Indhold. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle, Fredericia og Give Nr. 25 juni Side 1. Side 4. Side 6. Side 7. Side 8

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle, Fredericia og Give Nr. 25 juni 2014. Side 1. Side 4. Side 6. Side 7. Side 8"

Transkript

1 Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle, Fredericia og Give Nr. 25 juni 2014 Indhold Side 1 Man skal deltage Side 4 Danskuddannelse1 = Dansk Og Dannelse Side 6 Besøg på Carlsberg Side 7 At hæmme eller fremme Side 8 Vi søger job på sprogcentret Her finder du os Azra Hasanbegovic på sin faste plads i byrådssalen. Azra er 55 år. Cand. jura, snart MA i Sundhedsfremme. Uddannelseskonsulent på CETT. Valgt ind i Vejle Byråd for perioden for Socialdemokraterne. Man skal deltage Om at komme til Danmark og blive involveret i politik Af erhvervs- og udviklingskonsulent Elna Leth Pedersen Dengang jeg kom til Danmark tænkte jeg ikke på at forstå det politiske system. Jeg var mere optaget af, hvordan vi skulle få vores almindelige liv op at stå igen, og hvad vi skulle stille op i et fremmed land. Således fortæller Azra Hasanbegovic, som i november 2013 blev valgt ind i Vejle Byråd. Hendes proces med at komme til Danmark og sætte sig ind i det politiske system og blive i stand til at deltage i dansk politik har været lang og lærerig. Hendes udgangspunkt ligner det udgangspunkt, som mange af sprogcentrets nuværende kursister har. Jeg vidste ikke noget om politik i Danmark de første 3-4 år. Jeg vidste ikke engang, hvem der var statsminister. Fortsættes side 2

2 Byrådssalen, hvor de 31 byrådsmedlemmer holder møde 1-2 gange i måneden. Plads til forskellige holdninger Azra kom til Danmark i 1992 og boede de første 3 år på asylcenter i Silkeborg. Hun fortæller, at hun trods sine bekymringer for sin situation og sin familie hurtigt begyndte at reflektere over, hvad der foregik i hendes omgivelser: Der gik ikke lang tid, før jeg begyndte at tænke tanker om, hvor dejligt det var at kunne snakke frit om tingene uden at være bange for konsekvenserne. Det var især asylcentreter-personalets indbyrdes relationerne og relationerne mellem personalet og asylansøgerne, der gjorde mig nysgerrig, for de var noget anderledes end det, jeg var vant til hjemmefra. Efter ca. ½ år begyndte at jeg involvere mig mere aktivt i de bestyrelsesagtige fora på asylcentret, hvor vi skulle tage beslut- Kolofon Redaktion: Anne-Marie Hatami-Rezania, Anne Mette Boysen Nielsen, Birger Sørensen, Elna Leth Pedersen og Dorthe Nielsen (ansvarshavende). Layout: Niels Dalager Tryk: JTO-ELBO Grafisk Oplag: 500 Abonnement: i dialog er et nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle, Fredericia og Give, der informerer om sprogcentrets aktiviteter. i dialog udkommer fire gange om året. Du kan abonnere på en elektronisk udgave af nyhedsbrevet ved at maile til og komme på maillisten. ninger om noget. Det var meget fascinerende at se, at der var plads til mange forskellige holdninger. Det var ikke os, som boede på asylcentret, der kunne finde ud af det, men personalet der fik os til at snakke med hinanden og ikke om hinanden. Nysgerrighed og frustration Azra beskriver selv den første periode efter hun og familien opnåede permanent opholdstilladelse, som præget af stor nysgerrighed, men også af stor frustration: Da jeg fik permanent opholdstilladelse i juni 1995, flyttede vi til Vejle, og jeg blev tilmeldt undervisning. Der fik jeg virkelig appetit på at finde ud af mere. Men jeg blev også meget sur og irriteret over, at jeg ikke kunne bruge noget som helst af min oprindelige uddannelse. Jeg troede selv dengang, hvis man kom til Danmark med akademisk baggrund og havde noget efteruddannelse, så ville jeg kunne konvertere det og bruge det målrettet, så jeg kunne fortsætte i mit fag. Jeg er først klar over nu, mange år senere, at det ville være fuldstændigt umuligt. Der var nogle forudsætninger, der skulle være til stede først. Men dengang blev jeg sur, så jeg tænkte nu skal jeg lige vise jer, hvad jeg kan. Så jeg har brugt meget energi og krudt på selv at lære det, som ikke blev inddraget i undervisningen. Jeg begyndte at læse aviser, og jeg gik virkelig i dybden med, hvad en overskrift dækkede over. Heldigvis havde jeg en person i mit netværk, min fætters danske kone, som kunne forklare mig baggrunden for nogle af de ting, jeg læste om. Og ved hjælp af hende kunne jeg også sætte mig ind i det politiske. 2

3 Det betaler sig at sige sin mening Efter en episode, hvor Azra havde været kritisk og stillet krav til sin søns lærer, blev hun foreslået at stille op til skolebestyrelsen. Der sad hun fra 2001 i 7 år, de første 4 år som almindeligt medlem, de sidste tre år som skolebestyrelsesformand. Hun var den første skolebestyrelsesformand med anden etnisk baggrund i Vejle. Det var i de år, at jeg virkelig fik appetit for det politiske, for jeg kunne se, at det betaler sig at sige sin mening, tale højt om tingene og bevare sin integritet. Senere kom jeg i Integrationsrådet, hvor jeg i en anden rolle begyndte at stille nogle spørgsmål til embedsmændene og stille nogle underlige spørgsmål. Det var der, hvor jeg blev mere og mere fortrolig med arbejdet og blev bevidst om mine egne behov og de krav, jeg havde. Politisk aktiv før og nu Azra var aktiv i politik i eks Eksjugoslavien og sad både i parlamentet og i en kommunalbestyrelse. Hun finder selv, at det er svært at sammenligne politik i eks Eksjugoslavien og Danmark, fordi der i eks Eksjugoslavien var et et-parti system, hvor man ikke kunne sige ledelsen imod. Derudover blev hun af partiledelsen udvalgt til at stille op, da hun havde gjort sig bemærket Til forberedende møde i den socialdemokratiske gruppe. i sin professionelle karriere. Men alt andet lige, var det ikke en fremmed tanke for hende, da hun blev foreslået at gå ind i politik i Danmark. Flemming Christensen spørger mig lige så stille, om jeg ville ind i SF. Sådan en kvinde har vi brug for, sagde han. Og så tænkte jeg, det måske var på tide, at jeg meldte mig ind i et parti. Og så havde jeg to muligheder, SF eller Socialdemokraterne. Og jeg har faktisk brugt et ½ år for at finde ud af, hvilket parti der lå nærmest på mine holdninger det tog mig lidt tid. Og den dag i dag jeg kan stadig stoppe op og tænke, hvorfor er det, at man ikke kan blive enig med sig selv. Jeg talte med nogle gode personer om det og har konkluderet, at jeg er mest socialdemokrat også i forhold til mit politiske liv i Bosnien. Det vil sige, når jeg tænker på det, jeg er opvokset med og det samfund jeg har været del af og det samfund, jeg er blevet del af. Der er rigtig mange modsætninger, men det der binder dem sammen og er fælles, er det, jeg har fundet i Socialdemokratiet. Jeg prøver at fastholde kernen af det, der optager mig nu, og jeg fungerer godt, med den måde, jeg sorterer i det på. Et råd til sprogcenterets kursister Adspurgt om Azra kan give kursisterne på sprogcentret et godt råd i forhold til, at de ligesom hende kan føle sig frustreret og bekymret over, hvad de skal med deres liv her i Danmark, siger hun: Jeg vil give dem det råd, at de ikke skal lytte til alt det, som medierne kommer med. Medierne, radioerne, aviserne og så videre lever af at lave de historier som sælger, så de skal ikke lade sig skræmme. Nogle gange skal man tage det med ro og koncentrere sig om sig selv og sin egen situation med. Lær sprog. Jeg kan ikke understrege nok, hvor vigtigt det er at, man lærer det danske sprog. Alt det andet kan man blive snydt med. Det er også godt, hvis man finder et job, hvor man kan begå sig verbalt, men hvis man får et fysisk hårdt arbejde, hvor man arbejder isoleret og ikke åbner sin mund i løbet af dagen, lærer man ingenting. Så har man ingenting, når kroppen ikke kan holde til det hårde fysiske arbejde længere. Involver dig. Jeg startede på asylcentret med at engagere mig i de forskellige ting. Involver dig der, hvor du har dine børn; i skolebestyrelser, i lokale foreninger, i etniske foreninger, i danske foreninger, spørg ind til hvordan man gør de forskellige ting, og det du undrer sig over. Vis nysgerrighed, vær ikke bange for at lave fejl, men lær af dem. Og lad dig ikke skræmme af alle de historier, for jo mere skræmt du bliver og trækker dig tilbage, desto stærkere bliver de kræfter, der siger, at der ikke er plads til os alle sammen. Så vis mod og gør dig umage, og vis at jeg er her jeg er her for at bidrage med noget. Man skal ikke være tilskuer til sit liv, man skal være deltager. 3

4 Danskuddannelse 1 = Dansk Og Dannelse Af sproglærer Kirsten Rasmussen og erhvervs- og udviklingskonsulent, Elna Leth Pedersen På Danskuddannelse 1 (DU1) går kursister, som er ægte eller latinske analfabeter. Ægte analfabeter kaldes de kursister, som ikke har lært skriftsprog på deres modersmål, hvorimod latinske analfabeter skriver på deres modersmål, men kender ikke det latinske alfabet. At undervise på DU1 kræver stor pædagogisk forståelse, stor tålmodighed og høj kreativitet. For hvordan sikres kursisternes læring, når tilegnelse af ordforråd, omverdensforståelse og diverse grammatiske principper skal memoreres kun ved hjælp af det talte sprog? Helt konkret kan det gøres ved, at kursisterne tager udgangspunkt i noget konkret fra deres dagligdag, f.eks. et fysisk rum. De skiftes til at stille hinanden spørgsmål og svare i henhold til det sproglige niveau, de er nået til, f.eks: Hvad er det?, hvordan bruges det? hvorfor gør man? hvem bruger det? Mens kursisterne taler om konkrete fysiske ting, tager underviserne billeder. I den efterfølgende lektion er billederne via computeren projekteret op på tavlen, og underviserne kan nu stille uddybende spørgsmål eller perspektivere situationen. På Sprogcenter Vejle er kursisterne hovedpersonerne i undervisningen på DU1. Der anvendes selvfølgelig bestemte lærebogssystemer for at sikre målene for de enkelte moduler, men kun noget af tiden. For at sikre at undervisningen tilsvarer kursisternes kontekst og sproglige behov udfoldes sproget også dynamisk i samspil mellem undervisere og kursister. Også kursisterne bidrager aktivt til at udvide ordforrådet, idet de sammenligner situationen på billedet med noget de kender fra deres hjem eller hjemland, og de stiller undrende spørgsmål til medkursister, som gør noget forskelligt fra dem selv. Næste lektion tager et skridt videre, idet kursisterne nu selv og sammen med underviserne skal formulere nøglesætninger til billederne, som er blevet printet ud. Kursisterne skal skrive deres tekster og samle det til små billedstile, som de andre kursister kan læse. Det pædagogiske princip er, at autentisk praksis fra kursisternes hverdag skal omformes ved hjælp af billeder til tale, lytte, læse og skriveøvelser. 4

5 For at få løst ovenstående spørgsmål, må underviserne være ordstyrere i forhold til at få etableret et samarbejde, kursisterne imellem. Underviserne lægger sproglig træning ind i at drøfte spørgsmålene på et utal af måder, så kursisterne opnår sikkerhed i at anvende ordforrådet. Samtidig viser underviserne vejen for en demokratisk proces, som f.eks. at vælge en klasserepræsentant, der kan holde kaffeklubmøder med repræsentanter fra de andre klasser. Med denne proces bliver ordforråd, sætningsstruktur og bøjningsendelser gentaget og omformuleret på en dynamisk måde et utal af gange af både kursister og undervisere. Dermed bliver kursisternes hukommelse og koncentration både udfordret og støttet idet kursisterne, når de skal genkalde sig ordet eller formuleringen, ikke kun skal tænke på lyden men også kan tænke på ordet eller formuleringen i en erfaret kontekst. Ovenstående undervisningsmodel gælder ikke kun konkrete fysiske ting, som f.eks. indretningen af og inventaret i et køkken. Kursisterne skal også lære at indgå i meningsudvekslinger i grupper og sætte ord på deres følelser. Dermed kommer dannelsesbegrebet ind i undervisningen. Igen er det vigtigt for undervisningen, at den tager udgangspunkt i kursisternes hverdagspraksis og sproglige behov. Dermed bliver det abstrakte gjort konkret, idet kursister lærer ordforråd og sproglige handlinger i en konkret proces, hvor emnet ikke kun fanges på billedet men også fanges i handlinger, som f.eks. at trække lod, at stemme, at gå på omgang osv. Kursisterne lærer sproget, fordi de har behov for det og de er medstemmende om, hvor meget perspektivering, der skal knyttes til de enkelte situationer. Den fælles brug af et køkken, flere hold imellem, kan udgøre en kærkommen situation til at opøve nærdemokratiske sproglige kompetencer for: hvem skal indkøbe kaffen og hvordan betaler man for kaffen?, hvem skal rydde op og hvornår, og hvordan skiftes man?, hvordan og hvem skal man klage til, hvis man er utilfreds med noget? Således handler undervisningen på DU1 om at få integreret sprogtilegnelse med en dannelsesproces, som indebærer en fælles forståelse af og enighed om, hvordan man gebærder sig på holdet, på sprogcentret og i samfundet generelt. 5

6 Besøg på Carlsberg Af Jeanette Laursen, Karen Mønster og Anne-Marie Hatami-Rezania, sproglærere Colaflasker ved produktionsstart. I løbet af en danskuddannelse kommer emnet arbejde/arbejdsmarkedet ind i undervisningen på mange måder og på mange niveauer. Virksomhedsbesøg kan give et godt indblik i arbejds- og produktionsforhold, skabe kendskab til lokale arbejdspladser og kan motivere og stimulere ordforrådsindlæringen. I sidste måned besøgte 3 fortsætterhold fordelt på to grupper således Carlsberg Danmark i Fredericia. Carlsberg Danmark A/S er en højteknologisk arbejdsplads med kun få medarbejdere i selve produktions- og lagerområdet. Det havde i forarbejdet i klasserne givet anledning til at kigge på den historiske udvikling fra Carlsbergs start til nu, og ikke mindst på den udvikling, der er sket inden for produktionsarbejde. Her er tungt og monotont fysisk arbejde erstattet af robotter og andre maskiner, således at de job, der er i produktionen, mere har karakter af processtyring og kontrol. Bryggeriet i Fredericia blev taget i brug i 1779, først som Fredericia Bryggeri A/S, senere som Tuborg - Fredericia Bryggeri, indtil det i 1998 blev fusioneret ind i Carlsberg Danmark A/S. I 2003 blev det selvstændigt drevne Coca-Cola Tapperierne A/S ligeledes fusioneret ind i virksomheden. Siden 2008 har stort set hele produktionen af øl samt al tapning af sodavand (Coca-Cola, Sprite, Schweppes, Carlsberg Sport, vand og Tuborg Squash) til det danske marked og grænsebutikkerne været samlet i Fredericia. På Carlsberg i Fredericia produceres der således 280 millioner liter øl og 307 millioner liter læskedrik årligt, og der produceres øl og vand 24 timer i døgnet. Besøget på Carlsberg indledtes med en introduktion til hele virksomheden, hvorefter vi alle blev iklædt kitler, hårnet og sikkerhedssko, inden rundvisningen kunne begynde. Vi be- Kitler, hårnet og sikkerhedssko. Så skulle man være klar til et besøg. Der var stort set ingen mennesker i det store produktionsområde. Kun nogle enkelte, som udførte kontrolarbejde. 6

7 At hæmme eller at fremme Af Dorthe Nielsen, forstander Skiliften bliver dette hjørne af mono-railen passende kaldt. søgte læskedrikafdelingens produktionsområde, som er kæmpestort. Der er 4 flaskekolonner, der producerer hhv halvliters-flasker, halvanden liters flasker og liters i timen. Desuden er der en dåsekolonne, som producerer dåser i timen og en kolonne, der producerer ,25 cl glasflasker i timen. Først blandes sukkerlage og koncentrat til sirup, der så blandes op med vand. Resten foregår i en samlet proces. Små reagensglaslignende plastichylstre med gevind kører ind i en tunnel, hvor de opvarmes og derefter køres ind i en matrice, hvor de pustes op og får den rigtige form og afkøles. Flasken kører videre, fyldes med læskedrik, får etiket og låg på, og pakkes i kasser, der efterfølgende pakkes på paller. Hele arbejdsgangen er fuldautomatisk. Pallerne transporteres til højlageret til senere levering. Højlageret er en kæmpebygning med plads til paller, der håndteres af 18 fuldautomatiske kraner. Transport til og fra højlager og produktionskolonner foregår ved hjælp af et fuldautomatisk monorail- system, der består af to skinnesystemer med i alt 272 vogne. Det var meget påfaldende, at der stort set ingen mennesker var i det store produktionsområde. Kun nogle enkelte medarbejdere, som udførte kontrolarbejde, fx kontrol med flaskernes form og kvalitet. Vi var alle meget fascinerede af flaskeproduktionen. Den blev der snakket en del om efterfølgende. Men ellers var det især den totale fuldautomatisering, der gjorde indtryk og gav anledning til snak om fremtidens kvalifikationskrav og arbejdsmuligheder. Når der indgås forlig i Folketinget, indebærer det, at nogle skal betale for at andre kan få. Der vil ofte være en omfordeling af midler, og det foregår gerne i al hast. Det gjorde det også, da forliget mellem regeringen og Enhedslisten om den midlertidige arbejdsmarkedsydelse blev indgået i eftersommeren Vi ved, at Danmark har eller får brug for højt uddannet udenlandsk arbejdskraft eller nye talenter, som man også kalder dem. For at fastholde disse er det nødvendigt, at de får et socialt liv i Danmark uden for arbejdspladsen. Og at deres medfølgende ægtefæller også får arbejde. Dette kræver, at man får et godt tilbud om at lære dansk. Med den nye lov om danskundervisning for udlændinge, der trådte i kraft den 1. januar i år, blev der opbygget to parallelle undervisningssystemer, nemlig de tre Danskuddannelser og Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning (AD). Og formålet var besparelser på området. Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning er begynderundervisning, der består af 5 forløb af 50 timer, altså i alt 250 timer, og de skal være afsluttet inden for 1 ½ år. Og deltagerne er arbejdskraftindvandrere, disses ægtefæller samt au pair-personer og udenlandske studerende. Det viser sig imidlertid nu, hvor ændringerne er trådt i kraft og har virket 4-5 måneder, at de ikke ligefrem fremmer danskindlæringen hos disse grupper. For eksempel underviser Sprogcenter Vejle lægefagligt personale på Sygehus Lillebælt, og det har vi gjort i mange år. Med den nye lov om AD er det imidlertid næsten umuligt at finansiere denne undervisning. Der kommer normalt ikke lige 10 nye læger på en gang, men kun 3 5 læger, og de skal have tilbudt AD. 5 personer på et hold udløser knap kr, og det kan man ikke få 50 timers undervisning for. Det vil sige, at man ikke længere er i stand til at give disse højtuddannede udlændinge et målrettet begyndertilbud, men bliver nødt til at sætte dem på almindelig begynderhold. På andre store virksomheder i/ved Vejle Kommune ansætter man hvert år unge udviklere fra hele verden. De skal nu tilbydes AD. Tidligere fik de 3 timer om ugen i arbejdstiden, og det vil de gerne fortsætte med, men det kan de ikke, for så bliver de ikke færdige med deres 5 AD-forløb inden for 1½ år; de kan derfor ikke få mere danskundervisning, når de 1½ år er gået. Hvad gør vi så? Jo, vi tilbyder dem fjernundervisning 2 timer om ugen ud over den lærerstøttede undervisning på tre timer, så kan de nå at afslutte forløbet inden for 1½ år. Problemet er blot, at ikke mange benytter sig af tilbuddet, for det har de ikke tid til. Deres arbejde opsluger dem helt, de rejser meget, og de prioriterer arbejdet frem for sprogundervisningen. Og det er jo også derfor, at de er kommet hertil, så vi kan ikke klandre dem for denne prioritering. Den nye lovgivning har vist sig at være en hæmmer og ikke en fremmer for danskindlæringen hos store dele af vores højtuddannede udenlandske arbejdskraft. Jeg håber, det bliver ændret ved en evaluering af loven. 7

8 Vi søger job på sprogcentret Af Maria Boleman, sproglærer, og Sonja Sørensen og Sofia Rodrigues, kursister på Sprogcenter Vejle Sonja Sørensen og Sofia Rodrigues ved deres PP-show. Kursister på sprogcentrets danskuddannelser 2 og 3 har været på et 3 uger langt arbejdsmarkedsrettet undervisningsforløb. Her skulle de blandt andet finde en jobannonce, skrive et CV og en ansøgning og forberede sig til en jobsamtale. Men hvordan gør man det som udlænding her i Danmark? To af kursisterne, Sonja og Sofia, som har deltaget i en Workindenmark workshop om ovennævnte emner, har delt deres guldkorn ud ved at holde et oplæg i form af en power point præsentation for deres medkursister. Hermed følger et kort uddrag af deres præsentation. Sonja fortæller: Workindenmark (www.workindenmark.dk) har et specielt program på engelsk for internationale ægtefæller, der hedder Spouse Programme, og som tilbyder jobsøgningskurser, personlig hjælp, gruppemøder, hjælp til at finde praktikplads og til at skrive et bedre CV og en bedre ansøgning. Desuden får man forslag til, hvordan man bedst kan kontakte virksomheder, og til, hvordan man forbereder sig til og gennemfører en jobsamtale. Sonja fortsætter: Et CV skal vise faktuelle informationer om én og skal være ens marketingsværktøj. Man må ikke bruge et skabelon-layout, man skal lave sit eget layout! Arbejdsgiverne bruger mange gange kun et minut på et CV. Derfor skal det med det samme fange deres opmærksomhed. Desuden er det meget vigtigt, at man starter CV-et med et overskrift, hvor man kort beskriver sine faglige kompetencer til det job, man søger. Derefter følger personlige oplysninger, personlig profil, erhvervserfaring, uddannelse, sprogkundskaber, IT-kundskaber og andre relevante informationer, der er specifikke og interessante for læseren - og til sidst referencer. Sofia fortæller: Før man skriver en ansøgning, skal man undersøge virksomheden, og man skal have grundige informationer om den. Man skal blandt andet tænke på følgende punkter: Hvordan matcher ens kompetencer jobbet?, Hvorfor ønsker man netop at arbejde for denne virksomhed? Hvilke fordele vil virksomheden vinde ved at ansætte én? Man skal være kort og præcis og skrive max. en A4-side. Man skal vælge de 3-5 vigtigste krav fra annoncen og besvare dem omhyggeligt. Strukturen i ansøgningsbrevet skal have følgende punkter: personlige oplysninger og kontaktoplysninger, fangende overskrift, indledning, motivation for at søge, faglig baggrund, personlig baggrund og afslutning. Man skal sørge for at slutte positivt: Jeg ser frem til en personlig samtale. Om jobsamtalen fortæller Sofia: Forberedelsen betyder alt. Man skal være aktiv og stille spørgsmål ved jobsamtalen. Man får ofte stillet følgende spørgsmål: Fortæl os noget om dig selv! Beskriv en konfliktsituation, du har oplevet! Hvordan har du løst den?, Hvorfor har du søgt job netop i denne virksomhed? og Nævn 3 af dine svage eller stærke sider! Til sidst slutter Sofia af med et godt råd: Hvis virksomheden tilbyde kaffe, te, vand, etc. ved jobsamtalen, skal man sige: Ja, tak! til det, fordi det er dit første Ja til virksomheden. Efter dette vellykkede og interessante oplæg gik kursisterne i gang med at skrive deres CV og ansøgning på dansk. Det var ikke nemt at opfylde disse faktuelle krav og samtidig leve op til de udfordringer, det danske sprog stiller dem overfor. Men jeg er som lærer i dansk er slet ikke nervøs for, at de ikke kan klare denne opgave. Jeg ved, at alle på holdet har de faglige kompetencer til før eller senere at finde et job, som svarer til deres forventninger. Og hvad de sproglige kompetencer angår, så skal vi nok arbejde på, at det i hvert fald ikke bliver sproget, som forhindrer dem i at få jobbet. Her finder du os Sprogcenter Vejle Klostergade Vejle Tlf Kontortid: mandag - torsdag fredag Sprogcenter Fredericia Prangervej Fredericia Tlf Kontortid: mandag - fredag Sprogcenter Give Hjortsvangen Give Tlf Kontortid: mandag - fredag SPROGETPÅARBEJDEDANSKICENTRUMKULTU RISPILINTERNATIONALTMILJØDIALOGOGBEVÆ GELSEVIDENOGUDVIKLINGMÅLOGRESULTATER

Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 20 december 2012. En tysk familie i Vejle -

Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 20 december 2012. En tysk familie i Vejle - Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 20 december 2012 Indhold Side 1 Om at lære dansk når ens modersmål er tysk Side 3 Liv i lokalerne Side 4 Produktskrivning - et samspil Side 6 Sprogcentrets

Læs mere

Velkommen til Sprogcenter Vejles nyhedsbrev

Velkommen til Sprogcenter Vejles nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 1 februar 2008 Indhold Side 2 Opgangstider på godt og ondt Side 3 Dansk på Lego Tal fra Sprogcenter Vejle Side 4 Klar til sidste eksamen Side 5 Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk

Læs mere

Indhold. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 8 december 2009. Side 1. Side 3 Danskuddannelsesloven revideres og der spares

Indhold. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 8 december 2009. Side 1. Side 3 Danskuddannelsesloven revideres og der spares Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 8 december 2009 Indhold Side 1 Her taler man med både overlæger og sygeplejersker Side 3 Danskuddannelsesloven revideres og der spares Side 4 At lære dansk, når man

Læs mere

Indhold. -Jo, på Sprogcentret gør vi! Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 7 september 2009. Side 1. Side 3 Højt til hest i sprogpraktik nr.

Indhold. -Jo, på Sprogcentret gør vi! Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 7 september 2009. Side 1. Side 3 Højt til hest i sprogpraktik nr. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 7 september 2009 Indhold Side 1 Man går da ikke i skole om lørdagen! Side 3 Højt til hest i sprogpraktik nr. 100 Side 4 Om at være ny underviser ved Sprogcenter Vejle

Læs mere

Indhold. Adrian Teague - amerikansk fodboldspiller i Vejle Sport og sprog. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr.

Indhold. Adrian Teague - amerikansk fodboldspiller i Vejle Sport og sprog. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 21 marts 2013 Indhold Side 1 Sport og sprog Om amerikansk fodbold og det at være med i en klub Side 4 Musik i sprogundervisningen Side 6 By og industri

Læs mere

Dansk på Munkebjerg. Indhold. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 12 december 2010. Side 1 Dansk på Munkebjerg

Dansk på Munkebjerg. Indhold. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 12 december 2010. Side 1 Dansk på Munkebjerg Dialog nr. 12_Udviklingsplan 29/11/10 13.04 Side 1 Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 12 december 2010 Indhold Side 1 Dansk på Munkebjerg Side 2 Projekt om det danske uddannelsessystem

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Sprogcenter Vejle blandt de mest effektive

Sprogcenter Vejle blandt de mest effektive Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 4 december 2008 Indhold Side 2 Læserne spø r Side 3 Studieprøveklassen Side 4 Hvorfor er dansk svært? (2) Side 5 Uddannelsesvurdering Sproget på arbejde Kært barn har

Læs mere

Danskundervisning - ikke en klods om benet

Danskundervisning - ikke en klods om benet Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 15 september 2011 Indhold Side 1 Danskundervisning - ikke en klods om benet Side 2 Farvek til kursister Side 3 En kop kaffe til/for Viggo Side 4 Bageallekagerne

Læs mere

Et selvstændigt liv. Indhold. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 18 juni 2012. Side 1 Et selvstændigt liv

Et selvstændigt liv. Indhold. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 18 juni 2012. Side 1 Et selvstændigt liv Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 18 juni 2012 Indhold Side 1 Et selvstændigt liv Side 3 Hvad kan jeg lære af dig? Side 4 Pårørendearrangement på Sprogcenter Vejle Side 5 Et stærkt netværk

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

HÅNDBOG FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER

HÅNDBOG FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER HÅNDBOG FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER 8 veje til uddannelse Industrigruppen 3F Industrigruppen Ansvarlig forhandlingssekretær: Pia Maul Andersen, tlf. 88 92 04 17, mail: pia.andersen@3f.dk Uddannelseskonsulent:

Læs mere

Frivillig i Parasollen

Frivillig i Parasollen Dialog nr. 14_Udviklingsplan 01/06/11 07.01 Side 1 Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 14 juni 2011 Indhold Side 1 Frivillig i Parasollen Side 2 SPIF? Side 3 Jeg vil arbejde Side 4 Ledelsens

Læs mere

Indhold. Mange kursister vil på plejehjem. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 10 juni 2010. Side 1 Mange kursister vil på plejehjem

Indhold. Mange kursister vil på plejehjem. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 10 juni 2010. Side 1 Mange kursister vil på plejehjem Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 10 juni 2010 Indhold Side 1 Mange kursister vil på plejehjem Side 2 Sprogcenter Fredericia i nye lokaler Side 4 De statskontrollerede prøver i dansk Side

Læs mere

Indhold. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle, Fredericia og Give Nr. 24 marts 2014. Side 1. Side 2. Side 4. Side 5. Side 6. Side 7.

Indhold. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle, Fredericia og Give Nr. 24 marts 2014. Side 1. Side 2. Side 4. Side 5. Side 6. Side 7. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle, Fredericia og Give Nr. 24 marts 2014 Indhold Side 1 Et billede siger mere end Side 2 Fostå din egen og dine børns vej gennem uddannelsessystemet Side 4 Lost and found

Læs mere

Den individuelle læringsplan

Den individuelle læringsplan Den individuelle læringsplan Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. August 2005 Den individuelle læringsplan Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. August 2005 Den individuelle læringsplan Danskuddannelse

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

Indhold. Arbejdsmarkedsdansk på virksomheden Aller Aqua. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 6 juni 2009. Side 2 Hvem sidder der bag

Indhold. Arbejdsmarkedsdansk på virksomheden Aller Aqua. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 6 juni 2009. Side 2 Hvem sidder der bag Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 6 juni 2009 Indhold Side 2 Hvem sidder der bag Side 4 En hilsen fra Ungarn til det danske sprog Side 6 Sprogcentret i EU-samarbejde Side 7 Øvelse gør mester Side 8

Læs mere

Sprog, erfaring og kemi gav job. Karriereguide 2011/12. Zigzaggede sig til drømmejobbet. Regnede med at blive arbejdsløs. Nød livet og fik kompetencer

Sprog, erfaring og kemi gav job. Karriereguide 2011/12. Zigzaggede sig til drømmejobbet. Regnede med at blive arbejdsløs. Nød livet og fik kompetencer Djøf Karriereguide 2011/12 Sprog, erfaring og kemi gav job Natalia De Oliveira De Gomes, Area Manager i Epoka. Nød livet og fik kompetencer Zigzaggede sig til drømmejobbet Regnede med at blive arbejdsløs

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Sprogcenter Nyt. Matematik er meget mere end tal. Testning på hjemmebane 12. Babyer på sprogcentret i Silkeborg 16. Nr.

Sprogcenter Nyt. Matematik er meget mere end tal. Testning på hjemmebane 12. Babyer på sprogcentret i Silkeborg 16. Nr. Sprogcenter Nyt Nr. 14 - april 2011 Matematik er meget mere end tal 4 Testning på hjemmebane 12 Babyer på sprogcentret i Silkeborg 16 L e d e r Fra AOF Horsens til Skolen for Udlændinge til Sprogcenter

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

SprogcenterNyt. Nr. 6 - April 2007. kursist i Skanderborg >>> 7. Undervisning Jobcoach >>> hjalp 8 Mehdi med hygiejnekurset >>> 13

SprogcenterNyt. Nr. 6 - April 2007. kursist i Skanderborg >>> 7. Undervisning Jobcoach >>> hjalp 8 Mehdi med hygiejnekurset >>> 13 SprogcenterNyt Nr. 6 - April 2007 Sri Widayati >>> 6 kursist i Skanderborg >>> 7 Undervisning Jobcoach >>> hjalp 8 Mehdi med hygiejnekurset >>> 13 Sultan N Turan >>> fik 10 arbejde hos Elplatek A/S >>>

Læs mere

Shaqo 2011-2013 Anbefalinger

Shaqo 2011-2013 Anbefalinger 2013 Shaqo 2011-2013 Anbefalinger Akantus 2011 ApS 08.02.14 1. Baggrund 2 2. Målgruppebeskrivelse 5 2.1 Barriererne 5 2.1.1 Systemiske barrierer 5 2.1.2 Kulturelle barrierer 7 2.1.3 Arbejdsmarkedsbarrierer

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING åndbog i Hånd rek rekruttering ring Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING rekrutt Håndbog i rekruttering Projektleder Cecilie Vyff, OAO Projektleder Cille Løwe Lindgren, KL 2011 Udgiver Kl og KTO Redaktion og

Læs mere

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder KonfliktHåndtering Rollespil Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille

Læs mere