På tur gennem Allested-Vejle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På tur gennem Allested-Vejle"

Transkript

1 På tur gennem Allested-Vejle Hvis man ønsker at foretage en tur gennem Allested-Vejle, vil det være interessant at tænke på, at byerne daterer sig langt tilbage i tiden til overgangen mellem vikingetiden og middelalderen, hvor Vejle iflg. Bent Jørgensen: Stednavneordbog første gang nævnes i 1351 som Weteleue. Senere i 1477 kaldes Vejle for Wedeloff, som betyder Withis arvegods. Ordet vejle betyder vadested, hvilket hentyder til de mange moser og enge, som omgiver byen: Kildemose, Lunghave og Vejle Mark. Allested nævnes iflg. Bent Jørgensen første gang i 1418, hvor byen kaldtes Alistæth. Ali er et gammelt ord for bevoksning med elletræer, hvilket hentyder til de mange elletræshegn, som tidligere omgav Allested. Som det er karakteristisk for Fyn, består de fleste levende hegn omkring byen nu af syrener, som i maj måned er et betagende syn i lyslilla farver og med en sødligt krydret duft. Allested er desuden berømt for Fyns bedst bevarede stjerneudskiftning, hvor alle huse og gårde ligger centralt med markerne strålende ud mod stjernens periferi. Stjerneudskiftningen blev foretaget i 1799 i forbindelse med, at landboreformer generelt skulle effektivisere landbruget. Tidligere havde hver bonde haft jordlodder liggende spredt ud over hele landsbyens jordtilliggende for at give alle bønder lige vilkår i forhold til jordens beskaffenhed, men hermed blev dyrkningen besværlig og ikke særlig effektiv. Ved udskiftningen fik hver bonde sin jord samlet i et langstrakt areal ud for gården smalt tæt på gården, hvorfra det bredte sig ud. Landskabet omkring Allested-Vejle er derfor helt karakteristisk med lange lige markskel med stengærder og levende hegn strålende ud fra bykernen, desuden moser og enge med vandhuller samt skov- og kratbevoksning med et rigt fugle- og dyreliv. Med andre ord: Mange gode muligheder for naturoplevelser! Derfor går Marguerit-ruten gennem byen! Oprindeligt var Allested og Vejle to separate landsbyer. Da jernbanen mellem Odense og Faaborg blev indviet i 1906, blev Allested station anlagt mellem de to byer. Herefter opstod en bebyggelse omkring stationen, kaldet Stationsbyen, som på denne måde bandt de to byer sammen. Da Vejle som ovenfor nævnt er den ældste del af området, vil det være naturligt at starte vores tur på Vejlevej og følge vejen gennem byerne ad Vejlegårdsvej, Nygade og Østergade med afstikkere undervejs mod nord og syd. Fra Vejle Granskov, med bækken som skel i forhold til Odense Kommune, fører Vejlevej forbi Vejlegård, hvor nu kun hovedbygningen er tilbage. For ikke mange år siden lå de flotte gule avlsbygninger på modsatte side af vejen, så man fik indtryk af at passere gennem gårdspladsen, når man kørte på Vejlevej. Trap Danmark, bind 13, skriver, at Vejlegård er en gammel hovedgård, 1

2 som først ejedes af væbner Vilhelm Frille I parken er der stadig tegn på den oprindelige gård med en firkantet slotsholm omgivet af rester af voldgrave. I 1625 blev Vejlegård købt af Ellen Marsvin, som ejede flere godser. Ellen Marsvin var en dansksvensk adelsdame, gift med lensmand Knud Rud, og mor til Kirsten Munk, som var gift med kong Christian d.4. Pga. Ellen Marsvins myndighed og økonomiske sans fik hun ansvar for opdragelsen af datteren og kongens 10 børn. Blandt disse var den senere så kendte Leonora Christine, som var gift med Corfitz Ulfeldt, der blev dømt for landsforræderi. Leonora Christine tilbragte sine sidste år fængslet i Blåtårn, hvor hun skrev sin berømte Jammers Minde. I en periode fra 1678 (Trap Danmark) hørte både Vejle og Allested kirke til Vejlegård. I 1777 blev Constance Steensen-Leth født på Vejlegård. Ved sit giftermål kom hun til at bo på godset Egeløkke på Langeland, hvor N.F.S. Grundtvig senere blev ansat som huslærer, og han forelskede sig ulykkeligt i den smukke Constance. Med til Vejlegårds brogede historie hører, at den i nogle få år fra begyndelsen af 1980 erne dannede rammen om Freinet-skolen, en lilleskole, som bygger på franskmanden Celestin Freinets pædagogiske principper. Skolen flyttede senere til Allestedgård på Allestedgårdsvej, men blev nedlagt midt i 1990 erne. Fra Vejlegård kan man dreje af mod venstre ad Ruevej en køn snoet og bakket vej, som fører til Vejle Skov, forbi en lille sø, huse, husmandssteder og gårde, til man når Odensevej. Den første gård på højre hånd, Ruevej 6, er Vejle Mølle en af landets ældste møller. Oprindeligt blev møllen drevet af vandkraft, men fra 1856 til 1924 var der også en vindmølle. Vandmøllen havde forbindelse til mølledammen, som blev reguleret ved et slusesystem, men forbindelsen blev nedlagt i Vi bevæger os videre ad Vejlevej, som nu kommer til at hedde Vejlegårdsvej, og kommer ind i Vejle by. På venstre hånd ligger Broholmvej en stor udstykning fra 1970 erne. I nr. 42 er Broholm Børnehave med plads til ca. 60 børn. Vejen er opkaldt efter dyrlæge Broholm, som boede på hjørnet af Fangelvej og Broholmvej. Vejlegårdsvej 14 er byens oprindelige brugsforening, oprettet i I 1964 blev der bygget en ny Brugsen på et areal ved krydset Vejlegårdsvej/Fangelvej/Ny Vestergade. Arealet var blevet frit, efter at den gård, som oprindeligt lå her, var brændt. I lokalerne fra den gamle brugsforening var der i mange år møbelforretning. Nu huser de en VVSvirksomhed. Vejlegårdsvej 12 er byens gamle forsamlingshus, hvor der er afholdt mange gode baller, og hvor mangen slåskamp er blevet udkæmpet mellem byens unge karle. 2

3 Hvis man drejer om hjørnet ned ad Stridsgyden på venstre hånd, passerer man Vejle gamle skole i nr. 17. I krydset ved rundkørslen ses Den gamle Købmandsgård, hvor der tidligere som navnet siger har været købmandsforretning, og i 1980 erne var der grønt- og blomsterforretning. Bygningen er nu en del af Løgismose-koncernen, som har til huse i det tidligere mejeri på Ny Vestergade. Mejeriet blev etableret i 1887 og var specialiseret i osteproduktion. I 1974 modtog mejeriet årligt ca tons mælk fra ca. 300 landmænd. Mejeriet var en del af Fynsk Mælk, som i 1989 blev opkøbt af MD-Foods, der senere fusionerede med ARLA og lukkede produktionen i Allested-Vejle i slutningen af 1990 erne. Løgismose-koncernen købte mejeriet i 2001, hvor der nu produceres forskellige ostespecialiteter, som bl.a. kan købes i det lille udsalg. Ny Vestergade fører mod Ståby og Nr. Broby. På vejen ligger de store gartnerier, som tidligere ejedes af potterosegartneriet Rosanova, og som beskæftigede mange mennesker fra lokalområdet. Fra krydset fortsætter Vejlegårdsvej i Nygade, der som navnet siger, er en nyere forbindelsevej til Østergade. På Nygade ligger Inka-plast i nr.29, hvor der også oprindeligt har ligget en gård, hvoraf nu kun stuehuset er tilbage. I nr.13. ligger Allested Pizza, hvor der oprindeligt var en grøntforretning, og senere i 1990 erne AVkiosken. Nygade 5 husede tidligere et slagtehus og slagterforretning. Herefter kommer man til Allested-Vejle Vandværk. Det er vigtigt at notere sig, at der her forefindes en hjertestarter hængende udvendigt på facaden. Bag vandværket med adgang fra Allested-Vejle Fritidscenter er der et lille rekreativt grønt område med en mindre sø, som ejes af vandværket, men med offentlig adgang. Til venstre ud for vandværket starter Kirkevej., som fører op til Vejle Kirke. Bag husene på højre side af Kirkevej løb tidligere den bæk, som var skellet mellem Vejle og Allested. Deraf har huset på hjørnet sit navn: Skelhøj. På Kirkevejs venstre side var der for mange år siden et græsareal med et vådområde, måske nærmere en lille sø. Når der var cirkus i byen, stod det her på græsarealet. Bag husene er der stadig et grønt område. Når man ser Vejles smukke hvide kirke, er det sjovt at forestille sig, at den oprindelige kirke fra ca. år 1250 var lille, rød og med stråtag. Som tidligere nævn ejedes kirken i en periode af Vejlegård, og derfor var klokken ophængt, så den kunne høres på Vejlegård. Efter forskellige tilbygninger, blev kirken bygget færdig omkring år 1500 i sengotisk stil. Tårnet er antageligt bygget i 1600-tallet. I 1962 blev kirken hovedistandsat. En gammel mørk altertavle blev fjernet og lettere bænke sat ind. 3

4 Det lille mosaikvindue bag alteret er tegnet af Gustav Hjortlund, mens arkitekt Ebbe Lehn Petersen har lavet korset over alteret. Tilbage på Nygade/Østergade befinder vi os nu i Allested og passerer Østergade nr.4, hvor Allested Savmølle tidligere lå. Den oprindelige mølle blev bygget i 1910, og fra 1922 blev her drevet handel med trælast og bygningsartikler. I mange år var savmøllen byens vartegn, men blev taget ned i 1959, da der ikke længere var behov for den. Møllen blev genopført hos civilforsvaret i Tinglev. Tilbage er nu kun det oprindelige kampestensfundament. På Østergades venstre side munder Møllebakken ud en udstykning fra 1970 erne. Parallelt med Møllebakken ligger Solbakken lidt længere mod øst. Denne udstykning stammer fra omkring år Øverst oppe på Solbakken er en fantastisk udsigt over byen og de omkringliggende marker. Man kan se mod Nr.Søby og Nr.Lyndelse, hvor fra komponisten Carl Nielsen i sine erindringer fortæller om, at han som dreng gik til Allested sammen med sin mor. Vi bevæger os nu ned ad bakken mod stationsbyen og passerer Allested skole på højre hånd. Skolen blev indviet i 1960 som en centralskole, der samlede børnene fra hele området inkl. Radby. Skolen har 7 klassetrin fra 0. til og med 6.kl., hvorefter børnene fortsætter på Pontoppidanskolen i Brobyværk. I skolens kælder findes Lokalhistorisk Arkiv. Da Allested station blev bygget i 1906 opstod der en række forretninger i dens kølvand. I Østergade nr. 25 var der indtil for få år siden en slagterforretning, i nr. 32 var der tidligere en Tatol et såkaldt sæbehus, trikotage og barber i nr. 35, slagterforretning i nr. 36, manufaktur i nr. 37, karetmager i nr. 40, hvor der i den tidligere store have nu er opført 5 ældrevenlige boliger, isenkram i nr. 44 og skotøjsforretning i nr. 50. Desuden har der på strækningen også ligget Barlebos osteforretning. Der, hvor SPAR-købmanden nu er, var der foruden købmand også tidligere korn- og foderstofforretning. I 1980 erne husedes posthuset i en del af disse bygninger. Jernbanen løb der, hvor Banevænget og Skolevej nu ligger. Der ses stadig en rest af den tidligere banevold på marken vest for Allested-Vejle Fritidscenter i Skolevejs direkte forlængelse. Skolevej fører selvfølgelig til skolen med de tidligere lærerboliger på venstre hånd, hvor vejen ender, men forinden har man passeret Rypevej, som forbinder de tre veje med parcelhuse: Lærke-, Fasan- og Storkevej. Rypevej fortsætter i markvejen: Starendsvejen, som fører ud til Lindholmgyden og Fredsskoven. Her er det muligt at følge et Spor i Landskabet: Fredsskovssporet, som fører gennem skoven ud til Allestedgårdsvej og tilbage igen gennem skoven til Lindholmgyden. En smuk tur med et rigt fugle- og dyreliv. Kort over turen findes på hjørnet af Rypevej og skolevej. Desuden er der opsat forskellige info-tavler på sporet. På Skolevej finder man også Allested-Vejle Fritidscenter og hele byens idrætsanlæg. Gennem mange år har der hersket masser af liv og aktivitet her, idet Allested Ungdoms- og Idrætsforening, 4

5 AUI, fejrede 75 år jubilæum i Her bliver også afholdt den årlige Fynbofest i dagene omkring Skt.Hans, hvor byens folk altid samles omkring et mægtigt bål. På Østergade modsat Skolevej ligger Banevænget med den gamle stationsbygning fra 1906 og udvidet allerede i Allerede i nedlagdes jernbanen Odense Nr.Broby Fåborg, og transporten blev erstattet af DSB s rutebiler. Nu bor den lokale skorstensfejer i den flotte gamle stationsbygning. Banevænget 2 rummede tidligere en bank, i nr. 3 var bagerforretning, finérfabrik i nr. 5, Sejersens bladhandel i nr. 7, snedkermester i nr.13 og damefrisør i nr. 15. Banevænget fortsætter i en markvej, som også er en del af Spor i Landskabet, hvor trampestien Stjernesporet giver adgang til at følge markskellet mod henholdsvis Spurvelunden mod vest og Gl. Allested mod øst. Kort og infotavle forefindes for enden af Banevænget. Fra krydset ved SPAR-købmanden fortsætter Østergade mod Gl. Allested. I nr. 45 var der tidligere dyrlæge 0g blikkenslagerværksted i nr. 57, lægen boede i nr. 62 og urmageren i nr. 64, hvor billedkunstner Lone Dupont nu bor og har sit atelier. På venstre hånd, hvor bebyggelsen ophører, og hvor der nu er vognmandsforretning, var der tidligere en cirkus og tivoliplads. Efter det åbne stykke med udsigt over markerne passeres forsamlingshuset, som nu er privatejet, og Allested gamle Skole, som blev nedlagt, da centralskolen blev indviet. Derefter var der i mange år benzintank og grillbar, Perlen, i de smukke gamle skolebygninger. Mellem den gamle skole og kirken ligger Allesteds helt gamle lille skole. På modsatte side af vejen er det muligt at gå ind på Stjernesporet. Gamle Allested er helt karakteristisk med huse og gårde liggende i tæt sammen. Mange har været brændt, men er blevet genopført på den oprindelige beliggenhed. I 1800-tallet og frem til 1913 var Allested landskendt for sin storkekoloni. Det siges, at der var 3-4 storkereder på hver eneste gård, og at der alene på præstegården var storkereder, hvoraf én rede var beboet indtil Foran den nuværende præstegård ligger et grønt areal, hvor der for mange år siden lå en smedje. I de seneste år har arealet et par gange givet plads for et lille cirkus med mange eksotiske dyr, som man har kunnet se græsse omkring cirkusteltet til stor fornøjelse for forbipasserende. I lighed med Vejle kirke er Allested kirke også opført omkring år 1200 i romersk stil, og ca. 100 senere byggedes koret til i gotisk stil. Allerede omkring år 1417 styrtede hvælvingen ned, hvorefter en ny hvælving blev opført med bedre understøttelse. Tårnet og våbenhuset kom til ca. år Allested kirke har også hørt under Vejlegård, men i begyndelse af 1800-tallet blev den købt af Søby-Søgård. Først i 1910 blev kirken selvejende, og i 1958 blev den hovedistandsat. Bænkene blev udskiftet med stole, og den gamle tunge altertavle blev fjernet. Nederst i kirken til højre for orglet hænger billedet fra den gamle altertavle. Koret blev ført tilbage til stilen fra ca og således igen forsynet med glasmosaikvinduerne tegnet af Gustav Hjortlund, som også har udsmykket loftet 5

6 samt prædikestolen. Loftet er helt specielt og meget ejendommeligt for en dansk landsbykirke. Det er malet i kraftige blå og gule farver forestillende solen på den blå himmel og med symboler for treenigheden. Prædikestolen er helt enkel i sin udformning, og for få år siden blev den forsynet med en udsmykning i intarsia. Fra præstegården kan man dreje mod højre ad Allestedgårdsvej, som fører til Lindholmgyden og videre mod Ølsted. Gamle Allestedgård, som i nogle år i 1990 erne husede Freinet-skolen, ligger til høje lige efter præstegården, og hvor Lindholmgyden starter var der tidligere en købmandsforretning på højre hånd og et mejeri på venstre hånd. Endnu en købmandsforretning fandtes i Østergade nr Her boede købmand Hein, som også drev bankvirksomhed. Overfor i nr. 108 har der indtil for nylig været slagtehus og røgeri. Med vore dages øjne er det utroligt at så mange små næringsdrivende har kunnet eksistere samtidigt i Allested-Vejle! Allesteds største virksomhed var i mange år Faconspænd, som gav arbejdsplads til mange folk fra lokalområdet. Her blev fremstillet faconspændte møbler m.m. Efter fabrikkens lukning blev bygningerne overtaget af Kaleko Inventar Aps., som nu desværre også er lukket, og bygningerne står tomme. Hvor Radbyvej går af til venstre fortsætter Østergade i Hedenvej, hvor der tidligere har ligget en vindmølle. Få hundrede meter efter byskiltet krydses den gamle kommunegrænse til tidligere Ringe Kommune. Tegldamsgyden går af på højre side af Radbyvej, og fører gennem et dejligt bugtet og bakket område med huse og gårde omgivet spredt bevoksning, som gemmer på småsøer. I nr. 10 har der også tidligere været en mølle. Derudover har Tegldamsgyden sit navn efter teglværket, som har ligget her et sted, og hvor de små søer i området sandsynligvis er opstået som følge af lergravning. For enden af Tegldamsgyden befinder man sig i den tidligere Årslev Kommune. Radbyvej fører ud til Gulfeldtsvej og Radby, samt videre til henholdsvis Nr. Søby og Fangel. Gulfeldt og Radby opstod efter stjerneudskiftningen i 1799, hvor man oprettede en husmandskoloni. Til hver ejendom hørte lidt jord, men det var nødvendigt at supplere indtægten som daglejer på de omkringliggende gårde eller på Søby-Søgård. Da de sidste rester af fæstevæsenet blev ophævet ved et påbud i 1919, blev der bygget statshusmandssteder i Radby. Disse fik jord nok til at leve af, men betalte en jordrente til Søby-Søgård indtil 1960, hvor de blev selvejede. Radby havde Brugsforening på Fangelvej 80 og skole i nr. 82, hvor tusindfryd Madservice nu har hjemme. Fangelvej fører tilbage til Vejle, men man kan også tage hele turen rundt om Bjergvejen et naturskønt område med gårde og huse, men i særdeleshed præget af de moser og vådområder, som blev nævnt indledningsvis. I maj måned kan nattergalen høres i det tætte krat, hvor Vejlelongsgyden støder ind i Bjergvejen, som igen møder Vejle, hvor turen startede. 6

7 Dette er blot en beskrivelse af de oplevelser, som jeg selv får her i byen andre vil måske synes, at andet var værd at nævne. De faktuelle oplysninger årstal, begivenheder og hvad, der har været hvor henne, bygger i langt højere grad på andres end på egne erindringer, og der er ingen garanti for korrektheden. Alle rettelser og tilføjelser er velkomne. Afslutningsvis vil jeg blot ønske en rigtig god tur, til hvem, der måtte have lyst! Med venlig hilsen Lene Lindholm Mikkelsen Kilder: Allested-Vejle Lokalråd Bent Jørgensen: Stednavneordbog Trap Danmark, bd. 13 7

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Problemformulering: Hvilke årsager er der til, at Skt. Klemens har udviklet sig fra en lille landsby til en villaby, og hvordan kan Skt. Klemens fortsat

Læs mere

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009 På hat med registrering af side 21 vartegn registrering af side 22 DTK Kort25 Trad. - INFO Indbyggertal 2008 by 630 pers sogn 1311 pers Hjemmeside www.gadbjerg.dk Afstande - Vejle 20 km - Give 12 km Offentlig

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN Thorsager bymidte omkring 1905, forsamlingshuet til venstre, bag det præstegården. Til højre Kr. Jacobsens gård. Thorsager hovedgade ca. 1905, købmandsgården til

Læs mere

TIDSLINJE FOR LUMBY BY

TIDSLINJE FOR LUMBY BY 800-1050 Vikingetiden: Man regner med, at Lumby har ligget her i mere end 1000 år 1150 ca.: Kirke - kirkeskib og kor - opføres af rå og kløvede kampesten 1231: (Lyungby) byen er krongods, og bortset fra

Læs mere

Sammenflettet af natur og mennesker

Sammenflettet af natur og mennesker Sammenflettet af natur og mennesker 1 af 41 Indholdsfortegnelse Forord...4 Indblik...5 Allested-Vejle...5 Gulfelt og Radby...6 Allested kirke...7 Vejle kirke...7 Stjerne udskiftningen...8 Storkernes by...9

Læs mere

Cykeltur ved Tissø. Godslandskabet. Naturpark Åmosen

Cykeltur ved Tissø. Godslandskabet. Naturpark Åmosen Cykeltur ved Tissø Godslandskabet Naturpark Åmosen 12. aug. 2013 Ruterne er ikke afmærkede. De er forslag til, hvordan du kan bruge cyklen til at komme omkring og lære landskabet og dets kulturhistorie

Læs mere

FOTO 01: VESTERVEJGÅRD OG GADEKÆRET (Det hvide hus ligger der, hvor Tværvej i dag munder ud i Vestervej)

FOTO 01: VESTERVEJGÅRD OG GADEKÆRET (Det hvide hus ligger der, hvor Tværvej i dag munder ud i Vestervej) På Sporet af Glostrup Byvandring ca 3,5 km. Landsbyen Først bevæger vi os på tværs af landsbyens gamle centrum 1 Kirken Kirken var centrum i den gamle landsby. Den er bygget i 1100-tallet, men er ændret

Læs mere

6 De tre hovedindsatsområder Trafikken gennem byen

6 De tre hovedindsatsområder Trafikken gennem byen SIDE 3 Forord 4 Formålet med udviklingsstrategien 5 Visioner for Allested-Vejle området 6 De tre hovedindsatsområder Trafikken gennem byen 7 De tre hovedindsatsområder Multikulturhus 8 De tre hovedindsatsområder

Læs mere

St S i t Ste ii r ee n rr e nn i e e i Aar i A uap Aarurup

St S i t Ste ii r ee n rr e nn i e e i Aar i A uap Aarurup Stierne i Aarup Stierne i Aarup BLÅ RUTE: Skydebjerg Mose, ca. 8 km. Parkering ved Aarupskolen, Møllebakken 31, 5560 Aarup. Aarupskolen er bygget i 1950erne efter nedlæggelse af flere mindre landsbyskoler

Læs mere

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 38 VEJLE-EGESKOV MORÆNEFLADE Vejle-Egeskov Moræneflade strækker sig på tværs af kommunens centrale dele fra Kværndrup i sydøst, op forbi Ringe og til Vejle og Nørre Lyndelse

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kategori Bebyggelsesmønstre, landskabstyper og lokale udviklingstræk (2) Lokalitet Landområdet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 16 1 Sammenfatning Tryggelev

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Voldstedet, hvor Kærstrup lå, ses som en skovplantet forhøjning. I baggrunden ses den højtliggende Bregninge Kirke.

Voldstedet, hvor Kærstrup lå, ses som en skovplantet forhøjning. I baggrunden ses den højtliggende Bregninge Kirke. kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Hovedbygningens facade ud mod det store gårdrum. Voldstedet, hvor Kærstrup lå, ses som en skovplantet forhøjning. I baggrunden ses den højtliggende Bregninge Kirke.

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE Thorsagers gårde blev udskiftet i 1793. De med sort markerede gårde blev liggende i byen, øvrige blev udflyttet. Der kan læses om gårdene i Thorsager i Folk og

Læs mere

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (tredje del)

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (tredje del) Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (tredje del) Tekster N.M. Schaiffel-Nielsen Postkortene N.M. Schaiffel-Nielsens arkiv Postkortene er primært fremstillet af gårdejer, køb- og kromand Søren L.

Læs mere

Hesselager Hotel (tv) og "porten til Østergade" (th).

Hesselager Hotel (tv) og porten til Østergade (th). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Hesselager Hotel (tv) og "porten til Østergade" (th). Bymiljø med lukkede butikker i Østergade (tv) og boliger i Langgade (th). Karakteristiske småboliger fra 1930

Læs mere

Maler. Dybbøl Mølle stadig. De fleste mennesker, der har DANMARK DEJLIGST

Maler. Dybbøl Mølle stadig. De fleste mennesker, der har DANMARK DEJLIGST DANMARK DEJLIGST Maler I dag er det vindmøllerne, der har vind i sejlene. Men Camping-Fritids Jan Hovard har søgt tilbage i den danske møllehistorie, og den er ikke mindre interessant. Dybbøl Mølle stadig

Læs mere

Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde

Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde Landskabskarakterområde 9. Jordbrugslandskab i bakket terræn omkring Elmelunde Foto 1: Selje røn allé langs Nordfeltvej. I horisonten skimtes Elmelunde Kirke. Terrænforhold, bevoksede diger, spredt bebyggelse

Læs mere

Velkommen til Vandel i fortid og nutid Udarbejdet af N.M. Schaiffel-Nielsen

Velkommen til Vandel i fortid og nutid Udarbejdet af N.M. Schaiffel-Nielsen Velkommen til Vandel i fortid og nutid Udarbejdet af N.M. Schaiffel-Nielsen Kort over Vandel by tegnet af den tyske ingeniør G.B.Z. Rothe den 21. marts 1944. Tre måneder før de sidste indbyggere forlod

Læs mere

Sindal Gl. Kirke. - en beskrivelse

Sindal Gl. Kirke. - en beskrivelse Sindal Gl. Kirke - en beskrivelse 1 2 Sindal Gamle Kirke Sindal Gamle Kirke ligger på en bakketop i den østlige udkant af Slotved Skov. Kirkebygningen Kirkens ældste dele stammer fra Valdemarstiden, dvs.

Læs mere

Landskabskarakteren Såvel den gamle som den nye hovedlandevej og jernbanen med stationsbyen Trustrup er karaktergivende for området.

Landskabskarakteren Såvel den gamle som den nye hovedlandevej og jernbanen med stationsbyen Trustrup er karaktergivende for området. Karakterområde 25 Lyngby landbrugslandskab Lyngby gamle skole vis a vis Lyngby kirke. Beliggenhed og afgrænsning Lyngby landbrugslandskab ligger syd for Kolindsund Mod vest og syd afgrænses området af

Læs mere

Hvor går grænsen mellem Sejs og Svejbæk? Skrevet af Bente Rytter

Hvor går grænsen mellem Sejs og Svejbæk? Skrevet af Bente Rytter Hvor går grænsen mellem Sejs og Svejbæk? Skrevet af Bente Rytter Det er et spørgsmål, vi somme tider har fået stillet i foreningen, og svaret er, at det et godt spørgsmål, hvilket på nutidsdansk betyder,

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg

Bølget landbrugsflade med tunneldal og dalstrøg KARAKTEROMRÅDER Ullerup Landsby Ullerup Skov Blans Slagteri Avnbøl Sned Ullerup Ullerup ligger nordvest for Sønderborg. Landskabet omkring Ullerup kan betegnes som det bløde og bakkede landskab på fastlandet,

Læs mere

A9 hovedvejen. Købmanden i Dongs Højrup (tv) og skolen i Højslunde (th). Karakteristisk enkel l bebyggelse ved landevejen i Højslunde.

A9 hovedvejen. Købmanden i Dongs Højrup (tv) og skolen i Højslunde (th). Karakteristisk enkel l bebyggelse ved landevejen i Højslunde. kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 A9 hovedvejen Købmanden i Dongs Højrup (tv) og skolen i Højslunde (th). Karakteristisk enkel l bebyggelse ved landevejen i Højslunde. 1 Det sidste vejstykke ned

Læs mere

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013.

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Historien om et gammelt klitområde i Nr. Hurup, som gik fra at være dårligt

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1879. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Kend din by Sørvad. Udarbejdet af: Magnus Horshauqe, Mie Poulsen, Oliver Green og Anna Lund. Fortællersti på 4,8 km

Kend din by Sørvad. Udarbejdet af: Magnus Horshauqe, Mie Poulsen, Oliver Green og Anna Lund. Fortællersti på 4,8 km Kend din by Sørvad Fortællersti på 4,8 km (.:-. j -1'" \ l) -;.r.;;- (1 I :.:, ~,.,',. ri' di g Sko le I -, (f ~'V ~ I tp. Sø rvad KI.Jlll.ll~- Og Idrætscenter '..

Læs mere

Vejene har flyttet sig med tiden Tekst og foto: Svend Kramp

Vejene har flyttet sig med tiden Tekst og foto: Svend Kramp Vejene har flyttet sig med tiden Tekst og foto: Svend Kramp Det er altid godt at blive klogere, at lære og opleve noget nyt. Det skete for mig, da jeg havde skrevet den første artikel om de gamle hulveje

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK KOMMUNE JYDERUP STATIONSBY

KULTURMILJØER I HOLBÆK KOMMUNE JYDERUP STATIONSBY KULTURMILJØER I HOLBÆK KOMMUNE JYDERUP STATIONSBY BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: JYDERUP STATIONSBY Historie Jyderup stationsby opstod på bar mark omkring en station på Roskilde-Kalundborg-banen fra 1874,

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

STAD. Kannikegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: Stenders Forlag Eneberettiget 21803. Fotograf: Ukendt. (ubrugt) B2

STAD. Kannikegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: Stenders Forlag Eneberettiget 21803. Fotograf: Ukendt. (ubrugt) B2 GRENAA GAMLE STAD Kannikegade B2 Kannikegade ca. år 1910, nærmest ses bindingsværkshuset nr. 12 snedker Sofus Carlsens, nr. 14 er maler Oluf Carlsens, begge huse er i dag revet ned i forbindelse med reguleringen

Læs mere

Ryegaard. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegaard. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til

Læs mere

Efteruddannelse Kulturhistorisk Netværk. Vol Mennesket i Naturen i historisk tid

Efteruddannelse Kulturhistorisk Netværk. Vol Mennesket i Naturen i historisk tid Efteruddannelse Kulturhistorisk Netværk. Vol. 2.0. Mennesket i Naturen i historisk tid På baggrund af successen, evalueringen og dialogen med kursisterne fra efteruddannelseskurset Mennesket i Naturen,

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

Dit lokalområde. Hej med dig!

Dit lokalområde. Hej med dig! Dit lokalområde Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk jeg elsker teknik og natur. Jeg skal lære dig en masse om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom! I dette emne

Læs mere

Vesterbølle. Tema Bosætning landet. Emne(-r) Landsby, græsningshaver. Sted/Topografi Vesterbølle sogn. Tid Middelalderen 1800-tallet.

Vesterbølle. Tema Bosætning landet. Emne(-r) Landsby, græsningshaver. Sted/Topografi Vesterbølle sogn. Tid Middelalderen 1800-tallet. Vesterbølle Tema Bosætning landet Emne(-r) Landsby, græsningshaver Sted/Topografi Vesterbølle sogn. Landsbyen Vesterbølle er beliggende ved Lilleås nordre smalle ådal kort øst for sammenløbet fra nordøst

Læs mere

På baggrund af Oplæg til Fremtidig organisering af skole, SFO og klub i forhold til at ændre strukturen på skoleområdet i Esbjerg Kommune, vil vi

På baggrund af Oplæg til Fremtidig organisering af skole, SFO og klub i forhold til at ændre strukturen på skoleområdet i Esbjerg Kommune, vil vi På baggrund af Oplæg til Fremtidig organisering af skole, SFO og klub i forhold til at ændre strukturen på skoleområdet i Esbjerg Kommune, vil vi gerne præsentere vores forslag til en ny struktur i Darum.

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Landområdet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 26 1 Sammenfatning Landsbyen

Læs mere

Ha r a l d s t e d e r f o r

Ha r a l d s t e d e r f o r FORORD R ammen om Haraldsted og Allindemagle Sogne er en fantastisk natur gennemsyret af vort lands tidlige historie. Livet her er rundet af en gammel landbokultur, som vi alle bor midt i og de få arbejder

Læs mere

Rangering ved Saftstationen

Rangering ved Saftstationen I roebanens spor Rangering ved Saftstationen Roebanerne Lidt forhistorie om roeproduktion Produktionen af roesukker startede i Danmark i 1873, men allerede året før forsøgte man en produktion i nærheden

Læs mere

Klim. Sted/Topografi Klim by, Klim sogn, Fjerritslev Kommune (Jammerbugt pr. 1/1 2007), Han Herred. Tema Grundtvigiansk miljø

Klim. Sted/Topografi Klim by, Klim sogn, Fjerritslev Kommune (Jammerbugt pr. 1/1 2007), Han Herred. Tema Grundtvigiansk miljø Klim Kulturmiljø nr. 66 Tema Grundtvigiansk miljø Emne(-r) Valgmenighedskirke, friskole Sted/Topografi Klim by, Klim sogn, Fjerritslev Kommune (Jammerbugt pr. 1/1 2007), Han Herred. Klim Valgmenighedskirke

Læs mere

Kolding Miniby. I Geografisk Have Åben 1. maj -1. oktober kl. 10-18

Kolding Miniby. I Geografisk Have Åben 1. maj -1. oktober kl. 10-18 Kolding Miniby I Geografisk Have Åben 1. maj -1. oktober kl. 10-18 Christian 4 Vej 23 6000 Kolding Tlf.: 75 54 08 21 6 5 7 4 2 3 1 1: Sct. Jørgens Hospital 2: Crome & Goldschmidt 3: Sct. Nicolaj Kirke

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207.

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Fra pakhus til palæ På den vestlige side af halvøen Jensnæs ligger det tidligere pakhus og vidner om ophævelsen af købstædernes monopol på handel. Det var kongerne,

Læs mere

Hæftet er udarbejdet til Karlebo lokalhistoriske Forening med hjælp til trykning af Fredensborg Kommune.

Hæftet er udarbejdet til Karlebo lokalhistoriske Forening med hjælp til trykning af Fredensborg Kommune. PÅ VEJ TIL 1 Hæftet er udarbejdet til Karlebo lokalhistoriske Forening med hjælp til trykning af Fredensborg Kommune. Jeg håber, hæftet i sin nuværende form vil vække interesse for møllens historiske betydning.

Læs mere

Hvidkilde. Indgangsparti til hovedbygningen på Hvidkilde.

Hvidkilde. Indgangsparti til hovedbygningen på Hvidkilde. Hvidkilde kulturmiljø beskrivelse og fotos 2011 Indgangsparti til hovedbygningen på Hvidkilde. Hvidkilde er opkaldt efter kilden, der udsprang tæt ved hovedbygningen (tv). Hovedbygningen er oprindeligt

Læs mere

Lindholm. Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau.

Lindholm. Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau. Lindholm Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. af Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau. Lindholm er på 309 ha. Selsø-Lindholm Godser: Lindholm

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Nielstrup. Infrastruktur. 1. Beliggenhed

Nielstrup. Infrastruktur. 1. Beliggenhed Nielstrup 1. Beliggenhed Nielstrup ligger cirka midt i kommunen i nær tilknytning til både Olstrup, Ulse og Gisselfeld Kloster. Nielstrup er bygget op omkring Nielstrupvej og Nielstrupstræde. Vejen ligger

Læs mere

Vedersø bymidte. Fremtidens landsby VEDERSØ

Vedersø bymidte. Fremtidens landsby VEDERSØ VEDERSØ Midt i den fantastiske natur ligger Vedersø med den typiske vestjyske købmandsgård og det nu nedlagte Vedersø mejeri placeret vis a vis centralt i byen. Mejeriet er restaurere Vedersø er i dag

Læs mere

Oplev Brøndby fra en ny vinkel BLÅ KLØVERSTI

Oplev Brøndby fra en ny vinkel BLÅ KLØVERSTI Oplev Brøndby fra en ny vinkel BLÅ KLØVERSTI Den blå kløversti 5,5 km Kort beskrivelse af den blå kløversti Fra Brøndbyøster Torv, går man ad Brøndbyøster Boulevard forbi politiskolen, ned til Park Alle

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Bebyggelsesmønstre, landskabstyper og lokale udviklingstræk (2) Lokalitet Kystområdet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 35 1 Sammenfatning nr.

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter.

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter. Hornslet kirke Hornslet kirke er en usædvanlig stor kirke, der er usædvanlig pragtfuldt udstyret. Kirkeskibet er langstrakt og tydeligvis udvidet i flere omgange, og inventaret er en sand rigdom af epitafier,

Læs mere

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser.

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. I Thomas B. Thriges Gades hjulspor Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. Turen begynder ved Ruinen bag rådhuset. 1. I forbindelse

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Registrering af Voerladegård Registreringen er en del af et samlet projektforløb for landsbyerne i Skanderborg Kommune 2009.

Registrering af Voerladegård Registreringen er en del af et samlet projektforløb for landsbyerne i Skanderborg Kommune 2009. Registrering af Voerladegård Registreringen er en del af et samlet projektforløb for landsbyerne i Skanderborg Kommune 2009. Samlingssteder og fælles begivenheder Tema Spørgsmål Svar Er der byfester, festival

Læs mere

Hærvejen nord for Klosterlund

Hærvejen nord for Klosterlund Hærvejen nord for Klosterlund Fra Klosterlund er der ikke ret langt til de markerede hærvejsruter. Der findes en cykelrute, som går gennem Kragelund og der findes en vandrerute, der går gennem Stenholt

Læs mere

Kirken blev opført 1899.

Kirken blev opført 1899. VEDSTED KIRKE KIRKENS HISTORIE I slutningen af 1800-tallet var folketallet i den del af Aaby Sogn, som ligger vest for Ryå, steget så meget, at der blev behov for en kirke. Byen var i rivende udvikling.

Læs mere

Beliggenhed og afgrænsning Fjellerup Strand kystlandskab ligger på Norddjursland på strækningen omkring Fjellerup Strand.

Beliggenhed og afgrænsning Fjellerup Strand kystlandskab ligger på Norddjursland på strækningen omkring Fjellerup Strand. Karakterområde 14 Fjellerup Strand kystlandskab Norddjurs Kommunes Blå Flag Station/Naturcenter Fjellerup formidler kystens natur- og kulturhistorie, men er også selv en del af kystens historie. Her var

Læs mere

Landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune

Landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune Landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune 72 byer og landsbyer at tage vare på Faaborg-Midtfyn Kommune er Fyns største rent geografisk. 51.735 indbyggere ca. 75 % af dem bor i kommunens mindre byer og landsbyer

Læs mere

www.longelsekirke.dk Mindeplade for de ukendte druknede 46. Opsat i 2012.

www.longelsekirke.dk Mindeplade for de ukendte druknede 46. Opsat i 2012. Longelse kirke Kirken, som er højt placeret med udsigt til Langelandsbæltet og Lolland, er en middelalderkirke, med romansk skib og sengotisk lanhuskor. Våbenhus i syd, sakristi i nord og tårn i vest.

Læs mere

Beliggenhed og afgrænsning Ramten hede- og moselandskab ligger midt på Djursland.

Beliggenhed og afgrænsning Ramten hede- og moselandskab ligger midt på Djursland. Karakterområde 15 Ramten hede- og moselandskab Stationsbyen Stenvad, der blev center for tørveproduktionen, hvis historie formidles gennem Mosebrugsmuseet indrettet i en tidligere produktionshal i Stenvad.

Læs mere

Fællesskabelse i et samfund i forandring. Bjarne Ibsen

Fællesskabelse i et samfund i forandring. Bjarne Ibsen Fællesskabelse i et samfund i forandring Dialogmøde om egnsprofiler i Faaborg-Midtfyn Kommune Bjarne Ibsen Professor Syddansk Universitet Verden skrumper og det gør Fyn også En personlig beretning fra

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Bebyggelsesmønstre, landskabstype og lokale udviklingstræk (2) Lokalitet Landområdet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 14 1 Sammenfatning nr.

Læs mere

Hulveje fortæller om ældre tiders veje Tekst og foto: Svend Kramp

Hulveje fortæller om ældre tiders veje Tekst og foto: Svend Kramp Hulveje fortæller om ældre tiders veje Tekst og foto: Svend Kramp Om foråret, hvor træer og buske stadig er nøgne og kun få blomster er kommet frem, er der ikke så meget at opleve i den bornholmske natur

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

På jagt efter historiske problemstillinger i. Den Fynske Landsby og 9. årgang

På jagt efter historiske problemstillinger i. Den Fynske Landsby og 9. årgang På jagt efter historiske problemstillinger i Den Fynske Landsby 7.-8. og 9. årgang Velkommen Velkommen til Den Fynske Landsby. Den Fynske Landsby ser ud som mange landsbyer så ud på Fyn i 1800-tallet.

Læs mere

Kirkegårdsdiget ved Veggerby Kirke, hvorfra der er en vid udsigt over det bakkede landskab ved Binderup Å. Velkommen til landsbyerne VEGGERBY

Kirkegårdsdiget ved Veggerby Kirke, hvorfra der er en vid udsigt over det bakkede landskab ved Binderup Å. Velkommen til landsbyerne VEGGERBY Kirkegårdsdiget ved Veggerby Kirke, hvorfra der er en vid udsigt over det bakkede landskab ved Binderup Å. Velkommen til landsbyerne VEGGERBY Med den ensomt beliggende kirke Himmerland er så rig på prægtige

Læs mere

Hyggehuset. Amanda Bjerregaard Jørgensen Stavnsholtskolen 9.B, Farum Fra 19/10-2012 til 23/10-2012

Hyggehuset. Amanda Bjerregaard Jørgensen Stavnsholtskolen 9.B, Farum Fra 19/10-2012 til 23/10-2012 Hyggehuset Amanda Bjerregaard Jørgensen Stavnsholtskolen 9.B, Farum Fra 19/10-2012 til 23/10-2012 Indhold Idéen bag sommerhuset...3 Placering på grunden...4 Husets udformning...5 Materialer/Inspiration...6

Læs mere

Nr. 33 - Persillekræmmeren - 2006

Nr. 33 - Persillekræmmeren - 2006 Nr. 33 - Persillekræmmeren - 2006 Vejnavne i Stensballe I Stensballe findes 61 vejnavne. Heraf har mange naturlige navne, f. eks. er Oddervej vejen til Odder, eller navne, hvor der i navnet indgår "bakke",

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign 1 of 10 Mørkesjælen MØRKES DNA Udarbejdet af Citydesign 2 of 10 1. Formålet Formålet er at inddrage stakeholder analyse, interview med 20 borgere, samt vision, strategi og handling, at få sat udviklingen

Læs mere

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på ca. 300 ha.

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på ca. 300 ha. Notat Landskabsanalyse for skovrejsningsområdet ved Solhøj Fælled, Skov- og Naturstyrelsen, Østsjælland Natur og Friluftsliv J.nr. Ref. kve Den 7. marts 2008 Projektområdet til skovrejsning ligger syd

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

HVAD ER EN HELHEDSPLAN?

HVAD ER EN HELHEDSPLAN? AFTENENS PROGRAM Om baggrunden for Helhedsplanen Hvad er en helhedsplan og hvordan skal den bruges Mårslets første helhedsplan Præsentation af ny lokalsamfundsbeskrivelse Principper for byens udvikling

Læs mere

Bredsten Balle. Udvikling i fællesskab. Bredsten Balle. registrering af. september 2009. side

Bredsten Balle. Udvikling i fællesskab. Bredsten Balle. registrering af. september 2009. side Bredsten Balle Udvikling i fællesskab registrering af Bredsten Balle side Bredsten kirke Bredsten Balle registrering af side Bredsten Balle - INFO Indbyggertal 2008 Hjemmeside Bredsten og Balle 1622 pers

Læs mere

PROGRAM Hærkortuddannelse Signaturforklaring på 2 cm hærkort

PROGRAM Hærkortuddannelse Signaturforklaring på 2 cm hærkort PROGRAM 31 Hærkortuddannelse Signaturforklaring på 2 cm hærkort Udarbejdet af Uddannelses Udviklings Afdelingen I samarbejde med Forsvarets Gymnastikskole Målbeskrivelse. Efter gennemgang af programmet

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkiterktoniske elementer, der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Landområdet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 29 1 Sammenfatning

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lillerød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Sted/Topografi Moseby er en slynget vejby beliggende på de lave arealer øst for Koldmose, nord for Sandmose og lige sydvest for Kås.

Sted/Topografi Moseby er en slynget vejby beliggende på de lave arealer øst for Koldmose, nord for Sandmose og lige sydvest for Kås. Moseby Kulturmiljø nr. 38 Tema Sted/Topografi Moseby er en slynget vejby beliggende på de lave arealer øst for Koldmose, nord for Sandmose og lige sydvest for Kås. Bosætning, byer Emne Byudvikling, tørve-

Læs mere

1 Bebyggelse 1.1 Lihme landsby, beliggenhed i dalstrøg, huse med stor aldersspredning

1 Bebyggelse 1.1 Lihme landsby, beliggenhed i dalstrøg, huse med stor aldersspredning Plan09: Områdeanalyser, Skive Kommune Områdeanalysen er udført september oktober 2008 som led i Plan09-processen. Formålet er at delområderne skal være referencearealer for samtale om, forståelse, planlægning

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Kører du op ad Viborgvej, startede Hasle Sogn, hvor Præstehaven ligger.

Kører du op ad Viborgvej, startede Hasle Sogn, hvor Præstehaven ligger. Boformerne i Hasle I Hasle findes blandede boligformer, der minder os om en konstant udvikling gennem de sidste snart 100 år. Ikke alt er lige gennemtænkt og kønt, så vi ønsker at Aarhus Kommune vil bestræbe

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Landområdet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 27 1 Sammenfatning er

Læs mere

"Lindevang" Bolteskovvej 4, 5750 Ringe. "Lindevang"

Lindevang Bolteskovvej 4, 5750 Ringe. Lindevang Bolteskovvej 4, 5750 Ringe - Slægtsgården Lindevang er beliggende på Bolteskovvej 4 - en hyggelig snoet vej i Gestelev. - Lindevangs beboere kan føres helt tilbage til 1764. Det var Rasmus Knudsen og Ingeborg

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 06 NAKKEBØLLE FJORDOMRÅDE Nakkebølle Fjordområde er et tidligere kunstigt tørlagt fjordområde, som nu er naturgenoprettet. Området ligger ved den sydøstlige grænse af Faaborg-Midtfyn

Læs mere

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet oplev GRÅSTEN SLOTSHAVE Blomsterhaven i landskabet N STORE DAM GARTNERIET ÅKANDEDAMMEN FELSTEDVEJ SLOTSSØEN BILLEDDAMMEN GRÅSTEN SLOT Slotsbakken SLOTSBAKKEN 0 50 100 METER Gråsten Slot Gråsten Slotskirke

Læs mere

Det gamle Janderup. Byen flytter nordpå

Det gamle Janderup. Byen flytter nordpå Det gamle Janderup Janderup kirke ligger langt fra byens nuværende centrum. Kirkens beliggenhed, ved en naturlig havn, vidner om det gamle Janderup før mejeriet og jernbanen kom. Landsbyen lå som en række

Læs mere

Beskrivelse af kulturmijø

Beskrivelse af kulturmijø Beskrivelse af kulturmijø 339-4 Landsbyen Hjembæk Beskrivelse Byen har kun 6-7 gårde liggende i byen (26 gårde i 1682), men mange gode eksempler på gadehuse langs gaden i en karakteristisk bebyggelse omkring

Læs mere

Ud og se 2012. Mærk historiens vingesus omkring Kalø Gods. Turens overblik:

Ud og se 2012. Mærk historiens vingesus omkring Kalø Gods. Turens overblik: Ud og se 2012 Turens overblik: 9.20 - Kalø Gods og slot 10.00 Agri Baunehøj (Morgenkaffe) 11.30 Tinghulen gå-tur (Frokost) 13.30 Stenhuset dysse i Strands 14.00 Tre høje (Kaffe) Turen går først gennem

Læs mere