9. Instruks. til bedømmelse af stemmesedler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "9. Instruks. til bedømmelse af stemmesedler"

Transkript

1 9. Instruks til bedømmelse af stemmesedler Gyldighedsvurdering Valg til Torsdag den 18. juni 2015 Dok nr [Skriv tekst]

2 Indhold... 1 Indledning... 4 Hvor får jeg hjælp?... 4 Hvad er et kryds?... 4 Særpræg... 4 Ugyldig af flere grunde... 4 r officielle og uofficielle... 5 Sådan læses en stemmeseddel... 6 Eksempler på gyldige og ugyldige stemmesedler... 6 Uden tvivl gyldige stemmer Blanke stemmesedler Stemmesedler, hvor vælgeren stemme på stemmesedlen ikke er afmærket med kryds mv Stemmesedler, der giver anledning til tvivl om hvad der er stemt på Helt eller delvist overstregede Kryds i flere felter Krydset rækker ind i flere partifelter Væsentligste del af et kryds i felt eller rubrik. Stemmen er gyldig, MED MINDRE den er ugyldig i medfør af en af de øvrige ugyldighedsbestemmelser Overstreget, udvisket eller halvt kryds Kryds uden for felterne En stemmeseddel er ugyldig, såfremt det af andre grunde end dem som er nævnt i 5-10 ikke med sikkerhed an afgøres, hvilken kandidatliste vælgeren har villet give sin stemme valglovens 30, stk Stemmeseddel er ikke udleveret på afstemningsstedet Stemmesedler med særpræg foruden kryds Stemmeseddel afmærket med mere end 3 kryds. Et overstreget, udvisket eller halv kryds betragtes som ét kryds Stemmeseddel, hvor der er tegnet eller påført skrift, herunder kandidatnavn Stemmeseddel, som på andre måder end er givet et særpræg Eksempler på gyldige og ugyldige brevstemmesedler Blank Stemmeseddel , Brevstemmesedler, der giver anledning til tvivl om vælgerens stemmeafgivning Brevstemmeseddel kun påført uofficiel bogstavbetegnelse på eet bogstav Brevstemmeseddel KUN med uofficiel bogstavbetegnelse bestående af flere bogstaver Brevstemmeseddel alene påført kryds brevstemmeseddel med modstridende angivelser vedr. bogstav, listebetegnelse eller kandidatnavn brevstemmeseddel, som foruden bogstavbetegnelse, listebetegnelse eller kandidatnavn er påført uofficiel bogstavbetegnelse Brevstemmeseddel, hvor det af andre grunde end dem nævnt i 19-24, ikke med sikkerhed kan afgøres hvem vælgeren har villet give sin stemme Brevstemmeseddel er ikke tilvejebragt af Økonomi- og Indenrigsministeren Konvolutten, hvor brevstemmesedlen er indlagt, er forsynet med påskrift eller påklæbning (klar tape til lukning medfører ikke ugyldighed) Påskrift eller påklæbning på brevstemmeseddel Bekendtgørelse nr Kapitel 1. Definitioner Kapitel 2. Bedømmelse af stemmesedler afgivet på af- stemningsstedet Blanke stemmesedler Stemmesedler, hvor vælgerens stemme på stemmesedlen ikke er afmærket med kryds, m.v Stemmesedler, der giver anledning til tvivl om vælgerens stemmeafgivning Stemmesedler, der ikke er udleveret på afstemningsstedet Stemmesedler med særpræg Kapitel 3. Bedømmelse af brevstemmesedler Blanke brevstemmesedler Brevstemmesedler, der giver anledning til tvivl om vælge- rens stemmeafgivning Konvoluttens indhold Brevstemmesedler, der ikke er tilvejebragt af økonomi- og indenrigsministeren [Skriv tekst]

3 Brevstemmesedler med særpræg Kapitel 4. Registrering af ugyldige stemmesedler, her- under brevstemmesedler Kapitel 5. Ikrafttræden [Skriv tekst]

4 Indledning Denne instruks benyttes ved bedømmelsen af stemmesedlernes gyldighed. Instruksen indeholder dels regelgrundlaget (lovuddrag og bekendtgørelser), dels en række eksempler på gyldige og ugyldige stemmer og brevstemmer. Eksemplerne er kun eksempler! Hvis der opstår tvivl om en stemmes gyldighed, er det regelgrundlaget, der skal lægges til grund for den endelige vurdering. I tilfælde af tvivl træffer formanden for valgstyrerne afgørelse om stemmesedlens gyldighed. Hvor får jeg hjælp? Jurist Peter Høeg og jurist Anette Hede hjælper med vurderingen, hvis man er i tvivl. De er der hele torsdag i Arena Nord. Peters telefon nr. er og Anettes er Hvad er et kryds? Stemmesedlen skal være afmærket med et kryds. Men hvad er et kryds? Et kryds er et tegn, der svarer til bogstavet X eller tegnet for plus ( + ) Tegn, der er afledt af et kryds, er også gyldige som kryds på stemmesedlen, f.eks. Gentagen afmærkning for at tydeliggøre et kryds er også gyldigt som et kryds på stemmesedlen Særpræg Stemmesedler, der er givet et særpræg ved iturivning, afmærkning med forskellige farver, afmærkning på bagsiden el.lign. er ugyldige. Men bemærk, at en stemmeseddel, der er gået i stykker ved udtagningen fra stemmeurnen eller af konvolutten, er gyldig. Hvis vælgeren ikke har brugt blyanten i stemmeboksen, men en kuglepen eller andet, er stemmesedlen også gyldig medmindre farve eller skrifttykkelse er helt usædvanlig. En brevstemme med en særpræget skrift er også gyldig. Ugyldig af flere grunde Hvis en stemmeseddel er ugyldig af mere end en ugyldighedsgrund, er der regler for, hvordan den skal registreres i afstemningsbogen. Ved tvivl, kontakt Peter eller Anette. Registrering i afstemningsbogen, hvis der er flere ugyldighedsgrunde. Er (brev)stemmesedlen ugyldig af flere grunde, så registreres stemmen under den ugyldighedsgrund, som er først nævnt i bekendtgørelsen. Er brevstemmen ugyldig efter bekendtgørelsens 13 (ikke udleveret på afstemningssted), 26 (andet eller mere end en stemmeseddel pr. kuvert ved brevafstemning), 27 (uoriginal brevstemmeseddel), eller 28 (kuvert med særpræg til brevstemmeseddel), så notér den dog altid under den ugyldighedsgrund. [Skriv tekst]

5 r officielle og uofficielle Partiets navn Officiel bogstavbetegnelse Socialdemokratiet A (S) Radikale Venstre B RV Det Konservative Folkeparti C KF SF Socialistisk Folkeparti F SF Liberal Alliance I Kristendemokraterne K Dansk Folkeparti O DF Venstre, Danmarks Liberale Parti V Enhedslisten De Rød-Grønne Ø EL Alternativet Å Uden for partierne, Hans Schultz Eksempler på godkendte uofficiel bogstavbetegnelse * * Uofficielle bogstavbetegnelser nævnt i bekendtgørelsen 21, stk. 2. Kan være andre kombinationer, hvor der ikke hersker begrundet tvivl om hvilket parti der stemmes på. [Skriv tekst]

6 Sådan læses en stemmeseddel Rubrik Et partifelt ( felt ) går fra den fede streg over partiets/listens navn til den fede streg under den sidste kandidats navn. Vær altså opmærksom på forskellen mellem en rubrik og et partifelt (felt). Eksempler på gyldige og ugyldige stemmesedler Afmærkning uden for afkrydsningsrubrik medfører ikke ugyldighed Bemærk både bekendtgørelsens 11 og 25, der siger, at en stemme er ugyldig, hvis det ikke med sikkerhed kan afgøres, hvad vælgeren har villet stemme også selvom det ikke lige er omfattet af en af de andre ugyldighedsgrunde. Afkrydsningsfelt. Afmærkning uden for Uden tvivl gyldige stemmer feltet medfører ikke ugyldighed Personlig stemme BEK 4 stk. 3 Folketingsvalget

7 BEK 4 Ugyldighedsgrund nr. 2 Bemærk!! Selvom Økonomi- og Indenrigsministeriet meldte modsat ud dagen efter byråds- og regionsrådsvalg i november 2013, skal stemmesedler, der i stedet for at være afmærket med et kryds eller et tegn, der er afledt af et kryds, er helt eller delvis udfyldt/skraveret i afkrydsningsrubrikken, erklæres ugyldige, jf.bek. 4, 1. HEDGRUND NR. 2 Stemme på kandidaten BEK 4 stk. 3. kan sættes uden for afkrydsningsrubrikken Personlig stemme Lovens 73 stk. 3, 1. Kryds både ud for kandidat og partinavnet Folketingsvalget

8 Personlig stemme Lovens 73, stk. 3, 1. punktum 3 Blanke stemmesedler Blank BEK 3 1 Folketingsvalget

9 4 - Stemmesedler, hvor vælgerens stemme på stemmesedlen ikke er afmærket med kryds mv. O. Dansk Folkeparti Bent Bøgsted C O. Dansk Folkeparti Bent Bøgsted I stedet for kryds afmærket med bogstav, cirkel eller andet mærke, der ikke har karakter af kryds, BEK 4, stk. 1 O. Dansk Folkeparti Bent Bøgsted Ugyldighedsgrund nr. 2 C. Det Konservative Folkeparti Bent Bendtsen Halvt, udvisket eller overstreget kryds. Se 4 stk. 2. Ugyldig efter 9 stk. 1. Ugyldighedsgrund nr. 7 Folketingsvalget

10 Stemmesedler, der giver anledning til tvivl om hvad der er stemt på 5 Helt eller delvist overstregede Helt eller delvist overstreget stemmeseddel BEK Kryds i flere felter Kryds i flere felter BEK 6 4 Folketingsvalget

11 7 Krydset rækker ind i flere partifelter Krydset rækker ind i flere partifelter BEK Væsentligste del af et kryds i felt eller rubrik. Stemmen er gyldig, MED MINDRE den er ugyldig i medfør af en af de øvrige ugyldighedsbestemmelser partistemme BEK 7, stk. 2 Den væsentligste del af krydset herunder skæringspunktet er i ét felt Folketingsvalget

12 Partistemme (BEK 8) Den væsentligste del af krydset herunder skæringspunktet er i én rubrik Partistemme 9 Overstreget, udvisket eller halvt kryds BEK 7, stk. 2 Lovens 73 stk. 4, 1. punktum Det fremgår ikke tydeligt, hvilken kandidat, vælgeren har villet stemme på Overstreget, udvisket eller halvt kryds BEK 9 stk. 1 Ugyldighedsgrund nr. 7 Folketingsvalget

13 personligstemme 9 stk. 2 Krydset er afmærket i samme felt som det overstregede, udviskede eller halve kryds partistemme 9 stk. 2 Krydset er afmærket i samme felt som det overstregede, udviskede eller halve kryds BEK 9 stk. 2 Krydset er ikke sat i samme felt, som det halv, overstregede eller udviskede kryds. 7 Folketingsvalget

14 personligstemme 9 stk. 2 Krydset er i samme rubrik, som det over stregede, udviskede eller halve kryds. 10 Kryds uden for felterne Afmærket med kryds uden for partifelterne BEK 10 Ugyldighedsgrund nr En stemmeseddel er ugyldig, såfremt det af andre grunde end dem som er nævnt i 5-10 ikke med sikkerhed an afgøres, hvilket parti vælgeren har villet give sin stemme. (ingen eksempler) Valglovens 69, stk. 4 Stemmesedlen ikke er udleveret på afstemningsstedet. BEK 13 Ugyldighedsgrund Folketingsvalget 2015 nr

15 13 Stemmeseddel er ikke udleveret på afstemningsstedet Folketingsvalget

16 14 Stemmesedler med særpræg foruden kryds A. Socialdemokratiet Bjarne Laustsen C A. Socialdemokratiet Bjarne Laustsen A. Socialdemokratiet Bjarne Laustsen Foruden kryds afmærket med bogstav, cirkel eller andet mærke, som ikke har karakter af kryds. BEK 14 Ugyldighedsgrund nr. 11 A. Socialdemokratiet Bjarne Laustsen A. Socialdemokratiet Bjarne Laustsen Flemming Møller Mortensen Listestemme Stemmeseddel afmærket med kryds indenfor samme partifelt som det overstregede/ udviskede/ halve kryds, anses som en gyldig listestemme 14, stk. 2 jf. 9, stk. 2 Folketingsvalget

17 15 Stemmeseddel afmærket med mere end 3 kryds. Et overstreget, udvisket eller halv kryds betragtes som ét kryds. Mere end 3 kryds BEK 15 Ugyldighedsgrund nr. 12 partistemme Valgloven 73, stk. 4 Jf også BEK 15 pesonligstemme der ikke er sat over tre kryds (det halve kryds betragtes som et kryds) partiestemme Der ikke er sat over tre kryds BEK 15 Folketingsvalget

18 Der er sat over tre krydser, jf. BEK. 15 Ugyldighedsgrund nr. 12 Der er sat over tre krydser. Et udvisket, overstreget eller halvt kryds, dvs. en lodret, vandret eller skrå streg betragtes som et kryds, BEK 15 Ugyldighedsgrund nr. 12 Folketingsvalget

19 16 Stemmeseddel, hvor der er tegnet eller påført skrift, herunder kandidatnavn Tegning eller påskrift BEK 16 Ugyldighedsgrund nr Stemmeseddel, som på andre måder end er givet et særpræg Sedlen er givet et særpræg ved iturivning. Gælder ej såfremt iturivningen må antages at være sket ifm. udtagning af stemmekasse BEK 17, stk. 1, 1. punktum Folketingsvalget

20 Eksempler på gyldige og ugyldige brevstemmesedler Brevstemmesedler kan være mærket med bogstavbetegnelse, partinavn eller kandidatnavn eller med en kombination af disse. er det bogstav, som partiet har fået tildelt. Uofficiel bogstavbetegnelse er alle andre bogstavbetegnelser, herunder de betegnelser, som anvender. Oversigt over sikre, gyldige betegnelser: Partiets navn Officiel bogstavbetegnelse Socialdemokratiet A (S) Radikale Venstre B RV Det Konservative Folkeparti C KF SF Socialistisk Folkeparti F SF Liberal Alliance I Kristendemokraterne K Dansk Folkeparti O DF Venstre, Danmarks Liberale Parti V Enhedslisten De Rød-Grønne Ø EL Alternativet Å Uofficiel bogstavbetegnelse Andre betegnelser kan også være gyldige kontakt Peter Høeg eller Anette Hede. Peters telefon er og Anettes er Brevstemmer er ugyldige, hvis der er andet eller mere end en stemmeseddel i konvolutten, jf. BEK 26, 28, afstemningsbogen, side 5. Brevstemmen er ugyldig, hvis det må antages, at den ikke er tilvejebragt af ministeriet, jf. bek. 27, 29, afstemningsbogen, side 5. Brevstemmer afgivet på brevstemmesedler, der er beregnet til Eu-valg, folkeafstemninger, kommunale eller regionale valg, er ugyldige. Brevstemmen er ugyldig, hvis konvolutten er forsynet med påskrift eller påklæbning, dog må den gerne være lukket med klar tape, jf. bek. 28, 30, afstemningsbogen, side 5. Brevstemmen er ugyldig, hvis den er udfyldt på bagsiden, revet itu eller på anden måde er påført særpræg, jf. bek. 30, 32, afstemningsbogen, side Blank stemmeseddel Blank brevstemmeseddel BEK Folketingsvalget

21 19 Brevstemmeseddel, der giver anledning til tvivl om vælgerens stemmeafgivning Partistemme To eller flere fra samme kandidatliste. Helle Thorning og Bjarne Lausten lovens 73, stk. 4, 2. punktum. Ikke opstillet kandidat. Birgit S. Hansen BEK 19, stk Birgit S. Hansen SO Ikke opstillet kandidat, og uofficiel bogstavbetegnelse. BEK 19, stk.2 22 A Partistemme BEK 19, stk. 3 Birgit S. Hansen Ikke opstillet kandidat, men officiel bogstavbetegnelse Folketingsvalget

22 Socialdemokraterne Birgit S. Hansen SO Listestemme BEK 19 stk. 2 Ikke opstillet kandidat, uofficiel bogstavbetegnelse, men korrekt listebetegnelse Birgit S. Hansen SO Ikke opstillet kandidat, og ikke anerkendt bogstavbetegnelse. BEK 19, stk.2 22 RV Listestemme BEK 19, stk. 3 Margrethe Vestager Ikke opstillet kandidat, men godkendt u-officiel bogstavbetegnelse. Folketingsvalget

23 20 Brevstemmeseddel kun påført uofficiel bogstavbetegnelse på eet bogstav E Uofficiel bogstavbetegnelse på eet bogstav BEK D Uofficiel bogstavbetegnelse på eet bogstav BEK Brevstemmeseddel KUN med uofficiel bogstavbetegnelse bestående af flere bogstaver SO Uofficiel bogstavbetegnelse på flere bogstaver. Det er ikke entydigt, hvem der skal have stemmen, Socialdemokratiet eller Socialistisk Folkeparti BEK 21 stk Folketingsvalget

24 SF Uofficiel bogstavbetegnelse på flere bogstaver BEK 21 stk. 2 LA Uofficiel bogstavbetegnelse på flere bogstaver, hvor der ikke hersker begrundet tvivl om hvem stemmen skal tilfalde Nationalpartiet Ikke opstillet parti. Det kan ikke med sikkerhed afgøres, hvem vælgeren har villet give sin stemme til BEK. 19, stk. 1 22, 22 Brevstemmeseddel alene påført kryds X Kun anført kryds BEK , Folketingsvalget

25 23 Brevstemmeseddel med modstridende angivelser vedr. bogstav, listebetegnelse eller kandidatnavn Bjarne Lausten DF Modstrid mellem kandidat og parti, BEK Dansk Folkeparti A Modstrid mellem bogstavbetegnelse og listebetegnelse, BEK Dansk Folkeparti Mogens Brag Modstrid mellem kandidatnavn og listebetegnelse, BEK Folketingsvalget

26 24 Brevstemmeseddel, som foruden bogstavbetegnelsepartibetegnelse eller kandidatnavn er påført uofficiel bogstavbetegnelse 24 beror på en konkret vurdering af brevstemmesedlen, så her er bare et par få eksempler. Det vigtige er, at der ikke er tvivl om, hvordan vælgeren har villet stemme. DF Personlig stemme BEK 24 stk. 1 og 2 Bent Bøgsted Socialdemokraterne SO Partistemme Ud fra en konkret vurdering er der ikke tvivl om, hvad vælgeren har villet stemme. Se også under 19 og 21 BEK 24 stk. 1 Bent Bøgsted F Uofficiel bogstavbetegnelse, som ikke er entydig. Det kan ikke med sikkerhed afgøres hvordan vælgeren har villet stemme. Det er en konkret vurdering. BEK. 24 stk. 1 Ugyldighedsgrund nr 26 Folketingsvalget

27 S Personlig stemme S vurderes efter samme regler som Ane Halsboe-Jørgensen Lovens 73, stk. 3, 2. punktum 25 Brevstemmeseddel, hvor det af andre grunde end dem nævnt i 19-24, ikke med sikkerhed kan afgøres hvem vælgeren har villet give sin stemme. Det rad. Venstre Partistemme Forkortelser er ikke i sig selv en ugyldighedsgrund BEK pkt. Giajenthiran. KAN VÆRE stemme på kandidaten, da der kun er en kandidat, der hedder Giajenthiran. Det er op til en konkret vurdering, hvorfor Peter/Annette skal inddrages i vurderingen af stemmens gyldighed. Bek. 25 Folketingsvalget

28 Bagnkop KAN VÆRE stemme på kandidaten, da der kun er en kandidat, der hedder Bagnkop Det er op til en konkret vurdering, hvorfor Peter/Annette skal inddrages i vurderingen af stemmens gyldighed. BEK 25 Personlig stemme Fejl i stavemåde gør ikke i sig selv en brevstemme ugyldig Povl Rhode Andersen BEK punktum.. Der er kun én kandidat fra partiet, der hedder Rasmus. Socialdemokratiet Der er derfor ikke begrundet tvivl om, hvem vælgeren har stemt på Rasmus BEK 25 Skal tjekkes med stemmeseddel Thomas Socialistisk Folkeparti Personlig stemme. Stemme på partiet Der er to kandidater fra partiet, der hedder Thomas. BEK 25 Folketingsvalget

29 Vænstre Partistemme Fejl i stavemåde gør ikke i sig selv en brevstemme ugyldig BEK pkt Usikkerhed om hvem vælgeren har villet give sin stemme. Flere kandidater med samme navn Anders BEK Brevstemmeseddel er ikke tilvejebragt af Økonomi- og Indenrigsministeren Tines stemmeseddel til B Stemmeseddel ikke tilvejebragt af Økonomi- og Indenrigsministeren BEK Folketingsvalget

30 28 Konvolutten, hvor brevstemmesedlen er indlagt, er forsynet med påskrift eller påklæbning (klar tape til lukning medfører ikke ugyldighed) Ugyldig Konvolut påført påskrift eller påklæbning BEK 28 Vigtig vigtig vigtig!!!!!!! Påskrift eller påklæbning på brevstemmeseddel olnnv RV Særpræg BEK Bent Bøgsted DF Personlig stemme, selvom DF er overstreget. Overstregning /rettelse betragtes ikke som påskrift BEK 29 Folketingsvalget

31 Sedlen er givet et særpræg ved iturivning NB. Ej såfremt det antages at være sket ved åbning af kuvert eller stemmekasse BEK 30 Særpræg ved påskrift på bagsiden BEK Folketingsvalget

32 Karnov Group BKG Bekendtgørelse nr. 996 om bedømmelse af stemmesedler afgivet til folketingsvalg I medfør af 69, stk. 4, i lov om valg til, jf. lovbekendt- gørelse nr. 128 af 11. februar 2013, og efter forelæggelse for Folketin- gets Udvalg til Valgs Prøvelse, fastsættes: Kapitel 1. Definitioner 1. Ved kryds forstås i bekendtgørelsen et tegn svarende til bogstavet X eller til tegnet for plus (+). Stk. 2. Tegn, der må anses for at være afledt af et kryds, eller som må anses for at være resultatet af, at vælgeren ved gentagen afmærkning har villet tydeliggøre et kryds, bedømmes efter samme regler som kryds. 2. Ved»bogstavbetegnelse«eller»officiel bogstavbetegnelse«forstås i bekendtgørelsen en af de bogstavbetegnelser, der i medfør af lovens 14 forud for det pågældende valg er tildelt de opstillingsberet- tigede partier. Ved»uofficiel bogstavbetegnelse«forstås i bekendtgø- relsen enhver anden betegnelse bestående af et eller flere bogstaver, herunder en af de betegnelser, som anvender til at angive de enkelte folketingsmedlemmers tilhørsforhold til en bestemt folke- tingsgruppe. Kapitel 2. Bedømmelse af stemmesedler afgivet på afstemningsstedet Blanke stemmesedler 3. En stemmeseddel er ugyldig, såfremt den er blank, jf. lovens 69, stk. 1, nr. 1. Stemmesedler, hvor vælgerens stemme på stemmesedlen ikke er afmærket med kryds, m.v. 4. En stemmeseddel er ugyldig, såfremt vælgerens stemme på stemmesedlen ikke er afmærket med kryds, jf. lovens 69, stk. 1, nr. 2. En stemmeseddel betragtes ved anvendelse af reglen i 1. pkt. som ugyldig, såfremt stemmesedlen i stedet for med kryds er afmærket med bogstav, cirkel eller andet mærke, der ikke har karakter af et kryds, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Hvis stemmesedlen i stedet for med kryds er afmærket med overstreget, udvisket eller halvt kryds (dvs. en lodret, vandret eller skrå streg), bedømmes stemmesedlen efter reglen i 9, stk. 1. Stk. 3. Afmærkning af stemmesedlen uden for afkrydsningsrubrikkerne medfører ikke ugyldighed, hvis afmærkningen i øvrigt er gyldig efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse. Stemmesedler, der giver anledning til tvivl om vælgerens stemmeafgivning 5. En stemmeseddel er ugyldig, såfremt den er helt eller delvis overstreget. 6. En stemmeseddel er ugyldig, såfremt den er afmærket med kryds i flere partifelter, herunder feltet for kandidater uden for partierne. 7. En stemmeseddel er ugyldig, såfremt den er afmærket med kryds, der rækker ind i flere partifelter, herunder feltet for kandidater uden for partierne, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Hvis den væsentligste del af krydset, herunder krydsets skærings- punkt, er placeret i ét partifelt, anses stemmesedlen som en gyldig stemme for det pågældende parti, medmindre stemmesedlen er ugyldig i medfør af en af de øvrige bestemmelser i bekendtgørelsen. Stk. 3. Hvis den væsentligste del af krydset, herunder krydsets skærings- punkt, er placeret i feltet for kandidater uden for partierne, bedømmes stemmesedlen efter reglerne i En stemmeseddel er ugyldig, såfremt den er afmærket med kryds ud for ordene»uden for partierne«i feltet for kandidater uden for partierne, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Hvis der kun er opstillet én kandidat uden for partierne, anses stemmesedlen som en gyldig stemme for denne, medmindre stemme- sedlen er ugyldig i medfør af en af de øvrige bestemmelser i bekendt- gørelsen. Stk. 3. Hvis der både er sat kryds ud for ordene»uden for partierne«og ud for en kandidat opstillet uden for partierne, anses stemmesedlen som en gyldig stemme for denne, medmindre stemmesedlen er ugyldig i medfør af en af de øvrige bestemmelser i bekendtgørelsen. Folketingsvalget

33 9. En stemmeseddel er ugyldig, såfremt den er afmærket med overstreget, udvisket eller halvt kryds (dvs. en lodret, vandret eller skrå streg), jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Hvis stemmesedlen er afmærket med kryds inden for samme partifelt som det overstregede, udviskede eller halve kryds, anses stemmesedlen som en gyldig stemme for det pågældende parti, med- mindre stemmesedlen er ugyldig i medfør af en af de øvrige bestem- melser i bekendtgørelsen. Stk. 3. Hvis stemmesedlen i feltet for kandidater uden for partierne foruden et overstreget, udvisket eller halvt kryds er afmærket med kryds, bedømmes stemmesedlen efter reglerne i 8, idet det overstre- gede, udviskede eller halve kryds betragtes som et kryds. 10. En stemmeseddel er ugyldig, såfremt den er afmærket med kryds uden for partifelterne, herunder feltet for kandidater uden for partierne. 11. En stemmeseddel er ugyldig, såfremt det af andre grunde end dem, der er nævnt i 5-10, ikke med sikkerhed kan afgøres, hvilket parti eller hvilken kandidat uden for partierne vælgeren har villet give sin stemme. 12. Det afgøres efter reglerne i lovens 73, stk. 3 og 4, hvorvidt en gyldig stemmeseddel, der er omfattet af reglerne i 7, stk. 2, eller 9, stk. 2, er en personlig stemme eller en partistemme. Stemmesedler, der ikke er udleveret på afstemningsstedet 13. En stemmeseddel er ugyldig, såfremt det må antages, at den ikke er udleveret på afstemningsstedet, jf. lovens 69, stk. 1, nr. 4. Stemmesedler med særpræg 14. En stemmeseddel er ugyldig, såfremt den foruden med kryds er afmærket med bogstav, cirkel eller andet mærke, der ikke har karakter af et kryds, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Stemmesedler, der er omfattet af 9, stk. 2 eller 3, er ikke på grund af de i disse bestemmelser nævnte angivelser ugyldige i medfør af stk En stemmeseddel, der er afmærket med flere end 3 kryds, er ugyldig. Et overstreget, udvisket eller halvt kryds (lodret, vandret eller skrå streg), jf. 9, betragtes som ét kryds ved anvendelse af reglen i 1. pkt. 16. En stemmeseddel, hvorpå der er tegnet, eller som er påført på- skrift af nogen art, herunder et kandidatnavn eller andet navn, eller som er påført påklæbning af nogen art, er ugyldig. Afsmitning eller Copyright 2013 Karnov Group Denmark A/S side 1 Karnov Group BKG lignende fra skriftfarven i det benyttede skriveredskab betragtes ikke som påskrift. 17. En stemmeseddel er ugyldig, såfremt den på anden måde end nævnt i er givet et særpræg, herunder ved afmærkning med forskellige skriftfarver, ved iturivning eller ved afrivning af et eller flere stykker. Iturivning eller afrivning betragtes ikke som særpræg, hvis dette er sket ved stemmesedlens udtagning af stemmekassen eller senere. Afmærkning af stemmesedlen med et andet skriveredskab end det, der er fremlagt eller ophængt i stemmerummet, betragtes ikke som særpræg, medmindre skriftfarven eller skrifttykkelsen er helt usædvan- lig sammenlignet med almindelige skriveredskaber. Kapitel 3. Bedømmelse af brevstemmesedler Blanke brevstemmesedler 18. En brevstemmeseddel er ugyldig, såfremt den er blank, jf. lovens 69, stk. 2, nr. 1. Brevstemmesedler, der giver anledning til tvivl om vælge- rens stemmeafgivning 19. En brevstemmeseddel er ugyldig, såfremt der på stemmesedlen alene er anført navnet på en eller flere personer, som ikke er opstillet i den storkreds, hvor vælgeren er optaget på valglisten, eller alene navnet eller bogstavbetegnelsen for et parti, der ikke har opstillet kan- didater i den pågældende storkreds. Stk. 2. En brevstemmeseddel er ugyldig, såfremt den ud over navnet på en eller flere personer, der ikke er opstillet i den pågældende stor- kreds, alene er påført en uofficiel bogstavbetegnelse, jf. dog stk. 3. Stk. 3. En brevstemmeseddel, der ud over navnet på en eller flere per- soner, der ikke er opstillet i den pågældende storkreds, alene er påført en af de uofficielle bogstavbetegnelser, der er omfattet af 21, stk. 2, anses som en gyldig Folketingsvalget

34 stemme for det pågældende parti, medmindre brevstemmesedlen er ugyldig i medfør af en af de øvrige bestemmelser i bekendtgørelsen. 20. En brevstemmeseddel er ugyldig, såfremt den alene er påført en uofficiel bogstavbetegnelse på ét bogstav. 21. En brevstemmeseddel er ugyldig, såfremt den alene er påført en uofficiel bogstavbetegnelse bestående af flere bogstaver, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Hvis der ikke hersker begrundet tvivl om, hvilket parti en uoffi- ciel bogstavbetegnelse bestående af flere bogstaver skal angive, anses stemmesedlen som en gyldig stemme for det pågældende parti, som f.eks. RV for Det Radikale Venstre, KF for Det Konservative Folkepar- ti, SF for SF Socialistisk Folkeparti, KD for Kristendemokraterne, DF for Dansk Folkeparti, og EL for Enhedslisten - De Rød-Grønne, med- mindre brevstemmesedlen er ugyldig i medfør af en af de øvrige be- stemmelser i bekendtgørelsen. 22. En brevstemmeseddel er ugyldig, såfremt den alene er påført kryds. 23. En brevstemmeseddel er ugyldig, såfremt den er påført mod- stridende angivelser vedrørende bogstavbetegnelse, partinavn eller kandidatnavn (personnavn). 24. Ved anvendelse af reglen i 23 om modstridende angivelser bedømmes en uofficiel bogstavbetegnelse, der er påført en brevstem- meseddel sammen med en bogstavbetegnelse, et partinavn eller et kandidatnavn (personnavn), således: 1) Bogstavet»S«, bedømmes som Socialdemokratiets officielle bogstavbetegnelse (A). 2) De uofficielle bogstavbetegnelser, der er nævnt i 21, stk. 2, (f.eks. RV, KF, SF, KD, DF og EL), bedømmes som de pågæl- dende partiers officielle bogstavbetegnelse (f.eks. henholdsvis B, C, F, K, O og Ø). 3) En uofficiel bogstavbetegnelse, der ved det umiddelbart forud- gående folketingsvalg var officiel bogstavbetegnelse for et af de opstillingsberettigede partier til det netop afholdte valg, bedøm- mes efter samme regler som det pågældende partis nuværende officielle bogstavbetegnelse. 4) En uofficiel bogstavbetegnelse, der ved det umiddelbart forud- gående folketingsvalg var officiel bogstavbetegnelse for et parti, der ikke var opstillingsberettiget ved det netop afholdte valg, anses som en modstridende angivelse til enhver bogstavbetegnel- se, partinavn eller kandidatnavn (personnavn). 5) En uofficiel bogstavbetegnelse, der ikke er omfattet af nr. 1-4, anses ikke som en modstridende angivelse til nogen bogstavbe- tegnelse, partinavn eller kandidatnavn (personnavn). 25. En brevstemmeseddel er ugyldig, såfremt det af andre grunde end dem, der er nævnt i 19-24, ikke med sikkerhed kan afgøres, hvilket af partierne eller hvilken af kandidaterne uden for partierne vælgeren har villet give sin stemme. Anvendelse af forkortelser eller forkert stavemåde af et partinavn eller et kandidatnavn eller udfyldning af en brevstemmeseddel på forsiden uden for de rubrikker, der er be- stemt til udfyldning, er ikke i sig selv til hinder for, at der kan foreligge den fornødne sikkerhed. Konvoluttens indhold 26. En brevstemmeseddel er ugyldig, såfremt den konvolut, hvori den er indlagt, indeholder andet eller mere end én stemmeseddel, jf. lovens 69, stk. 2, nr. 4. Brevstemmesedler, der ikke er tilvejebragt af økonomi- og indenrigsministeren 27. En brevstemmeseddel er ugyldig, såfremt det må antages, at den ikke er tilvejebragt af økonomi- og indenrigsministeren, jf. lovens 69, stk. 2, nr. 5. Brevstemmesedler med særpræg 28. En brevstemmeseddel er ugyldig, såfremt den konvolut, hvori den er indlagt, er forsynet med påskrift eller påklæbning. Påklæbning med klar tape for at lukke konvolutten medfører dog ikke ugyldighed. 29. En brevstemmeseddel, hvorpå der er tegnet, eller som ud over officiel eller uofficiel bogstavbetegnelse, partinavn eller kandidatnavn (personnavn) er påført påskrift eller påklæbning af nogen art, er ugyldig. Rettelse eller overstregning af en påført officiel eller uofficiel bogstav- betegnelse, et partinavn eller kandidatnavn (personnavn) betragtes ikke som påskrift. 30. En brevstemmeseddel er ugyldig, såfremt den på anden måde end nævnt i 28 og 29 er givet et særpræg, herunder ved udfyldning på bagsiden i stedet for eller foruden på forsiden, ved iturivning eller ved afrivning af et eller flere stykker. Udfyldning af en brevstemme- seddel på forsiden uden for de rubrikker, der er bestemt til udfyldning, betragtes ikke som særpræg. Iturivning eller afrivning betragtes ikke som særpræg, hvis dette er sket i forbindelse med udtagning af stem- mekassen eller af konvolutten eller senere. Anvendelse af skrift, som er særlig karakteristisk eller som er gået ud af almindelig brug, og som indebærer en særlig udformning af bogstaverne, betragtes ikke som særpræg. Folketingsvalget

35 Copyright 2013 Karnov Group Denmark A/S side 2 Folketingsvalget

36 Karnov Group BKG Kapitel 4. Registrering af ugyldige stemmesedler, her- under brevstemmesedler 31. I afstemningsbogen henholdsvis valgbogen anføres, hvor mange stemmesedler valgstyrerne henholdsvis valgbestyrelsen har anset for ugyldige, og grundene hertil. Stk. 2. En stemmeseddel, herunder en brevstemmeseddel, der er anset for ugyldig i medfør af to eller flere af bestemmelserne i bekendtgørel- sen, registreres under den ugyldighedsgrund, der er anført først i bekendtgørelsen. Stemmesedler, der er ugyldige i medfør af bestemmel- serne i 13, 26, 27 eller 28, registreres dog altid under den pågældende ugyldighedsgrund. Kapitel 5. Ikrafttræden 32. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. august Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 650 af 19. juni 2007 om bedømmelse af stemmesedler afgivet til folketingsvalg. 36

Bedømmelse af stemmesedler ved folketingsvalget Indholdsfortegnelse

Bedømmelse af stemmesedler ved folketingsvalget Indholdsfortegnelse Udvalget til Prøvelse af Valgene 2014-15 (2. samling) UPV Alm.del Bilag 19 Offentligt Bedømmelse af stemmesedler ved folketingsvalget Indholdsfortegnelse Stemmesedler afgivet på valgdagen... 2 Gyldige

Læs mere

Vejledning til bedømmelse af stemmesedler

Vejledning til bedømmelse af stemmesedler Vejledning til bedømmelse af stemmesedler Kommunal- og regionsvalg 2017 Indhold 1. Bedømmelse af stemmesedler afgivet på valgdagen... 2 2. Beskrivelse af særpræg... 3 3. Eksempler på stemmesedler... 3

Læs mere

Bekendtgørelse om bedømmelse af stemmesedler afgivet til folketingsvalg

Bekendtgørelse om bedømmelse af stemmesedler afgivet til folketingsvalg BEK nr 996 af 12/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-08688 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Eksempler vedr. bedømmelse af gyldige og ugyldige stemmesedler

Eksempler vedr. bedømmelse af gyldige og ugyldige stemmesedler FOLKEAFSTEMNING DEN 3. DECEMBER 2015 OM OMDANNELSE AF RETSFORBEHOLDET TIL EN TILVALGSORDNING Eksempler vedr. bedømmelse af gyldige og ugyldige stemmesedler Generelt vedr. afkrydsning (afmærkning) af stemmesedlen

Læs mere

Bekendtgørelse om stemmesedler til brug ved kommunale og regionale valg

Bekendtgørelse om stemmesedler til brug ved kommunale og regionale valg BEK nr 1123 af 15/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-17902 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

SPECIEL VEJLEDNING TIL VALGLISTEFØRER OG VALGKORTMODTAGER

SPECIEL VEJLEDNING TIL VALGLISTEFØRER OG VALGKORTMODTAGER SPECIEL VEJLEDNING TIL VALGLISTEFØRER OG VALGKORTMODTAGER FOLKEAFSTEMNING OM OMDANNELSE AF RETSFORBEHOLD TIL EN FRITVALGSORDNING DEN 3. DECEMBER 2015 Indhold INDLEDNING... 3 FORBEREDELSE INDEN VALGETS/AFSTEMNINGENS

Læs mere

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i kriminalforsorgens anstalter og arresthusene

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i kriminalforsorgens anstalter og arresthusene BEK nr 129 af 19/02/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 4. februar 2018 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2009-1061 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1136

Læs mere

VEJLEDNING 2 FINTÆLLING 26. MAJ 2014

VEJLEDNING 2 FINTÆLLING 26. MAJ 2014 VEJLEDNING 2 FINTÆLLING 26. MAJ 2014 VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG FOLKEAFSTEMNING OM EN FÆLLES PATENTDOMSTOL M.V. DEN 25. MAJ 2014 Indhold VEJLEDNINGENS OMFANG... 3 OPTÆLLINGSHOLDENE... 3 OPTÆLLINGEN...

Læs mere

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i vælgernes hjem

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i vælgernes hjem BEK nr 128 af 19/02/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2009-1061 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Meddelelse om brevstemmeafgivning på danske havanlæg på dansk område til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015

Meddelelse om brevstemmeafgivning på danske havanlæg på dansk område til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 -- AKT 235850 -- BILAG 1 -- [ Dag 1 - brev 12 - danske havanlæg på dansk område (DONGAmerada Hess) ] -- DONG Energy Amerada Hess ApS 2 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax

Læs mere

-- AKT BILAG 1 -- [ HASTER Brev til rederierne om brevstemmeafgivning til folketingsvalget den 18. juni ] --

-- AKT BILAG 1 -- [ HASTER Brev til rederierne om brevstemmeafgivning til folketingsvalget den 18. juni ] -- -- AKT 235856 -- BILAG 1 -- [ HASTER Brev til rederierne om brevstemmeafgivning til folketingsvalget den 18. juni ] -- Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen af 1895 og Rederiforeningen for mindre skibe

Læs mere

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen BEK nr 130 af 19/02/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2009-1061 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Valginstruks. Folkeafstemning 2015. Torsdag den 3. december

Valginstruks. Folkeafstemning 2015. Torsdag den 3. december Valginstruks Folkeafstemning 2015 Torsdag den 3. december 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE VALGDAGEN... 5 MØDETIDER... 5 FORMANDENS OPGAVER... 6 FØR VALGHANDLINGEN PÅBEGYNDES:... 6 STEMMEAFGIVNINGEN AFSLUTTES...

Læs mere

Meddelelse om brevstemmeafgivning til kommunal- og regionalvalget den 19. november 2013 på private sygehuse m.v.

Meddelelse om brevstemmeafgivning til kommunal- og regionalvalget den 19. november 2013 på private sygehuse m.v. Til private sygehuse m.v., hvor der kan brevstemmes 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2013-08650 Doknr. 115095 Dato 04-10-2013

Læs mere

Folketingsvalget Torsdag 18. juni 2015

Folketingsvalget Torsdag 18. juni 2015 03. juni 2015 Folketingsvalget Torsdag 18. juni 2015 Vejledning for valgstyrere og tilforordnede Kirsten Deichmann/Jette Pedersen kirsten.deichmann@silkeborg.dk/ jep@silkeborg.dk Sagsnr. EMN-2014-06619

Læs mere

FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg

FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL Spørgsmål om listebetegnelser Må en kandidatliste, der stiller op for et parti, der er opstillingsberettiget

Læs mere

Brevstemmeafgivning til folketingsvalget torsdag den 15. september 2011 på danske skibe i udenrigsfart og danske havanlæg uden for dansk område

Brevstemmeafgivning til folketingsvalget torsdag den 15. september 2011 på danske skibe i udenrigsfart og danske havanlæg uden for dansk område Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M valg@im.dk W valg.im.dk Søfartsstyrelsen Kontoret for søfarende og fiskere KSF@dma.dk Cc: Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen

Læs mere

Der afholdes ikke valg til Europa-Parlamentet eller folkeafstemning om patentdomstolen på Færøerne og i Grønland.

Der afholdes ikke valg til Europa-Parlamentet eller folkeafstemning om patentdomstolen på Færøerne og i Grønland. Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen af 1895, Rederiforeningen for mindre Skibe (Alle: info@shipowners.dk) Cc: Søfartsstyrelsen KSF@dma.dk Dansk Navigatørforening: navigator@dana.dk Sømændenes Forbund:

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 Den 24. august 2011 1216 København K D.nr. 1424-001

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 Den 24. august 2011 1216 København K D.nr. 1424-001 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 Den 24. august 2011 1216 København K D.nr. 1424-001 Sagsbeh. Hans Andersen Vedr.: Brev til Indenrigsministeriet om forslag til billeder og logos på

Læs mere

Brevstemmeafgivning i udlandet til kommunal- og regionalvalget den 19. november

Brevstemmeafgivning i udlandet til kommunal- og regionalvalget den 19. november Udenrigsministeriet um@um.dk, cc: tironi@um.dk 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2013-08650 Doknr. 114949 Dato 15-08-2013

Læs mere

Folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 brevstemmeafgivning i kommunerne

Folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 brevstemmeafgivning i kommunerne -- AKT 235871 -- BILAG 1 -- [ Dag 1 - brev - KB ] -- Til alle kommunalbestyrelser v/ den valgansvarlige i kommunen cc.: KL 4 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24

Læs mere

Vedrørende stemmemodtagere i udlandet og brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget

Vedrørende stemmemodtagere i udlandet og brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3392 9441, E-mail valg@vfm.dk J.nr. 2009-742 Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk, lsn@fmn.dk cc.: ALA@gl.stm.dk Dato: 20. februar 2009

Læs mere

Betænkning og indstilling. folketingsvalget den 18. juni 2015

Betænkning og indstilling. folketingsvalget den 18. juni 2015 2014/2 BSF 1 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning og indstilling afgivet af Udvalget til Prøvelse af Valgene den 2. juli 2015 Betænkning og indstilling

Læs mere

Valgbog ved kommunalbestyrelsesvalget den 19. november 2013

Valgbog ved kommunalbestyrelsesvalget den 19. november 2013 0766 Valgbog ved kommunalbestyrelsesvalget den 9. november 203 Hedensted Kommune / KMD OGAC00. UDG. 0. 999 kommunalbestyrelsesvalget 2..203 2:6 0766 KMD OGAC009. UDG. 2.999 kommunalbestyrelsesvalget 2..203

Læs mere

Brevstemmeafgivning til kommunal- og regionalvalget den 19. november 2013 på regionernes sygehuse

Brevstemmeafgivning til kommunal- og regionalvalget den 19. november 2013 på regionernes sygehuse Til alle regioner cc.: alle KB + Danske Regioner 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2013-08650 Doknr. 114984 Dato 04.10.2013

Læs mere

Europa-Parlamentsvalget og Folkeafstemningen. Søndag den 25. maj 2014

Europa-Parlamentsvalget og Folkeafstemningen. Søndag den 25. maj 2014 13.5.2014 Europa-Parlamentsvalget og Folkeafstemningen Søndag den 25. maj 2014 Vejledning for valgstyrere og tilforordnede Jette Pedersen/Kirsten Deichmann Direkte tlf.: 2496 2434/8970 1312 Søvej 1, 8600

Læs mere

I morgen stemmer Danmark

I morgen stemmer Danmark I morgen stemmer Danmark Hvem må stemme? og hvordan stemmer man? Side 1 af 9 Lektion 1: Hvem kan stemme? Opgave 1 Instruktion: Match synonymerne Ord og udtryk fra teksten 1. valgkort 2. afstemningsdagen

Læs mere

Brevstemmeafgivning i kommunerne til kommunal- og regionalvalget tirsdag den 21. november 2017

Brevstemmeafgivning i kommunerne til kommunal- og regionalvalget tirsdag den 21. november 2017 Til alle kommunalbestyrelser v/de valgansvarlige i kommunerne cc: KL, Danske Regioner og alle regioner 4 bilag Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24 00 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2017-3153

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg

Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg Dokumentnr.: 387231 Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg I medfør af 17 f og 17 g, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 609 af 6. juni 2007, fastsættes:

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2007:17 27. november 2007 Folketingsvalget den 13. november 2007 Ved kongeligt åbent brev af 24. oktober 2007 blev det bestemt, at der tirsdag den 13. november

Læs mere

Folketingsvalg torsdag, den 18. juni 2015

Folketingsvalg torsdag, den 18. juni 2015 Dokument nr. 480-2015-222696 Sags nr. 480-2015-2759 Køreplan Folketingsvalg torsdag, den 18. juni 2015 Valgsekretariat: Borgmester Morten Andersen Tlf. 64 82 80 01, Mobil nr. 40 40 24 47 Kommunaldirktør

Læs mere

Folkeafstemning Torsdag 3. december 2015

Folkeafstemning Torsdag 3. december 2015 11. november 2015 Folkeafstemning Torsdag 3. december 2015 Vejledning for valgstyrere og tilforordnede Kirsten Deichmann Rasmussen/ Jette Pedersen kirsten.deichmann@silkeborg.dk/ jep@silkeborg.dk Sagsnr.

Læs mere

VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE

VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG FOLKEAFSTEMNING OM EN FÆLLES PATENTDOMSTOL M.V. DEN 25. MAJ 2014 Indhold 1. VALGHANDLINGER... 3 2. VALGKORT... 3 3. STEMMEAFGIVNING...

Læs mere

Meddelelse om brevstemmeafgivning på Færøerne til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 i Danmark og Grønland

Meddelelse om brevstemmeafgivning på Færøerne til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 i Danmark og Grønland -- AKT 235884 -- BILAG 1 -- [ Meddelelse til færøske folkeregistre og stemmemodtagere om brevstemmeafgivning ] -- Til folkeregistrene på Færøerne samt særligt bemyndigede stemmemodtagere 4 bilag Slotsholmsgade

Læs mere

Valgbog ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014

Valgbog ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 1 Valgbog ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 Østjyllands Storkreds 11. opstillingskreds Hedenstedkredsen KMD OGAC1001 1. UDG. 10.1999 Europa-Parlamentsvalget 26.05.2014 17:01 KMDOGAC1009 1. UDG.

Læs mere

VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET DEN 9. JUNI 1994

VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET DEN 9. JUNI 1994 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET DEN 9. JUNI 1994 9. Januar 1995 IndenrigsMinisteriet Christiansborg Slotsplads 1 1218 København K. Danmark 12.43 ii Europa-Parlamentsvalget 9. juni 1994 TABELLER 1. Vælger-

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2014:4 4. juni 2014. Valget til Europa-Parlamentet 25. maj 2014. 1. Valgreglerne

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2014:4 4. juni 2014. Valget til Europa-Parlamentet 25. maj 2014. 1. Valgreglerne STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2014:4 4. juni 2014 Valget til Europa-Parlamentet 25. maj 2014 Resumé: Denne redegørelse om Europa-Parlamentsvalget 25. maj 2014 indeholder Danmarks Statistiks

Læs mere

2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Beretning

2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Beretning 2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af Udvalget til Valgs Prøvelse den 4. juni 2014 Beretning om klager i forbindelse med folkeafstemningen

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG. 2009:11 26. juni 2009. Valget til Europa-Parlamentet 7. juni 2009. 1. Valgreglerne

BEFOLKNING OG VALG. 2009:11 26. juni 2009. Valget til Europa-Parlamentet 7. juni 2009. 1. Valgreglerne BEFOLKNING OG VALG 2009:11 26. juni 2009 Valget til Europa-Parlamentet 7. juni 2009 I medfør af Europa-Parlamentsvalglovens 9 fastsatte Velfærdsministeren, nu Indenrigs- og Socialministeren ved bekendtgørelse

Læs mere

FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg

FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL Spørgsmål om listebetegnelser Må en kandidatliste, der stiller op for et parti, der er opstillingsberettiget

Læs mere

Meddelelse om brevstemmeafgivning på danske havanlæg på dansk område til folkeafstemningen torsdag den 3. december 2015

Meddelelse om brevstemmeafgivning på danske havanlæg på dansk område til folkeafstemningen torsdag den 3. december 2015 -- AKT 280610 -- BILAG 1 -- [ Brev til ejere af danske havanlæg på dansk område (DONG-Amerada Hess) ] -- DONG Energy Amerada Hess ApS 2 bilag Enhed Valgenheden Sagsbehandler CLH Sagsnr. 2015-5970 Doknr.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg Bilag 1 Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg Herved bekendtgøres lov om kommunale og regionale valg, jf. lovbekendtgørelse nr. 585 af

Læs mere

Dansk Folkeparti står foran en krise

Dansk Folkeparti står foran en krise Dansk Folkeparti står foran en krise To ud af tre vælgere - og over halvdelen af Venstres vælgere - ønsker mindre til Dansk Folkeparti. Kun inden for ældreplitik vurderer flertallet at DF har positiv.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget LBK nr 390 af 27/04/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016 2390 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om tronfølgeloven den 7. juni 2009 på regionernes sygehuse

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om tronfølgeloven den 7. juni 2009 på regionernes sygehuse Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail vfm@vfm.dk J.nr. 2009-742 Til alle regionernes sygehuse cc.: alle KB + Danske Regioner 7. maj 2009 Brevstemmeafgivning

Læs mere

SF er vælgernes reservehold

SF er vælgernes reservehold SF er vælgernes reservehold Hvis vælgerne skulle på et andet parti end deres foretrukne, ville flest 14 procent - vælge SF. Alle SF s potentielle r kommer fra partier i rød blok (R, S og EL). 12 procent

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG. 2011:6 26. september 2011. Folketingsvalget den 15. september 2011. 1. Beregning af kreds- og tillægsmandaternes fordeling

BEFOLKNING OG VALG. 2011:6 26. september 2011. Folketingsvalget den 15. september 2011. 1. Beregning af kreds- og tillægsmandaternes fordeling BEFOLKNING OG VALG 2011:6 26. september 2011 Folketingsvalget den 15. september 2011 Ved kongeligt åbent brev af 25. august 2011 blev det bestemt, at der torsdag den 15. september 2011 skulle afholdes

Læs mere

UDKAST TIL Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd

UDKAST TIL Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd UDKAST TIL Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd I medfør af 17 f, 17 g, stk. 2, og 23, stk. 5, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 298 af 14. marts 2013,

Læs mere

Lars Løkke kan halvere Venstre

Lars Løkke kan halvere Venstre Lars Løkke kan halvere Venstre Kun hver fjerde vælger forventer, at Anders Fogh Rasmussen står i spidsen for Venstre ved næste Folketingsvalg. Hvis kronprins Lars Løkke Rasmussen overtager, vil kun hver

Læs mere

Brevstemmeafgivning i udlandet til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om patentdomstolen den 25. maj 2014

Brevstemmeafgivning i udlandet til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om patentdomstolen den 25. maj 2014 Udenrigsministeriet Att.: Tina Rosendahl Nielsen tironi@um.dk, um@um.dk 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13009 Doknr.

Læs mere

Bekendtgørelse om stiftsråd

Bekendtgørelse om stiftsråd Bekendtgørelse om stiftsråd I medfør af 23, stk. 5, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af x. x 2009, fastsættes: Kapitel 1 Sammensætning, valgret, valgbarhed og funktionsperiode

Læs mere

Vedr. brevstemning til Inatsisartut, Grønlands Parlament, ved Inatsisartutvalget den 28. november 2014.

Vedr. brevstemning til Inatsisartut, Grønlands Parlament, ved Inatsisartutvalget den 28. november 2014. Nunamut Namminermut, Pinngortitamut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Indenrigsministeriet Rigsombudsmanden i Grønland Rigsombudsmanden på Færøerne

Læs mere

Hvilken af de følgende bruger du mest, når du ser efter tilbud i de butikker du plejer at handle i?

Hvilken af de følgende bruger du mest, når du ser efter tilbud i de butikker du plejer at handle i? Analysenotat Fra: MMM Til: CAL Danskerne holder af deres husstandsomdelte reklamer En befolkningsundersøgelse gennemført af Dansk Erhverv i november 2011 dokumenterer, at husstandsomdelte reklamer for

Læs mere

Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08)

Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08) ÆLDRERÅDSVALG I NORDDJURS KOMMUNE Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08) Kommunalbestyrelsen i Norddjurs kommune har besluttet, at valg til ældrerådet holdes på samme tidspunkt som valg

Læs mere

Folkeafstemning 25. maj 2014

Folkeafstemning 25. maj 2014 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2014:5 20. juni 2014 Folkeafstemning 25. maj 2014 Resumé: Denne redegørelse om folkeafstemningen 25. maj 2014 om en fælles patentdomstol indeholder Danmarks

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland Arbejdsmarkedsudvalget L 79 - Bilag 7 Offentlig Til lovforslag nr. L 79 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 15. december 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014 Til private sygehuse m.v., hvor der kan brevstemmes cc.: Alle regioner + Danske Regioner 2 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Enhed

Læs mere

Stk. 2. Ingen kan udøve valgret eller kandidere til valget uden at være optaget på valglisten.

Stk. 2. Ingen kan udøve valgret eller kandidere til valget uden at være optaget på valglisten. Notatark Valgregler for Ældrerådsvalg i 2017 1. marts 2017 - Sagsnr. 16/4697 1 Hjemmel I henhold til 32 i om lov om retssikkerhed og administration på det sociale område skal kommunalbestyrelsen sørger

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2015:3 26. juni 2015. Folketingsvalget den 18. juni 2015

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2015:3 26. juni 2015. Folketingsvalget den 18. juni 2015 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2015:3 26. juni 2015 Folketingsvalget den 18. juni 2015 Resumé: Denne redegørelse om Folketingsvalget den 18. juni 2015 indeholder Danmarks Statistiks officielle

Læs mere

Folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 stemmesedler og opslag

Folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 stemmesedler og opslag -- AKT 235876 -- BILAG 1 -- [ Dag 1 - brev 2 - alle valgbestyrelser ] -- Til alle valgbestyrelser cc.: KL, DSt 2 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2014-04-10 nr. 369 om valg til Folketinget

Lovbekendtgørelse 2014-04-10 nr. 369 om valg til Folketinget Lovbekendtgørelse 2014-04-10 nr. 369 om valg til Folketinget (*) Fremtidige lovændringer: L 2014-03-29 nr. 312 AFSNIT I. FOLKETINGSVALG OG FOLKEAF- STEMNINGER Kap. 1. Valgret(1) og valgbarhed(2) 1. Valgret

Læs mere

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken 43 procent af de vælgere, der ved seneste valg stemte borgerligt, mener, at blå blok trænger til at komme i opposition. Det fremgår af en meningsmåling, som

Læs mere

Folkeafstemning torsdag, den 3. december 2015

Folkeafstemning torsdag, den 3. december 2015 Dokument nr. 480-2015-380660 Sags nr. 480-2015-89971 Køreplan Folkeafstemning torsdag, den 3. december 2015 Valgsekretariat: Borgmester Morten Andersen Tlf. 64 82 80 01, Mobil nr. 40 40 24 47 Kommunaldirktør

Læs mere

Vælgermarch fra de radikale

Vælgermarch fra de radikale Vælgermarch fra de radikale Kun 42 % af de som stemte radikalt ved valget i 2007, vil ikke, eller er tvivl om hvorvidt de vil, stemme på dem igen. De fleste frafaldne vil i stedet stemme på SF eller S.

Læs mere

-~ - Folketingsvalget 1990. C~ Det Konservati.ve Folkeparti. . Socialdemokratiet. I s0ren Pflug, D. Centrum-o emokraterne

-~ - Folketingsvalget 1990. C~ Det Konservati.ve Folkeparti. . Socialdemokratiet. I s0ren Pflug, D. Centrum-o emokraterne .. -y Nordjyllands amts 2. kreds Folketingsvalget 1990. Socialdemokratiet OleStavad Martin Glerup Holger Graversen lise Hansen. Arne Jensen Frank.Jensen. J. Risgaard Knudsen Bjarne Laustsen Kaj Pouls~n.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet 1)

Bekendtgørelse af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet 1) LBK nr 368 af 10/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 26. maj 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-7580 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til ændring af diverse valglove, med henblik på forsøg med digital stemmeafgivelse og stemmeoptælling.

Høringssvar vedrørende forslag til ændring af diverse valglove, med henblik på forsøg med digital stemmeafgivelse og stemmeoptælling. Christian Panton Roskildevej 31, 1.tv 2000 Frederiksberg 14. december 2012 Økonomi- og indenrigsministeriet Slotsholmen 10-12 1216 København K Via e-mail: valg@oim.dk Høringssvar vedrørende forslag til

Læs mere

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning på sygehuse

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning på sygehuse BEK nr 127 af 19/02/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 30. august 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2009-1061 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Det danske valgsystem

Det danske valgsystem Det danske valgsystem Kommunale- og regionale valg Det danske kommunale og regionale valgsystem er reguleret i lov om kommunale og regionale valg. Endvidere fastslår grundlovens 88, at valgretsalderen

Læs mere

Danskerne ønsker valg om sundhed

Danskerne ønsker valg om sundhed Danskerne ønsker valg om sundhed Sundhedsvæsenet er det vigtigste tema for vælgerne, når de skal stemme ved det kommende folketingsvalg. Derefter følger skattepolitik og beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitik.

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) LOV nr 458 af 30/06/1993 Gældende Offentliggørelsesdato: 01-07-1993 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 506 af 13/06/1994 BEK nr 792 af 17/10/1997 BEK nr 955 af 28/11/2002

Læs mere

Brevstemmeafgivning på private sygehuse m.v. til folketingsvalget torsdag den 15. september 2011

Brevstemmeafgivning på private sygehuse m.v. til folketingsvalget torsdag den 15. september 2011 Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M valg@im.dk W valg.im.dk Til private sygehuse m.v., hvor der kan brevstemmes Dato: 26. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.:

Læs mere

Byråds- og Regionsrådsvalget. Tirsdag den 19. november 2013

Byråds- og Regionsrådsvalget. Tirsdag den 19. november 2013 4.11.2013 Byråds- og Regionsrådsvalget Tirsdag den 19. november 2013 Vejledning for valgstyrere og tilforordnede Jette Pedersen/Kirsten Deichmann Direkte tlf.: 2496 2434/8970 1312 Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Byråd

Frederikshavn Kommunes Byråd Frederikshavn Kommunes Byråd Januar 2007 21. december 2009 Borgmester Erik Sørensen 1. Viceborgmester Bjarne Sørensen 2. Viceborgmester Hans Jørgen Kaptain Pr. 1. januar 2007 er Frederikshavn Byråd sammensat

Læs mere

DE POLITISKE PARTIERS REGNSKABER FOR 2014

DE POLITISKE PARTIERS REGNSKABER FOR 2014 DE POLITISKE PARTIERS REGNSKABER FOR 2014 Offentliggørelse af regnskaber over politiske partiers landsorganisations indtægter og udgifter i henhold til om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse

Læs mere

Brevstemmeafgivning i kommunerne til folkeafstemningen den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning

Brevstemmeafgivning i kommunerne til folkeafstemningen den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning Til alle kommunalbestyrelser v/ den valgansvarlige i kommunen cc.: KL 5 bilag Sagsnr. 2015-5970 Doknr. 268667 Dato 06-10-2015 Brevstemmeafgivning i kommunerne til folkeafstemningen den 3. december 2015

Læs mere

Ni ud af ti danskere er dybt bekymrede for Islamisk Stat

Ni ud af ti danskere er dybt bekymrede for Islamisk Stat Ni ud af ti danskere er dybt bekymrede for Islamisk Stat Islamisk Stats fremfærd i Irak er den katastrofe/konflikt danskerne anser for at være mest alvorlig. Herefter følger ebolas udbredelse i Afrika

Læs mere

Den danske struktur. Tre niveauer - Stat - Regioner - Kommuner. Strukturreform i 2007-14 amter bliver til 5 Regioner - 271 kommuner blev til 98

Den danske struktur. Tre niveauer - Stat - Regioner - Kommuner. Strukturreform i 2007-14 amter bliver til 5 Regioner - 271 kommuner blev til 98 VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER Den danske struktur Tre niveauer - Stat - Regioner - Kommuner Strukturreform i 2007-14 amter bliver til 5 Regioner - 271 kommuner blev til 98 Opgavefordeling Økonomi Kommunerne

Læs mere

Håndbog til. Folkeafstemning. om retsforbeholdene

Håndbog til. Folkeafstemning. om retsforbeholdene Håndbog til Folkeafstemning om retsforbeholdene 2015 Dette uddrag af valgets håndbog sendes til valgstyrere, tilforordnede vælgere og frivillige forud for valgdagen. Aktuelle eksemplarer af håndbogen ligger

Læs mere

DE POLITISKE PARTIERS REGNSKABER FOR 2015

DE POLITISKE PARTIERS REGNSKABER FOR 2015 DE POLITISKE PARTIERS REGNSKABER FOR 2015 Offentliggørelse af regnskaber over politiske partiers landsorganisations indtægter og udgifter i henhold til om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse

Læs mere

Brevstemmeafgivning. Betænkning fra det udvalg indenrigsministeren nedsatte den 21. februar 1984 vedrørende brevstemmeafgivning

Brevstemmeafgivning. Betænkning fra det udvalg indenrigsministeren nedsatte den 21. februar 1984 vedrørende brevstemmeafgivning Brevstemmeafgivning Betænkning fra det udvalg indenrigsministeren nedsatte den 21. februar 1984 vedrørende brevstemmeafgivning Betænkning nr. 1025 København 1984 ISBN 87-503-5274-1 In 00-58-bet. Eloni

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunalvalg. TNS November 2013 Projekt: 59557

Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunalvalg. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10. november 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: En kombination

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007 Public Socialdemokraterne og De Radikale er netop blevet enige om, at alle asylansøgere også de afviste skal have mulighed

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2014 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-7580 Senere ændringer til forskriften LOV nr 312 af 29/03/2014

Læs mere

Tak for invitationen

Tak for invitationen Tak for invitationen Lene Hartig Danielsen Chef for Borgerservice Regelgrundlaget - brevstemmer Tidligere regler og principper samt vejledninger Nye regler baggrund og formål - moderniseringsaftalen 2013

Læs mere

Gallup om DF som regeringsparti

Gallup om DF som regeringsparti TNS Dato: 22. april 2013 Projekt: 59252 Feltperiode: Den 17/4-22/4 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Brevstemmeafgivning ved Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014

Brevstemmeafgivning ved Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014 Til alle regioner cc.: Danske Regioner Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Enhed VALG Sagsbehandler DEPNNM Sagsnr. 2014-6842 Doknr. 137110

Læs mere

Online-appendiks til. Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne

Online-appendiks til. Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne Online-appendiks til Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne Jens Olav Dahlgaard, Jonas H. Hansen, Kasper Møller Hansen

Læs mere

DE POLITISKE PARTIERS REGNSKABER FOR 2013

DE POLITISKE PARTIERS REGNSKABER FOR 2013 DE POLITISKE PARTIERS REGNSKABER FOR 2013 Offentliggørelse af regnskaber over politiske partiers landsorganisations indtægter og udgifter i henhold til om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse

Læs mere

Færre vil give en hånd til Afrika

Færre vil give en hånd til Afrika Færre vil give en hånd til Afrika Næsten hver tredje synes Danmark giver for meget i ulandsbistand i 2005 var det kun hver sjette. Skepsissen skyldes mistillid til støttens virkning og hensynet til den

Læs mere

Hanne, Dan og Sofie - hvem

Hanne, Dan og Sofie - hvem Hanne, Dan og Sofie hvem? Tidligere MF ere løber med al omtalen forud for valget til EU-parlamentet. Således kender kun hver tredje topkandidaten fra S Dan Jørgensen. Bedst kendt er Bendt Bendtsen (K),

Læs mere

Betænkning og indstilling. folketingsvalget den 8. februar 2005

Betænkning og indstilling. folketingsvalget den 8. februar 2005 Udvalget til Prøvelse af Valgene UPV alm. del - Bilag 29 Offentlig Beslutningsforslag nr. B 1 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget til Prøvelse af Valgene den 23. februar 2005

Læs mere

Begreber vedrørende valg

Begreber vedrørende valg Begreber vedrørende valg Afstemningsområde Afstemningssted Brevstemmer Afstemningsområdet er den mindste enhed i valgkredsstrukturen. Det er kommunalbestyrelsen, der opretter, ændrer eller nedlægger afstemningsområderne.

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2015:4 14. december Folkeafstemning 3. december 2015

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2015:4 14. december Folkeafstemning 3. december 2015 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2015:4 14. december 2015 Folkeafstemning 3. december 2015 Resumé: Denne redegørelse om folkeafstemningen den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2015-16. Fremsat den 7. oktober 2015 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) til

Forslag. Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2015-16. Fremsat den 7. oktober 2015 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) til Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer

Læs mere

Betænkning og indstilling. folketingsvalget den 15. september 2011

Betænkning og indstilling. folketingsvalget den 15. september 2011 Udvalget til Prøvelse af Valgene 2010-11 (2. samling) B 1 Bilag 1 Offentligt Beslutningsforslag nr. B 1 Folketinget 2010-11 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget til Prøvelse af Valgene den 29. september

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved folketingsvalget torsdag den 15. september 2011

Oversigt over tidsfristerne ved folketingsvalget torsdag den 15. september 2011 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPNNM Sags nr.: 1006916 Dok. Nr.: 376665 Dato: 26. august 2011 Oversigt over tidsfristerne ved folketingsvalget torsdag den 15. september

Læs mere

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af de kommunale og regionale valg skal ske inden for de tidsfrister,

Læs mere

Folketingsvalget 18. juni 2015. Danmark, Færøerne, Grønland

Folketingsvalget 18. juni 2015. Danmark, Færøerne, Grønland Folketingsvalget 18. juni 2015 Danmark, Færøerne, Grønland Folketingsvalget 18. juni 2015 2 - Folketingsvalget 18. juni 2015 Folketingsvalget 18. juni 2015 Udgivet af Danmarks Statistik Marts 2016 Oplag:

Læs mere