Rapport vedr. Lokalt deltagerdemokratisk udviklingsprojekt Ansøgning UP1216 til Udviklingspuljen 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport vedr. Lokalt deltagerdemokratisk udviklingsprojekt Ansøgning UP1216 til Udviklingspuljen 2012"

Transkript

1 Rapport vedr. Lokalt deltagerdemokratisk udviklingsprojekt Ansøgning UP1216 til Udviklingspuljen 2012 Projektet er støttet af Kulturministeriets puljemidler til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning, administreret af Dansk Folkeoplysnings Samråd.

2 Resume af projektet: AOF Danmark og samarbejdspartnerne AOF Rødovre og FIC har forestået et deltagerdemokratisk folkeoplysende udviklingsprojekt for unge mellem år. Formålet med udviklingsprojektet har været at udvikle en model der aktivt inddrager unge i lokaldemokratiet, særligt op til det kommende kommunalvalg, som angiveligt optager meget lidt interesse blandt især unge mennesker. Modellen skulle efterfølgende afprøves i 5 kommuner i Danmark, hvor de respektive AOF afdelinger ville inddrage Rådhuset, uddannelsesstederne, lokale medier o.a. AOF Danmark inviterede til opstartsmøde til projektet Lokalt deltagerdemokratisk udviklingsprojekt d.14. december Deltagere fra de 5 AOF afdelinger i 5 forskellige kommuner (Århus, Svendborg, Bornholm, Rødovre og Herlev)formulerede arbejdsopgaverne og den fremtidige strategi for projektet. Et af de væsentligste aspekter bestod i, at hver AOF afdeling skulle stille op med en ung repræsentant som kunne indgå i forberedelsesgruppen af unge mennesker, som ville udvikle en model der aktivt inddrager andre unge i lokaldemokratiet. Denne forberedelsesgruppe på 5 unge har holdt en intensiv brainstorming-seminar i København sammen med projektlederen fra FIC. Forberedelsesweekenden resulterede i de første skitser over hvordan aktivitetsmodellen, dvs. rollespillet, skulle afvikles i hver enkel kommune. Med vejledning fra FIC fik de unge lov til selv at formulere hvordan rollespillet skulle opbygges, hvilke politiske sager der skulle på dagsordenen, hvilke partier der skulle opfindes til formålet m.m. Rollespillet blev afholdt i uge 34 i Århus og i Svendborg, og i uge 35 på Bornholm med overvældende succes. Borgmestrene fra de nævnte kommuner deltog i dagen med en tale til de unge mennesker. Oprindeligt skulle antallet af unge deltagere svare til antallet af de rigtige byrådspladser, sådan at autenticitet og seriøsitet kunne opveje det skæve og det kreative i at holde et rollespils-byrådsmøde. Men grundet stor efterspørgsel fra uddannelsesstederne måtte både Århus og Svendborg finde plads til 2 hold unge mennesker som ville prøve kræfter med rollespillet i de respektive byrådssale. De unge fra forberedelsesgruppen deltog i rollespillet som byens borgmestre og de sørgede for at dagordenen blev fulgt. Efterfølgende har flere af de deltagende elever og deres lærere givet positiv feedback på deres oplevelser med rollespillet. Tusind tak for et super godt møde i onsdags! Det var rigtig spændende, at få lov til at se hvordan det er i kommunalbestyrelsen, og selv prøve at lege politiker. Det giver et bedre indblik i hvordan det præcis foregår, i stedet for vi bare var blevet inviteret ind og skulle høre på en politiker fortælle om det. At vi selv skulle være i forskellige partier, gå rundt og diskutere med hinanden og skaffe stemmer til de forskellige forslag, var super godt. I det hele et super godt arrangement, som klart kan anbefales! - Katrine Køhlert, 1.Y, Bornholm

3 Formålet med projektet Formålet med projektet har været at udvikle en model for inddragelse af borgere i de lokale demokratiprocesser. Modellen, dvs. rollespillet, skulle specifikt afprøves på en afgrænset målgruppe unge mellem år. Traditionelt set er den unge målgruppe ikke vitterligt interesseret i at stemme til kommunalvalget, og de har generelt meget lidt kendskab til hvordan en kommunalbestyrelse fungerer. Samarbejdspartneren FIC har tidligere gode erfaringer med afholdelse af politiske rollespil for unge og denne sparring var derfor naturlig ift. formålet. De selvsamme erfaringer viser, at projekter der er målrettet unge også skal inddrage unge fra projektets begyndelse. Den legende og engagerende rollespilsmodel appellerer til mange mennesker og den fremmer en interesse for demokratisk deltagelse i politik. Rollespilsmodellen er tænkt som inspiration til andre organisationer, uddannelsessteder m.fl. men også som inspiration til andre tematisk opbyggede udviklingsprojekter. Projektets forløb Under opstartsmødet mellem de engagerede samarbejdspartnere blev det aftalt, at den overordnede planlægning og logistik ligger hos FIC, AOF Danmark og AOF afdelingerne. Derudover blev det besluttet at oprette en landsdækkende forberedelsesgruppe af unge fra de 5 kommuner og projektlederen fra FIC. AOF afdelingerne ville finde frem til potentielle unge til forberedelsesgruppen via elevråd, ungdomsråd, faglige unge, politisk aktive unge, gymnasier, handelsskoler o.lign. Desuden skulle alle partnere undersøge muligheden for at indgå i et samarbejde med den lokale avis, som kunne dække begivenheden som optakt til kommunalvalget. Det var også AOF afdelingernes opgave at finde deltagere til rollespillet. Den oprindelige tidsplan blev overholdt med en enkel undtagelse. Rollespillet i Rødovre/Herlev blev udskudt til september 2013 efter forudgående aftale herom med DFS. Årsagen til udskydelsen er, at de to kommuner ønskede et parløb mellem kommunernes borgmestre, hvilket dog ikke kunne arrangeres i løbet af den oprindelige tidsplan. Det blev aftalt med DFS at rollespillet i Rødovre/Herlev godt må holdes på et senere tidspunkt så længe der ikke er forbundet omkostninger med det. Perioden januar-marts 2013 var udviklingsfasen. Aktiviteterne omhandlede forberedelse af case, aftaler om logistisk, indgåelse af samarbejdsaftaler og partnerskaber m.m april blev forberedelsesgruppen af unge samlet i København. Det blev en intensiv arbejdsweekend hvor indholdet af rollespillet blev formuleret. Forberedelsesgruppen besluttede at hvert rollespil opbygges som et byrådsmøde med 4 sager på dagsordenen. Byrådet skulle desuden udgøres af 5 partier, som forberedelsesgruppen havde opfundet til formålet. De 4 sager blev: Sag 1: Madordning i folkeskoler

4 - Det er blevet besluttet i Folketinget, at de enkelte kommuner skal tilbyde madordninger i folkeskolen. Hvordan disse skal finansieres er lagt ud til de kommunerne. Sag 2: Grøn transport til hjemmeplejen - På sidste års budget blev der afsat xx mio. til grønne investeringer, som ikke er blevet brugt. Der er imidlertid ikke enighed i byrådet om hvordan disse mio. skal prioriteres. Case 3: Nyt kulturhus vs. nyt stadion - På årets budget er der afsat xxx mio. til opførelse af et nyt kulturhus, som skal rumme bibliotek, spillested, lektiecafe, ungdomstilbud osv. Det lokale fodboldhold er lige rykket op i Superligaen, og har akut brug for et nyt stadion, som lever op til DBU s minimumskrav. Byrådet vil gerne bygge begge ting, men har ikke pengene til dette. Case 4: En røgfri fremtid - Et byrådsmedlem fra Centerpartiet har stillet et forslag, at det nye kommunale boligprojekt Sundby skal være røgfrit. Således vil det være forbudt for kommende lejere at ryge i byggeriets lejligheder og på matriklen. Endvidere ønsker det omtalte byrådsmedlem, at de samme regler kommer til at gælde for eksisterende almennyttige boliger, så nuværende lejere også vil blive omfattet af disse regler. Ovennævnte 4 sager fungerede som dagsordenen for byrådsmødet/rollespillet. Byrådsmedlemmerne skulle stemme for eller imod hvert enkelt forslag ud fra deres politiske ståsted, dog har forberedelsesgruppen sørget for, at der kan være undtagelser; enkelte deltagere fik derfor roller som partisoldater, mens andre kunne stemme imod partiets holdning. De 5 partier, som blev opfundet til rollespillet skulle gerne vække genkendelse hos de unge deltagere. Partierne blev formuleret af forberedelsesgruppen: Velfærdspartiet Placering: Venstrefløjen Antal medlemmer i byrådet: 6 Velfærdspartiet er Danmarks stolte gamle arbejderparti. Partiet har haft regeringsmagten gennem det meste af efterkrigsårene og haft borgmesterposterne i landets største byer. Partiet har tidligere haft fokus på den almindelige lønmodtagers rettigheder, men ser sig selv i dag som et masse parti for den brede befolkning. Politisk går Velfærdspartiet ind for et veludbygget sikkerhedsnet og politik hvor rettigheder og pligter går hånd i hånd. Partiets slogan er Frihed i fælleskabet. Partiet er meget topstyret, hvor det menige medlem, ikke har meget indflydelse på den førte politik. I byrådsgruppen stemmer man som regel altid sammen i alle sager. Grøn Solidaritet Placering: Den yderste venstrefløj Antal medlemmer i byrådet: 2 Grøn Solidaritet blev stiftet i starten af 1990 erne, efter Sovjetunionens fald, af udbrydere fra en samling små partier på den yderste venstrefløj. På landsplan har partiet en grøn og progressiv profil, hvor grøn omstilling og øget beskatning af den rigeste del befolkningen er mærkesager. Grøn Solidaritet har en flad beslutningsstruktur, hvilket betyder, at alle medlemmer stemmer efter deres egen overbevisning.

5 Centerpartiet Placering: Midten og lidt til højre for den Antal medlemmer i byrådet: 3 Partiet blev stiftet i slutningen af 1800-tallet af bønder og husmænd, hvor man forsøgte at forbedre forholdene for den del af befolkningen som var bosiddende på landet. I dag er Centerpartiet et moderne og visionært parti. Partiet har en liberal økonomisk politik, hvor forbedringen af Danmarks konkurrenceevne spiller en stor rolle. På det sociale område er partiet dog mere venstreorienteret, hvor man går ind for en vis grad af socialt sikkerhedsnet. Partiet prøver i vid udstrækning at arbejde hen over midten og lave brede forlig, ofte ved at gå på kompromis. Partiet er topstyret, hvor gruppeformanden har det sidste ord og som udgangspunkt stemmer man sammen. De Nyliberale Placering: Den yderste højrefløj Antal medlemmer i byrådet: 5 Partiet blev stiftet i 1980erne, som et modsvar til den dengang liberale regering, som man mente førte en venstreorienteret politik. Siden da har partiet vokset sig stort, og er Danmarks største liberale parti. Partiet har mærkesagerne en flad skat på 40%, mindre statslig regulering og sænkelse af afgifter og skatter for virksomheder. Partiet har et stort fokus på den personlige frihed, hvilket fører til medlemmerne af partiet kan stemme efter egen overbevisning. National samling Placering: Højrefløjen Antal medlemmer i byrådet: 3 National Samling er Danmarks socialkonservative parti, hvor man kæmper den lille mands sag. Partiet blev grundlagt i midten af 90erne som en protest imod de etablerede partier som man ikke mente kæmpede den almindelige borgers sag. Partiet har et indvandrerkritisk standpunkt, hvor man kæmper i høj grad for at begrænse disses ret til overførselsindkomster. Partiets mærkesager på landsplan er: mere nærvær mellem ældre og hjemmehjælpere, begrænsning af indvandring til Danmark og mindre statslig indgriben i borgernes tilværelse. National Samling har en meget stram partidisciplin, hvor gruppeformanden har en stor indflydelse. Som det fremgår af både sags- og partibeskrivelsen så har forberedelsesgruppen lagt et meget stort arbejde i at gennemtænke, udvikle og implementere rollespillet i samarbejde med FIC. Sideløbende har AOF afdelingerne sørget for at sende pressemeddelelser ud og invitere skolerne til de respektive rådhuse på afviklingsdagen. Borgmestrene fra samtlige kommuner har givet samtykke til at deltage i rollespillet med en opmuntrende tale til de unge stedfortrædere. Materialet til dagsordenen blev uddelt til de unge deltagere på dagen. Der var indlagt tid til at konferere med partifællerne inden og efter en sag fra dagsordenen blev præsenteret og diskuteret. Byrådet skulle derefter stemme om hvorvidt forslaget skulle gå igennem. Som nævnt, blev der oprindeligt afsat en hel dag

6 til et enkelt hold unge, men grundet stor efterspørgsel har Århus og Svendborg haft 2 hold til at agere lokalpolitikere for en dag. Efter hvert forløb har eleverne og deres lærere haft mulighed for at evaluere forløbet, ligesom AOF og FIC har fulgt op på arrangementerne med de respektive deltagere sidenhen. Resultat af projektet AOF Danmark og samarbejdspartnerne har opnået meget gode resultater med dette deltagerdemokratiske udviklingsprojekt. Rollespil som aktivitetsmodel kan klart anbefales til DFS andre medlemsorganisationer og den øvrige folkeoplysning. AOF Danmark står til rådighed til sparring med andre afdelinger og organisationer til gennemførelse af lignende projekter på lands-, regional- og lokalplan. Det udarbejdede materiale står ligeledes til rådighed for DFS at sprede i bredere kredse. Iht. projektets formål er det lykkedes at engagere unge i lokale demokratiske processer. Vekslingen mellem det autentiske og det kreative har kastet mange positive reaktioner af sig, ligesom det har vakt en interesse for byrådets arbejde. En sidegevinst har været, at unge fra samfundsfagslinjerne og deres lærere efterspurgte flere arrangementer i rollespilsregi, da det har aktiveret de unge på en helt anden måde end en skolebænk kan. Projektets succes har også medført ideer om en videreudvikling af rollespillet i samarbejde med andre AOF afdelinger, som kunne ønske at gennemføre et lignende arrangement. Ang. rollespillet i onsdags for 1.y på BG. Det var rigtig spændende at se, hvordan det sådan nogenlunde foregår i kommunen. Man fik også et lille indblik i, hvad de forskellige partier går ind for, og hvilke partier, der ligger i forholdsvis venstre -og højrefløjen. Det var spænende at skulle leve sig ind i en rolle, men det var også en udfordring, at skulle spille en rolle, da man ikke altid var enig i partiets holdning til de forskellige cases Det var sjovt og spændende at skulle gå rundt og diskutere politik med de andre fra klassen, og det gav os god mulighed til at lære hinanden lidt bedre at kende. Det var også rart at komme ud fra skolens rammer og prøve det "virkelige" liv. - Nicoline Vest, 1.y, Bornholm

7 Udklip fra Bornholms Tidende d.21. august 2013 Unge fra Risskov Gymnasium stemmer om et forslag

8 Borgmester Jacob Bundsgaard byder de unge fra Aarhus Katedralskole velkommen Udklip fra Bornholms Tidende 31. august 2013

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Til kommuner og embedsværk,

Til kommuner og embedsværk, Til kommuner og embedsværk, Ønsker I at starte et samarbejde med de unge i jeres kommune, men ved I samtidig ikke, hvad I skal gøre for at inddrage dem? Netværket af Ungdomsråd har udarbejdet denne hjælpepakke,

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

En kortlægning af højskolernes internationale og europæiske arbejde

En kortlægning af højskolernes internationale og europæiske arbejde En kortlægning af højskolernes internationale og europæiske arbejde Folkehøjskolernes Forening i Danmark, august 2006. 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Hvordan arbejder skolerne med internationale spørgsmål...3

Læs mere

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09.

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd fik i 2008 en mio. kr. til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning blandt Samrådets medlemsorganisationer

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

OPLYS DEMOKRATIET 19 IDEER TIL AT OPLYSE DEMOKRATIET. Idekatalog. Dansk Folkeoplysnings Samråd

OPLYS DEMOKRATIET 19 IDEER TIL AT OPLYSE DEMOKRATIET. Idekatalog. Dansk Folkeoplysnings Samråd OPLYS DEMOKRATIET 19 IDEER TIL AT OPLYSE DEMOKRATIET Idekatalog Som et af startskuddene til folkeoplysningens indsats Oplys Demokratiet gennemførte Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) et 24-timers idemøde

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

Vi læser for livet. En virkningsevaluering af en læseindsats

Vi læser for livet. En virkningsevaluering af en læseindsats Vi læser for livet En virkningsevaluering af en læseindsats Vi læser for livet En virkningsevaluering af en læseindsats 2012 Vi læser for livet 2012 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd

Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd Når man er leder, uanset om det er i din frivillige forening, på din arbejdsplads eller i forbindelse med din uddannelse, er der altid en række udfordringer, man

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

KLUBMANUAL version 1.0

KLUBMANUAL version 1.0 FODBOLD BOOK ONLINE OG SPIL NÅR DU HAR TID SUNDT, SJOVT OG SOCIALT KLUBMANUAL version 1.0 FODBOLD MANUAL Forord....3 Hvad er Fodbold fitness?....4 Baggrunden for Fodbold Fitness...4 Tidshorisont....6 Landsdækkende

Læs mere

Plankultur i en brydningstid En vurdering af kommunernes arbejde med kommuneplan 09

Plankultur i en brydningstid En vurdering af kommunernes arbejde med kommuneplan 09 Plankultur i en brydningstid En vurdering af kommunernes arbejde med kommuneplan 09 Miljøministeriet Realdania Side 1 af66 Kolofon Udgivet af Plan09, april 2010 Tekst og redaktion: Operate A/S Faglige

Læs mere

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014 Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014 Kære medlem af DUI-LEG og VIRKE I aktivitetsplanen finder du alle de spændende arrangementer, som finder sted på landsålan i DUI-LEG og VIRKE i 2014. Denne plan

Læs mere

Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011

Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011 Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011 FØRSTE FORRYGENDE FRIVILLIG FREDAG - Inspirationshæfte med ideer fra 2011 Tekst: Karina Ertmann Krammer, Jacob Bøgesvang og Sanne

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Mænd på socialrådgiveruddannelsen

Mænd på socialrådgiveruddannelsen Mænd på socialrådgiveruddannelsen strategier for rekruttering og fastholdelse Titel: Mænd på socialrådgiveruddannelsen Strategier for rekruttering og fastholdelse Udgiver: Als Research Udgivelsesår: 2013

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Evalueringsrapport Motion for Livet - et projekt om livsstil, netværk og aktiv forebyggelse for inaktive og sårbare

Evalueringsrapport Motion for Livet - et projekt om livsstil, netværk og aktiv forebyggelse for inaktive og sårbare Evalueringsrapport Motion for Livet - et projekt om livsstil, netværk og aktiv forebyggelse for inaktive og sårbare Pilotprojekt, 2004 Finansieret af Sundhedsstyrelsen, Vestsjælland Amt, Frederiksborg

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

Nærdemokrati. det er også os. En debatpjece udgivet af AOF, DIF, DFIF, DFS, DOF, DUF, DGI, FOF, LOF og NETOP

Nærdemokrati. det er også os. En debatpjece udgivet af AOF, DIF, DFIF, DFS, DOF, DUF, DGI, FOF, LOF og NETOP Nærdemokrati det er også os En debatpjece udgivet af AOF, DIF, DFIF, DFS, DOF, DUF, DGI, FOF, LOF og NETOP Klare spilleregler 2 Nærdemokrati kommer ikke af sig selv. Der er behov for klare spilleregler,

Læs mere