Tabeirapport Osterbro, d. 2. august 1994 Hen-Ry Undersogelse om rygelovgivning Juli 1994 (Bus 27.2 & 28.1) scgg ssf g

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tabeirapport Osterbro, d. 2. august 1994 Hen-Ry Undersogelse om rygelovgivning Juli 1994 (Bus 27.2 & 28.1) scgg ssf g"

Transkript

1 Tabeirapport Osterbro, d. 2. august 1994 Undersogelse om rygelovgivning Juli 1994 (Bus 27.2 & 28.1) scgg ssf g Jobnr. : d8671 Udarbejdet af : Jonna Nielsen Pia Einfeldt Olesen

2 I Undersogelse om rygelovgivning, juli 1994 Indhold Side krydset med SK og sp krydset med SK og sp krydset med SK, sp. 1, 4, 5 og krydset med SK, sp. 2, 5 og krydset med SK og sp krydset med SK krydset med SK UggossfQc"

3 RYG ETOLERAN CE Side I Lodret %beregnfng Ki. Ken K2. Alder Total Mand Kvinde Total Ar Ar Ar r fir 66'ar og derover SP.1. Er der en manglende forstaelse/ hensyntagen mellem rygere og ikke-rygere? Total Ja 58% 50% 66% 58% 54% 55"/0 57% 63% 62% 55% Nej 37!u 45% 30% 37% 39% 43"/u 41% 34% 31% 37 /u Ved ikke 5% 4% 5% 5% 7% 3% 2% 3% 6% 8% Undersogelse om rygelovgivning Jobnr. : 8671 VM V V / i `I V

4 RYGETOLERANCE Side 3 Lodret %-heregning K12. Erhverv otal Gift kvinde uden selverhverv Medhjaelpende aegtefaelle aagter SP.1. Er der en manglende forst9else/ hensyntagen mellem rygere og ikke rygere? Total Ja 58% 62% % Nej 37% 31% 201/u - Ved ikke 5% 7% 40 /6 - Undersegelse om rygelovgivning Jobnr. : 8671 U990MO9

5 1 \ RYGETOLERANCE Side 5 Lodret %-beregning K46. Geografi SP.7. Ryger De selv? Total Hovedstadsomr9det 0eme imvrigt Jylland Ved ikke Total Ja Nej Ved ikke SP.1. Er der en manglende forstaelse/ hensyntagen mellem rygere og ikke-rygere? Total Ja 58% 57'k 58% 59 /n 63'/u 58% 54% 61% 100% Nej 37% 38% 37% 37% 279'0 37% 43% 33% - Ved ikke 5% 5% 5 k 4% 11% 5% 3 /u 6% - Undersragelse om rygelovgivning Jobnr. : 8671 gfggossfog

6 INDFLYDELSE PA RYGNING Side 7 Lodret%-beregning Ki. Ken K2. Alder Total Mand Kvinde Total Ar r Ar & r 66$rog derover SP.2. Hvilke grupper skal have indflydelse pa, om der m9 ryges pd arbejdspladser? Total Politikere via lovgivning 12% 12% 13% 12% 26% 10% 14% 9% 13% 11% Overenskomstparteme via centrale forhandlinger 13% 15% 12% 13% 22% 16% 15% 11% 10% 12% Arbejdsgiveren pa den enkelte arbejdsplads 17% 17% 18% 17% 25% 24% 20% 11% 11% 18% De ansatte pd den enkelte arbejdsplads 38% 41% 35% 38% 38% 42% 52% 35% 38% 23% Arbejdsgiveren og de ansatte i fa :llesskab 70% 70% 70% 70% 64% 79% 75% 78% 61% 60% Rygere ma selv bestemme, hvor de vii ryge 9% 12% 5% 9% 14% 9% 5% 7% 12% 7% Ikke-rygerne mfi selv bestemme, hvor de vil 24% 28% 20% 24% 31% 23%u 29% 25% 22% 18% vasre fri for reg Andet neevnt 2% 2% 3% 2% - 2% 2% 3% 4% 3% Ingenatdisse 1% 1% 1% 1% % 3% Ved ikke 2% 1% 3% 2% 2% % 6% Undersogelse om rygelovgivning Jobnr. : 8671 U t~7a(~a 088 ~%Q~

7 k INDFLYDELSE PA RYGNING Side 9 Lodret %-beregning K12. Erhverv otal Gift kvinde uden selverhverv Medhjastpende aegtefaelle aegter SP.2. Hvilke grupper skal have indflydelse p'd, om der m'a ryges pi; arbejdspladser? Total Politikere via lovgivning 12% 13"/0 - - Overenskomstparterne via centrale forhandlinger Arbejdsgiveren p5 den enkelte arbejdsplads 17% 14% De ansatte pa den enkelte arbejdsplads 38!0 26% 21% - Arbejdsgiveren og de ansatte i faellesskab 70% 66% 56% - Rygere mi selv bestemme, hvor de vil ryge 9% 7% 7% 100% Ikke-rygerne ma selv bestemme, hvor de vil 24% 19 /a 22% - vaare fri for rog Andet na;vnt 2% 2% 7% Ingen at disse 1% Ved ikke 2% - 8% - Undersogelse om rygelovgivning Jobnr. : 8671 ffga ~ ss ~'(~G ~

8 INDFLYDELSE PARYGNING Side 11 Lodret %-beregning K46. Geografi SP.7. Ryger De selv? Total HovedstadsomrAdet 0erne ievrigt Jylland Ved ikke Total Ja Nej Ved ikke SP.2. Hvilke grupper skal have indflydelse pd, om der md ryges pi; arbejdspladser? Total _ Politikere via lovgivning 12% 15% 11% 12% 9% 12% 6% 17% - Overenskomstparterne via centrale forhandlinger 139'0 12% 16% 13% 16% 13% 12% 15% - Arbejdsgiveren p'a den enkelte arbejdsplads 17% 14% 19% 18% 16% 17% 13% 21% - De ansatte pd den enkelte arbejdsplads 38% 43% 33% 39% 28% 38% 41% 36% Arbejdsgiveren og de ansatte i tael6esskab 70% 63% 73% 72% 56% 70% 71% 69% - Rygere ma setv bestemme, hvor de vil ryge 9%a 13% 7% 8% - 9% 13% 5% - Ikke-rygeme ma selv bestemme, hvor de vil 24% 31% 20% 23% 39% 24% 24% 24% - vaere fri for reg Andet n2evnt 2% 3% 1% 3% - 2%u 3% 2% 100% Ingen af disse 1% 2% 0 1% - 1% 1% 1% - Ved ikke 2% 1% 2% 2% 16% 2% 1% 2% - Undersragelse om rygelovgivning Jobnr. : 8671 ~iv MS s7~al~,+

9 .. RYGELOVGIVNING Side 13 Lodret /rberegning K1. Ken K2. Alder Total Mand Kvinde Total r Ar Ar Ar r 66 i3r og derover SP.3. Mener De, at en s9dan Iov..... Total Skat sikre bade rygerne og ikke-rygernes' 71% 71% 70% 71% 77% 82% 68% 74% 68% ' S8 /u rettigheder Alene skal sikre rygernes rettigheder 1% 1% 0 1% - - 1% - 1% 1% Alene skal sikre ikke-rygemes rettigheder 22% 22% 22% 22% 18% 17% 25% 22% 23% 26 /a Ved ikke 7% 6% 7% 7% 5% 1% 7% 4% 8% 15% Undersogelse om rygelovgivning Jobnr. : ~L F0 ~ SP Q Z

10 RYGELOVGIVNING Side 15 Lodret %-beregning K12. Erhverv otal Gift kvinde uden selverhverv Medhjaslpende --gletaelle aagter SP.3. Mener De, at en sfidan lov.... Total Skal sikre bdde rygerne og ikke-rygernes 71% 67% 40% - rettigheder Alene skal sikre rygernes rettigheder 1% - 7% - Alene skal sikre ikke-rygernes rettigheder 22'/0 24% 11% - Ved ikke 7% 9"/0 41% 100% Undersragelse om rygelovgivning Jobnr.: ~ ~ gossfog

11 RYGELOVGIVNING Side 17 Lodret %beregning K46. Geografi SP.7. Ryger De setv? Total Hovedstadsomr2det 0erne ievrigt Jylland Ved ikke Total Ja Nej Ved ikke SP.3. Mener De, at en sadan lov..... Total Skal sikre b'jde rygerne og ikke-rygernes 71% 69% 70% 72% 57% 71% 78% 65% rettigheder Alene skal sikre rygerries rettigheder 1% 0 0 1% - 1% 1% - - Alene skal sikre ikke-rygernes rettigheder 22% 25% 23% 19% 19% 22% 16% 2ix"ti, 100% Ved ikke 7% 6% 7% 7% 24% 7% 5% 8% - Undersogelse om rygelovgivning Jobnr. : 8671 Mo ta ossfog

12 RYGELOVGIVNING Side 19 Lodret %betegning SP.4. Hvad skat en rygelov omfatte 7 otal Offentlige arbeidspladser Private arbejdspladser BAde offentlige og private arbejdspladser ed ikke SP.3. Mener De, at en sadan lov..... Total Skal sikre bdde rygerne og ikke-rygernes 71% 73% 18% 71% 64% rettigheder Alene skal sikre rygernes rettigheder 1% 0-1% 1% Alene skal sikre ikke-rygernes rettigheder Jo 821/6 23% 10% Ved ikke 7% 4% - 5% 25% Undersogelse om rygelovgivning Jobnr. : 8671 Vf/a.7l.+RJU sfo tf

13 RYGELOVGIVNING Side 21 Lodret %-beregning SP.6. Skal en rygelov ogs'j omfatte restauranter, fly, tog osv.? Total Ja Nej Ved ikke SP.3. Mener De, at en sddan lov..... Total Skal sikre bi;de rygerne og ikke-rygernes 71% 71% 71% 66% rettigheder Alene skal sikre rygernes rettigheder 1% 0 1% - Alene skal sikre ikke-rygernes rettigheder 22% 23% 23% 13% Ved ikke 7% 6% 6% 21% Undersogelse om rygelovgivning Jobnr. : p 4 ~+ oplsfoz

14 OMFANG AF RYGELOVGIVNING Side 23 Lodret %beregning K12. Erhverv otal rbejder, ufagla;rt Arbejder, ufaglaert (spec. arbejder) rbejder faglag rt Lavere funktionaar/tjenestemand Hojere funktionaer/ijenestemand Selvstaandig landbruger Selvsta3ndig detailh./ handvaerksmester Selvstaandig iovrigt Laarling/ elev/ studerende etc. Udo at erhverv (pensionist o.a.) SP.4. Hvad skal en rygelov omfatte? Total Offentlige arbejdspladser 20% 17% 329' 18% 16% 31% 11% 23% 27% 28% 20% Private arbejdspladser 0-2% % B6de offentlige og private arbejdsptadser 69% 66% 54'/ 70% 79% 57% 65% 60% 59% 67% 68% Ved ikke 11% 17% 11% 13% 5% % - 15% 5% 12% Understagel"se om rygelovgivning Jobnr. : 8671 T C4zgossfog

15 OMFANG AF RYGELOVGIVNING Side 25 Lodret %-beregning K51. Hvis De skulle stemme til et folketingsvaig i morgen, hvilket parti ville De sa stemme pfi? otal TiI venstre for Socialdemokratiet Socialdemokratiet Til hojre for Socialdemokratiet Vil ikke stemme/ stemme blank ed ikke a~gter SP.4. Hvad skal en rygelov omfatte? Total Offentlige arbejdspladser 20% 15% 16% 25% 18% 17% 100% Private arbejdspladser 0-0 1% 1% - - B5de offentlige og private arbejdspladser 69% 76% 76% 65% 73 Yo Ved ikke 11% 9% 8% 10% 99'0 16% - Undersragelse om rygelovgivning Jobnr. : 8671 ~~~ 9ossfog

16 OMFANG AF RYGELOVGIVNING Side 29 Lodret %beregning SP.6. Skal en rygelov ogsd omfatte restauranter, fly, tog osv.? Total Ja Nej Ved ikke SP.4. Hvad skal en rygelov omfatte? Total Offentlige arbejdspladser 20% 16% 28% 23% Private arbejdspiadser We offentlige og private arbejdspladser 69'/0 78% 56% 51% Ved ikke 119'0 6% 16% 26% Undersragelse om rygelovgivning Jobnr. : 8671

17 OMFANG AF RYGELOVGIVNING Side 27 Lodret %beregning SP.2. Hvilke grupper skal have indflydelse pa, om der m3 ryges pa arbejdspladser? Overens- Ikke-rygerne komsl- Arbejds- De ansatte Rygere ma ma selv parterne via giveren pa pa den Arbejds- selv bestemme, centrate den enkelte enkelte giveren og bestemme, hvor de vil Politikere via forhand- arbejds- arbejds- de ansatte i hvor de vil va;re fri for Ingen at Total lovgivning linger piads plads faellesskab ryge reg Andet nasvnt disse Ved ikke SP.4. Hvad skal en rygelov omfatte? Total Offentlige arbejdspladser 20% 20% 22'/0 16% 20% 21% % 23% 303'0 6% Private arbejdspladser % 1% 0 1% 0 6% - BAde offentlige og private arbejdspladser 69% 79% 76% 80% 72% 69% 59% 74% 39% 41% 55% Ved ikke 11% 1% 2% 2% 7% 9% 17% 8% 32% 29% 39% Undersragelse om rygelovgivning Jobnr. : 8671 C c 4 Ls 9 cs sfoz

18 OMFANG AF RYGELOVGIVNING Side 31 Lodret %beregning K12. Erhverv otal rbejder, ufaglaart Arbejder, ufagla:rt (spec. arbejder) rbejder fagla:rt Lavere funktionxr/tjenestemand Hejere funktionaer/tjenestemand Selvsta3ndig landbruger Selvstaendig detailh./ handvaerksmester Selvsta3ndig iovrigt Laerling/ ejev/ studerende etc. Ude at erhverv (pensionist o.a.) SP.5. Hvilke ansatte skal en rygelov omfatte? Total Skal kun gaelde for arbejdere 1% 2% % - - 2% - Skal kun gaelde for funktiona ;rer 0 3% Skal gaelde alle 95% 91% 100 /u 96% 99% 89% 90% 1000/u 96% 95% 95% Ved ikke 3% 3%u - 4% 0 11 "/e 4% - 4% 3'/c 4% Undersragelse om rygelovgivning Jobnr. : 8671

19 OMFANG AF RYGELOVGIVNING Sicje 33 Lodret %-beregning K51. Hvis De skulle stemme tii et folketingsvalg i morgen, hvilket parti ville De sa stemme pa? otal Til venstre for Socialdemokratiet Socialdemokratiet Til hajre for Socialdemokratiet Vil ikke stemmel stemme blank ed ikke a:gter SP.5. Hvilke ansatte skal en rygelov omfatte? Total Skal kun ga3lde for arbejdere 1% - 2% 0 6% - Skal kun gaolde for funktionaerer 0 2% Skal gagide alle 95% 96% 95% 97% 88% 95% 100 /u Ved ikke 3% 1% 3% 2"/0 6% 5% - Undersogelse om rygelovgivning Jobnr. : 8671

20 OMFANG AF RYGELOVGIVNING Side 35 Lodret %beregning SP.4. Hvad skal en rygelov omfatte? otal Offentlige arbeldspladser Private arbejdspladser Mde offentlige og private arbejdspladser ed ikke SP.5. Hvilke ansatte skal en rygelov omfatte? Total Skal kun geelde for arbejdere 1% 0 1% 1% Skal kun gaelde for funktionaerer % Skal gaelde alle 95% 97% 100% 98% 76% Ved ikke 3% 2% - 1% 20% Undersragelse om rygelovgivning Jobnr. : ~v ZoRsfog

21 OMFANG AF RYGELOVGIVNING Side 37 Lodret %beregning K12. Erhverv otal rbejder, ufaglaert Arbejder, ufaglaert (spec. arbejder) rbejder fagtaa rt Lavere funktiona:r/tjenestemand Hejere funktiona;r/tjenestemand Selvstxndig landbruger Selvstaandig detailh./ h6ndvaarksmester Selvstaendig ievrigt Laerling/ elev/ studerende etc. Ude at erhverv (pensionist o.a.) SP.6. Skal en rygelov ogsa omfatte restauranter, fly, tog osv.? Total Ja 62% 63% 57% 63% 71% 47% 59% 75% 43% 57% 59% Nej 29% 31% 32% 30% 23% 49% 31% 25% 51% 37% 24% Ved'Ikke 8% 6% 11% 7% 69'0 4% 9% - 6% 6% 17 /u Undersogelse om rygelovgivning Jobnr. : 8671

22 OMFANG AF RYGELOVGIVNING Side 39 Lodret %-beregnin g K51. Hvis De skulle slemme til at folketingsvalg i morgen, hvilket parti ville De sfi stemme p9? otal Til venstr e for Socialdemokratiet Socialdemokratiet Til hejre for Social - demokratiel Vil ikk e stemme/ stemm e blank ed ikke aegter SP.6. Skal en rygelov ogsi3 omfatte restauranter, fly, tog osv.? Total Ja 62% 67% 62% 61% 63% 63% - Nej 29 /u 29% 26% 321/6 25% 280/6 100% Ved ikke 8% 50/0 13% 6% 11% 10% - Undersegelse om rygelovgivning Juli 1994 (Bus 27 og 28 ) Jobnr. : 8671 g ~ ggo ~~~~~

23 RYGNING Side 41 Lodrel /,beregning Kt. Ken K2. Alder Total Mand Kvinde Total Ar Ar Sr Ar Ar 66 Ar og derover SP.7. Ryger De selv 1 Total Ja 42% 46!u 38% 42 /u 26% % 42% 43% " 37% Nej 58% 54% 629'u 58% 74% 52% 53% 58"/u 57% 63% Ved ikke Undersogelse om rygelovgivning Jobnr. : ~~ gog c) f FI(i

24 RYGNING Side 43 Lodret %-beregning K12. Erhverv otal Gift kvinde uden selverhverv Medhjaelpende aagtetxlle xgter SP.7. Ryger De selv 7 Total Ja 42'/c 11% 24% - Nej 58 /u 89% 76% 100%u Ved ikke Undersragelse om rygelovgivning Jobnr. : ssfog

25 RYGNING Side 45 Lodret %-beregning K46. Geografi Total Hovedstadsomr9det 0erne ievrigt Jylland Ved ikke SP.7. Ryger De selv? Total Ja 42% 47% % 35% Nej 58"!u 53% 57% 62% 65% Ved ikke Undersragelse om rygelovgivning Jobnr. : 8671 PM V\J \l V

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010

Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010 Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 3 Metode til Management Summary Struktur for Management Summary Management Summary starter

Læs mere

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008 Sundhedsforsikringer Undersøgelsen er foretaget blandt 2.264 personer og danner baggrund for denne række af artikler: - Kun 18 % ser det ikke som et problem, at nogle kan springe over andre i køen til

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Sundhed 14. januar 2009. Public 56173

TNS Gallup - Public Tema: Sundhed 14. januar 2009. Public 56173 TNS Gallup - Public Tema: Sundhed 14. januar 2009 Public 56173 Metode Feltperiode: 13.-14. januar 2009 Målgruppe: borgere landet over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt

Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt Fedme påfører samfundet store udgifter, så samfundet har ret til at blande sig i den enkeltes vægt, mener 55 % af danskerne. Tre ud af fire siger også ok

Læs mere

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000 Løbenr. LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv Varebiler på gule plader Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv AUGUST 2007 Indhold Få godt styr på reglerne 4 Har du trukket momsen fra, da du købte varebilen? 5 Bruger du eller

Læs mere

Ansatte i praksissektoren

Ansatte i praksissektoren Ansatte i praksissektoren Udarbejdet af Scharling Research For Danske Fysioterapeuter, Maj 2006 scharling.dk 1 1. Metode Der er indkommet besvarelser i alt. Databehandlingen og afrapporteringen er foretaget

Læs mere

Hvilke af følgende beskrivelser passer bedst på det sted du bor?

Hvilke af følgende beskrivelser passer bedst på det sted du bor? Side Hvilke af følgende beskrivelser passer bedst på det sted du bor? Mand Køn Kvinde - - Alder - - + Et landdistrikt En by med under. indbyggere En by med mellem. og. indbyggere En by med mellem. og.

Læs mere

Din overenskomst dit valg

Din overenskomst dit valg Debatoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Din overenskomst dit valg Hvordan skal fremtidens overenskomster se ud? Hvordan får den enkelte mere at sige? Hvad mener du er vigtigst? Hvad passer bedst til din

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner, 2009, hele stikprøven Overblik over data: Side 1 af 88. år er du. år er du. år er du

Monitorering af danskernes rygevaner, 2009, hele stikprøven Overblik over data: Side 1 af 88. år er du. år er du. år er du Overblik over data: Side 1 af 88 Kvinde Mand 15-19 år 20-29 år 30-39 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år og Abs % Under 15 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15-19 år 395 8 192 8 203 8 395 100 0 0

Læs mere

Online-appendiks til. Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne

Online-appendiks til. Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne Online-appendiks til Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne Jens Olav Dahlgaard, Jonas H. Hansen, Kasper Møller Hansen

Læs mere

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Kun hver tredje dansker tror, at flere penge vil forbedre folkeskolen. 56 % tror på flere faglige krav og mere disciplin. Flertallet er tilfreds med lærerne,

Læs mere

Har I totalt rygeforbud på virksomhedens matrikel (altså såvel indenfor som udenfor)? 76%

Har I totalt rygeforbud på virksomhedens matrikel (altså såvel indenfor som udenfor)? 76% Notat Rygning i erhvervslivet Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Rygning bliver stadig mindre udbredt blandt danskerne, og mange steder er det ikke længere tilladt at ryge. Dansk Erhverv har i juni 2014 undersøgt,

Læs mere

Demokratiløb. Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren. Kuverter. Blyanter og farver. Kort til antal indbyggere

Demokratiløb. Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren. Kuverter. Blyanter og farver. Kort til antal indbyggere Demokratiløb Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren Kuverter Blyanter og farver Kort til antal indbyggere Hale til halefanger Kort hvor der skal indtegnes kommune grænser

Læs mere

Rygepolitik i Socialforvaltningen

Rygepolitik i Socialforvaltningen Socialforvaltningen Rygepolitik i Socialforvaltningen VELKOMMEN TIL EN RØGFRI KOMMUNE I december 2005 vedtog Borgerrepræsentationen en ny rygepolitik for Københavns Kommune. Formålet med politikken var

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Bilag 2: Partnerskabsaftale kontrakt

Bilag 2: Partnerskabsaftale kontrakt Bilag 2: Partnerskabsaftale kontrakt Åben skole kompetencebanken Læringsaktiviteten Fag Klassetrin Kompetenceområde for faget Færdigheds- og vidensmål for faget Varighed Forventningsafstemning (lærer/pædagog/formidlers

Læs mere

Vi kan for tiden glæde os over alle de mange job, der er på det danske arbejdsmarked. Der er lige frem mangel på arbejdskraft i nogle områder.

Vi kan for tiden glæde os over alle de mange job, der er på det danske arbejdsmarked. Der er lige frem mangel på arbejdskraft i nogle områder. PDMWDOHYHG/2VHNUHW U7LQD0 OOHU.ULVWHQVHQ Første maj er en god tradition. Det er her vi gør status, og fejrer de resultater, vi har nået - og de resultater, modige mænd og kvinder nåede før os. Og det er

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

FAQ Helt røgfri arbejdsplads

FAQ Helt røgfri arbejdsplads FAQ Helt røgfri arbejdsplads Få svar på alle spørgsmål om rygeregler Rygereglerne gælder fra den 1.10.2013 Hvordan er rygereglerne i Egedal Kommune? Egedal Kommune er en helt røgfri arbejdsplads. Det betyder,

Læs mere

Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006

Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006 ICPSR 3808 Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006 Virginia Sapiro Comparative Study of Electoral Systems W. Philips Shively Comparative Study of Electoral Systems Denmark: Data Collection Instrument

Læs mere

Rygepolitik i Socialforvaltningen

Rygepolitik i Socialforvaltningen Socialforvaltningen 07-12-2007 Sagsnr. 1101-290336 Rygepolitik i Socialforvaltningen Dokumentnr. 2007-392727 Sagsbehandler Kim Paris VELKOMMEN TIL EN RØGFRI KOMMUNE I december 2005 vedtog Borgerrepræsentationen

Læs mere

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Næsten 100.000 danskere har tegnet en lønsikring som tillæg til dagpengene især vellønnede forsikrer sig. Samtidig mener næsten hver anden, at lønsikringen øger

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Bilag til rapporten Brugernes it-sikkerhed

Bilag til rapporten Brugernes it-sikkerhed Bilag til rapporten Brugernes it-sikkerhed Resultater fra spørgeskemabesvarelserne på interviewmødet i november 2007 23 deltagere besvarede spørgeskemaet, og deres svar er angivet i tabeller ved frekvens

Læs mere

Tale til Folkemødet 2015. 14. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Tale til Folkemødet 2015. 14. juni 2015. (Det talte ord gælder) Tale til Folkemødet 2015 14. juni 2015 (Det talte ord gælder) Det er dejligt at være på Bornholm. Det er femte gang, der er Folkemøde. For fire år siden stod jeg her i Allinge på en lille scene oppe ved

Læs mere

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 For Københavns Forældreorganisation (KFO) Den 4. oktober 2011 Evaluering for KFO 1 Indhold Baggrund Mål side 3

Læs mere