På tur gennem Allested-Vejle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På tur gennem Allested-Vejle"

Transkript

1 På tur gennem Allested-Vejle Hvis man ønsker at foretage en tur gennem Allested-Vejle, vil det være interessant at tænke på, at byerne daterer sig langt tilbage i tiden til overgangen mellem vikingetiden og middelalderen, hvor Vejle iflg. Bent Jørgensen: Stednavneordbog første gang nævnes i 1351 som Weteleue. Senere i 1477 kaldes Vejle for Wedeloff, som betyder Withis arvegods. Ordet vejle betyder vadested, hvilket hentyder til de mange moser og enge, som omgiver byen: Kildemose, Lunghave og Vejle Mark. Allested nævnes iflg. Bent Jørgensen første gang i 1418, hvor byen kaldtes Alistæth. Ali er et gammelt ord for bevoksning med elletræer, hvilket hentyder til de mange elletræshegn, som tidligere omgav Allested. Som det er karakteristisk for Fyn, består de fleste levende hegn omkring byen nu af syrener, som i maj måned er et betagende syn i lyslilla farver og med en sødligt krydret duft. Allested er desuden berømt for Fyns bedst bevarede stjerneudskiftning, hvor alle huse og gårde ligger centralt med markerne strålende ud mod stjernens periferi. Stjerneudskiftningen blev foretaget i 1799 i forbindelse med, at landboreformer generelt skulle effektivisere landbruget. Tidligere havde hver bonde haft jordlodder liggende spredt ud over hele landsbyens jordtilliggende for at give alle bønder lige vilkår i forhold til jordens beskaffenhed, men hermed blev dyrkningen besværlig og ikke særlig effektiv. Ved udskiftningen fik hver bonde sin jord samlet i et langstrakt areal ud for gården smalt tæt på gården, hvorfra det bredte sig ud. Landskabet omkring Allested-Vejle er derfor helt karakteristisk med lange lige markskel med stengærder og levende hegn strålende ud fra bykernen, desuden moser og enge med vandhuller samt skov- og kratbevoksning med et rigt fugle- og dyreliv. Med andre ord: Mange gode muligheder for naturoplevelser! Derfor går Marguerit-ruten gennem byen! Oprindeligt var Allested og Vejle to separate landsbyer. Da jernbanen mellem Odense og Faaborg blev indviet i 1906, blev Allested station anlagt mellem de to byer. Herefter opstod en bebyggelse omkring stationen, kaldet Stationsbyen, som på denne måde bandt de to byer sammen. Da Vejle som ovenfor nævnt er den ældste del af området, vil det være naturligt at starte vores tur på Vejlevej og følge vejen gennem byerne ad Vejlegårdsvej, Nygade og Østergade med afstikkere undervejs mod nord og syd. Fra Vejle Granskov, med bækken som skel i forhold til Odense Kommune, fører Vejlevej forbi Vejlegård, hvor nu kun hovedbygningen er tilbage. For ikke mange år siden lå de flotte gule avlsbygninger på modsatte side af vejen, så man fik indtryk af at passere gennem gårdspladsen, når man kørte på Vejlevej. Trap Danmark, bind 13, skriver, at Vejlegård er en gammel hovedgård, 1

2 som først ejedes af væbner Vilhelm Frille I parken er der stadig tegn på den oprindelige gård med en firkantet slotsholm omgivet af rester af voldgrave. I 1625 blev Vejlegård købt af Ellen Marsvin, som ejede flere godser. Ellen Marsvin var en dansksvensk adelsdame, gift med lensmand Knud Rud, og mor til Kirsten Munk, som var gift med kong Christian d.4. Pga. Ellen Marsvins myndighed og økonomiske sans fik hun ansvar for opdragelsen af datteren og kongens 10 børn. Blandt disse var den senere så kendte Leonora Christine, som var gift med Corfitz Ulfeldt, der blev dømt for landsforræderi. Leonora Christine tilbragte sine sidste år fængslet i Blåtårn, hvor hun skrev sin berømte Jammers Minde. I en periode fra 1678 (Trap Danmark) hørte både Vejle og Allested kirke til Vejlegård. I 1777 blev Constance Steensen-Leth født på Vejlegård. Ved sit giftermål kom hun til at bo på godset Egeløkke på Langeland, hvor N.F.S. Grundtvig senere blev ansat som huslærer, og han forelskede sig ulykkeligt i den smukke Constance. Med til Vejlegårds brogede historie hører, at den i nogle få år fra begyndelsen af 1980 erne dannede rammen om Freinet-skolen, en lilleskole, som bygger på franskmanden Celestin Freinets pædagogiske principper. Skolen flyttede senere til Allestedgård på Allestedgårdsvej, men blev nedlagt midt i 1990 erne. Fra Vejlegård kan man dreje af mod venstre ad Ruevej en køn snoet og bakket vej, som fører til Vejle Skov, forbi en lille sø, huse, husmandssteder og gårde, til man når Odensevej. Den første gård på højre hånd, Ruevej 6, er Vejle Mølle en af landets ældste møller. Oprindeligt blev møllen drevet af vandkraft, men fra 1856 til 1924 var der også en vindmølle. Vandmøllen havde forbindelse til mølledammen, som blev reguleret ved et slusesystem, men forbindelsen blev nedlagt i Vi bevæger os videre ad Vejlevej, som nu kommer til at hedde Vejlegårdsvej, og kommer ind i Vejle by. På venstre hånd ligger Broholmvej en stor udstykning fra 1970 erne. I nr. 42 er Broholm Børnehave med plads til ca. 60 børn. Vejen er opkaldt efter dyrlæge Broholm, som boede på hjørnet af Fangelvej og Broholmvej. Vejlegårdsvej 14 er byens oprindelige brugsforening, oprettet i I 1964 blev der bygget en ny Brugsen på et areal ved krydset Vejlegårdsvej/Fangelvej/Ny Vestergade. Arealet var blevet frit, efter at den gård, som oprindeligt lå her, var brændt. I lokalerne fra den gamle brugsforening var der i mange år møbelforretning. Nu huser de en VVSvirksomhed. Vejlegårdsvej 12 er byens gamle forsamlingshus, hvor der er afholdt mange gode baller, og hvor mangen slåskamp er blevet udkæmpet mellem byens unge karle. 2

3 Hvis man drejer om hjørnet ned ad Stridsgyden på venstre hånd, passerer man Vejle gamle skole i nr. 17. I krydset ved rundkørslen ses Den gamle Købmandsgård, hvor der tidligere som navnet siger har været købmandsforretning, og i 1980 erne var der grønt- og blomsterforretning. Bygningen er nu en del af Løgismose-koncernen, som har til huse i det tidligere mejeri på Ny Vestergade. Mejeriet blev etableret i 1887 og var specialiseret i osteproduktion. I 1974 modtog mejeriet årligt ca tons mælk fra ca. 300 landmænd. Mejeriet var en del af Fynsk Mælk, som i 1989 blev opkøbt af MD-Foods, der senere fusionerede med ARLA og lukkede produktionen i Allested-Vejle i slutningen af 1990 erne. Løgismose-koncernen købte mejeriet i 2001, hvor der nu produceres forskellige ostespecialiteter, som bl.a. kan købes i det lille udsalg. Ny Vestergade fører mod Ståby og Nr. Broby. På vejen ligger de store gartnerier, som tidligere ejedes af potterosegartneriet Rosanova, og som beskæftigede mange mennesker fra lokalområdet. Fra krydset fortsætter Vejlegårdsvej i Nygade, der som navnet siger, er en nyere forbindelsevej til Østergade. På Nygade ligger Inka-plast i nr.29, hvor der også oprindeligt har ligget en gård, hvoraf nu kun stuehuset er tilbage. I nr.13. ligger Allested Pizza, hvor der oprindeligt var en grøntforretning, og senere i 1990 erne AVkiosken. Nygade 5 husede tidligere et slagtehus og slagterforretning. Herefter kommer man til Allested-Vejle Vandværk. Det er vigtigt at notere sig, at der her forefindes en hjertestarter hængende udvendigt på facaden. Bag vandværket med adgang fra Allested-Vejle Fritidscenter er der et lille rekreativt grønt område med en mindre sø, som ejes af vandværket, men med offentlig adgang. Til venstre ud for vandværket starter Kirkevej., som fører op til Vejle Kirke. Bag husene på højre side af Kirkevej løb tidligere den bæk, som var skellet mellem Vejle og Allested. Deraf har huset på hjørnet sit navn: Skelhøj. På Kirkevejs venstre side var der for mange år siden et græsareal med et vådområde, måske nærmere en lille sø. Når der var cirkus i byen, stod det her på græsarealet. Bag husene er der stadig et grønt område. Når man ser Vejles smukke hvide kirke, er det sjovt at forestille sig, at den oprindelige kirke fra ca. år 1250 var lille, rød og med stråtag. Som tidligere nævn ejedes kirken i en periode af Vejlegård, og derfor var klokken ophængt, så den kunne høres på Vejlegård. Efter forskellige tilbygninger, blev kirken bygget færdig omkring år 1500 i sengotisk stil. Tårnet er antageligt bygget i 1600-tallet. I 1962 blev kirken hovedistandsat. En gammel mørk altertavle blev fjernet og lettere bænke sat ind. 3

4 Det lille mosaikvindue bag alteret er tegnet af Gustav Hjortlund, mens arkitekt Ebbe Lehn Petersen har lavet korset over alteret. Tilbage på Nygade/Østergade befinder vi os nu i Allested og passerer Østergade nr.4, hvor Allested Savmølle tidligere lå. Den oprindelige mølle blev bygget i 1910, og fra 1922 blev her drevet handel med trælast og bygningsartikler. I mange år var savmøllen byens vartegn, men blev taget ned i 1959, da der ikke længere var behov for den. Møllen blev genopført hos civilforsvaret i Tinglev. Tilbage er nu kun det oprindelige kampestensfundament. På Østergades venstre side munder Møllebakken ud en udstykning fra 1970 erne. Parallelt med Møllebakken ligger Solbakken lidt længere mod øst. Denne udstykning stammer fra omkring år Øverst oppe på Solbakken er en fantastisk udsigt over byen og de omkringliggende marker. Man kan se mod Nr.Søby og Nr.Lyndelse, hvor fra komponisten Carl Nielsen i sine erindringer fortæller om, at han som dreng gik til Allested sammen med sin mor. Vi bevæger os nu ned ad bakken mod stationsbyen og passerer Allested skole på højre hånd. Skolen blev indviet i 1960 som en centralskole, der samlede børnene fra hele området inkl. Radby. Skolen har 7 klassetrin fra 0. til og med 6.kl., hvorefter børnene fortsætter på Pontoppidanskolen i Brobyværk. I skolens kælder findes Lokalhistorisk Arkiv. Da Allested station blev bygget i 1906 opstod der en række forretninger i dens kølvand. I Østergade nr. 25 var der indtil for få år siden en slagterforretning, i nr. 32 var der tidligere en Tatol et såkaldt sæbehus, trikotage og barber i nr. 35, slagterforretning i nr. 36, manufaktur i nr. 37, karetmager i nr. 40, hvor der i den tidligere store have nu er opført 5 ældrevenlige boliger, isenkram i nr. 44 og skotøjsforretning i nr. 50. Desuden har der på strækningen også ligget Barlebos osteforretning. Der, hvor SPAR-købmanden nu er, var der foruden købmand også tidligere korn- og foderstofforretning. I 1980 erne husedes posthuset i en del af disse bygninger. Jernbanen løb der, hvor Banevænget og Skolevej nu ligger. Der ses stadig en rest af den tidligere banevold på marken vest for Allested-Vejle Fritidscenter i Skolevejs direkte forlængelse. Skolevej fører selvfølgelig til skolen med de tidligere lærerboliger på venstre hånd, hvor vejen ender, men forinden har man passeret Rypevej, som forbinder de tre veje med parcelhuse: Lærke-, Fasan- og Storkevej. Rypevej fortsætter i markvejen: Starendsvejen, som fører ud til Lindholmgyden og Fredsskoven. Her er det muligt at følge et Spor i Landskabet: Fredsskovssporet, som fører gennem skoven ud til Allestedgårdsvej og tilbage igen gennem skoven til Lindholmgyden. En smuk tur med et rigt fugle- og dyreliv. Kort over turen findes på hjørnet af Rypevej og skolevej. Desuden er der opsat forskellige info-tavler på sporet. På Skolevej finder man også Allested-Vejle Fritidscenter og hele byens idrætsanlæg. Gennem mange år har der hersket masser af liv og aktivitet her, idet Allested Ungdoms- og Idrætsforening, 4

5 AUI, fejrede 75 år jubilæum i Her bliver også afholdt den årlige Fynbofest i dagene omkring Skt.Hans, hvor byens folk altid samles omkring et mægtigt bål. På Østergade modsat Skolevej ligger Banevænget med den gamle stationsbygning fra 1906 og udvidet allerede i Allerede i nedlagdes jernbanen Odense Nr.Broby Fåborg, og transporten blev erstattet af DSB s rutebiler. Nu bor den lokale skorstensfejer i den flotte gamle stationsbygning. Banevænget 2 rummede tidligere en bank, i nr. 3 var bagerforretning, finérfabrik i nr. 5, Sejersens bladhandel i nr. 7, snedkermester i nr.13 og damefrisør i nr. 15. Banevænget fortsætter i en markvej, som også er en del af Spor i Landskabet, hvor trampestien Stjernesporet giver adgang til at følge markskellet mod henholdsvis Spurvelunden mod vest og Gl. Allested mod øst. Kort og infotavle forefindes for enden af Banevænget. Fra krydset ved SPAR-købmanden fortsætter Østergade mod Gl. Allested. I nr. 45 var der tidligere dyrlæge 0g blikkenslagerværksted i nr. 57, lægen boede i nr. 62 og urmageren i nr. 64, hvor billedkunstner Lone Dupont nu bor og har sit atelier. På venstre hånd, hvor bebyggelsen ophører, og hvor der nu er vognmandsforretning, var der tidligere en cirkus og tivoliplads. Efter det åbne stykke med udsigt over markerne passeres forsamlingshuset, som nu er privatejet, og Allested gamle Skole, som blev nedlagt, da centralskolen blev indviet. Derefter var der i mange år benzintank og grillbar, Perlen, i de smukke gamle skolebygninger. Mellem den gamle skole og kirken ligger Allesteds helt gamle lille skole. På modsatte side af vejen er det muligt at gå ind på Stjernesporet. Gamle Allested er helt karakteristisk med huse og gårde liggende i tæt sammen. Mange har været brændt, men er blevet genopført på den oprindelige beliggenhed. I 1800-tallet og frem til 1913 var Allested landskendt for sin storkekoloni. Det siges, at der var 3-4 storkereder på hver eneste gård, og at der alene på præstegården var storkereder, hvoraf én rede var beboet indtil Foran den nuværende præstegård ligger et grønt areal, hvor der for mange år siden lå en smedje. I de seneste år har arealet et par gange givet plads for et lille cirkus med mange eksotiske dyr, som man har kunnet se græsse omkring cirkusteltet til stor fornøjelse for forbipasserende. I lighed med Vejle kirke er Allested kirke også opført omkring år 1200 i romersk stil, og ca. 100 senere byggedes koret til i gotisk stil. Allerede omkring år 1417 styrtede hvælvingen ned, hvorefter en ny hvælving blev opført med bedre understøttelse. Tårnet og våbenhuset kom til ca. år Allested kirke har også hørt under Vejlegård, men i begyndelse af 1800-tallet blev den købt af Søby-Søgård. Først i 1910 blev kirken selvejende, og i 1958 blev den hovedistandsat. Bænkene blev udskiftet med stole, og den gamle tunge altertavle blev fjernet. Nederst i kirken til højre for orglet hænger billedet fra den gamle altertavle. Koret blev ført tilbage til stilen fra ca og således igen forsynet med glasmosaikvinduerne tegnet af Gustav Hjortlund, som også har udsmykket loftet 5

6 samt prædikestolen. Loftet er helt specielt og meget ejendommeligt for en dansk landsbykirke. Det er malet i kraftige blå og gule farver forestillende solen på den blå himmel og med symboler for treenigheden. Prædikestolen er helt enkel i sin udformning, og for få år siden blev den forsynet med en udsmykning i intarsia. Fra præstegården kan man dreje mod højre ad Allestedgårdsvej, som fører til Lindholmgyden og videre mod Ølsted. Gamle Allestedgård, som i nogle år i 1990 erne husede Freinet-skolen, ligger til høje lige efter præstegården, og hvor Lindholmgyden starter var der tidligere en købmandsforretning på højre hånd og et mejeri på venstre hånd. Endnu en købmandsforretning fandtes i Østergade nr Her boede købmand Hein, som også drev bankvirksomhed. Overfor i nr. 108 har der indtil for nylig været slagtehus og røgeri. Med vore dages øjne er det utroligt at så mange små næringsdrivende har kunnet eksistere samtidigt i Allested-Vejle! Allesteds største virksomhed var i mange år Faconspænd, som gav arbejdsplads til mange folk fra lokalområdet. Her blev fremstillet faconspændte møbler m.m. Efter fabrikkens lukning blev bygningerne overtaget af Kaleko Inventar Aps., som nu desværre også er lukket, og bygningerne står tomme. Hvor Radbyvej går af til venstre fortsætter Østergade i Hedenvej, hvor der tidligere har ligget en vindmølle. Få hundrede meter efter byskiltet krydses den gamle kommunegrænse til tidligere Ringe Kommune. Tegldamsgyden går af på højre side af Radbyvej, og fører gennem et dejligt bugtet og bakket område med huse og gårde omgivet spredt bevoksning, som gemmer på småsøer. I nr. 10 har der også tidligere været en mølle. Derudover har Tegldamsgyden sit navn efter teglværket, som har ligget her et sted, og hvor de små søer i området sandsynligvis er opstået som følge af lergravning. For enden af Tegldamsgyden befinder man sig i den tidligere Årslev Kommune. Radbyvej fører ud til Gulfeldtsvej og Radby, samt videre til henholdsvis Nr. Søby og Fangel. Gulfeldt og Radby opstod efter stjerneudskiftningen i 1799, hvor man oprettede en husmandskoloni. Til hver ejendom hørte lidt jord, men det var nødvendigt at supplere indtægten som daglejer på de omkringliggende gårde eller på Søby-Søgård. Da de sidste rester af fæstevæsenet blev ophævet ved et påbud i 1919, blev der bygget statshusmandssteder i Radby. Disse fik jord nok til at leve af, men betalte en jordrente til Søby-Søgård indtil 1960, hvor de blev selvejede. Radby havde Brugsforening på Fangelvej 80 og skole i nr. 82, hvor tusindfryd Madservice nu har hjemme. Fangelvej fører tilbage til Vejle, men man kan også tage hele turen rundt om Bjergvejen et naturskønt område med gårde og huse, men i særdeleshed præget af de moser og vådområder, som blev nævnt indledningsvis. I maj måned kan nattergalen høres i det tætte krat, hvor Vejlelongsgyden støder ind i Bjergvejen, som igen møder Vejle, hvor turen startede. 6

7 Dette er blot en beskrivelse af de oplevelser, som jeg selv får her i byen andre vil måske synes, at andet var værd at nævne. De faktuelle oplysninger årstal, begivenheder og hvad, der har været hvor henne, bygger i langt højere grad på andres end på egne erindringer, og der er ingen garanti for korrektheden. Alle rettelser og tilføjelser er velkomne. Afslutningsvis vil jeg blot ønske en rigtig god tur, til hvem, der måtte have lyst! Med venlig hilsen Lene Lindholm Mikkelsen Kilder: Allested-Vejle Lokalråd Bent Jørgensen: Stednavneordbog Trap Danmark, bd. 13 7

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Sammenflettet af natur og mennesker

Sammenflettet af natur og mennesker Sammenflettet af natur og mennesker 1 af 41 Indholdsfortegnelse Forord...4 Indblik...5 Allested-Vejle...5 Gulfelt og Radby...6 Allested kirke...7 Vejle kirke...7 Stjerne udskiftningen...8 Storkernes by...9

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207.

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Fra pakhus til palæ På den vestlige side af halvøen Jensnæs ligger det tidligere pakhus og vidner om ophævelsen af købstædernes monopol på handel. Det var kongerne,

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen 1 Hærvejen Fra Kongeåen til Grænsen Kongeåen Skodborghus Stursbøl Kro / Cafe Ellegård Langdysserne ved Holmstrup Immervad Bro Hærulfstenen Strangelshøj

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Landområdet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 27 1 Sammenfatning er

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign 1 of 10 Mørkesjælen MØRKES DNA Udarbejdet af Citydesign 2 of 10 1. Formålet Formålet er at inddrage stakeholder analyse, interview med 20 borgere, samt vision, strategi og handling, at få sat udviklingen

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen.

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen. Gang i Vallensbæk I samarbejde med TrygFonden sætter Indenrigs- og sundhedsministeren fokus på fysisk aktivitet i 2007 under overskriften Gang i Danmark med Kronpris Frederik som protektor. Gang i Danmark

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkiterktoniske elementer, der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Landområdet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 29 1 Sammenfatning

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM Udarbejdet ultimo 2006 Indholdsfortegnelse. Forsiden viser Byens grønne område og legeplads Indholdsfortegnelse - Nutid i Vindum Billede af Vejen ind gennem Vindum by. Billeder

Læs mere

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk

Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum. 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum 75 moderne og lyse lejeboliger www.munkeporten.dk Velkommen til MunkePorten indgangen til Hillerød Centrum MunkePorten er et kombineret finanscenter,

Læs mere

Folkekirken som Helligsted

Folkekirken som Helligsted Folkekirken som Helligsted Projektrapport i Religion B Kristoffer Johan Nielsen, Vestegnen HF og VUC Projektbeskrivelse Jeg vil undersøge, hvad det er i kirkearkitekturen der gør kirken til et helligt

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse

Søgård Mark og Kværs Løkke. Søgård Mark og Kværs Løkke. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Nøglekarakter Åbent fladt dyrket landskab med udflyttergårde, enkelte linjeformede levende hegn samt mindre bevoksninger. 1. Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Området er beliggende

Læs mere

Velkommen til vores egn.

Velkommen til vores egn. Velkommen til vores egn. 1 Kære nye tilflyttere. Med denne folder vil vi gerne fortælle jer om de aktiviteter, der foregår i det område i er flyttet til. Her vil vi også fortælle jer om de muligheder der

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

"Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv).

Centrum i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 "Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). 1 Række af Bedre Byggeskik på Badstuen

Læs mere

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet oplev GRÅSTEN SLOTSHAVE Blomsterhaven i landskabet N STORE DAM GARTNERIET ÅKANDEDAMMEN FELSTEDVEJ SLOTSSØEN BILLEDDAMMEN GRÅSTEN SLOT Slotsbakken SLOTSBAKKEN 0 50 100 METER Gråsten Slot Gråsten Slotskirke

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

Vandretur i Nim. Og hermed vil jeg ønske: God fornøjelse. Villy

Vandretur i Nim. Og hermed vil jeg ønske: God fornøjelse. Villy Vandretur i Nim I 2011 beskrev jeg en vandretur i Nim til Brædstrup Hjemstavnsforenings års skrift, hvor jeg fortæller om de ting der har været, og lidt historie om disse ting. Jeg har valgt at gemme det

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

VESTERGADE 5 5484 Gudme til salg

VESTERGADE 5 5484 Gudme til salg Sønderlandsgade 44 7500 Holstebro Telefon: 70 11 75 00 Fax: 70 11 75 25 www.difko.dk VESTERGADE 5 5484 Gudme til salg E-mail: asj@difko.dk 1 Vestergade 5 Ejendom med 5 lejligheder på i alt 436 m 2 og lager/kontor

Læs mere

Gå en tur i dit kvarter

Gå en tur i dit kvarter Gå en tur i dit kvarter Lokalhistorisk gåtur i Vester Nebel Turen udgår fra Vester Nebel Skole. Den er tilrettelagt af Vester Nebel Lokalhistoriske Arkiv og tager en times tid til fods. 1. Vester Nebel

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien 800 m. drejer du til højre mod Langholt. Turen er i alt på ca. 12 km. Den kan forlænges ved at køre ad Elsamvej til Elværket. Her følger du første vej, Nefovej, til højre mod Stae. Når du kommer til Stae

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Natursti Funder-Brande

Natursti Funder-Brande Natursti Funder-Brande Den gamle banestrækning mellem Funder og Brande er nu natursti for gående, cyklende og ridende. Strækningen er på 29km, hvor der er rige muligheder for at opleve en del af landskabet

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis søndag 4. oktober 2015 TEMA: Nybyggeri Nyt træhus på gammel grund Side 14-19 NYT FRITIDSHUS Lilje-huset A/S C.F. Tietgens Boulevard 32 5220 Odense SØ tlf. 66 14 46

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Historie Fra 1887 kunne der gives billige lån til opførelse af arbejderboliger,

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe Danmarks ældste by Ved at se på de ting, som arkæologer har fundet, ved man at Ribe er Danmarks ældste by. Den markedsplads som byen er bygget op om, er fra omkring år 710. Frem til slutningen af 700-tallet

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Kirken den er et gammelt

Kirken den er et gammelt RØNBJERG KIRKE Kirken den er et gammelt hus Sådan skrev Grundtvig i 1853. Her hos os, i Estvad og Rønbjerg sogne, passer citatet glimrende. Vores 2 kirker er gamle huse, men de er levende rammer for sognenes

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Weitemeyers Kilde 2011:2. Emnerne for foreningens efterårsarrangementer. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde 2011:2. Emnerne for foreningens efterårsarrangementer. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Emnerne for foreningens efterårsarrangementer Vognserup, ca. 1945 N.V.E., ca. 1940 2011:2 Svinninge Lokalhistoriske Arkivs årskalender

Læs mere

1 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Bevillingsoversigt 10 BYGGERI OG MILJØ Hele 1000 kroner 00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG. MILJØ

1 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Bevillingsoversigt 10 BYGGERI OG MILJØ Hele 1000 kroner 00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG. MILJØ 10 BYGGERI OG MILJØ....................... 58.131 50.459 50.433 45.642............................................. 19.309-19.309-19.309-19.309-00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG.............. 58.131 50.459

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave

oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave N DRONNINGEPORTEN SØLVGADE BOLDBANER ØSTER VOLDGADE ROSENBORG SLOT BOULESBANE KRONPRINSESSEGADE GOTHERSGADE KONGEPORTEN Rosenborg Slot 0 50 100 METER

Læs mere

SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB

SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB BYGNINGERNE Charmerende stor gammel Købmandsgård i Strib, med stort renoveret træ-udhus med virkelig mange anvendelsesmuligheder. Samt muret

Læs mere

Engelunden Lejligheder og rækkehuse til leje

Engelunden Lejligheder og rækkehuse til leje Engelunden Lejligheder og rækkehuse til leje - 61 arkitekttegnede boliger - Skønne solfyldte haver og balkoner - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og sø Adresse: Engelundsvej 42-96 Viby, Århus www.engelunden.dk

Læs mere

Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje

Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje Kongslunden Lejligheder og rækkehuse til leje - 45 arkitekttegnede boliger - Skønne solfyldte haver og balkoner - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og sø Adresse: Ellebrinken 136-172 Lystrup, Århus www.kongslunden.dk

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Valby Landsby 1.8

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Valby Landsby 1.8 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD Valby Landsby 1.8 1.8 VALBY LANDSBY Stedet Kulturmiljøet omfatter resterne af den gamle landsby Valby omkring Valby Langgade. Det afgrænses

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Vi har 1266 forbrugere tilsluttet Skovby Vandværk, hvilket er en stigning på 43 i forhold til året før. Der er blevet udpumpet 140.000 m 3 i 2013. Vandforbruget er stabilt,

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt.

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt. Løve Mølles historie Den første mølle, der helt klart kan erkendes i byen, blev bygget i 1860. Nogle kilder vil vide, at der i endnu ældre tider skal have ligget en stubmølle i Løve, men det sikre bevis

Læs mere

Den gamle central 2015/1

Den gamle central 2015/1 Den gamle central 2015/1 Siden sidst Onsdag den 12. november deltog arkivet i Fritidshusets Senior Klub med nogle billeder fra Fyn fra luften. Der var rigtig mange mødt frem og der var en god snak med

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse Tingbjerg-Utterslevhuse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdernes afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Lejligheder

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Højgaarden - Vestbjerg

Højgaarden - Vestbjerg Højgaarden - Vestbjerg Nyt attraktivt boligområde i Vestbjerg tæt på bylivet og midt i naturen! INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Vestbjerg 06 boligoversigt 02 OMRÅDET 07 Byggegrunde 03 Vision 08 Grundoversigt 04

Læs mere

orientering Lær at finde vej

orientering Lær at finde vej orientering Lær at finde vej Fotos: Jan Hauerslev/Kurt Jørgensen Hvad er orientering? Orientering handler om at finde vej mellem et antal punkter - kaldet poster - ved hjælp af et kort. I den traditionelle

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Hyvildparken Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Brande Tlf. 9718 0815 DanBolig Brande ApS Storegade 32 7330 Brande Tlf.: 89 18 08

Læs mere

Red i Andst Af Viggo Kaspersen.

Red i Andst Af Viggo Kaspersen. Red i Andst Af Viggo Kaspersen. Efter Borgermøde 2 d. 15. dec. er der 115 Andst borgere, der har tilkendegivet et ja til projektet, tusind tak for jeres opbakning. Desværre udgør dette antal tilkendegivelser

Læs mere

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15 Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø John Nielsen T ønder kommune har henvendt sig til undertegnede vedrørende 2 dispensationssager, og jeg vil samtidig med

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Flyttemønstre og boligmarkedet

Flyttemønstre og boligmarkedet og boligmarkedet Dette tema beskriver befolkningsudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune. Befolkningsudvikling er vigtigt viden for kommunen, da befolkningstallet udgør grundlaget for en væsentlig del af kommunens

Læs mere

Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen.

Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen. Margrethetårnet Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen. Mit forslag handler om, hvordan vi får fysiske rammer til

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM skole Arkiv nr. Løbenr. 59 1 Sammenfatning nr.

Læs mere

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 Fortællingen om dig Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 5 Din personlige identitet Frederik 3. på ligsengen Frederik 3. var den første

Læs mere

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012

HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 HUSETS HISTORIE Rev. Januar 2012 Karréen YRSA.RO blev oprindelig tegnet i ren jugendstil i 1905 af arkitekt J.P. Rasmussen, Utterslev for malermester Holger Hansen, der var en stor grundejer i området.

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 50 1 Sammenfatning nr. var en

Læs mere

Skolerne i Køge 200 år

Skolerne i Køge 200 år Skolens udvikling i Køge gennem 200 år I 2008 fylder Køge Kommunes skolevæsen 200 år. Den 2. november 2008 er det 200 år siden at Køge grundlagde den første skole med almindelig, gratis skolegang for børn

Læs mere

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg P A R K B E B Y G G E L S E V E D S Ø N D E R S Ø E + N A R K I T E K T U R A / S F E B R U A R 2 0 1 4 INDHOLD PROJEKTFORLØB...4 GRUNDEN

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Spændende lyssætning side 18

Spændende lyssætning side 18 Nr. 16 December 2009 Spændende lyssætning side 18 Fuldautomatisk ESD-system øger sikkerheden i sommerlandet side 10 Få en optimal motorløsning side 28 Horsens vand side 14 I forbindelse med renoveringen

Læs mere

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag Svinkløv Kulturmiljø nr. 62 Tema Badehotel, helligkilde Sted/topografi Svinkløv-plateauet, der er beliggende ud mod Skagerrak. Kulturmiljøet omfatter arealerne omkring Svinkløv Badehotel inkl. området

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere