Tabeirapport Osterbro, d. 2. august 1994 Hen-Ry Undersogelse om rygelovgivning Juli 1994 (Bus 27.2 & 28.1) scgg ssf g

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tabeirapport Osterbro, d. 2. august 1994 Hen-Ry Undersogelse om rygelovgivning Juli 1994 (Bus 27.2 & 28.1) scgg ssf g"

Transkript

1 Tabeirapport Osterbro, d. 2. august 1994 Undersogelse om rygelovgivning Juli 1994 (Bus 27.2 & 28.1) scgg ssf g Jobnr. : d8671 Udarbejdet af : Jonna Nielsen Pia Einfeldt Olesen

2 I Undersogelse om rygelovgivning, juli 1994 Indhold Side krydset med SK og sp krydset med SK og sp krydset med SK, sp. 1, 4, 5 og krydset med SK, sp. 2, 5 og krydset med SK og sp krydset med SK krydset med SK UggossfQc"

3 RYG ETOLERAN CE Side I Lodret %beregnfng Ki. Ken K2. Alder Total Mand Kvinde Total Ar Ar Ar r fir 66'ar og derover SP.1. Er der en manglende forstaelse/ hensyntagen mellem rygere og ikke-rygere? Total Ja 58% 50% 66% 58% 54% 55"/0 57% 63% 62% 55% Nej 37!u 45% 30% 37% 39% 43"/u 41% 34% 31% 37 /u Ved ikke 5% 4% 5% 5% 7% 3% 2% 3% 6% 8% Undersogelse om rygelovgivning Jobnr. : 8671 VM V V / i `I V

4 RYGETOLERANCE Side 3 Lodret %-heregning K12. Erhverv otal Gift kvinde uden selverhverv Medhjaelpende aegtefaelle aagter SP.1. Er der en manglende forst9else/ hensyntagen mellem rygere og ikke rygere? Total Ja 58% 62% % Nej 37% 31% 201/u - Ved ikke 5% 7% 40 /6 - Undersegelse om rygelovgivning Jobnr. : 8671 U990MO9

5 1 \ RYGETOLERANCE Side 5 Lodret %-beregning K46. Geografi SP.7. Ryger De selv? Total Hovedstadsomr9det 0eme imvrigt Jylland Ved ikke Total Ja Nej Ved ikke SP.1. Er der en manglende forstaelse/ hensyntagen mellem rygere og ikke-rygere? Total Ja 58% 57'k 58% 59 /n 63'/u 58% 54% 61% 100% Nej 37% 38% 37% 37% 279'0 37% 43% 33% - Ved ikke 5% 5% 5 k 4% 11% 5% 3 /u 6% - Undersragelse om rygelovgivning Jobnr. : 8671 gfggossfog

6 INDFLYDELSE PA RYGNING Side 7 Lodret%-beregning Ki. Ken K2. Alder Total Mand Kvinde Total Ar r Ar & r 66$rog derover SP.2. Hvilke grupper skal have indflydelse pa, om der m9 ryges pd arbejdspladser? Total Politikere via lovgivning 12% 12% 13% 12% 26% 10% 14% 9% 13% 11% Overenskomstparteme via centrale forhandlinger 13% 15% 12% 13% 22% 16% 15% 11% 10% 12% Arbejdsgiveren pa den enkelte arbejdsplads 17% 17% 18% 17% 25% 24% 20% 11% 11% 18% De ansatte pd den enkelte arbejdsplads 38% 41% 35% 38% 38% 42% 52% 35% 38% 23% Arbejdsgiveren og de ansatte i fa :llesskab 70% 70% 70% 70% 64% 79% 75% 78% 61% 60% Rygere ma selv bestemme, hvor de vii ryge 9% 12% 5% 9% 14% 9% 5% 7% 12% 7% Ikke-rygerne mfi selv bestemme, hvor de vil 24% 28% 20% 24% 31% 23%u 29% 25% 22% 18% vasre fri for reg Andet neevnt 2% 2% 3% 2% - 2% 2% 3% 4% 3% Ingenatdisse 1% 1% 1% 1% % 3% Ved ikke 2% 1% 3% 2% 2% % 6% Undersogelse om rygelovgivning Jobnr. : 8671 U t~7a(~a 088 ~%Q~

7 k INDFLYDELSE PA RYGNING Side 9 Lodret %-beregning K12. Erhverv otal Gift kvinde uden selverhverv Medhjastpende aegtefaelle aegter SP.2. Hvilke grupper skal have indflydelse p'd, om der m'a ryges pi; arbejdspladser? Total Politikere via lovgivning 12% 13"/0 - - Overenskomstparterne via centrale forhandlinger Arbejdsgiveren p5 den enkelte arbejdsplads 17% 14% De ansatte pa den enkelte arbejdsplads 38!0 26% 21% - Arbejdsgiveren og de ansatte i faellesskab 70% 66% 56% - Rygere mi selv bestemme, hvor de vil ryge 9% 7% 7% 100% Ikke-rygerne ma selv bestemme, hvor de vil 24% 19 /a 22% - vaare fri for rog Andet na;vnt 2% 2% 7% Ingen at disse 1% Ved ikke 2% - 8% - Undersogelse om rygelovgivning Jobnr. : 8671 ffga ~ ss ~'(~G ~

8 INDFLYDELSE PARYGNING Side 11 Lodret %-beregning K46. Geografi SP.7. Ryger De selv? Total HovedstadsomrAdet 0erne ievrigt Jylland Ved ikke Total Ja Nej Ved ikke SP.2. Hvilke grupper skal have indflydelse pd, om der md ryges pi; arbejdspladser? Total _ Politikere via lovgivning 12% 15% 11% 12% 9% 12% 6% 17% - Overenskomstparterne via centrale forhandlinger 139'0 12% 16% 13% 16% 13% 12% 15% - Arbejdsgiveren p'a den enkelte arbejdsplads 17% 14% 19% 18% 16% 17% 13% 21% - De ansatte pd den enkelte arbejdsplads 38% 43% 33% 39% 28% 38% 41% 36% Arbejdsgiveren og de ansatte i tael6esskab 70% 63% 73% 72% 56% 70% 71% 69% - Rygere ma setv bestemme, hvor de vil ryge 9%a 13% 7% 8% - 9% 13% 5% - Ikke-rygeme ma selv bestemme, hvor de vil 24% 31% 20% 23% 39% 24% 24% 24% - vaere fri for reg Andet n2evnt 2% 3% 1% 3% - 2%u 3% 2% 100% Ingen af disse 1% 2% 0 1% - 1% 1% 1% - Ved ikke 2% 1% 2% 2% 16% 2% 1% 2% - Undersragelse om rygelovgivning Jobnr. : 8671 ~iv MS s7~al~,+

9 .. RYGELOVGIVNING Side 13 Lodret /rberegning K1. Ken K2. Alder Total Mand Kvinde Total r Ar Ar Ar r 66 i3r og derover SP.3. Mener De, at en s9dan Iov..... Total Skat sikre bade rygerne og ikke-rygernes' 71% 71% 70% 71% 77% 82% 68% 74% 68% ' S8 /u rettigheder Alene skal sikre rygernes rettigheder 1% 1% 0 1% - - 1% - 1% 1% Alene skal sikre ikke-rygemes rettigheder 22% 22% 22% 22% 18% 17% 25% 22% 23% 26 /a Ved ikke 7% 6% 7% 7% 5% 1% 7% 4% 8% 15% Undersogelse om rygelovgivning Jobnr. : ~L F0 ~ SP Q Z

10 RYGELOVGIVNING Side 15 Lodret %-beregning K12. Erhverv otal Gift kvinde uden selverhverv Medhjaslpende --gletaelle aagter SP.3. Mener De, at en sfidan lov.... Total Skal sikre bdde rygerne og ikke-rygernes 71% 67% 40% - rettigheder Alene skal sikre rygernes rettigheder 1% - 7% - Alene skal sikre ikke-rygernes rettigheder 22'/0 24% 11% - Ved ikke 7% 9"/0 41% 100% Undersragelse om rygelovgivning Jobnr.: ~ ~ gossfog

11 RYGELOVGIVNING Side 17 Lodret %beregning K46. Geografi SP.7. Ryger De setv? Total Hovedstadsomr2det 0erne ievrigt Jylland Ved ikke Total Ja Nej Ved ikke SP.3. Mener De, at en sadan lov..... Total Skal sikre b'jde rygerne og ikke-rygernes 71% 69% 70% 72% 57% 71% 78% 65% rettigheder Alene skal sikre rygerries rettigheder 1% 0 0 1% - 1% 1% - - Alene skal sikre ikke-rygernes rettigheder 22% 25% 23% 19% 19% 22% 16% 2ix"ti, 100% Ved ikke 7% 6% 7% 7% 24% 7% 5% 8% - Undersogelse om rygelovgivning Jobnr. : 8671 Mo ta ossfog

12 RYGELOVGIVNING Side 19 Lodret %betegning SP.4. Hvad skat en rygelov omfatte 7 otal Offentlige arbeidspladser Private arbejdspladser BAde offentlige og private arbejdspladser ed ikke SP.3. Mener De, at en sadan lov..... Total Skal sikre bdde rygerne og ikke-rygernes 71% 73% 18% 71% 64% rettigheder Alene skal sikre rygernes rettigheder 1% 0-1% 1% Alene skal sikre ikke-rygernes rettigheder Jo 821/6 23% 10% Ved ikke 7% 4% - 5% 25% Undersogelse om rygelovgivning Jobnr. : 8671 Vf/a.7l.+RJU sfo tf

13 RYGELOVGIVNING Side 21 Lodret %-beregning SP.6. Skal en rygelov ogs'j omfatte restauranter, fly, tog osv.? Total Ja Nej Ved ikke SP.3. Mener De, at en sddan lov..... Total Skal sikre bi;de rygerne og ikke-rygernes 71% 71% 71% 66% rettigheder Alene skal sikre rygernes rettigheder 1% 0 1% - Alene skal sikre ikke-rygernes rettigheder 22% 23% 23% 13% Ved ikke 7% 6% 6% 21% Undersogelse om rygelovgivning Jobnr. : p 4 ~+ oplsfoz

14 OMFANG AF RYGELOVGIVNING Side 23 Lodret %beregning K12. Erhverv otal rbejder, ufagla;rt Arbejder, ufaglaert (spec. arbejder) rbejder faglag rt Lavere funktionaar/tjenestemand Hojere funktionaer/ijenestemand Selvstaandig landbruger Selvsta3ndig detailh./ handvaerksmester Selvstaandig iovrigt Laarling/ elev/ studerende etc. Udo at erhverv (pensionist o.a.) SP.4. Hvad skal en rygelov omfatte? Total Offentlige arbejdspladser 20% 17% 329' 18% 16% 31% 11% 23% 27% 28% 20% Private arbejdspladser 0-2% % B6de offentlige og private arbejdsptadser 69% 66% 54'/ 70% 79% 57% 65% 60% 59% 67% 68% Ved ikke 11% 17% 11% 13% 5% % - 15% 5% 12% Understagel"se om rygelovgivning Jobnr. : 8671 T C4zgossfog

15 OMFANG AF RYGELOVGIVNING Side 25 Lodret %-beregning K51. Hvis De skulle stemme til et folketingsvaig i morgen, hvilket parti ville De sa stemme pfi? otal TiI venstre for Socialdemokratiet Socialdemokratiet Til hojre for Socialdemokratiet Vil ikke stemme/ stemme blank ed ikke a~gter SP.4. Hvad skal en rygelov omfatte? Total Offentlige arbejdspladser 20% 15% 16% 25% 18% 17% 100% Private arbejdspladser 0-0 1% 1% - - B5de offentlige og private arbejdspladser 69% 76% 76% 65% 73 Yo Ved ikke 11% 9% 8% 10% 99'0 16% - Undersragelse om rygelovgivning Jobnr. : 8671 ~~~ 9ossfog

16 OMFANG AF RYGELOVGIVNING Side 29 Lodret %beregning SP.6. Skal en rygelov ogsd omfatte restauranter, fly, tog osv.? Total Ja Nej Ved ikke SP.4. Hvad skal en rygelov omfatte? Total Offentlige arbejdspladser 20% 16% 28% 23% Private arbejdspiadser We offentlige og private arbejdspladser 69'/0 78% 56% 51% Ved ikke 119'0 6% 16% 26% Undersragelse om rygelovgivning Jobnr. : 8671

17 OMFANG AF RYGELOVGIVNING Side 27 Lodret %beregning SP.2. Hvilke grupper skal have indflydelse pa, om der m3 ryges pa arbejdspladser? Overens- Ikke-rygerne komsl- Arbejds- De ansatte Rygere ma ma selv parterne via giveren pa pa den Arbejds- selv bestemme, centrate den enkelte enkelte giveren og bestemme, hvor de vil Politikere via forhand- arbejds- arbejds- de ansatte i hvor de vil va;re fri for Ingen at Total lovgivning linger piads plads faellesskab ryge reg Andet nasvnt disse Ved ikke SP.4. Hvad skal en rygelov omfatte? Total Offentlige arbejdspladser 20% 20% 22'/0 16% 20% 21% % 23% 303'0 6% Private arbejdspladser % 1% 0 1% 0 6% - BAde offentlige og private arbejdspladser 69% 79% 76% 80% 72% 69% 59% 74% 39% 41% 55% Ved ikke 11% 1% 2% 2% 7% 9% 17% 8% 32% 29% 39% Undersragelse om rygelovgivning Jobnr. : 8671 C c 4 Ls 9 cs sfoz

18 OMFANG AF RYGELOVGIVNING Side 31 Lodret %beregning K12. Erhverv otal rbejder, ufaglaart Arbejder, ufagla:rt (spec. arbejder) rbejder fagla:rt Lavere funktionxr/tjenestemand Hejere funktionaer/tjenestemand Selvsta3ndig landbruger Selvstaendig detailh./ handvaerksmester Selvsta3ndig iovrigt Laerling/ ejev/ studerende etc. Ude at erhverv (pensionist o.a.) SP.5. Hvilke ansatte skal en rygelov omfatte? Total Skal kun gaelde for arbejdere 1% 2% % - - 2% - Skal kun gaelde for funktiona ;rer 0 3% Skal gaelde alle 95% 91% 100 /u 96% 99% 89% 90% 1000/u 96% 95% 95% Ved ikke 3% 3%u - 4% 0 11 "/e 4% - 4% 3'/c 4% Undersragelse om rygelovgivning Jobnr. : 8671

19 OMFANG AF RYGELOVGIVNING Sicje 33 Lodret %-beregning K51. Hvis De skulle stemme tii et folketingsvalg i morgen, hvilket parti ville De sa stemme pa? otal Til venstre for Socialdemokratiet Socialdemokratiet Til hajre for Socialdemokratiet Vil ikke stemmel stemme blank ed ikke a:gter SP.5. Hvilke ansatte skal en rygelov omfatte? Total Skal kun ga3lde for arbejdere 1% - 2% 0 6% - Skal kun gaolde for funktionaerer 0 2% Skal gagide alle 95% 96% 95% 97% 88% 95% 100 /u Ved ikke 3% 1% 3% 2"/0 6% 5% - Undersogelse om rygelovgivning Jobnr. : 8671

20 OMFANG AF RYGELOVGIVNING Side 35 Lodret %beregning SP.4. Hvad skal en rygelov omfatte? otal Offentlige arbeldspladser Private arbejdspladser Mde offentlige og private arbejdspladser ed ikke SP.5. Hvilke ansatte skal en rygelov omfatte? Total Skal kun geelde for arbejdere 1% 0 1% 1% Skal kun gaelde for funktionaerer % Skal gaelde alle 95% 97% 100% 98% 76% Ved ikke 3% 2% - 1% 20% Undersragelse om rygelovgivning Jobnr. : ~v ZoRsfog

21 OMFANG AF RYGELOVGIVNING Side 37 Lodret %beregning K12. Erhverv otal rbejder, ufaglaert Arbejder, ufaglaert (spec. arbejder) rbejder fagtaa rt Lavere funktiona:r/tjenestemand Hejere funktiona;r/tjenestemand Selvstxndig landbruger Selvstaandig detailh./ h6ndvaarksmester Selvstaendig ievrigt Laerling/ elev/ studerende etc. Ude at erhverv (pensionist o.a.) SP.6. Skal en rygelov ogsa omfatte restauranter, fly, tog osv.? Total Ja 62% 63% 57% 63% 71% 47% 59% 75% 43% 57% 59% Nej 29% 31% 32% 30% 23% 49% 31% 25% 51% 37% 24% Ved'Ikke 8% 6% 11% 7% 69'0 4% 9% - 6% 6% 17 /u Undersogelse om rygelovgivning Jobnr. : 8671

22 OMFANG AF RYGELOVGIVNING Side 39 Lodret %-beregnin g K51. Hvis De skulle slemme til at folketingsvalg i morgen, hvilket parti ville De sfi stemme p9? otal Til venstr e for Socialdemokratiet Socialdemokratiet Til hejre for Social - demokratiel Vil ikk e stemme/ stemm e blank ed ikke aegter SP.6. Skal en rygelov ogsi3 omfatte restauranter, fly, tog osv.? Total Ja 62% 67% 62% 61% 63% 63% - Nej 29 /u 29% 26% 321/6 25% 280/6 100% Ved ikke 8% 50/0 13% 6% 11% 10% - Undersegelse om rygelovgivning Juli 1994 (Bus 27 og 28 ) Jobnr. : 8671 g ~ ggo ~~~~~

23 RYGNING Side 41 Lodrel /,beregning Kt. Ken K2. Alder Total Mand Kvinde Total Ar Ar Sr Ar Ar 66 Ar og derover SP.7. Ryger De selv 1 Total Ja 42% 46!u 38% 42 /u 26% % 42% 43% " 37% Nej 58% 54% 629'u 58% 74% 52% 53% 58"/u 57% 63% Ved ikke Undersogelse om rygelovgivning Jobnr. : ~~ gog c) f FI(i

24 RYGNING Side 43 Lodret %-beregning K12. Erhverv otal Gift kvinde uden selverhverv Medhjaelpende aagtetxlle xgter SP.7. Ryger De selv 7 Total Ja 42'/c 11% 24% - Nej 58 /u 89% 76% 100%u Ved ikke Undersragelse om rygelovgivning Jobnr. : ssfog

25 RYGNING Side 45 Lodret %-beregning K46. Geografi Total Hovedstadsomr9det 0erne ievrigt Jylland Ved ikke SP.7. Ryger De selv? Total Ja 42% 47% % 35% Nej 58"!u 53% 57% 62% 65% Ved ikke Undersragelse om rygelovgivning Jobnr. : 8671 PM V\J \l V

Kendskab til Smiley-ordningen

Kendskab til Smiley-ordningen Kendskab til Smiley-ordningen Side 1 K.1. Køn K.2. Alder K.46. Geografi Mand Kvinde 15-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 år eller derover Hovedstadsområdet Øerne i øvrigt Århus Amt Jylland i øvrigt Sp.1.

Læs mere

The Nielsen Company. Kendskab til Smiley-ordningen Absolutte tal/lodret %-beregning. Fødevarestyrelsen. Effektmåling af smiley-ordningen

The Nielsen Company. Kendskab til Smiley-ordningen Absolutte tal/lodret %-beregning. Fødevarestyrelsen. Effektmåling af smiley-ordningen Sp.1 I hvilken grad kender du smiley-ordningen, dvs. fødevarekontrollens rapporter med små ansigter som smiler eller er sure? Kender godt (4) Kender lidt til (3) Hørt om, men kender næsten intet til (2)

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti

Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti Vælgerne er tre gange så positive over for besparelser, hvis de tror, forslaget kommer fra det parti, de selv stemmer på. Det viser svar

Læs mere

EU stemmehensigt og holdning til FN-mandat

EU stemmehensigt og holdning til FN-mandat EU stemmehensigt og holdning til FN-mandat Prepared for Prepared by Job Number Date Ny Agenda Synovate Denmark 15180 Oktober, 2007 Indhold Metode Spørgeskema Tabeller Metode Metode Spørgeskema Tabeller

Læs mere

Uge 23, mandag 01. jun 2015

Uge 23, mandag 01. jun 2015 Side 1 07:00 Valgkanal morgen Program ind Vi skal stemme d. 18. juni, og DR2 følger folketingsvalget live hele dagen - hele vejen frem til valget. 0-012-15-3401-0 (rettelse foretaget 29/05/2015 14:50)

Læs mere

ACNielsen A/S. Kendskab til smiley-ordningen Lodret %-beregning. Fødevarestyrelsen. Effektmåling af smiley-ordningen. Online - uge 44 og 45, 2007

ACNielsen A/S. Kendskab til smiley-ordningen Lodret %-beregning. Fødevarestyrelsen. Effektmåling af smiley-ordningen. Online - uge 44 og 45, 2007 Sp1. I hvilken grad kender du smiley-ordningen, dvs. fødevarekontrollens rapporter med små ansigter som smiler eller er sure? De hænger fremme i butikker, restauranter, kantiner og andre steder hvor man

Læs mere

Er du...? Mand ,0% Kvinde ,0% Total ,0% Alder

Er du...? Mand ,0% Kvinde ,0% Total ,0% Alder Er du...? Mand 2172 48,0% Kvinde 2351 52,0% Alder 15-19 år 351 7,8% 20-29 år 631 14,0% 30-39 år 760 16,8% 40-49 år 816 18,0% 50-59 år 725 16,0% 60-69 år 782 17,3% 70+ 458 10,1% Region Hovedstaden 1343

Læs mere

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Op mod hver anden dansker flere kvinder end mænd - mener, at børnefamilier skal have ret til at gå på deltid, mens de har børn under seks år. På spørgsmålet

Læs mere

Lukningen af Thomas B. Thriges gade

Lukningen af Thomas B. Thriges gade Side 1 af 5 Lukningen af Thomas B. Thriges gade I denne meningsmåling vil vi undersøge odenseanernes holdning til lukningen af Thomas B. Thriges gade og omdannelsen af Odense centrum. Undersøgelsen er

Læs mere

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken 43 procent af de vælgere, der ved seneste valg stemte borgerligt, mener, at blå blok trænger til at komme i opposition. Det fremgår af en meningsmåling, som

Læs mere

Partinavn Antal stemmer Kønsfordeling Antal stemmer Kvinde 533 Grand Total 667 Mand 126 Grand Total 659 Stemmefordeling

Partinavn Antal stemmer Kønsfordeling Antal stemmer Kvinde 533 Grand Total 667 Mand 126 Grand Total 659 Stemmefordeling Partinavn Antal stemmer Kønsfordeling Antal stemmer Blank Stemme 93 Kvinde 533 ENHEDSL 71 Blank Stemme 77 SF 107 ENHEDSL 50 SOC.DEM 199 SF 88 RAD.V 41 SOC.DEM 161 3 RAD.V 32 LIB.ALL 19 KONS 7 KRIST.DEM

Læs mere

Danskerne kræver bogligt stærke børn

Danskerne kræver bogligt stærke børn Danskerne kræver bogligt stærke børn Hver anden dansker kræver at folkeskolen stiller større krav til eleverne i de boglige fag som dansk, matematik og sprog, mens kreativitet og fantasi er mindst vigtigt.

Læs mere

TNS Gallup December 2007

TNS Gallup December 2007 Køn MAND 0 - KVINDE 1275 100,0% Alder 15-19 år 120 9,4% 20-29 år 115 9,0% 30-39 år 242 19,0% 40-49 år 222 17,4% 50-59 år 205 16,1% 60-69 år 177 13,9% 70+ år 193 15,2% Region Hovedstaden 372 29,1% Sjælland

Læs mere

TNS Gallup December 2007

TNS Gallup December 2007 Køn MAND 1230 100,0% KVINDE 0 - Alder 15-19 år 126 10,3% 20-29 år 140 11,4% 30-39 år 223 18,1% 40-49 år 229 18,6% 50-59 år 206 16,7% 60-69 år 172 14,0% 70+ år 134 10,9% Region Hovedstaden 388 31,6% Sjælland

Læs mere

TNS Gallup December 2007

TNS Gallup December 2007 Køn MAND 1230 49,1% KVINDE 1275 50,9% Alder 15-19 år 246 9,8% 20-29 år 255 10,2% 30-39 år 465 18,6% 40-49 år 451 18,0% 50-59 år 411 16,4% 60-69 år 349 13,9% 70+ år 328 13,1% Region Hovedstaden 760 30,3%

Læs mere

Faktaboks. Antal respondenter: 991. Dataindsamlingsperiode: 21.11.2014 til 03.12.2014

Faktaboks. Antal respondenter: 991. Dataindsamlingsperiode: 21.11.2014 til 03.12.2014 Faktaboks Stikprøve: Udtrukket blandt medlemmer af DK-Panelet i alderen 18 år+ Stikprøven er udtrukket tilfældig stratificeret på køn, alder og geografi (region), så den afspejler befolkningssammensætningen

Læs mere

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater To ud af tre vælgere mener, at dobbeltmandater gør det stort set umuligt at passe det politiske arbejde ordentligt, mens kun hver sjette ser det som en styrke.

Læs mere

Yougovs Danmarkspanel

Yougovs Danmarkspanel Yougovs anmarkspanel en stribe artikler tager danskerne stilling til aktuelle politiske emner anskerne vil skaffe flere hænder på arbejdsmarkedet ved lavere skat, flere indvandrere i job og lavere sygefravær.

Læs mere

Danske chefer ansætter venner og familie

Danske chefer ansætter venner og familie Danske chefer ansætter venner og familie Nepotisme trives på danske arbejdspladser hver ottende har oplevet at en chef ansatte en ven eller familiemedlem og hver femte har set en kollega gøre det samme.

Læs mere

Source: http://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/zgkx0093

Source: http://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/zgkx0093 Source: http://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/zgkx93 FORORD Et godt arbejdsmilje betyder alverden. For den enkelte, for virksomhederne og for samfundet Der er i dag ingen tvivl om, at

Læs mere

Index Danmark/Gallup

Index Danmark/Gallup Index Danmark/Gallup DAGENS MEDICIN Interviewperiode: 1. halvår 2010 Projektnr.: 21018 Kunde: A/S Rapporteringsmåned: Christian IX's Gade September 2010 1006 Kbh K Denne rapport må ikke offentliggøres

Læs mere

Dansk Folkeparti står foran en krise

Dansk Folkeparti står foran en krise Dansk Folkeparti står foran en krise To ud af tre vælgere - og over halvdelen af Venstres vælgere - ønsker mindre til Dansk Folkeparti. Kun inden for ældreplitik vurderer flertallet at DF har positiv.

Læs mere

Socialistisk Folkeparti. Danskerne og efterlønnen

Socialistisk Folkeparti. Danskerne og efterlønnen Socialistisk Folkeparti Danskerne og efterlønnen Rapport - Epinion A/S 30 March 2006 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...5 2 Baggrund...6 2.1 Indledning...6 3 Overordnede resultater...7 4 Baggrundsanalyser...8

Læs mere

Danskerne stoler ikke på eliten

Danskerne stoler ikke på eliten Danskerne stoler ikke på eliten Næsten 60 % af danskerne tror at korruptionen er størst i blandt politikere, direktører i det private og embedsmænd i det offentlige. ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Sundhed 14. januar 2009. Public 56173

TNS Gallup - Public Tema: Sundhed 14. januar 2009. Public 56173 TNS Gallup - Public Tema: Sundhed 14. januar 2009 Public 56173 Metode Feltperiode: 13.-14. januar 2009 Målgruppe: borgere landet over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk.

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk. Infotekst 1: De første handler om dit nærmiljø og dit netværk. 1. Hvilken slags bolig bor du i? Lejet lejlighed Rækkehus, kædehus, villa, parcelhus, landbrugsejendom Ejerlejlighed Andelslejlighed Lejet

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Profil af De Radikale FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public

TNS Gallup - Public Tema: Profil af De Radikale FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public TNS Gallup - Public Tema: Profil af De Radikale FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007 Public Metode Feltperiode: 25-29. oktober 2007 Målgruppe: Alle vælgere landet over på 18 år og derover Metode: Kombination

Læs mere

Lars Løkke kan halvere Venstre

Lars Løkke kan halvere Venstre Lars Løkke kan halvere Venstre Kun hver fjerde vælger forventer, at Anders Fogh Rasmussen står i spidsen for Venstre ved næste Folketingsvalg. Hvis kronprins Lars Løkke Rasmussen overtager, vil kun hver

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007 Public Socialdemokraterne og De Radikale er netop blevet enige om, at alle asylansøgere også de afviste skal have mulighed

Læs mere

Danskerne elsker rygelov

Danskerne elsker rygelov Danskerne elsker rygelov 8 ud af 10 lønmodtagere bakker op om rygeloven. Og blandt de lønmodtagere, som ryger på arbejdet, bakker næsten to ud af tre op om de mere restriktive regler, selv om flere end

Læs mere

Notat 16. august 2017 J-nr.: / Stort set hele befolkningen har kendskab til eller i det mindste hørt om håndværkerfradraget.

Notat 16. august 2017 J-nr.: / Stort set hele befolkningen har kendskab til eller i det mindste hørt om håndværkerfradraget. Notat 16. august 2017 J-nr.: 87093 / 2417288 Stort set hele befolkningen har kendskab til eller i det mindste hørt om håndværkerfradraget. 35 procent af de adspurgte har anvendt fradraget tidligere. Håndværkerfradraget

Læs mere

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Kun hver tredje dansker tror, at flere penge vil forbedre folkeskolen. 56 % tror på flere faglige krav og mere disciplin. Flertallet er tilfreds med lærerne,

Læs mere

Del 4.1: Bilag til Cameo-analyse

Del 4.1: Bilag til Cameo-analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 4.1: Bilag til Cameo-analyse -Geo-demografisk husstandsklassifikation 1A Karrierefamilie - meget velhavende familier i større

Læs mere

Ni ud af ti danskere er dybt bekymrede for Islamisk Stat

Ni ud af ti danskere er dybt bekymrede for Islamisk Stat Ni ud af ti danskere er dybt bekymrede for Islamisk Stat Islamisk Stats fremfærd i Irak er den katastrofe/konflikt danskerne anser for at være mest alvorlig. Herefter følger ebolas udbredelse i Afrika

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Færre vil give en hånd til Afrika

Færre vil give en hånd til Afrika Færre vil give en hånd til Afrika Næsten hver tredje synes Danmark giver for meget i ulandsbistand i 2005 var det kun hver sjette. Skepsissen skyldes mistillid til støttens virkning og hensynet til den

Læs mere

Borgerlige vælgere vilde med Obama

Borgerlige vælgere vilde med Obama Borgerlige vælgere vilde med Obama Kun hver 4. danske vælger mener valget mellem Obama og McCain er uden betydning for Danmark og langt de fleste også borgerlige ville stemme på Obama. Kun 6 % synes Bush

Læs mere

Danskerne ønsker valg om sundhed

Danskerne ønsker valg om sundhed Danskerne ønsker valg om sundhed Sundhedsvæsenet er det vigtigste tema for vælgerne, når de skal stemme ved det kommende folketingsvalg. Derefter følger skattepolitik og beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitik.

Læs mere

Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt

Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt Arbejdsgivere må blande sig i ansattes overvægt Fedme påfører samfundet store udgifter, så samfundet har ret til at blande sig i den enkeltes vægt, mener 55 % af danskerne. Tre ud af fire siger også ok

Læs mere

SF er vælgernes reservehold

SF er vælgernes reservehold SF er vælgernes reservehold Hvis vælgerne skulle på et andet parti end deres foretrukne, ville flest 14 procent - vælge SF. Alle SF s potentielle r kommer fra partier i rød blok (R, S og EL). 12 procent

Læs mere

De rigeste flygter fra den offentlige velfærd

De rigeste flygter fra den offentlige velfærd De rigeste flygter fra den offentlige velfærd Danskere som tjener over 50.000 om måneden fravælger i stigende grad offentlige tilbud som skoler og hospitaler til fordel for private. Samtidig svinder deres

Læs mere

Fordomme mod efterlønnere lever

Fordomme mod efterlønnere lever Fordomme mod efterlønnere lever Befolkningens syn på hvor nedslidte efterlønnere er, afhænger af deres holdning til efterlønnen. Således tror kun 2 % af de som stemmer på K, R eller Liberal Alliance at

Læs mere

IKKE-RYGERE. Unge i Grønland der ikke ryger 100% 80% 60% 2006 2010 20% 40% 0% 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år

IKKE-RYGERE. Unge i Grønland der ikke ryger 100% 80% 60% 2006 2010 20% 40% 0% 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år IKKE-RYGERE 100% Unge i Grønland der ikke ryger 80% 60% 40% 2006 2010 20% 0% 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år Kilde: HBSC Greenland undersøgelsen 2010 RYGERE 100% Unge i Grønland, der har prøvet at

Læs mere

Renoveringsmilliard spildt

Renoveringsmilliard spildt Renoveringsmilliard spildt Halvdelen af renoveringspuljens 1,5 mia. kr. skaber ikke job. Boligejerne, hvoraf flertallet er velstillet, ville alligevel have gjort og betalt arbejdet. Puljen skabte 1.500

Læs mere

JOBINDSATSEN? VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013. anerkendt og imødekommet, som enhver

JOBINDSATSEN? VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013. anerkendt og imødekommet, som enhver HVORDANOPLEVERDELEDIGE JOBINDSATSEN? - ENINDSIGTILØNTILSKUD,JOBROTATIONOG VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER2013 Detvarengodmådeatkommeudogfå skabtetnetværk.ligeledesblevjeg anerkendtogimødekommet,somenhver andenlærerpåskolen.såstorrostilskolen.

Læs mere

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008 Sundhedsforsikringer Undersøgelsen er foretaget blandt 2.264 personer og danner baggrund for denne række af artikler: - Kun 18 % ser det ikke som et problem, at nogle kan springe over andre i køen til

Læs mere

Vælgerne: Løkke leder dårligt

Vælgerne: Løkke leder dårligt Vælgerne: Løkke leder dårligt Villy Søvndal og Pia Kjærsgaard gør det ifølge vælgerne godt som partiledere, mens Lars Løkke Rasmussen og især Lene Espersen vurderes som dårlige partiledere. Vælgerne udpeger

Læs mere

Online-appendiks til. Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne

Online-appendiks til. Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne Online-appendiks til Hvordan påvirkes vælgerne af meningsmålinger? Effekten af meningsmålinger på danskernes stemmeadfærd og sympati for partierne Jens Olav Dahlgaard, Jonas H. Hansen, Kasper Møller Hansen

Læs mere

Danskerne må give op før pensionsalderen

Danskerne må give op før pensionsalderen Danskerne må give op før pensionsalderen De fleste under 45 år regner ikke med at kunne arbejde så længe, som det bliver nødvendigt, hvis efterlønnen afskaffes. Det viser undersøgelse foretaget for Ugebrevet

Læs mere

Om at være borger i Danmark

Om at være borger i Danmark + 0 IP. nr.: Int. nr.: Om at være borger i Danmark Us. 5708 November - December 2004 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede dig om at udfylde alle spørgsmål og aflevere

Læs mere

Danskerne tror ikke på Løkke som statsminister

Danskerne tror ikke på Løkke som statsminister Danskerne tror ikke på Løkke som statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) er storfavorit til at vinde næste valg. 42 procent af vælgerne - og hver femte VKO vælger - tror mest på Thorning, mens kun 29

Læs mere

9.1 I en klasse blev alle elevernes højde målt. Det gav følgende resultater:

9.1 I en klasse blev alle elevernes højde målt. Det gav følgende resultater: 9. 9.1 I en klasse blev alle elevernes højde målt. Det gav følgende resultater: 1,70 1,56 1,61 1,75 1,69 1,70 1,84 1,72 1,79 1,67 1,63 1,69 1,83 1,73 1,52 1,61 1,86 1,64 1,72 1,81 Find mindsteværdi, størsteværdi,

Læs mere

Morten Messerschmidt deler

Morten Messerschmidt deler Morten Messerschmidt deler Dansk Folkeartis sidskandidat deler vandene blandt vælgerne mens hver anden med en erhvervsuddannelse bedømmer ham ositivt eller meget ositivt gælder det samme kun hver fjerde

Læs mere

Myter om efterløn holder ikke

Myter om efterløn holder ikke Myter om efterløn holder ikke Kun hver femte efterlønner angiver at være helt frisk, mens hver anden føler sig nedslidt. Halvdelen vil dog kunne passe et deltidsjob eller mere og et flertal af efterlønnerne

Læs mere

DR Kommunalvalg 2005

DR Kommunalvalg 2005 DR Kommunalvalg Århus, Odense, Vejle og København 13. november Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 1.1 Indledning...3 2 Politiske r... 4 2.1 København...4 2.2 Århus...5 2.3 Odense...6 2.4 Vejle...7

Læs mere

Alle Kvinde Mand år år år år

Alle Kvinde Mand år år år år Overblik over data: Side 1 af 88 Kvinde Mand 15-19 år 20-29 år 30-39 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år og Abs % Under 15 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15-19 år 395 8 192 8 203 8 395 100 0 0

Læs mere

Danskerne elsker Obama

Danskerne elsker Obama Danskerne elsker Obama Danskernes forventer meget af USA s nyvalgte præsident Barack Obama. To ud af tre forventer at han vil gøre verden fredeligere, forbedre forholdet mellem Europa og USA og mellem

Læs mere

ZA5883. Flash Eurobarometer 364 (Electoral Rights) Country Questionnaire Denmark

ZA5883. Flash Eurobarometer 364 (Electoral Rights) Country Questionnaire Denmark ZA88 Flash Eurobarometer 6 (Electoral Rights) Country Questionnaire Denmark EB FLASH 6 - Electoral Rights - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens køn

Læs mere

Skilsmisse og privatøkonomi august 2014. Penge- og Pensionspanelet

Skilsmisse og privatøkonomi august 2014. Penge- og Pensionspanelet Skilsmisse og privatøkonomi august 2014 Penge- og Pensionspanelet Statistisk usikkerhed ved forskellige stikprøvestørrelser 31-10-2014 Tabellen nedenfor viser beregninger for, hvilke fejlmarginer (statistiske

Læs mere

De kan benytte følgende skala til Deres besvarelse. INTV: Vis kort 1 (13599). [13599Sp1B] Info1 Sp.1. - fortsat. 4. Lidt mindre tid [4]

De kan benytte følgende skala til Deres besvarelse. INTV: Vis kort 1 (13599). [13599Sp1B] Info1 Sp.1. - fortsat. 4. Lidt mindre tid [4] [13599Sp1A] Sp.1. Lad os antage, at De kunne ændre den måde, De bruger Deres tid på, således at De kunne bruge mere tid på nogle ting og mindre tid på andre. Hvilke af de aktiviteter, som jeg nu vil læse

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: København 29. september 2008. Public

TNS Gallup - Public Tema: København 29. september 2008. Public TNS Gallup - Public Tema: København 29. september 2008 Public Metode Feltperiode: 24.-29. september 2008 Målgruppe: Borgere i Københavns kommune over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews)

Læs mere

DANSKERNES HOLDNING TIL SVINEINFLUENZA

DANSKERNES HOLDNING TIL SVINEINFLUENZA DR 11. aug 2009 12026 RESULTATER DANSKERNES HOLDNING TIL SVINEINFLUENZA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 3. Frekvenstabel 5 4. Krydstabullering med partivalg 8 5. Krydstabullering

Læs mere

Vælgerne er langt fra farveblinde

Vælgerne er langt fra farveblinde Vælgerne er langt fra farveblinde 8 ud af 10 vælgere mener, det gør en forskel, hvem som har regeringsmagten. Regeringens farve er især afgørende for skatter og den økonomiske politik. ANALYSE-BUREAU I

Læs mere

Region Midtjylland. Rygepolitik i Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 17

Region Midtjylland. Rygepolitik i Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 17 Region Midtjylland Rygepolitik i Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 17 Forslag til Rygepolitik for Region Midtjylland Folketinget har den 29. maj vedtaget en lov

Læs mere

Papirløst samlevende 2014. Penge- og Pensionspanelet Marts 2014

Papirløst samlevende 2014. Penge- og Pensionspanelet Marts 2014 Papirløst samlevende 2014 Penge- og Pensionspanelet Marts 2014 Statistisk usikkerhed ved forskellige stikprøvestørrelser 25-04-2014 Tabellen nedenfor viser beregninger for, hvilke fejlmarginer (statistiske

Læs mere

Venstre taber slaget om ghettoer

Venstre taber slaget om ghettoer Venstre taber slaget om ghettoer Kun 12 procent af vælgerne peger på Venstre som bedst til at løse problemerne i landets ghettoer. Størst tiltro til Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. Målingen er

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

Efterlønsudspil skubber svingvælgerne væk

Efterlønsudspil skubber svingvælgerne væk Efterlønsudspil skubber svingvælgerne væk Svingvælgerne begyndte at hælde til efterlønsbevarende er, da statsministeren i sin nytårstale lancerede en afskaffelse af efterlønnen, viser en Analyse Danmark-måling

Læs mere

599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

599 n Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge

Læs mere

I morgen stemmer Danmark

I morgen stemmer Danmark I morgen stemmer Danmark Hvem må stemme? og hvordan stemmer man? Side 1 af 9 Lektion 1: Hvem kan stemme? Opgave 1 Instruktion: Match synonymerne Ord og udtryk fra teksten 1. valgkort 2. afstemningsdagen

Læs mere

Bilag 1 X X X. Spørgeskema

Bilag 1 X X X. Spørgeskema Bilag 1 Spørgeskema En sociologisk undersøgelse som handler om balancegangen mellem danske lønmodtageres arbejdsog familieliv, og der vil derfor blive spurgt ind til både erhvervsrelateret oplevelser og

Læs mere

Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte

Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte Af forskningschef Geert Laier Christensen Direkte telefon 61330562 5. marts 2010 Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte En spørgeskemaundersøgelse, gennemført

Læs mere

ANALYSEBUREAUET OGTAL ANALYSEBUREAUET OGTAL EU-OPSTILLING UNDERSØGELSE AF EU-OPSTILLING FOR ENHEDSLISTEN

ANALYSEBUREAUET OGTAL ANALYSEBUREAUET OGTAL EU-OPSTILLING UNDERSØGELSE AF EU-OPSTILLING FOR ENHEDSLISTEN ANALYSEBUREAUET OGTAL ANALYSEBUREAUET OGTAL EU-OPSTILLING UNDERSØGELSE AF EU-OPSTILLING FOR ENHEDSLISTEN EU-OPSTILLING 2013 EU opstilling 2013 Undersøgelse af EU opstilling for Enhedslisten Udarbejde af:

Læs mere

Mrs. 11 procent ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 18/2009 DATO: 18.05.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Mrs. 11 procent ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 18/2009 DATO: 18.05.2009 LINK TIL ARTIKEL I Mrs. 11 procent Effekten af Lene Espersen som formand for de konservative er begrænset udenfor V og K s egen vælgerskare. Og her er opbakningen til hende som eventuel ny statsminister halveret på 3 måneder.

Læs mere

Krise skaber modstand mod frihandel

Krise skaber modstand mod frihandel Krise skaber modstand mod frihandel 42 % ønsker at regeringen beskytter danske virksomheder mod konkurrence fra udlandet og 58 % går ind for statslån til danske virksomheder. Som forbrugere har det betydning

Læs mere

TNS Gallup - Public. Den kommende regering Hvem vil lege med hvem? Public

TNS Gallup - Public. Den kommende regering Hvem vil lege med hvem? Public TNS Gallup - Public Den kommende regering Hvem vil lege med hvem? Public Metode Tema: 1-2. november 2007 Målgruppe: Alle vælgere landet over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Offentligt ansatte vil dele milliarderne

Offentligt ansatte vil dele milliarderne Offentligt ansatte vil dele milliarderne Et flertal af danskerne også privat ansatte - bakker op om, at staten skal afsætte en særlig pulje penge til offentligt ansatte. Puljen skal dog gå til alle faggrupper

Læs mere

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Vi taler dansk 1'

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Vi taler dansk 1' Arbejdsmarkedsøvelser til September 2014 Side 1 Præsentation At præsentere / tage imod en ny kollega Dialog 1 Dialog 2 A: Det er Mike. Han er ny her. A: Hej, jeg er ny her. Jeg hedder Ivan. B: Hej, velkommen

Læs mere

Tekniske specifikationer: De oprindelige spørgsmålsnumre skal med i rapporteringen (SPSS inkl. Vægte)

Tekniske specifikationer: De oprindelige spørgsmålsnumre skal med i rapporteringen (SPSS inkl. Vægte) Danskernes tryghed Endeligt skema DK2004-283 X:\Kunder og Job\Kunder\Advice Analyse\Ordrer\DK2004-283\Dk2004-283\Endeligt skema.doc Last printed: 06-12-2004 10:44 Tekniske specifikationer: De oprindelige

Læs mere

Danskerne er mere korrupte end vi tror

Danskerne er mere korrupte end vi tror Danskerne er mere korrupte end vi tror Korruption og embedsmisbrug i Danmark mere udbredt end hidtil antaget - hver ottende har oplevet bestikkelse på arbejdspladsen og hver femte har set en kollega misbruge

Læs mere

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874 TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og velfærd generelt. 22. 31. oktober 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 22. 31. oktober 2010 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

ACNielsen A/S. Holdning til offentliggørelse Lodret %-beregning. Fødevarestyrelsen. Telefon ad hoc - uge 43 og 44, 2007

ACNielsen A/S. Holdning til offentliggørelse Lodret %-beregning. Fødevarestyrelsen. Telefon ad hoc - uge 43 og 44, 2007 Holdning til offentliggørelse Lodret %-beregning Side 1 Sp1. Hvad synes du om, at kontrolrapporterne med smiley er de seneste par år har skullet offentliggøres, så forbrugerne kan se, hvor gode virksomhederne

Læs mere

Røgfri Klasse Inspirationsmateriale til undervisningen

Røgfri Klasse Inspirationsmateriale til undervisningen Røgfri Klasse 2015 Inspirationsmateriale til undervisningen 100% Unge i Grønland der ikke ryger 80% 60% 40% 20% 2006 2010 2014 0% 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år Ikke-rygere 2 Kilde: HBSC Greenland

Læs mere

Ligestilling ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 3.3.2008, 10.3.2008 LINK TIL ARTIKEL I

Ligestilling ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 3.3.2008, 10.3.2008 LINK TIL ARTIKEL I Ligestilling Ifølge et stort flertal af danskerne har arbejdsmarkedets parter det største ansvar for at skabe ligestilling mellem kønnene. Herefter følge den enkelte kvinde, familien, politikerne og den

Læs mere

Gallup om Socialdemokraterne

Gallup om Socialdemokraterne Feltperiode: Den 20.-22. marts 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.035 personer Stikprøven er vejet

Læs mere

RYGELOVEN OG PASSIV RØG

RYGELOVEN OG PASSIV RØG 26 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 3: RYGELOVEN OG PASSIV RØG for og imod regler for rygning www.op-i-røg.dk 27 Kapitel 3: Hvad siger rygeloven Flere og flere steder bliver det

Læs mere

The Nielsen Company. Arbejdstimer pr. uge Absolutte tal/lodret %-beregning. Microsoft. Behovsanalyse blandt PC brugere. Online Uge 45-46 2008

The Nielsen Company. Arbejdstimer pr. uge Absolutte tal/lodret %-beregning. Microsoft. Behovsanalyse blandt PC brugere. Online Uge 45-46 2008 Sp.01 Hvor mange timer arbejder du ca. om ugen? Mindre end 25 timer Ca. 25 timer Mere end 25 timer Arbejder ikke fx. orlov, barsel, pensioneret m.m. Arbejdstimer pr. uge Absolutte tal/lodret %-beregning

Læs mere

Meningsmåling i Bornholm Kommune Marts Gennemført af Jysk Analyse Kontakt: Cand.merc. Jørgen Haller Telefon :

Meningsmåling i Bornholm Kommune Marts Gennemført af Jysk Analyse Kontakt: Cand.merc. Jørgen Haller Telefon : Meningsmåling i Bornholm Kommune Marts 2012 Gennemført af Jysk Analyse Kontakt: Cand.merc. Jørgen Haller haller@jyskanalyse.dk Telefon : 9811 4090 1. Undersøgelsens gennemførelse Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Tættere på stueren end nogensinde

Tættere på stueren end nogensinde Tættere på stueren end nogensinde Hver femte vælger, som stemte på V eller K ved seneste valg, mener nu, at Dansk Folkeparti (DF) skal have ministerposter. Kristian Thulesen Dahl er favorit og slår Pia

Læs mere

Hanne, Dan og Sofie - hvem

Hanne, Dan og Sofie - hvem Hanne, Dan og Sofie hvem? Tidligere MF ere løber med al omtalen forud for valget til EU-parlamentet. Således kender kun hver tredje topkandidaten fra S Dan Jørgensen. Bedst kendt er Bendt Bendtsen (K),

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

Blå blok er mest til mænd

Blå blok er mest til mænd Blå blok er mest til mænd rne flygter fra blå blok. Siden sidste valg i 2007 er den kvindelige vælgerandel hos de borgerlige partier svundet fra 42 til 38 procent, viser undersøgelse foretaget af Analyse

Læs mere

Gallup om København KV13. Gallup om København. TNS Oktober 2013 59520

Gallup om København KV13. Gallup om København. TNS Oktober 2013 59520 KV13 Growth summary Konklusioner: ved ikke hvad de vil stemme på, hvis der var kommunalvalg i morgen - 2 af borgerne i Københavns Kommune vil stemme på Socialdemokratiet, 2 ville stemme på Enhedslisten

Læs mere

Krydstabeller Thorning, side 1/23

Krydstabeller Thorning, side 1/23 Krydstabeller, 25. 27. juni 2012 MEGAFON/TV 2 Nyhederne/Politiken Thorning, 1.030 respondenter 04. Regeringen med Helle 03. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo

Læs mere

Radius Kommunikation // November Troværdighedsundersøgelsen 2016

Radius Kommunikation // November Troværdighedsundersøgelsen 2016 Radius Kommunikation // November 2016 Troværdighedsundersøgelsen 2016 1 Indholdsfortegnelse TROVÆRDIGHEDSUNDERSØGELSEN 2016...1 AFSNIT 1: OM TROVÆRDIGHEDSUNDERSØGELSEN...3 AFSNIT 2: FAGGRUPPERNES TROVÆRDIGHED...4

Læs mere

Utilfredshed med jobcentre har bidt sig fast

Utilfredshed med jobcentre har bidt sig fast Utilfredshed med jobcentre har bidt sig fast Tre ud af fire ledige oplever ikke, at jobcentrene hjælper dem med at finde job. Op mod halvdelen af de ledige kalder indsatsen dårlig eller meget dårlig, mens

Læs mere