RETTELSESBILAG 5.2 (udstedt )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RETTELSESBILAG 5.2 (udstedt 25-10-2000)"

Transkript

1 RETTELSESBILAG 5.2 (udstedt ) Retningslinier for bevaring eller kassation af arkivalier til Tolddirektoratets manuelle journalsystem Arkivalier, som er registreret og arkiveret efter Direktoratet for Toldvæsenets manuelle journal- og arkivsystem , og som vedrører sager, behandlet af Direktoratet for Toldvæsenet eller Told- og Skattestyrelsen, bevares eller kasseres efter retningslinierne i pkt. A - B nedenfor: A: Journaler, journalregistre og kopibøger Alle kopibøger, afsender/modtagerregistre, journaler, navnekartoteker og navneregistre bevares B: Journalsager Journalsager bevares. Dog kasseres nedenstående saggrupper med de angivne undtagelser: 0011 Turnusordningen for akademisk personale 004 Forslag til nye love 005 Analyser (med undergrupper) 009 Andet 0201 Interne bestemmelser 0202 Postruter 0203 Serviceforanstaltninger 0204 Vagtordninger 0205 Lukning på valgdage o lign Interne opslag i styrelsen Interne opslag i styrelsen Interne opslag i styrelsen Legatadministration 059 Andre udvalg og nævn (med undergrupper) 06 Ekspeditionstid og gebyrtakst (med undergrupper) 11 Budgetteringsforudsætninger (med undergrupper) 12 Budgetstyring (med undergrupper) 14 Forslag til finanslov (med undergrupper) 15 Forslag til lov om tillægsbevilling (med undergrupper) 16 Regnskabsforklaringer (med undergrupper) 2002 Generelle personaledispositioner, midlertidige 203 Rekrutering (med undergrupper) 204 Ansættelse (med undergrupper) 2051 Ordensdekorationer 206 Personalets forpligtigelser (med undergrupper) 2082 Marketenderier (med undergrupper) RAJ , Told*Skat, rettelsesbilag 5.2, side 1

2 21 Uddannelse (med undergrupper) Dog bevares 210 Uddannelsesorganisation 22 Tjenesteydelser, ferie, sygdom etc. (med undergrupper) 231 Tjenestemænds forhandlingsforhold 232 Overenskomstpersonalets organisationsforhold 233 Overenskomstpersonalets forhandlingssforhold 234 Tillidsmandsvirksomhed 236 Forhandlingsret. Forhandlingsregler 24 Ydelser uden for den faste løn (med undergrupper) 250 Udnævnelse og afskedigelse af tjenestemænd (med undergrupper) 255 Oprykning (med undergrupper) 258 Frivillige fratrædelsesordninger 26 Normering. Klassificering. Løn (med undergrupper) 27 Lønanvisning. Skatteforhold (med undergrupper) 28 Pension og understøttelse (med undergrupper) 29 Personaleakter (med undergrupper) Dog bevares personalesager vedrørende ansatte, som er født den 1. i en måned, eller som vedrører ansatte i chefstillinger 30 Driftsstatistik (med undergrupper) 312 Arbejdsmiljøloven 313 Bedriftsværn 32 Inventar og materiel (med undergrupper) 341 Fordeling 342 Salg 349 Andet 35 Information (med undergrupper) 360 Generelt 361 Skivelser 362 Brug af telefon 363 Flagningsregler 402 Virksomhedsregistre 403 Hovedkontoplan / Kontoplan og konteringsoplysninger (med undergrupper) 406 Arkivering 408 Det centrale udgiftsbogholderi (med undergrupper) 409 Hovedbogholderiet (med undergrupper) 41 Afgiftsangivelser (med undergrupper) 429 Andre restancesager (med undergrupper) 42 Restancer (med undergrupper) 43 Underskriftsforhold (med undergrupper) 44 Beholdninger (med undergrupper) 4501 Datacentralen - konflikt 451 Økonomi (med undergrupper) indtil 1985: Indtil 1985 kasseres følgende saggrupper (med undergrupper): VIRK-registret - driftskontrol VIRK-registret - registreringsregler mv. RAJ , Told*Skat, rettelsesbilag 5.2, side 2

3 45214 VIRK-registret - samarbejde med øvrige myndigheder VIRK-registret - fejlrapporter VIRK-registret - andet 4522 VIRK-systemet - forespørgelsesprocedurer Dog bevares Generelt Aperiodisk udtræk fra VIRK-registret Projekter mv. (med undernumre) 4531 Momssystemet - driftkontrol 4532 Momssystemet - feljrapporter 4541 Import-systemet - driftskontrol 4542 Import-systemet - tele 4543 Import-systemet - fejlrapporter 4551 Eksport-systemet - driftskontro 4552 Eksport-systemet - tele 4553 Eksport-systemet - fejlrapporter 4581 Kontrol- og revisionsprocedure - driftskontrol Terminaler - driftskontrol Terminaler - fejlrapporter 4592 Debitor restance-systemet Dog bevares Generelt KDF-systemet - driftskontrol KDF-systemet - tele KDF-systemet - fejlrapporter 4595 VIRKSOMHEDSKONTROL-systemet Dog bevares i perioden : For perioden kasseres alle sager i saggrupperne (med undergrupper) Dog bevares sager vedr. Generelt samt Samarbejde med andre myndigheder, herunder Skattevæsenet. 461 Intern revision ved DT 462 Rigsrevisionen (med undergrupper) 463 EF-revisionen (med undergrupper) 464 Driftsanalyser (med undergrupper) 469 Andet (med undergrupper) 49 Andet(med undergrupper) 5000 Toldlovsændringer 5001 Bekendtgørelser vedr. toldloven 5003 Toldsuspensioner 5004 EFs integrerede toldtarif (TARIC) 5006 EF-Grækkenland 5009 Andet 501 Udvalg m fl. danske (med undergrupper) 502 Bemyndigelser 503 Grønland (med undergrupper) RAJ , Told*Skat, rettelsesbilag 5.2, side 3

4 505 Toldsamarbejdsrådet (CCC/TRS) (med undergrupper) EF chef og stedfortrædermøder Toldværdi Andet EF s blandede gruppe vedr. toldtariffen Mødeindkaldelser mv Arbejdsdokumenter Andet Mødeindkaldelser Arbejdsdokumenter Møder Henlagte sager Medlemslandenes anerkendelser Andet EF s toldværdiudvalg (med undergrupper) EF-udvalg, vedr. aktiv forædling Mødeindkaldelser Arbejdsdokumenter Andet (med undergrupper) EF s ad hoc grupper (med undergrupper) EF-toldlaboratoriemøder Mødereferater Arbejdsdokumenter Afgørelser Andet Andre udvalg (med undergrupper) 507 Harmonized System (med undergrupper) 508 Nordisk Toldaministrativt Råd (med undergrupper) 509 Andet 519 Andet (med undergrupper) 520 Generelt (med undergrupper) Rabatter (med undergrupper) Dog bevares Generelt Indirekte betalinger Nationalbankens valutakurser Tillæg til fakturapris (med undergrupper) Fradrag i fakturapris Andre omkstninger (med undergrupper) 5211 De alternative metoder (med undergrupper) Dog bevares Generelt 5212 Toldværdi i andre tilfælde (med undergrupper) 5213 De forenklede procedurer (med undergrupper) Dog bevares Generelt 5250 Fakturaen (med undergrupper) Dog bevares Generelt Andet 5251 Toldværdi-deklaration (med (med undergrupper) Dog bevares Generelt RAJ , Told*Skat, rettelsesbilag 5.2, side 4

5 5252 Manglende eller mangelfuld dokumentation 5259 Andet 526 Værdiafgørelser (med (med undergrupper) 527 Toldværdikontrol (med undergrupper) 528 Toldvægt (med undergrupper) 529 Andet Andet 5319 Andet 5329 Andet (med undergrupper) 533 Den faglige kontrol (med undergrupper) 534 Specielle bestemmelser (med undergrupper) 537 EF s markedsordninger (med undergrupper) 539 Andet (med undergrupper) 5400 Love og bekendtgørelser mv Andet (med undergrupper) 541 Definitiv toldfrihed (med undergrupper) 542 Midlertidig toldfrihed (med undergrupper) 544 Aktiv og passiv forædling (med undergrupper) 545 Skibsbygningsgodtgørelse 546 Tariffens toldlempelsesbestemmelser 547 Toldlempelse for varer... (med undergrupper) 548 Toldgodtgørelse (med undergrupper) 55 Toldpræference (med undergrupper) 560 Toldkontingenter (med undergrupper) 57 Ind- og udførselsbestemmelser (med undergrupper) 58 Udenrigshandelsstatistiken (med undergrupper) 59 Andet (med undergrupper) 600 Generelt (med undergrupper) 601 Skibe (med undergrupper) 602 Fly (med undergrupper) 603 Tog (med undergrupper) 604 Lastbiler (med undergrupper) 605 Personer (med undergrupper) 606 Post (med undergrupper) 607 Motorkøretøjer (med undergrupper) 609 Proviantering (med undergrupper) 611 Godregistrering (med undergrupper) 612 EF s forsendelsesordning (med undergrupper) 613 TIR-ordningen (med undergrupper) 615 Udførselskontrol (med undergrupper) 624 Indrapportering fra DT 625 Meddelelser til DT 631 Københavns Frihavn (med undergrupper) 632 Toldoplag (med undergrupper) 633 Tobaksoplag 634 Flydele 635 Transitvare for udenlandsk regning RAJ , Told*Skat, rettelsesbilag 5.2, side 5

6 6361 Bevillingsansøgninger 6363 Andet 6400 Rettelse og instruktioner (med undergrupper) 6401 Forhandlinger med andre myndigheder (med undergrupper) 6402 EF s landbrugskomiteer (med undergrupper) 6404 Bekendtgørelsert 6409 Andet 641 Kontrolopgaver (med undergrupper) 642 Oplag (med undergrupper) 65 Opgaver i forbindelse med skibstrafikken (med undergrupper) Dog bevares 650 Generelt. 692 Kontrolinformationer (med undergrupper) 6932 Dt s kontrolplan 6939 Andet 694 Kontrolresultater (med undergrupper) 699 Andet 71 Afgiftspligtigt område (med undergrupper) Dog bevares 710 Generelt. 72 Anmeldelse til registrering (med undergrupper) Dog bevares 720 Generelt. 73 Afgiftspligtig værdi samt omsætning (med undergrupper) 74 Afgiftssatsen og afgiftstilsvaret (med undergrupper) 76 Indførsel (med undergrupper) Dog bevares 760 Generelt. 77 Byggegodtgørelse og tilskud mejeriprodukter (med undergrupper) Dog bevares 770 Generelt. 78 Kontrolbestemmelse (med undergrupper) Dog bevares 780 Generelt. 79 Andre bestemmelser (med undergrupper) 801 Afgiftspligtigt vareområde 802 Registrering 803 Opgørelse af den afgifspligtige mængde 804 Afgiftsfritagelser 805 Indførsel 806 Regnskab og kontrol 808 Statistik 809 Andet 81 Vin, frugtvin mv. Dog bevares 810 Generelt 82 Øl Dog bevares 820 Generelt 83 Kontrolloven Dog bevares 830 Generelt 84 Radio mv. (med undergrupper) Dog bevares 840 Generelt. RAJ , Told*Skat, rettelsesbilag 5.2, side 6

7 85 Forskellige varer (med undergrupper) Dog bevares 850 Generelt. 86 Punktafgifter/andre (med undergrupper) 87 Motorkøretøjer mv. (med undergrupper Dog bevares 870 Generelt. 88 Punktafgifter/benzin, olie, gas og kul (med undergrupper) 89 Andre (med undergrupper) 9 Overtrædelser (med undergrupper) Dog bevares 900, 910, 920 og 940 Generelt. RAJ , Told*Skat, rettelsesbilag 5.2, side 7

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Miljøministeriets Departement I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Økonomistyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Økonomistyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelse for arkivalier i varetægt hos Økonomistyrelsen I medfør af 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om offentlige

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II)

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Arbejdsdirektoratet (II) I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Søfartsstyrelsen I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Statskontrollen med Mejeriprodukter og Æg

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Statskontrollen med Mejeriprodukter og Æg Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Statskontrollen med Mejeriprodukter og Æg I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001 om

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Plantedirektoratets område

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Plantedirektoratets område Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier inden for Plantedirektoratets område I medfør af 5 i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Boligministeriet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Boligministeriet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Boligministeriet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj 2001 om offentlige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af lønsum m.v., momsloven, lov om tobaksafgifter og forskellige andre love 1 2

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af lønsum m.v., momsloven, lov om tobaksafgifter og forskellige andre love 1 2 Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0011 Udkast (25.06.2010) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af lønsum m.v., momsloven, lov om tobaksafgifter og forskellige andre love 1 2 (Fremrykning af forhøjelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 23 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 30. november 2010 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af statsamternes og statsforvaltningernes arkivalier siden 1970

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af statsamternes og statsforvaltningernes arkivalier siden 1970 Statens Arkiver Landsarkivet for Sønderjylland Bekendtgørelse nr. 1284 af 6. november 2007 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af statsamternes og statsforvaltningernes arkivalier siden 1970 I medfør

Læs mere

BEVARINGSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNES ARKIVALIER

BEVARINGSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNES ARKIVALIER BEVARINGSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNES ARKIVALIER En vejledning til bestemmelserne om bevaring og kassation af papirarkivalier i Københavns Kommune Bevaringsplanen gælder for papirarkivalier skabt i perioden

Læs mere

Arkivinstruks, Teknisk Forvaltning, Børkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner. STIKORD BEVARES KASSERES Affaldsregulativer

Arkivinstruks, Teknisk Forvaltning, Børkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Kommuner. STIKORD BEVARES KASSERES Affaldsregulativer Arkivinstruks, Teknisk Forvaltning Alfabetisk liste med vejledende bevarings- og kassationsbestemmelser for dokumenter vedr. Teknisk Forvaltnings sagsbehandling i ørkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle

Læs mere

(momsloven) 1) I medfør af 13, stk. 1, nr. 18, 29, stk. 2, 34, stk. 1, nr. 5, og stk. 2, 35, stk. 1, nr. 2, 36, stk. 1,

(momsloven) 1) I medfør af 13, stk. 1, nr. 18, 29, stk. 2, 34, stk. 1, nr. 5, og stk. 2, 35, stk. 1, nr. 2, 36, stk. 1, Bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1) I medfør af 13, stk. 1, nr. 18, 29, stk. 2, 34, stk. 1, nr. 5, og stk. 2, 35, stk. 1, nr. 2, 36, stk. 1, nr. 2 og 3, 38, stk. 4, 42, stk. 5, 43, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 45, stk. 1, 46 og 57, stk. 1 og 2, i lov om kommunernes

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 45, stk. 1, 46 og 57, stk. 1 og 2, i lov om kommunernes

Læs mere

Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets

Læs mere

Arkivinstruks. Arkivinstruks for Thisted Kommune. Gl. Thisted Kommune. Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007.

Arkivinstruks. Arkivinstruks for Thisted Kommune. Gl. Thisted Kommune. Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007. Arkivinstruks for Thisted Kommune Arkivinstruks Instruks for arkivering og kassation - Thisted Kommune, april 2007. Status Gl. Thisted Kommune Den gamle Thisted Kommune har i 1989-92 gennemført et kassationsprojekt,

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 45, stk. 1, 46 og 57, stk. 1 og 2, i lov om kommunernes

Læs mere

Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970

Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970 Bevaring og kassation af kommunale arkivalier før 1970 En vejledning til Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 693 af 7. juli 2003 om bevaring og kassation af primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1 og 2, i lov

Læs mere

3 Passivt medlemskab 4 Pensionistmedlemskab 5 Elevmedlemskab 6 Sletning 7 Bøde eller eksklusion 8 Genoptagelse

3 Passivt medlemskab 4 Pensionistmedlemskab 5 Elevmedlemskab 6 Sletning 7 Bøde eller eksklusion 8 Genoptagelse Love & vedtægter Forbundslove Standardvedtægter for medarbejderforeninger, specialgrupper og kredse Vedtægter for Dansk Journalistforbunds ophavsretsfond Delegeretvalgregler Hovedbestyrelsens forretningsorden

Læs mere

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2008

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2008 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2008 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING 2008 1 2 SCHULTZ GRAFISK ISSN 1396-6782 Til Inatsisartut Til Inatsisartut I henhold til landstingslov nr. 7 af 13. juni 1994

Læs mere

1 INDLEDNING. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning 1.1-1

1 INDLEDNING. 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning 1.1-1 Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 1 INDLEDNING Indhold Side 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt 1.0-1 1.1 Budget- og regnskabssystemets

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 45, stk. 1, 46 og 57, stk. 1 og 2, i lov om kommunernes

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Projektet vedrørende forbedring af udenrigshandels- og betalingsbalancestatistikken

Projektet vedrørende forbedring af udenrigshandels- og betalingsbalancestatistikken Rapport om Projektet vedrørende forbedring af udenrigshandels- og betalingsbalancestatistikken Afgivet til Økonomiministeren den 14. december 1999 Udenrigshandel December 1999 2 Forord På finansloven for

Læs mere

Bilag 1 Kravspecifikation

Bilag 1 Kravspecifikation Bilag 1 Kravspecifikation Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den nuværende lønadministration 2 2.1 Kundens overordnede organisering 2 2.2 Løn- og personaleafdelingen 2 2.3 Det nuværende decentraliseringsniveau

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere