Beretning 2010 FFD 2009.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning 2010 FFD 2009."

Transkript

1 Beretning 2010 Den 74. tyvende beretning blev så min opgave at fremlægge efter mit første år som formand for en klub jeg kun kan være glad for at være medlem af. Det har været et fantastisk år selv om det en gang i mellem er temmelig hårdt at være frivillige leder i en klub som denne. Der er ikke det medlem som har en mening, en holdning eller et ønske som jeg, som vi i bestyrelsen skal tage stilling til. Når jeg ser tilbage på dette år er det med en stor glæde og vellyst i forhold til det arbejde vi har lagt bag os og jeg synes at vi i bestyrelsen er nået langt i forhold til alle de tiltag vi fremlage på generalforsamlingen i ja, vi har nået meget men jeg må erkende at vi nok ikke nåede i mål med alle vores projekter men så ved vi da at vi har noget at arbejde på i år. Da jeg overtog formandsposten var det med forsæt om ikke at gøre arbejdet som vi plejer, men på min måde være med til at skabe en god og velfungerende klub der er med til at sætte dagsorden for fremtidens dommere. Derfor har vir brugt meget tid på at skabe dialog med samarbejdspartere, finde synergier med andre klubber og ikke mindst finde ud hvad er det for en klub vores medlemmer ønsker! Det vigtigste fundament for at skabe noget er at man har gode arbejdsbetingelser og at især de personer man omgiver sig med i fritiden er personer man kan lide at være sammen med. Udgangspunktet her for er, naturligvis bestyrelsen som er det store omdrejningspunkt for at få klubben til at virke. Her kan jeg kun sige at jeg er omgivet gode entusiastiske medlemmer som har nogle rigtige gode kompetencer til at løfte opgaven med at drive og udvikle klubben. Desværre måtte vi hen over sommeren sige farvel til Rene Bustz som af private årsager måtte stoppe i bestyrelsen, men fik i Rasmus Post en god erstatning. Jeg vil naturligvis gerne takke Rene for hans store indsats i bestyrelsen af flere omgange og ikke mindst tak for Renes indsats under FFD At Rene holdte har betydet at vi har været en mindre til at udføre de mål vi havde sat os, hvilket har betydet at vi bl.a. har skubbet aktiviteter så som banko og andre opgaver til 2010 En af de opgaver der ikke er blevet nedprioriteret er udviklinger af vores medlemmer og 2009 har været et rigtig godt udvikler år. Her vil jeg gerne takke Michael, Lars og Mogens for deres store arbejde med at håndtere alle vores lokale 1

2 udviklinger i og at de har fået så mange udviklinger foretaget - mange flere end de foregående år. Det er lykkedes at skabe rigtig mange gode talenter, hvilket har betydet at vi har afleveret et ikke ubetydeligt antal medlemmer til de regionale talentgrupper lige fra serie 4 til rekord mange i Danmarksserien. Under DBU har vi også set en stor fremgang Ikke mindst med oprykningen af Jakob i superligaen men også i form af at vi nu har to 1. divisionsdommere med den seneste oprykning af Peter Kjærsgaard. Og med de talenter vi har pt. vil det undre mig meget om ikke vi i de kommende år vi se endnu flere af vores medlemmer som divisionsdommere. Stort tillykke til alle som i 2009, har opnået oprykning enten lokalt eller i en af talentgrupperne. Men talentpleje kommer ikke uden at vi har gode udviklere og samarbejdspartere der kan være med til at udvikle og coache vores dommere. Her vil jeg sige at vores udviklerkorps i år har ydet en rigtig god indsats De har en stor del af æren for at vi har fået så mange lokale oprykninger. Men vi kan godt bruge flere udviklere og det er nødvendigt hvis vi skal kunne udvikle endnu flere af vores medlemmer. På nuværende tidspunkt starter fire medlemmer på udviklerkursus men der er plads til mange flere og derfor har vi også nedsat et udvalg med bestående af Finn Jensen og Erik Sommer som hen over foråret vil komme med et forslag til hvordan vi rekruttere og fastholder flere udviklere. I forlængelse af før nævnte talentpleje, vil jeg gerne rette en tak til vores to lokale talentgrupper under region 3, hvor vi har et rigtig godt samarbejde der giver muligheder og lyst til at arbejde endnu mere med talentpleje. Når vi nu er ved egne ledere der gør et kæmpe stykke arbejde kan jeg ikke lade være med at nævne især vores seniorklub og som virkelig gør en forskel for medlemmerne. Jeg er fuld af beundring og kun stor ros til det arbejde der har medført det sammenhold og ikke mindst de aktiviteter de laves for deres medlemmer. 75 medlemmer siger jo alt i gør det rigtig godt og er bestemt med til at gøre Århus fodbolddommerklub til en bedre klub. Udover seniorklubbens aktiviteter er der også mange andre gode aktiviteter i klubben, ja der her været rigtig mange i det forgangne år. Gymnastik, fodbold tur, 2

3 medlemsundersøgelse, Football Festival, dommerfest og ikke mindst afholdelse af både teori- og løbetest. Året startede med at JBU/DBU indførte helt nye test vi skulle nu til en mundtlig eksamen udover den obligatoriske løbetest. Vi var ikke helt forberedt på de nye test og vidste ikke helt hvordan de skulle udføres så det gav en række nye udfordringer med indkaldelse og håndtering af medlemmer der skulle til testes. En masse timer er blevet brugt og jeg håber i år at vi kan nøjes men færre timer. Vi er ikke i mod testene for vi synes de styrker vores kompetencer som dommer. Men vi kunne godt have brugt mere vejledning og ikke mindst bedre tid så vi ikke blev presset og måtte lægge alt andet arbejde til side. I bestyrelsen syntes vi det kunne være interessant og høre hvad medlemmerne egentlig selv kunne tænke sig at Århus fodbolddommerklub skal være for dem og derfor lavede vi i foråret en medlemsanalyse der skulle være et hjælpeværktøj til bl.a. arbejdet i bestyrelsen men ikke mindst vejledet til hvilke aktiviteter vi skulle afholde og i hvilken form. Vores succesrige dommerfest er et resultat analysen men også vores daglige arbejde bærer præg af at vi en gang i mellem kigger medlemsanalysen for lige at se om vi nu også er på rette spor. Jeg håber at mange af jer har haft lejlighed til at læse konklusionen. Jeg hæfter mig især ved at 95 % af de der har svaret mener at Århus fodbolddommerklub er en god klub og så kan det da ikke være så skidt endda! Igen i år var Århus dommerklub en del af Football Festival 2009 og det var første gang vi skulle klare os uden Peter som kampfordeler. Vi have mere en 800 påsætninger til festivalen som nok mest vil blive husket for det kraftige tordenvejr der var om fredagen og som skabte en kaotisk stemning i et par timer. Ledelsesmæssigt var det en meget tung opgave og sammenlagt har vi brugt mere en 300 timer på at drive og afvikle festivalen. Det er alt for mange timer og dem kan vi godt bruge bedre andetsteds i klubben. Derfor har bestyrelsen også truffet den beslutning at vi ikke vil skrive en aftale med Football Festivalen i 2010 og dette til stor ærgrelse både for os og for festivalen. Men arrangement lægger så meget beslag på vores tid at vi ikke kan afsætte de nødvendige ressourcer og også det faktum at festivalen ligger i vores sommerferie har vejet tungt i vores overvejelser for at fravælge dette arrangement. 3

4 Men derfor kan der jo godt være nogle i klubben der kunne tænke sig at styre posten omkring dommere. I andre turneringer er det også andre end den lokale dommerklub der står for dommerpåsætningen så har man lysten og ikke mindst tiden til det kan jeg kun opfordre til at man kontakter festivalen som jo i år skal finde en anden samarbejdspartner end os. Vi, som klub støtter naturligvis stadig op om festivalen, men det bliver med et meget begrænset timeantal. Som den sidste aktivitet jeg vil nævne her kan jeg ikke komme uden om vores gymnastik som er et rigtig godt socialt samlingspunkt hen over vinteren. Her mødes ung som ældre mødes til en hyggelig gang gammeldags gymnastik og ikke mindst en god snak til 3. halvleg. Jeg vil gerne takke Flemming Mørk for hans store engagement med at motivere og styre en flok dommere som nok mere vil snakke end lave armbøjninger og let løb i salen. Hvis vi i et kort øjeblik vender tilbage til vores klub og vores primære formål nemlig det at dømme fodbold, så blev jeg lidt overrasket over det store arbejde der er med bl.a disciplinære sager internt som eksternt. Det er mig en gåde hvorfor nogle medlemmer ikke kan overholde de meget få retningslinjer der for at være dommer. At læse loven og holde sig ajour med lovændringer burde det slet ikke være nødvendigt at nævne, når alle hver år kan få en gratis lovbog eller deltage på et af vores teorikurser. Men at man også skal bruge tid på at opdrage medlemmer til ikke at komme for sent til kampene, at vores uniform er et vigtigt ledelsesredskab, at udeblivelse fra kampe kun sætter os i dårligere lys eller det skal være nødvendigt at fortælle et medlem hvordan man skal opføre sig, ja det ærgrer mig meget. Jeg nævner det kun for at fremhæve hvordan de få kan tage så meget af bestyrelsen eller kampfordelerens tid, at det går udover den opmærksomhed andre medlemmer har fortjent. Jeg håber at det i år bliver meget bedre. Men når det er sagt kan i kun være stolte af det store arbejde i udfører hver dag når sæsonen ruller derudaf. Når i stiller jer til rådighed om det kl. 7 om morgen eller 10 om aftenen; når i tager 3-4 kampe på en weekend fordi ændringer i kampafviklerne ikke tager højde for at der også skal bruges en dommer; når i løser alle de konflikter der på banen mellem spillere, med trænere og desværre også tilskuere; Når i uge efter uger bare stiller op og gøre jeres pligt med smil. Det er værd lige at huske på. 4

5 Et tema der var oppe på sidste generalforsamling var hvordan vi fik mere information ud til vores medlemmer. Denne opgave har vi i det forgangne år ikke løst tilfredsstillende. Vi har endelig fundet en god måde til at sende nyheder ud på og vi har også i de to seneste numre af fodbolddommeren fået rigtig meget information med. Takket være Rasmus Just har vi også fået lavet nogle spændende artikler med fokus på Århus og tusind tak for det Rasmus. Men vi har ikke formået at få en tilfredsstillende informativ hjemmeside. Hjemmesiden er lavet men vi mangler at få opdateret information på og derfor søgte vi også efter en webmaster til at hjælpe os. IT-kompetencer i bestyrelsen er der ikke så mange af, så vi har været noget underlagt at en eller to personer har kunnet klare det men vi må sande at vi ikke har tiden til dette fokus. Jeg håber og forventer at vi har en god webmaster der sammen med bl.a. Rasmus kan give os en god ny hjemmeside. Og netop behovet for frivillig arbejdskraft er en nødvendighed for at det ikke de samme soldater der skal trække læsset og ja, der er også nogle kræfter at trække på men vi kunne godt bruge flere så jeg håber at flere vil overveje at hjælpe til både for klubbens skyld men også for at få flere medlemmer involvere flere i klubben. Vi skal lige huske på at vi er en frivillig forening der baserer sig på frivillige kræfter. Et andet punkt jeg tog op da jeg trådte til som formand var samarbejde. Samarbejde med vores naboklubber, region 3, JFU, DFU og ikke mindst JBU/DBU. Og jeg synes at vi nu har fået stablet nogle rigtige gode relationer til vores partner. Det er svært når så mange interesser skal blive enige, men jeg synes efter dette år at vi faktisk ikke at er så uenige som man kunne tro. Jeg vil gerne rose samarbejdet med både JFU og DFU. De møder jeg har deltaget i synes jeg alle har været konstruktive og til gavn for vores klub. Jeg synes at både Jens Martin og Per Bo gør det rigtig godt i deres erhverv. Også et godt samarbejde med JBU/DBU har ligget mig nært at få op og stå. Vi agerer jo begge med samme formål nemlig at afvikle nogle fodboldkampe på bedste vis. Jeg synes det er en klar fordel have et godt samarbejde med JBU når vi bl.a. skal løse disciplinærsager så vi de følsomme sager for truffet den rigtige beslutning. Derudover ligger der rigtig meget gratis arbejdskraft i JBU som vi kan drage nytte af. Jeg tænker her på fælles IT-systemer, udbetaling af honorarer, uddannelse, rekrutering, markedsføring og mange andre opgaver. Jeg synes det er rigtig når vi i 5

6 Århus og går forrest lægger fortidens stridigheder væk og fokusere på det positive. Hvem gider bruge sin fritid på at bekrige hinanden når man nu kan være til gavn for hinanden og bruge tiden på positive opgaver? Resultaterne af sidste års indsats for samarbejde, håber jeg i vil kunne se i år. For at nævne et af de resultater vi er kommet frem til vil jeg her nævne at, vi for første gang prøver at udveksle udviklere i region 3, således at vi får bedre mulighed for at udvikle hvor der er behov. Vi er ikke længere begrænset af de udviklere hver klub har men kan låne ved hinanden. Målet udover at få flere udviklinger er også at de udviklere der har lyst til at prøve at udvikle andre dommer og andre hold får denne mulighed Jeg håber derfor at vi kan udbygge samarbejdet med region3, med DFU/JFU og ikke mindst JBU/DBU det er til gavn for alle også for jer. Hvad bringer fremtiden så ja vi vil arbejde på at synligere hvad det vil sige at være med i klub. Begrebet forening skal forankres således at de der vil og ønsker det har en god forening hvor der plads til de mange plads til dem der ligger lige til højre eller venstre for midten plads til mangfoldighed. Så håber vi på at kunne være med til at præge vores omgivelser så det bliver endnu sjovere at være dommer. Vi ønsker at arbejde for at det skal være sjovt at være medlem af klubben; At vi får nogle gode oplevelser på banen. Ja faktisk ønsker vi at forsætte den udvikling af klubben vi satte skub i sidste år. Sluttelig vil jeg gerne takke min bestyrelse for deres store og positive arbejde for klubben. Kæmpe tak for Peter Hammer for en uvurderlig indsats som kamppåsætter. Jeg vil gerne takke Henning lund for arbejdet med seniorklubben, Sevan for at give en hånd med på materialer. Tak til Preben Søgaard som nu takker af efter en lang arbejdsindsats som frivillig leder Preben job varetages i første omgang af kassereren Tak til Michael, Lars og Mogens for deres store arbejde med udvikling af vores talenter. Tak til Finn for at din hjælp med vores uddannelsesaftener, Tak til JBU/DBU for god sparring og ligeledes tak til JFU/DFU for deres opbakning til vores ideer. Tak til Rasmus Just for de mange gode artikler. Hermed sender jeg beretningen til diskussion. 6

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Bestyrelsen beretning for 2010.

Bestyrelsen beretning for 2010. Bestyrelsen beretning for 2010. Indledning. Den anden hele sæson der er ikke følger kalenderåret. Men det gik da egentligt smertefrit, eller relativt. Der er meget, eller retter, ekstrem kort tid til at

Læs mere

Oplever du uregelmæssigheder i forbindelse med påsætningen, udeblivelser m.m. skal du kontakte bestyrelsen.

Oplever du uregelmæssigheder i forbindelse med påsætningen, udeblivelser m.m. skal du kontakte bestyrelsen. Sommerbrev 2015 Kære dommerkollega Traditionen tro vil jeg starte dette nyhedsbrev med at ønske alle en god og velfortjent sommerferie. Som i de tidligere år vil vi sammen med kontingentopkrævning (og

Læs mere

Jubilæumsbog. Aarhus Fodbolddommerklub 75 års jubilæum 1936-2011. Vi fløjter i fællesskab

Jubilæumsbog. Aarhus Fodbolddommerklub 75 års jubilæum 1936-2011. Vi fløjter i fællesskab Jubilæumsbog Aarhus Fodbolddommerklub 75 års jubilæum 1936-2011 Vi fløjter i fællesskab 2 3 Denne jubilæumsbog er skrevet i anledning af Aarhus Fodbolddommerklubs 75 års jubilæum den 29. april 2011. Målet

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Frederiksberg Boldklub

Frederiksberg Boldklub Frederiksberg Boldklub Formandens beretning for 2009 Formandens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Endnu et år er gået

Læs mere

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18.

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18. Formandens beretning på generalforsamlingen 26-01-2009 Generalforsamlingen 2009 Den nye generalforsamling Sidste års generalforsamling var på mange måder et varsel på nye tider. De af jer, der var med,

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2012

BESTYRELSENS BERETNING 2012 HF Mors HC Ørstedsvej 15 DK-7900 Nykøbing M. www.hfmors.dk BESTYRELSENS BERETNING 2012 Først og fremmest vil vi gerne sig tak til alle fremmødte, dejligt at i har interesse i, hvordan det går i vores forening.

Læs mere

[2013] Skriftlig beretning. Håndbold Region Øst

[2013] Skriftlig beretning. Håndbold Region Øst [2013] Skriftlig beretning Håndbold Region Øst Indhold Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde...3 Formandens beretning....4 Ny turneringsstruktur....4 Idræts Forum København....4 KNÆK KURVEN...5

Læs mere

1. Det organisatoriske og det økonomiske v/jørgen Nielbæk

1. Det organisatoriske og det økonomiske v/jørgen Nielbæk NYHEDSBREV FOR VARDE IF NR. 2 juni 2014 Kære alle Velkommen til det andet nyhedsbrev i 2014. Nyhedsbrevet udsendes kvartalsvist, ligesom bestyrelsens referater vil være at finde pa klubbens hjemmeside

Læs mere

Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001.

Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001. Nord-Als Boldklub 2000 Formandens beretning ved generalforsamlingen fredag den 26.1.2001. Side 1 af 10 Min sidste formandsberetning til NB's generalforsamling får desværre ikke den indledning jeg for 1

Læs mere

KFD årsberetning 2014

KFD årsberetning 2014 KFD årsberetning 2014 kære KFD ere Nærværende skriftlige beretning er bestyrelsens beretning for det forløbne år. Denne skriftlige beretning er et supplement til den mundtlige beretning på KFD s generalforsamling

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Dommeranalyse! De bedste har et smil på læben!

Dommeranalyse! De bedste har et smil på læben! Dommeranalyse! De bedste har et smil på læben! Baggrundsrapport udarbejdet af Danmarks Idræts-Forbund for Dansk Boldspil-Union og Dansk Fodbolddommer-Union Oktober 2001 Indhold Forord Baggrund og kommissorium

Læs mere

Referat fra HEI Fodbold generalforsamling torsdag den 27. marts kl. 19.30. Mødet afholdtes i Skæring hallen. Se dagsorden nedenfor.

Referat fra HEI Fodbold generalforsamling torsdag den 27. marts kl. 19.30. Mødet afholdtes i Skæring hallen. Se dagsorden nedenfor. Referat fra HEI Fodbold generalforsamling torsdag den 27. marts kl. 19.30. Mødet afholdtes i Skæring hallen. Se dagsorden nedenfor. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning til godkendelse

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede.

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede. Støtteforeningen Hjælp de ældre i Rumænien Formandens beretning 2012 Da vi sidste år vedtog, at ændre vores vedtægter, således, at vi overgav plejehjemmets drift til Torben, og valgte at starte et nyt

Læs mere

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011.

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. 1 MUNDTLIG BERETNING 2011. VELKOMST: Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. I ønskes alle et Godt Nytår. Endnu engang er vi samlet her i Roskilde

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015 1. Valg af dirigent Søren Carlsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt på generalforsamlingen. Søren konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 2. Beretning fra bestyrelsen Formand/ungdomsformand

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag d. 27. januar 2015. Københavns Fodbold-Dommerklub

Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag d. 27. januar 2015. Københavns Fodbold-Dommerklub 1. Valg af dirigent Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag d. 27. januar 2015 Københavns Fodbold-Dommerklub Niels Erik van Zeijst blev som dirigent af en enig forsamling og konkluderede efterfølgende

Læs mere

Tuborgfondet. støtter FC King George PLUS: FORMANDENS ORD, SPILLERPROFIL, DELEGERETMØDE 2009, TRÆNINGSSTART, INDKØBSAFTEN, NYT FRA AFDELINGERNE

Tuborgfondet. støtter FC King George PLUS: FORMANDENS ORD, SPILLERPROFIL, DELEGERETMØDE 2009, TRÆNINGSSTART, INDKØBSAFTEN, NYT FRA AFDELINGERNE Tuborgfondet støtter FC King George PLUS: FORMANDENS ORD, SPILLERPROFIL, DELEGERETMØDE 2009, TRÆNINGSSTART, INDKØBSAFTEN, NYT FRA AFDELINGERNE 250 stk visitkort inkl. levering: 295,- www.lime-coffee.dk..

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 23. februar 2013

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 23. februar 2013 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 23. februar 2013 1. Valg af dirigent. Poul Møller valgt 2. Godkendelse af dagsorden og mødets lovlighed Dagsorden godkendt og generalforsamling lovlig indvarslet

Læs mere

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2013 Februar 2014 Indhold 1. Baggrund for medlemsundersøgelsen og dens formål... 3 2. Hovedtendenser... 3 3. Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen... 6 3.1 Respondenternes

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Bilagskompendium for rapport: Undersøgelse af organisationen i AaB Kvindefodbold Indholdsfortegnelse

Bilagskompendium for rapport: Undersøgelse af organisationen i AaB Kvindefodbold Indholdsfortegnelse Bilagskompendium for rapport: Undersøgelse af organisationen i AaB Kvindefodbold Indholdsfortegnelse 1. Transkribering af fokusgruppeinterview 15/03-12... 2 2. Transkribering af interview af Anna Larsen

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere