Midtvejsvalg, Undersøgelse blandt borgere i Odense. November 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Midtvejsvalg, Undersøgelse blandt borgere i Odense. November 2003"

Transkript

1 Midtvejsvalg, Undersøgelse blandt borgere i Odense. November 2003 Udarbejdet for: Fyens Stiftstidende Esben Seerup Udarbejdet af: Analysechef Jakob Fiellau-Nikolajsen Wilke Markedsanalyse A/S Vindegade 53, 1. sal DK Odense C Vesterbrogade 124B DK-1620 København V Drottninggatan 3 SE Helsingborg Telefon Telefax

2 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledende oplysninger Formål med undersøgelsen Målgruppe Metode til dataindsamling Spørgeramme Tidspunkt for dataindsamlingen Stikprøveusikkerhed Målingens styrke Læsning af talmaterialet Copyright Spørgsmål... 5 Summary Byrådsvalg Hvilket parti vil man stemme på? Hvilket parti vil man stemme på eller hælder man imod? Hvilken person vil man stemme på? Hvilket parti stemte man på sidst? Hvilken person stemte man på sidst? Politiske spørgsmål Kendskab til byrådsmedlemmer - uhjulpet Foretrukken borgmester Vurdering af Anker Boyes indsats Borgmester Jan Boye vs. Anker Boye Vurdering af antallet af Anker Boyes bestyrelsesposter Hvad er et passende antal bestyrelsesposter Har Odense brug for et multihus? Foretrukken placering af multihus? Skal Odense Energi sælges? Vurdering af udviklingen i Odense De ældre har det gennemgående godt i Odense Anker Boye er en god borgmester for Odense Politikerne i Odense snakker og snakker, men der sker ikke noget De sidste to års store besparelser på kommunens budget var nødvendige Der bruges for få penge på integrationen af fremmede i byen Havneudviklingen i Odense går alt for langsomt Det er farligt at gå på gaden i Odense Wilke A/S, november 2003 Side 2

3 4.8 Odense skal udnytte H.C. Andersen bedre i markedsføringen af byen Bybus-trafikken fungerer tilfredsstillende Der bruges for mange kommunale kroner på Vollsmose-indsatsen Skatteprocenten på 21,3 er for høj Anker Boye burde vise mere handlekraft til gavn for byen Odense er en god by for børnefamilier Det er i helt i orden, at det ene af byens to taxa-selskaber tilsyneladende ikke ønsker at beskæftige udenlandske chauffører Odense Teater skal have lov til at udvide i Kongens Have Baggrundsvariable Køn Alder Indkomst Børn i husstand Personer i husstand Krydstabeller Hvilket parti vil man stemme på? Hvilket parti vil man stemme på eller hælder man imod? Hvilket parti stemte man på sidst? Foretrukken borgmester Vurdering af Anker Boyes indsats Borgmester Jan Boye vs. Anker Boye Vurdering af antallet af Anker Boyes bestyrelsesposter Hvad er et passende antal bestyrelsesposter Har Odense brug for et multihus? Foretrukken placering af multihus? Skal Odense Energi sælges? De ældre har det gennemgående godt i Odense Anker Boye er en god borgmester for Odense Politikerne i Odense snakker og snakker, men der sker ikke noget De sidste to års store besparelser på kommunens budget var nødvendige Der bruges for få penge på integrationen af fremmede i byen Havneudviklingen i Odense går alt for langsomt Det er farligt at gå på gaden i Odense Odense skal udnytte H.C. Andersen bedre i markedsføringen af byen Bybus-trafikken fungerer tilfredsstillende Der bruges for mange kommunale kroner på Vollsmose-indsatsen Skatteprocenten på 21,3 er for høj Anker Boye burde vise mere handlekraft til gavn for byen Odense er en god by for børnefamilier Det er i helt i orden, at det ene af byens to taxa-selskaber tilsyneladende ikke ønsker at beskæftige udenlandske chauffører Odense Teater skal have lov til at udvide i Kongens Have Bilag 1: Spørgeramme Wilke A/S, november 2003 Side 3

4 1.0 Indledende oplysninger 1.1 Formål med undersøgelsen Undersøgelsens formål er at tilvejebringe et validt datagrundlag til fastlæggelse af partitilslutning ved prøvevalg / midtvejsvalg til Odense byråd 2 år efter sidste valg. Desuden er der stillet supplerende politiske spørgsmål om andre lokalpolitiske aktuelle emner. 1.2 Målgruppe Alle stemmeberettigede personer over 18 år, bosiddende i Odense Kommune. Populationens størrelse udgør personer. 1.3 Metode til dataindsamling 1007 telefoninterviews gennemført repræsentativt i Odense kommune, stratificeret efter alle personer på postnumre i Odense. Område personer Fordeling interview 5000 Odense C , Odense V , Odense Nv , Odense Sø , Odense M , Odense Nø , Odense Sv , Odense S , Odense N ,7 I alt Data er efterfølgende vægtet efter køn og alder. Undersøgelsen er gennemført i overensstemmelse med de internationale retningslinier udsendt af ESOMAR/ICC. Retningslinierne kan rekvireres hos Wilke Markedsanalyse af analysekøber. 1.4 Gennemførselsesstatistik Brutto sample 2300 Fejlnummer 98 Frascreenet 101 Ikke anvendt 397 Netto sample 1704 Intet svar 107 Nægter 590 Gennemførte interview 1007 Gennemførselsesprocent 59 Wilke A/S, november 2003 Side 4

5 1.5 Spørgeramme Se vedlagte spørgeramme i bilag Tidspunkt for dataindsamlingen Dataindsamlingen blev gennemført i uge Stikprøveusikkerhed Procentandelene som angives i frekvens- og krydstabeller er behæftet med en statistisk usikkerhed. Dette skyldes, at der i undersøgelsen kun er foretaget stikprøve fra den samlede målgruppe. I og med, at stikprøven skal repræsentere målgruppen, vil undersøgelsen være behæftet med en statistisk usikkerhed. Sikkerhedsniveauet i datamaterialet, kan med 95 sikkerhed beregnes ud fra følgende formel: ρ ± 196, ρ( 100 ρ) η Hvor ρ = procenten, η =stikprøvestørrelsen 1.8 Målingens styrke Med en stikprøvestørrelse på netto 1007 respondenter, kan det med 95 sandsynlighed fastslås, at det målte er korrekt med en usikkerhed på +/- 3, Læsning af talmaterialet Materialet indeholder frekvens- og krydstabeller. De spørgsmål, som nogle respondenter ikke har besvaret, er ikke udfyldt. Der er således tale om relative procenter, dvs. antallet af besvarelser i forhold til antallet af respondenter, der har besvaret det enkelte spørgsmål. Hvis man ønsker at beregne den reelle procentsats skal man sætte respondenter i forhold til den samlede stikprøvestørrelse Copyright Ophavsretten til resultaterne tilhører Fyens Stiftstidende. Alt andet undersøgelsesmateriale, herunder programmer, spørgerammer etc. tilhører Wilke A/S. Offentliggørelse af rapporten eller dele deraf er ikke tilladt uden at nævne Wilke A/S som kilde for analysen. Indeværende rapport er udelukkende beregnet til brug i analysekøbers virksomhed, og kun ansatte har adgang til datamaterialet, medmindre andet er aftalt Spørgsmål Hvis De har spørgsmål til rapporten, er De meget velkommen til at kontakte Jakob Fiellau-Nikolajsen på telefon , telefax eller Her kan yderligere krydstabeller ligeledes rekvireres af analysekøber. Wilke A/S, november 2003 Side 5

6 Summary Der er gennemført 1007 interview i Odense kommune blandt alle stemmeberettigede dvs. personer over 18 år.interviewene er gennemført 2 år efter sidste byrådsvalg og vælgerne er blevet spurgt; Hvilket parti vil du stemme på, hvis der var byrådsvalg i dag? Svarfordelingen i tabel 2.1 viser at ca. 19 har uafklaret partivalg, hvorfor de er stillet yderligere et spørgsmål; Er der et parti du hælder særligt imod? Dette reducerer andelen af tvivlere til ca. 13. Renses datamaterialet for disse består stikprøven efterfølgende af 876 med oplyst partivalg. Der er dernæst foretaget en politisk vejning der vejer materialet op på den sande stemmefordeling ved sidste byrådsvalg i forhold til svarpersonernes oplyste partivalg ved sidste byrådsvalg. Svarfordeling for disse kan ses ud af nedenstående tabel; Byrådsvalg 2001 Byrådsvalg 2001 (ex blanke, ugyldige mv.) Midtvejsvalg 2003 Afvigelse Socialdemokratiet (A) 46,1 46,9 39,6-7,3 Det Radikale Venstre (B) 2,8 2,9 4,7 1,8 Det Konservative Folkeparti (C) 16,3 16,6 15,5-1,1 Socialistisk Folkeparti (F) 6,5 6,6 7,6 1,0 Dansk Folkeparti (O) 5,2 5,3 6,2 0,9 Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 14,2 14,5 15,8 1,3 Enhedslisten (Ø) 5,4 5,5 9,1 3,6 Andet parti 1,7 1,7 1,6-0,1 Blank 1,5 0 0 Ugyldig 0,3 0 0 I alt ,0 Stemmefordelingen resulterer i nedenstående mandatfordeling Byrådsvalg 2001 Midtvejsvalg 2003 Ændring Socialdemokratiet (A) Det Radikale Venstre (B) Det Konservative Folkeparti (C) Socialistisk Folkeparti (F) Dansk Folkeparti (O) Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) Enhedslisten (Ø) Wilke A/S, november 2003 Side 6

7 Ser man på de personlige stemmer er Anker Boye klar topscorer - 13,4 af vælgerne angiver at ville stemme personlig på Anker Boye. Det svarer til ca stemmer og er en markant tilbagegang ifht. sidste valg, hvor Anker Boye opnåede næsten personlige stemmer. Dog ved ca. 1/3 ikke om og hvem de vil stemme på personligt. Byrådsvalg 2001 (ex blanke, ugyldige mv.) Midtvejsvalg Angivet Byrådsvalg 2001 POL Vægt Socialdemokratiet (A) 46,9 48,6 0,97 Det Radikale Venstre (B) 2,9 5,0 0,58 Det Konservative Folkeparti (C) 16,6 13,9 1,19 Socialistisk Folkeparti (F) 6,6 8,8 0,75 Dansk Folkeparti (O) 5,3 3,4 1,56 Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 14,5 14,2 1,02 Enhedslisten (Ø) 5,5 4,6 1,20 Andet parti 1,7 1,6 1,06 Blank 0 0 Ugyldig 0 0 Ialt Kendskabet til byrådsmedlemmer er begrænset 24 kan ikke nævne et eneste medlem og i snit kender man ca. 2,4 medlemmer. Rangordnes efter kendskab, fås dette billede 66,0 - Anker Boye 32,4 - Søren Møller 27,1 - Ruth Larsen 19,4 - Per Berga Rasmussen 15,7 - Villy Larsen 14,7 - Lars Chr. Lilleholt 9,2 - Jørgen Lund Der er generelt stor tilfredshed med Anker Boye, 65 finder at han i de forløbne 2 år har gjort det godt/fremragende, mens 35 mener han har gjort det dårligt/elendigt. Ca. 85 finder at Anker Boyes 61 betyrelsesposter er for mange. Blandt personer der ville stemme på Socialdemokratiet, hvis der var byrådsvalg i dag er der 81 der mener det er for mange. Et lille flertal på 56 (signifikant) mener at Odense har behov for et Multihus. 45 er imod et salg af Odense Energi, mens 28 er for. Såfremt Jan Boye stillede op til byrådet ville ca 35 foretække ham som borgmester, mens ca. 42 ville foretrække Anker Boye. Det nuværende alternativ til Anker Boye, der opnår flest stemmer er Lars Chr. Lilleholt med 10,4 af stemmerne. Wilke A/S, november 2003 Side 7

8 2.0 Byrådsvalg Hvilket parti vil man stemme på? Hvilket parti vil du stemme på, hvis der var byrådsvalg i dag? Socialdemokratiet (A) Det Radikale Venstre (B) Det Konservative Folkeparti (C) Socialistisk Folkeparti (F) Dansk Folkeparti (O) Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) Enhedslisten (Ø) Andet parti Vil ikke svare Procent Respondenter 32, , , ,7 77 2, , ,4 54 1, , , , Wilke A/S, november 2003 Side 8

9 2.1.2 Hvilket parti vil man stemme på eller hælder man imod? Parti Alle personer Socialdemokratiet (A) Det Radikale Venstre (B) Det Konservative Folkeparti (C) Socialistisk Folkeparti (F) Dansk Folkeparti (O) Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) Enhedslisten (Ø) Andet parti / Ej besvaret Procent Respondenter 35, , , ,7 87 3, , ,6 67 1, , , Parti Socialdemokratiet (A) Det Radikale Venstre (B) Det Konservative Folkeparti (C) Socialistisk Folkeparti (F) Dansk Folkeparti (O) Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) Enhedslisten (Ø) Andet parti Procent Respondenter 39, , , ,6 66 6, , ,1 79 1, ,0 871 Personer med oplyst partivalg vægtet politisk & demografisk Wilke A/S, november 2003 Side 9

10 2.2 Hvilken person vil man stemme på? Hvilken person vil du stemme på? Anker Boye Søren Møller Lars Chr. Lilleholt Ruth Larsen Tina Bue Jensen Vivi Kier Søren Thorsager Jørgen Lund Nader R. Mosen Børge Wagner Villy Larsen Flemming Etefors Christina Juel Per Berga Rasmussen Jane Marie Jegind Benny Nybo Merete Østerbye Verner Engelbæk Johan Schmeltz Erik Simonsen Lars Havelund Stina Willumsen Per Lydiksen Laursen Vil ikke stemme personligt Vil ikke svare Procent Respondenter 13, ,0 30,9 9,3 3,2 2,3 3,4 4,2 2,1 1,5 5,2 2,2 2,7 7 5,3 54,3 3,3 3,2 2,3 3,1 1,2 3,1 1,6 6,2 2 34, , , , Wilke A/S, november 2003 Side 10

11 2.3 Hvilket parti stemte man på sidst? Hvilket parti stemte du på ved valget til byrådet i 2001? Alle personer Socialdemokratiet (A) Det Radikale Venstre (B) Det Konservative Folkeparti (C) Socialistisk Folkeparti (F) Dansk Folkeparti (O) Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) Enhedslisten (Ø) Andet parti /Husker ikke Ønsker ikke at svare Stemte ikke Procent Respondenter 39, , , ,1 72 2, , ,7 38 1,3 13 5,8 59 1, , , Hvilket parti stemte du på ved valget til byrådet i 2001? Socialdemokratiet (A) Det Radikale Venstre (B) Det Konservative Folkeparti (C) Socialistisk Folkeparti (F) Dansk Folkeparti (O) Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) Enhedslisten (Ø) Andet parti Procent Respondenter 48, , , ,8 72 3, , ,6 38 1, ,0 817 Personer med oplyst partivalg ved byrådsvalg i 2001 Wilke A/S, november 2003 Side 11

12 2.4 Hvilken person stemte man på sidst? Hvilken person stemte du på ved byrådsvalget i 2001? Anker Boye Søren Møller Lars Chr. Lilleholt Ruth Larsen Tina Bue Jensen Vivi Kier Søren Thorsager Jørgen Lund Nader R. Mosen Børge Wagner Villy Larsen Flemming Etefors Christina Juel Per Berga Rasmussen Jane Marie Jegind Benny Nybo Merete Østerbye Verner Engelbæk Jess Heilbo Johan Schmeltz Erik Simonsen Stina Willumsen Per Lydiksen Laursen Stemte ikke personligt Vil ikke svare Procent Respondenter 17, ,2 42,5 5,4 4,2 2,3 3,4 4,2 2,1 1,3 3,6 7,3 3,9 9 3,2 33,5 6,3 3,2 2,3 3,1 1,2 2,3 3,2 2,2 2 43, , , , Wilke A/S, november 2003 Side 12

13 3.0 Politiske spørgsmål 3.1 Kendskab til byrådsmedlemmer - uhjulpet Hvilke byrådsmedlemmer kender du? - hvilke kan du nævne mig..uhjulpet Anker Boye Søren Møller Niels Th. Nielsen Lars Chr. Lilleholt Ruth Larsen Tina Bue Jensen Vivi Kier Søren Thorsager Jørgen Lund Nader R. Mosen Leif Knudsen Børge Wagner Villy Larsen Flemming Etefors Christina Juel Per Berga Rasmussen Helle Nielsen Jane Marie Jegind Benny Nybo Merete Østerbye Verner Engelbæk Jess Heilbo Kamma Lauenborg Johan Schmeltz Erik Simonsen Lars Havelund Mohammed Mansour Stina Willumsen Per Lydiksen Laursen Andre Kender ingen Procent Respondenter 66, , , , , ,6 37 4,8 49 5,4 55 9,2 92,8 8 1,1 11 3, , ,6 16 1, ,4 195,9 9 3,9 39 2,8 28 1,9 20 1,9 19 1,4 14 1,6 17 3,2 32 3,1 31 1,8 18,7 7 2,4 24 1,6 16 2, , , Wilke A/S, november 2003 Side 13

14 3.2 Foretrukken borgmester Hvis det var muligt at stemme på borgmesteren alene, hvem af disse 7 kandidater ville du så foretrække? Anker Boye (Socialdemokraterne) Børge Wagner (Konservative) Lars Chr. Lilleholt (Venstre) Per Berga Rasmussen (Enhedslisten) Erik Simonsen (Radikale) Stina Willumsen (SF) Flemming Etefors (Dansk Folkeparti) Ingen af disse Procent Respondenter 43, , , ,0 70 4,4 44 4,8 49 1, , , Parti Socialdemokratiet (A) Det Radikale Venstre (B) Det Konservative Folkeparti (C) Socialistisk Folkeparti (F) Dansk Folkeparti (O) Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) Enhedslisten (Ø) Andet parti / Ej besvaret Anker Boye (Socialdemo kraterne) Hvis det var muligt at stemme på borgmesteren alene, hvem af disse 7 kandidater ville du så foretrække? Børge Wagner (Konservative) Lars Chr. Lilleholt (Venstre) Per Berga Rasmussen (Enhedslisten) Erik Simonsen (Radikale) Stina Willumsen (SF) Flemming Etefors (Dansk Folkeparti) Ingen af disse 75,6 1,4 2,5 3,3 1,5 1,9 13, ,8 4,1 2,4 2,4 46,1 1,1 30, ,9 37,9 12,3 1,4 25, ,7 2,1 15,0 1,9 31,2 1,0 19, ,0 8,8 2,3 4,9 2,6 36,3 19, ,0 4,1 45,5,7 1,2 1,7 23, ,0 3,3 55,5 1,2 7,9 17, ,7 20,6 48, ,8 3,1 10,7 3,2,6 1,9 37, ,8 6,3 10,4 7,0 4,4 4,8 1,4 22, Wilke A/S, november 2003 Side 14

15 3.3 Vurdering af Anker Boyes indsats Som sagt er det to år siden, at der var byrådsvalg i Odense. Hvordan synes du, at Anker Boye har klaret de sidste to år Fremragende Godt Dårligt Elendigt Procent Respondenter 4, , , , , Parti Socialdemokratiet (A) Det Radikale Venstre (B) Det Konservative Folkeparti (C) Socialistisk Folkeparti (F) Dansk Folkeparti (O) Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) Enhedslisten (Ø) Andet parti / Ej besvaret Som sagt er det to år siden, at der var byrådsvalg i Odense. Hvordan synes du, at Anker Boye har klaret de sidste to år Fremragende Godt Dårligt Elendigt 8,0 75,8 14,2 2, ,3 49,3 34,1 13,2 70,8 50,7 32,8 15, ,0 57,0 32,7 9,2 87 9,8 36,9 16,0 37,4 35,6 51,9 31,4 16, ,3 32,5 40,6 25,5 67 6,1 56,3 30,8 6,8 13 4,7 61,4 24,9 9, ,5 60,0 25,0 10, Wilke A/S, november 2003 Side 15

16 3.4 Borgmester: Jan Boye eller Anker Boye Hvis Jan Boye stillede op til byrådsvalget i 2005, hvem ville du så foretrække som borgmester i Odense? Anker Boye Jan Boye Ingen af disse to Procent Respondenter 41, , , , , Parti Socialdemokratiet (A) Det Radikale Venstre (B) Det Konservative Folkeparti (C) Socialistisk Folkeparti (F) Dansk Folkeparti (O) Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) Enhedslisten (Ø) Andet parti / Ej besvaret Hvis Jan Boye stillede op til byrådsvalget i 2005, hvem ville du så foretrække som borgmester i Odense? Anker Boye Jan Boye Ingen af disse to 65,3 16,0 6,0 12, ,0 33,6 27,8 8,6 70 6,2 86,5 1,4 5, ,3 17,3 21,8 4, ,5 38,5 31,0 7, ,5 58,6 6,9 12, ,9 35,1 28,3 3, ,5 13,8 23,9 17, ,6 31,4 11,5 24, ,6 34,9 11,8 11, Wilke A/S, november 2003 Side 16

17 3.5.1 Vurdering af antallet af Anker Boyes bestyrelsesposter Anker Boye har 61 bestyrelsesposter ved siden af sin borgmesterpost. Synes du, at det er... Et passende antal For mange For få Procent Respondenter 14, ,9 855, , Anker Boye har 61 bestyrelsesposter ved siden af sin borgmesterpost. Synes du, at det er... Et passende antal For mange For få Parti Socialdemokratiet (A) Det Radikale Venstre (B) Det Konservative Folkeparti (C) Socialistisk Folkeparti (F) Dansk Folkeparti (O) Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) Enhedslisten (Ø) Andet parti / Ej besvaret 17,4 81,7, ,8 80, ,1 87, ,2 94,8 87 2,2 97, ,9 86,0 1, ,2 94, ,8 82, ,4 77,5 1, ,5 84,9, Wilke A/S, november 2003 Side 17

18 3.5.2 Hvad er et passende antal bestyrelsesposter Hvad er efter din mening et passende/rimeligt antal bestyrelsesposter ved siden af borgmesterposten? eller flere Procent Respondenter 12, , , , ,2 42 4, , , Wilke A/S, november 2003 Side 18

19 3.6 Har Odense brug for et multihus? Mener du, at Odense har brug for et sådant hus? Ja Nej Procent Respondenter 56, , , Odenses politikere har i adskillige år diskuteret, om der skal bygges et såkaldt multihus, forstået som et kulturhus, der kan tilbyde oplevelser inden for en række forskellige genrer. Mener du, at Odense har brug for et sådant hus? Mener du, at Odense har brug for et sådant hus? Ja Nej Parti Socialdemokratiet (A) Det Radikale Venstre (B) Det Konservative Folkeparti (C) Socialistisk Folkeparti (F) Dansk Folkeparti (O) Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) Enhedslisten (Ø) Andet parti / Ej besvaret 59,3 40, ,0 37, ,6 35, ,4 50, ,0 66, ,8 38, ,0 57, ,6 49, ,8 49, ,4 43, Foretrukken placering af multihus? Wilke A/S, november 2003 Side 19

20 Hvis byen skal have et multihus, hvor skal det så ligge? På havnen I det nuværende postcenter, der snart lukker I tilknytning til Koncerthuset på hjørnet af Thoma B. Thrige I det ombyggede Cinemaxx-kompleks, Vesterport, på hjørnet af På godsbanearealet, hvor der er planer om at bygge et stort I Thrige-Titans nedlagte bygninger I forbindelse med Odense Congress Center på Ørbækvej. Et andet sted Procent Respondenter 35, , , , ,5 26 2,2 22 3,4 34 3, , , Wilke A/S, november 2003 Side 20

21 3.7 Skal Odense Energi sælges? Er du for eller imod et salg af det kommunalt ejede el-selskab? For Imod /Ej taget stilling Procent Respondenter 28, , , , Odenses politikere undersøger i disse måneder, om det kommunalt ejede el-selskab, Odense Energi, skal sættes til salg. Hvis det besluttes, kan det indbringe Odense Kommune mindst 700 mio. kr., som så skal bruges til at nedbringe kommunens gæld med. Er du for eller imod et salg af det kommunalt ejede el-selskab? Er du for eller imod et salg af det kommunalt ejede el-selskab? For Imod /Ej taget stilling Parti Socialdemokratiet (A) Det Radikale Venstre (B) Det Konservative Folkeparti (C) Socialistisk Folkeparti (F) Dansk Folkeparti (O) Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) Enhedslisten (Ø) Andet parti / Ej besvaret 24,1 53,0 22, ,9 22,1 35, ,3 38,1 20, ,7 52,1 35, ,6 54,1 13, ,0 35,5 18, ,5 62,1 23, ,9 56,3 19, ,3 36,4 44, ,2 45,3 26, Wilke A/S, november 2003 Side 21

22 4.0 Vurdering af udviklingen i Odense 4.1 De ældre har det gennemgående godt i Odense De ældre har det gennemgående godt i Odense. Procent Respondenter 43, , , , De ældre har det gennemgående godt i Odense. Parti Socialdemokratiet (A) Det Radikale Venstre (B) Det Konservative Folkeparti (C) Socialistisk Folkeparti (F) Dansk Folkeparti (O) Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) Enhedslisten (Ø) Andet parti / Ej besvaret 42,2 45,3 12, ,9 15,3 12, ,3 34,2 4, ,6 55,0 25, ,0 65,5 2, ,2 38,7 12, ,8 49,2 16, ,6 33,6 6, ,6 41,9 26, ,4 42,3 14, Wilke A/S, november 2003 Side 22

23 4.2 Anker Boye er en god borgmester for Odense Anker Boye er en god borgmester for Odense Procent Respondenter 59, , , , Anker Boye er en god borgmester for Odense Parti Socialdemokratiet (A) Det Radikale Venstre (B) Det Konservative Folkeparti (C) Socialistisk Folkeparti (F) Dansk Folkeparti (O) Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) Enhedslisten (Ø) Andet parti / Ej besvaret 79,2 12,8 8, ,3 49,2 4, ,3 47,7 7, ,1 35,1 12, ,2 57,0 6, ,5 42,3 7, ,6 58,8 12, ,6 44,6 17, ,8 31,9 8, ,0 32,6 8, Wilke A/S, november 2003 Side 23

24 4.3 Politikerne i Odense snakker og snakker, men der sker ikke noget Politikerne i Odense snakker og snakker, men der sker ikke noget. Procent Respondenter 68, , , , Politikerne i Odense snakker og snakker, men der sker ikke noget. Parti Socialdemokratiet (A) Det Radikale Venstre (B) Det Konservative Folkeparti (C) Socialistisk Folkeparti (F) Dansk Folkeparti (O) Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) Enhedslisten (Ø) Andet parti / Ej besvaret 62,7 31,5 5, ,8 28,8 10, ,4 14,9 10, ,5 22,7 15, ,7 11,4 14, ,3 16,9 3, ,4 15,2 1, ,3 17,8 12, ,6 15,5 15, ,7 22,7 8, Wilke A/S, november 2003 Side 24

25 4.4 De sidste to års store besparelser på kommunens budget var nødvendige De sidste to års store besparelser på kommunens budget var nødvendige Procent Respondenter 48, , , , De sidste to års store besparelser på kommunens budget var nødvendige Parti Socialdemokratiet (A) Det Radikale Venstre (B) Det Konservative Folkeparti (C) Socialistisk Folkeparti (F) Dansk Folkeparti (O) Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) Enhedslisten (Ø) Andet parti / Ej besvaret 51,1 31,1 17, ,3 39,9 7, ,3 17,3 18, ,2 58,8 13, ,0 51,4 23, ,3 24,0 17, ,5 54,5 11, ,8 33,6 24, ,7 30,5 27, ,3 33,8 17, Wilke A/S, november 2003 Side 25

26 4.5 Der bruges for få penge på integrationen af fremmede i byen Der bruges for få penge på integrationen af fremmede i byen Procent Respondenter 30, , , , Der bruges for få penge på integrationen af fremmede i byen Parti Socialdemokratiet (A) Det Radikale Venstre (B) Det Konservative Folkeparti (C) Socialistisk Folkeparti (F) Dansk Folkeparti (O) Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) Enhedslisten (Ø) Andet parti / Ej besvaret 32,0 44,9 23, ,5 24,7 28, ,5 59,2 22, ,3 28,4 25, ,7 76,7 4, ,5 61,4 17, ,4 40,1 27, ,0 62,5 26, ,4 43,7 26, ,3 46,7 23, Wilke A/S, november 2003 Side 26

27 4.6 Havneudviklingen i Odense går alt for langsomt Havneudviklingen i Odense går alt for langsomt Procent Respondenter 65, , , , Havneudviklingen i Odense går alt for langsomt Parti Socialdemokratiet (A) Det Radikale Venstre (B) Det Konservative Folkeparti (C) Socialistisk Folkeparti (F) Dansk Folkeparti (O) Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) Enhedslisten (Ø) Andet parti / Ej besvaret 65,9 21,9 12, ,4 23,6 11, ,4 15,0 12, ,5 23,9 23, ,5 22,8 12, ,0 16,9 13, ,4 18,8 17, ,6 13,7 41, ,4 15,1 20, ,2 19,6 15, Wilke A/S, november 2003 Side 27

28 4.7 Det er farligt at gå på gaden i Odense Det er farligt at gå på gaden i Odense Procent Respondenter 31, , , , Det er farligt at gå på gaden i Odense Parti Socialdemokratiet (A) Det Radikale Venstre (B) Det Konservative Folkeparti (C) Socialistisk Folkeparti (F) Dansk Folkeparti (O) Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) Enhedslisten (Ø) Andet parti / Ej besvaret 33,7 59,0 7, ,7 84,0 3, ,2 62,2 5, ,5 85,6, ,2 24,2 2, ,7 63,2 4, ,3 68,3 6, ,7 80, ,1 41,3 16, ,9 61,3 6, Wilke A/S, november 2003 Side 28

29 4.8 Odense skal udnytte H.C. Andersen bedre i markedsføringen af byen Odense skal udnytte H.C. Andersen bedre i markedsføringen af byen Procent Respondenter 45, , , , Odense skal udnytte H.C. Andersen bedre i markedsføringen af byen Parti Socialdemokratiet (A) Det Radikale Venstre (B) Det Konservative Folkeparti (C) Socialistisk Folkeparti (F) Dansk Folkeparti (O) Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) Enhedslisten (Ø) Andet parti / Ej besvaret 48,3 46,2 5, ,6 61,7 4, ,8 38,9 8, ,2 58,2 6, ,6 63,4 6, ,3 40,9 6, ,2 53,4 5, ,3 52,8 6, ,9 45,7 7, ,8 47,9 6, Wilke A/S, november 2003 Side 29

30 4.9 Bybus-trafikken fungerer tilfredsstillende Bybus-trafikken fungerer tilfredsstillende Procent Respondenter 42, , , , Bybus-trafikken fungerer tilfredsstillende Parti Socialdemokratiet (A) Det Radikale Venstre (B) Det Konservative Folkeparti (C) Socialistisk Folkeparti (F) Dansk Folkeparti (O) Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) Enhedslisten (Ø) Andet parti / Ej besvaret 46,8 29,4 23, ,2 28,5 25, ,2 25,7 34, ,5 32,3 25, ,7 32,3 43, ,3 20,9 36, ,3 45,0 25, ,6 60,4 19, ,1 29,9 28, ,2 29,6 28, Wilke A/S, november 2003 Side 30

31 4.10 Der bruges for mange kommunale kroner på Vollsmose-indsatsen Der bruges for mange kommunale kroner på Vollsmose-indsatsen Procent Respondenter 39, , , , Der bruges for mange kommunale kroner på Vollsmose-indsatsen Parti Socialdemokratiet (A) Det Radikale Venstre (B) Det Konservative Folkeparti (C) Socialistisk Folkeparti (F) Dansk Folkeparti (O) Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) Enhedslisten (Ø) Andet parti / Ej besvaret 34,6 50,8 14, ,7 59,5 19, ,7 44,4 14, ,7 53,8 22, ,3 11,5 11, ,2 30,4 15, ,5 47,6 15, ,8 38,4 6, ,3 32,1 24, ,0 44,1 16, Wilke A/S, november 2003 Side 31

32 4.11 Skatteprocenten på 21,3 er for høj Skatteprocenten på 21,3 er for høj Procent Respondenter 32, , , , Skatteprocenten på 21,3 er for høj Parti Socialdemokratiet (A) Det Radikale Venstre (B) Det Konservative Folkeparti (C) Socialistisk Folkeparti (F) Dansk Folkeparti (O) Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) Enhedslisten (Ø) Andet parti / Ej besvaret 30,3 62,0 7, ,2 69,6 14, ,0 48,6 7, ,8 75,4 8, ,8 48,9 2, ,3 51,5 11, ,4 80,5 5, ,8 73,3 6, ,0 35,1 14, ,6 58,2 9, Wilke A/S, november 2003 Side 32

33 4.12 Anker Boye burde vise mere handlekraft til gavn for byen Anker Boye burde vise mere handlekraft til gavn for byen Procent Respondenter 60, , , , Anker Boye burde vise mere handlekraft til gavn for byen Parti Socialdemokratiet (A) Det Radikale Venstre (B) Det Konservative Folkeparti (C) Socialistisk Folkeparti (F) Dansk Folkeparti (O) Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) Enhedslisten (Ø) Andet parti / Ej besvaret 54,5 37,7 7, ,3 27,7 23, ,1 16,4 12, ,2 25,1 22, ,4 14,0 12, ,2 24,3 9, ,4 16,3 15, ,2 6,9 6, ,7 16,7 19, ,5 26,4 13, Wilke A/S, november 2003 Side 33

34 4.13 Odense er en god by for børnefamilier Odense er en god by for børnefamilier Procent Respondenter 42, , , , Odense er en god by for børnefamilier Parti Socialdemokratiet (A) Det Radikale Venstre (B) Det Konservative Folkeparti (C) Socialistisk Folkeparti (F) Dansk Folkeparti (O) Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) Enhedslisten (Ø) Andet parti / Ej besvaret 49,3 27,8 22, ,4 29,6 23, ,4 29,7 28, ,9 54,2 24, ,9 26,3 24, ,0 36,6 17, ,4 60,0 16, ,6 32,8 42, ,5 28,5 30, ,3 33,8 23, Wilke A/S, november 2003 Side 34

35 4.14 Det er i helt i orden, at det ene af byens to taxa-selskaber tilsyneladende ikke ønsker at beskæftige udenlandske chauffører Det er i helt i orden, at det ene af byens to taxa-selskaber tilsyneladende ikke ønsker at beskæftige udenlandske chauff Procent Respondenter 27, , , , Det er i helt i orden, at det ene af byens to taxa-selskaber tilsyneladende ikke ønsker at beskæftige udenlandske chauff Parti Socialdemokratiet (A) Det Radikale Venstre (B) Det Konservative Folkeparti (C) Socialistisk Folkeparti (F) Dansk Folkeparti (O) Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) Enhedslisten (Ø) Andet parti / Ej besvaret 24,0 70,9 5, ,3 94, ,4 50,5 7, ,0 85,1 3, ,2 22,6 2, ,9 55,1 8, ,6 72,2 6,2 67 6,9 80,1 13, ,4 61,0 12, ,1 66,6 6, Wilke A/S, november 2003 Side 35

36 4.15 Odense Teater skal have lov til at udvide i Kongens Have Odense Teater skal have lov til at udvide i Kongens Have Procent Respondenter 42, , , , Odense Teater skal have lov til at udvide i Kongens Have Parti Socialdemokratiet (A) Det Radikale Venstre (B) Det Konservative Folkeparti (C) Socialistisk Folkeparti (F) Dansk Folkeparti (O) Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) Enhedslisten (Ø) Andet parti / Ej besvaret 39,3 57,5 3, ,9 46,8 9, ,3 34,9 2, ,4 71,5 4, ,0 67,2 4, ,4 43,5 5, ,4 58,8 4, ,6 62, ,8 49,2 9, ,2 53,0 4, Wilke A/S, november 2003 Side 36

37 5.0 Baggrundsvariable 5.1 Køn Køn Mand Kvinde Procent Respondenter 48, , , Alder Alder år år år år år år 70+ år Procent Respondenter 2, , , , , , , , Indkomst Husstandsindkomst Under kr kr kr kr kr kr kr / vil ikke oplyse Procent Respondenter 3, , , , , , , , , Wilke A/S, november 2003 Side 37

38 5.4 Børn i husstanden børn under 13 år i husstanden Ingen børn 1 barn 2 børn 3 børn + Procent Respondenter 75, , , , , Personer i husstanden personer i husstanden 1 person 2 personer 3 personer 4+ personer Procent Respondenter 32, , , , , Wilke A/S, november 2003 Side 38

39 6.0 Krydstabeller 6.1 Hvilket parti vil man stemme på? Køn Alder Husstandsindkomst børn under 13 år i husstanden Mand Kvinde år år år år år år 70+ år Under kr kr kr kr kr kr kr / vil ikke oplyse Ingen børn 1 barn 2 børn 3 børn + personer i husstanden 1 person 2 personer 3 personer 4+ personer Socialdem okratiet (A) Det Radikale Venstre (B) Det Konservative Folkeparti (C) Hvilket parti vil du stemme på, hvis der var byrådsvalg i dag? Venstre, Socialistisk Folkeparti (F) Dansk Folkeparti (O) Danmarks Liberale Parti (V) Enhedslisten (Ø) Andet parti Vil ikke svare 32,5 5,9 12,3 6,7 2,8 13,1 6,1 1,2 17,0 2, ,8 7,2 9,8 9,0 1,4 8,8 5,5 1,4 20,3 2, ,3 9,5 4,8 4,8 14,3 38,1 14, ,1 12,6 9,3 8,6 2,0 14,6 2,6 2,0 14,6 2, ,8 9,8 13,9 7,0,8 11,9 7,0,8 20,9 2, ,2 4,3 9,7 8,1 2,2 6,5 6,5 1,6 15,7 2, ,9 3,8 7,6 13,6 3,3 8,2 7,6 2,7 15,8 1, ,8 2,2 13,9 4,4 2,2 15,3 5,1 16,8 4, ,6 3,5 12,9 3,5 2,4 9,4 4,7 30,6 2, ,6 13,2 13,2 5,3 2,6 5,3 7,9 13,2 7, ,1 3,3 7,3 10,6 5,3 7,3 4,6 1,3 21,9 3, ,4 5,8 9,1 10,4 9,1 7,8 1,9 18,2 1, ,8 7,0 9,3 14,0 1,6 10,9 6,2 10,1 2, ,9 7,7 20,2 4,8 1,0 8,7 9,6 17,3 3, ,8 8,8 10,4 4,0 2,4 11,2 1,6 2,4 16,8 1, ,3 9,2 11,1 7,2,7 19,0 8,5 2,0 22,9 1, ,6 3,3 11,8 3,9 3,3 11,1 2,0 1,3 22,9 3, ,8 5,2 11,1 7,5 2,6 11,8 4,7 1,5 17,9 2, ,6 11,3 6,8 11,3 9,0 5,3,8 21,8 2, ,6 9,8 15,4 6,5 1,6 7,3 9,8,8 18,7 2, ,0 4,8 9,5 4,8 14,3 23,8 23, ,2 3,4 9,9 10,3 2,7 10,6 5,1 1,0 19,2 3, ,6 7,3 11,5 4,5 1,7 11,8 5,4 1,7 19,2 2, ,1 7,7 10,5 9,8 2,8 11,9 3,5,7 21,0 2, ,3 8,8 12,0 8,8 1,4 9,2 8,8 1,4 15,7 2, ,2 6,6 11,0 7,8 2,1 10,9 5,8 1,3 18,7 2, Wilke A/S, november 2003 Side 39

40 6.2 Hvilket parti vil man stemme på eller hælder man imod? Køn Alder Husstandsindkomst børn under 13 år i husstanden personer i husstanden Alle personer Mand Kvinde år år år år år år 70+ år Under kr kr kr kr kr kr kr / vil ikke oplyse Ingen børn 1 barn 2 børn 3 børn + 1 person 2 personer 3 personer 4+ personer Socialdem okratiet (A) Det Radikale Venstre (B) Det Konservative Folkeparti (C) Socialistisk Folkeparti (F) Parti Dansk Folkeparti (O) Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) Enhedslisten (Ø) Andet parti / Ej besvaret 34,1 5,9 12,7 7,3 3,6 14,9 6,7 1,2 13, ,1 7,4 10,2 10,4 2,9 11,1 7,4 1,4 12, ,3 9,5 4,8 14,3 23,8 33, ,8 12,6 9,3 9,9 2,6 15,9 2,6 2,0 11, ,7 9,8 13,9 9,0 1,6 13,5 8,2,8 14, ,8 4,9 11,4 8,6 3,2 7,6 8,1 1,6 10, ,0 3,8 7,6 14,1 3,8 10,9 9,2 2,7 9, ,4 2,2 14,6 4,4 2,9 16,8 6,6 13, ,3 3,5 12,9 4,7 5,9 14,1 7,1 16, ,6 13,2 13,2 7,9 5,3 7,9 7,9 13, ,4 3,3 7,3 11,9 7,9 8,6 6,0 1,3 13, ,6 5,8 9,1 12,3,6 11,7 9,1 1,9 9, ,3 7,0 9,3 14,0 1,6 11,6 6,2 10, ,8 8,7 21,2 4,8 1,9 9,6 11,5 13, ,0 8,8 10,4 4,8 3,2 12,8 1,6 2,4 12, ,0 9,2 12,4 9,2 2,0 21,6 12,4 2,0 12, ,6 3,3 12,4 3,9 4,6 15,0 2,6 1,3 18, ,1 5,3 11,4 8,4 3,8 13,8 5,9 1,5 12, ,8 11,3 8,3 12,0 1,5 11,3 6,0,8 15, ,9 9,8 15,4 8,9 2,4 9,8 10,6,8 11, ,8 4,8 9,5 4,8 14,3 33,3 9, ,7 3,4 9,9 11,6 4,1 13,0 6,5 1,0 12, ,6 7,3 11,8 5,1 2,5 13,5 6,5 1,7 14, ,9 8,4 11,9 9,8 4,9 14,0 4,9,7 12, ,2 8,8 12,4 10,6 2,3 11,5 10,1 1,4 9, ,7 6,7 11,4 8,8 3,3 13,0 7,1 1,3 12, Wilke A/S, november 2003 Side 40

41 Køn Alder Husstandsindkomst børn under 13 år i husstanden personer i husstanden Mand Kvinde år år år år år år 70+ år Under kr kr kr kr kr kr kr / vil ikke oplyse Ingen børn 1 barn 2 børn 3 børn + 1 person 2 personer 3 personer 4+ personer Socialdem okratiet (A) Det Radikale Venstre (B) Det Konservative Folkeparti (C) Parti Socialistisk Folkeparti (F) Dansk Folkeparti (O) Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) Enhedslisten (Ø) Andet parti 39,5 6,8 14,7 8,4 4,2 17,3 7,7 1, ,2 8,4 11,6 11,8 3,3 12,7 8,4 1, ,4 14,3 7,1 21,4 35, ,1 14,2 10,4 11,2 3,0 17,9 3,0 2, ,5 11,5 16,3 10,5 1,9 15,8 9,6 1, ,1 5,5 12,7 9,7 3,6 8,5 9,1 1, ,2 4,2 8,4 15,7 4,2 12,0 10,2 3, ,4 2,5 16,8 5,0 3,4 19,3 7, ,3 4,2 15,5 5,6 7,0 16,9 8, ,4 15,2 15,2 9,1 6,1 9,1 9, ,6 3,8 8,4 13,7 9,2 9,9 6,9 1, ,9 6,5 10,1 13,7,7 12,9 10,1 2, ,8 7,8 10,3 15,5 1,7 12,9 6, ,3 10,0 24,4 5,6 2,2 11,1 13, ,0 10,0 11,8 5,5 3,6 14,5 1,8 2, ,6 10,4 14,2 10,4 2,2 24,6 14,2 2, ,2 4,0 15,2 4,8 5,6 18,4 3,2 1, ,5 6,1 13,0 9,6 4,4 15,9 6,8 1, ,8 13,3 9,7 14,2 1,8 13,3 7,1, ,9 11,0 17,4 10,1 2,8 11,0 11,9, ,3 5,3 10,5 5,3 15,8 36, ,1 3,9 11,4 13,3 4,7 14,9 7,5 1, ,0 8,6 13,9 6,0 3,0 15,9 7,6 2, ,6 9,6 13,6 11,2 5,6 16,0 5,6, ,7 9,7 13,8 11,7 2,6 12,8 11,2 1, ,9 7,6 13,1 10,1 3,8 14,9 8,1 1,5 878 Personer med oplyst partivalg Wilke A/S, november 2003 Side 41

42 6.3 Hvilket parti stemte man på sidst? Køn Alder Husstandsindkomst børn under 13 år i husstanden Mand Kvinde år år år år år år 70+ år Under kr kr kr kr kr kr kr / vil ikke oplyse Ingen børn 1 barn 2 børn 3 børn + personer i husstand1 person 2 personer 3 personer 4+ personer Alle personer Socialdem Det Radikale Det Konservative Socialistisk okratiet (A) Venstre (B) Folkeparti (C) Folkeparti (F) Hvilket parti stemte du på ved valget til byrådet i 2001? Dansk Folkeparti (O) Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) Enhedslisten (Ø) 40,0 2,6 13,5 6,9 3,0 14,7 4,2 1,2 4,4 2,4 6, ,2 5,5 8,8 7,8 2,3 7,6 3,3 1,4 7,0 1,8 13, ,8 4,8 4,8 9,5 4,8 71, ,1 4,6 9,3 5,3 2,0 17,2 3,3 2,0 4,6,7 17, ,0 6,6 13,9 4,9 1,6 10,7 2,5,8 7,4,8 9, ,9 4,9 8,1 8,1 3,2 6,5 5,4 1,6 7,0 2,2 8, ,1 2,2 8,2 13,0 3,3 10,3 6,0 2,7 3,3 1,6 4, ,3 1,5 12,4 7,3 2,2 13,9 2,2 4,4 7,3 3, ,3 3,5 18,8 5,9 4,7 9,4 3,5 9,4 9, ,7 5,3 5,3 2,6 10,5 7,9 2,6 5,3 15, ,0 4,0 6,0 6,6 6,6 7,3 4,0 1,3 4,0 2,0 13, ,2 2,6 7,8 9,1,6 9,7 5,2 1,9 7,1 1,9 11, ,1 4,7 7,0 14,0 2,3 12,4 2,3 6,2 3,1 7, ,2 4,8 19,2 5,8 1,0 6,7 2,9 1,9 1,9 10, ,8 5,6 11,2 5,6 4,8 10,4 1,6 2,4 5,6 1,6 6, ,7 5,2 15,7 6,5 19,0 6,5 2,0 3,9,7 7, ,6 2,0 14,4 5,2 3,9 11,1 2,0 1,3 11,1 2,6 11, ,0 3,3 10,7 7,0 3,0 11,6 3,7 1,5 5,5 2,3 10, ,6 6,8 9,0 9,0 1,5 12,0 3,0,8 6,8 2,3 11, ,3 6,5 16,3 6,5 1,6 8,9 2,4,8 7,3,8 6, ,1 9,5 14,3 4,8 19,0 14, ,2 3,1 9,2 8,2 3,1 8,9 4,1 1,0 6,2 2,1 9, ,0 3,9 11,3 5,4 2,3 14,1 3,9 1,7 5,6 2,5 11, ,9 7,0 10,5 7,7 3,5 12,6 1,4,7 4,2 2,1 10, ,6 3,7 13,8 9,2 2,3 8,3 4,6 1,4 6,5 1,4 8, ,6 4,1 11,1 7,3 2,7 11,1 3,8 1,3 5,8 2,1 10, Andet parti Ved ikke/ Husker ikke Ønsker ikke at svare Stemte ikke Wilke A/S, november 2003 Side 42

43 Køn Alder Husstandsindkomst børn under 13 år i husstanden personer i husstanden Mand Kvinde år år år år år år 70+ år Under kr kr kr kr kr kr kr / vil ikke oplyse Ingen børn 1 barn 2 børn 3 børn + 1 person 2 personer 3 personer 4+ personer Socialdem okratiet (A) Det Radikale Venstre (B) Hvilket parti stemte du på ved valget til byrådet i 2001? Det Konservative Folkeparti (C) Socialistisk Folkeparti (F) Dansk Folkeparti (O) Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 46,4 3,0 15,7 8,0 3,5 17,1 4,9 1, ,9 7,0 11,3 10,0 3,0 9,8 4,3 1, ,0 20,0 20,0 40,0 5 43,1 6,0 12,1 6,9 2,6 22,4 4,3 2, ,0 8,0 17,0 6,0 2,0 13,0 3,0 1, ,2 5,9 9,8 9,8 3,9 7,8 6,5 2, ,7 2,4 9,0 14,4 3,6 11,4 6,6 3, ,4 1,7 14,7 8,6 2,6 16,4 2, ,5 4,3 23,2 7,2 5,8 11,6 4, ,6 6,9 6,9 3,4 13,8 10, ,7 4,9 7,4 8,2 8,2 9,0 4,9 1, ,3 3,3 9,8 11,5,8 12,3 6,6 2, ,1 5,6 8,3 16,7 2,8 14,8 2, ,8 5,6 22,5 6,7 1,1 7,9 3, ,9 6,5 13,0 6,5 5,6 12,0 1,9 2, ,3 6,0 17,9 7,5 21,6 7,5 2, ,5 2,6 19,3 7,0 5,3 14,9 2,6 1, ,1 4,0 13,1 8,5 3,7 14,2 4,5 1, ,2 8,5 11,3 11,3 1,9 15,1 3,8, ,5 7,6 19,0 7,6 1,9 10,5 2,9 1, ,4 11,1 16,7 5,6 22, ,0 3,8 11,3 10,0 3,8 10,9 5,0 1, ,2 4,9 14,0 6,6 2,8 17,5 4,9 2, ,9 8,4 12,6 9,2 4,2 15,1 1,7, ,4 4,4 16,5 11,0 2,7 9,9 5,5 1, ,5 5,0 13,6 9,0 3,3 13,6 4,6 1,6 826 Enhedslisten (Ø) Andet parti Personer med oplyst partivalg ved byrådsvalg i 2001 Wilke A/S, november 2003 Side 43

44 6.5 Foretrukken borgmester Køn Alder Husstandsindkomst børn under 13 år i husstanden personer i husstanden Mand Kvinde år år år år år år 70+ år Under kr kr kr kr kr kr kr / vil ikke oplyse Ingen børn 1 barn 2 børn 3 børn + 1 person 2 personer 3 personer 4+ personer Anker Boye (Socialdemo kraterne) Hvis det var muligt at stemme på borgmesteren alene, hvem af disse 7 kandidater ville du så foretrække? Børge Wagner (Konservative) Lars Chr. Lilleholt (Venstre) Per Berga Rasmussen (Enhedslisten) Erik Simonsen (Radikale) Stina Willumsen (SF) Flemming Etefors (Dansk Folkeparti) Ingen af disse 44,8 7,3 13,3 6,3 3,8 4,2 1,0 19, ,8 5,1 7,6 8,4 4,3 5,7 1,6 24, ,6 14,3 4,8 4,8 28, ,4 6,0 9,9 3,3 7,3 5,3 1,3 20, ,8 7,0 12,7 7,4 4,9 5,3 29, ,4 2,7 9,2 10,3 2,2 5,4 2,2 16, ,7 3,8 7,6 10,3 3,8 7,6 2,7 17, ,4 10,9 11,7 5,1 1,5 2,2 18, ,5 10,6 10,6 7,1 4,7 2,4 1,2 27, ,7 2,6 2,6 5,3 10,5 5,3 2,6 26, ,0 3,3 11,3 9,3 3,3 5,3 2,6 15, ,4 5,8 5,8 8,4 1,9 5,2 23, ,2 7,0 7,0 9,3 3,9 7,0 1,6 20, ,5 12,5 11,5 6,7 1,9 3,8 1,0 25, ,2 7,2 11,2 4,0 6,4 3,2 2,4 18, ,0 5,2 17,0 10,5 5,9 5,2 22, ,8 5,2 11,1 3,3 3,3 4,6 1,3 27, ,8 6,7 9,6 6,3 3,8 4,1 1,6 20, ,1 3,0 11,3 7,5 3,8 8,3,8 26, ,6 5,7 13,8 10,6 5,7 4,1 32, ,6 9,5 14,3 23,8 4,8 19, ,9 5,5 9,9 8,6 3,8 2,7 1,4 21, ,8 8,2 9,3 4,8 3,1 4,8 1,1 22, ,1 4,2 10,5 4,9 4,2 7,0 2,1 23, ,6 5,1 12,9 11,5 6,0 6,9,9 22, ,8 6,2 10,4 7,3 4,1 5,0 1,3 21, Wilke A/S, november 2003 Side 44

45 6.7 Vurdering af Anker Boyes indsats Køn Alder Husstandsindkomst børn under 13 år i husstanden personer i husstanden Mand Kvinde år år år år år år 70+ år Under kr kr kr kr kr kr kr / vil ikke oplyse Ingen børn 1 barn 2 børn 3 børn + 1 person 2 personer 3 personer 4+ personer Som sagt er det to år siden, at der var byrådsvalg i Odense. Hvordan synes du, at Anker Boye har klaret de sidste to år Fremragende Godt Dårligt Elendigt 5,1 58,0 24,4 12, ,7 60,0 26,8 9, ,8 81,0 4,8 9,5 21 4,0 63,6 23,2 9, ,9 45,5 34,4 17, ,9 65,4 23,8 5, ,9 60,3 23,4 11, ,1 62,0 22,6 10, ,9 62,4 23,5 8, ,6 13,2 5,3 38 5,3 62,3 24,5 7, ,8 61,0 24,0 7,1 154,8 61,2 27,1 10, ,7 46,2 31,7 14, ,0 60,0 19,2 16, ,9 47,7 34,0 14, ,6 65,4 22,9 9, ,2 64,1 21,6 9, ,5 51,9 34,6 12, ,3 38,2 37,4 21, ,6 38,1 14,3 21 4,8 67,8 20,9 6, ,5 60,3 24,5 10, ,2 51,0 30,1 14, ,7 50,2 30,9 15, ,4 59,0 25,6 11, Wilke A/S, november 2003 Side 45

46 6.8 Borgmester Jan Boye vs. Anker Boye Køn Alder Husstandsindkomst børn under 13 år i husstanden personer i husstanden Mand Kvinde år år år år år år 70+ år Under kr kr kr kr kr kr kr / vil ikke oplyse Ingen børn 1 barn 2 børn 3 børn + 1 person 2 personer 3 personer 4+ personer Hvis Jan Boye stillede op til byrådsvalget i 2005, hvem ville du så foretrække som borgmester i Odense? Anker Boye Jan Boye Ingen af disse to 44,8 37,0 9,7 8, ,9 33,8 14,1 13, ,3 19,0 9,5 38, ,7 27,8 12,6 19, ,1 41,8 16,8 10, ,9 32,4 8,1 7, ,4 33,2 11,4 7, ,5 36,5 9,5 9, ,6 43,5 10,6 8, ,5 21,1 18,4 21, ,0 26,5 11,3 15, ,9 22,7 13,6 11, ,1 41,9 8,5 8, ,3 44,2 11,5 2, ,4 40,0 13,6 8, ,3 43,8 13,7 9, ,2 36,6 9,2 15, ,9 33,2 10,4 11, ,4 35,3 12,0 11, ,4 46,3 21,1 8, ,1 47,6 9,5 4, ,9 28,4 11,0 13, ,1 37,5 9,9 9, ,1 39,2 10,5 13, ,9 38,7 17,5 7, ,8 35,4 11,9 10, Wilke A/S, november 2003 Side 46

47 6.9.1 Vurdering af antallet af Anker Boyes bestyrelsesposter Køn Alder Husstandsindkomst børn under 13 år i husstanden personer i husstanden Mand Kvinde år år år år år år 70+ år Under kr kr kr kr kr kr kr / vil ikke oplyse Ingen børn 1 barn 2 børn 3 børn + 1 person 2 personer 3 personer 4+ personer Anker Boye har 61 bestyrelsesposter ved siden af sin borgmesterpost. Synes du, at det er... Et passende antal For mange For få 16,8 82,4, ,1 88,5, ,6 71, ,5 76,2 1, ,5 85,2 1, ,6 84,9, ,3 89, ,5 90, ,4 90, ,2 86, ,6 86,8, ,9 84,4, ,9 88,4, ,4 85, ,0 83,2, ,4 86,9, ,3 83,0, ,4 85, ,0 84,2 3, ,0 86,2, ,3 85, ,0 88, ,5 84, ,5 86,0 3, ,1 83,4, ,9 85,5, Wilke A/S, november 2003 Side 47

48 6.9.2 Hvad er et passende antal bestyrelsesposter Køn Alder Husstandsindkomst børn under 13 år i husstanden personer i husstanden Mand Kvinde år år år år år år 70+ år Under kr kr kr kr kr kr kr / vil ikke oplyse Ingen børn 1 barn 2 børn 3 børn + 1 person 2 personer 3 personer 4+ personer 0 Hvad er efter din mening et passende/rimeligt antal bestyrelsesposter ved siden af borgmesterposten? eller flere 12,9 17,6 23,8 12,7 3,6 4,0 25, ,1 16,4 18,6 17,2 4,9 4,1 26, ,5 9,5 14,3 14,3 9,5 42,9 21 9,3 15,2 17,9 16,6 4,6 7,9 28, ,3 18,0 21,3 14,3 2,9 4,1 27, ,2 14,1 24,3 14,6 3,8 3,8 30, ,9 17,4 21,7 20,1 4,9 1,6 16, ,7 20,4 22,6 10,2 6,6 4,4 24, ,5 21,2 18,8 11,8 1,2 1,2 29, ,8 26,3 7,9 21,1 2,6 7,9 18, ,6 19,2 22,5 12,6 3,3 2,6 27, ,0 14,9 18,8 17,5 5,8 2,6 29, ,2 15,5 28,7 16,3 2,3 6,2 17, ,5 16,3 22,1 21,2 3,8 2,9 22, ,6 20,0 22,4 12,8 6,4 5,6 23, ,4 18,3 22,2 15,0 3,3 2,6 24, ,7 12,4 16,3 9,8 5,2 5,2 37, ,5 16,0 21,8 15,1 4,4 4,7 25, ,5 20,3 21,1 17,3 3,8 2,3 24, ,1 19,5 14,6 12,2 4,9 3,3 28, ,3 38,1 14,3 33, ,7 15,8 20,9 15,8 4,1 3,4 27, ,4 17,7 21,1 16,1 3,9 5,1 23, ,3 15,4 24,5 14,7 4,2 3,5 24, ,0 18,4 19,4 12,4 5,1 3,7 29, ,5 17,0 21,2 15,0 4,3 4,1 26, Wilke A/S, november 2003 Side 48

49 Har Odense brug for et multihus? Køn Alder Husstandsindkomst børn under 13 år i husstanden personer i husstanden Mand Kvinde år år år år år år 70+ år Under kr kr kr kr kr kr kr / vil ikke oplyse Ingen børn 1 barn 2 børn 3 børn + 1 person 2 personer 3 personer 4+ personer Mener du, at Odense har brug for et sådant hus? Ja Nej 60,8 39, ,0 48, ,4 28, ,2 35, ,8 49, ,6 38, ,1 42, ,5 44, ,4 57, ,9 42, ,7 56, ,5 43, ,7 40, ,6 40, ,8 47, ,7 35, ,5 42, ,2 43, ,2 39, ,7 46, ,4 47, ,8 46, ,5 44, ,3 42, ,4 39, ,3 43, Wilke A/S, november 2003 Side 49

50 Foretrukken placering af multihus? Køn Alder Husstandsindkomst børn under 13 år i husstanden personer i husstanden Mand Kvinde år år år år år år 70+ år Under kr kr kr kr kr kr kr / vil ikke oplyse Ingen børn 1 barn 2 børn 3 børn + 1 person 2 personer 3 personer 4+ personer På havnen I det nuværende postcenter, der snart lukker Hvis byen skal have et multihus, hvor skal det så ligge? I det I tilknytning til Koncerthuset på hjørnet af Thoma B. Thrige ombyggede Cinemaxx-ko mpleks, Vesterport, på hjørnet af På godsbanearea let, hvor der er planer om at bygge et stort I Thrige- Titans nedlagte bygninger I forbindelse med Odense Congress Center på Ørbækvej. 40,2 18,4 3,2 11,7 2,2 2,8 3,0 4,0 14, ,6 15,6 2,0 17,2 2,7 2,0 3,3 3,1 21, ,3 33,3 23,8 4,8 23, ,1 9,9 3,3 19,9 3,3 6,6 3,3 16, ,5 12,7 2,0 18,9 2,5 1,6 4,1 4,9 16, ,5 20,0 3,2 13,0 2,7 3,2 2,2 5,4 16, ,2 23,4 2,7 11,4 3,3 3,3 1,1 1,6 13, ,9 22,6 2,9 5,8,7 3,6 2,9 1,5 19, ,6 8,2 1,2 14,1 2,4 2,4 2,4 4,7 34, ,6 2,6 23,7 10,5 13,2 18, ,8 11,3 3,3 15,2,7 3,3 4,0 6,6 25, ,0 18,8 1,9 14,3 3,2 1,3 3,2 1,9 18, ,3 21,7 3,1 17,8 3,9 4,7 2,3 13, ,6 27,9 1,0 13,5 3,8 6,7 11, ,2 21,6 3,2 12,8 1,6 1,6 4,0 2,4 17, ,8 11,8 3,3 13,1 2,0 2,6 3,3 3,9 14, ,9 14,4 2,6 12,4 3,3,7 3,9 2,6 22, ,3 17,0 2,5 14,2 2,3 2,3 3,2 3,0 18, ,3 20,3 2,3 12,0 3,8 2,3 2,3 4,5 17, ,3 14,6 4,1 17,9 2,4 1,6 4,1 4,1 17, ,6 9,5 19,0 9,5 4,8 14,3 14, ,8 11,6 2,4 16,8 4,1 1,7 3,8 4,5 23, ,6 20,3 2,8 13,8 1,1 2,3 2,8 1,7 14, ,1 16,8 2,1 11,2 4,2 3,5 2,8 4,9 17, ,0 18,9 2,8 14,7 1,4 2,8 3,2 4,6 16, ,3 17,0 2,6 14,5 2,5 2,4 3,2 3,6 18, Et andet sted Wilke A/S, november 2003 Side 50

Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunalvalg. TNS November 2013 Projekt: 59557

Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunalvalg. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10. november 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: En kombination

Læs mere

Aarhus Kommune. Kommunalvalg 2013. Aarhus Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557

Aarhus Kommune. Kommunalvalg 2013. Aarhus Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg 2013 TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10 november 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere I på 18 eller derover Metode: En kombination

Læs mere

Randers Kommune. Kommunalvalg Randers Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557

Randers Kommune. Kommunalvalg Randers Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg 2013 TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: 1.-10. November 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere i på 18 eller derover Metode: En kombination

Læs mere

A B C F l O V Ø Å +/- 2,1 +/- 0,9 +/- 0,8 +/- 0,9 +/- 1,3 +/- 1,9 +/- 1,9 +/- 1,3 +/- 1. Valgresultat ,5 26,3 21,1 21,0 19,5 19,9

A B C F l O V Ø Å +/- 2,1 +/- 0,9 +/- 0,8 +/- 0,9 +/- 1,3 +/- 1,9 +/- 1,9 +/- 1,3 +/- 1. Valgresultat ,5 26,3 21,1 21,0 19,5 19,9 3 26,3 26, 2 2 21,1 21, 19, 19,9 7, 8,1 7,8 8, 4,6 4, 3,4 3,2 4,2 4,3 4,8 4,9 +/- 2,1 +/-,9 +/-,8 +/-,9 +/- 1,3 +/- 1,9 +/- 1,9 +/- 1,3 +/- 1 Valgresultat 2 19-8-2 47 47 4 4 3 37 36 34 3 3 2 2 13 14 14

Læs mere

A B C D F l O V Ø Å +/- 2,1 +/- 1,1 +/- 1 +/- 0,8 +/- 1 +/- 1,2 +/- 1,8 +/- 1,8 +/- 1,3 +/- 1,1. Valgresultat ,0 26,3

A B C D F l O V Ø Å +/- 2,1 +/- 1,1 +/- 1 +/- 0,8 +/- 1 +/- 1,2 +/- 1,8 +/- 1,8 +/- 1,3 +/- 1,1. Valgresultat ,0 26,3 3 2, 26,3 26, 2 2 1 21,1 16,6 17,1 19, 1,4 1,2 4,6,1, 3,4 4,1 2, 3,2 2,9 4,2 4,4, 7, 7,2 6,9 7, 7,9,1 4, 6,4, +/- 2,1 +/- 1,1 +/- 1 +/-, +/- 1 +/- 1,2 +/- 1, +/- 1, +/- 1,3 +/- 1,1 Valgresultat 21 23--216

Læs mere

A B C F l K O V Ø Å +/- 2 +/- 1 +/- 0,9 +/- 1,1 +/- 1,2 +/- 0,4 +/- 1,8 +/- 1,9 +/- 1,3 +/- 0,8. Valgresultat ,7 24,8

A B C F l K O V Ø Å +/- 2 +/- 1 +/- 0,9 +/- 1,1 +/- 1,2 +/- 0,4 +/- 1,8 +/- 1,9 +/- 1,3 +/- 0,8. Valgresultat ,7 24,8 3 2 2 2, 2,1 24, 1,9 17,9 2,7 21, 2, 1 1 12,3 9, 9,2 9, 9,1 7,4,,7 4, 4,9,, 4,, 3,7 3, 4, 3,1,,4,, +/- 2 +/- 1 +/-,9 +/- 1,1 +/- 1,2 +/-,4 +/- 1, +/- 1,9 +/- 1,3 +/-, Valgresultat 211 1--21 2--21 4 44

Læs mere

Gallup om DF som regeringsparti

Gallup om DF som regeringsparti TNS Dato: 22. april 2013 Projekt: 59252 Feltperiode: Den 17/4-22/4 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Holstebro Kommune. Kommunalvalg 2013. Holstebro Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557

Holstebro Kommune. Kommunalvalg 2013. Holstebro Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg 2013 TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10. November 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere fra Holstebro kommune på 18 eller derover

Læs mere

Meningsmåling i Bornholm Kommune Marts Gennemført af Jysk Analyse Kontakt: Cand.merc. Jørgen Haller Telefon :

Meningsmåling i Bornholm Kommune Marts Gennemført af Jysk Analyse Kontakt: Cand.merc. Jørgen Haller Telefon : Meningsmåling i Bornholm Kommune Marts 2012 Gennemført af Jysk Analyse Kontakt: Cand.merc. Jørgen Haller haller@jyskanalyse.dk Telefon : 9811 4090 1. Undersøgelsens gennemførelse Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Meningsmåling vedr. Limfjordsforbindelsen Maj 2014

Meningsmåling vedr. Limfjordsforbindelsen Maj 2014 Meningsmåling vedr. Limfjordsforbindelsen Maj 2014 Gennemført af Jysk Analyse A/S 1. Undersøgelsens gennemførelse Undersøgelsen er gennemført som telefoninterview med et tilfældigt udvalg af stemmeberettigede

Læs mere

Danskernes Parti. Vælgertilslutning 9. august Danskernes Parti. TNS Dato: 9. august 2016 Projekt: 62756

Danskernes Parti. Vælgertilslutning 9. august Danskernes Parti. TNS Dato: 9. august 2016 Projekt: 62756 Vælgertilslutning 9. august 2016 TNS Dato: 9. august 2016 Projekt: 62756 Gallup for Feltperiode: Den 5. til 9. august 2016 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode:

Læs mere

Dansk Fjernvarme. Dansk Fjernvarme. Projekt: 62733

Dansk Fjernvarme. Dansk Fjernvarme. Projekt: 62733 Projekt: 62733 Gallup for Feltperiode: juli 2016 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.061 personer Stikprøven

Læs mere

Lyngallup om øremærket barsel til mænd Dato: 5. marts 2012

Lyngallup om øremærket barsel til mænd Dato: 5. marts 2012 Lyngallup om øremærket barsel til mænd Dato: 5. marts 2012 Metode Feltperiode: 3.-5. marts 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

Gallup til BT om. den royale familie. Gallup til BT om. TNS Dato: 31. maj 2013 Projekt: 59328

Gallup til BT om. den royale familie. Gallup til BT om. TNS Dato: 31. maj 2013 Projekt: 59328 den royale familie den royale familie Feltperiode: Den 29.-31. maj 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Gallup om DR version 2

Gallup om DR version 2 TNS Januar 2014 Projekt: 59714 Feltperiode: Den 2.-3. januar 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.220

Læs mere

Gallup om placering af asylcenter

Gallup om placering af asylcenter TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.-15. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Gallup om Politi. Gallup om Politi. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662

Gallup om Politi. Gallup om Politi. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.15. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Gallup om juridisk abort

Gallup om juridisk abort TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.-15. dec. 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Op mod hver anden dansker flere kvinder end mænd - mener, at børnefamilier skal have ret til at gå på deltid, mens de har børn under seks år. På spørgsmålet

Læs mere

DR - Velfærdsforløb. 21. november 2005. Side 1 af 14

DR - Velfærdsforløb. 21. november 2005. Side 1 af 14 DR - Velfærdsforløb 21. november 2005 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S... 3 2 Baggrund... 4 2.1 Indledning...4 3 Resultater... 5 3.1 Skal efterlønnen bevares?...5 3.2 Tror befolkningen

Læs mere

Gallupmåling om. Helle Thorning-Schmidt Dagpengesystemet og militæraktion. Gallupmåling om. TNS Dato: 16. januar 2013 Projekt: 59053

Gallupmåling om. Helle Thorning-Schmidt Dagpengesystemet og militæraktion. Gallupmåling om. TNS Dato: 16. januar 2013 Projekt: 59053 Helle Thorning-Schmidt Dagpengesystemet og militæraktion TNS Dato: 16. januar 2013 Projekt: 59053 Feltperiode: Den 15.-16. januar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller

Læs mere

Rejsevaner. Rejsevaner. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662

Rejsevaner. Rejsevaner. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.-15. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Odense Kommune Imageundersøgelse

Odense Kommune Imageundersøgelse Odense Kommune Imageundersøgelse Udarbejdet af : Analysechef: Henrik Kjærgaard Clausen WILKE A/S KØBENHAVN ODENSE TLF 7 8 WWW.WILKE.DK Indholdsfortegnelse. Indledende oplysninger... 4. Formål med undersøgelsen...

Læs mere

Gallup om Syrien. Gallup om syrien. TNS Dato: 27. august 2013 Projekt: 59451

Gallup om Syrien. Gallup om syrien. TNS Dato: 27. august 2013 Projekt: 59451 Feltperiode: Den 27. august 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.037 personer Stikprøven er vejet på

Læs mere

SF er vælgernes reservehold

SF er vælgernes reservehold SF er vælgernes reservehold Hvis vælgerne skulle på et andet parti end deres foretrukne, ville flest 14 procent - vælge SF. Alle SF s potentielle r kommer fra partier i rød blok (R, S og EL). 12 procent

Læs mere

Danskerne ønsker valg om sundhed

Danskerne ønsker valg om sundhed Danskerne ønsker valg om sundhed Sundhedsvæsenet er det vigtigste tema for vælgerne, når de skal stemme ved det kommende folketingsvalg. Derefter følger skattepolitik og beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitik.

Læs mere

Vurdering af Helle Thorning Schmidts og Lars Løkke Rasmussens egenskaber i forhold til en række politiske områder. Danmarks Radio. 19.

Vurdering af Helle Thorning Schmidts og Lars Løkke Rasmussens egenskaber i forhold til en række politiske områder. Danmarks Radio. 19. t Vurdering af s og Lars Løkke Rasmussens egenskaber i forhold til en række politiske områder Danmarks Radio 19. maj 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser...

Læs mere

Vælgerne: Løkke leder dårligt

Vælgerne: Løkke leder dårligt Vælgerne: Løkke leder dårligt Villy Søvndal og Pia Kjærsgaard gør det ifølge vælgerne godt som partiledere, mens Lars Løkke Rasmussen og især Lene Espersen vurderes som dårlige partiledere. Vælgerne udpeger

Læs mere

Gallup om København KV13. Gallup om København. TNS Oktober 2013 59520

Gallup om København KV13. Gallup om København. TNS Oktober 2013 59520 KV13 Growth summary Konklusioner: ved ikke hvad de vil stemme på, hvis der var kommunalvalg i morgen - 2 af borgerne i Københavns Kommune vil stemme på Socialdemokratiet, 2 ville stemme på Enhedslisten

Læs mere

Lyngallup om EU finans-pagten Dato: 31. januar 2012

Lyngallup om EU finans-pagten Dato: 31. januar 2012 Dato:. januar Metode Feltperiode:. januar Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 1 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.0 personer Stikprøven er vejet

Læs mere

Notat om Europaparlamentsvalget 2014

Notat om Europaparlamentsvalget 2014 20. juni 2014 Notat om Europaparlamentsvalget 2014 Analysen er foretaget af Magnus Skovrind Pedersen, Enhedslisten Baggrund Op til årsmødet 2013 overvejede Enhedslisten at opstille til Europaparlamentsvalget

Læs mere

DANSKERNES HOLDNING TIL SVINEINFLUENZA

DANSKERNES HOLDNING TIL SVINEINFLUENZA DR 11. aug 2009 12026 RESULTATER DANSKERNES HOLDNING TIL SVINEINFLUENZA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 3. Frekvenstabel 5 4. Krydstabullering med partivalg 8 5. Krydstabullering

Læs mere

Færre vil give en hånd til Afrika

Færre vil give en hånd til Afrika Færre vil give en hånd til Afrika Næsten hver tredje synes Danmark giver for meget i ulandsbistand i 2005 var det kun hver sjette. Skepsissen skyldes mistillid til støttens virkning og hensynet til den

Læs mere

Krydstabeller Thorning, side 1/23

Krydstabeller Thorning, side 1/23 Krydstabeller, 25. 27. juni 2012 MEGAFON/TV 2 Nyhederne/Politiken Thorning, 1.030 respondenter 04. Regeringen med Helle 03. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo

Læs mere

Kvotering: Der er sat en totalkvote på gennemførte interviews

Kvotering: Der er sat en totalkvote på gennemførte interviews Metodenotat Dataindsamling: Foretaget via NORSTATS onlinepanel. Feltperiode: 19. januar 25. januar 2007 Stikprøve: 1002 Svarprocent: Sampling: Der er sendt ud nationalt repræsentativt til befolkningen

Læs mere

Lyngallup om Birthe Rønn Hornbech. Dato: 1. marts 2011

Lyngallup om Birthe Rønn Hornbech. Dato: 1. marts 2011 Lyngallup om Birthe Rønn Hornbech Dato: 1. marts 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om Birthe Rønn Hornbech Dato: 1. marts 2011 TNS Gallup A/S Kontaktperson Camilla Kann

Læs mere

Gallup om Socialdemokraterne

Gallup om Socialdemokraterne Feltperiode: Den 20.-22. marts 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.035 personer Stikprøven er vejet

Læs mere

Danskerne tror ikke på Løkke som statsminister

Danskerne tror ikke på Løkke som statsminister Danskerne tror ikke på Løkke som statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) er storfavorit til at vinde næste valg. 42 procent af vælgerne - og hver femte VKO vælger - tror mest på Thorning, mens kun 29

Læs mere

Danskerne må give op før pensionsalderen

Danskerne må give op før pensionsalderen Danskerne må give op før pensionsalderen De fleste under 45 år regner ikke med at kunne arbejde så længe, som det bliver nødvendigt, hvis efterlønnen afskaffes. Det viser undersøgelse foretaget for Ugebrevet

Læs mere

ANALYSEBUREAUET OGTAL ANALYSEBUREAUET OGTAL EU-OPSTILLING UNDERSØGELSE AF EU-OPSTILLING FOR ENHEDSLISTEN

ANALYSEBUREAUET OGTAL ANALYSEBUREAUET OGTAL EU-OPSTILLING UNDERSØGELSE AF EU-OPSTILLING FOR ENHEDSLISTEN ANALYSEBUREAUET OGTAL ANALYSEBUREAUET OGTAL EU-OPSTILLING UNDERSØGELSE AF EU-OPSTILLING FOR ENHEDSLISTEN EU-OPSTILLING 2013 EU opstilling 2013 Undersøgelse af EU opstilling for Enhedslisten Udarbejde af:

Læs mere

Danskerne kræver bogligt stærke børn

Danskerne kræver bogligt stærke børn Danskerne kræver bogligt stærke børn Hver anden dansker kræver at folkeskolen stiller større krav til eleverne i de boglige fag som dansk, matematik og sprog, mens kreativitet og fantasi er mindst vigtigt.

Læs mere

4423 elever fra landets ungdomsuddannelser har stemt i Aalborg Universitets ungdomsvalg.

4423 elever fra landets ungdomsuddannelser har stemt i Aalborg Universitets ungdomsvalg. Pressemeddelelse D. 12. september, 2011, Aalborg De unge har stemt 4423 elever fra landets ungdomsuddannelser har stemt i Aalborg Universitets ungdomsvalg. Gymnasieeleverne ville stemme rødt Står det til

Læs mere

Lyngallup. Ministrenes karakterbog Lyngallup. TNS Dato: 12. december 2012 Projekt: 59583

Lyngallup. Ministrenes karakterbog Lyngallup. TNS Dato: 12. december 2012 Projekt: 59583 Ministrenes karakterbog 2012 TNS Dato: 12. december 2012 Projekt: 59583 Feltperiode: Den 4.-11. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007 Public Socialdemokraterne og De Radikale er netop blevet enige om, at alle asylansøgere også de afviste skal have mulighed

Læs mere

Sommermåling - Indland. Danmarks Radio. 29. jun 2015

Sommermåling - Indland. Danmarks Radio. 29. jun 2015 t Sommermåling - Indland Danmarks Radio 29. jun 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med alder... 6 3. Kryds med køn... 9 4. Kryds

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Helle Thorning-Schmidts skattesag 2 1. juli Public 57200

TNS Gallup - Public Tema: Helle Thorning-Schmidts skattesag 2 1. juli Public 57200 TNS Gallup - Public Tema: Helle Thorning-Schmidts skattesag 2 1. juli 2010 Public 57200 Metode Feltperiode: 1. juli 2010 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode:

Læs mere

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken 43 procent af de vælgere, der ved seneste valg stemte borgerligt, mener, at blå blok trænger til at komme i opposition. Det fremgår af en meningsmåling, som

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

Danmarks Radio. 12. jan 2017

Danmarks Radio. 12. jan 2017 t Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Det er i orden, at man slår en indbrudstyv med et boldtræ for at jage vedkommende ud af ens hjem, uanset om indbrudstyven er truende eller ej

Læs mere

Gallup om Madspild. Gallup om Madspild. TNS Dato: Maj 2016 Projekt: 62555

Gallup om Madspild. Gallup om Madspild. TNS Dato: Maj 2016 Projekt: 62555 TNS Dato: Maj 2016 Projekt: 62555 Gallup om Feltperiode: Den 25. 30. maj 2016 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Det fri indland. 23. mar 2015

Det fri indland. 23. mar 2015 t Det fri indland Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: De sociale medier betyder, at jeg er mindre nærværende, når jeg er sammen med andre mennesker DR 19160 23. mar 2015 AARHUS COPENHAGEN

Læs mere

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater To ud af tre vælgere mener, at dobbeltmandater gør det stort set umuligt at passe det politiske arbejde ordentligt, mens kun hver sjette ser det som en styrke.

Læs mere

Spørgsmål: Hvad mener du, at aldersgrænsen for at blive udsendt i krig for Danmark bør være? Danmarks Radio. 31. aug 2015

Spørgsmål: Hvad mener du, at aldersgrænsen for at blive udsendt i krig for Danmark bør være? Danmarks Radio. 31. aug 2015 t Spørgsmål: Hvad mener du, at aldersgrænsen for at blive udsendt i krig for Danmark bør være? Danmarks Radio 31. aug 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Danmarks Radio. 12. jan 2017

Danmarks Radio. 12. jan 2017 t Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Det bør være straffrit, at man slår en indbrudstyv med et boldtræ for at jage vedkommende ud af ens hjem, uanset om indbrudstyven er truende

Læs mere

DR Politikerlede. Danmarks Radio. 14. jun 2016

DR Politikerlede. Danmarks Radio. 14. jun 2016 t DR Politikerlede Danmarks Radio 14. jun 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 5 3. Kryds med alder... 7 4. Kryds med Partivalg...

Læs mere

Danskerne vil have velfærd - men også skattelettelser

Danskerne vil have velfærd - men også skattelettelser Danskerne vil have velfærd - men også skattelettelser Befolkningen har en meget mere nuanceret holdning til skattelettelser og velfærd, end de hidtidige undersøgelser har givet udtryk for. Faktisk mener

Læs mere

Online-appendiks til. Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne

Online-appendiks til. Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne Online-appendiks til Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne Jens Olav Dahlgaard, Jonas H. Hansen, Kasper Møller Hansen

Læs mere

Danmarks Radio. 12. jan 2017

Danmarks Radio. 12. jan 2017 t Spørgsmål: Opbevarer du eller en anden person i din husstand en genstand som eksempelvis et boldtræ, en peberspray, en kniv eller en anden form for våben til selvforsvar i jeres bolig med det ene formål

Læs mere

Det fri indland. 23. mar 2015

Det fri indland. 23. mar 2015 t Det fri indland Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Der bør indføres en grænse for, hvor mange børn der maksimalt må være pr. voksen ansat i daginstitutionerne? DR 19160 23. mar

Læs mere

EU stemmehensigt og holdning til FN-mandat

EU stemmehensigt og holdning til FN-mandat EU stemmehensigt og holdning til FN-mandat Prepared for Prepared by Job Number Date Ny Agenda Synovate Denmark 15180 Oktober, 2007 Indhold Metode Spørgeskema Tabeller Metode Metode Spørgeskema Tabeller

Læs mere

DR Kommunalvalg 2005

DR Kommunalvalg 2005 DR Kommunalvalg Århus, Odense, Vejle og København 13. november Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 1.1 Indledning...3 2 Politiske r... 4 2.1 København...4 2.2 Århus...5 2.3 Odense...6 2.4 Vejle...7

Læs mere

Regeringens årskarakterer i frit fald Villy er Danmarks bedste partileder Lene værst

Regeringens årskarakterer i frit fald Villy er Danmarks bedste partileder Lene værst Regeringens årskarakterer i frit fald Villy er Danmarks bedste partileder Lene værst Løkke-regeringens ministre scorer i snit 3, på den nye syv-trinsskala. Lene Espersen (K) er på et år røget fra en femte

Læs mere

Det fri indland. 23. mar 2015

Det fri indland. 23. mar 2015 t Det fri indland Spørgsmål: Synes du, at det er en god ide, at kriminelle med domme på op til seks måneder har mulighed for at afsone deres dom i hjemmet med fodlænke frem for i et fængsel? DR 19160 23.

Læs mere

Tættere på stueren end nogensinde

Tættere på stueren end nogensinde Tættere på stueren end nogensinde Hver femte vælger, som stemte på V eller K ved seneste valg, mener nu, at Dansk Folkeparti (DF) skal have ministerposter. Kristian Thulesen Dahl er favorit og slår Pia

Læs mere

Lyngallup om præsidentvalg Dato: 8. september 2011

Lyngallup om præsidentvalg Dato: 8. september 2011 Lyngallup om præsidentvalg Dato: 8. september 2011 Metode Feltperiode: 5.-7. september 2011 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

Meningsmålinger - hvad kan vi sige med sikkerhed?

Meningsmålinger - hvad kan vi sige med sikkerhed? Meningsmålinger - hvad kan vi sige med sikkerhed? af Kenneth Madsen - søndag, oktober 28, 2012 http://www.opensamf.dk/2012/10/meningsmalinger-hvad-kan-vi-sige-med-sikkerhed/ Jeg vil i dette indlæg præsentere

Læs mere

Socialistisk Folkeparti. Danskerne og efterlønnen

Socialistisk Folkeparti. Danskerne og efterlønnen Socialistisk Folkeparti Danskerne og efterlønnen Rapport - Epinion A/S 30 March 2006 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...5 2 Baggrund...6 2.1 Indledning...6 3 Overordnede resultater...7 4 Baggrundsanalyser...8

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

Retsforbehold P61584. Retsforbehold TNS

Retsforbehold P61584. Retsforbehold TNS P61584 Contents 1 Resultater 3 2 Usikkerhed og basestørrelser 7 2 1 Resultater Metode Feltperiode: Uge 49 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere. Metode: Webinterviews - GallupForum Stikprøvestørrelse:

Læs mere

DR Flygtninge. Danmarks Radio. 10. sep 2015

DR Flygtninge. Danmarks Radio. 10. sep 2015 t DR Flygtninge Danmarks Radio 10. sep 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med alder... 13 3. Kryds med køn... 23 4. Kryds med Partivalg...

Læs mere

Danskerne dumper Lars Løkke

Danskerne dumper Lars Løkke Danskerne dumer Lars Løkke 44 rocent af vælgerne giver Lars Løkke Rasmussen dumekaraktererne -3 eller 0, når de bedømmer hans evne til at forvalte sit embede og være en dygtig og troværdig artileder og

Læs mere

Odense Kommune. Susanne Ursula Larsen 205 Thomas Hjarup Andersen 211 Tonny Vest 216 Ulla Gudiksen Chambless 221

Odense Kommune. Susanne Ursula Larsen 205 Thomas Hjarup Andersen 211 Tonny Vest 216 Ulla Gudiksen Chambless 221 Odense Kommune Abir Al-kalemji 2 Alex Ahrendtsen 7 Anette Thysen 12 Annette Blynél 17 Birgitte Knudsen 22 Bjørn J. Bjerrehøj 27 Bo Libergren 32 Brian Lauridsen 37 Brian Skov Nielsen 42 Christell Gall 47

Læs mere

Kommunalvalg den 21. november 2017 i Aalborg Kommune

Kommunalvalg den 21. november 2017 i Aalborg Kommune Kommunalvalg den 21. november 2017 i Aalborg Kommune Dato 28.11.2017 Resumé Den 21. november 2017 valgte borgerne i Aalborg Kommune 31 medlemmer til byrådet. Det nye byråd er valgt for perioden 1. januar

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice December Analyse: Martin Conradsen

Gladsaxe Kommune Borgerservice December Analyse: Martin Conradsen Gladsaxe Kommune Borgerservice December 2 Analyse: Martin Conradsen Indholdsfortegnelse: 1. Indledende oplysninger...2 1.1 Formål med undersøgelsen... 2 1.2 Metode... 2 1.3 Målgruppe... 2 1.4 Stikprøveusikkerhed...

Læs mere

Kendskab til Borger.dk December 2016

Kendskab til Borger.dk December 2016 Digitaliseringsstyrelsen Statistik for fordeling af renovationsaktiviteter Kendskab til Borger.dk December 2016 2016 Side 1 Indhold Formål 3 Summary 4 Kendskab og besøg 6 Kendskabskanal 10 Unge 15 17 år

Læs mere

Hanne, Dan og Sofie - hvem

Hanne, Dan og Sofie - hvem Hanne, Dan og Sofie hvem? Tidligere MF ere løber med al omtalen forud for valget til EU-parlamentet. Således kender kun hver tredje topkandidaten fra S Dan Jørgensen. Bedst kendt er Bendt Bendtsen (K),

Læs mere

Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte

Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte Af forskningschef Geert Laier Christensen Direkte telefon 61330562 5. marts 2010 Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte En spørgeskemaundersøgelse, gennemført

Læs mere

Renoveringsmilliard spildt

Renoveringsmilliard spildt Renoveringsmilliard spildt Halvdelen af renoveringspuljens 1,5 mia. kr. skaber ikke job. Boligejerne, hvoraf flertallet er velstillet, ville alligevel have gjort og betalt arbejdet. Puljen skabte 1.500

Læs mere

Lyngallup om kongehuset. Dato: 15. december 2010

Lyngallup om kongehuset. Dato: 15. december 2010 Lyngallup om kongehuset Dato: 15. december 2010 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om kongehuset Dato: 15. december 2010 TNS Gallup A/S Kontaktperson Camilla Kann Fjeldsøe

Læs mere

Spørgsmål: Har du inden for de seneste fem år haft en konflikt med en eller flere af dine naboer i forhold til følgende? Danmarks Radio. 29.

Spørgsmål: Har du inden for de seneste fem år haft en konflikt med en eller flere af dine naboer i forhold til følgende? Danmarks Radio. 29. t Spørgsmål: Har du inden for de seneste fem år haft en konflikt med en eller flere af dine naboer i forhold til følgende? Danmarks Radio 29. nov 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA

Læs mere

DR Hemmeligheder. Danmarks Radio. 13. jun 2016

DR Hemmeligheder. Danmarks Radio. 13. jun 2016 t DR Hemmeligheder Danmarks Radio 13. jun 2016 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 10 3. Kryds med alder... 17 4. Kryds med

Læs mere

Mrs. 11 procent ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 18/2009 DATO: 18.05.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Mrs. 11 procent ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 18/2009 DATO: 18.05.2009 LINK TIL ARTIKEL I Mrs. 11 procent Effekten af Lene Espersen som formand for de konservative er begrænset udenfor V og K s egen vælgerskare. Og her er opbakningen til hende som eventuel ny statsminister halveret på 3 måneder.

Læs mere

Undersøgelse om danskernes mobilvaner

Undersøgelse om danskernes mobilvaner t Undersøgelse om danskernes mobilvaner Danmarks Radio 2. dec 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 24 3. Kryds med alder...

Læs mere

Viborg Kommune. Kommunalvalg 2013. Viborg Kommune. TNS Dato: 2013 Projekt: 59xxx

Viborg Kommune. Kommunalvalg 2013. Viborg Kommune. TNS Dato: 2013 Projekt: 59xxx Kommunalvalg 2013 TNS Dato: 2013 Projekt: 59xxx Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10. November 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere i Viborg kommune på 18 eller derover Metode:

Læs mere

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

Gallup om Lars Løkke Rasmussen. Luksusrejser og skattesag. Gallup om Lars Løkke Rasmussen. TNS Dato: 15. oktober 2013 Projekt: 59555

Gallup om Lars Løkke Rasmussen. Luksusrejser og skattesag. Gallup om Lars Løkke Rasmussen. TNS Dato: 15. oktober 2013 Projekt: 59555 Luksusrejser og skattesag TNS Dato: 15. oktober 2013 Projekt: 59555 Feltperiode: Den 15. oktober 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

Hvilken af de følgende bruger du mest, når du ser efter tilbud i de butikker du plejer at handle i?

Hvilken af de følgende bruger du mest, når du ser efter tilbud i de butikker du plejer at handle i? Analysenotat Fra: MMM Til: CAL Danskerne holder af deres husstandsomdelte reklamer En befolkningsundersøgelse gennemført af Dansk Erhverv i november 2011 dokumenterer, at husstandsomdelte reklamer for

Læs mere

Efterlønsudspil skubber svingvælgerne væk

Efterlønsudspil skubber svingvælgerne væk Efterlønsudspil skubber svingvælgerne væk Svingvælgerne begyndte at hælde til efterlønsbevarende er, da statsministeren i sin nytårstale lancerede en afskaffelse af efterlønnen, viser en Analyse Danmark-måling

Læs mere

Ni ud af ti danskere er dybt bekymrede for Islamisk Stat

Ni ud af ti danskere er dybt bekymrede for Islamisk Stat Ni ud af ti danskere er dybt bekymrede for Islamisk Stat Islamisk Stats fremfærd i Irak er den katastrofe/konflikt danskerne anser for at være mest alvorlig. Herefter følger ebolas udbredelse i Afrika

Læs mere

Gallup om Julen. Gallup om Julen. TNS November 2013 Projekt: 59567

Gallup om Julen. Gallup om Julen. TNS November 2013 Projekt: 59567 TNS November 2013 Projekt: 59567 Feltperiode: Den 28-31 oktober 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1046

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Byråd

Frederikshavn Kommunes Byråd Frederikshavn Kommunes Byråd Januar 2007 21. december 2009 Borgmester Erik Sørensen 1. Viceborgmester Bjarne Sørensen 2. Viceborgmester Hans Jørgen Kaptain Pr. 1. januar 2007 er Frederikshavn Byråd sammensat

Læs mere

Fordomme mod efterlønnere lever

Fordomme mod efterlønnere lever Fordomme mod efterlønnere lever Befolkningens syn på hvor nedslidte efterlønnere er, afhænger af deres holdning til efterlønnen. Således tror kun 2 % af de som stemmer på K, R eller Liberal Alliance at

Læs mere

LEFT MARGIN

LEFT MARGIN Om undersøgelsen TNS Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omhandlende bryllup og økonomi for danskere der er inden for de seneste 36 måneder har indgået deres første

Læs mere

Lars Løkke kan halvere Venstre

Lars Løkke kan halvere Venstre Lars Løkke kan halvere Venstre Kun hver fjerde vælger forventer, at Anders Fogh Rasmussen står i spidsen for Venstre ved næste Folketingsvalg. Hvis kronprins Lars Løkke Rasmussen overtager, vil kun hver

Læs mere

Klimabarometeret. Oktober 2010

Klimabarometeret. Oktober 2010 Klimabarometeret Oktober 2010 1 Indledning Klimabarometeret er CONCITOs måling af den danske befolknings holdning til klimaet. I februar 2010 publicerede CONCITO første udgave af Klimabarometeret, og fremover

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Ledende politikere og bankpakke 06. februar 2009. Public

TNS Gallup - Public Tema: Ledende politikere og bankpakke 06. februar 2009. Public TNS Gallup - Public Tema: Ledende politikere og bankpakke 06. februar 2009 Public TNS Gallup Public Spørgsmål omkring ledende politikere Public Metode Feltperiode: 5.-6. februar 2009 Målgruppe: Alle borgere

Læs mere

De Samvirkende Købmænd Undersøgelse om storcentre og hypermarkeder

De Samvirkende Købmænd Undersøgelse om storcentre og hypermarkeder De Samvirkende Købmænd Undersøgelse om storcentre og hypermarkeder Tabelrapport, internetundersøgelse Februar 2015 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: København 29. september 2008. Public

TNS Gallup - Public Tema: København 29. september 2008. Public TNS Gallup - Public Tema: København 29. september 2008 Public Metode Feltperiode: 24.-29. september 2008 Målgruppe: Borgere i Københavns kommune over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews)

Læs mere

Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti

Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti Vælgerne er tre gange så positive over for besparelser, hvis de tror, forslaget kommer fra det parti, de selv stemmer på. Det viser svar

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler. Dansk Transport & Logistik (DTL)

Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler. Dansk Transport & Logistik (DTL) t Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler 16625 Dansk Transport & Logistik (DTL) 2. apr 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund...

Læs mere