KORTENE SKAL SPILLES RIGTIGT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KORTENE SKAL SPILLES RIGTIGT"

Transkript

1 ValgTræfferen MEDLEMSBLAD FOR 3F AARHUS RYMARKEN. NR. 3 / JUNI 2015 / 11. ÅRGANG KORTENE SKAL SPILLES RIGTIGT! T o r s d ag 1 8. j u n i STEM PERSONLIGT FAGLIGT FÆLLES FORBUND

2 2 Medlemsblad for 3F Aarhus Rymarken KONTORER: 3F Rymarken: Rymarken 4, Postboks 1278, 8210 Aarhus V Tlf.: Fax: Derudover træffes vi efter aftale. DAGLIG LEDELSE: Åbningstider: Mandag: Tirsdag: Onsdag: kun tlf. åbent (A-kassen lukket onsdag) Torsdag: Fredag: Randi Smitsdorf afdelingsformand Lone Skov Hansen næstformand Lars Yderholm adm. leder Kirsten Dettling sekretær Industrigruppen Jesper Frid gruppeformand Susanne Petersen faglig sekretær Brian Drastrup faglig sekretær Jesper Jakobsen faglig sekretær AB Gruppen Benny Vangsgaard gruppeformand Tonny Mikkelsen faglig sekretær/opmåler Niels Eliasen faglig sekretær/opmåler Søren Fisker Olsen store byggepladser John Liebach ungdomskonsulent Den Grønne Gruppe Thomas Møller gruppeformand Pia Cecilie Koborg faglig sekretær Privat Service, Hotel & Restauration Randi Smitsdorf gruppeformand Charlotte Stadsholt Sørensen faglig sekretær Anja Richardy Rasmussen faglig sekretær DEN TYNDE RØDE LINIE Af Randi Smitsdorf, afdelingsformand FORSKELLENE HAR ALDRIG VÆRET TYDELIGERE! For nogle ser det måske ud som om, at politikken er ens, uanset hvilket parti man stemmer på. Men virkeligheden er, at der aldrig tidligere har været så afgørende forskelle på, hvilke instrumenter man vil anvende i dansk politik. Derfor er dette valg det vigtigste valg i nyere tid set fra et lønmodtagerperspektiv. 3F Aarhus Rymarken vil velfærden og udviklingen, og vi vil have trygheden og det stærke fællesskab, der gavner vore medlemmer. I den ligning er der ikke plads til nulvækst eller skattelettelser. Vi vil ikke have brugerbetaling i sundhedsvæsnet, men tværtimod vil vi have udbygget den offentlige sektor, hvor vore medlemmer, som arbejder i det offentlige, i dag er blandt de mest pressede. Den opmærksomhed, fagbevægelsen og især 3F har fået skabt om arbejdsmiljø og social dumping, skal fortsætte og føre til forbedringer for alle lønmodtagere. Vi vil ikke endnu engang have en regering, der efterlader kriseregninger til de svageste i samfundet. Vi vil have politik, der tager den danske model alvorligt og tænker vore overenskomster med hver eneste gang, der er udbud og licitationer i det offentlige, og når der laves lovgivning. Den nederdrægtige dagpengereform, der blev skabt af den forrige regering og Dansk Folkeparti, skal væk, så vi igen kan se både tryghed og værdi i at stå i en A-kasse. Kort sagt: genindfør flexicurity (opsigelsesvarslet set i sammenhæng med dagpengene). Når vi har alle disse krav og ønsker, kræver det en regering, der vil velfærd og samfundsudvikling for alle. Derfor skal der i de kommende uger arbejdes benhårdt på arbejdspladser, gader og i de små hjem med at tydeliggøre, hvor det tjener lønmodtagerne bedst at sætte deres kryds. Her i bladet præsenterer 3F Aarhus Rymarken sit bud på tre kandidater, der siden sidste valg har bevist, at de bærer vore medlemmers forhold, bekymringer og tanker med sig på Christiansborg. Uanset om du stemmer på Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti eller Enhedslisten, kan vi anbefale en troværdig kandidat, som har indsigt og forståelse for beskæftigelsespolitikken. GIV DIG SELV, DINE KOLLEGAER OG DIN FAMILIE EN CHANCE FOR EN FREMTID. STEM PERSONLIGT. Offentlig Gruppe Lone Skov Hansen gruppeformand Yvonne Christensen næstformand Sten Boye faglig sekretær Arbejdsskadesager Iben Vinther Jannie Pedersen Samsø Hans Schmidt Birthe Schmidt Tina Øster Redaktion: Randi Smitsdorf (ansvarshavende), Jesper Frid. Deadline for stof til næste nummer: 31. juli 2015 Det næste blad udkommer i uge 35. Layout og tryk: Notat Grafisk, Dette blad er udgivet af 3F Aarhus Rymarken. Oplag: Indlæg modtages gerne helst elektronisk. Vi hjælper gerne med at skrive hvis du har en god historie. Ret til ændringer forbeholdes.

3 Det mener vi... VÆLGERNE VIL STYRKE ARBEJDSMILJØET Tre konkrete forslag skal løfte indsatsen for et godt arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser. Et stort flertal af vælgere støtter idéerne fra de to store lønmodtagerorganisationer. Essensen af tre konkrete forslag, som LO og FTF lancerer i den fælles kampagne Sammen skaber vi værdi. Ønske om at styrke Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet mister med udgangen af 2016 de 80 millioner kroner, som tilsynet i dag får via Forebyggelsesfonden. Beløbet er øremærket tilsynets særlige indsats, og ifølge LO og FTF er det afgørende, at den indsats som minimum fortsætter på det nuværende niveau. Sker det ikke, må Arbejdstilsynet fyre cirka 120 medarbejdere. Støttes af vælgerne De to organisationers ønske støttes af vælgerne. En Epinion-undersøgelse foretaget blandt repræsentativt udvalgte personer, viser således, at 72 procent finder det vigtigt, at Arbejdstilsynet fastholder sine ressourcer. Og 84 procent mener, at Arbejdstilsynet skal have muskler til aktivt at opsøge danske arbejdspladser for at tjekke arbejdsmiljøet. Det er også baggrunden for, at LO og FTF vil belønne de virksomheder, der aktivt bidrager til at skabe et godt arbejdsmiljø. Folketinget har netop indført hårdere straffe over for de virksomheder, der har et dårligt arbejdsmiljø. Det er vi glade for, men vi mener også, vi skal belønne de virksomheder, der prioriterer det gode arbejdsmiljø, siger Lizette Risgaard fra LO i en pressemeddelelse. Den idé bifalder vælgerne også: 64 procent af de adspurgte i Epinion-undersøgelsen mener, at virksomheder skal belønnes for at sikre deres ansatte et godt arbejdsmiljø. Professionel rådgivning Endelig anbefaler LO og FTF et nyt rådgivningssystem, hvor arbejdspladserne både offentlige og private kan hente hjælp og bistand i spørgsmål, der vedrører arbejdsmiljøet. Vi forestiller os en model, som gør det attraktivt for ikke mindst små og mellemstore arbejdspladser, at anvende professionel rådgivning for at få hjælp til de udfordringer, de ikke selv kan løfte. Og så skal de arbejdspladser, der anvender systemet, belønnes. Det kan eksempelvis ske ved, at de får rabat på præmien på deres arbejdsskadeforsikringer, siger Bente Sorgenfrey fra FTF. Ud over disse tre forslag har LO og FTF også foreslået, at ledere med personaleansvar skal uddannes til at håndtere det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen endnu bedre. DEN TYNDE RØDE LINIE Folketingsvalget - hvad rager det mig som offentlig ansat? Som offentlige ansatte er vi de eneste lønmodtagere, hvis øverste ledelse er politikerne det glemmer vi nogle gange. Dette er specielt vigtigt at huske på i et valgår ikke mindst til dette Folketingsvalg, der er så vigtigt. Ved sidste valg i september 2011 fik vi ikke den røde regering, vi havde håbet på de radikale er ikke og har aldrig været et parti på venstrefløjen. Det glemmer vi nogle gange specielt når pressen sammen med de borgerlige partier råber op om løftebrud. Det skal vi have ændret på denne gang. Vi vil have en ægte rød regering, og opfordrer derfor alle vores medlemmer til at stemme på enten A, Ø eller F. De borgerlige taler allerede nu om nulvækst indenfor det offentlige dette betyder ikke status quo men nedskæringer. Samtidigt vil de have mange flere offentlige arbejdspladser konkurrenceudsat dette betyder både færre arbejdspladser samtidigt med en forringet service til dig som borger! De borgerlige fik, efter idé fra DF, vedtaget en ny dagpengereform, der har betydet at knap F ere er faldet ud af dagpengesystemet og højst modtager, hvad der svarer til kontanthjælpssatsen. De var den helt medvirkende årsag til, at vi fik en efterlønsreform, der betyder, at mange af vores medlemmer ender med at være så nedslidte, at de ikke når at gå på efterløn. Vi får ikke rettet op på noget af dette, hvis ikke vi får en ren rød regering. Vi skal have trygheden tilbage som offentlige ansatte vi skal have et velfungerende sundhedsvæsen vi skal sikre os, at alle kan få en uddannelse, også selvom vi er oppe i årene og ufaglærte vi skal sammen bygge videre på velfærdssamfundet og tage hånd om de svageste i vores samfund, lige meget hvilken nationalitet eller tro de har. Vi har bygget vores samfund op sammen, og vi skal blive ved med at stå sammen. DERFOR STEM A, Ø ELLER F Lone Skov Hansen, gruppeformand i den offentlige gruppe Ny politik i en ny regering ja selvfølgelig! Vi skal udvikle vort samfund så de syge, de arbejdsløse og alle med lav indkomst også får et ordentligt og et respektabelt liv. Et styrket SF og Enhedslisten vil kunne trække en regering til venstre. Det giver bedst mulighed for at få gennemført forslag, der tilgodeser de krav fagbevægelsen, lønmodtagerne og den menige borger har. Det er vigtigt at stemme til venstre på liste A, F eller Ø. Vi kommer ikke udenom en socialdemokratisk ledet regering men den skal ikke lave politik med de borgerlige. Personligt stemmer jeg liste Ø for at trække A og F til venstre! Thomas Møller, Gruppeformand Den Grønne Gruppe,, 3F Aarhus Rymarken

4 Eigil Andersen, Aarhus, folketingsmedlem og folketingskandidat for SF SF: Bedre dagpengesystem og stærkere kamp mod social dumping Mange lønmodtagere er utrygge. Det gælder både for arbejdsløse og folk i arbejde, der er bange for at blive fyret. Den økonomiske ruin rykker desværre hurtigt tæt på, når dagpengeperioden kun er to år. SF foreslår derfor, at det skal være lettere at genoptjene ret til dagpenge. Arbejdskravet skal halveres fra 52 til 26 uger. Mange fagforeninger bakker op om dette krav. Tre års dagpengeperiode Men der skal mere til for at genskabe trygheden. Derfor foreslår SF, at dagpengeperioden forlænges fra to til tre år på fuld sats. Jeg mener, det er uretfærdigt, at regeringen har krævet, at en dagpengeløsning ikke må koste ekstra. Det betyder, at hvis der sker forbedringer på ét område, skal kommissionen skære ned over for arbejdsløse i andre dele af dagpengesystemet. Helt urimeligt. Større tryghed på arbejdsmarkedet kan kun opnås ved at tilføre flere penge til dagpengeområdet. Alt andet er naivt, mener vi i SF. Også på andre punkter skal dagpengereglerne forbedres. Arbejdstimer i jobrotationsprojekter skal tælles med, og man skal også kunne få supplerende dagpenge i en længere periode end de 30 uger, som de borgerlige partier har fastsat. Stærkere kamp mod social dumping Kampen mod social dumping er meget vigtig. SF kan ikke acceptere, at danske job bliver undermineret gennem underbetaling og arbejdsgivernes snyd med at indbetale moms og skat. Derfor har SF siden valget i 2011 været med til at bevilge 678 mill. kr. til forstærket kontrol mod social dumping. Men det er ikke nok. Derfor mener vi i SF, at både kommuner og regioner ALTID skal kræve danske løn- og arbejdsvilkår, når de udbyder et arbejde. Dette skal gennemføres ved en lov eller gennem en obligatorisk aftale for alle kommuner. Staten kræver i forvejen altid løn og arbejdstid på overenskomst-niveau. Samtidig skal kommunerne kontrollere, at reglerne følges i praksis, f.eks. gennem en dialog mellem kommunen og de lokale fagforeninger. Kædeansvar Et andet godt redskab mod social dumping er at indføre en lov om kædeansvar. Kædeansvar vil betyde, at hvis en underentreprenør snyder med at indbetale skat, moms eller bøder, skal hovedentreprenøren betale i stedet. Det kan altså koste hovedentreprenøren kassen, hvis han indgår en aftale med et polsk fup-og-fidus-firma. ID-kort ID-kort letter kampen mod social dumping. Regeringen, SF og Enhedslisten arbejder videre med, at det skal indføres inden for bygge- og anlægsområdet, så det også kommer til at gælde for de såkaldte armeog-ben-firmaer. SF mener, at der også skal indføres ID-kort inden for hotel og restauration, rengøringsbranchen og gartneri og landbrug. Dagpengeløsning skal på bordet nu Mange går ned med stress af at arbejde for meget, mens andre bliver stressede og nedbrudt af ikke at have et arbejde. Enhedslisten arbejder for en løsning som giver tryghed for alle. Den enkle løsning er at satse massivt på efteruddannelse, jobrotation og bedre orlovsordninger og at give de ledige et job på overenskomstmæssig løn. Regeringen har syltet løsninger Vi har masser af dagpengeeksperter blandt de ledige og i fagforeningerne. Der er ingen grund til, at regeringen har syltet løsninger i en dagpengekommission. Enhedslisten vil styrke fælleskabet og forbedre dagpengesystemet og arbejdslivet med trykhed. Enhedslisten har de sidste år gennem forlig om finansloven været med til at lave midlertidige løsninger, som har hjulpet dem, der var ved at miste dagpengeretten. Vi er klar til at lave permanente løsninger: Sæt arbejdstiden ned. Det vil samtidig mindske stress og nedslidning. Opret flere stillinger inden for det offentlige, så vi får både flere job og bedre hjemmehjælp, flere voksne i børnehaverne og færre elever pr. lærer. Del arbejdet, fx via jobrotation, hvor en medarbejder tager en uddannelse på dagpengesats og overlader sin stilling til en arbejdsløs i mellemtiden. Det giver den ansatte nye kompetencer og den ledige erhvervserfaring, kontakter og mulighed for at genoptjene retten til dagpenge. Over er faldet ud af dagpengesystemet siden januar 2013 Enhedslisten vil have halveret genoptjeningsperioden til 26 uger og samtidig sikre job eller uddannelsesgaranti for ledige, der er ved at falde ud af dagpengesystemet. Offentligt støttede jobs til mindsteløn skal også give genoptjeningsret til dagpenge. Social dumping skal bekæmpes bedre Det er godt at regeringen sammen med SF og Enhedslisten ved sidste finanslov fik vedtaget nye initiativer mod social dumping. Det er godt, at der kommer ID-kort i byggebranchen, men vi vil udbrede ordningen til flere brancher, f.eks. landbrug og gartnerier, så skattesnyd og underbetaling bedre kan bekæmpes. Samtidig vil vi have indført højere bøder og strengere straffe til arbejdsgivere, der overtræder reglerne. Alt arbejde i Danmark skal udføres på danske løn- og arbejdsvilkår. Har vi råd til velfærd? Ja - Danmark er i gang med at købe nye kampfly. 30 fly som koster ca. 30 milliarder midt i en krisetid og bagefter ruller milliarderne til vedligeholdelse. Alle andre partier i Folketinget vil købe nye kampfly. Enhedslisten siger klart nej vi vil i stedet bruge pengene på bedre velfærd og bæredygtig omstilling. Bæredygtig omstilling De menneskeskabte klimaproblemer skal løses. Vi skal omstille Danmark til et bæredygtigt, klimavenligt samfund så klodens temperatur ikke stiger med mere end 2 grader. I Enhedslisten vil vi øge beskæftigelsen ved at energirenovere bygninger, udbygge vedvarende energi, forbedre den kollektive

5 flere job Det bedste for en arbejdsløs er at få et job vel at mærke med løn og arbejdstid efter overenskomsten. Derfor glæder det os meget i SF, at der er skabt flere job siden Det skyldes bl.a. den kick-start af økonomien, som den nye regering satte i gang. Det har betydet fremrykning af mange bygge- og anlægsopgaver, som bl.a. har givet stor beskæftigelse i Aarhus-området. Men vi har også været med til at sikre renovering af mange almene boliger og indgå en energi-aftale med f. eks. bygning af to nye havvindmølle-parker, som også gavner beskæftigelsen. Bedre hjælp til nedslidte Forhøjelsen af folkepensionsalderen er et stort problem. Nogle ældre er friske og kan sagtens arbejde. Men andre ældre kan ikke klare deres opslidende job. Tænk bare på nedslidende job som murer, tømrer, rengørings-assistent og sosu-medarbejder. Derfor skal vi give nedslidte bedre muligheder for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Eller give dem mulighed for seniorordninger, hvor der tages hensyn til, at deres arbejdsfunktion ikke er for belastende for dem. Eller give bedre muligheder for nedsat arbejdstid, hvor både staten og arbejdsgiveren er med til at kompensere for noget af det indtægtstab, der følger med nedsat arbejdstid. Psykisk arbejdsmiljø Det er tosset, at Arbejdstilsynet i dag ikke må komme med afgørelser om f. eks. en for hård ledelsesstil fra arbejdsgiveren. SF mener, at Arbejdstilsynet skal kunne komme med afgørelser om alle dele af det psykiske arbejdsmiljø ligesom tilsynet i forvejen har ret til, når det gælder fysisk arbejdsmiljø. Søren Egge Rasmussen, folketingskandidat for Enhedslisten trafik og omstille til økologisk landbrug. Vores planer giver nye grønne jobs og eksportmuligheder. Vi skal løse klimakrisen og den økonomiske krise samtidig. Bind Østjylland sammen Enhedslisten vil styrke den kollektive transport. Vi er glade for at have skaffet milliarder til bedre og hurtigere togtransport og sikret etableringen af den første letbane i Aarhus. Vi kan binde Østjylland bedre sammen med nye letbaneetaper til Brabrand, Hinnerup, Skanderborg og Randers. Enhedslisten prioriterer miljø og bedre kollektiv trafik frem for motorveje. Politisk aktiv tømrer og landmand Jeg har været politisk aktiv hele mit arbejdsliv og blandt andet siddet i Aarhus byråd fra 1994 til Siden jeg blev uddannet økologisk landmand i 2001 har jeg været medlem af 3F Rymarken. Forud for mit arbejde som deltidslandmand i Andelssamfundet i Hjortshøj, arbejdede jeg mere end ti år som tømrer i Jens Joel, folketingsmedlem for Socialdemokraterne og medlem af 3F Aarhus Rymarken Valget handler om din løn og vores fællesskab Kære venner Nu er det alvor. Valget er jeres og valget er vigtigt. Det handler om præcis de ting, som I kan mærke i hverdagen. Kampen for en ordentlig løn. Lige muligheder for uddannelse til alle dem, der ikke fik den i første omgang, og sygehusbehandling, der ikke afhænger forskellige firmaer. Jeg kender arbejdsforholdene både på byggepladser og i landbruget og derfor også fordelene ved den danske model og dagpengesystemet. De sidste fem år har jeg været bestyrelsesformand for NRGi og Havvind Århus Bugt. De tillidsposter sluttede den 29. april, da jeg ikke blev genvalgt til NRGi s bestyrelse. Så nu er jeg arbejdsløs og vil gerne udnytte muligheden til at kæmpe for solidariske løsninger og bæredygtig omstilling. Derfor stiller jeg op til valget til Folketinget og vil naturligvis opfordre jer til at stemme personligt på mig. af pengepungens størrelse. Jeg er glad for at være medlem af Rymarken og stolt af at være en af jeres tillidsmænd på Borgen. Jeg lærer noget, hver gang I tager mig med ud på jeres arbejdsplads eller ringer med en historie eller et problem, jeg skal tage op. De sidste fire år har vi fået ryddet op i økonomien, skaffet flere nye private arbejdspladser og sat massivt ind overfor underbetaling og snyd på byens arbejdspladser. Men vi er slet ikke i mål. Vi skal sikre et bedre dagpengesystem med større tryghed. Der skal være færre, der mister retten til dagpenge. Det skal være nemmere at optjene dem igen. Også ved at tage arbejde i kortere perioder. Jeg er ligeså frustreret som alle jer over, at det ikke allerede er blevet ændret. For selvom vi både har udskudt dagpengereformen og indført nye regler, der har reddet forsørgelsen for tusindvis af kollegaer, så har vi også været låst af regeringsaftalen med de radikale. Det er vi ikke længere. Jeg håber valget styrker rød blok og gør det muligt at lave om på Venstre og DF s dagpengeforringelser. Samtidig er vores arbejdsmarked under pres. Fra underbetalte kollegaer og fra danske chefer og bygherrer, som udnytter konkurrencen og skummer fløden. Det skal vi ikke finde os i. Vi vil ikke have et samfund bygget efter Ryanairs forretningsmodel, hvor prisen skrues ned ved at sænke lønnen og droppe sikkerheden. De borgerlige og Dansk Folkeparti havde ti år til at gøre noget ved problemet. Men de gjorde intet og syntes i stedet, at det var sundt med lidt konkurrence. På Vejlegården sad Venstretoppen og Kristian Thulesen Dahl og spiste flæsk så fedtet drev ned af kinderne, mens de tordnede mod 3F og prøvede at stoppe blokaden med et forslag i Folketinget. Vi vil en anden vej. Sammen med fagbevægelsen har vi de sidste fire år sat massivt ind for at stoppe det fusk, der foregår. Mere kontrol, højere bøder, krav om lærlinge, fyringer af firmaer, der snyder medarbejdere og myndigheder. Det er resultatet af den socialdemokratisk ledede regerings samarbejde med venstrefløjen og fagbevægelsen. Men der findes stadig brodne kar. Og der skal ikke herske tvivl om, at vi står på lønmodtagernes side indtil der er dansk løn på alle danske arbejdspladser. Derfor har vi også genindført fuldt fradrag for faglige kontingenter. Sådan at vi belønner alle de lønmodtagere, der støtter op om fællesskabet og den danske model. Alle ved, at krisen har ramt hårdt. Ikke mindst blandt nogle af dem, der har mindst at gøre med. Derfor er det også helt afgørende, at vi bruger den fremgang, der kommer nu, til at investere i fællesskabet. I dem der ikke fik en uddannelse i første omgang. I fri og lige adgang til sygehusbehandling, hvor man ikke skal have dankortet op af lommen, når man kommer til lægen. Vi har brug for flere voksne til at passe på vores børn, og vi skal sikre en værdig ældrepleje. Med dette års finanslov har regeringen og venstrefløjen vist, at man kan investere i bedre velfærd, hvis man siger nej til nulvækst og skattelettelser til de rigeste. Det er den vej, vi skal fortsætte af. Sådan sikrer vi både lige muligheder for alle, og en løn du kan leve af.

6 PULSEN Det vigtigste for mig, ved dette valg: Herluf Schmidt, Industrigruppen Stoppe Social dumping Udbygge velfærden Bedre muligheder for uddannelse, også for folk i job Rette op på skævhed i sundhedssystemet Ivan Krag Møller, Grøn gruppe Ny og forbedret dagpengereform Stop Social dumping Jørgen Rosenlund, Industrigruppen At bevare og forbedre vores fælles velfærd At få en rød regering Stoppe Social dumping Marcel Dion, Grøn Gruppe Dagpengereform Styrke den danske model

7 Per Kvist, Byggegruppen Dagpengereform og løndumping Niels Erik Lund, PSHR Gruppen Ny dagpengereform Jørn Buch Larsen, PSHR Gruppen Bedre dagpengesystem Nethe Lunden, Offentlig gruppe Der skal være en realistisk økonomisk tildeling til sundhedsvæsnet DEN TYNDE RØDE LINIE Det mener vi... Du kan tro, jeg kender følelsen, men er det vigtigt? Jeg kender godt snakken i kantinen eller banderiet, når man efter fyraften er blevet overhalet inden om af en ung mørklødet mand i en stylet BMW og en fuckfinger synligt i sideruden. Jeg kender også den lekture, der læses på de store arbejdspladser. Det er ikke uden grund, at vi på Ceres Bryggerierne i spøg kaldte Ekstra Bladet for Danmarks største arbejderavis. Det var også igennem denne formiddagsavis, at de fleste fordomme blev dyrket. Det er det stadig! Det er her, man kan læse om familien Levakovic på Amager, der suger millioner ud af statskassen, Fattig Karina og Dovne Robert, som får madpakkemaven til at vende sig på arbejdspladser landet over. Når selv Danmarks Radio føler sig kaldet til at lave en udsendelsesrække med titlen Den dag de fremmede forsvandt, hvor de med grov manipulation fremstillede danskerne som dovne og grådige, ved man, at sandhedsværdien i den danske mediestrøm er ufattelig lille. MEN Er dette de vigtigste temaer i dit liv? Er dette de vigtigste temaer, når du sætter dit kryds ved Folketingsvalget? Ved sidste valg i 2011 stemte mere end 50 % af 3F s medlemmer på et parti til højre for midten, hvilket selv i dag kan undre mig. Det betyder i min optik, at nyheder og dagspressens overskrifter styrer og betyder mere end dine overvejelser om, hvad der er sundt og godt for lønmodtagernes liv, deres børn og deres arbejdsliv. For mig betyder dette valg, at jeg kan vælge, hvem der skal repræsentere mig og mine holdninger bedst. For mig betyder det, at jeg kan vælge at sætte mit kryds ved en politiker, der igennem den seneste valgperiode har gjort sig anstrengelser for at gavne mine medlemmers hverdag, gøre livet lettere for lønmodtagerne og for skabelsen af produktionsarbejdspladser. Der er mange små ting, der i hverdagen giver anledning til irritation og ærgrelser, men det bliver ikke dem, der afgør, hvor jeg sætter min stemme. Det bliver hos den, der gør en indsats mod social dumping, mod lovbestemt mindsteløn og mod nulvækst i det offentlige. Det bliver den, der arbejder for et ordentligt arbejdsmiljø, for bedre uddannelsesmuligheder af ufaglærte og for skabelse af produktionsarbejdspladser bredt i Danmark. Det skaber ikke vækst at give skattelettelser f.eks. til direktøren i din virksomhed. Han/hun køber ikke flere cykler eller mere mælk af den grund. De ekstra penge, han/hun får ud af en skattelettelse, kommer ikke tilbage i samfundet og skaber vækst, men det gør de penge, du får. Vi har ikke råd til at forarme samfundet og samfundets svageste yderligere. Jeg er fuldstændig enig i, at det skal kunne betale sig at arbejde. Men det skal ikke ske gennem nedsættelse af de ydelser, der skal give samfundets svageste en anstændig tilværelse. Det er en tilbagevenden til fattighjælpstanken og vil hverken gavne eller klæde vores fællesskab. Væksten skal komme gennem produktionsforøgelse, effektivitet, uddannelse og en stor offentlig sektor, der kan igangsætte investeringer til gavn for fællesskabet og de private arbejdspladser. Vi skal have trygheden tilbage. Dine kollegaer, dine børn og du skal ikke bruge hverken tid eller kræfter på at spekulere over, om fremtiden bliver værre end nutiden. Det skal igen være muligt at have en drøm om en bedre fremtid. Tænk over, hvor du sætter dit kryds! Tænk over, hvorfor du gør det! Her i bladet har vi præsenteret tre politiske adoptanter, tre esser. De har beskrevet sig selv, og de har alle bevist deres værd. De får mine varmeste anbefalinger. Jesper Frid Formand Industrigruppen JEG STEMMER PERSONLIGT

8 VALGKONKURRENCE HVAD GÅR VORES ADOPTANTER TIL VALG PÅ? EIGIL ANDERSEN - F JENS JOEL - A SØREN EGGE RASMUSSEN - Ø HVEM SIGER HVAD? En forlængelse af dagpengeperioden fra to til tre år på fuld sats Lige muligheder for sygehusbehandling, som ikke afhænger af pengepungens størrelse Bedre velfærd og bæredygtig omstilling i stedet for indkøb af 30 nye kampfly Sæt det rigtige partibogstav ud for udtalelserne og vind en 7 tablet. Du deltager i konkurrencen ved at indsende kuponen inden valgaftenen den 18. juni 2015 til 3F Aarhus Rymarken, Rymarken 4, 8210 Aarhus V. Du kan også deltage ved at gå ind på hjemmesiden eller via vores APP. VIND en 7 tablet fra LENOVO FAGLIGT FÆLLES FORBUND Aarhus Rymarken

9 BRUG DIN STEMME Det mener vi... VIGTIGT VALG Kære medlemmer af 3F Aarhus Rymarken Snart skal vi vælge, hvem der skal styre Danmark de næste 4 år. Først og fremmest vil jeg opfordre alle til at bruge deres stemme. Dernæst til, at man stemmer på en kandidat, der har fokus på arbejdstagernes forhold. I LO og FTF er vi gået sammen om en stor kampagne rettet mod politikerne. Vi har i alt 22 forslag, som vi håber en kommende regering vil tage med i sit regeringsgrundlag: Bl.a. flere offentlige investeringer, så flere kan komme i arbejde, et bedre dagpengesystem og bedre arbejdsmiljø. Jeg vil selv stemme på en kandidat, der er på arbejdstagernes side. Mange hilsner fra Lizette Risgaard, næstformand LO Kære 3F-medlem Vi står over for et vigtigt valg til Folketinget. Vi skal også fremover kunne sikre godt arbejde på rimelige løn- og arbejdsvilkår for 3F s medlemmer. De seneste fire år har S, SF, Enhedslisten og de radikale brugt 430 mio. kr. og taget en lang række effektive initiativer for at bekæmpe social dumping og bakke 3F s indsats op. De fire partier har allerede afsat 245 mio. kr. og bebudet nye initiativer i de kommende år. For vi er slet ikke i mål vi skal videre! Dansk Arbejdsgiverforening har op til valget krævet, at syge og førtidspensionister skal have beskåret deres ydelser med en fjerdedel, ca kr. mindre om måneden! Venstre har bakket DA s udspil op, som også vil ramme modtagere af kontanthjælp m.fl. Så kære venner, vi risikerer at vågne op til et Danmark, vi ikke kan kende igen, hvis du og jeg ikke bruger vores stemme fornuftigt ved valget til Folketinget. Da VK sidst sad i regering med støtte fra Dansk Folkeparti, gjorde de intet for at bekæmpe social dumping. De forringede dagpengene og efterlønnen, mens de forgyldte de bedst-stillede, de veluddannede og privathospitalerne. Med DA som indpisker, vil et blåt flertal i de kommende år svække det sociale sikkerhedsnet yderligere. Derfor: Brug din stemme med omtanke. Kampen imod social dumping og for et rimeligt, socialt sikkerhedsnet afhænger også af dig! God valgkamp, jeg håber, vi ses i kampagnen for Godt Arbejde! Venlig hilsen Per Christensen, formand for 3F DEN TYNDE RØDE LINIE Forsat gavn af en rød regering i Danmark Medlemmer af PSHR Gruppen vil fortsat have gavn af, at der efter valget er en rød regering i Danmark. Ansatte inden for hotel, restauration, kantine og rengøring har social dumping tæt inde på livet. I alle brancher betyder et godt arbejdsmiljø og en god overenskomst rigtig meget. Der er ingen tvivl om, at såfremt den blå blok på Christiansborg får magt som de har agt, så vil den ekstra indsat, der har været givet under den nuværende regering, straks blive fjernet. Det vil bl.a. betyde, at de ekstra medarbejdere, der er ansat ved Arbejdstilsynet og SKAT for at kontrollere bl.a. social dumping, igen vil blive fjernet. Dagpengesystemet vil helt sikkert heller ikke blive bedre, end det er i dag. Lige nu er der håb om, at såfremt der kommer en (rigtig) rød regering, vil der blive set på nogle af de store huller, der er i det nuværende dagpengesystem. Bl.a. er det næsten umuligt at genoptjene sin dagpengeret i særdeleshed i vores brancher, hvor mange jobs er deltidsjobs og andre jobs er tidsbegrænsede. Således vil en ændring af genoptjeningsretten blive et af vores krav til en socialdemokratisk ledet regering. Gruppeformand PSHR. Randi Smitsdorf Godt arbejde er godt for alle Aarhus Rymarken

10 Det mener vi... Vores statsminister Helle Thorning- Schmidt har udskrevet valg, og vi er jo alle vidne om, at valgkampen har været i gang i et stykke tid. Vi kan især se det på de sociale medier, hvor mudderkastningen er godt i gang. Vi i Byggegruppen på Rymarken vil da også give vores opfordring til, hvad der bør stemmes til valget. Hvis vi går tilbage i tiden og tænker på, hvad der ikke er blevet indfriet af valgløfter, er vi også nødt til at se, hvor mandaterne er. Efterlønnen blev ikke rullet tilbage, fordi antallet af mandater ikke var tilstrækkeligt. Tallet skulle have været 90 til den røde bloks side, og som alle jo nok husker, var det De Radikale, der var med til at forringe efterlønnen sammen med Dansk Folkeparti. Det er ikke det eneste, De Radikale har været med til at forringe. Her tænker jeg på forringelsen af dagpengene, som Dansk Folkeparti var garant for ikke mindst Kristian Thulesen Dahl, som efter min mening var ophavsmanden til makværket. Man kan ikke tage fejl af Margrethe Vestager og De Radikales politik og stædighed i forbindelse med dagpengene. De Radikale er måske det eneste parti, som ikke vil være med til at forbedre dagpengereglerne ved at genindføre reglerne fra før indgrebet. Så alt i alt er det efter min bedste overbevisning De Radikale, der bærer skylden for en del af elendigheden. Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative er blevet enige om en behandlingsgaranti for syge og alvorligt syge: nemlig at de alle over en kam har en behandlingsgaranti på en måned. Det vil sige, at der ikke er et fleksibelt system til de mere krævende patienter. Behandlingsgarantien på nuværende tidspunkt er, at de mindre krævende sygdomme og operationer har en ventetid på ca. to måneder, og de mere krævende sygdomme og operationer har en ventetid på en måned. Resultatet af blå bloks politik er, at det kan føre til et mindre fleksibelt system, hvor de mest syge og trængende sandsynligvis ikke kan få den hjælp, der skal til. Det kan kun føre til mere elendighed. Hvis den blå bloks politik skal føres ud i livet, ja, så kender vi resultatet. Den vil bruge en masse penge på privathospitalerne og forgylde dem, som det skete i 00 erne. Ser vi på den siddende regering, som har nedbragt ventetiderne fra 54 dage i 2011 til 49 dage i dag uden at forgylde privathospitalerne. Dette beviser, at det kan lade sig gøre at sænke ventetiden, uden at det koster en masse penge. Regeringen har afsat 6,5 milliarder over de kommende fire år til investeringer i sundhed, hvorimod de fire partier ikke er enige om, hvor stor den offentlige sektor skal være. Løkke taler meget om nulvækst. Regeringen har indledt forhandlinger om forslag til karakterkrav til uddannelserne, og de har lagt et forslag på bordet om en karakter på 2 i dansk og matematik. Over for dette forslag står Venstre og Konservative med et ønske om et minimumskrav på 4 i de to fag. Dansk Folkeparti har fremsat krav på 6, mens toppen på karakterkrav er 7 fra Liberal Alliance eller en optagelsesprøve på et lignende fagligt niveau. Med de høje karakterkrav er vi på vej tilbage til 50 erne, hvor kun ca. 10 pct. af de unge fik en højere eller videregående uddannelse. Et karakterkrav på 7 eller lignende vil betyde, at langt færre unge får en gymnasial uddannelse. Det kan betyde helt op til 44 pct. færre elever i danske gymnasier i Det vurderes, at et så højt karakterkrav kan lukke op mod en tredjedel af de danske gymnasier, og vi risikerer, at blive en nation med mindre uddannelse og mere ledighed. Arbejdsgiverne ønsker at spare 60 milliarder i den offentlige sektor. Dansk Arbejdsgiverforening mener, at halvdelen af de sociale ydelser skal afskaffes det er alt lige fra førtidspension og sygedagpenge til flexjob. Nogle vil kalde det reformer, men jeg er af den mening, at det er grove nedskæringer, som vil ramme mange tusinde mennesker, der er på offentlig forsørgelse. De borgerlige og arbejdsgiverne kan ikke få nok. De er simpelthen umættelige. Der skal skæres, som vi andre skærer en pølse. Velfærdsydelserne skal skæres ned til et minimum. Derfor, stem på arbejderpartierne til valget. Stem rødt og stem personligt. Benny Vangsgaard formand for Byggegruppen, 3F Aarhus Rymarken DEN TYNDE RØDE LINIE FAGLIGT FÆLLES FORBUND Aarhus Rymarken Vi vil, ved dette valg, arbejde for at få skabt et flertal bestående af de tre arbejderpartier (A, F og Ø) og vi har klart formuleret vores krav til dem: DE SKAL FORMULERE EN LØNMODTAGERVENLIG POLITIK INGEN TALE OM NULVÆKST PÅ DET OFFENTLIGE ARBEJDSMARKED DER SKAL ARBEJDES AKTIVT PÅ AT STOPPE HETZEN MOD DE SVAGESTE I SAMFUNDET DER SKAL SKE FORBEDRINGER PÅ DAGPENGE-OMRÅDET STOP FOR FORRINGELSE AF VILKÅRENE FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE VELFÆRDEN SKAL TAGES ALVORLIGT OVERENSKOMSTER SKAL BETRAGTES SOM EN NATURLIGHED, OG DER SKAL AKTIVT BAKKES OP OM DEN DANSKE MODEL

11 FREMGANG FOR ALLE Af Nicolai Wammen (S), forsvarsminister, valgt i Østjyllands Storkreds Kære medlemmer af 3F Aarhus Rymarken Først og fremmest mange tak for et altid godt samarbejde. Både som borgmester, minister og lokalt folketingsmedlem har jeg sat pris på den flid, dedikation, ordentlighed og ærlighed, I altid har lagt for dagen. Sammen har vi opnået store fremskridt både for Aarhus og for Danmark. Jeg husker, hvordan vi sammen tacklede krisen, da den væltede ind over landet, ved lokalt at sætte massivt gang i offentligt byggeri. Det betød, at der var brug for blandt andet håndværkere i en tid, hvor der ellers ikke var meget gang i den på byggepladserne. Vi fik sat gang i Aarhus og under den nuværende SR-regering, er der kommet gang i hele Danmark. Over flere danskere har fået et arbejde at stå op til, siden vi trådte til. Og vi har skabt rum til, at vi kan investere i vores fælles velfærd, så der er hænder nok til at tage sig af vores børn og ældre på vores dagsinstitutioner og plejehjem, og så der fortsat er dygtige sygeplejersker og læger til at behandle vores syge på vores sygehuse. Vi er kommet langt de seneste fire år, men vi er ikke i mål. Vi skal videre. Vi skal sikre, at fremgangen bliver for de mange og ikke for de få, som vi oplevede under Fogh, Løkke og Thulesen Dahl i nullerne. Det betyder først og fremmest, at vi socialdemokrater ønsker et nyt dagpengesystem. Det skal være robust og trygt. Det skal være holdbart. Som det er i dag, fungerer reglerne for genoptjening ikke godt nok. Derfor skal genoptjeningsreglerne nytænkes. Men vi ønsker ikke flere hovsaløsninger ikke flere Thulesen-Dahl-reformer, når det handler om dagpenge. Det prøvede man i Og det virker ikke. Derfor har vi bedt en kommission, hvor lønmodtagerne sidder med, om at komme med forslag til, hvordan fremtidens dagpengesystem skal se ud. Dem lytter vi naturligvis til. Men holdningen herfra er klar: Færre danskere skal opbruge deres dagpengeret. For det andet vil vi sammen med 3F og resten af fagbevægelsen fortsætte kampen mod social dumping. Vi har allerede strammet reglerne, hævet bøderne og skærpet straffen for dem, som snyder på vægten. Vi har genindført fradraget for POLFOTO/LARS KRABBE faglige kontingenter. Vi har stillet krav om ordentlige løn- og arbejdsforhold, når det offentlige bygger nyt. Men vi oplever desværre stadig, at folk bliver udnyttet, udsultet og at vores danske model bliver undermineret. Derfor har vi foreslået et obligatoriske id-kort, der vil give meget bedre muligheder for at kontrollere den uorganiserede arbejdskraft på vores arbejdspladser. Lars Løkke er imod. Han vil slå kampen mod social dumping tilbage til start, hvis han får muligheden. Det er ham, Kristian Thulesen Dahl vil passe på. Vi socialdemokrater vil passe på vores arbejdspladser. Vi vil et Danmark, hvor det at udleve sin drøm ikke er et luksusgode, men et folkeeje. Derfor er det også afgørende, hvor du sætter din stemme. Kun med din opbakning kan jeg og Socialdemokraterne fortsætte med at genopbygge Danmark og sikre, at alle er med. Om Kirsten Brosbøl (S) Jeg er 37 år og født og opvokset i Odder. I dag bor jeg i København med min kæreste, Daniel, og vores to drenge, Walter og Alfred på hhv. 4 og 2 år. Jeg har siddet i Folketinget for Socialdemokraterne i Skanderborgkredsen siden I februar 2014 blev jeg udnævnt til miljøminister. Jeg er uddannet i samfundsvidenskab fra Roskilde Universitet og Sussex Universitet i England. FLERE GRØNNE JOBS TIL ØSTJYLLAND Af Kirsten Brosbøl (S) Den økonomiske krise har skabt utryghed og udfordret vores velfærdssamfund. Jeg og resten af regeringen har bragt Danmark gennem krisen med solidariteten i behold og skabt en mere tryg hverdag. Arbejdsløsheden falder, og flere får et job. Vi har igen råd til at udvikle vores velfærd. Og vi skal videre. Flere skal have et job gerne i den grønne sektor, hvor potentialet for vækst er stort. Uligheden i sundhed skal være mindre, så sundhed ikke afgøres af postnummer eller uddannelsesniveau. Og Danmark skal være grønnere. Vi skal have mere natur og mindre forurening. Fri og lige adgang til sundhed nej til brugerbetaling Fri og lige adgang til sundhedsvæsenet er en kerneværdi for mig som socialdemokrat. Jeg er stolt af, at vi i Danmark ikke skal have pungen op af lommen, når vi går til lægen. Men der er stadig brug for at gøre op med uligheden i sundhed, så hverken postnummer eller uddannelsesbaggrund er afgørende for din sundhed. Regeringen har investeret i sundhed og ansat flere medarbejdere i sundhedssektoren, ventetiderne er faldet, og der er afsat flere penge til psykiatrien. Men vi skal videre: Flere skal overleve kræft, vi skal bekæmpe uligheden i sundhed, fysiske og psykiske sygdomme skal ligestilles, og vi socialdemokrater siger nej til brugerbetaling. Fri og lige adgang til sundhed er en kerneværdi, som vi skal holde fast i! Flere jobs til Østjylland Med Socialdemokraterne ved roret er arbejdsløsheden nu den laveste i fem år. Der er skabt mere end nye private arbejdspladser, og vi har investeret i kampen mod social dumping. Vi er på vej, men ikke i mål. Vi skal videre. Endnu flere skal have et arbejde, gerne i den grønne sektor. Jeg er glad for, at 3F også har sat grønne job på dagsordenen med en tænketank, som skal komme med anbefalinger til, hvordan grøn omstilling skal gå hånd i hånd med vækst og arbejdspladser. Der er et stort potentiale! Alene hvis vi fordobler vores eksport af vandteknologi, kan vi skabe op mod 4000 nye arbejdspladser i Danmark mange af dem i Region Midtjylland, som har nogle af landets førende vandvirksomheder som Grundfoss, AVK og Kamstrup. Renere miljø til vores børn og børnebørn Jeg kæmper for et rent miljø. Så vi også i fremtiden kan drikke rent vand direkte fra hanen, ikke bliver syge af at trække luft ind i lungerne, og kan undgå skadelig kemi i vores hverdag. Vi skal have en mere grøn hverdag, hvor flere kommer ud og får glæde af naturen. Vi skal overlade et grønnere, sundere og mere solidarisk samfund til de kommende generationer end det, vi selv overtog. Det er min vision for Østjylland.

12 g FEST l a V FØLG MED STORSKÆ PÅ RM Deltag i en festlig og spændende aften med kolleger og aktivister fra valgkampen TALERSTOLEN:, Jacob Bundsgaard r Aarhus Borgmeste og div. gæstetalere Der bliver serveret pølser m/brød GRATIS ADGANG Alle er velkomne! i samarbejde med A, SF og Ø.

Træfferen. Kommunevalg: Aarhus og Odder. Danmarks stærkeste fagforening. fagligt fælles forbund www.3f.dk/rymarken

Træfferen. Kommunevalg: Aarhus og Odder. Danmarks stærkeste fagforening. fagligt fælles forbund www.3f.dk/rymarken Træfferen eren Medlemsblad for 3F AArhus rymarken. Nr. 5 / oktober 2013 / 9. Årgang TEMA Kommunevalg: Aarhus og Odder Træfferen, 3F Aarhus Rymarken, Rymarken 4, 8210 Aarhus V Danmarks stærkeste fagforening

Læs mere

Vi vælger fællesskabet

Vi vælger fællesskabet Folketingsvalg 2015: Vi vælger fællesskabet I Enhedslisten går vi til valg for at trække Danmark i en solidarisk og grøn retning. I dette valgnummer kan du læse om vores mærkesager, kandidater og alle

Læs mere

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F AARHUS RYMARKEN. NR. 5 / OKTOBER 2014 / 10. ÅRGANG 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Godt arbejde er godt for alle 3F kæmper for et Dumpingfrit Danmark Derfor

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts beretning på Socialdemokraternes kongres 20. september 2014

Statsminister Helle Thorning-Schmidts beretning på Socialdemokraternes kongres 20. september 2014 1 Statsminister Helle Thorning-Schmidts beretning på Socialdemokraternes kongres 20. september 2014 (Det talte ord gælder) Kære kongres. Socialdemokraterne har nu stået i spidsen for regeringen i tre år.

Læs mere

Jens kan ikke forstå, hvorfor efterlønnen skal afskaffes. Det er der mange andre, der heller ikke kan.

Jens kan ikke forstå, hvorfor efterlønnen skal afskaffes. Det er der mange andre, der heller ikke kan. JUNI 2011 Nr. 3 Fagblad for 3F Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund Jens kan ikke forstå, hvorfor efterlønnen skal afskaffes. Det er der mange andre,

Læs mere

KAMPKLAR. Træfferen ????????????????????????????????????????????????????????????? FAGLIGT FÆLLES FORBUND WWW.3F.DK/RYMARKEN

KAMPKLAR. Træfferen ????????????????????????????????????????????????????????????? FAGLIGT FÆLLES FORBUND WWW.3F.DK/RYMARKEN Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F AARHUS RYMARKEN. NR. 3 / MAJ 2014 / 10. ÅRGANG KAMPKLAR????????????????????????????????????????????????????????????? FAGLIGT FÆLLES FORBUND WWW.3F.DK/RYMARKEN 2 EU VALGET

Læs mere

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med.

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. Arbejdet skal gøres færdigt. DET DANMARK DU KENDER Socialdemokraterne

Læs mere

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med.

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. Arbejdet skal gøres færdigt. Niels Hougaard, Polfoto 2 DET DANMARK DU

Læs mere

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 105. møde Tirsdag den 9. september 2014 kl. 9.20 Dagsorden 1) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 200: Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven.

Læs mere

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge?

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge? Elektronisk reprint fra www.socialdemokratiet.dk Socialdemokratiet formand Helle Thorning-Schmidts 1. maj-tale 2005 Medmenneskelighed og solidaritet er drivkraften og den røde tråd i Socialdemokraternes

Læs mere

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner.

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner. Vi har talt med en række medlemmer som bekræfter dette udsagn, og som hver på sin måde, fortæller andre, hvordan de har ydet til fælleskabet eller mærket fællesskabets styrke. Maskinsnedkerlærlinge med

Læs mere

Politik er at ville. Politik er at turde. Politik er hele tiden at have modet til at ville forandre, udvikle og forbedre vores samfund.

Politik er at ville. Politik er at turde. Politik er hele tiden at have modet til at ville forandre, udvikle og forbedre vores samfund. 1 Formandstale SF s landsmøde 1.-2. marts 2014 [Det talte ord gælder] Politik er at ville. Politik er at turde. Politik er hele tiden at have modet til at ville forandre, udvikle og forbedre vores samfund.

Læs mere

36. møde. Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1

36. møde. Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1 Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1 36. møde Torsdag den 19. januar 2012 kl. 9.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til transportministeren om betalingsringens konsekvenser.

Læs mere

STREJKE KAN STOPPE NEDSKÆRINGERNE DEMO 17. JUNI FOR EN ANSTÆNDIG ASYLPOLITIK KLASSEKAMP ELLER KLASSETÆSK LUKKER GRÆKENLAND?

STREJKE KAN STOPPE NEDSKÆRINGERNE DEMO 17. JUNI FOR EN ANSTÆNDIG ASYLPOLITIK KLASSEKAMP ELLER KLASSETÆSK LUKKER GRÆKENLAND? [Nummer 298. 2. juni, 2010] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] STREJKE KAN STOPPE NEDSKÆRINGERNE WWW.SOCIALISTER.DK KLASSEKAMP ELLER KLASSETÆSK Hvis ikke man er indstillet på at betale for kapitalismens

Læs mere

FÆLLES- SKABETS FINANSLOV. 4 december 2014 VELFÆRD TRYGHED ARBEJDSPLADSER KOM BARE AN LANDET OVER GØR KANDIDATER OG FRIVILLIGE SIG KLAR TIL VALGKAMPEN

FÆLLES- SKABETS FINANSLOV. 4 december 2014 VELFÆRD TRYGHED ARBEJDSPLADSER KOM BARE AN LANDET OVER GØR KANDIDATER OG FRIVILLIGE SIG KLAR TIL VALGKAMPEN 4 december 2014 FÆLLES- SKABETS FINANSLOV VELFÆRD TRYGHED ARBEJDSPLADSER KOM BARE AN LANDET OVER GØR KANDIDATER OG FRIVILLIGE SIG KLAR TIL VALGKAMPEN DEN NORDISKE MODEL Interview MED LO-FORMAND HARALD

Læs mere

3 oktober 2014 SUNDHED SKAL VÆRE SJOVT. Nick Hækkerup på turné med sundhedsplanen»jo før jo bedre« ET SMUKKERE danmark MIN FØRSTE KONGRES

3 oktober 2014 SUNDHED SKAL VÆRE SJOVT. Nick Hækkerup på turné med sundhedsplanen»jo før jo bedre« ET SMUKKERE danmark MIN FØRSTE KONGRES 3 oktober 2014 SUNDHED SKAL VÆRE SJOVT Nick Hækkerup på turné med sundhedsplanen»jo før jo bedre«et SMUKKERE danmark MILLIARDER TIL RENOVERING AF almene BOLIGER VIRKER.»SUPERFLOT«, lyder TO BEBOERES DOM

Læs mere

www.3f.dk/søhøjlandet Vi er der Nr. 3 - september 2011 Vil du også have en anden regering - så sæt ved Socialdemokraterne SF eller Enhedslisten

www.3f.dk/søhøjlandet Vi er der Nr. 3 - september 2011 Vil du også have en anden regering - så sæt ved Socialdemokraterne SF eller Enhedslisten Vi er der - når du har brug for os! Efter udliciteringen er der fyldt med ukrudt omkring boldbanen i Hørning - læs mere på side 11 Nr. 3 - september 2011 www.3f.dk/søhøjlandet Vil du også have en anden

Læs mere

Der er brug for sygeplejersker men hver fjerde nyuddannede er arbejdsløs Side 10-11

Der er brug for sygeplejersker men hver fjerde nyuddannede er arbejdsløs Side 10-11 Maj 2010 medlemsblad for enhedslisten Der er brug for sygeplejersker men hver fjerde nyuddannede er arbejdsløs Side 10-11 Nedslidt eller doven? Myterne om efterlønnen og efterlønnerne er mange, men Rød+Grøn

Læs mere

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 38. møde Tirsdag den 18. december 2012 kl. 9.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til social- og integrationsministeren og ministeren

Læs mere

CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011

CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011 CHAUFFØRENNr. 2 februar 2011 Nu er det nok! Kolofon Indhold Chaufføren udgives af Chaufførernes Fagforening, København Redaktion Svanevej 22, postboks 889, 2400 København NV Tlf.: 8892 2766 Fax.: 7030

Læs mere

Generalforsamling d. 23. november 2011

Generalforsamling d. 23. november 2011 Blad nr. 2 September 2011 Generalforsamling d. 23. november 2011 Se indbydelse og dagsorden på side 12 Førerkort Vigtig information om fornyelse på side 4 Hvorfor medlem af 3F? Vi giver dig svaret på side

Læs mere

12. møde. Tirsdag den 4. november 2014 (D) 1

12. møde. Tirsdag den 4. november 2014 (D) 1 Tirsdag den 4. november 2014 (D) 1 12. møde Tirsdag den 4. november 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgetime med statsministeren. 2) 1. (eneste) behandling af beslutningsforslag nr. B 3: Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

substans Gi r stadig en hånd med: Fleksible efterlønnere SIDE 10-11 ledige til fordel for nye folk udefra

substans Gi r stadig en hånd med: Fleksible efterlønnere SIDE 10-11 ledige til fordel for nye folk udefra substans FAGLIGT MAGASIN FOR ANSATTE I FØDEVAREBRANCHEN // 01 // 2011 Gi r stadig en hånd med: Fleksible efterlønnere på Bornholm SIDE 10-11 TEMA // Fantasi uden grænser ved DM for slagtere, bagere og

Læs mere

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV Nr. 2 - juni 2015 I dette nummer: Når fleksjob bliver en forretning s. 4-5 Respect for cleaners s. 8 Skab et trygt dagpengesystem s. 17 Brancheårsmøde i 3F København s. 18-19 Medlemsblad for 3F København

Læs mere

Politik - det vedkommer dig

Politik - det vedkommer dig Rundt om partierne 8.2, Hørby-Dybvad Skole Politik Partiernes forskellige holdninger Side 2-8 Interview Interview af en frontfiguren fra hvert parti side 2-8 POLITIK??? Af Emil Stevn Pedersen, Annja Christensen,

Læs mere

TLBnyt NR. 2 JUNI 2014 9. ÅRGANG

TLBnyt NR. 2 JUNI 2014 9. ÅRGANG TLBnyt NR. 2 JUNI 2014 9. ÅRGANG FAGBLAD FOR 3F TRANSPORT LOGISTIK & BYG, ÅRHUS Østeuropæere melder sig i fagforening Nicolai tog på eventyr i Canada LÆS SIDE 18 Demonstration satte fokus på landevejens

Læs mere

LARS LØKKE RASMUSSENS LANDSMØDETALE 2013. Det talte ord gælder

LARS LØKKE RASMUSSENS LANDSMØDETALE 2013. Det talte ord gælder LARS LØKKE RASMUSSENS LANDSMØDETALE 2013 Det talte ord gælder Vi har lige mødt seks danskere. Seks forskellige danskere. Ved første øjekast virker de endda meget forskellige. Mænd kvinder fra forskellige

Læs mere

Høje Taastrup. Hjemme igen. Medlemsblad for 3F Høje Taastrup. Bliv klogere i løbet af efteråret. Svensk storspekulant. 120.000 kr.

Høje Taastrup. Hjemme igen. Medlemsblad for 3F Høje Taastrup. Bliv klogere i løbet af efteråret. Svensk storspekulant. 120.000 kr. Høje Taastrup Juli 2008 Hjemme igen Svensk storspekulant løber fra regning Side 3 120.000 kr. til fyret medlem Side 9 Bliv klogere i løbet af efteråret Side 13 Medlemsblad for 3F Høje Taastrup Juli 2008

Læs mere

VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET

VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET 1 MAJ 2015 10 ÅR 10 ÅR MED THORNING-SCHMIDT VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET TAK FOR KAFFE OPVARMNING TIL VALG MED PEPTALK, KAFFE OG GADEKAMPAGNE LIGESTILLING STORT TEMA OM 100-ÅRET FOR KVINDERNES

Læs mere

Kommunevalg 2013 TEMA

Kommunevalg 2013 TEMA september 2013 nr 49 Medlemsblad for Enhedslisten TEMA Kommunevalg 2013 Enhedslisten ser ud til at få sit helt store kommunale gennembrud, når danskerne går til valgurnerne i november. Rød+Grøn ser nærmere

Læs mere