Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger"

Transkript

1 Handleplan for EGIF Badminton Klubudvikling Centrale spørgsmål: Hvad gør Fe. Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram) Husk: Navn + funktionsbeskrivelse på talentansvarlig Økonomi (budgetter i hovedtal) Vedlæg overordnet økonomi og særskilt økonomi for talentudvikling Strategi Beskriv klubbens eliteog talentudviklingsstrategi (vedlæg evt. eliteog talentudviklingspolitik) Erritsø Badminton Klub er ikke i stand til at stille en fuld bestyrelse og har fået dispensation af hovedbestyrelsen til at fortsætte. (Se vedlagte Organisations diagram) Dårlig økonomi. Sæson gav i underskud. Strategien for klubbens elite og talentudvikling har været fokuseret omkring de bedste spillere der har haft mange træninger og meget velkvalificerede trænere som vi har købt til opgaven 1. Sund Økonomi Sund Økonomi er nu en del af klubbens målsætning. Målet for Sæson er et positivt årsregnskab, samt at nedbringe Gælden til samtlige kreditorer. 2. Styrket Organisation Udvide Organisationen i såvel bestyrelse som udvalg. 3. Talentudvikling Rekrutere/Udvikle flere talenter på hver årgang end tidligere. Opstarte TalentCenter for regionens bedste spillere Udvikle mindst 3 spillere per årgang der har 1 holds niveau 4. Stabilisering af Senior Elite hold Vedligeholde nuværende niveau. 1. Halv- og fuldtids Trænere/Spillere erstattes af en større gruppe af Frivillige trænere. Ingen spillere får længere penge for at spille i klubben. 2. Rekrutere flere frivillige ledere/trænere gennem en styrket defination af roller og arbejdsopgaver 3. Ungdomsudvalget arbejder på at definere opgaver og delmålsætninger for de 3 aldersrelaterede grupper som er U11/U9, U15/U13, samt U17. Cheftræneren definerer i samarbejde med USU rammerne for trænings indhold og mål for de enkelte træninger Talent Center etableres med 10 weekendtræninger 4. Fastholdelse af lokale spillere. Ansættelse af Spillende Træner. Trænings og hold samarbejde med Odense Badminton Klub. Forsøge at genskabe Team Frederecia 1. Positivt Årsregnskab, med signifikant reduktion af udgifter til Trænere/Spillere, samt flere indtægter gennem flere indtægtsgivende arbejdsopgaver. 2. Fuld bestyrelse ved næste generalforsamling. SeniorSpiller Udvalg Etableret Ungdomsudvalg Udvidet med underudvalg for hver af de 3 aldersrelaterede grupper etableret 3. Større gruppe af Talenter på hver årgang. Mindre frafald af spillere. Ny 3 delt aldersrelateretde strukturændringer færdig defineret og implementeret inden Sæsonstart. Talent Center opstartet med mindst 15 spillere. (Mindst 1/3 kommer fra andre klubber) 4. Blive i 2. Div og Danmarkserien Støtter op omkring Talent og Elite Arbejdet med økonomisk tilskud. 1

2 Klubudvikling Bestyrelsen er fuldtallig. Senior og Ungdomsudvalg er etableret Økonomien er stabiliseret. Talentudviklings strategien er nu fuldt defineret og kommunikeret via Hjemmesede med mere Rammerne for Talentudviklingen er på plads. 1. Sund Økonomi Sund Økonomi er stadig en del af klubbens målsætning. Målet for Sæson igen et positivt årsregnskab, samt et mål om at alt gæld er afviklet 2. Styrket Organisation Fortsat udvide Organisationen ved tilføjelse af selvstændigt Sponsorudvalg og Turnerings Udvalg. 3. Talentudvikling Fortsat Rekrutere/Udvikle flere talenter på hver årgang end tidligere. 1. Fortsat holde udgifter til Trænere på et acceptabelt niveau. Fortsat ingen spillere der får penge for at spille. Søge flere sponsorater 2. Sikre en fast tilgang af Frivillige ledere/trænere gennem struktureret rekrutering 3. Udvide TalentCenter Konceptet til en ugentlig træning for 2 grupper af regionens bedste spillere 1. Positivt Årsregnskab. Ingen Gæld Forøget Sponsorindtægter 2. Størstedelen af klubbens medlemmer deltager i det frivillige foreniningsarbejde i større eller mindre grad Fyldte hold på talentcenteret (12-15 Spillere). Største delen af Turneringsspillerne deltager i individuelle turneringer. Hvad gør Fe. 4. Forbedring af Senior Elite hold Forbedre nuværende niveau. 4. Forbedre/optimere på træningskulturen i klubben Økonomien tillader nu flere sportslige tiltag, så som tilskud til individuelle truneringer. At deltage i det frivillige arbejde er nu en naturlig del af at være med i Erritsø Badminton Klub 2

3 Trænerressourcer EGIF Badminton Centrale spørgsmål Hvilket uddannelsesniveau har trænerne med ansvar for klubbens talentudvikling? Hvilke handlinger gennemføres hvornår for at sikre at den fornødne uddannelse af klubbens talenttrænere i ? Cheftræner er uddannet Elitetræner. Øvrige trænere er unge men meget engagerede. Tilstræbt at være to trænere på alle træninger både begyndere og elitespillere. Alle Trænere er under uddannelse. 1. Rekrutering Rekruterer og uddanne mindst en træner fra hver årgang (Intern rekrutering). 2. Uddannelse Krav til alle ungdomstrænere i Erritsø at de følger DBFs Talent-, eller Ungdoms Træner Uddannelse 3 To Trænere På alle træninger skal der være mindst to trænere. Specielt de små årgange er dette vigtigt. 1. Rekrutering Rekruterer og uddanne mindst en træner fra hver årgang (Intern rekrutering). Løbende uddannelse af alle ungdoms trænere Interne kurser for trænere, så klubbens trænere har kendskab til BATK, og arbejder efter dette koncept. Fokus på trænermøder, så kulturen blandt trænerne bliver ens.den røde tråd gennemsyrer træningerne Uddannede trænere på samtlige ungdoms træninger Trænerne er klar over struktur og mål for det enkelte træninger og forstår hvordan den enkelte træning passer ind i den overordnede struktur Økonomisk støtte til uddannelse Alle Trænere er under uddannelse eller har fuldført DBFs træneruddannelse 2. Uddannelse Krav til alle ungdomstrænere i Erritsø at de følger DBFs Talent-, eller Ungdoms Træner Uddannelse 3

4 Implementering af Aldersrelateret Træningskoncept Præpubertet: Pubertet: Post-pubertet: (antal træningspas og timer pr.uge) Centrale spørgsmål: Udbyder klubben træningsmængder svarende til ATK anbefalinger? Gennemføres træningen i overensstemmelse med principperne i det idrætsspecifikke ATK? Klubben har på de ældste årgange (U15, U17, U19) opfyldt kriterierne i BATK. En kraftig åreladning af trænere, har dog også gjort, at vi er presset på dette område. Udvikle og beskrive BATK i forhold til træningerne i Erritsø fra badmintonintro til før puberteten (U9-U11-U13) Der skal findes mindst to personer, der er tovholdere på BATK. Cheftræneren og en leder, der er ansvarlige. Der er ikke råd til de bedste trænere, men hellere finde trænere, der brænder for talentudviklingen, og så gå lidt på kompromis med de faglige kompetencer. Lyst og engagement blandt trænere, spillere, forældre og ledere til at være en del af klubben, og yde en indsats for klubben. Klubben har på de ældste årgange (U15, U17, U19) opfyldt kriterierne i BATK. En kraftig åreladning af trænere, har dog også gjort, at vi er presset på dette område. Fokus på, at de yngstes træninger gennemføres i overensstemmelse med BATK Udvikle og beskrive BATK i forhold til træningerne i Erritsø puberteten efter puberteten (U15-U17-U19) Der skal være mindst to personer, der er tovholdere på BATK. Cheftræneren og en leder, der er ansvarlige. Flere børn, der melder sig ind i klubben, og spiller badminton. Fokus på, at de yngstes træninger gennemføres i overensstemmelse med BATK 4

5 Faciliteter EGIF Badminton Centrale spørgsmål Har talenterne tilstrækkelig adgang til passende træningsfaciliteter på optimale træningstidspunkter ift. en samenhængende hverdag? 13 Træninger, hvoraf 5 er Begynder/Øvet 5 er Turnerings træning 3 er Elite Træning Træningen forgår i Erritsø Hallen samt Bakkehallen på optimale træningstidspunkter (Eftermiddage Mandag til Torsdag) Træningsfaciliteterne er på nuværende tidspunkt meget tæt på optimale i forhold til vores behov. 5

6 Adgang og anvendelse af supportfunktioner: a.sportsmedicinsk behandling b. Fysisk træning c. Sportspsykologisk træning d. Sportsernæring Centrale spørgsmål: Modtager atleterne ekspertbistand inden for ovennævnte ekspertområder? Beskriv omfang /indhold Kun spillere der deltager på morgentræningen eller er med på talentcentret i kommunen har adgang til sportmedicinsk behandling mm. Øvrige spillere modtager kun den bistand der er til rådighed inden for Trænernes (for de flestes vedkommende) begrænsede kompetencer. Ingen målsætning om at tilknytte nævnte supportfunktions eksperter, som en del af klubbens rammer for Talentudvikling. Etablerer samarbejde mellem klubbens centrale trænere/ledere og eksperter inden for nævnte supportfunktioner Interesse for samarbejde. Muligheder for samarbejde ønskes undersøgt Aktiv deltagelse i Fredericia Elite Idræts tilbud/kurser Har trænerne samarbejde med eksperter inden for ovennævnte områder? Nætværk mellem Trænerne i klubben og eksperter inden for nævnte supportfunktioner etableret. Forståelse for hvilke muligheder der er for samarbejde med eksperter Tilbyde arrangementer/uddannelses aftener for klubbens turnerings og elite spillere (og forældre) omkring Fysisk Træning, Mental træning, samt sports ernæring Planlægge arrangementer i samarbejde med eksperter i det etablerede nætværk Stor tilslutning blandt spillerne til deltagelse i disse arrangementer Støtter ved at stille eksperter til rådighed. 6

7 Adgang og anvendelse af supportfunktioner: a.sportsmedicinsk behandling b. Fysisk træning c. Sportspsykologisk træning d. Sportsernæring Deltagelse i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner/skole kommune og klubber Beskriv de handlinger, der man skal kunne se, at man er Hvad gør Fredericia Centrale spørgsmål: Hvordan koordineres talenttræningen med uddannelsesinstitutionerne/skoler? Indgår klubben i kommunens morgentræningenstilbud? Indgår klubben med talenter i kommunens talentcenter? 7

8 Deltagelse i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner/skole kommune og klubber Indgår klubben i Fredericia Eliteidræts videndeling med ledere og trænere på tværs af klubber? Beskriv de handlinger, der man skal kunne se, at man er Hvad gør Fredericia Har klubben samarbejde med øvrige lokale klubber inden for egen idrætsgren om talentudvikling? Hvordan definerer klubben et talent? 8

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for BPI Skydning Klubudvikling Fe. Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram) Husk: Navn + funktionsbeskrivelse

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for. Klubudvikling Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram) Husk: Navn + funktionsbeskrivelse på talentansvarlig

Læs mere

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR KBTK

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR KBTK 1. Erfaringer med talent- og elitearbejde i klubben Hvad har klubben gjort indenfor talent- og eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusér på fakta) List tingene i punktform. Hvad har

Læs mere

Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund koncept for idrætsskoler 2009

Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund koncept for idrætsskoler 2009 Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund koncept for idrætsskoler 2009 1.0 Indledning og målsætning Såvel Team Danmark som Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet en kommunestrategi, der har til hensigt

Læs mere

Politik- & strategi. KBTK Københavns Bordtennisklub

Politik- & strategi. KBTK Københavns Bordtennisklub Politik- & strategi KBTK Københavns Bordtennisklub Forord Selvom der ikke er langt mellem ledere, hjælpere, trænere og medlemmer, er Københavns Bordtennisklub (KBTK) med omkring 150 medlemmer en stor bordtennisklub.

Læs mere

Sæsonstart 2007/2008 VIGTIGT: Indskrivning i Brande Hallerne onsdag den 29. august 2007 kl. 18.00-19.00

Sæsonstart 2007/2008 VIGTIGT: Indskrivning i Brande Hallerne onsdag den 29. august 2007 kl. 18.00-19.00 Brande Badminton Club August 2007 - Nummer 1-25. årgang Indhold Sæsonstart 2007/2008 Indskrivning i Brande Hallerne onsdag den 29. august 2007 kl. 18.00-19.00 Side 3: - BBC Ungdom Side 4 - BBC Ungdom Side

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

Cykling Odense landets førende cykelklub i landets førende cykelby

Cykling Odense landets førende cykelklub i landets førende cykelby Side 1 af 43 Cykling Odense landets førende cykelklub i landets førende cykelby Organisationshåndbog - styr på Cykling Odense 8. årgang Sæsonen 2015-2016 Side 2 af 43 Indholdsfortegnelse Organisationshåndbogen

Læs mere

TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED

TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED Velkommen i klubben Erritsø GIF fodboldafdeling Snaremosevej 69 Erritsø 7000 Fredericia www.egif.dk TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED I EGIF S FODBOLDAFDELING bliver der ydet et kæmpe

Læs mere

FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13

FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13 SB&I-Linjen FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13 TIL DIG SOM FORÆLDER I SB&I 14 RETNINGSLINIER FOR U5 U11 (4

Læs mere

Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde.

Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde. Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde. Lige lidt praktisk. Jeg vil først bruge små 20 minutter på et indlæg. Derefter er der kaffe/te sodavand og et stykke brødtorte, hvor I kan sidde og

Læs mere

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere!

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! ELITESPORT HANDLER OM: AT DRØMME ELITESPORT HANDLER OM: AT TURDE GÅ EFTER MÅLET ELITESPORT HANDLER OM: AT VÆLGE DET

Læs mere

Dansk Mester Deltagelse i Champions League. Landsholdspillere både hos Senior, junior og drenge

Dansk Mester Deltagelse i Champions League. Landsholdspillere både hos Senior, junior og drenge 1 2 Dansk Mester Deltagelse i Champions League Landsholdspillere både hos Senior, junior og drenge 3 Indgået aftale med 2 folkeskoler og en handelsskole til start foråret 2015. 4 5 6 7 8 1. division DAMER

Læs mere

Team Danmarks støttekoncept 2013-2016

Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 indhold 1.0 Indledning 3 1.1 Lovgrundlag for dansk eliteidræt 3 1.2 Tendenser i international eliteidræt 4 1.3 Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 5 1.4 Særlige

Læs mere

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept (ATK) DBUs Børnetræningsmanual

Læs mere

Velkommen til Vojens Ishockey Klubs Røde tråd. Version 1.02 2014-2015

Velkommen til Vojens Ishockey Klubs Røde tråd. Version 1.02 2014-2015 Velkommen til Vojens Ishockey Klubs Røde tråd. Version 1.02 2014-2015 De kommende sider beskriver de koncepter som der spilles ishockey efter i klubben. Det er bestyrelsen og sportsudvalgets opgave, at

Læs mere

Velkommen til ungdomsafdelingen i Badminton Roskilde

Velkommen til ungdomsafdelingen i Badminton Roskilde Velkommen til ungdomsafdelingen i Badminton Roskilde Indholdsfortegnelse Hvem er vi?... 3 Hvordan starter jeg til Badminton i Badminton Roskilde?... 4 Træningsfaciliteter... 5 Vores værdier... 5 Praktiske

Læs mere

Implementering af ATK. Godt træningsmiljø for orienteringstalenter i Dansk Orienterings-Forbund

Implementering af ATK. Godt træningsmiljø for orienteringstalenter i Dansk Orienterings-Forbund Implementering af ATK Godt træningsmiljø for orienteringstalenter i Dansk Orienterings-Forbund ATK har givet resultater. Her er medaljetagerne ved dette års DM stafet i D13-16. Alle tre klubber har været

Læs mere

BK YDUN KLUB HÅNDBOG

BK YDUN KLUB HÅNDBOG BK YDUN KLUB HÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Om klubben... 4 2. Bestyrelsen... 5 2.1. Bestyrelsesmøder... 5 3. Klubbens organisering... 6 3.1. Afdelinger... 6 3.2. Elite... 6 3.3. Bredde... 6 4. Træner

Læs mere

Skolen på Sønderager

Skolen på Sønderager Skolen på Sønderager TALENTKLASSER 2015 2016 I talentklasserne har du samme obligatoriske fag som andre folkeskoleelever. Men her er du sammen med andre talenter, der har samme mål og behov som dig! Informationsmøde

Læs mere

Seminar om implementering af værdisæt for talentudvikling i dansk idræt 30. januar 2014

Seminar om implementering af værdisæt for talentudvikling i dansk idræt 30. januar 2014 - Referat fra seminar om implementering af værdisæt for talentudvikling i dansk idræt 30. januar 2014 Seminar om implementering af værdisæt for talentudvikling i dansk idræt 30. januar 2014 Indhold 1 Indledning

Læs mere

Frederikshavn f I Fodboldafdeling

Frederikshavn f I Fodboldafdeling FFI Fodbolds værdigrundlag FFI Fodbold - byens fodboldklub år 2020 FFI Fodbolds værdigrundlag centreret om Glæden ved fodbold indeholder flg. værdier: Udvikling for alle Fællesskab for alle Plads til alle

Læs mere

Vi skal være flere fægtere og flere klubber

Vi skal være flere fægtere og flere klubber PROJEKTBESKRIVELSE 1. Projektets titel Flere fægtere i nye klubber. 2. Projektperioden Projektperioden strækker sig fra den 1. februar 2014 til og med den 31. december 2017. Projektet forventes efterfulgt

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 29. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram

Læs mere

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder.

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder. Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. september 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 11.00. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Tom Hedegaard

Læs mere

Vi er åbne over for omverdenen og etablerer samarbejder med andre organisationer, fonde mv.

Vi er åbne over for omverdenen og etablerer samarbejder med andre organisationer, fonde mv. Plan 2020 Vision: Hvad drømmer vi om? (Ledestjerne vores fyrtårn) Vi har den vision, at orientering er kendt som en sjov, tilgængelig og udfordrende idrætsgren, der handler om at finde vej i naturen og

Læs mere

Vision at stå stærkere sammen

Vision at stå stærkere sammen AaB Talentcenter udvikling via samarbejde Gældende fra og med maj 2015 Vision at stå stærkere sammen Vi vil styrke elitepigefodbolden i Nordjylland ved at samle og give de mest ambitiøse og talentfulde

Læs mere

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO Indholdsfortegnelse Table of contents 27 Resultater HVILKE MULIGHEDER FOR EN STYRKET TRIVSEL OG INKLUSION AF BØRNENE SER PÆDAGOGERNE I EN FORENINGS SFO? 28 Hvorfor

Læs mere

Sportspolitik og andre praktiske oplysninger

Sportspolitik og andre praktiske oplysninger Sportspolitik og andre praktiske oplysninger Indhold Indledning og formål... 3 Hvem er vi?... 3 FORMÅL FOR RY HÅNDBOLD... 4 FORENINGENS OPBYGNING... 4 Organisatorisk... 4 Inddeling i teams... 4 PRAKTISKE

Læs mere