INDGÅET MELLEM... 3 BAGGRUNDEN FOR PARTNERSKABSAFTALEN... 3 PARTNERSKABETS FORMÅL... 4 KONKRETE

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne

Nyuddannede i SMV erne Nyuddannede i SMV erne Baggrund En af nøglerne til at sikre fremtidens vækst og beskæftigelse i Nordjylland ligger i evnen til at sikre virksomhedernes konkurrenceevne både nationalt og internationalt.

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015 Indsats for vækst Middelfart Byråd 2015 2 Middelfart Kommune vil væksten Indsats for vækst skaber sammenhæng og fælles forståelse for de tiltag, der findes på en række områder, som er med til at udmønte

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Kommissorium for frafaldsanalysen

Kommissorium for frafaldsanalysen Kommissorium for frafaldsanalysen Baggrund for undersøgelsen Region Nordjylland (RN), University College Nordjylland (UCN) og SOSU Nord har en fælles interesse i at sikre uddannelse af kvalificeret arbejdskraft

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Udarbejdet pba af Forretningsudvalgets anbefaling til Regionsrådets møde 28/4-15 En ny regional vækst- og udviklingsstrategi

Læs mere

Flere akademikere i job 2016

Flere akademikere i job 2016 Akademikeraftalen Flere akademikere i job 2016 Følgende partier er med i aftalen Det Konservative Folkeparti enhedslisten Liberal Alliance Radikale venstre socialdemokraterne socialistisk folkeparti venstre

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet

Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet Punkt 5. Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet 2016-038673 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender, til Beskæftigelsesudvalgets orientering status på opfølgning

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Nordjyske erfaringer og anbefalinger til reform af beskæftigelsesområdet

Nordjyske erfaringer og anbefalinger til reform af beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 254 Offentligt Nordjyske erfaringer og anbefalinger til reform af beskæftigelsesområdet Argumenter for fortsat lokal/regional sekretariatsbetjening af de

Læs mere

v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast- Brande Kommune www.ikast-brande.dk

v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast- Brande Kommune www.ikast-brande.dk v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast- Brande Kommune Ikast-Brande Kommunes erhvervspolitik Den regionale udviklingsmodel Rammen om det gode liv Vækstvilkår - Menneskelige ressourcer - Innovation, nye

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI UD KA ST ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI MANGFOLDIGHED BRINGER VÆKST TIL ODENSE Mangfoldighed handler om forskellighed. Mangfoldighed kan bidrage til virksomheder og organisationers udvikling, succes

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse:

Aktivitetsbeskrivelse: Aktivitetsbeskrivelse: Praksisnær undervisning - Videregående uddannelser 1. Aktivitetens sammenhæng til Kompetenceparat 2020 målsætninger Veluddannet arbejdskraft til fremtidens vækstsektorer. Sammenhængen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Status januar 2017 Udvikling Her beskrives status på opfølgningen på Partnerskabsaftalen Fælles indsats omkring

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

Rektors tale ved Aalborg Universitets Årsfest 2016. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden.

Rektors tale ved Aalborg Universitets Årsfest 2016. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden. Kære Minister, kære repræsentanter fra Den Obelske familiefond, Roblon Fonden og Spar Nord Fonden. Kære gæster, kollegaer og ikke mindst studerende. Velkommen til årsfesten 2016 på Aalborg Universitet.

Læs mere

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET I KOLDING UDVIDER VI DEN ALMINDELIGE OPFATTELSE AF DESIGN. ET DESIGN I KOLDING FORSTÅR VI DESIGN SOM BÅDE ET DESIGN (PRODUKTET) OG AT DESIGNE (PROCESSEN) KOLDING DESIGN

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

AU Herning School of Business and Social Sciences AARHUS UNIVERSITY. Kontaktmæglerkursus. MEA 24. - 25. april 2013

AU Herning School of Business and Social Sciences AARHUS UNIVERSITY. Kontaktmæglerkursus. MEA 24. - 25. april 2013 Kontaktmæglerkursus MEA 24. - 25. april 2013 Fakta om højtuddannede i SMV er Får tilført innovationskraft. Øget vækst. Merbeskæftigelse på 5,5 personer. Gennemsnitslønnen er højere. Af 112.000 danske virksomheder

Læs mere

Principper for kommunikation i Odense Kommune

Principper for kommunikation i Odense Kommune Principper for kommunikation i Odense Kommune Odense Kommune skal have en god kommunikation og tæt dialog mellem borgere, brugere, kommunens ansatte, virksomheder og andre samarbejdspartnere. Det skal

Læs mere

Partnerskabsaftale. Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune

Partnerskabsaftale. Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale Fælles indsats omkring integrationen i Aalborg Kommune Indhold PARTNERSKABSAFTALEN ER INDGÅET MELLEM... 3 BAGGRUNDEN FOR PARTNERSKABSAFTALEN... 3 PARTNERSKABETS FORMÅL... 4 KONKRETE

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere