9. Instruks. til bedømmelse af stemmesedler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "9. Instruks. til bedømmelse af stemmesedler"

Transkript

1 9. Instruks til bedømmelse af stemmesedler Gyldighedsvurdering Valg til Torsdag den 18. juni 2015 Dok nr [Skriv tekst]

2 Indhold... 1 Indledning... 4 Hvor får jeg hjælp?... 4 Hvad er et kryds?... 4 Særpræg... 4 Ugyldig af flere grunde... 4 r officielle og uofficielle... 5 Sådan læses en stemmeseddel... 6 Eksempler på gyldige og ugyldige stemmesedler... 6 Uden tvivl gyldige stemmer Blanke stemmesedler Stemmesedler, hvor vælgeren stemme på stemmesedlen ikke er afmærket med kryds mv Stemmesedler, der giver anledning til tvivl om hvad der er stemt på Helt eller delvist overstregede Kryds i flere felter Krydset rækker ind i flere partifelter Væsentligste del af et kryds i felt eller rubrik. Stemmen er gyldig, MED MINDRE den er ugyldig i medfør af en af de øvrige ugyldighedsbestemmelser Overstreget, udvisket eller halvt kryds Kryds uden for felterne En stemmeseddel er ugyldig, såfremt det af andre grunde end dem som er nævnt i 5-10 ikke med sikkerhed an afgøres, hvilken kandidatliste vælgeren har villet give sin stemme valglovens 30, stk Stemmeseddel er ikke udleveret på afstemningsstedet Stemmesedler med særpræg foruden kryds Stemmeseddel afmærket med mere end 3 kryds. Et overstreget, udvisket eller halv kryds betragtes som ét kryds Stemmeseddel, hvor der er tegnet eller påført skrift, herunder kandidatnavn Stemmeseddel, som på andre måder end er givet et særpræg Eksempler på gyldige og ugyldige brevstemmesedler Blank Stemmeseddel , Brevstemmesedler, der giver anledning til tvivl om vælgerens stemmeafgivning Brevstemmeseddel kun påført uofficiel bogstavbetegnelse på eet bogstav Brevstemmeseddel KUN med uofficiel bogstavbetegnelse bestående af flere bogstaver Brevstemmeseddel alene påført kryds brevstemmeseddel med modstridende angivelser vedr. bogstav, listebetegnelse eller kandidatnavn brevstemmeseddel, som foruden bogstavbetegnelse, listebetegnelse eller kandidatnavn er påført uofficiel bogstavbetegnelse Brevstemmeseddel, hvor det af andre grunde end dem nævnt i 19-24, ikke med sikkerhed kan afgøres hvem vælgeren har villet give sin stemme Brevstemmeseddel er ikke tilvejebragt af Økonomi- og Indenrigsministeren Konvolutten, hvor brevstemmesedlen er indlagt, er forsynet med påskrift eller påklæbning (klar tape til lukning medfører ikke ugyldighed) Påskrift eller påklæbning på brevstemmeseddel Bekendtgørelse nr Kapitel 1. Definitioner Kapitel 2. Bedømmelse af stemmesedler afgivet på af- stemningsstedet Blanke stemmesedler Stemmesedler, hvor vælgerens stemme på stemmesedlen ikke er afmærket med kryds, m.v Stemmesedler, der giver anledning til tvivl om vælgerens stemmeafgivning Stemmesedler, der ikke er udleveret på afstemningsstedet Stemmesedler med særpræg Kapitel 3. Bedømmelse af brevstemmesedler Blanke brevstemmesedler Brevstemmesedler, der giver anledning til tvivl om vælge- rens stemmeafgivning Konvoluttens indhold Brevstemmesedler, der ikke er tilvejebragt af økonomi- og indenrigsministeren [Skriv tekst]

3 Brevstemmesedler med særpræg Kapitel 4. Registrering af ugyldige stemmesedler, her- under brevstemmesedler Kapitel 5. Ikrafttræden [Skriv tekst]

4 Indledning Denne instruks benyttes ved bedømmelsen af stemmesedlernes gyldighed. Instruksen indeholder dels regelgrundlaget (lovuddrag og bekendtgørelser), dels en række eksempler på gyldige og ugyldige stemmer og brevstemmer. Eksemplerne er kun eksempler! Hvis der opstår tvivl om en stemmes gyldighed, er det regelgrundlaget, der skal lægges til grund for den endelige vurdering. I tilfælde af tvivl træffer formanden for valgstyrerne afgørelse om stemmesedlens gyldighed. Hvor får jeg hjælp? Jurist Peter Høeg og jurist Anette Hede hjælper med vurderingen, hvis man er i tvivl. De er der hele torsdag i Arena Nord. Peters telefon nr. er og Anettes er Hvad er et kryds? Stemmesedlen skal være afmærket med et kryds. Men hvad er et kryds? Et kryds er et tegn, der svarer til bogstavet X eller tegnet for plus ( + ) Tegn, der er afledt af et kryds, er også gyldige som kryds på stemmesedlen, f.eks. Gentagen afmærkning for at tydeliggøre et kryds er også gyldigt som et kryds på stemmesedlen Særpræg Stemmesedler, der er givet et særpræg ved iturivning, afmærkning med forskellige farver, afmærkning på bagsiden el.lign. er ugyldige. Men bemærk, at en stemmeseddel, der er gået i stykker ved udtagningen fra stemmeurnen eller af konvolutten, er gyldig. Hvis vælgeren ikke har brugt blyanten i stemmeboksen, men en kuglepen eller andet, er stemmesedlen også gyldig medmindre farve eller skrifttykkelse er helt usædvanlig. En brevstemme med en særpræget skrift er også gyldig. Ugyldig af flere grunde Hvis en stemmeseddel er ugyldig af mere end en ugyldighedsgrund, er der regler for, hvordan den skal registreres i afstemningsbogen. Ved tvivl, kontakt Peter eller Anette. Registrering i afstemningsbogen, hvis der er flere ugyldighedsgrunde. Er (brev)stemmesedlen ugyldig af flere grunde, så registreres stemmen under den ugyldighedsgrund, som er først nævnt i bekendtgørelsen. Er brevstemmen ugyldig efter bekendtgørelsens 13 (ikke udleveret på afstemningssted), 26 (andet eller mere end en stemmeseddel pr. kuvert ved brevafstemning), 27 (uoriginal brevstemmeseddel), eller 28 (kuvert med særpræg til brevstemmeseddel), så notér den dog altid under den ugyldighedsgrund. [Skriv tekst]

5 r officielle og uofficielle Partiets navn Officiel bogstavbetegnelse Socialdemokratiet A (S) Radikale Venstre B RV Det Konservative Folkeparti C KF SF Socialistisk Folkeparti F SF Liberal Alliance I Kristendemokraterne K Dansk Folkeparti O DF Venstre, Danmarks Liberale Parti V Enhedslisten De Rød-Grønne Ø EL Alternativet Å Uden for partierne, Hans Schultz Eksempler på godkendte uofficiel bogstavbetegnelse * * Uofficielle bogstavbetegnelser nævnt i bekendtgørelsen 21, stk. 2. Kan være andre kombinationer, hvor der ikke hersker begrundet tvivl om hvilket parti der stemmes på. [Skriv tekst]

6 Sådan læses en stemmeseddel Rubrik Et partifelt ( felt ) går fra den fede streg over partiets/listens navn til den fede streg under den sidste kandidats navn. Vær altså opmærksom på forskellen mellem en rubrik og et partifelt (felt). Eksempler på gyldige og ugyldige stemmesedler Afmærkning uden for afkrydsningsrubrik medfører ikke ugyldighed Bemærk både bekendtgørelsens 11 og 25, der siger, at en stemme er ugyldig, hvis det ikke med sikkerhed kan afgøres, hvad vælgeren har villet stemme også selvom det ikke lige er omfattet af en af de andre ugyldighedsgrunde. Afkrydsningsfelt. Afmærkning uden for Uden tvivl gyldige stemmer feltet medfører ikke ugyldighed Personlig stemme BEK 4 stk. 3 Folketingsvalget

7 BEK 4 Ugyldighedsgrund nr. 2 Bemærk!! Selvom Økonomi- og Indenrigsministeriet meldte modsat ud dagen efter byråds- og regionsrådsvalg i november 2013, skal stemmesedler, der i stedet for at være afmærket med et kryds eller et tegn, der er afledt af et kryds, er helt eller delvis udfyldt/skraveret i afkrydsningsrubrikken, erklæres ugyldige, jf.bek. 4, 1. HEDGRUND NR. 2 Stemme på kandidaten BEK 4 stk. 3. kan sættes uden for afkrydsningsrubrikken Personlig stemme Lovens 73 stk. 3, 1. Kryds både ud for kandidat og partinavnet Folketingsvalget

8 Personlig stemme Lovens 73, stk. 3, 1. punktum 3 Blanke stemmesedler Blank BEK 3 1 Folketingsvalget

9 4 - Stemmesedler, hvor vælgerens stemme på stemmesedlen ikke er afmærket med kryds mv. O. Dansk Folkeparti Bent Bøgsted C O. Dansk Folkeparti Bent Bøgsted I stedet for kryds afmærket med bogstav, cirkel eller andet mærke, der ikke har karakter af kryds, BEK 4, stk. 1 O. Dansk Folkeparti Bent Bøgsted Ugyldighedsgrund nr. 2 C. Det Konservative Folkeparti Bent Bendtsen Halvt, udvisket eller overstreget kryds. Se 4 stk. 2. Ugyldig efter 9 stk. 1. Ugyldighedsgrund nr. 7 Folketingsvalget

10 Stemmesedler, der giver anledning til tvivl om hvad der er stemt på 5 Helt eller delvist overstregede Helt eller delvist overstreget stemmeseddel BEK Kryds i flere felter Kryds i flere felter BEK 6 4 Folketingsvalget

11 7 Krydset rækker ind i flere partifelter Krydset rækker ind i flere partifelter BEK Væsentligste del af et kryds i felt eller rubrik. Stemmen er gyldig, MED MINDRE den er ugyldig i medfør af en af de øvrige ugyldighedsbestemmelser partistemme BEK 7, stk. 2 Den væsentligste del af krydset herunder skæringspunktet er i ét felt Folketingsvalget

12 Partistemme (BEK 8) Den væsentligste del af krydset herunder skæringspunktet er i én rubrik Partistemme 9 Overstreget, udvisket eller halvt kryds BEK 7, stk. 2 Lovens 73 stk. 4, 1. punktum Det fremgår ikke tydeligt, hvilken kandidat, vælgeren har villet stemme på Overstreget, udvisket eller halvt kryds BEK 9 stk. 1 Ugyldighedsgrund nr. 7 Folketingsvalget

13 personligstemme 9 stk. 2 Krydset er afmærket i samme felt som det overstregede, udviskede eller halve kryds partistemme 9 stk. 2 Krydset er afmærket i samme felt som det overstregede, udviskede eller halve kryds BEK 9 stk. 2 Krydset er ikke sat i samme felt, som det halv, overstregede eller udviskede kryds. 7 Folketingsvalget

14 personligstemme 9 stk. 2 Krydset er i samme rubrik, som det over stregede, udviskede eller halve kryds. 10 Kryds uden for felterne Afmærket med kryds uden for partifelterne BEK 10 Ugyldighedsgrund nr En stemmeseddel er ugyldig, såfremt det af andre grunde end dem som er nævnt i 5-10 ikke med sikkerhed an afgøres, hvilket parti vælgeren har villet give sin stemme. (ingen eksempler) Valglovens 69, stk. 4 Stemmesedlen ikke er udleveret på afstemningsstedet. BEK 13 Ugyldighedsgrund Folketingsvalget 2015 nr

15 13 Stemmeseddel er ikke udleveret på afstemningsstedet Folketingsvalget

16 14 Stemmesedler med særpræg foruden kryds A. Socialdemokratiet Bjarne Laustsen C A. Socialdemokratiet Bjarne Laustsen A. Socialdemokratiet Bjarne Laustsen Foruden kryds afmærket med bogstav, cirkel eller andet mærke, som ikke har karakter af kryds. BEK 14 Ugyldighedsgrund nr. 11 A. Socialdemokratiet Bjarne Laustsen A. Socialdemokratiet Bjarne Laustsen Flemming Møller Mortensen Listestemme Stemmeseddel afmærket med kryds indenfor samme partifelt som det overstregede/ udviskede/ halve kryds, anses som en gyldig listestemme 14, stk. 2 jf. 9, stk. 2 Folketingsvalget

17 15 Stemmeseddel afmærket med mere end 3 kryds. Et overstreget, udvisket eller halv kryds betragtes som ét kryds. Mere end 3 kryds BEK 15 Ugyldighedsgrund nr. 12 partistemme Valgloven 73, stk. 4 Jf også BEK 15 pesonligstemme der ikke er sat over tre kryds (det halve kryds betragtes som et kryds) partiestemme Der ikke er sat over tre kryds BEK 15 Folketingsvalget

18 Der er sat over tre krydser, jf. BEK. 15 Ugyldighedsgrund nr. 12 Der er sat over tre krydser. Et udvisket, overstreget eller halvt kryds, dvs. en lodret, vandret eller skrå streg betragtes som et kryds, BEK 15 Ugyldighedsgrund nr. 12 Folketingsvalget

19 16 Stemmeseddel, hvor der er tegnet eller påført skrift, herunder kandidatnavn Tegning eller påskrift BEK 16 Ugyldighedsgrund nr Stemmeseddel, som på andre måder end er givet et særpræg Sedlen er givet et særpræg ved iturivning. Gælder ej såfremt iturivningen må antages at være sket ifm. udtagning af stemmekasse BEK 17, stk. 1, 1. punktum Folketingsvalget

20 Eksempler på gyldige og ugyldige brevstemmesedler Brevstemmesedler kan være mærket med bogstavbetegnelse, partinavn eller kandidatnavn eller med en kombination af disse. er det bogstav, som partiet har fået tildelt. Uofficiel bogstavbetegnelse er alle andre bogstavbetegnelser, herunder de betegnelser, som anvender. Oversigt over sikre, gyldige betegnelser: Partiets navn Officiel bogstavbetegnelse Socialdemokratiet A (S) Radikale Venstre B RV Det Konservative Folkeparti C KF SF Socialistisk Folkeparti F SF Liberal Alliance I Kristendemokraterne K Dansk Folkeparti O DF Venstre, Danmarks Liberale Parti V Enhedslisten De Rød-Grønne Ø EL Alternativet Å Uofficiel bogstavbetegnelse Andre betegnelser kan også være gyldige kontakt Peter Høeg eller Anette Hede. Peters telefon er og Anettes er Brevstemmer er ugyldige, hvis der er andet eller mere end en stemmeseddel i konvolutten, jf. BEK 26, 28, afstemningsbogen, side 5. Brevstemmen er ugyldig, hvis det må antages, at den ikke er tilvejebragt af ministeriet, jf. bek. 27, 29, afstemningsbogen, side 5. Brevstemmer afgivet på brevstemmesedler, der er beregnet til Eu-valg, folkeafstemninger, kommunale eller regionale valg, er ugyldige. Brevstemmen er ugyldig, hvis konvolutten er forsynet med påskrift eller påklæbning, dog må den gerne være lukket med klar tape, jf. bek. 28, 30, afstemningsbogen, side 5. Brevstemmen er ugyldig, hvis den er udfyldt på bagsiden, revet itu eller på anden måde er påført særpræg, jf. bek. 30, 32, afstemningsbogen, side Blank stemmeseddel Blank brevstemmeseddel BEK Folketingsvalget

21 19 Brevstemmeseddel, der giver anledning til tvivl om vælgerens stemmeafgivning Partistemme To eller flere fra samme kandidatliste. Helle Thorning og Bjarne Lausten lovens 73, stk. 4, 2. punktum. Ikke opstillet kandidat. Birgit S. Hansen BEK 19, stk Birgit S. Hansen SO Ikke opstillet kandidat, og uofficiel bogstavbetegnelse. BEK 19, stk.2 22 A Partistemme BEK 19, stk. 3 Birgit S. Hansen Ikke opstillet kandidat, men officiel bogstavbetegnelse Folketingsvalget

22 Socialdemokraterne Birgit S. Hansen SO Listestemme BEK 19 stk. 2 Ikke opstillet kandidat, uofficiel bogstavbetegnelse, men korrekt listebetegnelse Birgit S. Hansen SO Ikke opstillet kandidat, og ikke anerkendt bogstavbetegnelse. BEK 19, stk.2 22 RV Listestemme BEK 19, stk. 3 Margrethe Vestager Ikke opstillet kandidat, men godkendt u-officiel bogstavbetegnelse. Folketingsvalget

23 20 Brevstemmeseddel kun påført uofficiel bogstavbetegnelse på eet bogstav E Uofficiel bogstavbetegnelse på eet bogstav BEK D Uofficiel bogstavbetegnelse på eet bogstav BEK Brevstemmeseddel KUN med uofficiel bogstavbetegnelse bestående af flere bogstaver SO Uofficiel bogstavbetegnelse på flere bogstaver. Det er ikke entydigt, hvem der skal have stemmen, Socialdemokratiet eller Socialistisk Folkeparti BEK 21 stk Folketingsvalget

24 SF Uofficiel bogstavbetegnelse på flere bogstaver BEK 21 stk. 2 LA Uofficiel bogstavbetegnelse på flere bogstaver, hvor der ikke hersker begrundet tvivl om hvem stemmen skal tilfalde Nationalpartiet Ikke opstillet parti. Det kan ikke med sikkerhed afgøres, hvem vælgeren har villet give sin stemme til BEK. 19, stk. 1 22, 22 Brevstemmeseddel alene påført kryds X Kun anført kryds BEK , Folketingsvalget

25 23 Brevstemmeseddel med modstridende angivelser vedr. bogstav, listebetegnelse eller kandidatnavn Bjarne Lausten DF Modstrid mellem kandidat og parti, BEK Dansk Folkeparti A Modstrid mellem bogstavbetegnelse og listebetegnelse, BEK Dansk Folkeparti Mogens Brag Modstrid mellem kandidatnavn og listebetegnelse, BEK Folketingsvalget

26 24 Brevstemmeseddel, som foruden bogstavbetegnelsepartibetegnelse eller kandidatnavn er påført uofficiel bogstavbetegnelse 24 beror på en konkret vurdering af brevstemmesedlen, så her er bare et par få eksempler. Det vigtige er, at der ikke er tvivl om, hvordan vælgeren har villet stemme. DF Personlig stemme BEK 24 stk. 1 og 2 Bent Bøgsted Socialdemokraterne SO Partistemme Ud fra en konkret vurdering er der ikke tvivl om, hvad vælgeren har villet stemme. Se også under 19 og 21 BEK 24 stk. 1 Bent Bøgsted F Uofficiel bogstavbetegnelse, som ikke er entydig. Det kan ikke med sikkerhed afgøres hvordan vælgeren har villet stemme. Det er en konkret vurdering. BEK. 24 stk. 1 Ugyldighedsgrund nr 26 Folketingsvalget

27 S Personlig stemme S vurderes efter samme regler som Ane Halsboe-Jørgensen Lovens 73, stk. 3, 2. punktum 25 Brevstemmeseddel, hvor det af andre grunde end dem nævnt i 19-24, ikke med sikkerhed kan afgøres hvem vælgeren har villet give sin stemme. Det rad. Venstre Partistemme Forkortelser er ikke i sig selv en ugyldighedsgrund BEK pkt. Giajenthiran. KAN VÆRE stemme på kandidaten, da der kun er en kandidat, der hedder Giajenthiran. Det er op til en konkret vurdering, hvorfor Peter/Annette skal inddrages i vurderingen af stemmens gyldighed. Bek. 25 Folketingsvalget

28 Bagnkop KAN VÆRE stemme på kandidaten, da der kun er en kandidat, der hedder Bagnkop Det er op til en konkret vurdering, hvorfor Peter/Annette skal inddrages i vurderingen af stemmens gyldighed. BEK 25 Personlig stemme Fejl i stavemåde gør ikke i sig selv en brevstemme ugyldig Povl Rhode Andersen BEK punktum.. Der er kun én kandidat fra partiet, der hedder Rasmus. Socialdemokratiet Der er derfor ikke begrundet tvivl om, hvem vælgeren har stemt på Rasmus BEK 25 Skal tjekkes med stemmeseddel Thomas Socialistisk Folkeparti Personlig stemme. Stemme på partiet Der er to kandidater fra partiet, der hedder Thomas. BEK 25 Folketingsvalget

29 Vænstre Partistemme Fejl i stavemåde gør ikke i sig selv en brevstemme ugyldig BEK pkt Usikkerhed om hvem vælgeren har villet give sin stemme. Flere kandidater med samme navn Anders BEK Brevstemmeseddel er ikke tilvejebragt af Økonomi- og Indenrigsministeren Tines stemmeseddel til B Stemmeseddel ikke tilvejebragt af Økonomi- og Indenrigsministeren BEK Folketingsvalget

30 28 Konvolutten, hvor brevstemmesedlen er indlagt, er forsynet med påskrift eller påklæbning (klar tape til lukning medfører ikke ugyldighed) Ugyldig Konvolut påført påskrift eller påklæbning BEK 28 Vigtig vigtig vigtig!!!!!!! Påskrift eller påklæbning på brevstemmeseddel olnnv RV Særpræg BEK Bent Bøgsted DF Personlig stemme, selvom DF er overstreget. Overstregning /rettelse betragtes ikke som påskrift BEK 29 Folketingsvalget

31 Sedlen er givet et særpræg ved iturivning NB. Ej såfremt det antages at være sket ved åbning af kuvert eller stemmekasse BEK 30 Særpræg ved påskrift på bagsiden BEK Folketingsvalget

32 Karnov Group BKG Bekendtgørelse nr. 996 om bedømmelse af stemmesedler afgivet til folketingsvalg I medfør af 69, stk. 4, i lov om valg til, jf. lovbekendt- gørelse nr. 128 af 11. februar 2013, og efter forelæggelse for Folketin- gets Udvalg til Valgs Prøvelse, fastsættes: Kapitel 1. Definitioner 1. Ved kryds forstås i bekendtgørelsen et tegn svarende til bogstavet X eller til tegnet for plus (+). Stk. 2. Tegn, der må anses for at være afledt af et kryds, eller som må anses for at være resultatet af, at vælgeren ved gentagen afmærkning har villet tydeliggøre et kryds, bedømmes efter samme regler som kryds. 2. Ved»bogstavbetegnelse«eller»officiel bogstavbetegnelse«forstås i bekendtgørelsen en af de bogstavbetegnelser, der i medfør af lovens 14 forud for det pågældende valg er tildelt de opstillingsberet- tigede partier. Ved»uofficiel bogstavbetegnelse«forstås i bekendtgø- relsen enhver anden betegnelse bestående af et eller flere bogstaver, herunder en af de betegnelser, som anvender til at angive de enkelte folketingsmedlemmers tilhørsforhold til en bestemt folke- tingsgruppe. Kapitel 2. Bedømmelse af stemmesedler afgivet på afstemningsstedet Blanke stemmesedler 3. En stemmeseddel er ugyldig, såfremt den er blank, jf. lovens 69, stk. 1, nr. 1. Stemmesedler, hvor vælgerens stemme på stemmesedlen ikke er afmærket med kryds, m.v. 4. En stemmeseddel er ugyldig, såfremt vælgerens stemme på stemmesedlen ikke er afmærket med kryds, jf. lovens 69, stk. 1, nr. 2. En stemmeseddel betragtes ved anvendelse af reglen i 1. pkt. som ugyldig, såfremt stemmesedlen i stedet for med kryds er afmærket med bogstav, cirkel eller andet mærke, der ikke har karakter af et kryds, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Hvis stemmesedlen i stedet for med kryds er afmærket med overstreget, udvisket eller halvt kryds (dvs. en lodret, vandret eller skrå streg), bedømmes stemmesedlen efter reglen i 9, stk. 1. Stk. 3. Afmærkning af stemmesedlen uden for afkrydsningsrubrikkerne medfører ikke ugyldighed, hvis afmærkningen i øvrigt er gyldig efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse. Stemmesedler, der giver anledning til tvivl om vælgerens stemmeafgivning 5. En stemmeseddel er ugyldig, såfremt den er helt eller delvis overstreget. 6. En stemmeseddel er ugyldig, såfremt den er afmærket med kryds i flere partifelter, herunder feltet for kandidater uden for partierne. 7. En stemmeseddel er ugyldig, såfremt den er afmærket med kryds, der rækker ind i flere partifelter, herunder feltet for kandidater uden for partierne, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Hvis den væsentligste del af krydset, herunder krydsets skærings- punkt, er placeret i ét partifelt, anses stemmesedlen som en gyldig stemme for det pågældende parti, medmindre stemmesedlen er ugyldig i medfør af en af de øvrige bestemmelser i bekendtgørelsen. Stk. 3. Hvis den væsentligste del af krydset, herunder krydsets skærings- punkt, er placeret i feltet for kandidater uden for partierne, bedømmes stemmesedlen efter reglerne i En stemmeseddel er ugyldig, såfremt den er afmærket med kryds ud for ordene»uden for partierne«i feltet for kandidater uden for partierne, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Hvis der kun er opstillet én kandidat uden for partierne, anses stemmesedlen som en gyldig stemme for denne, medmindre stemme- sedlen er ugyldig i medfør af en af de øvrige bestemmelser i bekendt- gørelsen. Stk. 3. Hvis der både er sat kryds ud for ordene»uden for partierne«og ud for en kandidat opstillet uden for partierne, anses stemmesedlen som en gyldig stemme for denne, medmindre stemmesedlen er ugyldig i medfør af en af de øvrige bestemmelser i bekendtgørelsen. Folketingsvalget

33 9. En stemmeseddel er ugyldig, såfremt den er afmærket med overstreget, udvisket eller halvt kryds (dvs. en lodret, vandret eller skrå streg), jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Hvis stemmesedlen er afmærket med kryds inden for samme partifelt som det overstregede, udviskede eller halve kryds, anses stemmesedlen som en gyldig stemme for det pågældende parti, med- mindre stemmesedlen er ugyldig i medfør af en af de øvrige bestem- melser i bekendtgørelsen. Stk. 3. Hvis stemmesedlen i feltet for kandidater uden for partierne foruden et overstreget, udvisket eller halvt kryds er afmærket med kryds, bedømmes stemmesedlen efter reglerne i 8, idet det overstre- gede, udviskede eller halve kryds betragtes som et kryds. 10. En stemmeseddel er ugyldig, såfremt den er afmærket med kryds uden for partifelterne, herunder feltet for kandidater uden for partierne. 11. En stemmeseddel er ugyldig, såfremt det af andre grunde end dem, der er nævnt i 5-10, ikke med sikkerhed kan afgøres, hvilket parti eller hvilken kandidat uden for partierne vælgeren har villet give sin stemme. 12. Det afgøres efter reglerne i lovens 73, stk. 3 og 4, hvorvidt en gyldig stemmeseddel, der er omfattet af reglerne i 7, stk. 2, eller 9, stk. 2, er en personlig stemme eller en partistemme. Stemmesedler, der ikke er udleveret på afstemningsstedet 13. En stemmeseddel er ugyldig, såfremt det må antages, at den ikke er udleveret på afstemningsstedet, jf. lovens 69, stk. 1, nr. 4. Stemmesedler med særpræg 14. En stemmeseddel er ugyldig, såfremt den foruden med kryds er afmærket med bogstav, cirkel eller andet mærke, der ikke har karakter af et kryds, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Stemmesedler, der er omfattet af 9, stk. 2 eller 3, er ikke på grund af de i disse bestemmelser nævnte angivelser ugyldige i medfør af stk En stemmeseddel, der er afmærket med flere end 3 kryds, er ugyldig. Et overstreget, udvisket eller halvt kryds (lodret, vandret eller skrå streg), jf. 9, betragtes som ét kryds ved anvendelse af reglen i 1. pkt. 16. En stemmeseddel, hvorpå der er tegnet, eller som er påført på- skrift af nogen art, herunder et kandidatnavn eller andet navn, eller som er påført påklæbning af nogen art, er ugyldig. Afsmitning eller Copyright 2013 Karnov Group Denmark A/S side 1 Karnov Group BKG lignende fra skriftfarven i det benyttede skriveredskab betragtes ikke som påskrift. 17. En stemmeseddel er ugyldig, såfremt den på anden måde end nævnt i er givet et særpræg, herunder ved afmærkning med forskellige skriftfarver, ved iturivning eller ved afrivning af et eller flere stykker. Iturivning eller afrivning betragtes ikke som særpræg, hvis dette er sket ved stemmesedlens udtagning af stemmekassen eller senere. Afmærkning af stemmesedlen med et andet skriveredskab end det, der er fremlagt eller ophængt i stemmerummet, betragtes ikke som særpræg, medmindre skriftfarven eller skrifttykkelsen er helt usædvan- lig sammenlignet med almindelige skriveredskaber. Kapitel 3. Bedømmelse af brevstemmesedler Blanke brevstemmesedler 18. En brevstemmeseddel er ugyldig, såfremt den er blank, jf. lovens 69, stk. 2, nr. 1. Brevstemmesedler, der giver anledning til tvivl om vælge- rens stemmeafgivning 19. En brevstemmeseddel er ugyldig, såfremt der på stemmesedlen alene er anført navnet på en eller flere personer, som ikke er opstillet i den storkreds, hvor vælgeren er optaget på valglisten, eller alene navnet eller bogstavbetegnelsen for et parti, der ikke har opstillet kan- didater i den pågældende storkreds. Stk. 2. En brevstemmeseddel er ugyldig, såfremt den ud over navnet på en eller flere personer, der ikke er opstillet i den pågældende stor- kreds, alene er påført en uofficiel bogstavbetegnelse, jf. dog stk. 3. Stk. 3. En brevstemmeseddel, der ud over navnet på en eller flere per- soner, der ikke er opstillet i den pågældende storkreds, alene er påført en af de uofficielle bogstavbetegnelser, der er omfattet af 21, stk. 2, anses som en gyldig Folketingsvalget

34 stemme for det pågældende parti, medmindre brevstemmesedlen er ugyldig i medfør af en af de øvrige bestemmelser i bekendtgørelsen. 20. En brevstemmeseddel er ugyldig, såfremt den alene er påført en uofficiel bogstavbetegnelse på ét bogstav. 21. En brevstemmeseddel er ugyldig, såfremt den alene er påført en uofficiel bogstavbetegnelse bestående af flere bogstaver, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Hvis der ikke hersker begrundet tvivl om, hvilket parti en uoffi- ciel bogstavbetegnelse bestående af flere bogstaver skal angive, anses stemmesedlen som en gyldig stemme for det pågældende parti, som f.eks. RV for Det Radikale Venstre, KF for Det Konservative Folkepar- ti, SF for SF Socialistisk Folkeparti, KD for Kristendemokraterne, DF for Dansk Folkeparti, og EL for Enhedslisten - De Rød-Grønne, med- mindre brevstemmesedlen er ugyldig i medfør af en af de øvrige be- stemmelser i bekendtgørelsen. 22. En brevstemmeseddel er ugyldig, såfremt den alene er påført kryds. 23. En brevstemmeseddel er ugyldig, såfremt den er påført mod- stridende angivelser vedrørende bogstavbetegnelse, partinavn eller kandidatnavn (personnavn). 24. Ved anvendelse af reglen i 23 om modstridende angivelser bedømmes en uofficiel bogstavbetegnelse, der er påført en brevstem- meseddel sammen med en bogstavbetegnelse, et partinavn eller et kandidatnavn (personnavn), således: 1) Bogstavet»S«, bedømmes som Socialdemokratiets officielle bogstavbetegnelse (A). 2) De uofficielle bogstavbetegnelser, der er nævnt i 21, stk. 2, (f.eks. RV, KF, SF, KD, DF og EL), bedømmes som de pågæl- dende partiers officielle bogstavbetegnelse (f.eks. henholdsvis B, C, F, K, O og Ø). 3) En uofficiel bogstavbetegnelse, der ved det umiddelbart forud- gående folketingsvalg var officiel bogstavbetegnelse for et af de opstillingsberettigede partier til det netop afholdte valg, bedøm- mes efter samme regler som det pågældende partis nuværende officielle bogstavbetegnelse. 4) En uofficiel bogstavbetegnelse, der ved det umiddelbart forud- gående folketingsvalg var officiel bogstavbetegnelse for et parti, der ikke var opstillingsberettiget ved det netop afholdte valg, anses som en modstridende angivelse til enhver bogstavbetegnel- se, partinavn eller kandidatnavn (personnavn). 5) En uofficiel bogstavbetegnelse, der ikke er omfattet af nr. 1-4, anses ikke som en modstridende angivelse til nogen bogstavbe- tegnelse, partinavn eller kandidatnavn (personnavn). 25. En brevstemmeseddel er ugyldig, såfremt det af andre grunde end dem, der er nævnt i 19-24, ikke med sikkerhed kan afgøres, hvilket af partierne eller hvilken af kandidaterne uden for partierne vælgeren har villet give sin stemme. Anvendelse af forkortelser eller forkert stavemåde af et partinavn eller et kandidatnavn eller udfyldning af en brevstemmeseddel på forsiden uden for de rubrikker, der er be- stemt til udfyldning, er ikke i sig selv til hinder for, at der kan foreligge den fornødne sikkerhed. Konvoluttens indhold 26. En brevstemmeseddel er ugyldig, såfremt den konvolut, hvori den er indlagt, indeholder andet eller mere end én stemmeseddel, jf. lovens 69, stk. 2, nr. 4. Brevstemmesedler, der ikke er tilvejebragt af økonomi- og indenrigsministeren 27. En brevstemmeseddel er ugyldig, såfremt det må antages, at den ikke er tilvejebragt af økonomi- og indenrigsministeren, jf. lovens 69, stk. 2, nr. 5. Brevstemmesedler med særpræg 28. En brevstemmeseddel er ugyldig, såfremt den konvolut, hvori den er indlagt, er forsynet med påskrift eller påklæbning. Påklæbning med klar tape for at lukke konvolutten medfører dog ikke ugyldighed. 29. En brevstemmeseddel, hvorpå der er tegnet, eller som ud over officiel eller uofficiel bogstavbetegnelse, partinavn eller kandidatnavn (personnavn) er påført påskrift eller påklæbning af nogen art, er ugyldig. Rettelse eller overstregning af en påført officiel eller uofficiel bogstav- betegnelse, et partinavn eller kandidatnavn (personnavn) betragtes ikke som påskrift. 30. En brevstemmeseddel er ugyldig, såfremt den på anden måde end nævnt i 28 og 29 er givet et særpræg, herunder ved udfyldning på bagsiden i stedet for eller foruden på forsiden, ved iturivning eller ved afrivning af et eller flere stykker. Udfyldning af en brevstemme- seddel på forsiden uden for de rubrikker, der er bestemt til udfyldning, betragtes ikke som særpræg. Iturivning eller afrivning betragtes ikke som særpræg, hvis dette er sket i forbindelse med udtagning af stem- mekassen eller af konvolutten eller senere. Anvendelse af skrift, som er særlig karakteristisk eller som er gået ud af almindelig brug, og som indebærer en særlig udformning af bogstaverne, betragtes ikke som særpræg. Folketingsvalget

35 Copyright 2013 Karnov Group Denmark A/S side 2 Folketingsvalget

36 Karnov Group BKG Kapitel 4. Registrering af ugyldige stemmesedler, her- under brevstemmesedler 31. I afstemningsbogen henholdsvis valgbogen anføres, hvor mange stemmesedler valgstyrerne henholdsvis valgbestyrelsen har anset for ugyldige, og grundene hertil. Stk. 2. En stemmeseddel, herunder en brevstemmeseddel, der er anset for ugyldig i medfør af to eller flere af bestemmelserne i bekendtgørel- sen, registreres under den ugyldighedsgrund, der er anført først i bekendtgørelsen. Stemmesedler, der er ugyldige i medfør af bestemmel- serne i 13, 26, 27 eller 28, registreres dog altid under den pågældende ugyldighedsgrund. Kapitel 5. Ikrafttræden 32. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. august Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 650 af 19. juni 2007 om bedømmelse af stemmesedler afgivet til folketingsvalg. 36

FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg

FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL Spørgsmål om listebetegnelser Må en kandidatliste, der stiller op for et parti, der er opstillingsberettiget

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2014-04-10 nr. 369 om valg til Folketinget

Lovbekendtgørelse 2014-04-10 nr. 369 om valg til Folketinget Lovbekendtgørelse 2014-04-10 nr. 369 om valg til Folketinget (*) Fremtidige lovændringer: L 2014-03-29 nr. 312 AFSNIT I. FOLKETINGSVALG OG FOLKEAF- STEMNINGER Kap. 1. Valgret(1) og valgbarhed(2) 1. Valgret

Læs mere

Begreber vedrørende valg

Begreber vedrørende valg Begreber vedrørende valg Afstemningsområde Afstemningssted Brevstemmer Afstemningsområdet er den mindste enhed i valgkredsstrukturen. Det er kommunalbestyrelsen, der opretter, ændrer eller nedlægger afstemningsområderne.

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT. over

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT. over Enhed VALG-ENH, Valgenheden Sagsbehandler DEPNNM Koordineret med KOMMENTERET HØRINGSNOTAT over Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 8. december 2009 Kl. 16.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 23. Møde nr.

EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 8. december 2009 Kl. 16.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 23. Møde nr. DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 8. december 2009 Kl. 16.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 23 Møde nr. 14 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars

Læs mere

Vejledning om afholdelse af folketingsvalg

Vejledning om afholdelse af folketingsvalg Vejledning nr. 78 af 26. august 2010 Vejledning om afholdelse af folketingsvalg (Til alle kommunalbestyrelser, valgbestyrelser og statsforvaltninger) Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 1005077 AI003638

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg i Grønland

Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg i Grønland Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg i Grønland Herved bekendtgøres lov nr. 845 af 21. december 1988 om folketingsvalg i Grønland med de ændringer, der følger af lov nr. 877 af 24. november 1993 og

Læs mere

VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE

VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG FOLKEAFSTEMNING OM EN FÆLLES PATENTDOMSTOL M.V. DEN 25. MAJ 2014 Indhold 1. VALGHANDLINGER... 3 2. VALGKORT... 3 3. STEMMEAFGIVNING...

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring. Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring. Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 8. april 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring 1. Ændringsforslag

Læs mere

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af folketingsvalg skal ske inden for de tidsfrister, der er fastsat i eller i henhold

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring Til lovforslag nr. L 131 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring (Faktureringspligt for regningsarbejde

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

57. møde. Torsdag den 7. februar 2013 (D) 1

57. møde. Torsdag den 7. februar 2013 (D) 1 Torsdag den 7. februar 2013 (D) 1 57. møde Torsdag den 7. februar 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 26: Forespørgsel til justitsministeren om ekstremismen i det danske

Læs mere

Retningslinjer for stævningsmændene ved Retten i Kolding

Retningslinjer for stævningsmændene ved Retten i Kolding Retningslinjer for stævningsmændene ved Retten i Kolding Retningslinjerne har til formål at styrke det faglige og økonomiske grundlag for stævningstjenesten ved Retten i Kolding og udgør et supplement

Læs mere

FOLKETINGSVALGET DEN 8. FEBRUAR 2005 DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND

FOLKETINGSVALGET DEN 8. FEBRUAR 2005 DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND FOLKETINGSVALGET DEN 8. FEBRUAR 2005 DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk

Læs mere

Udkast. Betænkning. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 108 Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 22. februar 2011.

Udkast. Betænkning. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 108 Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 22. februar 2011. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 108 Bilag 4 Offentligt Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 22. februar 2011 Udkast til Betænkning over Forslag til lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Modificerede revisionspåtegninger. Tendenser i regulering og praksis

Modificerede revisionspåtegninger. Tendenser i regulering og praksis Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling Modificerede revisionspåtegninger Tendenser i regulering og praksis Studerende: Line Kirstine Hansen København den 1. november

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG. 2014:4 3. juni 2014. Valget til Europa-Parlamentet den 25. maj 2014. 1. Valgreglerne

BEFOLKNING OG VALG. 2014:4 3. juni 2014. Valget til Europa-Parlamentet den 25. maj 2014. 1. Valgreglerne BEFOLKNING OG VALG 2014:4 3. juni 2014 Valget til Europa-Parlamentet den 25. maj 2014 Resumé: Denne redegørelse om Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 indeholder Danmarks Statistiks officielle beregninger

Læs mere

6. juli 2010 Den kommunale valgkampagne anno 2009 Side 1 af 28. Den kommunale valgkampagne anno 2009. En kommenteret tabelrapport

6. juli 2010 Den kommunale valgkampagne anno 2009 Side 1 af 28. Den kommunale valgkampagne anno 2009. En kommenteret tabelrapport 6. juli 2010 Den kommunale valgkampagne anno 2009 Side 1 af 28 Den kommunale valgkampagne anno 2009. En kommenteret tabelrapport Kasper Møller Hansen og Jens Hoff Institut for Statskundskab Arbejdspapir

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2006 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2006. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr. 1500 København 2008 Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr.

Læs mere

FAQ/Ofte Stillede Spørgsmål. ved Skolebestyrelsesvalg 2014 i Gentofte Kommune

FAQ/Ofte Stillede Spørgsmål. ved Skolebestyrelsesvalg 2014 i Gentofte Kommune FAQ/Ofte Stillede Spørgsmål ved Skolebestyrelsesvalg 2014 i Gentofte Kommune Generelle spørgsmål om valg, valgmøde, informationsgange og kontaktoplysninger Hvornår er der skolebestyrelsesvalg, og hvilke

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 1. Kommissoriet og sammenfatning

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 1. Kommissoriet og sammenfatning FARUM-KOMMISSIONEN Bind 1 Kommissoriet og sammenfatning Bind 1 Kommissoriet og sammenfatning Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for Waoo! sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for Waoo! sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr: 2012-008980 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:

Læs mere

Introduktion til Calc Open Office med øvelser

Introduktion til Calc Open Office med øvelser Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6

Læs mere