På baggrund af forholdene i dag skal I udarbejde forslag til fremtidige udviklingstiltag:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På baggrund af forholdene i dag skal I udarbejde forslag til fremtidige udviklingstiltag:"

Transkript

1 Gruppe nr. 1 Gruppearbejde / nr.: 6 Ordstyrer: Marie Referent: Hanne Fremlægger: Mathias. Resume af gruppedrøftelsen / konklusion: På baggrund af forholdene i dag skal I udarbejde forslag til fremtidige udviklingstiltag: 1. Der ansættes lærere forskellige steder på landsplan, alt efter hvor mange elever der er. Eksempel: I Kapisillit er der 3 elever, og 2 lærere. I Nutaarmiut er der 7 elever og 1 uuddannet underviser. 2. Budget Skolerne bør have mere at skulle have sagt, angående budgettet. Eksempel: Flytning af midler fra konto til konto. 3. Der bør ansættes rejsende lærere i Qaasuitsup Kommunia. Der ønskes i Qaasuitsup Kommunia rejsende lærere, der kan komme og støtte bygder, der har behov for det.

2 Derved håber vi, at børnenes resultater i bygder og byer, bliver mere ens. 4. Mere ligelige forhold for uddannede lærere i bygderne. F.eks. er tillæggene i Uummannaq og Upernavik forskellige. 5. Mere ens forhold i skolehjem og efterskoler. 6. Når der kommer nye informationer fra byskolen, ønskes der hurtigere spredning af disse. 7. Trintest. Hvis prøveresultaterne er lave, ønskes respons. Informationer, evt. forklaring samt støtteforanstaltninger. 8. Vidtgående/specialundervisning. Det bør undersøges, hvorfor penge ikke følger med, når et barn flytter. 9. Lederne fra bygder bør mødes oftere.

3 10. QaasuitsupKommunea Nunaqarfiitatuarfii/bygdeskoler Ved ansættelse af ledere, bør der instrueres bedre vedr. opgaver. F.eks. oktoberindberetningen, timefordeling, Angusakka, læreplaner, budget mv. c.+d Kan nås ved utrætteligt at kontakte hovedskolen.

4 Gruppe nr. 2 Søren, Hans, Hansigne, Susanne Ottolu Ordstyrer: Otto Referent: Susanne Fremlægger: Søren Resume af gruppedrøftelsen / konklusion: A. 1. På baggrund af forholdene i dag skal I udarbejde forslag til fremtidige udviklingstiltag: Disse fag skal udvikles: dansk, engelsk, fysik og personlig udvikling. Samarbejde mellem skolens ansatte. Forældresamarbejde. Forberedelse af skolestart. Nye undervisningsmetoder. Indførelse af forordningens bestemmelser. Planlægning/tage tingene alvorligt. Moderne hjælpemidler. IT m.m. Samarbejde med de lokale ledere af byen. God benyttelse af ressourcepersoner. Benyttelse af skolens bygninger. Vejledning af dem, der går ud af skolen og ikke videreuddanner sig. Skolebestyrelser.

5 B. Skriv mindst 10 af jeres forslag. 1. Disse fag skal udvikles: dansk, engelsk, fysik og personlig udvikling. 2. Samarbejde mellem skolens ansatte. 3. Forældresamarbejde. 4. Forberedelse af skolestart. 5. Nye undervisningsmetoder. 6. Planlægning/tage tingene alvorligt. 7. Moderne hjælpemidler. IT m.m. 8. Samarbejde med de lokale ledere af byen. 9. Benyttelse af skolens bygninger. Vejledning af dem, der går ud af skolen og ikke videreuddanner sig. 10. Skolebestyrelser. C. Hvis man skal skabe noget ved samarbejde, skal der først skabes fælles ansvar, derefter er der fælles planlægning, derefter følger deling af ansvarsområder. D. Klart mål. Velordnet løbende evaluering, bør ske. Fremførelse, ud fra det man er nået til.

6 Gruppe nr. 3 Ordstyrer: Inger Jerimiassen. Referent: Karoline Imm. Kristiansen. Fremlægger: Naja Didriksen, Karoline Larsen, Mathias Therkelsen, Karoline Kristiansen, Inger Jerimiassen. Resume af gruppedrøftelsen / konklusion: 1. Hvis vi skal have uddannede lærere, skal der være gode huse i bygderne. 2. Undervisningen bør starte fra 0. klasse, hvis elevernes resultater skal højnes på landsplan. 3. Vi bør få flere besøg i vores bygder af byens ledere og skolens konsulenter. 4. Vi bør indføre rejsende lærere i hele kommunen. 5. Vi bør have tidssvarende hjælpemidler. 6. Aftenskolen er lukket nogle steder i Qaasuitsup Kommunia; de bør have tildelt penge. 7. Kommende kolligieelever bør besøge, der hvor de skal bo, en uges tid. 8. Der bør holdes kurser i Effektiv Pædagogik mange steder Der er nogen i bygderne, der har deltaget i kurser. Vi synes, de kan komme til os og lære os noget.

7 Vi skal først snakke om det blandt kollegerne, og vi fordeler det på en passende måde blandt eleverne, derefter laves planlægning. 9. Vi har lagt mærke til ved 3. klassernes trintests, at lokal accent på grønlandsk trækker ned. Vi vil henvende os til Inerisaavik for at afklare problemet. Vi vil bede konsulenten for grønlandsk om at forklare vedkommende om accenter.

8 Qaasuitsup Kommunea Nunaqarfiit atuarfii/bygdeskoler Gruppe nr. 4 Gruppearbejde / nr.: Ordstyrer: Referent: Harald la Cour Fremlægger: Resume af gruppedrøftelsen / Konklusion: På baggrund af forholdene i dag, skal I udarbejde forslag til fremtidige udviklingstiltag: A) 10 forslag til fremtidig udvikling 1. Rekrutering af kvalificerede lærere i samarbejde med forvaltningen i Ilulissat. 10. Inddragelse af skolelederen i budgetlægningen / Frie økonomiske rammer. 5. Skolebespisning i bygder efter behov gerne i samarbejde med bygdebeboerne! 2. Gode fysiske rammer både undervisningslokaler og lærerboliger antal og standard. 8. Rejselærerordning genindføres eller etableres. 9. Regelmæssige besøg af fagvejledere fra hovedskolen. 3. Indførelse af 0 klasse/børnehaveklasse i bygderne, som har behov for det. 6. Større åbenhed i skolen gennem forældredeltagelse, værksteder, cafe er mm. 4. Større spredning af ressourcepersoner i kommunen. 7. Regelmæssige ledermøder forslag kunne være årligt.

9 Gruppe nr. 5 Lea, Helga, Jonas, Marianne, Birthe Ordstyrer: Marianne Referent: Birthe Fremlægger: Marianne, Birthe Resume af gruppedrøftelsen / konklusion: På baggrund af forholdene i dag, skal I udarbejde forslag til fremtidige udviklingstiltag: a) Forslag Fremrykning af 1. juli indberetningen Hurtigere respons ved henvendelser til psykolog Planlægning af nødvendige undervisningsmetoder Forslag til udvikling Vidensdeling Bedre og mere ensartet brug af trintests Hvis en elev i VSP flytter, skal timerne følge med Løbende fornyelse og evaluering af skolens organisation Udvikling af redskaber, til forberedelse af flytning til skolehjem Skoleledernes årsplaner Forvaltningen skal bestræbe sig på at indføre ensartede metoder Elever i samarbejde med elevråd skal sætte ord på ting, de gerne vil opnå. Elever og lærere skal være dygtigere til tekniske hjælpemidler.

10 b) Alt det vi har nævnt ovenfor er vigtige, punkterne er nummereret tilfældigt. c) Det første vi skal gøre er at informere vores kolleger om det, vi har fået med hjem fra seminaret. Så skal vi gøre status. Dette skal munde ud i lokale handleplaner. På den måde vil vi støtte og løfte vores problemer i Qaasuitsoq Kommunias bygdeskoler. d) Vi vil kontakte hinanden for at fortælle om, hvad der sker i vores bygder. Vi kontakter hinanden via Attat, e mails og telefonisk. Da tæt samarbejde giver de bedste resultater, har vi som mål at udveksle tanker og erfaringer Kontakter til samarbejdspartnere: Marianne P. Dalager AtuarfikPilerfikUkkusissat Tlf: / e mail: Lea Nielsen Olsvig Tasiusap Atuarfia Tasiusaq Tlf: / e mail: Helga T. Siguardsen Atuarfik Ole Løvstrøm Ikerasak Tlf: / e mail: Jonas K. Jensen Naatap Atuarfia Saqqaq Tlf: Fax: Mobil: e mail: Birthe Jeremiassen Ivilikasiup Atuarfia Ikamiut Tlf: Fax: Privat: e mail:

11 Gruppe nr. 6 Ordstyrer: Gudrun O. Nielsen Referent: Jørn M. Larsen Fremlægger: Mati Jensen Deltagere: Regine Olsvig Amalie Jeremiassen Resume af gruppedrøftelsen / konklusion: 1) Der bør laves en ordning med de rejsende lærere vedr. de vigtigste fag (fysik/kemi+engelsk+dansk). 2) Der skal bygges egnede lærerboliger da dette kan tiltrække egnede uddannede personer. 3) Der bør banes vej for en ordning, hvor steder, der er i nærheden af hinanden, kan have kursus sammen (Inerisaavik Forvaltningen i Qaasuitsoq) 4) Man bør arbejde for nærmere samarbejde mellem børneinstitutionerne Piareersarfik skolen, for at sikre uddannelser for børnene i fremtiden. 5) Tekniske hjælpemidler er vigtige for planlægning af undervisningen,og som noget eleverne kan bruge i deres arbejde. De burde indføres alle steder, også fordi IKT er ved at blive indført. Og der bør ansættes personer, der kan varetage opgaven med de moderne tekniske hjælpemidler. En der kan lære fra sig/vejlede og reparere. 6) Alle skal have kursus i Effektiv Pædagogik, og i forlængelse af det følge med i dets udvikling, så det sikres, at det kan bruges i fremtiden. 7) Qeqertat er blevet sejlet agterud hvad angår uddannelser og moderne hjælpemidler, dette bør rettes op snarest, så børnenes rettigheder ikke krænkes. 8) Det bør realiseres, at skolerne hurtigst muligt får vigtige informationer og planer samt arrangementer fra centralt hold. Vi kommer bagud, fordi postgangen er meget langsom. Vi kræver moderne hjælpemidler, såsom e mail/attat/fax mv.. for at lette kommunikationen. 9).Bygdeskolernes lederes kontorarbejde bliver ikke mindre med tiden, når points bliver færre. Selv om eleverne bliver færre, bliver tiden til administrativ arbejde også mindre, selvom arbejdsmængden er den samme. Bl.a. derfor kan det være svært at nå det hele. Dette går altid ud over eleverne, medarbejderne og læringsmål, dette gælder også pædagogisk ledelse. 10) Specialklasse elever (VSP) har stor indvirkning på små bygdeskoler, især på grund af flytninger, fordi der hvor de kommer, er man ikke klar til at modtage dem, og fordi der ikke er uddannede lærerkræfter; disse ting har negative følger for den nye elev og hæmmer elevens videre udvikling.

Deltagerne her bør tænke over de ting, der skal rettes op på i Qaasuitsup Kommunea.

Deltagerne her bør tænke over de ting, der skal rettes op på i Qaasuitsup Kommunea. Referat fra plenumdebatter i dag 1 Fælles debat kl. 12.00 Der var indlæg fra bygderne og de mindre bosteder på baggrund af grundlæggende emner i form af spørgsmål, som kommentarer og som forslag. Der bliver

Læs mere

Velkomst. Evalueringen af folkeskolen.

Velkomst. Evalueringen af folkeskolen. Formandens mundtlige beretning 2015 Velkomst Jeg håber vi får et par udbytterige dage til gavn for lærerne, til gavn for det grønlandske samfund og ikke mindst til gavn for vores elever og deres fremtid.

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs. Repræsentantskabsmøde 2007. Katuaq Nuuk

Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs. Repræsentantskabsmøde 2007. Katuaq Nuuk Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat IMAKs Repræsentantskabsmøde 2007 Katuaq Nuuk Endelig dagsorden: 1. Mødets åbning, og valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Formandens beretning 4.

Læs mere

EN GOD SKOLE. Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr.

EN GOD SKOLE. Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr. 8/2003 EN GOD SKOLE Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen Danmarks Skolelederforening INDHOLD FÆLLES MÅL, FORSKELLIGE

Læs mere

Piareersarfiit Nyhedsbrev november 2011

Piareersarfiit Nyhedsbrev november 2011 Piareersarfiit Nyhedsbrev november 2011 Velkommen til efterårsnyhedsbrevet for Piareersarfiit. Ja, tiden flyver som altid vildt hurtigt af sted. Nu er der i skrivende stund (midten af november) allerede

Læs mere

Delrapport. Ask Kapisillit

Delrapport. Ask Kapisillit Delrapport Ask Kapisillit Forfatter: Christian P. Jerimiassen Skole IT fagkoordinator Pædagogisk rådgivning: Morten Christensen og Edvard Jensen ASK Kommuneqarfik Sermersooq Skoleafdeling August 2011 Side

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Den gode skole. Om koordination af teknisk ekspertise og udvikling af sociale fællesskaber.

Den gode skole. Om koordination af teknisk ekspertise og udvikling af sociale fællesskaber. Merete Watt Boolsen Side 1 af 25 Merete Watt Boolsen: Den gode skole. Om koordination af teknisk ekspertise og udvikling af sociale fællesskaber. En undersøgelse foretaget for Inerisaavik i 2010 www.inerisaavik.gl

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Referat fra Vejlederkonferencen 2011 D. 31. marts-1. april i Nuuk. Torsdag d. 31. marts

Referat fra Vejlederkonferencen 2011 D. 31. marts-1. april i Nuuk. Torsdag d. 31. marts Referat fra Vejlederkonferencen 2011 D. 31. marts-1. april i Nuuk Referatet fra vejlederkonferencen 2011 er udformet som et handlingsreferat med uddybende oplæg vedhæftet som bilag (se liste over bilag

Læs mere

Mushemba Foundation. Trinity Skolen: Kære Venner af Mushemba Foundation og Trinity Skolen,

Mushemba Foundation. Trinity Skolen: Kære Venner af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Trinity Skolen: Kære Venner af og Trinity Skolen, Så står sommeren så småt for døren, og dermed er det også tid til årets 2. nyhedsbrev fra os. Juli 203 Der sker hele tiden nyt i takt med at tiden går.

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Pædagogisk tilsynsrapport

Pædagogisk tilsynsrapport Pædagogisk tilsynsrapport Institutionens navn Solstien Tilsynsbesøg Dato: 12. juni 2012 Tilsynsform: Dialog ved møde Deltagere: Birgitte Larsen (leder), Rina Schwerdtfeger Roikjær (souschef), Hanne Carlsen

Læs mere

FOR BØRN MED SJÆLDNE HANDICAP

FOR BØRN MED SJÆLDNE HANDICAP N GOD SKOLESTART FOR BØRN MED SJÆLDNE HANDICAP c abc En god skolestart for børn med sjældne handicap Center for Små Handicapgrupper, maj 2003 Udarbejdet af Sidse Jacobsen og Vibeke Lubanski Redaktion Lars

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

APV 2006, skolen. Bemærkninger.

APV 2006, skolen. Bemærkninger. APV 2006, skolen. Bemærkninger. Nr.2: Fysiske forhold (Andet i forbindelse med fysiske forhold?) sløjd: mangler belysning over filebænke + delzupørsav + bænkeslibere + drejebænk. Belysnings i udsugning

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Hjørring Gymnasium og HF-Kursus

Hjørring Gymnasium og HF-Kursus Hjørring Gymnasium og HF-Kursus Indhold Indledning... 2 Handleplan ved dødsfald blandt eleverne... 3 1. Når meddelelsen kommer... 3 2. Mindehøjtidelighed i festsalen... 3 3. De første timer efter mindehøjtideligheden...

Læs mere

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet August 2005 Verdens bedste folkeskole vision og strategi Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet 18. og 19. august 2005 1 Indledning: Folkeskolen og globaliseringen Folkeskolen har et hovedansvar

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi Departementet for Uddannelse og Forskning April 2012 UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 IIN sagsnr. 2012-059845 2 Forord

Læs mere

Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den 8. 10. april 2005

Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den 8. 10. april 2005 Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den 8. 10. april 2005 Dagsorden 1. Mødets åbning og valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5. Forslag til OK-krav

Læs mere

11. Forenkling på dagtilbudsområdet

11. Forenkling på dagtilbudsområdet Forenkling også et kommunalt ansvar 11. Forenkling på dagtilbudsområdet På dagtilbudsområdet er der mange små institutioner, hvilket er en udfordring, når mange administrative opgaver decentraliseres.

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Øget gennemførelse af et uddannelsesforløb - hvordan?

Øget gennemførelse af et uddannelsesforløb - hvordan? Social- og Sundhedsskolen Syd Bjerggade 4M Aabenraa Øget gennemførelse af et uddannelsesforløb - hvordan? Denne bog er resultatet af et samarbejde mellem Social og Sundhedsskolen Syd og praksisområdet.

Læs mere

It-strategi. Samlet oversigt over indkomne høringssvar

It-strategi. Samlet oversigt over indkomne høringssvar It-strategi Samlet oversigt over indkomne høringssvar 1 Indhold Oversigt over centrale pointer, forslag og ønsker i høringssvarene...3 Højbohus Vuggestue- og børnehave...7 Nordbakkeskolen... 8 Vigersted

Læs mere

26. november Eftermiddagsdebat (frivillig) Det gode arbejde. Intro ved Signe Gredal Christensen, IIN.

26. november Eftermiddagsdebat (frivillig) Det gode arbejde. Intro ved Signe Gredal Christensen, IIN. Inuussutissarsiornermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked [Navn 1] [Navn 2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Postnr.] Godkendt referat fra stormødet i Ilulissat

Læs mere