KORTENE SKAL SPILLES RIGTIGT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KORTENE SKAL SPILLES RIGTIGT"

Transkript

1 ValgTræfferen MEDLEMSBLAD FOR 3F AARHUS RYMARKEN. NR. 3 / JUNI 2015 / 11. ÅRGANG KORTENE SKAL SPILLES RIGTIGT! T o r s d ag 1 8. j u n i STEM PERSONLIGT FAGLIGT FÆLLES FORBUND

2 2 Medlemsblad for 3F Aarhus Rymarken KONTORER: 3F Rymarken: Rymarken 4, Postboks 1278, 8210 Aarhus V Tlf.: Fax: Derudover træffes vi efter aftale. DAGLIG LEDELSE: Åbningstider: Mandag: Tirsdag: Onsdag: kun tlf. åbent (A-kassen lukket onsdag) Torsdag: Fredag: Randi Smitsdorf afdelingsformand Lone Skov Hansen næstformand Lars Yderholm adm. leder Kirsten Dettling sekretær Industrigruppen Jesper Frid gruppeformand Susanne Petersen faglig sekretær Brian Drastrup faglig sekretær Jesper Jakobsen faglig sekretær AB Gruppen Benny Vangsgaard gruppeformand Tonny Mikkelsen faglig sekretær/opmåler Niels Eliasen faglig sekretær/opmåler Søren Fisker Olsen store byggepladser John Liebach ungdomskonsulent Den Grønne Gruppe Thomas Møller gruppeformand Pia Cecilie Koborg faglig sekretær Privat Service, Hotel & Restauration Randi Smitsdorf gruppeformand Charlotte Stadsholt Sørensen faglig sekretær Anja Richardy Rasmussen faglig sekretær DEN TYNDE RØDE LINIE Af Randi Smitsdorf, afdelingsformand FORSKELLENE HAR ALDRIG VÆRET TYDELIGERE! For nogle ser det måske ud som om, at politikken er ens, uanset hvilket parti man stemmer på. Men virkeligheden er, at der aldrig tidligere har været så afgørende forskelle på, hvilke instrumenter man vil anvende i dansk politik. Derfor er dette valg det vigtigste valg i nyere tid set fra et lønmodtagerperspektiv. 3F Aarhus Rymarken vil velfærden og udviklingen, og vi vil have trygheden og det stærke fællesskab, der gavner vore medlemmer. I den ligning er der ikke plads til nulvækst eller skattelettelser. Vi vil ikke have brugerbetaling i sundhedsvæsnet, men tværtimod vil vi have udbygget den offentlige sektor, hvor vore medlemmer, som arbejder i det offentlige, i dag er blandt de mest pressede. Den opmærksomhed, fagbevægelsen og især 3F har fået skabt om arbejdsmiljø og social dumping, skal fortsætte og føre til forbedringer for alle lønmodtagere. Vi vil ikke endnu engang have en regering, der efterlader kriseregninger til de svageste i samfundet. Vi vil have politik, der tager den danske model alvorligt og tænker vore overenskomster med hver eneste gang, der er udbud og licitationer i det offentlige, og når der laves lovgivning. Den nederdrægtige dagpengereform, der blev skabt af den forrige regering og Dansk Folkeparti, skal væk, så vi igen kan se både tryghed og værdi i at stå i en A-kasse. Kort sagt: genindfør flexicurity (opsigelsesvarslet set i sammenhæng med dagpengene). Når vi har alle disse krav og ønsker, kræver det en regering, der vil velfærd og samfundsudvikling for alle. Derfor skal der i de kommende uger arbejdes benhårdt på arbejdspladser, gader og i de små hjem med at tydeliggøre, hvor det tjener lønmodtagerne bedst at sætte deres kryds. Her i bladet præsenterer 3F Aarhus Rymarken sit bud på tre kandidater, der siden sidste valg har bevist, at de bærer vore medlemmers forhold, bekymringer og tanker med sig på Christiansborg. Uanset om du stemmer på Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti eller Enhedslisten, kan vi anbefale en troværdig kandidat, som har indsigt og forståelse for beskæftigelsespolitikken. GIV DIG SELV, DINE KOLLEGAER OG DIN FAMILIE EN CHANCE FOR EN FREMTID. STEM PERSONLIGT. Offentlig Gruppe Lone Skov Hansen gruppeformand Yvonne Christensen næstformand Sten Boye faglig sekretær Arbejdsskadesager Iben Vinther Jannie Pedersen Samsø Hans Schmidt Birthe Schmidt Tina Øster Redaktion: Randi Smitsdorf (ansvarshavende), Jesper Frid. Deadline for stof til næste nummer: 31. juli 2015 Det næste blad udkommer i uge 35. Layout og tryk: Notat Grafisk, Dette blad er udgivet af 3F Aarhus Rymarken. Oplag: Indlæg modtages gerne helst elektronisk. Vi hjælper gerne med at skrive hvis du har en god historie. Ret til ændringer forbeholdes.

3 Det mener vi... VÆLGERNE VIL STYRKE ARBEJDSMILJØET Tre konkrete forslag skal løfte indsatsen for et godt arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser. Et stort flertal af vælgere støtter idéerne fra de to store lønmodtagerorganisationer. Essensen af tre konkrete forslag, som LO og FTF lancerer i den fælles kampagne Sammen skaber vi værdi. Ønske om at styrke Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet mister med udgangen af 2016 de 80 millioner kroner, som tilsynet i dag får via Forebyggelsesfonden. Beløbet er øremærket tilsynets særlige indsats, og ifølge LO og FTF er det afgørende, at den indsats som minimum fortsætter på det nuværende niveau. Sker det ikke, må Arbejdstilsynet fyre cirka 120 medarbejdere. Støttes af vælgerne De to organisationers ønske støttes af vælgerne. En Epinion-undersøgelse foretaget blandt repræsentativt udvalgte personer, viser således, at 72 procent finder det vigtigt, at Arbejdstilsynet fastholder sine ressourcer. Og 84 procent mener, at Arbejdstilsynet skal have muskler til aktivt at opsøge danske arbejdspladser for at tjekke arbejdsmiljøet. Det er også baggrunden for, at LO og FTF vil belønne de virksomheder, der aktivt bidrager til at skabe et godt arbejdsmiljø. Folketinget har netop indført hårdere straffe over for de virksomheder, der har et dårligt arbejdsmiljø. Det er vi glade for, men vi mener også, vi skal belønne de virksomheder, der prioriterer det gode arbejdsmiljø, siger Lizette Risgaard fra LO i en pressemeddelelse. Den idé bifalder vælgerne også: 64 procent af de adspurgte i Epinion-undersøgelsen mener, at virksomheder skal belønnes for at sikre deres ansatte et godt arbejdsmiljø. Professionel rådgivning Endelig anbefaler LO og FTF et nyt rådgivningssystem, hvor arbejdspladserne både offentlige og private kan hente hjælp og bistand i spørgsmål, der vedrører arbejdsmiljøet. Vi forestiller os en model, som gør det attraktivt for ikke mindst små og mellemstore arbejdspladser, at anvende professionel rådgivning for at få hjælp til de udfordringer, de ikke selv kan løfte. Og så skal de arbejdspladser, der anvender systemet, belønnes. Det kan eksempelvis ske ved, at de får rabat på præmien på deres arbejdsskadeforsikringer, siger Bente Sorgenfrey fra FTF. Ud over disse tre forslag har LO og FTF også foreslået, at ledere med personaleansvar skal uddannes til at håndtere det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen endnu bedre. DEN TYNDE RØDE LINIE Folketingsvalget - hvad rager det mig som offentlig ansat? Som offentlige ansatte er vi de eneste lønmodtagere, hvis øverste ledelse er politikerne det glemmer vi nogle gange. Dette er specielt vigtigt at huske på i et valgår ikke mindst til dette Folketingsvalg, der er så vigtigt. Ved sidste valg i september 2011 fik vi ikke den røde regering, vi havde håbet på de radikale er ikke og har aldrig været et parti på venstrefløjen. Det glemmer vi nogle gange specielt når pressen sammen med de borgerlige partier råber op om løftebrud. Det skal vi have ændret på denne gang. Vi vil have en ægte rød regering, og opfordrer derfor alle vores medlemmer til at stemme på enten A, Ø eller F. De borgerlige taler allerede nu om nulvækst indenfor det offentlige dette betyder ikke status quo men nedskæringer. Samtidigt vil de have mange flere offentlige arbejdspladser konkurrenceudsat dette betyder både færre arbejdspladser samtidigt med en forringet service til dig som borger! De borgerlige fik, efter idé fra DF, vedtaget en ny dagpengereform, der har betydet at knap F ere er faldet ud af dagpengesystemet og højst modtager, hvad der svarer til kontanthjælpssatsen. De var den helt medvirkende årsag til, at vi fik en efterlønsreform, der betyder, at mange af vores medlemmer ender med at være så nedslidte, at de ikke når at gå på efterløn. Vi får ikke rettet op på noget af dette, hvis ikke vi får en ren rød regering. Vi skal have trygheden tilbage som offentlige ansatte vi skal have et velfungerende sundhedsvæsen vi skal sikre os, at alle kan få en uddannelse, også selvom vi er oppe i årene og ufaglærte vi skal sammen bygge videre på velfærdssamfundet og tage hånd om de svageste i vores samfund, lige meget hvilken nationalitet eller tro de har. Vi har bygget vores samfund op sammen, og vi skal blive ved med at stå sammen. DERFOR STEM A, Ø ELLER F Lone Skov Hansen, gruppeformand i den offentlige gruppe Ny politik i en ny regering ja selvfølgelig! Vi skal udvikle vort samfund så de syge, de arbejdsløse og alle med lav indkomst også får et ordentligt og et respektabelt liv. Et styrket SF og Enhedslisten vil kunne trække en regering til venstre. Det giver bedst mulighed for at få gennemført forslag, der tilgodeser de krav fagbevægelsen, lønmodtagerne og den menige borger har. Det er vigtigt at stemme til venstre på liste A, F eller Ø. Vi kommer ikke udenom en socialdemokratisk ledet regering men den skal ikke lave politik med de borgerlige. Personligt stemmer jeg liste Ø for at trække A og F til venstre! Thomas Møller, Gruppeformand Den Grønne Gruppe,, 3F Aarhus Rymarken

4 Eigil Andersen, Aarhus, folketingsmedlem og folketingskandidat for SF SF: Bedre dagpengesystem og stærkere kamp mod social dumping Mange lønmodtagere er utrygge. Det gælder både for arbejdsløse og folk i arbejde, der er bange for at blive fyret. Den økonomiske ruin rykker desværre hurtigt tæt på, når dagpengeperioden kun er to år. SF foreslår derfor, at det skal være lettere at genoptjene ret til dagpenge. Arbejdskravet skal halveres fra 52 til 26 uger. Mange fagforeninger bakker op om dette krav. Tre års dagpengeperiode Men der skal mere til for at genskabe trygheden. Derfor foreslår SF, at dagpengeperioden forlænges fra to til tre år på fuld sats. Jeg mener, det er uretfærdigt, at regeringen har krævet, at en dagpengeløsning ikke må koste ekstra. Det betyder, at hvis der sker forbedringer på ét område, skal kommissionen skære ned over for arbejdsløse i andre dele af dagpengesystemet. Helt urimeligt. Større tryghed på arbejdsmarkedet kan kun opnås ved at tilføre flere penge til dagpengeområdet. Alt andet er naivt, mener vi i SF. Også på andre punkter skal dagpengereglerne forbedres. Arbejdstimer i jobrotationsprojekter skal tælles med, og man skal også kunne få supplerende dagpenge i en længere periode end de 30 uger, som de borgerlige partier har fastsat. Stærkere kamp mod social dumping Kampen mod social dumping er meget vigtig. SF kan ikke acceptere, at danske job bliver undermineret gennem underbetaling og arbejdsgivernes snyd med at indbetale moms og skat. Derfor har SF siden valget i 2011 været med til at bevilge 678 mill. kr. til forstærket kontrol mod social dumping. Men det er ikke nok. Derfor mener vi i SF, at både kommuner og regioner ALTID skal kræve danske løn- og arbejdsvilkår, når de udbyder et arbejde. Dette skal gennemføres ved en lov eller gennem en obligatorisk aftale for alle kommuner. Staten kræver i forvejen altid løn og arbejdstid på overenskomst-niveau. Samtidig skal kommunerne kontrollere, at reglerne følges i praksis, f.eks. gennem en dialog mellem kommunen og de lokale fagforeninger. Kædeansvar Et andet godt redskab mod social dumping er at indføre en lov om kædeansvar. Kædeansvar vil betyde, at hvis en underentreprenør snyder med at indbetale skat, moms eller bøder, skal hovedentreprenøren betale i stedet. Det kan altså koste hovedentreprenøren kassen, hvis han indgår en aftale med et polsk fup-og-fidus-firma. ID-kort ID-kort letter kampen mod social dumping. Regeringen, SF og Enhedslisten arbejder videre med, at det skal indføres inden for bygge- og anlægsområdet, så det også kommer til at gælde for de såkaldte armeog-ben-firmaer. SF mener, at der også skal indføres ID-kort inden for hotel og restauration, rengøringsbranchen og gartneri og landbrug. Dagpengeløsning skal på bordet nu Mange går ned med stress af at arbejde for meget, mens andre bliver stressede og nedbrudt af ikke at have et arbejde. Enhedslisten arbejder for en løsning som giver tryghed for alle. Den enkle løsning er at satse massivt på efteruddannelse, jobrotation og bedre orlovsordninger og at give de ledige et job på overenskomstmæssig løn. Regeringen har syltet løsninger Vi har masser af dagpengeeksperter blandt de ledige og i fagforeningerne. Der er ingen grund til, at regeringen har syltet løsninger i en dagpengekommission. Enhedslisten vil styrke fælleskabet og forbedre dagpengesystemet og arbejdslivet med trykhed. Enhedslisten har de sidste år gennem forlig om finansloven været med til at lave midlertidige løsninger, som har hjulpet dem, der var ved at miste dagpengeretten. Vi er klar til at lave permanente løsninger: Sæt arbejdstiden ned. Det vil samtidig mindske stress og nedslidning. Opret flere stillinger inden for det offentlige, så vi får både flere job og bedre hjemmehjælp, flere voksne i børnehaverne og færre elever pr. lærer. Del arbejdet, fx via jobrotation, hvor en medarbejder tager en uddannelse på dagpengesats og overlader sin stilling til en arbejdsløs i mellemtiden. Det giver den ansatte nye kompetencer og den ledige erhvervserfaring, kontakter og mulighed for at genoptjene retten til dagpenge. Over er faldet ud af dagpengesystemet siden januar 2013 Enhedslisten vil have halveret genoptjeningsperioden til 26 uger og samtidig sikre job eller uddannelsesgaranti for ledige, der er ved at falde ud af dagpengesystemet. Offentligt støttede jobs til mindsteløn skal også give genoptjeningsret til dagpenge. Social dumping skal bekæmpes bedre Det er godt at regeringen sammen med SF og Enhedslisten ved sidste finanslov fik vedtaget nye initiativer mod social dumping. Det er godt, at der kommer ID-kort i byggebranchen, men vi vil udbrede ordningen til flere brancher, f.eks. landbrug og gartnerier, så skattesnyd og underbetaling bedre kan bekæmpes. Samtidig vil vi have indført højere bøder og strengere straffe til arbejdsgivere, der overtræder reglerne. Alt arbejde i Danmark skal udføres på danske løn- og arbejdsvilkår. Har vi råd til velfærd? Ja - Danmark er i gang med at købe nye kampfly. 30 fly som koster ca. 30 milliarder midt i en krisetid og bagefter ruller milliarderne til vedligeholdelse. Alle andre partier i Folketinget vil købe nye kampfly. Enhedslisten siger klart nej vi vil i stedet bruge pengene på bedre velfærd og bæredygtig omstilling. Bæredygtig omstilling De menneskeskabte klimaproblemer skal løses. Vi skal omstille Danmark til et bæredygtigt, klimavenligt samfund så klodens temperatur ikke stiger med mere end 2 grader. I Enhedslisten vil vi øge beskæftigelsen ved at energirenovere bygninger, udbygge vedvarende energi, forbedre den kollektive

5 flere job Det bedste for en arbejdsløs er at få et job vel at mærke med løn og arbejdstid efter overenskomsten. Derfor glæder det os meget i SF, at der er skabt flere job siden Det skyldes bl.a. den kick-start af økonomien, som den nye regering satte i gang. Det har betydet fremrykning af mange bygge- og anlægsopgaver, som bl.a. har givet stor beskæftigelse i Aarhus-området. Men vi har også været med til at sikre renovering af mange almene boliger og indgå en energi-aftale med f. eks. bygning af to nye havvindmølle-parker, som også gavner beskæftigelsen. Bedre hjælp til nedslidte Forhøjelsen af folkepensionsalderen er et stort problem. Nogle ældre er friske og kan sagtens arbejde. Men andre ældre kan ikke klare deres opslidende job. Tænk bare på nedslidende job som murer, tømrer, rengørings-assistent og sosu-medarbejder. Derfor skal vi give nedslidte bedre muligheder for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Eller give dem mulighed for seniorordninger, hvor der tages hensyn til, at deres arbejdsfunktion ikke er for belastende for dem. Eller give bedre muligheder for nedsat arbejdstid, hvor både staten og arbejdsgiveren er med til at kompensere for noget af det indtægtstab, der følger med nedsat arbejdstid. Psykisk arbejdsmiljø Det er tosset, at Arbejdstilsynet i dag ikke må komme med afgørelser om f. eks. en for hård ledelsesstil fra arbejdsgiveren. SF mener, at Arbejdstilsynet skal kunne komme med afgørelser om alle dele af det psykiske arbejdsmiljø ligesom tilsynet i forvejen har ret til, når det gælder fysisk arbejdsmiljø. Søren Egge Rasmussen, folketingskandidat for Enhedslisten trafik og omstille til økologisk landbrug. Vores planer giver nye grønne jobs og eksportmuligheder. Vi skal løse klimakrisen og den økonomiske krise samtidig. Bind Østjylland sammen Enhedslisten vil styrke den kollektive transport. Vi er glade for at have skaffet milliarder til bedre og hurtigere togtransport og sikret etableringen af den første letbane i Aarhus. Vi kan binde Østjylland bedre sammen med nye letbaneetaper til Brabrand, Hinnerup, Skanderborg og Randers. Enhedslisten prioriterer miljø og bedre kollektiv trafik frem for motorveje. Politisk aktiv tømrer og landmand Jeg har været politisk aktiv hele mit arbejdsliv og blandt andet siddet i Aarhus byråd fra 1994 til Siden jeg blev uddannet økologisk landmand i 2001 har jeg været medlem af 3F Rymarken. Forud for mit arbejde som deltidslandmand i Andelssamfundet i Hjortshøj, arbejdede jeg mere end ti år som tømrer i Jens Joel, folketingsmedlem for Socialdemokraterne og medlem af 3F Aarhus Rymarken Valget handler om din løn og vores fællesskab Kære venner Nu er det alvor. Valget er jeres og valget er vigtigt. Det handler om præcis de ting, som I kan mærke i hverdagen. Kampen for en ordentlig løn. Lige muligheder for uddannelse til alle dem, der ikke fik den i første omgang, og sygehusbehandling, der ikke afhænger forskellige firmaer. Jeg kender arbejdsforholdene både på byggepladser og i landbruget og derfor også fordelene ved den danske model og dagpengesystemet. De sidste fem år har jeg været bestyrelsesformand for NRGi og Havvind Århus Bugt. De tillidsposter sluttede den 29. april, da jeg ikke blev genvalgt til NRGi s bestyrelse. Så nu er jeg arbejdsløs og vil gerne udnytte muligheden til at kæmpe for solidariske løsninger og bæredygtig omstilling. Derfor stiller jeg op til valget til Folketinget og vil naturligvis opfordre jer til at stemme personligt på mig. af pengepungens størrelse. Jeg er glad for at være medlem af Rymarken og stolt af at være en af jeres tillidsmænd på Borgen. Jeg lærer noget, hver gang I tager mig med ud på jeres arbejdsplads eller ringer med en historie eller et problem, jeg skal tage op. De sidste fire år har vi fået ryddet op i økonomien, skaffet flere nye private arbejdspladser og sat massivt ind overfor underbetaling og snyd på byens arbejdspladser. Men vi er slet ikke i mål. Vi skal sikre et bedre dagpengesystem med større tryghed. Der skal være færre, der mister retten til dagpenge. Det skal være nemmere at optjene dem igen. Også ved at tage arbejde i kortere perioder. Jeg er ligeså frustreret som alle jer over, at det ikke allerede er blevet ændret. For selvom vi både har udskudt dagpengereformen og indført nye regler, der har reddet forsørgelsen for tusindvis af kollegaer, så har vi også været låst af regeringsaftalen med de radikale. Det er vi ikke længere. Jeg håber valget styrker rød blok og gør det muligt at lave om på Venstre og DF s dagpengeforringelser. Samtidig er vores arbejdsmarked under pres. Fra underbetalte kollegaer og fra danske chefer og bygherrer, som udnytter konkurrencen og skummer fløden. Det skal vi ikke finde os i. Vi vil ikke have et samfund bygget efter Ryanairs forretningsmodel, hvor prisen skrues ned ved at sænke lønnen og droppe sikkerheden. De borgerlige og Dansk Folkeparti havde ti år til at gøre noget ved problemet. Men de gjorde intet og syntes i stedet, at det var sundt med lidt konkurrence. På Vejlegården sad Venstretoppen og Kristian Thulesen Dahl og spiste flæsk så fedtet drev ned af kinderne, mens de tordnede mod 3F og prøvede at stoppe blokaden med et forslag i Folketinget. Vi vil en anden vej. Sammen med fagbevægelsen har vi de sidste fire år sat massivt ind for at stoppe det fusk, der foregår. Mere kontrol, højere bøder, krav om lærlinge, fyringer af firmaer, der snyder medarbejdere og myndigheder. Det er resultatet af den socialdemokratisk ledede regerings samarbejde med venstrefløjen og fagbevægelsen. Men der findes stadig brodne kar. Og der skal ikke herske tvivl om, at vi står på lønmodtagernes side indtil der er dansk løn på alle danske arbejdspladser. Derfor har vi også genindført fuldt fradrag for faglige kontingenter. Sådan at vi belønner alle de lønmodtagere, der støtter op om fællesskabet og den danske model. Alle ved, at krisen har ramt hårdt. Ikke mindst blandt nogle af dem, der har mindst at gøre med. Derfor er det også helt afgørende, at vi bruger den fremgang, der kommer nu, til at investere i fællesskabet. I dem der ikke fik en uddannelse i første omgang. I fri og lige adgang til sygehusbehandling, hvor man ikke skal have dankortet op af lommen, når man kommer til lægen. Vi har brug for flere voksne til at passe på vores børn, og vi skal sikre en værdig ældrepleje. Med dette års finanslov har regeringen og venstrefløjen vist, at man kan investere i bedre velfærd, hvis man siger nej til nulvækst og skattelettelser til de rigeste. Det er den vej, vi skal fortsætte af. Sådan sikrer vi både lige muligheder for alle, og en løn du kan leve af.

6 PULSEN Det vigtigste for mig, ved dette valg: Herluf Schmidt, Industrigruppen Stoppe Social dumping Udbygge velfærden Bedre muligheder for uddannelse, også for folk i job Rette op på skævhed i sundhedssystemet Ivan Krag Møller, Grøn gruppe Ny og forbedret dagpengereform Stop Social dumping Jørgen Rosenlund, Industrigruppen At bevare og forbedre vores fælles velfærd At få en rød regering Stoppe Social dumping Marcel Dion, Grøn Gruppe Dagpengereform Styrke den danske model

7 Per Kvist, Byggegruppen Dagpengereform og løndumping Niels Erik Lund, PSHR Gruppen Ny dagpengereform Jørn Buch Larsen, PSHR Gruppen Bedre dagpengesystem Nethe Lunden, Offentlig gruppe Der skal være en realistisk økonomisk tildeling til sundhedsvæsnet DEN TYNDE RØDE LINIE Det mener vi... Du kan tro, jeg kender følelsen, men er det vigtigt? Jeg kender godt snakken i kantinen eller banderiet, når man efter fyraften er blevet overhalet inden om af en ung mørklødet mand i en stylet BMW og en fuckfinger synligt i sideruden. Jeg kender også den lekture, der læses på de store arbejdspladser. Det er ikke uden grund, at vi på Ceres Bryggerierne i spøg kaldte Ekstra Bladet for Danmarks største arbejderavis. Det var også igennem denne formiddagsavis, at de fleste fordomme blev dyrket. Det er det stadig! Det er her, man kan læse om familien Levakovic på Amager, der suger millioner ud af statskassen, Fattig Karina og Dovne Robert, som får madpakkemaven til at vende sig på arbejdspladser landet over. Når selv Danmarks Radio føler sig kaldet til at lave en udsendelsesrække med titlen Den dag de fremmede forsvandt, hvor de med grov manipulation fremstillede danskerne som dovne og grådige, ved man, at sandhedsværdien i den danske mediestrøm er ufattelig lille. MEN Er dette de vigtigste temaer i dit liv? Er dette de vigtigste temaer, når du sætter dit kryds ved Folketingsvalget? Ved sidste valg i 2011 stemte mere end 50 % af 3F s medlemmer på et parti til højre for midten, hvilket selv i dag kan undre mig. Det betyder i min optik, at nyheder og dagspressens overskrifter styrer og betyder mere end dine overvejelser om, hvad der er sundt og godt for lønmodtagernes liv, deres børn og deres arbejdsliv. For mig betyder dette valg, at jeg kan vælge, hvem der skal repræsentere mig og mine holdninger bedst. For mig betyder det, at jeg kan vælge at sætte mit kryds ved en politiker, der igennem den seneste valgperiode har gjort sig anstrengelser for at gavne mine medlemmers hverdag, gøre livet lettere for lønmodtagerne og for skabelsen af produktionsarbejdspladser. Der er mange små ting, der i hverdagen giver anledning til irritation og ærgrelser, men det bliver ikke dem, der afgør, hvor jeg sætter min stemme. Det bliver hos den, der gør en indsats mod social dumping, mod lovbestemt mindsteløn og mod nulvækst i det offentlige. Det bliver den, der arbejder for et ordentligt arbejdsmiljø, for bedre uddannelsesmuligheder af ufaglærte og for skabelse af produktionsarbejdspladser bredt i Danmark. Det skaber ikke vækst at give skattelettelser f.eks. til direktøren i din virksomhed. Han/hun køber ikke flere cykler eller mere mælk af den grund. De ekstra penge, han/hun får ud af en skattelettelse, kommer ikke tilbage i samfundet og skaber vækst, men det gør de penge, du får. Vi har ikke råd til at forarme samfundet og samfundets svageste yderligere. Jeg er fuldstændig enig i, at det skal kunne betale sig at arbejde. Men det skal ikke ske gennem nedsættelse af de ydelser, der skal give samfundets svageste en anstændig tilværelse. Det er en tilbagevenden til fattighjælpstanken og vil hverken gavne eller klæde vores fællesskab. Væksten skal komme gennem produktionsforøgelse, effektivitet, uddannelse og en stor offentlig sektor, der kan igangsætte investeringer til gavn for fællesskabet og de private arbejdspladser. Vi skal have trygheden tilbage. Dine kollegaer, dine børn og du skal ikke bruge hverken tid eller kræfter på at spekulere over, om fremtiden bliver værre end nutiden. Det skal igen være muligt at have en drøm om en bedre fremtid. Tænk over, hvor du sætter dit kryds! Tænk over, hvorfor du gør det! Her i bladet har vi præsenteret tre politiske adoptanter, tre esser. De har beskrevet sig selv, og de har alle bevist deres værd. De får mine varmeste anbefalinger. Jesper Frid Formand Industrigruppen JEG STEMMER PERSONLIGT

8 VALGKONKURRENCE HVAD GÅR VORES ADOPTANTER TIL VALG PÅ? EIGIL ANDERSEN - F JENS JOEL - A SØREN EGGE RASMUSSEN - Ø HVEM SIGER HVAD? En forlængelse af dagpengeperioden fra to til tre år på fuld sats Lige muligheder for sygehusbehandling, som ikke afhænger af pengepungens størrelse Bedre velfærd og bæredygtig omstilling i stedet for indkøb af 30 nye kampfly Sæt det rigtige partibogstav ud for udtalelserne og vind en 7 tablet. Du deltager i konkurrencen ved at indsende kuponen inden valgaftenen den 18. juni 2015 til 3F Aarhus Rymarken, Rymarken 4, 8210 Aarhus V. Du kan også deltage ved at gå ind på hjemmesiden eller via vores APP. VIND en 7 tablet fra LENOVO FAGLIGT FÆLLES FORBUND Aarhus Rymarken

9 BRUG DIN STEMME Det mener vi... VIGTIGT VALG Kære medlemmer af 3F Aarhus Rymarken Snart skal vi vælge, hvem der skal styre Danmark de næste 4 år. Først og fremmest vil jeg opfordre alle til at bruge deres stemme. Dernæst til, at man stemmer på en kandidat, der har fokus på arbejdstagernes forhold. I LO og FTF er vi gået sammen om en stor kampagne rettet mod politikerne. Vi har i alt 22 forslag, som vi håber en kommende regering vil tage med i sit regeringsgrundlag: Bl.a. flere offentlige investeringer, så flere kan komme i arbejde, et bedre dagpengesystem og bedre arbejdsmiljø. Jeg vil selv stemme på en kandidat, der er på arbejdstagernes side. Mange hilsner fra Lizette Risgaard, næstformand LO Kære 3F-medlem Vi står over for et vigtigt valg til Folketinget. Vi skal også fremover kunne sikre godt arbejde på rimelige løn- og arbejdsvilkår for 3F s medlemmer. De seneste fire år har S, SF, Enhedslisten og de radikale brugt 430 mio. kr. og taget en lang række effektive initiativer for at bekæmpe social dumping og bakke 3F s indsats op. De fire partier har allerede afsat 245 mio. kr. og bebudet nye initiativer i de kommende år. For vi er slet ikke i mål vi skal videre! Dansk Arbejdsgiverforening har op til valget krævet, at syge og førtidspensionister skal have beskåret deres ydelser med en fjerdedel, ca kr. mindre om måneden! Venstre har bakket DA s udspil op, som også vil ramme modtagere af kontanthjælp m.fl. Så kære venner, vi risikerer at vågne op til et Danmark, vi ikke kan kende igen, hvis du og jeg ikke bruger vores stemme fornuftigt ved valget til Folketinget. Da VK sidst sad i regering med støtte fra Dansk Folkeparti, gjorde de intet for at bekæmpe social dumping. De forringede dagpengene og efterlønnen, mens de forgyldte de bedst-stillede, de veluddannede og privathospitalerne. Med DA som indpisker, vil et blåt flertal i de kommende år svække det sociale sikkerhedsnet yderligere. Derfor: Brug din stemme med omtanke. Kampen imod social dumping og for et rimeligt, socialt sikkerhedsnet afhænger også af dig! God valgkamp, jeg håber, vi ses i kampagnen for Godt Arbejde! Venlig hilsen Per Christensen, formand for 3F DEN TYNDE RØDE LINIE Forsat gavn af en rød regering i Danmark Medlemmer af PSHR Gruppen vil fortsat have gavn af, at der efter valget er en rød regering i Danmark. Ansatte inden for hotel, restauration, kantine og rengøring har social dumping tæt inde på livet. I alle brancher betyder et godt arbejdsmiljø og en god overenskomst rigtig meget. Der er ingen tvivl om, at såfremt den blå blok på Christiansborg får magt som de har agt, så vil den ekstra indsat, der har været givet under den nuværende regering, straks blive fjernet. Det vil bl.a. betyde, at de ekstra medarbejdere, der er ansat ved Arbejdstilsynet og SKAT for at kontrollere bl.a. social dumping, igen vil blive fjernet. Dagpengesystemet vil helt sikkert heller ikke blive bedre, end det er i dag. Lige nu er der håb om, at såfremt der kommer en (rigtig) rød regering, vil der blive set på nogle af de store huller, der er i det nuværende dagpengesystem. Bl.a. er det næsten umuligt at genoptjene sin dagpengeret i særdeleshed i vores brancher, hvor mange jobs er deltidsjobs og andre jobs er tidsbegrænsede. Således vil en ændring af genoptjeningsretten blive et af vores krav til en socialdemokratisk ledet regering. Gruppeformand PSHR. Randi Smitsdorf Godt arbejde er godt for alle Aarhus Rymarken

10 Det mener vi... Vores statsminister Helle Thorning- Schmidt har udskrevet valg, og vi er jo alle vidne om, at valgkampen har været i gang i et stykke tid. Vi kan især se det på de sociale medier, hvor mudderkastningen er godt i gang. Vi i Byggegruppen på Rymarken vil da også give vores opfordring til, hvad der bør stemmes til valget. Hvis vi går tilbage i tiden og tænker på, hvad der ikke er blevet indfriet af valgløfter, er vi også nødt til at se, hvor mandaterne er. Efterlønnen blev ikke rullet tilbage, fordi antallet af mandater ikke var tilstrækkeligt. Tallet skulle have været 90 til den røde bloks side, og som alle jo nok husker, var det De Radikale, der var med til at forringe efterlønnen sammen med Dansk Folkeparti. Det er ikke det eneste, De Radikale har været med til at forringe. Her tænker jeg på forringelsen af dagpengene, som Dansk Folkeparti var garant for ikke mindst Kristian Thulesen Dahl, som efter min mening var ophavsmanden til makværket. Man kan ikke tage fejl af Margrethe Vestager og De Radikales politik og stædighed i forbindelse med dagpengene. De Radikale er måske det eneste parti, som ikke vil være med til at forbedre dagpengereglerne ved at genindføre reglerne fra før indgrebet. Så alt i alt er det efter min bedste overbevisning De Radikale, der bærer skylden for en del af elendigheden. Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative er blevet enige om en behandlingsgaranti for syge og alvorligt syge: nemlig at de alle over en kam har en behandlingsgaranti på en måned. Det vil sige, at der ikke er et fleksibelt system til de mere krævende patienter. Behandlingsgarantien på nuværende tidspunkt er, at de mindre krævende sygdomme og operationer har en ventetid på ca. to måneder, og de mere krævende sygdomme og operationer har en ventetid på en måned. Resultatet af blå bloks politik er, at det kan føre til et mindre fleksibelt system, hvor de mest syge og trængende sandsynligvis ikke kan få den hjælp, der skal til. Det kan kun føre til mere elendighed. Hvis den blå bloks politik skal føres ud i livet, ja, så kender vi resultatet. Den vil bruge en masse penge på privathospitalerne og forgylde dem, som det skete i 00 erne. Ser vi på den siddende regering, som har nedbragt ventetiderne fra 54 dage i 2011 til 49 dage i dag uden at forgylde privathospitalerne. Dette beviser, at det kan lade sig gøre at sænke ventetiden, uden at det koster en masse penge. Regeringen har afsat 6,5 milliarder over de kommende fire år til investeringer i sundhed, hvorimod de fire partier ikke er enige om, hvor stor den offentlige sektor skal være. Løkke taler meget om nulvækst. Regeringen har indledt forhandlinger om forslag til karakterkrav til uddannelserne, og de har lagt et forslag på bordet om en karakter på 2 i dansk og matematik. Over for dette forslag står Venstre og Konservative med et ønske om et minimumskrav på 4 i de to fag. Dansk Folkeparti har fremsat krav på 6, mens toppen på karakterkrav er 7 fra Liberal Alliance eller en optagelsesprøve på et lignende fagligt niveau. Med de høje karakterkrav er vi på vej tilbage til 50 erne, hvor kun ca. 10 pct. af de unge fik en højere eller videregående uddannelse. Et karakterkrav på 7 eller lignende vil betyde, at langt færre unge får en gymnasial uddannelse. Det kan betyde helt op til 44 pct. færre elever i danske gymnasier i Det vurderes, at et så højt karakterkrav kan lukke op mod en tredjedel af de danske gymnasier, og vi risikerer, at blive en nation med mindre uddannelse og mere ledighed. Arbejdsgiverne ønsker at spare 60 milliarder i den offentlige sektor. Dansk Arbejdsgiverforening mener, at halvdelen af de sociale ydelser skal afskaffes det er alt lige fra førtidspension og sygedagpenge til flexjob. Nogle vil kalde det reformer, men jeg er af den mening, at det er grove nedskæringer, som vil ramme mange tusinde mennesker, der er på offentlig forsørgelse. De borgerlige og arbejdsgiverne kan ikke få nok. De er simpelthen umættelige. Der skal skæres, som vi andre skærer en pølse. Velfærdsydelserne skal skæres ned til et minimum. Derfor, stem på arbejderpartierne til valget. Stem rødt og stem personligt. Benny Vangsgaard formand for Byggegruppen, 3F Aarhus Rymarken DEN TYNDE RØDE LINIE FAGLIGT FÆLLES FORBUND Aarhus Rymarken Vi vil, ved dette valg, arbejde for at få skabt et flertal bestående af de tre arbejderpartier (A, F og Ø) og vi har klart formuleret vores krav til dem: DE SKAL FORMULERE EN LØNMODTAGERVENLIG POLITIK INGEN TALE OM NULVÆKST PÅ DET OFFENTLIGE ARBEJDSMARKED DER SKAL ARBEJDES AKTIVT PÅ AT STOPPE HETZEN MOD DE SVAGESTE I SAMFUNDET DER SKAL SKE FORBEDRINGER PÅ DAGPENGE-OMRÅDET STOP FOR FORRINGELSE AF VILKÅRENE FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE VELFÆRDEN SKAL TAGES ALVORLIGT OVERENSKOMSTER SKAL BETRAGTES SOM EN NATURLIGHED, OG DER SKAL AKTIVT BAKKES OP OM DEN DANSKE MODEL

11 FREMGANG FOR ALLE Af Nicolai Wammen (S), forsvarsminister, valgt i Østjyllands Storkreds Kære medlemmer af 3F Aarhus Rymarken Først og fremmest mange tak for et altid godt samarbejde. Både som borgmester, minister og lokalt folketingsmedlem har jeg sat pris på den flid, dedikation, ordentlighed og ærlighed, I altid har lagt for dagen. Sammen har vi opnået store fremskridt både for Aarhus og for Danmark. Jeg husker, hvordan vi sammen tacklede krisen, da den væltede ind over landet, ved lokalt at sætte massivt gang i offentligt byggeri. Det betød, at der var brug for blandt andet håndværkere i en tid, hvor der ellers ikke var meget gang i den på byggepladserne. Vi fik sat gang i Aarhus og under den nuværende SR-regering, er der kommet gang i hele Danmark. Over flere danskere har fået et arbejde at stå op til, siden vi trådte til. Og vi har skabt rum til, at vi kan investere i vores fælles velfærd, så der er hænder nok til at tage sig af vores børn og ældre på vores dagsinstitutioner og plejehjem, og så der fortsat er dygtige sygeplejersker og læger til at behandle vores syge på vores sygehuse. Vi er kommet langt de seneste fire år, men vi er ikke i mål. Vi skal videre. Vi skal sikre, at fremgangen bliver for de mange og ikke for de få, som vi oplevede under Fogh, Løkke og Thulesen Dahl i nullerne. Det betyder først og fremmest, at vi socialdemokrater ønsker et nyt dagpengesystem. Det skal være robust og trygt. Det skal være holdbart. Som det er i dag, fungerer reglerne for genoptjening ikke godt nok. Derfor skal genoptjeningsreglerne nytænkes. Men vi ønsker ikke flere hovsaløsninger ikke flere Thulesen-Dahl-reformer, når det handler om dagpenge. Det prøvede man i Og det virker ikke. Derfor har vi bedt en kommission, hvor lønmodtagerne sidder med, om at komme med forslag til, hvordan fremtidens dagpengesystem skal se ud. Dem lytter vi naturligvis til. Men holdningen herfra er klar: Færre danskere skal opbruge deres dagpengeret. For det andet vil vi sammen med 3F og resten af fagbevægelsen fortsætte kampen mod social dumping. Vi har allerede strammet reglerne, hævet bøderne og skærpet straffen for dem, som snyder på vægten. Vi har genindført fradraget for POLFOTO/LARS KRABBE faglige kontingenter. Vi har stillet krav om ordentlige løn- og arbejdsforhold, når det offentlige bygger nyt. Men vi oplever desværre stadig, at folk bliver udnyttet, udsultet og at vores danske model bliver undermineret. Derfor har vi foreslået et obligatoriske id-kort, der vil give meget bedre muligheder for at kontrollere den uorganiserede arbejdskraft på vores arbejdspladser. Lars Løkke er imod. Han vil slå kampen mod social dumping tilbage til start, hvis han får muligheden. Det er ham, Kristian Thulesen Dahl vil passe på. Vi socialdemokrater vil passe på vores arbejdspladser. Vi vil et Danmark, hvor det at udleve sin drøm ikke er et luksusgode, men et folkeeje. Derfor er det også afgørende, hvor du sætter din stemme. Kun med din opbakning kan jeg og Socialdemokraterne fortsætte med at genopbygge Danmark og sikre, at alle er med. Om Kirsten Brosbøl (S) Jeg er 37 år og født og opvokset i Odder. I dag bor jeg i København med min kæreste, Daniel, og vores to drenge, Walter og Alfred på hhv. 4 og 2 år. Jeg har siddet i Folketinget for Socialdemokraterne i Skanderborgkredsen siden I februar 2014 blev jeg udnævnt til miljøminister. Jeg er uddannet i samfundsvidenskab fra Roskilde Universitet og Sussex Universitet i England. FLERE GRØNNE JOBS TIL ØSTJYLLAND Af Kirsten Brosbøl (S) Den økonomiske krise har skabt utryghed og udfordret vores velfærdssamfund. Jeg og resten af regeringen har bragt Danmark gennem krisen med solidariteten i behold og skabt en mere tryg hverdag. Arbejdsløsheden falder, og flere får et job. Vi har igen råd til at udvikle vores velfærd. Og vi skal videre. Flere skal have et job gerne i den grønne sektor, hvor potentialet for vækst er stort. Uligheden i sundhed skal være mindre, så sundhed ikke afgøres af postnummer eller uddannelsesniveau. Og Danmark skal være grønnere. Vi skal have mere natur og mindre forurening. Fri og lige adgang til sundhed nej til brugerbetaling Fri og lige adgang til sundhedsvæsenet er en kerneværdi for mig som socialdemokrat. Jeg er stolt af, at vi i Danmark ikke skal have pungen op af lommen, når vi går til lægen. Men der er stadig brug for at gøre op med uligheden i sundhed, så hverken postnummer eller uddannelsesbaggrund er afgørende for din sundhed. Regeringen har investeret i sundhed og ansat flere medarbejdere i sundhedssektoren, ventetiderne er faldet, og der er afsat flere penge til psykiatrien. Men vi skal videre: Flere skal overleve kræft, vi skal bekæmpe uligheden i sundhed, fysiske og psykiske sygdomme skal ligestilles, og vi socialdemokrater siger nej til brugerbetaling. Fri og lige adgang til sundhed er en kerneværdi, som vi skal holde fast i! Flere jobs til Østjylland Med Socialdemokraterne ved roret er arbejdsløsheden nu den laveste i fem år. Der er skabt mere end nye private arbejdspladser, og vi har investeret i kampen mod social dumping. Vi er på vej, men ikke i mål. Vi skal videre. Endnu flere skal have et arbejde, gerne i den grønne sektor. Jeg er glad for, at 3F også har sat grønne job på dagsordenen med en tænketank, som skal komme med anbefalinger til, hvordan grøn omstilling skal gå hånd i hånd med vækst og arbejdspladser. Der er et stort potentiale! Alene hvis vi fordobler vores eksport af vandteknologi, kan vi skabe op mod 4000 nye arbejdspladser i Danmark mange af dem i Region Midtjylland, som har nogle af landets førende vandvirksomheder som Grundfoss, AVK og Kamstrup. Renere miljø til vores børn og børnebørn Jeg kæmper for et rent miljø. Så vi også i fremtiden kan drikke rent vand direkte fra hanen, ikke bliver syge af at trække luft ind i lungerne, og kan undgå skadelig kemi i vores hverdag. Vi skal have en mere grøn hverdag, hvor flere kommer ud og får glæde af naturen. Vi skal overlade et grønnere, sundere og mere solidarisk samfund til de kommende generationer end det, vi selv overtog. Det er min vision for Østjylland.

12 g FEST l a V FØLG MED STORSKÆ PÅ RM Deltag i en festlig og spændende aften med kolleger og aktivister fra valgkampen TALERSTOLEN:, Jacob Bundsgaard r Aarhus Borgmeste og div. gæstetalere Der bliver serveret pølser m/brød GRATIS ADGANG Alle er velkomne! i samarbejde med A, SF og Ø.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping!

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 24. november 2017 Seks ud af ti danske lønmodtagere mener i ny undersøgelse, at politikerne

Læs mere

Sammen skaber vi værdi

Sammen skaber vi værdi KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Harald Børsting Sammen skaber vi værdi I LO vil vi gerne bruge 1. maj til at sige tak til lønmodtagerne. Tak for jeres indsats. Tak fordi

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015 Nyt fra Formanden: Dagpengereformen De nye dagpengeregler, som indføres fra 2017, vil betyde en række forbedringer i reglerne bl.a. for genoptjening af dagpenge og mere fair regler for brug af den optjente

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Fælles om fremtiden Jeg synes, det er en god og rammende overskrift, vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå.

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå. Kære venner! For halvandet år siden det var dengang Lars Løkke var statsminister - modtog jeg et brev fra nogle murersvende. De prøvede at komme i kontakt med nogen inde på Christiansborg. De var dødtrætte

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

Finn Sørensen, Enhedslisten Styrk venstrefløjen og fagbevægelsen 1 maj 2015 Her er min 1. maj tale. Den blev holdt i nogenlunde enslydende versioner

Finn Sørensen, Enhedslisten Styrk venstrefløjen og fagbevægelsen 1 maj 2015 Her er min 1. maj tale. Den blev holdt i nogenlunde enslydende versioner Finn Sørensen, Enhedslisten Styrk venstrefløjen og fagbevægelsen 1 maj 2015 Her er min 1. maj tale. Den blev holdt i nogenlunde enslydende versioner hos Ejendomsfunktionærerne, 3F Storkøbenhavn, Dansk

Læs mere

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen 1 1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen Danmark er blevet gjort mere og mere skævt i de ti år, vi har haft den borgerlige

Læs mere

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi I dag vil jeg sige noget om værdien af arbejde. Og med værdi mener jeg ikke den lønseddel, vi modtager sidst på måneden. Nej. Jeg mener den værdi,

Læs mere

Problemet er ikke løst

Problemet er ikke løst Problemet er ikke løst Notat om dagpengekommissionens rapport Siden Dorthe Hedegaard faldt ud af dagpenge-systemet for halvandet år siden, har hun kæmpet for én ting: Jeg vil bare gerne have et job. Jeg

Læs mere

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister.

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister. 1. maj tale 2015 Forleden besøgte jeg den store danske virksomhed Leo Pharma. Den ligger et stenkast fra min bopæl. 1600 gode danske arbejdspladser har de i Danmark. De skaber produkter til millioner af

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

For en rød by i en grøn kommune. med sundhed for alle. Stem på Enhedslisten. aarhus.enhedslisten.dk

For en rød by i en grøn kommune. med sundhed for alle. Stem på Enhedslisten. aarhus.enhedslisten.dk For en rød by i en grøn kommune med sundhed for alle Stem på Enhedslisten aarhus.enhedslisten.dk Enhedslisten for en rød by i en grøn kommune med sundhed for alle En stemme på Enhedslisten ved kommunalvalget

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm.  Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat Thornings 1. maj dagpengeudmelding løser ikke grundproblemerne i dagpengereformen!

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Tak for invitationen til at tale her på i FOA Århus. Det er fantastisk at være her sammen med Jer på denne særlige dag.

Tak for invitationen til at tale her på i FOA Århus. Det er fantastisk at være her sammen med Jer på denne særlige dag. Jonas Dahls tale 1. Maj 2011 Tak for invitationen til at tale her på i FOA Århus. Det er fantastisk at være her sammen med Jer på denne særlige dag. Det var også her jeg holdt min første 1. Maj tale for

Læs mere

Et trygt og solidarisk dagpengesystem

Et trygt og solidarisk dagpengesystem Et trygt og solidarisk dagpengesystem Over 50.000 mennesker har allerede mistet deres dagpenge som følge af den katastrofale dagpengereform. Og tallet stiger måned for måned. Det skaber utryghed hos alle

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har sat sine spor i kroppen.

Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har sat sine spor i kroppen. Kære venner. I kender sikkert ikke Per Hansen. Men de fleste af jer kender garanteret en som ham. Per er 42 år, og kom på arbejdsmarkedet allerede som 16-årig. Men over 20 års arbejde som tagdækker har

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Fællesskab og solidaritet under krydsild. 1. maj 2013

Fællesskab og solidaritet under krydsild. 1. maj 2013 1 Fællesskab og solidaritet under krydsild 1. maj 2013 Det danske velfærdssamfund bygger på fællesskab og solidaritet. Det var danskernes fællesskab, der opbyggede velfærden. Og det var solidariteten,

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Dagpengereformen var en del af genopretningsaftalen - og dermed et af en række tiltag for at genoprette dansk økonomi.

Dagpengereformen var en del af genopretningsaftalen - og dermed et af en række tiltag for at genoprette dansk økonomi. Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 30. september 2015, samrådsspørgsmål T om omfanget og konsekvenserne

Læs mere

Løkke får svært ved at gøre de blå vælgere glade - UgebrevetA4.dk 29-05-2015 14:21:02

Løkke får svært ved at gøre de blå vælgere glade - UgebrevetA4.dk 29-05-2015 14:21:02 SAMLING Løkke får svært ved at gøre de blå vælgere glade Af Gitte Redder @GitteRedder Allan Christensen @journallan Torsdag den 28. maj 2015, 05:00 Del: Hvis Lars Løkke Rasmussen (V) skal danne regering

Læs mere

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 Del: En stor del af Arbejdstilsynets aktiviteter har været baseret på midlertidige

Læs mere

Lizette Risgaard Lokale taler 1. maj 2011 (morgen)

Lizette Risgaard Lokale taler 1. maj 2011 (morgen) Lizette Risgaard Lokale taler 1. maj 2011 (morgen) Kære venner. Det er dejligt igen at mødes med jer, også på en tidlig/smuk 1. maj og i år en 1. maj, hvor det er endnu vigtigere, at vi taler om, hvilken

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Tid til mere job til flere

Tid til mere job til flere Tid til mere job til flere Tid til det gode liv Livet er andet og mere end arbejdsliv. Livet er også tid til familie og venner, tid til at dyrke fritidsinteresser og tid til at være frivillig i den lokale

Læs mere

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 1 Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 Måske er der et lys for enden af tunnelen. Måske er vi ganske langsomt på vej ud af den økonomiske krise. Den krise, som har gjort så megen skade på

Læs mere

Tilfreds LO-formand: Nye dagpenge styrker trygheden - UgebrevetA4.dk 19-10-2015 19:45:45

Tilfreds LO-formand: Nye dagpenge styrker trygheden - UgebrevetA4.dk 19-10-2015 19:45:45 DAGPENGEUDSPIL Tilfreds LO-formand: Nye dagpenge styrker trygheden Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 19. oktober 2015, 14:00 Del: Dagpengesystemet får en tiltrængt

Læs mere

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os.

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Kim Simonsen tale 1. maj Det talte ord gælder. I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Men måske skulle vi ikke kun kalde det en kampdag. Måske skal vi også

Læs mere

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med.

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med. Overborgmesteren TALE Tale til Overborgmesteren Anledning 1. maj 2014 Sted - Dato 1. maj 2014 Taletid Bemærkninger til arrangementet Ca. 10 min Kære alle sammen Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat

Læs mere

Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse.

Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse. /2IRUPDQG+DUDOG% UVWLQJ PDM Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse. Det er nemt at holde sammen i medgang. Det

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting 1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting Jeg var ung i 70 erne. Jeg er klar over, at mange af jer ikke en gang var født dengang! Men heldigvis kan jeg da spotte en enkelt eller to, som kan huske

Læs mere

Så mange gange er mindst et nøgleord nævnt

Så mange gange er mindst et nøgleord nævnt Sektioner Søg Menu UDE AF FOKUS Politikernetaberinteresefor arbejdsmarkedet Af Kåre Kildall Rysgaard Onsdag den 6. maj 2015, 05:00 Del: Folketingets opmærksomhed på job, arbejdsløshed og dagpenge kølner.

Læs mere

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID HK MEDLEMMERNES VALGOPLÆG 2015 INDLEDNING I løbet af 2015 skal der være folketingsvalg i Danmark. HK støtter ikke bestemte partier eller politikere. Vi samarbejder

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag.

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Villy Søvndals tale 1. Maj 2011 Hej med Jer alle sammen. Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Første maj. En festdag, hvor

Læs mere

Helle Thorning-Schmidt Grundlovstale 2011

Helle Thorning-Schmidt Grundlovstale 2011 Helle Thorning-Schmidt Grundlovstale 2011 Det talte ord gælder I dag fejrer vi vores Grundlov. Grundloven er de regler, vi har for vores politiske kampe. Grundloven giver den enkelte borger rettigheder.

Læs mere

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874 TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og velfærd generelt. 22. 31. oktober 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 22. 31. oktober 2010 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

DER ER RÅD TIL ET BEDRE LIV FOR DE MANGE

DER ER RÅD TIL ET BEDRE LIV FOR DE MANGE DER ER RÅD! DER ER RÅD TIL ET BEDRE LIV FOR DE MANGE Lars Løkke og politikerne på Christiansborg siger, at der ikke er råd til velfærd. Arbejdsgiverne siger, at der ikke er råd til lønforhøjelser. Medierne

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011)

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) Bilag 1 30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) INDSTILLING OG BESLUTNING Det foreslås, 1. at Borgerrepræsentationen pålægger

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark.

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. 1. maj tale 2006 - eftermiddag v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. Ikke mindst på grund af at regeringen og Dansk Folkeparti lystigt har svunget pisken

Læs mere

VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER

VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER VELFÆRD FØRST VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER 21. NOVEMBER 2017 VELFÆRD FØRST Valget den 21. november handler om vores velfærd. Et stærkt velfærdssamfund, hvor alle har lige muligheder, er ikke en selvfølge.

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

ER S + SF "LOVLIGT" UNDSKYLDT I AT FØRE "BLÅ POLITIK"?

ER S + SF LOVLIGT UNDSKYLDT I AT FØRE BLÅ POLITIK? 1 Kommentar ER S + SF "LOVLIGT" UNDSKYLDT I AT FØRE "BLÅ POLITIK"? Intro: Den røde regering tegner fremover til kun at ville føre blå politik. Men nu raser debatten om, hvorvidt man er lovligt undskyldt

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne - UgebrevetA4.dk 19-06-2015 05:50:46

Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne - UgebrevetA4.dk 19-06-2015 05:50:46 Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne - UgebrevetA4.dk 19-06-2015 05:50:46 KÆRE LARS Velkomsthilsen til statsministeren: Husk lønmodtagerne Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 19.

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Harald Børsting 1. maj 2014

Harald Børsting 1. maj 2014 Harald Børsting 1. maj 2014 Lokale taler: Helsingør, København, Køge og Roskilde I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik.

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Denne fantastiske 1. maj i solskin. tæt på et skæbnesvangert valg mellem Helle Thorning Schmidt på den ene side

Denne fantastiske 1. maj i solskin. tæt på et skæbnesvangert valg mellem Helle Thorning Schmidt på den ene side Tale til 1. maj 2015 1 Denne fantastiske 1. maj i solskin. tæt på et skæbnesvangert valg mellem Helle Thorning Schmidt på den ene side Og på den anden side - Lars Løkke - hånd i hånd med DF. Hvordan kan

Læs mere

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 Del: En ny opgørelse viser, at kommunerne sidste år brugte tre milliarder kroner

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

REFORMER RAMMER VIRKELIGHEDEN. Center for Arbejdsliv & Læring LO-Skolen 16. juni 2015

REFORMER RAMMER VIRKELIGHEDEN. Center for Arbejdsliv & Læring LO-Skolen 16. juni 2015 REFORMER RAMMER VIRKELIGHEDEN Center for Arbejdsliv & Læring LO-Skolen 16. juni 2015 Velfærd handler grundlæggende om fordelingspolitik 3 redskaber til velfærd Lige adgang Eks. til sundhed Lige muligheder

Læs mere

LEA HERDAL - A No. 11 FREMAD I FÆLLESSKAB! Mindre Politik - Mere sund fornuft Din stemme gør forskel Bevar vores grønne område Grøn kommune Det er

LEA HERDAL - A No. 11 FREMAD I FÆLLESSKAB! Mindre Politik - Mere sund fornuft Din stemme gør forskel Bevar vores grønne område Grøn kommune Det er Valgkampens slogans Fælles om København Et stærkere København Fokus på Sundhed Lige muligheder for alle Til gavn for Frederiksberg - til inspiration for andre Stem dansk, det gør vi Vi skaber det gode

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

*************************************************************

************************************************************* Sagsnr. Ref. Den 23. oktober 2003 +DQV-HQVHQVnEQLQJVWDOH YHG /2 VRUGLQ UHNRQJHVGHQRNWREHU ************************************************************* 'HWWDOWHRUGJ OGHU Velkommen til LO s kongres. Velkommen

Læs mere

Skattereformen i hovedpunkter.

Skattereformen i hovedpunkter. Skattereformen i hovedpunkter. Konsekvenser, beregninger, social balance Indhold Danmark i arbejde... 2 Det socialdemokratiske:... 2 Hvorfor skattereform:... 2 Udfordringen:... 2 Arbejdskraft:... 2 Flere

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

MYTEDRÆBER De unge er vilde med fagbevægelsen Af Gitte Redder @GitteRedder Onsdag den 21. oktober 2015, 05:00

MYTEDRÆBER De unge er vilde med fagbevægelsen Af Gitte Redder @GitteRedder Onsdag den 21. oktober 2015, 05:00 MYTEDRÆBER De unge er vilde med fagbevægelsen Af Gitte Redder @GitteRedder Onsdag den 21. oktober 2015, 05:00 Del: Mere end otte ud af ti lønmodtagere under 30 år mener, at fagforeningerne er nødvendige

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard

1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard Den 1. maj 2009 Det talte ord gælder 1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard 1. maj tale af LO s næstformand Lizette Risgaard. Har I det godt? Det ser sådan ud. Jeg har det også godt. Det er klart,

Læs mere

Her den 13. november har vi muligheden for at Claus Hjort selv kan komme. Igennem de 6 år Hjorten har været minister er der, ikke kommet meget godt

Her den 13. november har vi muligheden for at Claus Hjort selv kan komme. Igennem de 6 år Hjorten har været minister er der, ikke kommet meget godt +DUDOG% UVWLQJ/2VHNUHW UYHGEHUHWQLQJSn/2NRQJUHV Her den 13. november har vi muligheden for at Claus Hjort selv kan komme ud bagerst i ledighedskøen. Igennem de 6 år Hjorten har været minister er der, ikke

Læs mere

Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015

Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015 Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015 I år er et ekstra godt år at holde 1. maj. I år har vi nemlig virkelig noget at fejre. Vi kan fejre, at det går bedre i Danmark. Vi kan

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Af Skatteministeren

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Socialdemokraterne i Aarhus Centralafdelingen

Socialdemokraterne i Aarhus Centralafdelingen Socialdemokraterne i Aarhus Centralafdelingen Århus, den 3. marts 2015 GENERALFORSAMLING I FORENINGEN mandag den 2. marts 2015 kl. 18.00 Folkestedet, Carl Blochs Gade 28 Dagsorden 1. Velkomst, valg af

Læs mere

SOLIDARITET GRØN OMSTILLING ÅBENHED ANSTÆNDIGHED

SOLIDARITET GRØN OMSTILLING ÅBENHED ANSTÆNDIGHED SOLIDARITET GRØN OMSTILLING ÅBENHED ANSTÆNDIGHED GRØN OMSTILLING Slagelse skal være en grøn kommune. Det betyder, at der ikke må bruges flere naturressourcer, end der samtidig genskabes. Ressourcerne skal

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg April 2016 Grænsekontrol forlænges Regeringen har besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol frem til 3. maj

Læs mere

Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30

Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30 Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 398 Offentligt T A L E Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30 20. maj 2014 Sagsnr. 2014-3829 CAL

Læs mere

Det mener partierne om HK s fokuspunkter

Det mener partierne om HK s fokuspunkter Kommunalvalg 2013 i Østjylland: Det mener partierne om HK s fokuspunkter Støtter listens kandidater et forslag om, at alle virksomheder, der udfører større arbejdsopgaver for kommunen/ regionen, bliver

Læs mere

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E VEDTAGET Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 4 Fælles om velfærd.................... 6 Faglig handlekraft....................

Læs mere

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del Bilag 214 Offentligt MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN MYTE 1: Fleksjobordningen er for dyr. Den koster samfundet næsten 12 mia. kr. Beskæftigelsesministeren

Læs mere

De kommer for at blive endnu dygtigere til at forhandle resultater hjem til deres kolleger hjemme på arbejdspladsen bedre løn og bedre arbejdsvilkår.

De kommer for at blive endnu dygtigere til at forhandle resultater hjem til deres kolleger hjemme på arbejdspladsen bedre løn og bedre arbejdsvilkår. 1 Forbundsformand Claus Jensen 1. maj-tale 2013 Det talte ord gælder! Velkommen til 1. maj på Metalskolen. Hvert år kommer hundredevis af tillidsvalgte Metallere på kursus her på skolen. De kommer for

Læs mere

Første maj er én af vores bevægelses gode traditioner. Vores kampdag.

Første maj er én af vores bevægelses gode traditioner. Vores kampdag. Ejner K. Holst tale ved 1. maj 2011 Kære alle sammen. Tak for invitationen. DET TALTE ORD GÆLDER Første maj er én af vores bevægelses gode traditioner. Vores kampdag. Her mødes vi for at bekræfte sammenholdet.

Læs mere