Udviklingsgruppen for Intelligent energi omkostningseffektivisering. Referat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsgruppen for Intelligent energi omkostningseffektivisering. Referat"

Transkript

1 Udviklingsgruppen for Intelligent energi omkostningseffektivisering under Innovationsnetværket VE Net Referat Opstartsmøde hos Syddansk Universitet, Odense tirsdag, den 11. januar 2011 Deltagere Se vedlagte deltagerliste (under udarbejdelse) Innovationsnetværket VE Net Grete Bech Nielsen (referent) Dagsorden (har fået nye fortløbende numre) 1. Præsentation af VE Net, samt vision og mål for udviklingsgruppen 2. Udnyttelse af spildvarme til proces vha. nye højtemperaturvarmepumper (potentiale for energibesparelser i tørringsbranchen) 3. Metrologi, måleteknik og sporbarhed hvad kan det bruges til? 4. Måling af vandindhold teknologier og udfordringer. 5. Overvågning af varmevekslereffektivitet (on line fouling beregning baseret på målinger) 6. Hvordan kan priselastisk styring bruges i industrien 7. Diskussion af udfordringer for energi omkostningseffektivisering 8. Tak for i dag og networking

2 Ad. 1 Bo Nørregaard Jørgensen, SDU og Grete Bech Nielsen, Innovationsnetværket VE Net præsenterede Innovationsnetværket VE Net samt visioner og mål for udviklingsgruppen. Præsentationerne er vedlagt. Gruppens fokus vil være på at skabe intelligente systemløsninger og optimere energiomkostninger, således at energien bruges internt i produktionssystemet eller i el nettet. Således også en automatisering af omkostningseffektiviseringen. Nogle af elementerne vil være at integrere online målinger, integrere med informationskilder og udarbejde matematiske modeller. Indsats vil bl.a. være på besparelsespotentiale for varme i 2015, tilgange til omkostningseffektivitet samt at omlægge eller at lave deciderede demand og respons tilgange. Processen for dagen vil efter præsentationerne under punkterne 2 6, at vi opdeles i 4 grupper til en diskussion i grupperne og efterfølgende opsamling på plenum. De indkomne forslag skal efterfølgende samles op, kategoriseres, hvorefter der vil blive inviteret til workshops i foråret omkring specifikke udfordringer og udmunde i projektkonsortier. Ad. 2 6 Præsentationerne er vedlagt. Ad. 2 Indlæg ved Ebbe Nørgaard, Teknologisk Institut omkring udnyttelse af industriel spildvarme med højtemperatur varmepumper til proces. Der blev bl.a. præsenteret et EUDP projekt omkring at føre spildvarme tilbage (genvinding). Med hensyn til opvarmning, kogning og tørring er der en del at hente. Der er ingen varmepumpeproducenter med i dette projekt, kun uvildige (teknologisk uvildighed). Projektet kører over en periode på 3 år har en analysedel og målinger ved slutbrugere. CO2 eller ammoniak varmepumpe driftmæssigt se på hvad der er mest interessant. Rapporten kommer med praktisk analyse tilgængelige systemer. Historik på energipriser hvad er tilbagebetalingstiden på den enkelte proces? Økonomi varmepumpe vs. naturgas for ikke kvotebelagt varme besparelse ½ mio/år som skal finansiere varmepumpen, dette bliver værktøjerne i rapporten. Vanddamp og kompression ved temperaturer over 40 grader. Bruge en vanddampprocessor som kan suge varme ud af processen. Varmepumpe med vanddamp præsenteres til marts på køledagene. Se i øvrigt vedlagte præsentation. Ad. 3 Indlæg ved Jan Nielsen, Teknologisk Institut omkring metrologi, måleteknik og sporbarhed. Se vedlagte præsentation.

3 Ad. 4 Indlæg ved Claus Melvad, Teknologisk Institut omkring målinger af vandindhold teknologier og udfordringer. Indlægget berørte målemetoder, kategorisering og generelle fejlkilder. Claus fremviste eksempler på målinger af vandindhold i materialer. Plan for fremtidigt arbejde mikrobølgebaseret måling setup til kalibrering af vandindhold (sporbart?). Gerne feedback. Ad. 5 Indlæg ved Ebbe Nørgaard, Teknologisk Institut omkring overvågning af varmevekslereffektivitet og at reducere effekten af nedsat varmevekslereffekt. EUDP projektet afsluttes februar Køletårn med 500 kw ydelse. Se i øvrigt vedlagte præsentation. Ad. 6 Indlæg ved Steven Friberg, Greentech Solutions omkring intelligent elstyring. Virksomhedens målgruppe er erhvervslivet, og der blev fremvist eksempler på apparater til priselastisk styring. Virksomheden deltager ligesom Innovationsnetværket VE Net i det nye SPIR (Strategic Platforms for Innovation and Research) initiativ ipower. Præsentation er vedlagt. Ad. 7 Opsamling på plenum Opsamling fra gruppe 4: Input fra gruppen var koncentreret om at Ringkøbing Skjern kommune har kørt et projekt EnergI 2020 omkring energiforsyningsstruktur og vil være selvforsynende i løbet af 10 år. Hvis vi kunne sætte vores gruppes arbejde ind i denne ramme? Netto er et mål på 10,6 PJ. Byrådet har vedtaget en plan for vindmøller, der eksporteres el ud af området. Der er også biogas med decentrale anlæg, fortrænge naturgassen, transport og andre VE + bygninger er. Der skal spares energi og vaner skal lægges om. Vi kan vinkle til energieffektivisering af industrielle processer. På Videbæk Skjern papirfabrik kan varmen herfra varme det meste af Skjern by op men der er ingen økonomi i det i dag. Samfundsmæssigt vil det være en god idé. Konvertere energikilder fra fossilt brændsel til el / varmepumper. Biogas, væske, lager. Opsamling gruppe 3: Input fra gruppen var følgende: Sojaprotein koncentrater tørring af produkter. Varmegenvinding, opstart/standby i processer, internet online målinger til måling af energiforbrug. Forbedringsmuligheder på varmegenvinding osv. integrering af processer, kigge på naboen og samspil med dem. Opsamling gruppe 2: Gruppen havde diskuteret forskellige emner såsom reguleringssimulering, tørringsprocesser og synliggørelse af energidata. Synliggøre på en nem måde for operatørerne. Form for intelligent måde at visualisere og modulere forbrug. Nøgletal energiforbrug pr. tons og mere intelligens ind i tal. Værktøj kan bruges fremadrettet, simuleringsmodel bør også bruges til at regulere anlæg med. Projekter kan passe sammen. Spare 3 5 % (60 70 mio. kr. forbrug om året) blot ved at visualisere. Modellering kunne være interessant at se på.

4 Opsamling gruppe 1: Gruppen havde diskuteret forskellige emner såsom tørring af dyrefoder og pilleproduktion (svineproduktion) og opvarmning af asfalt. Optimering af spildvarme fra tørringsprocesser, optimering af aktiviteter, tilstanden af råvarer når de kommer ind og bedre styring på processer. At måle for at få overblik samt opnå gode målinger til at styre efter. Sidste ting var intelligent styring til større bygninger, måske baseret på aktiviteter ift. hvad der foregår og dermed undgå tomgangsdrift. Offentlige bygninger vil være oplagt, da de brænder en masse energi af. Ad. 8 Næste skridt vil være at gruppere opvarmning, tørring, måleteknikker og udstyr. Alt samles i nogle workshops til foråret. Invitation vil automatisk komme til personkredsen og resten af VE Net. I bedes melde ind, hvis I kender andre virksomheder, der kunne tænkes at ville være med, således at vi kan invitere dem. Dagen i dag har favnet meget bredt for at få alle interesserede med. Herefter vil det blive mere specifikt i de kommende workshops. Det kunne eksempelvis være 2 emner pr. dag f.eks. formiddag og eftermiddag, så man har mulighed for at melde sig på begge.

5 Referat workshop gruppe 2 Præsentationer Preben Alstrøm, Core A/S: Laver regulering til virksomheder maskinindustrien og fremstillingsvirksomheder. Udfordringer: Inddampning m.m. at opnå højere tørstofværdi. Stig Løvgren, Graintec A/S, Vejle: De laver optimeringer for kunder. Udfordringer: Tørreprocesser er de mest energikrævende. De er i gang med energioptimering. Oprindeligt var målet at sænke lugtproblemer, energibesparelse var en sidegevinst. Til køling er der også et stort forbrug. Gitte Videcranta, Stirling DK: De laver grøn strøm. Gitte er kommet i dag, fordi de gerne vil udfordres. Carsten Andersen, WH Rådgivende Ingeniører ApS, Energisynskonsulent: Udfordringer: Vore kunders udfordringer er vores udfordringer. Udfordringerne består i inddampning, tørring, opvarmning. De analyserer behov og vælger de rigtige metoder. En problemstilling, som der bør gøres noget ved, er: Nogle fødevarer gøres til et færdigt produkt, og skal der ske lille ændring opblødes det i vand igen. Dette bør der optimeres på. Flemming Mathiesen, Solae Denmark A/S: De laver sojaprotein koncentrater. Udfordring: Visualisering overfor ledere et intelligent værktøj. En operatør har ofte en forklaring/undskyldning for at forbruget er højt. Derfor er det et ønske, at der er en mere systematisk modellering, så man kan gå ned i delprocesser og se, hvor forbruget/spildet er. Optimering af spraytørring er også en udfordring. Hexanalkohol energidata hvordan bruges det optimalt?

6 Valg af udfordringer Energiforbrugsværktøj: Man ønsker at kunne komme videre vha værktøjer, der fortæller, hvad bruger man af energi ift, hvad der er optimalt. Det er der ikke i dag. Sådanne værktøjer vil kunne benyttes i alt fra husholdninger til kraftværker. Kunne man bruge kemometri på energiforhold og lave diverse målinger, der kan bruges til optimering af energiforbrug. Vi har brug for en bedre løbende viden. Scenariet er at en mand passer et helt anlæg og der er grænser for, hvor meget han kan overskue. Derfor er der brug for et system, f.eks. med en rød/grøn lampe, hvor operatøren kan gå ned igennem et procestræ og finde stedet hvor forbruget ikke er optimalt. Et eksempel på energispild kunne være, at der kører 8 inddampere, hvor der kun er brug for en. Det kan ikke overskues af en mand, hvis han ikke får de rigtige input. Et andet eksempel kunne være overvågning af, hvor noget kører i tomgang. En operatør skal have fokus på produktet. Energioptimering skal ske automatisk. Det er delprocesser, der skal kunne overvåges/optimeres. Ofte er det simple målere, der skal til og så et sorteringsværktøj, så operatøren ikke skal overskue for mange tal. Reguleringssiden bør også med. Dette kan være et delprojekt, tingene hænger sammen. Nye anlæg skal laves rigtigt fra starten dette er en udfordring. Reguleringsværktøj: Skal man udskifte med anden enhed, regulere? Reguleringsmetoder hvilke metoder bruges der på regulering. Det betyder noget, om man kan producere 1% mere på samme tid. Regulatorer fungerer ikke optimalt, når procestiden varierer. Varmepumper til tørring: Tørreprocessen står for en stor del af energiforbruget, selvom der laves genindvinding. Der er to muligheder, man kan ændre på produktionen eller lave noget med det omgivende energisystem. I dag står varmepumper ubrugte hen, fordi de ikke har været effektive nok. I dag har vi hørt om højtemperatur varmepumper, dette er interessant. Tørring i overhedet damp en mulighed, det kan også tage store mængder, men kan det tage lange tørreprocesser? Det er svært med uhomogene produkter. Valg af projekt Et energiforbrugsværktøj med et reguleringsværktøj som delprojekt herunder.

7 Referat fra diskussion af udfordringer for energi omkostningseffektivisering i GRUPPE 3 Deltagere i gruppen var: Hans A. Pedersen, KVCA A/S Jan Nielsen, Teknologisk Institut John Haar Jørgensen, Saseco ApS Kristine Garde, Risø DTU Martin Olde Heuver, Solae Denmark A/S Peter Brøndum, Grontmij Carl Bro A/S Århus Poul Friedrich, Lemminkäinen A/S Johan Nielsen, Greentech Solutions Grete Bech Nielsen, Innovationsnetværket VE Net Hver deltager præsenterer sine udfordringer for resten af gruppen: Risø: Roskilde kommune Risø Park demo, cleantech løsninger, hvordan samtænker man de forskellige teknologier, energi og vand og udnytter overskudsenergi og køres op på Smart Grid. Risø parken showcase for fremtidens green cities. Energieffektivisering og optimering. Risø demo i parken som en facilitet hvor virksomheder kan købe sig adgang til at købe test af deres smart grid og forskningsprojekter synergi mellem virksomheder i Risø park og forskere hos Risø. Carl Bro praktisk anvendelse, varmepumper og skabe screeningsværktøjer og beslutningsgrundlag. Varmepumpeprojekter at flytte energi beslutningsgrundag. Beslutningsprocesser standardiseres, rammer for beslutningstagen. Saseco vidensformidling, hele økosystemet. Målinger, skal synliggøres og evalueres, hvilke handlinger skal der til. Involverer bruger og automatiserer beslutningsproces (laver softwaredelen og nogle gange hardware delen). Stor database, der kan samle alt sammen. Lemminkäinen: Billigere tørreproces af sten og grus finde en måde at genbruge den enorme mængde energi vi brænder af og indgå i en proces. Brænderen mellem MW. Udnyttes varmen, så vil der komme en masse vand ud af det der vil være forurenet. Solae Denmark Tørringsprocesser størst energiforbrug. Varmegenvinding og optimal start/nedlukning. Visualisering en udfordring. Målere er installeret men skal visualiseres overfor reparatører. G ribe ind på det rigtige tidspunkt ved defekt. Greentech softwareudviklingsvirksomhed servere bruges til drift og udvikling. Samler servere så de er én enkelt. Anvender sol og vindenergi til deres servere.

8 Konklusion: Sammentænke både energisystemer og spildenergi fra en virksomhed. Tørring. Energiudgifter og spildt energi. Tørring af dyrefoder og pilleproduktion (svineprod) og opvarmning af asfalt. Optimering af spildvarme fra tørringsprocesser, optimering af aktiviteter, tilstanden af råvarer når de kommer ind og bedre styring. At kunne måle for at få overblik + gode målinger så vi kan styre efter det. Sidste ting var intelligent styring til større bygninger, måske baseret på aktiviteter ift. hvad der foregår og undgå tomgangsdrift. Offentlige bygninger brænder en masse energi af.

9 Referat workshop gruppe 4 Emne: Udviklingsgruppen for intelligent energi omkostningseffektivisering under innovationsnetværket VE Net // Diskussion i 4 grupper Dato: 11. januar 2011 Sted: Syddansk Universitet, Odense Deltagere: Gruppe 4 (Ebbe Nørgaard som tovholder) Som referent: Hanne Christoffersen, Teknologisk Institut 1. Hver deltager noterer sig de tre største udfordringer for sin virksomhed vedr. energieffektivisering 2. Hver deltager præsenterer på skift sine udfordringer for resten af gruppen 3. Hver gruppe vælger den udfordring, som den anser for at være vigtigst 4. Grupperne samles i plenum, og en fra hver gruppe præsenterer gruppens udfordring Ad 2) 0000 Søren Hansen (SH), Cabinplant A/S: Vi bruger en del varme + køl til vores 3 segmenter: frugt/grønt, fiskeindustrien, pakkesegment. Udfordringen er at få bedre virkningsgrader for koge og køleudstyr. Kogerne er de mest energiforbrugende. Vi vil gerne finde ud af, hvor energien kan genanvendes. Vi har ikke gjort nok!

10 3. Kan vi gøre mere, eller er der noget, der forhindrer os i at lave de nødvendige ændringer? Varmepumper / grønne maskiner Anders Knudsen (AK), Greentech: Lys, pumpning, gylle + foder, udluftning Lys = automatisering / tænd + sluk Pumpning = ikke gjort det store Udluftning = svært i gamle stalde. Bygget ny svinestald 3. Kan vi gøre mere, eller er der noget, der forhindrer os i at lave de nødvendige ændringer? Lys = udnytte lys udefra / varme i gulvet Pumpning = pumper, der udnytter strømmen. Flyt forbruget til de rigtige tidspunkter. Udluftning = udnytte opdriften i luften Palle Andersen (PA), Aalborg Universitet: Deltager i dette møde for at finde ud af, om der er noget vi (Aalborg Uni) kan byde ind med. Beskæftiger sig en del med: styring og regulering. Projekter vedr. energianlægs effektivisering. EUDP projekt vedr. mulighed for effektivisering af ventilation/ besparelsesmuligheder og behovsstyring. Ebbe Nørgaard (EBN), Teknologisk Institut: Er ansat i Energidivisionen, og vi bruger generelt meget energi. Standby forbrug meget højt. Energikortlægning, intern esco, display på indgangspartier. 3. Kan vi gøre mere, eller er der noget, der forhindrer os i at lave de nødvendige ændringer? Vi vil meget gerne finde på nye teknologier! Men det ville være en god ide at bruge den nuværende teknologi + projektet = gøre det lettere at sætte kr. og øre på. Børge Vind (BV), Dansk Mink Papir A/S: Femte generation af biogasanlæg. Find ud af, hvordan biogasproduktion kan blive så billig som muligt. 3. Kan vi gøre mere, eller er der noget, der forhindrer os i at lave de nødvendige ændringer? Sæt varmevekslere på. Et spørgsmål om at bruge teknologier, der er økonomisk ansvarlige. Nye pumper. Christian Veje (CV), SDU: Beskæftiger sig med effektivisering af grundlæggende processer. Afdeling med kompetencer inden for matematiske modelleringer.

11 Jesper K. Jensen (JKJ), Krogh Consulting: Brintteknologi. Demonstrationsprojekt på Lolland/Falster. Få demonstrationsprojekterne op at stå + opbygge et brintsamfund. Husregulatorer. 3. Kan vi gøre mere, eller er der noget, der forhindrer os i at lave de nødvendige ændringer? Vi mangler standarder til sikkerhedsstyrelsen. Andre elektrolysetyper. Per Olesen (PO), IDA Nordic /NEF fonden: Udgangspunkt i SAS. Luft under vingerne med mindst mulig brændstof. Udskifte flyene (letmetal = light flyer) 3. Kan vi gøre mere, eller er der noget, der forhindrer os i at lave de nødvendige ændringer? Green light flyer. Henning Donslund (HD), Ringkøbing Skjern Kommune: Området skal være selvforsynende med vedvarende energi i år Temaplan for vindmøller (200% selvforsynende med el). Hvordan slipper vi af med ellen? Kan det bruges lokalt? 3. Kan vi gøre mere, eller er der noget, der forhindrer os i at lave de nødvendige ændringer? Udfordringen er, at få det hele til at spille sammen på en effektiv måde. Meget afhængig af at det fungerer med omverdenen. Ad 3) Gruppen valgte at gå videre med udfordringen fra Ringkøbing Skjern Kommune EBN: Hvordan udnyttes spildvarmen fra industrien? - Skjern papirfabrik (fokus på industriel spildvarme) -?? JKJ: skal et brintsystem med ind? EBN: biogas kondenseres HD: procesenergien må ikke gå til spilde HD: hvad kan vises frem af resultater?

12 SH: man kigger ikke bredt nok PO: hvad kunne potentialet være for solceller? JKJ: råvaregrundlaget de små anlæg i Tyskland kører meget bedre end i DK. PA: brug overskud af vindenergi til gulvvarme med varmepumper. Elselskabet går ind og styrer det hos den enkelte forbruger. Ad 4) Præsentation af det, gruppen kom frem til, ved HD + EBN Udfordringen i Ringkøbing Skjern Kommune startede i 2010, og målet er, at kommunen skal være selvforsynende med vedvarende energi i Dvs. de skal selv producere så meget vedvarende energi, som brugere + virksomheder i kommunen bruger. Temaplan for: - Vindmøller (= 200% selvforsynende med el) - Bioenergi: produceres af husdyrgødning + planter - Transport: brintbiler / individuel transport skal køre på biobrændsel + el / godstransport omlægges til søtransport - Andre vedvarende energikilder: jordvarme, fjordvarme, solceller, bølgeenergi - Bygninger: nye bygninger vil kunne producere mere energi end de har brug for / i eksisterende bygninger skal energiforbruget halveres. Hvordan vinkles industrialiseringen af energiprocesser?

Workshop om reduktion af energiforbrug til tørring, inddampning og opvarmning

Workshop om reduktion af energiforbrug til tørring, inddampning og opvarmning Workshop om reduktion af energiforbrug til tørring, inddampning og opvarmning Udviklingsgruppen for intelligent energi omkostningseffektivisering under Innovationsnetværket VE Net inviterer til workshop.

Læs mere

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution 85/15 DONG Energy Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution Den danske vandsektor som en del af Danmarks energiforsyning hvad er mulighederne inden for eksport og teknologi, og hvad er udfordringerne?

Læs mere

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling Thomas Kastrup-Larsen Rådmand 1 2 3 4 5 6 Målsætning: Aalborg Kommune fri af fossile brændsler senest i 2050. Bernd Müller, AAU-2011 7 Energibesparelser Mål: 40 50 % reduktion af energiforbruget frem mod

Læs mere

Fremtidens intelligente energisystemer. Jens Ole Hansen Afdelingschef, Energi

Fremtidens intelligente energisystemer. Jens Ole Hansen Afdelingschef, Energi Fremtidens intelligente energisystemer Jens Ole Hansen Afdelingschef, Energi jha@cowi.dk 1 Visionen Intelligente energisystemer er, hvor varme, køling og el er tænkt sammen, hvor forbrug og produktion

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Juni 2015 Energibesparelser i private virksomheder Indledning I 2009 udarbejdede IDA et scenarie for, hvordan Danmark i 2050 kan reducere sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

BYGNINGER SMART ENERGI SMART ENERGI. i samarbejde med. I private hjem bliver der gjort flere ting for at spare på energien:

BYGNINGER SMART ENERGI SMART ENERGI. i samarbejde med. I private hjem bliver der gjort flere ting for at spare på energien: BYGNINGER SMART ENERGI I private hjem bliver el-forbruget sænket ved at udskifte elektriske apparater til moderne apparater med lavt og intelligent energiforbrug. SMART ENERGI I private hjem bliver der

Læs mere

Tilskud til energioptimering

Tilskud til energioptimering Tilskud til energioptimering Præsentation Peter Jonsson, Maskinmester, 48 år. Kommer fra SE Big Blue, som er SE s energirådgivningsselskab Baggrund er over 20 års erfaring med ledelse af tekniske afdelinger

Læs mere

ENERGIOPTIMERING. Jørn Hansen

ENERGIOPTIMERING. Jørn Hansen Tak fordi jeg måtte komme i dag og fortælle lidt om vore ideer og tanker om ENERGIOPTIMERING. Jørn Hansen akademiingeniør Innovation er det internationale ord for at forny, nydannelse, forbedring, foryngelse

Læs mere

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT:

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: ET ENERGISK NORDJYLLAND LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: Få et smugkig på fremtidens energisystem og dets muligheder for bosætning og erhverv Se hvordan energiplanlægning kan gøre Nordjylland

Læs mere

IDAs Klimaplan 2050. Søren Skibstrup Eriksen Formand for IDAs styregruppe for Miljø, Energi og Klima

IDAs Klimaplan 2050. Søren Skibstrup Eriksen Formand for IDAs styregruppe for Miljø, Energi og Klima IDAs Klimaplan 2050 Søren Skibstrup Eriksen Formand for IDAs styregruppe for Miljø, Energi og Klima IDA En moderne interesseorganisation for ingeniører og andre højtuddannede med en teknologisk eller naturvidenskabelig

Læs mere

Interessemøde vedr. Energilaug Andkær/Sellerup

Interessemøde vedr. Energilaug Andkær/Sellerup Andkær og Sellerup 2 Dagsorden Interessemøde vedr. Energilaug Andkær/Sellerup Kort præsentation af deltagerne Beboerne TREFOR INSERO Software (DSE Airport Solutions) EnergiSpiren Vejle Kommune Green Tech

Læs mere

21. maj 2013. Henning Donslund, Leder af Energisekretariatet, Ekstern Udvikling, Ringkøbing-Skjern Kommune

21. maj 2013. Henning Donslund, Leder af Energisekretariatet, Ekstern Udvikling, Ringkøbing-Skjern Kommune 21. maj 2013 Henning Donslund, Leder af Energisekretariatet, Ekstern Udvikling, Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Energi2020,

Læs mere

Reto M. Hummelshøj Energieffektivitet og Innovation

Reto M. Hummelshøj Energieffektivitet og Innovation 24 timer med Elforsk Udnytter du varmen fuldt ud? Termisk lagring og bygninger Reto M. Hummelshøj Energieffektivitet og Innovation rmh@cowi.com 1 Appetizer termisk energilagring i bygninger Overblik over

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

Ny energi uddannelse på SDU

Ny energi uddannelse på SDU Ny energi uddannelse på SDU Derfor er der brug for nye kandidater inden for energiområdet En sikker energiforsyning er centralt for videreudvikling af velfærdssamfundet Den nuværende infrastruktur

Læs mere

Oplæg til udbygning og effektivisering af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Amba.

Oplæg til udbygning og effektivisering af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Amba. Oplæg til udbygning og effektivisering af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Amba. Indhold Fremtidens central forsynede varmesystem må og skal vægte:... 3 Systemer for energitransport... 3 Dampfjernvarme...

Læs mere

Tørring med overhedet damp

Tørring med overhedet damp Temadag om Tørring med overhedet damp - høj produktkvalitet og meget lavt energiforbrug århus 7. oktober 2008 Innovation og udviklingsbehov indenfor industriel tørring Fordele og ulemper ved tørring i

Læs mere

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan for Randers Kommune Lars Bo Jensen Klimakoordinator Randers Kommune Udgangspunkt Randers Kommune Oversvømmelse 1921 Oversvømmelse 2006 Randers Klimaby! Micon-møller

Læs mere

100 % vedvarende energi til bygninger

100 % vedvarende energi til bygninger 100 % vedvarende energi til bygninger Niels Duedahl, adm. direktør Gør visioner til virkelighed SE s vision SE vil skabe de bedste totale kundeoplevelser indenfor energi & klima samt kommunikation og samtidig

Læs mere

Baggrund og introduktion til fagområder

Baggrund og introduktion til fagområder Baggrund og introduktion til fagområder Temaer: Vind, brændselsceller og elektrolyse Ingeniørhuset Århus den 12. januar 28 Brian Vad Mathiesen, Næstformand i Energiteknisk Gruppe Project partners IDAs

Læs mere

Energieffektivisering i industrien med højtemperaturvarmepumper. Lars Reinholdt Teknologisk Institut, Energi og Klima

Energieffektivisering i industrien med højtemperaturvarmepumper. Lars Reinholdt Teknologisk Institut, Energi og Klima Energieffektivisering i industrien med højtemperaturvarmepumper Lars Reinholdt Teknologisk Institut, Energi og Klima Højtemperaturvarmepumper Hvorfor nu? Varmepumper er en effektiv komponent til energieffektivisering

Læs mere

VE til proces tilskudsordningen

VE til proces tilskudsordningen VE til proces tilskudsordningen DGF Gastekniske Dage 2016 Billund 3. maj 2016 Nikolaj Ladegaard 2. maj 2016 Side 1 VE til Proces teamet Carl-Christian Munk-Nielsen (chef) Ásbjørg Abrahamsen Astrid Kuijers

Læs mere

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer Marts 2010 Lean Energy Cluster Lean Energy Cluster er en dansk alliance af offentlige institutioner og private virksomheder der anvender, udvikler og markedsfører løsninger for effektiv energianvendelse.

Læs mere

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Disposition 2 Præsentation af Charles Nielsen Definitioner: Leder og ledelse - Innovation Den store

Læs mere

Renovering/udskiftning af varmekilder og varmeanlæg. Indhold. Christian Holm Christiansen, Teknologisk Institut, Energieffektivisering og ventilation

Renovering/udskiftning af varmekilder og varmeanlæg. Indhold. Christian Holm Christiansen, Teknologisk Institut, Energieffektivisering og ventilation Renovering/udskiftning af varmekilder og varmeanlæg Christian Holm Christiansen, Teknologisk Institut, Energieffektivisering og ventilation cnc@teknologisk.dk Indhold Regulering og virkemidler Varmekilder

Læs mere

Workshop med fokus på Kommunale ejendomme og bygninger

Workshop med fokus på Kommunale ejendomme og bygninger Workshop med fokus på Kommunale ejendomme og bygninger Dagsorden Kl. 10.10-10.20 Velkomst og præsentation af EnergiData A/S v/adm. direktør Morten Dysted Dahl, EnergiData A/S Kl. 10.20-10.40 Energibesparelser

Læs mere

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus Fase 1 Projektbeskrivelse Udarbejdet august 2012 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus For at gøre projektet

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

Varmepumpedagen 2010. Fra Vindkraft til Varmepumper. Steen Kramer Jensen Chefkonsulent skr@energinet.dk

Varmepumpedagen 2010. Fra Vindkraft til Varmepumper. Steen Kramer Jensen Chefkonsulent skr@energinet.dk Varmepumpedagen 2010 Fra Vindkraft til Varmepumper Steen Kramer Jensen Chefkonsulent skr@energinet.dk 1 Indhold 1. Energinet.dk El og Gas 2. Varmepumper i fremtidens fleksible energisystem 3. Fælles og

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland?

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Dansk Fjernvarmes regional møde i Sæby den 12. marts 2015, oplæg ved Thomas Jensen, energiplanlægger Hjørring Kommune, projektleder for Et Energisk

Læs mere

DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg

DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg Af: Brian Nielsen PRM Robert Bosch A/S 1 Hybridteknologi HYBRID betyder sammensmeltning af 2 eller flere teknologier Mest

Læs mere

TILLYKKE TIL DANSK KØLEFORENING. Teknologisk Institut Center for Køle og Varmepumpeteknik

TILLYKKE TIL DANSK KØLEFORENING. Teknologisk Institut Center for Køle og Varmepumpeteknik TILLYKKE TIL DANSK KØLEFORENING Teknologisk Institut Center for Køle og Varmepumpeteknik Indlæg med fremtidsperspektiver Teknologi og anvendelse Claus S. Poulsen, Teknologisk Institut, Center for Køle

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Varmepumper i fremtidens energisystem.

Varmepumper i fremtidens energisystem. 1 Varmepumper i fremtidens energisystem. Hvorfor solceller? Energi ramme I en energirammeberegning skal el forbrug regnes med en faktor 2,5 ( forbrug x 2,5). El-produktion trækker derfor også ned med samme

Læs mere

Udviklingsdirektør Hans Duus Jørgensen. Gastekniske dage 12. maj 2015

Udviklingsdirektør Hans Duus Jørgensen. Gastekniske dage 12. maj 2015 NGF NATURE ENERGY Udviklingsdirektør Hans Duus Jørgensen Biogasaktiviteter og visioner Gastekniske dage 12. maj 2015 20-05-2015 1 Først lidt generel overvejelse Vi skal selvfølgelig gøre os overvejelser

Læs mere

Baggrundsnotat: "Grøn gas er fremtidens gas"

Baggrundsnotat: Grøn gas er fremtidens gas Baggrundsnotat: "Grøn gas er fremtidens gas" Gasinfrastrukturen er værdifuld for den grønne omstilling Det danske gassystems rolle forventes, som med de øvrige dele af energisystemet (elsystemet, fjernvarmesystemet

Læs mere

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING Kommune-erfa nr. 7 ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING 1) Energiledelse: Energiledelse er den del af virksomhedens eller institutionens ledelsesopgaver, der aktivt styrer energiforhold for at sikre, at energien

Læs mere

AFRAPPORTERING AF FASE 3 og 4, PROJEKT FLEKSIBELT ELFORBRUG

AFRAPPORTERING AF FASE 3 og 4, PROJEKT FLEKSIBELT ELFORBRUG AFRAPPORTERING AF FASE 3 og 4, PROJEKT FLEKSIBELT ELFORBRUG Januar 2011 Anders Mønsted, Teknologisk Institut Projektet er støttet af Energi & Klima Center for Køle- og Varmepumpeteknik Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst. Kenneth Diget

Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst. Kenneth Diget Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst Kenneth Diget Danmarks største kundejede energiselskab 400.000 kunder 10 procent af Danmarks samlede elforbrug Fremtidens energi -

Læs mere

CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities

CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Det Intelligente Energisystem 26. marts 2015 (Al)Fred Heller Lektor på DTU Byg alfh@byg.dtu.dk 71 mio kr. (øges løbende) 44 mio kr. i tilskud

Læs mere

Biogas til balancering af energisystemet

Biogas til balancering af energisystemet Biogas til balancering af energisystemet Frank Rosager, HMN Naturgas I/S SE også : https://grongasdanmark.dk/ Slide 1 Følg med på: https://grongasdanmark.dk/ Slide 2 Energikommissionen peger på: Gassystemet

Læs mere

Industriel overskudsvarme til fjernvarme

Industriel overskudsvarme til fjernvarme Industriel overskudsvarme til fjernvarme VIEGAND MAAGØE 1 VIEGAND MAAGØE København, Odense & Hinnerup 45 specialiserede medarbejdere Opgaver med energi & ressourcer Ecodesign, EU regler Kommunikation Industri

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring?

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Vindmøller ved Sprogø, Sund & Bælt Tyge Kjær Roskilde Universitet Udfordringen Emnerne: - Hvort stort er energiforbruget i dag og hvad skal vi bruge

Læs mere

Status og udvikling Udfordringer

Status og udvikling Udfordringer Status og udvikling. Udfordringer Status og udvikling Udfordringer Tyge Kjær - tk@ruc.dk Roskilde Universitet Status og udvikling. Udfordringer Status Udviklinger Udfordringer Fremtidens energisamfund

Læs mere

Energiforbrug i varmepumper og køleudstyr Danske regler, virkemidler og baggrunden for disse

Energiforbrug i varmepumper og køleudstyr Danske regler, virkemidler og baggrunden for disse Energiforbrug i varmepumper og køleudstyr Danske regler, virkemidler og baggrunden for disse Bjarke Hansen, Energistyrelsen Temadag Teknologisk Institut, 25. september 2014, Aarhus Disposition Virkemidler

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

Dette projekt handler om at installere elektronik i forbindelse med

Dette projekt handler om at installere elektronik i forbindelse med Elsystemet Fremtidens energisystem vil se meget anderledes ud end det system, vi kender i dag. Hele energisystemet vil være mere intelligent og dynamisk. Efterhånden som vindmøller leverer en større andel

Læs mere

Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan

Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan November 2011 Opfølgning på IDAs klimaplan I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem

Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem Baseret på resultater udarbejdet af projektets Arbejdsgruppe fremlagt af Poul Erik Morthorst, Risø - DTU Teknologirådets scenarier for energisystemet

Læs mere

Anvendelse af Biogas DK status

Anvendelse af Biogas DK status Anvendelse af Biogas DK status Torsdag d. 28. august 2008, Energinet.dk Jan K. Jensen, DGC Indhold Hvor anvendes biogassen? Sektorer og teknologier Gasmængder og potentialer VE gas potentiale Hvor kan

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord Udarbejdet af: Morten Torp 1 Lillnord 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder er udviklet

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan Status 2012

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan Status 2012 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2012 November 2012 Opfølgning på IDAs klimaplan I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret sin

Læs mere

Synergi og innovation Grøn Vækst i 1:1

Synergi og innovation Grøn Vækst i 1:1 1 2 PIG CITY Synergi og innovation Grøn Vækst i 1:1 3 PIG CITY fremtidens integrerede jordbrugs- og energianlæg PIG CITY Grøn Vækst i 1:1! - Synergi mellem svineproduktion og tomatgartneri, hvor næringsstoffer,

Læs mere

Gas og el det perfekte mix

Gas og el det perfekte mix Professor og centerleder Jacob Østergaard Center for Elteknologi (CET) Naturgas en nødvendig del af løsningen... Hotel Nyborg Strand 26. november 2010 ? Bred politisk enighed om reduktion af CO2-udledning

Læs mere

Erhvervspotentialer i energibranchen

Erhvervspotentialer i energibranchen Energitopmøde 2012 28. jun. 12 Erhvervspotentialer i energibranchen Hans Peter Branchedirektør Dagsorden Intro til DI Energibranchen Vi har en stærk energisektor Muligheder i grøn omstilling Udnyttelse

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 161 Offentligt (04)

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 161 Offentligt (04) Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 161 Offentligt (04) Vi håber, at vi har samme målsætning: En grønnere svinesektor, der bæredygtigt producerer kvalitetsfødevarer. Vi anviser

Læs mere

Dansk Deltagelse i IEA HPT projekter. Varmepumpedagen 2016 Eigtveds Pakhus Svend Pedersen, Teknologisk Institut

Dansk Deltagelse i IEA HPT projekter. Varmepumpedagen 2016 Eigtveds Pakhus Svend Pedersen, Teknologisk Institut Dansk Deltagelse i IEA HPT projekter Varmepumpedagen 2016 Eigtveds Pakhus Svend Pedersen, Teknologisk Institut Dansk deltagelse i IEA Heat Pumping Technologis Program Baggrund: Danmark har siden pr. 1.

Læs mere

Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri

Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri Perspektiver på den grønne omstilling - samspillet mellem energisystemet og bygningsmassen Dansk Energi og Dansk

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

Den Store Energiomstilling. Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd

Den Store Energiomstilling. Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Den Store Energiomstilling Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Den Store Energiomstilling Klimakrisen temperaturen stiger Der er både Kilde: DMI s hjemmeside Klimakrisen stor forskel på bedst og værst

Læs mere

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1 Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015 Anders Johan Møller-Lund 1 Energi- og klimamål 2020: Vedvarende energi skal udgøre 35% i 2020, heraf skal vindenergi dække 50% af elforbruget 2035: El-

Læs mere

El-drevne varmepumper, Muligheder og begrænsninger

El-drevne varmepumper, Muligheder og begrænsninger El-drevne varmepumper, Muligheder og begrænsninger IDA Energi, Århus d. 26/2-2014 Bjarke Paaske Center for køle- og varmepumpeteknik Mekaniske varmepumper (el) Politiske mål Danmark og udfasning af oliefyr,

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

Workshop om demonstrationsprojekter til at fremme energifleksibilitet i bygninger. Green Tech Centers Åbning 24. juni, 2014

Workshop om demonstrationsprojekter til at fremme energifleksibilitet i bygninger. Green Tech Centers Åbning 24. juni, 2014 Workshop om demonstrationsprojekter til at fremme energifleksibilitet i bygninger. Green Tech Centers Åbning 24. juni, 2014 Baggrund og formål Vi har brug for at bygningers energiforbrug gøres fleksibelt.

Læs mere

Drejebog til store varmepumper

Drejebog til store varmepumper Drejebog til store varmepumper Lars Reinholdt Teknologisk Institut 12. og 17. juni 2015 Indhold Hvorfor varmepumper? Potentialet for højtemperatur varmepumper Drejebogen (med lidt teori) Inspirationskataloget

Læs mere

Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold

Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold Solenergi er jordens eneste vedvarende energikilde og er en fællesbetegnelse for energien solen skaber, dvs. energi produceret af vindmøller, solceller, solfangere,

Læs mere

Status og orientering Energi på Tværs

Status og orientering Energi på Tværs Status og orientering Energi på Tværs KTC 27.02.2015 Energi på Tværs skal At finde svar på, hvordan regionen bedst muligt kan bane vejen for en omstilling af energi- og transportsystemet: Udarbejde en

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2013 November 2013 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

ESCO konceptet Siemens A/S 2016 siemens.com/answers

ESCO konceptet Siemens A/S 2016 siemens.com/answers IDA den 6. april 2016 ESCO konceptet siemens.com/answers Dagsorden Siemens i Danmark Offentlig Privat Samarbejde Konceptet Finansiering, cash flow og anlægsloft. Energiprojekter hos Hvidovre og Guldborgsund

Læs mere

Program for ny varmekilde

Program for ny varmekilde Program for ny varmekilde Hvilke muligheder er der for at udskifte olie- og naturgasfyr Hvordan er processen i udskiftningen af varmeanlæg Tilskudsmuligheder Hvor finder jeg hjælp i processen Uvildigt

Læs mere

1. Workshop. Fossilfri fremtid og Lokaløkonomisk effekt ved vindmøller. Morsø Kommune mors.dk

1. Workshop. Fossilfri fremtid og Lokaløkonomisk effekt ved vindmøller. Morsø Kommune mors.dk 1. Workshop Morsø Kommune Fossilfri fremtid og Lokaløkonomisk effekt ved vindmøller Program: Kl. 17 Velkomst ved Morsø Kommune. Kaffe, te og brød Kl. 17.10 Oplæg Fremtidens energisystem og Vindmøller Karl

Læs mere

Bygninger er samfundets største energiforbruger (40%) og CO 2. udleder. 80 % af bygningers energiforbrug sker i bygninger <1000m 2

Bygninger er samfundets største energiforbruger (40%) og CO 2. udleder. 80 % af bygningers energiforbrug sker i bygninger <1000m 2 Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 185 Offentligt Bygninger er samfundets største energiforbruger (40%) og CO 2 udleder I Danmark såvel som andre industrialiserede lande. Af de

Læs mere

Fremtidens smarte fjernvarme

Fremtidens smarte fjernvarme Fremtidens smarte fjernvarme Omstilling til fossilfri varmeproduktion Aalborg Kommunes strategi for fossilfri varmeproduktion Rådmand Lasse P. N. Olsen, Miljø- og Energiforvaltningen, E-mail: lo-byraad@aalborg.dk

Læs mere

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet Om denne pjece. Miljøministeriet har i samarbejde med Peter Bang Research A/S udarbejdet pjecen Grøn energi i hjemmet som e-magasin. Vi er gået sammen for at informere danske husejere

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

strategisk energiplan 2015-2025

strategisk energiplan 2015-2025 strategisk energiplan 2015-2025 Vision: Bornholm er et CO2-neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi i 2025 OSTKRAFT Samarbejde om vækst og udvikling på Bornholm. Understøtte kommunens

Læs mere

FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP

FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP WELLNESSHUSET Placering og design med unikke muligheder og udfordringer. Vind- og bølgeenergi Erfaringer. Solceller og solvarme Nye regler og muligheder Solafskærmning

Læs mere

EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE

EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE EC-ventilatorer hjælper dig med at spare energi, penge, tid og plads. Dertil kommer integreret trinløs, støjsvag hastighedskontrol, lang

Læs mere

Screening af energiforbruget

Screening af energiforbruget Screening af energiforbruget Screening af energiforbruget Hvad er forskellen på kortlægning og screening? Kortlægningen giver overblik over - Hvor energien bruges - Hvor meget der bruges Screeningen giver

Læs mere

Robust og bæredygtig bioenergi

Robust og bæredygtig bioenergi Robust og bæredygtig bioenergi Præsentation af Maabjerg Energy Concept Disposition Konsortiet Realiseringen Konceptet Råvarer Økonomiske nøgletal Klimapolitiske resultater Politiske rammevilkår Projektet

Læs mere

Udnyttelse af overskudsvarme Guide til virksomheder

Udnyttelse af overskudsvarme Guide til virksomheder Udnyttelse af overskudsvarme Guide til virksomheder Energiklyngecenter Sjælland Guide til udnyttelse af overskudsvarme i erhvervet Gode eksempler Tilskudsmuligheder Step-by-step Regler og rammevilkår Maja

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Energi Kommunale Ejendomme - Sikker drift med et minimalt energiforbrug. Klima- og energi

Energi Kommunale Ejendomme - Sikker drift med et minimalt energiforbrug. Klima- og energi Energi Kommunale Ejendomme - Sikker drift med et minimalt energiforbrug Innovation og energiledelse Fredensborg Kommune, EnergiData og Dansk Standard samarbejder om at udvikle energiledelse målrettet kommunernes

Læs mere

Bygninger og Smart Grid

Bygninger og Smart Grid Bygninger og Smart Grid Fjernvarme med fokus på vandvarmere samt varmtvandsog direkte fjernvarmetilsluttede hårde hvidevarer Christian Holm Christiansen, Teknologisk Institut, cnc@teknologisk.dk Indhold

Læs mere

Energiforsyning i landdistrikter

Energiforsyning i landdistrikter Energiforsyning i landdistrikter Per Alex Sørensen 1 Hvorfor vedvarende energi i landdistrikter? Billigere energi Nye arbejdspladserunder etableringog vedligeholdelse Teknologiskudviklingog salgafknow

Læs mere

Ta de gode vaner med i sommerhuset

Ta de gode vaner med i sommerhuset Ta de gode vaner med i sommerhuset - og få en mindre elregning Brug brændeovn i stedet for elvarme Tjek temperaturen på varmtvandsbeholderen Se flere gode råd inde i folderen Gode elvaner er meget værd

Læs mere

SPIR. Strategic Platforms for Innovation and Research. Opslag Det Biobaserede Samfund. V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S

SPIR. Strategic Platforms for Innovation and Research. Opslag Det Biobaserede Samfund. V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S SPIR Strategic Platforms for Innovation and Research Opslag 2012 - Det Biobaserede Samfund V. Direktør Svend Erik Sørensen, Danish Crown A/S Mandag d. 19. marts 2012, Nationalmuseet Festsalen Vision Skabe

Læs mere

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Øst gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 % Norddjurs

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

FlexCities 2. Vækst i fjernvarmesektoren Grøn Energi 7. februar 2017 Per Alex Sørensen 1

FlexCities 2. Vækst i fjernvarmesektoren Grøn Energi 7. februar 2017 Per Alex Sørensen 1 FlexCities 2 Innovative transmissionsledninger, styring, varmepumper og industriel overskudsvarme i et integreret energisystem med 100% vedvarende energi Vækst i fjernvarmesektoren Grøn Energi 7. februar

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser fra vision til praksis

Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser fra vision til praksis Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser fra vision til praksis Transform2012, Dag 2 DGI Byen 22. November 2012 Lektor, PhD, Brian Vad Mathiesen Institut for Planlægning, Aalborg Universitet

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos N.H. Stål. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos N.H. Stål. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos N.H. Stål Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen 1 N.H. Stål 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder er

Læs mere

EnergyFlexHouse - Baggrund

EnergyFlexHouse - Baggrund EnergyFlexHouse - Baggrund Skærpede krav om lavere energiforbrug medfører større krav til komponenternes funktion og indbyrdes samspil Øgede krav til indeklima og komfort Øgede krav til arkitektur, design

Læs mere

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Af Gunnar Boye Olesen, Vedvarende Energi og International Network for Sustainable Energy - Europe

Læs mere

Sammentænkning af energisystemerne

Sammentænkning af energisystemerne Sammentænkning af energisystemerne Konference om energilagring Gigantium Aalborg, 11. oktober 2016 Hanne Storm Edlefsen, Afdelingsleder, Forskning og Udvikling, Energinet.dk Dok: 14/24552-18 11. okt. 2016

Læs mere