Transducer til montering gennem skroget Installationsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Transducer til montering gennem skroget Installationsvejledning"

Transkript

1 Transducer til montering gennem skroget Installationsvejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Du er ansvarlig for sikker og forsigtig betjening af dit fartøj. Ekkoloddet er et værktøj, som gør dig mere opmærksom på vandet under din båd. Det fritager dig ikke for ansvaret for at holde øje med vandet omkring din båd, mens du navigerer. Hvis udstyret ikke installeres og vedligeholdes i henhold til disse instruktioner, kan det medføre personskader eller skader på udstyret. Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du borer, skærer eller sliber. BEMÆRK Når du borer eller skærer, skal du altid kontrollere, hvad der er på den anden side af overfladen. Dette udstyr bør installeres af en kvalificeret marinemontør. For at opnå den bedste ydelse og undgå skader på din båd skal du installere Garmin transduceren i henhold til denne vejledning. Læs hele installationsvejledningen, før du fortsætter med installationen. Hvis der opstår problemer under installationen, skal du kontakte Garmin produktsupport. Registrering af din enhed Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre vores onlineregistrering i dag. Gå til Opbevar den originale købskvittering eller en kopi af den på et sikkert sted. Kontakt til Garmin produktsupport Gå til for at få oplysninger om support i de enkelte lande. I USA skal du ringe på eller I Storbritannien skal du ringe på I Europa skal du ringe på +44 (0) Indlæsning af nyt software på et hukommelseskort Du skal kopiere softwareopdateringen til hukommelseskortet. 1 Indsæt et hukommelseskort i kortstikket på computeren. 2 Gå til 3 Vælg Download ved siden af Garmin Marine Network med SD-kort. 4 Læs og accepter betingelserne. 5 Vælg Download. 6 Hvis det er nødvendigt, vælger du Løb eller gem og åbn filen. 7 Hvis det er nødvendigt, vælger du det drev, der passer til hukommelseskortet, og vælger Næste > Afslut. Opdatering af enhedens software Før du kan opdatere softwaren, skal du have et hukommelseskort med softwareopdatering eller indlæse det nyeste software til et hukommelseskort. 1 Slå plotteren til. 2 Når skærmen Hjem vises, skal du indsætte hukommelseskortet i kortstikket. BEMÆRK: Instruktionerne til softwareopdatering vises kun, hvis enheden er helt opstartet, før kortet indsættes. 3 Følg instruktionerne på skærmen. 4 Vent nogle minutter, mens softwareopdateringsprocessen gennemføres. Enheden vender tilbage til normal drift, når opdateringen er fuldført. 5 Fjern hukommelseskortet. BEMÆRK: Hvis hukommelseskortet fjernes, før enheden er helt gennem opstartprocessen, er softwareopdateringen ikke fuldført. Nødvendigt værktøj Bor 3 mm bor ( 1 / 8 tomme) 9 mm bor ( 3 / 8 tomme) 13 mm bor ( 1 / 2 tomme) 25 mm spadebor (1 tomme) (fiberglasskrog) 29 mm spadebor (1 1 / 8 tomme) 32 mm spadebor (1 1 / 4 tomme) 32 mm hulsav (1 1 / 4 tomme) (metalskrog) Båndsav eller bordsav Bidetang eller skruenøgle Afdækningstape Marineforsegler Epoxy eller forsegler til det blotlagte inderste lag (skrog med fiberglaskerne) Om transduceren Transduceren sender og modtager lydbølger gennem vandet og transmitterer lydbølgeinformationer til din Garmin ekkolodsenhed. Overvejelser vedrørende monteringssted Juni 2015 Trykt i Taiwan _0B

2 På fartøjer med udenbordsmotor og hækmotor À skal transduceren monteres foran og tæt på motoren eller motorerne. På fartøjer med indenbords motor Á skal transduceren monteres foran og langt fra motorens propel og aksel. På fartøjer med trindelte skrog  skal transduceren monteres foran det første trin. På fartøjer med fuld køl Ã, skal transduceren monteres en smule på skrå, så den peger mod forstavnen, og ikke parallelt med centerlinjen. På fartøjer med finnekøl Ä, skal transduceren monteres mellem 25 til 75 cm (10 til 30 tommer) foran kølen og højest 10 cm (4 tommer) ved siden af centerlinjen. På fartøjer med deplacementskrog Å, skal transduceren monteres ca. 1 / 3 agter af vandlinjens længde på fartøjet fra boven, og mellem 150 til 300 mm (fra 6 til 12 tommer) ved siden af centerlinjen. Transduceren skal monteres parallelt med fartøjets forstavnhæk-akse. Undlad at placere den bag forstærkninger, fittings, vandindtag eller andet, der skaber luftbobler eller turbulens i vandet. Transduceren skal befinde sig i rent (turbulensfrit) vand for at fungere optimalt. Transduceren bør ikke monteres et sted, hvor den kan blive stødt ved søsætning, ophaling eller opbevaring. På fartøjer med ét drev må transduceren ikke monteres på linje med skruen. Transduceren kan forårsage kavitation, der kan forringe bådens ydeevne og beskadige skruen. På både med to drev skal transduceren monteres mellem drevene, hvis det er muligt. Vinkeltilskæring for fairing block En fairing block placerer enheden parallelt med vandlinjen, så ekkoloddet bliver mere nøjagtigt. Du skal måle skroghældningen for at fastslå, om en fairing block er nødvendig for at montere transduceren. Hvis skroghældningen på monteringsstedet overstiger 5, bør du bruge en fairing block ved montering af transduceren. Skroghældning Skroghældningen er vinklen mellem en vandret linje og bådens skrog på et enkelt punkt. Du kan måle skroghældningen med en vinkelmåler eller et digitalt vaterpas. Du kan også spørge bådproducenten om skroghældningen for det specifikke punkt på bådens skrog. BEMÆRK: En båd kan have flere skroghældninger, afhængig af skrogets form. Mål kun skroghældningen på det sted, hvor du planlægger at installere transduceren. Tilskæring af fairing block Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du borer, skærer eller sliber. 1 Fastgør fairing block til et stykke træ ved hjælp af træskruer. Træet bliver skærestyr for fairing block. 2 Mål skrogets bundrejsningsvinkel på monteringsstedet. 3 Vip bordsavsbladet À, så det passer med skroghældningen, og fastgør afskærmningen. 4 Placer fairing block på bordet, så skærestyret hviler mod afskærmningen Á, og vinklen svarer til vinklen på monteringsstedet. 5 Juster afskærmningen for at sikre, at fairing block har en minimumtykkelse på 13 mm ( 1 / 2 tomme). BEMÆRK: Den maksimale tilskæringsvinkel for fairing block er Tilskær fairing block. 7 Brug en fil eller et elektrisk værktøj til at forme fairing block efter skroget så nøjagtigt som muligt. 8 Brug den resterende del af fairing block som støtteblok indvendigt i skroget. Installationsvejledning til både med skrog med glasfiberkerne Transducer til montering i skrog med kerne med fairing block Hvis skroghældningen på monteringsstedet overstiger 5, skal du bruge en fairing block ved montering af enheden. Boring af hul til transducerens skaft og huller til antirotationsbolte i et skrog med glasfiberkerne Før du kan bore huller til antirotationsboltene, skal du bore et hul til transducerens skaft (Boring af hul til transducerens skaft og huller til antirotationsbolte i et skrog med glasfiberkerne) og tilskære fairing block (Tilskæring af fairing block). Kernen skal skæres og forsegles omhyggeligt, så der ikke siver vand ind. 1 Vælg et monteringssted uden ujævnheder eller forhindringer på overfladen. 2 Brug skabelonen til at markere placeringen af hullet til skaftet 3 Bor et føringshul på 3 mm ( 1 / 8 tomme) gennem skabelonen og skroget på placeringen af hullet til skaftet. 2

3 4 Sæt afdækningstape over forboringshullerne og området omkring dem på skrogets yderside, så fiberglasset ikke beskadiges. 5 Brug et bor på 25 mm (1 tomme) på placeringen af hullet til skaftet, og bor fra skrogets yderside gennem det yderste lag À, det inderste lag Á og kernen Â. 6 Slib med sandpapir og rengør det inderste lag, kernen og det yderste lag omkring hullet. 7 Forsegl det blotlagte inderste lag med epoxy Ã, og lad epoxyen hærde grundigt. 8 Hold et bor på 9 mm ( 3 / 8 tommer) i lod, og bor hullerne til antirotationsboltene fra ydersiden. 9 Slib med sandpapir, og rengør området omkring hullerne. Påfør marineforsegler À rundt om skaftets nederste del og Installation af transducer med fairing block BEMÆRK: Hvis du installerer transduceren i et skrog med glasfiberkerne, skal du undgå at overstramme møtrikkerne for ikke at beskadige skroget. 1 Hvis antirotationsboltene À er installeret på transduceren, skal du fjerne dem. 2 Påfør marineforsegler ved antirotationsboltenes og transducerskaftets base Á. 4 Påfør marineforsegler på forsiden af fairing block, som skal have kontakt med skroget. 5 Påfør marineforsegler på forsiden af støtteblokken Ã, som skal have kontakt med skrogets inderside. 6 Fra skrogets yderside skal du indføre transducerkablet Ä og transducerskaftet gennem monteringshullet. 7 Fra skrogets inderside skal du skubbe støtteblokken på transduceren og fastgøre den mod skrogets inderside. Fairing block og transducer skal være parallelle med kølen. 8 Fra skrogets inderside skal du påføre den medfølgende ikkelimende 9 Fra skrogets inderside skal du ved hjælp af en bidetang eller en skruenøgle fastgøre støtteblokken til transducerens skaft med den medfølgende 35 mm skrogmøtrik Å, 24 mm pakskive af gummi og 26 mm pakskive af nylon Æ. Undgå at stramme skrogmøtrikken for hårdt. 10Fra skrogets inderside skal du ved hjælp af en bidetang eller en skruenøgle fastgøre støtteblokken til antirotationsboltene med de medfølgende M8-møtrikker Ç og 8 mm pakskiver È. Undgå at stramme M8-møtrikkerne for hårdt. 11Før forsegleren hærder, skal du fjerne al overskydende forsegler på ydersiden af fairing block og skrog, så transduceren glider nemt gennem vandet. Transducer til montering i skrog med kerne uden fairing block Hvis skroghældningen på monteringsstedet ikke overstiger 5, kan du montere enheden uden fairing block. antirotationsboltene ved hjælp af en skabelon 3 Fastgør transducerhuset ordentligt i fordybningen på fairing block Â. Du bør følge disse instruktioner, hvis du ikke bruger fairing block eller isoleringspakning til montering af transduceren. 1 Tilpas den medfølgende transducerskabelon. 2 Vælg et monteringssted uden ujævnheder eller forhindringer. 3 Brug skabelonen til at markere placeringen af hullet til skaft 4 Hold et 25 mm (1 tomme) spadebor i lod, og bor hullet til transducerens skaft fra skrogets yderside. 5 Hold et bor på 9 mm ( 3 / 8 tomme) i lod, og bor hullerne til antirotationsboltene fra skrogets yderside. 6 Slib med sandpapir og rengør det inderste lag, kernen og det yderste lag omkring hullerne. 3

4 Påfør marineforsegler À rundt om skaftets nederste del og Installation af transduceren uden fairing block BEMÆRK: Hvis du installerer en transducer i et glasfiberskrog uden kerne, skal du undgå at overstramme møtrikkerne for ikke at beskadige skroget. 1 Påfør marineforsegler ved antirotationsboltenes og transducerskaftets Á base, og på transducerpladens sider Â, som skal have kontakt med skroget. Installationsvejledning til både med skrog uden kerne/fiberglasskrog Transducer til montering i et skrog uden kerne/ fiberglasskrog med fairing block Hvis bundrejsningsvinklen på monteringsstedet overstiger 5, bør du bruge fairing block ved montering af enheden. antirotationsboltene i et skrog uden kerne eller et fiberglasskrog Før du kan bore huller til antirotationsboltene, skal du bore et hul til transducerens skaft og tilskære fairing block (Tilskæring af fairing block). 2 Fra skrogets yderside skal du indføre transduceren gennem monteringshullet og fastgøre den på skroget. 3 Fra skrogets inderside skal du påføre den medfølgende ikkelimende 4 Fra skrogets inderside skal du ved hjælp af en bidetang eller en skruenøgle fastgøre den medfølgende skrogmøtrik på 35 mm Ã, 26 mm nylonpakskive Ä og 24 mm gummipakskive Å til transducerens skaft. Undgå at stramme skrogmøtrikken for hårdt. 5 Fra skrogets inderside skal du ved hjælp af en bidetang eller en skruenøgle fastgøre de medfølgende M8-møtrikker Æ og 8 mm nylonpakskiver til Undgå at stramme M8-møtrikkerne for hårdt. 6 Før forsegleren hærder, skal du fjerne al overskydende forsegler fra skrogets yderside, så transduceren glider nemt gennem vandet. Du skal følge disse instruktioner, når du bruger fairing block til montering af transduceren på en båd, som ikke har et skrog med glasfiberkerne. 1 Vælg et monteringssted uden ujævnheder eller forhindringer. 2 Brug skabelonen til at markere placeringen af hullet til skaft 3 Bor et 3 mm ( 1 / 8 tomme) forboringshul fra ydersiden på placeringen til transducerens skaft. 4 Hvis fartøjet har et skrog af fiberglas, skal du sætte afdækningstape over forboringshullerne, så fiberglasset ikke bliver beskadiget. 5 Hvis du har sat tape over forboringshullerne, skal du bruge en hobbykniv til at skære hul i tapen. 6 Hold et 25 mm (1 tomme) spadebor i lod, og bor et hul fra skrogets yderside på placeringen til transducerens skaft. 7 Slib med sandpapir, og rengør området omkring hullet. 8 Hold et bor på 9 mm ( 3 / 8 tomme) i lod, og bor hullerne til antirotationsboltene. 9 Slib med sandpapir, og rengør området omkring hullerne. Påfør marineforsegler À rundt om skaftets nederste del og 4

5 Installation af transducer med fairing block BEMÆRK: Hvis du installerer transduceren i et skrog med glasfiberkerne, skal du undgå at overstramme møtrikkerne for ikke at beskadige skroget. 1 Hvis antirotationsboltene À er installeret på transduceren, skal du fjerne dem. 2 Påfør marineforsegler ved antirotationsboltenes og transducerskaftets base Á. Transducer til montering i et skrog uden kerne/ fiberglasskrog uden fairing block Hvis skroghældningen på monteringsstedet ikke overstiger 5, kan du montere enheden uden fairing block. antirotationsboltene ved hjælp af en skabelon 3 Fastgør transducerhuset ordentligt i fordybningen på fairing block Â. 4 Påfør marineforsegler på forsiden af fairing block, som skal have kontakt med skroget. 5 Påfør marineforsegler på forsiden af støtteblokken Ã, som skal have kontakt med skrogets inderside. 6 Fra skrogets yderside skal du indføre transducerkablet Ä og transducerskaftet gennem monteringshullet. 7 Fra skrogets inderside skal du skubbe støtteblokken på transduceren og fastgøre den mod skrogets inderside. Fairing block og transducer skal være parallelle med kølen. 8 Fra skrogets inderside skal du påføre den medfølgende ikkelimende 9 Fra skrogets inderside skal du ved hjælp af en bidetang eller en skruenøgle fastgøre støtteblokken til transducerens skaft med den medfølgende 35 mm skrogmøtrik Å, 24 mm pakskive af gummi og 26 mm pakskive af nylon Æ. Undgå at stramme skrogmøtrikken for hårdt. 10Fra skrogets inderside skal du ved hjælp af en bidetang eller en skruenøgle fastgøre støtteblokken til antirotationsboltene med de medfølgende M8-møtrikker Ç og 8 mm pakskiver È. Undgå at stramme M8-møtrikkerne for hårdt. 11Før forsegleren hærder, skal du fjerne al overskydende forsegler på ydersiden af fairing block og skrog, så transduceren glider nemt gennem vandet. Du bør følge disse instruktioner, hvis du ikke bruger fairing block eller isoleringspakning til montering af transduceren. 1 Tilpas den medfølgende transducerskabelon. 2 Vælg et monteringssted uden ujævnheder eller forhindringer. 3 Brug skabelonen til at markere placeringen af hullet til skaft 4 Hold et 25 mm (1 tomme) spadebor i lod, og bor hullet til transducerens skaft fra skrogets yderside. 5 Hold et bor på 9 mm ( 3 / 8 tomme) i lod, og bor hullerne til antirotationsboltene fra skrogets yderside. 6 Slib med sandpapir og rengør det inderste lag, kernen og det yderste lag omkring hullerne. Påfør marineforsegler À rundt om skaftets nederste del og Installation af transduceren uden fairing block BEMÆRK: Hvis du installerer en transducer i et glasfiberskrog uden kerne, skal du undgå at overstramme møtrikkerne for ikke at beskadige skroget. 1 Påfør marineforsegler ved antirotationsboltenes og transducerskaftets Á base, og på transducerpladens sider Â, som skal have kontakt med skroget. 5

6 1 Vælg et monteringssted uden ujævnheder eller forhindringer. 2 Brug skabelonen til at markere placeringen af hullet til skaft 3 Bor et 3 mm ( 1 / 8 tomme) forboringshul fra ydersiden på placeringen til transducerens skaft. 4 Brug en 32 mm (1 1 / 4 tomme) hulsav, til at skære hullet til skaftet fra skrogets yderside. 5 Hold et bor på 13 mm (1/2 tomme) i lod, og bor hullerne til antirotationsboltene fra ydersiden. 6 Slib med sandpapir, og rengør området omkring hullerne. Påfør marineforsegler À rundt om skaftets nederste del og 2 Fra skrogets yderside skal du indføre transduceren gennem monteringshullet og fastgøre den på skroget. 3 Fra skrogets inderside skal du påføre den medfølgende ikkelimende 4 Fra skrogets inderside skal du ved hjælp af en bidetang eller en skruenøgle fastgøre den medfølgende skrogmøtrik på 35 mm Ã, 26 mm nylonpakskive Ä og 24 mm gummipakskive Å til transducerens skaft. Undgå at stramme skrogmøtrikken for hårdt. 5 Fra skrogets inderside skal du ved hjælp af en bidetang eller en skruenøgle fastgøre de medfølgende M8-møtrikker Æ og 8 mm nylonpakskiver til Undgå at stramme M8-møtrikkerne for hårdt. 6 Før forsegleren hærder, skal du fjerne al overskydende forsegler fra skrogets yderside, så transduceren glider nemt gennem vandet. Installation af transducer med fairing block 1 Fastgør bøsningerne À til antirotationsboltene Á og transducerens skaft Â. Installationsvejledning til både med metalskrog Transducer til montering i et skrog med kerne med fairing block Hvis bundrejsningsvinklen på monteringsstedet overstiger 5, bør du bruge fairing block ved montering af enheden. antirotationsboltene i et metalskrog Du skal følge disse instruktioner, når du bruger fairing block til montering af transduceren på en båd, som har et skrog af metal. 2 Påfør marineforsegler på bøsningerne og ved antirotationsboltenes og transducerskaftets base. 3 Fastgør transducerhuset ordentligt i fordybningen på fairing block Ã. 4 Påfør marineforsegler på den side af fairing block, som skal have kontakt med skroget. 6

7 5 Påfør marineforsegler på den side af fairing block Ä, som skal have kontakt med skroget. 6 Fra skrogets yderside skal du indføre transducerkablet Å og transducerhuset gennem monteringshullet. 7 Fra skrogets inderside skal du skubbe støtteblokken på transduceren og fastgøre den mod skroget. 8 Påfør den medfølgende ikke-limende blanding på det blottede transducerskaft 9 Fra skrogets inderside skal du ved hjælp af en bidetang fastgøre støtteblokken til transducerens skaft med den medfølgende 35 mm skrogmøtrik Æ, 26 mm pakskive af nylon og 24 mm pakskive af gummi Ç. 10Fra skrogets inderside skal du ved hjælp af en bidetang fastgøre støtteblokken til antirotationsboltene med de medfølgende M8-møtrikker È og 8 mm pakskiver É. 11Før forsegleren hærder, skal du fjerne al overskydende forsegler på ydersiden af fairing block og skrog, så transduceren glider nemt gennem vandet. Transducer til montering i et metalskrog uden fairing block Hvis skroghældningen på monteringsstedet ikke overstiger 5, kan du montere enheden uden fairing block. 9 Slib med sandpapir, og rengør området omkring hullerne. Installation af transduceren i metalskrog uden fairing block BEMÆRK: Hvis du installerer en transducer i et skrog af aluminium eller stål, skal du bruge den medfølgende isoleringsplade. 1 Fastgør bøsningerne À til antirotationsboltene Á. 2 Fastgør isoleringspladen  omhyggeligt til transduceren. antirotationsboltene ved hjælp af en skabelon Du bør følge disse instruktioner, hvis du ikke bruger fairing block til montering af transduceren. 1 Tilpas den medfølgende transducerskabelon. 2 Kontroller, om monteringsstedet har en ujævn overflade eller forhindringer i nærheden. 3 Vælg en funktion: Hvis monteringsoverfladen ikke har nogen ujævnheder eller forhindringer, skal du sørge for, at skabelonen passer til monteringsstedet på ydersiden af skroget og fastgøre skabelonen til monteringsstedet med tape. Hvis monteringsoverfladen har ujævnheder eller forhindringer i nærheden, eller hvis skabelonen ikke passer til monteringsstedet, skal du vælge en nyt monteringssted og gentage trin 2 og 3. 4 Brug skabelonen til at markere placeringen af hullet til skaft 5 Bor et 3 mm ( 1 / 8 tomme) forboringshul fra ydersiden på placeringen til transducerens skaft. 6 Brug en 32 mm (1 1 / 4 tomme) hulsav, til at skære hullet til skaftet fra skrogets yderside. 7 Hold et bor på 12 mm ( 1 / 2 tomme) i lod, og bor hullerne til antirotationsboltene fra skrogets yderside. 8 Fjern skabelonen fra monteringsstedet. 3 Påfør marineforsegler på transducerskaftets base à og antirotationsboltene samt på isoleringspladens sider, som skal have kontakt med skroget. BEMÆRK: Påfør tilstrækkeligt med marineforsegler på alle overflader for at sikre limningen mellem pladen og skroget, herunder en tæt forsegling langs kanten. 4 Fra skrogets yderside skal du indføre transduceren gennem monteringshullet og fastgøre den på skroget. 5 Fra skrogets inderside skal du påføre den medfølgende ikkelimende 6 Fra skrogets inderside skal du ved hjælp af en bidetang eller en skruenøgle fastgøre den medfølgende skrogmøtrik på 35 mm Ä, 26 mm nylonpakskive Å og 24 mm gummipakskive Æ til transducerens skaft. 7 Fra skrogets inderside skal du ved hjælp af en bidetang fastgøre de medfølgende M8-møtrikker Ç og 8 mm nylonpakskiver È til 8 Før forsegleren hærder, skal du fjerne al overskydende forsegler fra skrogets yderside, så transduceren glider nemt gennem vandet. Tilslutning af et transducerpar Før du tilslutter et transducerpar, skal du have været igennem alle øvrige installationsinstruktioner. Du kan tilslutte et transducerpar til ekkoloddet. 1 Tilslut hvert transducerkabel til én af de splittede kabelender på det medfølgende Y kabel. 2 Tilslut det resterende Y kabel til dit ekkolod. Installationsdiagram Du kan bruge dette diagram til at identificere tilslutningspunkterne fra dine transducere til netværket, strømmen og ekkoloddet vha. Y kablet. 7

8 Vare À Á Â Ã Beskrivelse Plotter Ekkolod Strømkilde Y kabel Vedligeholdelse Test af installationen BEMÆRK Du bør kontrollere båden for lækager, før du efterlader den i vandet i længere tid. Da det er nødvendigt med vand for at lede ekkolodssignalet, skal transduceren være under vand for at fungere korrekt. Du kan ikke få en dybde- eller distanceaflæsning, når transduceren ikke er under vand. Når du søsætter båden, skal du kontrollere den for lækager omkring de skruehuller, der blev lavet under vandlinjen. Ikke-forurenende maling Du skal male dig fartøj hver sjette måned med en vandbaseret ikke-forurenende maling for at forebygge korrosion på metalskroget og hæmme væksten af organismer, der kan påvirke fartøjets ydeevne og holdbarhed. BEMÆRK: Du må aldrig benytte ketonbaseret ikke-forurenende maling på fartøjet, da keton nedbryder mange typer plast og kan beskadige eller ødelægge din transducer. Rengøring af transduceren Der ophobes hurtigt begroning af vandplanter, og det kan reducere din enheds ydeevne. 1 Fjern begroningen med en blød klud og et mildt rengøringsmiddel. 2 Hvis der er meget begroning, skal du bruge en skuresvamp eller kittekniv til at fjerne det. 3 Tør enheden af med en tør klud. Garmin og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Installationsvejledning til GHP 12

Installationsvejledning til GHP 12 Vigtige sikkerhedsoplysninger Installationsvejledning til GHP 12 Denne version er skrevet til softwareversion 2.2 af GHP 12, hvori kompatibilitet med solenoid-drevenheder blev tilføjet. For at opnå den

Læs mere

EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning

EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER. brugervejledning EDGE 500 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning 2010-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Læs mere

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Forerunner 10 Brugervejledning Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan

Approach. G6 Brugervejledning. Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Approach G6 Brugervejledning Januar 2012 190-01430-36_0A Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Dakota 10 og 20 brugervejledning

Dakota 10 og 20 brugervejledning Dakota 10 og 20 brugervejledning 2009 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020 Fax

Læs mere

nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan

nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan nüvi 30/40/50 brugervejledning August 2011 190-01336-36_0A Trykt i Taiwan 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres,

Læs mere

INSTALLATIONS- GUIDE TIL KØKKEN 12_014

INSTALLATIONS- GUIDE TIL KØKKEN 12_014 INSTALLATIONS- GUIDE TIL KØKKEN 12_014 Trinvis guide til korrekt installation af dit nye køkken Denne brochure er din guide til selv at forberede og installere dit nye køkken. Her får du tips og idéer,

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

hp psc1310 series all-in-one

hp psc1310 series all-in-one hp psc1310 series all-in-one brugervejledning hp psc1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Gengivelse, tilretning eller

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

etrex brugervejledning Modeller: 10, 20, 30

etrex brugervejledning Modeller: 10, 20, 30 etrex brugervejledning Modeller: 10, 20, 30 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til loven om ophavsret må denne brugervejledning ikke kopieres, helt eller

Læs mere

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005)

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005) COROB TM Biaxo Blander Brugsanvisning Version 1.0 RD (2005) CPS Color Equipment Oy COROB TM Biaxo Brugsanvisning Version 1/05 COPYRIGHT 2005, CPS Color Alle rettigheder forbeholdt Enhver form for kopiering

Læs mere

Forerunner. 910XT brugervejledning. Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan

Forerunner. 910XT brugervejledning. Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan Forerunner 910XT brugervejledning Maj 2014 190-01371-36_0D Trykt i Taiwan 2011-2014 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til loven om ophavsret må denne brugervejledning

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK

NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK VELKOMMEN Tak fordi du har købt en Bontrager NODE computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Læs venligst denne manual omhyggeligt.

Læs mere

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om denne maskine Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef Udgave 12 - juli 2013 Forord Tips og tricks er IKKE en norm for montagen, men anviser mulige løsninger på de udfordringer, man kan komme ud for under montagen. Denne publication er en anvisning og viser

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

TomTom Online-vejledning

TomTom Online-vejledning TomTom Online-vejledning Indhold Æskens indhold 7 Æskens indhold... 7 Læs dette først 8 Placering af enheden... 8 Montering i bilen... 8 Tænd og sluk... 9 Opsætning... 9 GPS-modtagelse... 9 Stik til micro-sd-kort...

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING DK BRUGSANVISNING Udpakning. Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. ECO pumpeserien er fremstillet på baggrund af den nyeste innovation og tekniske udvikling indenfor pumper, og

Læs mere

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret. Ophavsret og licens Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er

Læs mere