Efficiency og Effectiveness i Survey Research. Carsten Stig Poulsen, Aalborg Universitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efficiency og Effectiveness i Survey Research. Carsten Stig Poulsen, Aalborg Universitet"

Transkript

1 Efficiency og Effectiveness i Survey Research Carsten Stig Poulsen, Aalborg Universitet

2 Disposition Personlig baggrund og erfaring Survey research og IT Efficiency: doing things right Effectiveness: doing the right things Eksempler på efficiency Eksempler på effectiveness Tre cases Opsummering

3 Personlig baggrund og erfaring Cand.polit. KU 1973 Kandidatstipendiat ved Stat. Inst., KU Adjunkt/lektor, AaU Seniorstipendiat ved HHÅ Ph.D. marketing, Wharton School, U. of Penn Professor OU , AaU Starter Jysk Analyseinstitut 1985 Afhænder JA 1/1-2010

4 Efficiency i survey research Fra main frame computing til personal computing Fra personal computing to web server computing CATI, CAPI, Web og kombinationer heraf Påvirker alle faser i surveyprocessen Spørgeskemakonstruktion Sampling og sampleadministration Interviewer/respondent interaction Data cleaning Dataanalyse Rapportering

5 Efficiency i survey research I de fleste tilfælde er computeren brugt til at gøre det man plejer, blot bedre og hurtigere Motivet har i høj grad været omkostningsbesparelse Også negative effekter Repræsentativitet Inflation i undersøgelser

6 Effectiveness i survey research Design af surveys, der ikke kan laves uden brug af computeren Motivet: at producere rigere data på en smartere måde Tre eksempler: Eksperimentel variation i spørgsmålsformulering, hvor respondenterne ikke svare på de samme spørgsmål Adaptiv udspørgning, hvor de stillede spørgsmål afhænger af de afgivne svar Spørgsmålsformater, der giver bedre analysemuligheder

7 Case: Måling af Klagetilbøjelighed

8 Eksempel på anvendelse af (klassisk) latent klasseanalyse Forbrugerklageundersøgelsen 1978 Repræsentativ undersøgelse med 600 respondenter 6 hypotetiske situationer A - F For hver situation bliver respondenten spurgt om han/hun vil klage i situationen Eksempel

9 Eksempel på anvendelse af latent klasseanalyse 9

10 Eksempel på anvendelse af latent klasseanalyse Modellen giver altså En opdeling af respondenterne efter deres forskellige klageprofil Et estimat over størrelsen af klasserne For et givet antal klasser, et goodness-of-fit -mål baseret på 2 -fordelingen Mulighed for hypotesetest ved betinget testning En probabilistisk klassifikation af respondenter, der i princippet gør den latente klassevariabel manifest

11 Eksempel på mere avanceret brug af latent klasseanalyse Klageundersøgelsen blev fulgt op i 2002 De samme 6 situationer anvendtes med henblik på sammenligning af strukturen på de to tidspunkter Men vi tilføjede 4 nye situationer, G J, som var inspirerede af typiske sager fra Forbrugerklagenævnet De indeholdt hver en række elementer, som blev varieret eksperimentelt i et telefonisk interview (CATI)

12 Situation G: Eksempel på mere avanceret brug af latent klasseanalyse 1. 4 mdr mdr mdr. 1. Et lavprisvarehus 2. En skoforretning kr. 2. 1,000 kr. 3. 1,200 kr. Hver respondent fik et tilfældigt valgt niveau af de tre eksperimentelle faktorer præsenteret. Der er således 18 varianter af denne klagesituation.

13 Eksempel på mere avanceret brug af latent klasseanalyse 603 respondenter svarede på de 10 situationer Vi havde nu mulighed for at estimere følsomheden i klagetilbøjeligheden over for de varierede elementer Men, bemærk, at vi analyserer alle 10 situationer, A J, simultant

14 Eksempel på mere avanceret brug af Generel klagetilbøjelighed, betinget af klassen latent klasseanalyse Situationsbestemt klagetilbøjelighed, betinget af klassen Situationsspecifikke effekter, betinget af klassen

15 Case: Adaptive Bayesian Classification

16 Eksempel på anvendelse af latent klasseanalyse (igen) 16

17 Adaptive Bayesian Classification Identifikation af segmenter/typologi vs. Klassifikation af (nye) individer Begrebet adaptive klassifikation : Givet typologien, dvs. størrelse og responsprofiler, Hvilket spørgsmål skal stilles først, Betinget i svaret herpå: 1. Fortsætte eller stoppe* 2. Hvis fortsætte, hvilket spørgsmål skal stilles blandt de resterende 3. Gå til 1. *Stopkriterier Klassifikationssandsynlighed fx 0.90 Min. antal spørgsmål Max. antal spørgsmål

18 Fødevaresegmentering

19 Fødevaresegmentering

20 Fødevaresegmentering

21 Fødevaresegmentering

22 Fejlrate Effekten af forskellige spørgestrategier ved opfølgende undersøgelser Gennemsn. antal spørgsmål ved forskellige strategier 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Antal spm.

23 Fejlrate Effekten af forskellige spørgestrategier ved opfølgende undersøgelser Gennemsn. antal spørgsmål ved forskellige strategier 50% 45% 40% Fast antal spørgsmål stilles i tilfældig rækkefølge 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Antal spm. Random

24 Fejlrate Effekten af forskellige spørgestrategier ved opfølgende undersøgelser Gennemsn. antal spørgsmål ved forskellige strategier 50% 45% 40% 35% 30% De "n" bedste spørgsmål - udvalgt på forhånd - stilles. Fast antal spørgsmål stilles i tilfældig rækkefølge 25% 20% 15% 10% 5% 0% Antal spm. Random PreDet

25 Fejlrate Effekten af forskellige spørgestrategier ved opfølgende undersøgelser Gennemsn. antal spørgsmål ved forskellige strategier 50% 45% 40% 35% 30% De "n" bedste spørgsmål - udvalgt på forhånd - stilles. Fast antal spørgsmål stilles i tilfældig rækkefølge 25% 20% 15% Fast antal spørgsmål stilles, men udvalgt efter ABC-princippet 10% 5% 0% Antal spm. Random PreDet Min=Max

26 Fejlrate Effekten af forskellige spørgestrategier ved opfølgende undersøgelser Gennemsn. antal spørgsmål ved forskellige strategier 50% 45% 40% 35% 30% De "n" bedste spørgsmål - udvalgt på forhånd - stilles. Fast antal spørgsmål stilles i tilfældig rækkefølge 25% 20% 15% Fast antal spørgsmål stilles, men udvalgt efter ABC-princippet 10% 5% 0% Varierende antal spørgsmål stilles, Antal spm. udvalgt efter ABCprincippet Random PreDet Min=Max ABC

27 Case: Politiske barometre Carsten Stig Poulsen

28 Traditionelle barometermålinger Repræsentativt sample på ca personer Spørgsmål: Hvis der var FV i morgen, hvilket parti ville du/de så stemme på? Resultatet er en stemme -fordeling på partier, hvorpå der evt. kan beregnes mandatfordeling Udviklingen over tid belyses ved sammenligning af disse fordelinger Carsten Stig Poulsen

29 Traditionelle barometermålinger Valg Hvilket parti ville De stemme på, hvis der var FV i morgen? Alle partier Carsten Stig Poulsen

30 Traditionelle barometermålinger Styrker: simpel spørgeform ligner den adfærd (stemmeafgivning), der måles/forudsiges let at kommunikere eksternt Svagheder: kun første valg afdækkes siger intet om, hvor sikker, man er i valget siger intet om, hvilke andre partier, der kunne komme på tale siger intet om, hvor tæt andre partier ligger siger meget lidt om vælgervandringer over tid ofte sluges ændringerne i statistisk usikkerhed siger intet om, hvorfor man vil stemme som man (siger man) vil Carsten Stig Poulsen

31 Traditionelle barometermålinger Kort sagt: Traditionelle barometermålinger er aggregerede, deskriptive analyser, som kan have en vis prædiktiv værdi, men som ikke giver nogen forklaring på stemmehensigten Dynamikken analyseres ved komparativ-statik Hvad kan der gøres: Anvende mere sensitive metoder til kalibrering af partipræferencer Bruge paneldata (samme respondenter) i stedet for uafhængige surveys (forskellige respondenter) Carsten Stig Poulsen

32 Mere sensitive barometermålinger Eksempel: Parvise sammenligninger Valg Hvilket parti ville De stemme på, hvis der var FV i morgen? Forestil Dem, at der var FV i morgen, og at De kun kunne stemme på enten Foretrukne partier $LISTE1 $ eller $LISTE2 $ Hvilket af de to partier ville De så foretrække at stemme på? Alle partier Carsten Stig Poulsen

33 Mere sensitive barometermålinger Eksempel: Parvise sammenligninger Repræsentativt sample (n=1208) Fik stillet et (tilfældigt) udvalg på 10 ud af 45 parvise sammenligninger Forced choice blandt alle acceptable partier Analysemodellen er multinomisk choice (McFadden, 1974) Carsten Stig Poulsen

34 Mere sensitive barometermålinger Eksempel: Parvise sammenligninger ALLE UNDER ET (100%) A SAMLET 0.5 V C BO V Z Ø A F 0 D KF -0.5 Q DF B -1 Ø SF CD C -1.5 Z -2 Carsten Stig Poulsen

35 Mere sensitive barometermålinger Eksempel: Parvise sammenligninger Når alle respondenter analyseres under ét, forudsættes det implicit, at de har samme opfattelse af partiernes attraktivitet Det er næppe en rimelig antagelse! En af de store fordele ved den anvendte målemetode er, at den muliggør identifikation af forskelle i vælgerpræferencer Carsten Stig Poulsen

36 Mere sensitive barometermålinger Eksempel: Parvise sammenligninger LATENT HØJREFLØJ (37%) LATENT VENSTREFLØJ (23%) LATENT MIDTE (22%) DF tilhængere (21%) A V C 2 1 F A Ø B O B D C F O V A C 0-1 Q AB D O F 0-1 D V C Q OQ V 0-1 Z B F D -3 Z Ø -3 Z -4-5 Z Ø -3 Q Ø Carsten Stig Poulsen

37 Mere sensitive barometermålinger Eksempel: Parvise sammenligninger LATENT HØJREFLØJ (37%) Ø A Z B C LATENT VENSTREFLØJ (23%) Z V Ø KF A DF B LATENT MIDTE (22%) C Z CD SFDF KFV Ø KF V DF tilhængere (21%) Z Ø A B C CD SF V CD SF DF KF SF B C CD A DF 37% 23% 22% ALLE UNDER ET (100%) Ø 21% V Z A KF B DF SF CD C Carsten Stig Poulsen

38 Andre analysemuligheder Valget som resultat af en screening Valg Hvilket parti ville De stemme på, hvis der var FV i morgen? Forestil Dem, at De ved et FV kun kan stemme på Foretrukne partier $LISTE1 $ eller $LISTE2 $ Hvilket af de to partier vil De så foretrække at stemme på? Acceptable partier Er der blandt de opstillede partier, et eller flere, som De ikke i Deres vildeste fantasi kunne forestille Dem at stemme på? Alle partier Carsten Stig Poulsen

39 Andre analysemuligheder Validering i forhold til faktisk valg Stemte på Hvilket parti stemte De på ved FV i går Stemmehensigt Hvilket parti ville De stemme på, hvis der var FV i morgen? Forestil Dem, at De ved et FV kun kan stemme på Foretrukne partier $LISTE1 $ eller $LISTE2 $ Hvilket af de to partier vil De så foretrække at stemme på? Acceptable partier Er der blandt de opstillede partier, et eller flere, som De ikke i Deres vildeste fantasi kunne forestille Dem at stemme på? Alle partier Carsten Stig Poulsen

40 Mere sensitive barometermålinger Konklusioner Modellen kan håndtere flere choice formater (acceptance set, parvise sammenligninger, stemmehensigt, mv. simultant Modellen kan håndtere heterogenitet i vælgerkorpset Men den er stadig rent deskriptiv En anden stor fordel ved målemetoden er, at den kan inkludere forklarende variable Dermed bliver den kausal og/eller prædiktiv Carsten Stig Poulsen

41 Opsummerende Der er et (stort?) uudnyttet potentiale for effectiveness-gevinster i survey research Udnyttelse kræver, At der tænkes mere i modeller (herunder målingsmodeller) end der er tradition for At der skal tænkes mere i eksperimenter og adaptivitet At panelegenskaben ved webpaneler udnyttes Og så er der alle de muligheder, som jeg har overset

42 Q/A

Den samfundsvidenskabelige forskningsproces

Den samfundsvidenskabelige forskningsproces Den samfundsvidenskabelige forskningsproces A. Problemformulering Af Mathias Søballe Samfundsvidenskabens genstandsfelt i forhold til andre videnskaber 1 Den østbritiske økonom og nobelprismodtager i økonomi,

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

INTRODUKTION TIL KRITISK STATISTIK. på 1. semester i Metodefaget.

INTRODUKTION TIL KRITISK STATISTIK. på 1. semester i Metodefaget. INTRODUKTION TIL KRITISK STATISTIK på 1. semester i Metodefaget. Merete Watt Boolsen 2004 2 INDLEDNING I studieordning 2000 for faget Introducerende metode og videnskabsteori kan man se, at det blandt

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Rapport 2009 Integrationstilstanden i Københavns Kommune Udarbejdet af Catinét - april 2009

Rapport 2009 Integrationstilstanden i Københavns Kommune Udarbejdet af Catinét - april 2009 Rapport 2009 Integrationstilstanden i Københavns Kommune Udarbejdet af Catinét - april 2009 1 Indhold Undersøgelsens formål Side 2 Metode og gennemførelse Side 2 Konklusioner Side 6 Hovedresultater Side

Læs mere

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Rapport Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2015 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 3 2 Indledning 5 3 Økonomiske konsekvenser ved mere frit

Læs mere

Eksempel: PEFR. Epidemiologi og biostatistik. Uge 1, tirsdag. Erik Parner, Institut for Biostatistik.

Eksempel: PEFR. Epidemiologi og biostatistik. Uge 1, tirsdag. Erik Parner, Institut for Biostatistik. Epidemiologi og biostatistik. Uge, tirsdag. Erik Parner, Institut for Biostatistik. Generelt om statistik Dataanalysen - Deskriptiv statistik - Statistisk inferens Sammenligning af to grupper med kontinuerte

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

KURSUSMATERIALE TIL DET NYE STATISTIKPENSUM

KURSUSMATERIALE TIL DET NYE STATISTIKPENSUM KURSUSMATERIALE TIL DET NYE STATISTIKPENSUM Det foreliggende udkast til kursusmateriale er lagt ud til orientering for kollegerne med henblik på at indhente kommentarer til materialet. Sammen med Susanne

Læs mere

Højskolernes Hus. Målgruppe- og effektundersøgelse 2007-2008 HOVEDRAPPORT

Højskolernes Hus. Målgruppe- og effektundersøgelse 2007-2008 HOVEDRAPPORT Højskolernes Hus Målgruppe- og effektundersøgelse 2007-2008 HOVEDRAPPORT Capacent Epinion for Højskolernes Hus, maj 2008 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Baggrund og formål 3 1.2 Hovedrapportens opbygning 4

Læs mere

Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde

Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde Vilhelm Borg Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé 105 2100 København Ø Tlf 39 16 52 00 Fax 39 16 52 01 nfa@arbejdsmiljoforskning.dk

Læs mere

Skatter, incitamenter, arbejde

Skatter, incitamenter, arbejde Skatter, incitamenter, arbejde Jørgen Goul Andersen, CCWS En undersøgelse gennemført for Ugebrevet Mandag Morgen Arbejdsnotat. Ikke til citat undtagen efter aftale med forfatteren. 28.10.2006 jga Skatter,

Læs mere

Kvantitative metoder 5.3.2010

Kvantitative metoder 5.3.2010 Kvantitative metoder 5.3.2010 Dagsorden Opsamling fra sidste gang Kvantitativ metode i kort form Validitet og reliabilitet Udformning af spørgeskema herunder spørgsmålsformuleringer Dataindsamling Databehandling

Læs mere

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen Videreudvikling af Vis Kvalitet Videreudvikling af Vis Kvalitet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer,

Læs mere

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed IHI Open School www.ihi.org/patientsikkerhed PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed (1 time) Dette modul er en introduktion til emnet "menneskelige faktorer": Hvordan indarbejdes viden om menneskelig

Læs mere

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden Siff Malue Nielsen & Ole Nørgaard Et indblik i forskningens verden 1. udgave, 2014 Udgivet af Vidensråd for Forebyggelse i samarbejde med Ugeskrift

Læs mere

6. juli 2010 Den kommunale valgkampagne anno 2009 Side 1 af 28. Den kommunale valgkampagne anno 2009. En kommenteret tabelrapport

6. juli 2010 Den kommunale valgkampagne anno 2009 Side 1 af 28. Den kommunale valgkampagne anno 2009. En kommenteret tabelrapport 6. juli 2010 Den kommunale valgkampagne anno 2009 Side 1 af 28 Den kommunale valgkampagne anno 2009. En kommenteret tabelrapport Kasper Møller Hansen og Jens Hoff Institut for Statskundskab Arbejdspapir

Læs mere

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000

Erhvervsministeriet. Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Erhvervslivet og reguleringen 1999/2000 Erhvervsministeriet Oplag: 3.000 Pris: 100,00 inkl. moms Sælges hos boghandleren eller ved henvendelse til Statens Information Tlf.: 3337 9228

Læs mere

Risikopræmien på aktier

Risikopræmien på aktier 73 Risikopræmien på aktier Niki Saabye, Handelsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Emnet for denne artikel er risikopræmien på aktier defineret som aktiers forventede merafkast over den risikofrie rente.

Læs mere

F I N N H. K R I S T I A N S E N KUGLE SIMULATIONER MÅLSCORE I HÅNDBOLD G Y L D E N D A L

F I N N H. K R I S T I A N S E N KUGLE SIMULATIONER MÅLSCORE I HÅNDBOLD G Y L D E N D A L RÆSONNEMENT & 1BE V I S F I N N H. K R I S T I A N S E N GNING 2 EGNEARK KUGLE 5 MÅLING SIMULATIONER 3 G Y L D E N D A L MÅLSCORE I HÅNDBOLD Faglige mål: Håndtere simple modeller til beskrivelse af sammenhænge

Læs mere

Personlig stemmeafgivning

Personlig stemmeafgivning Ib Michelsen X 2 -test 1 Personlig stemmeafgivning Efter valget i 2005 1 har man udspurgt en mindre del af de deltagende, om de har stemt personligt. Man har svar fra 1131 mænd (hvoraf 54 % har stemt personligt

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

Introduktion til psykometriske begreber vejledning vedrørende krav til konstruktion af erhvervstest

Introduktion til psykometriske begreber vejledning vedrørende krav til konstruktion af erhvervstest Introduktion til psykometriske begreber vejledning vedrørende krav til konstruktion af erhvervstest Forord Dette er en vejledning i de psykometriske begreber og principper, der er vigtige i forbindelse

Læs mere

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 1 Indhold Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 Interview af testpersonerne med afsæt i spørgeskema... 5 Spørgeskema til testpersoners forældre... 5 Spørgeskema besvaret af koordinator... 6

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Risikoanalyse Successiv kalkulation Ken L. Bechmann 18. november 2013 1 Dagens emner Risikoanalyse og introduktion hertil Kalkulation / successiv kalkulation Øvelser og småopgaver

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo )

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo ) BØRNEAKADEMIET Øvelsesgeneratoren: 1 2 3 4 5 6 Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? Opstil situationer i spillet, hvor færdigheden bruges Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel,

Læs mere