s Epoch Times Kommentarer om Kommunistpartiet 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "s Epoch Times Kommentarer om Kommunistpartiet 1"

Transkript

1 s Epoch Times Kommentarer om Kommunistpartiet 1 Om Hvad er det Kommunistiske Parti The Epoch Times 29. december 2004 Dette er den første af Ni Kommentarer om det Kommunistiske Parti Forord I mere end 5000 år har det kinesiske folk skabt en strålende civilisation i det land der næres af den gule flod og Yangtze floden. I løbet af denne lange tidsperiode er dynastier kommet og gået, og den kinesiske kultur er vokset frem og er svundet hen. Storslåede og bevægende historier har udspillet sig på Kinas historiske scene. År 1840, det år som sædvanligvis af historikere anses som begyndelsen af Kinas nuværende æra, markerede starten på Kinas rejse fra tradition til modernisering. Den kinesiske civilisation var genstand for fire større episoder med udfordringer og modsvar. De første tre episoder omfatter de Engelsk- Fransk allierede styrkers invasion af Beijing først i 1860 erne, den kinesisk-japanske krig i 1894 (også kaldt Jiawu krigen) og den russisk-japanske krig i det nordøstlige Kina i Overfor disse tre episoder med MAO S SKYGGE: Mor og søn vandrer ind ad indgangen til Beijings Militær Museum og hilses af en stor statue af Kinas tidligere diktator Mao Zedong. (Stephen Shaver /AFP/Getty Images) udfordringer reagerede Kina med den vestorienterede bevægelse, som markeredes ved import af moderne varer og våben, institutionelle reformer ved hundrededagesreformen af 1898 [1] og forsøg på etablering af forfatningsmæssigt styre ved afslutningen af det sene Qing dynasti og senere Xinhai revolutionen (eller Hsinhai revolutionen) [2] i Ved afslutningen af første verdenskrig blev Kina, selv om det kom sejrrigt ud af krigen, ikke regnet som én af de stærkere magter på den tid. Mange kinesere troede at modsvarene på de tre første episoder var mislykkedes. Fjerde maj bevægelsen [3] skulle føre til et fjerde forsøg på et modsvar på de forudgående udfordringer og kulminere med den fuldstændige vestorientering af Kinas kultur ved den kommunistiske bevægelse og den ekstreme revolution. Denne artikel vedrører resultatet af den sidste periode, som er den kommunistiske bevægelse og det kommunistiske parti. Lad os tage et nærmere kik på resultatet af hvad Kina valgte, eller måske kan man sige, hvad der var påtvunget Kina, efter over 160 år, næsten 100 million døde af unaturlige årsager og ødelæggelse af næsten al Kinas traditionelle kultur og civilisation. I. Støtte sig til vold og terror for at opnå og opretholde magten Kommunisterne forsmår at skjule deres synspunkter og hensigter. De erklærer åbent at deres formål kun kan opnås ved voldelig omvæltning af alle eksisterende samfundsforhold. [4] Dette citat er taget fra 1

2 det sidste afsnit i det Kommunistiske Manifest, det Kommunistiske Partis vigtigste dokument. Vold er det og kun det middel hvormed kommunistpartiet har opnået magten. Dette karaktertræk er blevet videreført til alle efterfølgende former af partiet som er opstået siden dets fødsel Faktisk blev verdens første Kommunistiske Parti oprettet mange år efter Karl Marx s død. Efter Oktoberrevolutionen i 1917 blev det Alrussiske Kommunistiske Parti (Bolshevikkerne) (senere kendt som Sovjetunionens Kommunistiske Parti ) født. Partiet voksede op ved brug af vold mod klassefjender og blev opretholdt ved brug af vold mod partimedlemmer og almindelige borgere som blev dømt som forrædere. Under Stalins udrensninger i 1930 erne slagtede det sovjetiske kommunistparti over 20 million såkaldte spioner og forrædere og dem som mentes at have afvigende meninger. Det Kinesiske Kommunistiske Parti (KKP) startede i begyndelsen som en gren af det Sovjetiske Kommunistiske Parti under den tredje Kommunistiske Internationale. Derfor arvede den helt naturligt villigheden til at dræbe. Under Kinas første Kommunist-Kuomintang borgerkrig mellem 1927 og 1936 gik befolkningstallet i Jiangxi provinsen ned fra over 20 million to omkring 10 million. Skaden forvoldt ved brug af vold kan ses alene ud fra disse tal. Vold kan være uundgåelig ved forsøg på at opnå politisk magt, men der har aldrig været et regime så villigt til at dræbe som KKP, især under ellers fredelige perioder. Siden 1949 har antallet af dødsfald forårsaget af KKP vold oversteget det totale antal dødsfald under krigene ført mellem 1927 og Et udmærket eksempel på kommunistpartiets brug af vold er dets støtte til Kambodias Khmer Rouge. Under Khmer Rouge blev en fjerdedel af Kambodias befolkning myrdet, inklusive flertallet af de kinesiske indvandrere og efterkommere. Kina blokerer stadig det internationale samfund fra at stille Khmer Rouge for retten for derved at dække over KKP s berygtede rolle i folkedrabet. KKP har nære forbindelser med nogle af verdens mest brutale væbnede revolutionære styrker og despotiske regimer. Foruden Khmer Rouge inkluderer disse også kommunistiske partier i Indonesien, Philippinerne, Malaysia, Vietnam, Burma [Myanmar], Laos og Nepal - som alle er oprettet med støtte fra KKP. Mange ledere fra disse kommunistpartier er kinesere; nogle af dem gemmer sig stadig i Kina den dag i dag. Andre Maoist-baserede kommunistpartier inkluderer Sydamerikas Lysende Sti og den japanske Røde Armé, hvis grusomheder er blevet fordømt af verdenssamfundet. Én af de teorier kommunisterne anvender, er socialdarwinismen. Kommunistpartiet anvender Darwins teori om arternes indbyrdes konkurrence på menneskelige relationer og den menneskelige historie og hævder, at klassekamp er den eneste drivende kraft for samfundsudviklingen. Kamp blev derfor den primære overbevisning hos kommunistpartiet, et værktøj til at opnå og opretholde politisk kontrol. Mao s berømte ord røber denne logik om overlevelse af den bedst egnede: med 800 million mennesker, hvordan kan det fungere uden stridigheder? Endnu én af Mao s påstande er ligeledes berømt: at kulturrevolutionen burde udføres hver syvende eller ottende år. [5] Gentagen brug af magt er et vigtigt middel for KKP til at opretholde det styre i Kina. Hver kamp og hver bevægelse tjente som en øvelse i terror, så at det kinesiske folk skælvede i deres hjerter og efterhånden blev slavebundne under KKP s kontrol. I dag er terrorisme blevet hovedfjenden for den civiliserede og frie verden. KKP s udøvelse af voldelig terror er, takket være statsapparatet, blevet større i omfang, meget mere langvarigt og det resultater mere ødelæggende. I dag i det enogtyvende århundrede burde vi ikke glemme denne nedarvede karakter hos kommunistpartiet, eftersom den definitivt vil spille en afgørende rolle for KKP s skæbne på et eller andet tidspunkt i fremtiden. 2

3 II. Brug af løgne til at retfærdiggøre vold Det stade en civilisation har, kan måles ved graden af vold anvendt i et regime. Ved at ty til brug af vold repræsenterer de kommunistiske regimer klart et uhyre stort skridt baglæns i menneskelig civilisation. Uheldigvis anses kommunistpartiet som fremskridtsvenligt af dem som tror at vold er et væsentligt og nødvendigt middel for samfundsmæssig udvikling. Denne accept af vold må ses som kommunistpartiets enestående og dygtige anvendelse af bedrag og løgne, hvilket er andet nedarvet træk ved KKP. For længe siden har vi tænkt på USA som et elskværdigt land. Vi tror at dette delvis skyldes at USA aldrig har besat Kina, heller ikke har det rettet noget angreb mod Kina. Mere grundlæggende har det kinesiske folk et godt indtryk af USA baseret på dets demokrati og fordomsfri karakter hos dets folk. Dette uddrag er taget fra en lederartikel publiceret den 4. juli 1947 i KKP s officielle dagblad Xinhua Ribao. Blot tre år senere sendte KKP soldater for at kæmpe mod amerikanske tropper i Nordkorea, idet man udmalede amerikanerne som de ondeste imperialister i verden. Enhver kineser fra fastlandet vil blive forbavset ved at læse denne lederartikel som er skrevet for over 50 år siden. KKP har forbudt alle publikationer der citerer lignende tidlige tekster og har publiceret omskrevne versioner. Efter at være kommet til magten har KKP anvendt lignende kunstgreb ved hver eneste bevægelse inklusive ved dets eliminering af kontrarevolutionære ( ), partnerskab offentlige og private virksomheder ( ), anti-højre bevægelsen (1957), kulturrevolutionen ( ), Tiananmen plads massakren (1989) og forfølgelsen af Falun Gong siden Det modbydeligste eksempel var forfølgelsen af intellektuelle i KKP opfordrede de intellektuelle at fremsætte deres synspunkter, men forfulgte dem derpå som højretilhængere, og brugte deres egne taler som beviser på deres forbrydelser. Når nogle kritiserede forfølgelsen som værende en sammensværgelse eller et komplot i mørket, påstod Mao offentligt: Det er ikke et komplot i mørket, men en åben krigslist. Bedrag og løgne har spillet en meget vigtig rolle for KKP til at opnå og opretholde kontrol. Kina ejer den længste og mest komplette historie i verden, og Kinas intellektuelle har siden de ældste tider haft den største tiltro til historien. Det kinesiske folk har anvendt historien til at vurdere nutidens realiteter og endog til at opnå personlig spirituel forbedring. For at få historien til at tjene det nuværende regime har KKP gjort en praksis ud af at ændre og tilsløre historisk sandhed. KKP har i dets propaganda og publikationer omskrevet historien for perioder så tidligt som Forårs og Efterårs perioden ( f.kr.), de Krigende Staters periode ( f.kr.) og indtil så sent som kulturrevolutionen. Sådanne historiske ændringer er fortsat i mere end 50 år siden 1949, og alle anstrengelser for at genoprette historisk sandhed er blevet skånselsløst blokeret og elimineret af KKP. Når vold bliver for svagt et middel til at opretholde kontrol, tyer KKP til bedrag og løgne hvilket tjener til at retfærdiggøre og maskere regering ved hjælp af vold. Vi må indrømme at bedrag og løgne ikke blev opfundet af kommunistpartiet, men er ældgamle slyngelstreger, som kommunistpartiet skamløst har udnyttet. KKP gav løfte om land til bønderne, fabrikker til arbejderne, frihed og demokrati til de intellektuelle og fred til alle. Ingen af disse løfter er nogensinde blevet overholdt. Én generation kinesere døde bedraget og endnu en generation bliver fortsat snydt. Dette er den største sorg for det kinesiske folk, den uheldigste side ved den kinesiske nation. III. Stadigt skiftende principper Under præsidentvalgkampagnen i USA i 2004 sagde en præsidentkandidat på TV at, man kunne skifte taktik når det var nødvendigt, men at man aldrig må udskifte sin overbevisning eller kerneværdier, i modsat fald, han er bare ikke troværdig. [6] Denne erklæring forklarer virkelig et generelt princip. 3

4 Kommunistpartiet er et typisk eksempel. For eksempel har KKP efter sin oprettelse holdt 16 nationale repræsentantskabsmøder og ændret partivedtægterne 16 gange. I over fem årtier siden det kom til magten har KKP lavet fem større ændringer af den kinesiske forfatning. Kommunistpartiets ideal er social lighed som fører til et kommunistisk samfund. Men i dag er det kommunistisk kontrollerede Kina blevet en nation med de alvorligste økonomiske uligheder i verden. Mange KKP medlemmer er blevet stinkende rige, mens landet har 800 millioner der lever i fattigdom. KKP s ledende teorier startede med Marxismen-Leninismen hvortil føjedes Maoismen og derpå Deng s tanker og for nylig Jiang s Tre Repræsentationer. Marxismen-Leninismen og Maoismen er overhovedet ikke forenelige med Deng s teorier og Jiang s ideologi de er faktisk deres modsætninger. Ruskomsnusket af kommunistiske teorier som anvendes af KKP er sandelig noget enestående i menneskelig historie. Kommunistpartiets udviklingsprincipper har stort set modsagt hinanden. Fra idéen om at omfatte hele verden og overskride nationalstaten til dagens ekstreme nationalisme, fra at eliminere al privat ejendom og alle udbytterklasser til dagens idéer om at opfordre kapitalister til at slutte sig til partiet, er gårsdagens principper blevet vendt på hovedet i dagens politik med yderligere ændring forventelig i morgen. Ligegyldig hvor ofte KKP ændrer dets principper er målet klart: at opnå og opretholde magten og vedligeholde absolut kontrol over samfundet. I løbet af KKP s historie har der været mere end ti bevægelser som er kampe på liv og død. I realiteten er alle disse kampe faldet sammen med overførelse af magt i overensstemmelse med ændringer af grundlæggende partiprincipper. Enhver ændring af principper er resultatet af kriser som KKP er udsat for, truende dets mandat og overlevelse. Om det er samarbejde med Kuomintangpartiet, pro-usa udenrigspolitik, økonomisk reform og markedsfremstød eller promovering af nationalisme - enhver af disse afgørelser indtraf på et tidspunkt med krise, og alt sammen havde at gøre med at vinde og befæstige magten. Enhver cyklus med en gruppe der lider under forfølgelse efterfulgt af omgørelse af den forfølgelse er blevet forbundet med ændringer i KKP s grundlæggende principper. Et dansk ordsprog siger, at en løgn kan fortælles på syv måder, sandheden på én. Der er visdom i dette udsagn. IV. Hvordan partiets natur erstatter menneskelige følelser KKP er et leninistisk autoritært regime. Siden KKP s tilblivelse har tre hovedlinier etableret sig, dvs. den politiske linie, den intellektuelle linie og organisationslinien. Den politiske linie refererer til det at sætte sig mål. Den intellektuelle linie refererer til kommunistpartiets filosofiske grundlag. Organisationslinien refererer til hvordan målene opnås inden rammerne af en stram organisation. Det første og vigtigste krav for alle KKP medlemmer og alle som er underlagt KKP s kommando er ubetinget at adlyde befalinger. Dette er hvad organisationslinien i grunden handler om. I Kina kender de fleste mennesker til KKP medlemmers dobbelte personlighed. I privatlivet er KKP medlemmer almindelige mennesker med følelser som lykke, vrede, sorg og glæde. De har almindelige menneskers stærke og svage sider. De kan være forældre, ægtemænd, hustruer eller venner. Men over almindelig menneskelig natur og følelser står partiets natur, som i overensstemmelse med kommunistpartiets krav gennemtrænger menneskelighed. Således bliver menneskelighed relativ og foranderlig, men partiets natur bliver absolut, hinsides enhver tvivl og indsigelse. Under kulturrevolutionen var det alt for almindeligt at far og søn torturerede hinanden, ægtemænd og hustruer stredes indbyrdes, mødre og døtre indberettede hinanden, og studenter og lærere behandlede hinanden som fjender. Partiets natur var motivet bag konflikter og had i disse tilfælde. Under KKP styrets tidlige periode var højtstående KKP embedsmænd hjælpeløse når deres familier blev stemplet som 4

5 klassefjender. Dette var igen fremkaldt af partiets natur. Partinaturens magt over individet er resultatet af KKP s lange forløb af indoktrinering. Denne træning starter i børnehaven og børnehaveklasserne, hvor partigodkendte svar på spørgsmål belønnes, det er svar som ikke stemmer med sund fornuft eller et barns menneskelige natur. Studerende modtager politisk uddannelse lige fra underskolen og til universitetet og de lærer at give partigodkendte standardsvar. Ellers får de ikke lov til at bestå eller få eksamen. Et partimedlem må være i overensstemmelse med partilinien når han udtaler sig offentlig, ligegyldig hvad han føler som privatperson. KKP s organisationsstruktur er en gigantisk pyramide med den centrale magt i toppen der kontrollerer hele hierarkiet. Denne enestående struktur er et af de vigtigste træk ved KKP s regime, ét som medvirker til at skabe absolut konformitet. I dag er KKP fuldstændigt degenereret til at være en politisk enhed som kæmper for at opretholde egen interesse. Det forfølger ikke længere nogen af kommunismens høje mål. Men kommunismens organisationsstruktur består, og dets krav om ubetinget konformitet er ikke ændret. Dette parti, som sætter sig selv over menneskelighed og menneskelig natur, fjerner enhver organisation eller person som er dømt at være skadelig for dets egen magt, ligegyldig om det er almindelige borgere eller højtstående KKP embedsmænd. V. Et ondt spøgelse er i modsætning til naturen og den menneskelige natur Alt under himlen er genstand for en livscyklus af fødsel, modning, forfald og død. Ulig det kommunistiske regime, tillader ikke-kommunistiske samfund, selv de som lider under et strengt totalitært regime og diktatur, ofte nogen grad af selvorganisering og selvbestemmelse. Oldtidens kinesiske samfund blev faktisk styret i overensstemmelse med en dobbelt struktur. I landområderne var klanerne centre for en uafhængig samfundsorganisation, medens byområder blev organiseret omkring håndværkerlaug. Den topstyrede administration strakte sig ikke længere ned end til grevskabsniveauet. Naziregimet, måske det grusomste regime under et diktatur, bortset fra kommunistpartiet, tillod stadig ret til privat ejendom. Kommunistiske regimer eliminerede enhver form for samfundsmæssig organisation eller elementer der var uafhængig af partiet og erstattede dem med stærkt centraliserede magtstrukturer fra toppen af og nedad. Hvis samfundsstrukturer dannet nedefra, som tillader individets eller gruppens selvbestemmelse, opstår på naturlig vis, så er det kommunistiske regime i sit væsen anti-natur. Kommunistpartiet indeholder ikke universelle standarder for den menneskelige natur. Begreberne om godt og ondt så vel som alle love og regler, er genstand for vilkårlig manipulation. Kommunister tillader ikke mord, undtagen af de som klassificeres som fjender af kommunistpartiet. Sønlig ærbødighed hilses velkommen, undtagen for de forældre som dømmes til at være klassefjender. Godhjertethed, retfærdighedssans, retsindighed, visdom og trofasthed er alt sammen godt, men finder ingen anvendelse hvis partiet ikke er villig til eller ikke ønsker at tage hensyn til disse traditionelle dyder. Kommunistpartiet kuldkaster fuldstændigt de almindelige standarder for menneskelig natur og er bygget på principper som er i modsætning til den menneskelige natur. Ikke-kommunistiske samfund plejer at tage hensyn til menneskehedens dobbelte natur af godt og ondt; de støtter sig til fastlagte samfundsmæssige kontrakter for at opretholde balance i samfundet. Men i kommunistiske samfund fornægtes selve begrebet den menneskelige natur, og hverken godt eller ondt anerkendes. At eliminere begreberne om godt og ondt tjener, ifølge Marx, til fuldstændig at vælte det gamle samfunds overbygning. Kommunistpartiet tror ikke på gud og respekterer endog heller ikke den fysiske natur. Kæmpe med himlen, kæmpe med jorden, kæmpe med mennesker deri ligger uendelig glæde. Dette var KKP s motto under kulturrevolutionen. Store lidelser blev påført det kinesiske folk og landet. 5

6 Kineserne tror traditionelt på enheden mellem himlen og menneskelige væsner. Lao Zi sagde i Dao De Jing (Tao Te Ching), Mennesker følger jorden, jorden følger himlen, himlen følger Dao og Dao følger hvad der er naturligt. [7] Mennesker og natur eksisterer indenfor et harmonisk forhold i det vedvarende kosmos. Kommunistpartiet er et slags væsen. Men det er imod naturen, himlen, jorden og menneskeheden. Det er et ondt spøgelse som er imod universet. VI. Nogle træk ved ond besættelse Kommunistpartiets organer deltager aldrig selv i produktive eller kreative aktiviteter. Når de én gang har grebet magten fæstner de sig til folket, kontrollerer og manipulerer dem. De udstrækker deres magt nedad til samfundets mest grundlæggende enheder fordi de er bange for at miste kontrollen. De monopoliserer produktionsresurserne og trækker velstand ud af samfundet. I Kina breder KKP sig alle vegne og kontrollerer alt, men ingen har nogensinde set KKP s regnskaber, kun regnskaberne for staten, lokale myndigheder og virksomheder. Fra den centrale regering til landsbykomitéen i landdistrikterne, regnes de lokale embedsmænd altid lavere end de kommunistiske partikadrer, således at de lokale myndigheder har at følge instruktioner fra kommunistpartiets komitéer på samme niveau. Partiets udgifter afholdes af de lokale myndigheder og føres til regnskab i det lokale system. KKP s organisation, som en gigantisk ond besættende ånd, hæfter sig til hver enkelt enhed og celle i det kinesiske samfund så fast som en skygge der følger sin genstand. Den trænger dybt ind i hver hårrør og celle i samfundet med de fineste blodsugende sugerør og kontrollerer og manipulerer herved samfundet. Denne særlige struktur med ond besættelse har eksisteret i det menneskelige samfund i fortiden, enten delvist eller forbigående. Aldrig har det været i gang så længe og kontrolleret et samfund så fuldstændigt som under kommunistpartiets styre. Af denne grund lever kinesiske bønder i sådan fattigdom og slaveri. De skal ikke bare forsørge de traditionelle lokale embedsmænd, men også lige så mange, om ikke flere, Kommunistiske kadrer. Af denne grund har kinesiske arbejdere mistet deres ansættelse i uhyre antal. Det besættende KKP s allestedsnærværende, blodsugende sugerør har trukket værdier ud af deres fabrikker i mange år. Af denne grund finder kinesiske intellektuelle det så vanskeligt at opnå intellektuel frihed. Foruden deres administratorer er der KKP skygger der lurer overalt, der ingenting laver, men overvåger folk. En besættende ånd må have absolut kontrol over den besattes sind for at kunne tappe den energi den behøver til sin overlevelse. Ifølge moderne statsvidenskab kommer magt fra tre hovedkilder: Styrke, rigdom og viden. Kommunistpartiet har aldrig tøvet med at bruge vold for at berøve folk deres ejendom. Mere vigtigt, de har berøvet folk talefrihed og pressefrihed. Det har voldtaget folks ånd og vilje for at fastholde den absolutte kontrol med magten. Ud fra dette synspunkt kontrollerer KKP s onde besættelse samfundet så hårdt at det næppe kan sammenlignes med noget andet regime i verden. VII. Ransage sit eget jeg og slippe fri af KKP s besættelse I Det Kommunistiske Manifest, det kommunistiske partis første programdokument, erklærede Marx i 1848 Et spøgelse hjemsøger Europa kommunismens spøgelse. [8] Over et århundrede senere er kommunismen mere end et hjemsøgende spøgelse. Den har antaget en konkret, materiel form. Den har 6

7 spredt sig over hele verden som en epidemi, dræbt ti millioner og borttaget ejendom, et frit sind og ånd fra hundreder millioner. Kommunistpartiets grundlæggende læresætning er at afskaffe al privat ejendom for således at eliminere den udbyttende klasse. Privat ejendomsret er grundlaget for alle sociale rettigheder og er ofte bærer af den nationale kultur. Folk som er berøvet privat ejendom mister også sindets og åndens frihed. De kan desuden miste friheden til at skaffe sig sociale og politiske rettigheder. Stående overfor en overlevelseskrise var KKP tvunget til at reformere Kinas økonomi i 1980 erne. Nogle af rettighederne til privat ejendom blev givet tilbage til folket. Dette skabte et hul i KKP s maskineri af fuldstændig kontrol. Dette hul er blevet udvidet efterhånden som KKP s medlemmer stræber efter at samle deres private formuer. KKP, et ondt besættende spøgelse støttet af magt, bedrag og hyppig udskiftning af overflade og ydre fremtræden, har nu vist tegn på forfald og er nervøs ved hver lille forstyrrelse. Den forsøger at overleve ved at samle mere rigdom og stramme kontrollen, men disse aktioner tjener kun til at forstærke krisen. I dag synes Kina velstående, men sociale konflikter har bygget sig op til et niveau aldrig før set. Ved hjælp af politiske teknikker fra fortiden kan KKP forsøge en eller anden form for retræte, og omgøre dets tidligere forfølgelse af Tiananmen demokratibevægelsen eller af Falun Gong og gøre en anden gruppe til sin valgte fjende og derved fortsætte med at udøve magt ved terror. Stående overfor udfordringer gennem det sidste hundrede år har den kinesiske nation reageret med at importere våben, reformere dets systemer og igangsætte ekstreme og voldelige revolutioner. Utallige liv er gået tabt, og den traditionelle kinesiske kultur er blevet opgivet. Det synes at reaktionerne har slået fejl. Da ophidselse og bekymring optog det kinesiske sind, benyttede KKP lejligheden til at træde ind på scenen og har til sidst kontrolleret denne sidste overlevende ældgamle civilisation i verden. Ved fremtidige udfordringer vil det kinesiske folk uundgåeligt blive tvunget til at vælge på ny. Ligegyldigt hvordan valget gøres, må hver kineser forstå at enhver rest af håb til KKP kun vil forværre den skade der er tilføjet den kinesiske nation og give en indsprøjtning af ny energi til dette onde besættende KKP. Vi må opgive alle illusioner og grundigt ransage vort eget selv uden at være påvirket af had, grådighed eller ønsker. Kun da kan vi befri os selv fra den mareridtsagtige kontrol fra KKP s besættende ånd som har fundet sted de sidste 50 år. På vegne af en fri nation kan vi genoprette den kinesiske civilisation baseret på respekt for den menneskelige natur og godhjertethed mod alle. Noter: [1] Hundrededagesreformen var en 103 dages reform fra 11. juni til 21. september Guangxu, kejser i Qing dynastiet ( ), beordrede en række reformer som tilsigtede at indføre radikale samfunds- og institutionelle ændringer. Oppositionen mod reformerne var kraftig blandt den regerende konservative elite. Med støtte fra de ultrakonservative og med stiltiende støtte fra den politiske opportunist Yuan Shikai, udtænkte enkekejserinde Cixi et statskup den 21. september 1898, der tvang den unge reformvenlige Guangxu i isolation. Cixi overtog regeringen som regent. Hundrededagesreformen sluttede med annullering af de nye forordninger og henrettelse af seks af reformens hovedfortalere. [2] Xinhai Revolution (eller Hsinhai Revolution), opkaldt efter det kinesiske år Xinhai (1911), var omstyrtelsen (10. oktober februar1912) af Kinas regerende Qing Dynasti og oprettelsen af Republikken Kina. [3] Fjerde maj bevægelsen var den første massebevægelse i det moderne Kinas historie og begyndte den 4. maj [4] Fra [5] Mao Zedong s brev til hans kone Jiang Qing (1966). [6] Information fra 7

8 [7] Dao De Jing, kapitel 25. [8] Fra (Opdateret den 12. januar 2005) Klik her for at læse den originale artikel på Kinesisk Copyright Epoch Times International Link til denne artikel på engelsk: 8

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Ideologier Indhold Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Liberalisme I slutningen af 1600-tallet formulerede englænderen John Locke de idéer, som senere

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Hvad er en ideologi? Det er et sammenhængende system af tanker og idéer som angiver hvordan samfundet bør være indrettet. Evt.

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Denne konflikt i landet er dog ikke den første. Under den kolde

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, Graz, 17. oktober 1955

Foredrag af Bruno Gröning, Graz, 17. oktober 1955 Henvisning: Denne oversættelse følger den nøjagtige afskrift af Bruno Grönings foredrag, som han i Graz optog på lydbånd den 17.10.1955. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet afkald på sproglig

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Den nuværende konflikt i Afghanistan, der startede i 2001, er dog

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5 USA USA betyder United States of Amerika, på dansk Amerikas Forenede Stater. USA er et demokratisk land, der består af 50 delstater. USA styres af en præsident, som bor i Det hvide Hus, som ligger i regeringsområdet

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Tekster: 2 Mos 32, , Åb 2,1-7, Joh 8,42-51

Tekster: 2 Mos 32, , Åb 2,1-7, Joh 8,42-51 Tekster: 2 Mos 32,7-10.30-32, Åb 2,1-7, Joh 8,42-51 Salmer: Lem kl 10.30 330 Du som ud af intet skabte (mel. Peter Møller) 166.1-3 Så skal dog Satans rige (mel. Guds godhed vil) 166.4-7 52 Du Herre Krist

Læs mere

Indledning. kapitel i

Indledning. kapitel i kapitel i Indledning 1. om samfundsfilosofi Når min farfar så tilbage over et langt liv og talte om den samfundsudvikling, han havde oplevet og været med i, sagde han tit:»det er i de sidste ti år, det

Læs mere

Anders Fogh Rasmussens nytårstale den 1. januar 2002

Anders Fogh Rasmussens nytårstale den 1. januar 2002 Anders Fogh Rasmussens nytårstale den 1. januar 2002 Anders Fogh Rasmussen overtog magten i 2001 efter en markant sejr over den siddende regering. I sin første nytårstale skitserede han sine visioner for

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer. Lem 10.30: 435 Aleneste Gud, 306 O Helligånd kom til os ned, 675 Gud vi er i gode hænder, 41 Lille Guds barn, 438 Hellig, 477 Som korn, 10 Alt hvad

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

6. Kapitel Handling. Læs fjerde afsnit på side 90

6. Kapitel Handling. Læs fjerde afsnit på side 90 SYVENDE TRIN: Vi bad Ham ydmygt fjerne alle vore fejl. 6. Kapitel Handling Læs fjerde afsnit på side 90 Efter din ihærdige indsats med trinnene fra 4 6 er du nu blevet i stand til at føre din beslutning

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til julesøndag side 1. Prædiken til julesøndag Tekst. Matt. 2,13-23.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til julesøndag side 1. Prædiken til julesøndag Tekst. Matt. 2,13-23. 12-2015 side 1 Prædiken til julesøndag 2015. Tekst. Matt. 2,13-23. Verdens skæve gang. Det gør ondt i sjælen at læse og høre denne tekst om barnemordene i Betlehem. Betlehem som vi har forbundet med julens

Læs mere

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Ideen med dilemmaspillet er at styrke elevernes refleksion over, hvilket ansvar og hvilke handlemuligheder man har, når man som borger, stat eller internationalt

Læs mere

4. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 1. juli 2012 kl Salmer: 31/434/366/313//688/695,v.6.7 Uddelingssalme: 726

4. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 1. juli 2012 kl Salmer: 31/434/366/313//688/695,v.6.7 Uddelingssalme: 726 1 4. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 1. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 31/434/366/313//688/695,v.6.7 Uddelingssalme: 726 Åbningshilsen Denne søndag handler om næstekærlighed. Du skal elske din

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Første verdenskrig. Våbenstilstand.

Første verdenskrig. Våbenstilstand. Første verdenskrig. Våbenstilstand og eftervirkninger. Våbenstilstand. I 1918 var situationen desperat, der var krise i Tyskland. Sult og skuffelse over krigen havde ført til en voksende utilfredshed med

Læs mere

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe.

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker eller folk Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker: - parenteserne betyder, at ordet mennesker kan droppes. Mennesker

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen.

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen. Den franske Revolution Stormen på Bastillen Vi skriver den 14. juli 1789, og stemningen var mildt sagt på kogepunktet i Paris. Rygterne gik. Ja, de løb faktisk af sted i ekspresfart. Hæren var på vej mod

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Hvis du gør det gode, kan du se frit op, men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved døren. Den vil begære dig, men du skal herske over den.

Hvis du gør det gode, kan du se frit op, men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved døren. Den vil begære dig, men du skal herske over den. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 9. marts 2014 Kirkedag: 1.s.i fasten/b Tekst: Luk 22,24-32 Salmer: SK: 614 * 698 * 199,1-4 * 199,5+6 * 679,1 LL: 614 * 698 * 624 * 199,1-4 * 199,5+6 *

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Michael Svennevigs Bag de blå bjerge

Michael Svennevigs Bag de blå bjerge Uddrag fra Michael Svennevigs Bag de blå bjerge Forlaget Epigraf 2011. 2. scene Jeg drømmer, at jeg er en fugl. En fugl, der får vingerne skåret af. Bid for bid. Tomme for tomme og langsomt. Vingerne bliver

Læs mere

I sit ideal demokrati har Robert Dahl følgende fem punkter som skal opfyldes. Han

I sit ideal demokrati har Robert Dahl følgende fem punkter som skal opfyldes. Han Demokratiteori Robert Dahl I sit ideal demokrati har Robert Dahl følgende fem punkter som skal opfyldes. Han potentere dog at opfyldelse af disse fem punkter ikke automatisk giver ét ideelt demokrati og

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg!

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! I går døde tre kurdiske unge mænd - teenagere! Den ene af dem hed Kamuran Bilin. Dræbt af det tyrkiske politi, som med militære kampvogne

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Af Henrik Valeur, 2012 Når vi (danskere) skal beskrive resultaterne af den udviklingsbistand vi giver, kalder vi det Verdens bedste nyheder. 1 Flere uafhængige

Læs mere

Forudsætningen for fred

Forudsætningen for fred 1 Forudsætningen for fred Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Forudsætningen for fred Af Erik Ansvang Når samfundet mister troen på sin egen fremtid, skabes der forestillinger om undergang. Ønske og virkelighed

Læs mere

Replique, 5. årgang Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson.

Replique, 5. årgang Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Replique, 5. årgang 2015 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Udenrigspolitik i 1990'erne. Kosovo (copy 1) Den kolde krigs afslutning. Fakta. De venlige nabolande. Borgerkrigen i Jugoslavien 1991-1995

Udenrigspolitik i 1990'erne. Kosovo (copy 1) Den kolde krigs afslutning. Fakta. De venlige nabolande. Borgerkrigen i Jugoslavien 1991-1995 Historiefaget.dk: Udenrigspolitik i 1990'erne Udenrigspolitik i 1990'erne Kosovo (copy 1) Den danske udenrigspolitik blev mere aktiv efter den kolde krig. Danmarks nabolande blev med ét venlige i stedet

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

Epoch Times Kommentarer om Kommunistpartiet 8

Epoch Times Kommentarer om Kommunistpartiet 8 Epoch Times Kommentarer om Kommunistpartiet 8 Om Hvordan det Kinesiske Kommunistiske Parti er en Ond Sekt Epoch Times 26. december 2004 Dette er den ottende af Ni Kommentarer om det Kommunistiske Parti

Læs mere

#2 Hvorfor du behøver en frelser

#2 Hvorfor du behøver en frelser #2 Hvorfor du behøver en frelser I vores sidste lektie så vi, at Gud tilbyder os fred gennem Jesus Kristus. Men hvordan fungerer det helt præcist? Hvorfor måtte Jesus dø for os? Og hvad betød det for hele

Læs mere

Sandhed del 1. Relativ eller absolut sandhed 1?

Sandhed del 1. Relativ eller absolut sandhed 1? Sandhed del 1 Relativ eller absolut sandhed 1? Dagens spørgsmål: Når det gælder sandhed findes der grundlæggende to holdninger. Den ene er, at sandhed er absolut, og den anden at sandhed er relativ. Hvad

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING

Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Guds fulde rustning JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Du er i krig Når du blev en kristen så fik du samtidig en fjende. Derfor stemmer det ikke at alle dine problemer vil blive løst om du bare tager

Læs mere

Jerusalem er landets hovedstad. Her er Guds hus, kongens palads, her skal festerne fejres. Det er landets hjerte. Jesus drog

Jerusalem er landets hovedstad. Her er Guds hus, kongens palads, her skal festerne fejres. Det er landets hjerte. Jesus drog Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 9. april 2017 Kirkedag: Palmesøndag/A Tekst: Zak 9,9-10; Fil 2,5-11; Matt 21,1-9 Salmer: SK: 176 * 447 * 449 * 57 * 192 * 208 * 209 LL: 403 * 220 * 200

Læs mere

Det amerikanske århundrede

Det amerikanske århundrede Historiefaget.dk Det amerikanske århundrede Det amerikanske århundrede Det 20. århundrede er blevet kaldt det amerikanske århundrede. Dette skyldes USA's rolle i internationale konflikter og den amerikanske

Læs mere

6. Politiet militariseret - et police force, der bekæmper befolkningen og beskytter magthavere

6. Politiet militariseret - et police force, der bekæmper befolkningen og beskytter magthavere 1. Velkomst / tak 2. Hvad I brug for, ved jeg jo ikke. Ikke lyde som Radioavisen: 3. Min verden - og så videre til militariseringen: 4. Guatemala - politi - 60-70 % af al tortur - i virkeligheden paramilitære

Læs mere

18. s. e. trin. I 2015 Ølgod

18. s. e. trin. I 2015 Ølgod For nogle år siden læste jeg i en avis om en ung kvinde, der var det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Hun blev det tilfældige offer for en overfaldsmand, og blev nedværdiget og ydmyget i al offentlighed.

Læs mere

Prædiken til Påskedag. 1. tekstrække

Prædiken til Påskedag. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 5. april 2015 kl. 10.00 Bodil Raakjær Jensen Prædiken til Påskedag. 1. tekstrække Salmer. DDS 224 Stat op, min sjæl, i morgengry Dåb DDS 234 Som forårssolen morgenrød - - -

Læs mere

Note fra forfatteren

Note fra forfatteren Note fra forfatteren Vejen til oplysning Denne bog er baseret på uddrag af forskellige kurser jeg har undervist, samt informationer jeg har modtaget fra Mestrene, for at tilvejebringe instruktion i selv-oplysningsprocessen.

Læs mere

Den kolde krigs afslutning

Den kolde krigs afslutning Historiefaget.dk: Den kolde krigs afslutning Den kolde krigs afslutning Den kolde krig sluttede i 1989 til 1991. Det er der forskellige forklaringer på. Nogle forklaringer lægger mest vægt på USA's vedvarende

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: De lange knives nat Vejledning Lærer Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer De lange knives nat Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS- Hitlers elite Udsendelse 1: De lange knives nat ----------------------------------------------------------------

Læs mere

Luft fortællingen - Mental frihed

Luft fortællingen - Mental frihed Luft fortællingen - Mental frihed Anslag Igangsættende plotpunkt Eskalation Vendepunkt Point of no return Klimaks Mentalt fangenskab Sindet befries Modstand mod nyfunden frihed Forførelse og bedrag Kampen

Læs mere

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende.

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Kære elever fra 9. årgang Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Og det gode var dengang, at man også kunne

Læs mere

Hvad sker der efter døden?

Hvad sker der efter døden? Lektion 10 Hvad sker der efter døden? Teorien om alles frelse bliver af modstandere skudt i skoene, at den har et svagt bibelsk belæg, og det er sandt, at skriftstederne, der taler for alles frelse, er

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 1 5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 Åbningshilsen Det har været en særlig uge, i aftes frydede alle sportselskere

Læs mere

Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558. 2. Den spanske periode 1558-1713

Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558. 2. Den spanske periode 1558-1713 BELGIENS HISTORIE 1482-1830 Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558 2. Den spanske periode 1558-1713 3. Den 2. østrigske periode 1714-1794 4.

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

Det er en bog og jeg har den her. Den hedder Kong Leopolds arv.

Det er en bog og jeg har den her. Den hedder Kong Leopolds arv. 1. maj 2004 Vi skal ville det hele! Mette Frederiksen, Socialdemokratiet For nogle uger siden havde jeg besøg inde i Folketinget. Det var SID Ballerup. Og efter en tur rundt i huset og en efterfølgende

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

Treårskrigen. Helstaten. Revolutionen. Fakta. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. vidste

Treårskrigen. Helstaten. Revolutionen. Fakta. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. vidste Historiefaget.dk: Treårskrigen Treårskrigen Danmarks første grundlov, blev født i Treårskrigens skygge. Striden stod mellem danskere og slesvig-holstenere, der tidligere havde levet sammen i helstaten.

Læs mere

#1 At finde fred gennem biblen

#1 At finde fred gennem biblen #1 At finde fred gennem biblen Bibelen er en bemærkelsesværdig bog. Den er verdens mest solgte bog. Den blev skrevet over en periode af 1500 år af over 40 forskellige forfattere. Den består af 66 bøger,

Læs mere

Fjendebilleder: Propaganda

Fjendebilleder: Propaganda Roskilde Tekniske Gymnasium Dansk, Samfundsfag og Engelsk Fjendebilleder: Propaganda Af Henrik Breddam Skrevet: 2006-12-06 Længde: 9 sider Side 1 af 9 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Indledning... 3 Gammeldags

Læs mere

Ild fortællingen - Fysisk Frihed

Ild fortællingen - Fysisk Frihed Ild fortællingen - Fysisk Frihed Anslag Igangsættende plotpunkt Eskalation Vendepunkt Point of no return Klimaks Erobring og besættelse Tilfangetagelse og slaveri Oprør og væbnet modstand Magten slår tilbage

Læs mere

2 Mos 20,3-17 DIN NÆSTE ER DINE MEDMENNESKER, DET VIL SIGE ANDRE MENNESKER, SOM DU MØDER.

2 Mos 20,3-17 DIN NÆSTE ER DINE MEDMENNESKER, DET VIL SIGE ANDRE MENNESKER, SOM DU MØDER. 2 Mos 20,3-17 De ti bud blev givet af Gud til hans udvalgte folk, det jødiske folk, mere end 1200 år, før Jesus blev født. Men de er også en rettesnor for kristne. Budene hjælper os ikke til at blive frelst.

Læs mere

Den 2. verdenskrig i Europa

Den 2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: Den 2. verdenskrig i Europa Den 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet et par dage før, nemlig den 5. maj

Læs mere

2. s. i advent I

2. s. i advent I Advent er en tid, hvor vi har lejlighed til at glæde os. Glæde os til den forestående jul, glæde os over al den hygge, der er op til jul, glæde os over julelysene i børnenes øjne, glæde os til nogle fridage

Læs mere

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug grundloven og kongeriget frihed og tryghed vi står vagt om de svage verdens bedste sundhedsvæsen dansk skik og brug et trygt land uden terrorisme Danmark på rette kurs et troværdigt og stærkt forsvar danmark

Læs mere

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden (18) Lod og del Om gåden og kærligheden TEKST: FØRSTE KORINTHERBREV 13 DER ER to ting, man ikke skal tale for meget om: glæde og kærlighed. At tale om dem kunne udvande øjeblikket. For når glæde og kærlighed

Læs mere

10 + SPILLET OM VERDENSHERREDØMMET 2-4. www.hasbro.dk

10 + SPILLET OM VERDENSHERREDØMMET 2-4. www.hasbro.dk SPILLET OM VERDENSHERREDØMMET 2006 Hasbro. Alle rettigheder forbeholdt. Distributed in the Nordic region by Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, 2600 Glostrup. www.hasbro.dk Made in Ireland 120614575108

Læs mere

J A N E H A N S E N H O Y T { M A S T E R P L A N } G U D S O P R I N D E L I G E H E N S I G T M E D M Æ N D O G K V I N D E R

J A N E H A N S E N H O Y T { M A S T E R P L A N } G U D S O P R I N D E L I G E H E N S I G T M E D M Æ N D O G K V I N D E R J A N E H A N S E N H O Y T { M A S T E R P L A N } G U D S O P R I N D E L I G E H E N S I G T M E D M Æ N D O G K V I N D E R Indholdsfortegnelse Forord...5 Kapitel 1: Nutidens virkelighed...7 Kapitel

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

Ja, sandheds Ånd, forvis os på, at også vi er af Gud Faders små!

Ja, sandheds Ånd, forvis os på, at også vi er af Gud Faders små! PRÆDIKEN SØNDAG DEN 14. FEBRUAR 2016 1.SIF VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL. 10.15 Tekster: 1. Mos. 4,1-12; Jak. 1,9-16; Luk. 22,24-32 Salmer: 749,624,639,292,206 Ja, sandheds Ånd, forvis os på, at også vi

Læs mere

Alt det, som mange mennesker troede, at de havde lagt bag sig, kan blusse op med fornyet voldsom styrke, når boet skal gøres op, og der skal deles

Alt det, som mange mennesker troede, at de havde lagt bag sig, kan blusse op med fornyet voldsom styrke, når boet skal gøres op, og der skal deles 1. søndag i fasten, 2. tkt. rk. 2016 Læsninger: 1. Mos 4, 1-12 Jak 1,9-16 Luk 22, 24-32 Salmer: 747: Lysets engel 498: Gud efter dig jeg længes 557: Her vil ties 70: Du kom til vor runde jord 697: Herre,

Læs mere

Onsdag d. 1. april 2015 Anders Fisker. Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder. Jesus Kristus!

Onsdag d. 1. april 2015 Anders Fisker. Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder. Jesus Kristus! Onsdag d. 1. april 2015 Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder Jesus Kristus! Du er midt iblandt os, og dagligdagen er gennemlyst af din kærlighed. Men du kender også vores svigt og vores forvirrede

Læs mere

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta.

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta. Historiefaget.dk: Danmark i verden i velfærdsstaten Danmark i verden i velfærdsstaten foto Perioden efter 2. verdenskrig var præget af fjendskabet mellem USA og Sovjetunionen. For Danmarks vedkommende

Læs mere

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel.

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. 2 Mos 20,1-17, Rom 3,23-28, Matt 19,16-26 Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. Martin Elmquist) Lihme 10.30 5 O, havde

Læs mere

Tanker om TERROR. Erik Ansvang.

Tanker om TERROR. Erik Ansvang. 1 Tanker om TERROR Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Tanker om TERROR Af Erik Ansvang World Trade Center, New York den 11. september 2001 Efter 11. september 2001 Efter angrebet på World Trade Center

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

glædes vinger, 822 Decembernat, 438 Hellig, Nadver: Himmelklarhed og, 102 Et lidet barn

glædes vinger, 822 Decembernat, 438 Hellig, Nadver: Himmelklarhed og, 102 Et lidet barn Tekster: Jer 1,17-19, ApG 6,8-14; ApG 7,54-60, Matt 23,34-39 Salmer: 112 Den yndigste, 103 Barn Jesus, 114 Hjerte løft din glædes vinger, 822 Decembernat, 438 Hellig, Nadver: 105.3-5 Himmelklarhed og,

Læs mere

4. søndag efter påske II Salmer: 754, 494, 478, 670, 492, 412, 722

4. søndag efter påske II Salmer: 754, 494, 478, 670, 492, 412, 722 4. søndag efter påske II Salmer: 754, 494, 478, 670, 492, 412, 722 Teksten som vi hørte for et øjeblik siden handler om frihed, et ord som de fleste nok har en positiv mening om. Men hvad er frihed egentlig?

Læs mere

Socialisme og kommunisme

Socialisme og kommunisme Forskellen Socialisme og kommunisme Socialismen og kommunismen er begge ideologier, der befinder sig på den politiske venstrefløj, og de to skoler har også en del til fælles. At de frem til 1870'erne blev

Læs mere

2. søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 21. februar 2016 kl Salmer: 495/639/172/588//583/677/644

2. søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 21. februar 2016 kl Salmer: 495/639/172/588//583/677/644 1 2. søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 21. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 495/639/172/588//583/677/644 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Fastetiden fortsætter. Den lilla

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (Matt. 2, 13-23) Bøn: Vor Gud og far Vis os håbet og frelsen midt i verdens grusomheder.

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (Matt. 2, 13-23) Bøn: Vor Gud og far Vis os håbet og frelsen midt i verdens grusomheder. Julesøndag II 31. december 2017 Sundkirken 10 Salmer: 125 Mit hjerte altid vanker 336 Vor Gud han er så fast 117 En rose så jeg 652 Vor Herre til dig må jeg ty 102 Et lidet barn 712 Vær velkommen Dette

Læs mere

Frimodighed og mirakler

Frimodighed og mirakler Frimodighed og mirakler MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: FRIMODIGHED OG MIRAKLER Det kan være spænende at læse om de første kristne og hvordan de vendte op ned på hele den daværende kendte verden. Når man læser

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Bøn: Vor Gud og Far Tak for livet du har skabt og skænket os, lad os gavmildt dele det med hinanden. Amen

Bøn: Vor Gud og Far Tak for livet du har skabt og skænket os, lad os gavmildt dele det med hinanden. Amen 1. trin. II 29. maj 2016 Toreby 9, Sundkirken 10 Salmer: 806 Nu er det Åndens Vågn op 745 30 Op, alle folk 30 555 Jeg ved et 672 Jeg ved på hvem O kristelighed 321 358 Lad dit rige 724 Solen stråler Jesus

Læs mere