Referat Jolleudvalgsmøde 6. juli 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Jolleudvalgsmøde 6. juli 2011"

Transkript

1 Mødedato: Onsdag d. 6. juli Til stede: Fraværende: Jesper Tang, Peter Olesen, Jens Thurøe, Henrik Møhl, Martin Værbak, Henrik Boye, Gitte Kold, Fini Rasmussen. Jens Brock Johansen Næste møde: 18. august kl. 18:30 Referent: Peter Olesen 1. FORMANDEN Sidste referat blev godkendt. Velkommen til Martin Værbak og Fini Rasmussen. Generelt siden sidst gennemgås under bordet rundt. 2. BORDET RUNDT, ORIENTERING SIDEN SIDST o Optimister. Der er kun kommet 1 ny C-sejler i foråret 2011! Status: 4-5 A-sejlere, 4 B-sejler, 3 B/C-sejlere, 4 C-sejlere. Der deltager en sejler fra KS i NM sidst i juli i Sønderborg og en anden har meldt fra. o Optimistmateriel. Bukke til optimistjollerne er færdige. Jollerne bliver gennemgået i sommerferien og bliver nummereret ordentligt (Fini er flittig til at hjælpe med reparationer). Vi skrotter 3 optimistjoller, (forårsagede af bl.a. frostsprængninger i stævn). DS-pakke bliver brugt på 3 gamle joller, det ender nok med et at det bliver et vinterprojekt, idet der ikke pt. er et stort pres på jollerne. Masteholder til optimisterne ved at blive færdiggjort og ror/sværdholder opsættes i weekenden uge 26. Der kommer hjul på efter sommerferien. Optimistjolletrailer lidt mør i træværket (reparation påkrævet i bunden og enkelte sider). Fini og Peter kikker på det, forventeligt i løbet af uge 29. Martin Værbak fortalte at der mangler jollevogne i dagligdagen og til at have med til stævner Martin vil gerne have lov til at indkøb 5 jollevogne. Alle var enige om at det var en god ide og det blev besluttet at iværksætte indkøb af 5 jollevogne til en fornuftig pris. Jollevognene skal markeres tydeligt med Kerteminde Sejlklub, så de ikke er så spændende at fjerne fra jollepladsen eller stjæle ved stævner. o Zoom8. Status: 6 sejlere. Morten H. Olesen og Nicklas Heide er stoppet, Alexander Leth og Magnus Tang har overtaget deres joller. David fortsætter i DEN 136 i resten af Der har været deltagelse i EM og der er sejlere med til både NM- og VM deltagelse. o Laser. Status: 3 sejlere (Magnus Kældsø, Victor Thurøe og Morten H. Olesen). Der er deltagelse både ved VM-, EM- og NM. o Tomandsjoller. Status: ingen 29 er besætning, 1x420 besætning og 1x470. Side 1 af juli 2011

2 Jens Bock bedes undersøge status på den tredje 29 er som endnu ikke har været på vandet i år og om den evt. kan sælges til en fornuftig pris. Henrik Boye hjælper gerne med gennemgangen. Det opfordres at den klasseansvarlige sørger for at nye sejlere for en instruktion i tilrigning og håndtering af klubbens 29 er, således at unødvendige udgifter minimeres. o RSX. Status: 2 aktive surfere. Henrik Møhl ønskede at indkøbe en brugt begynderrig til RS:X. Alle var enige om at det var en god ide og det blev besluttet at iværksætte indkøb af et stk. brugt begynderrig til ca. kr. 2000,- o Ynglinge. Sejlads med Kerteminde Efterskole er forløbet rigtigt godt i foråret. Efterskolen overvejer at udvide med nogle flere både. Der er stadigvæk lidt økonomi der skal afklares inden at bådene bliver tilbudt til klubbens medlemmer. Hvad skal det koste at låne en yngling. Der mangler instruktører eller skippere, som kan tage nye sejlere (alle som ikke er udchecket som skipper) med på vandet. Det er Henrik Boye der vurdere om en sejler er dygtig nok til at være skipper på en Yngling. Henrik udfærdiger senere et regelsæt for hvordan en Yngling skal håndteres. Kerteminde Sejlklub skal afholde EM for Ynglinge ultimo juni o Træning/træner status. Kraftcentertrænere Bjørn og Magnus har delt træningen i foråret til alles tilfredshed og der har været god coaching ved alle Zoom8-ranglisterne. Den daglige træning i Jolleteamet er forløbet tilfredsstillende. Der har dog været et par misforståelser mellem trænerne, derfor skal der i efterårssæsonen hænger en liste i hallen hvor der står, hvem der er træner for A-, B- og C-optimister i efteråret på de enkelte træningsaftener, således at sejlerne kan se hvem der skal træne dem. DS diplomsejlads skal op at køre 100% i efteråret - dette tages op på et trænermøde medio august måned (Jesper Tang og Jens Thurøe inviterer). Træner set-up bliver taget op på et kommende trænermøde medio august. Victor Thurøe går ind i stedet for Fie Kold på B-optimisterne. Start tidspunkt på træning (det er meldt ud at alle er klar til skippermøde kl erfaringen viser at skippermødet typisk startes mellem og sejlerne er ofte først på vandet ) det bliver hermed indskærpet at der er skippermøde kl og sejlerne er klar til at tage på vandet umiddelbart efter, således at alle får noget ud af træningen. Funktionsbeskrivelsen for trænerne opdateres med at træneren skal hive motoren op på følgebåden/gummibåden og nøglen skal afleveres i nøgleskabet (Henrik Møhl opdater funktionsbeskrivelsen for trænerne). o Hjemmesiden kører upåklageligt. Vi har fået en ny funktion i artikler en like funktion til de sociale medier. Side 2 af juli 2011

3 o Adgang til medlemsliste kan tilgås via hjemmesiden. Login kan rekvireres ved Peter. o Materiel Jolleskotterne er blevet sat i stand. I løbet af kommende vintersæson, vil de blive malet og få renoveret dørkbelægningen. Der skal laves en kopi af nøglerne til følgebådene (Limbo, Askelade og den Sorte) som skal ligge i det gamle klubhus (som de gør nu). Nøglerne med en korkbold på, skal ligge i nøgleboksen i det ny klubhus. Fini, Jesper og Peter har koden. Det er tanken at alle som skal sejle i følgebådene skal have koden til boksen. Den der sejler i følgebåden/gummibåden henter og afleverer nøglen i nøgleskabet. Husk at Limbo skal have blandet benzin med olie (1%). Det er eneste 2-takter vi har tilbage. Rød gummibåd er retur fra Prosafe, hvor den er blevet lappet. o Aktiviteter. Status på Havnefesten er at der er et minimumshold, der kan sagtens bruges flere hjælpere tilmelding foregår til Gitte Kold jf. vores hjemmeside. Bugtens Blå Bånd (afholdes 13. august pt. er der 16 sejlere tilmeldt). Arrangementet holdes samtidigt med Folkebådsstævnet, vi passer det ind, således at vi er væk fra Langeline, når bådene kommer tilbage efter dagens sejladser. Vi mangler en forælder der har lyst til at være tovholder på vores Afslutningsfest. Gitte Kold vil gerne bestille pokaler og stå for præmier. Send meget gerne en mail til Jesper Tang, hvis du har tid/lyst til at være tovholder. Aflysning af træning Skt. Hans aften d. 23. juni, og aflysning af træning d. 26 & 28. juni grundet Sommercamp i Korshavn, kunne være undgået, hvis vi ikke havde planlagt på træning disse dage. Vi skal være mere skarpe i kalenderen, så vi ikke skal aflyse en masse planlagt træning, det sender et forkert signal. Der gennemføres klubmesterskab for optimist- og zoom8-joller 3 torsdage i september (8, 15 og 22). 3. ØKONOMI o Generel status. Ungdomsafdelingen har pt. en OK økonomi set i relation til budgettet. Hovedklubben har meget fokus på økonomi og kørepenge til vores trænere. o Status på indbetalinger. Der var alt for mange restancer i år det bliver strammet op næste år. o Benyttelse af to klubjoller samtidigt. Fremover vil det være muligt at prøve en anden klubjolle 2-3 gange, derefter skal der betales leje hvis sejleren ønsker at fortsætte, således at en sejler ikke råder over 2 klubjoller. o Hvem søger sponsorater, så vi kan få nye joller, specielt optimistjoller og zoom8-joller. Evt. sponsorat til optimistjolletraileren, så den kan blive sat i stand. Martin Værbak har tilbudt at starte arbejdet op med søgning af sponsorer til nye joller, hvis der en eller flere forælder der har lyst til at hjælpe med dette store arbejde eller på anden måde kan hjælpe, så send en mail til Martin Værbak. Side 3 af juli 2011

4 4. REKRUTERING o Alle var enige om at der skal tænkes på rekruttering af nye sejlere ellers dør klubben. Der blev diskuteret flere ideer, men intet besluttet. o Vi har tidligere holdt Skolesamarbejde med skoler (målgruppen er 3-4. klasser) det vendes på trænermødet i august om der er mulighed for at holde et arrangement i august. o Andre tiltag? (Eks. flyers til Havnefest, opslag på skolerne i Kerteminde). Christine Sollesnes vil blive spurgt om hun vil lave en flyer for Jolleteamet med fokus på rekruttering. Gitte Kold kan fordele på skolerne. Der kan også omdeles flyers ved Havnefesten. o Ny runde sejl for en 50 er. Det tages op på trænermødet i august om C-trænerne har mulighed for dette. 5. NYT KLUBHUS o Generel status/information. Der var planlagt indvielsesfest d. 20. eller 21. august sammen med Kajakklubben, dette er udskudt indtil Sejlklubbens lokaler er helt færdige. Der vil blive indkaldt til to arbejdsweekender i august (uge 33 og 34) for hele Sejlklubben. Når huset er helt færdigt vil der blive holdt en fælles indvielsesfest. o Brug af Jollehus (Jens T). Husorden er under færdiggørelse. Der bliver ikke tale om udlejning til private fester kun til klubarrangementer. o Hvem er ansvarlig for det nye klubhus (KS-delen)? Det er pt. husudvalget der er ansvarlig for huset (Dorthe Hindsgaul, Jens Thurøe og Peer Schrøder) o Adgang til hallen / afhændelse af containerne. Kort-administration hvem forvalter, hvad koster det, hvem må/kan få et kort. Der laves to slags kort, et med bad (depositum kr. 200) og et uden bad (depositum kr. 100). Jens Thurøe fortalte at det er planen at sejlere i Jolleteamet kan få udleveret et kort på den første træningsaften efter sommerferien. Det er endnu ikke helt på plads hvem der forvalter kortene i Sejlklubben. Man kan booke det nye klubhus til klubarrangementer ved Peer Schrøder på mail. Tømning af containerne pågår og skal være afsluttet 8. august Containerne hentes ultimo august eller hurtigst muligt for at give plads på jollepladsen. Det er de respektive klasseansvarlige for jollerne der er ansvarlig for at grej til klubbens joller flyttes over i hallen. Endvidere er der grej fra Sail Extreme og Fyn Rundt udvalget der også skal flyttes. o Indretning af hallen. (Hvem gør hvad, Peter og Martin er allerede autonomt gået i gang henset til tømning af container fro optimistmateriel)? Peter O udgiver en masterplan for hallen i løbet af uge 28. Side 4 af juli 2011

5 o Sejlklubben skal vel finde ting til køkkenet evt. have nedsat en arbejdsgruppe, så vi kan finde ud af hvad vi har, hvad vi har brug for, medlemmer som har noget stående, rengøring af køkken mv.). (Man kan finde god inspiration på kajakklubbens hjemmeside how to do ). Lisa Thurøe spørges om hun vil være tovholder på dette, evt. med hjælp fra Christine Sollesnes. 6. ANDRE SAGER o Hvordan får vi OPTI ansvarlig post besat (evt. forældremøde i august med "valg" til bestyrelsesposter). Det blev diskuteret lidt frem og tilbage. Alle var enige om at der var behov for en OPTI ansvarlig, som havde interesse i klassen. Der arbejdes på at indkalde til et forældremøde primo september, hvor der er valg til udvalgsposter i Jolleteamet. o Koordinering af store events (Sailevent/Jolleteam) knappe ressourcer til mange opgaver på samme tid. Peter O opfordrede Sail Event gruppen (flere repræsentanter til stede) om at koordinere behov for støtte fra Jolleteamet i forbindelse med Sail Extreme, således at ikke alle opgaver falder samtidigt og der gives en rimelig mulighed for at koordinere kræfterne, således at det ikke altid bliver Tordenskjolds soldater o Plan over jollepladsen, samt fordeling af jollepladser. Peter har lavet en plan over Jollepladsen (hænger i hallen). Vi afventer pt. flytning af containerne for at kunne udnytte pladsen fuldt ud. Der vil i løbet af august komme numre på optimistpladserne og fordeling af samme. o Opgavelisten (nogen der bruger den)? Ja, det er fint planlægningsværktøj og kan jo bruges år efter år. o Forpligtigelser ved leje af KS-joller (Opstilling fra to klubber til kapsejladser, i lejet jolle fra KS). Lejer en sejler en klubjolle i Kerteminde Sejlklub, kan sejleren kun stille op for Kerteminde Sejlklub. Dette gælder kun for klubjoller! o Kraftcenter status. Der er modtaget en hensigtserklæring om at Kerteminde kan blive et Nationalt træningscenter (NTC) for Fyn, men intet er besluttet endnu afventer Dansk Sejlunion beslutning. o Vi har fået sponseret en gasbrænder af kommunen inkl. fri gas til pleje af jolleplads så det er bare at give den gas uden at brænde andet end ukrudtet. ;-) o Henrik Møhl er koordinator for støtte fra Sport Event Fyn. 7. NÆSTE MØDE o Næste møde finder sted d. 18. august kl. 18:30 i det nye klubhus. Side 5 af juli 2011

DEN LILLE BLÅ - en guide til optimister og deres forældre

DEN LILLE BLÅ - en guide til optimister og deres forældre DEN LILLE BLÅ - en guide til optimister og deres forældre Kerteminde Jolleteam Marinavej 2 5300 Kerteminde www.kertemindesejlerne.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Mission og formål... 3 Information...

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

36. årgang nr. 2 - april 2014 www.nivaabaadelaug.dk

36. årgang nr. 2 - april 2014 www.nivaabaadelaug.dk 36. årgang nr. 2 - april 2014 www.nivaabaadelaug.dk Bestyrelsen Formand: Christian Caspersen 2221 2246 formanden@nivaabaadelaug.dk Næstformand: Hans Kristensen 4585 9370 hans.kristensen@webspeed.dk Kasserer:

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3.

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat fra d 19 marts 2015 godkendt Husk alle at sende status til bestyrelsen inden mødet 1 Konstituering Konstituering fortsat fra

Læs mere

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Efter fælles spisning havde Pernille Bülow Bech og Steen Jepsen et indlæg, hvor de hylde Kim Christensen (Melges 24, DM guld, VM bronze), Christian

Læs mere

KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang April 2014 Nr. 2

KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang April 2014 Nr. 2 KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang April 2014 Nr. 2 2 FARUM SEJLKLU EJLKLUB Medlemsblad for Farum Sejlklub Furesøbad - 3500 Værløse Danske Bank reg. nr. 1551 6187455 Bestyrelsen Formand

Læs mere

Nr. 4 November 2010 37. årgang

Nr. 4 November 2010 37. årgang Nr. 4 November 2010 37. årgang Dragør Sejlklubs hårdtprøvede dommerbåd - nu med fipskæg! 2 Nyt fra Bestyrelsen Kære medlemmer af Dragør sejlklub Så er bådene ved at være kommet på land, og de medlemmer,

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub. Nr. 1, februar 2010

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub. Nr. 1, februar 2010 Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 1, februar 2010 STANDERFEST 3 Fastelavn på havnen.. 6 Formanden har ordet 7 Velkommen støtte til klubbens unge 7 Jolleudvalg 11 Sejlerskole 14 Aktivitetsudvalg

Læs mere

Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Handlingsplan og politikker 2009-11 Feb. 2009

Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Handlingsplan og politikker 2009-11 Feb. 2009 Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter Handlingsplan og politikker 2009-11 Feb. 2009 Formål Indholdet af denne handlingsplan har til formål at skabe og fastholde grundlaget for at Frederikssund / Marbæk

Læs mere

Beretning ved generalforsamlingen 2014

Beretning ved generalforsamlingen 2014 1 Beretning ved generalforsamlingen 2014 Velkommen til alle jer, der er mødt op i dag. Det er en glæde at se, at der er så stor interesse for klubben og dens trivsel. For det er jo ikke på vandet det foregår

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1)

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) Bramsnæs sejlklub Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) 1) JC Frank blev valgt til dirigent

Læs mere

Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene

Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF mandag d. 17.1. 2011 Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene Afbud: Ingen 1. Godkendelse af dagsorden og åben for tilføjelser:

Læs mere

Svendborg Sunds Sejlklub

Svendborg Sunds Sejlklub Nr. 12 Marts August 2013 2010 Næste deadline: 15. oktober 1. Juni 2010 2013 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 formand@sss.dk www.sss.dk Formand Kjeld

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

Beretning fra Sejlerafdelingen 2013

Beretning fra Sejlerafdelingen 2013 Beretning fra Sejlerafdelingen 2013 Ved Generalforsamlingen afholdt d. 6. marts i klubhuset. Ved denne lejlighed mindes vi altid dem fra sejlerafdelingen der er gået bort i årets løb, i år er vi fri for

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen,

Læs mere

Bestyrelsen trækker deres forslag om bådpladser tilbage, da det kan være i strid med vedtægterne.

Bestyrelsen trækker deres forslag om bådpladser tilbage, da det kan være i strid med vedtægterne. Referat fra bestyrelsesmøde i Morsø Sejlklub og Marina onsdag d. 17. februar 2010 kl. 17 i klubhuset. Mads var fraværende. Interne revisor bemærkninger. Hans og Jens kommer kl. 17. Opstramning af procedure

Læs mere

Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 1, forår 2011

Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 1, forår 2011 Prikken Medlemsblad For Køge Sejlklub Nr. 1, forår 2011 Spilersejlads på Køge Bugt en stille onsdag aften. 1 I dette nummer: 3 Nyt fra Bestyrelsen 5 Aktivitetskalender 6 Redaktionen har ordet 7 Vinterens

Læs mere

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede Mads H. Hansen (MHH), 15C Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset

Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Referat af Ordinær generalforsamling i Snekkersten Skotterup Sejlklub Tirsdag den 18. november 2014 kl. 19:00 i klubhuset Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Per Reinholdt

Læs mere

Velkommen. - til nye medlemmer Praktiske oplysninger om livets gang i din sejlklub

Velkommen. - til nye medlemmer Praktiske oplysninger om livets gang i din sejlklub Velkommen - til nye medlemmer Praktiske oplysninger om livets gang i din sejlklub 1 Velkommen til Sejlklubben København Det glæder os at byde dig velkommen til vores sejlklub. På de følgende sider kan

Læs mere

Agterspejlet. sommer 2015 RØS 50 ÅRS JUBILÆUM. Jubilæumsfest Åbent hus Stjernesejladser Grøn energi RØS tøj 2015. www.roervig-sejlklub.

Agterspejlet. sommer 2015 RØS 50 ÅRS JUBILÆUM. Jubilæumsfest Åbent hus Stjernesejladser Grøn energi RØS tøj 2015. www.roervig-sejlklub. Nr. 2 - sommer 2015-43. Årgang MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB RØS 50 ÅRS JUBILÆUM Jubilæumsfest Åbent hus Stjernesejladser Grøn energi RØS tøj 2015 sommer 2015 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix

Læs mere

Svendborg Sunds Sejlklub

Svendborg Sunds Sejlklub Nr. 1 Marts 2009 Næste deadline 29. maj 2009 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 sss@sss.dk www.sss.dk Formand Peter Juhl 62 20 84 52 sss@sss.dk Erikkevej

Læs mere

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Medlemsblad for Afsender: Juelsminde Sejlklub Havnegade 15, 7130 Juelsminde Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Nr.35 April 2014 18. årgang 32 Juelsminde Sejlklub Havnegade 15 7130 Juelsminde

Læs mere

Blad nr. 3-3. juli 2006-33. årgang

Blad nr. 3-3. juli 2006-33. årgang Medlemsblad for KERTEMINDE SEJLKLUB Blad nr. 3-3. juli 2006-33. årgang TANK OK Benzin eller diesel 24 timer i døgnet - og betal med kontanter, Dankort, Diners Club Kort, Eurocard eller OK Benzinkort Café

Læs mere

29. årgang Nr. 4. December 2012.

29. årgang Nr. 4. December 2012. 29. årgang Nr. 4. December 2012. Bestyrelse i 2012. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling Hansen Strandvejen

Læs mere

NR. 2-2003. Forsidebillede. Hirsholmene Fyr

NR. 2-2003. Forsidebillede. Hirsholmene Fyr NR. 2-2003 Forsidebillede Hirsholmene Fyr Bestyrelse og afdelinger Sæby Sejlklub, Havnen 9, 9300 Sæby Tlf i klubhuset: 9846 1997 www.saeby.bynet.dk/foreninger/saeby-sejlklub Bestyrelsen: Anders Brønnum,

Læs mere

Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen - 55. årgang Marts 2010 nr.1

Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen - 55. årgang Marts 2010 nr.1 Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen - 55. årgang Marts 2010 nr.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... Side Formanden tager ordet... 3 Ordinær generalforsamling i Yachtklubben Furesøen d. 24.3.2010... 9

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formanden byder velkommen 3 Så starter vi snart en ny tennissæson! 6 Husorden 9 Bryllup fødselsdage - fester

Læs mere