Men hvordan vores arbejdsforhold vil blive og om der vil opleves nogen ændringer, ved vi ikke endnu.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Men hvordan vores arbejdsforhold vil blive og om der vil opleves nogen ændringer, ved vi ikke endnu."

Transkript

1 Mundtlig beretning 15: Andes Bondo havde fødselsdag i mandags og hvis nogen er nysgerrig blev han 56 år. Hans højeste ønske var en høj stemmeprocent om overenskomstresultatet og det fik han!. På landsplan stemte 77,6 % i alt og der var 70 % der stemte JA. I Ishøj stemte 76,6 % og deraf var 68 % JA stemmer. At ¾ af medlemmerne aktivt har taget stilling viser, at lærerne er meget optaget af den daglige hverdag og af at få den til at fungere. Og når 30 % af dem stemmer NEJ må det også være et signal til kommunerne om, at det er nu, der skal samarbejdes og findes fælles og brugbar løsninger. Vi ved nu hvordan vores løn udvikler sig i de kommende 3 år og det er nok ikke det, der har været udslagsgivende for om lærerne har stemt ja eller nej. Men hvordan vores arbejdsforhold vil blive og om der vil opleves nogen ændringer, ved vi ikke endnu. Vi håber, at vi kan få en konstruktiv dialog med politikere og forvaltning her i Ishøj og derved forsøge at skabe så gode rammer, som det er muligt under de givne betingelser. Vi har i hvert fald allerede opfordret dem til at mødes og drøfte de 15 initiativer, og hvordan vi udmønter dem på skolerne. Blot skal vi hele tiden huske, at de økonomiske betingelserne for skolerne ikke er blevet forbedret, men dem kan vi bare ikke forhandle ved en overenskomst. Vi skal vedblive at gøre opmærksom på, at der er for få ressourcer til, at det kan hænge sammen og at inklusionen er en meget, meget stor opgave, som kræver både kompetenceløft og ressourcer. Vi var ikke langt inde i dette skoleår, før end det blev tydeligt selv for alle andre end lærerne at folkeskolereformen i samspil med LOV 409 gav rigtigt mange - og her vil politikere og embedsmænd sige udfordringer jeg vil fastholde at det er problemer. Første problem blev tydeligt allerede inden eleverne var mødt! Der var rigtigt mange lærere, der ikke havde klarhed over deres opgaver for det kommende skoleår - de kunne til gengæld se, at de havde fået mange flere undervisningstimer- og langt de fleste havde heller ikke haft en drøftelse med deres skoleleder om opgaverne og vidst ikke, hvad der egentligt forventedes af dem! Næste udfordring var, at de længe ventede arbejdspladser ikke var færdige ja møblerne var slet ikke kommet! Der var stor efterspørgsel- og lang leveringstid pudsigt som nogle ting kan komme bag på arbejdsgiverne. Allerede i maj 2013 vidste de jo, at lærerne skulle bindes til skolen! Det tog meget lang tid af få arbejdspladserne op at stå. Da vi så klagede til vores øverste ledelse, bad de om, at skolerne lavede en statusrapport og den var som alt andet skolerne laver af den slags - et skønmaleri. Der er etableret 5 arbejdslokaler og 3 mødelokaler, så tror man jo, at der er etableret 8 lokaler, men nej, for mødelokalerne er i samme rum som arbejdslokalerne! 1

2 Der er stadig skoler, der kæmper for at få arbejdslokalerne færdige, med både bord, stol og lamper! Man skulle bare prøve at byde de ansatte på rådhuset, at de ikke havde en stol på første arbejdsdag! Der er dog også i hvert fald 1 skole, der har styr på det. Når en ny lærer starter på Vibeholmskolen får man en startpakke : Hæve/sænkebord, stol, lampe og lille skab på hjul! 3F skaffer medlemmerne 22 millioner kr. i manglende løn - sådan lød overskrifterne for et par uger siden. Helt så mange penge har vi ikke skaffet, men kr. er vi oppe på i Ishøj Kommune og der kommer hele tiden nye fejl for dagens lys! Så selv om vi ikke kan skaffe millioner, er det alligevel en betragtelig sum lønkroner, som lærerne er blevet snydt for gennem nogle år. Jeg startede skoleåret med at få en kopi af samtlige lærers lønsedler så kunne jeg tjekke at kommunen havde slettet de tillæg, vi ikke længere skulle have og givet os de nye tillæg, vi havde forhandlet med skolechef Susanne Poulsen. En konsulent i HR havde gjort arbejdet med at strege de tillæg, vi ikke længere skulle have på hver lærers lønseddel, og skrive på i hånden de nye tillæg så ville det være nemt for lønningskontoret at rette samtlige læreres løn. Dog fandt konsulenten flere fejl og besynderligheder, som han skrev til de ansvarlige skoleledere om med en kopi til mig. Der var lærere, der aldrig havde fået nogen tillæg overhovedet. Der var lærere, der manglede tillæg, som alle lærere skal have. Der var lærere, der fik mærkelige tillæg som vi aldrig havde forhandlet. Der var også lærere vi aldrig havde hørt om og aldrig fået lønoplæg for og som manglede samtlige tillæg. Da jeg så ved et tilfælde begyndte at sammenholde lærernes løn med deres ansættelsesdato, blev det helt godnat. Jeg fandt ca. 45 fejlagtige lønsedler. 20 lærere havde fået for meget udbetalt 25 havde fået for lidt udbetalt! Det gik meget nemt at få rettet dem, der fik for meget udbetalt og jeg håber at kommunen har rettet sig efter mit brev til dem om, at de IKKE må trække det for meget udbetalte. Til gengæld var det et større arbejde at få beskrevet fejlene hos dem, der fik for lidt tjekke ansættelsesdato tjekke bestået eksamen tjekke lønaftalen. Derefter en beskrivelse til lønningskontoret der ville have nye skemaer fra skolerne. Så en henvendelse til skolelederen og skolesekretæren med en beskrivelse af fejlene. I alt havde de 25 lærere ca kr. til gode den modsatte vej var det kun ca kr. Vi har også krævet, at der udbetales morarenter til alle de lærere, der har fået for lidt udbetalt det har de stadig ikke fået! Men det er lovet her i 1. kvartal. Men fejlprocenten var skræmmende når der er fejl i mellem % af lærernes løn så må man antage, at det også gælde for alle de andre faggrupper. 2

3 Jeg ved i hvert fald, at BUPL også har været i gang og fundet mange fejl. I en Isfugl i januar skrev jeg, at man må kunne forvente, at en professionel drevet kommune, der administrerer løn for 2000 medarbejder gør det korrekt. Det blev taget ilde op jeg hængte en personalegruppe ud! Det beklagede jeg, og gjorde opmærksom på, at mens nogle af fejlene var menneskelige, var andre helt uforståelige, og skyldtes formodentligt selve lønprogrammet. Derudover var en del af fejlene skoleledernes manglende indberetninger til løn. Men resultatet var stadig, at der var fejl i ca. 16 % af lærernes lønninger! Og de eneste der ikke havde lavet fejl var lærerne! I løbet af efteråret og den sidste skole i januar - fik vi afsluttet lønforhandlingerne på de enkelte skoler. Sekretærerne har lavet nye og helt korrekte lønskemaer for alle lærerne og så opdagede de på Vejlebro, at der igen var 6 lærere, der IKKE fik de tillæg, som lige var blevet indberettet. - Altså fejlprocenten fortsætter og denne gang er det på lønningskontoret, at de har sjusket. I sidste uge kontrollerede jeg en af dem, der skulle have reguleret lønnen tilbage til august De har rettet fejlen og givet ham for meget - indtil april 2014 i 9 måneder derefter får han stadig for lidt. I januar opdager de, at han har fået for meget og så trækker de ham for 17 måneder! Rent kaos! Jeg har i sidste uge haft et nyt møde med HR chefen om dette og skal have et møde med både HR chefen og lederen af LØNafdelingen i næste uge. Lønforhandlingerne opsigelse af samtlige lønaftaler: Da jeg i starten af marts sidste år sidder i s-toget på vej til et møde i Danmarks Lærerforening faktisk for at drøfte vores kommende arbejdsbetingelser i Ishøj blev jeg ringet op af Skolechef Susanne Poulsen, der lige ville meddele mig, at kommunen opsagde alle aftaler og kutymer de havde lavet med lærerkredsen og at hun også opsagde aftaler på vegne af skolerne!. Nu havde lærerkredsen allerede i januar opsagt de lønaftaler, vi havde for aflønning af gård/gangvagter, da vi havde fået klare meldinger om, at det fremover ville være pædagogerne, der skulle varetage tilsynet i frikvartererne. Vi modtog selvfølgelig også opsigelsen skriftligt og det var noget værre sammensurium. De opsagde alle aftaler, der var indgået mellem kredsen og kommunen. Men for de aftaler, der var indgået på skolerne var det meget forskelligt. Nogle aftaler blev opsagt og andre blev ikke opsagt. På Vejlebroskolen opsagde de alle lønaftaler, der var indgået i 2010 på Gildbro kun gård/gangvagtsaftalen som jeg jo allerede havde opsagt!. 3

4 På Viben blev der slet ikke opsagt nogle aftaler og på Ishøj Skole kun aftalen om tillæg til klasselærerne og Strandgårdskolens ledelse troede, at de opsagde samtlige aftaler, men havde glemte én. Det viste sig, at skolerne slet ikke havde styr på, hvilke aftaler de gennem årene - lige siden havde indgået med lærerkredsen! lidt uprofessionelt! De ringede faktisk for at spørge os, om de kunne få en kopi af aftalerne! Vi indledte straks drøftelser med Ishøj Kommune for at genforhandle de opsagte lønmidler. Og allerede her opstod de første knaster Ishøj Kommune ville overhovedet ikke anerkende vores regnestykke over, hvor mange penge det drejede sig om og de havde ikke lavet et selv. Skolerne havde den lønsum kommunen gav dem - og det skulle de drive skole for! De mente heller ikke, at de havde pligt til at opsige lønaftalerne overfor samtlige lærere personligt det måtte de dog erkende, men da var det så sent, at de først kunne opsige aftalerne med udgangen af november! Ishøj Kommune ville gerne have en aftale om et fast tillæg for ulempeydelserne de tillæg vi skal have for at arbejde mellem og i weekender. Vi ville gerne fastholde aftalerne om løntrin til nye lærere og løntrin til de ældre både overenskomstansatte og tjenestemændene. Vi havde mange møder vi forsøgte, at få dem til at komme med et bud på, hvor mange aktiviteter, de forventede at læreren havde i tidsrummet og i weekender. Det fik vi aldrig - og for hvert møde blev omfanget af tillæg, der ville være afregnet for i det faste tillæg øget. På sidste møde fastholdt de også, at det 50 % tillæg, der er for at arbejde i weekenden, ville være omfattet. Det gjorde udslaget så der blev kun lavet aftaler på de områder vi skal for diplomuddannelsen, og lønforløb for ikke-uddannede lærere. Og trumfen blev smidt på sidste møde i juni da de meddelte, at aftalen om beregningen af tjenestemændenes pension selvfølgelig også var opsagt. Der tabte vi bogstaveligt kæben. Nu havde de ikke indbetalt pension af tjenestemændenes tillæg i 14 år, fordi det skulle indregnes den dag de bliver pensioneret og nu mente de så, at det bare kunne stryges! De kunne se på os, at vi var ved at falde ned af stolen og de ringede da også efter en halv time og meddelte, at de havde drøftet sagen med kommunaldirektøren, og var blevet enige om, at indtil videre skete der ikke noget med tjenestemændenes pension og så måtte vi drøfte problematikken senere! Der tror jeg, at den er parkeret. Der er 46 tjenestemænd tilbage i Ishøj og jeg tror, at de har indset, at de skulle i gang med nogle meget omfattende beregninger 14 år tilbage, for at finde ud af, hvad der så skal indbetales for hver enkelt tjenestemand! + en aktuarmæssig beregning. 4

5 Da vi så ikke kunne lave en lønaftale med skolechef Susanne Poulsen, skulle vi rundt på 5 af skolerne og forhandle på hver af dem. Lige inden sommerferien skrev vi til skolelederne og mindede dem om, at vi skulle forhandle og at vi skulle være færdige midt i november, så de nye tillæg kunne blive udbetalt når de gamle stoppede! Hvor svært kan det lige være, når der er 3 måneder til deadline! Det var svært! Skolerne skulle mindes om det flere gange og på 2 af skolerne krævede det op til flere møder at blive færdige. Også her skulle vi flere steder have diskussionerne om, hvor mange penge der var at forhandle om det var ellers et rimeligt simpelt regnestykke syntes vi! Det faste tillæg for ulempeydelserne, som vi ikke kunne blive enige med Susanne Poulsen om ved forhandlinger med hende, er vi blevet enige om på 3 af skolerne. Skolerne kunne meget præcist fortælle, hvad de havde planlagt af aktiviteter i weekender og om aftenen og ikke mindst var forhandlingsklimaet væsentligt varmere. Vi fik også forhandlet faste tillæg til alle lærere på alle 5 skoler af forskellig størrelse, fordi lønsummen var forskellig. Vi fik lavet aftaler om 2 løntrin til de nye og uddannede lærere - og den aftale har vi tilsvarende lavet på én af de 2 skoler, hvor vi ikke skulle forhandle. Så nu mangler vi bare et par skoler, så kan vi igen bruge det som rekrutteringsmiddel. Det største problem med de lokale forhandlinger var, at skolelederen ikke havde overblik over skolens økonomi og at de ikke kunne få valide oplysninger fra økonomiafdelingen på rådhuset. Den ene uge havde de oveskud for i ugen efter at have røde tal. Og de tør ikke komme ud af året med røde tal for så er fanden løs! Vi forsøgte meget at fastholde, at når de tidligere havde haft pengene til løn måtte de da også have dem nu. Vi har fået lavet lønaftalerne - og på 2 af skolerne har vi en aftale om, at vi vender frygteligt tilbage for at forhandle mere, når de her i løbet af foråret har et overblik over økonomien. Jeg er jublende lykkelig over, at der heller ikke denne gang er afsat midler til lokalløn ved overenskomsten jeg tror slet ikke, at det har været en del af drøftelserne! og jeg håber, at det varer mange år inden en skolechef eller skoleleder igen opsiger vores lønaftaler. Sygefravær: En meget alvorlig konsekvens af LOV 409 og den meget mangelfulde planlægning af skoleåret er, at sygefraværet er eksploderet ikke kun i Ishøj men også alle andre steder. Sygefraværet i Ishøj er steget med mere end 30 % i de første 6 måneder af skoleåret. Ishøj Kommune har lavet en meget detaljeret rapport, som også er blevet behandlet i det politiske system, og som har dannet grundlag for, at skoledirektør og skolechef har været 5

6 rundt på alle skolerne til en snak med MEDudvalget. De ville drøfte, hvad der skulle til for at mindske sygefraværet på skolerne. Samtidig har der kørt et projekt i daginstitutionerne og SFO erne, hvor sygefraværet for år tilbage var meget højt. Det projekt har især fokuseret på, at medarbejdere skal kontaktes af lederen på 1.sygedag og indkaldes til samtale efter 3 dages fravær. Lederne på skolerne har forsøgt at sige, at det også gælder lærerne det gør det ikke! Lærerne er omfattet af de retningslinjer, der er aftalt i HovedMED og medarbejderne er enige om, at dem vil vi ikke opgive uden kamp. Forskellen på de 2 sæt retningslinjer er, at retningslinjerne for daginstitutionerne udtrykker mistro til medarbejderen og antager, at de nok pjækker og retningslinjerne fra HovedMED fastslår at syge kolleger skal hjælpes tilbage hurtigst muligt på jobbet. Men uanset hvilke retningslinjer der gælder skal der hele tiden være fokus på fraværet og årsagerne dertil. Ikke mindst i lyset af, at det qua de selvstyrende teams er kollegerne, der oplever konsekvenserne. Men det er lederens ansvar at drage omsorg for de syge - ikke ved at tvinge dem til at møde på arbejde hurtigst muligt, men ved at sikre, at arbejdsforholdene er ordentlige. Og selv om det er hårde vilkår for alle, håber jeg, at I har overskud til at hjælpe og støtte de kolleger, der bliver syge. Arbejdstid: Jeg nævnte i begyndelsen af min mundtlige beretning, at vi allerede havde henvendt os til borgmesteren og til skoledirektør og skolechef. Jeg sendte et brev til borgmesteren for 14 dage siden - og samtidig en kopi til begge damer og har intet hørt. Nu får de en reminder, når vi senere i dag vedtager vores resolutioner. Det er heller ikke fordi vi ikke har talt med dem i løbet af året. Vi har holdt månedlige møder, hvor vi har fremført alle vores frustrationen og de problemer lærerne oplever på skolerne. De første møder kunne vi meget hurtigt komme på kant med hinanden. Jeg kom til at sige: nede i indskolingen og straks talte jeg nedvurderende om pædagogerne og det var sådan de altid blev talt til! På de sidste møder er vi blevet sovset ind i sproglig fernis: vi anerkender, at lærerne har det hårdt vi hører hvad I siger Vi respekterer, at al forandring tager tid. Og jeg ved snart ikke, hvad der er værst! Men med de 15 initiativer, der er vedtaget ved overenskomsten, kan de ikke undslå, at være mere seriøse i deres drøftelser. Jeg tror ikke at vi får lavet en decideret arbejdstidsaftale - og den vil nok også blive så dårlig at dette ikke er en fordel. 6

7 Jeg håber derimod at vi kan få drøftet nogle ordentlige rammer omkring fix flekstid og puljetimerne. Vi har alle haft 126 timer i en pulje i dette skoleår til opgaver der ligger udenfor den faste mødetid. Og den faste mødetid er jo nu mere eller mindre ophævet på skolerne. Måske uden at skolelederne har fortalt skoledirektør og skolechef om det? Det ville være godt med ens rammer og at lærerne helt præcist ved hvordan arbejdstiden kan/skal lægges. Desuden mangler vi stadig afklaring på hvordan de vil opgøre vores arbejdstid for dette skoleår. Vi har flere gange nævnt for dem at det har de en pligt til og det er de helt uenige i. Skoledirektøren og skolechefen har været rundt på skolerne for at tale med lederne om implementeringen om reformen. Og det går godt! hvis man skal tro rapporten: Skolerne er godt i gang med arbejdet med læringsmål. Bolden er i gang og den fortsætter Pædagogerne har ofte fokus på inklusion i samarbejdet De er godt på vej med fælles drøftelser i en god proces. Mere spændende bliver rapporten fra deres møder med MED-udvalgene hvor de ville høre især medarbejderne om, hvad der kunne gøres for at mindske sygefraværet. Efter 1. besøg på Gildbroskolen konkluderede skolechefen, at man var glade for den nye sygefraværspolitik den hvor lærerne bliver ringet op hver dag af lederen og skal til samtale efter 3. dags fravær: Nu viste det sig så, at det var en leder, der havde udtalt at han var glad for sygefraværspolitikken! Så det kan blive spændende at læse den rapport og se, hvilke konklusioner de drager og om medarbejderne i MED udvalget kan genkende deres egne udsagn. Jeg har deltaget i faglig klub møder på næsten alle skolerne og det har været nogle gode møder Jeg opleve, at lærerne gerne vil medvirke til at skabe ordentlige forhold og bedre måder at organisere arbejdet på hvis blot lederne vil inddrage dem og lytte til dem. Så herfra en kraftig opfordring til vores ledere LYT TIL JERES MEDARBEJDER. Med denne opfordring overlader jeg beretningen til diskussion. 7

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Hvis vi mener det, så skal vi også holde fast

Hvis vi mener det, så skal vi også holde fast Hvis vi mener det, så skal vi også holde fast»vi vidste, at det var kæmpestort, det vi var i gang med, og vi vidste, at denne gang var vi nødt til virkelig at mene det«, siger KL s administrerende direktør

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland UNG PÅ VEJ I FÅG Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Når man fokuserer på mål og kompetencer, er det ligesom første stolpe i at finde ud af, hvad man er god til. Det kan man ikke lære af sig

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 Bilag 2 Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 R (respondent) = Jens Kofoed I (interviewer) = Mikkel Andersen I2 (interviewer 2) = Simon Schonenberg.

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage 2009 Forebyggelsesfonden har bevilget midler til projektet Best Practice den gode praksis 1 2 Rapporten Best Practice godt arbejdsmiljø som vej

Læs mere

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne - en undersøgelse blandt socialrådgivere på jobcentre maj 2014 Hvis sagstallet faldt, ville der i højere grad være tid til tværfaglig og helhedsorienteret

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale.

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. BILLEDER En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. Udført og skrevet af Marlene C. R. Møller, Antropolog Efterår 2013 En tak

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere