Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30"

Transkript

1 Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1 Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl

2 Dagsorden 1. Indledning 2. Spildevandsplan 3. Ny renseanlægsstruktur 4. Projektomfang 5. Kloakering trin for trin 6. Hvad koster det? 7. Tidsplan 8. Det videre forløb 9. Spørgsmål og eventuelt 13. december

3 Indledning Organisation for kloakeringen Bygherre - Mariagerfjord Vand a s Anders Krogh-Nielsen, Projektleder Tilsyn - Grontmij Carl Nielsen, Projektleder Entreprenør - Mortensen & Nymark Anders Grankvist, Entrepriseleder Holger Pedersen, Formand Flemming H. Hansen, Formand 13. december

4 Indledning Mariagerfjord Vand a s Blev stiftet i 2007 efter kommunalreformen og ændret i Er ejet 100 % af Mariagerfjord Kommune og har en bestyrelse med 5 medlemmer udpeget af kommunen, 2 medlemmer valgt af forbrugerne og 2 medarbejderrepræsentanter. Har pt. 38 ansatte hvoraf de 24 arbejder i driften og 14 i administrationen. Forsyner godt borgere med drikkevand (7.300 boligenheder) Der produceres årligt cirka 1,4 mia. liter drikkevand Behandler spildevand fra godt borgere (ca ejendomme) Der behandles mellem 5 og 6 mio. m 3 spildevand om året hvor af vi får betaling for cirka de 2 mio. m december

5 Eksisterende renseanlægsstruktur 13. december

6 Ny renseanlægsstruktur 13. december

7 Ny renseanlægsstruktur Projekter Als Odde Renseanlæg nedlagt i juli Idriftsættelse af nyt renseanlæg på Islandsvej i oktober Hadsund Renseanlæg nedlagt i oktober April til december 2013 diverse arbejder i Hadsund for at kunne nedlægge renseanlægget. Oue Renseanlæg nedlægges i løbet af foråret Hobro Renseanlæg nedlægges primo Mariager og Assens Renseanlæg nedlægges i december

8 Luftfoto (BioDane Luftfoto) 13. december

9 Luftfoto (BioDane Luftfoto) 13. december

10 Etablering af Havledningen (BioDane Luftfoto) 13. december

11 Spildevandsplanen Spildevandsplan Planen blev vedtaget den 22. september Byrådet vedtog i den forbindelse at kommunens sommerhusområder skal kloakeres. - I spildevandsplanen er det angivet hvilke områder der skal kloakeres. - Detaljer nærmere beskrevet i tillæg nr Udkast offentliggjort 18. april Breve udsendt til matrikel ejere og lejere 13. december

12 Spildevandsplan Udkast til tillæg til nr. 9 Spildevandsplan - Offentlig høring i perioden 18. april til 21. Juni 2013 klokken Ideer, forslag og indsigelser. - Endelig godkendelse af byrådet august/september Kan ikke påklages. Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan - Tillægget nr. 9 blev vedtaget 26. september december

13 Faserne i kloakeringen 13. december

14 Metoder Tekniske løsning Et anlæg som kan holde i 100 år. Kvalitetskrav Udfordringer: Smalle veje Grundvand Evt. stor dybde på nedgravningen 13. december

15 Projektomfang 13. december

16 Projektomfang 13. december

17 Kloakering trin for trin Hvad gør Mariagerfjord Vand a s? Mariagerfjord Vand a s udfører kloakarbejdet ude i vejen. Desuden etablerer vi en skelbrønd ca. 1 meter inde på din grund. Fra skelbrønden nedgraver vi ledninger ud til kloakken i vejen. Du skal herefter selv sørge for at bestille en kloakmester, der kan tilslutte spildevandssystemet på din grund til skelbrønden. Regnvandet og drænvand håndteres på egen grund. 13. december

18 Kloakering trin for trin Hvad skal du gøre? Herefter skal spildevandet fra sommerhuset tilsluttes skelbrønden. Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester og der må kun tilsluttes spildevand til kloaksystemet. Den autoriserede kloakmester udfylder en færdigmeldingsblanket og laver en kloaktegning, og sender den til Mariagerfjord Kommunes Byggesagsafdeling. Regnvand og drænvand skal håndteres lokalt på grunden, som det forhåbentlig allerede sker. Der kan f.eks. anlægges en faskine (Dette kræver tilladelse hos Mariagerfjord Kommunes Byggesagsafdeling) 13. december

19 Kloakering trin for trin Tømningsordning for bundfældningstanke (septiktank) Mariagerfjord Kommune har ikke tømt din tank i år og stopper samtidig opkrævning af tømningsgebyret. Er der behov for, at din bundfældningstank skal tømmes inden kloakeringen, skal du selv sørge for denne tømning. Tømning af tanken i forbindelse med tilslutning til kloaksystemet skal du også selv sørge for. 13. december

20 Kloakering trin for trin Breve Brev udsendt med forslag til placering af skelbrønd november og december Brev fra forsyningen, når kloakering er færdig uden for grunden og tilslutningsmuligheden foreligger. Herefter vil opkrævning af tilslutningsbidraget blive fremsendt. Brev fra myndigheden om, at der skal kloakeres inde på egen grund (varsel). Brev fra myndigheden om, at varslingsperioden er overskredet. Brevet indeholder et krav om udførelse af kloakering på egen grund (påbud). 13. december

21 Kloakering trin for trin Hvad siger loven om kloakering på egen grund? Ifølge Miljøbeskyttelsesloven ved lovbekendtgørelse nr. 879 af gælder følgende: 28 stk. 4: Der er tilslutningspligt for ejendomme, når stikledning er ført frem til grundgrænsen. Kommunalbestyrelsen afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført. Kommunalbestyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed 32 stk. 1: Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for bortskaffelse af spildevand. 32 stk. 4: Kommunalbestyrelsens vedtagelse af en spildevandsplan kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 13. december

22 Kloakering trin for trin Hvad siger loven om grundvandssænkning, rystelser m.v. i forbindelse med anlægsarbejder? Med henvisning til byggelovens 12 er Mariagerfjord Vand a s, som bygherre, forpligtet til at informere om det forestående anlægsarbejde. Kloakarbejdet udføres fortrinsvis ved opgravning i vejarealer, hvor der i forbindelse med retableringen udføres vibrationsarbejder for at undgå efterfølgende sætningsskader i vejen. Vibrationer i vejen vil ofte kunne mærkes på de tilstødende arealer. Vibrationer monitoreres løbende med en rystelsesmåler. 13. december

23 Kloakering trin for trin Byggelovens 12 stk. 1 og 2 12, stk. 1: Ved fundering, udgravning, ændring af terrænhøjde eller anden terrænændring på en grund skal, uanset om arbejdet i øvrigt er omfattet af loven, træffes enhver foranstaltning, der er nødvendigt for at sikre omkringliggende grunde, bygninger og ledningsanlæg af enhver art 12, stk. 2: Ejeren af en ejendom, som skal sikres efter stk. 1, skal efter kommunalbestyrelsens bestemmelse afholde en forholdsmæssig del eller efter omstændighederne hele udgiften til sikring af hans grund eller bygning, hvis sikringsforanstaltningerne er nødvendiggjort af uforsvarlige forhold på hans ejendom eller af, at hans bygnings fundering uanset tidspunkt for opførelse ikke opfylder bestemmelserne i bygningsreglementet. 13. december

24 Kloakering trin for trin Fotoregistrering af din ejendom Der vil inden arbejdets opstart blive lavet en fotoregistrering af alle ejendomme langs de berørte arealer. Du kan derfor forvente, at en medarbejder fra Grontmij tager billeder af din ejendom inden arbejdets opstart. Forinden din ejendom fotograferes vil der blive banket på hoveddøren. Såfremt vi ikke træffer nogen hjemme, vil der bliver lagt en seddel i postkassen, så du ved, vi har været der. 13. december

25 Håndtering af regnvand og spildevand Håndtering af spildevandet Tilslutning af spildevand fra sommerhusene bliver koblet til offentligt system. Håndtering af regn- og drænvand Regn- og drænvand håndteres på egen grund eller decentral udenfor Mariagerfjord Vand a s regi. 13. december

26 Hvad koster det? Omkostninger ved spildevandskloakering (i 2014 priser) Engangsomkostninger: + Tilslutningsbidrag (28.589,89 kr. + moms = ,36 kr.) + Autoriseret kloakmester til at koble om på egen grund + Tømning og sløjfning af septiktank Årlig bidrag: + Årligt bidrag pr. stik (520,00 kr. + moms = 650,00 kr.) + Vandafledningsafgift (26,20 kr. pr m 3 + moms = 32,75 kr. ) - Tømningsordning og statsafgift for nedsivning (pris inkl. moms) 13. december

27 Forventet tidsplan Start af anlægsarbejder 6. januar 2014 Hestehaven uge 2 til 11 Bækhaven (Søndermarken) uge 2 til 10 Langerimsvej uge 10 til 18 Væltesbakke området uge 9 til 22 Kystvejen uge 21 til 26 Solbjergvej uge 17 til 26 Forventes afsluttet uge 26, december

28 Kloakering Henvendelser Vi beklager de gener projektet måtte medføre, men understreger, at Mariagerfjord Vand a s naturligvis arbejder for at de berørte lodsejere generes mindst muligt. Hvis du har spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte Mariagerfjord Vand a s ved projektleder Anders Krogh-Nielsen på telefon eller Grontmij ved projektleder Carl Nielsen på telefon og mobil december

29 Kontaktdetaljer Bygherre - Mariagerfjord Vand a s Anders Krogh-Nielsen, Projektleder Tlf. nr.: Tilsyn - Grontmij Carl Nielsen, Projektleder Tlf. nr.: eller mobil Entreprenør - Mortensen & Nymark Anders Grankvist, Entrepriseleder Tlf. nr.: Holger Pedersen, Formand Tlf. nr.: Flemming H. Hansen, Formand Tlf. nr.: december

30 Spørgsmål og eventuelt 13. december

31 For yderligere informationer, se vores hjemmeside 13. december

32 OBS I skal ikke kontakte Guldborgsund Forsyning, men Mariagerfjord Vand a s Eksempel på henstand og afdragsordning fra Guldborgsund Forsyning. 13. december

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Øster Hurup Multihus (Byens Aula), Langerimsvej 7 9, Øster Hurup Dagsorden Dagsorden Velkomst Baggrund

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

Placering af skelbrønd Det er vigtigt at der tages stilling til placeringen af skelbrønden og gerne efter anvisning i dette brev.

Placering af skelbrønd Det er vigtigt at der tages stilling til placeringen af skelbrønden og gerne efter anvisning i dette brev. «EJER_NAVN» «EJER_ADR», «EJER_UDV_ADR» «EJER_POSTADR» 11. december 2014 S14-1646 D14-69117 Forslag til placering af skelbrønd på adressen «EJD_BELIGGENHED» Som tidligere oplyst skal der spildevands kloakeres

Læs mere

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering af din ejendom Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering i det åbne land Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde 1 Velkommen til informationsmøde Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 19.00 Guderup Forsamlingshus Kloakseparering, Guderup, Etape 3.2 Program 2 1. Velkomst og indledning ved Lisbeth Rasmussen Hansen, Sønderborg

Læs mere

Nye vandledninger i dit område

Nye vandledninger i dit område Nye vandledninger i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye vandrør? Mange af Kalundborg Forsynings vandledninger er gamle og lavet af støbejern. Støbejernsledningerne er ujævne indvendig, så kalk, jern

Læs mere

Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl.

Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl. Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl. Aftenens emner Præsentation af os Projektet frem til nu Præsentation af vandarbejder Præsentation af kloakarbejder Præsentation af fjernvarmearbejder Tidsplan Trafikafvikling

Læs mere

Ca. 60 lodsejere/medejere, som repræsenterede 42 ejendomme ud af de aktuelle 60 ejendomme i projektet

Ca. 60 lodsejere/medejere, som repræsenterede 42 ejendomme ud af de aktuelle 60 ejendomme i projektet Bonnerup Consult ApS Fynsvej 56 5500 Middelfart Email: info@bonnerup.net Tlf. 64 40 08 10 www.bonnerup.net Mødereferat Møde vedr.: Orienteringsmøde for lodsejerne i forbindelse med kloakering i det åbne

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt

Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt Bilag 3 Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt 29. Januar 2015 SIDE 1 Hvorfor skal Rågeleje-Udsholt kloakeres? Kloakeringen sker iht. tillæg 4 og 5 til Gribskov Kommunes spildevandsplan 2013-2017

Læs mere

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010 Orientering om kloakering af SANDET Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape 29. april 2010 # 1 Hvorfor kloakering af SANDET? Fordi: - Nedsivning ikke er mulig - Spildevandet forurener Arresø - Risiko

Læs mere

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Aftenens program - Velkomst og indledning ved Peter B. Andreasen, direktør Langeland Forsyning - Kloakering af sommerhusområderne

Læs mere

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014 Kloakfornyelse i Svejstrup Borgermøde 12. august 2014 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal Favrskov Spildevand

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014 Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Dagsorden Velkomst og præsentation af panel - sandwich og drikke. Projektet - Aarhus

Læs mere

Thomas Lind Tranberg Vålse Vesterskovvej 14 4840 Vålse

Thomas Lind Tranberg Vålse Vesterskovvej 14 4840 Vålse Thomas Lind Tranberg Vålse Vesterskovvej 14 4840 Vålse 06. NOVEMBER 2014 VARSEL AF PÅBUD OM TILSLUTNING TIL GULDBORGSUND FORSY- NINGS KLOAK SAMT SEPARERING AF REGN- OG SPILDEVAND PÅ EJENDOMMEN Baggrund

Læs mere

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b B e t a l i n g s v e d t æ g t f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b F o t o : R u d k ø b i n g R e n s e a n l æ g G æ l d e n d e

Læs mere

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME 2012 UDGIFTS FORDELING GRÆNSEFLADER MELLEM

Læs mere

Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej

Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej Borgermøde 10. oktober 2013 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal

Læs mere

Kloakseparering Faxe Ladeplads. Grundejermøde. 4. marts 2015

Kloakseparering Faxe Ladeplads. Grundejermøde. 4. marts 2015 Kloakseparering Faxe Ladeplads Grundejermøde 4. marts 2015 Program 1.Orientering om forslaget 2.Orientering om kloakseparering 3.Spørgsmål og dialog 4.Opfølgning og afslutning Korte opklarende spørgsmål

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Hillerød Spildevand A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består af følgende virksomheder: Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød

Læs mere

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Gældende fra den 01-05-2015 Indhold Kapitel 1 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2 Spildevandsselskabets budget og regnskab... 4 Kapitel 3 Spildevandsselskabets

Læs mere

Kloak- og drænprojekt.

Kloak- og drænprojekt. Kloak- og drænprojekt. Nu foreligger der et færdigt projekt omfattende både den fremtidige kloakering og pumpelagets fremtidige drænsystem. Hele projektet udsendes til 5 entreprenørfirmaer, og der afholdes

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere