- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K"

Transkript

1 Slaget om danskheden er kun lige begyndt Side 1 af 1 - Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K Tlf Centrum-venstre er bagud på point i idékampen. Det er det tydelige resultat af en meningsmåling foretaget af analyseinstituttet Interresearch for Ceveas tidsskrift Vision. Særligt på spørgsmålet om, hvilket parti der repræsenterer danskheden har centrum-venstre tabt terræn til højrefløjen, ikke mindst Dansk Folkeparti. Der er brug for at meningsdanner og beslutningstagere hos centrum-venstre definerer og tilbyder en anden rummelig, tryg og ansvarlig danskheden. Direkte adspurgt i en undersøgelse foretaget af analyseinstituttet InterResearch for Cevea, mener 48 % af danskerne, at Dansk Folkeparti repræsenterer danskheden, mens der kun er 23 % der mener, at Radikale Venstre, Socialdemokraterne eller SF repræsenterer værdien. Samtidig er der mere end en tredjedel af de tre partiers vælgere, der ser Dansk Folkeparti som repræsentant for danskheden. Hvilket politisk parti forbinder du mest med følgende værdier? Danskhed i Enhedslisten 12 1,0 % Socialistisk Folkeparti 68 5,4 % Socialdemokratiet ,8 % Radikale Venstre 35 2,8 % Ny Alliance 8 0,6 % Venstre 120 9,6 % Det Konservative Folkeparti 100 8,0 % Dansk Folkeparti ,1 % Ingen af dem 121 9,7 % Total ,0 % * Undersøgelsen blev gennemført før Ny Alliance skiftede navn Højrefløjen har patent på danskheden Mens Dansk Folkeparti sikrede sig 13,9 % af stemmerne ved sidste folketingsvalg, er der hele 48 % der mener, at partiet repræsenterer danskheden, mens kun halvdelen af vælgerne til venstre for midten, der mener, at centrum-venstre partierne repræsenterer danskheden. Men ikke nok med, at det er lykkedes højrefløjen at gøre sig til danskhedens repræsentanter det ser ud til at de også er ved at vinde retten til at definere, hvad danskhed er. Sådan har det ikke altid været, hvis man spørger Christian Albrekt Larsen, der er forfatter til bogen Danskernes Nationale Forestillinger og adjunkt ved Aalborg Universitet: I det

2 Side 2 af 2 lange perspektiv har Socialdemokraterne været den lille mands parti og dermed repræsenterede danskheden. I de gamle programmer hedder det Danmark for folket og Socialdemokratiet forsvarede danskheden et godt stykke op i tiden. Men der er sket et klart skift, og i det lange perspektiv er det klart at Socialdemokratiet og De Radikale har tabt terræn. Ikke overraskende er det værdipolitiske temaer som miljø, retspolitik og flygtninge/indvandrerpolitik, der har ændret opfattelsen af, hvem der repræsenterer det danske. Samtidig mener Christian Albrekt Larsen, at det har haft en væsentlig betydning at særligt Socialdemokratiet, har oplevet en voksende andel af politikere med akademisk baggrund. Denne udvikling bidrager til forestillingen om centrum-venstrefløjen som en politisk blok, der ligger fjernt fra den almindelige danske befolkning. Politisk kommentator Erik Meier Carlsen fremhæver derimod, at det er Dansk Folkeparti, der alene har mobiliseret danskheden som politisk kampplads: Før Dansk Folkeparti kom ind i det politiske billede har man ikke set danskhed som en selvstændig værdi. Gennem flygtninge/indvandrerdebatten har Dansk Folkeparti formået at gøre danskheden politisk. Det er problematisk for de andre partier, da en stor del af befolkningen associerer danskheden med noget positivt. Men det viser, at Dansk Folkepartis ideer har et stort potentiale, så længe de associeres med danskheden. Dansk Folkeparti repræsenterer danskhed som værdi Hvilket politisk parti forbinder du mest med følgende værdier? Danskhed Stemmer i danskhed Mens Dansk Folkeparti langsomt har fået rum til at definere de danske værdier, er det blevet åbenlyst for de øvrige politiske partier, at diskussionen om hvad danskhed, er for vigtig til at overlade til højrefløjen: Særligt de radikale har prøvet at være multikulturelle at være en modpol til Dansk Folkeparti. Man har givet køb på danskheden og tjent stemmer på ikke at være det, ja faktisk på at være en modpol til danskheden. I det lys er det ikke nødvendigvis højrefløjen der har erobret sagen, men i lige så høj grad nogle af

3 Side 3 af 3 partierne i oppositionen der har smidt den væk mener Christian Albrekt Larsen. Socialdemokraterne har i den sammenhæng udmærket sig ved ikke at tage stilling, angiveligt af frygt for at rive partiet midt over. Denne tendens er også tydelig, hvis man kigger nærmere på de enkelte partiers vælgere, og i hvor høj grad de mener, at deres eget parti repræsenterer danskheden. På centrumvenstrefløjen er der blandt SF s og de radikales vælgere bemærkelsesværdigt få, henholdsvis 24 % og 22 %, der mener at deres eget parti repræsenterer danskheden. Hos Socialdemokraterne er det tilsvarende tal 42 %. Derimod er der blandt alle tre partiers vælgere godt en tredjedel, der mener at Dansk Folkeparti der repræsenterer danskheden. Ifølge Christian Albrekt Larsen er der et stærkt politisk potentiale i at forsøge at redefinere danskheden som begreb: Vi vil gerne se os som et samlet folk, og der er politisk potentiale i at samle nationen og definere en ny danskhed. Den rene multikulturalisme og globalisme som de radikale har stået for, har danskerne svært ved, men vi har også svært ved den gammeldags opfattelse af danskheden som Dansk Folkeparti står for. Man kan tjene mange stemmer på at redefinere danskheden. Han understreger dog, at øvelsen ikke nødvendigvis er den sikre vej tilbage til regeringskontorerne i samme omfang, som det var tilfældet for Dansk Folkeparti og Regeringen i Venstre vinder friheden Interresearch har for Ceveas tidsskrift Vision spurgt 1253 repræsentativt udvalgte danskere om, hvilke partier der repræsenterer følgende værdier: Lighed, frihed, tolerance, danskhed, retfærdighed og solidaritet. Hvilket politisk parti forbinder du mest med følgende værdier? Danskhed Frihed Lighed Solidaritet Tolerance Retfærdighed Enhedslisten 1,0 % 6,4 % 8,4 % 7,7 % 6,5 % 3,1 % Socialistisk Folkeparti 5,4 % 13,2 % 22,6 % 26,9 % 19,9 % 14,3 % Socialdemokratiet 14,8 % 14,5 % 32,6 % 37,2 % 16,8 % 20,7 % Radikale Venstre 2,8 % 5,0 % 4,0 % 1,4 % 14,0 % 6,2 % Ny Alliance 0,6 % 2,2 % 0,7 % 0,8 % 4,0 % 1,7 % Venstre 9,6 % 28,6 % 12,0 % 7,9 % 16,5 % 17,3 % Konservativt Folkeparti 8,0 % 7,1 % 3,6 % 2,4 % 5,5 % 11,9 % Dansk Folkeparti 48,1 % 8,7 % 5,3 % 6,4 % 5,0 % 10,1 % Ingen af dem 9,7 % 14,3 % 10,9 % 9,3 % 11,8 % 14,6 % Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Især i forhold til værdierne lighed og solidaritet står den klassiske venstrefløj stærkt, og Socialdemokraterne og SF bliver i særdeleshed karakteriseret som repræsentanter for disse. Ikke mindst blandt partiernes egne vælgere er der stor opbakning, og undersøgelsen viser således, at cirka 70 % af de to partiers vælgere mener, at deres eget parti står for henholdsvis lighed og solidaritet. På samme måde er det partiet Venstre, der i videst udstrækning står som repræsentant for friheden, idet 29 % af de adspurgte mener, at værdien tilhører det gamle bondeparti.

4 Side 4 af 4 Dermed har partiet fastholdt positionen som frihedspartiet, der blev opbygget med Uffe Ellemann ved roret, men som gennem de seneste ti år er blevet kraftigt udfordret af mere yderligtgående liberale. Selvom undersøgelsen er foretaget i perioden August, og efter at Lars Seier Christensen, Anders Samuelsen og Naser Khader tonede rent flag som liberale, er det kun 2% af de adspurgte, der betragter det daværende Ny Alliance som repræsentant for friheden. I forhold til tolerance står de radikale stærkt, hvis man sammenligner med deres øvrige stemmeopbakning, mens den borgerlige fløj som helhed har lav opbakning i forhold til denne værdi. Konklusion Ideen om danskhed har traditionelt været båret af en kultur, hvor nationale symboler har spillet en væsentlig rolle i dannelsen af en fælles identitet. Derfor må diskussionen om, hvad centrum-venstre forstår ved danskhed og promoveringen af denne forståelse nødvendigvis også tage udgangspunkt i det kulturelle. Hvis det nationale fællesskab alene består i de politiske institutioner og fællesskabet om disse, opnås ikke den samme grad af følelsesmæssig samhørighed, som vi ellers har en stærk tradition for her i landet. Dermed er ballet åbnet for en diskussion af danskhed som værdi, og hvordan det politiske centrum-venstre leverer et reelt bud på en danskhed, der skuer fremad i stedet for tilbage, og som åbner op, i stedet for at lukke sig om sig selv. Opgaven for centrum-venstre er at præsenterer et synligt og levedygtigt alternativ til den national-konservative forståelse af danskheden. Lykkes det bliver det muligt at generobrer dagsorden i modsætning til i dag, hvor højrefløjen både bestemmer form og indhold for diskussionen om danskhed. Mens Venstres Søren Pind har valgt den nemme løsning ved at erklære, at det er nydanskernes opgave at assimilere sig i det danske samfund, kræver et holdbart centrum-venstre-svar større eftertanke. Hvis vi vil etablere danskheden version 2.0, er det nødvendigt at gør os klart, hvilke kompromiser vi er villige til at indgå, og hvilke der er utænkelige, samt hvilke muligheder der er i en større dansk samhørighed, og hvilke udfordringer etableringen af en ny danskhedsforståelse rummer. Ulrik Pram Gad, der forsker i dansk identitetspolitik, formulerer det således: Opgaven er at forene den følelse af ansvarlighed og fællesskab, som kommer med den etablerede danske nationalstat, med at fællesskabet åbner sig og føler sig ansvarligt ud over Padborg. Det kræver først og fremmest, at man troværdigt kan fortælle brede dele af befolkningen, at verden - globaliseringen - Europa - udlændingene ikke er så farlig for den hverdag, de sætter pris på. Eller måske mere effektivt: at der er endnu større farer ved at lukke os inde og lægge fremtiden i hænderne på et Dansk Folkeparti, der ude i verden bliver betragtet som ekstremistisk. Udfordringen er at levere en bæredygtig plan for en ny danskhed, der omfatter og forholder sig til en række af de centrale velfærdsområder: Folkeskolen, arbejdsmarkedet og boligpolitikken, samt ikke mindst på centrale værdipolitiske områder som justits og kultur. Det er en spændende, men lang fra umulig udfordring centrum-venstre står overfor. Det handler først og fremmest om at genvinde retten til at definere hvad danskhed er. Ikke om at genvinde retten til at repræsentere Dansk Folkeparties udgave af danskheden det gør de så udmærket selv.

5 Side 5 af 5 Yderligere oplysninger Notatet er lavet på baggrund af artiklen Da danskheden blev tabt bragt i Ceveas tidsskrift Vision, der udkommer d. x. september Kaare Dybvad har forfattet artiklen. Yderligere spørgsmål vedrørende notatet kan rettes til: Jens Jonathan Steen, direktør for Cevea, tlf Peter Westermann, vicedirektør for Cevea, tlf i Kort om metoden Analyseinstituttet interresearch a s har stået for afvikling af undersøgelsen og bearbejdning af data. Dataindsamlingen er foregået via Interresearch Panelet. Panelet er repræsentativt for befolkningen i Danmark. Dataindsamlingen har fundet sted i perioden august Det elektroniske spørgeskemaværktøj defgo.net er blevet anvendt til indsamlingen af data. For at øge incitamentet til at deltage i undersøgelsen, kunne respondenterne deltage i lodtrækningen om 2x2 biografbilletter til Nordisk Films biografer. Efter endt dataindsamling er der renset ud for de besvarelser, som ej er fuldendte. I alt har deltagere afgivet en fuld besvarelse. Hvor der har været små skævheder i data i forhold til den danske befolkning, er data blevet vejet på variablene køn og alder i forhold til tal fra Danmarks Statistik, samt på hvilket parti man stemte på ved folketingsvalget 13. november Data er repræsentativ på disse variable. Efter at data er blevet vejet er antallet af besvarelser

Faglige faner i front

Faglige faner i front 14.09.09 Faglige faner i front Side 1 af 8 Notat fra Cevea, 11/9-2009 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K Tlf +45 31 64 11 22 kontakt@cevea.dk www.cevea.dk Mere end et forsikringsselskab. Folket ønsker

Læs mere

Notat fra Cevea, 22/09/08

Notat fra Cevea, 22/09/08 22.09.08 Danskhedsreform : Giv os Danmark tilbage Side 1 af 1 Notat fra Cevea, 22/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K Tlf +45 31 64 11 22 kontakt@cevea.dk www.cevea.dk Den nationalt konservative

Læs mere

Radikale vælgere. Notat UGEBREVET A4. Af Johannes Andersen, lektor og samfundsforsker ved Aalborg Universitet

Radikale vælgere. Notat UGEBREVET A4. Af Johannes Andersen, lektor og samfundsforsker ved Aalborg Universitet UGEBREVET A4 Arbejdsmarked I Politik I Velfærd I Værdier Notat 01 I 2004 Radikale vælgere Af Johannes Andersen, lektor og samfundsforsker ved Aalborg Universitet Johannes Andersen Radikale vælgere en sammenfatning

Læs mere

Resumé af undersøgelsens vigtigste konklusioner

Resumé af undersøgelsens vigtigste konklusioner Valgundersøgelsen 2005 Det nye politiske landskab. Folketingsvalget 2005 i perspektiv Resumé af undersøgelsens vigtigste konklusioner red. Jørgen Goul Andersen www.valg.aau.dk maj 2007 1 Kapitel 1. Samfundskonflikter,

Læs mere

Rapporten er udarbejdet for FDIM af Jakob Linaa Jensen, Lisbeth Klastrup og Jens Hoff.

Rapporten er udarbejdet for FDIM af Jakob Linaa Jensen, Lisbeth Klastrup og Jens Hoff. Internettets rolle under Folketingsvalget 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 FORORD 4 OM FDIMS VALGUNDERSØGELSE 7 FOLKETINGSVALGET 2007 PÅ NETTET - EN INTRODUKTION 16 KAN INTERNETTET FLYTTE STEMMER? 28 VALGKAMPEN

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Kommunalreformen knækker nærdemokratiet

Kommunalreformen knækker nærdemokratiet Kommunalreformen knækker nærdemokratiet Nærdemokratiet er svækket. 66 pct. af danskerne mener, at politiske beslutninger er rykket længere væk fra deres hverdag, og 56 pct. mener, det demokratiske fællesskab

Læs mere

Tema: Dem og os Vores Fælles Fremtid

Tema: Dem og os Vores Fælles Fremtid FÆLLES: FREMTID Tema: Dem og os Vores Fælles Fremtid Målgruppe 7. - 9. klasse Tema: Dem og os FÆLLES: FREMTID 1. RETORIKKEN OMKRING DEM OG OS Når vi skaber en fælles identitet spejler vi os ofte i de andre.

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

kan Danmarks første politiske co-branding kampagne gøre Helle Thorning-Schmidt til statsminister og Villy Søvndal til minister?

kan Danmarks første politiske co-branding kampagne gøre Helle Thorning-Schmidt til statsminister og Villy Søvndal til minister? Fair Forandring kan Danmarks første politiske co-branding kampagne gøre Helle Thorning-Schmidt til statsminister og Villy Søvndal til minister? Projektopgave Master i Professionel Kommunikation, M1, maj

Læs mere

Hvorfor danske fædre ikke tager mere barselsorlov

Hvorfor danske fædre ikke tager mere barselsorlov Hvorfor danske fædre ikke tager mere barselsorlov Bacheloropgave Sociologisk Institut, Københavns Universitet Af Lea Vedel Drews Vejleder: Yvonne Due Billing Antal tegn: 93.984 Antal tegn i fodnoter: 4.222

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse

Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse I opløbet til Folkemødet på Bornholm kan politikerne glæde sig over, at mange danskere har let ved at tage stilling til politiske spørgsmål

Læs mere

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET?

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? 1 Indhold Nanna Westerby (Cevea) Hvordan vinder vi valget? 3 Jesper Petersen (Socialdemokraterne: Sammenhold, snusfornuft og socialdemokratiske værdier 4 Peter

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Forebyggelse - ifølge danskerne

Forebyggelse - ifølge danskerne Forebyggelse - ifølge danskerne Danskerne bakker op om forebyggelse Styrk fagfolkenes rolle Hverdagen slår knuder Tag hele redskabskassen i brug Forebyggelse ifølge danskerne Mandag Morgen Valkendorfsgade

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.1 Problemfelt... 3 1.2 Problemstilling... 7 1.3 Problemformulering... 7 2. Metodiske overvejelser... 8

Indholdsfortegnelse. 1.1 Problemfelt... 3 1.2 Problemstilling... 7 1.3 Problemformulering... 7 2. Metodiske overvejelser... 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Problemfelt... 3 1.2 Problemstilling... 7 1.3 Problemformulering... 7 2. Metodiske overvejelser... 8 2.1 Arbejdsprocesser og metoder... 8 2.2 Overordnet fokusering

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

Integreret og differentieret vejledning på Å gå rd Efterskole

Integreret og differentieret vejledning på Å gå rd Efterskole Integreret og differentieret vejledning på Å gå rd Efterskole Indhold Indledning... 3 Formål for vejledning på Ågård Efterskole... 3 Fokus... 3 Metode... 3 Perspektiv... 3 Vejledning i samspil... 3 Undersøgelsens

Læs mere

Det meningsfulde medlemskab

Det meningsfulde medlemskab Det meningsfulde medlemskab - en kulturanalyse af unge på de merkantile ungdomsuddannelser og deres forhold til fagforeninger Af Henriette Tolstrup Holmegaard og Anne Kofod Center for Ungdomsforskning

Læs mere

Det bedste fra Magasinet Politik i 2013

Det bedste fra Magasinet Politik i 2013 Det bedste fra Magasinet Politik i 2013 1 Indhold Nanna Westerby: Danmark kan mere 3 Hvordan kommer Centrumvenstre tilbage? Christian Vedersøe: Har partifarve en betydning i kommunalpolitik? 5 Magnus E.

Læs mere

Den etiske pensionsopsparer. Forbrugerundersøgelse om danskernes holdning til etik i investering

Den etiske pensionsopsparer. Forbrugerundersøgelse om danskernes holdning til etik i investering Den etiske pensionsopsparer Forbrugerundersøgelse om danskernes holdning til etik i investering Udarbejdet af Userneeds For Forsikring & Pension 19. december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FAKTA OM METODEN...

Læs mere

VENSTRE KOMMER TIL AT RYKKE SIG OG 23 ANDRE ARTIKLER FRA RÆSON

VENSTRE KOMMER TIL AT RYKKE SIG OG 23 ANDRE ARTIKLER FRA RÆSON VENSTRE KOMMER TIL AT RYKKE SIG OG 23 ANDRE ARTIKLER FRA RÆSON VENSTRE KOMMER TIL AT RYKKE SIG OG 23 ANDRE ARTIKLER FRA RÆSON RÆSON MEDIER 8. januar, 2014 Redigeret af Kristian Basballe, Sarah Borger,

Læs mere

Skriftlighed i samfundsfag. Om skriftlighed i samfundsfag... 2. Spørgeord og opgavetyper... 2. Redegørelse... 2. Spørgsmål med hv-ord...

Skriftlighed i samfundsfag. Om skriftlighed i samfundsfag... 2. Spørgeord og opgavetyper... 2. Redegørelse... 2. Spørgsmål med hv-ord... Indhold Om skriftlighed i samfundsfag... 2 Spørgeord og opgavetyper... 2 Redegørelse... 2 Spørgsmål med hv-ord... 2 Angiv og dokumentér... 3 Opstil hypoteser... 3 Eksempel på opgave og besvarelse... 4

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

SKIFT STIL 1 Tidere Skifter-Skift stil 1 29/04/2004, 14:10

SKIFT STIL 1 Tidere Skifter-Skift stil 1 29/04/2004, 14:10 SKIFT STIL 1 Tidere Skifter-Skift stil 1 Af samme forfatter; Klondike & Karaoke Dansk medie- og populærkultur i 90 erne (Red. Erik Harr, Camilla Kjærsgaard og Erik Hansen, 1998) 2 Tidere Skifter-Skift

Læs mere

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Danske partier fra samfundsfaget.dk Enhedslisten Enhedslisten er et socialistisk parti, der arbejder for et samfund, hvor lighed og solidaritet er i centrum. Partiet blev stiftet i ved

Læs mere

Borgeres holdning til dyrekloning

Borgeres holdning til dyrekloning Borgeres holdning til dyrekloning Af Rikke Pedersen Ulla Vincentsen Ida-Elisabeth Andersen Teknologirådet for BioTIK-sekretariatet København 2004 1 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Indledning... 5 Baggrund

Læs mere