TA PARTI FOR FREDERIKSBERG VORES FÆLLES BY STEM PÅ DET FREDERIKSBERG DU HOLDER AF NOVEMBER 2013 DET ER IKKE KOMMET AF SIG SELV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TA PARTI FOR FREDERIKSBERG VORES FÆLLES BY STEM PÅ DET FREDERIKSBERG DU HOLDER AF NOVEMBER 2013 DET ER IKKE KOMMET AF SIG SELV"

Transkript

1 TA PARTI FOR VORES FÆLLES BY NOVEMBER 2013 STEM PÅ DET DU HOLDER AF DET ER IKKE KOMMET AF SIG SELV

2 TA PARTI FOR VORES FÆLLES BY ET VIGTIGT VALG Den 19. november skal du træffe et vigtigt valg! Du kan vælge at være med til at sikre, at den positive udvikling på Frederiksberg fortsætter i de kommende fire år ved at sætte kryds ved Frederiksberg Konservative. Fordi det Frederiksberg som du kender er resultatet af mange årtiers konservativt ledet kommunalpolitik. Frederiksberg er en af Danmarks bedst drevne kommuner og danner model for landets øvrige kommuner. Frederiksbergs økonomi har aldrig været sundere, hvilket muliggør en skattenedsættelse til gavn for alle Frederiksbergs borgere. Vi konservative på Frederiksberg står i spidsen for en kommune, der: leverer en god og velfungerende service inden for bl.a. børnepasning, folkeskoler, ældrepleje, trafik, bymiljø og kultur er til for borgerne og ikke omvendt giver borgerne mest mulig frihed til at leve deres liv inden for fællesskabets rammer har rummelighed trods forskelligheder og få kvadratkilometre er en af Danmarks mest miljøvenlige kommuner med ambitiøse handlingsplaner inden for bl.a. CO 2 -reduktion, klimatilpasning og energirenovering giver muligheder for, at generationerne kan leve sammen i et velfungerende samspil, hvor det er de forskellige befolkningsgruppers behov der styrer, og ikke ideologiske mål og forudfattede meninger bliver et stadigt bedre sted at drive virksomhed en position vi nu kan forbedre yderligere gennem en nedsættelse af dækningsafgiften for erhvervslivet Alt dette er lykkedes i vores smukke by, hvor tradition og fornyelse går hånd i hånd, og hvor vi passer godt på Frederiksbergs særlige karakter, samtidig med at vi finder plads til nyt. Det er dit Frederiksberg, og det er vores fælles by. Når kommunen undersøger, hvad borgerne på Frederiksberg mener om den kommunale service, så får vi stadigt mere positive tilbagemeldinger. Frederiksbergborgerne er gennemgående særdeles tilfredse med deres kommune og den service den leverer til dem. Tilfredsheden ligger faktisk generelt langt over landsgennemsnittet og stiger, måling efter måling. Det betyder ikke, at vi ikke kan gøre det bedre. Det betyder, at vores udgangspunkt er godt, og at retningen er rigtig. Jeg håber, at du vil give Frederiksberg Konservative din opbakning til fortsat at udvikle Frederiksberg og gøre en rigtig god kommune endnu bedre. Med venlig hilsen Jørgen Glenthøj Borgmester Frederiksberg Ta parti for Frederiksberg vores fælles by Udgiver: Frederiksberg Konservative Postboks 9, 2000 Frederiksberg CVR DK Tlf.: (mandag og onsdag kl. 13:00-17:00) Udgivet med støtte fra Rådmand H. A. Petersen og Hustru Emma Petersens Fond. Ansvarshavende: Claus Wagenblast-Franck Idé, tekst og design: HansenSierslev Foto: Klaus Sletting, Jan Christensen og Colourbox Tryk: Print Provider 2 3

3 TA PARTI FOR VORES FÆLLES BY En kommune, der fortsat bruger borgernes penge effektivt og ansvarligt og fokuserer på at bruge pengene der, hvor de gavner borgerne mest En skattepolitik, hvor vi ikke ønsker at opkræve mere i skat end højst nødvendigt og meget gerne sætter skatten ned, når der er råderum til det En kommune, der afvikler gæld i et hastigt tempo, så vi ikke efterlader regningen til de kommende generationer EN SUND OG BÆREDYGTIG ØKONOMI FLERE PENGE TILBAGE TIL BORGERNE Frederiksbergs befolkning vokser. Meget endda. I 2009 boede der borgere på Frederiksberg. I 2013 er det steget til Væksten på præcis borgere svarer til, at en hel by som Faaborg er flyttet ind på Frederiksberg siden det seneste kommunalvalg i Derfor har vi i disse år behov for at kunne øge vores tilbud til de mange nye borgere på mange områder. Det gælder ikke mindst på børnepasnings- og folkeskoleområdet, fordi en stor del af befolkningsvæksten sker blandt børnefamilierne. Samtidig er der fra statsligt hold lagt stadigt snævrere rammer ned over den kommunale økonomi, hvilket har resulteret i, at vi ikke bare kan bruge løs heller ikke selv om vi har råd til det. Den udfordring har vi løst ved at fokusere massivt på at udføre opgaverne mere effektivt. Det har resulteret i, at Frederiksberg er en af Danmarks absolut mest effektive kommuner i forhold til, hvor meget vi får ud af de penge, vi opkræver i skat. Den strategi har nu resulteret i, at vi i 2014 gennemfører en skattenedsættelse på 0,3 pct. til 22,8 pct., hvilket styrker borgernes egne muligheder for at disponere økonomisk og samtidig giver bedre forudsætninger for at øge den økonomiske vækst på Frederiksberg. Og vi fortsætter kursen, for vi føler et stort ansvar for ikke at opkræve flere penge fra borgerne end højst nødvendigt og for at bruge de penge, vi opkræver så ansvarligt som muligt. Derfor fortsætter effektiviseringen af Frederiksberg i de kommende år. Selv om vi nedsætter skatten, så står Frederiksberg stadig med en solid kassebeholdning og en klar strategi om at nedbringe sin gæld. Når man ser bort fra den gæld, som kommunen har som følge af investeringerne i den nye metro, som kommer til at stå i mindst 100 år, så har Frederiksberg en gæld pr. indbygger, der ligger under landsgennemsnittet. Og metrogælden falder i hastigt tempo, fordi vores låneaftaler er indgået på attraktive vilkår. Når kommunen undersøger, hvordan borgerne på Frederiksberg oplever den kommunale service, er resultatet stadigt flere og mere positive tilbagemeldinger. Og tilfredsheden med den kommunale service stiger, måling efter måling. Samtidig viser landsdækkende undersøgelser, at Frederiksberg også er en af de bedst drevne kommuner i landet. 4 5

4 TA PARTI FOR VORES FÆLLES BY HOVEDSTADENS GRØNNE HJERTE Frederiksberg er en grøn kommune, hvis udvikling bygger på bæredygtighed. Frederiksbergborgernes CO2-udledning er ca. halvdelen af landsgennemsnittet og falder år for år. Sådan skal det blive ved med at være, og derfor ønsker vi at kommunen fortsat satser massivt på udbygning af grøn energi, energirenovering af kommunens egne bygninger, energifokus i byfornyelsen, bedre vilkår for cyklister, bedre kollektiv trafik og en satsning på CO2-venlige køretøjer i kommunens egen vognpark. F.eks. har Frederiksberg lige investeret i Danmarks første eldrevne skraldebil og ellastbiler. holde byen ren, og vi har øget indsatsen mod graffiti. Frederiksberg har mange smukke byrum, og dem arbejder vi løbende på at bevare og udvikle. Overalt plantes nye træer bl.a. langs veje som Roskildevej og Finsensvej og større såvel som mindre pladser er indviet. Bl.a. ved Den Gule Villa, Norske Hus i Søndermarken og Lysløbe-ruten i Søndermarken. Det gælder også i det nye byudviklingsområde Flintholm, som er skudt op med både erhvervsdomiciler, kollegier, lejligheder og snart med Kulturog Bevægelseshuset KU:BE. En ambitiøs klimaindsats med bl.a. stor fokus på CO2-reduktion og forebyggelse af skybrudsskader Stadig flere træer på pladser, veje og alléer samt grønne gavle Styrket renholdelse af vores by Stor fokus på graffitifjernelse og forebyggelse Vi har i de senere år desuden haft stor fokus på at sikre ny udvikling i de dele af kommunen, som trænger til et løft. Inden længe går et omfattende byudviklingsprojekt således i gang i det forsømte område omkring Nordens Plads med Domus Vista, som i løbet af de kommende år vil blive et langt mere attraktivt sted at bo og opholde sig. Og Frederiksberg er også på mange andre måder en grøn kommune. Vi har nogle af hovedstadens bedste parker og grønne områder. Og målet er, at vi alle skal kunne se mindst et træ fra vores vinduer. Vi har en smuk by, som vi skal passe på. Derfor har vi afsat flere ressourcer til at Frederiksberg er hovedstadens grønne hjerte, og Frederiksberg Konservative har som et af sine grønne mål, at alle Frederiksbergborgere skal kunne se mindst et træ fra deres bolig. Vores mange attraktive grønne områder og træer på pladser, veje og alléer som vi hele tiden udbygger og vedligeholder er kendetegnende for Frederiksberg. De skaber et smukkere og ikke mindst sundere bymiljø med mange rekreative udfoldelsesmuligheder for alle generationer. 6 7

5 TA PARTI FOR VORES FÆLLES BY BØRNENES BY Flere og flere børnefamilier vælger Frederiksberg til. Derfor har vi siden kommunalvalget i 2009 bygget nye pladser i vuggestuer og børnehaver. Vi ønsker at fortsætte den udbygning i de kommende år, så vi kan opretholde vores velfungerende pasningsgaranti og sikre, at kvaliteten af pasningen er i orden. Frederiksberg har gennem de senere år målrettet forbedret kvaliteten i vuggestuer og børnehaver og sat midler af til flere pædagoger og bedre uddannede medarbejdere i vuggestuer og børnehaver. Vi satser massivt på at udvide og forbedre byens skoler. Der er kommet nye bygninger på Ny Hollænderskolen, Skolen ved Bülowsvej og Skolen på Nyelandsvej. I de kommende år rykker den helt nye Frederiksberg Nye Skole ind i Frøbelseminariets hidtidige bygninger på Grundtvigsvej. Vi har øget timetallet fra klassetrin i dansk, engelsk og de naturvidenskabelige fag, ligesom den populære naturvejlederindsats er fordoblet. En fortsat udbygning af moderne, velfungerende daginstitutioner præget af høj pædagogisk kvalitet En stadig modernisering af den frederiksbergske folkeskole, et højt fagligt niveau i skolen og gode rammer for børn og unge i fritidslivet Skolefritidsordninger og fritidsklubber, som giver mulighed for udfoldelse af det enkelte barns sociale og kreative evner Fokus på motion og sund kost som en vigtig del af børnenes hverdag TRYGHED FOR ALLE Frederiksberg er en tryg by. På trods af placeringen midt i storbyen, så er vores kriminalitet lav og tilmed faldende. Når det handler om de grove voldsforbrydelser, så er Frederiksberg blandt de kommuner i Hovedstadsområdet med allerfærrest voldsforbrydelser. Siden 2009 er disse forbrydelser faldet med 20 pct. på Frederiksberg. Faktisk var den grove kriminalitet på Frederiksberg i 2012 lavere end på Læsø. Faldet skyldes bl.a. en meget bevidst satsning på SSPsamarbejdet, opsøgende gadeteams og udvidelse af åbningstiden i klubber for unge. Ligesom vi har fastholdt og udbygget vores nærpoliti. Et fortsat fokus på, at byen skal være tryg at bo og færdes i Høj prioritet til SSP-samarbejdet (samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi) og andre kriminalitetsforebyggende initiativer En fortsat tæt dialog med politiet om hvordan de kan være med til at sikre trygheden på Frederiksberg 8 9

6 TA PARTI FOR VORES FÆLLES BY En værdig og tryg alderdom med rådgivning, hjælp efter behov og gode boligtilbud Fokus på det fleksible ældreliv og på at møde de ældre på en fleksibel måde, der hvor de selv er Fortsat styrkelse af mulighederne for træning, forebyggelse og sundhedsfremme En fortsat meget ambitiøs og vidtgående modernisering af vores ældreboliger Kort ventetid til plejeboliger, væsentlig kortere end loven kræver Fokus på sund og lækker mad til de ældre, uanset om maden leveres til en almindelig bolig, ældrebolig eller til en plejebolig EN TRYG ALDERDOM Frederiksberg Konservative har gennem årene arbejdet for værdige og gode forhold for kommunens ældre. Det skylder vi dem, ikke mindst fordi de gennem et langt liv har bidraget til udviklingen af samfundet og derfor fortjener både respekt samt den nødvendige omsorg og pleje. Et af principperne bag vores ældrepleje er valgfrihed. Både når det gælder boligformer, og når det gælder for eksempel hjemmehjælp. Derfor kan de ældre på Frederiksberg vælge mellem privat og offentlig service. Vi gennemfører i disse år en meget ambitiøs modernisering af byens plejehjem. Det er en modernisering, der kommer til at fortsætte i de kommende år, så alle Frederiksbergs plejehjem vil være helt moderniserede inden for få år. Der er bygget helt nye moderne plejehjem på Borgmester Fischers Vej, på Nimbusgrunden og på Troels-Lunds Vej. Frederiksbergs nye ældrepolitik har sit afsæt i vores overbevisning om, at mange ældre er stærke borgere, som kan og vil selv, og at vi i de kommende år vil opleve endnu flere selvhjulpne ældre, som tager aktivt del i samfundslivet. Men der skal være velfungerende tilbud til alle ældre, uanset deres ressourcer og individuelle behov. Frederiksberg er et attraktivt sted for ældre at bo. Det skyldes blandt andet den levende og trygge atmosfære i vores by, som er resultatet af en mangeårig og målrettet indsats. VI TAGER ANSVAR FOR HINANDEN Som konservative på Frederiksberg har vi en lang og stærk tradition for at udvise social ansvarlighed. Det er helt centralt for os, at mennesker, som er ramt af sociale problemer, skal hjælpes videre. Frederiksberg er en socialt sammensat kommune med mange ressourcestærke borgere. Men Frederiksberg har også borgere, der har vanskeligt ved at få økonomien eller tilværelsen til at hænge sammen, og som har brug for en hjælpende hånd fra fællesskabet. Under konservativ ledelse er der allerede iværksat en lang række initiativer i form af nye boligtilbud til de hjemløse, herbergspladser med natvarmestuer, opsøgende gadeplanstilbud og en række boligsociale initiativer sammen med øget støtte til og inddragelse af frivilligt socialt arbejde. I de kommende år løfter vi indsatsen for Frederiksbergs udsatte og styrker mulighederne for, at borgere med fysiske og psykiske handicaps kan blive på Frederiksberg, tæt på deres netværk. Det kommer bl.a. til at ske på Bernhard Bangs Alle, Nordens Plads og Diakonissestiftelsen. Omdrejningspunktet i den sociale indsats er, at den enkelte borger får hjælp til at komme videre. Vi ønsker ikke at gøre afhængigheden af den offentlige indsats permanent ved at parkere borgere på varig offentlig forsørgelse, hvis det på nogen måde kan undgås. Derfor skal den enkelte hjælpes til såvidt muligt selv at kunne klare sin egen tilværelse. En sammenhængende social indsats med fokus på såvidt muligt at gøre den enkelte selvhjulpen Styrket indsats mod hjemløshed Tidlig og forebyggende indsats over for børn og unge, der oplever sociale problemer 10 11

7 TA PARTI FOR VORES FÆLLES BY PLADS TIL ALLE I TRAFIKKEN Vi konservative på Frederiksberg går ind for at øge borgernes valgmuligheder frem for at begrænse dem. Det gælder også på trafikområdet, hvor vi gennem mange år har arbejdet for, at der er en bred vifte af velfungerende muligheder til rådighed for borgerne. I et tæt befolket bysamfund er det klart en fordel, hvis vi kan begrænse bilkørslen. Så bliver der mere plads til os alle sammen, større sikkerhed og mindre forurening. Men det skal ikke ske gennem tvang og negativ indstilling over for de mange borgere på Frederiksberg, som ønsker at have bil, og for hvem bilen kan være en nødvendighed for at få hverdagen til at hænge sammen. Derimod skal vi øge valgmulighederne, så der er gode alternativer til bilen i dagligdagen. Det har vi arbejdet målrettet på gennem mange år på Frederiksberg, og det vil vi fortsætte med i årene fremover. Vi investerer massivt i at fremme cyklismen på Frederiksberg, som allerede er blandt landets mest cyklende kommuner. Vi har inden for de senere år bl.a. bygget cykelstier langs H.C. Ørstedsvej, Bernhard Bangs Alle, Sønderjyllands Alle og Bülowsvej, og også den nye cykelsupersti fra Albertslund går gennem Frederiksberg. I Frederiksberg Kommune er der nu 47 km cykelstier og knap 10 km cykelbaner foruden 3,5 km grønne stier. Det betyder, at vi er langt med at nå vores målsætning om, at der skal være cykelstier eller cykelbaner langs alle de kommunale trafikveje. Det mål arbejder vi på at nå i Frederiksberg er Danmarks bedst betjente by, når det handler om kollektiv trafik. Vi har metro og S-tog, som sammen med A-busserne, giver et fintmasket net af kollektiv trafik, hvor man kan hoppe af og på. Vi har stor fokus på til stadighed at forbedre busbetjeningen på Frederiksberg. Vi er ikke alene om at bestemme busruterne, da vi skal samarbejde med de andre hovedstadskommuner. Men et er sikkert, vi giver ikke op, vi bliver ved med at arbejde for Frederiksbergs interesser, så busbetjeningen kan blive endnu bedre. Med investeringen i Metrocityringen og dens tre nye stationer på Frederiksberg bliver den kollektive trafik endnu bedre om få år. Og det er vores ambition, at udbygningen af metrosystemet skal fortsætte, så snart vi er færdige med Metrocityringen. Ikke alle er lige mobile. Derfor prioriterer vi på Frederiksberg et kollektivt trafiktilbud med bl.a. Frederiksbergbusserne og de andre buslinjer, som kommer rundt over hele byen. Frederiksbergbusserne er efter en forsigtig start ved at blive mere og mere populære blandt de borgere, der ikke er så mobile. Vi skal hele tiden tilpasse servicen, så den svarer til behovet, og det arbejder vi løbende med. Frederiksberg har store udfordringer på parkeringsområdet, ikke mindst fordi vi desværre tiltrækker mange biler fra København, som parkerer gratis i vores kommune. Vi arbejder i øjeblikket på en ny parkeringsstrategi, som har til formål at reducere antallet af udefrakommende biler og på sigt skabe mulighed for etablering af flere parkeringsmuligheder under jorden. Gode transportmuligheder både som cyklist, som bruger af kollektiv trafik og som bilist En fortsat udbygning af vores cykelstisystem Trafik, miljø og byplanlægning hænger uløseligt sammen. Derfor tror vi på gennemtænkte løsninger på byens trafikale udfordringer. I stedet for forbud og begrænsninger. Fokus på bedre parkeringsmuligheder til Frederiksbergs borgere og deres gæster Mere metro til Frederiksberg Et sammenhængende bussystem, som binder kommunen sammen 12 13

8 TA PARTI FOR VORES FÆLLES BY SUNDHED MED BORGERNE I CENTRUM KULTUR OG FRITID I CENTRUM På Frederiksberg har vi gennem mange år været kendt for at rumme masser af gode kultur- og fritidstilbud. Det vil vi konservative værne om. Derfor har vi for nylig sikret en redning af Aveny Teatret, så vi kan bevare Danmarks vigtigste teatermiljø omkring Frederiksberg Allé. Frederiksberg Konservative har ligeledes taget initiativ til og finansieret en teaterfestival, der binder Frederiksbergs teaterliv sammen og sikrer bevarelse og fornyelse af Frederiksbergs teatertradition. Vi udbygger Frederiksbergs idrætsfaciliteter markant i disse år. Vi anlægger nye kunstgræsbaner og sikrer moderne belysning af baner til idrætten bl.a. på Jens Jessens Vej og Frederiksberg Stadion. Det giver klubberne langt bedre muligheder for at udnytte banekapaciteten til de mange boldspillere. Også Frederiksberghallerne er blevet udvidet, så rammerne for idrætslivet indendørs bliver markant bedre. Frederiksberg Svømmehal er blevet energirenoveret og har fået tilført en ny wellnessafdeling. Og i de kommende år bygger vi en helt ny svømmehal i tilknytning til det nye idræts- og aktivitetscenter Magneten på Bernhard Bangs Alle. Frederiksbergs nye bydel Flintholm får i de kommende år et nyt Kultur- og Bevægelseshus KU:BE af høj international standard med masser af aktiviteter både indenfor såvel som udenfor huset. Det bliver et hus, som ikke findes magen til andre steder. Derfor er Realdania og Lokale- og Anlægsfonden gået massivt ind i medfinansiering af huset. Fastholdelse og styrkelse af et levende og nyskabende kulturliv Styrkelse af det klassiske teatermiljø på Frederiksberg Et bredt idræts- og fritidsudbud som sikrer plads til bevægelse og engagement og fremmer sundhed og gode livsvaner Bedre muligheder for sport og idræt med bl.a. en stadig udbygning af kunstgræsbaner Den enkeltes livskvalitet hænger direkte sammen med mental og fysisk sundhed. Som konservative på Frederiksberg har vi derfor stor fokus på sundhed og forebyggelse. Frederiksberg har mange års erfaring med en velfungerende indsats på sundhedsområdet. Den erfaring bygger vi videre på, så vi bliver ved med at være forrest, når det handler om at forebygge sygdom. Vi vil øge folkesundheden med sundhedsfremmende initiativer og forebygge livsstilssygdomme med blandt andet motions-, kost- og livsstilsvejledning. Færdigbehandlede Frederiksbergborgere skal ikke ligge på regionens hospitaler. Frederiksberg har derfor etableret 73 genoptræningspladser, som arbejder med at ruste færdigbehandlede patienter til igen at klare sig i deres eget hjem. Det nye moderne sundhedscenter på Stockflethsvej åbnede i Centret er rammen om den forebyggende sundhedsindsats og genoptræning. Sundhedscentrets ekspertise bruges af hele kommunen. Blandt andet har centret udviklet retningslinjer for kost og motion til brug i daginstitutioner og skoler. Borgerne skal efter vores opfattelse altid være i centrum, også i sundhedssystemet. Derfor har vi i de senere år iværksat en række initiativer, der skal styrke samarbejdet på sundhedsområdet. Et af tiltagene har været at ansætte sundhedskoordinatorer, der skal hjælpe syge og pårørende med at finde vej gennem sundhedssystemet både under og efter et sygdomsforløb. På samme måde har vi styrket forebyggelse og genoptræning i et nyt sundhedscenter. Her kan borgerne blandt andet nyde godt af motionsrådgivning, motion på recept, diætistvejledning, diabetesvejledning og meget mere. Flere af disse initiativer er nye i Danmark. Styrket fokus på forebyggelse og sundhedsfremme Personlig og målrettet rådgivning og hjælp efter sygdom og hospitalsindlæggelse Rådgivning og hjælp til borgere med kronisk sygdom eller særlige helbredsudfordringer Sundhedssystemet forandrer sig meget i disse år. Derfor har det været helt naturligt og nødvendigt at søsætte nye tiltag, der øger trygheden for den enkelte borger og gør forebyggelse til en central del af vores sundhedspolitik

9 TA PARTI FOR VORES FÆLLES BY KONSERVATIVE RESULTATER, VI ER STOLTE AF Frederiksbergborgerne er mere tilfredse med deres kommunale service end borgerne i resten af landets kommuner og tilfredsheden er stigende Frederiksberg har en bomstærk økonomi og kan i 2014 sætte skatten ned med 0,3 pct. samtidig med, at statens rammer for service- og anlægsudgifter udnyttes fuldt ud, vores kassebeholdning er god, og vi afvikler gæld i hastigt tempo Frederiksberg er en af landets bedst drevne kommuner Frederiksberg har øget udbuddene af offentlige opgaver og indkøb Frederiksberg har fået nye daginstitutionspladser siden 2009 Frederiksberg har i årene brugt over 20 mio. kr. til at øge normeringen og uddannelsesniveauet hos medarbejderne i byens vuggestuer og børnehaver Fra har Frederiksberg brugt 200 mio. kr. på at udvide og forbedre byens skoler Fra og med skoleåret 2012/13 har vi øget timetallet fra klassetrin i dansk, engelsk og de naturvidenskabelige fag Frederiksberg er med 0,8 anmeldte voldsforbrydelser pr indbyggere blandt de kommuner i Hovedstadsområdet med allerfærrest grove voldsforbrydelser Siden 2009 er disse forbrydelser faldet med 20 pct. på Frederiksberg I 2012 var den grove kriminalitet på Frederiksberg lavere end på Læsø I 2009 påbegyndte vi en ambitiøs modernisering af byens plejehjem i milliardklassen, som indtil nu bl.a. har resulteret i helt nye moderne plejehjem på Borgmester Fischers Vej, Nimbusgrunden og på Troels-Lunds Vej Frederiksberg Kommune har etableret en rehabiliteringsenhed med 73 pladser, som hjælper færdigbehandlede borgere til igen at klare sig i eget hjem Det nye moderne sundhedscenter på Stockflethsvej åbnede i Centret er rammen om den forebyggende sundhedsindsats og genoptræning Siden 2009 er antallet af hjemløse faldet med 15 pct. Den sociale masterplan styrker mulighederne for, at borgere med fysiske og psykiske handicaps kan blive på Frederiksberg, tæt på deres netværk, bl.a. på Bernhard Bangs Alle, Nordens Plads og Diakonissestiftelsen Det nye Ungecenter og AkademikerCenter fokuserer indsatsen for ledige på de områder, hvor Frederiksberg har særlige udfordringer og muligheder Mellem 2009 og 2013 blev der afsat 30 mio. kr. til at bygge nye cykelstier og -baner langs byens veje. Bl.a. er der kommet cykelstier langs H.C. Ørstedsvej, Bernhard Bangs Alle, Sønderjyllands Alle og Bülowsvej. Også den nye cykelsupersti fra Albertslund går gennem Frederiksberg I Frederiksberg Kommune er der nu 47 km cykelstier og knap 10 km cykelbaner foruden 3,5 km grønne stier. Det er en stigning på 4,3 km cykelstier/baner i forhold til Det betyder, at der nu er cykelstier eller cykelbaner langs 87% af de kommunale trafikveje Frederiksberg er Danmarks bedst betjente by, når det handler om kollektiv trafik. Vi har metro, S-tog og busser, der tilsammen giver et fintmasket net af kollektiv trafik Frederiksberg har fra afsat knap 15 mio. kr. til tiltag, som kan mindske støjen fra trafik m.v. ved at udlægge støjreducerende asfalt på byens veje. Ca. 70% af vore trafikveje har nu støjsvag asfalt Frederiksbergborgernes CO 2 - udledning er ca. halvdelen af landsgennemsnittet og alene fra 2009 til 2011 er udledningen pr. indbygger faldet fra 4,5 ton til 3,8 ton Frederiksberg har smukke byrum. Siden 2009 er indsatsen for at bevare og udvikle dem fortsat. Overalt plantes nye træer bl.a. langs veje som Roskildevej og Finsensvej og større såvel som mindre pladser er indviet. Bl.a. ved Den Gule Villa, Norske Hus i Søndermarken og Lysløberuten i Søndermarken. Det gælder også i det nye byudviklingsområde Flintholm, som trods finanskrisen er skudt op med både erhvervsdomiciler, kollegier, lejligheder og snart med Kultur- og Bevægelseshuset KU:BE Siden slutningen af 80 erne, hvor byfornyelsen for alvor tog fat, er der investeret næsten 3 mia. kr. i byfornyelsen på Frederiksberg Samlet har vi i de senere år brugt 20 mio. kr. til nye kunstgræsbaner og moderne belysning af baner til idrætten bl.a. på Jens Jessens Vej og Frederiksberg Stadion Frederiksberghallerne er blevet udvidet for knap 20 mio. kr. Der er i de senere år blevet afsat knap 10 mio. kr. til bl.a. energirenovering af Frederiksberg Svømmehal og en ny wellnessafdeling I de kommende år bygger Frederiksberg Kommune en helt ny svømmehal til 60 mio. kr. i tilknytning til det nye idræts- og aktivitetscenter Magneten på Bernhard Bangs Alle Frederiksberg Kommune har overtaget basisfinansieringen af Aveny T, som dermed bevares Erhvervsklimaet på Frederiksberg har forbedret sig væsentlig de seneste 4 år. Takket være en målrettet indsats. Frederiksberg var i 2010 placeret som nummer 66 på DI s liste. I 2013 er Frederiksberg placeret som nr. 15 i DIs måling af kommunernes erhvervsklima, og klart bedre end andre storbykommuner (København 86, Århus 63, Odense 57 og Ålborg 25) 16 17

10 TA PARTI FOR VORES FÆLLES BY HER ER DE 24 KONSERVATIVE KANDIDATER Der er god spredning på både Robert Sørensen Direktør, formand for Håndværkerforeningen, 64 år, Vibeke Qvist Marketing Manager, 51 år, Jens Peter Fabricius Advokat(H) og plejefar, 46 år, køn, alder, erhvervsbaggrund og lokalområde blandt de konservative kandidater på Frederiksberg. Mangfoldighed og forskellighed er nemlig vigtigt for os. Jørgen Glenthøj Borgmester, 58 år, Fasael Rehman Konsulent, sociolog, 32 år, Brian Holm Sportsdirektør, 50 år, Hanne Schønemann Eventkoordinator, 60 år, Mai Henriksen Folketingsmedlem, 33 år, Margit Ørsted 1. viceborgmester, formand for Undervisningsudvalget, 64 år, Pernille Høxbro Rådmand, formand for Børneudvalget, Advokat(H), 53 år, Anders Kastoft Premierløjtnant, Afghanistan-veteran, 30 år, Gert Bechlund Civilingeniør, kaptajn af reserven, dekan, universitetsdirektør og campusdirektør på CBS gennem mere end 40 år, 67 år, Carina Munck Olsén Cand.scient.pol., 32 år, Flemming Brank Gruppeformand, formand for Sundhedsog Omsorgsudvalget, 56 år, Simon Aggesen Rådmand, advokatfuldmægtig, 26 år, Karsten Skawbo-Jensen Socialudvalgsformand, 53 år, Bent Silber Civilingeniør, forh. formand for Mosaisk Troessamfund, 66 år, Sebastian Rønsdal Stud. jur, 22 år, Bjarne Ibsen Stud.scient.adm, 24 år, Nikolaj Bøgh Manager, 44 år, Johnny Gehlsen Restauratør, formand for Børneog Ungeudvalget, 57 år, Merete Winther Hildebrandt Sygeplejerske, 48 år, Jacob Teckemeier Cand.mag. 37 år, Jesper Troels Jensen Selvstændig, rådgivende retoriker, 55 år, Besøg os på eller på frederiksbergkonservative 18 19

11 STEM PÅ DET DU HOLDER AF STEM KONSERVATIVT Frederiksberg Konservative er din garanti for en fortsat sikker og kompetent ledelse af Frederiksberg. Vi er din sikkerhed for at videreføre det politiske arbejde, der har skabt det moderne og fastholdt det klassiske Frederiksberg. Også i de næste fire år er vi klar til at tage ansvar for byens udvikling og fortsatte fremgang. Derfor stiller vi til dette kommunalvalg igen med et kompetent og varieret hold af 24 konservative kandidater med borgmester Jørgen Glenthøj i spidsen. På samme måde som Frederiksberg står for en klar linje med plads til forskellighed inden for de fælles rammer, så finder man på den konservative liste også kandidater, som afspejler byens og dens borgeres mange forskelligheder. Det synes vi, at vi som byens førende parti har en forpligtelse til at kunne levere. Du skal stemme på den konservative liste eller på en af vores 24 dygtige kandidater, hvis du: holder af det Frederiksberg, du kender ønsker at fastholde en høj kvalitet i de kommunale kerneydelser og sikring af høj effektivitet og økonomisk ansvarlighed i den kommunale drift ønsker at Frederiksberg fortsat har stærkt fokus på at skabe en grøn og bæredygtig by med stor vægt på energieffektiviseringer og på at forebygge effekterne af klimaforandringer ønsker fastholdelse af en lav kommuneskat ønsker en fortsat ansvarlig og stabil politisk ledelse uden trang til politisk chancesejlads ønsker et fortsat bredt politisk samarbejde på rådhuset for at finde gode fælles løsninger, hvor det overhovedet kan lade sig gøre sætter pris på politikere, der holder hvad de lover og ikke lover mere, end de kan holde Besøg os på eller på

Stem på det Frederiksberg du holder af... side 3. Tag parti for Frederiksberg, vores fælles by... side 6. Børnenes by... side 8

Stem på det Frederiksberg du holder af... side 3. Tag parti for Frederiksberg, vores fælles by... side 6. Børnenes by... side 8 VALGPROGRAM Kommunalvalg 2013 INDHOLD Stem på det Frederiksberg du holder af... side 3 Tag parti for Frederiksberg, vores fælles by... side 6 Børnenes by.... side 8 Tryghed for ældre... side 11 Et sundt

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine

Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine Kommunalvalg 2009 Den Konservative Kommune 2009 - fordi vi passer på dig og dine VI TÆNKER måske ikke så meget over det i hverdagen, men det er kommunen, der danner rammen om de danske familiers hverdag.

Læs mere

Se hele budgettet og alle indsatserne på

Se hele budgettet og alle indsatserne på UDGIVES AF FREDERIKSBERG KOMMUNE WWW.FREDERIKSBERG.DK REDAKTION OG LAYOUT: LEDELSESSTABEN TRYK: FREDERIKSBERG BOGTRYKKERI A/S OPLAG: 900 Se hele budgettet og alle indsatserne på www.frederiksberg.dk SET

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Aftale om Frederiksberg Kommunes budget 2009

Aftale om Frederiksberg Kommunes budget 2009 Aftale om Frederiksberg Kommunes budget 2009 Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Venstre har indgået en aftale om Frederiksberg Kommunes budget 2009. Frederiksberg

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Holbæk Kommunes erhvervs- ældrepolitik og turismepolitik Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Indhold side 4 side 6 side 8 Forord Fremtidens muligheder og udfordringer på ældreområdet Ældrepolitikken

Læs mere

VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE

VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE VENSTRE ISHØJ KOMMUNAL- OG REGIONSVALGET 2013 Ishøj kommune skal være en kommune, som vi kan være bekendt og stolte af. Venstre vil gå forrest for at gøre

Læs mere

VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER

VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER 2017 VELFÆRD FØRST Valget den 21. november handler om vores velfærd. Et stærkt velfærdssamfund, hvor alle har lige muligheder, er ikke en selvfølge.

Læs mere

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 1 Kære borger i Hvidovre De største udfordringer for sundheden er rygning, alkohol, fysisk inaktivitet,

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune - længst muligt aktiv i eget liv Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og værdier... 5 Vision... 5 Værdier... 6 Hvorfor... 7 Hvordan... 7 Seniorundersøgelsen...

Læs mere

SAMMEN GØR VI HVIDOVRE ENDNU BEDRE. billede Esben Dam

SAMMEN GØR VI HVIDOVRE ENDNU BEDRE. billede Esben Dam SAMMEN GØR VI HVIDOVRE ENDNU BEDRE billede Esben Dam BØRN OG UNGE I Enhedslisten tager vi det gode liv alvorligt. Også for dem, som er for unge til at kunne stemme. Derfor ønsker vi mangfoldighed blandt

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Frivillighedspolitik

Frivillighedspolitik Frivillighedspolitik 2 Forord 3 På Frederiksberg har vi en lang og fin tradition for, at mange gør en forskel ved at være aktive som frivillige. Det frivillige arbejde gør en stor forskel for de, som umiddelbart

Læs mere

Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen

Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen Trængsel er en regional udfordring Regionalt arbejdsmarked: Der pendler 162.000 ind og 104.000

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016

Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 Susan Hedlund (S) politisk ordførertale 1. september 2016 (Det talte ord gælder) Vi hører det hele tiden København er en fantastisk by, københavnerne er et lykkeligt folkefærd, det går godt i København.

Læs mere

DET GÅR GODT I HVIDOVRE HER ER VORES VEJ VIDERE

DET GÅR GODT I HVIDOVRE HER ER VORES VEJ VIDERE DET GÅR GODT I HVIDOVRE HER ER VORES VEJ VIDERE Vi vil videre med Hvidovre Den 21. november skal vi til kommunalvalg. Her skal du være med til at vælge de 21 kvinder og mænd, som skal lægge den politiske

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Politik for seniorliv

Politik for seniorliv Politik for seniorliv Hvorfor en politik for seniorliv? I løbet af de næste 10 år møder Aalborg Kommune væsentlige udfordringer på ældreområdet blandt andet i form af en ændret alderssammensætning i befolkningen.

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 TID TIL FORNYELSE Venstre i s valgprogram 2013 Venstre i Parkovsvej 36 2820 www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 Tid til fornyelse Venstre søger et bredt borgerligt samarbejde Venstre er

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen

I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen Indledning 3 I Halsnæs tør vi og vi tør også sammen 4 Brændende platform Vækst 6 Brændende platform Faglighed og uddannelsesniveau 8 Brændende platform Sundhed og

Læs mere

Ishøj, en sund kommune for alle

Ishøj, en sund kommune for alle 1 Vision Ishøj Kommunes Sundhedspolitik bygger på følgende vision: I Ishøj Kommune vil arbejde for at forbedre folkesundheden. I samarbejde med borgerne vil vi gøre det nemt at træffe det sunde valg og

Læs mere

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 INDHOLD AT NYDE LIVET ER SUNDT s 5 1. EN LANGSIGTET VISION s 7 2. KØBENHAVNERNES SUNDHED 2015 s 9 Vi lever længere, men s 9 Vi har ikke lige muligheder s 10 Flere

Læs mere

Konservativ budgettale 2017

Konservativ budgettale 2017 Jakob Næsager, MBR (C), gruppeformand og budgetordfører Første behandling af Københavns Kommunes budget den 1. september 2016 (Det talte ord gælder) Konservativ budgettale 2017 Det skal være lettere og

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12. juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12. juni 2013 Prioriteringsdebat - program Lære hinanden at kende Præsentation af Vision Furesø Debat ved bordene om Vision Furesø og hvordan den skal

Læs mere

Ishøj, en sund kommune for alle

Ishøj, en sund kommune for alle 1 Vision Ishøj Kommunes Sundhedspolitik bygger på følgende vision: I Ishøj Kommune vil arbejde for at forbedre folkesundheden. I samarbejde med borgerne vil vi gøre det nemt at træffe det sunde valg og

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

SAMMEN OM SUNDHED. med omtanke for den enkelte. Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik

SAMMEN OM SUNDHED. med omtanke for den enkelte. Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 1 SAMMEN OM SUNDHED med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 2 3 Indhold Forord side 5 Den sunde forstad side 6 Attraktive byrum side 8 Sundhed i hverdagen

Læs mere

VI KAN LANGT MERE - SAMMEN

VI KAN LANGT MERE - SAMMEN VALGKATALOG 2018 2021 SOCIALDEMOKRATIET I KOLDING KOMMUNE Socialdemokratiet i Kolding Kommune tror på dig som medborger og på os alle som fællesskab. Vi er overbevist om, at vi kan langt mere sammen, end

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Arbejdsmarkeds- og integrationspolitik:

Arbejdsmarkeds- og integrationspolitik: Økonomisk politik: SKATTETRYK Venstre ønsker i denne valgperiode, at fastholde det nuværende kommunale skattetryk. Der er stadig en del opgaver, inden for kernevelfærden, der skal løses, og Venstre ønsker

Læs mere

Nye ideer og bedre løsninger for Helsingør Kommune

Nye ideer og bedre løsninger for Helsingør Kommune Nye ideer og bedre løsninger for Helsingør Kommune Nye ideer og bedre løsninger Du skal snart til at sætte dit kryds og dermed bestemme, hvem der skal i byrådet. Jeg stolt af at stå i spidsen for en stærk

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Hele VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆKAktiv KOMMUNE Livet1 Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte mere fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009

Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009 Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009 Ældre politikken 2 Forord Ældres forhold interesserer mange borgere og er derfor genstand for megen debat. Det er forståeligt, for selv små ændringer i vilkårene kan påvirke

Læs mere

Forstad på Forkant Strategi for Albertslund Forstad på Forkant. Strategi for Albertslund

Forstad på Forkant Strategi for Albertslund Forstad på Forkant. Strategi for Albertslund Forstad på Forkant Strategi for Albertslund 2012-15 Forstad på Forkant Strategi for Albertslund 2012-15 1 Fremtidens velfærdssamfund Vi lever i et velfærdssamfund, som er vokset frem gennem de seneste

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK

Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK 2017-2020 Forord Sundhed med lyst til livet! Sundhed handler om at have det godt! Det er individuelt for os, hvornår vi har det godt, men at have lyst til at

Læs mere

For en rød by i en grøn kommune. med sundhed for alle. Stem på Enhedslisten. aarhus.enhedslisten.dk

For en rød by i en grøn kommune. med sundhed for alle. Stem på Enhedslisten. aarhus.enhedslisten.dk For en rød by i en grøn kommune med sundhed for alle Stem på Enhedslisten aarhus.enhedslisten.dk Enhedslisten for en rød by i en grøn kommune med sundhed for alle En stemme på Enhedslisten ved kommunalvalget

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Værdigrundlag... 5 Vision... 6 ken indsatsområder... 7 1. Et godt ældreliv... 7 2. En tryg hverdag... 8 3. Sundhed

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Brøndby

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12.juni 2013 Baggrundsspørgsmål Hvad er dit køn? 1. Kvinde 2. Mand 3. Ønsker ikke at svare Hvad er din alder? 1. 18 29 2. 30 39 3. 40 49 4. 50 59 5.

Læs mere

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå.

Økonomien er i bedring. Både på landsplan, i Business Region Aarhus og i Aarhus. Alt er godt må man forstå. - 1 - BUDGETTALE SF, 1. BEHANDLING B2018 [Indledning] Vi er på vej ud af krisen. Sådan lød det, da regeringen for nyligt fremlagde sit forslag til finansloven for 2018 og en minister lokkede sågar med

Læs mere

VORES BØRN HAR BRUG FOR ET GODT FRITIDSLIV

VORES BØRN HAR BRUG FOR ET GODT FRITIDSLIV VORES BØRN HAR BRUG FOR ET GODT FRITIDSLIV 2 ORDFØRER/KONTAKT: RESUME KATALOG OVER SF S FORSLAG: 1) Loft over forældrebetalingen i SFO på 40 % 2) Minimumsnormeringer i SFO er og fritidshjem 3) Udvidelse

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV Foto: Thomas Vilhelm Layout: KKdesign Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg/Kommunikationsog Presseafdelingen

Læs mere

Peter Hamborg Faarbæk - din byrådskandidat Nr. 6 på den socialdemokratiske liste

Peter Hamborg Faarbæk - din byrådskandidat Nr. 6 på den socialdemokratiske liste Peter Hamborg Faarbæk - din byrådskandidat Nr. 6 på den socialdemokratiske liste 1 2 Hvem er jeg? Tak fordi jeg må tage lidt af din tid og præsentere mig selv og mine idéer til fremtidens kommune. Mit

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011 Cykelpolitik 2011-2020 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Vision for 2020...5 4. Målsætninger....6 5. Indsatsområder.....................................

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Et Frederiksberg der samarbejder

Et Frederiksberg der samarbejder Et Frederiksberg der samarbejder Hvis der er en juleaften i det politiske arbejde, så må det være budgetdebat-aftenen her i aften. Her har partierne alle fundet de store paroler frem, stort set alle fra

Læs mere

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune

Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for Norddjurs Kommune Værdighedspolitik for ældrepleje I Norddjurs Kommune anses et værdigt ældreliv, som et liv med størst mulig selvstændighed, selvbestemmelse og livskvalitet. Den

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om:

Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Vi har fulgt trængselskommissionens arbejde på sidelinjen og vi har et enkelt spørgsmål, som vi håber du også vil være bevidst om: Glemte I københavnernes mest anvendte transportform, som er næsten 50%

Læs mere

K o m m u n a l v a l g e t 2 0 0 9

K o m m u n a l v a l g e t 2 0 0 9 E r f a r i n g o g F o r n y e l s e 1. Jan Ferdinandsen Udvalgsformand Skibsmægler Politikerne skal styre beslutningsprocessen i kommunen. Min målsætning er at få opgraderet organisationen, for derigennem

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for :

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for : Seniorrådets forslag til ældrepolitik med indbyggede værdighedskriterier 7. Februar 2016 Indledning Fredensborg Kommune har revideret sin ældrepolitik i lyset af den lov om værdighed i ældreplejen, som

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2015-2025 1 Forord v. Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (Afventer) 2 Lev det gode københavnerliv Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Spørgeskema til borgerundersøgelsen 2015

Spørgeskema til borgerundersøgelsen 2015 Spørgeskema til borgerundersøgelsen 2015 Indhold 1. Trafikale forhold... 2 2. Miljø og renholdelse... 2 3. Bybilledet... 3 4. Kultur, idræt og fritid... 4 5. Socialområdet... 5 6. Ældreområdet... 5 7.

Læs mere

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Budgettale Budgettale frem mod budgetforhandlingerne for 2018 September 2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Det talte ord er gældende Vækst i Aarhus og fremtidige investeringer Kommune - udspil til budget 2018

Læs mere

For et rødere Nørrebro. kbh.enhedslisten.dk

For et rødere Nørrebro. kbh.enhedslisten.dk For et rødere Nørrebro kbh.enhedslisten.dk Enhedslisten Nørrebro kæmper for din bydel Kommunalvalget er vigtigt! København er historisk en rød by, med tradition for at gennemføre politiske tiltag, der

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

SAMMEN OM SOLRØD - UDVIKLING OG SOCIALT ANSVAR - Valgprogram Kommunalvalget 2017 Socialdemokratiet i Solrød

SAMMEN OM SOLRØD - UDVIKLING OG SOCIALT ANSVAR - Valgprogram Kommunalvalget 2017 Socialdemokratiet i Solrød SAMMEN OM SOLRØD - UDVIKLING OG SOCIALT ANSVAR - Valgprogram Kommunalvalget 2017 Socialdemokratiet i Solrød Indledning I Danmark tager vi hånd om hinanden. Vi har en lang og stærk tradition for et samfund,

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan?

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan? Busser på Frederiksberg - Hvor og hvordan? 1 H.C. Ørstedsvej Finsensvej Howitzvej Smallegade Falkoner Allé Gl. Kongevej Kære Frederiksbergborgere Siden omlægningerne af bustrafikken på Frederiksberg i

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen. (Det talte ord gælder) Økonomiforvaltningen

Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen. (Det talte ord gælder) Økonomiforvaltningen Økonomiforvaltningen 29-08-2017 Sagsnr. Dokumentnr. Mark Pelle Noppen (Det talte ord gælder) Overborgmesteren Tale til Anledning Sted Titel Overborgmesteren Første behandling af budgettet BR salen Budgettale

Læs mere

AKUT GRØN OMSTILLING AF SKANDERBORG KOMMUNE

AKUT GRØN OMSTILLING AF SKANDERBORG KOMMUNE VÆLG FÆLLESSKABET AKUT GRØN OMSTILLING AF SKANDERBORG KOMMUNE Folketinget magter ikke at reagere på klimakrise og miljøforarmelse i tide. Men så må vi selv! Enhedslisten vil involvere borgerne i den nødvendige

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2014 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail HØRINGSUDGAVE Der er høringsfrist den 11. september 2016 Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail Vibeke.Bruun-Toft@egekom.dk 1 Forord Det er Egedal

Læs mere

K O N S E R V A T I V E i Skanderborg Kommune POLITISK PROGRAM 2009

K O N S E R V A T I V E i Skanderborg Kommune POLITISK PROGRAM 2009 Rev 2 POLITISK PROGRAM 2009 1. Indledning En kommune er ikke blot en administrator, men også en generator for udvikling i lokalsamfundet. Det er ingen kunst at fordele velfærd kunsten består i at skabe

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

Fondsoversigt. Et øjebliksbillede af få udvalgte større og/eller relevante fonde

Fondsoversigt. Et øjebliksbillede af få udvalgte større og/eller relevante fonde Fondsoversigt Et øjebliksbillede af få udvalgte større og/eller relevante fonde Mærsk fonden Mærsk fonden er kendt for at støtte forskning, kultur, bygningsværker og meget andet. Af stor relevans for Fredensborg

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

FRIRUM SYDDJURS FRIRUM SYDDJURS

FRIRUM SYDDJURS FRIRUM SYDDJURS FRIRUM SYDDJURS FRIRUM SYDDJURS 2017 1 NOGET FOR BØRN OG UNGE NOGET FOR DE ERHVERVSAKTIVE NOGET FOR ÆLDRE MEDBORGERE NOGET FOR NATUR/KLIMA NOGET FOR ØKONOMI Den 21. november 2017 er der kommunalvalg i

Læs mere

TRAFIKKEN OG STRUKTUREN

TRAFIKKEN OG STRUKTUREN TRAFIKKEN OG STRUKTUREN TØF KONFERENCE 8. MARTS 2004 TRAFIKKENS ORGANISERING I KØBENHAVN Søren Elle, trafikplanlægger, Københavns Kommune OVERORDNET MÅLSÆTNING EN STÆRK, KONKURRENCEDYGTIG REGION MED EN

Læs mere