Midtvejsvalg, Undersøgelse blandt borgere i Odense. November 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Midtvejsvalg, Undersøgelse blandt borgere i Odense. November 2003"

Transkript

1 Midtvejsvalg, Undersøgelse blandt borgere i Odense. November 2003 Udarbejdet for: Fyens Stiftstidende Esben Seerup Udarbejdet af: Analysechef Jakob Fiellau-Nikolajsen Wilke Markedsanalyse A/S Vindegade 53, 1. sal DK Odense C Vesterbrogade 124B DK-1620 København V Drottninggatan 3 SE Helsingborg Telefon Telefax

2 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledende oplysninger Formål med undersøgelsen Målgruppe Metode til dataindsamling Spørgeramme Tidspunkt for dataindsamlingen Stikprøveusikkerhed Målingens styrke Læsning af talmaterialet Copyright Spørgsmål... 5 Summary Byrådsvalg Hvilket parti vil man stemme på? Hvilket parti vil man stemme på eller hælder man imod? Hvilken person vil man stemme på? Hvilket parti stemte man på sidst? Hvilken person stemte man på sidst? Politiske spørgsmål Kendskab til byrådsmedlemmer - uhjulpet Foretrukken borgmester Vurdering af Anker Boyes indsats Borgmester Jan Boye vs. Anker Boye Vurdering af antallet af Anker Boyes bestyrelsesposter Hvad er et passende antal bestyrelsesposter Har Odense brug for et multihus? Foretrukken placering af multihus? Skal Odense Energi sælges? Vurdering af udviklingen i Odense De ældre har det gennemgående godt i Odense Anker Boye er en god borgmester for Odense Politikerne i Odense snakker og snakker, men der sker ikke noget De sidste to års store besparelser på kommunens budget var nødvendige Der bruges for få penge på integrationen af fremmede i byen Havneudviklingen i Odense går alt for langsomt Det er farligt at gå på gaden i Odense Wilke A/S, november 2003 Side 2

3 4.8 Odense skal udnytte H.C. Andersen bedre i markedsføringen af byen Bybus-trafikken fungerer tilfredsstillende Der bruges for mange kommunale kroner på Vollsmose-indsatsen Skatteprocenten på 21,3 er for høj Anker Boye burde vise mere handlekraft til gavn for byen Odense er en god by for børnefamilier Det er i helt i orden, at det ene af byens to taxa-selskaber tilsyneladende ikke ønsker at beskæftige udenlandske chauffører Odense Teater skal have lov til at udvide i Kongens Have Baggrundsvariable Køn Alder Indkomst Børn i husstand Personer i husstand Krydstabeller Hvilket parti vil man stemme på? Hvilket parti vil man stemme på eller hælder man imod? Hvilket parti stemte man på sidst? Foretrukken borgmester Vurdering af Anker Boyes indsats Borgmester Jan Boye vs. Anker Boye Vurdering af antallet af Anker Boyes bestyrelsesposter Hvad er et passende antal bestyrelsesposter Har Odense brug for et multihus? Foretrukken placering af multihus? Skal Odense Energi sælges? De ældre har det gennemgående godt i Odense Anker Boye er en god borgmester for Odense Politikerne i Odense snakker og snakker, men der sker ikke noget De sidste to års store besparelser på kommunens budget var nødvendige Der bruges for få penge på integrationen af fremmede i byen Havneudviklingen i Odense går alt for langsomt Det er farligt at gå på gaden i Odense Odense skal udnytte H.C. Andersen bedre i markedsføringen af byen Bybus-trafikken fungerer tilfredsstillende Der bruges for mange kommunale kroner på Vollsmose-indsatsen Skatteprocenten på 21,3 er for høj Anker Boye burde vise mere handlekraft til gavn for byen Odense er en god by for børnefamilier Det er i helt i orden, at det ene af byens to taxa-selskaber tilsyneladende ikke ønsker at beskæftige udenlandske chauffører Odense Teater skal have lov til at udvide i Kongens Have Bilag 1: Spørgeramme Wilke A/S, november 2003 Side 3

4 1.0 Indledende oplysninger 1.1 Formål med undersøgelsen Undersøgelsens formål er at tilvejebringe et validt datagrundlag til fastlæggelse af partitilslutning ved prøvevalg / midtvejsvalg til Odense byråd 2 år efter sidste valg. Desuden er der stillet supplerende politiske spørgsmål om andre lokalpolitiske aktuelle emner. 1.2 Målgruppe Alle stemmeberettigede personer over 18 år, bosiddende i Odense Kommune. Populationens størrelse udgør personer. 1.3 Metode til dataindsamling 1007 telefoninterviews gennemført repræsentativt i Odense kommune, stratificeret efter alle personer på postnumre i Odense. Område personer Fordeling interview 5000 Odense C , Odense V , Odense Nv , Odense Sø , Odense M , Odense Nø , Odense Sv , Odense S , Odense N ,7 I alt Data er efterfølgende vægtet efter køn og alder. Undersøgelsen er gennemført i overensstemmelse med de internationale retningslinier udsendt af ESOMAR/ICC. Retningslinierne kan rekvireres hos Wilke Markedsanalyse af analysekøber. 1.4 Gennemførselsesstatistik Brutto sample 2300 Fejlnummer 98 Frascreenet 101 Ikke anvendt 397 Netto sample 1704 Intet svar 107 Nægter 590 Gennemførte interview 1007 Gennemførselsesprocent 59 Wilke A/S, november 2003 Side 4

5 1.5 Spørgeramme Se vedlagte spørgeramme i bilag Tidspunkt for dataindsamlingen Dataindsamlingen blev gennemført i uge Stikprøveusikkerhed Procentandelene som angives i frekvens- og krydstabeller er behæftet med en statistisk usikkerhed. Dette skyldes, at der i undersøgelsen kun er foretaget stikprøve fra den samlede målgruppe. I og med, at stikprøven skal repræsentere målgruppen, vil undersøgelsen være behæftet med en statistisk usikkerhed. Sikkerhedsniveauet i datamaterialet, kan med 95 sikkerhed beregnes ud fra følgende formel: ρ ± 196, ρ( 100 ρ) η Hvor ρ = procenten, η =stikprøvestørrelsen 1.8 Målingens styrke Med en stikprøvestørrelse på netto 1007 respondenter, kan det med 95 sandsynlighed fastslås, at det målte er korrekt med en usikkerhed på +/- 3, Læsning af talmaterialet Materialet indeholder frekvens- og krydstabeller. De spørgsmål, som nogle respondenter ikke har besvaret, er ikke udfyldt. Der er således tale om relative procenter, dvs. antallet af besvarelser i forhold til antallet af respondenter, der har besvaret det enkelte spørgsmål. Hvis man ønsker at beregne den reelle procentsats skal man sætte respondenter i forhold til den samlede stikprøvestørrelse Copyright Ophavsretten til resultaterne tilhører Fyens Stiftstidende. Alt andet undersøgelsesmateriale, herunder programmer, spørgerammer etc. tilhører Wilke A/S. Offentliggørelse af rapporten eller dele deraf er ikke tilladt uden at nævne Wilke A/S som kilde for analysen. Indeværende rapport er udelukkende beregnet til brug i analysekøbers virksomhed, og kun ansatte har adgang til datamaterialet, medmindre andet er aftalt Spørgsmål Hvis De har spørgsmål til rapporten, er De meget velkommen til at kontakte Jakob Fiellau-Nikolajsen på telefon , telefax eller Her kan yderligere krydstabeller ligeledes rekvireres af analysekøber. Wilke A/S, november 2003 Side 5

6 Summary Der er gennemført 1007 interview i Odense kommune blandt alle stemmeberettigede dvs. personer over 18 år.interviewene er gennemført 2 år efter sidste byrådsvalg og vælgerne er blevet spurgt; Hvilket parti vil du stemme på, hvis der var byrådsvalg i dag? Svarfordelingen i tabel 2.1 viser at ca. 19 har uafklaret partivalg, hvorfor de er stillet yderligere et spørgsmål; Er der et parti du hælder særligt imod? Dette reducerer andelen af tvivlere til ca. 13. Renses datamaterialet for disse består stikprøven efterfølgende af 876 med oplyst partivalg. Der er dernæst foretaget en politisk vejning der vejer materialet op på den sande stemmefordeling ved sidste byrådsvalg i forhold til svarpersonernes oplyste partivalg ved sidste byrådsvalg. Svarfordeling for disse kan ses ud af nedenstående tabel; Byrådsvalg 2001 Byrådsvalg 2001 (ex blanke, ugyldige mv.) Midtvejsvalg 2003 Afvigelse Socialdemokratiet (A) 46,1 46,9 39,6-7,3 Det Radikale Venstre (B) 2,8 2,9 4,7 1,8 Det Konservative Folkeparti (C) 16,3 16,6 15,5-1,1 Socialistisk Folkeparti (F) 6,5 6,6 7,6 1,0 Dansk Folkeparti (O) 5,2 5,3 6,2 0,9 Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 14,2 14,5 15,8 1,3 Enhedslisten (Ø) 5,4 5,5 9,1 3,6 Andet parti 1,7 1,7 1,6-0,1 Blank 1,5 0 0 Ugyldig 0,3 0 0 I alt ,0 Stemmefordelingen resulterer i nedenstående mandatfordeling Byrådsvalg 2001 Midtvejsvalg 2003 Ændring Socialdemokratiet (A) Det Radikale Venstre (B) Det Konservative Folkeparti (C) Socialistisk Folkeparti (F) Dansk Folkeparti (O) Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) Enhedslisten (Ø) Wilke A/S, november 2003 Side 6

7 Ser man på de personlige stemmer er Anker Boye klar topscorer - 13,4 af vælgerne angiver at ville stemme personlig på Anker Boye. Det svarer til ca stemmer og er en markant tilbagegang ifht. sidste valg, hvor Anker Boye opnåede næsten personlige stemmer. Dog ved ca. 1/3 ikke om og hvem de vil stemme på personligt. Byrådsvalg 2001 (ex blanke, ugyldige mv.) Midtvejsvalg Angivet Byrådsvalg 2001 POL Vægt Socialdemokratiet (A) 46,9 48,6 0,97 Det Radikale Venstre (B) 2,9 5,0 0,58 Det Konservative Folkeparti (C) 16,6 13,9 1,19 Socialistisk Folkeparti (F) 6,6 8,8 0,75 Dansk Folkeparti (O) 5,3 3,4 1,56 Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 14,5 14,2 1,02 Enhedslisten (Ø) 5,5 4,6 1,20 Andet parti 1,7 1,6 1,06 Blank 0 0 Ugyldig 0 0 Ialt Kendskabet til byrådsmedlemmer er begrænset 24 kan ikke nævne et eneste medlem og i snit kender man ca. 2,4 medlemmer. Rangordnes efter kendskab, fås dette billede 66,0 - Anker Boye 32,4 - Søren Møller 27,1 - Ruth Larsen 19,4 - Per Berga Rasmussen 15,7 - Villy Larsen 14,7 - Lars Chr. Lilleholt 9,2 - Jørgen Lund Der er generelt stor tilfredshed med Anker Boye, 65 finder at han i de forløbne 2 år har gjort det godt/fremragende, mens 35 mener han har gjort det dårligt/elendigt. Ca. 85 finder at Anker Boyes 61 betyrelsesposter er for mange. Blandt personer der ville stemme på Socialdemokratiet, hvis der var byrådsvalg i dag er der 81 der mener det er for mange. Et lille flertal på 56 (signifikant) mener at Odense har behov for et Multihus. 45 er imod et salg af Odense Energi, mens 28 er for. Såfremt Jan Boye stillede op til byrådet ville ca 35 foretække ham som borgmester, mens ca. 42 ville foretrække Anker Boye. Det nuværende alternativ til Anker Boye, der opnår flest stemmer er Lars Chr. Lilleholt med 10,4 af stemmerne. Wilke A/S, november 2003 Side 7

8 2.0 Byrådsvalg Hvilket parti vil man stemme på? Hvilket parti vil du stemme på, hvis der var byrådsvalg i dag? Socialdemokratiet (A) Det Radikale Venstre (B) Det Konservative Folkeparti (C) Socialistisk Folkeparti (F) Dansk Folkeparti (O) Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) Enhedslisten (Ø) Andet parti Vil ikke svare Procent Respondenter 32, , , ,7 77 2, , ,4 54 1, , , , Wilke A/S, november 2003 Side 8

9 2.1.2 Hvilket parti vil man stemme på eller hælder man imod? Parti Alle personer Socialdemokratiet (A) Det Radikale Venstre (B) Det Konservative Folkeparti (C) Socialistisk Folkeparti (F) Dansk Folkeparti (O) Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) Enhedslisten (Ø) Andet parti / Ej besvaret Procent Respondenter 35, , , ,7 87 3, , ,6 67 1, , , Parti Socialdemokratiet (A) Det Radikale Venstre (B) Det Konservative Folkeparti (C) Socialistisk Folkeparti (F) Dansk Folkeparti (O) Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) Enhedslisten (Ø) Andet parti Procent Respondenter 39, , , ,6 66 6, , ,1 79 1, ,0 871 Personer med oplyst partivalg vægtet politisk & demografisk Wilke A/S, november 2003 Side 9

10 2.2 Hvilken person vil man stemme på? Hvilken person vil du stemme på? Anker Boye Søren Møller Lars Chr. Lilleholt Ruth Larsen Tina Bue Jensen Vivi Kier Søren Thorsager Jørgen Lund Nader R. Mosen Børge Wagner Villy Larsen Flemming Etefors Christina Juel Per Berga Rasmussen Jane Marie Jegind Benny Nybo Merete Østerbye Verner Engelbæk Johan Schmeltz Erik Simonsen Lars Havelund Stina Willumsen Per Lydiksen Laursen Vil ikke stemme personligt Vil ikke svare Procent Respondenter 13, ,0 30,9 9,3 3,2 2,3 3,4 4,2 2,1 1,5 5,2 2,2 2,7 7 5,3 54,3 3,3 3,2 2,3 3,1 1,2 3,1 1,6 6,2 2 34, , , , Wilke A/S, november 2003 Side 10

11 2.3 Hvilket parti stemte man på sidst? Hvilket parti stemte du på ved valget til byrådet i 2001? Alle personer Socialdemokratiet (A) Det Radikale Venstre (B) Det Konservative Folkeparti (C) Socialistisk Folkeparti (F) Dansk Folkeparti (O) Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) Enhedslisten (Ø) Andet parti /Husker ikke Ønsker ikke at svare Stemte ikke Procent Respondenter 39, , , ,1 72 2, , ,7 38 1,3 13 5,8 59 1, , , Hvilket parti stemte du på ved valget til byrådet i 2001? Socialdemokratiet (A) Det Radikale Venstre (B) Det Konservative Folkeparti (C) Socialistisk Folkeparti (F) Dansk Folkeparti (O) Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) Enhedslisten (Ø) Andet parti Procent Respondenter 48, , , ,8 72 3, , ,6 38 1, ,0 817 Personer med oplyst partivalg ved byrådsvalg i 2001 Wilke A/S, november 2003 Side 11

12 2.4 Hvilken person stemte man på sidst? Hvilken person stemte du på ved byrådsvalget i 2001? Anker Boye Søren Møller Lars Chr. Lilleholt Ruth Larsen Tina Bue Jensen Vivi Kier Søren Thorsager Jørgen Lund Nader R. Mosen Børge Wagner Villy Larsen Flemming Etefors Christina Juel Per Berga Rasmussen Jane Marie Jegind Benny Nybo Merete Østerbye Verner Engelbæk Jess Heilbo Johan Schmeltz Erik Simonsen Stina Willumsen Per Lydiksen Laursen Stemte ikke personligt Vil ikke svare Procent Respondenter 17, ,2 42,5 5,4 4,2 2,3 3,4 4,2 2,1 1,3 3,6 7,3 3,9 9 3,2 33,5 6,3 3,2 2,3 3,1 1,2 2,3 3,2 2,2 2 43, , , , Wilke A/S, november 2003 Side 12

13 3.0 Politiske spørgsmål 3.1 Kendskab til byrådsmedlemmer - uhjulpet Hvilke byrådsmedlemmer kender du? - hvilke kan du nævne mig..uhjulpet Anker Boye Søren Møller Niels Th. Nielsen Lars Chr. Lilleholt Ruth Larsen Tina Bue Jensen Vivi Kier Søren Thorsager Jørgen Lund Nader R. Mosen Leif Knudsen Børge Wagner Villy Larsen Flemming Etefors Christina Juel Per Berga Rasmussen Helle Nielsen Jane Marie Jegind Benny Nybo Merete Østerbye Verner Engelbæk Jess Heilbo Kamma Lauenborg Johan Schmeltz Erik Simonsen Lars Havelund Mohammed Mansour Stina Willumsen Per Lydiksen Laursen Andre Kender ingen Procent Respondenter 66, , , , , ,6 37 4,8 49 5,4 55 9,2 92,8 8 1,1 11 3, , ,6 16 1, ,4 195,9 9 3,9 39 2,8 28 1,9 20 1,9 19 1,4 14 1,6 17 3,2 32 3,1 31 1,8 18,7 7 2,4 24 1,6 16 2, , , Wilke A/S, november 2003 Side 13

14 3.2 Foretrukken borgmester Hvis det var muligt at stemme på borgmesteren alene, hvem af disse 7 kandidater ville du så foretrække? Anker Boye (Socialdemokraterne) Børge Wagner (Konservative) Lars Chr. Lilleholt (Venstre) Per Berga Rasmussen (Enhedslisten) Erik Simonsen (Radikale) Stina Willumsen (SF) Flemming Etefors (Dansk Folkeparti) Ingen af disse Procent Respondenter 43, , , ,0 70 4,4 44 4,8 49 1, , , Parti Socialdemokratiet (A) Det Radikale Venstre (B) Det Konservative Folkeparti (C) Socialistisk Folkeparti (F) Dansk Folkeparti (O) Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) Enhedslisten (Ø) Andet parti / Ej besvaret Anker Boye (Socialdemo kraterne) Hvis det var muligt at stemme på borgmesteren alene, hvem af disse 7 kandidater ville du så foretrække? Børge Wagner (Konservative) Lars Chr. Lilleholt (Venstre) Per Berga Rasmussen (Enhedslisten) Erik Simonsen (Radikale) Stina Willumsen (SF) Flemming Etefors (Dansk Folkeparti) Ingen af disse 75,6 1,4 2,5 3,3 1,5 1,9 13, ,8 4,1 2,4 2,4 46,1 1,1 30, ,9 37,9 12,3 1,4 25, ,7 2,1 15,0 1,9 31,2 1,0 19, ,0 8,8 2,3 4,9 2,6 36,3 19, ,0 4,1 45,5,7 1,2 1,7 23, ,0 3,3 55,5 1,2 7,9 17, ,7 20,6 48, ,8 3,1 10,7 3,2,6 1,9 37, ,8 6,3 10,4 7,0 4,4 4,8 1,4 22, Wilke A/S, november 2003 Side 14

15 3.3 Vurdering af Anker Boyes indsats Som sagt er det to år siden, at der var byrådsvalg i Odense. Hvordan synes du, at Anker Boye har klaret de sidste to år Fremragende Godt Dårligt Elendigt Procent Respondenter 4, , , , , Parti Socialdemokratiet (A) Det Radikale Venstre (B) Det Konservative Folkeparti (C) Socialistisk Folkeparti (F) Dansk Folkeparti (O) Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) Enhedslisten (Ø) Andet parti / Ej besvaret Som sagt er det to år siden, at der var byrådsvalg i Odense. Hvordan synes du, at Anker Boye har klaret de sidste to år Fremragende Godt Dårligt Elendigt 8,0 75,8 14,2 2, ,3 49,3 34,1 13,2 70,8 50,7 32,8 15, ,0 57,0 32,7 9,2 87 9,8 36,9 16,0 37,4 35,6 51,9 31,4 16, ,3 32,5 40,6 25,5 67 6,1 56,3 30,8 6,8 13 4,7 61,4 24,9 9, ,5 60,0 25,0 10, Wilke A/S, november 2003 Side 15

16 3.4 Borgmester: Jan Boye eller Anker Boye Hvis Jan Boye stillede op til byrådsvalget i 2005, hvem ville du så foretrække som borgmester i Odense? Anker Boye Jan Boye Ingen af disse to Procent Respondenter 41, , , , , Parti Socialdemokratiet (A) Det Radikale Venstre (B) Det Konservative Folkeparti (C) Socialistisk Folkeparti (F) Dansk Folkeparti (O) Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) Enhedslisten (Ø) Andet parti / Ej besvaret Hvis Jan Boye stillede op til byrådsvalget i 2005, hvem ville du så foretrække som borgmester i Odense? Anker Boye Jan Boye Ingen af disse to 65,3 16,0 6,0 12, ,0 33,6 27,8 8,6 70 6,2 86,5 1,4 5, ,3 17,3 21,8 4, ,5 38,5 31,0 7, ,5 58,6 6,9 12, ,9 35,1 28,3 3, ,5 13,8 23,9 17, ,6 31,4 11,5 24, ,6 34,9 11,8 11, Wilke A/S, november 2003 Side 16

17 3.5.1 Vurdering af antallet af Anker Boyes bestyrelsesposter Anker Boye har 61 bestyrelsesposter ved siden af sin borgmesterpost. Synes du, at det er... Et passende antal For mange For få Procent Respondenter 14, ,9 855, , Anker Boye har 61 bestyrelsesposter ved siden af sin borgmesterpost. Synes du, at det er... Et passende antal For mange For få Parti Socialdemokratiet (A) Det Radikale Venstre (B) Det Konservative Folkeparti (C) Socialistisk Folkeparti (F) Dansk Folkeparti (O) Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) Enhedslisten (Ø) Andet parti / Ej besvaret 17,4 81,7, ,8 80, ,1 87, ,2 94,8 87 2,2 97, ,9 86,0 1, ,2 94, ,8 82, ,4 77,5 1, ,5 84,9, Wilke A/S, november 2003 Side 17

18 3.5.2 Hvad er et passende antal bestyrelsesposter Hvad er efter din mening et passende/rimeligt antal bestyrelsesposter ved siden af borgmesterposten? eller flere Procent Respondenter 12, , , , ,2 42 4, , , Wilke A/S, november 2003 Side 18

19 3.6 Har Odense brug for et multihus? Mener du, at Odense har brug for et sådant hus? Ja Nej Procent Respondenter 56, , , Odenses politikere har i adskillige år diskuteret, om der skal bygges et såkaldt multihus, forstået som et kulturhus, der kan tilbyde oplevelser inden for en række forskellige genrer. Mener du, at Odense har brug for et sådant hus? Mener du, at Odense har brug for et sådant hus? Ja Nej Parti Socialdemokratiet (A) Det Radikale Venstre (B) Det Konservative Folkeparti (C) Socialistisk Folkeparti (F) Dansk Folkeparti (O) Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) Enhedslisten (Ø) Andet parti / Ej besvaret 59,3 40, ,0 37, ,6 35, ,4 50, ,0 66, ,8 38, ,0 57, ,6 49, ,8 49, ,4 43, Foretrukken placering af multihus? Wilke A/S, november 2003 Side 19

20 Hvis byen skal have et multihus, hvor skal det så ligge? På havnen I det nuværende postcenter, der snart lukker I tilknytning til Koncerthuset på hjørnet af Thoma B. Thrige I det ombyggede Cinemaxx-kompleks, Vesterport, på hjørnet af På godsbanearealet, hvor der er planer om at bygge et stort I Thrige-Titans nedlagte bygninger I forbindelse med Odense Congress Center på Ørbækvej. Et andet sted Procent Respondenter 35, , , , ,5 26 2,2 22 3,4 34 3, , , Wilke A/S, november 2003 Side 20

21 3.7 Skal Odense Energi sælges? Er du for eller imod et salg af det kommunalt ejede el-selskab? For Imod /Ej taget stilling Procent Respondenter 28, , , , Odenses politikere undersøger i disse måneder, om det kommunalt ejede el-selskab, Odense Energi, skal sættes til salg. Hvis det besluttes, kan det indbringe Odense Kommune mindst 700 mio. kr., som så skal bruges til at nedbringe kommunens gæld med. Er du for eller imod et salg af det kommunalt ejede el-selskab? Er du for eller imod et salg af det kommunalt ejede el-selskab? For Imod /Ej taget stilling Parti Socialdemokratiet (A) Det Radikale Venstre (B) Det Konservative Folkeparti (C) Socialistisk Folkeparti (F) Dansk Folkeparti (O) Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) Enhedslisten (Ø) Andet parti / Ej besvaret 24,1 53,0 22, ,9 22,1 35, ,3 38,1 20, ,7 52,1 35, ,6 54,1 13, ,0 35,5 18, ,5 62,1 23, ,9 56,3 19, ,3 36,4 44, ,2 45,3 26, Wilke A/S, november 2003 Side 21

22 4.0 Vurdering af udviklingen i Odense 4.1 De ældre har det gennemgående godt i Odense De ældre har det gennemgående godt i Odense. Procent Respondenter 43, , , , De ældre har det gennemgående godt i Odense. Parti Socialdemokratiet (A) Det Radikale Venstre (B) Det Konservative Folkeparti (C) Socialistisk Folkeparti (F) Dansk Folkeparti (O) Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) Enhedslisten (Ø) Andet parti / Ej besvaret 42,2 45,3 12, ,9 15,3 12, ,3 34,2 4, ,6 55,0 25, ,0 65,5 2, ,2 38,7 12, ,8 49,2 16, ,6 33,6 6, ,6 41,9 26, ,4 42,3 14, Wilke A/S, november 2003 Side 22

23 4.2 Anker Boye er en god borgmester for Odense Anker Boye er en god borgmester for Odense Procent Respondenter 59, , , , Anker Boye er en god borgmester for Odense Parti Socialdemokratiet (A) Det Radikale Venstre (B) Det Konservative Folkeparti (C) Socialistisk Folkeparti (F) Dansk Folkeparti (O) Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) Enhedslisten (Ø) Andet parti / Ej besvaret 79,2 12,8 8, ,3 49,2 4, ,3 47,7 7, ,1 35,1 12, ,2 57,0 6, ,5 42,3 7, ,6 58,8 12, ,6 44,6 17, ,8 31,9 8, ,0 32,6 8, Wilke A/S, november 2003 Side 23

24 4.3 Politikerne i Odense snakker og snakker, men der sker ikke noget Politikerne i Odense snakker og snakker, men der sker ikke noget. Procent Respondenter 68, , , , Politikerne i Odense snakker og snakker, men der sker ikke noget. Parti Socialdemokratiet (A) Det Radikale Venstre (B) Det Konservative Folkeparti (C) Socialistisk Folkeparti (F) Dansk Folkeparti (O) Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) Enhedslisten (Ø) Andet parti / Ej besvaret 62,7 31,5 5, ,8 28,8 10, ,4 14,9 10, ,5 22,7 15, ,7 11,4 14, ,3 16,9 3, ,4 15,2 1, ,3 17,8 12, ,6 15,5 15, ,7 22,7 8, Wilke A/S, november 2003 Side 24

25 4.4 De sidste to års store besparelser på kommunens budget var nødvendige De sidste to års store besparelser på kommunens budget var nødvendige Procent Respondenter 48, , , , De sidste to års store besparelser på kommunens budget var nødvendige Parti Socialdemokratiet (A) Det Radikale Venstre (B) Det Konservative Folkeparti (C) Socialistisk Folkeparti (F) Dansk Folkeparti (O) Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) Enhedslisten (Ø) Andet parti / Ej besvaret 51,1 31,1 17, ,3 39,9 7, ,3 17,3 18, ,2 58,8 13, ,0 51,4 23, ,3 24,0 17, ,5 54,5 11, ,8 33,6 24, ,7 30,5 27, ,3 33,8 17, Wilke A/S, november 2003 Side 25

26 4.5 Der bruges for få penge på integrationen af fremmede i byen Der bruges for få penge på integrationen af fremmede i byen Procent Respondenter 30, , , , Der bruges for få penge på integrationen af fremmede i byen Parti Socialdemokratiet (A) Det Radikale Venstre (B) Det Konservative Folkeparti (C) Socialistisk Folkeparti (F) Dansk Folkeparti (O) Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) Enhedslisten (Ø) Andet parti / Ej besvaret 32,0 44,9 23, ,5 24,7 28, ,5 59,2 22, ,3 28,4 25, ,7 76,7 4, ,5 61,4 17, ,4 40,1 27, ,0 62,5 26, ,4 43,7 26, ,3 46,7 23, Wilke A/S, november 2003 Side 26

27 4.6 Havneudviklingen i Odense går alt for langsomt Havneudviklingen i Odense går alt for langsomt Procent Respondenter 65, , , , Havneudviklingen i Odense går alt for langsomt Parti Socialdemokratiet (A) Det Radikale Venstre (B) Det Konservative Folkeparti (C) Socialistisk Folkeparti (F) Dansk Folkeparti (O) Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) Enhedslisten (Ø) Andet parti / Ej besvaret 65,9 21,9 12, ,4 23,6 11, ,4 15,0 12, ,5 23,9 23, ,5 22,8 12, ,0 16,9 13, ,4 18,8 17, ,6 13,7 41, ,4 15,1 20, ,2 19,6 15, Wilke A/S, november 2003 Side 27

28 4.7 Det er farligt at gå på gaden i Odense Det er farligt at gå på gaden i Odense Procent Respondenter 31, , , , Det er farligt at gå på gaden i Odense Parti Socialdemokratiet (A) Det Radikale Venstre (B) Det Konservative Folkeparti (C) Socialistisk Folkeparti (F) Dansk Folkeparti (O) Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) Enhedslisten (Ø) Andet parti / Ej besvaret 33,7 59,0 7, ,7 84,0 3, ,2 62,2 5, ,5 85,6, ,2 24,2 2, ,7 63,2 4, ,3 68,3 6, ,7 80, ,1 41,3 16, ,9 61,3 6, Wilke A/S, november 2003 Side 28

29 4.8 Odense skal udnytte H.C. Andersen bedre i markedsføringen af byen Odense skal udnytte H.C. Andersen bedre i markedsføringen af byen Procent Respondenter 45, , , , Odense skal udnytte H.C. Andersen bedre i markedsføringen af byen Parti Socialdemokratiet (A) Det Radikale Venstre (B) Det Konservative Folkeparti (C) Socialistisk Folkeparti (F) Dansk Folkeparti (O) Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) Enhedslisten (Ø) Andet parti / Ej besvaret 48,3 46,2 5, ,6 61,7 4, ,8 38,9 8, ,2 58,2 6, ,6 63,4 6, ,3 40,9 6, ,2 53,4 5, ,3 52,8 6, ,9 45,7 7, ,8 47,9 6, Wilke A/S, november 2003 Side 29

30 4.9 Bybus-trafikken fungerer tilfredsstillende Bybus-trafikken fungerer tilfredsstillende Procent Respondenter 42, , , , Bybus-trafikken fungerer tilfredsstillende Parti Socialdemokratiet (A) Det Radikale Venstre (B) Det Konservative Folkeparti (C) Socialistisk Folkeparti (F) Dansk Folkeparti (O) Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) Enhedslisten (Ø) Andet parti / Ej besvaret 46,8 29,4 23, ,2 28,5 25, ,2 25,7 34, ,5 32,3 25, ,7 32,3 43, ,3 20,9 36, ,3 45,0 25, ,6 60,4 19, ,1 29,9 28, ,2 29,6 28, Wilke A/S, november 2003 Side 30

31 4.10 Der bruges for mange kommunale kroner på Vollsmose-indsatsen Der bruges for mange kommunale kroner på Vollsmose-indsatsen Procent Respondenter 39, , , , Der bruges for mange kommunale kroner på Vollsmose-indsatsen Parti Socialdemokratiet (A) Det Radikale Venstre (B) Det Konservative Folkeparti (C) Socialistisk Folkeparti (F) Dansk Folkeparti (O) Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) Enhedslisten (Ø) Andet parti / Ej besvaret 34,6 50,8 14, ,7 59,5 19, ,7 44,4 14, ,7 53,8 22, ,3 11,5 11, ,2 30,4 15, ,5 47,6 15, ,8 38,4 6, ,3 32,1 24, ,0 44,1 16, Wilke A/S, november 2003 Side 31

32 4.11 Skatteprocenten på 21,3 er for høj Skatteprocenten på 21,3 er for høj Procent Respondenter 32, , , , Skatteprocenten på 21,3 er for høj Parti Socialdemokratiet (A) Det Radikale Venstre (B) Det Konservative Folkeparti (C) Socialistisk Folkeparti (F) Dansk Folkeparti (O) Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) Enhedslisten (Ø) Andet parti / Ej besvaret 30,3 62,0 7, ,2 69,6 14, ,0 48,6 7, ,8 75,4 8, ,8 48,9 2, ,3 51,5 11, ,4 80,5 5, ,8 73,3 6, ,0 35,1 14, ,6 58,2 9, Wilke A/S, november 2003 Side 32

33 4.12 Anker Boye burde vise mere handlekraft til gavn for byen Anker Boye burde vise mere handlekraft til gavn for byen Procent Respondenter 60, , , , Anker Boye burde vise mere handlekraft til gavn for byen Parti Socialdemokratiet (A) Det Radikale Venstre (B) Det Konservative Folkeparti (C) Socialistisk Folkeparti (F) Dansk Folkeparti (O) Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) Enhedslisten (Ø) Andet parti / Ej besvaret 54,5 37,7 7, ,3 27,7 23, ,1 16,4 12, ,2 25,1 22, ,4 14,0 12, ,2 24,3 9, ,4 16,3 15, ,2 6,9 6, ,7 16,7 19, ,5 26,4 13, Wilke A/S, november 2003 Side 33

34 4.13 Odense er en god by for børnefamilier Odense er en god by for børnefamilier Procent Respondenter 42, , , , Odense er en god by for børnefamilier Parti Socialdemokratiet (A) Det Radikale Venstre (B) Det Konservative Folkeparti (C) Socialistisk Folkeparti (F) Dansk Folkeparti (O) Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) Enhedslisten (Ø) Andet parti / Ej besvaret 49,3 27,8 22, ,4 29,6 23, ,4 29,7 28, ,9 54,2 24, ,9 26,3 24, ,0 36,6 17, ,4 60,0 16, ,6 32,8 42, ,5 28,5 30, ,3 33,8 23, Wilke A/S, november 2003 Side 34

35 4.14 Det er i helt i orden, at det ene af byens to taxa-selskaber tilsyneladende ikke ønsker at beskæftige udenlandske chauffører Det er i helt i orden, at det ene af byens to taxa-selskaber tilsyneladende ikke ønsker at beskæftige udenlandske chauff Procent Respondenter 27, , , , Det er i helt i orden, at det ene af byens to taxa-selskaber tilsyneladende ikke ønsker at beskæftige udenlandske chauff Parti Socialdemokratiet (A) Det Radikale Venstre (B) Det Konservative Folkeparti (C) Socialistisk Folkeparti (F) Dansk Folkeparti (O) Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) Enhedslisten (Ø) Andet parti / Ej besvaret 24,0 70,9 5, ,3 94, ,4 50,5 7, ,0 85,1 3, ,2 22,6 2, ,9 55,1 8, ,6 72,2 6,2 67 6,9 80,1 13, ,4 61,0 12, ,1 66,6 6, Wilke A/S, november 2003 Side 35

36 4.15 Odense Teater skal have lov til at udvide i Kongens Have Odense Teater skal have lov til at udvide i Kongens Have Procent Respondenter 42, , , , Odense Teater skal have lov til at udvide i Kongens Have Parti Socialdemokratiet (A) Det Radikale Venstre (B) Det Konservative Folkeparti (C) Socialistisk Folkeparti (F) Dansk Folkeparti (O) Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) Enhedslisten (Ø) Andet parti / Ej besvaret 39,3 57,5 3, ,9 46,8 9, ,3 34,9 2, ,4 71,5 4, ,0 67,2 4, ,4 43,5 5, ,4 58,8 4, ,6 62, ,8 49,2 9, ,2 53,0 4, Wilke A/S, november 2003 Side 36

37 5.0 Baggrundsvariable 5.1 Køn Køn Mand Kvinde Procent Respondenter 48, , , Alder Alder år år år år år år 70+ år Procent Respondenter 2, , , , , , , , Indkomst Husstandsindkomst Under kr kr kr kr kr kr kr / vil ikke oplyse Procent Respondenter 3, , , , , , , , , Wilke A/S, november 2003 Side 37

38 5.4 Børn i husstanden børn under 13 år i husstanden Ingen børn 1 barn 2 børn 3 børn + Procent Respondenter 75, , , , , Personer i husstanden personer i husstanden 1 person 2 personer 3 personer 4+ personer Procent Respondenter 32, , , , , Wilke A/S, november 2003 Side 38

39 6.0 Krydstabeller 6.1 Hvilket parti vil man stemme på? Køn Alder Husstandsindkomst børn under 13 år i husstanden Mand Kvinde år år år år år år 70+ år Under kr kr kr kr kr kr kr / vil ikke oplyse Ingen børn 1 barn 2 børn 3 børn + personer i husstanden 1 person 2 personer 3 personer 4+ personer Socialdem okratiet (A) Det Radikale Venstre (B) Det Konservative Folkeparti (C) Hvilket parti vil du stemme på, hvis der var byrådsvalg i dag? Venstre, Socialistisk Folkeparti (F) Dansk Folkeparti (O) Danmarks Liberale Parti (V) Enhedslisten (Ø) Andet parti Vil ikke svare 32,5 5,9 12,3 6,7 2,8 13,1 6,1 1,2 17,0 2, ,8 7,2 9,8 9,0 1,4 8,8 5,5 1,4 20,3 2, ,3 9,5 4,8 4,8 14,3 38,1 14, ,1 12,6 9,3 8,6 2,0 14,6 2,6 2,0 14,6 2, ,8 9,8 13,9 7,0,8 11,9 7,0,8 20,9 2, ,2 4,3 9,7 8,1 2,2 6,5 6,5 1,6 15,7 2, ,9 3,8 7,6 13,6 3,3 8,2 7,6 2,7 15,8 1, ,8 2,2 13,9 4,4 2,2 15,3 5,1 16,8 4, ,6 3,5 12,9 3,5 2,4 9,4 4,7 30,6 2, ,6 13,2 13,2 5,3 2,6 5,3 7,9 13,2 7, ,1 3,3 7,3 10,6 5,3 7,3 4,6 1,3 21,9 3, ,4 5,8 9,1 10,4 9,1 7,8 1,9 18,2 1, ,8 7,0 9,3 14,0 1,6 10,9 6,2 10,1 2, ,9 7,7 20,2 4,8 1,0 8,7 9,6 17,3 3, ,8 8,8 10,4 4,0 2,4 11,2 1,6 2,4 16,8 1, ,3 9,2 11,1 7,2,7 19,0 8,5 2,0 22,9 1, ,6 3,3 11,8 3,9 3,3 11,1 2,0 1,3 22,9 3, ,8 5,2 11,1 7,5 2,6 11,8 4,7 1,5 17,9 2, ,6 11,3 6,8 11,3 9,0 5,3,8 21,8 2, ,6 9,8 15,4 6,5 1,6 7,3 9,8,8 18,7 2, ,0 4,8 9,5 4,8 14,3 23,8 23, ,2 3,4 9,9 10,3 2,7 10,6 5,1 1,0 19,2 3, ,6 7,3 11,5 4,5 1,7 11,8 5,4 1,7 19,2 2, ,1 7,7 10,5 9,8 2,8 11,9 3,5,7 21,0 2, ,3 8,8 12,0 8,8 1,4 9,2 8,8 1,4 15,7 2, ,2 6,6 11,0 7,8 2,1 10,9 5,8 1,3 18,7 2, Wilke A/S, november 2003 Side 39

40 6.2 Hvilket parti vil man stemme på eller hælder man imod? Køn Alder Husstandsindkomst børn under 13 år i husstanden personer i husstanden Alle personer Mand Kvinde år år år år år år 70+ år Under kr kr kr kr kr kr kr / vil ikke oplyse Ingen børn 1 barn 2 børn 3 børn + 1 person 2 personer 3 personer 4+ personer Socialdem okratiet (A) Det Radikale Venstre (B) Det Konservative Folkeparti (C) Socialistisk Folkeparti (F) Parti Dansk Folkeparti (O) Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) Enhedslisten (Ø) Andet parti / Ej besvaret 34,1 5,9 12,7 7,3 3,6 14,9 6,7 1,2 13, ,1 7,4 10,2 10,4 2,9 11,1 7,4 1,4 12, ,3 9,5 4,8 14,3 23,8 33, ,8 12,6 9,3 9,9 2,6 15,9 2,6 2,0 11, ,7 9,8 13,9 9,0 1,6 13,5 8,2,8 14, ,8 4,9 11,4 8,6 3,2 7,6 8,1 1,6 10, ,0 3,8 7,6 14,1 3,8 10,9 9,2 2,7 9, ,4 2,2 14,6 4,4 2,9 16,8 6,6 13, ,3 3,5 12,9 4,7 5,9 14,1 7,1 16, ,6 13,2 13,2 7,9 5,3 7,9 7,9 13, ,4 3,3 7,3 11,9 7,9 8,6 6,0 1,3 13, ,6 5,8 9,1 12,3,6 11,7 9,1 1,9 9, ,3 7,0 9,3 14,0 1,6 11,6 6,2 10, ,8 8,7 21,2 4,8 1,9 9,6 11,5 13, ,0 8,8 10,4 4,8 3,2 12,8 1,6 2,4 12, ,0 9,2 12,4 9,2 2,0 21,6 12,4 2,0 12, ,6 3,3 12,4 3,9 4,6 15,0 2,6 1,3 18, ,1 5,3 11,4 8,4 3,8 13,8 5,9 1,5 12, ,8 11,3 8,3 12,0 1,5 11,3 6,0,8 15, ,9 9,8 15,4 8,9 2,4 9,8 10,6,8 11, ,8 4,8 9,5 4,8 14,3 33,3 9, ,7 3,4 9,9 11,6 4,1 13,0 6,5 1,0 12, ,6 7,3 11,8 5,1 2,5 13,5 6,5 1,7 14, ,9 8,4 11,9 9,8 4,9 14,0 4,9,7 12, ,2 8,8 12,4 10,6 2,3 11,5 10,1 1,4 9, ,7 6,7 11,4 8,8 3,3 13,0 7,1 1,3 12, Wilke A/S, november 2003 Side 40

41 Køn Alder Husstandsindkomst børn under 13 år i husstanden personer i husstanden Mand Kvinde år år år år år år 70+ år Under kr kr kr kr kr kr kr / vil ikke oplyse Ingen børn 1 barn 2 børn 3 børn + 1 person 2 personer 3 personer 4+ personer Socialdem okratiet (A) Det Radikale Venstre (B) Det Konservative Folkeparti (C) Parti Socialistisk Folkeparti (F) Dansk Folkeparti (O) Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) Enhedslisten (Ø) Andet parti 39,5 6,8 14,7 8,4 4,2 17,3 7,7 1, ,2 8,4 11,6 11,8 3,3 12,7 8,4 1, ,4 14,3 7,1 21,4 35, ,1 14,2 10,4 11,2 3,0 17,9 3,0 2, ,5 11,5 16,3 10,5 1,9 15,8 9,6 1, ,1 5,5 12,7 9,7 3,6 8,5 9,1 1, ,2 4,2 8,4 15,7 4,2 12,0 10,2 3, ,4 2,5 16,8 5,0 3,4 19,3 7, ,3 4,2 15,5 5,6 7,0 16,9 8, ,4 15,2 15,2 9,1 6,1 9,1 9, ,6 3,8 8,4 13,7 9,2 9,9 6,9 1, ,9 6,5 10,1 13,7,7 12,9 10,1 2, ,8 7,8 10,3 15,5 1,7 12,9 6, ,3 10,0 24,4 5,6 2,2 11,1 13, ,0 10,0 11,8 5,5 3,6 14,5 1,8 2, ,6 10,4 14,2 10,4 2,2 24,6 14,2 2, ,2 4,0 15,2 4,8 5,6 18,4 3,2 1, ,5 6,1 13,0 9,6 4,4 15,9 6,8 1, ,8 13,3 9,7 14,2 1,8 13,3 7,1, ,9 11,0 17,4 10,1 2,8 11,0 11,9, ,3 5,3 10,5 5,3 15,8 36, ,1 3,9 11,4 13,3 4,7 14,9 7,5 1, ,0 8,6 13,9 6,0 3,0 15,9 7,6 2, ,6 9,6 13,6 11,2 5,6 16,0 5,6, ,7 9,7 13,8 11,7 2,6 12,8 11,2 1, ,9 7,6 13,1 10,1 3,8 14,9 8,1 1,5 878 Personer med oplyst partivalg Wilke A/S, november 2003 Side 41

42 6.3 Hvilket parti stemte man på sidst? Køn Alder Husstandsindkomst børn under 13 år i husstanden Mand Kvinde år år år år år år 70+ år Under kr kr kr kr kr kr kr / vil ikke oplyse Ingen børn 1 barn 2 børn 3 børn + personer i husstand1 person 2 personer 3 personer 4+ personer Alle personer Socialdem Det Radikale Det Konservative Socialistisk okratiet (A) Venstre (B) Folkeparti (C) Folkeparti (F) Hvilket parti stemte du på ved valget til byrådet i 2001? Dansk Folkeparti (O) Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) Enhedslisten (Ø) 40,0 2,6 13,5 6,9 3,0 14,7 4,2 1,2 4,4 2,4 6, ,2 5,5 8,8 7,8 2,3 7,6 3,3 1,4 7,0 1,8 13, ,8 4,8 4,8 9,5 4,8 71, ,1 4,6 9,3 5,3 2,0 17,2 3,3 2,0 4,6,7 17, ,0 6,6 13,9 4,9 1,6 10,7 2,5,8 7,4,8 9, ,9 4,9 8,1 8,1 3,2 6,5 5,4 1,6 7,0 2,2 8, ,1 2,2 8,2 13,0 3,3 10,3 6,0 2,7 3,3 1,6 4, ,3 1,5 12,4 7,3 2,2 13,9 2,2 4,4 7,3 3, ,3 3,5 18,8 5,9 4,7 9,4 3,5 9,4 9, ,7 5,3 5,3 2,6 10,5 7,9 2,6 5,3 15, ,0 4,0 6,0 6,6 6,6 7,3 4,0 1,3 4,0 2,0 13, ,2 2,6 7,8 9,1,6 9,7 5,2 1,9 7,1 1,9 11, ,1 4,7 7,0 14,0 2,3 12,4 2,3 6,2 3,1 7, ,2 4,8 19,2 5,8 1,0 6,7 2,9 1,9 1,9 10, ,8 5,6 11,2 5,6 4,8 10,4 1,6 2,4 5,6 1,6 6, ,7 5,2 15,7 6,5 19,0 6,5 2,0 3,9,7 7, ,6 2,0 14,4 5,2 3,9 11,1 2,0 1,3 11,1 2,6 11, ,0 3,3 10,7 7,0 3,0 11,6 3,7 1,5 5,5 2,3 10, ,6 6,8 9,0 9,0 1,5 12,0 3,0,8 6,8 2,3 11, ,3 6,5 16,3 6,5 1,6 8,9 2,4,8 7,3,8 6, ,1 9,5 14,3 4,8 19,0 14, ,2 3,1 9,2 8,2 3,1 8,9 4,1 1,0 6,2 2,1 9, ,0 3,9 11,3 5,4 2,3 14,1 3,9 1,7 5,6 2,5 11, ,9 7,0 10,5 7,7 3,5 12,6 1,4,7 4,2 2,1 10, ,6 3,7 13,8 9,2 2,3 8,3 4,6 1,4 6,5 1,4 8, ,6 4,1 11,1 7,3 2,7 11,1 3,8 1,3 5,8 2,1 10, Andet parti Ved ikke/ Husker ikke Ønsker ikke at svare Stemte ikke Wilke A/S, november 2003 Side 42

43 Køn Alder Husstandsindkomst børn under 13 år i husstanden personer i husstanden Mand Kvinde år år år år år år 70+ år Under kr kr kr kr kr kr kr / vil ikke oplyse Ingen børn 1 barn 2 børn 3 børn + 1 person 2 personer 3 personer 4+ personer Socialdem okratiet (A) Det Radikale Venstre (B) Hvilket parti stemte du på ved valget til byrådet i 2001? Det Konservative Folkeparti (C) Socialistisk Folkeparti (F) Dansk Folkeparti (O) Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 46,4 3,0 15,7 8,0 3,5 17,1 4,9 1, ,9 7,0 11,3 10,0 3,0 9,8 4,3 1, ,0 20,0 20,0 40,0 5 43,1 6,0 12,1 6,9 2,6 22,4 4,3 2, ,0 8,0 17,0 6,0 2,0 13,0 3,0 1, ,2 5,9 9,8 9,8 3,9 7,8 6,5 2, ,7 2,4 9,0 14,4 3,6 11,4 6,6 3, ,4 1,7 14,7 8,6 2,6 16,4 2, ,5 4,3 23,2 7,2 5,8 11,6 4, ,6 6,9 6,9 3,4 13,8 10, ,7 4,9 7,4 8,2 8,2 9,0 4,9 1, ,3 3,3 9,8 11,5,8 12,3 6,6 2, ,1 5,6 8,3 16,7 2,8 14,8 2, ,8 5,6 22,5 6,7 1,1 7,9 3, ,9 6,5 13,0 6,5 5,6 12,0 1,9 2, ,3 6,0 17,9 7,5 21,6 7,5 2, ,5 2,6 19,3 7,0 5,3 14,9 2,6 1, ,1 4,0 13,1 8,5 3,7 14,2 4,5 1, ,2 8,5 11,3 11,3 1,9 15,1 3,8, ,5 7,6 19,0 7,6 1,9 10,5 2,9 1, ,4 11,1 16,7 5,6 22, ,0 3,8 11,3 10,0 3,8 10,9 5,0 1, ,2 4,9 14,0 6,6 2,8 17,5 4,9 2, ,9 8,4 12,6 9,2 4,2 15,1 1,7, ,4 4,4 16,5 11,0 2,7 9,9 5,5 1, ,5 5,0 13,6 9,0 3,3 13,6 4,6 1,6 826 Enhedslisten (Ø) Andet parti Personer med oplyst partivalg ved byrådsvalg i 2001 Wilke A/S, november 2003 Side 43

44 6.5 Foretrukken borgmester Køn Alder Husstandsindkomst børn under 13 år i husstanden personer i husstanden Mand Kvinde år år år år år år 70+ år Under kr kr kr kr kr kr kr / vil ikke oplyse Ingen børn 1 barn 2 børn 3 børn + 1 person 2 personer 3 personer 4+ personer Anker Boye (Socialdemo kraterne) Hvis det var muligt at stemme på borgmesteren alene, hvem af disse 7 kandidater ville du så foretrække? Børge Wagner (Konservative) Lars Chr. Lilleholt (Venstre) Per Berga Rasmussen (Enhedslisten) Erik Simonsen (Radikale) Stina Willumsen (SF) Flemming Etefors (Dansk Folkeparti) Ingen af disse 44,8 7,3 13,3 6,3 3,8 4,2 1,0 19, ,8 5,1 7,6 8,4 4,3 5,7 1,6 24, ,6 14,3 4,8 4,8 28, ,4 6,0 9,9 3,3 7,3 5,3 1,3 20, ,8 7,0 12,7 7,4 4,9 5,3 29, ,4 2,7 9,2 10,3 2,2 5,4 2,2 16, ,7 3,8 7,6 10,3 3,8 7,6 2,7 17, ,4 10,9 11,7 5,1 1,5 2,2 18, ,5 10,6 10,6 7,1 4,7 2,4 1,2 27, ,7 2,6 2,6 5,3 10,5 5,3 2,6 26, ,0 3,3 11,3 9,3 3,3 5,3 2,6 15, ,4 5,8 5,8 8,4 1,9 5,2 23, ,2 7,0 7,0 9,3 3,9 7,0 1,6 20, ,5 12,5 11,5 6,7 1,9 3,8 1,0 25, ,2 7,2 11,2 4,0 6,4 3,2 2,4 18, ,0 5,2 17,0 10,5 5,9 5,2 22, ,8 5,2 11,1 3,3 3,3 4,6 1,3 27, ,8 6,7 9,6 6,3 3,8 4,1 1,6 20, ,1 3,0 11,3 7,5 3,8 8,3,8 26, ,6 5,7 13,8 10,6 5,7 4,1 32, ,6 9,5 14,3 23,8 4,8 19, ,9 5,5 9,9 8,6 3,8 2,7 1,4 21, ,8 8,2 9,3 4,8 3,1 4,8 1,1 22, ,1 4,2 10,5 4,9 4,2 7,0 2,1 23, ,6 5,1 12,9 11,5 6,0 6,9,9 22, ,8 6,2 10,4 7,3 4,1 5,0 1,3 21, Wilke A/S, november 2003 Side 44

45 6.7 Vurdering af Anker Boyes indsats Køn Alder Husstandsindkomst børn under 13 år i husstanden personer i husstanden Mand Kvinde år år år år år år 70+ år Under kr kr kr kr kr kr kr / vil ikke oplyse Ingen børn 1 barn 2 børn 3 børn + 1 person 2 personer 3 personer 4+ personer Som sagt er det to år siden, at der var byrådsvalg i Odense. Hvordan synes du, at Anker Boye har klaret de sidste to år Fremragende Godt Dårligt Elendigt 5,1 58,0 24,4 12, ,7 60,0 26,8 9, ,8 81,0 4,8 9,5 21 4,0 63,6 23,2 9, ,9 45,5 34,4 17, ,9 65,4 23,8 5, ,9 60,3 23,4 11, ,1 62,0 22,6 10, ,9 62,4 23,5 8, ,6 13,2 5,3 38 5,3 62,3 24,5 7, ,8 61,0 24,0 7,1 154,8 61,2 27,1 10, ,7 46,2 31,7 14, ,0 60,0 19,2 16, ,9 47,7 34,0 14, ,6 65,4 22,9 9, ,2 64,1 21,6 9, ,5 51,9 34,6 12, ,3 38,2 37,4 21, ,6 38,1 14,3 21 4,8 67,8 20,9 6, ,5 60,3 24,5 10, ,2 51,0 30,1 14, ,7 50,2 30,9 15, ,4 59,0 25,6 11, Wilke A/S, november 2003 Side 45

46 6.8 Borgmester Jan Boye vs. Anker Boye Køn Alder Husstandsindkomst børn under 13 år i husstanden personer i husstanden Mand Kvinde år år år år år år 70+ år Under kr kr kr kr kr kr kr / vil ikke oplyse Ingen børn 1 barn 2 børn 3 børn + 1 person 2 personer 3 personer 4+ personer Hvis Jan Boye stillede op til byrådsvalget i 2005, hvem ville du så foretrække som borgmester i Odense? Anker Boye Jan Boye Ingen af disse to 44,8 37,0 9,7 8, ,9 33,8 14,1 13, ,3 19,0 9,5 38, ,7 27,8 12,6 19, ,1 41,8 16,8 10, ,9 32,4 8,1 7, ,4 33,2 11,4 7, ,5 36,5 9,5 9, ,6 43,5 10,6 8, ,5 21,1 18,4 21, ,0 26,5 11,3 15, ,9 22,7 13,6 11, ,1 41,9 8,5 8, ,3 44,2 11,5 2, ,4 40,0 13,6 8, ,3 43,8 13,7 9, ,2 36,6 9,2 15, ,9 33,2 10,4 11, ,4 35,3 12,0 11, ,4 46,3 21,1 8, ,1 47,6 9,5 4, ,9 28,4 11,0 13, ,1 37,5 9,9 9, ,1 39,2 10,5 13, ,9 38,7 17,5 7, ,8 35,4 11,9 10, Wilke A/S, november 2003 Side 46

47 6.9.1 Vurdering af antallet af Anker Boyes bestyrelsesposter Køn Alder Husstandsindkomst børn under 13 år i husstanden personer i husstanden Mand Kvinde år år år år år år 70+ år Under kr kr kr kr kr kr kr / vil ikke oplyse Ingen børn 1 barn 2 børn 3 børn + 1 person 2 personer 3 personer 4+ personer Anker Boye har 61 bestyrelsesposter ved siden af sin borgmesterpost. Synes du, at det er... Et passende antal For mange For få 16,8 82,4, ,1 88,5, ,6 71, ,5 76,2 1, ,5 85,2 1, ,6 84,9, ,3 89, ,5 90, ,4 90, ,2 86, ,6 86,8, ,9 84,4, ,9 88,4, ,4 85, ,0 83,2, ,4 86,9, ,3 83,0, ,4 85, ,0 84,2 3, ,0 86,2, ,3 85, ,0 88, ,5 84, ,5 86,0 3, ,1 83,4, ,9 85,5, Wilke A/S, november 2003 Side 47

48 6.9.2 Hvad er et passende antal bestyrelsesposter Køn Alder Husstandsindkomst børn under 13 år i husstanden personer i husstanden Mand Kvinde år år år år år år 70+ år Under kr kr kr kr kr kr kr / vil ikke oplyse Ingen børn 1 barn 2 børn 3 børn + 1 person 2 personer 3 personer 4+ personer 0 Hvad er efter din mening et passende/rimeligt antal bestyrelsesposter ved siden af borgmesterposten? eller flere 12,9 17,6 23,8 12,7 3,6 4,0 25, ,1 16,4 18,6 17,2 4,9 4,1 26, ,5 9,5 14,3 14,3 9,5 42,9 21 9,3 15,2 17,9 16,6 4,6 7,9 28, ,3 18,0 21,3 14,3 2,9 4,1 27, ,2 14,1 24,3 14,6 3,8 3,8 30, ,9 17,4 21,7 20,1 4,9 1,6 16, ,7 20,4 22,6 10,2 6,6 4,4 24, ,5 21,2 18,8 11,8 1,2 1,2 29, ,8 26,3 7,9 21,1 2,6 7,9 18, ,6 19,2 22,5 12,6 3,3 2,6 27, ,0 14,9 18,8 17,5 5,8 2,6 29, ,2 15,5 28,7 16,3 2,3 6,2 17, ,5 16,3 22,1 21,2 3,8 2,9 22, ,6 20,0 22,4 12,8 6,4 5,6 23, ,4 18,3 22,2 15,0 3,3 2,6 24, ,7 12,4 16,3 9,8 5,2 5,2 37, ,5 16,0 21,8 15,1 4,4 4,7 25, ,5 20,3 21,1 17,3 3,8 2,3 24, ,1 19,5 14,6 12,2 4,9 3,3 28, ,3 38,1 14,3 33, ,7 15,8 20,9 15,8 4,1 3,4 27, ,4 17,7 21,1 16,1 3,9 5,1 23, ,3 15,4 24,5 14,7 4,2 3,5 24, ,0 18,4 19,4 12,4 5,1 3,7 29, ,5 17,0 21,2 15,0 4,3 4,1 26, Wilke A/S, november 2003 Side 48

49 Har Odense brug for et multihus? Køn Alder Husstandsindkomst børn under 13 år i husstanden personer i husstanden Mand Kvinde år år år år år år 70+ år Under kr kr kr kr kr kr kr / vil ikke oplyse Ingen børn 1 barn 2 børn 3 børn + 1 person 2 personer 3 personer 4+ personer Mener du, at Odense har brug for et sådant hus? Ja Nej 60,8 39, ,0 48, ,4 28, ,2 35, ,8 49, ,6 38, ,1 42, ,5 44, ,4 57, ,9 42, ,7 56, ,5 43, ,7 40, ,6 40, ,8 47, ,7 35, ,5 42, ,2 43, ,2 39, ,7 46, ,4 47, ,8 46, ,5 44, ,3 42, ,4 39, ,3 43, Wilke A/S, november 2003 Side 49

50 Foretrukken placering af multihus? Køn Alder Husstandsindkomst børn under 13 år i husstanden personer i husstanden Mand Kvinde år år år år år år 70+ år Under kr kr kr kr kr kr kr / vil ikke oplyse Ingen børn 1 barn 2 børn 3 børn + 1 person 2 personer 3 personer 4+ personer På havnen I det nuværende postcenter, der snart lukker Hvis byen skal have et multihus, hvor skal det så ligge? I det I tilknytning til Koncerthuset på hjørnet af Thoma B. Thrige ombyggede Cinemaxx-ko mpleks, Vesterport, på hjørnet af På godsbanearea let, hvor der er planer om at bygge et stort I Thrige- Titans nedlagte bygninger I forbindelse med Odense Congress Center på Ørbækvej. 40,2 18,4 3,2 11,7 2,2 2,8 3,0 4,0 14, ,6 15,6 2,0 17,2 2,7 2,0 3,3 3,1 21, ,3 33,3 23,8 4,8 23, ,1 9,9 3,3 19,9 3,3 6,6 3,3 16, ,5 12,7 2,0 18,9 2,5 1,6 4,1 4,9 16, ,5 20,0 3,2 13,0 2,7 3,2 2,2 5,4 16, ,2 23,4 2,7 11,4 3,3 3,3 1,1 1,6 13, ,9 22,6 2,9 5,8,7 3,6 2,9 1,5 19, ,6 8,2 1,2 14,1 2,4 2,4 2,4 4,7 34, ,6 2,6 23,7 10,5 13,2 18, ,8 11,3 3,3 15,2,7 3,3 4,0 6,6 25, ,0 18,8 1,9 14,3 3,2 1,3 3,2 1,9 18, ,3 21,7 3,1 17,8 3,9 4,7 2,3 13, ,6 27,9 1,0 13,5 3,8 6,7 11, ,2 21,6 3,2 12,8 1,6 1,6 4,0 2,4 17, ,8 11,8 3,3 13,1 2,0 2,6 3,3 3,9 14, ,9 14,4 2,6 12,4 3,3,7 3,9 2,6 22, ,3 17,0 2,5 14,2 2,3 2,3 3,2 3,0 18, ,3 20,3 2,3 12,0 3,8 2,3 2,3 4,5 17, ,3 14,6 4,1 17,9 2,4 1,6 4,1 4,1 17, ,6 9,5 19,0 9,5 4,8 14,3 14, ,8 11,6 2,4 16,8 4,1 1,7 3,8 4,5 23, ,6 20,3 2,8 13,8 1,1 2,3 2,8 1,7 14, ,1 16,8 2,1 11,2 4,2 3,5 2,8 4,9 17, ,0 18,9 2,8 14,7 1,4 2,8 3,2 4,6 16, ,3 17,0 2,6 14,5 2,5 2,4 3,2 3,6 18, Et andet sted Wilke A/S, november 2003 Side 50

Danskerne må give op før pensionsalderen

Danskerne må give op før pensionsalderen Danskerne må give op før pensionsalderen De fleste under 45 år regner ikke med at kunne arbejde så længe, som det bliver nødvendigt, hvis efterlønnen afskaffes. Det viser undersøgelse foretaget for Ugebrevet

Læs mere

Aarhus Kommune. Kommunalvalg 2013. Aarhus Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557

Aarhus Kommune. Kommunalvalg 2013. Aarhus Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg 2013 TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10 november 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere I på 18 eller derover Metode: En kombination

Læs mere

Rapport 2009 Integrationstilstanden i Københavns Kommune Udarbejdet af Catinét - april 2009

Rapport 2009 Integrationstilstanden i Københavns Kommune Udarbejdet af Catinét - april 2009 Rapport 2009 Integrationstilstanden i Københavns Kommune Udarbejdet af Catinét - april 2009 1 Indhold Undersøgelsens formål Side 2 Metode og gennemførelse Side 2 Konklusioner Side 6 Hovedresultater Side

Læs mere

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 April 2015 - Region Hovedstaden Region Hovedstaden Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Telefonsurvey blandt 1.106 borgere, der har ringet til 1813 Udarbejdet

Læs mere

Viden om og holdning til private og offentlige pensionsordninger

Viden om og holdning til private og offentlige pensionsordninger Viden om og holdning til private og offentlige pensionsordninger Viden om og holdning til private og offentlige pensionsordninger Bo Bilde /Peter Linde Danmarks Statistik Interviewservice Telefon 3917

Læs mere

Valgundersøgelsen 2001

Valgundersøgelsen 2001 Valgundersøgelsen 2001 TEKNISK RAPPORT Jørgen Goul Andersen Jakob Rathlev Claus Hansen Henrik Jørgensen Gregers Lehrmann Bruun Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning Aalborg Universitet September

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

Kvantitativ Undersøgelse

Kvantitativ Undersøgelse Kvantitativ Undersøgelse Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Interviewperiode: December 2007 Projektnummer: 55090 Rapportering: December 2007 Kunde: Ældresagen Karl Henrik Baum Nørregade 49 1165

Læs mere

Undersøgelse om adfærd og holdninger til tobak, alkohol, kost og motion blandt elever i fynske 7. og 9. klasser

Undersøgelse om adfærd og holdninger til tobak, alkohol, kost og motion blandt elever i fynske 7. og 9. klasser Cast Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering Winsløwparken 19,3 5000 Odense C tlf.: 6550 1000 Fax: 6591 8296 Undersøgelse om adfærd og holdninger til tobak, alkohol, kost og

Læs mere

De Samvirkende Købmænd Undersøgelse om storcentre og hypermarkeder

De Samvirkende Købmænd Undersøgelse om storcentre og hypermarkeder De Samvirkende Købmænd Undersøgelse om storcentre og hypermarkeder Tabelrapport, internetundersøgelse Februar 2015 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet

Læs mere

Rapport om forebyggende hjemmebesøg i Struer Kommune - 2008

Rapport om forebyggende hjemmebesøg i Struer Kommune - 2008 Struer Kommune Rapport om forebyggende hjemmebesøg i Struer Kommune - 2008 Udarbejdet af: Sundhedskonsulent Henriette Haase Fischer Sundhedsmedarbejder Aino Skou Jensen & Sundhedsmedarbejder Mette Jaffke

Læs mere

Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordningens effekt Fødevaredirektoratet

Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordningens effekt Fødevaredirektoratet 23. december 2003 Telefon Ad hoc undersøgelse blandt virksomheder Smiley-ordningens effekt Fødevaredirektoratet Udarbejdet af Anne Stürup og Pia Kirkeskov Pedersen Indholdsfortegnelse Hovedresultater...2

Læs mere

Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006

Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006 ICPSR 3808 Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006 Virginia Sapiro Comparative Study of Electoral Systems W. Philips Shively Comparative Study of Electoral Systems Denmark: Data Collection Instrument

Læs mere

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation NR. 7-2010 Lederpejling FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Kommunikation

Læs mere

Hus Forbi En undersøgelse af koncept og sælgere

Hus Forbi En undersøgelse af koncept og sælgere Hus Forbi En undersøgelse af koncept og sælgere Juni 2008 Finn Kenneth Hansen, Jonas Markus Lindstad, Flemming Jakobsen og Henning Hansen CASA Hus Forbi En undersøgelse af koncept og sælgere Juni 2008

Læs mere

Rapporten er udarbejdet for FDIM af Jakob Linaa Jensen, Lisbeth Klastrup og Jens Hoff.

Rapporten er udarbejdet for FDIM af Jakob Linaa Jensen, Lisbeth Klastrup og Jens Hoff. Internettets rolle under Folketingsvalget 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 FORORD 4 OM FDIMS VALGUNDERSØGELSE 7 FOLKETINGSVALGET 2007 PÅ NETTET - EN INTRODUKTION 16 KAN INTERNETTET FLYTTE STEMMER? 28 VALGKAMPEN

Læs mere

! " #!# $ %&&% $ %&&' 1

!  #!# $ %&&% $ %&&' 1 1! "#!# $%&&% $%&&' !"#$ ( 2 !"#$ ( )!*+,%&&' -./01 /.23 4&.5%6&&.2$ 7-8+'6'6%9696 - :!! -;;!! 7 -$ ".23 $/4

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

6. juli 2010 Den kommunale valgkampagne anno 2009 Side 1 af 28. Den kommunale valgkampagne anno 2009. En kommenteret tabelrapport

6. juli 2010 Den kommunale valgkampagne anno 2009 Side 1 af 28. Den kommunale valgkampagne anno 2009. En kommenteret tabelrapport 6. juli 2010 Den kommunale valgkampagne anno 2009 Side 1 af 28 Den kommunale valgkampagne anno 2009. En kommenteret tabelrapport Kasper Møller Hansen og Jens Hoff Institut for Statskundskab Arbejdspapir

Læs mere

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Rapport Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2015 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 3 2 Indledning 5 3 Økonomiske konsekvenser ved mere frit

Læs mere

IFKA Institut for Konjunktur-Analyse De professionelles omdømme 1999 og 2005 Rapport

IFKA Institut for Konjunktur-Analyse De professionelles omdømme 1999 og 2005 Rapport IFKA Institut for Konjunktur-Analyse De professionelles omdømme 1999 og 2005 Rapport Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70 Fax 33 93 03 67 E-mail info@ifka.dk Website

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

Aalborg Universitet DK2011-0881 Valg 2011 Endeligt skema 28.sep. kl.14.38 Projektleder: PJO

Aalborg Universitet DK2011-0881 Valg 2011 Endeligt skema 28.sep. kl.14.38 Projektleder: PJO Aalborg Universitet DK2011-0881 Valg 2011 Endeligt skema 28.sep. kl.14.38 Projektleder: PJO Tekst Mange tak fordi du ønsker at deltage i undersøgelsen. Det tager ca. 25-30 minutter at besvare skemaet.

Læs mere

Sundheds og trivselsundersøgelse i boligområderne 2011

Sundheds og trivselsundersøgelse i boligområderne 2011 Sundheds og trivselsundersøgelse i boligområderne 2011 Nørager Kløver- og Hvedemarken Stenbjergparken Søstjernevej, Søgræsvej, Koralvej og Konkylievej Jørgensgård Netværkssekretariat for Sundhed og trivsel

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse 2002

Kundetilfredshedsundersøgelse 2002 Kundetilfredshedsundersøgelse 2002 Skadesforsikring Side 1 Indledning Indledning Side 2-6 Hovedresultater Indledning Datagrundlag EPSI-modellen Side 7-14 Spørgsmål Side 15-22 Appendiks Side 23-28 Side

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3

1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3 Københavns Kommune Side i 1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3 2. TRIVSEL I TINGBJERG... 4 2.1 Beboernes baggrund for at flytte til området... 4 2.2 Generel trivsel i boligområdet... 5 2.3 Beboernes

Læs mere

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Køge Kommunes Biblioteker Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Rapport 3. december 2009 Udarbejdet af Anne Sophie Olsen

Læs mere

Albertslund, Glostrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner. April 2012

Albertslund, Glostrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner. April 2012 Albertslund, Glostrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner Undersøgelse vedrørende rottebekæmpelse Ishøj/Vallensbæk Tabelrapport, telefonundersøgelse April 2012 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie Flausø

Læs mere

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling

Læs mere