Anneks 1 Evalueringsspørgsmål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anneks 1 Evalueringsspørgsmål"

Transkript

1 Anneks 1 Evalueringsspørgsmål Tabel A: Evalueringsspørgsmål A. Hvilken indflydelse har borgerne haft 1. Har borgerne deltaget i udarbejdelsen af visions Visioner udarbejdet af distriktet kontra dem der er grundlaget? udarbejdet i arbejdsgrupperne/ indgår i den Styregruppe interview endelige rapport 2. Hvilke konkrete tiltag har borgerne haft indflydelse på? / Har borgerne haft indflydelse på hvilke projekter der er sat i gang? Projekter som arbejdsgrupperne har igangsat Analyser som arbejdsgrupperne har igangsat B. Hvordan har borgerne fået indflydelse herunder anvendte inddragelsesmetode 3. Hvilke strategier er der udarbejdet for Hvem skal inddrages borgerinddragelsen? Borgerens rolle Interview af styregruppe og sekretariat Hvad er målet: kortsigtet, langsigtet 4. Fungerer opdelingen i styregrp. og arb/temagrp. Udbyttet/relevansen af / formål med de afholdte offentlige møder Udbyttet/relevansen af / formål med de afholdte arbejdsgruppemøder Udbyttet/relevansen af / formål med de afholdte styregruppemøder Redskaber til hvv. borgere og mødeledere Dialog Interview, styregruppe, sekretariat Interview styregruppe 5. Hvorledes har samarbejdet med konsulenter vedr. borgerinddragelsen fungeret? 6. Hvilken informationsstrategi har man anvendt til rekruttering af deltagere? 7. Hvilken informationsstrategi er der anvendt vedr. viden deling internt i arbejdsgrupper, internt i Anvendte metoder Anvendte medier Diversitet blandt de deltagende borgere: alder, køn, adresser Deltagelse over tid Interview m. sekretariat, styregruppe, konsulenter Interview projektleder Hvordan skaffer deltagerne sig information Interview styregruppemedlemmer 1

2 styregruppen, arbejdsgrupper på tværs og på tværs af hele organisationen? 8. Hvilken informationsstrategi er der anvendt vedr. viden udbredelse? (anvendte/foretrukne medier) Har kommunikationsniveauet været tilfredsstillende? Gennemsigtighed Kendskab til projektet generelt i befolkningen Evt. rundspørge over telefon til bredt udvalg af befolkningen. Informationsaktiviteter 9. Vurdering af hjemmeside Brugernes karakteristika (hvem, hvilke behov, opfyldes behov, etc.) Data fra CFI Anvendelsen - omfang af trafik, hvad bruges mest, Hjemmesiden som informationsredskab, Faglig kvalitet af information, Tekniske aspekter især brugervenlighed, Sammenligning af de fire portaler på udvalgte parametre Inter-aktivitet (findes der diskussionsfora på hjemmesiden og benyttes de?) 10. Vurdering af øvrige medier Anvendelse 11. Har borgerinddragelsen inddraget et bredt spektre af befolkningen. Karakteren af afholdte aktiviteter Aktivitetsliste desk analyse C. Borgerprocessen 12. Hvorledes har samarbejdet fungeret på tværs af de Lydhørhed overfor forslag referater forskellige niveauer? Interview af styregruppe, sekretariat Sekretariat/styregruppe/arbejdsgruppe 13. Hvorledes har styregruppen påvirket arbejdet? Styregruppens profil Styregruppens håndtering/behandling af materiale fra arbejdsgrupper i den endelige afrapportering Beslutningsprocesser XX. Hvordan forholder tovholdere sig til borgernes deltagelse Styregruppens forståelse for opgaven og den tildelte rolle Har styregruppen taget ansvar Hvilke ressourcer synes de at borgerne har til rådighed, - styregruppens forretningsorden Interview af styregruppemedlemmer Forskellen mellem de forslag som arbejdsgrupperne afleverer i forhold til slut produktet Styregruppemedlemmernes opfattelse af borgerne som en ressource interview af styregruppe Interview tovholdere. 2

3 14. Hvorledes har samarbejdet fungeret på det enkelte niveau? Hvorledes er konflikter blevet løst? Holdningsskifte blandt deltagere Forståelse for opgaven Sammensætning af deltagere Lydhørhed 15. Hvorledes indgår fagfolk i projektet? Hvornår er fagfolk blevet anvendt? Hvordan er fagfolk blevet anvendt? Er det lykkedes for fagfolk at kommunikere deres faglighed? 16. Hvorledes har arbejdsgruppernes organisering fungeret? 17. Hvorledes er evnen til at håndterer specielle interesser 18. Hvad er betydningen af ministerens tomme oplæg Sekretærbistand De fysiske rammer Fremskaffelse af data Interview Interview af gruppesekretærer Er landmændene blevet imødekommet Interview rådgivere, styregruppemedlemmer, sekretariat Interview rådgivere, styregruppemedlemmer, tovholdere, sekretariat D. Problemejerskab 19. Føler borgerne at de har haft indflydelse på processen og slutproduktet Borgerne syntes at de er blevet anvendt Borgerne er bevidstgjort om deres rolle Forståelse for problem Borgerne tager ansvar for projektet. (Vilje til at handle) Kapital til at handle Ser borgerne sig selv som en ressource Spørgeskema borgere E. Borgerindflydelsens påvirkning af resultatet 20. Kommer der et brugbart resultat ud af det 21. Hvorledes er bredden i projektet 22. Hvorledes er fagligheden i projektet 23. Er der sammenhæng i slutproduktet 3

4 F. Politisk / institutionel kontekst 24. Samarbejde/koordination mellem det enkelte projekt, ministeriet og den nationale følgegruppe Interview projektleder 25. Hvilken effekt har den politiske kontekst haft på Politisk velvillighed Interview opstartsfasen presseomtale G. Projektledelse 26. Projektlederens engagement Timeforbrug i fht. afsat ramme Interview sekretariat. tovholdere Sekretariatets kvalifikationer 27. Hvorledes har sekretariatsbetjeningen fungeret Sekretariatets fysiske placering Interview projektleder, styregruppemedlemmer, Medarbejdernes fysiske placering tovholdere, Sekretariatets funktioner arbejdsområder 28. Samarbejde projekt områderne imellem Oprettelse af ERFA grupper Interview projektleder, styregruppemedlemmer H. Økonomi Poster vedrørende borgerinddragelse 29. Arbejde med information og videndeling Ekskursioner Aviser Hjemmeside Andre medier: Udstillinger, brochure o.lign. 30. Konsulenter til borgerinddragelse 31. Anvendte fagkonsulenter i arbejdsgrupper og styregrupper osv. 32. Sekretærbistand til arbejdsgrupper 33. Mødeafholdelse Forplejning Lokaleleje Kontorartikler osv. 34. Rådighedsbeløb Har de enkelte arbejdsgrupper fået et rådigheds beløb. Har styregruppen et rådighedsbeløb 35. Medfinansiering Midler tilløbet andre steder fra 4

5 5

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

PROJEKTHÅNDBOG. En håndbog for projektledere og projektmedarbejdere i Miljø og Teknik. Randers Kommune NATUR OG VAND MILJØ OG VIRKSOMHED

PROJEKTHÅNDBOG. En håndbog for projektledere og projektmedarbejdere i Miljø og Teknik. Randers Kommune NATUR OG VAND MILJØ OG VIRKSOMHED PROJEKTHÅNDBOG En håndbog for projektledere og projektmedarbejdere i Miljø og Teknik MILJØ OG VIRKSOMHED NATUR OG VAND BYGGE- OG BYGNINGSSERVICE SEKRETARIAT VEJ OG TRAFIK DRIFTSAFDELINGEN STADSARKITEKTENS

Læs mere

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E Social Kapital - en fælles bevægelse Gennemført af Gentofte Kommune, Forebyggelse og Sundhedsfremme i perioden april 2011 september 2013 Udarbejdet af: Forebyggelse

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk SENIORPAKKE drejebog - juni 2013 1 Indholdsfortegnelse Hurtigt overblik 3 Formål 3 Tid 3 I får støtte til at gennemføre seniorpakken 3 Økonomi 4 Sådan kan I få udbetalt støtte 5 Forberedelse inden forløbet

Læs mere

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse ETIs vidensgrundlag til anbefalinger 2012 Indhold Forord... 2 Kap. 1: Indledning... 2 Etniske minoriteters medborgerskab og borgerdeltagelse...

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

Formålet understøttes af eksisterende data samt ny viden om de dynamikker, der øver indflydelse i et yderområde som Bornholm.

Formålet understøttes af eksisterende data samt ny viden om de dynamikker, der øver indflydelse i et yderområde som Bornholm. Projektplan for Bornholms fremtid Formål Formålet med projektet Bornholms fremtid er at udarbejde et fælles, anerkendt dialogværktøj, som politik- og strategiudviklingen kan tage udgangspunkt i, i Bornholms

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

Behovsafdækning del 1

Behovsafdækning del 1 Behovsafdækning del 1 Ledelseskommunikation og intern kommunikation i Fredericia Kommune, med fokus på Medarbejderportal og andre elektroniske platforme Maj 2014 HR Fredericia Indhold Baggrund... 3 Formål...

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Lars Klüver, Teknologirådet

Lars Klüver, Teknologirådet Lars Klüver, Teknologirådet 1 Forord 4 Nye politiske arbejdsformer 7 Tag udgangspunkt i situationen 10 Metoderne er på plads 12 Metoderne kan bruges til... alt 13 Opgave og metode nogle eksempler 16 Vi

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Projekthåndbogen Ballerup Kommune

Projekthåndbogen Ballerup Kommune Projekthåndbogen Ballerup Kommune 3. version November 2005 P:\Personal\User Shell Folders\Desktop\061105 Projekthåndbog 3. version5.doc Projekthåndbogen er udarbejdet af Konsulentnetværket efter forlæg

Læs mere

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert

Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert SOCIAL-OG SUNDHEDSASSISTENS FAGLIG KOMPETENCE Niveau 1 single loop Niveau 2 double loop Niveau 3 - ekspert Har faglig indsigt, varetager grundlæggende sygepleje- og aktiveringsopgaver. arbejder regelbaseret

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

Montagen. Aftale 2008

Montagen. Aftale 2008 Montagen Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Godt på vej FRA HIERARKI OG HERTUGDØMMER TIL MEDLEDELSE OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

Godt på vej FRA HIERARKI OG HERTUGDØMMER TIL MEDLEDELSE OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Godt på vej FRA HIERARKI OG HERTUGDØMMER TIL MEDLEDELSE OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS 2 Indhold 3 Forord 4 Før og nu 6 Projektarbejde hos os 6 Den gode aftale 8 Fra idé til produkt 11 En universal arbejdsform

Læs mere

GIS-strategi 2012 2017

GIS-strategi 2012 2017 GIS-strategi 2012 2017 Forord Nærværende strategi for anvendelse af geografiske data og systemer er udarbejdet fra medio 2011 til medio 2012. Strategiarbejdet er igangsat af Direktionen i Hillerød Kommune,

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Managing Quality of Adult Education

Managing Quality of Adult Education Managing Quality of Adult Education 2006 Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug

Læs mere