PKU V - Proceskonsulentuddannelsen for vejledere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PKU V - Proceskonsulentuddannelsen for vejledere"

Transkript

1 PKU V - Proceskonsulentuddannelsen for vejledere Systemisk valgfagspakke på diplomniveau PKU V er en særlig proceskonsulentuddannelse til vejledere. Det er uddannelsen, du tager, når du vil udfordre din faglighed, inspireres til nye perspektiver på vejledning og have fyldt værktøjskassen op! Målgruppe Du har lyst til at arbejde med processer, der knytter sig til vejledning og karriererådgivning. Du har lyst til at sætte dig selv og din vejledningspraksis og -faglighed i spil i fællesskab med andre vejledere. Du har brug for at formidle klart og være målrettet i dit arbejde med andre menneskers læreprocesser. Du ønsker at videreudvikle dine kompetencer på centrale procesfaglige områder og i arbejdet med fx gruppecoaching, kollektiv vejledning, møde- og workshopfacilitering og udvikling af egen vejlederpraksis. Du vil gerne have og give inspiration, øvelser, metoder og værktøjer, som kan bruges i dagligdagen. Dit udbytte Din værktøjskasse opdateres med nye metoder og ny viden inden for den systemiske tilgang. Du bliver forstyrret og motiveret gennem sparring med - og feedback fra - andre erfarne vejledere Du udfordrer etiske og moralske dilemmaer omkring procesarbejde i vejledning. Du videreudvikler dine evner til at forberede, igangsætte, lede og evaluere processer med mange interessenter. Du får et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv på dit arbejde med vejledning. Det særlige ved PKU V-uddannelsen hos Go Proces De andre deltagere er erfarne vejledere. Vi kan gå lige til sagens kerne med det samme og bringe din erfaringer og kompetencer i spil fra første dag. Underviserne selv er proceskonsulenter og har konkret erfaring med vejledning. De kender dine udfordringer og dilemmaer. Teoretisk tyngde og omtanke går hånd i hånd med humor, arbejdsglæde, kreativitet og nærvær. Uddannelsen har refleksiv og praksisbetonet læring som sit omdrejningspunkt. Vi tager udgangspunkt i deltagernes egen praksis og teorien kobles til hverdagen og de aktuelle arbejdsopgaver. PKU-V Go'Proces: side 1 af 9

2 Moral og etik omkring proceskonsulentens/vejlederens rolle, relationer og virkemidler vægtes højt. Du får mange konkrete metoder og værktøjer, der kan tilpasses og udfordrer din kontekst. Du får udbygget din teoretiske ballast. Vi tager udgangspunkt i originaltekster, og ser hvad vi kan bruge guldkornene til. Du er i et forum, hvor dilemmaer og tvivl kan drøftes, så du kan komme videre! På holdet kan du få kvalificeret sparring og coaching på dine egne cases. Du vil opbygge et netværk med andre garvede vejledere. Det holder din faglighed i live - længe efter uddannelsen er afsluttet. Uddannelsen giver mulighed for SVU Statens Voksen Uddannelsesstøtte. 2 undervisere på holdet sikrer høj kvalitet. Om valgfagspakken Arbejdet med proceskonsultation ligger i spændingsfeltet mellem det personlige og det faglige. På uddannelsen vil du blive udfordret på dine konkrete kompetencer og din egen forståelse af dig selv som procesansvarlig i en vejlederkontekst. Udfordringen kommer både fra underviserne og fra dine medkursister. Det er det, der giver uddannelsen nerve! Arbejdsformen på uddannelsen vil veksle mellem intense teoretiske oplæg, forskellige former for debat, gruppedialog og praksistræning. Uddannelsen vil have fokus på at koble modeller, metoder og redskaber til egen dagligdag og cases fra deltagernes egne organisationer vil blive brugt aktivt i undervisningen. Du skal regne med netværksarbejde og hjemmearbejde. Omfang Uddannelsen er sammensat af 2 diplomvalgmoduler. På hvert modul er der 2 almindelige undervisningsdage og et 25 timers internat med et intenst undervisningsprogram. Desuden indeholder hvert modul en vejledningsdag, samt vejledning efter aftale - primært integreret i undervisningen eller via elæringssystem. Derudover er der 1 eksamensdag og du kan forvente at skulle bruge tid til forberedelse og skrivning af synopsis. Hvert modul er normeret til 16 studiedage. Der er eksamen i forbindelse med hvert af de to moduler. Der oprettes projektgrupper, der arbejder med synopsis mellem undervisningsdagene. Der deltager max. 22 på et hold. PKU-V Go'Proces: side 2 af 9

3 Dit bidrag Du er nysgerrig i forhold til de andre deltagere på holdet og vil gerne dele erfaringer og viden. Du har lyst til at deltage i projektgrupper og skrive synopsis. Du har lyst til at læse uddannelsens pensum på i alt 1800 sider. Vi regner som udgangspunkt med fuldt fremmøde. Uddannelse på diplomniveau En diplomuddannelse består af tre obligatoriske fag(o), to valgfag(v) samt et afgangsprojekt(a). I samarbejde med KLEO -Professionshøjskolen i København udbyder Go Proces PKU V, som valgfagspakke til en diplomuddannelse. Valgsfagspakken udløser 18 ECTS. Der er ingen krav om, at du på diplomuddannelsen skal tage fagene i en bestemt rækkefølge - fx. at du skal have taget de obligatoriske fag før du kan tage valgfagene. Du forpligter dig ikke til at tage en fuld diplomuddannelse, når du begynder på uddannelsen. Pris, SVU-støtte og betaling Prisen for PKU V uddannelsens to moduler er kr ,- inkl. moms men ekskl. materialer, forplejning samt internatophold. SVU-støtte Det er muligt for dig at søge om SVU støtte for den tid du er under uddannelse. SVU- støtte kan også udbetales til din arbejdsgiver, i den tid du er under uddannelse. Hvert modul udløser SVU -støtte for 16 dages uddannelsesorlov hvilket betyder ,- kr. for hele uddannelsen (2009 priser). Vil du vide mere om SVU, så kan du læse mere på under menupunktet Hvem kan få? PKU-V Go'Proces: side 3 af 9

4 Internat og materialer Udover deltagergebyret skal man påregne en udgift på ca ,-kr. inkl. moms pr. internatophold. Beløbet omfatter overnatning på eget værelse samt forplejning. Derudover skal du regne med at købe materialer for ca. 800,-kr. Datoer og tidspunkter Aktuelle PKU V hold kan ses på GoProces hjemmeside: Tilmelding Tilmelding skal ske ved at ringe eller skrive en til administrationen på Go'Proces ved Susanne Munkholm på eller tlf: Betaling af uddannelsen Betaling af uddannelsen forfalder 6 uger før opstart. Betalingen er din bindende tilmelding til uddannelsen. Spørgsmål For spørgsmål vedrørende det faglige indhold på modulerne, ring til Go Proces på tlf: Se også For generelle spørgsmål vedrørende diplomuddannelse samt mulighed for SVU bedes du rette henvendelse til KLEO - Professionshøjskolen, Peter Rod, tlf: Se også PKU-V Go'Proces: side 4 af 9

5 Første 8-ugers valgmodul Forandringsledelse Formål At give de studerende såvel teoretisk som praktisk viden til at kunne iagttage, analysere og reflektere med henblik på at forstå og lede forandringsprocesser i organisationer. Indhold Teorier om: Samfunds-, og organisationsudvikling samt forandringsprocesser, Virksomhedskultur og værdiers betydning for udviklingsprocesser og interventionsmuligheder. Ledelsesroller, ledelsesopgaver og ledelsesdilemmaer og ledelsesmuligheder i forandringsprocesser. Seminar 1 Sprog, narrativer og meningskonstruktion Uddannelsen lægger ud med at fokusere på sprogets betydning for procesorienteret udvikling. Fortællinger om hvem vi er, hvor vi kommer fra, og hvor vi gerne vil hen, er stærke faktorer, der kan være meget nyttige for organisationer og mennesker i en kontinuerlig udviklingsproces. Hverdagens oplevelser, tanker om fremtiden og beskrivelser af dagligdagens udfordringer og succeser, bliver ofte fortalt igennem eksempler, anekdoter og historier. Vi bruger seminaret til at gå direkte ind i kernen af det systemiske stof og arbejder med sprogets betydning for procesarbejdet. Hvordan kan vi bruge fortællinger til at skabe forandring? Hvilken betydning har sproget i forbindelse med beslutninger, handlinger og innovation? Hvordan får vi mest ud af sammenhængen mellem sprog og adfærd? Mens vi arbejder lærer vi hinanden at kende og får fortalt historier om, hvor vi kommer fra, hvorfor vi er her og hvor vi skal hen. Vi tager kort sagt vores egen medicin. På seminaret introducerer vi emnet meningsdannelse. Den systemiske konsulent erstatter den objektive sandhed med et væld af subjektive sandheder. Det giver masser af handlemuligheder - men også udfordringer med at facilitere processer, der gør det muligt for den enkelte medarbejder/kollega/studerende at se meningen i galskaben! PKU-V Go'Proces: side 5 af 9

6 På seminaret introducerer vi den systemiske tilgang med udgangspunkt i Gregory Bateson, Kenneth Gergen og Humberto Maturana og prøver det af med udgangspunkt i Appreciative Inquiry og ser hvad de kan, når man kommer ind under overfladen og kobler dem til konkret praksis. Mellem seminar 1 og 2 afprøver vi mulighederne i praksis hjemme hos os selv. På seminaret danner vi projektgrupper, som både skal fungere som arbejdsgrupper i forbindelse med skrivning af synopsis og som deltagernes mulighed for tæt sparring Seminar 2 (internat) Sprogets betydning (fortsat). Iscenesættelse af processer Vi mødes, nyder gensynet, og dykker endnu en gang ned i sproget og dets betydning. Vi samler op på jeres arbejde mellem de to moduler, og laver et brush-up på den systemiske tilgang og Appreciative Inquiery. Derefter skifter vi spor og skubber teorien i baggrunden. Næste blok handler om iscenesættelse af processer. Det uforudsigelige er et grundvilkår i procesarbejde, og det kan være krævende at improvisere med afsæt i sin Systemiske værktøjkasse. Det uforudsigelige i små nære innovationsprocesser Vi træner på improvisation i praksis, iscenesættelse af proceselementer - og på personlig stil. Seminaret skal styrke evnen til løbende at skabe sammenhæng mellem det man tænker, siger og gør. Vi arbejder med gennemsigtighed, neutralitet og multivers. Dagene vil være præget af refleksioner, humor og kreativ praktisk proceskonsultation. Vi er trætte, når vi går hjem, og vi kender hinanden rigtig godt nu. Seminar 3 Kreative forandringsprocesser Der vil blive undervist i procesværktøjer med fokus på igangsættelse og fastholdelse af både kreative og innovative udviklingsprocesser. Vi undersøger, hvad kreativitet er, og hvordan man gennem kreative processer kan udvikle nye løsninger på konkrete problemer med respekt for de eksisterende kulturer og værdier. Der reflekteres over forandring i både et samfundsmæssigt og organisatorisk perspektiv. PKU-V Go'Proces: side 6 af 9

7 Hvordan kan vi bryde mønstre, og undgå bare at gøre som vi plejer? Hvordan fremmes en kreativ kultur i organisationer? Hvordan er man innovativ - og hvordan får man andre med? Vi prøver mange forskellige kreative metoder med afsæt i jeres egne kreative udfordringer og dykker samtidig ned i teorien. Her er det centralt at drøfte, hvordan vi formidler vores forskellige forståelser af verden til hinanden for i fællesskab at konstruere nye mulige fælles forståelser af vores fælles kontekst. Eksamen og vejledning Som afslutning på modulet afvikles der eksamen med baggrund i en synopsis på tegn. Forud for eksamen afvikles vejledning. PKU-V Go'Proces: side 7 af 9

8 Andet 8-ugers valgmodul - Ledelse og Kompetenceudvikling Formål At give de studerende teoretisk og praktisk viden og forudsætninger for at kunne beskrive, analysere og vurdere organisatoriske kompetencer samt færdigheder til at arbejde systematisk med ledelses-, kompetence-, og personaleudvikling og uddannelsesplanlægning. At opnå indsigt i og forståelse for hvordan konflikter mellem forskellige aktørers forestillinger om kompetenceudviklinger, og organisationens visioner og strategier udgør et udviklingspotentiale. Indhold Kompetenceudvikling som et centralt begreb på samfunds-, organisations- og individniveau Ledelse- og kompetenceudvikling som strategisk perspektiv for kompetenceudvikling på samfunds-, organisations- og individniveau Personalepolitikkers funktioner og deres strategiske forankring og betydning Uddannelsesplanlægning i organisationer Seminar 1 Kreativ procesledelse i ledelses- og kompetenceudvikling Med udgangspunkt i de aktuelle cases fra holdet, og læringerne fra sidste modul, arbejder vi med kreative og visuelle værktøjer, der kan støtte kompetenceudviklende proceskonsultationen. Alt efter kompetencerne på holdet kan vi arbejde med rum, ord, tegninger, billeder mm. Vi udarbejder hele forslag til procesforløb - og zoomer ind på særligt interessante episoder, hvor vi kan komme med forslag til fornyet praksis. Hvordan kan man understøtte kompetenceudviklende processer med kreative elementer? Motivation for- og modstand på - ledelses- og kompetenceudvikling På seminaret forbereder alle konkrete interventioner, som skal gennemføres hjemme. Formålet er klart: I skal ud og lave forpligtende kompetenceudviklende processer i praksis, så vi har noget konkret at lære mere af. Projektgrupperne arbejder hjemme i egen praksis med afprøvning og refleksion over mødet mellem teori og praksis. PKU-V Go'Proces: side 8 af 9

9 Seminar 2 (internat) Proceskonsulent i praksis Nu fokuserer vi på sammenhængende interventionsprocesser og bruger metoderne fra de øvrige dage. Udgangspunktet vil være hjemmearbejdet fra projektgrupperne samt: Hvordan implementeres procesledelse i vejledning? Hvordan laver man en vejledningsworkshop i praksis? Hvordan håndterer man interventioner med mange deltagere og dagsordner? Hvordan improviserer man, når der sker noget helt uforudset? Hvordan kan man arbejde med evalueringer i et systemisk perspektiv? Vi arbejder med at koble direkte til konkrete udfordringer i dagligdagen. Vi arbejder med hvordan forskellige dagsordner integreres og til den konkrete afvikling og den personlige stil i afviklingen. Dermed forholder vi os også til proceslederens mange forskellige udfordringer. Vi evaluerer forløbene og udveksler viden og erfaringer. Seminar 3 (E)valuering og feedback I systemisk perspektiv er evaluering og feedback en særlig størrelse. Læring og overførbarheden fra kontekst til kontekst er i centrum. Vi bruger seminaret til at evaluere og give feedback på holdet - mens vi samtidig forholder os teoretisk til systemisk praksis på feltet. Vi kommer med konkrete eksempler på større og mindre processer - og giver konkrete værktøjer. Inden seminaret kan du have læst om både evaluering og feedback - og du går helt sikkert hjem og prøver metoderne af. Eksamen og vejledning Som afslutning på modulet afvikles der eksamen med baggrund i en synopsis på tegn. Forud for eksamen afvikles vejledning. PKU-V Go'Proces: side 9 af 9

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Systemisk valgfagspakke på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU - henvender sig til alle, der arbejder med mennesker og sociale processer.

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

Avanceret proceskonsultation

Avanceret proceskonsultation Avanceret proceskonsultation Valgfagspakke til Diplom i ledelse Proceskonsultation er i høj kurs hos mange offentlige og private organisationer, når målet er deltagerinvolverende organisationsudvikling

Læs mere

Kreativitetskonsulentuddannelse

Kreativitetskonsulentuddannelse Kreativitetskonsulentuddannelse Valgfagspakke til Diplom i ledelse Har du brug for at kunne levere nyskabende resultater? Skal du kunne produktudvikle og stå i spidsen for processer, hvor forskellige menneskers

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 8-2015 - 2018 Vil du være med til at tegne fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for vidende og nytænkende ledere.

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

Systemisk proceskonsulent uddannelse

Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulentuddannelse for konsulenter i DUF s medlemsorganisationer. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd, og konsulentfirmaet

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår 2015 København Med forbehold for ændringer 1 Indhold Moduludbudskatalog for... 1 Master of Public Governance... 1 Moduludbud på MPG forår 2015...

Læs mere

Til dig, der arbejder professionelt med HR

Til dig, der arbejder professionelt med HR Uddannelseskatalog 2011/2012 IBC Kurser 01 Om HR-uddannelser 02 Om IBC 03 Mød instruktørerne 04 Diplomuddannelsen 05 Akademiuddannelse 09 Grunduddannelsen 10 Transfer 11 Testimonials 13 3 kurser om stress

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Efterår 2015 København Med forbehold for ændringer 1 Indhold Moduludbud på MPG efterår 2015... 3 Afvikling af modulerne... 6 Ansøgningsprocedure... 6

Læs mere

Kompetenceudvikling - projektplan. Skole i tiden sigtepunkter Hvidovre Kommune

Kompetenceudvikling - projektplan. Skole i tiden sigtepunkter Hvidovre Kommune Kompetenceudvikling - projektplan Skole i tiden sigtepunkter Hvidovre Kommune 1 Indhold Formål og baggrund... 3 Målgruppe og varighed... 3 Grafisk oversigt over forløbet år 1... 4 Læringsmål for Ledelse

Læs mere

Modulvejledning Ledelse af forandringsprocesser Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Ledelse af forandringsprocesser Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Ledelse af forandringsprocesser Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold...

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014

KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014 DEN PROFESSIONELLE LEDER PROCESLEDERUDDANNELSEN DEN KOMPLETTE PROJEKTLEDER LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2013-2014 COACHING OG KONFLIKT- HÅNDTERING COACHING I ORGANISATIONER

Læs mere

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 4 Modulets læringsforståelse

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 Find vejen frem VIA University College AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende,

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår København Med forbehold for ændringer Indholdsfortegnelse Moduludbud på MPG forår... 4 Afvikling af modulerne... 7 Obligatoriske ledelsesfaglige

Læs mere

Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse

Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse Fællesskaberen deltager, anviser og leder i fællesskabet og den fælles skabelse Den Professionelle Fællesskaber er en unik, ny uddannelse for ledere, konsulenter, projektledere og andre, der skaber et

Læs mere

SKOLEUDVIKLING. www.cok.dk

SKOLEUDVIKLING. www.cok.dk SKOLEUDVIKLING Regeringens målsætning med folkeskolen er klar: Vi skal have en faglig stærk folkeskole med plads til alle børn. En folkeskole der både sikrer, at den enkelte elev kan udvikle sine potentialer

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

Coaching Grundlæggende Coaching I 41 Grundlæggende Coaching II 42 Ledelse og coaching 43 Teamcoaching 44

Coaching Grundlæggende Coaching I 41 Grundlæggende Coaching II 42 Ledelse og coaching 43 Teamcoaching 44 indholdsfortegnelse Interne virksomhedsforløb Virksomhedskurser 3 Ledernes VærdiSpil 4 HR-support nyt 5 Lederrollen ledelse af medarbejdere Fra kollega til leder 7 Kommende leder er ledelse noget for mig?

Læs mere

Vi kan vise dig vejen Du må selv gøre arbejdet

Vi kan vise dig vejen Du må selv gøre arbejdet Vi kan vise dig vejen Du må selv gøre arbejdet Vi engagerer os PRINCE2 Foundation Kompetencer til succesfuld projektledelse Hvad er PRINCE2? PRINCE2 (Projects in a Controlled Environment) uddannelsen er

Læs mere

Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Kursus- og uddannelseskatalog 2014 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen Sundhed og trivsel betaler

Læs mere

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach TEMA Psykisk arbejdsmiljø Værktøj 2 Ledercoaching Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach INDHOLD Ledercoaching 3 Ledere

Læs mere

Systemisk proceskonsulent uddannelse

Systemisk proceskonsulent uddannelse Side 1 af 7 Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulentuddannelse for centralt placerede ansatte konsulenter i DUFs medlemsorganisationer. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem

Læs mere