IECC - International Chess Club. International Skak Klub. Danish Guidelines Translated by Jakob Kamp Jensen and Kim Ulriksen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IECC - International Email Chess Club. International e-mail Skak Klub. Danish Guidelines Translated by Jakob Kamp Jensen and Kim Ulriksen."

Transkript

1 IECC - International Chess Club. International Skak Klub Danish Guidelines Translated by Jakob Kamp Jensen and Kim Ulriksen. I tilfælde af uenigheder vedr. oversættelser af IECC retningslinier, vil embedsmænd altid bruge den originale engelske version. Skulle der findes flertydigheder mellem den engelske version og en oversættelse på et andet sprog, vil den engelske version være gældende. IECC retningslinier Sidst oversat: 14. oktober 2009 Bemærk venligst: Ingen retningslinier kan dække enhver mulig begivenhed og disse retningslinier er ikke anderledes. Der vil, fra tid til anden, opstå tilfælde hvor der er uenighed mellem spillere, hvilket ikke er præciseret i disse retningslinier. I sådanne tilfælde, vil dommeren eller TD'en (turneringsdirektør), alt efter hvem der tager sig af uenigheden, træffe en beslutning i ånd med disse retningslinier og etableret praksis og procedurer, der tidligere har vist sig acceptable og retfærdige. Dette kan nogen gange involvere at erklære et resultat, i et parti der ikke er afsluttet, eller at gøre brug af en praktik, der ikke er præciseret i disse retningslinier. Ethvert medlem der er utilfreds med en given beslutning kan skrive til Bestyrelsen, det højeste beslutningsorgan i klubben, på og forklare sagens detaljer og årsagen til uenigheden. De følgende retningslinier gælder kun for partier spillet inden for IECC. IECC internationale hold begivenheder har andre retningslinier, der er opnået enighed om mellem holdene før starten af hver turnering. For yderligere information se vores Team side på : 1. IECC 1.1 The International Chess Club (IECC) tilbyder skakspillere på alle niveauer muligheden for at spille ratede skak partier med mennesker over hele verden i et venligt miljø. 1.2 Medlemskab er gratis. Dog, for at sikre IECC's fremtid, opfordrer vi medlemmer til at tilbyde deres tjenester. Hvis du er interesseret i påtage dig frilligt arbejde så udfyld venligst ansøgningsskemaet på vores web site Engelsk er det officielle sprog i IECC såvel som I andre internationale skak klubber. Selv om IECC retningslinierne er tilgængelige i flere sprog, og staben bestræber sig på effektivt at kommunikere med ikke-engelsktalende medlemmer så meget som muligt, er staben ikke ansvarlig for ikke-engelsktalende medlemmers misforståelser af meddelelser sendt til dem, lige som staben ikke er forpligtet til at oversætte meddelelser skrevet i andre sprog end engelsk. Derfor er det ikkeengelsktalende medlemmers ansvar at sikre sig, deres meddelelser er klart forstået af staben. 2. Indmelding i IECC 2.1 For at blive medlem af IECC, skal du udfylde indtastnings-felterne på denne hjemmeside

2 2.2 Ved optagelse i IECC får hvert medlem et unikt identifikationsnummer, som gør det muligt for klubben at varetage medlemskabet på ordentlig vis. Derfor skal alle, der ansøger om optagelse eller genoptagelse i klubben, opgive sit fornavn og efternavn og informere New Member Department om et hvert tidligere medlemskab. 2.3 IECC tillader ikke brug af alias (dæknavn) i ansøgningen til klubben. 3. Adfærd 3.1 Spillere der trækker sig fra en kamp skal oplyse deres modspillere og TD herom. 3.2 Medlemmer må ikke involvere sig i aktiviteter, der kan bringe klubben i miskredit. 3.3 Dine modstandere og IECC personale skal behandles høfligt. 3.4 Medlemmer skal svare prompte på forespørgsler fra IECC personale adresser anskaffet som medlem af IECC er til brug i forbindelse med skak og skal behandles som fortrolige. Brugen af anskaffede adresser til ethvert andet formål, med mindre det er godkendt af bestyrelsen, er udtrykkeligt forbudt. 3.6 Alle s sendt i IECC ærinde skal være i almindelig tekst, for at minimere risikoen for at sende computer vira. Af samme årsag bør vedhæftede filer ikke sendes til IECC medlemmer uden deres forudgående kendskab og accept. 3.7 Alle meddelelser vedrørende IECC konkurrencer eller andet vedrørende klubben skal indeholde afsenderes navn og/eller adresse (således at dette er synligt, uden at modtageren behøver at åbne meddelelsen) og bør normalt stå i Fra afsnittet i ens header. Dette fremmer kommunikationen i klubben og mindsker bekymringen for at åbne meddelelser indeholdende virus eller andet skadeligt indhold. 3.8 Medlemmer af IECC er ansvarlige for at deres adresse er anvendelig. Hvis et medlem ikke kan kontaktes, kan konsekvensen heraf i nogle tilfælde blive en afgørelse om tab af partier. 3.9 Ethvert brud på ovenstående regler kan reslutere i tabt medlemskab. 4. Ændring af adresse 4.1 Hvis du skifter adresse, bedes du meddele det til klubbens administration via indtastningsfelterne på med oplysninger om både den nye adresse og den tidligere adresse, som ønskes slettet. 4.2 Samtidig bedes du sende en med din nye adresse, til dem du spiller imod og til lederne af de discipliner, som du deltager I, via 5. Rating Bemærk venligst, at for at parre modstandere opdeles turneringer normalt i specifikke rating IECC retningslinier Oktober Side 2

3 kategorier, således at medlemmer normalt bliver parret mod modstandere med lige evner, som regel inden for en 200 point rating forskel. Undtagelser er Thematics og åbne Schweizer turneringer, som er åbne turneringer, hvor spillere med signifikant ratingforskel kan blive parret mod hinanden. Hvis et medlems IECC rating findes at være betydeligt inkorrekt, er det muligt at foretage en justering. Turneringsdirektørerne vil være eneste dommere over, hvad "betydeligt inkorrekt" er og kan beslutte en ny rating, hvis det findes passende. Enhver justering vil kun finde sted på opfordring eller med godkendelse af vedkommende medlem. I tilfælde af en rating justering vil vedkommende medlem blive trukket ud af enhver turnering, hvor den nye rating vil gøre medlemmet ukvalificeret. Resultater og rating af partier allerede afsluttet vil ikke blive ændret i IECC databasen; dog, for intern administration (krydstabeller mm.) af turneringer hvor medlemmet udgår, bør alle partier med pågældende medlem erklæres ugyldige. 6. Turneringer IECC tilbyder mange former for skak konkurrence: - Et-parti turnering Et enkelt parti mod en modstander. - To-parti/Trio turneringer To simultane partier mod en modstander - et som hvid og et som sort, eller fire simultane partier mod to modstandere - to som hvid og to som sort. - Knockout turneringer 8 spillere, 5 rating grupper. Runde 1: 8 spillere parres i 2-parti kampe. Runde 2: 4 overlevende parres i 2-parti kampe. Runde 3: 2 overlevende parres i en 2-parti kamp. I tilfælde af remis, avancerer den lavest ratede spiller. - Class Rating turneringer i 8 kategorier 5 spillere i en enkelt runde. Turneringsvindere vinder retten til at deltage i én turnering i klassen et niveau over inden for et år uanset deres rating på det tidspunkt. - Schweizer turneringer Åbne turneringer: Alle ratings, omkring 24 spillere, 4 runder (alle runder spilles én af gangen). - Pyramide stige-udfordring Åbne udfordringer af højere positionerede spillere. Position vindes gennem partier og ikke rating. - Tema parti duo eller trio I en duo, hver enkel 2-parti turnering spilles. I en trio deltager hver spiller i to 2-parti turneringer. - IECC mod internationale hold For yderligere information om hold turneringer, samt hvordan man deltager, hvem man kontakter og detaljer om hold turneringsretningslinier, se venligst vores Team Events side på :- PARTIER I ALLE OVENSTÅENDE TURNERINGER RATES. IECC retningslinier Oktober Side 3

4 7. Regler for spil/tidskontrol 7.1 Spillere tillades at konsultere skak publikationer og litteratur i trykt eller elektronisk form. Enhver anden form for assistance, enten fra en anden person eller ved brug af skak motorer i skak programmer til at foretage træk i et parti, er forbudt. 7.2 Alle beregninger af din reflektionstid baseres på din lokale dato for modtagelse og afsendelse. 7.3 Reflektionstid er antallet af dage fra datoen, hvor et lovligt træk bliver tilgængeligt for dig på din server indtil, og inklusive, datoen du svarer din modstander med et lovligt træk. For eksempel: Hvis din modstanders træk er tilgængeligt for dig på din server d. 4. juli og du svarer d. 4. juli, akkumulerer du nul dages reflektionstid; eller, hvis du svarer d. 5. juli, akkumulerer du én dags reflektionstid; eller, hvis du svarer d. 6. juli har du akkumuleret to dages reflektionstid. 7.4 IECC tidskontrol er 10 følgende træk i 30 dage af din egen reflektionstid. 10 følgende træk repræsenterer træk 1-10, 2-11, 3-12 osv. 7.5 Du må IKKE overskride 10 dage af din egen reflektionstid på ét enkelt træk. 7.6 Betingede ("hvis") træk er tilladt. (a) Tilbud om betingede træk er bindende, indtil modtageren foretager et andet træk end det tilbudte. (b) Tid beregnes ikke for accepterede "hvis" (betingede) træk. (c) Overskridelser af tidsgrænsen kan hverken undgås eller forårsages af betingede træk. Reflektionstiden lægges til afsenderens første træk i en serie af betingede træk og til modtagerens svartræk til det sidste betingede træk accepteret. 7.7 Ethvert sendt lovligt træk, inklusive accepterede betingede træk, er bindende. Fejlagtig eller manglende angivelse af skak eller slag, eller enhver anden skrive- eller typografisk fejl, invaliderer ikke det sendte træk. For eksempel, hvis en spiller sender trækket Bxc4+ og løberen legalt kan flytte til c4, selv hvis trækket ikke slår en brik og ikke sætter skak, er det stadig et bindende legalt træk, og løberen skal flytte til c Hvis et sendt træk er illegalt eller flertydigt, enten i sig selv eller som del af et betinget træk, skal dette træk henvises til afsenderen til umiddelbar korrektion, men uden forpligtelse til at flytte vedrørende brik. Hvis et illegalt eller flertydigt træk sendes for sig selv eller som del af et betinget træk, er trækkene umiddelbart før det illegale eller flertydige træk bindende. Den overtrædende spiller skal tillægges 1 yderligere dag reflektionstid og det illegale eller flertydige træk skal korrigeres uden forsinkelse. 7.9 Hvis det, i løbet af et parti, opdages at et illegalt træk er forblevet uopdaget, vender positionen tilbage til positionen umiddelbart før det illegale træk, og partiet fortsætter fra denne position. Hvis det, i løbet af et parti, opdages at et flertydigt træk er forblevet uopdaget, vender positionen tilbage til det flertydige træk, som skal præciseres uden forsinkelse, og partiet fortsætter herfra. Der idømmes ingen straf til den ene eller den anden spiller, såfremt korrektionen eller præciseringen dømmes at være udført af den overtrædende spiller uden forsinkelse. IECC retningslinier Oktober Side 4

5 7.10 Hvis en spiller overskrider 30 dages betænkningstid for 10 fortløbende træk bliver spillet og beregningen af betænkningstid suspenderet. Senior dommeren skal straks underrettes via webformularen på Hvis en spiller ikke har hørt fra sin modstander inden 5 dage efter fremsendelse af sit sidste træk, skal dette fremsendes igen. Hvis der ikke modtages et træk eller en tilfredsstillende forklaring og begge de følgende betingelser er opfyldt: - Der er gået mere end 10 dagen siden fremsendelse af det sidste træk og - der er gået mere end 5 dage siden genfremsendelse af det sidste træk skal spilleren sende en anmodning om en voldgift via web-formularen på 8. Tilladt fravær 8.1 Alt fravær skal meddeles i forvejen via til dem du spiller imod og til administrationsafdelingen via indtastnings-felterne på Administrationsafdelingen laver hver uge en liste over meddelte fravær, der sendes til alle klubbens stab og lægges ud på hjemmesiden til alle medlemmers orientering. 8.2 Fravær straffes ikke i turneringer med kun 2 spillere, såfremt begge er enige om fraværperiodens omfang, dog må den ikke overskride 6 måneder. Ethvert fravær over 6 måneder resulterer i annullering af partiet eller at partiet tabes. Modspilleren eller turneringsdirektøren kan påberåbe sig tabt parti, mens annullering af partiet er turneringsdirektørens ret. 8.3 Fravær uden straf gives til medlemmer, der deltager i turneringer med mere end 2 spillere, ved normale årlige ferier eller korte forretningsmæssige afbrydelser, dog aldrig over 30 dage pr. parti. Yderligere fravær er et skøn for turneringsdirektøren, der vil tage turneringens status og behovet for at afslutte turneringen inden for en rimelig tidshorisont i betragtning, for ikke at lade andre spillere i turneringen vente længere end turneringsdirektøren finder rimeligt. Turneringsdirektørens beslutning er afgørende. 8.4 Under en tilladt fraværsperiode stoppes begge spilleres tidskontrol frem til datoen, den fraværende har angivet som værende tilbage. Træk der sendes i denne periode vil ikke have effekt på tidskontrollen. 9. Inaktivitet Alle medlemmer, som har været inaktive i mere end 3 år, bliver fjernet fra listen over aktive medlemmer på IECCs hjemmeside. De kan dog stadig anmode om nye spil, så snart de ønsker det. 10. Forsendelse af træk Alle anordninger og metoder må bruges til forsendelse af træk som under følgende betingelser: IECC retningslinier Oktober Side 5

6 10.1 Spillerne SKAL bruge "short form English algebraic notation" som vist herunder: 1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 e6 4.Nf3 c5 5.b3 Nc6 6.Be3 cxd Spillets "PGN header" og hele træklisten skal altid inkluderes, når det er muligt, som i tilfældet med computere og de fleste nyere mobiltelefoner. Der kan dog være tilfælde, hvor dette ikke er muligt, hvilket kan være tilfældet med en ældre mobiltelefon. I sådanne tilfælde skal der som minimum være en korrekt gengivelse af det sidste træk, hvilket er nødvendigt for, at afsenderens træk er gyldigt Det anbefales, at Emne-linjen i alle indeholder navnet på kampen Spillere bør opbevare kopier af deres seneste 10 sendte og modtagne beskeder som assistance til afgørelse af uenigheder I tilfælde af, at partiet spilles ved hjælp af en ældre mobiltelefon, skal begge spillere føre en løbende optegnelse af spillet, idet denne tjener til at assistere dommeren, hvis der indgives en klage om overskridelse af betænkningstid eller der opstår uenighed med hensyn til gjorte træk. Denne optegnelse skal indeholde træknummer, dato for fremsendelse, dato for modtagelse og dato for alle genfremsendelser af træk. 11. Voldgift 11.1 Besked om overskridelse af betænkningstid skal sendes til dommeren via indtastnings-felterne på Alle andre problemer skal sendes til turneringsledelsen for den pågældende disciplin via denne hjemmeside 12. Spil rapporter 12.1 Når et spil er afsluttet, skal den spiller, som har vundet (eller Hvid I tilfælde af remis) sende en game report i PGN-format til den pågældende turneringsleder, ved at udfylde de pågældende indtastnings-felter via Det er ikke nødvendigt at sende en rapport for et parti der afsluttes pga. fortabelse (forfeit). Senior dommeren vil informere vedkommende om sådanne partier, og de vil blive rated på nomal vis Spil rapporter skal være i PGN format som i nedenstående eksempel: (Partiet er komponeret til at indeholde så mange forskellige typer træk som muligt.) [Event "KO-50.2"] [Site "IECC"] [Date " "] [White "Brown, Mary"] [Black "Green, John"] [Result "1-0"] IECC retningslinier Oktober Side 6

7 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 b6 4.O-O Bb7 5.d4 Qf6 6.c3 O-O-O 7.Nbd2 exd4 8.cxd4 Nge7 9.d5 Ne5 10.Qe2 N7g6 11.Ba6 Bd6 12.Nxe5 Qxe5 13.Bxb7+ Kxb7 14.Nf3 Qh5 15.b3 c5 16.dxc6+ dxc6 17.Bb2 Rhe8 18.Rfc1 Bf4 19.Rc4 Rd2 20.Qxd2 Bxd2 21.Nxd2 Nf4 22.e5 f5 23.exf6 Qg5 24.g3 Ne2+ 25.Kf1 Qb5 26.f7 Kc8 27.fxe8=Q+ Kc7 28.Rd4 Nc1+ 29.Kg1 c5 30.Qe3 Nxb3 31.axb3 g5 32.Rda4 c4 33.Ra6 Qa5 34.R6xa5 c3 35.Nc4 cxb2 36.Rd1 b1=n 37.Qe4 Nc3 38.Rxa7+ Kb8 39.Qb7# Spil rapportens PGN hoved Korrekt formatering af PGN hoveder er ikke afgørende, da det vil blive reformateret af IECC i rating processen. Dog skal følgende informationer være præcise for at kunne rate partier korrekt: - Turnering (kopier og indsæt venligst fra den originale besked) - Resultat (hvid vinder 1-0, sort vinder 0-1, remis 1/2:1/2) - Hvids navn - Sorts navn TJEK RESULTATET IGEN FOR AT SIKRE, DET ER KORREKT. ET FORKERT RESULTAT KAN KOSTE DIG RATING POINTS! 12.5 Træk listen - Træk listen skal inkluderes i kort algebraisk notation med engelske brik initialer. IECC Nyt Medlem Programmet tilbyder instruktion i denne notation, til dem der ikke er bekendt hermed. - Ved modtagelse hos IECC verificeres alle lister for korrekthed. Partier indeholdende flertydige træk eller lister der afviger meget fra accepteret notation er årsag til en stor mængde problemer for IECC staben og kan blive returneret til spilleren til korrektion. Din hjælp til omhyggeligt at sørge for at listen indeholder valide ikke-flertydige træk påskønnes meget. Indlæsning i et af de mange fremragende skak fillæsere der er tilgængelige er en god måde at kontrollere partier for nøjagtighed. Et par typiske problemer er bemærket nedenfor: - Bondeslag noteres i formatet "exd4", men IKKE "ed", "exd" eller "ed4". - En passant er IKKE specifikt noteret, dvs. inkluder ikke "ep" efter trækket. - Forfremmelser noteres i formatet "d8=q", men IKKE "d8q" eller "d8(q)". - Rokade noteres med bogstavet stort O, IKKE som tallet nul (0). Korrekt er O-O eller O-O-O. For en person der læser PGN, er der lille forskel, men et PGN program vil afvise et rokade træk noteret med nuller. - Alle slag skal inkludere et "x". F.eks. Nxd6, men IKKE bare Nd6 eller N:d6 - Alle træk der sætter skak, selv hvis det er tilfældigt, skal have et "+" efter trækket uden mellemrum. - Skakmat skal indikeres med "#", men IKKE "++" eller "mat". - Hvis to identiske brikker kan flytte til samme felt, differentier dem udelukkende med bogstav. Hvis de er på samme bogstavkolonne, brug udelukkende rækkenummer. Dette bogstav eller nummer skal indikeres lige efter forbogstavet og skal IKKE sættes i parantes. F.eks. Nge7, R6xa5 - men ikke N(g)e7 eller Ra6xa5 - Træk numre skal efterfølges af et punktum. F.eks. 4.Bh5 -- men ikke 4Bh5 eller 4 Bh5 IECC retningslinier Oktober Side 7

8 - Samme resultat der angives i resultatlinien i hovedet skal angives i slutningen af træklisten, men uden anførselstegn eller paranteser. F.eks. 38.Rf6 Qh7 0-1, men IKKE 38.Rf6 Qh Ord som "resignerer", "pat" "remis pga. gentagelse" osv. skal IKKE inkluderes efter listen eller andetsted i rapporten. - Kommentarer (!,?, osv.) må ikke inkluderes i listen. 13. IECC historie og FAQ 13.1 Hvad er IECCs oprindelse? IECC blev startet tidligt i 1995 af Lisa Powell, grundlægger af IECG Hvad er formålet med IECC? At fortsat at forsyne skakspillere overalt i verden en mulighed for at konkurrere med og møde nye skak venner i en organisation, der ikke kræver betaling for medlemskab og rating af partier. Spillere må selv skaffe adgang til Internettet eller til en pålidelig Internet adresse hos en slægtning eller ven. At tilbyde en bred vifte at aktiviteter i forbindelse med at nyde skak Hvilken relation har IECC med andre skak klubber? Ingen officielt Har IECC nogen interaktion med FIDE, ICCF eller med nationale skakforbund som USCF eller CFC? Nej Nye spillere spørger jævnligt: "Hvad er et godt antal partier at begynde med?" Svært at svare på uden at kende spillerens tilgængelige hobby-tid, andre forpligtelser og stressgrænse. Begynd med et minimum af partier og forøg som tiden tillader Behøver jeg at læse min og svare i weekender? Nej, men du skal overholde standard tidskontrollen; 10 sammenhængende træk på 30 dage, og du må ikke bruge mere end 10 dage af din egen reflektionstid på et enkelt træk Bliver jeg straffet, hvis jeg har andre grunde til fravær så som krise i familien, skift af arbejde, stort arbejdspres, eksamener i skolen, ferie og lignende? Du bliver ikke straffet, hvis du adviserer dine modstandere og administrationsafdelingen, som beskrevet i sektion 8.1 om anmodning om udsættelse. Kort sagt, udsættelser tillades -- men KUN HVIS ovenstående underrettelse finder sted Hvordan holder jeg spil i gang, hvis min(e) modstander(e) ikke trækker? Meddel dette til dommeren eller turneringslederen som beskrevet i sektion Hvordan løser min modspiller og jeg typografiske fejl? IECC retningslinier Oktober Side 8

9 Se sektioner 7.7 til Information Du kan få de seneste IECC nyhedsopdateringer inklusive arkiverede partier, turneringer og bulletinger på IECC World Wide Web siden på: IECC retningslinier Oktober Side 9

IECC - International Chess Club. International Skak Klub. Danish Guidelines Translated by Jakob Kamp Jensen and Kim Ulriksen.

IECC - International  Chess Club. International  Skak Klub. Danish Guidelines Translated by Jakob Kamp Jensen and Kim Ulriksen. IECC - International Email Chess Club. International e-mail Skak Klub Danish Guidelines Translated by Jakob Kamp Jensen and Kim Ulriksen. I tilfælde af uenigheder vedr. oversættelser af IECC retningslinier,

Læs mere

IECC - International Email Chess Club. International e-mail Skak Klub. Danish Guidelines Translated by Jakob Kamp Jensen and Kim Ulriksen.

IECC - International Email Chess Club. International e-mail Skak Klub. Danish Guidelines Translated by Jakob Kamp Jensen and Kim Ulriksen. IECC - International Email Chess Club. International e-mail Skak Klub Danish Guidelines Translated by Jakob Kamp Jensen and Kim Ulriksen. Some new sections of the guidelines have not been translated and

Læs mere

DSU 8. Hovedkreds. 8. Hovedkredsmesterskab Ellegården, Stavnsholtvej 168, 3520 Farum.

DSU 8. Hovedkreds. 8. Hovedkredsmesterskab Ellegården, Stavnsholtvej 168, 3520 Farum. DSU 8. Hovedkreds 8. Hovedkredsmesterskab 17.10.2005 2 16.10.2005 22.10.2005 Ellegården, Stavnsholtvej 168, 3520 Farum www.8-hk.dk Spilletid 1. Søndag 16. oktober 12 00-16 00 2. Mandag 17. oktober 17 00-21

Læs mere

DSU 8. Hovedkreds. 60 års jubilæumsturnering 19.10.2003 8. 12.10.2003 18.10.2003 Ellegården, Stavnsholtvej 168, 3520 Farum.

DSU 8. Hovedkreds. 60 års jubilæumsturnering 19.10.2003 8. 12.10.2003 18.10.2003 Ellegården, Stavnsholtvej 168, 3520 Farum. DSU 8. Hovedkreds 60 års jubilæumsturnering 19.10.2003 8 12.10.2003 18.10.2003 Ellegården, Stavnsholtvej 168, 3520 Farum www.8-hk.dk Spilletid 1. Søndag 12. oktober 13 00-18 00 2. Mandag 13. oktober 16

Læs mere

DSU 8. Hovedkreds. 60 års jubilæumsturnering 13.10.2003 2. 12.10.2003 18.10.2003 Ellegården, Stavnsholtvej 168, 3520 Farum. www.8-hk.

DSU 8. Hovedkreds. 60 års jubilæumsturnering 13.10.2003 2. 12.10.2003 18.10.2003 Ellegården, Stavnsholtvej 168, 3520 Farum. www.8-hk. DSU 8. Hovedkreds 60 års jubilæumsturnering 13.10.2003 2 12.10.2003 18.10.2003 Ellegården, Stavnsholtvej 168, 3520 Farum www.8-hk.dk 8 HKs 60 års jubilæumsturnering Spilletid 1. Søndag 12. oktober 13 00-18

Læs mere

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER spilleren selv eller hans modstander standse uret og tilkalde dommeren. Dommeren kan idømme straf til den spiller som fejlplacerede brikkerne. 7.4 Hvis det under et parti opdages at der er fuldført et

Læs mere

Dansk SkakDommerforenings kommentarer til de nye regler til dommere og arrangører.

Dansk SkakDommerforenings kommentarer til de nye regler til dommere og arrangører. Dansk SkakDommerforenings kommentarer til de nye regler til dommere og arrangører. I Skakbladet nr. 5 var en artikel om de nye regler for skakspillet der træder i kraft 1. juli 2009. Den indeholdt omtale

Læs mere

Reglement for 9. HK's holdturnering

Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. Hovedkreds holdturnering (Fra og med turneringen 2015/16) 1 Deltagere Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage

Læs mere

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13)

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) 1 DELTAGERE Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage med et eller flere hold. Hold tilmeldt

Læs mere

3.2. Grundlæggende Spilleregler

3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2.1. 1 Skakspillets natur og mål 1.1 Et parti skak er et spil mellem to modstandere som skiftevis flytter deres brikker på et kvadratisk bræt, kaldet et "skakbræt". Spilleren

Læs mere

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere.

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere. REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING som senest ændret på 9. hovedkreds generalforsamling den 1. april 2009 og på hovedkredsens bestyrelsesmøde den 29. august 2009. (Nye regler er anført i teksten

Læs mere

Officielle regler. 1. Regler

Officielle regler. 1. Regler Officielle regler 1. Regler Den europæiske ungdom Academy Football League spilles i overensstemmelse med gældende dele af FIFA 's regler. I spørgsmål om fortolkninger af FIFA 's regler, den engelske tekst

Læs mere

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2009-2010 (8hk) Indledning. Holdenes størrelse

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2009-2010 (8hk) Indledning. Holdenes størrelse Reglement Indledning 1. Rækkerne opdeles med en mesterrække med 8 hold, en A-række med 7 hold, en B-række med 7 hold, en C- række med 4 hold og en D-række med 4 hold (4-mands hold). Tilmelding af hold

Læs mere

Indledning. n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding.

Indledning. n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding. Reglement Indledning n1. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække á 8 hold, 2 A-rækker, 2 B-rækker, samt C-rækker efter tilmelding. Tilmelding af hold og opdatering af kluboplysninger. n2.nhovedkredsen indbyder

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

Skole Skak Lærerens Håndbog

Skole Skak Lærerens Håndbog Skole Skak Lærerens Håndbog Side: 1 Indholdsfortegnelse Skakskolen 3 Grundlæggende regler Generelt 4 Grundlæggende teknik Generelt 5 Åbningsspillet i skak Generelt 6 Taktik 1 Generelt 7 Taktik 2 Generelt

Læs mere

Grundlæggende kendetegn ved slutspil

Grundlæggende kendetegn ved slutspil Hvad kendetegner så slutspilfasen i skak? De grundlæggende kendetegn er 1. Kongerne spiller en vigtig og aktiv rolle i slutspilfasen Den aktive konge 1-5 2. Fribønders betydning øges betydelig i slutspillet

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering 1 Turneringens struktur Holdturneringen er en turnering arrangeret af Fyns Skak Union (FSU), i hvilken FSU's klubber er berettigede til at deltage med et eller

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

Andre udødelige partier

Andre udødelige partier Andre udødelige partier 3 Forlaget Bedre til skak Indhold [Sidetal i indholdsfortegnelsen svarer til den trykte bog og ikke til denne korte netudgave] Indledning... 6 Kapitel 1: Zukertort.. 9 Kapitel 2:

Læs mere

Fribonden (1) Hvid i trækket skaber en fribonde: 1. b6, axb6 ( 1. -, cxb6 2. a6 og vinder) 2. c6!, bxc6 3. a6 og hvid vinder.

Fribonden (1) Hvid i trækket skaber en fribonde: 1. b6, axb6 ( 1. -, cxb6 2. a6 og vinder) 2. c6!, bxc6 3. a6 og hvid vinder. Fribonden (1) En bonde, som ikke har nogen fjendtlig bonde foran sig, hverken på samme linje eller de to tilstødende linjer kaldes en fribonde. Den kan kun hindres i at avancere ved hjælp af officerer

Læs mere

EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY

EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY Udtalelse 12/05 fra den fælles kontrolinstans for Europol om Europols anmeldelse af behandling af personoplysninger: Arbejdstider/flekstid/overarbejde/rådighedstjeneste/skifteholdstjeneste

Læs mere

Adgang til internettet Manuel login: http://login.kollegienet.dk Automatisk login: http://login.kollegienet.dk/jws Benyttelse af router:

Adgang til internettet Manuel login: http://login.kollegienet.dk Automatisk login: http://login.kollegienet.dk/jws Benyttelse af router: Velkommen til Foreningen Kollegienet Odense (FKO). Ved at udfylde og indsende tilmeldingsblanketten bagerst i denne folder har du mulighed for at benytte internet og internt netværk med FKO som din professionelle

Læs mere

Skak. Regler og strategi. Version 1.0. 1. september 2015. Copyright

Skak. Regler og strategi. Version 1.0. 1. september 2015. Copyright Skak Regler og strategi Version 1.0 1. september 2015 Copyright Forord At lære at spille skak er ikke svært. Det tager få minutter. At blive dygtig tager som regel årevis. Om man er dygtig eller ej, er

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE 2-4 4 SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og

Læs mere

REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM

REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM 1 Deltagere: Stk. 1. Individuelt Danmarksmesterskab i skoleskak ( Individuelt DM ) og kvalifikation hertil står åbent for deltagere, som opfylder alle følgende betingelser:

Læs mere

Kvadratet (1) Hvid trækker

Kvadratet (1) Hvid trækker (1) Bondens kvadrat dannes af fire hjørner. Bondens eget felt (h6) er det første hjørne, bondens forvandlingsfelt er det næste (h1), hvorefter de to sidste hjørner bliver (c6 og c1), da der jo er tale

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2017-2018 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning...

Læs mere

TURNERINGSAFVIKLING POOL

TURNERINGSAFVIKLING POOL DEN DANSKE BILLARD UNION TURNERINGSAFVIKLING POOL Sæson 2016-2017 1. AFVIKLING AF MESTERSKABER 2. AFVIKLING AF DANSK POOL TOUR 3. SHOT-CLOCK & TIMEOUT. 4. DISTANCER 5. RANGLISTER. 6. RATING. 7. SEEDNING.

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse...

Læs mere

Retningslinjer for observatører

Retningslinjer for observatører Retningslinjer for observatører 1. Principper DHF s dommerudvalg påsætter observatører til alle kampe i Dame- og Herre Håndboldligaen, samt til landspokalkampe landsdækkende runder, kampe i 1. division

Læs mere

Supplerende ADR-Regler for Voldgiftsretten ved Den Tjekkiske Republiks Økonomiske kammer og Den Tjekkiske Republiks Landbrugskammer

Supplerende ADR-Regler for Voldgiftsretten ved Den Tjekkiske Republiks Økonomiske kammer og Den Tjekkiske Republiks Landbrugskammer A GENERELLE BESTEMMELSER...2 1 Ramme... 2 2 Definitioner... 2 3 Gebyrer og betalingsinstruktioner... 2 4 Instruktioner for kommunikation... 2 5 Tidsfrister... 2 B FØRELSE AF PROCEDURE...3 1 Indgivelse

Læs mere

Bondeslutspil (2) Copyright 23.10.2007 by Dansk Skoleskak - Pædagogisk Udvalg 1. udgave Side: 1

Bondeslutspil (2) Copyright 23.10.2007 by Dansk Skoleskak - Pædagogisk Udvalg 1. udgave Side: 1 Når bønderne er låste K + 2B mod K+B Ventetræk Skab en fribonde K+B mod K+B (Ikke fastlagte) K+2B mod K+2B K+2B mod K Flere Bønder Side: 1 Når bønderne er låste (1) Hvid trækker Blokerede bønder. Den konge

Læs mere

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse Automatisk og obligatorisk tilslutning 1. november 2014 blev det lovpligtig at være tilsluttet Digital Post fra det offentlige. Denne dato skete der derfor en automatisk og obligatorisk tilslutning for

Læs mere

FIDEs regler gældende fra 1. juli 2005

FIDEs regler gældende fra 1. juli 2005 FIDEs regler for skak FIDE: Federation Internationale des Echecs (Det internationale skakforbund) hvoraf Dansk Skak Union (DSU) er medlem. FIDEs regler for skak gælder for nærskak. Den engelske tekst er

Læs mere

IT-sikkerhedsbestemmelser for anvendelse af e-post

IT-sikkerhedsbestemmelser for anvendelse af e-post Bilag 8 IT-sikkerhedsbestemmelser for anvendelse af e-post Formålet med sikkerhedsbestemmelserne er at beskrive, hvordan medarbejdere i Randers Kommune, som anvender e-post via kommunens udstyr og e-postadresser,

Læs mere

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog Hjælp til at udfylde blanketten: Se vejledningen på side 6. Husk at skrive tydeligt og brug latinske bogstaver (ABCD

Læs mere

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt.

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Dansk Lacrosse Liga Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Regler 2011 Dette dokument indeholder reglerne for Dansk Lacrosse Liga. Den DLL ansvarlige udpeges af DLF for en sæson.

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler.

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. Snooker regler Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. 1. Beskrivelse og spillemateriel Snooker er et positions- og pointspil. Points

Læs mere

REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM

REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM 1 Deltagere: Stk. 1. Individuelt Danmarksmesterskab i skoleskak ( Individuelt DM ) og kvalifikation hertil står åbent for deltagere, som opfylder alle følgende betingelser:

Læs mere

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr.l. August 1982 3o.Å.rgang.

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr.l. August 1982 3o.Å.rgang. RØDOVRE SKAK KLUB Nr.l. August 1982 3o.Å.rgang. BACK ON THE STREET! Freden er forbi venner~efter et par sæsoner med diverse vattede redaktører, der,når bølgerne gik iøjs~,kun udsendte 1-2 numre årligt,har

Læs mere

Skak-regler. Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne. Flyttning af hver enkel brik

Skak-regler. Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne. Flyttning af hver enkel brik 1 / 5 29.7.2008 10:54 Skak regler Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne Flyttning af hver enkel brik - Kongen - Dronningen - Tårnet - Løberen - Springeren - Bonden Spillet Skakmat

Læs mere

Generelle turneringsbetingelser

Generelle turneringsbetingelser Generelle turneringsbetingelser i Generelle turneringsbetingelser i Viborg Golfklub 1 1.1. Tilmelding Der åbnes op for tilmelding senest 2 uger før turneringen afholdes, og fristen for tilmelding udløber

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved.

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved. Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab for Seniorer Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 28. august 2015 i sag nr. 12/2015 Badminton Københavns indbringelse af Badminton Danmarks Disciplinærudvalgs kendelse af 4. maj 2015 Sagen er behandlet

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:121633-2010:text:da:html DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner 2010/S 81-121633 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Den Danske Billard Union s spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til Internationale regler.

Den Danske Billard Union s spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til Internationale regler. Spilleregler for SNOOKER Den Danske Billard Union s spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til Internationale regler. 1. - Beskrivelse og spillematriel. Snooker er et positions- og pointspil. Point

Læs mere

4.5. Dansk Skak Unions ratingsystem

4.5. Dansk Skak Unions ratingsystem 4.5. Dansk Skak Unions ratingsystem 4.5.1. Indledning Ratingsystemet anvendes til udregning af et ratingtal for alle danske spillere, som deltager i ratingberettigede skakturneringer. Ratingtallet kan

Læs mere

Retningslinier for NA Nordjyllands Område Service Komité Udarbejdet 2007

Retningslinier for NA Nordjyllands Område Service Komité Udarbejdet 2007 1 Navn: Retningslinier for NA Nordjyllands Område Service Komité Udarbejdet 2007 Denne komités navn er: Narcotics Anonymous Nordjyllands Område Service Komité 2 Formål: Denne komités formål er at administrere

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab.

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i Beach Handball Almindelige bestemmelser

Læs mere

Elektroniske spillercertifikater og holdkort konsekvenser i forh. til reglementer og propositioner

Elektroniske spillercertifikater og holdkort konsekvenser i forh. til reglementer og propositioner Elektroniske spillercertifikater og holdkort konsekvenser i forh. til reglementer og propositioner I forbindelse med overgang til elektronisk registrering af spillere og elektroniske holdkort, vil der

Læs mere

NORDALS SKOLESKAK KLUB. Side 24

NORDALS SKOLESKAK KLUB. Side 24 Hvid spiller derfor: 1.Kb2!, g3 Heller ikke andre bondetræk er stort bedre: 1..., f3 2.Db8, f2 3.Df4 og sort er færdig 1..., h2 2.Dg2, g3 3.Df3, Kh3 4.Kc2 osv. og iøvrigt heller ikke kongetræk: 1..., Kg3

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND. Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND. Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Konge og bonde mod Konge (1)

Konge og bonde mod Konge (1) Konge og bonde mod Konge (1) Konge og bonde mod konge er en god idet at kunne mestre i forbindelse med slutspil. Vi skal derfor se en række stillinger som skal kunne spilles korrekt. Vi starter med nedenstående

Læs mere

Mester i kongernes spil

Mester i kongernes spil Mester i kongernes spil 3 Forlaget Bedre til skak Indhold Indledning... 6 Kapitel 1: Åbningsspil 9 Kapitel 2: Midtspil 11 Kapitel 3: Slutspil. 13 Kapitel 4: Centrum og udvikling. 15 Kapitel 5: Rokade og

Læs mere

Program for holdturneringen

Program for holdturneringen 6. HOVEDKREDS Program for holdturneringen 2013-2014 Indholdsfortegnelse Almindelige oplysninger... 2 Turneringsprogram... 3 Kluboversigt... 5 Revideret udgave 24. oktober kl. 12:00 1 Almindelige oplysninger

Læs mere

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser MEDLEMSBETINGELSER FOR FORDS LOYALITETSPROGRAM Disse betingelser regulerer dit medlemskab af Fords Loyalitetsprogram Gældende fra juni 2015 Se tidligere udgaver af betingelserne her 1 Definitioner Ford

Læs mere

Hukommelsesspil. Introduktion. Scratch

Hukommelsesspil. Introduktion. Scratch Scratch 2 Hukommelsesspil All Code Clubs must be registered. By registering your club we can measure our impact, and we can continue to provide free resources that help children learn to code. You can

Læs mere

Skakopgaver for mestre

Skakopgaver for mestre Skakopgaver for mestre Kongediplom Forlaget Bedre til skak Indhold Indledning...... Test 1: Test 2: Test 3: Test 4: Test 5: Test 6: Test 7: Test 8: Test 9: Test 10: Hvilken åbning?.. Åbningsfælder. Udvikling.....

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER 3. SKAKSPILLETS REGLEMENT 3-1 3.1. FIDE s regler for skak... 3-1 3.1.1. Forord.... 3-1 3.2. Grundlæggende Spilleregler... 3-2 3.2.1. 1 Skakspillets natur og mål... 3-2 3.2.2. 2. Brikkernes udgangsstilling

Læs mere

Turneringsreglement. ved. DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab. for. Ungdoms og Oldies DM

Turneringsreglement. ved. DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab. for. Ungdoms og Oldies DM Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour 2016 Det officielle Danmarksmesterskab for Ungdoms og Oldies DM Det officielle Danmarksmesterskab for U-16, U-18 og Oldies TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold

Læs mere

Retningslinjer for påsætning mv. i Kreds 6

Retningslinjer for påsætning mv. i Kreds 6 Retningslinjer for påsætning mv. i Kreds 6 Retningslinjer for afbud mv. til kampe for Forhåndsafbud: For at undgå dobbelt arbejde, så er det meget vigtigt, at I løbende får alle afbud ind i HåndOffice,

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

Klassiske mesterpartier

Klassiske mesterpartier Klassiske mesterpartier 1 Forlaget Bedre til skak Indhold [Sidetal i indholdsfortegnelsen svarer til den trykte bog og ikke til denne korte netudgave] Indledning... 6 Kapitel 1: Philidor. 9 Kapitel 2:

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner)

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner) Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner) Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes

Læs mere

Generelle turneringsbetingelser for KM Sport Cup (Kvalifikation + Slutspil)

Generelle turneringsbetingelser for KM Sport Cup (Kvalifikation + Slutspil) Betingelser for deltagelse E-rækken: Rækken er for aktive fuldtidsmedlemmer med hjemmeklub i AGC, som af Klubbens Elitetræner, er vurderet egnet til at spille på et af klubbens hold i Danmarksturneringen.

Læs mere

Generelt om persondata og EU s persondataforordning

Generelt om persondata og EU s persondataforordning SSV-Udvikling aps 2017 1 Generelt om persondata og EU s persondataforordning Persondata er i Danmark allerede beskyttet af Persondataloven. Her stilles strenge krav til omgangen med persondata, og disse

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

BredebroLAN - CSGO regelsæt 5vs5 24. marts 2015

BredebroLAN - CSGO regelsæt 5vs5 24. marts 2015 CSGO regelsæt 5vs5 Ændringer af regelsæt BredebroLan påkalder sig retten til at kunne ændre I regelsættet til hver en tid både før eller under eventen. Enhver regelændring vil blive annonceret tydeligt

Læs mere

Overenskomst: Som ledsager aflønnes du efter Overenskomst om løn - og ansættelsesforhold for handicapledsagere som er indgået mellem KL, FOA og 3F.

Overenskomst: Som ledsager aflønnes du efter Overenskomst om løn - og ansættelsesforhold for handicapledsagere som er indgået mellem KL, FOA og 3F. ORIENTERING TIL LEDSAGERE Medarbejder tilgang: Esbjerg Kommune har arbejdsgiver forpligtelsen over for ledsagere under Ledsageordningen. Ledsageren får tilsendt et ansættelsesbrev ca. en uge efter ansættelsessamtalen.

Læs mere

Retningslinier for NA Nordjyllands Område Service Komité Udarbejdet 2007, revideret November 2010

Retningslinier for NA Nordjyllands Område Service Komité Udarbejdet 2007, revideret November 2010 1 Navn: Retningslinier for NA Nordjyllands Område Service Komité Udarbejdet 2007, revideret November 2010 Denne komités navn er: Narcotics Anonymous Nordjyllands Område Service Komité 2 Formål: Denne komités

Læs mere

1, Kd7 2.Kb5 2.Kc5 Kc7 2, Kc7 3.Kc5, Kd7 4.Kb6 1, Kf7 2.Kc5, Kg6 3.Kc6! 3.Kd6 Kf5 3, Kg5 4.Kd7, Kf5 5.Kd6

1, Kd7 2.Kb5 2.Kc5 Kc7 2, Kc7 3.Kc5, Kd7 4.Kb6 1, Kf7 2.Kc5, Kg6 3.Kc6! 3.Kd6 Kf5 3, Kg5 4.Kd7, Kf5 5.Kd6 A) 1, Kd7 2.Kb5, der truer med at besætte nabofeltet b6 (du så vel, at 2.Kc5 besvares med Kc7 og remis). Sort må nu spille 2, Kc7. Hvid svarer med 3.Kc5, Kd7 4.Kb6 og vinder. B) 1, Kf7 2.Kc5, Kg6 Pas på!

Læs mere

Vejledning til Klubadministratorer

Vejledning til Klubadministratorer Vejledning til Klubadministratorer til vedligeholdelse af klub- og medlemsinformationer Følgende vejledning er udarbejdet til med henblik på at informere klubadministratorer om de selvbetjeningsmuligheder

Læs mere

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede, heraf formanden eller næstformanden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede, heraf formanden eller næstformanden. DANSK RIDE FORBUND BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN 1 Datoer for bestyrelsesmøder fastsættes normalt 1 gang årligt for det kommende år, og derfor med min. 14 dages varsel. Når særlige forhold kræver hurtig

Læs mere

Før-skoleskak Undervisningsbog

Før-skoleskak Undervisningsbog Før-skoleskak Undervisningsbog Dansk Skoleskak - leg og læring Før-skoleskak - undervisningsbog Dansk Skoleskak 1. udgave, 1. oplag 2013 ISBN: 978-87-87800-88-4 Udgiver Dansk Skoleskak - Skoleskak.dk Før-skoleskak

Læs mere

Program for holdturneringen

Program for holdturneringen 6. HOVEDKREDS Program for holdturneringen 2014-2015 Indholdsfortegnelse Almindelige oplysninger... 2 Turneringsprogram... 3 Kluboversigt... 5 1 Almindelige oplysninger Spilledage Alle rækker spiller hverdage

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

HERTZ: ALDERSGRÆNSE Forskellige aldersgrænser gælder ved udlejningen. Der kan blive opkrævet et såkaldt Young Driver Surcharge for førere under 25 år.

HERTZ: ALDERSGRÆNSE Forskellige aldersgrænser gælder ved udlejningen. Der kan blive opkrævet et såkaldt Young Driver Surcharge for førere under 25 år. HERTZ: LEJEBETINGELSER Enhver udlejning, du foretager på grundlag af denne booking, sker på grundlag af de lejebetingelser, der gælder på det Hertz-kontor, hvor bilen afhentes. KØREKORT Alle førere (også

Læs mere

BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF E-CURIA UDGAVE FOR REPRÆSENTANTER

BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF E-CURIA UDGAVE FOR REPRÆSENTANTER BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF E-CURIA UDGAVE FOR REPRÆSENTANTER 1. e-curia er en it-applikation, som muliggør elektronisk indlevering og forkyndelse af procesdokumenter. Den giver desuden adgang til konsultation

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER gældende fra 1. januar 2009

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER gældende fra 1. januar 2009 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER 2009 - gældende fra 1. januar 2009 Generelle retningslinier for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden

Læs mere

Kongen 13. september 2017 Kongen er den vigtigste brik i skakspillet.

Kongen 13. september 2017 Kongen er den vigtigste brik i skakspillet. Kongen 13. september 2017 Kongen er den vigtigste brik i skakspillet. Det er nok at sætte modstanderens konge mat for at vinde det er faktisk, det spillet går ud på. I så fald har modstanderen tabt, og

Læs mere

Kapitel 8. Tidsfrister. 8.1 Indledning. Hvad er nyt?

Kapitel 8. Tidsfrister. 8.1 Indledning. Hvad er nyt? SIDE 163 JANUAR 2016 Kapitel 8 Tidsfrister 8.1 Indledning Hvad er nyt?» Kortere minimumsfrister (se afsnit 8.1).» Mulighed for at forkorte tidsfristen i særlige tilfælde for ikkestatslige ordregivere (se

Læs mere

be2 svar til spørgsmål fra Kontant, DR.

be2 svar til spørgsmål fra Kontant, DR. be2 svar til spørgsmål fra Kontant, DR. be2 er et af verdens førende matchmaking tjenester, designet til at forene soulmates i langvarige, tilfredsstillende forhold. Mere end 22 millioner medlemmer i 37

Læs mere

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2005-2006 (8hk) ikke er tilmeldt holdturneringen for en anden klub uanset hovedkreds.

Reglement. 6 Danmarksturneringen for hold 2005-2006 (8hk) ikke er tilmeldt holdturneringen for en anden klub uanset hovedkreds. Reglement Indledning n1.nalle rækker inddeles med 8 hold i hver. B/C-rækker dog efter tilmelding. Rækkerne opdeles med 1 Mesterrække, 2 A-rækker, 2 B-rækker og C-rækker efter tilmelding. Tilmelding af

Læs mere

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Nærværende standardvilkår er tænkt som et neutralt udgangspunkt for samarbejdet mellem medico- og designvirksomheder omkring

Læs mere

TURNERINGSFORMER. Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1

TURNERINGSFORMER. Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1 TURNERINGSFORMER Leg & læring via skoleskak! Skoleskak.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 2 Bondeskak 3 Arm & hjerne skak 3 Lynskak 4 Nedtrapning 4 De tapre riddere 5 Alle-mod-alle turnering 5 Handicapturnering

Læs mere

Insiderlister og de typiske fejl

Insiderlister og de typiske fejl Finanstilsynet KARE Insiderlister og de typiske fejl I sommeren 2016 kom der nye krav til, hvordan udstedere skal udforme insiderlister. Finanstilsynet har gennemgået et udvalg af de lister, som er indhentet

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

EUD & EUX Studie- og ordensregler

EUD & EUX Studie- og ordensregler EUD & EUX 2016-2017 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv deltagelse

Læs mere

Bilag til punkt 5 på HB-mødets dagsorden den 29. oktober 2006. Turneringsarrangører

Bilag til punkt 5 på HB-mødets dagsorden den 29. oktober 2006. Turneringsarrangører Bilag til punkt 5 på HB-mødets dagsorden den 29. oktober 2006 Vedtagne ændringsforslag er indarbejdet og står i kursiv. 4.2 Bestemmelser for EMT (særlige regler for DM i Påsken) 31 Turneringsarrangører

Læs mere

Systemet skal kunne håndtere små turneringer med ned til 2 deltagere, såvel som turneringer med op til 1000 deltagere.

Systemet skal kunne håndtere små turneringer med ned til 2 deltagere, såvel som turneringer med op til 1000 deltagere. Turneringssystem Formål At opbygge et internet baseret system til administration af skakturneringer for forskellige arrangørerer, herunder, men ikke begrænset til, skakklubber under Dansk Skak Union. En

Læs mere

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn)

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) FÆRFÆR/S G3 Forbeholdt myndighederne HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) GL/SG2_da_150814 Ansøgning om opholdstilladelse i

Læs mere