Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007"

Transkript

1 1 af 1 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/ kvartalsrapport Brøndby IF offentliggør i dag selskabets første kvartalsrapport siden noteringen på Københavns Fondsbørs i Politikken med at udsende kvartsrapporter er et udtryk for vores ønske om at give selskabets aktionærer et stadig større indblik i virksomhedens aktuelle situation. Jeg konstaterer med tilfredshed at selskabets omsætning er i vækst på trods af den nuværende sportslige situation, hvor transferposterne er negative, fortæller adm. direktør Per Bjerregaard. Selskabets nettoomsætning udgør 33,2 mio. kr. i 1. kvartal 2007 mod 30,9 mio. kr. i 1. kvartal 2006, hvilket er en stigning på på 7,4 %. Stigningen skyldes især indtægter i forbindelse med de flere kampe samt den samlede sejr i Royal League-turneringen, hvor entré- og præmieindtægter er væsentlig større end sidste år. Stigningen er endvidere opnået på trods af, at der i starten af 2007 kun er spillet en hjemmekamp i SAS Ligaen mod tre hjemmekampe i Resultatet før transferaktiviteter, finansielle poster og skat udgør +3,1 mio. kr. mod +3,2 mio. kr. i 2006, og resultatet før skat udgør et underskud på -4,4 mio. kr. mod +66,8 mio. kr. i Brøndby IF forventer dog fortsat et positivt årsresultat før skat for 2007 på 2-5 mio. kr. - På baggrund af, at de sportslige resultater i efteråret 2006 ikke levede op til forventningerne, samt at holdet endnu ikke har opnået den ønskede stabilitet i resultaterne i forårets kampe, forventer vi ikke at vi kan nå målsætningen om medaljer og europæisk deltagelse i efteråret. - Det er naturligvis utilfredsstillende, og vi er derfor indstillede på at tage de nødvendige forholdsregler for at vi kan leve op til målet for sæsonen 2007/2008: Nemlig at Brøndby IF igen skal være med i kampen om Danmarksmesterskabet, pokaltitlen samt europæisk deltagelse, uddyber Per Bjerregaard. Med venlig hilsen Brøndby IF Per Bjerregaard Adm. direktør Information Information om denne meddelelse kan fås hos adm. dir. Per Bjerregaard på telefon

2 1 af 6 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVR. NR Brøndby, den 11. maj 2007 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 7/2007 Delårsrapport 1. kvartal 2007 for perioden 1. januar marts 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 2 Hovedpunkter i 1. kvartal Hoved- og nøgletal 3 Kommentarer til den økonomiske udvikling 4 Kommentarer til den sportslige udvikling 4 Forventninger til Øvrige forhold 5 Egenkapitalforklaring 5 Note 6 Kontaktperson Adm. direktør Per Bjerregaard tlf

3 2 af 6 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar marts 2007 for Brøndbyernes IF Fodbold A/S. Delårsrapporten, som er urevideret, er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at delårsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 31. marts 2007 samt resultatet af selskabets aktiviteter i perioden 1. januar marts Direktion Per Bjerregaard (adm. direktør) Ole Palmå (komm. direktør) Bestyrelse Ejvind Sandal (Formand) Finn Andersen Per Bjerregaard Frank Buch-Andersen Torben Hjort Niels Roth Hovedpunkter i 1. kvartal 2007: Økonomi: Nettoomsætningen udgør 33,2 mio. kr. i 1. kvartal 2007 mod 30,9 mio. kr. i 1. kvartal 2006 Resultatet før transferaktiviteter, finansielle poster og skat udgør +3,1 mio. kr. mod +3,2 mio. kr. i 2006 Resultatet før skat udgør et underskud på -4,4 mio. kr. mod +66,8 mio. kr. i 2006 Selskabet forventer fortsat et positivt årsresultat før skat for 2007 på 2-5 mio. kr. Brøndby IF har i begyndelsen af året indviet udbygningen af Brøndby Stadion Sportsligt: Brøndby IF har i årets første måneder forstærket sig med Stephan Andersen fra Charlton, Mikkel Bischoff fra Coventry og Christopher Katongo fra Jomo Cosmos Truppen er yderligere forstærket med David Williams og Marc Olsen, der er rykket op fra U-truppen Klubben har solgt Hannes Sigurdsson til Viking Stavanger, mens Stefan Schmidt er skiftet til Silkeborg IF på en fri transfer Brøndby IF vandt Royal League turneringen med en finalesejr over FC København Brøndby IF har ansat Tom Køhlert som ny cheftræner i klubben for de næste 2½ år

4 3 af 6 Hoved-og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr Hovedtal Nettoomsætning i alt Afskrivninger Øvrige omkostninger Resultat før transfer & fin. poster Resultat af transferaktiviteter Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto Ordinært resultat Skat Resultat efter skat Immaterielle aktiver Materielle aktiver Værdipapirer Andre kortfristede aktiver Aktiver i alt Aktiekapital Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Forpligtigelser i alt Passiver i alt Nøgletal Overskudsgrad (EBIT-margin) -10,6% 71,2% 39,0% Afkast af investeret kapital (ROIC) -0,5% 13,6% 12,9% Likviditetsgrad i % 27,9% 82,7% 79,6% Egenkapitalandel (soliditet) 51,5% 62,0% 53,5% Egenkapitalens forrentning (ROE) -1,0% 15,1% 16,9% Aktie- og udbyttenøgletal Gennemsnitlig antal aktier à 20 kr Resultat pr. aktie à 20 kr. (EPS), kr. -0,8 12,5 14,3 Udbytte pr. aktie à 20 kr Indre værdi pr. aktie à 20 kr. (BVPS) Børskurs pr. aktie à 20 kr., pr. 31. marts Kurs/indre værdi (P/BV) 1,0 1,0 0,8 Nøgletallene er beregnet efter Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger og Nøgletal 2005".

5 4 af 6 Kommentarer til den økonomiske udvikling: Selskabets nettoomsætning var i 1. kvartal 2007 på 33,2 mio. kr. mod 30,9 mio. kr. i 1. kvartal 2006, hvilket udgør en stigning på 7,4%. Stigningen skyldes især indtægter i forbindelse med de flere kampe samt den samlede sejr i Royal League turneringen, hvor entré- og præmieindtægter er væsentlig større end sidste år. Stigningen er endvidere opnået på trods af, at der i starten af 2007 kun er spillet en hjemmekamp i SAS Ligaen mod tre hjemmekampe i Stigningen i øvrige omkostninger på 2,5 mio. kr. skyldes hovedsaligt en stigning i personaleomkostninger som en følge af, at A-truppen er udvidet fra 25 spillere i 2006 til 30 spillere i Udvidelsen af truppen forventes at være midlertidig og skyldes den omfattende skadessituation, som klubben har oplevet. Resultatet før transferaktiviteter, finansielle poster og skat på +3,1 mio. kr. er bedre end det budgetterede, idet de budgetterede forventninger for 1. kvartal 2007 var et resultat på +0,1 mio. kr. samt at hele 2007 vil give et overskud på 2-5 mio. kr. før skat. Resultat af transferaktiviteter på -5,9 mio. kr. i 1. kvartal 2007 er påvirket af engangsafskrivninger i forbindelse med salget af Hannes Sigurdsson. I henhold til transferaftalen kan selskabets dog få yderligere performancebaserede betalinger i år og fremover. Transferaktiviteterne i 1. kvartal 2006 var påvirket af salgene af Daniel Agger og Morten Skoubo I starten af 2007 er udbygningen af Brøndby Stadion afsluttet. Bag Østtribunen har selskabet opført en ny bygning i tråd med selskabets målsætning om at gøre Brøndby Stadion til et aktivitetscentrum for sport, uddannelse og sundhed. Bygningen indeholder Sportscaféen 1964, storkøkkenfaciliteter for Den Skaldede Kok, et SATS fitnesscenter, Brøndby Gymnasium, omklædningsfaciliteter for klubbens eliteungdomshold, nye lokaler til Brøndby Kids samt den nye eksklusive Michael Laudrup lounge. Stigningen i såvel materielle aktiver samt lang- og kortfristede forpligtelser skyldes færdiggørelsen af udbygningen af Brøndby Stadion og finansieringen heraf. Kommentarer til den sportslige udvikling: Brøndby IF har i de første måneder af 2007 forstærket sig med målmanden Stephan Andersen, som er hentet i Charlton på en 5-årig kontrakt, forsvarsspilleren Mikkel Bischoff, som er hentet i Coventry på en 4½-årig kontrakt samt den zambianske landsholdsspiller Christopher Katongo, som er hentet i Jomo Cosmos på en 4- årig kontrakt. Endvidere har Brøndby IF valgt at styrke truppen yderligere ved at rykke den australske ungdomslandsholdsspiller David Williams og Marc Olsen op fra klubbens U-trup. Klubben har i vinterens transfervindue solgt den islandske landsholdsangriber Hannes Sigurdsson til norske Viking Stavanger, mens Stefan Schmidt er skiftet til Silkeborg IF på en fri transfer. I Royal League kvalificerede holdet sig til kvartfinalerne efter en sejr og et nederlag til FC København. I kvartfinalen blev norske Brann Bergen slået 3-0 på Brøndby Stadion, og i semifinalen blev OB slået 2-1 efter forlænget spilletid.

6 5 af 6 I finalen skulle Brøndby igen møde FC København, som efter en intens kamp blev slået 1-0 på straffesparksmål af Royal Leagues topscorer Martin Ericsson. Brøndby IF kunne herefter kåres til nordiske mestre for første gang i klubbens historie. Brøndby IF har i starten af januar 2007 indgået aftale med klubbens tidligere talenttræner Tom Køhlert om, at han overtager jobbet som cheftræner for de næste 2½ år. Forventninger til 2007 Selskabets forventninger til årets resultat før skat for 2007 på 2-5 mio. kr. er uændret i forhold til tidligere. Det er forventningen, at Brøndby IF under Tom Køhlerts ledelse vil genskabe den positive sportslige udvikling af holdet. På baggrund af, at de sportslige resultater i efteråret 2006 ikke levede op til selskabets forventninger, samt at holdet endnu ikke har opnået den ønskede stabilitet i resultaterne i forårets kampe, forventes det ikke, at målsætningen om medaljer og europæisk deltagelse i 2007 kan opfyldes. Dette vurderes at være utilfredsstillende, og målet for sæsonen 2007/2008 vil derfor være, at Brøndby IF igen skal være med i kampen om Danmarksmesterskabet, pokaltitlen samt europæisk deltagelse. Øvrige forhold Delårsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som årsrapporten for Delårsrapporten er ikke revideret af selskabets eksterne revisor. Egenkapitalforklaring 1. kvartal 1. kvartal tkr Egenkapital primo Værdiregulering af sikringsinstrumenter Aktiebaseret vederlæggelse Årets resultat Egenkapital ultimo

7 6 af 6 NOTE Bestyrelsen og direktionen (efter ordinær generalforsamling den 27. april 2007) Selskabets bestyrelses- og direktionsmedlemmer beklæder følgende ledelseserhverv i andre danske aktieselskaber. Bestyrelse Ejvind Sandal, formand Vald. Birns Jernstøberi A/S (BF) - Indtrådt i bestyrelsen: herunder koncernselskaber - Antal år i bestyrelsen: 2 DBK Bogdistribution Fond (BF) - Alder: 63 Signform Denmark ApS (BF) - Antal aktier i selskabet: 0 Øresund Healthcare Management A/S (BF) Den Faberske Fond (BF) Greentech Energy Systems A/S (BF) Jysk Fynsk Kapitalanlæg A/S (BF) - herunder koncernselskaber Hvassfonden (BF) Withfonden (BF) Dansk Overfalde Teknik A/S (BN) K.W. Bruun Scandi A/S (BM) - herunder koncernselskaber Teknologisk Innovation A/S (BM) Lindenborg Gods A/S (BM) Kraks Forlag A/S (BM) MHS Trading A/S (BM) Investeringsforeningen Etik Invest (BM) Brøndbyernes IF Fodbold Fond (BM) Finn Andersen - Indtrådt i bestyrelsen: Antal år i bestyrelsen: 0 - Alder: 59 - Antal aktier i selskabet: 0 Per Bjerregaard - Indtrådt i bestyrelsen: Antal år i bestyrelsen: 29 - Alder: 61 - Antal aktier i selskabet: Superligaen A/S (BM) Frank Buch-Andersen Bille & Buch-Andersen Registreret Revisionsaktieselskab (D) - Indtrådt i bestyrelsen: 2005 Bille & Buch-Andersen Statsautorisret Revisionsaktieselskab (BF) - Antal år i bestyrelsen: 2 Buch-Andersen Holding A/S (D) - Alder: 43 Dicentia A/S (BM) - Antal aktier i selskabet: Freelance Bogholderen A/S (D) Rent-Estate A/S (D) Torben Hjort CatPen A/S (D) - Indtrådt i bestyrelsen: 2005 Danyard A/S (BM) - Antal år i bestyrelsen: 2 Danyard Aalborg A/S (BM) - Alder: 53 K.P. Korsør A/S (BM) - Antal aktier i selskabet: Torben Hjort A/S (BM) Main Road Invest A/S (BF) AHJ Nr. 101 A/S (BM) Niels Roth Zira Invest ApS (D) - Indtrådt i bestyrelsen: 2007 Friheden Invest A/S (BF) - Antal år i bestyrelsen: 0 Foreningen Fast Ejendom - Dansk Ejendomsportefølje (BF) - Alder: 49 TDK Nordeuropa A/S (BN) - Antal aktier i selskabet: 500 Realdania (BM) Investeringsforeningen SmallCap Danmark (BM) SmallCap Danmark A/S (BM) Direktion Per Bjerregaard (Adm. direktør) Jf. ovenfor Ole Palmå (Komm. direktør) Ingen (BF) = Bestyrelsesformand, (BN) = Bestyrelsesnæstformand, (BM) = Bestyrelsesmedlem og (D) = Administrerende direktør

Delårsrapport 3. kvartal 2008 for perioden 1. januar - 30. september 2008

Delårsrapport 3. kvartal 2008 for perioden 1. januar - 30. september 2008 Delårsrapport - side 1 af 13 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 7. november 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 23/2008 Delårsrapport 3. kvartal 2008 for perioden 1. januar - 30. september

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S. Årsrapport 2007. 30. regnskabsår

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S. Årsrapport 2007. 30. regnskabsår BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Årsrapport 2007 30. regnskabsår Cvr.nr. 83 93 34 10 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009

Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009 Delårsrapport - side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 13. maj 2009 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 7/2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2009 for perioden 1. januar 2009-30. september 2009

Delårsrapport 3. kvartal 2009 for perioden 1. januar 2009-30. september 2009 Delårsrapport - side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 12. november 2009 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 15/2009 Delårsrapport 3. kvartal 2009 for perioden 1. januar 2009-30.

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2011 for perioden 1. januar 2011-30. september 2011

Delårsrapport 3. kvartal 2011 for perioden 1. januar 2011-30. september 2011 Side 1 af 13 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 18. november 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 15/2011 Delårsrapport 3. kvartal 2011 for perioden 1. januar 2011-30. september 2011

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S 83 93 34 10 16. 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S 83 93 34 10 16. 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. Side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 1 Brøndby, den 16. maj 211 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 7/212 Delårsrapport 1. kvartal 212 for perioden 1. januar - 31. marts 212 Resumé Koncernresultat

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Årsrapport 2009

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Årsrapport 2009 side 1 af 1 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10 Brøndby, den 19. marts 2010 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 5/2010 Brøndbyernes IF Fodbold A/S Årsrapport 2009 Hermed offentliggøres årsrapport 2009 for

Læs mere

Brøndby IF. Årsrapport 2003 Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndby IF. Årsrapport 2003 Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndby IF Årsrapport 2003 Brøndbyernes IF Fodbold A/S 26. regnskabsår CVR nr. 83 93 34 10 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Årsrapport 2003 26. regnskabsår Cvr.nr. 83 93 34 10 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning...1

Læs mere

Side 1 af 2. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10. Brøndby, den 4. marts 2013 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 09/2013

Side 1 af 2. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10. Brøndby, den 4. marts 2013 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 09/2013 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 4. marts 2013 Side 1 af 2 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 09/2013 Brøndbyernes IF Fodbold A/S Årsrapport 2012 Hermed offentliggøres årsrapport 2012

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Side 1 af 2. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10. Brøndby, den 4. marts 2013 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 09/2013

Side 1 af 2. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10. Brøndby, den 4. marts 2013 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 09/2013 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 4. marts 2013 Side 1 af 2 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 09/2013 Brøndbyernes IF Fodbold A/S Årsrapport 2012 Hermed offentliggøres årsrapport 2012

Læs mere

Selskabsoplysninger...3. Påtegninger Ledelsespåtegning...4 Revisionspåtegning...5

Selskabsoplysninger...3. Påtegninger Ledelsespåtegning...4 Revisionspåtegning...5 Årsrapport 2004 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger...3 Påtegninger Ledelsespåtegning...4 Revisionspåtegning...5 Ledelsesberetning m.v. Indledning...6 AaB Fodbold...7 AaB Håndbold...8 AaB Ishockey...8

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Aalborg Boldspilklub A/S

Aalborg Boldspilklub A/S Aalborg Boldspilklub A/S Delårsrapport 1. januar 2009 30. juni 2009 Børsmeddelelse nr. 2009/11 Børsmeddelelse nr. 2009/11 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse Børsmeddelelse nr. 2009/11 3 Resumé for 1. halvår

Læs mere

Resumé for 1. halvår 2013/14 1. Selskabsoplysninger 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Totalindkomstopgørelse for 1.

Resumé for 1. halvår 2013/14 1. Selskabsoplysninger 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Totalindkomstopgørelse for 1. Aarhus Elite A/S Indholdsfortegnelse Resumé for 1. halvår 2013/14 1 Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Totalindkomstopgørelse for 1. halvår 2013/14 12 Balance pr. 31.12.2013

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger m.v... 4. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning...

Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger m.v... 4. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning... Aalborg Boldspilklub A/S Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v............................................................... 4 Koncernoversigt.......................................................................

Læs mere

Fortegningsemission 2007. Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Fortegningsemission 2007. Brøndbyernes IF Fodbold A/S Fortegningsemission 2007 Brøndbyernes IF Fodbold A/S Prospekt dateret 26. november 2007 Udbud af 1.750.000 stk. Nye B-Aktier á nom. DKK 20 til kurs DKK 60 pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne

Læs mere

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Ikon tekst. Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Ikon tekst Meddelelse 2010 nr. 09 Aalborg, den 4. maj 2010 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tlf. +45 96 30 60 00 Fax +45 98

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Aalborg Boldspilklub A/S

Aalborg Boldspilklub A/S CVR - nr. 10 99 85 30 Delårsrapport 1. januar 2010 31. marts 2010 Børsmeddelelse nr. 2010/09 Indholdsfortegnelse Børsmeddelelse nr. 2010/09 3 Resumé for 1. kvartal af 2010 3 Selskabsoplysninger m.v. 4

Læs mere

Euroinvestor.com A/S. IFRS-delårsrapport. 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011

Euroinvestor.com A/S. IFRS-delårsrapport. 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011 IFRS-delårsrapport 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011 12 måneders periode i forbindelse med omlægning af regnskabsår til 31. december 2011 Selskabsmeddelelse nr. 32/2011 af 31.august

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2000/2001

Årsregnskabsmeddelelse 2000/2001 Telefax nr. 33 12 86 13 Københavns Fondsbørs A/S Nicolai Plads 6 1067 København K Søborg, den 28. september 2001 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/01 Årsregnskabsmeddelelse 2000/2001 Bestyrelsen for Akademisk

Læs mere

SILKEBORG IF INVEST A/S CVR-NR. 7085 4910 ÅRSRAPPORT 2013 31. REGNSKABSÅR

SILKEBORG IF INVEST A/S CVR-NR. 7085 4910 ÅRSRAPPORT 2013 31. REGNSKABSÅR SILKEBORG IF INVEST A/S CVR-NR. 7085 4910 ÅRSRAPPORT 2013 31. SÅR LEDELSESBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING Kort om Silkeborg IF Invest A/S 2 Koncernens hoved- og nøgletal 3 Årets begivenheder

Læs mere

Fodboldalliancen AC Horsens A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 89 94 37 28

Fodboldalliancen AC Horsens A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 89 94 37 28 Fodboldalliancen AC Horsens A/S Årsrapport 2013 CVR-nr. 89 94 37 28 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Hoved- og nøgletal 4 Forventninger til 2014 8 Ikke-finansielle

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Halvårsrapport 2011/12 Meddelelse nr. 157/2012 (1. juli 31. december 2011) 29. februar 2012

Halvårsrapport 2011/12 Meddelelse nr. 157/2012 (1. juli 31. december 2011) 29. februar 2012 Halvårsrapport 2011/12 Meddelelse nr. 157/2012 (1. juli 31. december 2011) 29. februar 2012 CVR-nr.: 83 56 74 14 Resumé: FCM Holding A/S realiserede 1. halvår 2011/12 et resultat før skat på DKK -13.7

Læs mere

Københavns Fondsbørs Århus, den 30. september 2005 Meddelelse nr. 19/2005

Københavns Fondsbørs Århus, den 30. september 2005 Meddelelse nr. 19/2005 Københavns Fondsbørs Århus, den 30. september 2005 Meddelelse nr. 19/2005 Århus Elite A/S Årsregnskabsmeddelelse Bestyrelsen for Århus Elite A/S har på et møde d. 30. september 2005 behandlet og godkendt

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere