Men hvordan vores arbejdsforhold vil blive og om der vil opleves nogen ændringer, ved vi ikke endnu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Men hvordan vores arbejdsforhold vil blive og om der vil opleves nogen ændringer, ved vi ikke endnu."

Transkript

1 Mundtlig beretning 15: Andes Bondo havde fødselsdag i mandags og hvis nogen er nysgerrig blev han 56 år. Hans højeste ønske var en høj stemmeprocent om overenskomstresultatet og det fik han!. På landsplan stemte 77,6 % i alt og der var 70 % der stemte JA. I Ishøj stemte 76,6 % og deraf var 68 % JA stemmer. At ¾ af medlemmerne aktivt har taget stilling viser, at lærerne er meget optaget af den daglige hverdag og af at få den til at fungere. Og når 30 % af dem stemmer NEJ må det også være et signal til kommunerne om, at det er nu, der skal samarbejdes og findes fælles og brugbar løsninger. Vi ved nu hvordan vores løn udvikler sig i de kommende 3 år og det er nok ikke det, der har været udslagsgivende for om lærerne har stemt ja eller nej. Men hvordan vores arbejdsforhold vil blive og om der vil opleves nogen ændringer, ved vi ikke endnu. Vi håber, at vi kan få en konstruktiv dialog med politikere og forvaltning her i Ishøj og derved forsøge at skabe så gode rammer, som det er muligt under de givne betingelser. Vi har i hvert fald allerede opfordret dem til at mødes og drøfte de 15 initiativer, og hvordan vi udmønter dem på skolerne. Blot skal vi hele tiden huske, at de økonomiske betingelserne for skolerne ikke er blevet forbedret, men dem kan vi bare ikke forhandle ved en overenskomst. Vi skal vedblive at gøre opmærksom på, at der er for få ressourcer til, at det kan hænge sammen og at inklusionen er en meget, meget stor opgave, som kræver både kompetenceløft og ressourcer. Vi var ikke langt inde i dette skoleår, før end det blev tydeligt selv for alle andre end lærerne at folkeskolereformen i samspil med LOV 409 gav rigtigt mange - og her vil politikere og embedsmænd sige udfordringer jeg vil fastholde at det er problemer. Første problem blev tydeligt allerede inden eleverne var mødt! Der var rigtigt mange lærere, der ikke havde klarhed over deres opgaver for det kommende skoleår - de kunne til gengæld se, at de havde fået mange flere undervisningstimer- og langt de fleste havde heller ikke haft en drøftelse med deres skoleleder om opgaverne og vidst ikke, hvad der egentligt forventedes af dem! Næste udfordring var, at de længe ventede arbejdspladser ikke var færdige ja møblerne var slet ikke kommet! Der var stor efterspørgsel- og lang leveringstid pudsigt som nogle ting kan komme bag på arbejdsgiverne. Allerede i maj 2013 vidste de jo, at lærerne skulle bindes til skolen! Det tog meget lang tid af få arbejdspladserne op at stå. Da vi så klagede til vores øverste ledelse, bad de om, at skolerne lavede en statusrapport og den var som alt andet skolerne laver af den slags - et skønmaleri. Der er etableret 5 arbejdslokaler og 3 mødelokaler, så tror man jo, at der er etableret 8 lokaler, men nej, for mødelokalerne er i samme rum som arbejdslokalerne! 1

2 Der er stadig skoler, der kæmper for at få arbejdslokalerne færdige, med både bord, stol og lamper! Man skulle bare prøve at byde de ansatte på rådhuset, at de ikke havde en stol på første arbejdsdag! Der er dog også i hvert fald 1 skole, der har styr på det. Når en ny lærer starter på Vibeholmskolen får man en startpakke : Hæve/sænkebord, stol, lampe og lille skab på hjul! 3F skaffer medlemmerne 22 millioner kr. i manglende løn - sådan lød overskrifterne for et par uger siden. Helt så mange penge har vi ikke skaffet, men kr. er vi oppe på i Ishøj Kommune og der kommer hele tiden nye fejl for dagens lys! Så selv om vi ikke kan skaffe millioner, er det alligevel en betragtelig sum lønkroner, som lærerne er blevet snydt for gennem nogle år. Jeg startede skoleåret med at få en kopi af samtlige lærers lønsedler så kunne jeg tjekke at kommunen havde slettet de tillæg, vi ikke længere skulle have og givet os de nye tillæg, vi havde forhandlet med skolechef Susanne Poulsen. En konsulent i HR havde gjort arbejdet med at strege de tillæg, vi ikke længere skulle have på hver lærers lønseddel, og skrive på i hånden de nye tillæg så ville det være nemt for lønningskontoret at rette samtlige læreres løn. Dog fandt konsulenten flere fejl og besynderligheder, som han skrev til de ansvarlige skoleledere om med en kopi til mig. Der var lærere, der aldrig havde fået nogen tillæg overhovedet. Der var lærere, der manglede tillæg, som alle lærere skal have. Der var lærere, der fik mærkelige tillæg som vi aldrig havde forhandlet. Der var også lærere vi aldrig havde hørt om og aldrig fået lønoplæg for og som manglede samtlige tillæg. Da jeg så ved et tilfælde begyndte at sammenholde lærernes løn med deres ansættelsesdato, blev det helt godnat. Jeg fandt ca. 45 fejlagtige lønsedler. 20 lærere havde fået for meget udbetalt 25 havde fået for lidt udbetalt! Det gik meget nemt at få rettet dem, der fik for meget udbetalt og jeg håber at kommunen har rettet sig efter mit brev til dem om, at de IKKE må trække det for meget udbetalte. Til gengæld var det et større arbejde at få beskrevet fejlene hos dem, der fik for lidt tjekke ansættelsesdato tjekke bestået eksamen tjekke lønaftalen. Derefter en beskrivelse til lønningskontoret der ville have nye skemaer fra skolerne. Så en henvendelse til skolelederen og skolesekretæren med en beskrivelse af fejlene. I alt havde de 25 lærere ca kr. til gode den modsatte vej var det kun ca kr. Vi har også krævet, at der udbetales morarenter til alle de lærere, der har fået for lidt udbetalt det har de stadig ikke fået! Men det er lovet her i 1. kvartal. Men fejlprocenten var skræmmende når der er fejl i mellem % af lærernes løn så må man antage, at det også gælde for alle de andre faggrupper. 2

3 Jeg ved i hvert fald, at BUPL også har været i gang og fundet mange fejl. I en Isfugl i januar skrev jeg, at man må kunne forvente, at en professionel drevet kommune, der administrerer løn for 2000 medarbejder gør det korrekt. Det blev taget ilde op jeg hængte en personalegruppe ud! Det beklagede jeg, og gjorde opmærksom på, at mens nogle af fejlene var menneskelige, var andre helt uforståelige, og skyldtes formodentligt selve lønprogrammet. Derudover var en del af fejlene skoleledernes manglende indberetninger til løn. Men resultatet var stadig, at der var fejl i ca. 16 % af lærernes lønninger! Og de eneste der ikke havde lavet fejl var lærerne! I løbet af efteråret og den sidste skole i januar - fik vi afsluttet lønforhandlingerne på de enkelte skoler. Sekretærerne har lavet nye og helt korrekte lønskemaer for alle lærerne og så opdagede de på Vejlebro, at der igen var 6 lærere, der IKKE fik de tillæg, som lige var blevet indberettet. - Altså fejlprocenten fortsætter og denne gang er det på lønningskontoret, at de har sjusket. I sidste uge kontrollerede jeg en af dem, der skulle have reguleret lønnen tilbage til august De har rettet fejlen og givet ham for meget - indtil april 2014 i 9 måneder derefter får han stadig for lidt. I januar opdager de, at han har fået for meget og så trækker de ham for 17 måneder! Rent kaos! Jeg har i sidste uge haft et nyt møde med HR chefen om dette og skal have et møde med både HR chefen og lederen af LØNafdelingen i næste uge. Lønforhandlingerne opsigelse af samtlige lønaftaler: Da jeg i starten af marts sidste år sidder i s-toget på vej til et møde i Danmarks Lærerforening faktisk for at drøfte vores kommende arbejdsbetingelser i Ishøj blev jeg ringet op af Skolechef Susanne Poulsen, der lige ville meddele mig, at kommunen opsagde alle aftaler og kutymer de havde lavet med lærerkredsen og at hun også opsagde aftaler på vegne af skolerne!. Nu havde lærerkredsen allerede i januar opsagt de lønaftaler, vi havde for aflønning af gård/gangvagter, da vi havde fået klare meldinger om, at det fremover ville være pædagogerne, der skulle varetage tilsynet i frikvartererne. Vi modtog selvfølgelig også opsigelsen skriftligt og det var noget værre sammensurium. De opsagde alle aftaler, der var indgået mellem kredsen og kommunen. Men for de aftaler, der var indgået på skolerne var det meget forskelligt. Nogle aftaler blev opsagt og andre blev ikke opsagt. På Vejlebroskolen opsagde de alle lønaftaler, der var indgået i 2010 på Gildbro kun gård/gangvagtsaftalen som jeg jo allerede havde opsagt!. 3

4 På Viben blev der slet ikke opsagt nogle aftaler og på Ishøj Skole kun aftalen om tillæg til klasselærerne og Strandgårdskolens ledelse troede, at de opsagde samtlige aftaler, men havde glemte én. Det viste sig, at skolerne slet ikke havde styr på, hvilke aftaler de gennem årene - lige siden havde indgået med lærerkredsen! lidt uprofessionelt! De ringede faktisk for at spørge os, om de kunne få en kopi af aftalerne! Vi indledte straks drøftelser med Ishøj Kommune for at genforhandle de opsagte lønmidler. Og allerede her opstod de første knaster Ishøj Kommune ville overhovedet ikke anerkende vores regnestykke over, hvor mange penge det drejede sig om og de havde ikke lavet et selv. Skolerne havde den lønsum kommunen gav dem - og det skulle de drive skole for! De mente heller ikke, at de havde pligt til at opsige lønaftalerne overfor samtlige lærere personligt det måtte de dog erkende, men da var det så sent, at de først kunne opsige aftalerne med udgangen af november! Ishøj Kommune ville gerne have en aftale om et fast tillæg for ulempeydelserne de tillæg vi skal have for at arbejde mellem og i weekender. Vi ville gerne fastholde aftalerne om løntrin til nye lærere og løntrin til de ældre både overenskomstansatte og tjenestemændene. Vi havde mange møder vi forsøgte, at få dem til at komme med et bud på, hvor mange aktiviteter, de forventede at læreren havde i tidsrummet og i weekender. Det fik vi aldrig - og for hvert møde blev omfanget af tillæg, der ville være afregnet for i det faste tillæg øget. På sidste møde fastholdt de også, at det 50 % tillæg, der er for at arbejde i weekenden, ville være omfattet. Det gjorde udslaget så der blev kun lavet aftaler på de områder vi skal for diplomuddannelsen, og lønforløb for ikke-uddannede lærere. Og trumfen blev smidt på sidste møde i juni da de meddelte, at aftalen om beregningen af tjenestemændenes pension selvfølgelig også var opsagt. Der tabte vi bogstaveligt kæben. Nu havde de ikke indbetalt pension af tjenestemændenes tillæg i 14 år, fordi det skulle indregnes den dag de bliver pensioneret og nu mente de så, at det bare kunne stryges! De kunne se på os, at vi var ved at falde ned af stolen og de ringede da også efter en halv time og meddelte, at de havde drøftet sagen med kommunaldirektøren, og var blevet enige om, at indtil videre skete der ikke noget med tjenestemændenes pension og så måtte vi drøfte problematikken senere! Der tror jeg, at den er parkeret. Der er 46 tjenestemænd tilbage i Ishøj og jeg tror, at de har indset, at de skulle i gang med nogle meget omfattende beregninger 14 år tilbage, for at finde ud af, hvad der så skal indbetales for hver enkelt tjenestemand! + en aktuarmæssig beregning. 4

5 Da vi så ikke kunne lave en lønaftale med skolechef Susanne Poulsen, skulle vi rundt på 5 af skolerne og forhandle på hver af dem. Lige inden sommerferien skrev vi til skolelederne og mindede dem om, at vi skulle forhandle og at vi skulle være færdige midt i november, så de nye tillæg kunne blive udbetalt når de gamle stoppede! Hvor svært kan det lige være, når der er 3 måneder til deadline! Det var svært! Skolerne skulle mindes om det flere gange og på 2 af skolerne krævede det op til flere møder at blive færdige. Også her skulle vi flere steder have diskussionerne om, hvor mange penge der var at forhandle om det var ellers et rimeligt simpelt regnestykke syntes vi! Det faste tillæg for ulempeydelserne, som vi ikke kunne blive enige med Susanne Poulsen om ved forhandlinger med hende, er vi blevet enige om på 3 af skolerne. Skolerne kunne meget præcist fortælle, hvad de havde planlagt af aktiviteter i weekender og om aftenen og ikke mindst var forhandlingsklimaet væsentligt varmere. Vi fik også forhandlet faste tillæg til alle lærere på alle 5 skoler af forskellig størrelse, fordi lønsummen var forskellig. Vi fik lavet aftaler om 2 løntrin til de nye og uddannede lærere - og den aftale har vi tilsvarende lavet på én af de 2 skoler, hvor vi ikke skulle forhandle. Så nu mangler vi bare et par skoler, så kan vi igen bruge det som rekrutteringsmiddel. Det største problem med de lokale forhandlinger var, at skolelederen ikke havde overblik over skolens økonomi og at de ikke kunne få valide oplysninger fra økonomiafdelingen på rådhuset. Den ene uge havde de oveskud for i ugen efter at have røde tal. Og de tør ikke komme ud af året med røde tal for så er fanden løs! Vi forsøgte meget at fastholde, at når de tidligere havde haft pengene til løn måtte de da også have dem nu. Vi har fået lavet lønaftalerne - og på 2 af skolerne har vi en aftale om, at vi vender frygteligt tilbage for at forhandle mere, når de her i løbet af foråret har et overblik over økonomien. Jeg er jublende lykkelig over, at der heller ikke denne gang er afsat midler til lokalløn ved overenskomsten jeg tror slet ikke, at det har været en del af drøftelserne! og jeg håber, at det varer mange år inden en skolechef eller skoleleder igen opsiger vores lønaftaler. Sygefravær: En meget alvorlig konsekvens af LOV 409 og den meget mangelfulde planlægning af skoleåret er, at sygefraværet er eksploderet ikke kun i Ishøj men også alle andre steder. Sygefraværet i Ishøj er steget med mere end 30 % i de første 6 måneder af skoleåret. Ishøj Kommune har lavet en meget detaljeret rapport, som også er blevet behandlet i det politiske system, og som har dannet grundlag for, at skoledirektør og skolechef har været 5

6 rundt på alle skolerne til en snak med MEDudvalget. De ville drøfte, hvad der skulle til for at mindske sygefraværet på skolerne. Samtidig har der kørt et projekt i daginstitutionerne og SFO erne, hvor sygefraværet for år tilbage var meget højt. Det projekt har især fokuseret på, at medarbejdere skal kontaktes af lederen på 1.sygedag og indkaldes til samtale efter 3 dages fravær. Lederne på skolerne har forsøgt at sige, at det også gælder lærerne det gør det ikke! Lærerne er omfattet af de retningslinjer, der er aftalt i HovedMED og medarbejderne er enige om, at dem vil vi ikke opgive uden kamp. Forskellen på de 2 sæt retningslinjer er, at retningslinjerne for daginstitutionerne udtrykker mistro til medarbejderen og antager, at de nok pjækker og retningslinjerne fra HovedMED fastslår at syge kolleger skal hjælpes tilbage hurtigst muligt på jobbet. Men uanset hvilke retningslinjer der gælder skal der hele tiden være fokus på fraværet og årsagerne dertil. Ikke mindst i lyset af, at det qua de selvstyrende teams er kollegerne, der oplever konsekvenserne. Men det er lederens ansvar at drage omsorg for de syge - ikke ved at tvinge dem til at møde på arbejde hurtigst muligt, men ved at sikre, at arbejdsforholdene er ordentlige. Og selv om det er hårde vilkår for alle, håber jeg, at I har overskud til at hjælpe og støtte de kolleger, der bliver syge. Arbejdstid: Jeg nævnte i begyndelsen af min mundtlige beretning, at vi allerede havde henvendt os til borgmesteren og til skoledirektør og skolechef. Jeg sendte et brev til borgmesteren for 14 dage siden - og samtidig en kopi til begge damer og har intet hørt. Nu får de en reminder, når vi senere i dag vedtager vores resolutioner. Det er heller ikke fordi vi ikke har talt med dem i løbet af året. Vi har holdt månedlige møder, hvor vi har fremført alle vores frustrationen og de problemer lærerne oplever på skolerne. De første møder kunne vi meget hurtigt komme på kant med hinanden. Jeg kom til at sige: nede i indskolingen og straks talte jeg nedvurderende om pædagogerne og det var sådan de altid blev talt til! På de sidste møder er vi blevet sovset ind i sproglig fernis: vi anerkender, at lærerne har det hårdt vi hører hvad I siger Vi respekterer, at al forandring tager tid. Og jeg ved snart ikke, hvad der er værst! Men med de 15 initiativer, der er vedtaget ved overenskomsten, kan de ikke undslå, at være mere seriøse i deres drøftelser. Jeg tror ikke at vi får lavet en decideret arbejdstidsaftale - og den vil nok også blive så dårlig at dette ikke er en fordel. 6

7 Jeg håber derimod at vi kan få drøftet nogle ordentlige rammer omkring fix flekstid og puljetimerne. Vi har alle haft 126 timer i en pulje i dette skoleår til opgaver der ligger udenfor den faste mødetid. Og den faste mødetid er jo nu mere eller mindre ophævet på skolerne. Måske uden at skolelederne har fortalt skoledirektør og skolechef om det? Det ville være godt med ens rammer og at lærerne helt præcist ved hvordan arbejdstiden kan/skal lægges. Desuden mangler vi stadig afklaring på hvordan de vil opgøre vores arbejdstid for dette skoleår. Vi har flere gange nævnt for dem at det har de en pligt til og det er de helt uenige i. Skoledirektøren og skolechefen har været rundt på skolerne for at tale med lederne om implementeringen om reformen. Og det går godt! hvis man skal tro rapporten: Skolerne er godt i gang med arbejdet med læringsmål. Bolden er i gang og den fortsætter Pædagogerne har ofte fokus på inklusion i samarbejdet De er godt på vej med fælles drøftelser i en god proces. Mere spændende bliver rapporten fra deres møder med MED-udvalgene hvor de ville høre især medarbejderne om, hvad der kunne gøres for at mindske sygefraværet. Efter 1. besøg på Gildbroskolen konkluderede skolechefen, at man var glade for den nye sygefraværspolitik den hvor lærerne bliver ringet op hver dag af lederen og skal til samtale efter 3. dags fravær: Nu viste det sig så, at det var en leder, der havde udtalt at han var glad for sygefraværspolitikken! Så det kan blive spændende at læse den rapport og se, hvilke konklusioner de drager og om medarbejderne i MED udvalget kan genkende deres egne udsagn. Jeg har deltaget i faglig klub møder på næsten alle skolerne og det har været nogle gode møder Jeg opleve, at lærerne gerne vil medvirke til at skabe ordentlige forhold og bedre måder at organisere arbejdet på hvis blot lederne vil inddrage dem og lytte til dem. Så herfra en kraftig opfordring til vores ledere LYT TIL JERES MEDARBEJDER. Med denne opfordring overlader jeg beretningen til diskussion. 7

Den årlige lønforhandling Er du offentligt ansat, har du krav på en årlig lønforhandling. Gå til din tillidsrepræsentant

Den årlige lønforhandling Er du offentligt ansat, har du krav på en årlig lønforhandling. Gå til din tillidsrepræsentant Den årlige lønforhandling Er du offentligt ansat, har du krav på en årlig lønforhandling. Gå til din tillidsrepræsentant eller til Dansk Psykolog Forening med dine overvejelser og argumenter så forhandler

Læs mere

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Oplæg v/ personalemøde på Hareskov Skole d. 23. januar 2014 Tak fordi jeg måtte komme jeg har glædet mig rigtig meget til at få mulighed for at stå her i dag. Det

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015

Forhåndsaftale for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015 Forhåndsaftale Forhåndsaftale for lærere m.fl. i og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015 Kontakt Susanne Lyngsie Personalekonsulent Center for Økonomi og Personale Løn og Personale Tlf.

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM:

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA, BROMMEPARKEN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1

Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Formål...1 Bilag 2 27.april 2011 HR/CNE/MAJAH Materiale til ledere til sygefraværssamtalen Udover SAMs sygefraværspolitik er der følgende relevant information til personaleledere vedrørende sygefravær: Indhold Formål...1

Læs mere

TR-MØDE 04.06.15 (14.00-15.30) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning)

TR-MØDE 04.06.15 (14.00-15.30) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning) Varde Lærerkreds TR-møder 2015/2016 Dagsordener og referater TR-MØDE 04.06.15 (14.00-15.30) Afbud: Referent: Dagsorden Form Referat (konklusion/beslutning) 77 Godkendelse af referat fra TR-møde 11.05.15

Læs mere

IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER. Nyt job god løn

IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER. Nyt job god løn Nyt job god løn SNYD IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER Nyt job til den rigtige løn Danske Fysioterapeuter har valgt at sætte fokus på de muligheder og faldgruber der er, når man skal have løn og vilkår

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen 50.01

Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen 50.01 Forhåndsaftale mellem Nordfyns Lærerkreds og Nordfyns Kommune vedrørende aflønning efter Lokal løndannelse Indledning og indhold: Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen 50.01 Nordfyns Kommunes forhåndsaftaler

Læs mere

Evaluering af praktikken i vuggestuen Malurt. Perioden 1. august 31. januar.

Evaluering af praktikken i vuggestuen Malurt. Perioden 1. august 31. januar. Evaluering af praktikken i vuggestuen Malurt. Perioden 1. august 31. januar. 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Mit første besøg i afdelingen var godt, jeg fandt

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Indhold Skolelederen juni 2014... s. 2 Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6 Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Legepatruljen på tur på Vejle Idrætshøjskole 15. maj 2014 Skolenyt jul

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

Formandens beretning 2015

Formandens beretning 2015 Formandens beretning 2015 Den skriftlige beretning er en fortælling om fortiden hvad der er sket. Den mundtlige beretning skal pege ind i fremtiden og de kommende opgaver. Men først OK 15. Det har været

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

I dette brev følger yderligere information om lockouten og hvordan en lockout vil påvirke skolerne og dermed elever og familier på Frederiksberg.

I dette brev følger yderligere information om lockouten og hvordan en lockout vil påvirke skolerne og dermed elever og familier på Frederiksberg. NOTAT Information 2 om lockout af lærere 1. marts 2013 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2013/0005110-1 Skoleafdelingen Kære forældre til børn i folkeskoler i Frederiksberg Kommune Forhandlingerne mellem Kommunernes

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Att.: Borgmesterens Afdeling Side 1 af 6 Børn og Unges svar på forespørgsel vedrørende implementering af folkeskolereformen Socialdemokraterne i Aarhus Byråd har 9. februar

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Guldbæk Friskole

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Guldbæk Friskole UMV Sådan! Dato: 03.04.2013 Undervisningsmiljøvurdering for Guldbæk Friskole Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 01.04.2015 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør

Læs mere

Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune

Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune Aftale om Ny Løn for lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune 1. Område Aftalen omfatter alle lærere og børnehaveklasseledere i Ballerup Kommune, som er omfattet af Overenskomst for lærere m.fl.

Læs mere

Personalepolitik vedr. sygefravær

Personalepolitik vedr. sygefravær Personalepolitik vedr. sygefravær Personaleafdelingen ved Århus kommune har i 2007 fastsat og præciseret en række procedureforhold, herunder indført minimumsstandarder i forbindelse med opfølgning på medarbejderes

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

Politisk spor Opgave Deltagere Aktiviteter/kommentarer/ dato

Politisk spor Opgave Deltagere Aktiviteter/kommentarer/ dato Skole og Undervisning Dato: 27.05.2014 Sagsnr.: 13/32999 Dok.løbenr.: 147785-14 Sagsbehandler: Maria Wandahl Direkte tlf.: 7376 7392 E-mail: mwa@aabenraa.dk Opdateret procesplan - Juni Politisk spor Opgave

Læs mere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere

Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Generalforsamling Varde Lærerkreds den 11. marts 2016 i Helle Hallen 55 deltagere Velkomst ved formanden Foreningssangen 1. Valg af dirigent og fastsættelse af forretningsorden 2. Beretning Helge Højstrup

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

Styr på din lønseddel?

Styr på din lønseddel? Styr på din lønseddel? Hele 54 procent af danskerne har prøvet at finde en fejl på deres lønseddel. Det viser en Gallup-undersøgelse fra oktober i år. Men hvad med dig? Hvor tit tjekker du din lønseddel?

Læs mere

Det bærer i den grad præg af at beslutningstagerne ikke aner, hvad der foregår i det daglige arbejde på skolerne.

Det bærer i den grad præg af at beslutningstagerne ikke aner, hvad der foregår i det daglige arbejde på skolerne. Beretning 2015. De forløbne år har været de mest turbulente i foreningens nyere historie. Arbejdsgiverne er målrettet gået efter at stække lærernes muligheder for indflydelse. De har frataget foreningens

Læs mere

Lærerne er de første - hvem er de næste

Lærerne er de første - hvem er de næste Lærerne er de første - hvem er de næste Dennis Kristensen, formand for FOA Christiansborgs Slotsplads, 11. april 2013 Med så mange lærere og undervisere samlet på ét sted, er det ikke helt nemt at tilstå

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Familieplejernes samarbejde med kommunerne

Familieplejernes samarbejde med kommunerne Familieplejernes samarbejde med kommunerne Undersøgelse af Familieplejeområdet Spørgeskemaundersøgelse Juni 2013 1 Undersøgelsen er udarbejdet af SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND, Fag & socialpolitik ved

Læs mere

Mundtlig beretning 2014:

Mundtlig beretning 2014: Mundtlig beretning 2014: Lige inden nytårsaften så jeg i fjernsynet en kavalkade over, hvad der var sket i årets løb det er altid sjovt at genkalde episoder fra året der gik nogle havde man allerede glemt

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om:

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Opgaveløsning i Furesø Kommunes folkeskoler i skoleåret 2014-15 Indledning Furesø Kommune,

Læs mere

Løn øvelse øvelse øvelse evt. walk and talk

Løn øvelse øvelse øvelse evt. walk and talk Løn i kommunen Løn Emner Hvad er 100 kr.? Reguleringsordning samt med/uden pension Hvad er centralt aftalt løn? Kend din OK øvelse Hvad er lokalt aftalt løn? Lønsedlen Kend din lønseddel / tjek af lønseddel

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Tids- og Handleplan for sammenlægningen af. Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen. i perioden fra 21. februar 1. august 2012

Tids- og Handleplan for sammenlægningen af. Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen. i perioden fra 21. februar 1. august 2012 Tids- og Handleplan for sammenlægningen af i perioden fra 21. februar 1. august 2012 De to skolebestyrelser mødet den 8. marts 2012 Indledning Byrådet har besluttet at lukke Nørrelandsskolen på Byrådsmødet

Læs mere

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat 1) Retningslinjer til tillidsrepræsentant (TR) og konsulenter i sekretariatet 2) Vejledning

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Modtagelse og organisering af nye kolleger

Modtagelse og organisering af nye kolleger Modtagelse og organisering af nye kolleger Alle nyansatte lærere og børnehaveklasseledere skal så hurtigt som muligt efter ansættelsen vide, hvor man kan få hjælp og rådgivning. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Før du søger job i Vejen kommune

Før du søger job i Vejen kommune Før du søger job i Vejen kommune Fakta om arbejdstid/forhold i Vejen kommune: 1. Den gennemsnitlige månedlige nettoløn for lærere og børnehaveklasseledere i Vejen kommune er 32.397 kr. (KRL.DK, juni 2015).

Læs mere

AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE PÅ SUNDHEDSKARTELLETS OMRÅDE

AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE PÅ SUNDHEDSKARTELLETS OMRÅDE REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET 11.20.7 Side 1 AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE PÅ SUNDHEDSKARTELLETS OMRÅDE = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere

Professionsaftale for basisgruppen

Professionsaftale for basisgruppen Professionsaftale for basisgruppen mellem Børn og Skole og Favrskov Lærerforening kreds 137 0. Aftalegrundlag: Aftalen vedrører lokal udmøntning af Arbejdstidsaftale 08 (Aftale om arbejdstid for lærere

Læs mere

Lokal aftale om løn indgået mellem Lærerkredsen og Faaborg-Midtfyn Kommune

Lokal aftale om løn indgået mellem Lærerkredsen og Faaborg-Midtfyn Kommune Lokal aftale om løn indgået mellem og Nedenstående lønaftale, FMK-TILLÆGGET, videreføres med følgende bemærkninger: Ved aftaleindgåelse i forbindelse med kommunalreformen i 2007 har der været enighed om

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Man føler sig lidt elsket herinde

Man føler sig lidt elsket herinde Man føler sig lidt elsket herinde Kirstine er mor til en dreng med problemer. Men først da hun mødte U-turn, oplevede hun engageret og vedholdende hjælp. Det begyndte allerede i 6. klasse. Da Oscars klasselærer

Læs mere

Sygefraværssamtaler. Lovpligtigt efter den 4. januar 2010 A A R H U S U N I V E R S I T E T. Det Naturvidenskabelige Fakultet

Sygefraværssamtaler. Lovpligtigt efter den 4. januar 2010 A A R H U S U N I V E R S I T E T. Det Naturvidenskabelige Fakultet Sygefraværssamtaler Lovpligtigt efter den 4. januar 2010 Sygefraværssamtaler Lederen skal: - Afholde samtalen senest 4 uger efter 1. sygedag -Indkalde medarbejderen til personlig samtale (pr. tlf., brev,

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Modtagelse af nye kolleger på skolen

Modtagelse af nye kolleger på skolen Modtagelse af nye kolleger på skolen Alle nyansatte lærere og børnehaveklasseledere skal så hurtigt som muligt efter ansættelsen vide, hvor man kan få hjælp og rådgivning. Derfor er det vigtigt, at de

Læs mere

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 27. maj 2016 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK

FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien pr. 01.04.09 Alt indføjet med kursivskrift

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter.

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Tillæg til Beretning Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Årets Lønforhandlinger Århus kommune. For første gang er lønforhandlingerne for daginstitutionernes rengøringsassistenter i Århus Kommune

Læs mere

DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE?

DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE? DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab

Læs mere

Forhåndsaftale om funktionsløn.

Forhåndsaftale om funktionsløn. Ringkøbing Skjern Telefon 97 32 46 40 Nørregade 22 A Telefax 97 32 46 55 6950 Ringkøbing E-mail: 122@dlf.org www.dlf122.dk Ringkøbing, den 1. juli 2008 Lønaftale mellem Ringkøbing-Skjern kommune og Fjordkredsen

Læs mere

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling:

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling: Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR møde i region sjælland 28. november 2012 Dagsorden Kort præsentations runde af de tilstedeværende Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK

FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien pr. 01.04.10 Alt indføjet med kursivskrift

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Jeg siger op OPGAVER TIL

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Jeg siger op OPGAVER TIL OPGAVER TIL Jeg siger op NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES FÆLLES I KLASSEN Før I læser romanen Kig på bogens forside og bagside og kapitel-overskrifter. Hvad tror I, den handler om? Lav en brainstorm med alle

Læs mere

10 spørgsmål til pædagogen

10 spørgsmål til pædagogen 10 spørgsmål til pædagogen 1. Hvorfor er I så få på stuen om morgenen? Som det er nu hos os, er vi 2 voksne om morgenen kl. 8.30 i vuggestuen og 2 kl. 9 i børnehaverne, og det fungerer godt. For det meste

Læs mere

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne.

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden 2015-2018 vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsens hovedbegrundelser for at anbefale et JA: Bestyrelsen har efter

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

BLF-tema. Lønseddel. Læs din

BLF-tema. Lønseddel. Læs din Bornholms Lærerforening BLF-tema Læs din Lønseddel I denne folder kan du læse om, hvordan du læser din lønseddel. Bl.a. forklaringer på, hvad din løn består af, og hvad de enkelte punkter betyder. September

Læs mere

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84.

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. 1. år med Lov 409. Så er første skoleår under Lov 409 næsten gået. Alle har i løbet af året gjort sig dyrt købte erfaringer med den arbejdssituation,

Læs mere

Forståelsespapir for skoleåret 2015/16

Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 Indledende bemærkninger: Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 Nærværende Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 er første skridt på vejen mod endnu bedre samarbejde mellem Vordingborg Kommune og Kreds

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Referat af TR-møde d. 21/

Referat af TR-møde d. 21/ Referat af TR-møde d. 21/9 2011. Til stede: Jørgen, Rasmus, Hans, Mette, Torben, Henrik Kragh, Ane, Enrico, Montse, Leif, Morten, Helen, Mads og Christine (fra kl.14). Afbud: Anne, Tine, Henrik D., Anja,

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 16.15 i Vejlebroskolens kantine

GENERALFORSAMLING. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 16.15 i Vejlebroskolens kantine GENERALFORSAMLING Torsdag den 19. marts 2015 kl. 16.15 i Vejlebroskolens kantine Hermed fremlægges den skriftlige beretning for 2014 til debat. På kredsstyrelsens vegne vel mødt til generalforsamlingen.

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

Det er hensigten, at skemaerne skal tjene som praktisk værktøj ifm. anvendelsen af bilag 5, punk 1, litra b.

Det er hensigten, at skemaerne skal tjene som praktisk værktøj ifm. anvendelsen af bilag 5, punk 1, litra b. Vejledning til planlægning og opgørelse af arbejdstiden for lærere som tileller fratræder midt i et skoleår, jf. Arbejdstidsaftale 08 bilag 5 punkt 1, litra b I forbindelse med de centrale parters drøftelser

Læs mere

Notat. Udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune. BORGMESTERENS AFDE- LING Juridisk Service Aarhus Kommune. FællesMED Orientering

Notat. Udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune. BORGMESTERENS AFDE- LING Juridisk Service Aarhus Kommune. FællesMED Orientering Notat Til Til FællesMED Orientering Side 1 af 6 Udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune Baggrund FællesMED har bedt om oplysninger vedrørende udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune.

Læs mere

Sundhedsafdelingens medlemmer, at de ikke blev tilbudt fuld tid ved ansættelsen.

Sundhedsafdelingens medlemmer, at de ikke blev tilbudt fuld tid ved ansættelsen. ARBEJDSTID TID ER PENGE Et arbejde på deltid koster på løn og pension, og mange offentligt ansatte ved ikke, at de faktisk kan have ret til at komme op i tid Foto: Mark Knudsen/Monsun Susanne Yesilmen,

Læs mere

- god dialog ved sygefravær

- god dialog ved sygefravær Mine nyttige telefonnumre: 1 5 15 - god dialog ved sygefravær Med denne folder ønsker vi at informere om Skoleforvaltningens sygefraværshåndtering Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf.:

Læs mere

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school Årsplan for SFO 2015-2016 Ahi International school Formål Som udgangspunkt sætter vi fokus på nogle vigtige pædagogiske principper i vores pædagogiske praksis. Vores målsætninger er: Det unikke barn a)

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

Ansættelseskontrakt. I dit første job som nyuddannet. Ved. Teit Bang Heerup

Ansættelseskontrakt. I dit første job som nyuddannet. Ved. Teit Bang Heerup Ansættelseskontrakt og løn I dit første job som nyuddannet Ved. Teit Bang Heerup 2 Ansættelseskontrakten Anæsttelseskontrakten er dit bevis på ansættelsen og på dine rettigheder herunder eks. løn og arbejdstid.

Læs mere

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Indhold: Far, mor og barn barsels med dagpenge er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen gennemgår amts/kommunalt ansattes

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR ELEVERNE ELLER FORÆLDRENE?

DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR ELEVERNE ELLER FORÆLDRENE? DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

vær sygefra værd at vide om

vær sygefra værd at vide om sygefravær værd at vide om Når du bliver syg, kan der opstå mange spørgsmål: Hvordan ser min økonomi ud under min sygdom? Hvad gør jeg for at sikre, at jeg stadig har mit job, når jeg atter bliver rask?

Læs mere

Forslag Tids- og handleplan for sammenlægningen af Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen i perioden fra 21. februar 1. august 2012

Forslag Tids- og handleplan for sammenlægningen af Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen i perioden fra 21. februar 1. august 2012 Forslag Tids- og handleplan for sammenlægningen af Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen i perioden fra 21. februar 1. august 2012 Indledning Byrådet har besluttet at lukke Nørrelandsskolen på Byrådsmødet

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje.

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. 20. maj 2008 Det fremgik endvidere af akterne at der mens plejefamilien havde A boende

Læs mere

- dine rettigheder kort fortalt

- dine rettigheder kort fortalt Det nye lønsystem og lønforhandlinger - dine rettigheder kort fortalt For ansatte på virksomheder omfattet af overenskomst mellem DANSKE ARK og Arkitektforbundet JA (Jordbrugsakademikerne) Konstruktørforeningen

Læs mere

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen Foredrag om kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen, 2014 Tekst, layout og grafisk design: Sandfær-Andersen Fotos: Elgaard Foto Tryk: Morsø Folkeblad Præsentation af kvinden

Læs mere

Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere på undervisningsområdet inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde

Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere på undervisningsområdet inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde Side 1 Aftale om tjenestemandsansættelse af ledere på undervisningsområdet inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale.

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale. 1. maj tale Mange tak for invitationen til at tale her i dag. Det er jo ikke hvert år, at vi lærere hives ind som ekstranummer ved 1. maj festerne. Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter

Læs mere

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Vejen Lærerkreds torsdag den 20. juni 2013 kl.17.00 på Kredskontoret Vejen lærerkreds, Nørregade 58B, 6600 Vejen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere