Folketingsvalg torsdag, den 18. juni 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folketingsvalg torsdag, den 18. juni 2015"

Transkript

1 Dokument nr Sags nr Køreplan Folketingsvalg torsdag, den 18. juni 2015 Valgsekretariat: Borgmester Morten Andersen Tlf , Mobil nr Kommunaldirktør Morten V. Pedersen Tlf , Mobil nr Stabschef John Zola Tlf , Mobil nr (Kontaktperson) Sekretariatsleder Stella Bøttger Tlf , Mobil nr (Kontaktperson) Fuldmægtig Eva Skou Rasmussen Tlf , Mobil nr (Kontaktperson) Borgerservice (spørgsmål vedr. valgliste, valgkort m.v.): Eva Kærbo Andersen Tlf , Mobil nr

2 1. Før valgdagen Det praktiske vedrørende valghandlingen Brevstemmegennemgang Valgdagen inden kl Mødetid Ved afbud/forfald De tilforordnedes opgaver frem til kl Brevstemmer på valgdagen Opgaver på valgdagen mellem kl Der åbnes for vælgerne Fødselsdato Vælgere uden valgkort Stemmeafgivningen Hjælp til stemmeafgivningen De tilforordnedes opgaver under valget Optælling/Opgørelse af valget efter kl Brevstemmer Ubrugte, ombyttede og tilbageleverede stemmesedler Optælling af stemmesedler Indtelefonering af resultatet til Valgsekretariatet snarest efter at optællingen er færdig Afstemningsbogen Yderligere oplysninger om optælling Særligt om stemmesedlens gyldighed og håndteringen af samme Pakkeinstruks Afslutning og aflevering af stemmemateriale og afstemningsbog Tavshedspligts- og ordensbestemmelser Spørgsmål eller problemer Vejledning om åbning af brevstemmer Køreplan

3 1. Før valgdagen 1.1 Det praktiske vedrørende valghandlingen Stemmerum og stemmekasser vil blive opstillet af den tekniske serviceleder på skolen. (Oversigt fremgår af valgmanualen). Til brug for stemmeafgivning udenfor lokalet forefindes 1 stk. plastikurne samt skriveplade. Det bemærkes, at der er rygeforbud på valgstedet/skolen. Husk, at du som valgstyrer/tilforordnet skal have brevstemt, hvis du ikke kan stemme på afstemningstedet. Teknisk serviceleder sørger for flagning, skiltning, opsætning af stemmerum, stemmebokse, valgborde mv. Det anbefales, at Valgstyreformand og Sekretær (administrativ tilforordnet) laver vagtplan for bemanding af valgbordene før den 18. juni 2015 også i forbindelse med madpauser. Forplejning. Valgbestyrelsen har truffet beslutning om, at der sørges for forplejning til valgstederne gennem koordinering af Strategi og Politik. Sekretærerne på de respektive valgsteder kontaktes forinden og der aftales nærmere for hvert sted. Forplejningen leveres af eksterne madsteder Brevstemmegennemgang Vigtigt. Der er foretaget kontrol og gennemgang af brevstemmer inden afstemningens påbegyndelse under vejledning af valgstyrerformanden inden afstemningens påbegyndelse. Dagen før valget, kl. 16, på Bogense Rådhus. Registrering af brevstemmer er forud for dette møde foretaget af Borgerservice og afmærkning ( B ) i valglisten er sket. I mødet kontrolleres, at følgebrevet er udfyldt korrekt med både vælger og modtagerens underskrifter, at der er det korrekte antal stemmekuverter lagt i yderkuverten, og at afmærkning i valglisten er sat ud for den pågældende vælger. Såfremt brevstemmerne ikke er i overensstemmelse med indholdet, gøres bemærkning herom i afstemningsbogen og Valgsekretariatet kontaktes. 2 Køreplan

4 Brevstemmerne opbevares herefter på et sikkert sted, indtil afstemningen er afsluttet. Følgeskrivelserne fungerer som valgkort ved optællingen. 2. Valgdagen inden kl Mødetid Valgsekretærerne møder på de respektive rådhuse kl for at afhente valgmaterialet. Valgmaterialet består af: Stemmesedler, valglister, afstemningsbog, blanke valgkort, indkomne brevstemmer, blyanter, opslag m.v. Derud over medbringes kaffe, the, valgbolcher m.v. af sekretæren. Sekretæren kører herefter ud til de respektive afstemningssteder. De tilforordnede møder på afstemningsstedet kl Ved afbud/forfald Hvis en tilforordnet ikke møder op kl. 8.00, så ringes til vedkommende for at erindre om fremmødet. Telefonnumre på de tilforordnede på afstemningsstederne ses i Valgmanualen. Afbud/forfald : I alle tilfælde kontaktes Valgsekretariatet. I tilfælde af afbud fra tilforordnet meldes dette til Valgsekretariatet, som eventuelt supplerer op med en administrativ tilforordnet. I tilfælde af forfald blandt valgstyrerne konstitueres en ny blandt de tilforordnede af formanden for valgstyrerne. Der suppleres evt. op med en administrativ tilforordnet. I tilfælde af forfald af valgstyrerformand konstitueres en valgstyrerformand ved Borgmester Morten Andersen (Valgbestyrelsen). 2.3 De tilforordnedes opgaver frem til kl Følgende roller fordeles: Valgbogsfører (afstemningsbog) Valglistefører Valgkortmodtager Stemmeseddeludleverer Stemmekassepasser Valgrumsvogter Øvrige til rådighed for stemmeafgivning uden for lokalet. 3 Køreplan

5 Eftertæller og fordeler 300 stemmesedler i bundter af 50 stk. til valgbordet (valgbordene). Der udleveres derefter 100 stemmesedler ad gangen. Hold løbende kontrol med beholdning af stemmesedler. Udleverer valglister, valgkortkasser, blanke valgkort og blyanter til valgbordene. Forsyner stemmeboksene med blyanter, ophænger opslag med oplysning om anmeldte kandidatlister med angivelse af bogstav- og listebetegnelser samt kandidaternes navne (Opslag) samt skilte vedr. stemmevejledning og ombytning af stemmeseddel. Opslagene ophænges også passende steder i stemmelokalet. Hænger opslag på yderdør med telefonnummer/telefonnumre til brug for de vælgere, der har behov for hjælp til stemmeafgivningen Gør klar til valgstyrernes modtagelse af stemmeafgivning i taxa/bil. Der skal altid medvirke 2 tilforordnede/valgstyrere, der sikrer sig vælgerens identitet og giver vælgeren den nødvendige hjælp. En kandidat, der er opstillet til valget, må ikke yde hjælp til stemmeafgivning som valgstyrer eller tilforordnet vælger i sin egenskab af myndighedsperson. Der er derimod ikke noget i vejen for, at den ene valgstyrer/tilforordnede, der yder hjælp til stemmeafgivning som personligt udpeget hjælper, er kandidat. Åbner stemmekasserne, således at disse er klar til at blive kontrolleret af formanden for valgstyrerne inden valghandlingens begyndelse kl Laver vagtplan for valgbordene i samarbejde med formanden for valgstyrerne, også i forbindelse med madpauser (hvis dette ikke allerede er gjort). Sørger for, at der udleveres navneskilte til tilforordnede/valgstyrere /formænd for valgstyrerne. 2.4 Brevstemmer på valgdagen Hvis der modtages brevstemmer på valgdagen, vil de straks blive bragt ud på de respektive afstemningssteder til kontrol der, jf. beskrivelsen ovenfor under punkt 1.2 og afsnit 7 i denne køreplan om åbning af brevstemmer. Brevstemmer, der blev gennemgået dagen før valgdagen, medbringes af Valgsekretæren, jf. afsnit 2.1. Brevstemmerne opbevares herefter på et sikkert sted, indtil afstemningen er afsluttet. Følgeskrivelserne fungerer som valgkort ved optællingen. Først kl må de uåbnede kuverter lægges i stemmekasserne. Følgebrev og stemmesedlen i den uåbnede kuvert må ikke adskilles inden da. 4 Køreplan

6 Se i øvrigt speciel vejledning om åbning af brevstemmer bagerst i køreplanen. 3. Opgaver på valgdagen mellem kl Der åbnes for vælgerne. Valghandlingen åbnes af formanden for valgstyrerne f.eks. således: Det er bestemt, at der i dag skal afholdes valg til Folketinget. Der findes her i lokalet opslag med kandidaternes navne opført i samme rækkefølge som på stemmesedlen samt opslag med vejledning om, hvorledes stemmeafgivningerne foretages. Inden stemmeafgivningen påbegyndes, skal vi have konstateret, om stemmekasserne er tomme, (stemmemodtagerne anmodes om at åbne kasserne og vise de tilstedeværende, at de er tomme, hvorefter stemmemodtagerne straks i de tilstedeværendes påsyn lukker og låser kasserne). Hermed erklæres valget for åbent. Nøglerne opbevares af formanden, indtil afstemningen er ophørt. 3.2 Fødselsdato Alle vælgere skal spørges om deres fødselsdato (ikke cpr.nr.), når de skal have udleveret stemmesedler. Hvis der opstår tvivl om identiteten, fordi vælgeren ikke kan huske sin fødselsdato, kan man bede om yderligere legitimation. 3.3 Vælgere uden valgkort De tilforordnede sørger for, at vælgere uden valgkort bliver forsynet med et erstatningsvalgkort mod legitimation. Såfremt der under valghandlingen opstår tvivl om, hvorvidt en borger er stemmeberettiget eller ej, kan der ringes til Eva Kærbo Andersen (Borgerservice) på tlf Det bemærkes, at såfremt en tilforordnet vælger eller valgstyrer bekræfter, at en person uden legitimation er den, de tilkendegiver, de er, er det en acceptabel identifikation. Personen skal naturligvis fortsat fremgå af valglisten. 5 Køreplan

7 3.4 Stemmeafgivningen Vælgerne skal straks gå til stemmeboksen efter udlevering af stemmesedlen. De tilforordnede sikrer, at dette sker. Vælgere, der har afgivet en godkendt brevstemme, kan ikke ændre eller fortryde deres stemmeafgivning. Valgstyrerne skal sørge for, at vælgerne ikke er udsat for valgagitation i stemmelokalerne eller andre steder i umiddelbar tilknytning hertil. Valglisteføreren holder sig løbende ajour med valglisten. 3.5 Hjælp til stemmeafgivningen En vælger kan - ved behov - få hjælp til at afgive stemme med deltagelse af 2 valgstyrere eller tilforordnede vælgere, der alle skal med i stemmerummet. Vælgeren kan forlange at hjælpen ydes af en person, vælgeren selv har udpeget samt 1 valgstyrer/valgtilforordnet. En kandidat, der er opstillet til valget, må ikke yde hjælp til stemmeafgivning som valgstyrer eller tilforordnet vælger i sin egenskab af myndighedsperson. Der er derimod ikke noget i vejen for, at den ene valgstyrer/tilforordnede, der yder hjælp til stemmeafgivning som personligt udpeget hjælper, er kandidat. En vælger kan kun få hjælp til at afkrydse stemmesedlen, hvis vælgeren umiddelbart over for dem, der yder hjælp, utvetydigt kan tilkendegive, hvilket parti eller hvilken kandidat vælgeren ønsker at stemme på. En håndskreven eller maskinskreven seddel, vælgeren har skrevet på, er ikke en umiddelbar tilkendegivelse. Begge hjælpere skal kunne forstå, hvad vælgeren ønsker at stemme. 3.6 De tilforordnedes opgaver under valget Er behjælpelig i enhver henseende og sørger for, at valgbordene altid er forsynet med stemmesedler eller andet valgmateriale, blyanter m.m. Stemmesedlerne eftertælles inden udlevering til valgbordene. De enkelte valgborde eftertæller de udleverede stemmesedler. Husk at anvende og notere i afstemningsbogen. Vejleder de tilforordnede i registrering af de afgivne stemmer, som er, at: 1. valglisteføreren markerer vælgeren i valglisten med en fortløbende nummerering i afmærkningsrubrik, 2. samme nummer skrives på valgkortet, 3. der herefter opbevares i nummerorden efter de fortløbende numre - i de dertil indrettede kasser. 6 Køreplan

8 o o => Herved sikres løbende afstemning mellem udleverede stemmesedler og modtagne valgkort. Det skal kraftigt understreges, at stemmesedlerne naturligvis ikke også må nummereres eller anføres med andre tegn i forbindelse med udleveringen, da den således vil blive ugyldig. Udleverer nye stemmesedler, hvis en vælger ønsker at ombytte sin stemmeseddel. De administrativ tilforordnede modtager og opbevarer de ombyttede stemmesedler, og anfører ombyttet. Opgør stemmeprocenten inkl. brevstemmer pr. valgsted. Benyt de vedlagte blanketter. Valgstederne ringer resultatet ind til Valgsekretariatet kl. 11 og kl. 17 på tlf Sørger for, at stemmekasserne regelmæssigt kontrolleres af hensyn til udskiftning ved opfyldning. Klargøre praktiske forhold omkring afslutningen af valget og selve optællingen, bordopstilling, inddeling af optællingshold m.m. (Planlæg/forbered gerne i god tid og mens presset ikke er så stort, det vil sige før kl ). Kontrollerer, at optællingslister m.m. er til stede. Forefindes i Valgmanualen. 4. Optælling/Opgørelse af valget efter kl Valghandlingen afsluttes kl Formanden for Valgstyrerne opfordrer alle som måtte være til stede til at afgive deres stemme. Først når ingen vælgere melder sig for at afgive stemme, er valghandlingen helt slut. Ingen vælger må således nægtes adgang til at stemme heller ikke efter kl Det gælder både, hvis vælgeren har indfundet sig for at stemme, inden afstemningen rent faktisk er sluttet, og det gælder også, hvis vælgeren har indfundet sig for at stemme efter kl Valgsekretæren på afstemningsstedet informerer tilforordnede om, hvorledes optællingen - herunder opgørelse af valglisten og stemmeseddelregnskabet - skal forløbe kl og oplyser om, hvorledes optællingsskemaet skal udfyldes. Der må ikke udleveres eller fjernes stemmesedler fra stemmelokalet. I de næste afsnit beskrives, hvordan optællingen skal foregå. 7 Køreplan

9 4.1 Brevstemmer Udtagningen af konvolutterne af yderkuverterne efter afstemningens afslutning og den påfølgende nedlæggelse af konvolutterne i en stemmekasse skal gennemføres under den fornødne gensidige kontrol og i øvrigt på en sådan måde, at der heller ikke i denne forbindelse kan ske krænkelse af stemmehemmeligheden. Brevstemmernes yderkuverter bundtes og nedlægges i en plastiksæk mærket DI- VERSE. Labels forefindes i valgmanualen. VIGTIGT se pakkeinstruks, punkt 4.8 neden for i denne køreplan. 4.2 Ubrugte, ombyttede og tilbageleverede stemmesedler Ubrugte, ombyttede og tilbageleverede stemmesedler optælles og pakkes hver for sig. Antal og betegnelse anføres på pakken. VIGTIGT se pakkeinstruks. 4.3 Optælling af stemmesedler Stemmeoptællingen - under ledelse af formanden for valgstyrerne foretages af valgstyrerne, de tilforordnede vælgere og de administrative tilforordnede og opgøres på blanketterne, som forefindes i manualen. Formanden for valgstyrerene deltager ikke personligt i denne del af opgaven, men påser, at den foregår under betryggende former. Stemmesedlerne udtages af stemmekasserne og stemmesedlerne tages ud af brevstemmekuverterne. Alle stemmesedler blandes og fordeles mellem det fornødne antal optællingshold af valgstyrere og tilforordnede, der ordner dem således, at stemmesedler afgivet for samme partiliste samles i bunker for sig. Derefter optælles, hvor mange stemmer der ved afstemningen er afgivet for kandidater uden for partierne. A. Stemmesedlerne sorteres i a. Listestemmer og uden for partierne b. ugyldige stemmer og c. blanke stemmer B. Stemmesedlerne vendes med teksten nedad C. Ved optælling vendes stemmesedlerne 1 ad gangen og kontrolleres D. Stemmesedlerne bundtes i 50. Valgkortmodtageren ved de enkelte valgborde foretager opgørelsen af de modtagne valgkort. De administrativt tilforordnede vælgere foretager derudover en optælling af brevstemmestemplinger i valglisten og afstemmer disse med brevstemmeopgørelsen i afstemningsbogen side 3. Eventuel difference ved disse to optællinger anføres i afstemningsbogen side 7. 8 Køreplan

10 4.4 Indtelefonering af resultatet til Valgsekretariatet Det samlede resultat indtelefoneres snarest efter optællingen. I ringer til Valgsekretariatet på (Eva Kærbo Andersen) (Ann-Grethe Hafstrøm) (Eva Skou Rasmussen) Valgsekretariatet indtaster resultaterne i KMDs valgsystem. 4.5 Afstemningsbogen Afstemningsbogen udfyldes og underskrives. Afstemningerne skal foretages på de i valgmanualen indeholdte afstemningsblanketter. Resultatet af afstemningen skal indføres i afstemningsbogen, idet valgbestyrelsen forudsætter at valgstyrerne tilstræber, at der ikke er differencer ved afstemningen. Hvis der er differencer, skal der være omtælling. Hvis der efter omtælling fortsat er differencer kontaktes Valgsekretariatet, se telefonnumrene på køreplanens forside. Når stemmeoptællingen, der foregår offentligt, er tilendebragt, opgør valgstyrerne derefter resultatet af afstemningen ved sammenlægning af de enkelte optællingsholds resultater og ved til disse at lægge de af valgstyrerne godkendte tvivlsomme stemmesedler, hvorefter resultaterne indføres i afstemningsbøgerne, der underskrives af valgstyrerne, og udfaldet kundgøres for de tilstedeværende. Formanden for valgstyrerne har ansvaret for førelse af afstemningsstedets afstemningsbog, herunder at afstemningsbogen efter opgørelse af valget og inden aflevering til valgbestyrelsen er underskrevet af samtlige valgstyrere. Det anbefales, at førelsen af afstemningsbogen i praksis overlades til afstemningsstedets administrative tilforordnede under formandens opsyn. Afstemningsbøgerne skal føres omhyggeligt, idet alle stillede spørgsmål nøje skal besvares. Det skal fremhæves, at stemmesedler (såvel brevstemmer som almindelige stemmesedler), der er henlagt som ugyldige af valgstyrerne, enkeltvis skal specificeres i den under afstemningsbogen indeholdte specifikation. Det er dog ikke nødvendigt, at der for de typer mangler, der erfaringsmæssigt medfører flest ugyldige stemmesedler, skal foretages en særskilt beskrivelse af 9 Køreplan

11 ugyldighedsgrunden for hver enkelt kasseret stemmeseddel. Det vil være tilstrækkeligt i stedet at angive, hvor mange stemmesedler der er erklæret ugyldige på grund af en sådan mangel. Dog skal det anføres, om det er en brevstemmeseddel (afsnit B+D side 5 i afstemningsbogen). Såfremt optællingen medfører uforklarlige differencer, skal det angives i afstemningsbogen. Tilsvarende kontrollerer formanden, at valglisteføreren, der har ført valglisten, underskriver valglisterne inden returnering til valgbestyrelsen. Har flere ført valglisten, må de begge (alle) underskrive denne. 4.6 Yderligere oplysninger om optælling Kandidater, der er opstillet for et parti i storkredsen kan ikke deltage i optællingen af, hvor mange stemmer der er afgivet for det pågældende parti, kandidaten opstiller for. Nærtstående slægtningen til en kandidat, der er opstillet for et parti i storkredsen kan heller ikke tælle stemme for det parti, kandidaten stiller op for, men må gerne tælle andre partier/uden for partierne. Kommunalt ansat personale kan udpeges til at hjælp valgstyrerne og de tilforordnede vælgere med stemmeoptællingen. Også kommunalt ansatte, der ikke bor i opstillingskredsen, kan deltage. Når de enkelte optællingshold har tilendebragt optællingen af de stemmesedler, der er fordelt til holdet, afgives optællingsresultatet tillige med de som tvivlsomme henlagte stemmesedler til formanden for valgstyrerne. Valgstyrerne foretager derefter bedømmelsen af stemmesedlernes gyldighed, jf. i øvrigt afsnit 4.7. Til kontrol af optællingen af de afgivne stemmer sammenholdes antallet af disse med antallet af vælgere, der ifølge afmærkningerne i valglisten har afgivet stemme, ligesom afmærkningerne i valglisten sammenholdes med antallet af modtagne/udskrevne valgkort for vælgere, der har afgivet stemme ved personligt fremmøde på valgdagen og antallet af følgebreve for vælgere, der har afgivet en brevstemme, der er taget i betragtning. Valgstyrerne skal endvidere foretage den i afstemningsbogen foreskrevne afstemning af stemmeseddelregnskabet. 4.7 Særligt om stemmesedlens gyldighed og håndteringen af samme 10 Køreplan

12 En stemme er afgivet for den kandidatliste (parti), inden for hvis felt vælgeren har sat kryds. Hvor der er tvivl om en stemmeseddels gyldighed eller om, på hvilken kandidatliste, der er stemt, medregnes stemmesedlen ikke i optællingen, men lægges foreløbig til side. Valgstyrerne afgør, om tvivlsomme stemmesedler skal anses for gyldige. Afgørelsen træffes med simpelt stemmeflertal. Med hensyn til bedømmelse af brevstemmer og almindelige stemmesedler henvises til Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning, Indenrigsministeriets bekendtgørelse, og vejledning fra Middelfart Kommune om ugyldige stemmer, der forefindes i valgmanualen. Det skal fremhæves, at stemmesedler (såvel brevstemmer som almindelige stemmesedler), der er henlagt som ugyldige af valgstyrerne, enkeltvis skal specificeres i den under afstemningsbogen indeholdte specifikation. Det er dog ikke nødvendigt, at der for de typer mangler, der erfaringsmæssigt medfører flest ugyldige stemmesedler, skal foretages en særskilt beskrivelse af ugyldighedsgrunden for hver enkelt kasseret stemmeseddel. Det vil være tilstrækkeligt i stedet at angive, hvor mange stemmesedler der er erklæret ugyldige på grund af en sådan mangel. Dog skal det anføres, om det er en brevstemmeseddel (afsnit B+D side 5 i afstemningsbogen). Praktisk skal opgørelsen af de ugyldige stemmer fordeles efter de forskellige ugyldighedsgrunde ( noteres på et gult stykke papir fra en selvklæbende notesblok og påsættes stemmesedlen). Husk, at der ikke må skrives på stemmesedlen. 4.8 Pakkeinstruks Afstemningsbogen med de ugyldige og blanke stemmesedler Afleveres på 1. sal på kontoret - Staben for Strategi og Politik til John Zola eller Stella Bøttger Materialet til fintællingen den 19. juni de optalte stemmesedler for hvert parti pakkes således: Der laves bunker med elastik omkring 50 stemmesedler for hver kandidatliste Slå et papirbælte rundt om alle stemmesedler fra hver kandidatliste og fastgør udfyldt pakkelabels på bæltet med tape. (undlad brug af clips) Pakkes i klar plastiksæk sammen med navneskilt på afstemningsstedet Afleveres i kælderen ved indgangen til elevatoren Det øvrige stemmemateriale og diverse valgmateriale Pakkes i bundter 11 Køreplan

13 Lægges i klar plastiksæk med mærket med label Diverse. Afleveres til Poul Erik Sommer 4.9 Afslutning og aflevering af stemmemateriale og afstemningsbog Valgstyrerne har det fulde ansvar for valghandlingen herunder optællingen. Derfor kan de ikke forlade valglokalet, før optællingen er tilendebragt og resultatet afstemt og indført i afstemningsbogen. Formanden samt sekretæren for valgstyrerne har ansvaret for, at stemmematerialet og afstemningsbogen afleveres på Bogense Rådhus, Østergade 23, Bogense, (bagindgang ved elevatoren) umiddelbart efter opgørelsen. Ved afleveringen kontrollerer John Zola og Stella Bøttger afstemningsbogen, der også skal indeholde de ugyldige og blanke stemmesedler. HAR I HUSKET AT UNDERSKRIVE AFSTEMNINGSBOGEN? 5. Tavshedspligts- og ordensbestemmelser Intet medlem af valgbestyrelsen eller nogen tilforordnet til samme eller nogen anden, som efter bestemmelserne i valgloven har ret til at være til stede i det lokale, i hvilket stemmesedler modtages, må under afstemningen give nogen vælger råd, anvisning eller opfordring med hensyn til, på hvilken kandidat eller liste, han skal stemme. Ej heller må nogen af dem nogen sinde give nogen anden underretning om, hvorvidt nogen vælger har været til stede, forlangt eller afleveret stemmeseddel, eller nogen sinde meddele nogen anden, hvad han på stemmestedet måtte have erfaret med hensyn til, hvilken kandidat eller kandidatliste en vælger har givet sin stemme. Den, som uberettiget giver offentlig meddelelse om det ved valghandlinger og stemmeafgivninger foregåede, eller om forhandlinger af fortrolig karakter inden for offentlige råd og myndigheder, straffes med bøde eller hæfte indtil 3 måneder eller under skærpende omstændigheder med fængsel i samme tid. Vælgerne må ikke fortælle andre hvad, man har stemt. Vælgerne må derfor heller ikke fotografere udfyldt stemmeseddel for at uploade den på de sociale medier, da det er et brud på stemmehemmeligheden. 6. Spørgsmål eller problemer Opstår problemer, da ring til: Valgsekretariat: 12 Køreplan

14 Borgmester Morten Andersen Tlf , Mobil nr Kommunaldirektør Morten V. Pedersen Tlf , Mobil nr Stabschef John Zola Tlf , Mobil nr Sekretariatsleder Stella Bøttger Tlf , Mobil nr (Kontaktperson) Fuldmægtig Eva Skou Rasmussen Tlf , Mobil nr (Kontaktperson) Borgerservice (spørgsmål vedr. valgliste, valgkort m.v.): Eva Kærbo Andersen Tlf , Mobil nr Vejledning om åbning af brevstemmer. Brevstemmematerialet består af 1. Stemmeseddel (grå med hvide felter) med tilhørende konvolut (blå) 2. Følgebrev 3. Yderkuvert (brun) Yderkuverterne må kun åbnes af valgstyrerne (i forbindelse med valgstyrernes gennemgang af brevstemmer, hvilket skal ske inden afstemningens begyndelse på valgdagen). Bemærk, at Borgerservice har sørget for afmærkning ( B ) i valglisterne af de modtagne brevstemmer (er sket på baggrund af den uåbnede yderkuverts afsenderbetegnelse). Valgstyrerne skal undersøge om brevstemmerne kan komme i betragtning, jf. afsnit i Økonomi- og Indenrigsministeriets Vejledning om afholdelse af folketingsvalg. Husk at yderkuvert, følgebrev samt stemmeseddel (blå konvolut) skal holdes sammen, indtil afstemningen er afsluttet kl De uåbnede blå konvolutter indeholdende stemmesedlen lægges i stemmekasserne kl (Konvolutterne åbnes i forbindelse med optællingen). 13 Køreplan

Folkeafstemning torsdag, den 3. december 2015

Folkeafstemning torsdag, den 3. december 2015 Dokument nr. 480-2015-380660 Sags nr. 480-2015-89971 Køreplan Folkeafstemning torsdag, den 3. december 2015 Valgsekretariat: Borgmester Morten Andersen Tlf. 64 82 80 01, Mobil nr. 40 40 24 47 Kommunaldirktør

Læs mere

VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE

VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG FOLKEAFSTEMNING OM EN FÆLLES PATENTDOMSTOL M.V. DEN 25. MAJ 2014 Indhold 1. VALGHANDLINGER... 3 2. VALGKORT... 3 3. STEMMEAFGIVNING...

Læs mere

Håndbog til. Folkeafstemning. om retsforbeholdene

Håndbog til. Folkeafstemning. om retsforbeholdene Håndbog til Folkeafstemning om retsforbeholdene 2015 Dette uddrag af valgets håndbog sendes til valgstyrere, tilforordnede vælgere og frivillige forud for valgdagen. Aktuelle eksemplarer af håndbogen ligger

Læs mere

Folketingsvalget Torsdag 18. juni 2015

Folketingsvalget Torsdag 18. juni 2015 03. juni 2015 Folketingsvalget Torsdag 18. juni 2015 Vejledning for valgstyrere og tilforordnede Kirsten Deichmann/Jette Pedersen kirsten.deichmann@silkeborg.dk/ jep@silkeborg.dk Sagsnr. EMN-2014-06619

Læs mere

Folkeafstemning Torsdag 3. december 2015

Folkeafstemning Torsdag 3. december 2015 11. november 2015 Folkeafstemning Torsdag 3. december 2015 Vejledning for valgstyrere og tilforordnede Kirsten Deichmann Rasmussen/ Jette Pedersen kirsten.deichmann@silkeborg.dk/ jep@silkeborg.dk Sagsnr.

Læs mere

Europa-Parlamentsvalget og Folkeafstemningen. Søndag den 25. maj 2014

Europa-Parlamentsvalget og Folkeafstemningen. Søndag den 25. maj 2014 13.5.2014 Europa-Parlamentsvalget og Folkeafstemningen Søndag den 25. maj 2014 Vejledning for valgstyrere og tilforordnede Jette Pedersen/Kirsten Deichmann Direkte tlf.: 2496 2434/8970 1312 Søvej 1, 8600

Læs mere

SPECIEL VEJLEDNING TIL VALGLISTEFØRER OG VALGKORTMODTAGER

SPECIEL VEJLEDNING TIL VALGLISTEFØRER OG VALGKORTMODTAGER SPECIEL VEJLEDNING TIL VALGLISTEFØRER OG VALGKORTMODTAGER FOLKEAFSTEMNING OM OMDANNELSE AF RETSFORBEHOLD TIL EN FRITVALGSORDNING DEN 3. DECEMBER 2015 Indhold INDLEDNING... 3 FORBEREDELSE INDEN VALGETS/AFSTEMNINGENS

Læs mere

I det følgende er beskrevet overvejelser om, hvilke opgaver der vil være ved et fremmødevalg til Seniorrådet.

I det følgende er beskrevet overvejelser om, hvilke opgaver der vil være ved et fremmødevalg til Seniorrådet. Seniorrådsvalg 2017 I det følgende er beskrevet overvejelser om, hvilke opgaver der vil være ved et fremmødevalg til Seniorrådet. Valget mellem et fremmødevalg og et brevstemmevalg er i høj grad en politisk

Læs mere

Håndbog til. Kommunal- og Regionalvalget

Håndbog til. Kommunal- og Regionalvalget Håndbog til Kommunal- og Regionalvalget 2017 Dette uddrag af valgets håndbog sendes til valgstyrere, tilforordnede vælgere og frivillige forud for valgdagen. Aktuelle eksemplarer af håndbogen ligger fremme

Læs mere

Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08)

Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08) ÆLDRERÅDSVALG I NORDDJURS KOMMUNE Bekendtgørelse om VALGREGLER (udkast, version 03.11.08) Kommunalbestyrelsen i Norddjurs kommune har besluttet, at valg til ældrerådet holdes på samme tidspunkt som valg

Læs mere

Valginstruks. Seniorrådsvalg den 17. november 2009. Indhold. 1. Generelt om valgdagen. Side 2

Valginstruks. Seniorrådsvalg den 17. november 2009. Indhold. 1. Generelt om valgdagen. Side 2 Valginstruks Seniorrådsvalg den 17. november 2009 Indhold. 1. Generelt om valgdagen. Side 2 2. Valgstedets personale og organisering Bemandingen af valgstederne 3. Valgets registrering Stemmeseddelopgørelse

Læs mere

Valginstruks. Folkeafstemning 2015. Torsdag den 3. december

Valginstruks. Folkeafstemning 2015. Torsdag den 3. december Valginstruks Folkeafstemning 2015 Torsdag den 3. december 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE VALGDAGEN... 5 MØDETIDER... 5 FORMANDENS OPGAVER... 6 FØR VALGHANDLINGEN PÅBEGYNDES:... 6 STEMMEAFGIVNINGEN AFSLUTTES...

Læs mere

Byråds- og Regionsrådsvalget. Tirsdag den 19. november 2013

Byråds- og Regionsrådsvalget. Tirsdag den 19. november 2013 4.11.2013 Byråds- og Regionsrådsvalget Tirsdag den 19. november 2013 Vejledning for valgstyrere og tilforordnede Jette Pedersen/Kirsten Deichmann Direkte tlf.: 2496 2434/8970 1312 Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Håndbog til. Folketingsvalget

Håndbog til. Folketingsvalget Håndbog til Folketingsvalget 2015 Dette uddrag af valgets håndbog sendes til valgstyrere, tilforordnede vælgere og frivillige forud for valgdagen. Aktuelle eksemplarer af håndbogen ligger fremme på afstemningsstedet.

Læs mere

Procedure for Ældrerådsvalg 2017

Procedure for Ældrerådsvalg 2017 Procedure for Ældrerådsvalg 2017 Version 3 - Maj 2017 Side 1 af 5 Lovgrundlag LBK nr. 930 af 17/9 2012 om Retssikkerhed og administration på det sociale område 30 33. Socialministeriets vejledning nr.

Læs mere

8. Instruks. for valgstyrerformænd og valgsekretærer. Digital Valgliste

8. Instruks. for valgstyrerformænd og valgsekretærer. Digital Valgliste 8. Instruks for valgstyrerformænd og valgsekretærer Digital Valgliste Folketingsvalget den 18. juni 2015 1 1. Generelt... 4 2. Instruksens formål... 4 3. Organisation... 4 3.1. Afstemningsområder... 5

Læs mere

VEJLEDNING 2 FINTÆLLING 26. MAJ 2014

VEJLEDNING 2 FINTÆLLING 26. MAJ 2014 VEJLEDNING 2 FINTÆLLING 26. MAJ 2014 VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG FOLKEAFSTEMNING OM EN FÆLLES PATENTDOMSTOL M.V. DEN 25. MAJ 2014 Indhold VEJLEDNINGENS OMFANG... 3 OPTÆLLINGSHOLDENE... 3 OPTÆLLINGEN...

Læs mere

Syddjurs Kommune Ledelsessekretariatet. Vejledning til

Syddjurs Kommune Ledelsessekretariatet. Vejledning til Syddjurs Kommune Ledelsessekretariatet Vejledning til Valgstyrere / tilforordnede Folkeafstemning den 3. december 2015 1 Indholdsfortegnelse 1) Vælgere, som er flyttet i tiden op til valget... 3 2) Brevstemmer...

Læs mere

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i kriminalforsorgens anstalter og arresthusene

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i kriminalforsorgens anstalter og arresthusene BEK nr 129 af 19/02/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 4. februar 2018 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2009-1061 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1136

Læs mere

VEJLEDNING TIL VALGKONTROLLANTEN

VEJLEDNING TIL VALGKONTROLLANTEN VEJLEDNING TIL VALGKONTROLLANTEN UNDERVISNINGSFORLØB 12.-29. JANUAR 2015 Fotograf: Ehrbahn Jacob/Polfoto Velkommen som valgkontrollant til Skolevalg 2015! Skolevalg er en valghandling, der foregår torsdag

Læs mere

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen BEK nr 130 af 19/02/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2009-1061 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Beretning

2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Beretning 2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af Udvalget til Valgs Prøvelse den 4. juni 2014 Beretning om klager i forbindelse med folkeafstemningen

Læs mere

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i vælgernes hjem

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i vælgernes hjem BEK nr 128 af 19/02/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2009-1061 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere samt bistand af kommunalt ansat personale på valgdagen og fintællingsdagen OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL Hvornår skal en kommunalbestyrelse

Læs mere

Inspirationspapir til forberedelse af valg til ældre-/seniorråd

Inspirationspapir til forberedelse af valg til ældre-/seniorråd Inspirationspapir til forberedelse af valg til ældre-/seniorråd Folketinget har ved lovbekendtgørelse nr. 629 af 11. juni 2010, ændret Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 30 33.

Læs mere

Håndbog for valgsted X Stednavn

Håndbog for valgsted X Stednavn Ældrerådsvalg 20 Håndbog for valgsted X Stednavn Adresse Opdateret den.. Indhold Bemanding og kontakter... 3 Valgstyrer og tilforordnede... 3 Medarbejdere... 3 Øvrige kontakter... 3 Generelle oplysninger...

Læs mere

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL

OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere samt bistand af kommunalt ansat personale på valgdagen og fintællingsdagen OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL Hvornår skal en kommunalbestyrelse

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg

Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg Dokumentnr.: 387231 Udkast til Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg I medfør af 17 f og 17 g, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 609 af 6. juni 2007, fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg Bilag 1 Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg Herved bekendtgøres lov om kommunale og regionale valg, jf. lovbekendtgørelse nr. 585 af

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNES VEJLEDNING TIL KOMMUNAL- OG REGIONSVALGET. tirsdag den 19. november 2013

SØNDERBORG KOMMUNES VEJLEDNING TIL KOMMUNAL- OG REGIONSVALGET. tirsdag den 19. november 2013 SØNDERBORG KOMMUNES VEJLEDNING TIL KOMMUNAL- OG REGIONSVALGET Revideret den 31. oktober 2013 20132013 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE/PRAKTISKE OPLYSNINGER... 4 Hotline... 4 Hvis der er spørgsmål i løbet

Læs mere

Vedtægter for Ældrerådet. valg til Ældrerådet. Indhold

Vedtægter for Ældrerådet. valg til Ældrerådet. Indhold Vedtægter for Procedure Ældrerådet for valg til Ældrerådet Vedtægter for Ældrerådet Indhold Procedure for... 1 valg til Ældrerådet... 1 Lovgrundlag... 2 Valgdato... 2 Valgbestyrelse... 2 Valgbarhed...

Læs mere

Vedr. brevstemning til Inatsisartut, Grønlands Parlament, ved Inatsisartutvalget den 28. november 2014.

Vedr. brevstemning til Inatsisartut, Grønlands Parlament, ved Inatsisartutvalget den 28. november 2014. Nunamut Namminermut, Pinngortitamut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Indenrigsministeriet Rigsombudsmanden i Grønland Rigsombudsmanden på Færøerne

Læs mere

Tak for invitationen

Tak for invitationen Tak for invitationen Lene Hartig Danielsen Chef for Borgerservice Regelgrundlaget - brevstemmer Tidligere regler og principper samt vejledninger Nye regler baggrund og formål - moderniseringsaftalen 2013

Læs mere

Vedtægter for Ældrerådet. valg til Ældrerådet Indhold

Vedtægter for Ældrerådet. valg til Ældrerådet Indhold Vedtægter for Procedure Ældrerådet for valg til Ældrerådet 2017 Vedtægter for Ældrerådet Indhold Procedure for...1 valg til Ældrerådet...1 Lovgrundlag...2 Valgdato...2 Valgbestyrelse...2 Valgbarhed...2

Læs mere

Vejledning til. Valgstyrere / tilforordnede

Vejledning til. Valgstyrere / tilforordnede Vejledning til Valgstyrere / tilforordnede Kommunal- og Regionsvalg 21. november 2017 Indholdsfortegnelse: 1) Vælgere der er flyttet i tiden op til valget... 3 2) Brevstemmer... 3 a) Godkendte brevstemmer...

Læs mere

Meddelelse om brevstemmeafgivning på danske havanlæg på dansk område til folkeafstemningen torsdag den 3. december 2015

Meddelelse om brevstemmeafgivning på danske havanlæg på dansk område til folkeafstemningen torsdag den 3. december 2015 -- AKT 280610 -- BILAG 1 -- [ Brev til ejere af danske havanlæg på dansk område (DONG-Amerada Hess) ] -- DONG Energy Amerada Hess ApS 2 bilag Enhed Valgenheden Sagsbehandler CLH Sagsnr. 2015-5970 Doknr.

Læs mere

Vejledning til bedømmelse af stemmesedler

Vejledning til bedømmelse af stemmesedler Vejledning til bedømmelse af stemmesedler Kommunal- og regionsvalg 2017 Indhold 1. Bedømmelse af stemmesedler afgivet på valgdagen... 2 2. Beskrivelse af særpræg... 3 3. Eksempler på stemmesedler... 3

Læs mere

UDKAST TIL Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd

UDKAST TIL Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd UDKAST TIL Bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd I medfør af 17 f, 17 g, stk. 2, og 23, stk. 5, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 298 af 14. marts 2013,

Læs mere

Brevstemmeafgivning i kommunerne til kommunal- og regionalvalget tirsdag den 21. november 2017

Brevstemmeafgivning i kommunerne til kommunal- og regionalvalget tirsdag den 21. november 2017 Til alle kommunalbestyrelser v/de valgansvarlige i kommunerne cc: KL, Danske Regioner og alle regioner 4 bilag Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24 00 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2017-3153

Læs mere

Bedømmelse af stemmesedler ved folketingsvalget Indholdsfortegnelse

Bedømmelse af stemmesedler ved folketingsvalget Indholdsfortegnelse Udvalget til Prøvelse af Valgene 2014-15 (2. samling) UPV Alm.del Bilag 19 Offentligt Bedømmelse af stemmesedler ved folketingsvalget Indholdsfortegnelse Stemmesedler afgivet på valgdagen... 2 Gyldige

Læs mere

Anette Ulvbjerg; Mette Vildbrad; Jesper Thyrring Møller Emne:

Anette Ulvbjerg; Mette Vildbrad; Jesper Thyrring Møller Emne: Anette Ulvbjerg Fra: Kirsten Terkilsen Sendt: 8. marts 2017 09:43 Til: Anette Ulvbjerg; Mette Vildbrad; Jesper Thyrring Møller Emne: Fwd: Valginstruks Skanderborg Vedhæftede filer: image001jpg; ATT00001.htm;

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved folketingsvalget torsdag den 15. september 2011

Oversigt over tidsfristerne ved folketingsvalget torsdag den 15. september 2011 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPNNM Sags nr.: 1006916 Dok. Nr.: 376665 Dato: 26. august 2011 Oversigt over tidsfristerne ved folketingsvalget torsdag den 15. september

Læs mere

a) Bekendtgørelse af frister og valg af valgbestyrelse ved kommunale og regionale valg

a) Bekendtgørelse af frister og valg af valgbestyrelse ved kommunale og regionale valg NOTAT Dato Orientering om ændringerne i valglovgivningen pr. 1. april 2016, herunder administrative og økonomiske konsekvenser Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Ved lov nr. 1742 af 22. december 2015 blev

Læs mere

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af folketingsvalg skal ske inden for de tidsfrister, der er fastsat i eller i henhold

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ØKONOMIUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 41 TORSDAG DEN 30. APRIL 2009, KL. 0.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, MØDELOKALE 1 Økonomiudvalget 30. april 2009 Side: 2 Fraværende: Pia Longet, Mogens Christensen.

Læs mere

Bekendtgørelse om stiftsråd

Bekendtgørelse om stiftsråd Bekendtgørelse om stiftsråd I medfør af 23, stk. 5, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af x. x 2009, fastsættes: Kapitel 1 Sammensætning, valgret, valgbarhed og funktionsperiode

Læs mere

Retningslinjer for Ældrerådsvalg 2013 Side 1 af 5. Retningslinjer for valg til Faxe Ældreråd 2013

Retningslinjer for Ældrerådsvalg 2013 Side 1 af 5. Retningslinjer for valg til Faxe Ældreråd 2013 Side 1 af 5 Retningslinjer for valg til Faxe Ældreråd 2013 Ældrerådsvalg torsdag den 10. oktober 2013 i Faxe Kommune VALGREGLER Ældrerådet har besluttet at indstille til Byrådet i Faxe Kommune, at der

Læs mere

Stk. 2. Ingen kan udøve valgret eller kandidere til valget uden at være optaget på valglisten.

Stk. 2. Ingen kan udøve valgret eller kandidere til valget uden at være optaget på valglisten. Notatark Valgregler for Ældrerådsvalg i 2017 1. marts 2017 - Sagsnr. 16/4697 1 Hjemmel I henhold til 32 i om lov om retssikkerhed og administration på det sociale område skal kommunalbestyrelsen sørger

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg LBK nr 363 af 02/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-7580 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Behandling af klager over kommunalvalget den 21. november 2017

Behandling af klager over kommunalvalget den 21. november 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd Fra Borgmesterens Afdeling Dato 27. november 2017 Prioriteret sag Behandling af klager over kommunalvalget den 21. november 2017 1. Resume Aarhus Kommune har i forbindelse

Læs mere

Brevstemmeafgivning i kommunerne til folkeafstemningen den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning

Brevstemmeafgivning i kommunerne til folkeafstemningen den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning Til alle kommunalbestyrelser v/ den valgansvarlige i kommunen cc.: KL 5 bilag Sagsnr. 2015-5970 Doknr. 268667 Dato 06-10-2015 Brevstemmeafgivning i kommunerne til folkeafstemningen den 3. december 2015

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg LBK nr 127 af 11/02/2013 Gældende (Kommunal- regionalvalgloven) Offentliggørelsesdato: 13-02-2013 Økonomi- og Indenrigsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4

Læs mere

Valgbestyrelsen består af følgende 7 medlemmer og 7 stedfortrædere:

Valgbestyrelsen består af følgende 7 medlemmer og 7 stedfortrædere: Vedrørende Kommunalvalg 2017 Dato: 09.08.2017 Center for Politik Udvikling og Borgerservice Team Jura horsholm.dk Kommunalbestyrelsens opgaver i forbindelse med kommunalvalget den 21. november 2017 Kommunalbestyrelsen

Læs mere

FAKTA OM KOMMUNAL- og REGIONSVALGET 2013

FAKTA OM KOMMUNAL- og REGIONSVALGET 2013 FAKTA OM KOMMUNAL- og REGIONSVALGET 2013 Generelt Ved kommunal- og regionsvalget i 2009 var stemmeprocenten på 65,8 procent. Det var et fald på godt fire procent i forhold til det seneste valg. Samtidig

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet 1)

Bekendtgørelse af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet 1) LBK nr 368 af 10/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 26. maj 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-7580 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Regler for afholdelse af Integrationsrådsvalget i Vordingborg Kommune for valgperioden

Regler for afholdelse af Integrationsrådsvalget i Vordingborg Kommune for valgperioden Regler for afholdelse af Integrationsrådsvalget i Vordingborg Kommune for valgperioden 2014 2017 1. Før valget Formen for valget Integrationsrådsvalget gennemføres som brevafstemning. Der udsendes materiale

Læs mere

Brevstemmeafgivning i udlandet til kommunal- og regionalvalget den 19. november

Brevstemmeafgivning i udlandet til kommunal- og regionalvalget den 19. november Udenrigsministeriet um@um.dk, cc: tironi@um.dk 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2013-08650 Doknr. 114949 Dato 15-08-2013

Læs mere

I RKSK (brevvalg) var stemmeprocenten i 2009, 60,4% og i 2013, 56,2%. På landsplan blev der ifølge undersøgelsen i 2013 anvendt følgende valgformer:

I RKSK (brevvalg) var stemmeprocenten i 2009, 60,4% og i 2013, 56,2%. På landsplan blev der ifølge undersøgelsen i 2013 anvendt følgende valgformer: Valg til Ældreråd i Ringkøbing-Skjern Kommune Resumé Ældrerådet har forslået at ændre den nuværende ordning om brevvalg til Ældrerådet til en ordning med fremmødevalg i forbindelse med valg til Byråd og

Læs mere

Sag Ældrerådsvalg 2013 Sagsnr. 13/661 Initialer anetha. Åben sag

Sag Ældrerådsvalg 2013 Sagsnr. 13/661 Initialer anetha. Åben sag Sag Ældrerådsvalg 2013 Sagsnr. 13/661 Initialer anetha Åben sag Resumé Ældrerådets valgperiode udløber med udgangen af 2013, og der skal således afvikles ældrerådsvalg i indeværende år. I henhold til Lov

Læs mere

Brevstemmeafgivning. Hvad betyder de nye regler om brevstemmeafgivning er alt nu givet frit? v. Juridisk chef Berith Jensen, Odense Kommune

Brevstemmeafgivning. Hvad betyder de nye regler om brevstemmeafgivning er alt nu givet frit? v. Juridisk chef Berith Jensen, Odense Kommune Brevstemmeafgivning Hvad betyder de nye regler om brevstemmeafgivning er alt nu givet frit? 1 v. Juridisk chef Berith Jensen, Odense Kommune Tidligere: 2 Brevstemmeafgivning Regler: KRVL kap. 6 + Vejl.

Læs mere

I. FORBEREDELSE TIL VALGET

I. FORBEREDELSE TIL VALGET Afstemningsvalg Udskrift af beslutningsprotokol for Dronninglund Sogns Menighedsråd i Brønderslev Provsti Aalborg Stift angående valget til menighedsrådet den I. FORBEREDELSE TIL VALGET dag 8. måned nov.

Læs mere

9. Instruks. til bedømmelse af stemmesedler

9. Instruks. til bedømmelse af stemmesedler 9. Instruks til bedømmelse af stemmesedler Gyldighedsvurdering Valg til Torsdag den 18. juni 2015 Dok nr. 121641-14 [Skriv tekst] Indhold... 1 Indledning... 4 Hvor får jeg hjælp?... 4 Hvad er et kryds?...

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) LOV nr 458 af 30/06/1993 Gældende Offentliggørelsesdato: 01-07-1993 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 506 af 13/06/1994 BEK nr 792 af 17/10/1997 BEK nr 955 af 28/11/2002

Læs mere

Folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 brevstemmeafgivning i kommunerne

Folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 brevstemmeafgivning i kommunerne -- AKT 235871 -- BILAG 1 -- [ Dag 1 - brev - KB ] -- Til alle kommunalbestyrelser v/ den valgansvarlige i kommunen cc.: KL 4 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24

Læs mere

Vedtægt af 1. februar 2009

Vedtægt af 1. februar 2009 Vedtægt af 1. februar 2009 for valg af menighedsråd i bispedømmet København Kap. I Valg til menighedsråd m. v. Definitioner og valgperiode 1 Ved "menighed" forstås i denne vedtægt en bestemt gruppe katolikker,

Læs mere

Bekendtgørelse om bedømmelse af stemmesedler afgivet til folketingsvalg

Bekendtgørelse om bedømmelse af stemmesedler afgivet til folketingsvalg BEK nr 996 af 12/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-08688 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KMD Valg Digital Valgliste Fremmøde

KMD Valg Digital Valgliste Fremmøde KMD Valg Digital Valgliste Fremmøde Kommunalbestyrelses- og regionsrådsvalg, tirsdag den 19. november 2013 Vejledning til valgbordet November 2013 Side 1 af 12 Billedets opbygning Valgsted & valgart Status

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget LBK nr 390 af 27/04/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016 2390 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Eksempler vedr. bedømmelse af gyldige og ugyldige stemmesedler

Eksempler vedr. bedømmelse af gyldige og ugyldige stemmesedler FOLKEAFSTEMNING DEN 3. DECEMBER 2015 OM OMDANNELSE AF RETSFORBEHOLDET TIL EN TILVALGSORDNING Eksempler vedr. bedømmelse af gyldige og ugyldige stemmesedler Generelt vedr. afkrydsning (afmærkning) af stemmesedlen

Læs mere

www.ikast-brande.dk Pressen 29. august 2013

www.ikast-brande.dk Pressen 29. august 2013 Pressen 29. august 2013 Presse-information - Vigtige datoer og praktisk information til Byråds- og Regionsrådsvalget 2013 i Ikast-Brande Kommune Byråds- og regionsrådsvalget tirsdag den 19. november 2013

Læs mere

Brevstemmeafgivning i udlandet til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om patentdomstolen den 25. maj 2014

Brevstemmeafgivning i udlandet til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om patentdomstolen den 25. maj 2014 Udenrigsministeriet Att.: Tina Rosendahl Nielsen tironi@um.dk, um@um.dk 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13009 Doknr.

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2014-04-10 nr. 369 om valg til Folketinget

Lovbekendtgørelse 2014-04-10 nr. 369 om valg til Folketinget Lovbekendtgørelse 2014-04-10 nr. 369 om valg til Folketinget (*) Fremtidige lovændringer: L 2014-03-29 nr. 312 AFSNIT I. FOLKETINGSVALG OG FOLKEAF- STEMNINGER Kap. 1. Valgret(1) og valgbarhed(2) 1. Valgret

Læs mere

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af de kommunale og regionale valg skal ske inden for de tidsfrister,

Læs mere

Meddelelse om brevstemmeafgivning på danske havanlæg på dansk område til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015

Meddelelse om brevstemmeafgivning på danske havanlæg på dansk område til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 -- AKT 235850 -- BILAG 1 -- [ Dag 1 - brev 12 - danske havanlæg på dansk område (DONGAmerada Hess) ] -- DONG Energy Amerada Hess ApS 2 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNES VEJLEDNING TIL BYRÅDS- OG REGIONSRÅDSVALGET. tirsdag den 21. november Revideret den 14. november 2017

SØNDERBORG KOMMUNES VEJLEDNING TIL BYRÅDS- OG REGIONSRÅDSVALGET. tirsdag den 21. november Revideret den 14. november 2017 SØNDERBORG KOMMUNES VEJLEDNING TIL BYRÅDS- OG REGIONSRÅDSVALGET tirsdag den 21. november 2017 Revideret den 14. november 2017 Her noteres hvis der ændres i vejledningen efter den 13. november 2017: Dato:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2014 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-7580 Senere ændringer til forskriften LOV nr 312 af 29/03/2014

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet. Valgordbog

Indenrigs- og Socialministeriet. Valgordbog Indenrigs- og Socialministeriet Valgordbog Afstemningsområde Afstemningssted Brevstemmer Afstemningsområdet er den mindste enhed i valgkredsstrukturen. Det er kommunalbestyrelsen, der opretter, ændrer

Læs mere

Kapitel 1 Kunstnersamfundets valg af medlemmer til Akademiet og Juryen

Kapitel 1 Kunstnersamfundets valg af medlemmer til Akademiet og Juryen Kapitel 1 Kunstnersamfundets valg af medlemmer til Akademiet og Juryen Valg og valgperioder 1 Kunstnersamfundets to sektioner, arkitekt - og billedkunstsektionen, vælger, hvert 3. år blandt sektionens

Læs mere

Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted

Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted Rejseplanen har indgået et samarbejde med KL, Danske Regioner og Økonomi- og Indenrigsministeriet, der tilsammen udgør parterne bag kampagnen Tænk dig om

Læs mere

Der afholdes ikke valg til Europa-Parlamentet eller folkeafstemning om patentdomstolen på Færøerne og i Grønland.

Der afholdes ikke valg til Europa-Parlamentet eller folkeafstemning om patentdomstolen på Færøerne og i Grønland. Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen af 1895, Rederiforeningen for mindre Skibe (Alle: info@shipowners.dk) Cc: Søfartsstyrelsen KSF@dma.dk Dansk Navigatørforening: navigator@dana.dk Sømændenes Forbund:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg LBK nr 391 af 26/04/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 25. september 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2902 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 147 Folketinget Fremsat den 25. februar 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) til

Forslag. Lovforslag nr. L 147 Folketinget Fremsat den 25. februar 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) til Lovforslag nr. L 147 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. februar 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske

Læs mere

Valgoverblik valgforsamling

Valgoverblik valgforsamling Valgoverblik valgforsamling Opgaverne er sorteret i farver alt efter hvem, der har opgaven. Valgbestyrelsens opgaver er mokka, menighedsrådets opgaver er turkise og kandidaternes og stillernes opgaver

Læs mere

1. Overskriften til kapitel 5 affattes således: »Kapitel 5. Valgbestyrelser, valgstyrere, tilforordnede vælgere og juniortilforordnede«

1. Overskriften til kapitel 5 affattes således: »Kapitel 5. Valgbestyrelser, valgstyrere, tilforordnede vælgere og juniortilforordnede« Enhed Valg Sagsbehandler Nicoline N. Miller Koordineret med Sagsnr. 2014-21482 Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, og lov

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 27 af 28. november 2016 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer

Inatsisartutlov nr. 27 af 28. november 2016 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer Inatsisartutlov nr. 27 af 28. november 2016 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer Kapitel 1 Valg til kommunalbestyrelsen Valgret og valgbarhed 1. Valgret til kommunalbestyrelsen

Læs mere

Meddelelse om brevstemmeafgivning til kommunal- og regionalvalget den 19. november 2013 på private sygehuse m.v.

Meddelelse om brevstemmeafgivning til kommunal- og regionalvalget den 19. november 2013 på private sygehuse m.v. Til private sygehuse m.v., hvor der kan brevstemmes 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2013-08650 Doknr. 115095 Dato 04-10-2013

Læs mere

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013 Enhed VALG-ENH, Valgenheden Sagsbehandler DEPNNM Koordineret med Sagsnr. 2012-03114 Doknr. 31837 Dato 06-02-2013 Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Læs mere

www.ikast-brande.dk Pressen 29. august 2011

www.ikast-brande.dk Pressen 29. august 2011 Pressen 29. august 2011 Presse-information om Folketingsvalget 15. september 2011 i Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune afholder Folketingsvalg 15. september 2011, og vi sender hermed en række informationer,

Læs mere

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ledelsessekretariatet FORRETNINGSORDEN UDKAST til Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden 2018-2021 Formand og næstformand 1.

Læs mere

Meddelelse om brevstemmeafgivning på Færøerne til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 i Danmark og Grønland

Meddelelse om brevstemmeafgivning på Færøerne til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 i Danmark og Grønland -- AKT 235884 -- BILAG 1 -- [ Meddelelse til færøske folkeregistre og stemmemodtagere om brevstemmeafgivning ] -- Til folkeregistrene på Færøerne samt særligt bemyndigede stemmemodtagere 4 bilag Slotsholmsgade

Læs mere

-- AKT BILAG 1 -- [ HASTER Brev til rederierne om brevstemmeafgivning til folketingsvalget den 18. juni ] --

-- AKT BILAG 1 -- [ HASTER Brev til rederierne om brevstemmeafgivning til folketingsvalget den 18. juni ] -- -- AKT 235856 -- BILAG 1 -- [ HASTER Brev til rederierne om brevstemmeafgivning til folketingsvalget den 18. juni ] -- Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen af 1895 og Rederiforeningen for mindre skibe

Læs mere

Dragør Kommune Skole Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Side nr. 1 I forbindelse med at Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser

Læs mere

Guldborgsund Kommune Parkvej Nykøbing F

Guldborgsund Kommune Parkvej Nykøbing F Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Kapitel 1 Valg til kommunalbestyrelsen. Valgret og valgbarhed

Kapitel 1 Valg til kommunalbestyrelsen. Valgret og valgbarhed Inatsisartutlov nr. 27 af 28. november 2016 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer Kapitel 1 Valg til kommunalbestyrelsen Valgret og valgbarhed 1. Valgret til kommunalbestyrelsen

Læs mere

VALGOVERBLIK. Alle opgaver samlet i én liste

VALGOVERBLIK. Alle opgaver samlet i én liste VALGOVERBLIK Alle opgaver samlet i én liste VALGOVERBLIK - ALMINDELIGT VALG TID FØR VALGET Søndag den 7. og 14. september 2014 VALG- CIRKULÆRE, 2.4. Valgbestyrelsen bekendtgør reglerne for opstilling og

Læs mere

Dirigenten må betragtes som forsamlingens tillidsmand og skal lede mødet i overensstemmelse med medlemmernes tarv. Dirigenten skal

Dirigenten må betragtes som forsamlingens tillidsmand og skal lede mødet i overensstemmelse med medlemmernes tarv. Dirigenten skal Dirigenten Inden vi går over til at se på dirigentens virke, skal det påpeges, at det er store krav, man stiller til en dirigent. Hvis et møde skal afvikles under ordnede forhold, må der være en dirigent.

Læs mere

Brevstemmeafgivning til kommunal- og regionalvalget den 19. november 2013 på regionernes sygehuse

Brevstemmeafgivning til kommunal- og regionalvalget den 19. november 2013 på regionernes sygehuse Til alle regioner cc.: alle KB + Danske Regioner 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2013-08650 Doknr. 114984 Dato 04.10.2013

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget

Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget 1 of 26 2013-01-15 10:58 LBK nr 107 af 08/02/2011 Gældende (Folketingsvalgloven) Offentliggørelsesdato: 17-02-2011 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 251 af 21/03/2012

Læs mere