Effektiv varmeplanlægning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effektiv varmeplanlægning"

Transkript

1 VARMETIPS nyhedsbrev til ENERGISEKTOREN #2 OKTOBER 2013 TEMA FREMTIDENS FJERNVARME- FORRETNING

2 Effektiv varmeplanlægning Ifølge Varmeforsyningsloven skal kommunerne arbejde med varmeplanlægning som en del af kommuneplanlægningen i samarbejde med forsyningsselskaberne. Det skal fremme de samfundsøkonomisk fordelagtige projekter. Kommuner og fjernvarmeselskaber samarbejder om varmeplanlægning. Selskaberne laver udbygningsplaner, som belyser mulighederne for at omstille varmeforsyningen, og kommunerne sammenfatter forslag i strategiske energiplaner. Derved får kommunerne overblik over samfundsøkonomien i fjernvarme, fjernkøling, energibesparelser og elproduktion, og vil således bedre kunne fremme en bæredygtig udvikling af byerne og prioritere investeringer i egne bygninger inden for energiområdet. Ved at styrke samarbejdet mellem kommuner og forsyningsselskaber spares ressourcer til planlægning, og det bliver lettere at finde de bedste løsninger. Digital adgang Inden for det seneste år er det blevet endnu lettere at planlægge effektivt. Man kan nu gratis få adgang til relevante BBR-data, grundkort og matrikeloplysninger på digital form. Det sparer ressourcer i det fælles arbejde med varmeplaner og projektforslag, herunder indberetninger til PlansystemDK. Kommunerne har tilmed adgang til de energiforbrug, som selskaberne har indberettet, så det teoretiske varmebehov kan kalibreres. Den nye bestemmelse om beregning af kompensation fra fjernvarmen til naturgassen ( 8 i Projektbekendtgørelsen) medfører, at naturgasselskaberne oplyser om de seneste tre års naturgasforbrug. Strategisk energiplan Rambøll har i samarbejde med Vestforbrænding og Lyngby- Taarbæk Kommune netop testet de nye muligheder både i den strategiske energiplan for kommunen og i det første projektforslag, for fjernvarme til Kgs. Lyngby mv., der gennemføres i henhold til planen. Anders Dyrelund T

3 250 kr./mwh varme produceret ved hjælp af fjernkøling Man kan få øje på mange synergier, der fremmer den fælles økonomi ved at koordinere mulighederne for fjernvarme og fjernkøling i kommunernes strategiske energiplaner og fjernvarmeselskabernes forretningsplaner. En af de oplagte muligheder er at samarbejde om at udnytte overskudsvarmen fra køleprocesserne i stedet for at smide varmen væk. Væksten i individuelle varmepumper er en udfordring for fjernvarmen i dag. Det bliver en udfordring i kommunernes og fjernvarmeselskabernes arbejde med varmeplanlægning at indpasse mange varmepumper i energisystemet. Klimakommissionen forudser, at individuelle varmepumper anvendt til bygningsopvarmning vil stige fra under 1 % af varmeproduktionen i 2008 til op imod 22 % i 2020 udenfor de fjernvarmeforsynede områder. Samtidig antager man, at varmepumper vil udgøre op mod 40 % af fjernvarmeproduktionen i I dag ser vi altså kun begyndelsen på en stor stigning i antallet af varmepumper. Hvor og hvordan indgår varmepumperne bedst i energisystemet? Som individuelle løsninger eller i et fælles system? Varmepumper I dag anvendes varmepumper ofte på en måde, så de henter varme fra jorden, luften eller spildevandet. Men hvorfor ikke hente varmen fra steder, der rent faktisk har et kølebehov? I stedet for at producere køling og varme selvstændigt, kan en kollektiv energiforsyning hente varmen til varmeproduktion i industri, serverrum eller kontorkomplekser, alt imens disse drager nytte af at blive kølet ned. Ved at kombinere fjernvarme og fjernkøling kan der drages fordel af delte investeringsomkostninger, en øget virkningsgrad, et grønnere produkt og ikke mindst en lavere varmepris. Lav varmepris I starten af 1990 erne gennemgik Sverige en lignende udvikling inden for varmepumper, og i dag har Stockholm Europas største fjernkølingssystem, hvor 75 % af køleproduktionen samtidig leverer varme til fjervarmenettet. Årligt leveres 500 GWh varme fra Stockholms fjernkølenet til fjernvarmenettet. Det kan også lade sig gøre i Danmark! For at kunne producere billig varme via fjernkøleanlægget, må der først være basis for en sund fjernkøleforretning. Dette kan afdækkes via Rambølls DCmapper, der kan kortlægge de mest rentable fjernkøleområder ved hjælp af informationer fra BBR-registeret, bygningers kølebehov og viden om køleanlægs omkostningsstruktur. Når de grundlæggende forhold for fjernkøling er på plads, kan fjernvarmen høste fordele og være mere konkurrencedygtig overfor kunder, der ellers ville skifte til individuel varmeprodukiton med egen varmepumpe. Tilmed kan fjernvarmen få varme til en lav varmepris på 250 kr./mwh eller lavere. Fjernkøling er ikke blot en spændende mulighed, men også en vigtig forudsætning for at udvikle og fremtidssikre et konkurrencedygtigt fjernvarmesystem. Tarek Kim El Barky, T

4 Det gode vedligehold Vedligehold af stadigt mere komplicerede fjernvarmesystemer stiller stigende krav til planlægning og organisering. Alt for ofte viser det sig, at store krævende vedligeholdsprojekter strander i ingenting, fordi man ønsker at implementere de mere avancerede vedligeholdsløsninger fra start. Analysen er derfor det afsæt, der sikrer en successiv udvikling af vedligeholdet frem mod de mål, der er opsat. Hos Rambøll har dette været praksis i mange år, og vi kan bekræfte den store effekt af denne metodik. Specielt i de senere år har Rambøll oplevet en øget efterspørgsel på RCM-metoden (Reliability Centered Maintenance), hvor vedligeholdet tilrettelægges ud fra en konsekvensmæssig betragtning. RCM-metoden kan være kompliceret at implementere, hvis ikke forarbejdet er gjort korrekt og kortlagt via en analyse. Men metoden giver stor værdi i forhold til ressourceudnyttelse, sikkerhed, miljø og økonomi. Rambøll hjælper vores kunder med at fokusere indsatsen der, hvor det giver mest værdi. Værdien fås ved at udføre analyser, hvorved ikke værdiskabende aktiviteter fjernes. Peter Esbjerg Hejn T Fremtidens energikilder I fremtidens CO 2 -frie el- og varmesystem vil elmarkedet i højere grad skifte mellem perioder med overskud af billig vindenergi og dyr el fra el-producerende spidslastanlæg. Vi bliver ikke uafhængig af fossile brændsler ved at importere el fra udenlandske spidslastværker uden varmeudnyttelse. I stedet vil en fleksibel dansk biomassebaseret kraftvarmeproduktion kunne udkonkurrere de udenlandske værker og være afgørende for, at el-systemet kan holde balancen. En intelligent og fleksibel opbygning af kraftvarmeværkerne kan tillige sikre en fornuftig indtjening. Fjernvarme og fjernkøling skal optimeres i forhold til kraftvarmeværker, varmepumper, varmeakkumulatorer, køleakkumulatorer, solfangere og el-patroner m.v. Det er vigtigt, at der ved nybyggeri er krav om tilslutning til de kollektive energikilder. Således opnås de bedste samfundsøkonomiske løsninger til gavn for både bygherrer og samfundet. Ligeledes mindsker vi det ukontrollerede elforbrug og fremmer brugen af lavtemperaturvarme og køling ved højere temperaturer. Mogens Kjær Petersen T

5 Gem solens varme til vinter Danmark er førende inden for store solvarmeanlæg på bar mark, som er konkurrencedygtige i forhold til olie, gas og biomasse uden afgifter og tilskud. Der er nu mulighed for at gemme solvarmen til efterår og vinter med et underjordisk sæsonvarmelager. Hvor et traditionelt solvarmeanlæg dækker % af fjernvarmens årsbehov, kan solvarmen dække % med et sæsonlager. Prisen er nu nede på 150 kr/mwh for én årlig cyklus for de store anlæg. Sæsonvarmelager Teknologien for de store lagre kombinerer de kendte teknologier fra varmelagre i ståltanke og kontrollerede lossepladser. Det store hul til sæsonvarmelagret fores med en vandtæt membran og afdækkes med et isoleret låg, og der tages hensyn til forholdene i undergrunden. Det lyder enkelt, men der er en række udfordringer, som skal overvindes en for en. I lighed med de store solvarmeanlæg startede udviklingen af de underjordiske anlæg hos Marstal Fjernvarme, og udviklingen fortsætter hos flere fjernvarmeværker. De store lagre er også interessante for de store fjernvarmebyer, hvor der i fremtiden bliver behov for at opsamle flere fluktuerende varmekilder fra kraftvarme, overskudsvarme, vindenergi m.v. Med flere årlige cykler reduceres lagerprisen betydeligt. Rambøll har været med i hele udviklingen og er i 2013 engageret i projekter med op til m 3 varmelagre og m 2 solvarme. Anders Møller T Udfordringer i en branche i forandring Fjernvarme er en branche i forandring og udvikling. Udvikling er godt for dem, der er klar til at forandre sig. Fjernvarmemarkedet bliver større og mere komplekst, men de nye og flere ydelser til kunderne stiller også krav til organisationen. Det er vigtigt for fjernvarmeselskaberne at have de rigtige processer, systemer, organisationer og markedstilgange, så de bliver i stand til at møde fremtidens udfordringer og udnytte de mulige potentialer. Rambøll har en enorm erfaring på tværs af branchen og forstår udfordringerne og de løsninger, der skal til for at løfte fjernvarmen nu og i fremtiden, både teknisk og organisatorisk. Mikael Bastholm T

6 VARMEtips Nyhedsbrev til ENERGISEKTOREN #2 OKTOBER 2013 Nyhedsbrevet udgives af Rambøll som nyhedsbrev til medarbejdere i energisektoren, primært energiansvarlige hos kommuner, forsyningsselskaber og større bygningsejere. Nyhedsbrevet er et supplement til Rambølls nyhedsbreve KOMMA til kommunerne og FORSYN til forsyningsselskaber indenfor vand- og spildevandsområdet. Ansvarshavende redaktør: Kirsten Nørgaard T Fagredaktør: Anders Dyrelund T Yderligere eksemplarer kan bestilles på: Oplag: 1200 ISSN:

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL STRATE- GISK ENERGIPLAN 2013

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL STRATE- GISK ENERGIPLAN 2013 Dokumenttype Rapport udkast Dato Februar 2013 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FORSLAG TIL STRATE- GISK ENERGIPLAN 2013 FORSLAG TIL STRATEGISK ENERGIPLAN 2013 1-81 Revision 1 Dato 2013-02-13 Udarbejdet af AD, BTT,

Læs mere

Varmeplan Danmark - Sammendrag. Sammendrag af VARMEPLAN DANMARK. Udarbejdet af Rambøll A/S og Aalborg Universitet

Varmeplan Danmark - Sammendrag. Sammendrag af VARMEPLAN DANMARK. Udarbejdet af Rambøll A/S og Aalborg Universitet Side 1 2008 Varmeplan Danmark - Sammendrag Sammendrag af VARMEPLAN DANMARK Udarbejdet af Rambøll A/S og Aalborg Universitet Side 2 INDHOLD Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Forord af Jørgen G. Jørgensen Konklusion:

Læs mere

ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG OG HØRSHOLM KOMMUNER PÅ 10 ÅRS SIGT

ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG OG HØRSHOLM KOMMUNER PÅ 10 ÅRS SIGT ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG OG HØRSHOLM KOMMUNER PÅ 10 ÅRS SIGT Til I/S Nordforbrænding + Fredensborg og Hørsholm Kommuner Dokumenttype Energiplan Dato Maj, 2011 ENERGIPLANLÆGNING FOR FREDENSBORG

Læs mere

Dette notat er udarbejdet som et led i Energi- og klimaplanlægningen i Egedal kommune.

Dette notat er udarbejdet som et led i Energi- og klimaplanlægningen i Egedal kommune. NOTAT Projekt Varme- og klimastrategi for Egedal Kommune Kunde Egedal Kommune Notat nr. 1 Dato 2009-08-27 Tidspunkt Til Egedal Kommune og Slagslunde Fjernvarmelaug Fra Anders Dyrelund 1. Indledning Dette

Læs mere

Konkurrencedygtige fjernvarmetariffer

Konkurrencedygtige fjernvarmetariffer Projekt nr. 2013-01 Titel: Konkurrencedygtige fjernvarmetariffer Udført af: Vestforbrænding I/S Rambøll Danmark A/S Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. VEKS I/S Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Konkurrencedygtige

Læs mere

Strategisk energiplan. Web udgave

Strategisk energiplan. Web udgave Strategisk energiplan Indhold 1. Forord...3 2. Hvad er en strategisk energiplan...4 3. Vision og mål...6 4. Strategi...8 5. Status for energiforsyningen i Horsens Kommune...10 6. Fremtidens energi i Horsens

Læs mere

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration 19/7 2014 af Jakob Worm 4.2.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens fjernvarme

Læs mere

Bæredygtig energiforsyning af NYE

Bæredygtig energiforsyning af NYE Projekt nr. 2011-02 Titel: Bæredygtig energiforsyning af NYE - den nye by ved Elev i Aarhus Udført af: Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Rambøll Danmark A/S Tækker Group ApS og Tækker Rådgivende Ingeniører A/S

Læs mere

Varmeplan Danmark 2010 Hovedrapport

Varmeplan Danmark 2010 Hovedrapport Projekt nr. 2010-02 Titel: Varmeplan Danmark 2010 Udført af: Rambøll Danmark i samarbejde med Aalborg Universitet Varmeplan Danmark 2010 Hovedrapport Forsidebillede Billedet på forsiden illustrerer bæredygtig

Læs mere

Strategisk varmeplan JULI 2015

Strategisk varmeplan JULI 2015 Strategisk varmeplan JULI 2015 Indhold 1. Forord 4 2. Indledning 6 3. Udviklingsscenarier 10 4. Hovedkonklusioner og perspektivering 18 5. De konkrete tiltag 24 6. Holbæk by 26 7. Øvrige byer 30 8. Det

Læs mere

Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet

Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet Drejebog til store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet November 2014 Udarbejdet for Energistyrelsen Udarbejdet for: Udarbejdet af: Grøn Energi (Projektleder) Kim S. Clausen kcl@danskfjernvarme.dk

Læs mere

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Til Varde Kommune Dokumenttype Rapport Dato 10. oktober 2013 VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Revision Dato Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Ref. A 10-10-2013 HLLM, BLY BLY og Varde

Læs mere

Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning 2010-2015. Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S.

Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning 2010-2015. Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Roskilde Kommune Strategi for varme- og energiforsyning 21-215 Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Sagsnr. 8489 Roskilde Kommune Køgevej 8 4 Roskilde Peter Krarup Plan

Læs mere

FlexCities Projektet er støttet af:

FlexCities Projektet er støttet af: FlexCities Projektet er støttet af: Region Midtjylland, Fjernvarmevækst INSERO Horsens Horsens Kommune Hedensted Kommune Løsning Fjernvarme Hedensted Fjernvarme Brædstrup Fjernvarme Dagnæs-Bækkelund Varmeværk

Læs mere

Varmeplan Thisted kommune

Varmeplan Thisted kommune FORSLAG Varmeplan Thisted kommune Kommuneplantillæg nr. 8 August 2012 Målsætning...4 Indledning...5 Om varmeplanlægning generelt...7 -Lov om varmeforsyning 7 -Tilsyn 8 -Elvarmeforbud 9 -Bindinger 9 -Retsvirkninger

Læs mere

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Om Energi i Egedal 4 Egedals mål for 2020 5 Strategisk energiplanlægning 6 Samarbejder på energiområdet 7 Relation til andre planer

Læs mere

e i b Strategisk energiplan 2015-2025 OPLÆG TIL KOMMUNALBESTYRELSEN

e i b Strategisk energiplan 2015-2025 OPLÆG TIL KOMMUNALBESTYRELSEN Strategisk energiplan 2015-2025 OPLÆG TIL KOMMUNALBESTYRELSEN Bornholm er et CO2-neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi i 2025. e i b ENERGY INNOVATION BORNHOLM e i b ENERGY INNOVATION

Læs mere

OPLÆG TIL KOMMUNALBESTYRELSEN. Bornholm er et CO2-neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi i 2025.

OPLÆG TIL KOMMUNALBESTYRELSEN. Bornholm er et CO2-neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi i 2025. Strategisk energiplan 2015-2025 OPLÆG TIL KOMMUNALBESTYRELSEN Bornholm er et CO2-neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi i 2025. [Vision vedtaget af Bornholms Regionskommune i 2008]

Læs mere

Indhold NYT BILLED. Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg 24 Need to know 26

Indhold NYT BILLED. Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg 24 Need to know 26 SMART GRIDS CPH Summer School 2012 Fremtidens energiforsyning 2 NYT BILLED Indhold Intro 4 Summer School 2012 4 Bæredygtig energiforsyning og Smart Grid i København i 2050 5 Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg

Læs mere

Tema: Bæredygtig forsyning. Grundlag for CO 2 -beregner og vurdering af teknologier for energiforsyning

Tema: Bæredygtig forsyning. Grundlag for CO 2 -beregner og vurdering af teknologier for energiforsyning Tema: Bæredygtig forsyning Grundlag for CO 2 -beregner og vurdering af teknologier for energiforsyning November 2010 Deltagere i delprojekt 3 Bæredygtig forsyning Albertslund kommune: Albertslund kommune:

Læs mere

Hvordan energiplanlægger vi? Resumé af

Hvordan energiplanlægger vi? Resumé af Året er 2050 Hvordan energiplanlægger vi? Resumé af scenarieanalyser Baggrund Klimaet ændrer sig, og afbrænding af fossile brændsler bidrager til øget CO 2 niveau i atmosfæren og global opvarmning. Som

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten kan

Læs mere

Varme- og Energiplan Haderslev Kommune

Varme- og Energiplan Haderslev Kommune Varme- og Energiplan Haderslev Kommune Juni 2014 Varme- og Energiplan for Haderskev Kommune Haderslev Byråd har den 24. juni 2014 vedtaget ovennævnte Varmeog Energiplan endeligt. Planen har forinden været

Læs mere

Vind som varmelever andør

Vind som varmelever andør Vind som varmelever andør Udgivet af Vindmølleindustrien Januar 2005 Redaktion: Claus Bøjle Møller og Rosa Klitgaard Andersen Grafik & Layout: Katrine Sandstrøm Vindmølleindustrien Vester Voldgade 106

Læs mere

Kollektiv køling til København

Kollektiv køling til København dansk fjernvarmes magasin nr. 10 oktober 2012 praksis Kollektiv køling til København Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg. ny

Læs mere

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Titel: Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og Hvorfor Udgivet af: Energistyrelsen Amaliegade 44 1246 København K Telefon: (+45) 33 92 67 00 e-mail:

Læs mere

Til Sønderborg Kommune. Dokumenttype Bilagsrapport. Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG BILAGSRAPPORT

Til Sønderborg Kommune. Dokumenttype Bilagsrapport. Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG BILAGSRAPPORT Til Sønderborg Kommune Dokumenttype Bilagsrapport Dato Oktober 2009 VARMEPLAN SØNDERBORG SØNDERBORG Revision 01 Dato 2009-11-06 Udarbejdet af JEML Kontrolleret af JJP Godkendt af AD Beskrivelse Bilagsrapport

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Københavns Klimaplan

Københavns Klimaplan Københavns Klimaplan Indhold Indhold... 1 1 CO2-neutral i 2025 Københavns Klimaplan... 4 1.1 Sådan læser du klimaplanen... 6 2 Mål, vision og strategi - hvad er det, vi vil opnå?... 7 2.1 CO2-reduktion

Læs mere

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING STATUSNOTAT August 2014 14.08.2014 1/29 1. Resumé og hovedpointer... 3 2. Projekter om strategisk energiplanlægning...

Læs mere