Allan Sørensen. Kønsopdelt lønstatistik 02. okt. 08. Program

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Allan Sørensen. Kønsopdelt lønstatistik 02. okt. 08. Program"

Transkript

1 Program 1. Lovens krav 2. Statistikken - den minimalistiske variant - lav jeres egen statistik - gode råd og vejledning 3. Redegørelse - indhold - fordele og ulemper ved at vælge redegørelsen frem for statistikken 4. Præsentation af statistik/redegørelse for medarbejderrepræsentanter 5. Lønforskel - hvad så? 1

2 Baggrund "Lige løn for samme arbejde eller for arbejde, der tillægges samme værdi" Ligelønsloven, 1976 Mænd tjener gennemsnitligt mere i løn end kvinder DA og LO har vist, at hovedårsagen er, at mænd og kvinder har forskellig uddannelse, forskelligt arbejde mv. Der findes ingen statistikker, analyser eller rapporter, der siger noget om lønforholdene på den enkelte virksomhed, og der er intet talmæssigt belæg for at antage, at virksomheder løndiskriminierer 2

3 Lovens krav Virksomheder (juridisk enhed) med mindst 35 ansatte, og mindst 10 M/K med samme arbejdsfunktion (alene 6-cifret DISCO). 1 gang årligt på virksomhedens initiativ. Statikken kan leveres gratis fra DI eller Danmarks Statistik. Virksomheden kan selv udarbejde statistikken og har delvist metodefrihed. Virksomheden kan aftale med medarbejderne at erstatte ligelønsstatistikken med en redegørelse for ligeløn med 3 års kadence. 3

4 Statistikken - Minimalistisk variant Præsentation af gennemsnitslønninger for grupper med mindst 10 mænd og 10 kvinder. Kun to tal for hver gruppe. Statistikken kan hentes gratis via DI's hjemmeside. Kræver ikke ekstra indberetning. 4

5 Statistikken - Lav jeres egen statistik Medarbejdergrupperne/arbejdsfunktionerne skal være opgjort så detaljeret, at den kønsopdelte lønstatistik giver mulighed for at sammenligne kvinders og mænds løn på en meningsfuld måde. Statistikken skal opbygges efter ensartede principper for at sikre sammenlignelighed. Valg af ét lønbegreb. Virksomheden skal redegøre for de valgte principper. 5

6 Statistikken - Lav jeres egen statistik Bedømmelsen af lige løn for lige arbejde skal ske ud fra en helhedsvurdering af relevante kvalifikationer og andre relevante faktorer Relevante faktorer Der findes ingen facitliste over relevante faktorer. I en mere end 10 år gammel dom blev anciennitet, relevant faglig uddannelse samt fleksibilitet af betydning for arbejdets udførelse anerkendt som relevante faktorer. Forskelle kan endvidere være bestemt af markedsvilkår. Et systematisk lønsystem med faktorer, der understøtter virksomhedens forretningsmæssige mål, er et værn - MEN INGEN GARANTI - mod problemer med ulige løn. 6

7 Statistikken - Lav jeres egen statistik Jobstatus Erfaring Uddannelse Geografi Ansættelsesvilkår og aflønningsform Roller og arbejdsopgaver Lønsystem 7

8 Statistikken - Lav jeres egen statistik Metodefrihed Valg af lønbegreb Gennemsnit Median Absolutte tal Procent Indeks 8

9 Statistikken - Lav jeres egen statistik Regressionsanalyser og grafik Månedsløn for mænd og kvinder Kvinder (gns Kr.) Mænd (gns Kr.) Erfaring på arbejdsmarkedet, år 9

10 Ligelønsredegørelse Aftale om ligelønsredegørelse i stedet for en ligelønsstatistik En redegørelse skal: omfatte alle virksomhedens medarbejdere, beskrive vilkår der har betydning for aflønning af mænd og kvinder på virksomheden, angive konkrete handlingsorienterede initiativer, samt beskrive hvorledes der følges op på initiativerne, udarbejdes mindst hvert tredje år 10

11 Ligelønsredegørelse Eksempler på indhold i den beskrivende del En generel beskrivelse af virksomhedens lønsystem og medarbejdernes lønforhold. Herunder principper og kriterier ved den lønmæssige indplacering, rekrutering, tildeling af tillæg og personalegoder ved lønreguleringer. Kortlægning af den kønsmæssige fordeling inden for medarbejdergrupper, udvalg og andre relevante organer. Kortlægning af lønforhold og eventuelle kønsmæssige lønforskelle, og andre forhold af betydning for lige løn og lige muligheder for mænd og kvinder. 11

12 Ligelønsredegørelse Eksempler på indhold i handlingsplanen Fokus på virksomhedens procedurer ved ansættelser og forfremmelser, videreuddannelse og stillingsopslag mv., at virksomheden fremmer en ligelig kønsfordeling, og at alle uanset køn opfordres til at søge ledige stillinger (f.eks. ved at udvikle redskaber og procedurer og/eller at fastlægge kriterier og indtænke ligestilling i personalepolitikken). Fokus på om andre forhold, f.eks. fysiske rammer, arbejdstid mv., indirekte kan favorisere det ene køn, herunder forslag til at fjerne sådanne barrierer. Fokus på lønsystemer, kriterier for løn og løngoder, lønsamtaler mv., til at sikre åbenhed og at disse forhold opleves kønsneutrale. Fokus på lokale lønforhandlinger med henblik på at følge lønstigninger mellem mænd og kvinder, f.eks. ved at en sådan opgørelse forelægges til drøftelse i SU efter end lønforhandling 12

13 Ligelønsredegørelse Fordele Udarbejdet på de lokale parters præmisser og indebærer ikke risiko for fejlfortolkninger. Kan aftale den form for statistiske oplysninger der passer virksomheden. Gør ligestilling og ligeløn er et samarbejdsprojekt Mulighed for at se bredt på mænd og kvinders stillinger og muligheder i virksomheden. Statistik alene, kan let give misfortolkninger og fastlåste positioner, og dermed unuanceret og ufrugtbar. Kan give konkrete forslag til fremme af ligestilling og ligeløn. 13

14 Ligelønsredegørelse Ulemper Tidskrævende Er en redegørelse uden statistik realistisk? Hvad hvis medarbejderne alligevel vil se statistik Kræver en handlingsplan, som kan vise sig at være svær at leve op til hvis omstændighederne ændrer sig. 14

15 Præsentation for medarbejderne Grundlag for dialog og samarbejde mellem ledelse og medarbejdere om at reducere eventuelle lønforskelle. Statistikken gøres tilgængelig for medarbejderne. Dette kan ske via medarbejderrepræsentanterne eller via samarbejdsudvalget. Fyldestgørende information med mulighed for medarbejderne til at fremkomme med deres synspunkter. Virksomheden kan pålægge fortrolighed om visse lønoplysninger af hensyn til virksomhedens interesse. Organisationer og forbund skal ikke orienteres. 15

16 Lønforskel - hvad så? Hvordan vurderes, om der er ligeløn? Helhedsvurdering af relevante kvalifikationer Andre relevante faktorer som anciennitet og fleksibilitet kan også bruges i vurderingen Vurderingen af ligeløn skal ske separat for de enkelte løndele Bevisbyrde Arbejdsgiver skal bevise at der er ligeløn 16

17 Er der lønforskelle mellem grupper af mænd og kvinder med samme arbejdsfunktion? Ja Kan disse forskelle forklares ved forskelle i kvalifikationer, indsats mv.? Ja Kan forskellene i kvalifikationer, indsats mv. dokumenteres? Nej Hæve lønnen for nogle grupper - fastfryse lønnen for andre grupper? Behov for et systematisk lønsystem? 17

18 Lønforskel - hvad så? Hvad er grænsen for lønforskelle? Der er ingen formel grænse for hvornår der er grundlag for en ligelønssag. Hvordan rejses en ligelønssag? En ligelønssag kan rejses ved domstolene af den medarbejder, der ikke mener, at arbejdsgiveren retter sig efter loven. Sagen kan også rejses for Ligestillingsnævnet eller Afskedigelsesnævnet. De fleste ligelønssager på DI's medlemsvirksomheder rejses via forbundene og drejer sig på timelønsområdet primært om grupper af medarbejdere. På funktionærområdet vedrører de fleste sager enkeltpersoners aflønning. Ligelønssager på overenskomstdækkede områder føres i det fagretlige system. 18

1. Kønsopdelt lønstatistik eller ligelønsredegørelse 4. 2. Virksomheden har tre valgmuligheder 6. 3. Virksomheden kan lave sin egen statistik 7

1. Kønsopdelt lønstatistik eller ligelønsredegørelse 4. 2. Virksomheden har tre valgmuligheder 6. 3. Virksomheden kan lave sin egen statistik 7 Ligelønsstatistik Finanssektorens Arbejdsgiverforening Indhold 1. Kønsopdelt lønstatistik eller ligelønsredegørelse 4 2. Virksomheden har tre valgmuligheder 6 3. Virksomheden kan lave sin egen statistik

Læs mere

En ligelønsguide til virksomheder, der vil arbejde med at fremme lige løn mellem kvinder og mænd

En ligelønsguide til virksomheder, der vil arbejde med at fremme lige løn mellem kvinder og mænd En ligelønsguide til virksomheder, der vil arbejde med at fremme lige løn mellem kvinder og mænd Indholdsfortegnelse En ligelønsguide til virksomheder, der vil arbejde med at fremme lige løn mellem kvinder

Læs mere

Løn som fortjent? Tine Aurvig Brøndum, Næstformand i LO

Løn som fortjent? Tine Aurvig Brøndum, Næstformand i LO Løn som fortjent? Man kan ikke se det, hvis man ikke lige ved det, men der er desværre stadig forskel på mænds og kvinders løn i dagens Danmark. Og det, selv om vi den 4. februar 2001 kan fejre 25 års

Læs mere

Jobvurdering. - et værktøj til at sikre ligeløn mellem kvinder og mænd

Jobvurdering. - et værktøj til at sikre ligeløn mellem kvinder og mænd Jobvurdering - et værktøj til at sikre ligeløn mellem kvinder og mænd Udgivet af FIU-ligestilling 2011 Pjecen er udarbejdet af Annelise Rasmussen på baggrund af ligelønskursus 2011 Layout: 3F kommunikationsafdeling

Læs mere

Løngab for TIB s medlemmer. - en interviewundersøgelse af lønforskellene mellem mænd og kvinder inden for Forbundet Træ-Industri-Byg s fagområde

Løngab for TIB s medlemmer. - en interviewundersøgelse af lønforskellene mellem mænd og kvinder inden for Forbundet Træ-Industri-Byg s fagområde Løngab for TIB s medlemmer - en interviewundersøgelse af lønforskellene mellem mænd og kvinder inden for Forbundet Træ-Industri-Byg s fagområde Lønforskel blandt TIB s medlemmer - Forbundet Træ-Industri-Byg

Læs mere

Beskæftigelses- og ligestillingsministerens ligelønsredegørelse

Beskæftigelses- og ligestillingsministerens ligelønsredegørelse Beskæftigelses- og ligestillingsministerens ligelønsredegørelse Februar 2013 J.nr. 2013-1161 1. Indledning Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til ligelønslovens 6 a, hvorefter beskæftigelsesministeren

Læs mere

Køn,værdi og ligeløn IDÉKATALOG TIL LOVFORBEDRINGER KVINDE R Å D E T

Køn,værdi og ligeløn IDÉKATALOG TIL LOVFORBEDRINGER KVINDE R Å D E T Køn,værdi og ligeløn IDÉKATALOG TIL LOVFORBEDRINGER KVINDE R Å D E T Det Nationale Ligelønsnetværk Maj 2012 Redaktør: Lise Bæk Vestermark Layout: Jens Otto Emmich Tryk: 3F Indhold Forord side 4 En uafsluttet

Læs mere

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet Lønudvikling gennem hele arbejdslivet - DM s lønpolitik DM s lønpolitik efterstræber at vise vejen for en offensiv lønpolitik tilpasset fremtidens arbejdsmarked. DM s lønpolitiske principper er, at: Livslønnen

Læs mere

august 2010 Resumé At arbejdsgiver dermed

august 2010 Resumé At arbejdsgiver dermed august 2010 Køn, løn og ledelse Resumé Uanset krise eller opsving så er Danmarks styrke en fleksibel og højt uddannett arbejdskraft. Denne analyse ser på barrierer og muligheder for at alle, uanset køn,

Læs mere

27 tip til din. lønforhandling. - vejen til en højere løn

27 tip til din. lønforhandling. - vejen til en højere løn 27 tip til din lønforhandling - vejen til en højere løn Indhold Forord... 4 Hvornår lønforhandles der og hvordan?... 4 Hvad siger loven?... 5 Før forhandlingen... 7 1 Lønforhandling også uden for mødelokalet...

Læs mere

Gode råd om lønforhandling april 2013 En vejledning for ledere og medarbejdere i virksomheder under DANSKE ARK

Gode råd om lønforhandling april 2013 En vejledning for ledere og medarbejdere i virksomheder under DANSKE ARK Gode råd om lønforhandling april 2013 En vejledning for ledere og medarbejdere i virksomheder under DANSKE ARK Indledning Denne vejledning henvender sig til både ledere og medarbejdere i DANSKE ARKs medlemsvirksomheder.

Læs mere

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets Side 1 Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets område KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.04 Side 2 Indledning... 3 Kapitel 1. Område... 4 1. Område... 4 Kapitel 2. Lokale forhandlinger...

Læs mere

AFTALE OM lokal løndannelse

AFTALE OM lokal løndannelse AFTALE OM lokal løndannelse for det regionale område 2011 1 for det regionale område 20111 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 13-02 Copyright Sundhedskartellet 2013 Januar 2013 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

4. Offentlige overenskomster mere central styring end lokalt råderum

4. Offentlige overenskomster mere central styring end lokalt råderum 4. Offentlige overenskomster mere central styring end lokalt råderum 4.1 Sammenfatning 177 4.2 Overenskomsterne i de to sektorer 18 4.3 Ledelsesrummet for ledere i den offentlige sektor 191 4.4 Lønforholdene

Læs mere

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Side 1 Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger... 3 2. Lønpolitisk

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj 2007 Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj

Læs mere

1. OVERBLIK... 4 1.1 INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 4 2. DEN INTERNATIONALE RAMME... 6 2.1 REGLERNE MOD KØNSDISKRIMINATION HAR FLERE KILDER...

1. OVERBLIK... 4 1.1 INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 4 2. DEN INTERNATIONALE RAMME... 6 2.1 REGLERNE MOD KØNSDISKRIMINATION HAR FLERE KILDER... KØN STATUS 2012 KØN 2012 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Strandgade 56 DK-1401 København K Tlf. 32 69 88 88 www.menneskeret.dk Institut for Menneskerettigheders

Læs mere

- dine rettigheder kort fortalt

- dine rettigheder kort fortalt Det nye lønsystem og lønforhandlinger - dine rettigheder kort fortalt For ansatte på virksomheder omfattet af overenskomst mellem DANSKE ARK og Arkitektforbundet JA (Jordbrugsakademikerne) Konstruktørforeningen

Læs mere

Temahæfte: Ligebehandling. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup

Temahæfte: Ligebehandling. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæfte: Ligebehandling Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Dette temahæfte er udgivet i tilknytning til bogen Arbejdsret for tillidsvalgte for at give dig et større indblik

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 Årsberetning 2009 ÅRSBERETNING 2009 For Ligebehandlingsnævnet 1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 4. KENDER DU LIGEBEHANDLINGSNÆVNET?

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra. Beskæftigelsesministeriet

Ligestillingsrapport 2013 fra. Beskæftigelsesministeriet Ligestillingsrapport 2013 fra Indledning har en fælles ligestillingspolitik, som gælder for hele ministerområdet. Målet er at sikre som en attraktiv arbejdsplads for både mænd og kvinder, hvor arbejdsliv

Læs mere

Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013

Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013 Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013 Regionernes Lønnings- og Takstnævn BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK DANSK EL-FORBUND DANSK FRISØR- OG KOSMETIKERFORBUND DANSK METAL DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING

Læs mere

Ingeniøren som leder. Resume

Ingeniøren som leder. Resume August 2010 Ingeniøren som Resume skab fremstår i dag som en uomgængelig faktor og en afgørende forudsætning for, at private og offentlige virksomheder og organisationer kan udvikle og begå sig i en stadigt

Læs mere

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION Udgivet

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område

Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område KL FOA - Fag og Arbejde Fagligt Fælles Forbund 3F Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Dansk Formands Forening Serviceforbundet Landsklubben For

Læs mere

Lønpolitik for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Lønpolitik for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter MINISTERIET FOR MBBL er dialog en vigtig forudsætning for, at lønpolitikken bliver konkret, gennemsigtig og fungerer som et fælles udgangspunkt for løndannelse i ministeriet. Derfor er lønpolitikken blevet

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område KL 09.06 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles Forbund (3F) Dansk

Læs mere