Transducer til montering gennem skroget Installationsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Transducer til montering gennem skroget Installationsvejledning"

Transkript

1 Transducer til montering gennem skroget Installationsvejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Du er ansvarlig for sikker og forsigtig betjening af dit fartøj. Ekkoloddet er et værktøj, som gør dig mere opmærksom på vandet under din båd. Det fritager dig ikke for ansvaret for at holde øje med vandet omkring din båd, mens du navigerer. Hvis udstyret ikke installeres og vedligeholdes i henhold til disse instruktioner, kan det medføre personskader eller skader på udstyret. Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du borer, skærer eller sliber. BEMÆRK Når du borer eller skærer, skal du altid kontrollere, hvad der er på den anden side af overfladen. Dette udstyr bør installeres af en kvalificeret marinemontør. For at opnå den bedste ydelse og undgå skader på din båd skal du installere Garmin transduceren i henhold til denne vejledning. Læs hele installationsvejledningen, før du fortsætter med installationen. Hvis der opstår problemer under installationen, skal du kontakte Garmin produktsupport. Registrering af din enhed Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre vores onlineregistrering i dag. Gå til Opbevar den originale købskvittering eller en kopi af den på et sikkert sted. Kontakt til Garmin produktsupport Gå til for at få oplysninger om support i de enkelte lande. I USA skal du ringe på eller I Storbritannien skal du ringe på I Europa skal du ringe på +44 (0) Indlæsning af nyt software på et hukommelseskort Du skal kopiere softwareopdateringen til hukommelseskortet. 1 Indsæt et hukommelseskort i kortstikket på computeren. 2 Gå til 3 Vælg Download ved siden af Garmin Marine Network med SD-kort. 4 Læs og accepter betingelserne. 5 Vælg Download. 6 Hvis det er nødvendigt, vælger du Løb eller gem og åbn filen. 7 Hvis det er nødvendigt, vælger du det drev, der passer til hukommelseskortet, og vælger Næste > Afslut. Opdatering af enhedens software Før du kan opdatere softwaren, skal du have et hukommelseskort med softwareopdatering eller indlæse det nyeste software til et hukommelseskort. 1 Slå plotteren til. 2 Når skærmen Hjem vises, skal du indsætte hukommelseskortet i kortstikket. BEMÆRK: Instruktionerne til softwareopdatering vises kun, hvis enheden er helt opstartet, før kortet indsættes. 3 Følg instruktionerne på skærmen. 4 Vent nogle minutter, mens softwareopdateringsprocessen gennemføres. Enheden vender tilbage til normal drift, når opdateringen er fuldført. 5 Fjern hukommelseskortet. BEMÆRK: Hvis hukommelseskortet fjernes, før enheden er helt gennem opstartprocessen, er softwareopdateringen ikke fuldført. Nødvendigt værktøj Bor 3 mm bor ( 1 / 8 tomme) 9 mm bor ( 3 / 8 tomme) 13 mm bor ( 1 / 2 tomme) 25 mm spadebor (1 tomme) (fiberglasskrog) 29 mm spadebor (1 1 / 8 tomme) 32 mm spadebor (1 1 / 4 tomme) 32 mm hulsav (1 1 / 4 tomme) (metalskrog) Båndsav eller bordsav Bidetang eller skruenøgle Afdækningstape Marineforsegler Epoxy eller forsegler til det blotlagte inderste lag (skrog med fiberglaskerne) Om transduceren Transduceren sender og modtager lydbølger gennem vandet og transmitterer lydbølgeinformationer til din Garmin ekkolodsenhed. Overvejelser vedrørende monteringssted Juni 2015 Trykt i Taiwan _0B

2 På fartøjer med udenbordsmotor og hækmotor À skal transduceren monteres foran og tæt på motoren eller motorerne. På fartøjer med indenbords motor Á skal transduceren monteres foran og langt fra motorens propel og aksel. På fartøjer med trindelte skrog  skal transduceren monteres foran det første trin. På fartøjer med fuld køl Ã, skal transduceren monteres en smule på skrå, så den peger mod forstavnen, og ikke parallelt med centerlinjen. På fartøjer med finnekøl Ä, skal transduceren monteres mellem 25 til 75 cm (10 til 30 tommer) foran kølen og højest 10 cm (4 tommer) ved siden af centerlinjen. På fartøjer med deplacementskrog Å, skal transduceren monteres ca. 1 / 3 agter af vandlinjens længde på fartøjet fra boven, og mellem 150 til 300 mm (fra 6 til 12 tommer) ved siden af centerlinjen. Transduceren skal monteres parallelt med fartøjets forstavnhæk-akse. Undlad at placere den bag forstærkninger, fittings, vandindtag eller andet, der skaber luftbobler eller turbulens i vandet. Transduceren skal befinde sig i rent (turbulensfrit) vand for at fungere optimalt. Transduceren bør ikke monteres et sted, hvor den kan blive stødt ved søsætning, ophaling eller opbevaring. På fartøjer med ét drev må transduceren ikke monteres på linje med skruen. Transduceren kan forårsage kavitation, der kan forringe bådens ydeevne og beskadige skruen. På både med to drev skal transduceren monteres mellem drevene, hvis det er muligt. Vinkeltilskæring for fairing block En fairing block placerer enheden parallelt med vandlinjen, så ekkoloddet bliver mere nøjagtigt. Du skal måle skroghældningen for at fastslå, om en fairing block er nødvendig for at montere transduceren. Hvis skroghældningen på monteringsstedet overstiger 5, bør du bruge en fairing block ved montering af transduceren. Skroghældning Skroghældningen er vinklen mellem en vandret linje og bådens skrog på et enkelt punkt. Du kan måle skroghældningen med en vinkelmåler eller et digitalt vaterpas. Du kan også spørge bådproducenten om skroghældningen for det specifikke punkt på bådens skrog. BEMÆRK: En båd kan have flere skroghældninger, afhængig af skrogets form. Mål kun skroghældningen på det sted, hvor du planlægger at installere transduceren. Tilskæring af fairing block Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du borer, skærer eller sliber. 1 Fastgør fairing block til et stykke træ ved hjælp af træskruer. Træet bliver skærestyr for fairing block. 2 Mål skrogets bundrejsningsvinkel på monteringsstedet. 3 Vip bordsavsbladet À, så det passer med skroghældningen, og fastgør afskærmningen. 4 Placer fairing block på bordet, så skærestyret hviler mod afskærmningen Á, og vinklen svarer til vinklen på monteringsstedet. 5 Juster afskærmningen for at sikre, at fairing block har en minimumtykkelse på 13 mm ( 1 / 2 tomme). BEMÆRK: Den maksimale tilskæringsvinkel for fairing block er Tilskær fairing block. 7 Brug en fil eller et elektrisk værktøj til at forme fairing block efter skroget så nøjagtigt som muligt. 8 Brug den resterende del af fairing block som støtteblok indvendigt i skroget. Installationsvejledning til både med skrog med glasfiberkerne Transducer til montering i skrog med kerne med fairing block Hvis skroghældningen på monteringsstedet overstiger 5, skal du bruge en fairing block ved montering af enheden. Boring af hul til transducerens skaft og huller til antirotationsbolte i et skrog med glasfiberkerne Før du kan bore huller til antirotationsboltene, skal du bore et hul til transducerens skaft (Boring af hul til transducerens skaft og huller til antirotationsbolte i et skrog med glasfiberkerne) og tilskære fairing block (Tilskæring af fairing block). Kernen skal skæres og forsegles omhyggeligt, så der ikke siver vand ind. 1 Vælg et monteringssted uden ujævnheder eller forhindringer på overfladen. 2 Brug skabelonen til at markere placeringen af hullet til skaftet 3 Bor et føringshul på 3 mm ( 1 / 8 tomme) gennem skabelonen og skroget på placeringen af hullet til skaftet. 2

3 4 Sæt afdækningstape over forboringshullerne og området omkring dem på skrogets yderside, så fiberglasset ikke beskadiges. 5 Brug et bor på 25 mm (1 tomme) på placeringen af hullet til skaftet, og bor fra skrogets yderside gennem det yderste lag À, det inderste lag Á og kernen Â. 6 Slib med sandpapir og rengør det inderste lag, kernen og det yderste lag omkring hullet. 7 Forsegl det blotlagte inderste lag med epoxy Ã, og lad epoxyen hærde grundigt. 8 Hold et bor på 9 mm ( 3 / 8 tommer) i lod, og bor hullerne til antirotationsboltene fra ydersiden. 9 Slib med sandpapir, og rengør området omkring hullerne. Påfør marineforsegler À rundt om skaftets nederste del og Installation af transducer med fairing block BEMÆRK: Hvis du installerer transduceren i et skrog med glasfiberkerne, skal du undgå at overstramme møtrikkerne for ikke at beskadige skroget. 1 Hvis antirotationsboltene À er installeret på transduceren, skal du fjerne dem. 2 Påfør marineforsegler ved antirotationsboltenes og transducerskaftets base Á. 4 Påfør marineforsegler på forsiden af fairing block, som skal have kontakt med skroget. 5 Påfør marineforsegler på forsiden af støtteblokken Ã, som skal have kontakt med skrogets inderside. 6 Fra skrogets yderside skal du indføre transducerkablet Ä og transducerskaftet gennem monteringshullet. 7 Fra skrogets inderside skal du skubbe støtteblokken på transduceren og fastgøre den mod skrogets inderside. Fairing block og transducer skal være parallelle med kølen. 8 Fra skrogets inderside skal du påføre den medfølgende ikkelimende 9 Fra skrogets inderside skal du ved hjælp af en bidetang eller en skruenøgle fastgøre støtteblokken til transducerens skaft med den medfølgende 35 mm skrogmøtrik Å, 24 mm pakskive af gummi og 26 mm pakskive af nylon Æ. Undgå at stramme skrogmøtrikken for hårdt. 10Fra skrogets inderside skal du ved hjælp af en bidetang eller en skruenøgle fastgøre støtteblokken til antirotationsboltene med de medfølgende M8-møtrikker Ç og 8 mm pakskiver È. Undgå at stramme M8-møtrikkerne for hårdt. 11Før forsegleren hærder, skal du fjerne al overskydende forsegler på ydersiden af fairing block og skrog, så transduceren glider nemt gennem vandet. Transducer til montering i skrog med kerne uden fairing block Hvis skroghældningen på monteringsstedet ikke overstiger 5, kan du montere enheden uden fairing block. antirotationsboltene ved hjælp af en skabelon 3 Fastgør transducerhuset ordentligt i fordybningen på fairing block Â. Du bør følge disse instruktioner, hvis du ikke bruger fairing block eller isoleringspakning til montering af transduceren. 1 Tilpas den medfølgende transducerskabelon. 2 Vælg et monteringssted uden ujævnheder eller forhindringer. 3 Brug skabelonen til at markere placeringen af hullet til skaft 4 Hold et 25 mm (1 tomme) spadebor i lod, og bor hullet til transducerens skaft fra skrogets yderside. 5 Hold et bor på 9 mm ( 3 / 8 tomme) i lod, og bor hullerne til antirotationsboltene fra skrogets yderside. 6 Slib med sandpapir og rengør det inderste lag, kernen og det yderste lag omkring hullerne. 3

4 Påfør marineforsegler À rundt om skaftets nederste del og Installation af transduceren uden fairing block BEMÆRK: Hvis du installerer en transducer i et glasfiberskrog uden kerne, skal du undgå at overstramme møtrikkerne for ikke at beskadige skroget. 1 Påfør marineforsegler ved antirotationsboltenes og transducerskaftets Á base, og på transducerpladens sider Â, som skal have kontakt med skroget. Installationsvejledning til både med skrog uden kerne/fiberglasskrog Transducer til montering i et skrog uden kerne/ fiberglasskrog med fairing block Hvis bundrejsningsvinklen på monteringsstedet overstiger 5, bør du bruge fairing block ved montering af enheden. antirotationsboltene i et skrog uden kerne eller et fiberglasskrog Før du kan bore huller til antirotationsboltene, skal du bore et hul til transducerens skaft og tilskære fairing block (Tilskæring af fairing block). 2 Fra skrogets yderside skal du indføre transduceren gennem monteringshullet og fastgøre den på skroget. 3 Fra skrogets inderside skal du påføre den medfølgende ikkelimende 4 Fra skrogets inderside skal du ved hjælp af en bidetang eller en skruenøgle fastgøre den medfølgende skrogmøtrik på 35 mm Ã, 26 mm nylonpakskive Ä og 24 mm gummipakskive Å til transducerens skaft. Undgå at stramme skrogmøtrikken for hårdt. 5 Fra skrogets inderside skal du ved hjælp af en bidetang eller en skruenøgle fastgøre de medfølgende M8-møtrikker Æ og 8 mm nylonpakskiver til Undgå at stramme M8-møtrikkerne for hårdt. 6 Før forsegleren hærder, skal du fjerne al overskydende forsegler fra skrogets yderside, så transduceren glider nemt gennem vandet. Du skal følge disse instruktioner, når du bruger fairing block til montering af transduceren på en båd, som ikke har et skrog med glasfiberkerne. 1 Vælg et monteringssted uden ujævnheder eller forhindringer. 2 Brug skabelonen til at markere placeringen af hullet til skaft 3 Bor et 3 mm ( 1 / 8 tomme) forboringshul fra ydersiden på placeringen til transducerens skaft. 4 Hvis fartøjet har et skrog af fiberglas, skal du sætte afdækningstape over forboringshullerne, så fiberglasset ikke bliver beskadiget. 5 Hvis du har sat tape over forboringshullerne, skal du bruge en hobbykniv til at skære hul i tapen. 6 Hold et 25 mm (1 tomme) spadebor i lod, og bor et hul fra skrogets yderside på placeringen til transducerens skaft. 7 Slib med sandpapir, og rengør området omkring hullet. 8 Hold et bor på 9 mm ( 3 / 8 tomme) i lod, og bor hullerne til antirotationsboltene. 9 Slib med sandpapir, og rengør området omkring hullerne. Påfør marineforsegler À rundt om skaftets nederste del og 4

5 Installation af transducer med fairing block BEMÆRK: Hvis du installerer transduceren i et skrog med glasfiberkerne, skal du undgå at overstramme møtrikkerne for ikke at beskadige skroget. 1 Hvis antirotationsboltene À er installeret på transduceren, skal du fjerne dem. 2 Påfør marineforsegler ved antirotationsboltenes og transducerskaftets base Á. Transducer til montering i et skrog uden kerne/ fiberglasskrog uden fairing block Hvis skroghældningen på monteringsstedet ikke overstiger 5, kan du montere enheden uden fairing block. antirotationsboltene ved hjælp af en skabelon 3 Fastgør transducerhuset ordentligt i fordybningen på fairing block Â. 4 Påfør marineforsegler på forsiden af fairing block, som skal have kontakt med skroget. 5 Påfør marineforsegler på forsiden af støtteblokken Ã, som skal have kontakt med skrogets inderside. 6 Fra skrogets yderside skal du indføre transducerkablet Ä og transducerskaftet gennem monteringshullet. 7 Fra skrogets inderside skal du skubbe støtteblokken på transduceren og fastgøre den mod skrogets inderside. Fairing block og transducer skal være parallelle med kølen. 8 Fra skrogets inderside skal du påføre den medfølgende ikkelimende 9 Fra skrogets inderside skal du ved hjælp af en bidetang eller en skruenøgle fastgøre støtteblokken til transducerens skaft med den medfølgende 35 mm skrogmøtrik Å, 24 mm pakskive af gummi og 26 mm pakskive af nylon Æ. Undgå at stramme skrogmøtrikken for hårdt. 10Fra skrogets inderside skal du ved hjælp af en bidetang eller en skruenøgle fastgøre støtteblokken til antirotationsboltene med de medfølgende M8-møtrikker Ç og 8 mm pakskiver È. Undgå at stramme M8-møtrikkerne for hårdt. 11Før forsegleren hærder, skal du fjerne al overskydende forsegler på ydersiden af fairing block og skrog, så transduceren glider nemt gennem vandet. Du bør følge disse instruktioner, hvis du ikke bruger fairing block eller isoleringspakning til montering af transduceren. 1 Tilpas den medfølgende transducerskabelon. 2 Vælg et monteringssted uden ujævnheder eller forhindringer. 3 Brug skabelonen til at markere placeringen af hullet til skaft 4 Hold et 25 mm (1 tomme) spadebor i lod, og bor hullet til transducerens skaft fra skrogets yderside. 5 Hold et bor på 9 mm ( 3 / 8 tomme) i lod, og bor hullerne til antirotationsboltene fra skrogets yderside. 6 Slib med sandpapir og rengør det inderste lag, kernen og det yderste lag omkring hullerne. Påfør marineforsegler À rundt om skaftets nederste del og Installation af transduceren uden fairing block BEMÆRK: Hvis du installerer en transducer i et glasfiberskrog uden kerne, skal du undgå at overstramme møtrikkerne for ikke at beskadige skroget. 1 Påfør marineforsegler ved antirotationsboltenes og transducerskaftets Á base, og på transducerpladens sider Â, som skal have kontakt med skroget. 5

6 1 Vælg et monteringssted uden ujævnheder eller forhindringer. 2 Brug skabelonen til at markere placeringen af hullet til skaft 3 Bor et 3 mm ( 1 / 8 tomme) forboringshul fra ydersiden på placeringen til transducerens skaft. 4 Brug en 32 mm (1 1 / 4 tomme) hulsav, til at skære hullet til skaftet fra skrogets yderside. 5 Hold et bor på 13 mm (1/2 tomme) i lod, og bor hullerne til antirotationsboltene fra ydersiden. 6 Slib med sandpapir, og rengør området omkring hullerne. Påfør marineforsegler À rundt om skaftets nederste del og 2 Fra skrogets yderside skal du indføre transduceren gennem monteringshullet og fastgøre den på skroget. 3 Fra skrogets inderside skal du påføre den medfølgende ikkelimende 4 Fra skrogets inderside skal du ved hjælp af en bidetang eller en skruenøgle fastgøre den medfølgende skrogmøtrik på 35 mm Ã, 26 mm nylonpakskive Ä og 24 mm gummipakskive Å til transducerens skaft. Undgå at stramme skrogmøtrikken for hårdt. 5 Fra skrogets inderside skal du ved hjælp af en bidetang eller en skruenøgle fastgøre de medfølgende M8-møtrikker Æ og 8 mm nylonpakskiver til Undgå at stramme M8-møtrikkerne for hårdt. 6 Før forsegleren hærder, skal du fjerne al overskydende forsegler fra skrogets yderside, så transduceren glider nemt gennem vandet. Installation af transducer med fairing block 1 Fastgør bøsningerne À til antirotationsboltene Á og transducerens skaft Â. Installationsvejledning til både med metalskrog Transducer til montering i et skrog med kerne med fairing block Hvis bundrejsningsvinklen på monteringsstedet overstiger 5, bør du bruge fairing block ved montering af enheden. antirotationsboltene i et metalskrog Du skal følge disse instruktioner, når du bruger fairing block til montering af transduceren på en båd, som har et skrog af metal. 2 Påfør marineforsegler på bøsningerne og ved antirotationsboltenes og transducerskaftets base. 3 Fastgør transducerhuset ordentligt i fordybningen på fairing block Ã. 4 Påfør marineforsegler på den side af fairing block, som skal have kontakt med skroget. 6

7 5 Påfør marineforsegler på den side af fairing block Ä, som skal have kontakt med skroget. 6 Fra skrogets yderside skal du indføre transducerkablet Å og transducerhuset gennem monteringshullet. 7 Fra skrogets inderside skal du skubbe støtteblokken på transduceren og fastgøre den mod skroget. 8 Påfør den medfølgende ikke-limende blanding på det blottede transducerskaft 9 Fra skrogets inderside skal du ved hjælp af en bidetang fastgøre støtteblokken til transducerens skaft med den medfølgende 35 mm skrogmøtrik Æ, 26 mm pakskive af nylon og 24 mm pakskive af gummi Ç. 10Fra skrogets inderside skal du ved hjælp af en bidetang fastgøre støtteblokken til antirotationsboltene med de medfølgende M8-møtrikker È og 8 mm pakskiver É. 11Før forsegleren hærder, skal du fjerne al overskydende forsegler på ydersiden af fairing block og skrog, så transduceren glider nemt gennem vandet. Transducer til montering i et metalskrog uden fairing block Hvis skroghældningen på monteringsstedet ikke overstiger 5, kan du montere enheden uden fairing block. 9 Slib med sandpapir, og rengør området omkring hullerne. Installation af transduceren i metalskrog uden fairing block BEMÆRK: Hvis du installerer en transducer i et skrog af aluminium eller stål, skal du bruge den medfølgende isoleringsplade. 1 Fastgør bøsningerne À til antirotationsboltene Á. 2 Fastgør isoleringspladen  omhyggeligt til transduceren. antirotationsboltene ved hjælp af en skabelon Du bør følge disse instruktioner, hvis du ikke bruger fairing block til montering af transduceren. 1 Tilpas den medfølgende transducerskabelon. 2 Kontroller, om monteringsstedet har en ujævn overflade eller forhindringer i nærheden. 3 Vælg en funktion: Hvis monteringsoverfladen ikke har nogen ujævnheder eller forhindringer, skal du sørge for, at skabelonen passer til monteringsstedet på ydersiden af skroget og fastgøre skabelonen til monteringsstedet med tape. Hvis monteringsoverfladen har ujævnheder eller forhindringer i nærheden, eller hvis skabelonen ikke passer til monteringsstedet, skal du vælge en nyt monteringssted og gentage trin 2 og 3. 4 Brug skabelonen til at markere placeringen af hullet til skaft 5 Bor et 3 mm ( 1 / 8 tomme) forboringshul fra ydersiden på placeringen til transducerens skaft. 6 Brug en 32 mm (1 1 / 4 tomme) hulsav, til at skære hullet til skaftet fra skrogets yderside. 7 Hold et bor på 12 mm ( 1 / 2 tomme) i lod, og bor hullerne til antirotationsboltene fra skrogets yderside. 8 Fjern skabelonen fra monteringsstedet. 3 Påfør marineforsegler på transducerskaftets base à og antirotationsboltene samt på isoleringspladens sider, som skal have kontakt med skroget. BEMÆRK: Påfør tilstrækkeligt med marineforsegler på alle overflader for at sikre limningen mellem pladen og skroget, herunder en tæt forsegling langs kanten. 4 Fra skrogets yderside skal du indføre transduceren gennem monteringshullet og fastgøre den på skroget. 5 Fra skrogets inderside skal du påføre den medfølgende ikkelimende 6 Fra skrogets inderside skal du ved hjælp af en bidetang eller en skruenøgle fastgøre den medfølgende skrogmøtrik på 35 mm Ä, 26 mm nylonpakskive Å og 24 mm gummipakskive Æ til transducerens skaft. 7 Fra skrogets inderside skal du ved hjælp af en bidetang fastgøre de medfølgende M8-møtrikker Ç og 8 mm nylonpakskiver È til 8 Før forsegleren hærder, skal du fjerne al overskydende forsegler fra skrogets yderside, så transduceren glider nemt gennem vandet. Tilslutning af et transducerpar Før du tilslutter et transducerpar, skal du have været igennem alle øvrige installationsinstruktioner. Du kan tilslutte et transducerpar til ekkoloddet. 1 Tilslut hvert transducerkabel til én af de splittede kabelender på det medfølgende Y kabel. 2 Tilslut det resterende Y kabel til dit ekkolod. Installationsdiagram Du kan bruge dette diagram til at identificere tilslutningspunkterne fra dine transducere til netværket, strømmen og ekkoloddet vha. Y kablet. 7

8 Vare À Á Â Ã Beskrivelse Plotter Ekkolod Strømkilde Y kabel Vedligeholdelse Test af installationen BEMÆRK Du bør kontrollere båden for lækager, før du efterlader den i vandet i længere tid. Da det er nødvendigt med vand for at lede ekkolodssignalet, skal transduceren være under vand for at fungere korrekt. Du kan ikke få en dybde- eller distanceaflæsning, når transduceren ikke er under vand. Når du søsætter båden, skal du kontrollere den for lækager omkring de skruehuller, der blev lavet under vandlinjen. Ikke-forurenende maling Du skal male dig fartøj hver sjette måned med en vandbaseret ikke-forurenende maling for at forebygge korrosion på metalskroget og hæmme væksten af organismer, der kan påvirke fartøjets ydeevne og holdbarhed. BEMÆRK: Du må aldrig benytte ketonbaseret ikke-forurenende maling på fartøjet, da keton nedbryder mange typer plast og kan beskadige eller ødelægge din transducer. Rengøring af transduceren Der ophobes hurtigt begroning af vandplanter, og det kan reducere din enheds ydeevne. 1 Fjern begroningen med en blød klud og et mildt rengøringsmiddel. 2 Hvis der er meget begroning, skal du bruge en skuresvamp eller kittekniv til at fjerne det. 3 Tør enheden af med en tør klud. Garmin og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

Installationsvejledning til GSD 24/26

Installationsvejledning til GSD 24/26 Installationsvejledning til GSD 24/26 For at opnå den bedst mulige ydelse og undgå skader på din båd skal du installere Garmin GSD 24/26-enheden i henhold til den følgende vejledning. Professionelt udført

Læs mere

Installationsvejledning til GPSMAP 400/500-serien

Installationsvejledning til GPSMAP 400/500-serien Installationsvejledning til GPSMAP 400/500-serien Din plotter i GPSMAP 400/500-serien skal installeres korrekt i henhold til den følgende vejledning. Du skal bruge korrekte bolte, værktøj og monteringsudstyr.

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

nüvi 1690 lynstartvejledning

nüvi 1690 lynstartvejledning nüvi 1690 lynstartvejledning 0110229 Sådan ser din nüvi ud Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tænd/sluk-knap:

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Forerunner 10 Brugervejledning Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Installationsvejledning til GPSMAP 4000/5000-serien

Installationsvejledning til GPSMAP 4000/5000-serien Installationsvejledning til GPSMAP 4000/5000-serien Plotteren og GPS-antennen i GPSMAP 4000/5000-serien skal installeres korrekt i henhold til den følgende vejledning. Du skal bruge korrekte bolte, værktøj

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

EDGE 800. lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM

EDGE 800. lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM EDGE 800 lynstartvejledning GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKÆRM 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse

Læs mere

Dansk. Elektrisk Markise- Installationsvejledning. Generelt

Dansk. Elektrisk Markise- Installationsvejledning. Generelt Dansk Elektrisk Markise- Installationsvejledning Indhold Advarsel Det anbefales at markisen monteres af fagfolk. Kontakt en professionel montør til at montere markisen. 2,5m X 2,0m Markise** 8 x Ekspansionsbolte

Læs mere

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Se guiden Vigtige oplysninger

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Approach G6 Brugervejledning Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynstartvejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR Model:Y6 Brugervejledning 1 ID: ID: A 2 B A DANSK Polar kadence-sensor er beregnet til at måle kadence, dvs. pedalomdrejninger i minuttet, mens man cykler. Polar

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 2137 2170 2400 1900 3200 2800 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

nüvi 1490TV lynstartvejledning

nüvi 1490TV lynstartvejledning nüvi 1490TV lynstartvejledning Sådan ser din nüvi ud Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tv-antenne

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1

montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1 montana 600-serien lynstartvejledning til brug med modellerne 600, 650, 650t Lynstartvejledning til Montana 600-serien 1 Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige produkt.- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

Din brugermanual GARMIN GPSMAP 5208 http://da.yourpdfguides.com/dref/1173825

Din brugermanual GARMIN GPSMAP 5208 http://da.yourpdfguides.com/dref/1173825 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installation kun fase og mellemledning

Installation kun fase og mellemledning BRUGERVEJLEDNING ACelTIMER IP20 MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET EL-INSTALLATØR Installation kun fase og mellemledning Installation af en ACelTIMER Venligst sluk strømmen inden installationen KUN af

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Loungelampe

Robert Bosch GmbH. Loungelampe Loungelampe Skønt og afslappende Loungelampe Lys er vigtigt for stemningen. Denne coole kasse er en perfekt lampe til en behagelig og loungeagtig atmosfære. 1 Indledning Denne cool kasse er en perfekt

Læs mere

home connect guide Dansk - 1. udgave INSTALLATIONSGUIDE PRI_SDRAFT_C

home connect guide Dansk - 1. udgave INSTALLATIONSGUIDE PRI_SDRAFT_C home connect guide Dansk - 1. udgave INSTALLATIONSGUIDE PI_SDAFT_C indholdsfortegnelse HomeConnect guiden skal hjælpe brugere af kabel nettet med selv at tilkoble udstyr og fordele signaler i hjemmet,

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

Reparation og maling af vinduer og døre

Reparation og maling af vinduer og døre Reparation og maling af vinduer og døre Man starter med at undersøge vinduets tilstand - er tale om let rådangreb kan man bare lukke revnerne med tjærekit eller harpiksmasse. Er der derimod tale om kraftige

Læs mere

MONTERING AF PARABOLANTENNE

MONTERING AF PARABOLANTENNE MONTERING AF PARABOLANTENNE Vigtig information Vi anbefaler, du benytter dig af en autoriseret installatør, når du skal montere parabolantennen. Det kan være vanskeligt at finde den rette position uden

Læs mere

RINE MONTAGE VEJLEDNING FOR BÅDVINDUER. HD Marine Side: 1 2010-09-30 Holmehaven 18 2670 Greve

RINE MONTAGE VEJLEDNING FOR BÅDVINDUER. HD Marine Side: 1 2010-09-30 Holmehaven 18 2670 Greve MONTAGE VEJLEDNING FOR BÅDVINDUER HD Marine Side: 1 2010-09-30 INDHOLD 1. Indledning.... 3 1.1. Før du starter... 3 1.2. Udtagning af gamle vinduer... 4 1.2.1. Afrensning... 4 1.3. Tilpasning af hul...

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

Approach. S3 Brugervejledning. Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan

Approach. S3 Brugervejledning. Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan Approach S3 Brugervejledning Maj 2012 190-01467-36_0B Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt

Læs mere

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram.

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

+ 2,4 = Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder

+ 2,4 = Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder Hvis du bor i et hus med termovinduer, kan du selv udskifte ruderne (glasset) med A mærkede

Læs mere

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles DANISH DESIGN Denne model er i farven SØLV www.superroof.dk DK: Opmål 251 cm fra jorden og til overkanten af Befæstigelses

Læs mere

Installationsmanual Flydekontakt

Installationsmanual Flydekontakt Flydekontakt Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 2 VEDLIGEHOLDELSE... 3 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 3 BORTSKAFFELSE... 3 AKTIVERING OG TEST I ALARMSYSTEMET... 3 Side 1

Læs mere

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og FAVORIT 26_012 Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og holdbarhed og er designet, så det opfylder

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING DK1.1 PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed Velkommen Tak fordi du har valgt SkyEye GPS sporing med en Lommy Blue GPS-enhed. Din nye GPS sporings-enhed

Læs mere

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre.

Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Vejledning vedr. montering af facade døre og udadgående terrassedøre. Det er vigtigt at Deres nye vinduer og døre monteres korrekt, og ved at gennemgå nedennævnte vejledning har de et godt udgangspunkt

Læs mere

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 81 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 81, med Synlig

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

D udstyr MONTAGE VEJLEDNING FOR BÅDVINDUER. HD Bådudstyr Side: 1 2006-09-12 Holmehaven 18 2670 Greve

D udstyr MONTAGE VEJLEDNING FOR BÅDVINDUER. HD Bådudstyr Side: 1 2006-09-12 Holmehaven 18 2670 Greve MONTAGE VEJLENING FOR ÅVINUER H åd Side: 1 2006-09-12 INHOL 1. Indledning....3 1.1. Før du starter...3 1.2. Udtagning af gamle vinduer....3 1.2.1. Afrensning...4 1.3. Tilpasning af hul...4 1.4. Montage

Læs mere

Montering og Pleje af CaesarStone

Montering og Pleje af CaesarStone Montering og Pleje af CaesarStone bordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Side CaesarStone 2 Modtagelse 3 Montering 4 Fastgørelse

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Applikationsmanual Parkmaster F294 Sensorsæt til forkofangeren. DK installations- & konfigurationsguide

Applikationsmanual Parkmaster F294 Sensorsæt til forkofangeren. DK installations- & konfigurationsguide 911413 Applikationsmanual Parkmaster F294 Sensorsæt til forkofangeren DK installations- & konfigurationsguide Indholdsfortegnelse 1. Installationsværktøj.... 2. Kit indhold... 3. Sensor lakering... 4.

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

TOP RAILING. Glasværn Gelændersystemer

TOP RAILING. Glasværn Gelændersystemer TOP RAILING Glasværn Gelændersystemer MAB TOP RAILING SYSTEM -en rigtig løsning til ethvert formål! Top Railing Systemerne er det rigtige produkt valg, til alle værn løsninger, hvor æstetik, flot udseende,

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning VIGTIG INFORMATION: Læs monteringsanvisningen grundigt igennem inden montering. Følg anvisningerne i manualen og opbevar den til senere brug ADVARSEL VEDRØRENDE

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING. Plastik

GENEREL VEJLEDNING. Plastik GENEREL VEJLEDNING Plastik OPMÅLING Guide til opmåling af vinduer og døre Det er ikke så vanskeligt, som du måske tror, at tage mål til døre og vinduer. Hvis du følger denne vejledning, vil du opnå et

Læs mere

Glasbrudsdetektorer. GD 330 / GD 330-6 og GD 335 / GD 335-6

Glasbrudsdetektorer. GD 330 / GD 330-6 og GD 335 / GD 335-6 Glasbrudsdetektorer GD 330 / GD 330-6 og GD 335 / GD 335-6 samt limsæt GDK 100 Installationsvejledning Side 2 Glasbrudsdetektorer og tilbehør Generelt Glasbrudsdetektorerne fra Alarmcom er udstyrede med

Læs mere

GMR 18/24 GMR 18 HD/24 HD. radomer installationsvejledning

GMR 18/24 GMR 18 HD/24 HD. radomer installationsvejledning GMR 18/24 GMR 18 HD/24 HD radomer installationsvejledning 2007-2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397,8200

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere