TA PARTI FOR FREDERIKSBERG VORES FÆLLES BY STEM PÅ DET FREDERIKSBERG DU HOLDER AF NOVEMBER 2013 DET ER IKKE KOMMET AF SIG SELV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TA PARTI FOR FREDERIKSBERG VORES FÆLLES BY STEM PÅ DET FREDERIKSBERG DU HOLDER AF NOVEMBER 2013 DET ER IKKE KOMMET AF SIG SELV"

Transkript

1 TA PARTI FOR VORES FÆLLES BY NOVEMBER 2013 STEM PÅ DET DU HOLDER AF DET ER IKKE KOMMET AF SIG SELV

2 TA PARTI FOR VORES FÆLLES BY ET VIGTIGT VALG Den 19. november skal du træffe et vigtigt valg! Du kan vælge at være med til at sikre, at den positive udvikling på Frederiksberg fortsætter i de kommende fire år ved at sætte kryds ved Frederiksberg Konservative. Fordi det Frederiksberg som du kender er resultatet af mange årtiers konservativt ledet kommunalpolitik. Frederiksberg er en af Danmarks bedst drevne kommuner og danner model for landets øvrige kommuner. Frederiksbergs økonomi har aldrig været sundere, hvilket muliggør en skattenedsættelse til gavn for alle Frederiksbergs borgere. Vi konservative på Frederiksberg står i spidsen for en kommune, der: leverer en god og velfungerende service inden for bl.a. børnepasning, folkeskoler, ældrepleje, trafik, bymiljø og kultur er til for borgerne og ikke omvendt giver borgerne mest mulig frihed til at leve deres liv inden for fællesskabets rammer har rummelighed trods forskelligheder og få kvadratkilometre er en af Danmarks mest miljøvenlige kommuner med ambitiøse handlingsplaner inden for bl.a. CO 2 -reduktion, klimatilpasning og energirenovering giver muligheder for, at generationerne kan leve sammen i et velfungerende samspil, hvor det er de forskellige befolkningsgruppers behov der styrer, og ikke ideologiske mål og forudfattede meninger bliver et stadigt bedre sted at drive virksomhed en position vi nu kan forbedre yderligere gennem en nedsættelse af dækningsafgiften for erhvervslivet Alt dette er lykkedes i vores smukke by, hvor tradition og fornyelse går hånd i hånd, og hvor vi passer godt på Frederiksbergs særlige karakter, samtidig med at vi finder plads til nyt. Det er dit Frederiksberg, og det er vores fælles by. Når kommunen undersøger, hvad borgerne på Frederiksberg mener om den kommunale service, så får vi stadigt mere positive tilbagemeldinger. Frederiksbergborgerne er gennemgående særdeles tilfredse med deres kommune og den service den leverer til dem. Tilfredsheden ligger faktisk generelt langt over landsgennemsnittet og stiger, måling efter måling. Det betyder ikke, at vi ikke kan gøre det bedre. Det betyder, at vores udgangspunkt er godt, og at retningen er rigtig. Jeg håber, at du vil give Frederiksberg Konservative din opbakning til fortsat at udvikle Frederiksberg og gøre en rigtig god kommune endnu bedre. Med venlig hilsen Jørgen Glenthøj Borgmester Frederiksberg Ta parti for Frederiksberg vores fælles by Udgiver: Frederiksberg Konservative Postboks 9, 2000 Frederiksberg CVR DK Tlf.: (mandag og onsdag kl. 13:00-17:00) Udgivet med støtte fra Rådmand H. A. Petersen og Hustru Emma Petersens Fond. Ansvarshavende: Claus Wagenblast-Franck Idé, tekst og design: HansenSierslev Foto: Klaus Sletting, Jan Christensen og Colourbox Tryk: Print Provider 2 3

3 TA PARTI FOR VORES FÆLLES BY En kommune, der fortsat bruger borgernes penge effektivt og ansvarligt og fokuserer på at bruge pengene der, hvor de gavner borgerne mest En skattepolitik, hvor vi ikke ønsker at opkræve mere i skat end højst nødvendigt og meget gerne sætter skatten ned, når der er råderum til det En kommune, der afvikler gæld i et hastigt tempo, så vi ikke efterlader regningen til de kommende generationer EN SUND OG BÆREDYGTIG ØKONOMI FLERE PENGE TILBAGE TIL BORGERNE Frederiksbergs befolkning vokser. Meget endda. I 2009 boede der borgere på Frederiksberg. I 2013 er det steget til Væksten på præcis borgere svarer til, at en hel by som Faaborg er flyttet ind på Frederiksberg siden det seneste kommunalvalg i Derfor har vi i disse år behov for at kunne øge vores tilbud til de mange nye borgere på mange områder. Det gælder ikke mindst på børnepasnings- og folkeskoleområdet, fordi en stor del af befolkningsvæksten sker blandt børnefamilierne. Samtidig er der fra statsligt hold lagt stadigt snævrere rammer ned over den kommunale økonomi, hvilket har resulteret i, at vi ikke bare kan bruge løs heller ikke selv om vi har råd til det. Den udfordring har vi løst ved at fokusere massivt på at udføre opgaverne mere effektivt. Det har resulteret i, at Frederiksberg er en af Danmarks absolut mest effektive kommuner i forhold til, hvor meget vi får ud af de penge, vi opkræver i skat. Den strategi har nu resulteret i, at vi i 2014 gennemfører en skattenedsættelse på 0,3 pct. til 22,8 pct., hvilket styrker borgernes egne muligheder for at disponere økonomisk og samtidig giver bedre forudsætninger for at øge den økonomiske vækst på Frederiksberg. Og vi fortsætter kursen, for vi føler et stort ansvar for ikke at opkræve flere penge fra borgerne end højst nødvendigt og for at bruge de penge, vi opkræver så ansvarligt som muligt. Derfor fortsætter effektiviseringen af Frederiksberg i de kommende år. Selv om vi nedsætter skatten, så står Frederiksberg stadig med en solid kassebeholdning og en klar strategi om at nedbringe sin gæld. Når man ser bort fra den gæld, som kommunen har som følge af investeringerne i den nye metro, som kommer til at stå i mindst 100 år, så har Frederiksberg en gæld pr. indbygger, der ligger under landsgennemsnittet. Og metrogælden falder i hastigt tempo, fordi vores låneaftaler er indgået på attraktive vilkår. Når kommunen undersøger, hvordan borgerne på Frederiksberg oplever den kommunale service, er resultatet stadigt flere og mere positive tilbagemeldinger. Og tilfredsheden med den kommunale service stiger, måling efter måling. Samtidig viser landsdækkende undersøgelser, at Frederiksberg også er en af de bedst drevne kommuner i landet. 4 5

4 TA PARTI FOR VORES FÆLLES BY HOVEDSTADENS GRØNNE HJERTE Frederiksberg er en grøn kommune, hvis udvikling bygger på bæredygtighed. Frederiksbergborgernes CO2-udledning er ca. halvdelen af landsgennemsnittet og falder år for år. Sådan skal det blive ved med at være, og derfor ønsker vi at kommunen fortsat satser massivt på udbygning af grøn energi, energirenovering af kommunens egne bygninger, energifokus i byfornyelsen, bedre vilkår for cyklister, bedre kollektiv trafik og en satsning på CO2-venlige køretøjer i kommunens egen vognpark. F.eks. har Frederiksberg lige investeret i Danmarks første eldrevne skraldebil og ellastbiler. holde byen ren, og vi har øget indsatsen mod graffiti. Frederiksberg har mange smukke byrum, og dem arbejder vi løbende på at bevare og udvikle. Overalt plantes nye træer bl.a. langs veje som Roskildevej og Finsensvej og større såvel som mindre pladser er indviet. Bl.a. ved Den Gule Villa, Norske Hus i Søndermarken og Lysløbe-ruten i Søndermarken. Det gælder også i det nye byudviklingsområde Flintholm, som er skudt op med både erhvervsdomiciler, kollegier, lejligheder og snart med Kulturog Bevægelseshuset KU:BE. En ambitiøs klimaindsats med bl.a. stor fokus på CO2-reduktion og forebyggelse af skybrudsskader Stadig flere træer på pladser, veje og alléer samt grønne gavle Styrket renholdelse af vores by Stor fokus på graffitifjernelse og forebyggelse Vi har i de senere år desuden haft stor fokus på at sikre ny udvikling i de dele af kommunen, som trænger til et løft. Inden længe går et omfattende byudviklingsprojekt således i gang i det forsømte område omkring Nordens Plads med Domus Vista, som i løbet af de kommende år vil blive et langt mere attraktivt sted at bo og opholde sig. Og Frederiksberg er også på mange andre måder en grøn kommune. Vi har nogle af hovedstadens bedste parker og grønne områder. Og målet er, at vi alle skal kunne se mindst et træ fra vores vinduer. Vi har en smuk by, som vi skal passe på. Derfor har vi afsat flere ressourcer til at Frederiksberg er hovedstadens grønne hjerte, og Frederiksberg Konservative har som et af sine grønne mål, at alle Frederiksbergborgere skal kunne se mindst et træ fra deres bolig. Vores mange attraktive grønne områder og træer på pladser, veje og alléer som vi hele tiden udbygger og vedligeholder er kendetegnende for Frederiksberg. De skaber et smukkere og ikke mindst sundere bymiljø med mange rekreative udfoldelsesmuligheder for alle generationer. 6 7

5 TA PARTI FOR VORES FÆLLES BY BØRNENES BY Flere og flere børnefamilier vælger Frederiksberg til. Derfor har vi siden kommunalvalget i 2009 bygget nye pladser i vuggestuer og børnehaver. Vi ønsker at fortsætte den udbygning i de kommende år, så vi kan opretholde vores velfungerende pasningsgaranti og sikre, at kvaliteten af pasningen er i orden. Frederiksberg har gennem de senere år målrettet forbedret kvaliteten i vuggestuer og børnehaver og sat midler af til flere pædagoger og bedre uddannede medarbejdere i vuggestuer og børnehaver. Vi satser massivt på at udvide og forbedre byens skoler. Der er kommet nye bygninger på Ny Hollænderskolen, Skolen ved Bülowsvej og Skolen på Nyelandsvej. I de kommende år rykker den helt nye Frederiksberg Nye Skole ind i Frøbelseminariets hidtidige bygninger på Grundtvigsvej. Vi har øget timetallet fra klassetrin i dansk, engelsk og de naturvidenskabelige fag, ligesom den populære naturvejlederindsats er fordoblet. En fortsat udbygning af moderne, velfungerende daginstitutioner præget af høj pædagogisk kvalitet En stadig modernisering af den frederiksbergske folkeskole, et højt fagligt niveau i skolen og gode rammer for børn og unge i fritidslivet Skolefritidsordninger og fritidsklubber, som giver mulighed for udfoldelse af det enkelte barns sociale og kreative evner Fokus på motion og sund kost som en vigtig del af børnenes hverdag TRYGHED FOR ALLE Frederiksberg er en tryg by. På trods af placeringen midt i storbyen, så er vores kriminalitet lav og tilmed faldende. Når det handler om de grove voldsforbrydelser, så er Frederiksberg blandt de kommuner i Hovedstadsområdet med allerfærrest voldsforbrydelser. Siden 2009 er disse forbrydelser faldet med 20 pct. på Frederiksberg. Faktisk var den grove kriminalitet på Frederiksberg i 2012 lavere end på Læsø. Faldet skyldes bl.a. en meget bevidst satsning på SSPsamarbejdet, opsøgende gadeteams og udvidelse af åbningstiden i klubber for unge. Ligesom vi har fastholdt og udbygget vores nærpoliti. Et fortsat fokus på, at byen skal være tryg at bo og færdes i Høj prioritet til SSP-samarbejdet (samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi) og andre kriminalitetsforebyggende initiativer En fortsat tæt dialog med politiet om hvordan de kan være med til at sikre trygheden på Frederiksberg 8 9

6 TA PARTI FOR VORES FÆLLES BY En værdig og tryg alderdom med rådgivning, hjælp efter behov og gode boligtilbud Fokus på det fleksible ældreliv og på at møde de ældre på en fleksibel måde, der hvor de selv er Fortsat styrkelse af mulighederne for træning, forebyggelse og sundhedsfremme En fortsat meget ambitiøs og vidtgående modernisering af vores ældreboliger Kort ventetid til plejeboliger, væsentlig kortere end loven kræver Fokus på sund og lækker mad til de ældre, uanset om maden leveres til en almindelig bolig, ældrebolig eller til en plejebolig EN TRYG ALDERDOM Frederiksberg Konservative har gennem årene arbejdet for værdige og gode forhold for kommunens ældre. Det skylder vi dem, ikke mindst fordi de gennem et langt liv har bidraget til udviklingen af samfundet og derfor fortjener både respekt samt den nødvendige omsorg og pleje. Et af principperne bag vores ældrepleje er valgfrihed. Både når det gælder boligformer, og når det gælder for eksempel hjemmehjælp. Derfor kan de ældre på Frederiksberg vælge mellem privat og offentlig service. Vi gennemfører i disse år en meget ambitiøs modernisering af byens plejehjem. Det er en modernisering, der kommer til at fortsætte i de kommende år, så alle Frederiksbergs plejehjem vil være helt moderniserede inden for få år. Der er bygget helt nye moderne plejehjem på Borgmester Fischers Vej, på Nimbusgrunden og på Troels-Lunds Vej. Frederiksbergs nye ældrepolitik har sit afsæt i vores overbevisning om, at mange ældre er stærke borgere, som kan og vil selv, og at vi i de kommende år vil opleve endnu flere selvhjulpne ældre, som tager aktivt del i samfundslivet. Men der skal være velfungerende tilbud til alle ældre, uanset deres ressourcer og individuelle behov. Frederiksberg er et attraktivt sted for ældre at bo. Det skyldes blandt andet den levende og trygge atmosfære i vores by, som er resultatet af en mangeårig og målrettet indsats. VI TAGER ANSVAR FOR HINANDEN Som konservative på Frederiksberg har vi en lang og stærk tradition for at udvise social ansvarlighed. Det er helt centralt for os, at mennesker, som er ramt af sociale problemer, skal hjælpes videre. Frederiksberg er en socialt sammensat kommune med mange ressourcestærke borgere. Men Frederiksberg har også borgere, der har vanskeligt ved at få økonomien eller tilværelsen til at hænge sammen, og som har brug for en hjælpende hånd fra fællesskabet. Under konservativ ledelse er der allerede iværksat en lang række initiativer i form af nye boligtilbud til de hjemløse, herbergspladser med natvarmestuer, opsøgende gadeplanstilbud og en række boligsociale initiativer sammen med øget støtte til og inddragelse af frivilligt socialt arbejde. I de kommende år løfter vi indsatsen for Frederiksbergs udsatte og styrker mulighederne for, at borgere med fysiske og psykiske handicaps kan blive på Frederiksberg, tæt på deres netværk. Det kommer bl.a. til at ske på Bernhard Bangs Alle, Nordens Plads og Diakonissestiftelsen. Omdrejningspunktet i den sociale indsats er, at den enkelte borger får hjælp til at komme videre. Vi ønsker ikke at gøre afhængigheden af den offentlige indsats permanent ved at parkere borgere på varig offentlig forsørgelse, hvis det på nogen måde kan undgås. Derfor skal den enkelte hjælpes til såvidt muligt selv at kunne klare sin egen tilværelse. En sammenhængende social indsats med fokus på såvidt muligt at gøre den enkelte selvhjulpen Styrket indsats mod hjemløshed Tidlig og forebyggende indsats over for børn og unge, der oplever sociale problemer 10 11

7 TA PARTI FOR VORES FÆLLES BY PLADS TIL ALLE I TRAFIKKEN Vi konservative på Frederiksberg går ind for at øge borgernes valgmuligheder frem for at begrænse dem. Det gælder også på trafikområdet, hvor vi gennem mange år har arbejdet for, at der er en bred vifte af velfungerende muligheder til rådighed for borgerne. I et tæt befolket bysamfund er det klart en fordel, hvis vi kan begrænse bilkørslen. Så bliver der mere plads til os alle sammen, større sikkerhed og mindre forurening. Men det skal ikke ske gennem tvang og negativ indstilling over for de mange borgere på Frederiksberg, som ønsker at have bil, og for hvem bilen kan være en nødvendighed for at få hverdagen til at hænge sammen. Derimod skal vi øge valgmulighederne, så der er gode alternativer til bilen i dagligdagen. Det har vi arbejdet målrettet på gennem mange år på Frederiksberg, og det vil vi fortsætte med i årene fremover. Vi investerer massivt i at fremme cyklismen på Frederiksberg, som allerede er blandt landets mest cyklende kommuner. Vi har inden for de senere år bl.a. bygget cykelstier langs H.C. Ørstedsvej, Bernhard Bangs Alle, Sønderjyllands Alle og Bülowsvej, og også den nye cykelsupersti fra Albertslund går gennem Frederiksberg. I Frederiksberg Kommune er der nu 47 km cykelstier og knap 10 km cykelbaner foruden 3,5 km grønne stier. Det betyder, at vi er langt med at nå vores målsætning om, at der skal være cykelstier eller cykelbaner langs alle de kommunale trafikveje. Det mål arbejder vi på at nå i Frederiksberg er Danmarks bedst betjente by, når det handler om kollektiv trafik. Vi har metro og S-tog, som sammen med A-busserne, giver et fintmasket net af kollektiv trafik, hvor man kan hoppe af og på. Vi har stor fokus på til stadighed at forbedre busbetjeningen på Frederiksberg. Vi er ikke alene om at bestemme busruterne, da vi skal samarbejde med de andre hovedstadskommuner. Men et er sikkert, vi giver ikke op, vi bliver ved med at arbejde for Frederiksbergs interesser, så busbetjeningen kan blive endnu bedre. Med investeringen i Metrocityringen og dens tre nye stationer på Frederiksberg bliver den kollektive trafik endnu bedre om få år. Og det er vores ambition, at udbygningen af metrosystemet skal fortsætte, så snart vi er færdige med Metrocityringen. Ikke alle er lige mobile. Derfor prioriterer vi på Frederiksberg et kollektivt trafiktilbud med bl.a. Frederiksbergbusserne og de andre buslinjer, som kommer rundt over hele byen. Frederiksbergbusserne er efter en forsigtig start ved at blive mere og mere populære blandt de borgere, der ikke er så mobile. Vi skal hele tiden tilpasse servicen, så den svarer til behovet, og det arbejder vi løbende med. Frederiksberg har store udfordringer på parkeringsområdet, ikke mindst fordi vi desværre tiltrækker mange biler fra København, som parkerer gratis i vores kommune. Vi arbejder i øjeblikket på en ny parkeringsstrategi, som har til formål at reducere antallet af udefrakommende biler og på sigt skabe mulighed for etablering af flere parkeringsmuligheder under jorden. Gode transportmuligheder både som cyklist, som bruger af kollektiv trafik og som bilist En fortsat udbygning af vores cykelstisystem Trafik, miljø og byplanlægning hænger uløseligt sammen. Derfor tror vi på gennemtænkte løsninger på byens trafikale udfordringer. I stedet for forbud og begrænsninger. Fokus på bedre parkeringsmuligheder til Frederiksbergs borgere og deres gæster Mere metro til Frederiksberg Et sammenhængende bussystem, som binder kommunen sammen 12 13

8 TA PARTI FOR VORES FÆLLES BY SUNDHED MED BORGERNE I CENTRUM KULTUR OG FRITID I CENTRUM På Frederiksberg har vi gennem mange år været kendt for at rumme masser af gode kultur- og fritidstilbud. Det vil vi konservative værne om. Derfor har vi for nylig sikret en redning af Aveny Teatret, så vi kan bevare Danmarks vigtigste teatermiljø omkring Frederiksberg Allé. Frederiksberg Konservative har ligeledes taget initiativ til og finansieret en teaterfestival, der binder Frederiksbergs teaterliv sammen og sikrer bevarelse og fornyelse af Frederiksbergs teatertradition. Vi udbygger Frederiksbergs idrætsfaciliteter markant i disse år. Vi anlægger nye kunstgræsbaner og sikrer moderne belysning af baner til idrætten bl.a. på Jens Jessens Vej og Frederiksberg Stadion. Det giver klubberne langt bedre muligheder for at udnytte banekapaciteten til de mange boldspillere. Også Frederiksberghallerne er blevet udvidet, så rammerne for idrætslivet indendørs bliver markant bedre. Frederiksberg Svømmehal er blevet energirenoveret og har fået tilført en ny wellnessafdeling. Og i de kommende år bygger vi en helt ny svømmehal i tilknytning til det nye idræts- og aktivitetscenter Magneten på Bernhard Bangs Alle. Frederiksbergs nye bydel Flintholm får i de kommende år et nyt Kultur- og Bevægelseshus KU:BE af høj international standard med masser af aktiviteter både indenfor såvel som udenfor huset. Det bliver et hus, som ikke findes magen til andre steder. Derfor er Realdania og Lokale- og Anlægsfonden gået massivt ind i medfinansiering af huset. Fastholdelse og styrkelse af et levende og nyskabende kulturliv Styrkelse af det klassiske teatermiljø på Frederiksberg Et bredt idræts- og fritidsudbud som sikrer plads til bevægelse og engagement og fremmer sundhed og gode livsvaner Bedre muligheder for sport og idræt med bl.a. en stadig udbygning af kunstgræsbaner Den enkeltes livskvalitet hænger direkte sammen med mental og fysisk sundhed. Som konservative på Frederiksberg har vi derfor stor fokus på sundhed og forebyggelse. Frederiksberg har mange års erfaring med en velfungerende indsats på sundhedsområdet. Den erfaring bygger vi videre på, så vi bliver ved med at være forrest, når det handler om at forebygge sygdom. Vi vil øge folkesundheden med sundhedsfremmende initiativer og forebygge livsstilssygdomme med blandt andet motions-, kost- og livsstilsvejledning. Færdigbehandlede Frederiksbergborgere skal ikke ligge på regionens hospitaler. Frederiksberg har derfor etableret 73 genoptræningspladser, som arbejder med at ruste færdigbehandlede patienter til igen at klare sig i deres eget hjem. Det nye moderne sundhedscenter på Stockflethsvej åbnede i Centret er rammen om den forebyggende sundhedsindsats og genoptræning. Sundhedscentrets ekspertise bruges af hele kommunen. Blandt andet har centret udviklet retningslinjer for kost og motion til brug i daginstitutioner og skoler. Borgerne skal efter vores opfattelse altid være i centrum, også i sundhedssystemet. Derfor har vi i de senere år iværksat en række initiativer, der skal styrke samarbejdet på sundhedsområdet. Et af tiltagene har været at ansætte sundhedskoordinatorer, der skal hjælpe syge og pårørende med at finde vej gennem sundhedssystemet både under og efter et sygdomsforløb. På samme måde har vi styrket forebyggelse og genoptræning i et nyt sundhedscenter. Her kan borgerne blandt andet nyde godt af motionsrådgivning, motion på recept, diætistvejledning, diabetesvejledning og meget mere. Flere af disse initiativer er nye i Danmark. Styrket fokus på forebyggelse og sundhedsfremme Personlig og målrettet rådgivning og hjælp efter sygdom og hospitalsindlæggelse Rådgivning og hjælp til borgere med kronisk sygdom eller særlige helbredsudfordringer Sundhedssystemet forandrer sig meget i disse år. Derfor har det været helt naturligt og nødvendigt at søsætte nye tiltag, der øger trygheden for den enkelte borger og gør forebyggelse til en central del af vores sundhedspolitik

9 TA PARTI FOR VORES FÆLLES BY KONSERVATIVE RESULTATER, VI ER STOLTE AF Frederiksbergborgerne er mere tilfredse med deres kommunale service end borgerne i resten af landets kommuner og tilfredsheden er stigende Frederiksberg har en bomstærk økonomi og kan i 2014 sætte skatten ned med 0,3 pct. samtidig med, at statens rammer for service- og anlægsudgifter udnyttes fuldt ud, vores kassebeholdning er god, og vi afvikler gæld i hastigt tempo Frederiksberg er en af landets bedst drevne kommuner Frederiksberg har øget udbuddene af offentlige opgaver og indkøb Frederiksberg har fået nye daginstitutionspladser siden 2009 Frederiksberg har i årene brugt over 20 mio. kr. til at øge normeringen og uddannelsesniveauet hos medarbejderne i byens vuggestuer og børnehaver Fra har Frederiksberg brugt 200 mio. kr. på at udvide og forbedre byens skoler Fra og med skoleåret 2012/13 har vi øget timetallet fra klassetrin i dansk, engelsk og de naturvidenskabelige fag Frederiksberg er med 0,8 anmeldte voldsforbrydelser pr indbyggere blandt de kommuner i Hovedstadsområdet med allerfærrest grove voldsforbrydelser Siden 2009 er disse forbrydelser faldet med 20 pct. på Frederiksberg I 2012 var den grove kriminalitet på Frederiksberg lavere end på Læsø I 2009 påbegyndte vi en ambitiøs modernisering af byens plejehjem i milliardklassen, som indtil nu bl.a. har resulteret i helt nye moderne plejehjem på Borgmester Fischers Vej, Nimbusgrunden og på Troels-Lunds Vej Frederiksberg Kommune har etableret en rehabiliteringsenhed med 73 pladser, som hjælper færdigbehandlede borgere til igen at klare sig i eget hjem Det nye moderne sundhedscenter på Stockflethsvej åbnede i Centret er rammen om den forebyggende sundhedsindsats og genoptræning Siden 2009 er antallet af hjemløse faldet med 15 pct. Den sociale masterplan styrker mulighederne for, at borgere med fysiske og psykiske handicaps kan blive på Frederiksberg, tæt på deres netværk, bl.a. på Bernhard Bangs Alle, Nordens Plads og Diakonissestiftelsen Det nye Ungecenter og AkademikerCenter fokuserer indsatsen for ledige på de områder, hvor Frederiksberg har særlige udfordringer og muligheder Mellem 2009 og 2013 blev der afsat 30 mio. kr. til at bygge nye cykelstier og -baner langs byens veje. Bl.a. er der kommet cykelstier langs H.C. Ørstedsvej, Bernhard Bangs Alle, Sønderjyllands Alle og Bülowsvej. Også den nye cykelsupersti fra Albertslund går gennem Frederiksberg I Frederiksberg Kommune er der nu 47 km cykelstier og knap 10 km cykelbaner foruden 3,5 km grønne stier. Det er en stigning på 4,3 km cykelstier/baner i forhold til Det betyder, at der nu er cykelstier eller cykelbaner langs 87% af de kommunale trafikveje Frederiksberg er Danmarks bedst betjente by, når det handler om kollektiv trafik. Vi har metro, S-tog og busser, der tilsammen giver et fintmasket net af kollektiv trafik Frederiksberg har fra afsat knap 15 mio. kr. til tiltag, som kan mindske støjen fra trafik m.v. ved at udlægge støjreducerende asfalt på byens veje. Ca. 70% af vore trafikveje har nu støjsvag asfalt Frederiksbergborgernes CO 2 - udledning er ca. halvdelen af landsgennemsnittet og alene fra 2009 til 2011 er udledningen pr. indbygger faldet fra 4,5 ton til 3,8 ton Frederiksberg har smukke byrum. Siden 2009 er indsatsen for at bevare og udvikle dem fortsat. Overalt plantes nye træer bl.a. langs veje som Roskildevej og Finsensvej og større såvel som mindre pladser er indviet. Bl.a. ved Den Gule Villa, Norske Hus i Søndermarken og Lysløberuten i Søndermarken. Det gælder også i det nye byudviklingsområde Flintholm, som trods finanskrisen er skudt op med både erhvervsdomiciler, kollegier, lejligheder og snart med Kultur- og Bevægelseshuset KU:BE Siden slutningen af 80 erne, hvor byfornyelsen for alvor tog fat, er der investeret næsten 3 mia. kr. i byfornyelsen på Frederiksberg Samlet har vi i de senere år brugt 20 mio. kr. til nye kunstgræsbaner og moderne belysning af baner til idrætten bl.a. på Jens Jessens Vej og Frederiksberg Stadion Frederiksberghallerne er blevet udvidet for knap 20 mio. kr. Der er i de senere år blevet afsat knap 10 mio. kr. til bl.a. energirenovering af Frederiksberg Svømmehal og en ny wellnessafdeling I de kommende år bygger Frederiksberg Kommune en helt ny svømmehal til 60 mio. kr. i tilknytning til det nye idræts- og aktivitetscenter Magneten på Bernhard Bangs Alle Frederiksberg Kommune har overtaget basisfinansieringen af Aveny T, som dermed bevares Erhvervsklimaet på Frederiksberg har forbedret sig væsentlig de seneste 4 år. Takket være en målrettet indsats. Frederiksberg var i 2010 placeret som nummer 66 på DI s liste. I 2013 er Frederiksberg placeret som nr. 15 i DIs måling af kommunernes erhvervsklima, og klart bedre end andre storbykommuner (København 86, Århus 63, Odense 57 og Ålborg 25) 16 17

10 TA PARTI FOR VORES FÆLLES BY HER ER DE 24 KONSERVATIVE KANDIDATER Der er god spredning på både Robert Sørensen Direktør, formand for Håndværkerforeningen, 64 år, Vibeke Qvist Marketing Manager, 51 år, Jens Peter Fabricius Advokat(H) og plejefar, 46 år, køn, alder, erhvervsbaggrund og lokalområde blandt de konservative kandidater på Frederiksberg. Mangfoldighed og forskellighed er nemlig vigtigt for os. Jørgen Glenthøj Borgmester, 58 år, Fasael Rehman Konsulent, sociolog, 32 år, Brian Holm Sportsdirektør, 50 år, Hanne Schønemann Eventkoordinator, 60 år, Mai Henriksen Folketingsmedlem, 33 år, Margit Ørsted 1. viceborgmester, formand for Undervisningsudvalget, 64 år, Pernille Høxbro Rådmand, formand for Børneudvalget, Advokat(H), 53 år, Anders Kastoft Premierløjtnant, Afghanistan-veteran, 30 år, Gert Bechlund Civilingeniør, kaptajn af reserven, dekan, universitetsdirektør og campusdirektør på CBS gennem mere end 40 år, 67 år, Carina Munck Olsén Cand.scient.pol., 32 år, Flemming Brank Gruppeformand, formand for Sundhedsog Omsorgsudvalget, 56 år, Simon Aggesen Rådmand, advokatfuldmægtig, 26 år, Karsten Skawbo-Jensen Socialudvalgsformand, 53 år, Bent Silber Civilingeniør, forh. formand for Mosaisk Troessamfund, 66 år, Sebastian Rønsdal Stud. jur, 22 år, Bjarne Ibsen Stud.scient.adm, 24 år, Nikolaj Bøgh Manager, 44 år, Johnny Gehlsen Restauratør, formand for Børneog Ungeudvalget, 57 år, Merete Winther Hildebrandt Sygeplejerske, 48 år, Jacob Teckemeier Cand.mag. 37 år, Jesper Troels Jensen Selvstændig, rådgivende retoriker, 55 år, Besøg os på eller på frederiksbergkonservative 18 19

11 STEM PÅ DET DU HOLDER AF STEM KONSERVATIVT Frederiksberg Konservative er din garanti for en fortsat sikker og kompetent ledelse af Frederiksberg. Vi er din sikkerhed for at videreføre det politiske arbejde, der har skabt det moderne og fastholdt det klassiske Frederiksberg. Også i de næste fire år er vi klar til at tage ansvar for byens udvikling og fortsatte fremgang. Derfor stiller vi til dette kommunalvalg igen med et kompetent og varieret hold af 24 konservative kandidater med borgmester Jørgen Glenthøj i spidsen. På samme måde som Frederiksberg står for en klar linje med plads til forskellighed inden for de fælles rammer, så finder man på den konservative liste også kandidater, som afspejler byens og dens borgeres mange forskelligheder. Det synes vi, at vi som byens førende parti har en forpligtelse til at kunne levere. Du skal stemme på den konservative liste eller på en af vores 24 dygtige kandidater, hvis du: holder af det Frederiksberg, du kender ønsker at fastholde en høj kvalitet i de kommunale kerneydelser og sikring af høj effektivitet og økonomisk ansvarlighed i den kommunale drift ønsker at Frederiksberg fortsat har stærkt fokus på at skabe en grøn og bæredygtig by med stor vægt på energieffektiviseringer og på at forebygge effekterne af klimaforandringer ønsker fastholdelse af en lav kommuneskat ønsker en fortsat ansvarlig og stabil politisk ledelse uden trang til politisk chancesejlads ønsker et fortsat bredt politisk samarbejde på rådhuset for at finde gode fælles løsninger, hvor det overhovedet kan lade sig gøre sætter pris på politikere, der holder hvad de lover og ikke lover mere, end de kan holde Besøg os på eller på

Lindebladet Frederiksberg Konservative

Lindebladet Frederiksberg Konservative Lindebladet Frederiksberg Konservative Nr. 1 2013 19. årgang Forår, sommer og efterår C for: Kontinuitet Kvalitet Fornyelse Kommunalvalg den 19. november 2013 Vi stiller op for byens parti Frederiksberg

Læs mere

Storkredsen. www.storkredsen.dk Nr. 1 november 2013 årgang 7. Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør

Storkredsen. www.storkredsen.dk Nr. 1 november 2013 årgang 7. Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør Storkredsen Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør www.storkredsen.dk Nr. 1 november 2013 årgang 7 Lars Barfoed ønsker godt kommunalvalg og regionsvalg Fredriksberg 102.029 frederiksbergere

Læs mere

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017 Venstre Bornholm KV13 Handlingsprogram 2014-2017 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side 2 Vækst beskæftigelse arbejde til alle side 3 Indledning Vækst og arbejdspladser Bedre dagpasningstilbud Folkeskole

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Bilag 1: Udkast til Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-14 Længe Leve København Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011 2014 UDKAST INDHOLD 1. FORORD S. 3 2. LÆNGE LEVE KØBENHAVN S. 4 3. FRA VISION

Læs mere

Aftale om budget 2014

Aftale om budget 2014 BORGMESTEREN Dato: 7. oktober 2013 Sagsnr: 2013-18140 Dok.nr: 2013-150609 Aftale om budget 2014 Indhold 1. Forord... 4 2. Budget 2014 økonomiske målsætninger og strategi... 5 2.1. Generelle målsætninger

Læs mere

BR-kandidater! Indlæg fra: Formanden starter valgkampagnen!

BR-kandidater! Indlæg fra: Formanden starter valgkampagnen! Medlemsblad for Konservative i København Nr. 2 - Oktober 2005 - Årgang 124 - Udgivet siden 1881 Indlæg fra: BR-kandidater! Se side 4-14 Formanden starter valgkampagnen! Se side 3 INDHOLD Leder Se side

Læs mere

Radikal Dialog. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg

Radikal Dialog. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Radikal Dialog Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Kommunalvalg 5 // Oktober/November 2005 Den næste overborgmester hedder Klaus Den 15. november 2005 er der valg til Københavns

Læs mere

FAKTA om budget 2010. for Københavns Kommune. 17. september 2009. indgået mellem Socialdemokraterne Venstre Radikale venstre

FAKTA om budget 2010. for Københavns Kommune. 17. september 2009. indgået mellem Socialdemokraterne Venstre Radikale venstre 17. september 2009 FAKTA om budget 2010 for Københavns Kommune indgået mellem Socialdemokraterne Venstre Radikale venstre SF Enhedslisten dansk folkeparti det konservative folkeparti Budgetaftalens økonomiske

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Budget 2015. Miljø og forsyning. Gladsaxe Kommune. Økonomisk Sekretariat. Rådhus Allé 7. 2860 Søborg. gladsaxe.dk

Budget 2015. Miljø og forsyning. Gladsaxe Kommune. Økonomisk Sekretariat. Rådhus Allé 7. 2860 Søborg. gladsaxe.dk Miljø og forsyning Gladsaxe Kommune Økonomisk Sekretariat 62 Rådhus Allé 7 2860 Søborg gladsaxe.dk 62 Layout: Grafia ApS Omslag: Mette Edlers November 2014 Budget 2015 63 og budgetoverslag 2016-2018 Forord

Læs mere

Valgprogram 2010-2013. En kommune med en nysgerrig og åben tilgang. Nærhed og mangfoldighed skal styre udviklingen af lokalsamfundene i Rudersdal

Valgprogram 2010-2013. En kommune med en nysgerrig og åben tilgang. Nærhed og mangfoldighed skal styre udviklingen af lokalsamfundene i Rudersdal En kommune med en nysgerrig og åben tilgang Nærhed og mangfoldighed skal styre udviklingen af lokalsamfundene i Rudersdal Vi skal aktivt påvirke befolknings- og boligsammensætningen Engageret og anerkendende

Læs mere

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere

STÆRKE VÆRDIER - SUND ØKONOMI

STÆRKE VÆRDIER - SUND ØKONOMI STÆRKE VÆRDIER - SUND ØKONOMI Valgprogram for Det Konservative Folkeparti for kommunalvalget i København 2013 Vedtaget af den konservative hovedbestyrelse i København, men dog som et dynamisk dokument,

Læs mere

Aftale om budget 2012 for Københavns Kommune

Aftale om budget 2012 for Københavns Kommune 19. september 2011 Aftale om budget 2012 for Københavns Kommune København er en by i rivende udvikling. De senere år er indbyggertallet vokset markant vi bliver 1.000 flere københavnere hver eneste måned.

Læs mere

VISION & STRATEGI. 50 % by, 70 % natur, 120 % Albertslund. en by for børnene, det grønne og fællesskabet GRØNT LIV NYSGERRIGT LIV SUNDT LIV ARBEJDSLIV

VISION & STRATEGI. 50 % by, 70 % natur, 120 % Albertslund. en by for børnene, det grønne og fællesskabet GRØNT LIV NYSGERRIGT LIV SUNDT LIV ARBEJDSLIV VISION & STRATEGI en by for børnene, det grønne og fællesskabet GRØNT LIV 50 % by, 70 % natur, 120 % Albertslund NYSGERRIGT LIV SUNDT LIV ARBEJDSLIV Kom med, børn og voksne! Ud i byen! Vi lærer noget nyt

Læs mere

Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret

Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret 2013 2018 Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret 2013 2018 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen: 18. marts 2013 Godkendt af Ministeriet for By, Bolig

Læs mere

SUND ØKONOMI STÆRKE VÆRDIER

SUND ØKONOMI STÆRKE VÆRDIER SUND ØKONOMI STÆRKE VÆRDIER Valgprogram for Det Konservative Folkeparti for kommunalvalget i København 2013 Vedtaget af den konservative hovedbestyrelse i København, men dog som et dynamisk dokument, hvor

Læs mere

Aftale om budget 2011 for Københavns Kommune

Aftale om budget 2011 for Københavns Kommune 17. september 2010 Aftale om budget 2011 for Københavns Kommune København skal som en moderne storby på en og samme tid tage hånd om det liv, københavnerne lever nu og den fremtid, som byens børn skal

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN 2014-17

FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN 2014-17 FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR BORGERREPRÆSENTATIONS- GRUPPEN 2014-17 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL!...5 1. DE STØRSTE UDFORDRINGER...5 2. FÆLLESSKABET KØBENHAVN...6 3. KØBENHAVN SOM EN DEMOKRATISK

Læs mere

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana...

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... 1 udviklingsstrategi 2012 Indhold 2 2 4 5 6 10 14 18 22 26 30 32 34 35 Indledning Visionen Kommunens udfordringer De 6 strategiske indsatsområder

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008 Sag nr. 1 Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring 4 bilag Regional Udviklingsplan Marts

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

10.400. nye private job med anlægsinvesteringer. i 2012-2015 BYENS ØKONOMI ØKONOMI

10.400. nye private job med anlægsinvesteringer. i 2012-2015 BYENS ØKONOMI ØKONOMI BYENS ØKONOMI ØKONOMI Københavns Kommunes økonomi er stærk. Vi fortsætter det ansvarlige spor og fremtidssikrer byen med sunde økonomiske dispositioner og langtidsplanlægning. Vi fortsætter de seneste

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Styr på trafikken og renere luft

Styr på trafikken og renere luft Styr på trafikken og renere luft Politisk udspil af overborgmester Frank Jensen om mindre trængsel, bedre kollektiv trafik og renere luft. Det går godt i København. Byen vokser og vi bliver rigere. De

Læs mere

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver KL s beretning 2009 Politiske mål - resultater og perspektiver Klar til generationsskifte i kommunerne De store politiske indsatser i 2009 Om fem år er hver tredje kommunale medarbejder gået på efterløn

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Valgprogram 2013 Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Tværpolitisk Forening er Danmarks ældste tværpolitiske lokalliste. Vi har været repræsenteret i kommunalbestyrelsen uafbrudt siden 1962

Læs mere