6. Even-q,elt. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6. Even-q,elt. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen,"

Transkript

1 RØDOVRE SKAK KLUB Nr. i. September 19?8 15. årgang I G E N E R A L F O R S A M L I N G. hentll~ldtil klubben s love indkaldes til ordinrargeneralforsamling Tirsdag den 26 september 1978 kl. 19,3o pr. Rødovrehallen,Rødovre Pa:ri<vej 425,s6lo Rødovre (Møderum 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Protokol og beretning. 3. Regnskab" 4. Indl<amnefore lag. 5. Valg: a) Valg af fo:nnand. b1 Valg af 2a bestyrelsesmedlemmer. c) Valg af 2. bestyrelsessuppleantar. d) Valg af l~ revisor. e1 Valg af la revisorsupd 6. Even-q,elt. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, mil vore bestyrelsen i hende senest den 19. september 19?8. Ejlert Andersen. NB : Husk ru.i at møde op til generalforsamlingen. Der skal bl.andet vclges ny fo:nnand,da Ejlert afg&r. Peter Rank bliver bestyrelsen a kandidat til formandsposten.

2 Nyt nummer af Interne Træk på gaden! Ja, så vender Interne Træk tilbage igen til stor beklagelse for vores forhåbentligt hurtigt reducerede læserskare. Nye og drabelige hug vil ligeligt blive uddelt til højre og venstre med redaktørens vanlige usmidige hånd0 Alle kan trygt forvente det værste. Det skal ikke skorte på redaktørens bedste vilje. Som man har kunnet læse i Rødovre Posten, en af vores skrappeste konkurrenter, er der sket et og andet siden Henrik Eriksen fik tiltusket sig forårsmesterskabet sidst på - foråret! På et af dette nummers smudssider vil vi kunne se et parti, hvori samme Eriksen med diverse "dirty tricks" fupper selveste Bent Larsen; denne har fluks og stærkt beskæmmet søgt tilflugt i udlandet. Grundet svigtende spillestyrke så klubbestyrelsen sig nødsaget til at forvise Søren Petersen til U.S.A., for at komme under kyndig behandling af Fischer. Desværre var Bobby mere optaget af at tælle sin formue op, så det blev en fatal fiasko. Næste år vil Søren blive sendt til Sovjet i arbejdslejr, og vi kan så kun krydse fingre for at de beholder ham. Men der er grænser for hvor meget rosende omtale redaktøren kan strø om sig med, så vi går lige på og hårdt med en ny falmet årgang af Interne Træk under mottoet: ukrudt forgår ikke så let. Dæknavn. 52 har tilmeldt sig Rødovremesterskabet, hvilket er et par stykker flere end sidste år. lo nye spillere deltager og de skal hermed bydes hjertelig velkommen. Deltagerlisten: Mesterklassen: l.klasse 2.klasse Anders Lundsgård Bjørn Enemark Leif Clausen Jens Akhøj Nielsen Leif Tange Mogens F. hansen Bent Kølvig Michael Garly Kjeld Højmark Frank Poulsen Finn Bonnez Tommy larsen Henning Age Hansen Jan Nielsen Leif Redke John Wiman Buster Andersen Preben Nielsen Orla Larsen Torben Olsen Jørgen Andersson Ole Bruun Flemming Bruun Lars s. Hansen Peter Rank Morten Lundsgård Vagner Jacobsen Karsten Andreasen Åge Andersen R. Kunnis Kim Mikkelsen Jens Nygård Larsen Vagn Hansen Søren Petersen Flemming Holåt Erik.Thomasen Verner Petersen Henrik Eriksen Stig Gorm Jensen Per Kiihlmann 3.klasse Leif Karlsson Leif Henriksen Dennis Jeri.sen Alex Bay Orla Thøgersen Jørgen Pedersen Erik Christensen Kim Nielsen Klaus Erik Llitze Lars Nielsen Edgart Andersson Miehael Mathiesen

3 PRlESENTATION af en gambit-spiller. Giv agt! Nu kommer der liv i kludene. En gambit-spiller er kommet til byen!! En gambitspiller, der ej frygter svovldunstende skakker og forslugent bonderov. En gambitspiller, der foretrækker et ocean af kaos, hvor de fortvivlede modstandere i stor panik svømmer krampagtigt rundt. Altså: jo større forvirring desto bedre! Der er ofte stor tilskuerinteresse omkring gambitspillerne. Hvorfor? Fordi de tit vover sig ud i forrygende OFFER-spil. F.eks.: Hvid: Frede Back(K.F.U.M.) Sort: Stig G. Jensen(Nyborg) Spillet i Fynsturneringen 1977 l.klasse. l.e4,e5 2.Sf3,f5 '(Lettisk Gambit; offerspillets åbning nr. et!) 3.d4,fxe4 4.Sxe5,Sf6 5.Lg5,d6 6.Sc4,Le7 7.Sc3,o-o(!) 8.Le2(ikke 8.Lxf6,Lxf6 9.Sxe4?, Te8:lo.De2,Lxd4 og sort står bedst) 8.-,De8! (forbereder et stærkt frem- stød) 9.Lh4,b5 lo.sd2??(sidste chance var lo.se3) Hold nu fast. Nu bl~ver det dødsskønt; død for hvid, skønt for sort! lo.-,b4 11.Scbl(se diagram) 11.-,e3!!(er det ikke lækkert? men det bliver endnu bedre ) 12.fxe3(bedre 12.Sf3) 12o-,Sd5 13.Lf2,Txf2!! (FQrberedt ved 11. træk. Hvid kan ikke slå tårnet: 14.Kxf2,Lh4+ 15.g3,Dxe3+ 16.Kel, Lxg3 17.hxg3,Dxg3+ 18.Kfl,Se3mat Resten gik af sig selv) 14.Se4, Txg2 15.Lc4(?),Lh4+ 16.Kfl,Dxe4 17. opgivet Med dette parti blev jeg for alvor gambitspiller. Her.er en lille dessert: Hvid: Carsten B. Friis(Nyborg) Sort: S.G.J.(Nyborg) Spillet i Nyborg klubturnering 1977/78 l.f4,e5(selvfølgelig!) 2.fxe5,d6 3.exd6,Lxd6 4.Sf3,g5 5.d4(?)(det bedste er 5.g3!,g4 6.Sh4,Se7 7.d4,Sg6 8.sg2) 5.-,g4 6.Se5,Lxe5 7.dxe3,Dxdl 8.Kxdl -et gambi~ og offerspil uden dronninger? Sagtens: 8.-,Sc6 9.$f4,Se7 lo.e6? (for at beholde en sølle bonde mere på bekostning af udviklingeno Det kan aldrig gå godt) lo.-,lxe6 ll.lxc7,sd5 12.Lg3,o-o-o 13.Kel,The8 14.Sd2, Sdb4 15.Kdl,Lf5 16.c3,Sc2 17oTcl,Txd2+!! Hov! Der er den dejligste lille.

4 mat i to træk. Hvid opgav. Sådan spiller gambitspillerne altsa. Et herligt friskt angrebsspil fra starten af. Jeg indrømmer, at denne spillestil kan give problemer mod de store kanoner. Men hvad skal jeg også med et danmarksmesterskab? At jeg også kan vinde med de hvide brikker, fik en af jeres egne spillere at mærke: Hvid: S.G.J.(nu Rødovre!) Sort: Verner Petersen(Rødovre) Spillet 5/ l.runde i Rødovremesterskabet l.e4,c5 20d4(!)(det var vel ventet. Den fagre "Morra-gambit"!) 2.-,cxd4 3.c3,d5(Afslår han min dejlige gambit?? Øv! Men noe;et skal der ofres, ellers har jeg det ikke godt!!) 4.Dxd4,dxe4 5.Dxd8+,Kxd8(Samme situation som i forrige parti: Jeg har en bonde mindre og dronningerne er byttet af. Men han kan ikke rokere ) 6.Lc4,e6 7.Le3,Sc6 8.Sd2,Sf6 9.o-o-o,Kc7 lo.se2(muligvis er straks 1o.f3 bedre) lo.-,ld6 ll.f3,b6l? 12.Sxe4,Sxe4 13.fxe4,Se5 14.Lb3,Lb7 15.Sd4,a6(tvungent) 16.Sf3,Tad8??(Nej, fy da!) 17.Txd6!(nu løber den i hvert fald ingen steder!) 17.-,Kxd6 18.Tdl+,Ke7 19.TxdB,TxdB 2o.Sxe5,Lxe4(sort er nu ude i en sønderrivende tidnød; 2! min. til 16 t ræk ) 21.Lxb6,Tb8 22.Lc5+,Kd8(hvid har klar gevinststilling; 22.-,KeB strander på 23.La4+,Kd8 24.Sxf7+,Kc8 25.Sd6+) 23.Sxf7+,Kc7 24.Ld6+,Kc8 25.Lxb8,Kxb8 26.g3,opgivet ~Det er ikke sidste gang, jeg plager jeres (und.rkyldvores!) stakkels redaktøro Han ved ikke, hvad han har i vente! Jeg glæder mig, men Stig Gorm Jensen jeg er også lidt af en selvpiner! Red~ Brøndbymesterskabet Søndag d.3sept kl. 9, mødte Rødovre Skakklub som sædvanlig op i stærkeste opstilling til det åbne Brøndbymesterskab i hurtigskak. Rødovres elitetrup bestod af Henrik Eriksen, Leif Tange og Flemming Holst. Ialt deltog ca. loo morgenfriske spillere fordelt på 5 klasser: M A. og 3.B og Begyndere. Vi tillod os - uden blusel - at stikke af med to præmier, nemlig i I.klasse, hvor Flemming blev nr. 2 og Leif nr.3. Flemming fik 5p(af 7) med et tabsparti og to remis'er; Leif fik 4-kp.med to tabspartier og en remis. Vinder af denne klasse blev Edvard Christensen fr Vesterbro med 6-!p. Vinder af Brøndbymesterskabet blev Klaus Berg og nr.2 Allan Poulsen. Henrik Eriksen sluttede som nr. i 2.klsse med point. Flemming.

5 For den eksklusiv kreds af I.T.-læsere, Q!inger vi nu: IGM Bent Larsen spiller simultanskak Søndag den 13/8 og mandag den 14/8 var der mulighed for at spille simultan mod Bent Larsen$ Søndag var det i forbindelse med Østerbros Kulturuge. Larsen spillede 72 partier. Han vandt 64 fik 2 remis og tabte 6. Mandag aften var det skakklubben ASo4 der for et beløb på ca. 14ookr. havde fået Larsen til at give simultan. Prisen for at deltage var 3okr. og 5 kr. for tilskuere. 42 tog kampen op mod stormesteren. Undertegnede var eneste spiller fra Rødovre. Larsen startede på underholdende vis med at kor.amentereet af sine partier fra dette års Vesterhavsturnering samt et parti fra VM-matchen. Ved 21 tiden startede simultanen. De første lo-15 træk spillede Larsen med 1-2 sekunders betænkning. Jeg spillede følgende parti med hvid: l.e4,sc6 2.Sf3,Sf6 3.Sc3,d5 4.exd5,Sxd5 5.Lc4,e6 6.d4,Le7 7.o-o,o-o 8.Se4,b6 9.Tel,Lb7 lo.te2,dd7 ll.lb5,a6 12.Se5,De8 13.Lxc6~-Lxc6 14.c4, sf6 15.d5,Lb7 16.Sxf6+,Lxf6 17.Sg4,Dd8 18.Sxf6+,Dxf6 19~dxe6,fxe6 2o.Del, Dg6 21.g3,e5 22.Txe5,Dc6 23.Kfl,Ta-dB 24.Lf4,Txf4 25.gxf4,Dg2+ 26~Ke2, ~g4+ 27.opgivet Der følger mat i tre træk. Resultatet kender jeg ikke da der ved 24-tiden, hvor jeg gik, kun ~var 8-lo partier færdige. Finn Bonnez Ja, da var Finn ligegodt tæt på, men der er andre Rødovrespillere, der har mere succes mod stormesteren, når man spiller med knive i ærmet. Vi vender straks blikket til sor.omerskaklejreni Tranum, hvor Henrik opholdt sig for et par måneder siden, og fik følgende parti mod storme8terei som har sort: l.c4,sf6 2.Sc3,g6 3.g3,Lg7 4.Lg2,o-o 5.d4,d6 6.e5,e5 7.d5,a5 ljor at forhindre b4, således at springeren på b8 kan gå til c5 for at trykke på e4 og dække feltet d3. 8.Sge2,Sa6 9.o-o,Sc5 lo.le3,b6 llh3,sh5 Efterfulgt af f5; så vil sort stå godt, men hvid spiller 12.g4,Sf4 13.SxS,exf4 14.Lxf4,Te8 15.Tel,La6 16.De2 Ser lidt sygt ud, men er det eneste der dækker c4, 16.~,f5 Optimistisk. Det er spørgsmålet, hvem der er bedst rustet til et kongeangreb 17.gxf5,gxf5 18.Dh5,LxS Ikke supersmart spil~et af mesteren; dette letter kun hvids kongeangreb. 19.bxc3,bxe4 2o.Te3 så ruller det! 2o.-,Kh8 21.Lg5,Te5 22.f4!!,Txg5 23.fxT,De8 24.Ddl,De? 25.Dd4+,Kg8 26.Tg3,Te8 27.Tel,Dg? 28.Lfl,Dg6 29.Le2,Lc8 3o.h4,Df5 31.Tfl, De5 32øKg2,De7 33.h5,Sd7 34.Lg4,Se5 35.Lxc8, Txc8 36.Dxd4,c6 37.Df5,Te8 38.dxc6,Dc7 39.De4,Tc8 4o.Dd5+,Kh8 41.Tf6,Dxc6 42.Txd6,DxD 43.cXd,Sci~ 44.Tc6!,opgivet Nydeligt spillet. Kommentarer ved den afskyelige redaktør.

6 Rødovremesterskabet i lynskak Tirsdag d.29/8 afholdtes mesterskabet i lynskak med 21 deltagere. De 21 spillere blev delt op i fire grupper, hvor alle spi1lede mod alle; gruppevinderne gik til finalen, toerne blev samlet i en gruppe og så videre. I finalegruppen hvor der blev spillet med dobbeltrunde, gik det så galt at hver spiller både tabte og vandt et parti mod hver modspiller. Herefter var der ny omkamp men kun med enkeltrunde. Så fik Akhøj og undertegnede begge 2 af 3, og der var basis for en ny omkamp, som Akhøj vandt og dermed mesterskabet. Nr.3 blev Henning Åge Hansen og nr.4 Kim Mikkelsen. Ialt skulle der 14 partier til før mesterskabet var anbragt. I andengruppen vandt Flemming Holst, med Buster Andersen (med 6 remiser og Henrik Eriksen på en delt andenplads. I gruppe 3 vandt Michael Garly foran Hø1mark, i gruppe 4 vandt Leif Tange foran Thomasen og i 5 blev der ligestilling mellem Åge Andersen og Leif Redke. Omkampen vandtes af Å~e. Peter. loo-mands matchen Skåne-København 6 spillere fra Rødovre Skakklub mødte dugfriske søndag d. 13/8 om morgenen inde i Nyhavn for sammen med 94 andre ligesindede fra københavnske skakklubber at deltage i loo mands matchen mellem København og Skåne, som skulle foregå i Malmø. I Malmø færgehavn blev vi meget belejligt afhentet af en bus som kørte os ud til Malmøs svar på Københavns forlystelsespark Tivoli. Alle 200 spillere skulle præstere deres 1 samme lokale, så det blev en noget larmende forestilling. Det hjalp heller ikke at nogle italienske musikere lavede spektakler udenfor. En anden brist ved foretagendet var at det meste af informationen om spilletid og hvad der var vigtigst madudleveringen foregik på svensk. Men ellers raslede foretagendet planmæssigt af stabelen og svenskerne fik omsider revanche for nederlagene og vandt med Vores indsats var hæderlig: Henning Å. Hansen o, Anders 1, jeg i, Kim o, Flemming Bruun 1 og Finn Bonnez 1. Peter

7 VESTVOLDTURNERINGEN 1978 I GLOSTRUP. VESTVOLDKLUBBERNE indbyder herved til VESTVOLDTURNERINGEN 1978, som spilles på Glostrup Bibliotek, Kildevældets alle 5, 2600 Glostrup. Mesterklassen spiller 3. runde i Brøndby Skakklubs lokaler, Ungdomsgården, Brøndbyøstervej 93, Brøndbyøster. Turneringen er koordineret og spilles efter Dansk Skak Unions regler for lokale enkeltmandsturneringer. Vi agte1 at lave en mesterskabsklasse af de 8 højst ratede tilmeldte mesterspillere og deler de resterende i lige store monradgrupper. Vi kan ikke stille et røgfrit rum til rådighed, men spiller i vel ventilerede lokaler. Da det er lo. gang turneringen spilles, giver vi ud over den kontante præmie en ærespræmie til alle gruppevindere. Turneringsindskud: Mesterklassen kr. 60,- 1. klasse 11 50,- 2. klasse 11 40,- 3, klasse 11 35,- Der spilles efter følgende plan: Klasse Dato Runder Hængepartier Mesterkl. 21.lo o.3o lo 9.oo - 11.oo 22.lo 12.oo - 17.oo 18.oo - 22.oo 24.lo ( i Ungdomsgården ) 26.lo ( Ungd.g.) o.3o oo - 17.oo 18.oo - 22.oo o.3o oo oo - 17.oo færdigt parti 1.,2. og lo lo 9.oo - 13.oo og 22.lo 14.oo - 18.oo 19.oo - 23.oo oo - 11.oo oo - 16.oo 17.oo - 21.oo Jo oo - 11.oo oo - 16.oo færdigt parti Turneringsleder er Eigil Meedom, Vejringevej 19, 2730 Herlev: tlf. (o2) Tilmelding sker gennem klubformand eller klubkasserer, og den skal være turneringsledelsen i hænde senest lørdag d. 3o. september. Vedrørende det praktiske arrangement er der fremsendt særligt brev til din klubformand. VEL MØDT I GLOSTRUP!! I Med venlig hilsen VESTVOLDKLUBBERNE.

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * April 2011 * 60. årgang

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * April 2011 * 60. årgang HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * April 2011 * 60. årgang BENT O. PEDERSEN Vinder af EFTERÅRSTURNERINGEN 2010 1 Formandens kommentar: Jeg har været formand for klubben i godt

Læs mere

Tillykke HVIDOVRE SKAKBLAD. Hvem var det, der vandt den 17. marts? Det var Hvidovre Skakklubs 1.-hold, som derfor rykker en række op!

Tillykke HVIDOVRE SKAKBLAD. Hvem var det, der vandt den 17. marts? Det var Hvidovre Skakklubs 1.-hold, som derfor rykker en række op! HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * April 2012 * 61. årgang Hvem var det, der vandt den 17. marts? Det var Hvidovre Skakklubs 1.-hold, som derfor rykker en række op! 1.-holdets

Læs mere

flotte come-back Bent Kølvigs KLUB RØDOVRE SKAK Politiken d.13/lo:

flotte come-back Bent Kølvigs KLUB RØDOVRE SKAK Politiken d.13/lo: RØDOVRE SKAK KLUB Nr. 3 l.november 14.årgang Politiken d.13/lo: Bent Kølvigs flotte come-back Hvidovre Skakklubs stærkt, besatte jubilæumsmeøterskab blev overraskende en tredelt sejr for Jacob Øst Hansen,

Læs mere

Interne træk fribonden. juni 2009 årgang 45, nr. 4. Rødovre Skakklub. Vanløse Skakklub. Damhus Skakklub

Interne træk fribonden. juni 2009 årgang 45, nr. 4. Rødovre Skakklub. Vanløse Skakklub. Damhus Skakklub Interne træk fribonden juni 2009 årgang 45, nr. 4 Rødovre Skakklub + Vanløse Skakklub Damhus Skakklub Interne træk rodovreskakklub.dk juni 2009, årgang 45, nr. 4 Skakblad for Rødovre Skakklub Højnæsvej

Læs mere

fribonden? juni 2011 årgang 2, nr. 4

fribonden? juni 2011 årgang 2, nr. 4 fribonden? juni 2011 årgang 2, nr. 4 fribonden damhusskakklub.dk juni 2011, årgang 2, nr. 4 Skakblad for Damhus Skakklub Højnæsvej 63 2610 Rødovre klubaften tirsdag Formand: Ernst M. Hansen telefon 44

Læs mere

JuleNytårsFastelavnsfrokosten

JuleNytårsFastelavnsfrokosten HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * Februar 2007 * 56. årgang JuleNytårsFastelavnsfrokosten lørdag den 13. februar blev en rigtig hyggelig dag for deltagerne. Torben Henriksen

Læs mere

Skakklubben Centrum. Nr. 3 -Juni/Juli 2006. I dette nummer:

Skakklubben Centrum. Nr. 3 -Juni/Juli 2006. I dette nummer: I dette nummer: Lederen ESF s weekendturnering Ølgodturneringen Optakt til Vesterhavsturneringen Fragmenter Nr. 3 - Poul Grydholt Jensen vinder af Ølgod Enkeltmandsturnering på deling med Benny Damborg

Læs mere

HVIDOVRE SKAKBLAD. Nr. 1 Februar 2003 52. årgang. Foreløbigt program for perioden 1. december 2005-30. august 2006

HVIDOVRE SKAKBLAD. Nr. 1 Februar 2003 52. årgang. Foreløbigt program for perioden 1. december 2005-30. august 2006 Foreløbigt program for perioden 1. december 2005-30. august 2006 6. dec. Klubaften 13. dec. 1.H 3. r. hj. Fr.berg 3 (Klubaften) 20. dec. Julelyn 27. dec. lukket 3. jan. NytårsGrandPrix 10. jan. NytårsGrandPrix

Læs mere

Skakklubben Centrum Nr. 3 - April 2003

Skakklubben Centrum Nr. 3 - April 2003 Nr. 3 - I dette nummer: Holdturneringen færdigspillet Slutstillinger for alle hold Klubturneringen Hovedbrud - Løsningen Egon Thøgersen Dagens mand i Erritsø Skakklubben Centrum Bestyrelse: Formand Brian

Læs mere

Skakklubben Centrum Nr. 7 - September 2003

Skakklubben Centrum Nr. 7 - September 2003 Nr. 7 - I dette nummer: Referat fra generalforsamlingen Klubbens regnskabr 1. runde af klubturneringen Lynturneringer neringer Pokalfinalen Bestyrelsen anno 2003 Jens Nielsen- Brian Isaksen - Poul G. Jensen

Læs mere

Indhold i dette blad. Julefrokost

Indhold i dette blad. Julefrokost Indhold i dette blad. Indhold i dette blad. Julefrokost 2. Samba! 3. Samba! (fortsat) 3. 4. holdet i Grenå 4. Hurtigskakturnering II v/.samba (turneringstabel) 5. Pæn start af 2. holdet 6. Interview med

Læs mere

TAKTIK. Sådan! Medlemsblad for Skakklubben K41. Nr. 2 juni 2007 Årg. 42. Kontaktpersoner. 2.holdet er klar til 1.division. Eric Jens Niels.

TAKTIK. Sådan! Medlemsblad for Skakklubben K41. Nr. 2 juni 2007 Årg. 42. Kontaktpersoner. 2.holdet er klar til 1.division. Eric Jens Niels. Formand Bjarne Eiholt Wildersgade 23 A, 4. 1408 København K : 32 57 81 19 : formand@k41.dk Bestyr.medlem / Turneringer Kenneth Abildgaard Lysholdgårdsvej 97 2-2 2500 Valby : 25 37 15 33 : kendabild@hotmail.com

Læs mere

TAKTIK. Sådan! Medlemsblad for Skakklubben K41. Nr. 2 juni 2007 Årg. 42. 2.holdet er klar til 1.division. Eric Jens Niels. Michael.

TAKTIK. Sådan! Medlemsblad for Skakklubben K41. Nr. 2 juni 2007 Årg. 42. 2.holdet er klar til 1.division. Eric Jens Niels. Michael. TAKTIK Medlemsblad for Skakklubben K41 Nr. 2 juni 2007 Årg. 42 Eric Jens Niels Sådan! 2.holdet er klar til 1.division Michael Niels Peder Thomas Kasper TAKTIK Udgivet af Skakklubben K41 Mellemtoftevej

Læs mere

løst og fast omkring Skørping Skakklub

løst og fast omkring Skørping Skakklub løst og fast omkring Skørping Skakklub. årgang nr. Juli Tordenkilen inspireret af sommervejret har forsidediagrammet denne gang et navn! Lidt hjælp: De sorte løbere er formidable, men da hvids brikker

Læs mere

HVIDOVRE SKAKBLAD. Nr. 1 og 2 ved Hvidovre Skakklubs årlige KlubLynMesterskab. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 3 * September 2013 * 62.

HVIDOVRE SKAKBLAD. Nr. 1 og 2 ved Hvidovre Skakklubs årlige KlubLynMesterskab. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 3 * September 2013 * 62. HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 3 * September 2013 * 62. årgang Nr. 1 og 2 ved Hvidovre Skakklubs årlige KlubLynMesterskab side Indhold: 2-3 Formandens kommentar 4-7 Klubmesterskabet

Læs mere

August 2011. hvem der synes, at bridge er et værre kællinge-spil. hvem der mener, at Jesper Salomonsen var lidt vattet i juni måned

August 2011. hvem der synes, at bridge er et værre kællinge-spil. hvem der mener, at Jesper Salomonsen var lidt vattet i juni måned Klubblad August 2011 AALBORG SKAKFORENING AF 1889 Så prøver vi med et klubblad igen! Du sidder nu og læser i Aalborg Skakforenings klubblad for august 2011. Det er næsten uendeligt længe siden, der sidst

Læs mere

NOVEMBER 2000. Indhold: 26. ÅRGANG

NOVEMBER 2000. Indhold: 26. ÅRGANG 26. ÅRGANG NOVEMBER 2000 85 Indhold: Information Holdkampe 2000-2001 Referater fra holdturneringen Efterårsturneringen Partier fra klubturneringen Spilletid i klubturneringen På vejen igeeen...! Kvalifikation

Læs mere

KLUB RØDOVRE SKAK. Nr.7 påsken 79 15.årgang

KLUB RØDOVRE SKAK. Nr.7 påsken 79 15.årgang RØDOVRE SKAK KLUB Nr.7 påsken 79 15.årgang RØDOVRE ST.AilIGI 3.DIVISION Til divisionsafslutningen på Valhøj skole ankom vore spillere med flossede ner..rerog dirrende hænder. Vi vidste at med et 3-5 nederlag

Læs mere

Bjørnen. Indhold: Medlemsblad for Herning Skakklub 39.årgang, nr. 1. 2015. Mindeord Holdturnering 2014/2015 Kommende Turneringer

Bjørnen. Indhold: Medlemsblad for Herning Skakklub 39.årgang, nr. 1. 2015. Mindeord Holdturnering 2014/2015 Kommende Turneringer Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 39.årgang, nr. 1. 2015 Indhold: Mindeord Holdturnering 2014/2015 Kommende Turneringer HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler

Læs mere

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * Februar 2009 * 58. årgang

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * Februar 2009 * 58. årgang HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * Februar 2009 * 58. årgang Sune Berg vender tilbage mandag d. 16. marts til underholdning og simultan pæne præmier af Danske Bank, Hvidovre

Læs mere

Skakklubben Centrum. Nr. 6 - December 2006. I dette nummer:

Skakklubben Centrum. Nr. 6 - December 2006. I dette nummer: I dette nummer: Lederen Holdturneringen Cykelskak Partiafdelingen Nr. 6 - Holdturneringen er i gang. Ole Bønnelykke giver de sidste instrukser til Gunnar og Iver inden det går løs SKAKKLUBBEN Skakklubben

Læs mere

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr.7 4.Maj 1976 12.Årgang

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr.7 4.Maj 1976 12.Årgang RØDOVRE SKAK KLUB Nr.7 4.Maj 1976 12.Årgang Til de medlemmer,der hellere vil have et par øller i stedet for et parti skak,har vi nu en glædelig meddelelse: SÆSONAFSLUTNINGSFESTEN afholdes TIRSDAG D.15/6

Læs mere

Priser & Udnævnelser. Kvalibørven Nr. 4. Allerød Skakklub. Sæsonen 2008-2009 (Årg. 35) Kulturelt Samråds Kulturpris 2008. Æresmedlem Ebbe P.

Priser & Udnævnelser. Kvalibørven Nr. 4. Allerød Skakklub. Sæsonen 2008-2009 (Årg. 35) Kulturelt Samråds Kulturpris 2008. Æresmedlem Ebbe P. Allerød Skakklub Kvalibørven Nr. 4 Sæsonen 2008-2009 (Årg. 35) Har rokaden du ej husket Syn s de andre du er sjusket! Priser & Udnævnelser Kulturelt Samråds Kulturpris 2008 Æresmedlem Ebbe P. Schultz ASK

Læs mere

Juniorledere. Redaktør

Juniorledere. Redaktør Juni 2004 Viborg skakklub Bestyrelsen Formand: Poul Søndergaard poulskakfu@hotmail.com tlf. 8661-0170 (mobil 5094-0231) Kasserer: Ejner Bank Andreasen 8335@bogpost.dk tlf. 8662-6883 Bjarne Nielsen bnielsen@post11.tele.dk

Læs mere

S K A K N Y T. november 2003 december MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB

S K A K N Y T. november 2003 december MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB S K A K N Y T 27.oktober Nr.107 november 2003 december MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB Indhold: Side 3 : Midtvejs / forårshalvåret v/ NF Side 4-7 : Medlemsnyt Side 9 : Parti : Arne Rasmussen, Søndersø

Læs mere

Nummer 37- august 2005 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser. Flensborg bymesterskab 3. sønderjyske mesterskab i lynskak

Nummer 37- august 2005 SKAK. 4. hovedkreds. Vigtige adresser. Flensborg bymesterskab 3. sønderjyske mesterskab i lynskak Nummer 37- august 2005 sønderjydsk SKAK 4. hovedkreds Side 2 Side 3 Side 4 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 11 Side 11 Side 12 Vigtige adresser Ny sæson Fin hjemmeside, men Holdturnering Flensborg

Læs mere

2006 nr. 3. Klubblad for Birkerød Skakklub 2006 Nr. 3

2006 nr. 3. Klubblad for Birkerød Skakklub 2006 Nr. 3 2006 nr. 3 Klubblad for Birkerød Skakklub 2006 Nr. 3 1 Den Røde Løber opbygge, med start forrige år hos Arne og sidste år hos Bent Guldborg. Med venlig hilsen Jesper LÆS I DETTE NUMMER OM: - Overraskelser

Læs mere

Viborg Hærvejsturnering af Poul Søndergaard. Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl.

Viborg Hærvejsturnering af Poul Søndergaard. Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl. Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl.dk Kasserer: Paul Erik Pedersen tlf. 8664-7422 E-mail: pep@dddgruppen.dk Sekretær: Tom Porsgaard tlf.

Læs mere

Indbydelse til klubturnering 2004 (Bjarne Tornbjerg)

Indbydelse til klubturnering 2004 (Bjarne Tornbjerg) Indhold i dette blad. Dansk Skak Unions initiativpræmie 00. Indbydelse til klubturnering 00. Præmieuddeling, by og forsommerturnering. Velkommen til sæson 00/05. Göteborg Cup 00 5. Skak for de skrappe

Læs mere

TAKTIK. Medlemsblad for Skakklubben K41. Nr. 3 september 2006 Årg. 41. Kontaktpersoner

TAKTIK. Medlemsblad for Skakklubben K41. Nr. 3 september 2006 Årg. 41. Kontaktpersoner Taktik nr. 3-6 Formand Bjarne Eiholt Wildersgade 3 A, 4. 48 København K : 3 5 8 : formand@k4.dk Bestyr.medlem / Turneringer John Weber Dronning Dagmars Allé 8, v. 3 5 Valby : 4 6 6 38 : weberk4@hotmail.com

Læs mere