Seneste nyt. Preben Bang Henriksens Nyhedsbrev (19)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Seneste nyt. Preben Bang Henriksens Nyhedsbrev (19)"

Transkript

1 Februar 2014 Seneste nyt Preben Bang Henriksens Nyhedsbrev (19) Sund fornuft på nordjysk Så er det tid for en ny orientering om livet her på Christiansborg samt naturligvis om de politiske emner og lovforslag, som vi arbejder med. Julefrokosten Som på enhver anden arbejdsplads holder også folketinget julefrokost. Forskellen er så blot, at Folketingets travleste periode er op til jul, så derfor afholdes julefrokosten først, når vi igen mødes i januar. Traditionen tro samles medlemmerne i Vandrehallen, kendt fra mange tvoptagelser. Her serveres en lille velkomstdrink, hvorefter selskabet bevæger sig til Christian den 7.s lille Hofteater, beliggende på den del af Christiansborg, der udgøres af Ridebanen. Christian d. 7. (ham fra En kongelig affære ) var som bekendt lidt småskør. Han elskede optræden og byggede dette lille teater i en del af det Christiansborg Slot, der dengang var kongeslottet. Det var også her, Struense blev anholdt, ja faktisk lige på Thyra Franks kontor.

2 Underholdningen bestod heldigvis ikke af nogen lang teaterforestilling, men derimod af Steffen Brandt (TV2) med dertil hørende kor. Herefter gik turen til Snapstinget, hvor en 3 retters menu ventede. Traditionen tro blandes medlemmerne partierne imellem, hvilket er en ganske udmærket ide. Lykketoft han kan faktisk være ustyrlig morsom! holdt sin tale og viste filmklip fra det noget mere produktive nordkoreanske parlament. Til slut dans og fri bar. Til skatteydernes beroligelse kan jeg oplyse, at alle opførte sig ordentligt. Det er åbenbart kun om dagen i Folketinget, at tonen pr. definition skal være uforsonlig. Elevråd? Regeringen og SF har i enhver henseende tiltrukket sig opmærksomheden i årets første måneder. Jeg skal ikke bruge disse spalter til en minutiøs gennemgang af de sidste ugers farce: folketingsmedlemmer, der mener et i gruppelokalet og noget andet 2 minutter senere til afstemning, et parti, der sværger sig i regering om aftenen og forlader regeringen om morgenen, medlemmer, der skifter parti, som andre skifter undertøj, ministre, der tilbringer 47 dage i regeringen (og ud over løn tillige modtager 1,7 mio. kr. i minister-efterløn for lang og tro tjeneste) osv., osv. Jeg har tidligere forsvaret mine yngre kollegaer ud fra en betragtning om, at de var flittige, dygtige og ihærdige. I dag må jeg tage flere af mine ord i mig igen. Folketinget nærmer sig på mange måder en børnehave (jfr. nedenfor), og januar/februar har bestemt ikke været nogen undtagelse. Da Astrid Krag kandiderede til formandsposten i SF erklærede hun, at hun brændte for SF. 15 måneder senere brænder hun for Socialdemokratiet. Da Ida Auken var medlem af regeringen, erklærede hun ved enhver given lejlighed, at hendes mål i tilværelsen var at føre SF s politik ud i livet. Nu har hun værdier til fælles med Det Radikale Venstre. Pamperi? Nej, nok mere en umættelig længsel efter magtens søde kløen og egen overlevelse. Ole Sohn - der i sin ungdoms naivitet hyldede det diktatur, der spærrede folk inde bag Berlinmurens pigtråd og med automatiske maskinpistoler mejede egne bor-

3 gere ned - forsømte ikke en lejlighed til at kysse diktatoren Walter Ulbricht, hvis folk betalte med armod og hårdt arbejde for partikammeraternes luksus. Sohn er nu på sin vandring (Honecker-Holger-Helle) midlertidigt standset op hos Socialdemokraterne, og med meninger, der bringer ham tæt på eksklusion via højredøren. Det er åbenbart blevet dagens orden. Det er bedøvende ligegyldigt, hvilket parti og hvilken politik man havde på valgdagen. Nej i fortsættelse af de (pt.) ca. 150 løftebrud, som S og SF præsterede, da ministerbilerne blev kørt frem, kan man åbenbart lige så godt tilføje et par personlige af slagsen. Man tager gas på demokratiet. Det er mit inderligste håb, at vælgerne herunder de, der taler om politikerlede har hukommelsen intakt på næste valgdag. Klassens time Der er de sidste par år indgået utroligt mange vigtige reform-forlig bl.a. om skattereform, dagpenge, efterløn, kontanthjælp, SU osv. Det skyldes dels ministre med en markant og fornuftig økonomisk politik, dels en opposition, der går efter fornuftige resultater. Det sidste har vi ikke været vant til. Kendetegnende for disse gode forlig er, at de er skabt i et forhandlingslokale uden direkte tvtransmission. I skærende kontrast hertil står debatformen og retorikken i folketingssalen. Her er der frikvarter, og her kan man fra talerstolen kalde medlemmer for Luksus- Lars og Leif- Løgn - ganske uden konsekvenser. Har ministeren fremsat et lovforslag, skal partiernes ordførere på talerstolen og kommentere forslaget. Forhandlingerne er åbnet, siger formanden. Det er store ord, for ofte kan man som ordfører på talerstolen have svært ved at koncentrere sig om egen tale (med bemærkninger til ministerens lovforslag), fordi ministeren er i gang med højlydt debat med en partifælle vedrørende det seneste cafe-lattested på Nørrebro.

4 Når alle ordførerne har været på talerstolen med deres kommentarer, takker ministeren for en rigtig god debat og oplæser så godt som muligt den tale, som embedsmændene i forvejen har skrevet. Så er dagens forestilling slut, og lovforslaget går til udvalgsbehandling. Vækstplan for turisme Regeringen er barslet med en Vækstplan for turisme. Det initiativ kan ikke kritiseres, for turismen i Danmark og specielt i Nordjylland er presset. Vi kan ikke længere være sikre på, at de tyske børnefamilier vil tilbringe ferien i det Danmark og i det Nordjylland, hvor vi via en fuldstændig forstokket planlovgivning har fastholdt kystbyerne i bedste charmerende 60 er stil. I øvrigt samtidig med, at vi er blandt de dyreste lande at besøge. Turisterhvervet omsætter 82 mia. og beskæftiger fuldtidsstillinger de fleste i landets yderområder. Jeg skal derfor som nævnt ikke kritisere, at regeringen iværksætter et udviklingsarbejde, men vækstplanen indeholder et væld af selvfølgeligheder, som det må have taget spindoktorer og konsulenter lang tid at producere. Blandt de 20 konklusioner er således bl.a. Fremme af omtalen af Danmark i udlandet, Turisternes tilfredshed med madoplevelser skal øges og Udvikling af standard for dansk kvalitetsturisme. Bid dog i det sure æble og erkend, at vil vi turismen i Danmark, så er vi nødsaget til at ændre den planlovgivning, som regeringen for et års tid siden oven i købet strammede op på. Vi skal ikke have kyster, der får stranden til at ligne Miami Beach, men vi er i det mindste nødsaget til at lempe restriktionerne i kystbyerne og i kystnærhedszonen ( m. fra vandet). Dybest set burde dette område styres lokalt af kommunen og ikke via planlovgivning fra Miljøministeriet. Alternativt må vi finde noget andet at leve af.

5 Energiafgifter og arbejdspladser. Vi har haft en energiminister, der hed Martin Lidegaard. Det gør han stadigvæk, men nu er han gudskelov blevet udenrigsminister, og da det er Folketinget, der erklærer krig, kan han næppe gøre så stor skade på denne post. Som ansvarlig for regeringens energipolitik, har han sørget for, at PSO-afgiften (tilskud til forskellige former for vedvarende energi) er steget med over en milliard til skade for en række erhverv, herunder ikke mindst gartnerierhvervet, der er i konkurrence med svenske og hollandske gartnerier, hvor man ikke kender denne afgift. Et enkelt gartneri i Danmark betaler nu 7 mio. kr. i afgift om året. Afgiften er steget med 300 % på 3 år. Det kan derfor ikke undre, at eksempelvis gartnerierne er klar til at flytte udenlands, før fogeden når at lukke drivhuset. Danmarks største tomatavler er allerede flyttet til Sverige, hvor afgiften ikke eksisterer, og hvor timelønnen er 39 kr. lavere. Der er ingen tvivl om, at gartnerier har en stor fremtid i dansk erhvervsliv, og det vil jeg også kæmpe for, udtalte samme energiminister. Han bruger de rigtige ord omkring jobskabelse og erhvervsvenlighed. Men i virkeligheden består hans akademisk forvrængede verdensbillede i, at politikerne kan skabe velstand og job i Danmark via lovgivning og støtteordninger. Om det er milliard-støtte til vindenergi eller støtte til sjusket solcellelovgivning er ligegyldigt. Man forstår ikke, at private virksomheder lukker, hvis de giver underskud, for man har aldrig selv været beskæftiget eller for den sags skyld økonomisk involveret i en privat virksomhed, der lever under noget så mærkværdigt som markedsøkonomi. Det seneste forlig om klimalovgivningen som De Konservative med stor fornøjelse har tilsluttet sig hviler stort set på samme tankegang. Jernbanebroen fortsat Som bekendt blev broen repareret, og landsdelstrafikken langt om længe genoprettet. Det varede et år inkl. 5 måneders forsinkelse fra entreprenørens (MT Højgaards) side. Kun via et massivt pres fra Christiansborg (bl.a. undertegnede) fik man gang i arbejdet.

6 Naive borgere kunne på den baggrund tro, at det blev en dyr omgang for den entreprenør, der i den grad forsinkede projektet, bl.a. ved at entrere med et billigt og udueligt polsk firma. Men nej. Nu foreligger det endelige regnestykke: MT Højgaard skal betale: måneders dagbøder á kr., afrundet til: Banedanmark skal betale fordi man fra Banedanmarks side, da forsinkelsen blev kritisk, forlangte over- samt weekend/natarbejde, og fordi Banedanmark havde skrevet noget tvetydigt i udbudsmaterialet om svejsninger (tvetydigt, men ikke så tvetydigt, at et af Danmarks største og mest erfarne entreprenørfirmaer selv skulle bede om at få emnet præciseret før de afgav tilbud - et tilbud, der i øvrigt var halvt så stort som nummer to!). SUMMA SUMMARUM: Banedanmark (skatteyderne) skal betale MT Højgaard:. Ja, man skulle tro det var løgn. Jeg har derfor bedt Rigsrevisionen om at gennemgå hændelsesforløbet. PS: Det er i øvrigt samme Banedanmark, der via togfonden (etableret for at skabe ro på SF s seneste landsmøde) skal administrere 28 mia. kr. God fornøjelse! Omkostningstjek Jeg har som tidligere nævnt fremsat forslag i Folketinget om at statsinstitutioner, forud for omstruktureringer, skal foretage et omkostningstjek af driftsomkostningerne, dels ved eksisterende beliggenhed, dels ved beliggenhed i provinsen.

7 Det er min klare opfattelse, at Nordjylland vil være konkurrencedygtig på flere parametre, herunder løn, sygefravær, husleje m.v. Samtidig vil Staten kunne spare penge. Der skal stemmes om forslaget i marts. Ekspropriation ved linjeføringer Jeg har som tidligere nævnt fremsat forslag i Folketinget om at borgere, der af Staten får en planlagt linjeføring hen over deres ejendom, skal have mulighed for at forlange, at Staten overtager ejendommen (ekspropriering). Mange borgere i Aalborg, herunder Vestbjerg, har fået pålagt en sådan linje i forbindelse med planlægningen for 10 år siden (!) af den 3. Limfjordsforbindelse. Herved bliver ejendommene i realiteten usælgelige, straks linjeføringen pålægges, da ingen vil købe et hus, hvor der er overhængende fare for ekspropriation. Der skal stemmes om forslaget i marts. INVITATION En gang efter et valg (dvs. typisk med 4 års mellemrum) inviterer Hendes Majestæt Dronningen folketingsmedlemmerne med ægtefæller til Hofbal. Kald mig sentimental og gammeldags, men jeg var pavestolt, da kuverten fra Hofmarskallatet faldt ind ad døren. Festen finder sted i Riddersalen på Christiansborg den 12. marts. Referat følger. Med venlig hilsen Preben Bang Henriksen

Seneste nyt. Preben Bang Henriksens Nyhedsbrev (20)

Seneste nyt. Preben Bang Henriksens Nyhedsbrev (20) Marts 2014 Seneste nyt Preben Bang Henriksens Nyhedsbrev (20) Sund fornuft på nordjysk Så er det tid for en ny orientering om livet her på Christiansborg samt naturligvis om de politiske emner og lovforslag,

Læs mere

Seneste nyt Preben Bang Henriksens Nyhedsbrev (11)

Seneste nyt Preben Bang Henriksens Nyhedsbrev (11) Februar 2013 Seneste nyt Preben Bang Henriksens Nyhedsbrev (11) Sund fornuft på nordjysk Så er det tid for en ny orientering om livet her på Christiansborg samt naturligvis om de politiske emner og lovforslag,

Læs mere

Seneste nyt. Preben Bang Henriksens Nyhedsbrev (27)

Seneste nyt. Preben Bang Henriksens Nyhedsbrev (27) Marts 2015 Seneste nyt Preben Bang Henriksens Nyhedsbrev (27) Sund fornuft på nordjysk Så er det tid for en ny orientering om livet her på Christiansborg samt naturligvis om de politiske emner og lovforslag,

Læs mere

Seneste nyt. Preben Bang Henriksens Nyhedsbrev (23)

Seneste nyt. Preben Bang Henriksens Nyhedsbrev (23) September 2014 Seneste nyt Preben Bang Henriksens Nyhedsbrev (23) Sund fornuft på nordjysk Så er det tid for en ny orientering om livet her på Christiansborg samt naturligvis om de politiske emner og lovforslag,

Læs mere

22. møde. Torsdag den 20. november 2014 (D) 1

22. møde. Torsdag den 20. november 2014 (D) 1 Torsdag den 20. november 2014 (D) 1 22. møde Torsdag den 20. november 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) 2. behandling af lovforslag nr. L 33: Forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Ophævelse

Læs mere

36. møde. Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1

36. møde. Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1 Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1 36. møde Torsdag den 19. januar 2012 kl. 9.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til transportministeren om betalingsringens konsekvenser.

Læs mere

3. møde. Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1. Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem).

3. møde. Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1. Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem). Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1 Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem). 3. møde Torsdag den 7. oktober 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:

Læs mere

98. møde. Tirsdag den 24. maj 2011 (D) 1. (Fremsættelse 06.04.2011. 1. behandling 29.04.2011. Betænkning 17.05.2011).

98. møde. Tirsdag den 24. maj 2011 (D) 1. (Fremsættelse 06.04.2011. 1. behandling 29.04.2011. Betænkning 17.05.2011). Tirsdag den 24. maj 2011 (D) 1 98. møde Tirsdag den 24. maj 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 27 [afstemning]: Forespørgsel til integrationsministeren og justitsministeren

Læs mere

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 6. møde Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlemmer af Folketinget Karen J.

Læs mere

Formanden : Mødet er åbnet.

Formanden : Mødet er åbnet. Fredag den 2. marts 2012 (D) 1 Kl. 09:00 55. møde Fredag den 2. marts 2012 kl. 9.00 Mødet er åbnet. Dagsorden 1) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 43: Forslag til folketingsbeslutning om opfordring

Læs mere

33. møde. Onsdag den 16. december 2009 (D) 1

33. møde. Onsdag den 16. december 2009 (D) 1 Onsdag den 16. december 2009 (D) 1 33. møde Onsdag den 16. december 2009 kl. 9.00 Dagsorden 1) 1. del af 3. behandling af lovforslag nr. L 1: Forslag til finanslov for finansåret 2010. Af finansministeren

Læs mere

Seneste nyt. Preben Bang Henriksens Nyhedsbrev (16)

Seneste nyt. Preben Bang Henriksens Nyhedsbrev (16) Oktober 2013 Seneste nyt Preben Bang Henriksens Nyhedsbrev (16) Sund fornuft på nordjysk Så er det tid for en ny orientering om livet her på Christiansborg samt naturligvis om de politiske emner og lovforslag,

Læs mere

86. møde. Onsdag den 23. maj 2012 (D) 1. helt eller delvist at fastholde gældende fordelingsniveau afhængigt af ansøgerkredsen«? (Spm. nr. S 3288).

86. møde. Onsdag den 23. maj 2012 (D) 1. helt eller delvist at fastholde gældende fordelingsniveau afhængigt af ansøgerkredsen«? (Spm. nr. S 3288). Onsdag den 23. maj 2012 (D) 1 86. møde Onsdag den 23. maj 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 4) Til kulturministeren af: Vil ministeren forklare,

Læs mere

24. møde. Torsdag den 22. november 2012 (D) 1

24. møde. Torsdag den 22. november 2012 (D) 1 Torsdag den 22. november 2012 (D) 1 24. møde Torsdag den 22. november 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 2 [afstemning]: Forespørgsel til ministeren for by, bolig og landdistrikter

Læs mere

L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, lov om en børnefamilieydelse og ejendomsavancebeskatningsloven.

L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, lov om en børnefamilieydelse og ejendomsavancebeskatningsloven. Page 1 of 99 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, lov om en børnefamilieydelse

Læs mere

24. møde. Torsdag den 25. november 2010 (D) 1

24. møde. Torsdag den 25. november 2010 (D) 1 Torsdag den 25. november 2010 (D) 1 24. møde Torsdag den 25. november 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 10: Forespørgsel til miljøministeren om natur- og vandplaner.

Læs mere

http://www.ft.dk/dokumenter/tingdok.aspx?=%2fsamling%2f20101%2flovforslag%2... Forhandlinger

http://www.ft.dk/dokumenter/tingdok.aspx?=%2fsamling%2f20101%2flovforslag%2... Forhandlinger Page 1 of 9 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 80 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter,

Læs mere

19. møde. Tirsdag den 29. november 2011 (D) 1. (Fremsættelse 21.11.2011).

19. møde. Tirsdag den 29. november 2011 (D) 1. (Fremsættelse 21.11.2011). Tirsdag den 29. november 2011 (D) 1 (Fremsættelse 21.11.2011). 19. møde Tirsdag den 29. november 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem

Læs mere

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 105. møde Tirsdag den 9. september 2014 kl. 9.20 Dagsorden 1) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 200: Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven.

Læs mere

41. møde. Fredag den 14. januar 2011 (D) 1. Mogens Lykketoft (S), Holger K. Nielsen (SF) og Frank Aaen (EL):

41. møde. Fredag den 14. januar 2011 (D) 1. Mogens Lykketoft (S), Holger K. Nielsen (SF) og Frank Aaen (EL): Fredag den 14. januar 2011 (D) 1 Mogens Lykketoft (S), Holger K. Nielsen (SF) og Frank Aaen (EL): 41. møde Fredag den 14. januar 2011 kl. 10.00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 105: Forslag

Læs mere

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 18. møde Torsdag den 13. november 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til klima-, energi- og bygningsministeren om

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

41. møde. Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1

41. møde. Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1 Tirsdag den 31. januar 2012 (D) 1 41. møde Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Julie Skovsby

Læs mere

54. møde. Torsdag den 10. februar 2011 (D) 1. af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder)).

54. møde. Torsdag den 10. februar 2011 (D) 1. af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder)). Torsdag den 10. februar 2011 (D) 1 54. møde Torsdag den 10. februar 2011 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 24: Forespørgsel til finansministeren om EU-styring af økonomien.

Læs mere

7. møde. Tirsdag den 26. oktober 2010 (D) 1

7. møde. Tirsdag den 26. oktober 2010 (D) 1 Tirsdag den 26. oktober 2010 (D) 1 7. møde Tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 3: Forespørgsel til indenrigs- og sundhedsministeren om svangreomsorg.

Læs mere

89. møde. Fredag den 7. maj 2010 (D) 1. (Fremsættelse 26.03.2010). Fredag den 7. maj 2010 kl. 10.00. Meddelelser fra formanden.

89. møde. Fredag den 7. maj 2010 (D) 1. (Fremsættelse 26.03.2010). Fredag den 7. maj 2010 kl. 10.00. Meddelelser fra formanden. Fredag den 7. maj 2010 (D) 1 (Fremsættelse 26.03.2010). 89. møde Fredag den 7. maj 2010 kl. 10.00 Kl. 10:00 Dagsorden 1) Forhandling om redegørelse nr. R 10: Indenrigs- og sundhedsministerens regionalpolitiske

Læs mere

Danmarks nye prins. Ildsjæl hjælper kvinder i nød Samtale med Dannerhusets direktør, Vibe Klarup Voetman

Danmarks nye prins. Ildsjæl hjælper kvinder i nød Samtale med Dannerhusets direktør, Vibe Klarup Voetman Nr. 2 maj 2009 13. årgang Danmarks nye prins Nummer syv i arvefølgen kom til verden 4. maj DF siger tillykke! Ildsjæl hjælper kvinder i nød Samtale med Dannerhusets direktør, Vibe Klarup Voetman Den Gamle

Læs mere

105. møde. Torsdag den 30. maj 2013 (D) 1. (2. behandling 28.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

105. møde. Torsdag den 30. maj 2013 (D) 1. (2. behandling 28.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). Torsdag den 30. maj 2013 (D) 1 (2. behandling 28.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 105. møde Torsdag den 30. maj 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) 3. behandling af lovforslag nr. L 184: Forslag

Læs mere

12. møde. Tirsdag den 4. november 2014 (D) 1

12. møde. Tirsdag den 4. november 2014 (D) 1 Tirsdag den 4. november 2014 (D) 1 12. møde Tirsdag den 4. november 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgetime med statsministeren. 2) 1. (eneste) behandling af beslutningsforslag nr. B 3: Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

36. møde. Fredag den 14. december 2012 (D) 1

36. møde. Fredag den 14. december 2012 (D) 1 Fredag den 14. december 2012 (D) 1 36. møde Fredag den 14. december 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) 3. behandling af lovforslag nr. L 60: Forslag til lov om ændring af lov om frikommuner og lov om naturbeskyttelse.

Læs mere