Indhold. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle, Fredericia og Give Nr. 25 juni Side 1. Side 4. Side 6. Side 7. Side 8

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle, Fredericia og Give Nr. 25 juni 2014. Side 1. Side 4. Side 6. Side 7. Side 8"

Transkript

1 Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle, Fredericia og Give Nr. 25 juni 2014 Indhold Side 1 Man skal deltage Side 4 Danskuddannelse1 = Dansk Og Dannelse Side 6 Besøg på Carlsberg Side 7 At hæmme eller fremme Side 8 Vi søger job på sprogcentret Her finder du os Azra Hasanbegovic på sin faste plads i byrådssalen. Azra er 55 år. Cand. jura, snart MA i Sundhedsfremme. Uddannelseskonsulent på CETT. Valgt ind i Vejle Byråd for perioden for Socialdemokraterne. Man skal deltage Om at komme til Danmark og blive involveret i politik Af erhvervs- og udviklingskonsulent Elna Leth Pedersen Dengang jeg kom til Danmark tænkte jeg ikke på at forstå det politiske system. Jeg var mere optaget af, hvordan vi skulle få vores almindelige liv op at stå igen, og hvad vi skulle stille op i et fremmed land. Således fortæller Azra Hasanbegovic, som i november 2013 blev valgt ind i Vejle Byråd. Hendes proces med at komme til Danmark og sætte sig ind i det politiske system og blive i stand til at deltage i dansk politik har været lang og lærerig. Hendes udgangspunkt ligner det udgangspunkt, som mange af sprogcentrets nuværende kursister har. Jeg vidste ikke noget om politik i Danmark de første 3-4 år. Jeg vidste ikke engang, hvem der var statsminister. Fortsættes side 2

2 Byrådssalen, hvor de 31 byrådsmedlemmer holder møde 1-2 gange i måneden. Plads til forskellige holdninger Azra kom til Danmark i 1992 og boede de første 3 år på asylcenter i Silkeborg. Hun fortæller, at hun trods sine bekymringer for sin situation og sin familie hurtigt begyndte at reflektere over, hvad der foregik i hendes omgivelser: Der gik ikke lang tid, før jeg begyndte at tænke tanker om, hvor dejligt det var at kunne snakke frit om tingene uden at være bange for konsekvenserne. Det var især asylcentreter-personalets indbyrdes relationerne og relationerne mellem personalet og asylansøgerne, der gjorde mig nysgerrig, for de var noget anderledes end det, jeg var vant til hjemmefra. Efter ca. ½ år begyndte at jeg involvere mig mere aktivt i de bestyrelsesagtige fora på asylcentret, hvor vi skulle tage beslut- Kolofon Redaktion: Anne-Marie Hatami-Rezania, Anne Mette Boysen Nielsen, Birger Sørensen, Elna Leth Pedersen og Dorthe Nielsen (ansvarshavende). Layout: Niels Dalager Tryk: JTO-ELBO Grafisk Oplag: 500 Abonnement: i dialog er et nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle, Fredericia og Give, der informerer om sprogcentrets aktiviteter. i dialog udkommer fire gange om året. Du kan abonnere på en elektronisk udgave af nyhedsbrevet ved at maile til og komme på maillisten. ninger om noget. Det var meget fascinerende at se, at der var plads til mange forskellige holdninger. Det var ikke os, som boede på asylcentret, der kunne finde ud af det, men personalet der fik os til at snakke med hinanden og ikke om hinanden. Nysgerrighed og frustration Azra beskriver selv den første periode efter hun og familien opnåede permanent opholdstilladelse, som præget af stor nysgerrighed, men også af stor frustration: Da jeg fik permanent opholdstilladelse i juni 1995, flyttede vi til Vejle, og jeg blev tilmeldt undervisning. Der fik jeg virkelig appetit på at finde ud af mere. Men jeg blev også meget sur og irriteret over, at jeg ikke kunne bruge noget som helst af min oprindelige uddannelse. Jeg troede selv dengang, hvis man kom til Danmark med akademisk baggrund og havde noget efteruddannelse, så ville jeg kunne konvertere det og bruge det målrettet, så jeg kunne fortsætte i mit fag. Jeg er først klar over nu, mange år senere, at det ville være fuldstændigt umuligt. Der var nogle forudsætninger, der skulle være til stede først. Men dengang blev jeg sur, så jeg tænkte nu skal jeg lige vise jer, hvad jeg kan. Så jeg har brugt meget energi og krudt på selv at lære det, som ikke blev inddraget i undervisningen. Jeg begyndte at læse aviser, og jeg gik virkelig i dybden med, hvad en overskrift dækkede over. Heldigvis havde jeg en person i mit netværk, min fætters danske kone, som kunne forklare mig baggrunden for nogle af de ting, jeg læste om. Og ved hjælp af hende kunne jeg også sætte mig ind i det politiske. 2

3 Det betaler sig at sige sin mening Efter en episode, hvor Azra havde været kritisk og stillet krav til sin søns lærer, blev hun foreslået at stille op til skolebestyrelsen. Der sad hun fra 2001 i 7 år, de første 4 år som almindeligt medlem, de sidste tre år som skolebestyrelsesformand. Hun var den første skolebestyrelsesformand med anden etnisk baggrund i Vejle. Det var i de år, at jeg virkelig fik appetit for det politiske, for jeg kunne se, at det betaler sig at sige sin mening, tale højt om tingene og bevare sin integritet. Senere kom jeg i Integrationsrådet, hvor jeg i en anden rolle begyndte at stille nogle spørgsmål til embedsmændene og stille nogle underlige spørgsmål. Det var der, hvor jeg blev mere og mere fortrolig med arbejdet og blev bevidst om mine egne behov og de krav, jeg havde. Politisk aktiv før og nu Azra var aktiv i politik i eks Eksjugoslavien og sad både i parlamentet og i en kommunalbestyrelse. Hun finder selv, at det er svært at sammenligne politik i eks Eksjugoslavien og Danmark, fordi der i eks Eksjugoslavien var et et-parti system, hvor man ikke kunne sige ledelsen imod. Derudover blev hun af partiledelsen udvalgt til at stille op, da hun havde gjort sig bemærket Til forberedende møde i den socialdemokratiske gruppe. i sin professionelle karriere. Men alt andet lige, var det ikke en fremmed tanke for hende, da hun blev foreslået at gå ind i politik i Danmark. Flemming Christensen spørger mig lige så stille, om jeg ville ind i SF. Sådan en kvinde har vi brug for, sagde han. Og så tænkte jeg, det måske var på tide, at jeg meldte mig ind i et parti. Og så havde jeg to muligheder, SF eller Socialdemokraterne. Og jeg har faktisk brugt et ½ år for at finde ud af, hvilket parti der lå nærmest på mine holdninger det tog mig lidt tid. Og den dag i dag jeg kan stadig stoppe op og tænke, hvorfor er det, at man ikke kan blive enig med sig selv. Jeg talte med nogle gode personer om det og har konkluderet, at jeg er mest socialdemokrat også i forhold til mit politiske liv i Bosnien. Det vil sige, når jeg tænker på det, jeg er opvokset med og det samfund jeg har været del af og det samfund, jeg er blevet del af. Der er rigtig mange modsætninger, men det der binder dem sammen og er fælles, er det, jeg har fundet i Socialdemokratiet. Jeg prøver at fastholde kernen af det, der optager mig nu, og jeg fungerer godt, med den måde, jeg sorterer i det på. Et råd til sprogcenterets kursister Adspurgt om Azra kan give kursisterne på sprogcentret et godt råd i forhold til, at de ligesom hende kan føle sig frustreret og bekymret over, hvad de skal med deres liv her i Danmark, siger hun: Jeg vil give dem det råd, at de ikke skal lytte til alt det, som medierne kommer med. Medierne, radioerne, aviserne og så videre lever af at lave de historier som sælger, så de skal ikke lade sig skræmme. Nogle gange skal man tage det med ro og koncentrere sig om sig selv og sin egen situation med. Lær sprog. Jeg kan ikke understrege nok, hvor vigtigt det er at, man lærer det danske sprog. Alt det andet kan man blive snydt med. Det er også godt, hvis man finder et job, hvor man kan begå sig verbalt, men hvis man får et fysisk hårdt arbejde, hvor man arbejder isoleret og ikke åbner sin mund i løbet af dagen, lærer man ingenting. Så har man ingenting, når kroppen ikke kan holde til det hårde fysiske arbejde længere. Involver dig. Jeg startede på asylcentret med at engagere mig i de forskellige ting. Involver dig der, hvor du har dine børn; i skolebestyrelser, i lokale foreninger, i etniske foreninger, i danske foreninger, spørg ind til hvordan man gør de forskellige ting, og det du undrer sig over. Vis nysgerrighed, vær ikke bange for at lave fejl, men lær af dem. Og lad dig ikke skræmme af alle de historier, for jo mere skræmt du bliver og trækker dig tilbage, desto stærkere bliver de kræfter, der siger, at der ikke er plads til os alle sammen. Så vis mod og gør dig umage, og vis at jeg er her jeg er her for at bidrage med noget. Man skal ikke være tilskuer til sit liv, man skal være deltager. 3

4 Danskuddannelse 1 = Dansk Og Dannelse Af sproglærer Kirsten Rasmussen og erhvervs- og udviklingskonsulent, Elna Leth Pedersen På Danskuddannelse 1 (DU1) går kursister, som er ægte eller latinske analfabeter. Ægte analfabeter kaldes de kursister, som ikke har lært skriftsprog på deres modersmål, hvorimod latinske analfabeter skriver på deres modersmål, men kender ikke det latinske alfabet. At undervise på DU1 kræver stor pædagogisk forståelse, stor tålmodighed og høj kreativitet. For hvordan sikres kursisternes læring, når tilegnelse af ordforråd, omverdensforståelse og diverse grammatiske principper skal memoreres kun ved hjælp af det talte sprog? Helt konkret kan det gøres ved, at kursisterne tager udgangspunkt i noget konkret fra deres dagligdag, f.eks. et fysisk rum. De skiftes til at stille hinanden spørgsmål og svare i henhold til det sproglige niveau, de er nået til, f.eks: Hvad er det?, hvordan bruges det? hvorfor gør man? hvem bruger det? Mens kursisterne taler om konkrete fysiske ting, tager underviserne billeder. I den efterfølgende lektion er billederne via computeren projekteret op på tavlen, og underviserne kan nu stille uddybende spørgsmål eller perspektivere situationen. På Sprogcenter Vejle er kursisterne hovedpersonerne i undervisningen på DU1. Der anvendes selvfølgelig bestemte lærebogssystemer for at sikre målene for de enkelte moduler, men kun noget af tiden. For at sikre at undervisningen tilsvarer kursisternes kontekst og sproglige behov udfoldes sproget også dynamisk i samspil mellem undervisere og kursister. Også kursisterne bidrager aktivt til at udvide ordforrådet, idet de sammenligner situationen på billedet med noget de kender fra deres hjem eller hjemland, og de stiller undrende spørgsmål til medkursister, som gør noget forskelligt fra dem selv. Næste lektion tager et skridt videre, idet kursisterne nu selv og sammen med underviserne skal formulere nøglesætninger til billederne, som er blevet printet ud. Kursisterne skal skrive deres tekster og samle det til små billedstile, som de andre kursister kan læse. Det pædagogiske princip er, at autentisk praksis fra kursisternes hverdag skal omformes ved hjælp af billeder til tale, lytte, læse og skriveøvelser. 4

5 For at få løst ovenstående spørgsmål, må underviserne være ordstyrere i forhold til at få etableret et samarbejde, kursisterne imellem. Underviserne lægger sproglig træning ind i at drøfte spørgsmålene på et utal af måder, så kursisterne opnår sikkerhed i at anvende ordforrådet. Samtidig viser underviserne vejen for en demokratisk proces, som f.eks. at vælge en klasserepræsentant, der kan holde kaffeklubmøder med repræsentanter fra de andre klasser. Med denne proces bliver ordforråd, sætningsstruktur og bøjningsendelser gentaget og omformuleret på en dynamisk måde et utal af gange af både kursister og undervisere. Dermed bliver kursisternes hukommelse og koncentration både udfordret og støttet idet kursisterne, når de skal genkalde sig ordet eller formuleringen, ikke kun skal tænke på lyden men også kan tænke på ordet eller formuleringen i en erfaret kontekst. Ovenstående undervisningsmodel gælder ikke kun konkrete fysiske ting, som f.eks. indretningen af og inventaret i et køkken. Kursisterne skal også lære at indgå i meningsudvekslinger i grupper og sætte ord på deres følelser. Dermed kommer dannelsesbegrebet ind i undervisningen. Igen er det vigtigt for undervisningen, at den tager udgangspunkt i kursisternes hverdagspraksis og sproglige behov. Dermed bliver det abstrakte gjort konkret, idet kursister lærer ordforråd og sproglige handlinger i en konkret proces, hvor emnet ikke kun fanges på billedet men også fanges i handlinger, som f.eks. at trække lod, at stemme, at gå på omgang osv. Kursisterne lærer sproget, fordi de har behov for det og de er medstemmende om, hvor meget perspektivering, der skal knyttes til de enkelte situationer. Den fælles brug af et køkken, flere hold imellem, kan udgøre en kærkommen situation til at opøve nærdemokratiske sproglige kompetencer for: hvem skal indkøbe kaffen og hvordan betaler man for kaffen?, hvem skal rydde op og hvornår, og hvordan skiftes man?, hvordan og hvem skal man klage til, hvis man er utilfreds med noget? Således handler undervisningen på DU1 om at få integreret sprogtilegnelse med en dannelsesproces, som indebærer en fælles forståelse af og enighed om, hvordan man gebærder sig på holdet, på sprogcentret og i samfundet generelt. 5

6 Besøg på Carlsberg Af Jeanette Laursen, Karen Mønster og Anne-Marie Hatami-Rezania, sproglærere Colaflasker ved produktionsstart. I løbet af en danskuddannelse kommer emnet arbejde/arbejdsmarkedet ind i undervisningen på mange måder og på mange niveauer. Virksomhedsbesøg kan give et godt indblik i arbejds- og produktionsforhold, skabe kendskab til lokale arbejdspladser og kan motivere og stimulere ordforrådsindlæringen. I sidste måned besøgte 3 fortsætterhold fordelt på to grupper således Carlsberg Danmark i Fredericia. Carlsberg Danmark A/S er en højteknologisk arbejdsplads med kun få medarbejdere i selve produktions- og lagerområdet. Det havde i forarbejdet i klasserne givet anledning til at kigge på den historiske udvikling fra Carlsbergs start til nu, og ikke mindst på den udvikling, der er sket inden for produktionsarbejde. Her er tungt og monotont fysisk arbejde erstattet af robotter og andre maskiner, således at de job, der er i produktionen, mere har karakter af processtyring og kontrol. Bryggeriet i Fredericia blev taget i brug i 1779, først som Fredericia Bryggeri A/S, senere som Tuborg - Fredericia Bryggeri, indtil det i 1998 blev fusioneret ind i Carlsberg Danmark A/S. I 2003 blev det selvstændigt drevne Coca-Cola Tapperierne A/S ligeledes fusioneret ind i virksomheden. Siden 2008 har stort set hele produktionen af øl samt al tapning af sodavand (Coca-Cola, Sprite, Schweppes, Carlsberg Sport, vand og Tuborg Squash) til det danske marked og grænsebutikkerne været samlet i Fredericia. På Carlsberg i Fredericia produceres der således 280 millioner liter øl og 307 millioner liter læskedrik årligt, og der produceres øl og vand 24 timer i døgnet. Besøget på Carlsberg indledtes med en introduktion til hele virksomheden, hvorefter vi alle blev iklædt kitler, hårnet og sikkerhedssko, inden rundvisningen kunne begynde. Vi be- Kitler, hårnet og sikkerhedssko. Så skulle man være klar til et besøg. Der var stort set ingen mennesker i det store produktionsområde. Kun nogle enkelte, som udførte kontrolarbejde. 6

7 At hæmme eller at fremme Af Dorthe Nielsen, forstander Skiliften bliver dette hjørne af mono-railen passende kaldt. søgte læskedrikafdelingens produktionsområde, som er kæmpestort. Der er 4 flaskekolonner, der producerer hhv halvliters-flasker, halvanden liters flasker og liters i timen. Desuden er der en dåsekolonne, som producerer dåser i timen og en kolonne, der producerer ,25 cl glasflasker i timen. Først blandes sukkerlage og koncentrat til sirup, der så blandes op med vand. Resten foregår i en samlet proces. Små reagensglaslignende plastichylstre med gevind kører ind i en tunnel, hvor de opvarmes og derefter køres ind i en matrice, hvor de pustes op og får den rigtige form og afkøles. Flasken kører videre, fyldes med læskedrik, får etiket og låg på, og pakkes i kasser, der efterfølgende pakkes på paller. Hele arbejdsgangen er fuldautomatisk. Pallerne transporteres til højlageret til senere levering. Højlageret er en kæmpebygning med plads til paller, der håndteres af 18 fuldautomatiske kraner. Transport til og fra højlager og produktionskolonner foregår ved hjælp af et fuldautomatisk monorail- system, der består af to skinnesystemer med i alt 272 vogne. Det var meget påfaldende, at der stort set ingen mennesker var i det store produktionsområde. Kun nogle enkelte medarbejdere, som udførte kontrolarbejde, fx kontrol med flaskernes form og kvalitet. Vi var alle meget fascinerede af flaskeproduktionen. Den blev der snakket en del om efterfølgende. Men ellers var det især den totale fuldautomatisering, der gjorde indtryk og gav anledning til snak om fremtidens kvalifikationskrav og arbejdsmuligheder. Når der indgås forlig i Folketinget, indebærer det, at nogle skal betale for at andre kan få. Der vil ofte være en omfordeling af midler, og det foregår gerne i al hast. Det gjorde det også, da forliget mellem regeringen og Enhedslisten om den midlertidige arbejdsmarkedsydelse blev indgået i eftersommeren Vi ved, at Danmark har eller får brug for højt uddannet udenlandsk arbejdskraft eller nye talenter, som man også kalder dem. For at fastholde disse er det nødvendigt, at de får et socialt liv i Danmark uden for arbejdspladsen. Og at deres medfølgende ægtefæller også får arbejde. Dette kræver, at man får et godt tilbud om at lære dansk. Med den nye lov om danskundervisning for udlændinge, der trådte i kraft den 1. januar i år, blev der opbygget to parallelle undervisningssystemer, nemlig de tre Danskuddannelser og Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning (AD). Og formålet var besparelser på området. Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning er begynderundervisning, der består af 5 forløb af 50 timer, altså i alt 250 timer, og de skal være afsluttet inden for 1 ½ år. Og deltagerne er arbejdskraftindvandrere, disses ægtefæller samt au pair-personer og udenlandske studerende. Det viser sig imidlertid nu, hvor ændringerne er trådt i kraft og har virket 4-5 måneder, at de ikke ligefrem fremmer danskindlæringen hos disse grupper. For eksempel underviser Sprogcenter Vejle lægefagligt personale på Sygehus Lillebælt, og det har vi gjort i mange år. Med den nye lov om AD er det imidlertid næsten umuligt at finansiere denne undervisning. Der kommer normalt ikke lige 10 nye læger på en gang, men kun 3 5 læger, og de skal have tilbudt AD. 5 personer på et hold udløser knap kr, og det kan man ikke få 50 timers undervisning for. Det vil sige, at man ikke længere er i stand til at give disse højtuddannede udlændinge et målrettet begyndertilbud, men bliver nødt til at sætte dem på almindelig begynderhold. På andre store virksomheder i/ved Vejle Kommune ansætter man hvert år unge udviklere fra hele verden. De skal nu tilbydes AD. Tidligere fik de 3 timer om ugen i arbejdstiden, og det vil de gerne fortsætte med, men det kan de ikke, for så bliver de ikke færdige med deres 5 AD-forløb inden for 1½ år; de kan derfor ikke få mere danskundervisning, når de 1½ år er gået. Hvad gør vi så? Jo, vi tilbyder dem fjernundervisning 2 timer om ugen ud over den lærerstøttede undervisning på tre timer, så kan de nå at afslutte forløbet inden for 1½ år. Problemet er blot, at ikke mange benytter sig af tilbuddet, for det har de ikke tid til. Deres arbejde opsluger dem helt, de rejser meget, og de prioriterer arbejdet frem for sprogundervisningen. Og det er jo også derfor, at de er kommet hertil, så vi kan ikke klandre dem for denne prioritering. Den nye lovgivning har vist sig at være en hæmmer og ikke en fremmer for danskindlæringen hos store dele af vores højtuddannede udenlandske arbejdskraft. Jeg håber, det bliver ændret ved en evaluering af loven. 7

8 Vi søger job på sprogcentret Af Maria Boleman, sproglærer, og Sonja Sørensen og Sofia Rodrigues, kursister på Sprogcenter Vejle Sonja Sørensen og Sofia Rodrigues ved deres PP-show. Kursister på sprogcentrets danskuddannelser 2 og 3 har været på et 3 uger langt arbejdsmarkedsrettet undervisningsforløb. Her skulle de blandt andet finde en jobannonce, skrive et CV og en ansøgning og forberede sig til en jobsamtale. Men hvordan gør man det som udlænding her i Danmark? To af kursisterne, Sonja og Sofia, som har deltaget i en Workindenmark workshop om ovennævnte emner, har delt deres guldkorn ud ved at holde et oplæg i form af en power point præsentation for deres medkursister. Hermed følger et kort uddrag af deres præsentation. Sonja fortæller: Workindenmark (www.workindenmark.dk) har et specielt program på engelsk for internationale ægtefæller, der hedder Spouse Programme, og som tilbyder jobsøgningskurser, personlig hjælp, gruppemøder, hjælp til at finde praktikplads og til at skrive et bedre CV og en bedre ansøgning. Desuden får man forslag til, hvordan man bedst kan kontakte virksomheder, og til, hvordan man forbereder sig til og gennemfører en jobsamtale. Sonja fortsætter: Et CV skal vise faktuelle informationer om én og skal være ens marketingsværktøj. Man må ikke bruge et skabelon-layout, man skal lave sit eget layout! Arbejdsgiverne bruger mange gange kun et minut på et CV. Derfor skal det med det samme fange deres opmærksomhed. Desuden er det meget vigtigt, at man starter CV-et med et overskrift, hvor man kort beskriver sine faglige kompetencer til det job, man søger. Derefter følger personlige oplysninger, personlig profil, erhvervserfaring, uddannelse, sprogkundskaber, IT-kundskaber og andre relevante informationer, der er specifikke og interessante for læseren - og til sidst referencer. Sofia fortæller: Før man skriver en ansøgning, skal man undersøge virksomheden, og man skal have grundige informationer om den. Man skal blandt andet tænke på følgende punkter: Hvordan matcher ens kompetencer jobbet?, Hvorfor ønsker man netop at arbejde for denne virksomhed? Hvilke fordele vil virksomheden vinde ved at ansætte én? Man skal være kort og præcis og skrive max. en A4-side. Man skal vælge de 3-5 vigtigste krav fra annoncen og besvare dem omhyggeligt. Strukturen i ansøgningsbrevet skal have følgende punkter: personlige oplysninger og kontaktoplysninger, fangende overskrift, indledning, motivation for at søge, faglig baggrund, personlig baggrund og afslutning. Man skal sørge for at slutte positivt: Jeg ser frem til en personlig samtale. Om jobsamtalen fortæller Sofia: Forberedelsen betyder alt. Man skal være aktiv og stille spørgsmål ved jobsamtalen. Man får ofte stillet følgende spørgsmål: Fortæl os noget om dig selv! Beskriv en konfliktsituation, du har oplevet! Hvordan har du løst den?, Hvorfor har du søgt job netop i denne virksomhed? og Nævn 3 af dine svage eller stærke sider! Til sidst slutter Sofia af med et godt råd: Hvis virksomheden tilbyde kaffe, te, vand, etc. ved jobsamtalen, skal man sige: Ja, tak! til det, fordi det er dit første Ja til virksomheden. Efter dette vellykkede og interessante oplæg gik kursisterne i gang med at skrive deres CV og ansøgning på dansk. Det var ikke nemt at opfylde disse faktuelle krav og samtidig leve op til de udfordringer, det danske sprog stiller dem overfor. Men jeg er som lærer i dansk er slet ikke nervøs for, at de ikke kan klare denne opgave. Jeg ved, at alle på holdet har de faglige kompetencer til før eller senere at finde et job, som svarer til deres forventninger. Og hvad de sproglige kompetencer angår, så skal vi nok arbejde på, at det i hvert fald ikke bliver sproget, som forhindrer dem i at få jobbet. Her finder du os Sprogcenter Vejle Klostergade Vejle Tlf Kontortid: mandag - torsdag fredag Sprogcenter Fredericia Prangervej Fredericia Tlf Kontortid: mandag - fredag Sprogcenter Give Hjortsvangen Give Tlf Kontortid: mandag - fredag SPROGETPÅARBEJDEDANSKICENTRUMKULTU RISPILINTERNATIONALTMILJØDIALOGOGBEVÆ GELSEVIDENOGUDVIKLINGMÅLOGRESULTATER

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål Tænk på indhold, branche, arbejdstid og geografi. Lav grundig research Søg viden om jobbet og virksomheden. Brug internettet

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 4 26,7% Asiatisk 3 20,0% Afrikansk 0 0,0% Nordeuropæisk 0 0,0% Vesteuropæisk 2 13,3% Østeuropæisk 4 26,7% Sydeuropæisk 1 6,7% Anden 1 6,7% I alt 15 100,0% Hvor

Læs mere

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Lærdansk Erhverv God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Danskundervisning, modtageprogrammer, undervisning i dansk kultur og samfundsforståelse 2 Gode tilbud til erhvervslivet Har jeres

Læs mere

Dansk 1960erne-70erne

Dansk 1960erne-70erne Dansk 1960erne-70erne Introduktion Dansk bliver i 1900-tallets midte lige så stille grundskolens vigtigste fag. I Den Blå betænkning er faget det første, der beskrives, og det sker med de indledende ord:

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål : Tænk på indhold, branche, arbejdstid, geografi. Brug internettet HK Jobformidling har sin egen database på www.mithk.dk.

Læs mere

Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven. Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner

Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven. Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner Indhold: Borgerens rettigheder og pligter jf. Integrationsloven Integrationsøkonomi Danskuddannelse Nogle karakteristika for særlig effektfulde kommuner Status på Vejen Kommunes integrationsindsats.. Indgåelse

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Science i børnehøjde

Science i børnehøjde Indledning Esbjerg kommunes indsatsområde, Science, som startede i 2013, var en ny måde, for os pædagoger i Børnhus Syd, at tænke på. Det var en stor udfordring for os at tilpasse et forløb for 3-4 årige,

Læs mere

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Konflikter med kunder. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henrik og Lisbeth, hvor Henrik

Læs mere

Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning

Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning 1 Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning - vejledning om organiseringen af den arbejdsmarkedsrettede begynderundervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Undervisningsministeriet Juni 2014 2 Indhold Indledning

Læs mere

Så er du tættere på jobbet. Goddag til Boost dit CV og ansøgning

Så er du tættere på jobbet. Goddag til Boost dit CV og ansøgning Så er du tættere på jobbet Goddag til Boost dit CV og ansøgning Så er du tættere på jobbet Min historie og baggrund for at være her i dag! Bibliotekar i 14 år Forlagsredaktør og chef i 8 år FYRET og 51

Læs mere

Jeg tror vi har rekord deltagelse for skolebestyrelsens årsberetning men bare rolig den er kort og vi glæder os også til foredraget bagefter.

Jeg tror vi har rekord deltagelse for skolebestyrelsens årsberetning men bare rolig den er kort og vi glæder os også til foredraget bagefter. Skolebestyrelsens årsberetning 2012. Jeg tror vi har rekord deltagelse for skolebestyrelsens årsberetning men bare rolig den er kort og vi glæder os også til foredraget bagefter. Hvad skal vi? Det er skolebestyrelsens

Læs mere

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk Lærdansk Velkommen til Lærdansk 2 Kære kursist Vi er glade for at byde dig velkommen hos Lærdansk, og vil gøre vores til, at du får et godt forløb hos os. Pjecen her indeholder en række informationer,

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Bueskyttens læring til lederne

Bueskyttens læring til lederne 1 Bueskyttens læring til lederne Vi sad 3500 ledere nede i konferencesalen, da han pludselig dukkede op på scenen foran os med en stor konkurrencebue. Han lagde en pil på, trak linen og pilen baglæns alt

Læs mere

Demenssygeplejerske, Tinna Klingberg.

Demenssygeplejerske, Tinna Klingberg. Kursus for pårørende til mennesker med demens. Undersøgelsens problemstilling: Betydningen af at deltage i et kursus for pårørende til demensramte, og hvordan det afspejles i håndteringen af hverdagslivet

Læs mere

3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013

3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013 3 skridt nærmere karrieren 30. april 2013 Agenda Forberedelse Hvilken type af job drømmer du om træd 3 skridt tilbage Dine kompetencer - EFU-modellen Vær forberedt og på forkant Kontekst og spørgsmål

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012.

Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012. Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012. Antal tilbagemeldinger: 157 ud af 172 mulige 1: Havde du problemer

Læs mere

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem?

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Præsentation og debat af hovedresultater fra forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på eud v/ videnskabelig assistent Rikke Brown, Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

Rekrutteringsanalyse 2013/14

Rekrutteringsanalyse 2013/14 e s y l a n a s g n i r Rekrutte 2013/14 Indhold Baggrund Side 3 Resumé Side 4 Fire vigtige rekrutteringstendenser for jobsøgeren Side 5 Øvrige rekrutteringstendenser Side 17 Highlights fra rekrutteringsanalyserne

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00 »Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«- UgebrevetA4.dk 31-01-2016 22:00:46 LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER. Øvelsesinstruktion - lærer TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV

ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER. Øvelsesinstruktion - lærer TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV Øvelsesinstruktion - lærer ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV Speed date Øvelsens formål: At eleverne får sat egne tanker i spil, som relaterer sig til temaet #privatliv. At eleverne

Læs mere

Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning

Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning Projekt Dansk På Arbejdspladsen / IP-projektet Herlev Kommune (Projektkoordinator = myndighedsperson;

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

FÅ SUCCES MED DIN JOBSØGNING

FÅ SUCCES MED DIN JOBSØGNING FÅ SUCCES MED DIN JOBSØGNING Karrieredagene 6. marts 2015 FLEMMING KLUGE Kluge & Partners A/S - Owner Sales-Force1 A/S Founder and Partner Glocalnet A/S CEO ATEA A/S (Merkantildata) Sales Director TELENOR

Læs mere

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Integration på arbejdsmarkedet er en helt central del af integrationen i det danske samfund. En forstærket indsats for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Interview med afdelingsøkonoma

Interview med afdelingsøkonoma Interview med afdelingsøkonoma Sonja: Ja. Altså, lige først så vil jeg sådan lidt høre om, hvordan du oplever fællesskabet her på arbejdspladsen. Altså, hvordan har folk sammen det, både når de arbejder

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

- 1 - Skolens egne projekter - herunder også projekter i SFO. Projekt idrætsklasser

- 1 - Skolens egne projekter - herunder også projekter i SFO. Projekt idrætsklasser Skolens egne projekter - herunder også projekter i SFO Projekt idrætsklasser Status På baggrund af projektbeskrivelse udarbejdet i samarbejde med 6 idrætsklubber startede 5 idrætsklasser på Sønderagerskolen

Læs mere

Forløb i dansk om Skagen med fokus på efterbearbejdning og evaluering, 2 uger, 5. klasse, Møllevangskolen, Århus

Forløb i dansk om Skagen med fokus på efterbearbejdning og evaluering, 2 uger, 5. klasse, Møllevangskolen, Århus Forløb i dansk om Skagen med fokus på efterbearbejdning og evaluering, 2 uger, 5. klasse, Møllevangskolen, Århus FRA FÆLLES MÅL Kompetenceområde: Kommunikation og it/ fremstilling - frit formuleret Vidensmål:

Læs mere

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner?

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? For unge under 25 Om tirsdagen For grupper Om fredagen X 1. Hvad koster telefon + fri sms om måneden?

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Mit navn er Ásthildur Eygló Ástudóttir, jeg har taget på udveksling til Island, Vík í Mýrdal, på et lille plejehjem der hedder Hjallatún. Min email adresse er: eygloo@gmail.com

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Generalforsamling 5. april 2011.

Generalforsamling 5. april 2011. Generalforsamling 5. april 2011. Der er så dejligt ude på landet, således begynder et af H. C. Andersens mest kendte eventyr: Den grimme ælling, og det er vel på sin plads at citere netop denne berømte

Læs mere

Hjælp til jobsøgningen

Hjælp til jobsøgningen Hjælp til jobsøgningen FOA Århus Jobmatch Hjælp til jobsøgningen I denne folder finder du inspiration til jobsøgning. Da det kan være længe siden, du sidst har lavet enten ansøgning, CV eller andet relateret

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

PRØVE I PRAKTIKKEN FYRAFTENSMØDE OM PRØVEN I PRAKTIKKEN

PRØVE I PRAKTIKKEN FYRAFTENSMØDE OM PRØVEN I PRAKTIKKEN PRØVE I PRAKTIKKEN INDHOLD Status på prøveerfaringer Summegruppe Regler og rammer for prøven Forskelle på rollen som vejleder og som eksaminator Prøvens forløb DRØFT MED DEM SOM SIDDER VED SIDEN AF DIG.

Læs mere

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af.

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af. Ansøgning gode råd Din ansøgning skal i bund og grund være et argument for, hvorfor netop du skal inviteres ind til en samtale. I ansøgningen har du mulighed for at give et indtryk af din personlighed

Læs mere

Hotel og Restaurant Opfølgningsplan 2015

Hotel og Restaurant Opfølgningsplan 2015 Opfølgning og evaluering på sidste års indsatser udfyldes. Derefter udvælges mindst 5 indsatser indenfor prioriteringsområderne til forbedring jvf. skolens kvalitetscirkel ud fra dataindsamlingen i 2014

Læs mere

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender Lærervejledning til det interaktive udtaleprogram Til underviser På denne side vil du kunne få et hurtigt overblik over, hvad vores interaktive udtaleprogram er, og hvad programmet kan bruges til. På siderne

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA 2011

ANSØGNINGSSKEMA 2011 ANSØGNINGSSKEMA 2011 Når du ansøger: 1. Dette skema skal udfyldes af enhver, der søger optagelse på Menighedsfakultetets 4-årige bacheloruddannelse i teologi. Der gøres opmærksom på, at du samtidig med

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Seniorjobberen. 28 januar 2016. Endestationen ved afslutningen af arbejdslivet. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 1. Nyhedsbrev

Seniorjobberen. 28 januar 2016. Endestationen ved afslutningen af arbejdslivet. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 1. Nyhedsbrev 28 januar 2016 Nr. 1-28. januar 2016. Nr. 1 Endestationen ved afslutningen af arbejdslivet har været på besøg på Toilettet med opsyn ved Nørreport Station og talt med seniorjobber Steen Erik Svendsen.

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN KVINDE 26 ÅR KONVERTERET TIL ISLAM BÆRER TØRKLÆDE NYUDDANNET JURIST ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1) Introduktion til scenen: Fahilla har

Læs mere

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7 31 oktober 2013 Nr. 7-31. oktober 2013. Nr. 7 Seniorjobbere: Skriv endelig at vi morer os Der er plads til flere på Københavns Stadsarkiv Fotos: Per Sichlau Hvis man gerne vil vide, hvad børn vejede og

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787

Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787 Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787 Kære konfirmander, forældre og familie og venner. Lige når foråret er allersmukkest

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Petersmindevej 50 5100 Odense C C.F. Tietgens Boulevard 27 5220 Odense SØ Tlf. 66 13 66 70

Petersmindevej 50 5100 Odense C C.F. Tietgens Boulevard 27 5220 Odense SØ Tlf. 66 13 66 70 For at imødekomme den forventede mangel på faglært og ufaglært arbejdskraft i forbindelse med de store byggeprojekter i Odense og på Fyn i de kommende år, vil vi gerne tilbyde et afklarende og uddannelsesforberedende

Læs mere

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk hen@ams.dk asc@ams.dk Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. KL har den 2. september 2013 modtaget udkast til forslag til

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre KVINFOs MENTOR NETVÆRK KVINFOs MENTOR NETVÆRK åbner døre mentee Alle burde have en mentor! Sådan lyder rådet fra mentee Scholastique Nyiragwanesa. Scholastique har været i et mentorforløb med Britta i

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014

Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Pilates B Nyhedsbrev Juni 2014 Sommertræning SOMMER! Længe ventet for de fleste den er her nu! Så nyd det hver dag og vær god ved dig selv og din krop. Hvis du skal nyde den skønne danske sommer hjemme

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

25-10-2011. Sprogpakken. Introduktion til Sprogpakken. Introduktion. Velkommen til Sprogpakken. Præsentation af Sprogpakken. Hvorfor er sprog vigtigt?

25-10-2011. Sprogpakken. Introduktion til Sprogpakken. Introduktion. Velkommen til Sprogpakken. Præsentation af Sprogpakken. Hvorfor er sprog vigtigt? Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Velkommen til Sprogpakken Introduktion Præsentation af Sprogpakken Hvorfor er sprog vigtigt? Personlige, sociale begrundelser: Sproget styrker barnets personlige,

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Australien Navn: Marlene S Lomholt Poulsen Email: 140696@viauc.dk Evt. rejsekammerat: Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: Via University College Horsens Holdnummer: SIHS12-V-1

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

IA Sprog Hejrevej 26, 2 2400 København NV. Virksomhedsplan

IA Sprog Hejrevej 26, 2 2400 København NV. Virksomhedsplan Virksomhedsplan 2013 Om IA Sprog Kursisternes travle liv og internettets muligheder er den cocktail, som tilsammen danner forudsætningen for mange af IA Sprogs nye tiltag i 2013. Hvor 2012 for IA Sprog

Læs mere

Hvordan bliver en læringshistorie til?

Hvordan bliver en læringshistorie til? Læringshistorier 1 Hvad er en læringshistorie? Læringshistorier er fortællinger om et barns eller flere børns læring i konkrete situationer. Læringshistorier er en metode til at dokumentere læring, som

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF GRØNLANDSK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF GRØNLANDSK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF GRØNLANDSK 2014-15 Formål på kalaallisut på NIF På NIF undervises der fra modersmålsundervisning til begynder niveau, derfor undervises der i niveaudeling. Mål og delmål I begynderundervisningen

Læs mere

Så kører Netværkslokomotivet

Så kører Netværkslokomotivet Så kører Netværkslokomotivet Skal du med? VEJLE 2013 Nye muligheder i hverdagen Kurser og efteruddannelse er vejen frem, når virksomhederne vil holde på arbejdskraften og når medarbejderne vil blive på

Læs mere

Tidsplan for Kommunikation

Tidsplan for Kommunikation Tidsplan for Kommunikation 09:00 Introduktion til AI og Værdsættende Samtale 09:45 Kaffepause 10:00 Gruppeinterview 11:00 Opsamling og spørgsmål 12:00 Frokost 14:00 Kommunikation og kropssprog 14:15 Øvelse

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

En seniorjobansat, der er alle pengene værd!

En seniorjobansat, der er alle pengene værd! 29 oktober 2015 Nr. 9-29. oktober 2015. Nr. 9 En seniorjobansat, der er alle pengene værd! Elsebeth Schytzner, der arbejder i Ydelsesservice, er blevet ansat som vikar i resten af 2015, efter afslutning

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer Bårehold i felten Uddrag af noter fra observationer 1: Vi får et kald til Holst Camping-området, og springer i bilen. Det er en ung pige, de har svært ved at komme i kontakt med. Vi får et fix-punkt at

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning Herning 3. november 2015 Indhold i reformen Målstyret undervisning Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard De nye Fælles Mål Hvordan skal de nye Fælles Mål læses? Folkeskolens

Læs mere

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til deltagere der vil lære nyt i praksis Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg, Trine Teglhus og Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Seniorjobberen. 26 november 2015. Nøglemedarbejderen på Vanløse skole. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 10. Nyhedsbrev

Seniorjobberen. 26 november 2015. Nøglemedarbejderen på Vanløse skole. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 10. Nyhedsbrev 26 november 2015 Nr. 10-26. november 2015. Nr. 10 Nøglemedarbejderen på Vanløse skole Redaktionen har været på Vanløse Skole og lavet et portræt af Dorte Christensen, der er ansat i seniorjob som administrativ

Læs mere

Tryg base- scoringskort for ledere

Tryg base- scoringskort for ledere INSTITUTIONENS NAVN OG ADRESSE: INSTITUTIONENS LEDER: INSTRUKTØRENS NAVN: STARTDATO Tryg base- scoringskort for ledere Et værktøj til at evaluere din organisation før og efter jeres udviklingsarbejde med

Læs mere

Jobcenter. Sprogpraktik med mentorstøtte

Jobcenter. Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Arbejdsrettet danskundervisning Danskundervisning i tilknytning til arbejde har været på den politiske og pædagogiske dagsorden i en årrække. Den udvikling vil fortsætte.

Læs mere

Evaluering af fag og undervisningsforløb

Evaluering af fag og undervisningsforløb Evaluering af fag og undervisningsforløb Spørgeskema til studerende Evaluering af: For hold: Hvorfor evaluere? Evaluering anses for at være vigtig for at vi kan forbedre undervisningen. Din og de øvrige

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere