NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet"

Transkript

1 NOTAT DEPARTEMENTET Dato Dok.id J. nr Center for Erhverv og Analyse Britt Filtenborg Hansen og Mads Prisum Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet Denne konjunkturstatus tjener som formål at beskrive den seneste økonomiske udvikling, og hvordan denne har påvirket transportsektoren. Indledningsvis sammenfattes seneste udviklingsindikatorer for. Dernæst redegøres der for de senere års økonomiske udvikling. Herefter præsenteres nøgletal for gods- og persontransport over en længere periode fordelt efter transport via vej, jernbane, hav og luft. Denne konjunkturstatus opdateres halvårligt.

2 Indholdsfortegnelse Side 2/17 Seneste indikatorer ved... 3 Den samlede økonomiske udvikling i transportsektoren... 4 Status på transport via vej... 5 Status på transport via jernbane Status på transport via hav Status på transport via luft...17

3 Seneste indikatorer ved Side 3/17 Transportsektoren har i oplevet en realvækst i produktionen på 6 pct. ift., der dog også var et år med fald i produktionen. Dermed har transportsektoren genvundet en del af sit aktivitetsniveau. I og er der stagnation i det samlede transportarbejde med danske lastbiler. Grænsetrafikken med lastbiler er 9 pct. højere i end tilsvarende i. I er der flere lastbiler på de store danske broer, Storebælt og Øresund ift. samme. I er der færre ophørte vognmandsvirksomheder end i. I er kapacitetsudnyttelsen i danske lastbiler den højeste over en fireårig periode. Bestanden af godskøretøjer og antal af nyregistrerede godskøretøjer er i svagt faldende. I er der fra vækst i biltrafikken ift. samme året inden, og antallet af nyregistrerede personbiler er i næsten tilbage på samme niveau som inden krisen. De nyeste tal i for den kollektive jernbanetrafik viser, at antallet af passagerer er stabilt igennem årets tre første er, og at passagerantallet tilsvarende er på niveau med. Samtidig er der i tendens til, at antal kørte personkilometer, efter en årrække med fald, igen er stigende. Antallet af kørte personkilometer er højere i s første tre er ift. tilsvarende er i. Godsomsætningen i de større danske havne fortsætter med den faldende tendens igennem de tre første er i. Dermed er det foreløbige bundniveau i godsomsætningen siden 27. Efter et kriseår i er alle lufthavnenes trafik i tilbage på næsten samme eller højere niveau sammenlignet med.

4 Side 4/17 Den samlede økonomiske udvikling i transportsektoren Nedenstående figur 1 viser aktiekursudviklingen i transportsektoren repræsenteret ved aktiekursindeks for tre af de førende danske virksomheder i branchen, AP Møller (A- og B-aktier), D/S Norden og DSV A/S samt udviklingen i det overordnede OMXC2-indeks. I figur 1 aflæses finanskrisens begyndelse i tydeligt. Der observeres store fald i både OMXC2-indekset og i transportsektoren. Figur 1: Indeks over aktiekursudviklingen ( = indeks 1) Indeks OMX C2 Indeks AP Møller Mærsk A Indeks AP Møller Mærsk B Indeks DSV Indeks D/S Norden Kilde: NASDAQ OMX Group Siden har både OMXC2-indekset og aktiekursudviklingen i transportsektoren stabiliseret sig med en stigende tendens i alle indeks undtaget D/S Norden. Finanskrisen er nu afløst af en økonomisk recession. I figur 2 nedenfor ses realvæksten i produktionen 1, der udtrykker aktiviteten i den samlede økonomi og i transportsektoren isoleret set. 1 Nationalregnskabsteknisk er produktionsbegrebet en bruttostørrelse, dvs. tallet angiver værdien af produktionen inden for danske landegrænser, uden at modregne skatter og forbrug i produktionen.

5 Den økonomiske recession er tydelig at aflæse i figur 2 i form af faldende produktion i den samlede økonomi og i transportsektoren. Side 5/17 Figur 2: Realvækst i produktionen i den samlede økonomi og i transportsektoren 15% 1% 5% % -5% -1% -15% Den samlede økonomi Transportsektoren I var væksten i den samlede økonomi svag negativ og i transportsektoren tæt ved nul. I var væksten for begge negativ, med hhv. minus 7, pct. i den samlede økonomi og minus 1,7 pct. i transportsektoren. I er der igen vækst i produktionen i den samlede økonomi og i transportsektoren med hhv. 1 pct. og 6 pct. Status på transport via vej I dette afsnit redegøres der for nøgletal for vejnettet med henblik på at beskrive udviklingen i gods- og persontransport via vej. Fald i transportarbejde med danske lastbiler Udviklingen i transportarbejdet med danske lastbiler er ramt af den økonomiske recession, hvilket fremgår af figur 1 nedenfor. Sammenlagt er transportarbejdet med danske lastbiler faldet med ca. 19 pct. fra 27 til. Det største fald er forekommet i internationalt transportarbejde, der er faldet med knap 25 pct. i samme periode. Nationalt transportarbejde faldt ligeledes i samme periode med ca. 15 pct. De nyeste tal fra tyder på, at der er en lille stigning på vej i det nationale transportarbejde. Antal mio. tonkm. for og er begge højere end samme er året før. Udviklingen i det internationale transportarbejde med danske lastbiler er fra til fortsat faldende.

6 Dermed ser det foreløbige tal for det samlede transportarbejde i ud til stadig at ligge under det samlede tal for, og kurven for det samlede transport arbejde er derfor stagnerende. Side 6/17 Figur 1: Udviklingen i transportarbejdet med danske lastbiler tonkm Internationalt transportarbejde Nationalt transportarbejde Transportarbejde i alt Færre lastbiler på de store broer, men stabilisering i Den faldende mængde transportarbejde har betydet færre lastbiler på de store danske broer, hvilket fremgår af figur 2 nedenfor. Figuren viser, at især Storebæltsforbindelsen har oplevet fald i det årlige antal lastbiler, der anvender broen. Fra krisens start i til er antallet af lastbiler faldet fra 1,25 mio. til 1,1 mio., et fald på 12 pct. Ser man alene på ift. 4 er antallet af lastbiler 2 pct. større.

7 Øresundsbroen oplevede fra til ligeledes fald i antallet af lastbiler, der krydsede broen, så tallet faldt fra 3,41 tusinde til 2,98 tusinde, et fald på 12 pct. Side 7/17 Øresundsbroen oplevede dog fra til fremgang, så antallet af lastbiler i var 3,28 tusinde, altså kun knap 4 pct. lavere end i. Figur 2: Årlige antal lastbiler på de store broer Lastbiler Storebælt 27 Lastbiler 1. Øresund Kilde: Storebælt.dk og oresundsbroen.com Vækst i antallet af lastbiler ind og ud af Danmark I tabel 1 fremgår det, at der efter to år med fald i antallet af lastbiler ind og ud af Danmark, igen er vækst i antallet af lastbiller ved alle grænseforbindelser. I kører der samlet set 9 pct. flere lastbiler ind og ud af Danmark ift. samme. Tabel 1 Vækst i antallet af lastbiler ind og ud af Danmark ift. samme året før, i procent. Grænseforbindelse Landegrænse Øresund Gedser-Rostock, Rødby- Puttgarden Kattegat/Skagerrak Andet I alt Kilde: ITD.dk Bedre kapacitetsudnyttelse i de danske lastbiler Figur 3 nedenfor viser, at de danske lastbiler i har en kapacitetsudnyttelse på 78,4 pct. Dette er en forøgelse på ca. 23 pct. ift. til samme

8 året før, hvor kapacitetsudnyttelse var på 63,9 pct. Kapacitetsudnyttelsen i er den højeste målt i hele perioden. Side 8/17 Figur 3: Danske lastbilers kapacitetsudnyttelse ved national vejgodstransport 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Færre vognmandsvirksomheder Siden 27 har antallet af vognmandsvirksomheder været faldende. Det fremgår af figur Tallene fra viser et fald på 1 pct. sammenlignet med 27 og 5 pct. sammenlignet med antallet af vognmandsvirksomheder i. I er der vognmandsvirksomheder, hvorimod der i 27 var vognmandsvirksomheder. Figur 4: Antal vognmandsvirksomheder og tilladelser Virksomheder Tilladelser Antal virksomheder Antal tilladelser Kilde: Trafikstyrelsen Antallet af tilladelser har været stigende indtil den aktuelle økonomiske recession satte ind med en stigning på 13 pct. fra 23 til. Efterfølgende har

9 antallet af tilladelser været faldende, og fra til faldt antallet af tilladelser drastisk fra til tilladelser, et fald på 28 pct.. Side 9/17 Årsager til ophør af vognmandsvirksomheder Fra figur 5 fremgår det, at har været endnu et år, hvor mange virksomheder har været nødsaget til at dreje nøglen om. Niveauet i og ligger stadig højt over niveauet før finanskrisens start. Sammenlignet med årene før er der sket mere end en fordobling i antallet af virksomheder, som er ophørt. Fra til har der dog været et lille fald i antallet af ophørte vognmandsvirksomheder. Helt konkret måtte 142 vognmandsvirksomheder lukke i mod 168 i. Figur 5: Årsager til ophør af vognmandsvirksomheder Virksomheder Kilde: Trafikstyrelsen Betalingsstandsning Konkurs Manglende egenkapital Gæld til det offentlige Tvangsopløsning Den væsentligste årsag til ophør i er, som i de øvrige år, konkursbegæring. I er 15 virksomheder erklæret konkurs, hvilket er knapt 19 pct. færre end i. Færre virksomheder er ligeledes gået i betalingsstandsning i end i, hhv. 8 virksomheder i mod 14 virksomheder i.

10 Bestanden af godskøretøjer er svagt faldende Bestanden af køretøjer fra til har været faldende, hvilket fremgår af figur 6. Side 1/17 Således faldt bestanden af lastbiler med ca. 7 pct., sættevognstrækkere med 11 pct. og sættevogne med ca. 7 pct. Figur 6: Bestand af godskøretøjer pr. januar Lastbiler Sættevognstrækkere Sættevogne Fald i antallet af nyregistrerede køretøjer til godstransport I figur 7 ses det, at både antallet af nyregistrerede varebiler, lastbiler, sættevogne og sættevognstrækkere faldt drastisk fra til. For ser det mere blandet ud. Den negative tendens fortsætter for lastbiler og sættevognstrækkere, men udviklingen i varebiler og sættevogne udviser en svag stigende tendens, dog fortsat langt under -niveauet.

11 Figur 7: Nyregistrerede motorkøretøjer efter køretøjtype og periode ( = indeks 1) Side 11/ Personbiler Varebiler Lastbiler Sættevognstrækkere Sættevogne Nedenfor følger gennemgang af nøgletal for persontransport via vej. Mindre fald i antallet af nyregistrerede personbiler Persontransporten via vej er i mindre grad ramt af den økonomiske recession. Af ovenstående figur 7 fremgår det, at antallet af nyregistrerede personbiler nok faldt fra til, men at der fra til igen er vækst, så antallet af nyregistrerede personbiler næsten er tilbage på samme niveau som i. De første tal for 211 bekræfter, at denne udvikling fortsætter, således er der en vækst på ca. 22,5 pct. i antallet af nyregistrerede biler i januar 211 ift. samme måned. vis vækst, men årligt fald i biltrafikken Ved forekommer den første stigning i biltrafikken siden en stigning på,5 pct. ift. samme året før, det fremgår at tabel 2 nedenfor.

12 Det er dog nødvendigt at påpege, at der i både og er negativ vækst på hhv. -4,4 pct. og -,4 pct., og at det samlede billede for derfor tenderer til endnu et år med fald i den samlede biltrafik. Side 12/17 Tabel 2: Biltrafikkens udvikling pr. i hele landet ift. samme periode året inden, i procent. 1,3 2-1,1-1 -1,1-2,1 -,6-2,1-4,4 -,4,5 Kilde: Vejdirektoratet Tabel 3 giver et mere detaljeret og regionalt overblik over biltrafikkens udvikling. Den begyndende stabilisering i biltrafikkens udvikling skyldes især statsveje (Land ekskl. Motorveje) med en vækst på,9 pct. i forhold til og byer med 5. til 1. indbyggere med en vækst på,7 pct. i forhold til. Alle kategorier har oplevet vækst på nær Storkøbenhavn. Tabel 3: Biltrafikkens udvikling pr. fordelt på land og by ift. samme periode året før, i procent. kvt kvt Motorveje 3,2 2,7 -,5,4 -,8-1,2,3-2,7-4,4,2 Land ekskl. motorveje 1,5 1,9-1 -1,1-1,4-1,9 -,9-2 -5,1,1,9 Land inkl. motorveje 2,1 2,2-2,2 -,6-1,2-1,7 -,5-2,2-4,7-1,2 Byer indb. -1,2 1-1,9-1,9-1,2-3,3-1, -1,8-3, -,1,7 Ålborg, Odense og Århus -1,6,5-2 -1,3 1, -4, -1,3-3,1-3,4,5,1 Storkøbenhavn -1,9 1,8-2,8-3,6-1,9-4,7-1,9 -,6-2,9-1 -,4 Byer i alt -1,5 1,1-2,2-2,3-1,1-3,9 -,6-2,1-4,4 -,4,3 Kilde: Vejdirektoratet Som de ovenstående tal for persontransporten indikerer, har den økonomiske recession ligeledes påvirket persontransporten i en negativ retning. Status på transport via jernbane I dette afsnit redegøres der for nøgletal for jernbanenettet med henblik på at beskrive udviklingen i gods- og persontransport via jernbane.

13 Fald i godstransport på de danske jernbaner Det fremgår tydeligt af figur 1, at godstransporten via det danske jernbanenet har haft en faldende tendens over de seneste år. På trods af en stigning fra 27 til har der været et samlet fald på 14 pct. i antal mio. ton kilometer fra 25 til, hvilket svarer til et fald på 278 mio. ton kilometer. Side 13/17 Figur 1: Godstransport med jernbane i mio. ton kilometer Mio. tonkm Stigning i antal passagerer Flere rejser igen med den kollektive trafik. Dette fremgår af figur 2 nedenfor, som viser at der i var 295. flere passagerer på de danske jernbaner end i 26. Dette svarer til en stigning på 11 pct.

14 Tallene fra de første tre er af tyder på, at tendensen stabiliserer sig, så antallet af passagerer i bliver på samme niveau som. Side 14/17 Figur 2: Antal passagerer på det danske jernbanenet (i tusinde) Årlige antal tusinde passagerer (højre akse) Figur 3 viser, at efter fald i antal kørte personkilometer fra til er der i igen stigninger, således er tallene for de tre første er i højere end tilsvarende i. Figur 3: Antal kørte personkilometer (mio. km.) Årligt antal mio. personkm (højre akse) Kilde: Danmarks statistik

15 5. Status på transport via hav Side 15/17 I dette afsnit redegøres der for nøgletal for havne- og containertransport og færgetransport med henblik på at beskrive udviklingen i gods- og persontransport via hav. De store havne er ramt af den økonomiske recession Godsomsætningen i de store danske havne er faldende målt i ton. Det viser figur 5.1 nedenfor. Fra til er omsætningen faldet med ca. 26 pct. I de tre første er af er udviklingen fortsat svagt faldende, og godsomsætningen er næsten nede på det lave niveau, der var i s. Figur 5.1: Godsomsætning i de større danske havne ton Kilde: Danmarks statistik Til trods for den faldende omsætning i ton måles der i en fremgang i antallet af containere. Fremgang i omsætningen af antal containere i Figur 5.2 viser at der i til forekom fald i omsætningen af containere i de danske havne, men at omsætningen igennem de tre viste er i udviser en stigende tendens. Omsætningen i RO-RO-enheder er forholdsvis uændret i hele perioden.

16 Figur 5.2: Omsætning af container- og RO-RO-enheder i større danske havne Side 16/ antal Ro-Ro- enheder 1 TEU (kun containere) Containere i alt Anm. Antallet af Ro-Ro enheder omfatter enheder fra fragtskibe. Antallet fra færger er ikke medtaget. Fald i passagertallene for de danske færger I figur 5.3 nedenfor fremgår udviklingen i persontransporten for de danske færgers indenrigs- og udenrigsruter fra 25 til målt på antal personbiler ombord. Det fremgår, at der fra 27 til har været fald i antallet af personbiler på både indenrigs og udenrigs ruterne på ca. 8 pct. Figur 5.3: Udviklingen i antallet af personbiler på indenrigs- og udenrigsfærgeruter (indeks 1= 25) Indenrigs Udenrigs

17 6. Status på transport via luft Side 17/17 I dette afsnit redegøres der for nøgletal for lufthavnene med henblik på at beskrive udviklingen i gods- og persontransport via luft. Fald i godstransport via luft Lufthavnene har også mærket den økonomiske krise i form af fald i godstransporten. I figur 6.1 ses det at godstransporten via luft steg markant fra 25 frem til. Fra til er godstransport via luft faldet med 413 tusinde ton svarende til et fald på ca. 2 pct., dog er mængden af gods transporteret stadig langt over 25 niveauet. Figur 6.1: Godstransport med luftfart, antal ton betjent i danske lufthavne ton Passagertransporten har mærket krisen I tabel 6.1 fremgår det, at både Billund Lufthavn og Københavns Lufthavn oplevede faldende passagertal fra til. Passagertallet fra til faldt for Københavns Lufthavn og Billund Lufthavn med hhv. 8,4 pct. og 9,5 pct. For begge lufthavne gælder det dog, at passagertallet i kom tilbage på samme niveau som i. Aalborg Lufthavns passagertal har været upåvirket af den økonomiske recession og været stigende fra til. Tabel 6.1: Passagertal fra - i de store danske lufthavne Københavns Lufthavn Billund Lufthavn Aalborg Lufthavn Kilde: Københavns Lufthavne A/S, Billund Lufthavn og Aalborg Lufthavn

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet NOTAT DEPARTEMENTET Dato Dok.id J. nr. - 3373 Center for Erhverv og Analyse Britt Filtenborg Hansen og Mads Prisum BFH@TRM.dk MPR@TRM.dk Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet Denne konjunkturstatus

Læs mere

Vejtrafikkens udvikling

Vejtrafikkens udvikling Vejtrafikkens udvikling Trafikindikatorer, I nyhedsbrevet er samlet 11 forskellige indikatorer, som giver et aktuelt overblik over vejtrafikkens udvikling i det seneste kvartal. Vejtrafikkens udvikling

Læs mere

Vejtrafikkens udvikling

Vejtrafikkens udvikling Vejtrafikkens udvikling Trafikindikatorer, I nyhedsbrevet er samlet 11 forskellige indikatorer, som giver et aktuelt overblik over vejtrafikkens udvikling i det seneste kvartal. Vejtrafikkens udvikling

Læs mere

vejtrafikkens udvikling

vejtrafikkens udvikling vejtrafikkens udvikling >>> Trafikindikatorer for 213 på de næste sider er samlet 11 forskellige indikatorer, som giver et aktuelt overblik over vejtrafikkens udvikling i det seneste kvartal. HOVEDTENDENSER

Læs mere

TRANSPORT STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:4 19. februar 2009. Luftfart 3. og 4. kvt. 2008. Udenrigstrafik. Se på www.dst.dk/se100

TRANSPORT STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2009:4 19. februar 2009. Luftfart 3. og 4. kvt. 2008. Udenrigstrafik. Se på www.dst.dk/se100 STATISTISKE EFTERRETNINGER TRANSPORT 2009:4 19. februar 2009 9 pct. færre afrejsende i 4. kvt. Luftfart 3. og 4. kvt. 2008 Se på www.dst.dk/se100 Resumé: Finanskrise og Sterlings konkurs vendte udviklingen

Læs mere

vejtrafikkens udvikling

vejtrafikkens udvikling vejtrafikkens udvikling >>> Trafikindikatorer for på de næste sider er samlet 11 forskellige indikatorer, som giver et aktuelt overblik over vejtrafikkens udvikling i det seneste kvartal. HOVEDTENDENSER

Læs mere

Vejtrafikkens udvikling

Vejtrafikkens udvikling Vejtrafikkens udvikling Trafikindikatorer, I nyhedsbrevet er samlet 11 forskellige indikatorer, som giver et aktuelt overblik over vejtrafikkens udvikling i det seneste kvartal. Vejtrafikken Overordnet

Læs mere

Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030

Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030 Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030... Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 2 2 Indledning... 4 3 Trafik... 5 3.1 Vejtrafik... 5 3.2 Banetrafik... 6 3.2.1 Banetrafik gennem Region Hovedstaden...

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2010

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2010 Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren - Oktober 2010 11. oktober 2010 3 Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for

Læs mere

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR SAMMENLIGNET MED 5 ANDRE NORDEUROPÆISKE REGIONER 2014 Hovedstadsregionen er en international metropol med afgørende betydning for væksten i Danmark Stor befolkningstilvækst

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning Nye virksomheder og

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2013 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2013 December 2013 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering i efteråret 2013 vedrørende udviklingen i

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning nr. 2 2015 Nye virksomheder

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Befolkning nr. 1 2016 Nye CVR-numre i Aalborg

Læs mere

BNP OG TRAFIKVÆKST - CENTRALE UDVIKLINGSTENDENSER

BNP OG TRAFIKVÆKST - CENTRALE UDVIKLINGSTENDENSER JUNI 213 TRANSPORTMINISTERIET BNP OG TRAFIKVÆKST - CENTRALE UDVIKLINGSTENDENSER NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby TLF +45 56 4 FAX +45 56 4 99 99 WWW cowi.dk JUNI 213 TRANSPORTMINISTERIET

Læs mere

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014

Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik 2. halvår 2014 Udviklingen i sektoren for den 2. halvår 2014 December 2014 3 Udviklingen i sektoren for den Forord Forord Nedenstående udgør Trafikstyrelsens afrapportering 2014 vedrørende udviklingen i den. Afrapporteringen

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh FORELØBIGT NOTAT Titel Prognoseresultater for Basis 2020 og 2030 udført med LTM 1.1 Til Kontrol Godkendt Fra 1. Indledning Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh Nærværende notat indeholder

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Mønstre og tendenser i transportkorridoren. Lars Dagnæs

Mønstre og tendenser i transportkorridoren. Lars Dagnæs Mønstre og tendenser i transportkorridoren Lars Dagnæs Transportstatisk Vestskandinavien Fokusområder Infrastruktur Persontransport International transport Veje, Bane, Havne, Lufthavne Færgekorridorer

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet 107178-616121 Bestyrelsen 10. december 2009 MLL 03.a Driftsrapport december 2009 1. Udviklingen i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle.

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle. N O T A T Pendlingstiden er uændret selvom vi pendler længere En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 4 2016 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene indeholder kvartalsstatistikken

Læs mere

Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen

Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen Efter den rigeste procent i Danmark blev relativt hårdt ramt af faldende aktiekurser ovenpå finanskrisen, har de oplevet en rekordvækst i indkomsten

Læs mere

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget.

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget. N O T A T 21-11-2016 Sag nr. 15/1003 Dokumentnr. 32130/16 Henrik Severin Hansen Tel. E-mail: Flere danskere tager bilen på arbejde og uddannelse men de regionale forskelle er store Efter en længere periode,

Læs mere

Trafikudvikling over Øresund

Trafikudvikling over Øresund Trafikudvikling over Øresund Hvad vi har set i de sidste ti år handler ikke kun om trafik over Øresund. Vi er gået fra to lande uden sammenhæng til én region, hvor udveksling af arbejdskraft, erhverv,

Læs mere

Salget af videnrådgivning taber pusten

Salget af videnrådgivning taber pusten Salget af videnrådgivning taber pusten Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den indenlandske omsætning i videnrådgiverbranchen er faldet i starten af 2012. Forventningerne til 3. kvartal 2012 er dog

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015 Status på udvalgte nøgletal oktober 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi ser, fra hvad vi ved om 3. kvartal, ud til at fortsætte stille og

Læs mere

#1 6. december 2012 Side 1 bil.di.dk

#1 6. december 2012 Side 1 bil.di.dk Reservedelssalget TEMA I FOKUS #1 6. december Side 1 bil.di.dk I har flere led i værdikæden været under pres, herunder også salget af reservedele. Årsagerne hertil er flere. I denne første udgave af Bilbranchens

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Svagt positiv nettotilgang til ledighed Nettotilgangen til

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Befolkning Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn nr. 3 2015 Befolkning Flere indbyggere

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Nøgletal for Transport 2005 er også tilgængelig på Danmarks Statistiks (www.dst.dk) og Transport- og Energiministeriets (www.trm.dk) hjemmesider.

Nøgletal for Transport 2005 er også tilgængelig på Danmarks Statistiks (www.dst.dk) og Transport- og Energiministeriets (www.trm.dk) hjemmesider. Forord I samarbejde med Transport- og Energiministeriet udgiver Danmarks Statistik Nøgletal for Transport 2005. Tilsvarende årlige publikationer er udkommet siden 1998. Formålet med publikationen er at

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2015

Status på udvalgte nøgletal januar 2015 Status på udvalgte nøgletal januar 215 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Reviderede tal for væksten i 3. kvartal viser en BNP-stigning på,4 pct. ift.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Ugens tendens Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Regeringen forventer økonomisk fremgang i de kommende år Stort overskud på handelsbalancen

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Beskæftigelse Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning Færre nye virksomheder Nye

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2015

Status på udvalgte nøgletal november 2015 Status på udvalgte nøgletal november 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men ser dog indtil videre

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 33 Indhold: Ugens tema Lille fald i ledigheden i juni 13 Ugens tendens I 16.1 nye jobannoncer i juli 13 Ugens tendens II Internationalt

Læs mere

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA Nybyggeriet står stadigvæk stille Byggeriet holdes for tiden oppe af boligreparationer og anlægsinvesteringer, mens nybyggeriet af både boliger og erhvervsbygninger ligger historisk lavt. Vendingen er

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2015

Status på udvalgte nøgletal marts 2015 Status på udvalgte nøgletal marts 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Det danske BNP steg med 1, % i 214. Det er godt nyt for dansk økonomi efter den

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Transport. Transport. 1. Vejtransport. Statistisk Årbog 2004 Transport 351

Transport. Transport. 1. Vejtransport. Statistisk Årbog 2004 Transport 351 Transport Transport 1. Vejtransport Figur 1 Vejnettet Der var 71.951 km offentlig vej i Danmark pr. 1. januar 2003, hvoraf 84 pct. var kommuneveje. Længden af det offentlige vejnet er steget med næsten

Læs mere

Ti år efter krisen: job mangler fortsat

Ti år efter krisen: job mangler fortsat Ti år efter krisen: 24. job mangler fortsat De sidste par år har væksten i dansk økonomi kun været omkring 1 pct. Normalt ville en så lav vækst i bedste fald kunne holde beskæftigelsen uændret, men på

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2015

Status på udvalgte nøgletal april 2015 Status på udvalgte nøgletal april 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling De indkomne økonomiske nøgletal i 215 peger i retning af, at dansk økonomi forsat

Læs mere

Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen

Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen Om statistikken Kilder Statistikken er udarbejdet på baggrund af data fra henholdsvis Danmarks Statistik og Experian. Kilden fremgår ved hver figur. Definitioner

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2014

Status på udvalgte nøgletal december 2014 Status på udvalgte nøgletal december 214 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi voksede ifølge foreløbige nationalregnskabstal med,5 pct. fra

Læs mere

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang ANALYSENOTAT i fremgang AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG KONSULENT MALENE JÆPELT Efter en række stagnationsår har rengøringsbranchen oplevet fremgang i 2014, 2015, og i første halvår af 2016. Der er dog

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017 20 procent færre konkurser i andet kvartal 2017 Efter et rekordhøjt antal konkurser i 2016 er konkurstallet faldet med 20 procent fra andet kvartal 2016 til andet kvartal 2017. Antallet af konkurser er

Læs mere

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Konjunkturnyt februar 013 Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Omsætningen når nyt toppunkt 1. Omsætning af energiteknologi Figur 1 viser de danske virksomheders samlede omsætning af

Læs mere

Trafikken bliver værre og værre

Trafikken bliver værre og værre Af Annette Christensen, Seniorchefkonsulent Anch@di.dk NOVEMBER 2017 Trafikken bliver værre og værre Over halvdelen af virksomhederne oplever, at trafikken er blevet værre de seneste fem år. Det gælder

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 Indhold: Ugens tendens I Fortsat stort overskud på handelsbalancen Ugens tendens II Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal. 2014 Internationalt Faldende ledighed og stigende

Læs mere

Faktaark om trængselsudfordringen

Faktaark om trængselsudfordringen trængselsudfordringen Trængselsudfordringer koster milliarder Figuren viser hvor mange timer, der samlet tabes på den enkelte kilometer pr. døgn i hovedstadsområdet. Trængslen omkring hovedstaden koster

Læs mere

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Nordjydernes trafikale trængsler November 12, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU

Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU Udviklingen i godstransporten i Danmark og EU Af cheføkonom Ove Holm, Dansk Transport og Logistik (DTL), oho@dtl.eu Der er vækst og der vil følge mere vækst i godstransporten og dermed i behovet for kapacitet

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Vækst og produktivitet på tværs af Danmark

Vækst og produktivitet på tværs af Danmark Vækst og produktivitet på tværs af Danmark Af Jonas Dan Petersen, JDPE@kl.dk Formålet med dette analysenotat er belyse den økonomiske vækst og produktivitet på tværs af landet i perioden 1995-2015 med

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

I samarbejde med Trafikministeriet udgiver Danmarks Statistik Nøgletal for Transport 2004. Tilsvarende årlige publikationer er udkommet

I samarbejde med Trafikministeriet udgiver Danmarks Statistik Nøgletal for Transport 2004. Tilsvarende årlige publikationer er udkommet Forord I samarbejde med Trafikministeriet udgiver Danmarks Statistik Nøgletal for Transport 2004. Tilsvarende årlige publikationer er udkommet siden 1998. Formålet med publikationen er at give en summarisk

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

Udviklingen i de kommunale investeringer

Udviklingen i de kommunale investeringer Udviklingen i de kommunale investeringer 1. Tilbagegang i kommunernes investeringer Kommunernes skattefinansierede anlægsudgifter var på 19,5 mia. kr. (2018- PL) i 2016, jf. kommunernes regnskaber og figur

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2014

Status på udvalgte nøgletal april 2014 Status på udvalgte nøgletal april 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling I starten af 214 har der været blandede signaler fra de økonomiske nøgletal. Et

Læs mere

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT 14.maj 2003 f Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NY TRFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN ÆLT En opdateret prognose for trafikken over en fast Femern ælt-forbindelse i viser, at denne ikke vil blive afgørende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

De syv magre år hos forbrugerne er endelig ovre

De syv magre år hos forbrugerne er endelig ovre ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 15 De syv magre år hos forbrugerne er endelig ovre 15 ser ud til at blive året, hvor væksten i privatforbruget endelig tager fat igen efter krisen. Efter syv magre år,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling

Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling 2012-2016 MAJ 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) regionalt

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2014

Status på udvalgte nøgletal marts 2014 Status på udvalgte nøgletal marts 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling 213 blev ikke et jubelår for Danmark hvad angår økonomisk vækst. Den første foreløbige opgørelse

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

Regionsanalyse Sydjydernes trafikale trængsler

Regionsanalyse Sydjydernes trafikale trængsler January 20, 2010 Vækstkampagnen Danmark som udviklingsland DI lancerer i efteråret 2010 vækstkampagnen Danmark som udviklingsland. Det overordnede formål med kampagnen er skabe synlighed om Danmarks vækstudfordring.

Læs mere

Konjunkturer i Region Midtjylland. 3. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling

Konjunkturer i Region Midtjylland. 3. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling Konjunkturer i Region Midtjylland 3. kvartal 2017 Region Midtjylland Regional Udvikling 1 Det seneste år er beskæftigelsen i Region Midtjylland steget med 8.232 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere. Den private

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Fraværet beregnes som antal fraværsdage pr. elev da dette muliggør sammenligning skolerne imellem. Dette findes ved følgende:.

Fraværet beregnes som antal fraværsdage pr. elev da dette muliggør sammenligning skolerne imellem. Dette findes ved følgende:. Notat vedrørende status på fravær, august 2014 Der anvendes data fra KMD elev for skoleåret 2012/13 samt de første 3 kvartaler af skoleåret 2013/14. Skoleårene består af følgende kvartaler: Skoleåret 2012/13-3.

Læs mere

Trafikuheld. Året 2007

Trafikuheld. Året 2007 Trafikuheld Året 007 Juli 008 Vejdirektoratet Niels Juels Gade Postboks 908 0 København K Tlf.: 7 Fax.: 5 65 Notat: Trafikuheld Året 007 (Alene elektronisk) Dato:. juli 008 Forfatter: Stig R. Hemdorff

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 3 31. august. september 1 Danmark Svag fremgang i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i juli Højeste lønstigninger i kommuner og regioner i. kvartal Huspriserne faldt i juni let

Læs mere

Bilbestanden i København 1998

Bilbestanden i København 1998 Nr. 22. 23. september 1998 INDHOLD...Side Eventuel henvendelse tlf.: 33 66 28 39 Bilbestanden i 1998... 1 Peter Krygell... 33 66 28 17 Bilbestanden i 1998 Pr. 1.1. 1998 var der i indregistreret i alt næsten

Læs mere

TRAFIK OVER ØRESUNDSBRON JUNI

TRAFIK OVER ØRESUNDSBRON JUNI R A P P O R T TRAFIK OVER ØRESUNDSBRON 2000 2005 Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T JUNI 2 0 0 5 a1 Indhold Fem år med Øresundsbron 2 Personrejsende mellem København og Malmö 5 Udviklingen på hele

Læs mere

Regionalt barometer for Region Syddanmark oktober 2013

Regionalt barometer for Region Syddanmark oktober 2013 alt barometer for oktober 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE CAND. SCIENT. POL., MA, MA Dansk økonomi blev ramt hårdt, da den økonomiske krise satte ind i 2008, og siden har danske økonomi oplevet

Læs mere

Konjunkturer i Region Midtjylland. 1. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling

Konjunkturer i Region Midtjylland. 1. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling Konjunkturer i Region Midtjylland 1. kvartal 2017 Region Midtjylland Regional Udvikling 1 Det seneste år er beskæftigelsen i Region Midtjylland steget med 5.700 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere. I den

Læs mere

transportplaner I NTN-korridoren

transportplaner I NTN-korridoren Sammenhænge mellem nationale transportplaner I NTN-korridoren Nordisk Transportpolitisk Netværk Seminar 29. september 2009 COWI Thomas Thume Majken Kobbelgaard Andersen 1 Præsentation Gennemgang af landenes

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Indkomsten i Klampenborg er en halv million større end i Odense NØ

Indkomsten i Klampenborg er en halv million større end i Odense NØ Indkomsten i Klampenborg er en halv million større end i Odense NØ Der bliver større og større forskel på de rigeste og fattigste postnumre i Danmark. I Klampenborg, der er landets rigeste postnummer,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

12. november Ivan Erik Kragh (+45) København

12. november Ivan Erik Kragh (+45) København Regeringen vedtog i forbindelse med Finansloven (216), at nedsætte registreringsafgiftssatsen fra 18 pct. til 15 pct. for personbiler og motorcykler. Finansministeriet forventede at registreringsafgiftsprovenuet

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Østrig Tyskland Luxembourg Malta Danmark Tjekkiet Nederlandene Rumænien Storbritannien Estland Finland Sverige Belgien Ungarn Polen Frankrig Slovenien Litauen Italien Letland Bulgarien Irland Slovakiet

Læs mere

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr.

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. En ny opgørelse baseret på tal fra Danmarks Statistik viser, at indbyggerne i Danmark i gennemsnit er gode for 1.168.000 kr., når al gæld er trukket fra al

Læs mere

1. Antal etablerede selskaber

1. Antal etablerede selskaber Analyse af Iværksætterselskaber. Der vil i denne analyse blive set på Iværksætterselskaber () sammenlignet med Aktieselskaber (), Anpartsselskaber () og Øvrige selskaber hvor det giver mening. Ved øvrige

Læs mere

Produktivitet og konkurrenceevne. v/ Erik Toft, Transportministeriet

Produktivitet og konkurrenceevne. v/ Erik Toft, Transportministeriet Produktivitet og konkurrenceevne v/ Erik Toft, Transportministeriet International transport Transportministeriet Side 2 Cabotage Transportministeriet Side 3 Økonomi Regnskabsstatistik for private byerhverv

Læs mere