BRANDVÆSEN. Forsvaret i civil tjeneste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANDVÆSEN. Forsvaret i civil tjeneste"

Transkript

1 NR. 4 maj 2008 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Forsvaret i civil tjeneste Da et russisk Antonov fly mavelandede i Kabul Lufthavn, holdt danske crashtendere parat med skumudlægning, men Forsvarets brand og redningstjeneste kan meget mere end det. Efter Seest-katastrofen har Forsvaret åbnet kraftigt for muligheder for civil indsats. Side 24-33

2 BRANDVÆSEN NR. 4 maj ÅRGANG ISSN Udgiver Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, FKB Redaktion Ansvarshavende redaktør: Peter Finn Larsen Larsen & Partnere Pedersborg Torv 7, 1, 4180 Sorø Telefon: mobil: Fax.: Journalist Erik Weinreich Larsen & Partnere Pedersborg Torv 7, 1, 4180 Sorø Telefon: mobil: Fax: Ekspedition LH Kontorassistance Østergade 18, 6580 Vamdrup Telefon: Kontortid: Kl Annoncer Ekström Annonce Service ApS Bagsværd Hovedgade 296, 2880 Bagsværd Telefon: Fax: Oplag, pris og udgivelse Oplag: Forventet eks. Årsabonnement: Kr. 350,- inkl. moms Ved fejl eftersendes bladet i indtil to måneder. Løssalg: Kr. 60,- inkl. moms, ekskl. porto Ældre numre kan bestilles så længe lager haves. Bladet udkommer omkring den 15. i hver måned dog undtaget januar og juli Bladudvalg Beredskabschef Peter Staunstrup (formand), beredskabschef Sven Urban Hansen, beredskabschef Ole Nedahl, Beredskabschef Jørgen Pedersen, beredskabsinspektør Anders Enggaard og brandchef Steen Finne Jensen Lay out Fingerprint reklame Telefon: Indhold Leder: Beredskabet vil have en professions-bacheloruddannelse hvad vil ministeren? Af Sven Urban Hansen bestyrelsesmedlem i FKB... side 3 Navne Poul Eefsen død Af Gunnar Haurum og Peter Johansen... side 4 Kongelig hæder til sympatisk kværulant... side 5 FKB hædersbevisning til 11-årig pige... side 6 sine Forsvaret skal have nye radioer... side 7 SINE kan det, de andre ikke kan... side 8 Piloter trækker i nødbremsen... side 10 Vordingborg er 3. pilot... side 11 Sverige vil styrke kriseberedskabet for sikkerhedens skyld Af Niels Johan Juhl-Nielsen... side 12 Om to år begynder et nyt kapitel om risikobaseret dimensionering... side 13 Tagetage med klubværelser udbrændt... side 14 FKBs årsmøde 2008 Årsmøde i Roskilde... side 17 Foreløbigt program for Årsmødet... side 17 Program for ledsagere... side 18 Priser for deltagelse i Årsmøde side 19 Indkaldelse til generalforsamling... side 19 Overnatningsmuligheder... side 20 Priser for hotelværelser... side 21 Holstebro, Struer og Lemvig: 3-dobbelt licitation kan ikke give mange besparelser... side 22 Ren natur var ren rutine for pionererne... side 23 Venteliste i Ringsted... side 23 Brand og redning i flyvevåbnet Forsvaret er til rådighed for det civile samfund... side 24 Crashtendere med ekstraudstyr... side 26 Al radiokommunikation forsvandt ved Seest... side 29 Risikovurdering blandt kampfly... side 29 Udvidet ressource database... side 30 Danske Crashtendere i en gennemhullet lufthavn... side 31 Hvem sælger... side 34 Tryk Rosendahls Bogtrykkeri A/S Oddesundvej 1, 6715 Esbjerg N Telefon: Fax: Meninger, der kommer til udtryk i bladet, er ikke nødvendigvis udgiverens synspunkter. Eftertryk og citering fra bladet er tilladt med tydelig kildeangivelse. Regler om ophavsret er gældende. Deadline for annoncer og artikler til BRANDVÆSEN juni 2008 er 26. maj BRANDVÆSEN

3 Leder: Beredskabet i Danmark vil have en professionsbacheloruddannelse hvad vil ministeren? Det er både ærgerligt og frustrerende, at Undervisningsministeriet nu på niende måned ikke har reageret på et forslag om udvikling af en professionsbacheloruddannelse i beredskab. For der er ellers meget, der tyder på, at det vil være klogt at fastholde og styrke beredskabet mod de ulykker og katastrofer, der kan ramme Danmark. Forebyggelse og afhjælpning af terrorhandlinger, miljøkatastrofer eller mere dagligdags hændelser som ildebrande, trafikuheld og følgevirkninger af storme og orkaner kræver et geografisk bredt dækkende beredskab med et veluddannet personale. Og det har vi også nu i Danmark. Men det begynder at halte. For det varer ikke mange år før en væsentlig del af lederne i beredskabet skal på pension, og der mangler allerede nu folk til at tage over her og i det hele taget til at udfylde de tomme pladser, der bliver flere og flere af på forskellige niveauer. En vigtig årsag til problemet er, at redningsberedskabet har en kedelig særstatus som et professionsområde uden en dertil knyttet målrettet uddannelse. Bevares! Redningsberedskabet har en række funktionsbestemte uddannelser, som skal bestås for at løse enkeltstående opgaver, men ikke en samlet uddannelse som indgang til eksempelvis en leder- eller specialiststilling. Bred forankring Forslaget om professionsbacheloruddannelsen i beredskab er indsendt af det tidligere CVU Øresund i samarbejde med bl.a. os (FKB) og Beredskabsstyrelsen. Forslaget skitserer det grundlag for udvikling af uddannelsens indhold, sammensætning og struktur med teori og praktik og delvis integrering af Beredskabsstyrelsens funktionsbestemte uddannelser, som vi gerne vil arbejde videre med. Vi satser på en bred uddannelse med mulighed for specialisering sådan at den vil være interessant for os i kommunerne, det statslige redningsberedskab, forsikringsselskaber, Falck såvel som for andre arbejdsgivere, der i deres virksomhed har elementer af beredskab, planlægning og sikkerhed. Målet er at levere grydeklare medarbejdere og ledere til redningsberedskabet. Og praktikpladserne er allerede sikret! Samtidig regner vi også med, at uddannelsen får den spinoff effekt, at den forøgede fokus på uddannelse til redningsberedskabet også skaber interesse for forskning i beredskab og etablering af beredskabsrelaterede uddannelser på masterniveau. Forslaget til den nye professionsbacheloruddannelse blev sendt ind til Undervisningsministeriet i juli 2007 og vi må desværre konstatere, at der befinder det sig stadig. Undervisningsministeriet har ikke givet en lyd fra sig. Dette til trods for, at man i ministeriet udmærket er klar over, at udvikling og akkreditering af uddannelsen betyder, at det nemt kan tage halvandet til to år fra ministeriets GO, til den første studerende bliver optaget på uddannelsen. Redningsberedskabet beskæftiger næsten mennesker på enten fuldtid eller deltid. Omkring af disse er indsatsleder, holdledere, beredskabschefer, viceberedskabschefer, beredskabsinspektører, brigadechefer, kolonnechefer og meget mere. Vi synes, at Undervisningsministeriet skylder os alle i redningsberedskabet et svar snarest, og helst selvfølgelig således, at uddannelsen kan sættes i gang så hurtigt som muligt. Sven Urban Hansen Bestyrelsesmedlem i FKB og årsmødearrangør Foreningen af Kommunale Beredskabschefer BRANDVÆSEN 3

4 navne Poul Eefsen død Politidirektør og dybt engageret i alt med brandvæsen Af Gunnar Haurum og Peter Johansen En af dansk brandvæsens gode venner og trofaste støtter gennem mange år, fhv. politidirektør i København Poul Eefsen, er død den 8. april. Fra 1963 var Eefsen kontorchef og fra 1967 til 1975 afdelingschef i det kontor i Justitsministeriet, hvorunder brandvæsenet sorterede, og det var derfor ham, der i 1965 stod for oprettelsen af Statens Brandskole, og ham, der i 1971 foranledigede oprettelsen af Statens Brandinspektion. I samme periode var han formand for Brandrådet. Frem til 1975, hvor Eefsen blev politidirektør, var der et meget snævert samarbejde mellem ham og brandskolen/ brandinspektionen. Brandinspektionen udarbejdede således mange forslag til retningslinier for brandvæsenernes beredskab og materiel, uddannelse af personel, forskellige instrukser m.v., samt udkast til brandforebyggende foranstaltninger for en lang række industrier, og efterfølgende foranledigede Eefsen i justitsministeriet disse omsat til bekendtgørelser, tekniske forskrifter o.s.v. Gennem brandrådsrejserne tog han aktivt del i brandvæsenernes daglige arbejde. Også det internationale brandvæsensarbejde interesserede Eefsen. Han var medstifter af Dansk CTIF og var dens formand fra 1967 til Eefsen gjorde en omfattende og fremragende indsats for dansk brandvæsen. Med i en menneskealder Som den længstsiddende formand for den daværende Dansk Brandværns-Komité (DBK) fik Poul Eefsen stor betydning for DBK og dermed for efterfølgeren Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI). Han kom ind i DBKs bestyrelse i 1964 og blev valgt til formand i 1971 en post han bevarede indtil 1991, da DBK gennem en fusionsproces blev omdannet til DBI. Som formand var han personligt stærkt engageret i arbejdet med at udvikle DBKs faglige og økonomiske fundament. Herunder var han med til at integrere ATVs brandgruppe i DBK, at få anerkendt DBK som teknologisk serviceinstitut, at få startet en brandundersøgelsesfunktion op, samt at få etableret et tæt samarbejde med politiet i forbindelse med dette arbejde. Poul Eefsen var ligeledes primus motor i arbejdet med at få skabt tidsskriftet Brandværn, der blev etableret i fællesskab af DBK og Dansk Brandinspektørforening i Han blev formand for bladudvalget (bladets bestyrelse) og fortsatte på denne post efter etableringen af DBI og frem til sin pensionering som politidirektør i Dermed havde Poul Eefsen haft uafbrudt tilknytning til DBK/DBI gennem mere end 30 år. Poul Eefsen blev 82 år. Æret være hans minde. 4 BRANDVÆSEN

5 navne Sympatisk kværulant Udtrykket sympatisk kværulant er opfundet af Den georgbruunske Fonds stifter, Aksel Severin Sørensen, der levede et stille liv i en beskeden lejlighed i København, hvor han døde i Hans store interesse var bevægelser på aktiemarkedet, og ved at købe og sælge værdipapirer lykkedes det ham gennem årene at forøge en mindre arv til en betragtelig formue på i dag næsten 18 mio kr. Han testamenterede hele sin formue til en fond, der blev opkaldt efter en fjern slægtning i Vendsyssel. En eneboer, som Aksel Severin Sørensen også følte et åndeligt slægtskab med. Hvert andet år uddeler fonden priser til en eller flere sympatiske kværulanter eller sympatiske personer, der har brug for hjælp til retssager eller lignende. I år har bestyrelsen koncentreret sig om sympatiske kværulanter, og de i alt fem modtagere fik legatet overrakt på stifterens dødsdag, den 3. maj. Fonden kan ikke søges. Vi har hvad Tetra mangler... RES Q..! Kongelig hæder til sympatisk kværulant Afgående skolechef får kr. for uegennyttig kritik Af Erik Weinreich Bjarne Kjems, tidligere skolechef for Beredskabsstyrelsens nu nedlagte Center for Lederuddannelse på Bernstorff Slot, er i forbindelse med sin fratræden blevet udnævnt til Ridder af Dannebrogordenen og er samtidig blevet tildelt Hendes Majestæt Dronningens hæderstegn for 25 års god tjeneste i brandvæsnet. Bjarne Kjems har ydermere modtaget en helt speciel pris på ikke mindre end kr. fra Den Georgbruunske Fond. Begrundelsen for tildelingen udspringer af et debatindlæg, som Bjarne Kjems skrev i Politiken, og hvor han uegennyttigt fremsatte kritiserende bemærkninger om bl.a. sammenlægningen af forsvaret og redningsberedskabet, og hvorved han løb en risiko for på ny at få problemer med sin ansættelse, idet han også tidligere havde fremsat kritiske udtalelser om redningsberedskabet. Som et led i Den georgbruunske Fonds formålsbestemmelse, vil Bjarne Kjems herefter have ret til at betegne sig som en sympatisk kværulant. Effektiv tekstalarmering Retursvar via GPRS/GSM GPS positionering Handy design Lav vægt - kun 110 gram Få ren besked: Salg & Service i Danmark mørkedal telecom a s Tåstruphøj Holbæk Tlf BRANDVÆSEN 5

6 navne Trine Steensbeck Thorhauge fortjente både penge og hæder for sin resolutte reaktion, da hendes hjem på Sekærvej i Holsted brændte. Her sammen med sine forældre, Kristian og Heidi Thorhauge, samt sin lillesøster Annemette. Foto: Leif Nielsen. 11-årig pige reddede familien fra at indebrænde Belønnet med velfortjent hædersbevisning og kr. fra FKB Af Erik Weinreich Familien var gået i seng i deres værelser på første sal, og alle sov. Kort før midnat vågnede 11-årige Trine ved, at hun hostede. Hun lugtede røg, og da hun åbnede døren, så hun høje flammer henne ved trappen. Hun fik hurtigt vækket sine forældre, og da de ikke kunne komme ned ad trappen, måtte mor, far, Trine og lillesøster Annemette på tre år kravle ud gennem et tagvindue og springe ned fra taget. Trine havde tilmed sin lillesøster i armene, da hun sprang, og ikke mindst den handling har hun siden fået stor ros for. Det var den 8. januar, og den lille familie nåede ikke engang at få tøj på, så mens mor og lillesøster løb over til naboen for at slå alarm og efterfølgende fik varmen der, varmede Trine og hendes far sig med et par hestedækkender. Da beredskabschef Ole Nøhr Christensen som den første nåede frem, fandt han et par sokker frem til den endnu barfodede far, mens Trine fik varmen i inspektørbilen. Det brændte kraftigt i baggangen, hvor trappen var, og hele huset var røgfyldt, så det var udelukkende Trines hurtige reaktion, der reddede familien. Nu slap alle uden fysiske mén, og selve brandskaden blev begrænset til en del af husets tagetage. Ole Nøhr Christensen beundrer Trine for hendes dåd og indstillede hende til den særlige hædersbevisning fra Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Og den fik hun i sidste måned på rådhuset i Vejen, hvor videborgmester Hardy Høll Nielsen, der også er medlem af beredskabskommissionen, bød velkommen med blomster og et kommunalt gavekort, hvorefter Ole Borch, der er medlem af FKBs bestyrelse, overrakte den nu 12-årige Trine Steensbeck Thorhauge FKBs hædersbevisning sammen med velfortjente kroner. 6 BRANDVÆSEN

7 sine Forsvaret skal have nye radioer Forsvarets fremtidige behov er en langt større båndbredde, end Tetra systemet kan levere Af Erik Weinreich Forsvaret skal have nye radioer som erstatning for det nuværende, analoge Flora-system, der anvendes i flyvevåbnet. Flora er stabilt og opfylder for nuværende flyvevåbnets behov, men der er tale om et analogt radiokommunikationssystem af ældre dato, og Forsvarets aftale om brug af dets frekvensområde er ved at udløbe, oplyser major Michael Andersen fra Forsvarskommandoen. Forsvaret fokuserer fremadrettet mod at kunne deltage i netværksbaserede operationer, hvilket forudsætter kommunikationssystemer, der kan overføre store datamængder og hertil kræves et moderne, digitalt system, der også er fremtidssikret til kommende behov. Til det formål er hverken Flora-systemet eller Tetrateknologien kraftige nok, forklarer major Michael Andersen. Han er ikke imod Tetra som system, og Forsvaret bruger faktisk lige nu Tetra til lejrradiokommunikation i internationale operationer, men data-transmissionen (båndbredden) er bare ikke stor nok, og det vil den heller ikke være i den kommende Tetra-2 udgave. I stedet er Forsvaret for tiden ved at undersøge andre muligheder, bl.a. 3G-teknologien, der kendes fra mobiltelefoner, og som let kan overføre billeder, og det kan være en fordel at benytte et system, der allerede er udviklet til civilt brug. Dels fordi det er baseret på kommercielle standard produkter, og dels fordi teknologien er moden, og samtidig har masser af udviklingspotentiale. 50 SINE terminaler Forsvaret holdes ikke helt uden for beredskabets radiokommunikation, og der planlægges således indkøbt 50 terminaler både håndholdte og stationære, som skal placeres hos de enheder i Forsvaret, der i forskellige situationer kan forventes at skulle deltage i civile opgaver. Lige nu er man ved at undersøge præcis hvor hos enhederne, det skal være, og når de så er placeret, vil Forsvaret uddanne mandskab til at betjene dem og til at kende den procedure, som skal gælde inden for SINE strukturen, fortæller kaptajn Jens Assum fra Forsvarskommandoens operationsudviklingssektion. BRANDVÆSEN 7

8 sine SINE kan det, de andre ikke kan SINE projektet er fuld af myter. Her løfter Lars Hviid lidt af sløret omkring arbejdet i arkitekturgruppen og får aflivet i hvert fald nogle af myterne Af Erik Weinreich Vores udfordring er, at vi med SINR har en helt unik mulighed for at få forbedret vores radio kommunikation, så den ikke kun dækker de mange dagligdags situationer, men også de sidste få procent, hvor det er nødvendigt med den tværgående ledelse. Den chance får vi ikke én gang til den næste 20 år. Alt sammen kommer til at koste penge. Vi får mere, end haft hidtil, og vi kan ikke få et bedre system gratis, men betalingen ligger ikke i arkitekturgruppen. Det besluttes uden for vores manege, og det blander vi os ikke i. Men selvfølgelig er der kun skatteydere til at betale via stat, region og kommune. Denne udmelding kommer fra beredskabschef Lars Hviid, Tønder, der lige nu ved mere end de fleste danskere om de mulighederne i beredskabets nye radionet. De indsatstaktiske retningslinier beholdes Arkitekturgruppen er en af de vigtigste arbejdsgrupper i SINE projektet. En underarbejdsgruppe har i måneder knoklet med at finde den bedste struktur for, hvem der skal tale med hvem, hvornår, hvordan og på hvilke kanaler. Lars Hviid er medlem af gruppen, og han er ikke i tvivl om, at SINE nok skal komme til at virke og virke godt. Men Rom blev ikke bygget på én dag, og skal arbejdet gøres ordentligt, tager det tid. Masser af tid: Min holdning er, at teknik og komunikationsudstyr er et skabt som en hjælp til ledelse og sikkerhed for mandskab, og det skal passes ind, så det hænger sammen med de overordnede retningsliner, vi har. Hvis vi skal til at ændre i de indsatstaktiske retningslinier på grund SINE-Ready! Kender du menuen på en Nokia telefon - så kender du allerede EADS terminalen! SINE Zenitel Denmark A/S: Terminaler. Tilbehør. Applikationer. Installation Træning. Service. Rådgivning Zenitel Denmark A/S, Landsdækkende service, tlf , fax , 8 BRANDVÆSEN Brand_marts08-185x130.indd 1 31/03/08 14:42:09

9 sine Målet er, at man automatisk tildeles en talegruppe, når man kører ud til et skadested, fortæller Lars Hviid, der har store forventninger til SINE. af SINE, så er vi ude på skråplan, det kan ikke være teknikken, der skal styre os, men omvendt. Vi er meget opmærksomme på, at i lige netop i skadestedskommunikation er der ikke andre, der bruger alle mulighederne i Tetra. Det er helt nyt på europæisk plan, og vi skal finde et system, der sikrer, at det kan bruges, og som overordnet kan passes ind med de indsatstaktiske retningslinier. Vi arbejder hen mod, at når vi kører ud til et skadested, får vi automatisk tildelt et skadestedssæt, så vi har en gruppe at køre på, og når vi så kører fra skadestedet, lukker denne gruppe. Vi ved, at vi skal arbejde i lukkede grupper, for ellers vil røgdykkerne ryge ud på det landsdækkende net, og så går det galt. Startet oppefra Vi er startet oppefra i planlægningen for at få den overordnede struktur på plads med netværksgrupper og lignende, og så arbejder vi os ned gennem strukturen. Det er en kæmpe udfordring, og der er mange andre ting end lige netop skadestedskommunikationen at tage hensyn til, når faciliteterne skal være de samme overalt. Vi skal finde en arkitektur, der kan bruges i pilot-kommunerne, og som efterfølgende også kan bruges i hele landet uanset kommunens struktur. Altså ikke kun på Lolland, men også i Viborg, på Rømø og i København. Og så er vi nødt til at præsentere noget, vi tror på virker. Det skal bare virke. Grundighed tager tid Der er hele tiden kommet nye udfordringer i processen, og det er nødvendigt at bruge den fornødne tid nu, også fordi vi samtidig skal lære en helt anden måde at tænke på, end vi er vant til. Vi er blevet klogere på en række områder og er gået lidt tilbage for at ændre nogle ting. De store skridt gik hurtigt, men det er også vigtigt at få de små ting med, og lige nu går de små skridt langsomt. I hele processen er det meget vigtigt at få det hele afprøvet i pilot-projektet og få en tilbagemelding omkring de tanker og ideer, vi har. Vi mødes en gang om måneden og er ved at finde nogle rigtig gode løsninger, hvor vi også tager hensyn til en masse organisatorisk og teknisk. Tetra er et godt system. Det er super kompliceret, og det er godt, vi er kommet i gang. Men vi ved, at når man starter noget nyt, vil der efterfølgende være en masse ting, der skal justeres. Det, der nu kommer ud fra arkitekturgruppen, skal være det, vi tror, virker hele vejen rundt, og så må alle justeringerne komme bagefter. Svær overgang De gamle radiosystemer er gode til hverdagshændelser, men vi har aldrig haft et system, der kan koble flere grupper sammen ved rigtig store hændelser. Det har vi efterlyst, og det får vi nu. Det er helt sikkert, at overgangen bliver vanskelig. Vi skal alle lære at tænke kommunikation på en ny måde, og der skal et grundigt uddannelsesprogram til, så alle fra den yngste brandmand til ældste chef kan blive fuldt fortrolig med systemet. Undervejs kan det godt ske, at vi går ind og rykker ved nogle af det plejer vi at gøre rutinerne! Jeg er sikker på, at det bliver rigtig godt. Det skal bare køres rigtigt ind. Og så ved vi, at vi bliver aldrig 100 procent færdigt. Inden vi starter, skal vi have et niveau, så røgdykkernes sikkerhed er i top. Og så kører vi. En lille detalje i den forbindelse: Røgdykkere skal ikke dreje rundt på knapper ude på skadestedet. Tingene skal ske så automatisk som muligt. Her er det svært at lave noget simpelt i en kompliceret system. Det modsatte er langt lettere. RØGMASKINE TIL ØVELSESBRUG Den mest realistiske simulation af røg giver de bedste træningsforhold for brandmænd o.a. Brandøvelser med Smoke Trainer 112 skaber de bedste forudsætninger for at undgå en virkelig katastrofe. Ufarlig røg Efterlader ingen rester Mulighed for indstilling af røgmængde og intervaller Stor 6-liters dunk Let at håndtere og betjene. NYT PRODUKT TIL BRANDØVELSER Ring for demonstration! BRANDVÆSEN 9

10 sine Piloter trækker i nødbremsen Kommunerne aner ikke, om de kan blive straffet økonomisk for at bruge penge på SINE Af Erik Weinreich Guldborgsund og Lolland kommuner har meddelt Økonomistyrelsen, at det er nødvendigt med en afklaring vedrørende de økonomiske konsekvenser for SINE pilotkommunerne, før de kan fortsætte med materielanskaffelser og installationer. Det skyldes, at kommunerne ikke vil betale strafafgift til finansministeren for overforbrug på budgettet, så indtil videre er blusset skruet ned for pilot-projektet. Det to kommunalbestyrelser har skrevet til Økonomistyrelsen for over en måned siden, og ved redaktionens slutning havde styrelsen endnu ikke svaret. Så indtil vi har et løfte om, at vi ikke bliver straffet for at købe det nye udstyr, holder vi igen. I praksis har de to kommuner købt terminaler, kodet dem og begyndt Sepura SRG3500 Markedets eneste 10W Tetra radio med både gateway og DMO repeater. Sepura SRH3800 Markedets eneste bærbare Tetra radio med DMO repeater mulighed. Leverandør til Dansk Beredskabskommunikation & SINE A COMPANY IN THE VHF GROUP AS uddannelse af brandfolk. Terminalerne er også taget i brug til øvelser og bliver taget med på udrykninger, uden at de bliver brugt til den skarpe kommunikation, fortæller beredskabschef Peter Søe fra Guldborgsund. De øvrige deltagere i pilot projektet, blandt andet politi, forsvar, farvandsvæsen og ambulancer arbejder videre med hele processen. Dog deltager kommunerne fortsat i alle SINE møderne, for vi har ikke meldt os ud af arbejdet. Skeptisk Peter Søe er gået positivt ind i projektet og er 2-3 gange om ugen til møde omkring SINE, men han er også skeptisk: Systemet er ganske vist meget avanceret, men med den båndbredde der er stillet til rådighed, kan man ikke opnå de effektive kommunikationsmuligheder, man kan fra en mobiltelefon. Når jeg på et skadested skal kommunikere til min egen stab eller politiet, kan jeg fra en mobil sende levende billeder hjem. Det kan SINE ikke. Men en større båndbredde ville jo også være dyrere. Det havde ligeledes været en fordel, hvis man på forhånd havde fundet ud af, hvordan man skal bruge SINE rent talemæssigt. Man burde i god tid have nedsat arbejdsgrupper til at se på arkitekturen. Aftenarbejde Nu skal vi skal ud og opfinde den dybe tallerken, mens vi laver pilot-projektet. Vi har end ikke en manual på dansk i brugen af de nye terminaler. Arkitektur arbejdsgruppen har lavet en overordnet nummerering for talegrupper i det samlede net, mens vi selv har lavet nummerstrukturen til kommuner. Hver terminal har syv cifre, hvor de første tre cifre er fastlagt fra arkitekturgruppens side, mens vi selv har udarbejdet en nummerplan for de fire sidste numre. Og vi mener vi har fundet en løsning, der kan overføres til alle kommuner, så når man har et nummer i en kommune, kan man direkte overføre det til en anden. Vi har foreslået et system, så sidste ciffer altid fortæller, om man for eksempel ringer til en chauffør, en bil eller en indsatsleder, og i princippet kan nummeret svare til nummerpladen på en bil, så man kan få fat på en vognradio direkte ved at se nummerpladen. Selvfølgelig skal nummersystemet kunne bruges af både Sønderborg med over 20 brandstationer, af København med masser af køretøjer og af en lille kommune med én station og få sprøjter. Hvilken forskel? Næste problem er kontrolrums software. Terma, der har vundet licitationen, har tre kontrolrumsløsninger, men ingen kan fortælle, hvad den mindste kan bruges til, eller hvilken forskel der er på kontrolrums niveau-1 modellen til kr. og en bærbar terminal til kr. Den mest grundlæggende funktion i kontrolrummet må være styring af radioer, så man kan se, hvilke radioer, der skal tale sammen, og så man eventuelt kan lukke for brugen af en stjålen radio, og den ydelse kan niveau-1 ikke levere. Vi ved heller ikke nok om integrationspunkt 603, der skal kunne forbinde de gamle kontrolrum med det nye system. Man har ikke fra overordnet side været opmærksom på, at så mange har kunnet have interesse i et integrationspunkt, men det skal alle Falcks vagtcentraler eksempelvis bruge til sammenkobling mellem vagtcentralernes EVA-2000 system og SINE-nettet. Og det kan ikke være rimeligt, at alle skal udskifte deres nuværende kontrolrum med Termas nye og dyre løsninger, hvis det gamle fungerer godt, siger Peter Søe. 10 BRANDVÆSEN

11 sine Vordingborg er 3. pilot Penge på budgettet og håb om egen tilvalgs-løsning til kontrolrummet af Erik Weinreich Vordingborg Brandvæsen er som den tredje kommune koblet på SINEs pilotprojekt. Det vil på flere måder styrke erfaringsgrundlaget til gavn for alle, og i Vordingborg glæder beredskabschef Preben Jørgensen sig over, at han i hvert fald sparer kr. til en niveau-3 vagtcentral: Vi i Vordingborg har nok fra starten været nogle af de mest positive. Jeg ved godt, at det er lidt af en balance, men jeg er sikker på, at om 3-4 år vil man undre sig over, hvordan har man kunnet undvære Tetra og SINE. Jeg er sikker på, at der er fordele ved systemet. Vi har også længe meldt ud, hvad vi vil have, og vi er nok den eneste kommune, der har sat penge af i 2008-budgettet til SINE. Det måtte blive et skud i tågen, så borgmesteren og jeg blev enige om, at to mio. kr. var nok. Nu kan vi så se, at en ny vagtcentral og terminaler m.v. bliver 2,3 mio. kr. Dog er der stadig usikkerhed om, hvordan vores telefonsystem skal bygges ind i SINE, Det har vi ikke styr på. Vi har et forfærdeligt telefon system, der nødvendigvis skal bygges om samtidig med, at vi får den nye nye vagtcentral, og jeg aner ikke, hvordan det kommer til at fungere, men det er formentlig et problem, der kun vedrører os. Vordingborg har således et rent kommunalt brandvæsen, hvor de to andre pilot-kommuner, Guldborgsund og Lolland, begge har kontrakter med Falck. Desuden har Vordingborg valgt en niveau-3 vagtcentral, mens Guldborgsund vil have niveau-2, og Lolland niveau-1. Desuden ligger Vordingborg praktisk som nabo til Guldborgsund Kommune, så alle tre pilot-kommuner danner et fælles, geografisk område. Kompensationen til Vordingborg er som nævnt en vagtcentral uden tilvalg til kr., og Preben Jørgensen forventer samtidig at få del i den almindelige DUT-refusion fra Staten, så det endelige regnestykke kan godt blive positivt med mulighed for andre investeringer i beredskabet. Bl.a. har han et stort ønske om at forbedre sikkerheden for røgdykkerne. Eneste modydelse ud over at være forsøgskommune for de nye radioer bliver, at beredskabsmester Brian Larsen, der er Vordingborgs koordinator på SINE, skal deltage i en masse møder og senere også skal på turné, når nettet udrulles på Fyn og i Jylland. Håber på egen løsning Den nuværende vagtcentral i Vordingborg er ca. 10 år, og det er endnu uvist hvor meget, der kan genbruges. Brian Larsen har foreløbig hverken tænkt sig at købe nye tilvalg eller at integrere det, man har i forvejen. I stedet arbejder han med sin helt egen løsning: Vores nuværende ressourcestyring er fra Hardy Mortensen og IHM, og det er også dem, der skal levere software til Terma, så vi vælger at opgradere vores nuværende Com-4500 system til et Terma tilvalg 5 til at styre de tekniske installationer. Det skal vi bare lige aftale nærmere med Terma om. Alternativet vil være, at vi skal købe nyt, og tilvalgene kan så let komme til at koste lige så meget som selve kontrolrummet altså kr. I øjeblikket har Vordingborg følgende tilvalg til sit kontrolrum: modtagelse af alle slags alarmer (ABA, nødkald, tyveri m.v.), disponering af køretøjer, portåbning og udkald til pagere. Som noget nyt indeholder det nye kontrolrum en radioplatform, hvorfra man kan disponere radioforbindelser og forbinde to terminaler med hinanden. Derimod er der endnu ikke fundet en erstatning for de backup-muligheder af egne servere, som Vordingborg Brandvæsen har nu. Kontrolrum til august Foreløbig har Vordingborg Brandvæsen bestilt kontrolrum og terminaler, og forventningen er, at de håndholdte terminaler skal i brug på øvelser i løbet af sommeren, og at kontrolrummet vil være installeret og oppe at køre i august. Pilot fordel For pilot-projektet er det en stor fordel at få Vordingborg med. Det giver en større bredde i de erfaringer, der skal høstes. BRANDVÆSEN 11

12 Ny svensk myndighed: Styrk kriseberedskabet for sikkerhedens skyld! Svensk forslag om en fælles myndighed for samfundsbeskyttelse og beredskab fra 1. januar 2009 Af Niels Johan Juhl-Nielsen, beredskabsforsker Svenskerne har i en årrække med rette været stolte over indretningen af deres kriseberedskab, selv om skuffelser og alvorlige svigt også har ramt dem. I en globaliseret og kompleks verden kan det ikke undre, at der på sikkerheds- og beredskabsområdet foregår en omfattende udvikling med omstruktureringer og opkvalificering. Den svenske regering har således foreslået Rigsdagen at oprette Myndigheden for Samfundsbeskyttelse og Beredskab (MSB). Ud fra et helhedssyn ønsker svenskerne med denne myndighed at skabe sammenhæng: (1) over sektorgrænser mellem alle ministerier, styrelser, regioner, kommuner, erhvervsliv m.v., (2) fra hverdagsrummet og køkkenet til den internationale scenes netværk, og (3) i en styrket indsats før, under og efter en ulykke eller en krise. Den nye myndighed skal som en drivende enhed sikre en sammenhængende støtte til det svenske samfund på fire områder: ved at forstærke kriseledelseskompetencen og formåen ved at styrke det operative niveau ved et intensiveret samarbejde på EU-niveau og internationalt og ved håndtering, opfølgning og videreudvikling af kriseberedskabet MSBs opgave bliver at beskytte menneskers liv og sundhed, samfundets funktioner og tilliden til en demokratisk samfundsmodel. For svenskerne er et godt kriseberedskab og en effektiv krisehåndteringsorganisation derfor en hjørnesten i samfundsudviklingen. Helhedssyn Svenskerne formulerer det således, at den nye myndighed ud fra et helhedssyn på samfundets kriseberedskab skal værne om befolkningens liv og sundhed, samfundets funktionalitet samt evnen til at opretholde grundlæggende værdier som demokrati, retssikkerhed samt menneskerettigheder. Hermed mener svenskerne, at man med den nye myndighed vil kunne øge livskvaliteten i det svenske samfund, og man betoner ydermere, at den nye myndighed skal indeholde et medborgerperspektiv. Den nye myndighed medfører nedlæggelse af Krisberedskapsmyndigheten, Räddningsverket og Styrelsen for Psykologiskt Försvar. Døgnbemandet krisehåndtering Men det kan ikke nok understreges, at den nye myndighed ikke selv varetager kriseledelsesopgaver. Disse opgaver ligger i henhold til ansvarsprincippet hos de berørte myndigheder. Fra 1. april 2008 har Sverige i øvrigt etableret et centralt, døgnbemandet sekretariat for krisehåndtering, Kansliet för krishantering. Den nye, selvstændige tvær-sektor myndighed, MSB, får blandt meget andet også ansvaret for beredskabets radiokommunikation (i Sverige Rakel, i Danmark SINE). I modsætning til Danmark fastholder Sverige i den nye myndighed et ansvarsprincip og reducerer det ikke til et sektoransvar. Men svenskerne går videre endnu, idet de i tilknytning til ansvarsprincippet betoner nødvendigheden af en god formåen til at samvirke med andre beredskabsaktører. Senest 1. september 2008 skal alle forhold omkring den nye myndighed være afklaret, herunder organisationsplan og budget for Når Svenskerne i andet halvår af 2009 overtager formandskabet i EU, og Danmark er vært for FN Klimakonferencen i København december 2009, skal vi nok få mere at høre om den svenske model for moderne krisehåndtering. Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap er konklusionen på Proposition 2007/08:92, der bærer titlen Stärkt krisberedskap för säkerhets skull. Link: 12 BRANDVÆSEN

13 Om to år begynder et nyt kapitel om risikobaseret dimensionering De umiddelbare tendenser fra de første planer er begrænsede ændringer Af Erik Weinreich 94 kommuner er færdige med deres risikobaserede dimensionering og har fået en udtalelse fra Beredskabsstyrelsen om det planforslag, de har udarbejdet. Flere af disse kommuner mangler imidlertid ifølge oplysninger som Beredskabsstyrelsen er i besiddelse af at få planen godkendt i kommunalbestyrelsen. Et par kommuner har afleveret foreløbige planforslag til Beredskabsstyrelsen, og en enkelt kommune, Fanø, har lovet at aflevere planforslaget inden den 1. maj. Denne frist bliver overholdt, understreger beredskabschef Jan Jepsen, således at styrelsen kan behandle den, og den kan endelig godkendes i kommunalbestyrelsen inden den 30. juni. Dermed vil analyse- og planlægningsarbejdet for den risikobaserede dimensionering være overstået for denne gang, men planen skal revideres mindst en gang i hver kommunal valgperiode, så i 2010 skal kommunerne i hvert fald i gang igen. Den praktiske del Nu kommer så den praktiske del, implementeringsfasen, hvor planerne skal føres ud i livet, og den bliver givet meget krævende, fortæller Jan Petersen fra Civil Sektors Beredskab under Beredskabsstyrelsen, og her vil han meget gerne være med til at formidle erfaringer mellem kommunerne. Når styrelsens tre distriktsbrandinspektører i år besøger samtlige kommuner, vil de først og fremmest have fokus på de forslag, der skal føres ud i livet omkring blandt andet uddannelse, vagter og brandstationer, og ved samme lejlighed vil man kontrollere, om beredskabernes stamoplysninger i ODINregistret stemmer overens med virkeligheden og med beredskabsplanerne. Men ikke alle steder vil der være ændringer: For Fanøs vedkommende giver planforslaget således ikke anledning til ændringer i beredskabet, hverken det kommunale eller det frivillige. Netop på Fanø har man i mange år haft det frivillige engagement som en fasttømret del af stormflodsberedskabet, og heller ikke de mange stråtækte huse var nogen nyhed, siger Jan Jepsen. Ikke meget nyt Selv om det endnu er for tidligt at uddrage konklusioner fra de mange planforslag, mener Jan Petersen ikke, at de har medført store ændringer i beredskabet. Helt overordnet har de kommunale redningsberedskaber valgt at beholde de brandstationer de havde, og køretøjerne er også i stor udstrækning de samme. Der er dog sket visse tilpasninger, f.eks. omkring brandstationernes udrykningsområder og udskiftning af ældre køretøjer med nye og tidssvarende. Til gengæld er der meget stor forskel på omfanget af planerne, der spænder fra de helt små til meget store planer, men selv kortfattede planer har været velbeskrivende af forholdene i den enkelte kommune, siger Jan Petersen. Typisk har udrykningsstatistikken dvs. de hændelser, der har fundet sted været lagt til grund for scenarier i planerne, og som en af de positive dele af hele arbejdet nævner han, at rigtig mange beredskaber har inddraget andre myndigheder og samarbejdsparter f.eks. politi, forsyningsvirksomheder, sygehuse m.fl. i en brainstorming for at identificere de lokale risici. BRANDVÆSEN 13

14 brandfælde Tagetage med klubvære 45 mennesker evakueret ved storbrand i Hvidovre Af Erik Weinreich En stor beboelsesejendom i Hvidovre blev om morgenen den 20. april hærget af en kraftig brand. En mand omkom og ca. 45 mennesker blev evakueret og skal genhuses i måske et helt år. Dertil kommer enorme brand- og vandskader på bygning og indbo for slet ikke at tale om det pres, de mange beboere blev udsat for ved branden. Endnu kendes brandårsagen ikke. Der er tale om en 3-etages ejendom, bygget lige efter krigen. Den er i dag opdelt i ejerlejligheder, bortset fra tagetagen, hvor der var indrettet en snes klubværelser på hver omkring ti kvadratmeter. Beboerne delte toilet og køkken. Ved de årlige brandsyn er manglerne rettet, men beredskabschef Hilmer Christensen har hele tiden været klar over, at lige netop den slags små værelser giver en forøget brandrisiko. Der er gerne mange møbler og dermed høj brandbelasting på de enkelte værelser. Over halvdelen af beboerne var udenlandske håndværkere. Det var nok ikke de allerbedste boliger, og sådanne klubværelser giver en forøget brandrisiko. Det var da også på et af klubværelserne, at branden opstod ved 4-tiden om morgenen, formentlig hos den polske mand, der omkom ved Der er ikke meget tilbage af tagetagen, og de underliggende lejligheder har alle fået meget store vandskader. Foto: Ivan Bjørn, Brand-Vestegnen. 14 BRANDVÆSEN

15 brandfælde lser udbrændt branden, der ved alarmeringen allerede havde godt fat. Sikring af lejligheder Vestegnens Brandvæsen måtte have slukningshjælp fra Københavns Brandvæsen, og i alt deltog fire slukningstog og en ekstra vandtankvogn i indsatsen sammen med støttepunktet fra Greve, der blev tilkaldt til at fylde flasker. På et tidspunkt var der indsat fem røgdykkerhold både for at slukke og for at evakuere de mange mennesker, der i første omgang fik ly i en tilkaldt politibus, og som siden blev indkvarteret på hotel. Her fik de hver anden time en orientering om situationen, lige som der blev tilkaldt krisepsykolog, socialrådgiver og andre ressourcepersoner, som de kunne tale med. Efter slukningen fik beboerne lejlighed til ledsaget adgang til lejlighederne, hvor de kunne hente livsvigtig medicin, tøj, og vigtige dokumenter. Senere blev der opsat bygningshegn om ejendommen, samt sat hængelåse på dørene til de enkelte lejligheder. Både evakuering og slukning bød på ekstra udfordringer, som da en ældre beboere ikke ville ud på stigen, så han i stedet måtte udstyres med en redningsmaske og følges ned ad trappen. Der skulle også køles kraftigt mod strålevarme på nabobygningen, der ligger under fire meter væk. Samlet deltog 35 brandfolk i slukningen Flugtveje ok Betontrapper og flugtveje gav mulighed for en evakuering af ejendommen. Hilmer Christensen har tidligere anbefalet et ABA anlæg med alarmoverførelse til brandvæsenet til afsnittet med klubværelserne, men hverken det eller ekstra branddøre er noget, myndighederne kan kræve. Desværre er det fortsat brandkrav fra opførelsestidspunktet, der gælder for sådanne ejendomme. Der har været et lokalt varslingsanlæg, men ingen beboere har sat det i gang ved tryk på varslingstrykkene. Fremtiden Hilmer Christensen har efterfølgende taget initiativ til, at brandmeldinger om ild i lejlighed fra tilsvarende naboejendomme med klubværelsesafsnit vil medføre, at to slukningstog straks sendes af sted. Fra denne side ser det ud som om ilden har bredt sig til hele tagetagen, inden den brød gennem taget. Foto: Ivan Bjørn, Brand-Vestegnen. BRANDVÆSEN 15

16

17 fkbs årsmøde 2008 Årsmøde 2008 i Roskilde Foreningen af Kommunale Beredskabschefers årsmøde holdes i år i Roskilde. Det sker i dagene 27., 28. og 29. august med Roskilde Kongres & Idrætscenter som centrum for møder og udstillinger af Sven Urban Hansen, årsmødearrangør i FKB I Roskilde er det muligt at samle alle årsmødets aktiviteter i Roskilde Kongres & Idrætscenter, og vi er overbevist om, at både medlemmer, gæster og udstillere får rigtig gode forhold. Brandpunkterne er placeret i Stadionhallen Hal C og på parkeringsarealet umiddelbart udenfor. Det hele med direkte tilknytning til årsmødets mødelokaler. Der er i år endnu engang en meget stor interesse fra udstillernes side, og vi ser frem til, at årets udstillere præsenterer flotte og spændende brandpunkter. Prisen for at deltage i årsmødet 2008 er tilpasset den almindelige prisudvikling. Vi fortsætter vores nye traditiom med, at årsmødets officielle åbning finder sted onsdag kl , for på den måde at sikre større mulighed for at besøge den meget flotte udstilling. Som i de tidligere år har FKB indgået aftale med KongresKompagniet i Århus om at forestå administrationen i forbindelse med såvel tilmelding til møderne som hotelreservationer, hvor der på forhånd er reserveret det forventede antal hotelværelser. Hotellerne er beliggende spredt rundt i Roskilde og nærmeste omegn, hvorfor der indsættes busser i nødvendigt omfang. Kun tilmelding på nettet I år vil det som noget nyt udelukkende være muligt at tilmelde sig årsmødet on-line via foreningens hjemmeside Her er der under fanebladet Arrangementer/Årsmøde oprettet et link til KongresKompagniet, hvor der er mulighed for at foretage on-line registrering. Mange læsere vil sikkert huske 2002, hvor vi sidst holdt årsmøde i Roskilde, så med disse gode oplevelser i erindringen, ønsker vi alle et godt årsmøde i Roskilde. Foreløbigt program for årsmødet Onsdag den 27. august Kl Foreningen af Kommunale Beredskabschefers årsmøde åbnes ved Roskilde Kongres og Idrætscenter af formanden for Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, beredskabschef Peter Staunstrup, Odense Derefter byder borgmester Poul Lindor Nielsen gæster og deltagere velkommen til Roskilde. Kl Brandpunkter besøges Kl Last News Tetra i Danmark Under dette programpunkt vil vi forsøge at bringe en helt frisk status på processen med implementering af Tetra i det danske beredskab. Nærmere i det endelige program Kl Kommunikation myndighederne imellem på et større skadested med SINE Politiinspektør J. Hedegaard, Rigspolitiet, vil komme med et indlæg om den fremtidige kommunikationsarkitektur. Kl Økonomien i SINE projektet KL giver en orientering om økonomien i forhold til kommunerne Kl Brandpunkter besøges Kl Brandpunkter og årsmøde sekretariatet lukker Kl Kammeratskabsaftenen er som sidste gang, vi besøgte Roskilde, henlagt til området omkring Vikingeskibsmuseets museumshavn og værksteder I umiddelbar tilknytning til Museumsøen har vi som sædvanligt opstillet telt, hvor der vil være mulighed for at slukke tørsten og stille sulten ved en spændende grill-buffet. I teltet vil der være stemningsfyldt musik, lige som der på sædvanlig vis vil være mulighed for at deltage i lodtrækningen om et weekendophold i næste års værtsby Aalborg. Programmet fortsætter side 18 BRANDVÆSEN 17

18 fkbs årsmøde 2008 Fortsat fra side 17 Der er således endnu engang lagt op til et festligt gensyn med kollegaer og venner fra hele landet, så vi kan blive rystet godt sammen, og den gode brandmandsstemning er til stede, når årsmødet fortsættes næste dag. Vi vil ikke undlade at gøre opmærksom på, at en stor del af arrangementet foregår i det fri og i uopvarmet telt, hvorfor hensigtsmæssig påklædning anbefales. Torsdag den 28. august Kl Brandpunkter åbner Kl Forsvarsministerens syn på aktuelle emner i beredskabet Det er en stor glæde endnu engang at kunne byde beredskabets minister velkommen til FKBs årsmøde. Forsvarsminister Søren Gade vil indlede dagen med sit syn på aktuelle emner for Dansk Redningsberedskab. Kl Brandpunkter besøges Kl Nyt fra beredskabsstyrelsen Direktør Frederik Schydt, Beredskabsstyrelsen, vil komme med et indlæg om nyt fra beredskabsstyrelsen, herunder ikke mindst en opsummering af status på iværksættelse af initiativer som følge af beredskabsforliget, der blev indgået sidste år. Kl Frokost Kl Brandpunkter besøges Kl Programpunktet fastsættes senere Kl Brandpunkter besøges Kl SINE erfaringer fra kommuner, der deltager i pilotdrift, og fra Københavns brandvæsen Kl Brandpunkter besøges Kl Brandpunkter lukker Kl Festaften i Roskilde Kongres & Idrætscenter Gæster, medlemmer og ledsagere bliver budt til festmiddag, underholdning og dans, til der serveres natmad kl Der bliver udarbejdet bordplan, der lægges frem på hotellerne og ved sekretariatet m.v. før festaftenen. Fredag den 29. august Kl Brandpunkterne besøges Kl Roskilde Kongres & Idrætscenter. Generalforsamling i Foreningen af Kommunale Beredskabschefer for foreningens A-medlemmer Kl Frokost Personale fra redningsberedskaberne er hjertelig velkommen til at besøge brandpunkterne fredag formiddag fri entre. Program for ledsagere af Sven Urban Hansen, årsmødearrangør i FKB Traditionen tro har vi i samarbejde med vores værtsby arrangeret nogle spændende og oplevelsesrige ture og arrangementer i og omkring Roskilde, således at vores ledsagere og gæster får et godt og nuanceret indtryk af værtsbyen og den nærmeste omegn, mens der om torsdagen afvikles årsmøde og fredag generalforsamling. 18 BRANDVÆSEN

19 fkbs årsmøde 2008 Torsdag den 28. august Kl Afgang fra Roskilde Kongres & Idrætscenter, hvor deltagerne med bus kører mod Ledreborg Slot, hvor de ved ankomsten bliver mødt af guider, der vil vise rundt på et af de mest romantiske, privatejede slotte i Danmark Ledreborg blev bygget i af den daværende leder af Det Danske Kanceli under Christian den VI, lensgreve Johan Ludvig Holstein, og det har nu været Holstein-Ledreborg familiens domicil i over 250 år. Hovedbygningen indeholder en hel unik samling af møbler og malerier, næsten uberørt siden slottet blev bygget. Rundvisningen begynder på slotspladsen, hvor deltagerne bliver introduceret til selve stedet, hvorefter der fortsættes i marmorgangen, stuer, sale og gemakker. Endvidere kommer man til at se den smukke kirke samt det gamle køkken og fangehullet. Rundvisningen afsluttes i Familiesalen, hvor der nydes et glas kold champagne, mens guiden fortæller om denne specielle og særlige del af Ledreborg. Fredag den 29. august Kl Ledsagere, B-medlemmer og gæster, der ikke kan deltage i foreningens generalforsamling, inviteres til et spændende besøg hos Glas Galleriet. Se mere på Her vil deltagerne bl.a. få en demonstration af, hvorledes der arbejdes med det varme glas, og hvordan former og dekorationer bliver til i kunstnerens arbejde. Turen starter ved Roskilde Kongres og Idrætscenter kl og slutter samme sted ca. kl Kl Frokost i Roskilde Kongres og Idrætscenter Efter rundvisningen vil der være mulighed for et besøg i slotsparken. Kl. 12:30 kører bussen mod Restaurant Herthadalen, hvor der bydes på frokost Herthadalen har været et yndet udflugtsmål siden tiden omkring stavnsbåndets ophævelse i Dengang samledes daglejerne fra de omkringliggende gårde på Herthadalskroen for at synge, drikke og danse til den lyse morgen. Og det gør man stadigvæk! Men vi håber dog, at vores ledsagere kommer hjem inden den lyse morgen, idet bussen kører tilbage mod Roskilde ca. kl med forventet ankomst til Roskilde Kongres & Idrætscenter kl Priser for deltagelse i Årsmøde 2008 Arrangement pris pr. person Deltagergebyr inkl. reg. gebyr (ikke ledsager) Kr. 900,- Kammeratskabsaften onsdag Kr. 225,- Frokost torsdag Kr. 175,- Frokost fredag Kr. 175,- Ledsagertur torsdag Kr. 150,- Festmiddag torsdag Kr. 500,- Frokost fredag Kr. 175,- Ledsagerarrangement fredag Kr. 100,- Indkaldelse til generalforsamling I henhold til 4 i vedtægter for Foreningen af Kommunale Beredskabschefer indkaldes herved til generalforsamling fredag den 29. august 2008 kl i Roskildehallerne, Roskilde Generalforsamlingen er for Foreningens A-medlemmer. Seniormedlemmer og ikke-erhvervsaktive æresmedlemmer kan overvære generalforsamlingen uden tale- og stemmeret. Dagsorden følger i næste nummer af Brandvæsen Peter Staunstrup, Formand for FKB Foreningen af Kommunale Beredskabschefer BRANDVÆSEN 19

20 fkbs årsmøde 2008 Overnatningsmuligheder Hotel Prindsen 4 stjernet hotel midt i Roskilde centrum. Hotellet er et af Danmarks ældste, og alle værelser er indrettet med stort respekt for hotellets klassiske arkitektur. Hotellet råder over både værelser og suiter, og i den nye afdeling findes der allergivenlige værelser. Hotellets gourmetrestaurant tilbyder frokost og aftenmenu. Hotellet har egen parkeringsplads. Se mere på Scandic Roskilde Hotellet er beliggende tæt på Roskilde bymidte og med en flot udsigt over park og sø. Scandic Roskilde er et 3 stjernet hotel med alle moderne faciliteter. Hotellet har egen restaurant og fitness rum. Der er gratis p-pladser ved hotellet. Se mere på Karlslunde Strand Feriecenter 4 stjernet feriecenter beliggende i en stor strandpark, direkte til strand og fredet område, samt tæt ved skov og mose. De velindrettede lejligheder har to værelser, køkken og opholdsstue, og har alle adgang til enten balkon eller terrasse. Feriecentret har egen restaurant, og der er mulighed for at spille tennis i nærliggende tennisklub. Der er trådløs internetadgang og fri parkering. Karlslunde Strand Feriecenter ligger 20 km fra Roskilde. Se mere på Svogerslev Kro Svogerslev Kro ligger i fredelige og rolige omgivelser kun få kilometer fra Roskilde by og kun 30 km fra København. Kroen har sin helt specielle charme, hvor de stråtækte længer og den hyggelige atmosfære med bjælkelofter og indretning i almuestil danner en perfekt ramme om enhver selskabelig lejlighed. Kroen råder over 18 dobbeltværelser, alle med privat bad og toilet samt telefon. Kroen er landskendt for sit store udvalg i såvel danske som internationale specialiteter. Der er internetadgang fra lobbyen, og kroen har egen parkeringsplads. Se mere på Hotel Søfryd Hotel Søfryd er et lille hyggeligt hotel, beliggende i Jyllinge, 12 km fra Roskilde og direkte ud til Roskilde fjord og nær det gamle fiskerleje i Jyllinge. Fra haven er der direkte udsigt til fjorden. Hotellets hyggelige restaurant ligger med udsigt over fjorden og serverer klassiske retter, egns retter og franske retter. Fra de 26 værelser er der trådløst internet. Hotellet har egen parkering. Se mere på Lindenborg Kro Lindenborg Kro ligger 10 km vest for Roskilde og med en skøn udsigt over Roskilde Fjord. På Lindenborg Kro findes 16 dobbeltværelser alle med eget bad og toilet. De ligger alle i rolige omgivelser, og de fleste med udsigt over Roskilde Fjord. Se mere på 20 BRANDVÆSEN

ÅRSMØDE 2014 I HERNING

ÅRSMØDE 2014 I HERNING Velkommen til FKBs årsmøde i Herning 2014 FKB ÅRSMØDE 2014 BRANDVÆSEN Maj 2014 ÅRSMØDE 2014 I HERNING Af Sven Urban Hansen og Tommy Rise, årsmødearrangører Indkaldelse til generalforsamling I henhold til

Læs mere

ÅRSMØDE 2015 I FREDERIKSHAVN

ÅRSMØDE 2015 I FREDERIKSHAVN FKB ÅRSMØDE 2015 BRANDVÆSEN Maj 2015 ÅRSMØDE 2015 I FREDERIKSHAVN Af Sven Urban Hansen og Tommy Rise, årsmødearrangører Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter for Foreningen af Kommunale

Læs mere

SINE. Danmarks nye digitale radiosystem for beredskabet

SINE. Danmarks nye digitale radiosystem for beredskabet SINE Danmarks nye digitale radiosystem for beredskabet Orientering om SINE for Beredskabskommissionen Emner 1. Grundlaget 2. Hvad er SINE? 3. Hvem er ansvarlig? 4. Fællesoffentligt projekt organisation

Læs mere

ÅRSMØDE 2013 I AALBORG

ÅRSMØDE 2013 I AALBORG FKB ÅRSMØDE 2013 BRANDVÆSEN Maj 2012 ÅRSMØDE 2013 I AALBORG Foreningen af Kommunale Beredskabschefers årsmøde holdes i år i Aalborg. Det sker i dagene 21., 22. og 23. august med Aalborg Kongres & Kultur

Læs mere

BRANDVÆSEN. Helikopteren er landet. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Helikopteren er landet. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 4 maj 2010 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Helikopteren er landet Viceberedskabschef Jan Bærtelsen fra Ringsted vinker Danmarks første lægehelikopter ned. Halvandet års forsøg er

Læs mere

Fakta om SINE SINE Landgreven 4 1017 København K

Fakta om SINE SINE Landgreven 4 1017 København K Side 1 af 5 Fakta om SINE SINE Landgreven 4 1017 København K T: +45 3392 9169 E: sine@sikkerhedsnet.dk W: www.sikkerhedsnet.dk SINE - det nye fælles radiosystem for det danske beredskab Maj 2008 Hvad er

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

Mål og Midler Beredskabskommissionen

Mål og Midler Beredskabskommissionen Budget Beredskabskommissionen har i 2013 et samlet nettodriftsbudget på 17,3 mio. kr. Budgettet udgør 0,34 % af Viborg Kommune samlede driftsudgifter. Vision Viborg Kommunes vision Viborg Kommune Vilje,

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet:

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet: Sagsnr.: 2009-3912 Dato: 07-10-2009 Dokumentnr.: 2009-244589 Sagsbehandler: Flemming Nygaard- Jørgensen NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN Senest ajourført: Senest afprøvet: Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Stations dimensionering på Djursland anno 2013.

Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Version 1.0 Denne dimensionering bygger på kommentar, henvisninger og anbefalinger fra den dimensionering Anders Enggaard har analyseret sig frem til. Analyse

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Velkommen. Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge.

Velkommen. Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge. Velkommen Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge. Fyrværkeriulykke St.Andst 8 oktober 2011 kl.10.42 Sending 1: kl.10.50 Bygningsbrand

Læs mere

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 17. januar 2007 kl på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund REFERAT Onsdag den 17. januar 2007 kl. 16.00 på Frederikssund Brandstation Løgismose 3, Frederikssund Mødedeltagere: Fraværende: Ole Find Jensen, Finn Borch Andersen, Kenneth Jensen, Erik Sejersten, Morten

Læs mere

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen.

Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte planforslag lever op til de krav, der stilles efter dimensioneringsbekendtgørelsen. Greve Kommune Solrød Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Greve og Solrød Kommuners forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 21. august 2012 Greve

Læs mere

Hvad er der sket med brandvæsnet? Danske Risikorådgivere ERFA-dag 26. maj 2016

Hvad er der sket med brandvæsnet? Danske Risikorådgivere ERFA-dag 26. maj 2016 Hvad er der sket med brandvæsnet? Hvad har jeg forberedt til i dag Lidt om mig selv Noget om ændringerne indenfor det kommunale redningsberedskab Noget om opgaver og samarbejde Dialog, dialog, dialog Hvem

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Middelfart Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. august 2013 Middelfart Kommune

Læs mere

VEJLEDNING TIL BEKENDTGØRELSE NR. 262 AF 22. APRIL 2008 OM TILSLUTNING TIL OG ANVENDELSE AF DET LANDSDÆKKENDE RADIOKOMMUNIKATIONSNET

VEJLEDNING TIL BEKENDTGØRELSE NR. 262 AF 22. APRIL 2008 OM TILSLUTNING TIL OG ANVENDELSE AF DET LANDSDÆKKENDE RADIOKOMMUNIKATIONSNET VEJLEDNING TIL BEKENDTGØRELSE NR. 262 AF 22. APRIL 2008 OM TILSLUTNING TIL OG ANVENDELSE AF DET LANDSDÆKKENDE RADIOKOMMUNIKATIONSNET SINE. Nimbusparken 24, 4.. 2000 Frederiksberg. Tel +45 4515 2165. Fax

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009 Referat fra møde i mandag den 27. april 2009 Mødet startede kl. 08:00 på Beredskabsstationen, Vintapperbuen 2, 4070 Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Orientering...

Læs mere

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance 2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance Bestyrelsen orienteres om, at Tårnby Kommune har meddelt Hovestadens Beredskab, at kommunen ikke ønsker at indgå en aftale om assistance

Læs mere

Vi havde op til kommunesammenlægningen haft meget fart på og jeg hørte da også bemærkninger fra flere sider om ikke der var for meget fart på.

Vi havde op til kommunesammenlægningen haft meget fart på og jeg hørte da også bemærkninger fra flere sider om ikke der var for meget fart på. Beretning 2008 Tønder Brandvæsen Det er nu 2 år siden, at vi tog hul på både en ny kommunestruktur, og et nyt dimensioneringsgrundlag, hvor det ikke længere var detaljerede centrale regler, men en konkret

Læs mere

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen

Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk. Søren S. Kjær /Søren Ole Sørensen Møde i Administrativ Styregruppe den 25. marts 2015 klokken 8.00-11.00 på Holbæk Rådhus, Kanalstræde 2, Holbæk Indkaldte: Jan Lysgaard Thomsen Inger Marie Vynne Rie Perry Karsten Thystrup og Jesper Gradert,

Læs mere

Fir sugeslanger. September 2015. CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 3-2015. 34.

Fir sugeslanger. September 2015. CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 3-2015. 34. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 3-2015 34. årgang Optog mod konkurrencepladsen Fir sugeslanger September 2015 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2015 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 18. februar 2014 kl. 11:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Vestegnens Brandvæsen Professionel handling - når det gælder Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Indhold Vagtcentralen 1 Brandvæsenets kraftcenter Værktøjerne 1 Udstyr der følger med tiden Tekniske

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

for vagtcentralydelser under beredskabsområdet i Esbjerg Kommune.

for vagtcentralydelser under beredskabsområdet i Esbjerg Kommune. Byrådssekretariatet Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. september 2011 Login jsm Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 76 16 10 47 Udbudsmateriale for vagtcentralydelser under beredskabsområdet

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013 Bornholms Regionskommune Generel beredskabsplan 2013 November 2013 1 Indholdsfortegnelse 0.0 Indledning 0.1 Formål 0.2 Ansvar for beredskabsplanlægning 0.3 Planens opbygning 0.4 Beredskabssamarbejde 0.5

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Faxe Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Faxe Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. september 2012 Faxe Kommune har den 2. august

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens konstituerende møde torsdag d. 30. januar 2014 kl. 16.30 Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2, 4930 Maribo Mødedeltagere: John Brædder, Holger Schou Rasmussen,

Læs mere

NYHEDSBREV MARTS 2016

NYHEDSBREV MARTS 2016 NYHEDSBREV MARTS 2016 Hermed modtager I nyhedsbrevet fra Beredskab & Sikkerhed. Nyhedsbrevet udkommer på mail så ofte, som der er nyhedsstof til det. Hvis du har input eller idéer til indhold i nyhedsbrevet,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om Helhedsorienteret beredskabsplanlægning

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Beredskabsstyrelsen har i brev af 30. september 2008 fremsendt et udkast til vejledning i Helhedsorienteret beredskabsplanlægning

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

Indstilling. Radiokommunikationssystemet SINE. Tillægsbevilling til anskaffelse af radiokommunikationssystemet SINE (SIkkerhedsNEttet)

Indstilling. Radiokommunikationssystemet SINE. Tillægsbevilling til anskaffelse af radiokommunikationssystemet SINE (SIkkerhedsNEttet) Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. januar 2013 Radiokommunikationssystemet SINE Tillægsbevilling til anskaffelse af radiokommunikationssystemet SINE (SIkkerhedsNEttet)

Læs mere

Vejledning vedr. redningsberedskabernes håndtering af SINE i forbindelse med strukturreformen

Vejledning vedr. redningsberedskabernes håndtering af SINE i forbindelse med strukturreformen Vejledning vedr. redningsberedskabernes håndtering af SINE i forbindelse med strukturreformen April 2015 Baggrund KL og regeringen er blevet enige om at reducere antallet af kommunale redningsberedskaber

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Brønderslev Kommune Brønderslev Kommune e-mail: raadhus@99454545.dk cc.:jens.anker.gere@99454545.dk Dato: 23. juli 2007 CSB j.nr.: 2007/002693 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret

Læs mere

2. juni 2015. "Hvidbog" - navngivning af 60-fællesskabet.

2. juni 2015. Hvidbog - navngivning af 60-fællesskabet. "Hvidbog" - navngivning af 60-fællesskabet. Den politiske styregruppe besluttede på sit møde den 27. maj 2015 at sende navnet på &0- selskabet i høring. Orienteringen blev lagt projektets hjemmeside samt

Læs mere

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder

Beredskab. Overordnede mål. Beredskabskommissionen. Redningsberedskab. Opdeling i delvirksomheder Overordnede mål Aktivitetsområdet Beredskab er en del af Fredericia Kommunes By- og Landsbypolitik. By- og Landsbypolitikken er en sektorpolitik, og angiver kommunalbestyrelsens holdning og retning for

Læs mere

Aktuelt fra Danmark. Regeringens prioriteter for beredskabet

Aktuelt fra Danmark. Regeringens prioriteter for beredskabet Aktuelt fra Danmark Regeringens prioriteter for beredskabet Samling af beredskab og forsvar Status på arbejdet med samlingen Fokus på udviklingen af et CBRN-institut Tværfaglig koordination ved kriser

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen

Dagsorden Beredskabskommissionen Dagsorden Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere:

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Vejledning om det lokale og regionale beredskabssamarbejde i forbindelse med større ulykker og katastrofer m.v.

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 8. december 2011. Kl. 8:30 i Brandstation Nord, Vintapperbuen 2, Kirke Hyllinge

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 8. december 2011. Kl. 8:30 i Brandstation Nord, Vintapperbuen 2, Kirke Hyllinge Referat torsdag den 8. december 2011 Kl. 8:30 i Brandstation Nord, Vintapperbuen 2, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering... 2 3. Kvartalsrapport 2 og 3

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Århus Kommune Århus Kommune e-mail: aarhus.kommune@aarhus.dk cc: jva@aabr.aarhus.dk Dato: 29. august 2007 Sagsnr.: 2007/000155 Sagsbeh.: SJS Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for risikobaseret dimensionering

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) Marts 2016 1. Indledning Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

Velkommen. Charlotte Frandsen og Morten Birkerod

Velkommen. Charlotte Frandsen og Morten Birkerod Velkommen Der kan være mange gode grunde til, at du besøger Tornøes Hotel og dejlige Kerteminde. Du kan være på udkig efter oplevelser. Være deltager i et interessant møde med kolleger eller kunder. Være

Læs mere

Det indstilles: At beredskabskommissionen godkender dagsorden for mødet.

Det indstilles: At beredskabskommissionen godkender dagsorden for mødet. Beslutningsprotokol Mødedato: 27042016 Mødetidspunkt: 16.3018.30 Mødested: Brandstationen Silkeborg, Kejlstrupvej 99 C Lokale U2 6. maj 2016 Midtjysk Brand & Redning Kejlstrupvej 99C 8600 Silkeborg Mail:

Læs mere

Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen

Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen Referat fra rådgivningsmøde mellem Greve og Solrød Kommuner samt Beredskabsstyrelsen Om Beredskabsstyrelsens vurdering af konsekvenser ved et samarbejde mellem Greve og Solrød kommuner om det afhjælpende

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015

Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015 Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015 Fredag den 20. marts på Sinatur Hotel Storebælt Hans Engell giver en aktuel politisk analyse Invitation / tilmelding Foreningernes ordinære

Læs mere

BEREDSKABSKOMMISSIONEN

BEREDSKABSKOMMISSIONEN BEREDSKABSKOMMISSIONEN Refer Tidspunkt: 14:00 Mødested: Mødelokalet på Endelavevej 14, 8700 Horsens Mødenummer: 2 Deltagere: Beredskabskommissionen - Afbud fra Kim Hagsten Sørensen, Hedensted René Hemberg,

Læs mere

Nyt om brugen af SINE i dansk beredskab

Nyt om brugen af SINE i dansk beredskab Nyt om brugen af SINE i dansk beredskab Carsten Mau, sektionsleder i CFB 28. januar 2015 Dagsorden Fakta om SINE Regionale koordinationsgruppemøder, ny form Superbrugere og vidensdelere Automatisk tildeling

Læs mere

Bornholms Regionskommune. 7. oktober 2014

Bornholms Regionskommune. 7. oktober 2014 Bornholms Regionskommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Bornholms Regionskommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. oktober 2014 Bornholms

Læs mere

Seneste nyt om teknikken bag radionettet

Seneste nyt om teknikken bag radionettet Seneste nyt om teknikken bag radionettet Michael Wichmann, teknisk chef i CFB 28. januar 2015 Indhold Central Data Tjeneste (CDT) Manglende dækning og noget der ligner Brug af repeater/gateway Teknik &

Læs mere

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: Jan Referent: Henrik Dato: 04. November 2015 kl. 19:00 Tilstedeværende: Henrik, Jan, Stig, Kirsten og Peshko Punkt: Konklusion: Ansvarlig: Deadline: 1. Godkendelse

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Fredag d. 14. oktober 2016 kl Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Fredag d. 14. oktober 2016 kl Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Fredag d. 14. oktober 2016 kl. 09.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Indholdsfortegnelse: Arbejdsgrundlag for ny RBD og fremtidigt operativt beredskab.... 3 Kompetenceoverførelse

Læs mere

Referat. fra Beredskabskommission

Referat. fra Beredskabskommission Referat fra Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 13. januar 2015 Mødetidspunkt: 09:00 Mødested: Vibevej 18 Deltagere: Afbud: Johnny Søtrup, Erik Buhl, Erik Nørreby, Jørgen Ahlquist, Kjeld Anker Espersen,

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 16. august 2012 kl. 19.00 hos Søren Simonsen, Engerødvej 13, 3200 Helsinge.

Læs mere

OM OS/ Med venlig hilsen Mikkel Jerger / Restauratør

OM OS/ Med venlig hilsen Mikkel Jerger / Restauratør OM OS/ For enden af Danmarks længste allé, som er en del af Ledreborg Slot, ligger Herthadalen. De smukke lokaler, som alle har egen terrasse med udsigt over Knapsø, har plads fra 15 til 200 personer,

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større uheld og

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED med lageradresse ERHVERVSPARK VANDEL, NORDLIGE PARALLELBANE 8-16, 7184 VANDEL Revideret: 14.1.2015

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

2012 i. Indkaldelse til generalforsamling. fredag den 24. august 2012 kl. 10.00 i Messe C, Fredericia. Alt under ét tag

2012 i. Indkaldelse til generalforsamling. fredag den 24. august 2012 kl. 10.00 i Messe C, Fredericia. Alt under ét tag Årsmøde 2012 i Fredericia Alt under ét tag Af Sven Urban Hansen, årsmødearrangør Foreningen af Kommunale Beredskabschefers årsmøde holdes i år i Fredericia. Det sker i dagene 22., 23. og 24. august med

Læs mere

Dan-Foam Aps. EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Dan-Foam Aps. EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold Dan-Foan Aps.... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 2 2 Planens mål... 2 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver...

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Samtank A/S Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 4 3. Anmeldelse

Læs mere

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver.

Notat. I dette afsnit er beskrevet den nuværende status for de to kommuner i forbindelse med ovenstående opgaver. Notat vedrørende samarbejde mellem Faxe kommune og Stevns Kommune for området omhandlende indsatsledervagter, brandteknisk byggesagsbehandling og brandsyn. Notatet er udarbejdet efter samtale mellem teknisk

Læs mere

Temadag SAFE GRANNY Tirsdag d. 21. marts og torsdag den 23. marts 2017

Temadag SAFE GRANNY Tirsdag d. 21. marts og torsdag den 23. marts 2017 Temadag SAFE GRANNY Tirsdag d. 21. marts og torsdag den 23. marts 2017 Præsentation Mads Dalgaard Seniorberedskabsmester Beredskabsstyrelsen, Kommune og Borger Arbejder med tilsyn og rådgivning af de kommunale

Læs mere

Bestyrelsen. Østjyllands Brandvæsen. Referat. Dato: Tid: Sted:

Bestyrelsen. Østjyllands Brandvæsen. Referat. Dato: Tid: Sted: Østjyllands Brandvæsen Referat Bestyrelsen 11-01-2017 10:00 11-01-2017 12:00 Dato: Tid: Sted: Deltagere: Afbud: 11. januar 2017 10:00-12:00 Skanderborg Rådhus, mødelokale 1.S.05 Rådmand Kristian Würtz

Læs mere

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse I Retningslinjer for indsatsledelse fra januar 2009 er foretaget en række ændringer. De indførte ændringer er oplistet nedenfor og udformet i et format,

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR KØBENHAVNS VESTEGNS KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR PAPYRO-TEX A/S Skinderskovvej 32-36, 2730 Herlev, Revideret 08.07.2013 Side 2 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens møde tirsdag d. 28. november 2014 kl. 16.00 til 18.00 Afbud: Niels Henriksen Mødested: Lolland-Falster Brandvæsen Skibevej 2 DK-4930 Maribo 1 Indholdsfortegnelse: Side:

Læs mere

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Ebeltoft Brandstation Kirkegade 30, 8400 Ebeltoft Øvrige deltagere: Jan Lindstrøm (frivillige, observatør), afbud Jan Møller Nielsen (medarbejder repræsentant, observatør) Dato:

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup Revideret: 25.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Haderslev Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Haderslev Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 16. april 2013 Haderslev Kommune indsendte

Læs mere

Fir sugeslanger. Marts 2015. CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2015. 34. årgang

Fir sugeslanger. Marts 2015. CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2015. 34. årgang Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 1-2015 34. årgang Frederikshavn by vært for konkurrencerne i 2015 Fir sugeslanger Marts 2015 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2015 Formand: Henning

Læs mere

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 30.08.2011 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Ingen. Indholdsfortegnelse: 48. Orientering om udrykning med redningsberedskabet... 3 49.

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. 10. juni Afbud: Poul Erik Ibsen, Niels Henriksen og Peter Bring-Larsen

Referat af Beredskabskommissionens møde. 10. juni Afbud: Poul Erik Ibsen, Niels Henriksen og Peter Bring-Larsen Referat af Beredskabskommissionens møde 10. juni 2016 Afbud: Poul Erik Ibsen, Niels Henriksen og Peter Bring-Larsen Indholdsfortegnelse: 1. Samordningsaftalen for Lolland-Falster Brandvæsen... 3 2. Ændringer

Læs mere

STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE

STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE 22-07-2015 STATUSRAPPORT BRAND OG REDNING 2. KVARTAL 2015 Distortion, Experimentarium-brand

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DANPO A/S ÅGADE 2, FARRE, 7323 GIVE Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

Bright Star Fireworks A/S. Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Bright Star Fireworks A/S. Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN Bright Star Fireworks A/S Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB)

Læs mere

Tale ved Haderslev Brand og Rednings nytårsparole 10. januar 2015

Tale ved Haderslev Brand og Rednings nytårsparole 10. januar 2015 NOTAT Haderslev Kommune Infrastruktur og Sikkerhed Simmerstedvej 1A 6100 Haderslev www.haderslev.dk/brand Dir. tlf. 74 34 20 02 Mobil 23 62 98 82 esge@haderslev.dk 9. januar 2015 Sagsbehandler: Esge Homilius

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 5. august 2008 Lokale: 219 Tidspunkt: kl. 15.30 18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Orientering... 26 02/23 Brandsynsstatistik...

Læs mere

Beredskabskommissionen, Side 1

Beredskabskommissionen, Side 1 Beredskabskommissionen, 02-06-2015 Side 1 2. Åbent punkt - Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland - Sag nr. 13/61010 Indstilling Beredskabschef Kristian Nabe-Nielsen indstiller, at 1. Beredskabskommissionen

Læs mere

DBK Kvalitativ slutbrugeranalyse 2012. Nilüfer Sahin Lasse Meldgaard Bloch

DBK Kvalitativ slutbrugeranalyse 2012. Nilüfer Sahin Lasse Meldgaard Bloch DBK Kvalitativ slutbrugeranalyse 2012 Nilüfer Sahin Lasse Meldgaard Bloch Indhold Baggrund og formål Oversigt over deltagere i undersøgelsen Hovedkonklusioner Resultater Operationelle erfaringer SINE-nettets

Læs mere

Roskilde Brandvæsen Beretning om indsatsen ved stormene Dagmar og Egon 7-12. januar 2015 1

Roskilde Brandvæsen Beretning om indsatsen ved stormene Dagmar og Egon 7-12. januar 2015 1 Beretning om indsatsen ved stormene Dagmar og Egon 7-12. januar 2015 1 D. 6. december 2013 ramte stormen Bodil Danmark med orkan og forhøjede vandstande. Flere områder i Roskilde Kommune blev dengang hårdt

Læs mere

Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 FOTO: B rand og Redning

Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 FOTO: B rand og Redning Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 B rand og Redning FOTO: 1 Indledning: Dette er min første beretning som kredsleder for Beredskabsforbundet Sønderborg. 2008 har været

Læs mere

Ændringsforslag til budget

Ændringsforslag til budget sforslag til 2009-2012 Økonomi- og Planudvalget Teknik & Miljø Forslagstype: Minusmål Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: 701.08.01.09 Drift/anlæg/finansiering: Drift Tilskud til Beredskabsforbund

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 - vi vil være verdens bedste skole for børn Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 14. oktober 2010 Skoleleder Lisbeth Qvortrup bød alle velkommen til N. Kochs Skoles årsmøde torsdag den 14. oktober 2010

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Version 1.0 2012 Beredskabet Holbæk, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk Tlf. 72 36 36 30 e-mail beredskab@holb.dk

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Tirsdag d. 29. november 2016 kl Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Tirsdag d. 29. november 2016 kl Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag d. 29. november 2016 kl. 16.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Niels Henriksen og Peter Bring-Larsen Indholdsfortegnelse: 1. Samordningsaftale...

Læs mere

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Beredskabskommissionens møde den 11.03.2013 kl. 15:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Ingen. Indholdsfortegnelse: 80. Orientering om udrykninger med redningsberedskabet... 3

Læs mere