Udviklingsgruppen for Intelligent energi omkostningseffektivisering. Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsgruppen for Intelligent energi omkostningseffektivisering. Referat"

Transkript

1 Udviklingsgruppen for Intelligent energi omkostningseffektivisering under Innovationsnetværket VE Net Referat Opstartsmøde hos Syddansk Universitet, Odense tirsdag, den 11. januar 2011 Deltagere Se vedlagte deltagerliste (under udarbejdelse) Innovationsnetværket VE Net Grete Bech Nielsen (referent) Dagsorden (har fået nye fortløbende numre) 1. Præsentation af VE Net, samt vision og mål for udviklingsgruppen 2. Udnyttelse af spildvarme til proces vha. nye højtemperaturvarmepumper (potentiale for energibesparelser i tørringsbranchen) 3. Metrologi, måleteknik og sporbarhed hvad kan det bruges til? 4. Måling af vandindhold teknologier og udfordringer. 5. Overvågning af varmevekslereffektivitet (on line fouling beregning baseret på målinger) 6. Hvordan kan priselastisk styring bruges i industrien 7. Diskussion af udfordringer for energi omkostningseffektivisering 8. Tak for i dag og networking

2 Ad. 1 Bo Nørregaard Jørgensen, SDU og Grete Bech Nielsen, Innovationsnetværket VE Net præsenterede Innovationsnetværket VE Net samt visioner og mål for udviklingsgruppen. Præsentationerne er vedlagt. Gruppens fokus vil være på at skabe intelligente systemløsninger og optimere energiomkostninger, således at energien bruges internt i produktionssystemet eller i el nettet. Således også en automatisering af omkostningseffektiviseringen. Nogle af elementerne vil være at integrere online målinger, integrere med informationskilder og udarbejde matematiske modeller. Indsats vil bl.a. være på besparelsespotentiale for varme i 2015, tilgange til omkostningseffektivitet samt at omlægge eller at lave deciderede demand og respons tilgange. Processen for dagen vil efter præsentationerne under punkterne 2 6, at vi opdeles i 4 grupper til en diskussion i grupperne og efterfølgende opsamling på plenum. De indkomne forslag skal efterfølgende samles op, kategoriseres, hvorefter der vil blive inviteret til workshops i foråret omkring specifikke udfordringer og udmunde i projektkonsortier. Ad. 2 6 Præsentationerne er vedlagt. Ad. 2 Indlæg ved Ebbe Nørgaard, Teknologisk Institut omkring udnyttelse af industriel spildvarme med højtemperatur varmepumper til proces. Der blev bl.a. præsenteret et EUDP projekt omkring at føre spildvarme tilbage (genvinding). Med hensyn til opvarmning, kogning og tørring er der en del at hente. Der er ingen varmepumpeproducenter med i dette projekt, kun uvildige (teknologisk uvildighed). Projektet kører over en periode på 3 år har en analysedel og målinger ved slutbrugere. CO2 eller ammoniak varmepumpe driftmæssigt se på hvad der er mest interessant. Rapporten kommer med praktisk analyse tilgængelige systemer. Historik på energipriser hvad er tilbagebetalingstiden på den enkelte proces? Økonomi varmepumpe vs. naturgas for ikke kvotebelagt varme besparelse ½ mio/år som skal finansiere varmepumpen, dette bliver værktøjerne i rapporten. Vanddamp og kompression ved temperaturer over 40 grader. Bruge en vanddampprocessor som kan suge varme ud af processen. Varmepumpe med vanddamp præsenteres til marts på køledagene. Se i øvrigt vedlagte præsentation. Ad. 3 Indlæg ved Jan Nielsen, Teknologisk Institut omkring metrologi, måleteknik og sporbarhed. Se vedlagte præsentation.

3 Ad. 4 Indlæg ved Claus Melvad, Teknologisk Institut omkring målinger af vandindhold teknologier og udfordringer. Indlægget berørte målemetoder, kategorisering og generelle fejlkilder. Claus fremviste eksempler på målinger af vandindhold i materialer. Plan for fremtidigt arbejde mikrobølgebaseret måling setup til kalibrering af vandindhold (sporbart?). Gerne feedback. Ad. 5 Indlæg ved Ebbe Nørgaard, Teknologisk Institut omkring overvågning af varmevekslereffektivitet og at reducere effekten af nedsat varmevekslereffekt. EUDP projektet afsluttes februar Køletårn med 500 kw ydelse. Se i øvrigt vedlagte præsentation. Ad. 6 Indlæg ved Steven Friberg, Greentech Solutions omkring intelligent elstyring. Virksomhedens målgruppe er erhvervslivet, og der blev fremvist eksempler på apparater til priselastisk styring. Virksomheden deltager ligesom Innovationsnetværket VE Net i det nye SPIR (Strategic Platforms for Innovation and Research) initiativ ipower. Præsentation er vedlagt. Ad. 7 Opsamling på plenum Opsamling fra gruppe 4: Input fra gruppen var koncentreret om at Ringkøbing Skjern kommune har kørt et projekt EnergI 2020 omkring energiforsyningsstruktur og vil være selvforsynende i løbet af 10 år. Hvis vi kunne sætte vores gruppes arbejde ind i denne ramme? Netto er et mål på 10,6 PJ. Byrådet har vedtaget en plan for vindmøller, der eksporteres el ud af området. Der er også biogas med decentrale anlæg, fortrænge naturgassen, transport og andre VE + bygninger er. Der skal spares energi og vaner skal lægges om. Vi kan vinkle til energieffektivisering af industrielle processer. På Videbæk Skjern papirfabrik kan varmen herfra varme det meste af Skjern by op men der er ingen økonomi i det i dag. Samfundsmæssigt vil det være en god idé. Konvertere energikilder fra fossilt brændsel til el / varmepumper. Biogas, væske, lager. Opsamling gruppe 3: Input fra gruppen var følgende: Sojaprotein koncentrater tørring af produkter. Varmegenvinding, opstart/standby i processer, internet online målinger til måling af energiforbrug. Forbedringsmuligheder på varmegenvinding osv. integrering af processer, kigge på naboen og samspil med dem. Opsamling gruppe 2: Gruppen havde diskuteret forskellige emner såsom reguleringssimulering, tørringsprocesser og synliggørelse af energidata. Synliggøre på en nem måde for operatørerne. Form for intelligent måde at visualisere og modulere forbrug. Nøgletal energiforbrug pr. tons og mere intelligens ind i tal. Værktøj kan bruges fremadrettet, simuleringsmodel bør også bruges til at regulere anlæg med. Projekter kan passe sammen. Spare 3 5 % (60 70 mio. kr. forbrug om året) blot ved at visualisere. Modellering kunne være interessant at se på.

4 Opsamling gruppe 1: Gruppen havde diskuteret forskellige emner såsom tørring af dyrefoder og pilleproduktion (svineproduktion) og opvarmning af asfalt. Optimering af spildvarme fra tørringsprocesser, optimering af aktiviteter, tilstanden af råvarer når de kommer ind og bedre styring på processer. At måle for at få overblik samt opnå gode målinger til at styre efter. Sidste ting var intelligent styring til større bygninger, måske baseret på aktiviteter ift. hvad der foregår og dermed undgå tomgangsdrift. Offentlige bygninger vil være oplagt, da de brænder en masse energi af. Ad. 8 Næste skridt vil være at gruppere opvarmning, tørring, måleteknikker og udstyr. Alt samles i nogle workshops til foråret. Invitation vil automatisk komme til personkredsen og resten af VE Net. I bedes melde ind, hvis I kender andre virksomheder, der kunne tænkes at ville være med, således at vi kan invitere dem. Dagen i dag har favnet meget bredt for at få alle interesserede med. Herefter vil det blive mere specifikt i de kommende workshops. Det kunne eksempelvis være 2 emner pr. dag f.eks. formiddag og eftermiddag, så man har mulighed for at melde sig på begge.

5 Referat workshop gruppe 2 Præsentationer Preben Alstrøm, Core A/S: Laver regulering til virksomheder maskinindustrien og fremstillingsvirksomheder. Udfordringer: Inddampning m.m. at opnå højere tørstofværdi. Stig Løvgren, Graintec A/S, Vejle: De laver optimeringer for kunder. Udfordringer: Tørreprocesser er de mest energikrævende. De er i gang med energioptimering. Oprindeligt var målet at sænke lugtproblemer, energibesparelse var en sidegevinst. Til køling er der også et stort forbrug. Gitte Videcranta, Stirling DK: De laver grøn strøm. Gitte er kommet i dag, fordi de gerne vil udfordres. Carsten Andersen, WH Rådgivende Ingeniører ApS, Energisynskonsulent: Udfordringer: Vore kunders udfordringer er vores udfordringer. Udfordringerne består i inddampning, tørring, opvarmning. De analyserer behov og vælger de rigtige metoder. En problemstilling, som der bør gøres noget ved, er: Nogle fødevarer gøres til et færdigt produkt, og skal der ske lille ændring opblødes det i vand igen. Dette bør der optimeres på. Flemming Mathiesen, Solae Denmark A/S: De laver sojaprotein koncentrater. Udfordring: Visualisering overfor ledere et intelligent værktøj. En operatør har ofte en forklaring/undskyldning for at forbruget er højt. Derfor er det et ønske, at der er en mere systematisk modellering, så man kan gå ned i delprocesser og se, hvor forbruget/spildet er. Optimering af spraytørring er også en udfordring. Hexanalkohol energidata hvordan bruges det optimalt?

6 Valg af udfordringer Energiforbrugsværktøj: Man ønsker at kunne komme videre vha værktøjer, der fortæller, hvad bruger man af energi ift, hvad der er optimalt. Det er der ikke i dag. Sådanne værktøjer vil kunne benyttes i alt fra husholdninger til kraftværker. Kunne man bruge kemometri på energiforhold og lave diverse målinger, der kan bruges til optimering af energiforbrug. Vi har brug for en bedre løbende viden. Scenariet er at en mand passer et helt anlæg og der er grænser for, hvor meget han kan overskue. Derfor er der brug for et system, f.eks. med en rød/grøn lampe, hvor operatøren kan gå ned igennem et procestræ og finde stedet hvor forbruget ikke er optimalt. Et eksempel på energispild kunne være, at der kører 8 inddampere, hvor der kun er brug for en. Det kan ikke overskues af en mand, hvis han ikke får de rigtige input. Et andet eksempel kunne være overvågning af, hvor noget kører i tomgang. En operatør skal have fokus på produktet. Energioptimering skal ske automatisk. Det er delprocesser, der skal kunne overvåges/optimeres. Ofte er det simple målere, der skal til og så et sorteringsværktøj, så operatøren ikke skal overskue for mange tal. Reguleringssiden bør også med. Dette kan være et delprojekt, tingene hænger sammen. Nye anlæg skal laves rigtigt fra starten dette er en udfordring. Reguleringsværktøj: Skal man udskifte med anden enhed, regulere? Reguleringsmetoder hvilke metoder bruges der på regulering. Det betyder noget, om man kan producere 1% mere på samme tid. Regulatorer fungerer ikke optimalt, når procestiden varierer. Varmepumper til tørring: Tørreprocessen står for en stor del af energiforbruget, selvom der laves genindvinding. Der er to muligheder, man kan ændre på produktionen eller lave noget med det omgivende energisystem. I dag står varmepumper ubrugte hen, fordi de ikke har været effektive nok. I dag har vi hørt om højtemperatur varmepumper, dette er interessant. Tørring i overhedet damp en mulighed, det kan også tage store mængder, men kan det tage lange tørreprocesser? Det er svært med uhomogene produkter. Valg af projekt Et energiforbrugsværktøj med et reguleringsværktøj som delprojekt herunder.

7 Referat fra diskussion af udfordringer for energi omkostningseffektivisering i GRUPPE 3 Deltagere i gruppen var: Hans A. Pedersen, KVCA A/S Jan Nielsen, Teknologisk Institut John Haar Jørgensen, Saseco ApS Kristine Garde, Risø DTU Martin Olde Heuver, Solae Denmark A/S Peter Brøndum, Grontmij Carl Bro A/S Århus Poul Friedrich, Lemminkäinen A/S Johan Nielsen, Greentech Solutions Grete Bech Nielsen, Innovationsnetværket VE Net Hver deltager præsenterer sine udfordringer for resten af gruppen: Risø: Roskilde kommune Risø Park demo, cleantech løsninger, hvordan samtænker man de forskellige teknologier, energi og vand og udnytter overskudsenergi og køres op på Smart Grid. Risø parken showcase for fremtidens green cities. Energieffektivisering og optimering. Risø demo i parken som en facilitet hvor virksomheder kan købe sig adgang til at købe test af deres smart grid og forskningsprojekter synergi mellem virksomheder i Risø park og forskere hos Risø. Carl Bro praktisk anvendelse, varmepumper og skabe screeningsværktøjer og beslutningsgrundlag. Varmepumpeprojekter at flytte energi beslutningsgrundag. Beslutningsprocesser standardiseres, rammer for beslutningstagen. Saseco vidensformidling, hele økosystemet. Målinger, skal synliggøres og evalueres, hvilke handlinger skal der til. Involverer bruger og automatiserer beslutningsproces (laver softwaredelen og nogle gange hardware delen). Stor database, der kan samle alt sammen. Lemminkäinen: Billigere tørreproces af sten og grus finde en måde at genbruge den enorme mængde energi vi brænder af og indgå i en proces. Brænderen mellem MW. Udnyttes varmen, så vil der komme en masse vand ud af det der vil være forurenet. Solae Denmark Tørringsprocesser størst energiforbrug. Varmegenvinding og optimal start/nedlukning. Visualisering en udfordring. Målere er installeret men skal visualiseres overfor reparatører. G ribe ind på det rigtige tidspunkt ved defekt. Greentech softwareudviklingsvirksomhed servere bruges til drift og udvikling. Samler servere så de er én enkelt. Anvender sol og vindenergi til deres servere.

8 Konklusion: Sammentænke både energisystemer og spildenergi fra en virksomhed. Tørring. Energiudgifter og spildt energi. Tørring af dyrefoder og pilleproduktion (svineprod) og opvarmning af asfalt. Optimering af spildvarme fra tørringsprocesser, optimering af aktiviteter, tilstanden af råvarer når de kommer ind og bedre styring. At kunne måle for at få overblik + gode målinger så vi kan styre efter det. Sidste ting var intelligent styring til større bygninger, måske baseret på aktiviteter ift. hvad der foregår og undgå tomgangsdrift. Offentlige bygninger brænder en masse energi af.

9 Referat workshop gruppe 4 Emne: Udviklingsgruppen for intelligent energi omkostningseffektivisering under innovationsnetværket VE Net // Diskussion i 4 grupper Dato: 11. januar 2011 Sted: Syddansk Universitet, Odense Deltagere: Gruppe 4 (Ebbe Nørgaard som tovholder) Som referent: Hanne Christoffersen, Teknologisk Institut 1. Hver deltager noterer sig de tre største udfordringer for sin virksomhed vedr. energieffektivisering 2. Hver deltager præsenterer på skift sine udfordringer for resten af gruppen 3. Hver gruppe vælger den udfordring, som den anser for at være vigtigst 4. Grupperne samles i plenum, og en fra hver gruppe præsenterer gruppens udfordring Ad 2) 0000 Søren Hansen (SH), Cabinplant A/S: Vi bruger en del varme + køl til vores 3 segmenter: frugt/grønt, fiskeindustrien, pakkesegment. Udfordringen er at få bedre virkningsgrader for koge og køleudstyr. Kogerne er de mest energiforbrugende. Vi vil gerne finde ud af, hvor energien kan genanvendes. Vi har ikke gjort nok!

10 3. Kan vi gøre mere, eller er der noget, der forhindrer os i at lave de nødvendige ændringer? Varmepumper / grønne maskiner Anders Knudsen (AK), Greentech: Lys, pumpning, gylle + foder, udluftning Lys = automatisering / tænd + sluk Pumpning = ikke gjort det store Udluftning = svært i gamle stalde. Bygget ny svinestald 3. Kan vi gøre mere, eller er der noget, der forhindrer os i at lave de nødvendige ændringer? Lys = udnytte lys udefra / varme i gulvet Pumpning = pumper, der udnytter strømmen. Flyt forbruget til de rigtige tidspunkter. Udluftning = udnytte opdriften i luften Palle Andersen (PA), Aalborg Universitet: Deltager i dette møde for at finde ud af, om der er noget vi (Aalborg Uni) kan byde ind med. Beskæftiger sig en del med: styring og regulering. Projekter vedr. energianlægs effektivisering. EUDP projekt vedr. mulighed for effektivisering af ventilation/ besparelsesmuligheder og behovsstyring. Ebbe Nørgaard (EBN), Teknologisk Institut: Er ansat i Energidivisionen, og vi bruger generelt meget energi. Standby forbrug meget højt. Energikortlægning, intern esco, display på indgangspartier. 3. Kan vi gøre mere, eller er der noget, der forhindrer os i at lave de nødvendige ændringer? Vi vil meget gerne finde på nye teknologier! Men det ville være en god ide at bruge den nuværende teknologi + projektet = gøre det lettere at sætte kr. og øre på. Børge Vind (BV), Dansk Mink Papir A/S: Femte generation af biogasanlæg. Find ud af, hvordan biogasproduktion kan blive så billig som muligt. 3. Kan vi gøre mere, eller er der noget, der forhindrer os i at lave de nødvendige ændringer? Sæt varmevekslere på. Et spørgsmål om at bruge teknologier, der er økonomisk ansvarlige. Nye pumper. Christian Veje (CV), SDU: Beskæftiger sig med effektivisering af grundlæggende processer. Afdeling med kompetencer inden for matematiske modelleringer.

11 Jesper K. Jensen (JKJ), Krogh Consulting: Brintteknologi. Demonstrationsprojekt på Lolland/Falster. Få demonstrationsprojekterne op at stå + opbygge et brintsamfund. Husregulatorer. 3. Kan vi gøre mere, eller er der noget, der forhindrer os i at lave de nødvendige ændringer? Vi mangler standarder til sikkerhedsstyrelsen. Andre elektrolysetyper. Per Olesen (PO), IDA Nordic /NEF fonden: Udgangspunkt i SAS. Luft under vingerne med mindst mulig brændstof. Udskifte flyene (letmetal = light flyer) 3. Kan vi gøre mere, eller er der noget, der forhindrer os i at lave de nødvendige ændringer? Green light flyer. Henning Donslund (HD), Ringkøbing Skjern Kommune: Området skal være selvforsynende med vedvarende energi i år Temaplan for vindmøller (200% selvforsynende med el). Hvordan slipper vi af med ellen? Kan det bruges lokalt? 3. Kan vi gøre mere, eller er der noget, der forhindrer os i at lave de nødvendige ændringer? Udfordringen er, at få det hele til at spille sammen på en effektiv måde. Meget afhængig af at det fungerer med omverdenen. Ad 3) Gruppen valgte at gå videre med udfordringen fra Ringkøbing Skjern Kommune EBN: Hvordan udnyttes spildvarmen fra industrien? - Skjern papirfabrik (fokus på industriel spildvarme) -?? JKJ: skal et brintsystem med ind? EBN: biogas kondenseres HD: procesenergien må ikke gå til spilde HD: hvad kan vises frem af resultater?

12 SH: man kigger ikke bredt nok PO: hvad kunne potentialet være for solceller? JKJ: råvaregrundlaget de små anlæg i Tyskland kører meget bedre end i DK. PA: brug overskud af vindenergi til gulvvarme med varmepumper. Elselskabet går ind og styrer det hos den enkelte forbruger. Ad 4) Præsentation af det, gruppen kom frem til, ved HD + EBN Udfordringen i Ringkøbing Skjern Kommune startede i 2010, og målet er, at kommunen skal være selvforsynende med vedvarende energi i Dvs. de skal selv producere så meget vedvarende energi, som brugere + virksomheder i kommunen bruger. Temaplan for: - Vindmøller (= 200% selvforsynende med el) - Bioenergi: produceres af husdyrgødning + planter - Transport: brintbiler / individuel transport skal køre på biobrændsel + el / godstransport omlægges til søtransport - Andre vedvarende energikilder: jordvarme, fjordvarme, solceller, bølgeenergi - Bygninger: nye bygninger vil kunne producere mere energi end de har brug for / i eksisterende bygninger skal energiforbruget halveres. Hvordan vinkles industrialiseringen af energiprocesser?

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud 8 sider specialtillæg om: www.boligservicebogen.dk er et nyt og gratis tilbud til alle boligejere i Viborg Kommune Overblik er en go Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere investering Overblik over

Læs mere

Indhold NYT BILLED. Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg 24 Need to know 26

Indhold NYT BILLED. Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg 24 Need to know 26 SMART GRIDS CPH Summer School 2012 Fremtidens energiforsyning 2 NYT BILLED Indhold Intro 4 Summer School 2012 4 Bæredygtig energiforsyning og Smart Grid i København i 2050 5 Praktis 24 Ugeplan 24 Oplæg

Læs mere

Lean & energieffektivisering

Lean & energieffektivisering LEAN & ENERGIEFFEKTIVISERING Lean procesarbejde Rådgivning Energieffektivisering Marts 2010 Energi og klima Lean & energieffektivisering Per T. Jespersen, Ditte Vesterager Christensen og Hans Andersen,

Læs mere

Proces- og energieffektivisering med dynamisk simulering PSO 346-016

Proces- og energieffektivisering med dynamisk simulering PSO 346-016 Proces- og energieffektivisering med dynamisk simulering PSO 346-016 Faglig slutrapport, maj 2015 Udarbejdet af Thomas Ulderup, Integrate (med bidrag og input fra Rasmus Olsen fra Integrate, Poul Mose

Læs mere

energiforum Energiforum 2011 Energibesparelser magt og afmagt

energiforum Energiforum 2011 Energibesparelser magt og afmagt Nr. Nr. 1 4 / / Januar April 2009 2011 Energiforum Danmark er forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget. energiforum

Læs mere

Energibesparelser i erhvervslivet

Energibesparelser i erhvervslivet Energibesparelser i erhvervslivet - Ud over rampen Oktober 2012 Baggrundsnotat til IDAs Klimaplan 2050 2 Indhold Forord... 3 Potentialerne for energibesparelser... 4 Energieksperter vurderer potentialerne...

Læs mere

BÆREDYGTIG ENERGI TEMA. Partnerskaber skaber vækst med afsæt i grøn omstilling LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06

BÆREDYGTIG ENERGI TEMA. Partnerskaber skaber vækst med afsæt i grøn omstilling LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06 LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06 CERTIFICERING AF BÆREDYGTIGHED FREMTIDSSIKRER NYBYGGERI S12 REGION HOVEDSTADEN BLIVER GRØN S16 BORNHOLM ER TEST-Ø FOR HELE EUROPA S20 PRODUCERET

Læs mere

Borgernes KlimaKatalog

Borgernes KlimaKatalog Borgernes KlimaKatalog - foreløbig udgave Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Resultaterne fra Region Sjællands borgertopmøde om klima, 30. oktober 2010 Region Sjælland:

Læs mere

Vejen. til innovation. Samarbejde mellem forskere og erhvervsliv: Juni 2012. Jukka Pertola:»Forskning og business er tvillinger«

Vejen. til innovation. Samarbejde mellem forskere og erhvervsliv: Juni 2012. Jukka Pertola:»Forskning og business er tvillinger« Juni 2012 8 Jukka Pertola:»Forskning og business er tvillinger«nye værktøjer til tidlig softwaretest giver danske virksomheder et forspring 14 Samarbejde mellem forskere og erhvervsliv: Vejen til innovation

Læs mere

Temadag Bæredygtigt Byggeri

Temadag Bæredygtigt Byggeri Side1 Temadag Bæredygtigt Byggeri Afholdt 15. december 2010, Aalborg, DK Side2 Referat Kl. 12.00: Velkomst og introduktion til projekt PRINCIP Velkomst og intro v. Arne Remmen, AAU Præsentation af projekt

Læs mere

Omstilling til bæredygtig energi på 20 år

Omstilling til bæredygtig energi på 20 år Vi har energien 2009 Omstilling til bæredygtig energi på 20 år Udgivet af OVE og SEK OVEs forlag 100% vedvarende energi om 20 år...................2 Dansk energi.................................4 Vedvarende

Læs mere

VEJEN MOD NULLET Masterplanen for et CO 2

VEJEN MOD NULLET Masterplanen for et CO 2 VEJEN MOD NULLET Masterplanen for et CO 2 -neutralt Sønderborg Bright Green Business Indhold Side 3 Sønderborg KAN nå nullet forord ved Peter Mads Clausen 4 Sønderborg 2029: Et bæredygtigt vækstområde

Læs mere

Borgernes KlimaKatalog. Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland

Borgernes KlimaKatalog. Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Borgernes KlimaKatalog Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Resultaterne fra Region Sjællands borgertopmøde om klima, 30. oktober 2010 Region Sjælland: Borgertopmøde om klima

Læs mere

Delrapport 4 Projektprogram for hovedprojekt

Delrapport 4 Projektprogram for hovedprojekt Delrapport 4 Projektprogram for hovedprojekt Delrapport til projekt 19:"Miljø- og energirigtigt byggeri og drift i den almene boligsektor" under AlmenNet Juli 2009 Karl Vogt-Nielsen CASA Delrapport 4 Projektprogram

Læs mere

ProjectZero er visionen om at skabe et CO 2 -neutralt Sønderborg senest i 2029, baseret på bæredygtig vækst, og med skabelse af mange nye grønne jobs

ProjectZero er visionen om at skabe et CO 2 -neutralt Sønderborg senest i 2029, baseret på bæredygtig vækst, og med skabelse af mange nye grønne jobs ProjectZero er visionen om at skabe et -neutralt Sønderborg senest i 2029, baseret på bæredygtig vækst, og med skabelse af mange nye grønne jobs VEJEN MOD NULLET Masterplanen for et -neutralt Sønderborg

Læs mere

INTELLIGENT BY VIA BELYSNINGSINFRASTRUKTUR

INTELLIGENT BY VIA BELYSNINGSINFRASTRUKTUR Inspirationskatalog INTELLIGENT BY VIA BELYSNINGSINFRASTRUKTUR Öresund Smart City Hub Oktober 2014 Hvor højt fokus har vi på belysning i kommunen? Jeg kan sige så meget, at det ikke er belysningen der

Læs mere

energi14 Året i overblik

energi14 Året i overblik energi14 Året i overblik forskning udvikling demonstration Energi14. Årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer. Udgives i samarbejde mellem Dansk Energi (programmet ELFORSK), Energinet.dk (programmerne

Læs mere

ENERGIDATA I UNDERVISNINGEN UDVIKLING AF KONCEPTER Alexandra Instituttet

ENERGIDATA I UNDERVISNINGEN UDVIKLING AF KONCEPTER Alexandra Instituttet ENERGIDATA I UNDERVISNINGEN UDVIKLING AF KONCEPTER Alexandra Instituttet ALEXANDRA INSTITUTTET A/S Åbogade 34 DK-8200 Aarhus N T +45 70 27 70 12 Rued Langgaards Vej 7, 5B DK-2300 København S T +45 70 27

Læs mere

energiforum Tema: Drift

energiforum Tema: Drift Nr. Nr. 4 4 / / September April 2009 2011 Energiforum Danmark er forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget.

Læs mere

#SMART ENERGI. Målerdata vil styre elforbruget i fremtiden NR. 2 2014 SIDE 08

#SMART ENERGI. Målerdata vil styre elforbruget i fremtiden NR. 2 2014 SIDE 08 MAGASIN UDSENDT AF ENERGINET.DK OG DANSK ENERGI NR. 2 2014 #SMART ENERGI Målerdata vil styre elforbruget i fremtiden SIDE 08 04 Ny leasingmodel for varmepumper tilgodeser kunden og skaber optimale rammer

Læs mere

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013 Klimaplan 2013-20 Reduktion af drivhusgasser Kalundborg Kommune som geografisk område Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klimaplanen et resumé... 4 Målsætninger og mål... 6 Rammerne

Læs mere

EUDP: Energiteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram

EUDP: Energiteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram EUDP: Energiteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram EUDP investerer i udvikling og demonstration af nye energiteknologier, der kan gøre Danmark uafhængig af fossil energi i 2050 EUDP støtter danske

Læs mere

VARMEPUMPER HJERTET I DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM

VARMEPUMPER HJERTET I DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM VARMEPUMPER HJERTET I DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM ELFORSK SIKRER VARMEPUMPE-LØSNINGER TIL BOLIG, INDUSTRI OG FJERNVARME ELFORSK ELFORSK FORSKNING & UDVIKLING I EFFEKTIV ENERGIANVENDELSE VARMEPUMPER BIDRAGER

Læs mere

Appendix 2 Energi i landområder (in Danish)

Appendix 2 Energi i landområder (in Danish) DREAM Phase 1 Appendix to main report Appendix 2 Energi i landområder (in Danish) ForskEL projekt nr. 10744 Project partners: 4 Energi i landområder Antropologiske analyser i forbindelse med udrulning

Læs mere

Strategisk energiplan 1.0

Strategisk energiplan 1.0 Strategisk energiplan 1.0 Bæredygtig energiforsyning i Hedensted Kommune Strategisk energiplan for Hedensted Kommune 2013 1 Indholdsfortegnelse Tiden er inde til handling 4 Brikker til en bæredygtig energistrategi

Læs mere

Industry Information. Energieffektiv produktion Vejeteknologi. to spændende temaer på efterårets Innovation Tour

Industry Information. Energieffektiv produktion Vejeteknologi. to spændende temaer på efterårets Innovation Tour Industry Information Nyheder fra Siemens Industry Technologies i Danmark Nr. 3 september 2011 Tips & tricks: S7-1200 fra STL til LAD Ny automatsikringsserie klar Union Engineering og CO2-produktion Energieffektiv

Læs mere

Fokus på teknologier til lagring af energi - temaer: Fremtidens sygehuse og fremtidens fjernvarme

Fokus på teknologier til lagring af energi - temaer: Fremtidens sygehuse og fremtidens fjernvarme Udgivet af Maskinmestrenes Forening januar 2012 nr. 1 Fokus på teknologier til lagring af energi - temaer: Fremtidens sygehuse og fremtidens fjernvarme Maskinmestrenes Forening Sankt Annæ Plads 16, 1250

Læs mere

Grønne veje til vækst

Grønne veje til vækst Grønne veje til vækst Bud der skaber vækst og beskæftigelse Grønne veje til vækst Bud der skaber vækst og beskæftigelse Indhold Indledning Bud der skaber vækst og beskæftigelse Indledning... 3 Bud der

Læs mere

Rune Nielsen Teksamspeciale Januar 2011

Rune Nielsen Teksamspeciale Januar 2011 1. Resumé Dette speciale diskuterer hvordan man kan forbedre energisystemet, så det bliver baseret på vedvarende energi. Fokus er på hvordan kommunerne kan håndtere at omstille den lokale varmeforsyning

Læs mere

Grønne veje til vækst. Inspiration til kommunale tiltag

Grønne veje til vækst. Inspiration til kommunale tiltag Grønne veje til vækst Inspiration til kommunale tiltag Indhold Grønne veje til vækst i kommunerne Grønne veje til vækst i kommunerne Grønne veje til vækst............................ 3 Stadig potentiale

Læs mere