Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab"

Transkript

1 Procesplan for det videre arbejde med fælles forsyningsselskab 1. Faseopdeling af det fremtidige arbejde angående øget samarbejde på tværs af forsyningsselskaberne Fase I: Afklaring I løbet af efteråret 2013 og frem til ultimo september 2014 har der været iværksat en afklaringsfase, hvor der har været undersøgt potentialer ved et øget samarbejde på tværs af flere forsyningsselskaber. Fase I har været kørt i samarbejde med de valgte konsulenter til styring PwC. Hovedleverancen var foranalyserapporten, hvor potentialer for øget samarbejde mellem ni forsyninger (Energiforsyningen Køge, Faxe, Holbæk, Lejre, Ringsted, Roskilde, SK og Sorø) blev undersøgt. Foranalyserapporten er herefter blevet suppleret med en mindre analyse, hvor de individuelle synergier fremgår. I juni måned tilsluttede Odsherred og Greve Solrød forsyningsselskaber sig, og der er nu udarbejdet en yderligere analyse, hvor potentialerne for de to forsyningsselskaber indgår i den samlede opgørelse. Afklaringsfasen løber frem til ultimo september 2014, hvor der vil være truffet principbeslutninger politisk om, hvilke forsyningsselskaber, der ønsker deltagelse i et fælles selskab, herunder hvilke(n) model(ler). Fase II: Planlægning Planlægningsfasen vil starte i medio september og vil forløbe frem til primo februar Første del vil blandt andet omhandle valg af konsulenter til henholdsvis styring, samt strategi og organisation. Herudover vil der blive nedsat et forhandlings- og koordineringsudvalg i begyndelsen af fase II. Udvalget skal forhandle en ejeraftale med fordeling af ejerandele på plads i løbet af denne fase, så grundlaget for etablering af det fælles selskab er på plads. et vil derfor køre i to parallelle spor. Det ene spor indeholder ejeraftalen, hvor det andet spor vil indeholde kortlægning af lov-, regnskabs- og ejermæssige forhold, der gør sig gældende for etablering af et fælles selskab. Der skal i den forbindelse ske dialog om den valgte model med de forskellige myndigheder, herunder: Statsforvaltningen, Naturstyrelsen, Energistyrelsen, Forsyningssekretariatet og Energitilsynet. Afklaring med Konkurrencestyrelsen vil starte op i fase II, men vil først afsluttes i løbet af fase III. Det andet spor vil udarbejde supplerende analyser, herunder en udvidet analyse af de tekniske synergier ved et samlet selskab, sikring af det økonomiske og regnskabsmæssige setup for det fremtidige selskab. Der skal ligeledes afklares vilkår for overenskomst, valg af navn og logo mv. I planlægningsfasen har kommunikationen en stor rolle, og der skal sikres åbenhed om processen både eksternt, og kommunikation skal også ske internt til ledere, medarbejdere og bestyrelse. Fasen afsluttes med, at de forskellige kommunalbestyrelser godkender diverse selskabsdokumenter og indgåelse i det fælles selskab. Fase III: Beslutning Beslutningsfasen vil starte i januar og forløbe frem til primo april Den administrative skal sammen med projektsekretariatet og konsulenterne for styring, samt konsulenten for strategi og organisation sikre, at set-up på domicil og den øvrige organisation er på plads. Herudover skal der etableres en (interim) bestyrelse. Fasen skal bruges til at forberede den endelig beslutning og sikre, at der er grundlag for etablering af et fælles selskab, herunder fastlægge vilkår for fremtidigt domicil. Herudover skal der internt arbejdes med organisationsstrukturen, så alt er på plads til det nye selskab træder i kraft per 1. januar Kommunikation skal i denne fase have fokus på at kommunikere ud om de beslutninger, der træffes samt sikre at medarbejdere, ledere og bestyrelse har viden om 1

2 processen og de beslutninger, der er truffet. I slutningen af fase III vil der ske en endelig godkendelse af det nye samlede forsyningsselskab ud fra den valgte model. Fase IV: Forberedelse af gennemførelse Ved overgangen til forberedelsesfasen til gennemførelsen vil der ske et grundigt planlægningsarbejde, så det bliver muligt at have et detaljeret overblik over, hvad der skal ske fremadrettet. Herefter vil kommune regi ikke længere være en aktiv del af processen, idet beslutningskompetence lægges over til (interim) bestyrelsen og den ny direktion, som skal sikre processen og driften af det nye selskab med virkning per 1. januar Den politiske nedlægges og bestyrelsesformændene vil nu være ansvarlig for aktivt at afslutte de nuværende forsyningsselskaber. I fasen skal der være fokus på at forberede det nye selskab, og der skal være et intensivt forløb med (interim)bestyrelsen som i første omgang ansætter den fremtidige direktion. Herefter skal de sammen danne grundlaget for det nye selskab. Den administrative nedlægges, når de gamle selskaber har aflagt regnskaber og de formelle indsatser er helt på plads. Selve sammenlægningsprocessen vil ske med den ny direktion. De skal blandt andet omsætte den beskrevne vision til en strategiplan, som vil angive retningen i det ny selskab. Fase IV afsluttes med udgangen af 2015 og her vil der ske en overlevering til det ny selskab fra de nuværende forsyningsselskaber. Fase V: Realisering I 2016 skal der arbejdes med at realisere det ny selskab ud fra den beskrevne organisation og regnskabsprincipper mv. 2

3 Figur fasebeskrivelse for forsyningssamarbejde 3

4 KOMMUNALT REGI SELSKABSREGI organisation for forsyningssamarbejde Fase I III (medio september 2014 primo april 2015) Politisk Borgmestrene Bestyrelsesformænd Kommunaldirektører Orienteringsdeltagere Forsyningsdirektører Ansv. Kommunaldirektør Relevante adm. funktion fra kommunerne leder Ad hoc Forhandlings- og koordineringsudvalg Kommunal ledelse Kommunaldirektører Forsyningsdirektører Sekretariat leder (ansv. forsyningsdir.) Kommunikationsmedarb. Administrative arbejdsgrupper Faglige arbejdsgrupper 1. Ejeraftale 1. Plan og udvikling 2. Ejerrelationer og bestyrelse, 2. Facility management 3. Politikker og jura 3. Afdækning af tekniske synergier 4. Økonomi (takster, regnskab, budgetter mv.) herunder: - Vand 5. IT - Varme 6. HR/løn - Spildevand 7. Indkøb - Tømningsordning 8. Kommunikation - El 9. Forretningsudvikling - Affald 10. Navn og logo Arbejdsgrupperne nedsættes af den administrative. I hver arbejdsgruppe vil der indgå en direktør og en konsulent, der er ansvarlig for afrapporteringen. Hver projektgruppe skal ud fra en fastlagt projektplan indeholdende tids- og aktivitetsplan. 4 organisationen fungerer i perioden 1. oktober 2014 til primo april organisationen ændres i fase IV-V i takt med, at selskabet nærmer sig realisering

5 SELSKABSREGI organisation for forsyningssamarbejde Fase IV (primo april 2015 ultimo 2015) (Interim) Bestyrelse Ny Direktion ledelse Forsyningsdirektører Sekretariat Direktør (implementeringsans.) leder (ansv. forsyningsdir.) Administrative arbejdsgrupper Faglige arbejdsgrupper organisationen ændres i fase IV-V i takt med, at selskabet nærmer sig realisering 5

www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014

www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014 www.pwc.dk Foranalyse Vurdering af potentialer ved samarbejde mellem ni forsyninger 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 5 1.1 Introduktion og afgrænsning af foranalyse... 5 1.2 Læsevejledning...

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den fællesfaglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...4

Læs mere

www.pwc.dk Foranalyse Revurdering af synergipotentiale ved samarbejde mellem fire eller fem forsyninger 20. oktober 2014

www.pwc.dk Foranalyse Revurdering af synergipotentiale ved samarbejde mellem fire eller fem forsyninger 20. oktober 2014 www.pwc.dk Foranalyse Revurdering af synergipotentiale ved samarbejde mellem fire eller fem forsyninger 20. oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Introduktion og afgrænsning af foranalyse...

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Drejebog for implementering af bølgeplanen

Drejebog for implementering af bølgeplanen VNO Drejebog for implementering af bølgeplanen Drejebogen beskriver processen for implementering af obligatorisk digital selvbetjening. Drejebogen er udviklet sammen med ca. 45 kommuner i perioden februar-marts

Læs mere

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation FÆLLES BEREDSKAB Implementerings- organisation Indholdsfortegnelse 1. FÆLLES AFSÆT... 3 1.1. Baggrund og formål... 3 1.2. Organisering... 3 1.3. Overordnet tids- og procesplan... 4 1.3.1. Fase I: 1. marts

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Direktionens årsplan 2015

Direktionens årsplan 2015 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN Direktionens årsplan 2015 Årsplan for udvikling af organisationen 1. Indledning og formål Direktionen udarbejder årligt en årsplan, som sætter retningen for organisationen det

Læs mere

NOTAT. Notat om den videre proces i forbindelse med overvejelse om sammenlægning.

NOTAT. Notat om den videre proces i forbindelse med overvejelse om sammenlægning. NOTAT Notat om den videre proces i forbindelse med overvejelse om sammenlægning. KL s Konsulentvirksomhed (KLK) har i særskilt rapport opstillet fordele og ulemper i forhold til en kommunesammenlægning,

Læs mere

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune 01. april 2015 Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune Baggrund I forsommeren 2014 indledte Silkeborg Kommunes

Læs mere

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse www.pwc.dk Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse Orienteringsmøde med borgmestre, økonomiudvalg, selskabsbestyrelser og direktører 5. Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1.

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Dato: 1. december 2014 Tidspunkt: 13.00 16.15 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør

Dato: 1. december 2014 Tidspunkt: 13.00 16.15 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør Referat af bestyrelsesmøde den 1. december 2014 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S

Læs mere

Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune

Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Guldborgsund

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Projektledelse i Varde Kommune - Sådan sætter du rammerne

Projektledelse i Varde Kommune - Sådan sætter du rammerne Projektledelse i Varde Kommune - Sådan sætter du rammerne (Projekthåndbog) 2009 Indholdsfortegnelse 1 Forord 3 2 Indledning 4 3 Vigtige begreber i projektledelse i Varde Kommune 5 3.1 Hvad er et projekt?

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 3. februar 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 3. februar 2015 Referat tirsdag den 3. februar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - februar 2015...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Fælleskommunalt turismeselskab - ny turismedestination for Faxe, Næstved, Vordingborg og Stevns Kommuner

Fælleskommunalt turismeselskab - ny turismedestination for Faxe, Næstved, Vordingborg og Stevns Kommuner Fælleskommunalt turismeselskab - ny turismedestination for Faxe, Næstved, Vordingborg og Stevns Kommuner Acadresag 14/2716 - BjoVol Resumé Forprojekt for etablering af et tværkommunalt turismesamarbejde

Læs mere

Forberedelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Forberedelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Dronninglund Kommune Forberedelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 9. december 2004 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 16.00-17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 01/1

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

Indledning Udbetaling Danmark i 2012 - kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal 4. Ledelsens beretning Ledelsens beretning 5

Indledning Udbetaling Danmark i 2012 - kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal 4. Ledelsens beretning Ledelsens beretning 5 Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Indledning Udbetaling Danmark i 2012 - kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal 4 Ledelsens beretning Ledelsens beretning 5 Regnskab Ledelsens regnskabspåtegning 18 Intern

Læs mere

OKTOBER 2014 REGION HOVEDSTADEN EVALUERING AF ENSTRENGET OG VISITERET AKUTSYSTEM FREM TIL 1. APRIL 2014 ENDELIG RAPPORT

OKTOBER 2014 REGION HOVEDSTADEN EVALUERING AF ENSTRENGET OG VISITERET AKUTSYSTEM FREM TIL 1. APRIL 2014 ENDELIG RAPPORT OKTOBER 2014 REGION HOVEDSTADEN EVALUERING AF ENSTRENGET OG VISITERET AKUTSYSTEM FREM TIL 1. APRIL 2014 ENDELIG RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 2. december 2014 Mødetidspunkt: 18:00-20:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Erik Buhl Nielsen, Kjeld Anker Espersen,

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere

Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Udvalgte portrætter af projektets resultater... 5 Projektets resultater - Er det blevet lettere

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 18. september 2013 Billeder: Colourbox.dk Indholdsfortegnelse Forord... 2 Tilrettelæggelse af arbejdet med

Læs mere