INFORMATIONSAFTALEN. Aftalens parter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INFORMATIONSAFTALEN. Aftalens parter"

Transkript

1 INFORMATIONSAFTALEN Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Professionshøjskolerne i Danmark ved Centre for Undervisningsmidler Danmark og Forlæggerforeningen og Brancheforeningen for Undervisningsmidler. Aftalen er vedhæftet en leverandørliste over undervisningsforlagene fra Forlæggerforeningen og medlemmer af Brancheforeningen for Undervisningsmidler (bilag B), som er forpligtet iht. Informationsaftalen. Disse forlag er i aftalen benævnt "forlagene". Aftalen er vedhæftet en liste over Centrene for Undervisningsmidler (bilag A). Disse er benævnt Centrene. Aftalen kan ikke anvendes som grundlag for levering til centre, der ikke er omfattet af aftalen, eller som tilsidesætter aftalens principper. Undervisningsmidler omfattet af aftalen Aftalen omfatter, analoge og digitale materialer, der er fremstillet med undervisning for øje, hvilket bl.a. kan fremgå af materialets faglige indhold, pædagogiske bearbejdelse og metodik. Aftalen omfatter alle typer undervisningsmidler til grundskolen, ungdomsuddannelserne og læreruddannelsen, samt voksen og fritidsundervisningen. Eksempler på materialetyper der er omfattet af aftalen: a) Analoge materialer (bøger, kort, spil m.v.) b) Digitale materialer (It-programmer, computerspil, dvd, cd m.v.), herunder webbaserede materialer (Internetportaler, netbaserede it-programmer, computerspil på nettet, streamede medier m.v.) Fysiske materialer kan både være analoge og digitale. Ovenstående eksempler er alene af vejledende karakter og ikke udtømmende for arten af de undervisningsmidler, der er omfattet af aftalen. Undervisningsmidlerne skal være danske eller versionerede til anvendelse i Danmark. Fremmedsprogsmaterialer skal være versionerede til overensstemmelse med danske undervisningsplaner. Forlagene fremsender informationseksemplarer af nye undervisningsmidler, der optages i Undervisningsministeriets oversigt i Den Nationale Materialeplatform. Dette omfatter også nye udgaver. 1

2 Hensigtserklæringer Det er i parternes interesse: at Centrenes informationssamlinger af undervisningsmidler fra forlagene er komplette og tidssvarende, at der ikke foretages fravalg ud fra en pædagogisk eller en økonomisk vurdering af undervisningsmidlerne, at alle undervisningsmidler er tilgængelige i disse informationssamlinger, at Centrene informerer brugerne om det samlede udbud af alle forlagenes undervisningsmidler, at denne information sker hurtigt og effektivt, og at Centrenes uvildighed ikke påvirkes af erhvervsmæssige interesser, der medfører en økonomisk interesse i brugernes beslutninger. Vilkår for undervisningsmidlerne på samlingerne For fysiske informationseksemplarer gælder, at første informationseksemplar, der leveres til Centrene efter denne aftale, skal placeres i den stationære informationssamling og kan dermed ikke lånes ud. Yderligere informationseksemplarer kan anvendes til informativt udlån. For web-baserede undervisningsmidler gælder, at de, medmindre anden aftale træffes med forlaget, alene stilles til rådighed på Centrene og for Centrenes pædagogiske konsulenter til informationsbrug på forlagets almindelige adgangsbetingelser, men ikke stilles til rådighed for udlån til Centreres brugere. Informationseksemplarer kan være mærkede eller på anden måde beskyttede med henblik på sikring af udgivernes ophavsret. Centrene medvirker aktivt til beskyttelse af ophavsret for undervisningsmidler, der leveres under denne aftale. Kopiering må ikke finde sted. Undervisningsmidlerne i informationssamlingerne må ikke anvendes til undervisning i skolerne. Alle informationsmaterialer tilhører forlagene. Informationsmaterialerne er til disposition for centrene, så længe materialet er tilgængelig for salg. Herefter kasseres materialet. Kasserede materialer kan efter aftale anvendes til særlig brug. 2

3 Krav til Centrenes ressourcer og informationsaktivitet Centrene skal via pædagogisk vejledning, kurser og rådgivning på et sagligt og neutralt grundlag informere brugerne om mulighederne i samlingerne. Den pædagogiske vejledning, der er forudsætningen for denne aftale, indebærer følgende mindstekrav til Centrenes ressourcer og til deres informationsaktivitet. Centrene skal: have fast daglig åbningstid med betjening, give adgang til elektronisk søgning og bestilling, have tilknyttede pædagogiske konsulenter, sørge for særlige udstillinger af nyheder, have samlingen opstillet efter almindelige registreringsprincipper og registrere og beskrive web baserede undervisningsmidler efter samme principper som øvrige materialekategorier Centrenes virksomhed må ikke kompromittere deres evne til uvildig information. Centrenes produktioner, der komplementerer og ikke konkurrerer med forlagenes undervisningsmaterialer er tilladt. I tvivlstilfælde kan en produktion forelægges til drøftelse i FUI. Information om undervisningsmidler i form af almindelig kursusvirksomhed tilbydes både af forlagene og af Centrene. Centrene skal til dette formål stille lokaliteter vederlagsfrit til rådighed for branchen. Leveringens omfang Centre, omfattet af Informationsaftalen, kan indgå A-levering og B-levering om Informationsmaterialer. En A-levering omfatter ét eksemplar af alle undervisningsmidler til grundskolen, mens en B-- levering omfatter ét eksemplar af alle øvrige undervisningsmidler. Et center, der kun betjener grundskolen, skal mindst aftage en A-levering. Øvrige centre skal mindst aftage en A-levering og en B-levering. Et center kan inden for aftalen tilkøbe yderligere eksemplarer til informationssamlingen ved henvendelse til forlaget. Forlagene vælger, hvilket medie der fremsendes. Hvor det samme undervisningsmiddel er til rådighed på flere medier, er Centret kun forpligtet til at aftage det ene. De øvrige versioner kan rekvireres af Centrene som supplerende materiale eller kan fremsendes efter aftalens bestemmelser for andre materialer. 3

4 Økonomi Forlagene leverer for egen regning til den distributør, som Centrene vælger, p.t. DBK i henhold til vejledning (se bilag C). Centrene betaler alle yderligere omkostninger ved distributionen. 1. Forlagene er forpligtede til at stille alle analoge og digitale materialer (ekskl. smalle materialer) til rådighed for Centrene uden betaling for selve materialet og centrene er forpligtede til at aftage ét eksemplar pr. A- eller B-levering. Et center kan med 50 % rabat på den vejledende udsalgspris tilkøbe yderligere informationseksemplarer ved henvendelse til forlaget. 2. Forlagene er forpligtede til at levere og centrene er forpligtede til at aftage et eksemplar pr. A- eller B- levering af "Smalle materiale". Smalle materialer omfatter som udgangspunkt analoge materialer, der pålægger forlagene en betydelig merudgift ved at opfylde informationsaftalens bestemmelser. Smalle materialer er kopimapper, materialekasser og vejledninger. På smalle materialer gives rabat på 50 % af den vejledende udsalgspris ekskl. moms. Centrene er ikke forpligtede til at aftage et materiale, hvis forlaget efter rabat forlanger over kr. ekskl. moms for materialet. Et center kan med 50 % rabat på den vejledende udsalgspris tilkøbe yderligere informationseksemplarer ved henvendelse til forlaget. Nedenstående andre materialer kan tilbydes eller fremsendes til Centrene med returret. Centrene afholder udgiften til evt. returnering. Analoge materialer, hvis primære målgruppe, indhold og funktion ligger uden for denne aftales hovedformål, analoge, digitale og webbaserede materialer, der ikke er danske, danskversionerede, forsynet med danskproduceret, skriftligt undervisningsmateriale eller rettet direkte mod anvendelse i den danske sprogundervisning, tidligere udsendt undervisningsmateriale, som uden særlig bearbejdelse blot overføres til et nyt medium. Denne aftale fastsætter vilkår for køb af Informationseksemplarer. Al anden levering sker til forlagenes normale salgspris. Øverste samarbejdsorgan Som øverste samarbejdsorgan for de tre aftaleparter afgør Fonden UndervisningsInformation - FUI - tvivlsspørgsmål vedrørende aftalens indhold og omfang. Alle sager afgøres ved simpelt flertal. Konkrete spørgsmål vedrørende undervisningsmidler og deres placering inden for aftalen behandles af FUI's administration. 4

5 Informationsaftalen administreres af FUI. Hertil rettes alle spørgsmål. Rettelser til fordelingsliste og leverandørliste sendes via til FUI-administrationen. Klager om administrationens afgørelser i konkrete spørgsmål, kan via de pågældende aftaleparter indbringes for FUI s bestyrelse. Generelle bestemmelser Informationsaftalen erstatter den tidligere aftale mellem professionshøjskolernes Rektorforsamling ved Centrene for Undervisningsmidler Danmark og Den danske Forlæggerforening (nu Forlæggerforeningen), dateret København den 1. juli 2009, samt Informationsaftalen indgået mellem Centrene for Undervisningsmidler v/cvu Rektorkollegiet og Brancheforeningen for Undervisningsmidler (BFU) dateret København, den 7. februar Informationsaftalen har virkning fra den 1. januar Informationsaftalen løber indtil videre, men kan dog af hver af parterne opsiges med et halvt års varsel til udløb til en 1. august eller til udløb i forbindelse med væsentlige organisatoriske strukturændringer. Forlæggerforeningen og/eller BFU kan opsige aftalen med 4 måneders varsel overfor et center, som tilsidesætter aftalens principper. Aftalen er underskrevet i 3 enslydende eksemplarer. Herning d.17. januar 2012 For Forlæggerforeningen: For Professionshøjskolerne i Danmark v/ Centre for undervisningsmidler Danmark For Brancheforeningen for Undervisningsmidler: Bilag til Informationsaftalen: Bilag A - Fordelingsliste: Bilag B - Leverandørliste: Liste over centre, der modtager informationsmateriale efter denne aftale. Opdateres 1øbende af FUI Liste over forlag, der skal levere på denne aftales betingelser. Opdateres 1øbende af FUI Bilag C Leverandørvejledning 5

Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedr. undervisningsmiddelcentre

Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedr. undervisningsmiddelcentre STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedr. undervisningsmiddelcentre 1. De nuværende undervisningsmiddelcentres varetagelse af opgaven

Læs mere

Aftalebilag 6. Rammeaftale. om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg. mellem

Aftalebilag 6. Rammeaftale. om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg. mellem Indkøbsfællesskab Nordsjælland Aftalebilag 6 Rammeaftale om levering af Ortopædisk fodtøj Og Ortopædiske indlæg mellem [xx] Kommune [adresse] [postnr., by] [CVR.nr.] (herefter benævnt Kommunen) og [Leverandør]

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S E - B O G S A F T A L E Mellem: ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( E-bogsaftalen ): 3. juli 2015 1 Aftalens omfang Stk. 1 Forfatteren

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel Vejledning Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel og abonnementsaftaler. Den nye forbrugeraftalelov indeholder en række skærpet oplysningskrav, som danske

Læs mere

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Professionshøjskolen UCC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen UCC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Københavns Kommune

Læs mere

Rammeaftale. i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling. mellem

Rammeaftale. i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling. mellem Rammeaftale i forbindelse med køb og levering af Dentalprodukter til tandbehandling mellem [xx] Kommune [adresse] [postnr., by] [CVR.nr.] (herefter benævnt kommunen) og [Leverandør] [Adresse] [Postnr.,

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Rammeaftale. om levering af Stomiprodukter. mellem. Stengade 59 3000 Helsingør CVR.nr. 64 50 20 18 (herefter benævnt Kommunen)

Rammeaftale. om levering af Stomiprodukter. mellem. Stengade 59 3000 Helsingør CVR.nr. 64 50 20 18 (herefter benævnt Kommunen) Helsingør Kommune Rammeaftale om levering af Stomiprodukter mellem Helsingør Kommune Stengade 59 3000 Helsingør CVR.nr. 64 50 20 18 (herefter benævnt Kommunen) og [Leverandør] [Adresse] [Postnr., by] [CVR.nr.]

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark

Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark Kolofon Titel: Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde i Danmark Resume: Formålet med Principper og retningslinjer

Læs mere

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland.

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland. Vedtægt for Professionshøjskolen VIA University College Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen VIA University College er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning

Læs mere

Rammeaftale for mobile indholds- og betalingstjenester Version 6.0

Rammeaftale for mobile indholds- og betalingstjenester Version 6.0 Rammeaftale for mobile indholds- og betalingstjenester Version 6.0 Rammeaftale for mobile indholds- og betalingstjenester Version 6.0 Side 1 af 45 Rammeaftalen Rammeaftalen for mobile indholds- og betalingstjenester

Læs mere

Rammeaftale om audiovisuel formidling i biblioteksrummet

Rammeaftale om audiovisuel formidling i biblioteksrummet Kommunernes Landsforening (KL) Weidekampsgade 10 Postbox 3370 2300 København S (i det følgende betegnet KL ) og som den anden part Copydan AVU-medier Bryggervangen 8, 1. sal 2100 København Ø., Gramex Gl.

Læs mere

Produktionsskoleforeningen, september 2014

Produktionsskoleforeningen, september 2014 1 Produktionsskoleforeningen, september 2014 Samarbejdsaftale om Udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem [.] (tovholderinstitutionen), [.], [.], [.], [.] og [.] DECENTRALT STYRET MODEL Foreløbigt

Læs mere

Høringsoplæg UDKAST til revision 2012 Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde

Høringsoplæg UDKAST til revision 2012 Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde 2. oktober 2012 Sagsnr: 2007-001475 Leif Andresen Chefkonsulent LEA@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 54 Høringsoplæg UDKAST til revision 2012 Principper og retningslinjer for interurbant lånesamarbejde

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder BEK nr 729 af 12/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Ajourført juni 2013 Efter forhandling mellem: Forbrugerombudsmanden,Forbrugerrådet, Telekommunikationsindustrien i Danmark, Dansk Erhverv,

Læs mere

Retningslinjer for betalingsmodtageres håndtering af betalinger ved fjernsalg, 1. september 2014. Baggrund for retningslinjerne

Retningslinjer for betalingsmodtageres håndtering af betalinger ved fjernsalg, 1. september 2014. Baggrund for retningslinjerne Dato: Sag: FO-12/02450-82 Retningslinjer for betalingsmodtageres håndtering af betalinger ved fjernsalg, 1. september 2014. Baggrund for retningslinjerne 1. Formål 2. Anvendelsesområde 3. Generelle oplysningskrav

Læs mere

Fritvalgsordning. Kontrakt. side 1. Mellem. Ringsted Kommune Socialcenter Myndighedsenheden Amtsstue allé 71 4100 Ringsted.

Fritvalgsordning. Kontrakt. side 1. Mellem. Ringsted Kommune Socialcenter Myndighedsenheden Amtsstue allé 71 4100 Ringsted. Fritvalgsordning Kontrakt Mellem Ringsted Kommune Socialcenter Myndighedsenheden Amtsstue allé 71 4100 Ringsted I det følgende benævnt kommunen og Leverandør xxx i det følgende benævnt leverandøren Kontrakten

Læs mere

Vejledning i registrering på Materialeplatformen for forlag og andre producenter af læremidler

Vejledning i registrering på Materialeplatformen for forlag og andre producenter af læremidler Vejledning i registrering på Materialeplatformen for forlag og andre producenter af læremidler 1 Login på Materialeplatformen... 4 2 Din producentprofil... 6 2.1 Skift profil efter login... 6 2.2 Redigér

Læs mere

forbruger- aftaleloven

forbruger- aftaleloven fremtiden starter her... Gode råd om... forbruger- aftaleloven Gode råd om forbrugeraftaleloven INDHOLD Indledning 3 Anvendelsesområde 3 Oplysningskrav forud for aftaleindgåelsen 4 Krav til opbygning af

Læs mere

Stk. 3 Alle øvrige rettigheder tilhører forfatteren, medmindre der er indgået anden skriftlig aftale.

Stk. 3 Alle øvrige rettigheder tilhører forfatteren, medmindre der er indgået anden skriftlig aftale. FORLAGSAFTALE 25. januar 2006 j.nr. KS-007-005/cbh for skønlitteratur (romaner, noveller, digtsamlinger og værker, der må ligestilles hermed), erindringer, børne- og ungdomslitteratur samt humor, kriminal-

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag

Indholdsfortegnelse. Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag Indholdsfortegnelse 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag... 4 1.01 Huseftersynsordningens formål... 4 1.02 Institutioner

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret ved 2 i lov nr.

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK

REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK Vers. nr. 06 af 1. november 2002 REGLER FOR REGISTRERING, ADMINISTRATION OG KONFLIKTLØSNING VEDRØRENDE DOMÆNENAVNE UNDER TOP LEVEL DOMÆNET.DK 1. Generelle regler 1.1. Formål Disse regler skal skabe entydige

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere