STATISTISKE MEDDELELSER 1978:5. Fardse1suhe1d. Road traffic accidents. DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 1978

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATISTISKE MEDDELELSER 1978:5. Fardse1suhe1d. Road traffic accidents. DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 1978"

Transkript

1 STATISTISKE MEDDELELSER 1978:5 Fardse1suhe1d 1976 Road traffic accidents DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 1978 /

2 Tidligere publikationer om færdselsuheld STATISTISKE MEDDELELSER 1930: 4, 89, : 4, 159, : 4, 91, : 4, 163, : 4, 94, : 4, 166, : 4, 96, : 4, 167, : 4, 98, : 4, 174, : 4, 99, : 1960:7 1936: 4, 105, : 1962:4 1937: 4, 107, : 1963:3 1938: 4, 109, : 1963: : 4, 111, : 1964: : 4, 114, : 1965: : 4, 117, : 1966:8 1942: 4, 120, : 1967: : 4, 123, : 1970:6 1946: 4, 132, : 1971:1 1947: 4, 134, : 1971: : 4, 136, : 1972:4 1949: 4, 140, : 1973:1 1950: 4, 145, : 1974:2 1951: 4, 151, : 1975:2 1952: 4, 156, : 1975: : 1976:9-1 SEP 1978 DANMARKS STATISTIK BIBLI TEKEr ISBN ISSN

3 Forord Nerverende hefte er en fortsettelse af den statistik om ferdselsuheld, der siden 1930 er offentliggjort i Statistiske Meddelelser Statistikkens grundlag har hele tiden veret indberetninger fra politiet De mest grundlæggende ændringer, der er foretaget siden statistikkens begyndelse, vedrorer uheldsklassifikation, statistikkens omfang samt selve indberetningssystemet Indtil 1938 var klassificeringen af uheld ikke entydig I perioden rubriceredes uheldene ved deres hovedársag, som bestemtes efter en juridisk vurdering Fra 1967 er denne vurdering erstattet som klassificeringsgrundlag af en systematik, der ikke baseres pâ skyldbegrebet, men derimod pá en faktisk beskrivelse af omstandighederne ved uheldet Fra 1930 til 1958 omfattede statistikken sável uheld med personskade som materiel - skadeuheld Efter 1958 indgár uheld alene med materiel skade ikke lengere i statistikkeri, og fra 1967 omfattes heller ikke uheld udelukkende med fodgængere impliceret, uanset om der er sket personskade Til og med 1975 er politiets indberetninger blevet sendt direkte til Danmarks Statistik Fra 1976 er indberetningssystemet udvidet, sáledes at vejmyndighederne i amter og kommuner medvirker ved indberetningen, derved at disse myndigheder foretager en stedfæstelse of uheldene Denne omlegning er iser gennemfort for at forbedre mulighederne for lokal uheldsbekæmpelse, og systemendringen pávirker derfor ikke i sig rely den landsdekkende statistik Heftet er udarbejdet af Danmarks Statistiks 13 kontor under medvirken af overassistent Inge Terkelsen, FA og of fuldmegtig, cand merc Erik Andreasen Undersogelsen af sikkerhedsselens skadeforebyggende virkning i afsnit 4 er udffrt af cand stat John Nielsen Danmarks Statistik i marts 1978 N V Skak -Nielsen Ole Bruhn Johansen Pris: 14,45 kr inkl 18% moms AARHUUS STIFTSBOGTRYKKERIE Udkommet i august 1978

4 Indhold 1 Resumé 2 Statistiksystemets formal og indhold 21 Formal 22 Begreber og definitioner 23 Systemet og dets begrænsninger 24 Anvendelse af systemets data 3 Færdselsuheld med personskade 31 Endelig opg0relse 32 Personskader 33 Sæsonfordelinger 34 Implicerede elementer 35 Uheldenes omfang 36 Uheldssituationerne 37 Implicerede forere 38 Anvendelse af sikkerhedssele og styrthjelm 39 Uheld med spirituspávirkede impliceret _ Contents 7 1 Summary 2 Purpose and contents of the statistical system Purpose Concepts and definitions The system and its limitations Utilization of the system's data 3 Road traffic accidents involving casualties Final results Casualties Seasonal analyses Units involved Extent of accidents Accident situations Drivers and riders involved Use of seat belt and crash helmet Accidents involving persons influenced by alcohol 4 Analyse af sikkerhedsselens skadeforebyggende virkning 33 4 Analysis of the effect of using seat belt 5 Tabelafdeling 51 Antal uheld fordelt efter uheldssituation og forholdene ph uheldsstedet 521 Antal uheld fordelt efter uheldssituationsgruppe, klokkeslet, ugedag og máned 522 Antal uheld fordelt efter de implicerede elementers art, klokkeslet, ugedag og maned 523 Antal uheld og personskader fordelt efter klokkeslet, ugedag og maned 53 Antal personskader fordelt efter ugedag, bebyggelse og elementart 54 Antal uheld fordelt efter máned og forholdene ph uheldsstedet 55 Antal implicerede færdselselementer fordelt efter elementart, mined og registreringsforhold 56 Antal implicerede færdselselementer og personskader fordelt efter uheldssituation og elementart 57 Antal dræbte og tilskadekomne fordelt efter elementart, k0n, alder mv 581 Antal uheld med personbil impliceret fordelt efter uheldssituation, andre implicerede elementers art mv 582 Antal uheld med personbil impliceret fordelt efter andre implicerede elementers art og forholdene ph uheldsstedet 583 Antal personskader i personbil fordelt efter andre implicerede elementers art og forholdene ph uheldsstedet 5 Tables section 51 Accidents by accident situation and circumstances at 40 scene of accident 521 Accidents by group of accident situations and hour, 44 day and month 522 Accidents by type of unit involved and hour, day and 45 month 523 Accidents and casualties, by hour, day and month Casualties by day, roadside buildings and type of 48 unit 54 Accidents by month and circumstances at scene of 50 accident 55 Traffic units involved, by type of unit, month and registration conditions Traffic units involved and casualties, by accident situation and type of unit Fatal and non fatal casualties, by type of unit, sex, 56 age etc 581 Accidents involving private cars, by accident situation, type of other units involved etc Accidents involving private cars, by type of other units involved and circumstances at scene of accident Casualties in private cars, by type of other units involved and circumstances at scene of accident

5 584 Antal personskader i personbiler fordelt efter alder, placering i koretojet og brugen af sikkerhedssele 585 Antal implicerede forere af personbil fordelt efter k0n, alder, forerbevisets alder, spirituspávirkning mv 591 Antal uheld med varebil impliceret fordelt efter uheldssituation, andre implicerede elementers art mv 592 Antal uheld med,varebil impliceret fordelt efter andre implicerede elementers art og forholdene pa uheldsstedet 593 Antal personskader i varebiler fordelt efter andre implicerede elementers art og forholdene pá uheldsstedet 594 Antal personskader i varebiler fordelt efter alder, placering i koretojet og brugen af sikkerhedssele 5101 Antal uheld med lastbil mv fordelt efter uheldssituation, andre implicerede elementers art mv 5102 Antal uheld med lastbil mv impliceret fordelt efter andre implicerede elementers art og forholdene pá uheldsstedet 5103 Antal personskader i lastbiler mv fordelt efter andre implicerede elementers art og forholdene pá uheldsstedet 5111 Antal uheld med motorcykel impliceret fordelt efter uheldssituation, andre implicerede elementers art m v 5112 Antal uheld med motorcykel impliceret fordelt efter andre implicerede elementers art og forholdene pá uheldsstedet 5113 Antal personskader for motorcyklister fordelt efter andre implicerede elementers art og forholdene pá uheldsstedet 5121 Antal uheld med knallert impliceret fordelt efter uheldssituation, andre implicerede elementers art mv 5122 Antal uheld med knallert impliceret fordelt efter andre implicerede elementers art og forholdene pa uheldsstedet 5123 Antal personskader for knallertkorere fordelt efter andre implicerede elementers art og forholdene pá uheldsstedet 5124 Antal implicerede forere af knallert fordelt efter k0n, alder og spirituspavirkning mv 5131 Antal uheld med cykel impliceret fordelt efter uheldssituation, andre implicerede elementers art mv 5132 Antal uheld med cykel impliceret fordelt efter andre implicerede elementers art og forholdene pá uheldsstedet 5133 Antal personskader for cyklister fordelt efter andre implicerede elementers art og forholdene pá uheldsstedet Casualties in private cars, by age, seat occupied and use of seat belt 585 Private car drivers involved, by sex, age, driving licence years, level of alcohol etc 591 Accidents involving light goods vehicles, by accident situation, type of other units involved etc Accidents involving light goods vehicles, by type of other units involved and circumstances at scene of 70 accident 593 Casualties in light goods vehicles, by type of other units involved and circumstances at scene of accident Casualties in light goods vehicles, by age, seat occupied and use of seat belt Accidents involving heavy goods vehicles, by accident situation, type of other units involved etc Accidents involving heavy goods vehicles, by type of other units involved and circumstances at scene of 78 accident 5103 Casualties in heavy goods vehicles, by type of other units involved and circumstances at srene of accident Accidents involving motor cycles, by accident situation, type of other units involved etc Accidents involving motor cycles, by type of other units involved and circumstances at scene of accident Motor cycle casualties by type of other units involved and circumstances at scene of accident Accidents involving mopeds, by accident situation, type of other units involved etc Accidents involving mopeds, by type of other units involved and circumstances at scene of accident Moped casualties by type of other units involved and circumstances at scene of accident Moped riders involved, by sex, age, level of alcohol 92 etc 5131 Accidents involving pedal cycles, by accident situation, type of other units involved etc Accidents involving pedal cycles, by type of other units involved and circumstances at scene of accident Pedal cycle casualties by type of other units involved and circumstances at scene of accident

6 5141 Antal fodgængeruheld fordelt efter uheldssituation, andre implicerede elementers art mv Antal uheld med fodgængere impliceret fordelt efter andre implicerede elementers art og forholdene pá uheldsstedet Antal personskader for fodgængere fordelt efter andre implicerede elementers art og forholdene pá uheldsstedet Antal uheld med forhindring pá eller ved kprebanen impliceret Antal uheld med spirituspávirket forer eller fodgænger impliceret fordelt efter uheldssituation og forholdene pá uheldsstedet 5162 Antal uheld med spirituspávirket forer eller fodgænger impliceret fordelt efter uheldssituationsgruppe, klokkeslet, ugedag og máned Antal uheld med spirituspávirket forer eller fodgænger impliceret fordelt efter elementart, klokkeslet ugedag og máned Antal personskader i uheld med spirituspávirket forer eller fodgænger impliceret Antal implicerede personer fordelt efter brugen af sikkerhedssele eller styrthjelm og skadernes type Antal uheld og personskader fordelt efter administrative enheder Pedestrian accidents by accident situation, type of other units involved etc 5142 Accidents involving pedestrians, by type of other units involved and circumstances at scene of accident 5143 Pedestrian casualties by type of other units involved and circumstances at scene of accident 515 Accidents involving obstacles on or off roadway 5161 Accidents involving driver, rider or pedestrian influenced by alcohol, by accident situation and czrcum- 106 stances at scene of accident 5162 Accidents involving driver, rader or pedestrian influenced by alcohol, by group of accident situations, hour, day and month 5163 Accidents involving driver, rider or pedestrian influenced by alcohol, by type of unit, hour, day and month 5164 Casualties in accidents involving driver, rider or pedestrian influenced by alcohol 517 Persons involved by use of seat belt or crash helmet and type of injury 518 Accidents and casualties by administrative districts 6 International oversigt 61 Antal uheld og personskader i de nordiske lande Antal uheld og personskader i ECE- medlemslande International summary 61 Accidents and casualties in the Nordic countries Accidents and casualties in ECE member countries Bilag Annex 1 Fortegnelse over uheldssituationer List of accident situations 2 Indberetningsskema Report form 3 Uheldsbeskrivelse Description of accident 4 Definitioner Definitions Stikordsregister 145 Subject index

7 t 1 Resumé I 1976 blev af politiet indberettet knap færdselsuheld med personskader, heraf 857 dræbte I forhold til 1975 var antallet af uheld næsten uændret, antallet af tilskadekomne var faldet med godt 2 pct, medens antallet af dræbte var steget med godt 3 pct I Arene for oliekrisen i 1973 indtraf omkring færdselsuheld om Aret med mere end personskader, heraf ca1200 dræbte, jf tabel 11 og figurerne 11 og 12 Det lavere uheldsniveau, som blev resultatet af oliekrisen og de deraf afledede hastighedsbegrænsninger, er stort set fastholdt til trods for en fortsat vækst i k0retojsbestanden og Here andre tegn pa opt trafikmængde Af tabel 12 fremgar det, at andelen af biler, der bliver impliceret i færdselsuheld med personskade, er mindre i 1976 end pa noget andet tidspunkt siden 1960, sely om bilerne fortsat er impliceret i mindst 85 pct af færdselsuheldene Den 1 juli 1976 tradte den ny færdselslov i kraft Det betod bla, at de generelle hastighedsbegrænsninger blev gjort permanente, og at lygtetændingstiden blev udvidet Desuden ma nævnes, at vigepligtsreglerne blev ændret, sa de kom i overensstemmelse med de internationale regler Derved blev den skærpede almindelige vigepligt afskaffet, saledes at der nu kun er tale om ubetinget vigepligt og den almindelige h0jre- vigepligt Men allerede den 1 januar 1976 blev brug af sikkerhedsseler for Were og forsædepassagerer gjort obligatorisk i biler, hvor sikkerhedsseler er monteret Man kunne ud fra Arets uheldstal fristes tir at drage den konklusion, at brugen af sikkerhedsseler ingen effekt har haft; men skaderne for personbilister er dog gâet næsten 10 pct ned, medens personskaderne i alt kun faldt med godt 2 pct i forhold til Aret for Yderligere steg selebrugen i praksis ikke sa meget som forventet, deis fordi!oven forst blev hândhævet pr 1 aprii 1976, deis fordi ikke alle frplger pabudet Endelig nedsættes risikoen kun for bilisterne, som i forvejen er relativt godt beskyttet i forhold tir de lettere trafikanter Sam - menfattende kan selepâbudet siges at have neutraliseret den stigning, som man i lighed med tidligere Ar kunne have frygtet i forbindelse med den sttbrre trafikmængde Der er i afsnit 4 foretaget en analyse af sikkerhedsselens virkning, som i overensstemmelse med andre undersbgelser godtgor, at brugen af sikkerhedsselen stort set halverer risikoen for at blive dræbt eller alvorligt tilskadekommen Indffrelsen af selepabud har herefter formentlig betydet omkring 85 færre dræbte bilister i 1976 under forudsætning af, at brugen af sikkerhedsselen ellers var forblevet pa samme niveau som Aret for I forhold tir Aret 1972, der var det sidste hele Ar pa det hrjere niveau, er antallet af færdselsuheld, per- Taber 11 Antal uheld og personskader Accidents and casualties Antal uheld I alt pt dag 1)rehte Alvorltgt ttlskadekonnte Lettere ulskadekonne Aastal personskader I alt pr dag pr 1000 Indhyggere pr uheld Fut tktugsselkabetuohrnttoskadcudgdt Mill kr , ,3 4,58 1, , ,7 4,89 1, , ,9 4,94 1, , ,2 4,77 1, , ,9 5,27 1, , ,4 5,48 1, , ,5 5,52 1, , ,0 5,37 1, , ,3 5,52 1, , ,9 5,60 1, , ,0 5,42 1, , ,6 5,56 1, , ,7 5,18 1, , ,4 4,90 1, , ,4 3,86 1, , ,3 4,14 1, , ,9 4,03 1, I) Definitionen al alvorligt og lettere tilskadekomne er ændret pr I Januar 1070, Jf afsmt 3 2

8 8 Tabel 12 Antal implicerede elementer Number of units involved Ihct dticl Element et at I alt 1 alt Pernunbtict Varebtlet 1_t+t bdci pr 1000 cnhcdcr I alt pr 1(1(1(1 cnhcdct 1 alt pt I(10(1 cnhcdct sonskader og dræbte i 1976 mindsket med henholdsvis 17, 21 og 23 pct Antallet af implicerede koretojer og fodgængere er gâet omtrent tilsvarende tilbage Det sturste fald konstateredes for personbiler og fodgængere med henholdsvis 25 og 26 pct I modsætning hertil var antallet af implicerede knallerter næsten uforandret, medens antallet af motorcykler steg med ikke mindre end 25 pct Dette er især bemærkelsesværdigt pa baggrund af, at bestanden of motorcykler i samme periode er gâet 9 pct tilbage, medens bestanden af personbiler er gâet 13 pct op Motorcykler odor sáledes en stadig starre andel af de i f erdselsuheld implicerede elementer, nemlig 3 pct i 1972 mod 5 pct i 1976 Det er i denne forbindelse nappe uden betydning, at berusede torero af motorcykler i 5-Ars perioden er steget med over 80 pct, ligesom en af ârsagerne til motorcyklisternes relative hoje uheldsfrekvens kan være, at ikke mindre end 16 pct af de implicerede motorcyklister i 1976 karte uden at have korekort Faldet har som nævnt været storst for uheld med fodgængere impliceret; men fodgængerne er stadigvæk i hoj grad overrepræsenteret blandt de dræbte og alvorligt tilskadekomne Af de implicerede fodg en- gere blev sáledes over 7 pct drabs og 65 pct alvorligt tilskadekommen, medens mindre end 3 pct slap uskadt De tilsvarende tal for personbilister er under 2 pct dræbte, 25 pct alvorligt tilskadekomne, medens over halvdelen forblev uskadte Udviklingen i retning of faerre færdselsuheld i perioden har ingen indflydelse haft pâ antallet af spiritusuheld, der stort set har været uændret, seiv om en mindre nedgang konstateredes i 1976, hvor andelen of uheld med beruset forer eller fodgænger impliceret udgjorde godt 17 pct of f erdselsuheldene med personskade mod lidt over 18 pct i 1975 Antallet af trafikdræbte og trafikskadede born under 15 âr var i árene til og med 1971 meget stor i Danmark i forhold til en række andre lande Siden er der sket et fald ogsâ pâ dette omrâde, svarende til nedgangen i antallet af færdselsuheld i alt Men relativt er bornenes andel af totaltallet for personskader ikke ændret i de forlobne Ar, idet de fortsat ligger pâ omkring 13 pct Af dræbte alene har bornene i en arrække ligeledes udgjort ca13 pct til og med 1975, medens bornenes andel af dræbte i 1976 gik ned til godt 10 pct

9 9 elementer 1 alt Buster Motoreskler Knallerter pr 1000 enheder 1 alt pr 1000 enheder I alt pr 1000 enheder Cekler l'odgsngcre Andre herdselselementer Andre elementer

10 10 Figur 11 Antal uheld og personskader Accidents and casualties Antal Personskader Uheld i I r i ii, Figur 12 Antal draebte ved faerdselsuheid Persons killed in road traffic accidents Antal ' r i i Draebte

11 11 2 Statistiksystemets formal og indhold 21 Formal Formalet med indberetningssystemet for færdselsuheld er at skabe informationsgrundlag for beslutninger, der kan begrænse antallet af færdselsuheld Da uheldsbekæmpelse foregar bade lokalt og centrait samt ved anvendelse af forskellige metoder, er systemet indrettet til at danne fiere typer of informationsgrundlag, der sa vidt muligt er tilpasset de enkelte brugeres behov Nærværende færdselsuheldsstatistik er en sadan informationsmængde, hvis væsentligste formal er gennem en analyse af omstaendighederne ved indtrufne færdselsuheld at danne grundlag for beslutninger om landsomfattende uheldsbekæmpelse, Leks i form af lovgivning eller propaganda Endvidere kan statistikken indga som led i de forskningsprojekter, der ofte er en forudsætning for sadanne beslutninger I mangel of landsdækkende oplysninger fra hospitalerne er det et yderligere formal at tilvejebringe en summarisk belysning af personskadernes omfang og art med henblik pfi etablering af skadeforebyggende foranstaltninger En videregaende statistisk behandling af personskadernes art og sundhedsmaessige konsekvenser vil knee en speciel statistisk belysning pá grundlag af oplysninger, der ikke kan tilvejebringes gennem politiet, men som ma bygge pfi information fra hospitalerne Hospitalsstatistikken er imidlertid endnu ikke udbygget til at opfylde dette behov 22 Begreber og definitioner Som færdselsuheld opfattes alene uheld indtruffet pfi offentligt tilgængelig gade, vej, plads eller lignende omrade, som mindst ét of de implicerede elementer benyttede trafikalt, idet det endvidere er forudsat, at mindst ét af de implicerede elementer var kt rende I henhold hertil falder bla uheld, hvor alene fodgængere er implicerede samt jernbaneulykker, bortset fra ulykker i jernbaneoverskæringer, uden for begrebet færdselsuheld Uheldene opdeles efter de opstaede skaders art Hvis der er kommet en eller fiere personer til skade ved uheldet, karakteriseres dette som et personskadeuheld Hvis skaderne derimod er begrænset til ktbretojer og andet materiel, betegnes uheldet som et materielskadeuheld, der som nævnt ikke indgar i nærværende færdselsuheldsstatistik Som draebte medregnes i færdselsuheldsstatistikken alle dpdsfald, som indtræffer indtil 30 dage efter uheldet, og som er en folge af uheldet Som tilskadekomne henregnes alle 0vrige implicerede personer, der er blevet kvæstet ved uheld En del af skaderne betegnes som alvorlige En nærmere specifikation af disse skader fremgar af bilag 4 De for beskrivelsen of uheldsomstændighederne nodvendige oplysninger er inddelt i tre hovedgrupper: Uheldsoplysninger, elementoplysninger og per - sonoplysninger Uheldsoplysninger kan henfores til uheldet som helhed, feks uheldstidspunkt og -sted, vejudformning, vejrlig og lignende En central faktor blandt uheldsoplysningerne er uheldssituationen Tilvejebringelsen af oplysninger om uheldssituationen tilsigter en sá vidt mulig objektiv beskrivelse af færdselsuheldsforltbbet ved hjælp af selve situationen umiddelbart for uheldet, uanset om de i uheldet implicerede parter matte have overtradt færdselsloven, De til brug ved klassificeringen udarbejdede uheldssituationer omfatter i alt 64 typesituationer Disse 64 situationer er inddelt i 10 hovedgrupper, jf bilag 1 Uheld, der ikke umiddelbart kan henfores til en of de i situationsfortegnelsen anforte uheldssituationer, vil i reglen kunne rubriceres i en af uheldssituationernes hovedgrupper Som ovenfor anfort tilstræbes der ved klassificeringen i uheldssituationer en karakteristik af situationen umiddelbart for uheldet og inden eventuelle afværgemanovrer er foretaget Det er saledes vigtigt at fastsla, at det ikke nodvendigvis er den skadeforvoldende kollision, der angives som uheldssituation, idet selve sammenstodet kan omfatte andre elementer end de i den uheldsskabende situation implicerede Dette har for eksempel betydning for uheld med fodgængere impliceret, idet der udover de fodgængere, som er impliceret i uheldssituationer i hovedgruppe 8, derma betragtes som egentlige uheldssituationer med fodgængere, kan were fodgængere impliceret i andre uheldssituationer pá grund of et færdselselements afværgemanovre Det kan feks tænkes, at et koret0j under overhaling for at undga et frontalsammenstod kbrer op pá fortovet, hvorved en fodgænger bliver skadet Sely om uheldet rubriceres som situation 211

12 12 vil fodgængeren alligevel blive medregnet som impliceret Vedrorende uheldssituationerne kan endvidere anfores, at uheld med mere end 2 implicerede fardselselementer, der ofte har karakter af uheld, der er afledt af et umiddelbart forud indtruffet uheld, og som principielt kunne inddeles i en rakke enkelte uheldssituationer, registreres som ét uheld under den uheldssituation, der efter de foreliggende oplysninger har v Bret den indledende fase til det samlede uheld Ved uheld of denne karakter registreres dog samtlige implicerede elementer og den samlede personskade De i uheldssituationsfortegnelsen anforte situationer omfatter saledes ogsa uheld med fiere elementer end angivet i selve standardsituationen Elementoplysninger vedrorer deis ferdselselementer deis ovrige elementer Som f erdselselement opfattes et i uheldet impliceret koretoj eller en fodg anger Oplysninger herom kan foruden specifikation af fard - selselementets art indeholde angivelser af eventuelle former for ferdselsregulering for pagældende element, eventuel benyttelse af cykelsti etc Som elementer i ovrigt henregnes forhindringer per eller uden for korebanen, og oplysninger om sadanne elementer er begranset til angivelse of elementets art, der feks kan were et tre, autoværn eller dyr Personoplysninger anfores for implicerede forere og fodgangere samt eventuelle passagerer Ofte fore - ligger dog kun oplysninger om uskadte passagerer, nar disse befinder sig i koretojer med mindst én tilskadekommen Foruden oplysninger om evt tilskadekomst anfores tillige den pagæ1dendes alder og ken, samt om der var tale om spirituspavirkning, og om der blev benyttet sikkerhedssele eller styrthjelm osv En fuldstændig oversigt over de indsamlede oplysninger fremgar af bilag 3 23 Systemet og dets begraensninger Dette statistiksystem er per samme made som alle foregaende indberetningssystemer om færdselsuheld baseret pa dataindsamling udfort af politiet, hvis objektivitet og sagkyndighed er en absolut betingelse for opnaelsen af en saves palidelig som detaljeret beskrivelse af omstændighederne ved indtrufne færdselsuheld Fra 1976 er systemet imidlertid endret pa et vesentligt punkt, idet de tekniske forvaltninger i amter og kommuner er inddraget som et led i indberetningssystemet Disse myndigheders opgaver er at pafore indberetningen en nojagtig kodning af uheldsstedet, saledes at dette senere kan identificeres entydigt for det pagældende uheld Stedskodningen foretages pa grundlag af politiets beskrivelse af uheldsstedet samt ud fra det lokalkendskab, som den pagældende vejmyndighed besidder I praksis er forretningsgangen ved indberetning om ferdselsuheld den, at politiet udfylder en indberetning om omstendighederne ved uheldet, flat- disse er tilstrekkeligt klarlagt I sarlige tvivlstilfaelde, feks nar det er usikkert, om en tilskadekommen kan over - leve i 30 dage, kan der ga indtil 5 uger efter uheldet, for politiet kan afslutte indberetningen, der ved gennemskrivning udfaerdige's i 4 eksemplarer Politiet beholder ét eksemplar og sender de tre ovrige til amtets tekniske forvaltning (for Kobenhavn og Frederiksberg kommuner disses tekniske forvaltninger) Hvis uheldet er sket pa en stats- eller amtsvej, foretages stedskodningen af amtet, og i forstnaevnte tilfælde orienteres Vejdirektoratet ved fremsendelse af et eksemplar af indberetningsskemaet Er uheldet derimod sket pa en kommunevej, videresendes indberetningen til stedskodning i kommunen Nar kodning af uheldssted er foretaget, sendes et blanketeksemplar til Danmarks Statistik, hvor blanketterne registreres pa magnetband, og indholdet krydsrevideres for sá vidt, det kan lade sig gore med de oplysninger, indberetningen omfatter Dette statistiksystem er i lighed med alle tidligere systemer begranset til at omfatte uheld, der kommer til politiets kendskab En afgorende faktor for, om et uheld meldes til politiet, er dets konsekvenser Smauheld pa parkeringspladser etc far politiet nok kun i særdeles begrænset omfang oplysning om Storm materielskadeuheld medforer formentlig hyppigere, at politiet tilkaldes, men den andel af samtlige uheld af denne type, der kommer til politiets kendskab, ma alligevel anses for at verre meget lay Derimod gelder for uheld med personskade, at disse uheld i overvejende grad oplyses for politiet, om end det ma erkendes, at rap - porteringen heller ikke i dette tilfælde er fuldstendig Undersogelser foretaget pa hospitaler har saledes kunnet pavise, at en del uheld med begranset personskade - og blandt disse især singleuheld med knallerter eller cykler - ikke er blevet anmeldt til politiet Siden 1958 har ferdselsuheldsstatistikken alene veret baseret pa indberetninger om uheld med personskade Pa dette grundlag er ferdselsuheldsstatistikkens formal opfyldt, idet der med udgangspunkt i den altovervejende del af de alvorligste uheld i Danmark er foretaget en detaljeret analyse til belysning af en lang rakke uheldsrelevante faktorer Indforelsen af det nye indberetningssystem i 1976 har ikke endret statistikkens grundlag, som fortsat udelukkende er personskadeuheld Derimod er selve indberetningssystemet blevet ændret til ogsa at omfatte materielskadeuheld, hvorom der optages politirapport Denne udvidelse er en direkte konsekvens af vejmyndighedernes tilslutning til systemet, idet det ved lokal uheldsbekæmpelse ofte kan verre afgorende for vurderingen af et givet uheldssted, at der foreligger beskrivelser af sa mange uheld

13 13 som muligt for det pageldende sted, uanset om konsekvenserne ikke i alle tilfælde har osier lige alvorlige Med henblik pa fortsat koordinering af arbejdet mellem de involverede myndigheder blev der i 1976 nedsat et permanent ferdselsuheldsstatistikudvalg, hvori fast er representeret Justitsministeriets ferdselssikkerhedsafdeling, Vejdirektoratet, Politimesterforeningen, Radet for Trafiksikkerhedsforskning og Danmarks Statistik Udvalget har til opgave at behandle sporgsmal vedrorende indberetningsform og papirgang for derved at opretholde og udvikle den tenskede koordinering af de statistiske arbejdsopgaver i tilknytning til ferdselsuheldsbekempelse 24 Anvendelse af systemets data Systemet omfatter som nevnt fire blanketkopier pr uheld Politiets blanket fungerer som bilag til politirapporten og er i ovrigt en nyttig reference ved telefoniske forespt rgsler fra de efterfolgende blanketmodtagere Vejmyndighedernes blanketter kan dens tjene som grundlag for manuelle udpegningssystemer til afsloring af farlige steder dels benyttes som supplement til sadanne maskinelt udpegede steder, idet blanketterne indeholder en kort verbal beskrivelse af uheldet, som det kan vere hensigtsmessigt at konsultere, nar nermere specificerede uheld skal analyseres Den blanket, der gar til Danmarks Statistik, danner grundlag for al maskinel bearbejdning af de ferdselsuheldsdata, der opsamles af systemet Registreringen foretages for en maneds uheldsindberetninger ad gangen Manedsbandene er normalt ferdige ca 4 maneder efter den maned, hvori uheldene skete Pa grundlag af hvert manedsband produceres en opgorelse, der indgar som en del af den Statistik over ferdselsuheld med personskade, der offentliggt res hver maned Endvidere dannes til brug for politiet en manedstabel over samtlige indberettede uheld i hver politikreds Nar tre manedsband for et kvartal foreligger, dannes et kvartalsband, hvoraf kopier sendes til Vejdatalaboratoriet og Radet for Trafiksikkerhedsforskning Vejdatalaboratoriet benytter disse band som en del af grundlaget for et servicesystem, der tilbyder vejmyndighederne forskellige former for bearbejdning af uhelds- og trafikdata inden for deres respektive ansvarsomrader til brug ved arbejdet med den lokale uheldsbekempelse Radet for Trafiksikkerhedsforskning anvender materialet til at foretage specielle opgorelser til brug for forskningsprojekter, hvis behov ikke i alle tilfælde kan were tilgodeset i ferdselsuheldsstatistikken Danmarks Statistik foretager pa samme made som ved manedsbandene opgorelser beregnet til save) offentligg0relse som til intern brug i de enkelte politikredse Nar alle uheld for et kalenderar er registreret, dannes det arsband med personskadeuheld, som er grundlaget for nerverende arsopgorelse over fardselsuheld Safremt der er mnsker om oplysninger, der ikke fremgar af de publicerede tabeller, kan Danmarks Statistik tilbyde at foretage specielle tabelleringer pa servicebasis, hvorved forstas, at brugeren ma dekke omkostningerne ved fremstillingen Herudover kan owner muligheden for at tilslutte materielskadeuheld, hvorom der ikke er optaget rapport, til systemet Safremt der lokalt treffes aftale mellem vejmyndighed og politi om, at der skal indberettes om samtlige uheld, som politiet far kendskab til, kan servicetilbuddet benyttes pa den made, at indberetningen sker pa Danmarks Statistiks blanket, som derefter tilsluttes systemet, saledes at bandene til Vejdatalaboratoriet kommer til at omfatte disse uheld

14 14 3 Fa:rdselsuheld med personskade 31 Endelig opgerelse 1976 I Statistiske Efterretninger nr A 30 er offentliggjort en opgorelse over ferdselsuheld for Aret 1976, svarende til de 4 offentliggjorte kvartalsoporelser Opgorelsen i nerverende publikation afviger af to grunde fra ersoporelsen i Statistiske Efterretninger Pd grund af indkorselsvanskeligheder med den nye blanketgang indkom nogle blanketter p$ et sá sent tidspunkt, at de forst kunne komme ind i systemet pá Arsbasis Den derved fremkomne tilvækst af uheld er dog af en storrelsesorden under en haly procent, og forogelsen af de derved registrerede personskader lindes væsentligst blandt lettere tilskadekomne Med henblik pá en specialundersogelse af virkningen af sikkerhedsselen indsamlede Retsmedicinsk Institut i Arhus detaljerede oplysninger om samtlige ferdselsulykker med drabte bilister i 1976 En divergens mellem dette materiale og de i Statistiske Efterretninger offentliggjorte kvartalstabeller forte til et samarbejde mellem Retsmedicinsk Institut og Danmarks Statistik Dette resulterede dels i en korrektion af antallet af dræbte og tilskadekomne og dels i en forbedret instruktion til registreringen af uheldene Antallet af drabte i nerværende opgorelse er saledes 16 ferre (2 pct) end i ársopgorelsens 1976 i Statistiske Efterretninger Det drejer sig nasten udelukkende om bilister, der i de Oeste tilfelde nu er rubricerede som alvorligt tilskadekomne 32 Personskader I forbindelse med ferdselsuheldsstatistikkens omlegning pr 1 januar 1976 endredes rubriceringen af personskadernes type Med sagkyndig bistand fra lager, der beskaft agar sig med problematikken omkring ferdselsuheld og skadevirkningerne heraf, blev opstillet folgende 8 skadetyper: 1 Hjernerystelse, kraniebrud, ansigtslesion, ojenlesion 2 Lesion af brystkasse og/eller underliv 3 Lesion af rygsojle og/eller bakken 4 Knoglebrud/ledskred eller svar forstuvning i skulder, arm eller hand 5 Knoglebrud/ledskred eller svar forstuvning i hofte, ben eller fod 6 Alvorlig skade i fiere kropsomrader 7 Forbranding 8 Alene lettere bloddelsskade Samtidig er den hidtil anvendte definition of alvorligt tilskadekomne:»for kortere eller længere tid uarbejdsdygtig«opgivet som uhensigtsmessig, da den ikke sikrede en ensartet praksis Alvorligt tilskadekomne defineres fremover som en tilskadekommen med skadetype 1-7, medens en lettere tilskadekommen har skadetype 8 Der er herved fra og med 1976 sket en forskydning i fordelingen of alvorligt og lettere tilskadekomne i den officielle ferdselsuheldsstatistik, saledes at der nu er relativt fiere alvorligt tilskadekomne end tidligere, hvilket udelukkende er begrundet i endringen of definitionen mellem alvorligt og lettere tilskadekommen En sammenligning med tidligere $r bor derfor kun furetages for tilskadekomne under et Fra 1975 til 1976 faldt antallet of personskader i alt godt 2 pct Men udviklingen var forskellig save! for de enkelte elementarter, som for fordelingen of drabte og tilskadekomne, jf tabel 31 og 32 Det storste fald konstateredes saledes for personbilister, hvor nedgangen var nasten 10 pct, medens den for fodgangere var knap 3,5 pct Derimod konstateredes en stigning for motorcyklister pá ikke mindre end 26 pct og en stigning for knallertkorere pa godt 5 pct Ses alene pa antallet of drabte, hvor den samlede stigning var godt 3,5 pct, er der for de mest udsatte trafikanter, nemlig cyklister og fodgangere, et fald pá henholdsvis godt 30 pct og godt 8 pct For alle andre elementarter er der stigninger fra 3 pct for personbilister til 47 pct for motorcyklister De store udsving i de relative ændringer for dræbte má ses pa baggrund af de ret sma absolutte tal, der for nogle elementarters vedkommende er tale om Seiv om 1976 som vaunt viste et fald i duel drabte som tilskadekomne fodgangere, udgor disse dog stadigt den mest udsatte trafikantgruppe Af de implicerede fodgangere blev sáledes mere end 7 pct drabs, medens kun 3 pct slap uskadt De tilsvarende andele of drabte i andre elementarter udgor fra 1,6 til 3,9 pct, og andelen of uskadte fra 7 til 63 pct of de implicerede personer, som er medtaget pa politiets indberetninger, jf tabel 33 Da ikke alle uskadte passagerer registreres pa indberetningsblanketten, er andelen of uskadte bilister noget hojere end den i tabel 33 viste Der er endvidere ikke i tabellen anf0rt oplysninger om lastbiler mv, men det kan da navnes, at andelen of uskadte i denne kategori i hvert fald er store end 80 pct

15 ek} 15 Tabel 31 Antal personskader fordelt after elementart Casualties by type of unit Idt Personbd l'arcbd og latitbd nt v') Molorcykel Knallen Cykel Fodgsnger ) Inkl korctoler, der ikke er spetiliccret t tabellen, 1 cks laisser, traktorei og [sestet ogee Tabel 32 Relativ aendring i antal implicerede og i antal personskader fordelt after elementart Relative change in number of persons involved and number of casualties from 1975 to 1976, by type of traffic unit Antal unphcctcdc Peron skaclet t alt pt Dtebte Idskadekomne /Endring i alt Elementart Personbil 3 = ±10 Vare- og lastbi] mv Motorcykel Knallert Cykel ± Fodgænger _ _ 3 - Inkl Lot etcher, der ikke er spet iliceret t tabellen, 1 boxer, traktorer og heucvogne I relation til antallet of indbyggere malt som middelfolketallet er aldersgrupperne mellem 15 og 24 Ar mest udsat for at komme til skade i trafikken Der er endvidere tydelig forskel pa andelen af personskader blandt mend og kvinder Medens der i aldersgrupperne 0-14 Ar og 45 Ar og derover bliver skadet 11/2 gang sa mange mend som kvinder, bliver der skadet mere end 3 gange sa mange i aldersgruppen Ar Sammenlagt er der dobbelt sa mange skadede mend som kvinder, jf tabel 34 De benyttede 8 skadetyper er som nævnt indf0rt fra 1, januar 1976, og en sammenligning med tidligere ar er derfor ikke mulig Lesion i hovedregionen, inkl kraniebrud, er den almindeligste skadetype, der tegner sig for 65 pct af de dræbte og 53 pct af de alvorligt tilskadekomne Godt 8 pct af de skadede med denne lesion blev dræbt, medens 10 pct med lesion of brystkasse og /eller underliv og godt 15 pct med lesion i fiere kropsomrader blev dræbt Den st0rste andel af dræbte rindes i skadetypen forbren-

16 16 Tabel 33 Implicerede personer fordelt efter elementart og personskade 1976 Persons involved by type of unit and severity of casualty 1976 Implicerede personer alt Drslttc Ahorhgt uhkadckomnc Lettere tilskadekomne tjskadtc Elementart Personbil Varebil Motorcykel Knallert Cykel Fodgaenger Relativ fordeling Personbil 100 1, Varebil 100 1, Motorcykel 100 3, Knallert 100 2, Cykel 100 3, Fodgaenger 100 7, Ekskl uskadte born t barnestol 2 Dc uupltccredc personcr pá cskcl er anion stint antallet al unpincredc nsmel antal pct Tabel 34 Antal personskader fordelt efter alder og ken 1976 Casualties by age and sex 1976 Herat I alt 0-fi Jr IR-19 Sr :u Si Sr Ar Sr Sr Ar St 75Srog dcrov Personskader i alt Pr 1000 indbyggere 4,0 1,4 3,0 13,7 14,4 7,7 3,5 2,7 2,2 3,0 3,3 3,0 Dræbte Pr 1000 indbyggere 0,2 0,1 0,1 0,4 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 Alvorligt tilskadekomne Pr 1000 indbyggere 2,3 0,8 1,9 8,1 8,3 4,3 1,8 1,4 1,6 1,7 1,9 1,9 Lettere tilskadekomne Pr 1000 indbyggere 1,6 0,5 1,0 5,3 5,6 3,2 15 1,2 1,1 1,2 1,1 0,7 Mend Personskaderialt Pr 1000 indbyggere 5,4 1,7 3,5 17,9 21,8 11,5 4,7 3,4 3,3 3,7 4,1 4,2 Dræbte Pr 1000 indbyggere 0,2 0,1 0,1 0,5 0,8 0,4 0,2 0,1 0,1 0,2 0,4 0,6 Alvorligt tilskadekomne Pr 1000 indbyggere 3,2 1,0 2,4 11,0 12,9 6,6 2,5 1,7 1,9 2,1 2,4 2,6 Lettere tilskadekomne Pr 1000 indbyggere 2,0 0,6 1,1 6,4 8,2 4,6 2,0 1,6 1,2 1,3 1,3 1,1 Kvznder Personskader i alt Pr 1000 indbyggere 2,7 1,1 2,4 9,4 6,5 3,6 2,2 1,9 2,2 2,4 2,6 2,2 Dræbte Pr 1000 indbyggere 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,3 Alvorligt tilskadekomne Pr 1000 indbyggere 1,5 0,6 1,5 5,0 3,4 1,9 1,1 1,1 1,2 1,3 1,5 1,4 Lettere tilskadekomne Pr 1000 indbyggere 1,1 0,5 0,9 4,1 2,9 1,7 1,0 0,8 0,9 1,0 1,3 0,5

17 17 Tabel 35 Antal personskader fordelt efter skadens type, hospitalsbehandling, elementart og skadens àrsag 1976 Casualties by type of injury, hospital treatment, type of unit and cause of injury 1976 Skadens type Personskader I alt Hjemerystelse, kraniebrud 2 Læsion af brystkasse, underliv 3 Læsion rygsgj7e, ba kken 4 Læsion i skulder, arm, hind 5 Läsion i hofte, ben, fod 6 Lasion af flere kroppsomráder 7 Forbranding 8 Lettere blgddelsskade 9 Personskader i alt Drake Alvorligt tilskadekomne Lettere tilskadekomne Hos italsbehandlang Indlagt pá hospital Skadestuebehandlet Ikke skadestuebehandlet Skadens drsag for personbilister Slynget mod rat, vindspejl Pákort fra siden Pákort bagfra Bil væltet Slynget ud Anden Arsag Skadens drsag for varebilister Slynget mod rat, vindspejl Mort fra siden Mort bagfra Bil væltet Slynget ud Anden Arsag Skadens drsag for lastbilkerere Slynget mod rat, vindspejl Mort fra siden Mort bagfra Bil væltet Slynget ud Anden Arsag Skadens drsag for motorcyklister Styrtet Mort of andet element Anden Arsag Skadens drsag for knallertkarere Styrtet Pákort of andet element Anden Arsag Skadens drsag for cyklister Styrtet Mort of andet element Anden Arsag Skadens drsag for fodgamgere Pákort Anden Arsag

18 18 Figur 31 Gennemsnitligt antal uheld pr dag fordelt efter mined 1976 Accidents per day, by months of 1976 Uheld f dag 60 A '--J I- --Arsgennemsnit ian (eós marts aprii mai juin iuli aug sept okt nov dec Figur 32 Gennemsnitligt antal uheld pr dag fordelt after ugedag 1976 Accidents per day, -by days of the week, 1976 Uhe d/ dag ,4rsgennemsmt mandag tirsdag onsdag torsdag rids lordag sondag Figur 33 Gennemsnitligt antal uheld pr time fordelt efter klokkeslet 1976 Accidents per hour, by hours of the day, 1976 uheld/lime A -Arsgen netos tot r l s 1 04 O6 O /

19 19 Tabel 36 Antal uheld og personskader fordelt efter ugedag og by- eller landomräide 1976 Accidents and casualties by day and urban or rural area 1976 tal Mmdag I,rsclag Omdag I orxlag Fredag LNrdag sondag antal Uheld i alt Pr dag 43,6 42,4 40,6 44,9 44,8 53,1 45,4 33,7 pct Relativ fordelmg Bymæssigbebyggelse 68,9 71,8 73,9 71,7 73,0 70,5 60,7 58,4 Landdistrikt 31,1 28,2 26,1 28,3 27,0 29,5 39,3 41,6 antal Personskaderialt Pr dag 55,9 52,1 50,2 54,6 55,4 67,2 63,7 47,8 pct Relativ fordehng Bymæssig bebyggelse 63,9 67,9 69,5 67,7 69,3 65,7 54,0 53,7 Landdistrikt 36,1 32,1 30,5 32,3 30,7 34,3 46,0 46,3 antal Dra bte i alt Pr dag 2,3 2,1 1,9 2,3 2,6 2,8 3,0 1,6 pct Relativ fordehng Bymæssig bebyggelse 44,8 44,5 47,5 49,6 43,2 48,3 37,0 45,9 Landdistrikt 55,2 55,5 52,5 50,4 56,8 51,7 63,0 54,1 ding, men mindre end en halt' procent af personskaderne hidrorer dog fra denne skadetype, jf tabel 35 I forbindelse hermed bemærkes, at fordelingen af de dr ebte og tilskadekomne efter skadens type er foretaget pá grundlag af de summariske oplysninger, som politiet har modtaget fra hospitalerne i forbindelse med den politimæssige behandling af uheldene Opdelingen kan sáledes ikke i medicinsk henseende anses for at være en udtommende beskrivelse af skaderne, idet det má haves i erindring, at skadernes sværhedsgrad og eventuelle folgevirkninger for de tilskadekomne ikke vil kunne bedemmes endeligt pá det foreliggende grundlag, hvor indberetningerne om uheldene skai være afgivet inden 5 uger efter uheldstidspunktet Det forhold, at personer, der i indberetningen er karakteriseret som lettere tilskadekomne, indlægges pá hospital, kan bero pá, at de tilskadekomne umiddelbart efter uheldet er indlagt til observation, og at omstændighederne efter observationsperiodens udlob medforte, at vedkommende personer blev henfort under lettere tilskadekomne Af de skadeársager, det har været muligt at specificere for de tilskadekomne bilisters vedkommende, var den hyppigste forekommende, at den tilskadekomne blev slynget mod rat, vindspejl ellign Næsten 53 pct af samtlige bilistskader havde denne ársag, jf tabel 35 Arsagen til personskade hos motorcyklister er i 80 pct af tilfældene anfort som styrt med keretojet, medens 13 pct har pákorsel of motorcyklen som ársag For knallertkorere er Arsagen til 67 pct of personska- derne angivet som styrt og til 29 pct som pákorsel, medens de tilsvarende tal for cyklister er 49 pct styrt og 48 pct pákorsel Der er sáledes en markant forskel i ársag til personskaderne hos de tre tohjulede koret0jsarter 33 Sæsonfordelinger I figur 31, 32 og 33 er foretaget sæsonfordeling af de stedfundne færdselsuheld pá sável máneds- som ugedags- og timebasis Der er ved opgorelserne ikke taget hensyn til den afhængighed, der kan være mellem monads- og ugedagsfordelingerne, derved at de enkelte ugedage ikke optræder med samme hyppighed i hver maned For at eliminere virkningen af mánedernes forskellige længder er grundlaget for sæsonfordeling pá máneder det gennemsnitlige antal uheld pr dag For ugedags- og timefordelingerne er den aktuelle tidsenhed henholdsvis dag og time benyttet som fordelingsgrundlag Mánedsfordelingen i figur 31 viser, at antallet af uheld pr dag er stigende igennem árets forste 6 máneder med kulmination i juni maned og derefter en svagt faldende tendens i árets sidste máneder Ugedagsfordelingen viser, at fredag gennemgáende var den ugedag, hvor de fleste uheld indtraf, medens der skete færrest pá sondage, jf figur 32 Uheldenes Niger var imidlertid alvorligere lordagsondag end om hverdagen, idet antallet af personskader pr uheld var storre lordage og sondage end pá ugens ßvrige dage, jf tabel 36

Fardse1suhe1d. Road traffic accidents. Kobenhavn 1983 DANMARKS STATISTIK

Fardse1suhe1d. Road traffic accidents. Kobenhavn 1983 DANMARKS STATISTIK Fardsesuhed 982 Road traffic accidents DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 983 Tidligere publikationer om færdselsuheld STATISTISKE MEDDELELSER 930: 4, 89, 956: 4, 67, 4 93: 4, 9, 3 957 58: 4, 74, 2 932: 4, 94,

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents

Færdselsuheld Road traffic accidents Færdselsuheld 2001 Road traffic accidents Færdselsuheld 2001 Udgivet af Danmarks Statistik Nov. 2002 69. årgang Oplag: 400 Danmarks Statistiks trykkeri, København ISBN 87-501-1259-7 ISSN 0070-3516 Pris:

Læs mere

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Udgivet af Danmarks Statistik September 2005 72. årgang Oplag: 325 Danmarks Statistiks trykkeri ISBN 87-501-1484-0 ISSN 0070-3516 Pris: 126,00

Læs mere

1. Færdselsuheld med personskade 1999

1. Færdselsuheld med personskade 1999 7 1. Færdselsuheld med personskade 1999 1.1 Indledning Færdselsuheldsstatistikken er baseret på indberetninger fra politiet og omfatter derfor kun uheld, som politiet har fået kendskab til. Uheldets sværhedsgrad

Læs mere

STATISTISKE MEDDELELSER 1982:8. Fardse1suhe1d. Road traffic accidents DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1982

STATISTISKE MEDDELELSER 1982:8. Fardse1suhe1d. Road traffic accidents DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1982 STATISTISKE MEDDELELSER 982:8 Fardsesuhed 98 Road traffic accidents DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 982 Tidligere publikationer om færdselsuheld STATISTISKE MEDDELELSER 930: 4, 89, 956: 4, 67, 4 93: 4, 9,

Læs mere

STATISTISKE MEDDELELSER 1981:7. Fardse1suhe1d. Road traffic accidents DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1981

STATISTISKE MEDDELELSER 1981:7. Fardse1suhe1d. Road traffic accidents DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1981 STATISTISKE MEDDELELSER 1981:7 Fardse1suhe1d 1980 Road traffic accidents DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 1981 Tidligere publikationer om færdselsuheld STATISTISKE MEDDELELSER 1930: 4, 89, 1 1955: 4, 166,

Læs mere

Færdselsuheld 2009. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2009. Road traffic accidents FÆRDSELSUHELD 2009 Færdselsuheld 2009 Road traffic accidents Færdselsuheld 2009 Udgivet af Danmarks Statistik December 2010 77. årgang Oplag: 160 Printet hos ParitasDigitalService Foto omslag: Morten

Læs mere

1. Færdselsuheld med personskade 2000

1. Færdselsuheld med personskade 2000 7 1. Færdselsuheld med personskade 2000 1.1 Indledning Færdselsuheldsstatistikken er baseret på indberetninger fra politiet og omfatter derfor kun uheld, som politiet har fået kendskab til. Uheldets sværhedsgrad

Læs mere

Faerdselsuheld 1991. Road traffic accidents

Faerdselsuheld 1991. Road traffic accidents Faerdselsuheld 99 Road traffic accidents . Færdselsuheld 99 Udgivet of Danmarks Statistik November 99 9. árgang ISBN 0 0 0 ISSN 000 Pris:,00 kr. inkl. % moms Oplag: 00 Danmarks Statistiks trykkeri, Kobenhavn

Læs mere

Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital

Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital 48 Tilskadekomne ved trafikulykker behandlet på skadestuen ved Odense Universitetshospital Der blev i 24 behandlet et lidt større antal tilskadekomne trafikanter end i 23. Antallet af tilskadekomne steg

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden starten af

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents

Færdselsuheld Road traffic accidents FÆRDSELSUHELD 2008 Færdselsuheld 2008 Road traffic accidents Færdselsuheld 2008 Udgivet af Danmarks Statistik December 2009 76. årgang Oplag: 300 Printet hos ParitasDigitalService Trykt udgave: Pris:

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden 1930 været

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents

Færdselsuheld Road traffic accidents Færdselsuheld 2007 Road traffic accidents Færdselsuheld 2007 Udgivet af Danmarks Statistik September 2008 75. årgang Oplag: 325 Printet hos ParitasDigital Trykt udgave: Pris: 55,00 kr. inkl. 25 pct. moms

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents

Færdselsuheld Road traffic accidents Færdselsuheld 997 Road traffic accidents Færdselsuheld 997 Udgivet af Danmarks Statistik December 998 65. árgang ISBN 87 50 043 8 ISSN 0070 356 Pris: 4,00 kr. inkl. 5% moms Oplag: 500 Danmarks Statistiks

Læs mere

Danmarks statistik STATISTISKE MEDDELELSER 1964. Frdselsuheld DET STATISTISKE DEPARTEMENT. Kobenhavn 1964 DANMARKS STATISTIK BIBLIOTEKET

Danmarks statistik STATISTISKE MEDDELELSER 1964. Frdselsuheld DET STATISTISKE DEPARTEMENT. Kobenhavn 1964 DANMARKS STATISTIK BIBLIOTEKET Danmarks statistik STATISTISKE MEDDELELSER 1964 Frdsels 1963 DET STATISTISKE DEPARTEMENT Kobenhavn 1964 DANMARKS STATISTIK BIBLIOTEKET Tidligere publikationer om færdsels STATISTISKE MEDDELELSER 1930:

Læs mere

Danmarks statistik STATISTISKE MEDDELELSER 1965. Fardse1suhe1d DET STATISTISKE DEPARTEMENT. Kobenhavn 1965 DANMARKS STATISTIK BIBLIOTEKET

Danmarks statistik STATISTISKE MEDDELELSER 1965. Fardse1suhe1d DET STATISTISKE DEPARTEMENT. Kobenhavn 1965 DANMARKS STATISTIK BIBLIOTEKET Danmarks statistik STATISTISKE MEDDELELSER 965 Fardsesuhed 964 DET STATISTISKE DEPARTEMENT Kobenhavn 965 DANMARKS STATISTIK BIBLIOTEKET Tidligere publikationer om færdsels STATISTISKE MEDDELELSER 930:

Læs mere

Figur trafik 1. Antal tilskadekomne behandlet på skadestuen, Figur trafik 2.

Figur trafik 1. Antal tilskadekomne behandlet på skadestuen, Figur trafik 2. 72 Figur trafik 1. Antal tilskadekomne behandlet på skadestuen, Odense Universitetshospital efter færdselsulykke i perioden 1978 til 23. 4 23 35 3 25 2 22 21 2 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991

Læs mere

Trafikuheld. Året 2008

Trafikuheld. Året 2008 Trafikuheld Året 28 September 29 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 918 122 København K Tlf.: 7244 3333 Fax.: 3315 6335 Notat: Trafikuheld Året 28 (Alene elektronisk) Dato: 11. september 29 Revideret

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents DAN MARKS STATISTIK

Færdselsuheld Road traffic accidents DAN MARKS STATISTIK Færdselsuheld 995 Road traffic accidents DAN MARKS STATISTIK Færdselsuheld 995 Udgivet of Danmarks Statistik December 996 63. árgang ISBN 87 50 0976 6 ISSN 0070 356 Pris: 206,00 kr. inkl. 25% moms Oplag:

Læs mere

Trafikuheld. Året 2007

Trafikuheld. Året 2007 Trafikuheld Året 007 Juli 008 Vejdirektoratet Niels Juels Gade Postboks 908 0 København K Tlf.: 7 Fax.: 5 65 Notat: Trafikuheld Året 007 (Alene elektronisk) Dato:. juli 008 Forfatter: Stig R. Hemdorff

Læs mere

STATISTISKE MEDDELELSER 1980: 11. Fardse1suhe1d. Road traffic accidents DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1980

STATISTISKE MEDDELELSER 1980: 11. Fardse1suhe1d. Road traffic accidents DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1980 STATISTISKE MEDDELELSER 980: Fardsesuhed 979 Road traffic accidents DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 980 Tidligere publikationer om færdselsuheld STATISTISKE MEDDELELSER 930: 4, 89, 955: 4, 66, 2 93: 4, 9,

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORUDSÆTNINGER OG INDHOLD...3 GENEREL UDVIKLING...5 Transportmidler...9 Uheldssituationer...11 Alder...12 Spiritusuheld...14

Læs mere

STATISTISKE MEDDELELSER 1967:11. Fardse1suhe1d DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1967 STATISTIK

STATISTISKE MEDDELELSER 1967:11. Fardse1suhe1d DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1967 STATISTIK STATISTISKE MEDDELELSER 1967:11 Fardse1suhe1d 1966 DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 1967 STATISTIK AN $E BU TT E Tidligere publikationer om færdsels STATISTISKE MEDDELELSER 1930: 4, 89, 1 1949: 4, 140, 4 1931:

Læs mere

Færdselsuheld. Road traffic accidents. Kobenhavn 1985 DANMARKS STATISTIK

Færdselsuheld. Road traffic accidents. Kobenhavn 1985 DANMARKS STATISTIK Færdselsuheld Road traffic accidents DANMARKS STATISTIK Kobenhavn Tidligere publikationer om færdselsuheld STATISTISKE MEDDELELSER 0:,, :,, :,, :,, :,, : 0: :,, 0: : :,, : : :,, : : :, 0, : : :, 0, : :

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Færdselsuheld Gentagelse Nul. Mindre end 'h af den anvendte enhed

Færdselsuheld Gentagelse Nul. Mindre end 'h af den anvendte enhed Færdselsuheld Udgivet af Danmarks Statistik November 0. Atgang ISBN 0 0 ISSN 000 Pris: 0,00 kr. inkl. % moms Oplag: 00 Danmarks Statistiks trykkeri, Kobenhavn Signaturforklaring Symbols NANA I? fti n'arr

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 DATO: Jan 2014 FOTO: Christoffer Askman og Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770609586 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2014 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse Ulykkestal 212 fordelt på politikredse >>> STATUS FOR ULYKKER 212 3 4 Indhold 1 Forudsætninger og indhold 6 1.1 Kilde 6 1.2 Definitioner 6 2 Udviklingen i Danmark 6 2.1 Personskader fordelt på transportmiddel

Læs mere

Statistikdokumentation for Færdselsuheld 2013

Statistikdokumentation for Færdselsuheld 2013 Statistikdokumentation for Færdselsuheld 2013 1 / 11 1 Indledning Formål med færdselsuheldsstatistikken er at indsamle og offentliggøre oplysninger om færdselsuheld for at danne et informationsgrundlag

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004 Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 4 O Trafikuheld Året 24 April 25 Niels Juels Gade Postboks 98 22 København K Tlf. 4 Fax 5 65 Notat Trafikuheld Året 24 April 25 Dato 28. april 25 Forfattere Stig R. Hemdorff

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012 DATO: April 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607520 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 INDHOLD OPSUMMERING AF 3. KVARTAL 2012... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Dato: Marts 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-02-2 Foto: Vejdirektoratet og Christoffer Askmann Copyright:

Læs mere

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch

Risiko i trafikken 2000-2007. Camilla Brems Kris Munch Risiko i trafikken 2000-2007 Camilla Brems Kris Munch November 2008 Risiko i trafikken 2000-2007 Rapport 2:2008 November 2008 Af Camilla Brems og Kris Munch Copyright: Udgivet af: Rekvireres hos: Hel eller

Læs mere

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Statistik Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Kriterier for søgningen Uheldene er sket i perioden 28-212. Uheldene er sket i Politikredsen Syd- og Sønderjylland. Ekstrauheld 1 er ikke

Læs mere

Tilskadekomne ved trafi kulykker på Fyn - 2005

Tilskadekomne ved trafi kulykker på Fyn - 2005 1 Tilskadekomne ved trafi kulykker på Fyn - 2005 Overlæge Lars Binderup Larsen Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Tilskadekomne ved trafikulykker i 2005 Der blev i 2005 behandlet 4.805 tilskadekomne personer

Læs mere

STATISTISKE MEDDELELSER 1971:1. Fardse1suhe1d DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn BguoTEKET

STATISTISKE MEDDELELSER 1971:1. Fardse1suhe1d DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn BguoTEKET STATSTSKE MEDDELELSER 97: Fardsesuhed 968 DANMARKS STATSTK Kobenhavn 97 V BguoTEKET Tidligere publikationer om færdselsuheld STATSTSKE MEDDELELSER 930: 4, 89, 950: 4, 45, 93: 4, 9, 3 95: 4, 5, 3 93: 4,

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2011 DATO: Juni 2012 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978 87 7060 698 1 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012 INDHOLD OPSUMMERING AF ÅRET 2011... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Udvikling i risiko i trafikken

Udvikling i risiko i trafikken Udvikling i risiko i trafikken Seniorrådgiver Camilla Riff Brems, Danmarks TransportForskning, cab@dtf.dk Seniorforsker Inger Marie Bernhoft, Danmarks TransportForskning, imb@dtf.dk Resume I bestræbelserne

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. september 2013 13/19058-1 Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN SEPTEMBER 2013 Niels Juels Gade 13 22 København K vd@vd.dk

Læs mere

tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012

tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012 tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012 DATO: Februar 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607445 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 indhold OPSUMMERING AF 2. KVARTAL 2012... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling Uheldsstatistik Året 215 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - året 215 Tabeller og udvikling Dato: Juni 216 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-34-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - 2. kvartal Tabeller og udvikling Dato: April 2016 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-18-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012 DATO: December 2012 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-7060-728-5 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL 2012...

Læs mere

Trafikulykker for året 2016

Trafikulykker for året 2016 Trafikulykker for året 2016 Trafikulykker for året 2016 Dato: Juni 2017 ISBN (NET): 978-87-93436-73-2 Copyright: Vejdirektoratet, 2017 Indhold Opsummering af året 2016 4 Forudsætninger og indhold 5 Generel

Læs mere

Fardselsuheld 1993 STATISTIK. Road traffic accidents DAN MARKS :--

Fardselsuheld 1993 STATISTIK. Road traffic accidents DAN MARKS :-- Fardselsuheld 99 Road traffic accidents DAN MARKS STATISTIK :, C : Færdselsuheld 99 Udgivet af Danmarks Statistik Januar 99. árgang ISBN 0 09 ISSN 000 Pris:,00 kr. inkl. % moms Oplag: 0 Danmarks Statistiks

Læs mere

STATISTISKE MEDDELELSER 1970:6. Fardse1suhe1d DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1970 BIBLIOTEKET

STATISTISKE MEDDELELSER 1970:6. Fardse1suhe1d DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1970 BIBLIOTEKET STATISTISKE MEDDELELSER 970:6 Fardsesuhed 967 DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 970 DANMARKS STATISTIK BIBLIOTEKET Tidligere publikationer om færdselsuheld STATISTISKE MEDDELELSER 930: 4, 89, 949: 4, 40, 4

Læs mere

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010 temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler - ulykker med børn i personog varebiler - Dette notat handler om personskadeulykker i trafikken, hvor der har været tilskadekomne børn enten i person-

Læs mere

STATISTISKE MEDDELELSER 1971:12. Fardse1suhe1d DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1971 BIBLIOTEKET

STATISTISKE MEDDELELSER 1971:12. Fardse1suhe1d DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1971 BIBLIOTEKET STATISTISKE MEDDELELSER 97: Fardsesuhed 969 DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 97 DANMARKS STATISTIK BIBLIOTEKET Tidligere publikationer om faerdselsuheld STATISTISKE MEDDELELSER 930: 4, 89, 95: 4, 5, 3 93:

Læs mere

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK Hastighedsplan Baggrundsrapport 4 Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse VIA TRAFIK August 24 Kortlægningen er foretaget i 23 2. Indholdsfortegnelse:. Indholdsfortegnelse:...2 1. Baggrund og formål...3

Læs mere

Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning

Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning Mere trafik færre ulykker Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning Trafikmængden i Danmark stiger, mens antallet af dræbte og skadede i trafikken

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1243 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1243 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1243 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 4. september 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Christina

Læs mere

Tabel 4.28 Trafikuheldsudviklingen i årene 1994-2004

Tabel 4.28 Trafikuheldsudviklingen i årene 1994-2004 101 Tabel 4.28 Trafikuheldsudviklingen i årene 1994-2004 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Antal tilskadekomne 3230 3054 3238 3306 3447 3585 3546 3754 3512 3538 Number of injured Politiets

Læs mere

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Civilingeniør Camilla Sloth Andersen, Viborg Amt e-mail: camilla@schioldan.net Det er almindelig kendt, at den officielle uheldsstatistik kun dækker 10-20

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune Ulykkesanalyse 27 November 29 Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune BRØNDERSLEV KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Ulykkesudviklingen 1998-27 6 3. Personskader og køretøjstyper 1998-27 8

Læs mere

STATISTISKE MEDDELELSER 1972:4. Fardse1suhe1d DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1972 BIBLIOTEKET

STATISTISKE MEDDELELSER 1972:4. Fardse1suhe1d DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1972 BIBLIOTEKET STATSTSKE MEDDELELSER 972:4 Fardsesuhed 970 DANMARKS STATSTK Kobenhavn 972 DANMARKS STATSTK BBLOTEKET Tidligere publikationer om færdselsuheld STATSTSKE MEDDELELSER 930: 4 89 95: 4 5 3 93: 4 9 3 952: 4

Læs mere

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 21-25 Foranalyse nr. 2, 26. Revideret 27 116 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister

Læs mere

temaanalyse fodgængerulykker

temaanalyse fodgængerulykker temaanalyse fodgængerulykker 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet. ISBN NR: 9788770606561 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 FODGÆNGERULYKKER 2001-2010 Dette notat handler om

Læs mere

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan Uddrag af ulykkesanalyse Færdselsulykkerne i Jammerbugt Kommune er gennemgået for at danne et overblik over, hvor og hvordan uheldene i Jammerbugt er sket samt

Læs mere

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Af Søren Underlien Jensen, Trafitec, suj@trafitec.dk Evalueringerne af trafiksanering af veje og signalregulering af fodgængerovergange

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

i den viste periode. Befolkningen i byområderne vokser med ca. 4% i den viste periode.

i den viste periode. Befolkningen i byområderne vokser med ca. 4% i den viste periode. Personskader og byområder (paper) Trafikdagene 1998 I dette paper beskrives udviklingen i antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i vejtrafikken i byområder i perioden 1984 til 1996 målt pr. 1. indb.

Læs mere

Trafikanters uheldsrisiko

Trafikanters uheldsrisiko Trafikanters uheldsrisiko Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Rådet for Trafiksikkerhedsforskning Ermelundsvej 11, 8 Gentofte, Danmark Indledning I bestræbelserne på at mindske risikoen for færdselsuheld,

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2012 TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2012-01-23 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af CM Godkendt af Beskrivelse CM Baggrundsrapport

Læs mere

TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE

TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 9788770606578 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 SAMMENFATNING

Læs mere

Trafikuheld i det åbne land

Trafikuheld i det åbne land Trafikuheld i det åbne land Af ph.d.-studerende Michael Sørensen Aalborg Universitet, Trafikforskningsgruppen Hmichael@plan.aau.dkH Trafiksikkerhedsarbejdet i Danmark hviler på en målsætning om, at antallet

Læs mere

TRAFIKULYKKER FORELØBI- GE MÅNEDSTAL

TRAFIKULYKKER FORELØBI- GE MÅNEDSTAL DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. februar 2013 13/02313-? Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 TRAFIKULYKKER FORELØBI- GE MÅNEDSTAL OPDATEREDE MÅNEDSFAKTORER 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 04 Uheldsanalyse 04 Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet for at minimere

Læs mere

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan 216 22 Antal ulykker Ulykkesudvikling 5 Ulykkesudvikling i Helsingør Kommune i perioden 1985-215 45 4 35 3 25 2 15 1 5 År Person Materiel Ekstra Antal personskader 16

Læs mere

temaanalyse Ulykker om natten

temaanalyse Ulykker om natten temaanalyse Ulykker om natten 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766387 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker om natten 21-21 Dette notat handler om personskadeulykker

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg 2007

Trafikuheld på Frederiksberg 2007 Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Forord side 2 Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan side 3 Uheldssituationen generelt side 4 Personskader og trafikanttyper side Unge side 9 Cyklister

Læs mere

Trafikuheld. Året 2006

Trafikuheld. Året 2006 Trafikuheld Året 006 Juni 007 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 3 Postboks 908 0 København K Tlf.: 744 3333 Fax.: 335 6335 Notat: Trafikuheld Året 006 Dato: 8. juni 007 Forfatter: Stig R. Hemdorff Udgiver:

Læs mere

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering 40 TEKNIK & MILJØ I VEJE OG TRAFIK Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Evalueringer viser, at trafiksanering og signalregulering giver sikkerhedsmæssige gevinster. Stilleveje

Læs mere

Fodgængerulykker. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet. Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt. 13.

Fodgængerulykker. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet. Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt. 13. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet Indsæt foto så det fylder rammen ud Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt 13. marts 2008 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

STATISTISKE MEDDELELSER 1973:1. F2erdselsuheld DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1973 '"D,4 \ 6l L Cí EKET. u_ o

STATISTISKE MEDDELELSER 1973:1. F2erdselsuheld DANMARKS STATISTIK. Kobenhavn 1973 'D,4 \ 6l L Cí EKET. u_ o STATISTISKE MEDDELELSER 973: Ferdselsuheld 97 DANMARKS STATISTIK Kobenhavn 973 DANMARKS STATISTIK 6l L Cí EKET '"D4 \ u_ o It Tidligere publikationer om færdselsuheld STATISTISKE MEDDELELSER 930: 4 89

Læs mere

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling...

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling... NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2012-2016 Emne: Uheldsanalyse København, den 08.10.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0382 Reference: epr/tfj@moe.dk Notat nr.: 01 Rev.: 0 Fordeling: Jane

Læs mere

Uheldsbeskrivelse. Annex 2. Description of accident

Uheldsbeskrivelse. Annex 2. Description of accident 124 Bilag 2. Stedsbeskrivelse Uheldsbeskrivelse. Annex 2. Description of accident Scene of accident 1. Føre 1. Road surface condition 1 Tørt 1 Dry 2 Vådt 2 Wet 3 Glat 3 Slippery 2. Sigtforhold 2. Visibility

Læs mere

Dybdeanalyse af uheld med cyklister

Dybdeanalyse af uheld med cyklister Uheld 2010-2014 Dybdeanalyse af uheld med cyklister 2010-2014 Indledning I Rudersdal Kommunes uheldsanalyse for 2011-2013 og for 2014 dominerer cyklisterne som den trafikantgruppe med flest personskader.

Læs mere

Vejdirektoratet Niels Juels Gade 1 Postboks 1569 1020 København Telefon: 33 93 33 38 Telefax: 33 15 63 35

Vejdirektoratet Niels Juels Gade 1 Postboks 1569 1020 København Telefon: 33 93 33 38 Telefax: 33 15 63 35 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 1 Postboks 1569 1020 København Telefon: 33 93 33 38 Telefax: 33 15 63 35 Titel: Cykelfelter Sikkerhedsmæssig effekt i signalregulerende kryds Rapport nr. 51 Dato: August

Læs mere

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode Thisted Kommune Uheldsrapport 212 Uheldsperiode 28-212 Juni 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

1.193 dræbte Det har vi lært. Dødsulykkestatistik

1.193 dræbte Det har vi lært. Dødsulykkestatistik 1.193 dræbte Det har vi lært Dødsulykkestatistik 2010-2015 Titel Dødsulykkesstatistik 2010-2015 1.193 dræbte - det har vi lært Dato: December 2016 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93436-63-3 ISBN:

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

Uheldsanalyse fra interview med trafikofre

Uheldsanalyse fra interview med trafikofre Uheldsanalyse fra interview med trafikofre Af Trafikingeniør Pablo Celis, Dansk Cyklist Forbund marts 2002 Baggrund I efteråret 2001 blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Rådet

Læs mere

Motorcykelulykker. Baggrundsnotat. Motorcyklisternes andel af dræbte og alvorligt tilskadekomne

Motorcykelulykker. Baggrundsnotat. Motorcyklisternes andel af dræbte og alvorligt tilskadekomne Motorcykelulykker Baggrundsnotat 9% 8% 7% 6% 5% 4% Motorcyklisternes andel af dræbte og alvorligt tilskadekomne 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Læs mere

Frdselsuheld. ' t; STATISTISKE MEDDELELSER 1963:3. Danmarks statistik. .,r. DET STATF7 -uf DEPA:<TL...', ". _.1.0Ti7K DET STATISTISKE DEPARTEMENT

Frdselsuheld. ' t; STATISTISKE MEDDELELSER 1963:3. Danmarks statistik. .,r. DET STATF7 -uf DEPA:<TL...', . _.1.0Ti7K DET STATISTISKE DEPARTEMENT Danmarks statistik STATISTISKE MEDDELELSER 1963:3 Frdselsuheld 1961 DET STATISTISKE DEPARTEMENT Kobenhavn 1963 DET STATF7 -uf DEPA:

Læs mere

Borgere i Gladsaxe Kommune behandlet efter trafikuheld i skadestue eller pa sygehus

Borgere i Gladsaxe Kommune behandlet efter trafikuheld i skadestue eller pa sygehus Trafikforskningsgruppen Institut for Byggeri og Anlæg Sofiendalsvej 1 9200 Aalborg SV Tlf: 9940 8080 www.trg.civil.aau.dk Borgere i Gladsaxe Kommune behandlet efter trafikuheld i skadestue eller pa sygehus

Læs mere

Hyppigheden og alvorligheden af tilskadekomst efter færdselsuheld på motorvejen over Fyn i perioden 1999 til 2007

Hyppigheden og alvorligheden af tilskadekomst efter færdselsuheld på motorvejen over Fyn i perioden 1999 til 2007 Hyppigheden og alvorligheden af tilskadekomst efter færdselsuheld på motorvejen over Fyn i perioden 1999 til 2007 Overlæge Lars Binderup Larsen Ortopædkirurgisk afd. O, Ulykkes Analyse Gruppen, OUH Introduktion

Læs mere

Den landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU)

Den landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU) Den landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU) Af Torfinn Larsen Vejdirektoratet 1. Indledning Den løbende, landsdækkende rejsevaneundersøgelse (TU) startede i sin nuværende form i august 1992. Tidligere

Læs mere

voldsofre i Odense Kommune

voldsofre i Odense Kommune 22 Anmeldelsesprocenten blandt hospitalsbehandlede voldsofre i Odense Kommune Læge, ph.d.-studerende Christian Færgemann Vicepolitiinspektør Ebbe Krogaard Baggrund Kun en mindre andel af alle skader forårsaget

Læs mere

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget.

Pendlingsafstanden med kollektiv trafik og bil er stigende, og presset på motorvejene og dermed trængslen er steget. N O T A T 21-11-2016 Sag nr. 15/1003 Dokumentnr. 32130/16 Henrik Severin Hansen Tel. E-mail: Flere danskere tager bilen på arbejde og uddannelse men de regionale forskelle er store Efter en længere periode,

Læs mere

Detailudformning af cykelstier i kryds - En undersøgelse baseret på skadestuedata

Detailudformning af cykelstier i kryds - En undersøgelse baseret på skadestuedata Detailudformning af cykelstier i kryds - En undersøgelse baseret på skadestuedata Civilingeniør Michael Fjorback, Aalborg Kommune, michael-fjorback@stofanet.dk Lektor Harry Lahrmann, Aalborg Universitet,

Læs mere

NVF-seminar Færøerne maj 2009

NVF-seminar Færøerne maj 2009 NVF-seminar Færøerne maj 29 Ulykker har omkostninger Ulykker medfører sorg og savn hos familier og venner Vagn Bech, Vejdirektoratet, Vejcenter Nordjylland Ulykker har omkostninger Hvad koster trafikulykkerne?

Læs mere

KOL og Lungebetændelse blandt borgere Holbæk Sygehus optageområde

KOL og Lungebetændelse blandt borgere Holbæk Sygehus optageområde Antal indlæggelser KOL og Lungebetændelse blandt borgere Sygehus optageområde - En monitoreringsrapport Baggrund På d. 9. juni 2016 blev det besluttet at KSS-gruppen fortsat ønsker en KOL/Lungebetændelse

Læs mere

Alle uheld 64 48-25% Tilskadekomne 1,32 1,00

Alle uheld 64 48-25% Tilskadekomne 1,32 1,00 Else Jørgensen, Vejdirektoratet, TSM N.O.Jørgensen, Danmarks Tekniske Universitet, IVTB Sikkerhed i nyere danske rundkørsler. Siden midten af 1980'erne har der i mange europæiske lande - herunder i Danmark

Læs mere