Hvem er interessenter? Hvad er en interessent? Gode råd om interessenter. Magt og implementering. Efter denne lektion skal du:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvem er interessenter? Hvad er en interessent? Gode råd om interessenter. Magt og implementering. Efter denne lektion skal du:"

Transkript

1 Magt og Interessentanalyse Magt Indflydelse 4 teorier om modstand Tre skoler om forandring Efter denne lektion skal du: Kunne udføre en interessentanalyse Kende betydningen af magtpositioner ved Kunne udføre en analyse af magtpositioner Slide no.: 1 Slide no.: 2 Hvad er en interessent? En interessent er en person eller gruppe der har en interesse i projektet. Det kan være fordi vedkommende er interesseret i at bidrage til projektets gennemførelse, eller er interesseret i eller vil blive berørt af projektets resultat Hvem er interessenter? Projektejer / opdragsgiver Anvendere og brugere af systemet/produktet Medarbejdere i projektet Leverandører - Af resurser, viden, kunnen Ansvarlige for at godkende proces og produkt, f.eks. QA eller myndigheder Andre der bidrager eller påvirkes Slide no.: 3 Slide no.: 4 Gode råd om interessenter Lav en liste over alle interessenter Lav en interessentanalyse Prøv at leve dig ind i interessentens verden. Hvad tror du vil være den vigtigste årsag til tilfredshed når projektet er slut? Som ansvarlig for skal ud og snakke med hver enkelt af interessenterne - Lad være med at tro du kan fantasere dig til det hele! Slide no.: 5 Den basale interessentmodel Sælger Udvikler Køber Bruger Slide no.: 6

2 Interessenter i dit projekt I Interessenter i dit projekt II Lav en brainstorm om interessenter i dit projekt. Sortér de fundne interessenter efter to dimensioner: Interessentens medvirken i selve projektet (internt), fra ikke nødvendig til helt nødvendig Interessentens indflydelse på projektet (udefra), gående fra lille indflydelse til stor indflydelse. Kilde: O.S.Andersen, N. Ahrengot & J.R.Olsson (1999). Aktiv projektledelse. Børsen Slide no.: 7 MEDVIRKEN i selve projektet (internt) nødvendig Gidsel Andre interessenter Lille INDFLYDELSE MEDVIR- KEN ikke nødvendig Resursepersoner Grå eminence Stor INDFLYDELSE (udefra) Slide no.: 8 Interessenter i dit projekt III Nøgleinteressenter MEDVIRKEN i selve projektet (internt) nødvendig Gidsel Evt. med i projektet? Andre interessenter Grå eminence Mulige igangsættere? Potentiel ejer/sponsor MEDVIR- KEN ikke nødvendig Ressourcepersoner Forandringsejer Leder af forandring Begrundelse Forandringsagent eller Igangsætter Målgruppe Lille INDFLYDELSE Stor INDFLYDELSE (udefra) Omgivelser Andre interessenter Slide no.: 9 Slide no.: 10 Interessenter stiller krav... Formelle krav Underforståede krav Forventninger f.eks. om fordele Reelle behov - Hvad vil gøre dig tilfreds? Belønninger - Den der påtager sig usikkerhed har krav på en forsikringspræmie Citat fra Andreas Munk-Madsen (1996). Strategisk projektledelse. MARKO. Interessenter kan bidrage Mulige bidrag: Målsætninger Beslutninger Arbejde Viden og gode råd Kunnen Holdningspåvirkning og -bearbejdning Slide no.: 11 Slide no.: 12

3 Interessentanalyse I Efter Mikkelsen & Riis: Grundbog i projektledelse - Se Appendix A3 Interesse i projekt Mulige bidrag til projekt Oplevet belønning ved deltagelse Magtbase (mulighed for at påvirke) Indstilling til projektet Motiver bag indstilling Syn på andre interessenter Konfliktadfærd Forventet aktivitetsniveau Slide no.: 13 Interessentanalyse II Interessent Brugerne Ledelsen Mulig handling Sabotage for at undgå at miste job Mister interessen Virkning af handling Forsinkelse Resurser tildeles ikke eller forsvinder Forholdsregel Jobsikkerhed Synliggør projekt. Fremhæv konstant fordele Inspireret af Andreas Munk-Madsen (1996). Strategisk projektledelse. MARKO. Slide no.: 14 Interessentanalyse III Konflikt eller harmoni? Beslutningtagere Nøgleinteressenter Andre interessenter Hvad er deres udbytte? Indstilling til projektet? Hvad kan de Handlinger bidrage med? Pas på: Interessentanalyse er blevet kritiseret for, at se på verden i konfliktperspektiv, hvor man overfokuserer på magt: en leder af et udviklingsprojekt skal ikke overdrive interessentanalysen. Konfliktsynet tilsiger en politiserende adfærd. For meget af den slags adfærd ødelægger produktiviteten i en udviklingsorganisation. Citat fra Andreas Munk-Madsen (1996). Strategisk projektledelse. MARKO. Slide no.: 15 Slide no.: 16 Hvad er magt? Ability to act; potency Potential capacity Strength or force The right ability, or capacity to exercise control Any agent that exercises control or dominion... Kilde: Websters Concise Dictionary of the English Language. Trident Press, 2000 Edition. Page 569 Magt og indflydelse Influence is the process whereby A seeks to modify the attitudes or behaviour of B. Power is that which enables him to do it. Kilde: Charles Handy (1993). Understanding Organizations. 4th Edition. Penguin. Page 123. Kilden til A s magt skal være vigtig for B Magt er sjældent ensidig -> Man taler ofte om en magtbalance Magt er domænespecifik Kun visse områder Typer af magt: Fysisk, resurse, position, expert Slide no.: 17 Slide no.: 18

4 Magt, politik og Markus, M. Lynne (1983). Power, Politics, and MIS Implementation. Communications of the ACM (26:6), 1983, side En af de klassiske artikler inden for Information Systems. En man bør kende! 5 gode råd om modstand mod forandring For at undgå modstand bør man have opbakning fra topledelsen, og involvere brugerne i udvikling Teknisk gode systemer vil møde mindre modstand end dårligt designede systemer Brugere er modstandere af systemer der ikke er brugervenlige Alt andet lige, så vil mennesker være modstandere af forandring Der vil være modstand mod en forandring hvis omkostningerne overstiger fordelene Fra Markus (1983) - Utroligt så lidt der er sket på alle de år! Slide no.: 19 Slide no.: 20 Tre teorier om modstand: Menneske-bestemt modstand Menneske-bestemt System-bestemt Interaktionsteori (kombination) 1. Socio-teknisk variant 2. Politisk variant Kognitiv stil Personlighedstræk Den menneskelige natur Rationelt formål. Der er et mål, og menneskers handling forklares som bevægelse mod målet Organisationens mål deles af deltagerne i organisationen Modstand er en egenskab ved den tænkte systembruger - en uønsket adfærd Slide no.: 21 Slide no.: 22 System-bestemt modstand Interaktionsteori: Socio-teknisk variant Manglende brugervenlighed Ikke tilstrækkeligt god teknisk løsning Rationelt formål. Der er et mål, og menneskers handling forklares som bevægelse mod målet Organisationens mål deles af deltagerne i organisationen Interaktionen mellem system og arbejdsdeling, dvs. menneskene der skal bruge systemet Systemet kan have til formål at ændre kultur, og ikke kun arbejdsgange Mål tilpasset efter erfaringer (historien i organisationen) Modstand er en egenskab ved den tænkte systembruger - en uønsket adfærd Modstand er et produkt af omgivelser, brugere og udviklere. Modstand kan være sundt! Slide no.: 23 Slide no.: 24

5 Interaktionsteori: Politisk variant Interaktionen mellem system og magtforhold, dvs. fordelingen af magt internt i organisationen Systemer kan have til formål at ændre magtbalancen Menneske-bestemt modstand Fakta der er brug for i case for at teorien kan anvendes Modstand mod systemet. Modstandere afviger fra ikkemodstandere på en række menneske-dimensioner Mål afhænger af hvorfra I organisationen du ser tingene. Konflikt følger gratis med! Modstand er et produkt af omgivelser, brugere og udviklere. Modstand kan være sundt! Forudsigelser fra teorien Lav om på menneskene og modstanden forsvinder. Job-rotation af modstandere og ikke-modstandere Slide no.: 25 Slide no.: 26 System-bestemt modstand Interaktionsteori: Politisk variant Fakta der er brug for i case for at teorien kan anvendes Modstand mod systemet. Systemet har tekniske probelemer Fakta der er brug for i case for at teorien kan anvendes Modstand mod systemet. Modstand ses i sammenhæng med politiske kampe Forudsigelser fra teorien Løs de tekniske problemer og modstanden forsvinder. Forbdring af systemeffektivitet. Forbedring af data-indtastning Forudsigelser fra teorien Lille effekt af at lave om på mennesker eller systemer Modsatnd vil består på trods af tid, jobrotation og teksniske forbedringer. Interaktionsteori kan samtidig forklare andre ting i org. Slide no.: 27 Slide no.: 28 Menneske-bestemt modstand System-bestemt modstand Anbefalinger til Uddan brugere (træning) Anbefalinger til Uddan udviklere (bedre teknologi) Tvingende adfærd (retningslinier, politikker) Overbevis brugere Modificer teknologi så den passer til organisationens procedurer Brugerdeltagelse (for at opnå at de forpligter sig) Brugerdeltagelse (for at opnå at de forpligter sig) Slide no.: 29 Slide no.: 30

6 Interaktionsteori: Politisk variant Anbefalinger til Løs organisatoriske problemer FØR system introduceres Lav nye incitamenter for brugerne Restrukturer samspil mellem brugere og udviklere En rationel proces Organizations are rational entities that can be designed based on explicit goals. People have optimizing behavior and rational decision making capacity. Improvement is about the efficiency and effectiveness of the production process. Brugerdeltagelse er ikke altid passende Slide no.: 31 Slide no.: 32 En kulturel proces En politisk proces Organizations are co-operative, social systems that can only partly be designed. People have satisficing behavior and seek to meet emotional needs. Improvement requires communication and interaction between groups and individuals. Organizations are shaped through interests and powerrelations. People commit themselves to pursue different interests. Improvement happens through power-struggles between groups or coalitions. Slide no.: 33 Slide no.: 34 Opgave (ca. 45 minutter) Tag begrebsapparatet fra Markus (1983) og brug det til at analysere Danske Datas indførelse af et projektlederkompetencecenter Menneske-bestem forklaring System-bestemt foklaring Interaktions-bestemt: Socio-teknik Interaktions-bestemt: Politisk Anvendt litteratur Andersen, Carsten Vestergaard, Flemming Krath, Lise Krukow, Lars Mathiassen & Jan Pries-Heje (2002). The Grass Root Effort. Chapter 5 in: Mathiassen, Lars, Jan Pries-Heje & Ojelanki Ngwenyama (eds.) (2002). Improving Software Organizations, Addison-Wesley. Andersen, O.S., N. Ahrengot & J.R.Olsson (1999). Aktiv projektledelse. Børsen Lee, Allen (2000). Three perspectives: If Markus 1983 classic study, "Power, politics, and MIS implementation," were being reviewed today. Panel at the International Conference on Information Systems, Brisbane, Australia, 13 December Can be found: Munk-Madsen, Andreas (1996). Strategisk projektledelse. MARKO. Markus, M. Lynne (1983). Power, Politics, and MIS Implementation. Communications of the ACM (26:6), 1983, pp Slide no.: 35 Slide no.: 36

Forandring. Fire nøgleroller der skal besættes for at få forandring til at ske. Teaser

Forandring. Fire nøgleroller der skal besættes for at få forandring til at ske. Teaser Forandring Fire nøgleroller der skal besættes for at få forandring til at ske. Slide nr. 1 Teaser Jeg præsenterer en ny model til styring af organisatorisk forandring med fokus på interessent-nøgleroller

Læs mere

MODSTAND MOD FORANDRING

MODSTAND MOD FORANDRING HD(O) Afhandling Institut for Marketing og Organisation Forfatter: Katrine S. Andersen Vejleder: Pernille M.S. Smith MODSTAND MOD FORANDRING It is not true, as a good many industrial psychologists assert,

Læs mere

Industrirapport. Implementering og brug af ERP-systemer. Artikel samling fra forskningsprojektet IMERAS

Industrirapport. Implementering og brug af ERP-systemer. Artikel samling fra forskningsprojektet IMERAS Industrirapport Implementering og brug af ERP-systemer Artikel samling fra forskningsprojektet IMERAS November 2002 Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet, Fibigerstæde 16, 9220 Aalborg

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

Organisatoriske ændringer i en ha ndværksvirksomhed

Organisatoriske ændringer i en ha ndværksvirksomhed Organisatoriske ændringer i en ha ndværksvirksomhed Bachelor Rapport A10592 / Per Byskov Rasmussen Afleveret den / - Afleveret den: - - Navn og studie nummer Per Byskov Rasmussen A10592 Uddannelsessted,

Læs mere

ª ª ªÆ ø ªø Ò ª ª ± ªø ø º ºø ø ø º ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ± ª ø ª fi ª Õ ±± ø ºÚ ªÆ Ú Õ ß ø ø ø ª ª ± ª æªæ Ó Ô. ª ªºªÆÊ fiæ ø Ÿø ª øøæºù

ª ª ªÆ ø ªø Ò ª ª ± ªø ø º ºø ø ø º ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ± ª ø ª fi ª Õ ±± ø ºÚ ªÆ Ú Õ ß ø ø ø ª ª ± ª æªæ Ó Ô. ª ªºªÆÊ fiæ ø Ÿø ª øøæºù ª ª ªÆ ø ªø Ò ª ª ± ªø ø º ºø ø ø º ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ± ª ø ª fi ª Õ ±± ø ºÚ ªÆ Ú Õ ß ø ø ø ª ª ± ª æªæ Ó Ô ª ªºªÆÊ fiæ ø Ÿø ª øøæºù ±Æ Ʊº µ ± ± Æ ªÆ (µ± ± ÀºøÆæª ºª ø Ê ª ø flø øøæº fl ø ºªÆÊ ÈÎ

Læs mere

Informationsbehandlingskompendium 2001, DØK 3. år. 2.1. Avison & Fitzgerald...3 3. PARADIGMER... 5

Informationsbehandlingskompendium 2001, DØK 3. år. 2.1. Avison & Fitzgerald...3 3. PARADIGMER... 5 1. PENSUM... 2 2. BASIC TERMS AND DIFFERENT SCHOOLS OF INFORMATION SYSTEMS DEVELOPMENT... 3 2.1. Avison & Fitzgerald...3 3. PARADIGMER... 5 3.1. Hirschheim & Klein...5 4. A FRAMEWORK FOR INFORMATION SYSTEMS

Læs mere

Medarbejderinvolvering i strategiudvikling og implementering

Medarbejderinvolvering i strategiudvikling og implementering Medarbejderinvolvering i strategiudvikling og implementering En empirisk undersøgelse af strategiprocessen i Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA University College Employee involvement in strategy

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Beslutningstagerens overblik ved BIM implementering. Kandidatspeciale

Beslutningstagerens overblik ved BIM implementering. Kandidatspeciale Beslutningstagerens overblik ved BIM implementering Kandidatspeciale af Palle Bisgaard 12-01-2012 TITELBLAD Speciale af Palle Bisgaard ved Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg, med speciale

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet.

Nogle kendetegn der sikrede en god forandringsproces, med gode resultater på alle felter var: Struktureret kommunikation igennem hele projektet. Emne: Nye vinkler til forandringsledelse Af: Niels Sparre, Partner i Mindbiz ApS Formål Mange har prøvet at være en del af en forandring, der ikke har været succesfuld. Denne artikel har til formål at

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Skolen i bevægelse - et casestudie af forandringsprocessen hos Vejle Midtby Skole

Skolen i bevægelse - et casestudie af forandringsprocessen hos Vejle Midtby Skole Skolen i bevægelse - et casestudie af forandringsprocessen hos Vejle Midtby Skole Forfatter: Kathrine Bernhard Wichmann Februar 2013 Department of Business Administration, Business and Social Sciences,

Læs mere

Optimering af en it-implementeringsproces

Optimering af en it-implementeringsproces Bachelorafhandling Institut for Ledelse Ha (almen) Ha (int. Eng.) Forfattere: Trine Foget Johansen Trine Helene Quorning Vejleder: John Hahn Pedersen Optimering af en it-implementeringsproces - fra et

Læs mere

Power In and Around Organizations

Power In and Around Organizations Side 1 af 23 Power In and Around Organizations Henry Mintzberg Kap 8-14 (Kap 1-3 er dog medtaget for forståelse og fuldstændighed) Kapitel 1: Magt (Power) Direkte oversat til det danske sprog er dette

Læs mere

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012 Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Vi vil i dette kapitel se nærmere på sammenhængen mellem projektet

Læs mere

En holistisk tilgang til adgangsstyring og autorisationskoncepter i ERP systemer

En holistisk tilgang til adgangsstyring og autorisationskoncepter i ERP systemer Titel: En holistisk tilgang til adgangsstyring og autorisationskoncepter i ERP systemer Title: A holistic approach to access management and authorisation concepts in ERP systems Kandidatafhandling for

Læs mere

En undersøgelse af behovet for et ekstra- og intranet på Institut for Kultur og Identitet på RUC

En undersøgelse af behovet for et ekstra- og intranet på Institut for Kultur og Identitet på RUC En undersøgelse af behovet for et ekstra- og intranet på Institut for Kultur og Identitet på RUC Virksomhedsstudier modul 3, Roskilde universitetscenter, 2009 Vejleder: Hans Beck Skrevet af: Jesper Achim

Læs mere

Forandringsledelse. ved implementering af it

Forandringsledelse. ved implementering af it Institut for ledelse HA.it Forfattere: Jesper Lybech Jacob Wulff Vejleder: Tina Blegind Jensen Forandringsledelse ved implementering af it Implementering af Opus Personalestyring i Århus Kommune Handelshøjskolen,

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

HRM i en krisetid. Den udvidede HR rolles muligheder for at styrke en virksomhed i den økonomiske krise. Vejleder Villy J.

HRM i en krisetid. Den udvidede HR rolles muligheder for at styrke en virksomhed i den økonomiske krise. Vejleder Villy J. Den udvidede HR rolles muligheder for at styrke en virksomhed i den økonomiske krise Vejleder Villy J. Rasmussen Forfattere Charlotte Lumbye David Kirkegaard Jespersen Virksomhedsstudier, Forår 2009 Kandidatprojekt

Læs mere

Management Forandringsledelse Daka Randers. 04-06-2013 Kristian Madsen

Management Forandringsledelse Daka Randers. 04-06-2013 Kristian Madsen Management 04-06-2013 Kristian Madsen Titelblad Forfatter: Kristian Madsen (A10060) Titel: Forandringsledelse Uddannelse: Maskinmester Uddannelsessted: Aarhus Maskinmesterskole Vejleder: Niels Ole Birkelund

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

- hvilke mål indgår i begrebet usability? -

- hvilke mål indgår i begrebet usability? - - hvilke mål indgår i begrebet usability? - Udarbejdet af: Rasmus Jensen & Peter Larsen Vejledt af: Morten Hertzum, Datalogi Simon Heilesen, Kommunikation Integreret speciale, Interaktive Medier Roskilde

Læs mere

Agenda - Modul C. Dag 1: Lean Systemet Forandringsledelse Dag 2: Lean Kultur Gruppearbejde Adm. Dir Gruppearbejde Team Leder. Forandringsledelse

Agenda - Modul C. Dag 1: Lean Systemet Forandringsledelse Dag 2: Lean Kultur Gruppearbejde Adm. Dir Gruppearbejde Team Leder. Forandringsledelse Agenda - Modul C Dag 1: Lean Systemet Forandringsledelse Dag 2: Lean Kultur Gruppearbejde Adm. Dir Gruppearbejde Team Leder Forandringsledelse Lean Ledelsessystemet Komponenter Sande Nord Ansvarlig Opfølgning

Læs mere

Ledelse på attraktive arbejdspladser. 1 ledelse på attraktive arbejdspladser. NY_Ledelse på attraktive arbejdspladser_tryk.indd 1 2014-12-17 10:27:46

Ledelse på attraktive arbejdspladser. 1 ledelse på attraktive arbejdspladser. NY_Ledelse på attraktive arbejdspladser_tryk.indd 1 2014-12-17 10:27:46 Ledelse på attraktive arbejdspladser 1 ledelse på attraktive arbejdspladser NY_Ledelse på attraktive arbejdspladser_tryk.indd 1 2014-12-17 10:27:46 Indhold 3 Kære leder 4 Attraktiv arbejdsplads 6 Dine

Læs mere

Forandringsledelse i forbindelse med et generationsskifte i en virksomhed

Forandringsledelse i forbindelse med et generationsskifte i en virksomhed Forandringsledelse i forbindelse med et generationsskifte i en virksomhed Aalborg Universitet, Organisation og Strategi, 2008 7. semester, gruppe 2 Titelblad Titel: Forandringsledelse i forbindelse med

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere