lsd den 25. lysergsyreafledning, bliver første gang syntetiseret i 1938 i Sandoz-laboratorierne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "lsd den 25. lysergsyreafledning, bliver første gang syntetiseret i 1938 i Sandoz-laboratorierne"

Transkript

1 syre lsd En rejse gennem laboratorier, psykiatrien,mind control og hippiebevægelsen. Får stoffet en renæssance? AF BJARKE SKÆRLUND RISAGER Det hallucinogene stof LSD s videnskabelige og kulturelle betydning er en sammenflettet historie, hvori indgår såvel terapeutisk medicinsk brug, eksperimentel udforskning og rekreativt brug, samt interaktionen mellem disse anvendelsesmåder gennem tiden fra stoffets opfindelse i 1938 og frem til i dag. Hofmanns syntetisering LSD, der er en forkortelse for Lysergsyre Diethylamid, er et semisyntetisk stof, der syntetiseres fra meldrøjens alkaloider, en kornsvamp, der typisk gror på rug. Det tilhører den kategori af psykoaktive stoffer, der benævnes psykedelika, hallucinogener, bevidsthedsudvidende stoffer etc. LSD eller LSD-25, som det også betegnes med henvisning til, at det Den tidlige psykiatriske forskning Hofmann bliver hurtigt klar over, at LSD har mulige psykiatriske potentialer, og Sandoz begynder at sælge LSD under det kommercielle navn Delysid. I slutningen af 1940 erne kommer der for alvor gang i udforskningen af disse potentialer. I starten opereres der med en hypotese om, at LSD er et såkaldt psykotomimetisk stof, dvs. et stof, der imiterer en psykotisk tilstand, hvorfor Saner den 25. lysergsyreafledning, bliver første gang syntetiseret i 1938 i Sandoz-laboratorierne af den schweiziske kemiker Albert Hofmann under et forskningsprojekt, der undersøger meldrøjens medicinske anvendelsesmuligheder. LSD viser ingen ekstraordinære positive resultater i dyretest, og inden stoffets psykedeliske egenskaber kendes, indstilles forskningen. Fem år senere syntetiserer Hofmann endnu engang stoffet efter at have haft, hvad han i bogen LSD - My Problem Child betegner som en underlig forudanelse. 1 Utilsigtet optager han en lille mængde LSD gennem huden under arbejdet. I BBC-dokumentarfilmen LSD The Beyond Within forklarer Hofmann, at han efter syntesens afslutning befinder sig i en meget mærkelig psykisk tilstand; en form for drømmeverden fremtræder for ham. Tre dage efter denne episode, den 19. april 1943, indtager Hofmann intentionelt 250 mikrogram LSD, hvilket han tror er en mild dosis. 2 En dosis i denne størrelsesorden er faktisk op til 10 gange så stor som det, der kan betegnes som en mild dosis. 3 På sin cykel på vej hjem fra laboratoriet kort tid efter starter verdens første LSD-trip, hvorfor dagen senere er blevet refereret til som Bicycle Day. 4 32

2 doz opfordrer psykiatere til selv at tage stoffet for at opnå en subjektiv forståelse af deres patienters mentale tilstande. I forlængelse heraf udvikles hypoteser om, at LSD kan have positive effekter i psykiatrisk behandling. 5 Man forestiller sig, at stoffet kan fungere som en nøgle til den ubevidste del af det menneskelige sind. Således er formålet med at give det til psykiatriske patienter at frigøre de undertrykte minder og mentale konflikter, som psykoanalysen ser som årsagen til mentale lidelser. 6 LSD bliver i slutningen af 50 erne også brugt i behandlingen af alkoholikere 7 af blandt andre Humphry Osmond (psykiateren, der fandt på ordet psychedelic). Endvidere forskes der i LSD som smertestillende middel til blandt andre cancerpatienter angiveligt med succes. 8 Således synes der i det hallucinogene stofs unge år at stå en verden af medicinske muligheder åben. Mind control og rekreativt brug Uden for de psykiatriske hospitalers mure begynder andre, at interessere sig for LSD s potentialer. I 50 erne og 60 erne undersøger CIA under projekt MKULTRA i al hemmelighed forskellige stoffers egnethed til mind control. LSD vurderes som havende størst potentiale. Forfatteren til The CIA and the Cult of Intelligence, John Marks, påpeger, at LSD er et potentielt instrument til hedsserum benytter sig af lignende metoder, der er i åbenlys modstrid med Nürnberg-erklæringen 12. Ud over de etiske problematikker, der senere fører til flere erstatningssager, har de mange forskellige forsøg det til fælles, at de konkluderer, at LSD er for uforudsigeligt i sin virkning til at være anvendeligt som et middel til mind control. 13 Organisationerne bag projekt MKULTRA holder i disse år også et vågent øje med den videre psykiatriske forskning i LSD s potentialer. Eksempelvis er der interesse for det arbejde med stoffet, der foregår i Danmark på Frederiksberg Hospital. I Alex Frank Larsens bog De sprængte sind Hemmelige forsøg med LSD beskrives, hvordan især denne danske institution i 1960 erne under ledelse af overlæge Einar Geert- Jørgensen udfører behandlinger på flere hundrede sindslidende personer, i en form der snarere end behandling kan karakteriseres som forsøg (hvilket medgives af Geert- Jørgensen selv). Behandlingerne er ud fra et psykiatrisk-videnskabeligt synspunkt dybt problematiske. Blandt andet på grund af, at den psykoaktive påvirkning ikke ledsages af terapi, hvilket ellers understreges som absolut påkrævet af udenlandske lægekollegaer inden for området. Desuden foregår forsøgene på en måde, der ud fra et videnskabsetisk perspektiv er dybt kritisabelt. De implicerede patienter er i vid udstrækning uvidende om eller ligefrem misinformeret om karakteren af behandlingsformen og de forbundne risici, ligesom der i flere tilfælde kan stilles spørgsmålstegn ved, om eksperimenterne foregår med patienternes frivillige samtykke. Igen ignoreres Nürnberg-erklæringen. Flere af de danske forsøgspersoner begår efterfølgende selvmord, mens andre må kæmpe med livsvarige psykiske mén. I 1986 vedtager Folketinget en særlov, der giver 154 overlevende patienter erstatning og tilbud om efat opnå kontrol, hvilket er essensen af efterretningsvirksomhed 9. Hvor psykiatrien kan siges at benytte LSD i behandlinger for at give patienterne kontrol over deres eget liv, ønsker CIA at benytte stoffet til at tage kontrol over andre menneskers liv. I et MKULTRA-dokument fra 1955 udspecificeres projektets mål i 17 punkter. Eksempelvis vil man finde: substanser, der vil fremme ulogisk tænkning og impulsivitet i en sådan grad, at modtageren af disse vil blive offentligt miskrediteret og et: stof, som vil forårsage mental forvirring af en sådan type, at et individ, der er under dets indflydelse, vil finde det svært at opretholde en opdigtet forklaring under afhøring 10. Marks uddyber, at CIA også ønsker at vide, hvordan udenlandske diplomater og statsledere vil reagere, hvis de eksempelvis får LSD, umiddelbart inden de skal holde en tale 11. Med henblik på disse mål er det for CIA i mange af forsøgene altafgørende, at forsøgspersonerne er uvidende om, at de har indtaget LSD, og at de i det hele taget er uforberedte på den oplevelse, der venter dem. Også det amerikanske militær udfører eksperimenter med det bevidsthedsudvidende stof med henblik på at finde et middel, der kan gøre fjenden ukampdygtig, ligesom den britiske efterretningstjeneste, MI6, i jagten på et sand- Stof 14 33

3 terbehandling. 14 Psykedeliske stoffers rekreative potentiale uden for hospitalerne vækker op igennem 1950 erne også interesse hos psykiaterene og blandt intellektuelle som den britiske forfatter Aldous Huxley. Humphy Osmond giver i 1953 Huxley meskalin, og det er oplevelsen med dette stof, han skildrer i bogen, The Doors of Perception. I 1958 udtaler Huxley i et tv-interview, at indtagelse af psykedeliske stoffer vil være godt for alle, der føler sig sikre på hvad, der er hvad for at erkende, at den verden, de har konstrueret, langt fra er den eneste verden. 15 Det er dog først i 60 erne, at idéen om at sprede LSD og andre psykedeliske stoffer til masserne for alvor begynder at blomstre, og stofferne bliver populære hos den oprørske ungdom. Forfatteren Ken Kesey mener, at den amerikanske regerings mange forsøg med LSD, der involverer omkring amerikanere, 16 herunder Kesey selv, som en bivirkning vækker befolkningens interesse for stoffet. Han bemærker, at det paradoksalt nok er CIA, der får USA turned on. 17 Finansieret af overskuddet fra Keseys succesroman Gøgereden fra 1962 køber han med vennerne i The Merry Prankster en brugt skolebus, som de maler i alskens psykedeliske mønstre og motiver og døber Further. I 1964 kører de tværs igennem USA og introducerer endnu flere amerikanere til det i deres øjne vidunderlige bevidsthedsudvidende stof. 18 Samtidigt udforsker den tidligere Harvard-professor i psykologi, Timothy Leary, der er blevet fyret fra universitetet efter at have uddelt psykedeliske stoffer til studerende, sammen med en gruppe tilhængere hallucinogenernes psykoterapeutiske og ikke mindst spirituelle potentialer i en stor villa i landsbyen Millbrooke i staten New York. Vores mål er, som alle nystartede religiøse gruppers mål, at forandre det amerikanske samfund. [ ] Det amerikanske folk er fuldstændigt optaget af materiel besiddelse, af magt, af krigsførelse Det er en galeanstalt herovre. Og det er vores mål at løfte det amerikanske folks spirituelle niveau. Vi vil prøve at frembringe en religiøs renæssance og en spirituel revolution, udtaler han i en videooptagelse. 19 For Leary og hans ligesindede i The League for Spiritual Discovery 20 er LSD det hellige middel til at turn on, tune in, drop out og gennemføre den spirituelle revolution, der skal omvælte den borgerlige galeanstalt kaldet USA, som de ikke kan identificere sig med. Denne subversive idé er selvsagt ikke populær i det mere etablerede USA, og Leary bliver senere af Richard Nixon betragtet som det amerikanske samfunds fjende nummer ét. 21 Også i Danmark vinder LSD indpas som rekreativt middel blandt en politisk bevidst ungdom. Ifølge Ebbe Reich, der i august 1967 skriver en leder i tidsskriftet Politisk Revy om psykedeliske stoffer, er der på dette tidspunkt et firecifret antal danske LSD-brugere. Kort tid efter arrangerer Politisk Revy og Ebbe Reich, hvad de kalder det første officielle LSD-trip i Danmark i Dyrehaven. Med Reich som ædru observatør tager flere unge mennesker deres første LSD-trip i de grønne omgivelser - det psykedeliske stof er endnu lovligt her. Idéen om at sprede det potente stof til masserne findes også på Politisk Revys redaktion, der proklamerer, at et hjørne af den efterfølgende udgave af tidsskriftet er imprægneret med LSD. Det er kun en joke, men dette stunt udløser ikke desto mindre en politianmeldelse. Koblingen mellem det bevidsthedsudvidende stof og politisk handlen er heller ikke en idé, som den amerikanske ungdom har monopol på, om end ambitionerne i Danmark ikke helt når de samme højder som hos Leary og hans tilhængere. Således skriver Ebbe Reich i samme udgave af Politisk Revy, at et psykedelisk drop out kan være en lige så eller mere bevidst handling end en arbejdsnedlæggelse i protest mod en skurvogn uden træk og slip. 22 Illegitimisering og paranoia Mens mange mennesker i den vestlige verden op igennem 50 erne og 60 erne stifter bekendtskab med LSD, enten igennem CIA og andre statslige organisationers ovenfor beskrevne forsøg eller gennem disses ideologiske modpol, hippiebevægelsen, ser Albert Hofmann og hans kollegaer bekymret til fra Sandoz-laboratorierne i Schweiz, der på daværende tidspunkt er den 34

4 eneste legale leverandør af stoffet. Hofmann er imod efterretningstjenesternes uetiske forsøg. Han påpeger, at det er en kriminel handling at give mennesker LSD uden deres vidende, ligesom han heller ikke billiger hippiebevægelsens - i hans øjne - lemfældige omgang med den potente substans. Da Timothy Leary i 1963 bestiller intet mindre end 100 gram LSD fra Sandoz, anbefaler Hofmann virksomheden at afvise ordren, hvilket de gør. I 1965 stopper Sandoz produktionen af LSD, men på dette tidspunkt produceres stoffet allerede i illegale laboratorier i USA. 23 I slutningen af 60 erne tager den offentlige modstand mod LSD til. I offentligheden sættes der fokus på de negative aspekter af LSDrusen såsom bad trips bestående af panikanfald og paranoia og efterfølgende risiko for flashbacks. Omkring en million unge amerikanere har på dette tidspunkt prøvet stoffet, der frem til 1966 har været legalt, men nu har præsident Lyndon B. Johnson fået nok: Tiden er En psykedelisk renæssance? Fra 1990 erne og frem har LSD og andre psykedeliske stoffer oplevet en rekreativ renæssance ikke mindst grundet en interesse i visse elektroniske musikmiljøer for disse stoffers bevidsthedsudvidende potentialer. Der er dog her tale om et subkulturelt fænomen, og stoffernes popularitet har ikke nået tilnærmelsesvis samme højder som i 60 ernes modkultur, der var identitetsdannende for en hel generation af unge mennesker. Forskningen i psykedeliske stoffers terapeutiske potentialer synes ligeledes at stå over for en renæssance med organisationer som den amerikanske MAPS (Multidisciplinay Association for Psychedelic Studies), der dog må operere inden for rammerne af den strenge lovgivning. Organisationen, der blev stiftet i 1986, har som sit førstnævnte mål at behandle lidelser, som den konventionelle medicin kun i begrænkommet til at stoppe salget af slaveri til ungdommen! 24 I 1967 forbydes LSD i USA, og i 1970 kommer det i selskab med de farligste stoffer på USA s Schedule I. Stoffer på denne liste har per definition blandt andet et højt misbrugspotentiale og ingen accepteret medicinsk anvendelse. I 1971 vælger FN på baggrund af Psykotropkonventionen at anbefale dets medlemslande at forbyde LSD og andre hallucinogener, og denne konvention tilsluttes af blandt andre Danmark, der placerer stoffet på listen over de farligste rusmidler, den såkaldte Liste A, sammen med heroin, kokain m.m., hvilket vil sige, at hallucinogenet LSD ikke må forefindes i landet - end ikke til medicinsk eller videnskabelig brug. 25 Op igennem 1970 erne og 80 erne falder forbruget af LSD støt i den vestlige verdens befolkning. Der er som nævnt et øget fokus på stoffets negative aspekter. Stoffet er nu forbudt, og hippieæraen rinder lige så stille ud. Med LSD og andre psykedeliske stoffers placering på Schedule I er der samtidig lagt låg på den videnskabelige udforskning og anvendelse og af stoffet. Stof 14 35

5 BJARKE SKÆRLUND RISAGER IDÉHISTORIESTUDERENDE AARHUS UNIVERSITET set omfang kan lindre såsom posttraumatisk stresslidelse (PTSD), smerter, stofafhængighed, angst og depression forbundet med endof-life-problemer ved at udvikle psykedeliske stoffer og marihuana til receptmedicin. 26 Eksempelvis får Dr. Peter Gasser i december 2007 med støtte fra MAPS de endelige tilladelser fra de schweiziske myndigheder til - som den første i 35 år - at gennemføre et studie af LSD s terapeutiske potentiale. Med projektet, der efter planen er færdigt i efteråret 2010, ønsker Gasser at klarlægge det psykedeliske stofs muligheder for at afhjælpe den angst, som cancerpatienter og lignende måtte opleve i forbindelse med deres livstruende sygdom. Et andet igangværende forskningsprojekt støttet af MAPS, omhandler LSD s og psilocybins smertestillende egenskaber hos patienter, der lider af klyngehovedpine. 27 LSD ens fader, den 102 år gamle Albert Hofmann, døde tirsdag den 29. april MAPS formand Rick Doblin var sammen med Hofmann på hans fødselsdag tidligere på året. Han virkede Jeg ved det ikke fredfuld på en eller anden måde; tryg ved at lade den næste generation fortsætte i hans ånd. Og han udtrykte, hvor taknemmelig han var for, at vi havde fået mulighed for at genstarte LSD-forskningen at hans problembarn var blevet et vidunderbarn, fortæller Doblin. 28 Videnskab og misbrug Målet med ovenstående gennemgang har været at illustrere sammenfletningen af LSD s terapeutiske, videnskabelige og rekreative historie. Denne sammenfletning er let at få øje på fra den tidlige psykiatriske forskning i 1940 erne over den intellektuelle og spirituelle psykedeliske fascination i 50 erne frem til starten af 70 erne, hvor illegitimiseringen satte en (midlertidig?) stopper for videnskabelig såvel som rekreativ brug af stoffet. Historien rejser flere interessante problemstillinger om samspillet mellem videnskab, teknologi og kultur. Som det er tilfældet med de fleste kemiske innovationer, er der også et misbrugspotentiale forbundet med psykedeliske stoffer som LSD. Som i så mange andre tilfælde svarer samfundet med et forbud. Ud over de åbenlyse kontrol- og håndhævelsesproblemer i at ville bekæmpe misbrug med et forbud (hvad enten der tales om efterretningstjenesters eller privatpersoners), giver historien om LSD anledning til refleksion over, om man bør lade misbrug i den (mod)kulturelle sfære begrænse de videnskabelige muligheder for at udvikle samme stoffers terapeutiske potentialer. LITTERATUR ACHRE (Avisory Committee on Human Radiation Experiments): Chapter 3: Supreme Court Dissents Invoke the Nuremberg Code: CIA and DOD Human Subjects Research Scandals i ACHRE Report, fra URL = kortlink. dk/59sm Carey, B.: A Psychedelic Problem Child Comes Full Circle, fra URL = kortlink.dk/59sk (8. Oktober) DEA (U.S. Drug Enforcement Administration): LSD, fra URL = usdoj.gov/dea/concern/lsd.html Erowid: LSD Dosage, fra URL = kortlink.dk/59sp (8. oktober) Evans, R.: MI6 Pays out over Secret LSD Mind Control Tests : i The Guardian, den 24. februar, fra URL = guardian.co.uk/uk/2006/ feb/24/military.past FN (Forenede Nationer): Convention on Psychotropic Substances, fra URL = unodc.org/pdf/ convention_1971_en.pdf Frood, A.: Dropping Acid May Help Headaches, 13. September, fra URL = nature.com//news/2006/060911/full/ news html Hofmann, A.: LSD: My Problem Child, fra URL = maps.org/books/mpc Larsen, A.F.: De sprængte sind. Hemmelige forsøg med LSD. Informations Forlag. København Larsen, A.F.: Punktum for lsd-opgør, Information. Her brugt fra infomedia.dk Kast, E.: Attenuation of Anticipation: A Therapeutic Use of Lysergic Acid Diethylamide: i Psychiat. Quart., 41, pp , fra URL = kortlink.dk/59sq Martinov, N.: Ungdomsoprøret i Danmark Et portræt af årene, der rystede musikken, billedkunsten, teatret, litteraturen, filmen og familien. Aschehoug. København MAPS (Multidisciplinary Association for Psychedelic Research) : Mission Statement and Purpose, fra URL = maps.org/mission.html (8. oktober). 2009a. MAPS (Multidisciplinary Association for Psychedelic Research): LSD and Psilocybin Research, fra URL = maps.org/research/cluster/psilo-lsd/ (8. oktober). 2009b. Michaelis, B.T.: LSD-guruen døde i går: i Politiken, Kultur og Debat, side 8, den 1. juni, her brugt fra infomedia.dk Moreno, J.D.: Lessons Learned: A Half-Century of Experimenting on Humans - U.S. Army Experiments : i Humanist, September, vol. 59, nr.5, fra URL = kortlink.dk/59sb Movin, L.: Nekrolog: Den sidste Prankster: i Information, 1. sektion, side 6, den 16. november, her brugt fra infomedia.dk Nichols, D.: Hypothesis on Albert Hofmann s Famous 1943 Bicycle Day. Foredrag holdt på konferencen Mindstates IV den 24. maj, fra URL = kortlink.dk/59s Stevens, J.: Storming Heaven: LSD & The American Dream, fra URL = erowid.org/library/ books_online/storming_heaven.pdf Sundhedsstyrelsen: Lovgivning, fra URL = kortlink.dk/59se Tanne, J.H.: Obituary: Osmond Humphry, den 20. marts, fra URL = kortlink.dk/59s United States Senate: Senate Hearing on MKUL- TRA, fra URL = arts.rpi.edu/~pellr/lansberry/ mkultra.pdf Whitby, M.: LSD The Beyond Within. Part I: The Rise of LSD, BBC. 1986a. Whitby, M.: LSD The Beyond Within. Part II: The Fall of LSD, BBC. 1986b. NOTE-HENVISNINGER referencer til litteraturlisten 1 Hofmann 1979: kap. 1 2 Whitby 1986a 3 Erowid Nichols Hofmann 1979: kap. 4 6 Whitby 1986a 7 Tanne Kast Whitby 1986a 10 United States Senate 1977: Whitby 1986a 12 ibid.; Moreno 1999; ACHRE Evans Larsen Whitby 1986a 16 Moreno Whitby 1986a 18 ibid.; Movin Whitby 1986b 20 Stevens 1988: 9 21 Michaelis Martinov 2000: Whitby 1986a; Hofmann 1979: kap Whitby 1986a 25 DEA 2006; FN 1971; Sundhedsstyrelsen MAPS 2009a 27 MAPS 2009b; Frood, Carey

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Link til artiklen: http://www.medicaljane.com/2014/06/13/chronic-pain-and-the-theraputic-benefitsof-medical-cannabis/ Hvad er kroniske smerter?..

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0369 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0369 Bilag 4 Offentligt 2012 KOM (2012) 0369 Bilag 4 Offentligt Sundhedsudvalget En gennemgang af akutforsøg i Danmark uden samtykke fra patienten fra 2006 til 2013 med et forslag, der skal sikre individets ret til frit valg

Læs mere

Indblik: 70 år med LSD

Indblik: 70 år med LSD Indblik: 70 år med LSD Mennesker på lsd har oplevet deres egen fødsel. Andre deres død. Mennesker på lsd har været ét med et kalejdoskopisk univers i en enorm lykkerus. Eller været suget ind i et uendeligt

Læs mere

Kan man godt tage stoffer jævnligt uden at være narkoman? Ja, mener de unge, rekreative stofbrugere, der bruger stoffer i weekenderne.

Kan man godt tage stoffer jævnligt uden at være narkoman? Ja, mener de unge, rekreative stofbrugere, der bruger stoffer i weekenderne. STOF nr. 4, 2004 Rekreativt brug Rekreativt stofbrug Kan man godt tage stoffer jævnligt uden at være narkoman? Ja, mener de unge, rekreative stofbrugere, der bruger stoffer i weekenderne. AF JOHANNE KORSDAL

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Domænerne og den systemiske teori

Domænerne og den systemiske teori Domænerne og den systemiske teori Upubliceret artikel af Kit Sanne Nielsen og Sune Bjørn Larsen Juli 2005 I denne artikel vil vi gøre et forsøg på at gennemgå teorien om domænerne og den systemiske teoris

Læs mere

En overlevendes beretninger

En overlevendes beretninger En overlevendes beretninger Forord til Kirsten Kallesøe: "Lige om lidt " af Finn Skårderud 1 Kirsten Kallesøe har været med i krigen. Og hun har skrevet rapport derfra. Det er denne bog. Det er ikke krigen

Læs mere

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt.

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt. Unge og narko Generel info I de sidste 40 år har der været en del fokus på problemerne omkring hash. Mange kurser og konferencer har været afholdt, mange ord er blevet sagt og meget skrevet de sidste ord

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere Beslutningsforslag nr. B 52 Folketinget 2009-10 Fremsat den 12. november 2009 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Jonas Dahl (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Børn%og%unge%af%anden%etnisk%herkomst%topper%listen%over%unge% pilleslugere.%pilleindtaget%skyldes%ofte%andet%end%smerter.%%% %! En ny lov

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Mindfulness Meditation & Opmærksomhed

Mindfulness Meditation & Opmærksomhed Mindfulness Meditation & Opmærksomhed DELTAGERINFORMATION Projektets originaltitel: Mindfulness and Attention (MIA) Har du lyst til at deltage i en videnskabeligt forskningsprojekt? Projektets formål og

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det

Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det? DK 2013 Mænds mentale sundhed fordi: Mange mænd med psykiske problemer får ikke behandling for det Kun halvdelen af de mænd, der har depression, er

Læs mere

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Baggrund WHO forudser, at psykisk sygdom de kommende år vil rykke op på andenpladsen over de meste belastende sygdomme både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

Kunstterapi i psykiatrisk behandling med særlig fokus på skizofreni

Kunstterapi i psykiatrisk behandling med særlig fokus på skizofreni Kunstterapi i psykiatrisk behandling med særlig fokus på skizofreni Hanne Stubbe Teglbjærg Center for Psykiatrisk Forskning Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Århus Universitet Disponering Hvad er kunstterapi?

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV NARRATIV MISBRUGSBEHANDLING PÅ GRANHØJEN Hvem kan vi behandle? BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV Mennesker, som har en psykiatrisk lidelse, har ofte også et misbrug af euforiserende stoffer. Ofte bruges misbruget

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

Redigeret af Vibeke Asmussen Frank og Helle Vibeke Dahl Aarhus Universitetsforlag KRIMINALITET OG ILLEGALE RUSMIDLER

Redigeret af Vibeke Asmussen Frank og Helle Vibeke Dahl Aarhus Universitetsforlag KRIMINALITET OG ILLEGALE RUSMIDLER Redigeret af Vibeke Asmussen Frank og Helle Vibeke Dahl Aarhus Universitetsforlag KRIMINALITET OG ILLEGALE RUSMIDLER Kriminalitet og illegale rusmidler Kriminalitet og illegale rusmidler Redigeret af

Læs mere

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS STOF nr. 4, 2004 Misbrugsprofil NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS Misbrugsprofilen blandt de nytilkomne i behandlingssystemet er under drastisk forandring. Hvilke konsekvenser skal det

Læs mere

Sygeplejerskemanual. Individuelle støttende samtaler med psykoedukation. Opdateret maj 2015

Sygeplejerskemanual. Individuelle støttende samtaler med psykoedukation. Opdateret maj 2015 Sygeplejerskemanual Individuelle støttende samtaler med psykoedukation Opdateret maj 2015 Udarbejdet af: Charlotte Mohr og Marianne Østerskov Sygeplejersker ved Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri

Læs mere

Forskning skal debatteres ikke formidles

Forskning skal debatteres ikke formidles Forskning skal debatteres ikke formidles Af Maja Horst Indlæg ved videnskabsjournalisternes forårskonference om forskningsformidling, Københavns Universitet, d. 18. maj 2004. Der er ingen tvivl om at forskningsformidling

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDLEDNING Bogen Anonyme Alkoholikere, almindelig kendt som Store Bog, er basisteksten for fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA). Den blev udgivet i 1939 med det formål at vise andre alkoholikere nøjagtigt,

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger Coaching - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger At coache er en færdighed som at cykle. Når først du har fået det lært, er det meget let og det vil kunne gøre det uden at tænke over det.

Læs mere

CANNABISBRUG OG MISBRUG. Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk

CANNABISBRUG OG MISBRUG. Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk CANNABISBRUG OG MISBRUG Ph.d. i samfundsvidenskab, kandidat i pædagogisk sociologi Mette Kronbæk HVAD SKAL JEG TALE OM DEN NÆSTE TIME? Et sociologisk studie af voksne mennesker, som ryger cannabis eller

Læs mere

Fiskeolie: Er dine penge spildt?

Fiskeolie: Er dine penge spildt? Fiskeolie: Er dine penge spildt? Omega3-tilskud siges at hjælpe på alt muligt - fra hjerte til hjerne. Men ny forskning rejser tvivl om effekten på hjertet. Se her hvilke. Af Torben Bagge og Trine Steengaard

Læs mere

Information om skizofreni Til patienter og pårørende

Information om skizofreni Til patienter og pårørende 1 2 Information om skizofreni Til patienter og pårørende Hvad er skizofreni? Skizofreni er en psykisk sygdom, der påvirker hjernens normale funktion. Sygdomsbilledet er meget varierende, men påvirker ofte

Læs mere

Få problemet ud af hovedet og tilbage i sammenhængen

Få problemet ud af hovedet og tilbage i sammenhængen Interview med Søren Hertz bragt i Indput 4/2012, De psykologistuderende på Københavns Universitets blad. Få problemet ud af hovedet og tilbage i sammenhængen Af Anne Rogne, stud.psych. (Igennem de mere

Læs mere

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED Vi vil gerne opfordre dig til at deltage i dette originale forskningsprojekt. Du skal kun deltage, hvis du selv har lyst, og

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Alkoholisme. www.soberspace.dk 1

Alkoholisme. www.soberspace.dk 1 Alkoholisme Man har et problem med alkohol, når drikkeriet koster andet end penge Alkoholisme påvirker ikke kun den der drikker; men i høj grad også omgivelserne www.soberspace.dk 1 Alkohol er et organisk

Læs mere

Alkoholisme. Alkohol er et organisk opløsningsmiddel. Alkoholisme opfattet som sygdom

Alkoholisme. Alkohol er et organisk opløsningsmiddel. Alkoholisme opfattet som sygdom Alkoholisme Man har et problem med alkohol, når drikkeriet koster andet end penge Alkoholisme påvirker ikke kun den der drikker; men i høj grad også omgivelserne www.soberspace.dk 1 Det opløser også familier

Læs mere

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter.

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Indholdsfortegnelse: 1. Problemformulering 2 2. Quinuasagen. 2

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

Forord til dansk udgave:

Forord til dansk udgave: RUSK op I DIN KREATIVITET 5 Forord til dansk udgave: Du behøver ikke at læse bogen fra ende til anden. Du kan anvende den som opslagsbog og udvælge afsnit og kaste dig over den beskrevne kreative teknik.

Læs mere

Samlet Evaluering af Modul 7. Hold feb. og aug. 2011. Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner

Samlet Evaluering af Modul 7. Hold feb. og aug. 2011. Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Samlet Evaluering af Modul 7 Hold feb. og aug. 2011 Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker med eksistentielle problemer og psykologiske krisetilstande.

Læs mere

KOMPLEMENTÆRE STRATEGIER. Hvad tilbyder vi?

KOMPLEMENTÆRE STRATEGIER. Hvad tilbyder vi? Introduktion til redskabet I redskabet kan det enkelt tilbud (botilbud, bostøtte m.v. ) beskrive hvordan og hvorfor I arbejder med komplementære strategier. I kan beskrive hvilken hjælp og hvilke strategier,

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

A A R H U S U N I V E R S I T E T

A A R H U S U N I V E R S I T E T AU A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning Juli 2010 EuropASI Det europæiske misbrugs-belastnings-index eksklusiv tillæg www.crf.au.dk 2 EuropASI 1. Alkohol-forbrug Antal dage hvor

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Øget risiko For begyndere

Øget risiko For begyndere Øget risiko For begyndere Vi ser det dagligt i medierne: Ny undersøgelse viser 20 % øget risiko for at udvikle (et eller andet ubehageligt eller dødeligt) hvis man (gør noget som Sundhedsstyrelsen eller

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 14 Institution Uddannelse Fag og niveau Selvstuderende Eksaminator VUC Vestegnen Hf

Læs mere

Deltagerinformation om Forskningsprojektet SØVN OG VELVÆRE

Deltagerinformation om Forskningsprojektet SØVN OG VELVÆRE Deltagerinformation om Forskningsprojektet SØVN OG VELVÆRE Deltagerinformation Vi anmoder dig hermed om at deltage i forskningsprojektet Søvn og Velvære (SOV), som udføres af Enhed for Psykoonkologi og

Læs mere

Oversigt over temaer. Undervisningsbeskrivelse. Termin Sommer 2015. VUC Vestegnen. Institution. FLEX hf. Uddannelse. Psykologi C hold.

Oversigt over temaer. Undervisningsbeskrivelse. Termin Sommer 2015. VUC Vestegnen. Institution. FLEX hf. Uddannelse. Psykologi C hold. Undervisningsbeskrivelse Termin Sommer 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Flex hold VUC Vestegnen FLEX hf Psykologi C hold Kursisterne et såkaldt flex-hold. Holdet har ikke fulgt undervisning, men

Læs mere

Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - psykiatri og misbrug

Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - psykiatri og misbrug 92 Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - psykiatri misbrug Begrebskortet viser at mødet mellem læge patient kan skyldes forskellige henvendelsesårsager, som opstår i spændet mellem normalitet afvigelse.

Læs mere

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE KONFERENCE SCANDIC ROSKILDE 27.04.2015 PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI KURSEROGKONFERENCER.DK RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL

Læs mere

Eksamen nr. 1. Psykologi B

Eksamen nr. 1. Psykologi B 2014 De gymnasiale uddannelser Psykologi B Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 24 timer Eksamination og votering: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven lav en synopsis - Se video: Eksamen 1 - Diskuter

Læs mere

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Den 29. og 30. april 2015, Comwell Sport Rebild Bakker Psykiske problemer i ungdommen Velkommen Ungdommen er en af de mest dynamiske perioder i livet

Læs mere

Love Birds. Handling. 1. Blind date

Love Birds. Handling. 1. Blind date Titel: Love Birds Instruktør: Trylle Vilstrup Produktionsår: 2000 Filmens længde: 9 min. 38 sek. Målgruppe: Udskoling Alderscensur: Tilladt for alle Timetal for undervisningsforløb: 3 4 lektioner Love

Læs mere

Projekt: Mænd med ADHD

Projekt: Mænd med ADHD Projekt: Mænd med ADHD Handicapidrættens Videnscenter www.handivid.dk Inge Sørensen Anne-Merete Kissow Projektets idé At udvikle et kursusforløb, hvor voksne mænd med ADHD (30+ år) får mulighed for at

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Hvad er sygdom. og hvorfor virker behandling? IRF 2012. Peter W. Jepsen Overlæge, lic.med.

Hvad er sygdom. og hvorfor virker behandling? IRF 2012. Peter W. Jepsen Overlæge, lic.med. Hvad er sygdom og hvorfor virker behandling? IRF 2012 Peter W. Jepsen Overlæge, lic.med. Det etiske spørgsmål Er (psykiske) sygdomme ikke-andet-end tilstande, som er uønskede for samfundet? Suiting the

Læs mere

8 gode grunde til at behandle demens

8 gode grunde til at behandle demens 1580-06 Lundb 8 gode grunde 25/08/06 11:46 Side 1 8 gode grunde til at behandle demens - længst muligt i eget liv Af speciallæge i almen medicin Kim Kristiansen og speciallæge i psykiatri Ole Skausig 1580-06

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning............................................ 6 2. Læsevejledning......................................... 14 3. Min egen historie.......................................

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION KRAM RYGNING OG PSYKISK SYGDOM Undersøgelser viser at: Mennesker med psykisk sygdom lever med en større risiko for at udvikle tobaksrelaterede sygdomme som kræft, hjerte-karsygdom

Læs mere

VI SKAL STYRKE BØRN OG UNGES KOMPETENCE TIL AT HANDLE

VI SKAL STYRKE BØRN OG UNGES KOMPETENCE TIL AT HANDLE [TEMA] VI SKAL STYRKE BØRN OG UNGES KOMPETENCE TIL AT HANDLE 14 Tekst: Søren Breiting, lektor, Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik, DPU, Aarhus Universitet skal huske på, at I er dem, som

Læs mere

Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003

Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003 Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003 Håb er ligesom frygten knytte til fremtiden. De bygger begge på, at vi mennesker forestiller os fremtiden, drømmer og fortæller os selv historier om fremtiden.

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Psykiatri og søfart - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Oplægeholder: Ledende embedslæge, Ph.D., Henrik L Hansen Lægefaglig sagkyndig i Ankenævnet for Søfartsanliggender MSSM

Læs mere

Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil.

Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil. 20.07.12/PV Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil. Per Vendsborg (1), Johanne Bratbo (2), Anders Dannevang (2), Julie

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Senest opdateret: 30. maj 2010 kl. 12:40. Version i den trykte udgave: 29. maj 2010

Senest opdateret: 30. maj 2010 kl. 12:40. Version i den trykte udgave: 29. maj 2010 Mennesket er ved at udvikle en ny hjerne Den forreste del af hjernen, kaldet frontallapperne, er som hjernens uland i gang med at få en mere fremtrædende rolle hos mennesket. Den udvikling vil fundamentalt

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet

POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI. Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet POKER ROOM - MÆND, SPIL, MISBRUG & LUDOMANI Simon Sjørup Simonsen, Ph.d. Roskilde Universitet 2011 INDHOLD Afsnit 1: Liv & Spil - Introduktion 1 Afsnit 2: Ludomani og penge - mænd og misbrug 6 Afsnit 3:

Læs mere

Positiv psykologi og lederskab

Positiv psykologi og lederskab Positiv psykologi og lederskab Trivsel, arbejdsglæde og bedre præstationer Positiv psykologi skyller i disse år ind over landet. Den lærende organisation, systemisk tænkning, Neuro Linqvistisk Programmering,

Læs mere

Rusmidler øger afgiften af DOPAMIN. Belønnings centeret

Rusmidler øger afgiften af DOPAMIN. Belønnings centeret Rusmidler øger afgiften af DOPAMIN Belønnings centeret Tilbagefaldshyppighed ved alkoholafhængighed og andre kroniske sygdomme 40 til 60 % 30 til 50 % 50 til 70 % 50 til 70 % Alkohol Sukkersyge Hjerte

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

springer jeg rundt som en 14-årig

springer jeg rundt som en 14-årig Alternativ behandling springer Nu jeg rundt som en 14-årig En angst, der havde gennemsyret hendes liv, siden hun var barn, betød, at Annalis Valentin sjældent var alene i sit hus og altid var anspændt.

Læs mere

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Line Brink-Jensen kandidat i musikterapi, juni 2010. Kontakt: line.brink.jensen@gmail.com Fokus Denne artikel er baseret på mit kandidatspeciale (Brink-Jensen,

Læs mere

Repræsentationer af handlinger og sproghandlinger

Repræsentationer af handlinger og sproghandlinger Repræsentationer af handlinger og sproghandlinger Generelt: I denne opgave omhandler pensum generelt koblingen mellem IT-systemer, som et medium hvorved brugerne af disse systemer udfører sproghandlinger.

Læs mere

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2014-15 UPN Alm.del Bilag 186, FOU Alm.del Bilag 80 Offentligt 1 Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet Militær overvågning af

Læs mere

Terapeutisk approach til unge med dobbeltdiagnose

Terapeutisk approach til unge med dobbeltdiagnose Terapeutisk approach til unge med dobbeltdiagnose 1 John Schmidt, psykiater Marie Madsen, sygeplejerske og cand. pæd. pæd. psyk. Louise Duus, kunst og musikterapeut Nathalie Larsen, pædagog. 2 Diagnosegrupper

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 14/15 Institution IBC Kolding Uddannelse Hhx Fag og niveau Psykologi B Lærer(e) Teddy Barrett & Marianne

Læs mere

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk trembacz.dk Cand. psych. Birgit Trembacz - Supervisor og specialist i psykoterapi samt forfattter Kursus i Par- og familieorienteret alkoholbehandling 28. maj til 25 september 2013 Nordsjællands Misbrugscenter

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Aarhus Universitetshospital Definition of ccbt... any computerized information technology that uses patient input to make at least some psychotherapy decisions

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien

Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE OG HANDICAPPEDE I MIDTJYLLAND 1 Rollen som pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien

Læs mere

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien - evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien Marianne Melau, Spl., M.Sc Sc., phd-studerende Psykiatrisk Center København marianne.melau melau@regionh.dk arv/miljø debatten The schizophrenogenic

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere