Amazonernes kamp mod grækerne?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Amazonernes kamp mod grækerne?"

Transkript

1 Nationalmuseets Arbejdsmark 2010

2

3 Amazonernes kamp mod grækerne? Fortolkningen af et krigerisk motiv fra Syditalien af stine schierup Nationalmuseets Antiksamling rummer talrige eksempler på figurdekoreret keramik fra oldtidens Syditalien. Én vandkrukke skiller sig dog særligt ud både med hensyn til valget af tema i dekorationen og udførelsen af figurerne i en utraditionel kampscene. Tidligere har motivet været betragtet som amazonernes kamp mod grækerne, men en ganske anden tolkning er i dag langt mere oplagt. I 1820 erhvervede prins Christian Frederik, den senere kong Christian 8., en græsk vandkrukke (fig. 1) i Syditalien. Krukken er en såkaldt hydria, og den menes at have sin oprindelse i eller omkring byen Metaponto. Gennem sine snart 190 år på dansk jord har krukken efter alt at dømme først tiltrukket sig en del opmærksomhed, hvorefter den har levet en mere anonym tilværelse siden nyopstillingen i 1994 på bagerste række i Antiksamlingens udstillingsafsnit om det græske Syditalien. Ny forskning og ikke mindst en generel ændring i forskningens fokus giver nu anledning til en revurdering af vandkrukkens oprindelse og betydning. Den figurdekorerede syditaliske keramik er omdrejningspunktet for et igang - værende projekt på Nationalmuseets Antiksamling. Projektet er et led i Antik - samlingens seks-årige forskningsprojekt Pots, Potters & Society in Ancient Greece (Keramik & samfund i oldtidens Grækenland), støttet af Gene ral konsul Gösta Enboms Fond. En kampscene Fig. 1. Vandkrukke med kampscene. Højde: 42 cm. Udstillet i Nationalmuseets Antik samling. Foto: Arnold Mikkelsen Water jar (hydria) with battle scene. Height: 42 cm. The jar is on display in the National Museum s Collection of Antiquities. Vandkrukkens centrale motiv er en kampscene (fig. 2 og 3a-b). To krigere til hest angriber en høj mandlig skikkelse, overdimensioneret i størrelse, hvilket næsten leder tanken hen på en guddommelig figur. Manden løfter sit spyd og sværd i forsvar mod rytteren, der sigter med sit spyd direkte mod hans brystkasse. Rytteren holder spyddet i sin højre hånd og et rundt skjold og et ekstra spyd i venstre. Hestens tøjler hænger løst, mens rytteren holder hesten an. Fra den anden side kommer endnu en kriger til hest, som ligeledes sigter med sit spyd mod den centrale skikkelse. Også denne hest løfter forbenene, hvilket understreger tempo og aktivitet i billedet. Ved siden af hver hest ses en hund. I kontrast til de om - hyggelige gengivelser af hestenes hoveder er de to hunde dårligt udførte, og det er svært at vurdere, hvorvidt hundenes fabeldyragtige præg har været tilsigtet eller er tilfældigt. Alle personer i scenen bærer ens klædedragter en kort tunika deko - amazonernes kamp mod grækerne? 133

4 Fig. 2. Stående kriger med højtbundne sandaler. Han løfter sit sværd over hovedet i forsvar mod de angribende ryttere. Foto: Arnold Mikkelsen Standing warrior wearing high-laced sandals. He raises his sword above his head as a defence against the attacking horsemen. 134 nationalmuseets arbejdsmark 2010

5 a b c d Fig. 3a-d. Fire ryttere afbildet i to kampscener på henholdsvis skulderen og bugen af vandkrukken fra 300-tallet f.kr. Foto: Arnold Mikkelsen Four horsemen depicted in two battle scenes on the shoulder and belly of the water jar from the 4th century BC. amazonernes kamp mod grækerne? 135

6 reret med geometriske mønstre og samlet i livet med et bredt bælte. Figurernes hår er kort fortil og med lange krøllede lokker i nakken. På hovedet bærer den ene rytter en kegleformet hjelm med hjelmbusk, enkelt udført i en hvid farve, mens den anden rytter har en form for krans om hovedet i rød bemaling. Den stående kriger har ingen hovedbeklædning, men bærer til gengæld sandaler snøret op ad benet. På hestenes baglår ses et hjulformet mærke, og hestenes hovedtøj er fint dekoreret. På vasens skulder ses ligeledes en kampscene. På jorden ligger en besejret kriger, og en rytter over krigeren peger med sit ene spyd direkte mod hans bryst - kasse (fig. 3c). Hestens ene bagben har et temmelig deformt udseende, måske i vasemalerens forsøg på i detaljen at vise, at hesten træder på det liggende offer. En modstående rytter retter ligeledes sit sværd mod den liggende kriger (fig. 3d). Det er svært helt at afgøre, hvorvidt figurerne her er nøgne eller blot bærer en eller anden form for brystpanser, men fremstillingen af nøgne krigere er almindelig i vasemaleriet, og det virker som det mest sandsynlige. Flere af dem bærer den samme kegleformede hjelm med hjelmbusk i hvid bemaling, som ses i det centrale motiv. På hver side af rytterne står endnu to krigere, og som den eneste i denne scene bærer en af disse krigere samme klædedragt som figurerne i den centrale scene (fig. 4). Med den ene hånd sigter han med et spyd, og i den anden holder han et rundt skjold, to spyd og en kappe. På fødderne har han sandaler. Baglåret på hestene prydes alle af det samme runde mærke som de andre heste. Den figurdekorerede keramiks oprindelse Den græske kolonisering betegner almindeligvis perioden fra omkring 750 f.kr. og fremefter, hvor grupper af grækere valgte at forlade deres hjemland og slå sig ned i nye omgivelser langs kysterne i Middelhavsområdet. Specielt i Syditalien og på Sicilien, det såkaldte Magna Graecia (Storgrækenland), anlagdes mange mindre græske bosættelser, som med tiden udviklede sig til store og betydningsfulde centre, der også omfattede store landområder omkring bosættelserne (fig. 5). Her kom grækerne i direkte kontakt med lokalbefolkningen i Syditalien. Et kulturmøde, som kan karakteriseres ved en gensidig udveksling af såvel handelsvarer som religion og kult samt ved ægteskab på tværs af kulturgrænser, men også et bekendtskab præget af uoverensstemmelser og krig. Heraf udviklede sig en helt særlig kultur, som var græsk og så alligevel stærkt påvirket af det lokale miljø og en lokal kultur med et helt særligt islæt af græske traditioner. Det er i dette samspil mellem grækere og lokale, at vandkrukken hører til. Den figurdekorerede græske keramik er en væsentlig kilde til forståelsen af det antikke græske samfund på grund af sine skildringer af hverdagslivet, krigsførelse, mytologi og gravkult. De græske pottemagere finder hurtigt et marked uden for Athen, og især etruskerne importerer store mængder af den attiske keramik. Men også i Syditalien importeres keramik, og man finder den i såvel de græske som de lokale grave, og fra ca. 440 f.kr. etableres en produktion i Syditalien. I Metaponto har man udgravet nogle af de allertidligste pottemagerværksteder, der dokumenterer denne produktion og viser, at den fra begyndelsen afspejler kulturmødet apulien paestum taranto metaponto herakleia lukanien crotone Fig. 5. Kort over Syditalien. De græske kolonier i Ta ran - to, Metaponto, Herakleia, Crotone og Paestum lå ved kysten, mens lokalbefolk - ningen holdt til i befæstede byer i det indre af landet. Map of southern Italy. The Greek colonies in Taranto, Metaponto, Heracleia, Croton and Paestum were at the coast, while the local population lived in fortified towns inland. 136 nationalmuseets arbejdsmark 2010

7 Fig. 4. Kriger iført en kort tunika med geometriske mønstre og bredt bælte. I hænderne bærer han skjold og spyd, og over armen ligger en kappe. Foto: Arnold Mikkelsen Warrior dressed in a short tunic with geometric patterns and a broad belt. He carries a shield and two spears, and over his arm lies a cape. amazonernes kamp mod grækerne? 137

8 Fig. 6. Portræt af prins Christian Frederik og hans hustru Caroline Amalie. Tegnet af Bertel Thorvald - sen under prinsens og prinsessens rejse i Italien ( ). Den Hirsch - sprung ske Samling. Portrait of Prince Christian Frederik and his wife Caroline Amalie. Drawn by Bertel Thorvaldsen during the Prince s and the Prin - cess s tour of Italy ( ). med den lokale befolkning. Den figurdekorerede keramik bliver dermed ikke kun en væsentlig kilde til at forstå den græske kultur, men også en kilde til at forstå de befolkningsgrupper, som grækerne kom i kontakt med blandt andet gennem etableringen af byer i Syditalien. Kampscenens tidlige fortolkninger Vandkrukkens vej til Nationalmuseet hænger sammen med den daværende kronprins Christian Frederiks (Christian 8., ) interesse for at samle antikke oldsager. Sammen med sin hustru prinsesse Caroline Amalie foretog han en længere rejse til Italien i perioden (fig. 6). Det var her, hans interesse for den græske keramik blev vakt, og han foretog de første erhvervelser til sin egen private samling. En samling, som sidenhen er blevet kendt under navnet Christian 8.s Vasekabinet. Hvad der kom til at udgøre grundkernen i kongens samling, blev erhvervet gennem den aldrende ærkebiskop i Taranto, Giuseppe Capece Latro, med hvem prinsen udviklede et nært venskab under sit Italiensbesøg. Ud over at indeholde andre antikke oldsager bestod samlingen af i alt 180 figurdekorerede krukker, der repræsenterede en blanding af de forskellige regionale grupper af figurdekoreret keramik: campansk, lukansk og apulisk, samt enkelte vaser fra Athen. Vandkrukken tilhører gruppen af lukanske vaser, og ifølge optegnelserne fra Capece Latro skulle den efter sigende være fundet i eller omkring den græske koloni Metaponto i den nuværende region Basilicata (se fig. 5). De tidligst kendte fortolkninger af vandkrukken stammer fra to manuskripter, et som fulgte med ærkebiskoppens samling og et andet fra tiden, kort efter at den kom til Danmark. Begge befinder sig i dag på Nationalmuseet i Antiksamlingens arkiv. Det ene manuskript er formentlig forfattet af ærkebiskoppen selv og nedskrevet af en af hans sekretærer, håndskriften er efter alt at dømme ikke hans egen. 138 nationalmuseets arbejdsmark 2010

9 Fig. 7. Børge Riisbrigh Thorlacius ( ), som sidst i 1820 erne beskrev motiverne på prins Chris - tian Frederiks nyerhvervede vandkrukke som kampe mellem amazoner og grækere. Det Kongelige Bibliotek. Børge Riisbrigh Thorlacius ( ), who at the end of the 1820s described the motifs on Prince Christian Frederik s newly acquired water jar as battles between Amazons and Greeks. Det indeholder beskrivelser af i alt tretten udvalgte vaser fremstillet i en parallel tekst på henholdsvis italiensk og fransk. Det konkluderes her, at vasen på baggrund af figurernes stil og udførelse må anses for at være»piú remota antichá«, meget gammel, og kampscenen tolker Capece Latro som grækernes kamp mod amazonerne. Det andet manuskript indeholder ud over beskrivelser af vaser fra Capece Latros samling også flere eksempler på vaser, som prinsen ligeledes erhvervede i Italien i 1820, gennem direktøren for museet i Napoli, Giuseppe Crescenzo. For - tolk nin gerne er udfærdiget af den danske filolog og daværende lektor ved Kø ben - havns Universitet Børge Riisbrigh Thorlacius, som var medlem af Oldsagskom - mis sio nen i årene (fig. 7). Med sin faglige baggrund havde han en god forudsætning for at forstå motivet, og med hans egne ord beskrives den centrale scene (se fig. 1) således:» Neden til sees til Venstre en Amazon til Hest i fuld Kamp, Hesten er i Krigersk Stilling, og paa dens Bov er et hiulformigt Mærke. Amazonen, som sidder paa den er oventil bepantseret. Bag hende er et Spyd, og paa dette et aflangt Skiold, som Amazonen synes at holde paa venstre Arm, medens hun med høire svinger et langt Spyd mod sin Modstander, over Hestens Hoved. Underneden er en Hund, i samme Trav som Hesten. Amazonen skiøndt med Overlegemet tilbage, balancerer paa Hesten, uden ved nogen Tømme at holde den. Til Høire staaer i Midten en unaturligen langagtig mandlig Figur, ligeledes med Overlegemet bepantseret hævende med høire Haand et Sværd over sit Hoved, og med den venstre et Spyd, for at afbøde den tilridende Heltindes Angreb. Længere hen til Høire sees atter en Amazon ridende og holdende Hestebidslet i venstre, og svingende i den hævede høire Haand et Spyd til sin Krigssøsters Hielp«. Han konkluderer beskrivelsen så ledes: amazonernes kamp mod grækerne? 139

10 »Begge Forestillinger fremvise Amazo ner nes Kamp med Grækerne; hvilken Gien - stand ikke sielden paa Vaser forekommer «. Hvornår Thorlacius har forfattet sin beskrivelse, vides ikke med sikkerhed. Capece Latros samling ankom ikke til København før i 1825, og Thorlacius døde i oktober måned 1829, så beskrivelsen må derfor være nedskrevet på et tidspunkt i løbet af denne fireårige periode. Det er bemærkelsesværdigt, at vandkrukken blandt de flere hundreder kar af forskellig slags, som prins Christian Frederik erhvervede i Italien, netop fanger interessen hos såvel ærkebiskoppen Capece Latro som Thorlacius. Noget tyder på, at de begge på grund af figurernes naive udførelse har anset krukken for at være et meget tidligt eksempel på denne særlige keramiktype. Begge fortolker de scenen som kampe mellem grækere og amazoner, og man må formode, at Thorlacius har haft kendskab til Capece Latros manu skript. Mere end 100 år senere er interessen for vandkrukken dalet betydeligt, som det helt tydeligt fremgår af den nu afdøde professor i klassisk arkæologi A.D.Trendalls monumentale værk om den syditaliske keramik. Værket fra 1967 indeholder et katalog over flere tusinde krukker fra Syditalien inddelt efter vasemalere og sko ler på baggrund af omhyggelige stilistiske studier. I Trendalls beskrivelse af vandkrukkens motiv omtaler han det kun kortfattet som en kampscene, men i diskussionen supplerer han oplysningerne om krukken med følgende kommentar: Fig. 8. Indersiden af en syditalisk drikkeskål, en såkaldt kylix, med fremstil - lingen af en amazone. Ca f.kr. Nationalmuseets Antik - samling. Foto: Arnold Mikkelsen The inside of a southern Italic drinking bowl, a socalled kylix, with a representation of an Amazon. From c BC. The National Museum s Collection of Antiquities.» med vandkrukken fra København tager marchen mod en fuldstændig bar - barisering fart, og vi er ikke langt fra de afsluttende rædsler...«. Krukken betragtes altså ikke her som et eksempel på en meget tidlig og dermed mere beskedent udført figurdekoration, men derimod som tegn på en kvali tets - mæssig nedtur og»barbarisering«af den fine græske vasemaletradition i den af - sluttende periode for keramikkens produktion. En holdning, som prægede forsk - ningen gennem mange årtier, hvor fokus primært var den veludførte og velbevarede figurdeko rerede keramik. Amazonekrigerne Amazonefremstillingerne er et motiv, som ses jævnligt på den figurdekorerede keramik i Syditalien. Amazonerne var et mytisk folkeslag af kvindelige krigere efter sigende bosat i Sortehavsområdet, altså uden for den antikke græske civili - serede verden. De blev regeret af en dronning, Hippolyta, datter af Ares, krigens gud. Selve navnet amazone betyder uden bryst og hentyder til, at de kvindelige krigere fjernede det ene bryst for bedre at kunne skyde med bue og pil eller bruge spyd. De to mest kendte kampscener, som involverer amazoner, er dronningen Hippolytas kamp mod Herakles og hendes søsters død. Hippolytas søster, Penthe - sileia, blev dræbt af den homeriske sagnhelt Akilleus under den trojanske krig, hvor han i samme stund, som han dræber hende, forelsker sig inderligt. Græ ker - nes kamp mod amazonerne er et populært motiv på såvel keramikken som i tempelskulpturen. 140 nationalmuseets arbejdsmark 2010

11 Karakteristisk for disse fremstillinger er, at amazonerne fremstilles som»bar - ba rer«ifølge en græsk verdensopfattelse. Det vil sige med to vigtige typiske kendetegn, bukser og den såkaldte frygiske hue, let genkendelig på den fremad - bøjede puld (fig. 8). Karakteristisk er det også, at der er en tydelig adskillelse mellem de græske krigere og amazonekrigerne i beklædning og udstyr. Det ses eksempelvis på en syditalisk krukke fra området Lukanien, som i dag befinder sig på Louvre i Paris (fig. 9). amazonernes kamp mod grækerne? 141

12 Fig. 9. Græker og amazone i kamp. Bemærk amazonens typiske klædedragt og udstyr. Figurdekoreret krukke fra Syditalien. Ca f.kr. Louvre, Paris. Foto: RMN, Gerard Blot. Greeks and Amazons in battle. Note the Amazon s typical clothing and equipment. Jar from southern Italy. c BC. Louvre, Paris. Ingen af disse typiske kendetegn på amazoner er imidlertid til stede på vandkrukkens kampscener. I det centrale motiv på krukkens bug bærer alle krigere den korte tunika, mens krigerne i skuldermotivet er nøgne. De nærmeste paralleller til krigerens atypiske beklædning i græsk sammenhæng finder man derimod på fremstillinger af den lokale befolkning på andre keramikformer, for eksempel på to store blandingskar til vin og vand, som ligeledes stammer fra prins Christian Frederiks samling (fig. 10 og 11). Lokale syditaliske krigere Fremstillinger af lokale krigere ses allerede på de allertidligste eksempler på den græske keramik i Syditalien. Det er karakteristisk, at man ser en tydelig adskillelse 142 nationalmuseets arbejdsmark 2010

13 Fig. 10. Kriger siddende med spyd og drikkekop i hænderne. Kvinder bærende smykker og fin hovedbeklædning bringer ham gaver. Udstillet i Nationalmuseets Antiksamling. Foto: Arnold Mikkelsen A warrior seated with a spear and a drinking cup in his hands. Women wearing ornaments and fine headgear are bringing him gifts. Exhibited in the National Museum s Collection of Antiquities. amazonernes kamp mod grækerne? 143

14 Fig. 11. En kriger med spyd og offerskål i hænderne står over for en kvinde ved et alter. Kvinden bærer spejl og blomsterkrans. Kultisk scene. Udstillet i Nationalmuseets Antik - samling. Foto: Arnold Mikkelsen A warrior with a spear and a sacrificial bowl in his hands stands facing a woman at an altar. The woman carries a mirror and a wreath of flowers. Cultic scene. Exhibited in the National Museum s Collection of Antiquities. 144 nationalmuseets arbejdsmark 2010

15 Fig. 12. Ung kvinde rækker en krukke, en såkaldt nestoris, med ryttermotiv frem mod en mand, hvoraf kun hænderne og dele af et spyd eller en stav er bevaret. Fragmentet er erhvervet i Italien i Nationalmuseets Antiksamling. Foto: Arnold Mikkelsen A young woman handing a jar, a so-called nestoris, with an equestrian motif, to a man, of whom only the hands and parts of a spear or staff are preserved. The fragment was acquired in Italy in The National Museum s Collection of Antiquities. mellem grækerne og de lokale. Mens de græske mænd er fremstillet korthårede og med traditionelle græske klædedragter, er de lokale mænd normalt langhårede og klædt i korte tunikaer dekoreret med en variation af forskellige geometriske mønstre. Særlig karakteristisk for klædedragten er desuden det brede bælte, hvormed man samlede dragten i livet. Ud fra det kendskab, man i dag har til de lokale lukanske og apuliske kulturer i Syditalien, kan det være svært at identificere de forskellige befolkningsgrupper alene på baggrund af dragten, og vi kan ikke kom - me en fortolkning nærmere, end at de fremstillede krigere må tilhøre en af de man ge forskellige befolkningsgrupper, der beboede koloniernes bagland. På vaser fra landskabet Apulien ses de lokale mænd sjældent involveret i kampscener. Tværtimod er det mest fredelige motiver, der præger billedet. Når de lokale fremstilles som krigere, er det ofte i scener, der illustrerer krigerens afsked eller hjemkomst. Det er med stor sandsynlighed en sådan afskedsscene, som kan ses på et figurdekoreret fragment af et større vinkar (fig. 12). På den bevarede del af motivet er afbildet en ung kvinde med langt løsthængende krøllet hår og store runde øreringe. Hun er klædt i en chiton, der er samlet med et bredt bælte, og i hænamazonernes kamp mod grækerne? 145

16 derne holder hun et kar dekoreret med et ryttermotiv. Hun rækker karret frem mod en mandsfigur, hvoraf kun hænderne og en del af en stav eller et spyd er bevaret. Kvindens klædedragt med det brede bælte er særlig karakteristisk for fremstillingen af lokale kvinder. Selve motivet, krigerens afsked eller hjemkomst fra krig og udgydelsen af et rituelt drikoffer, har sin oprindelse i Athen i klassisk tid ( f.kr.), hvor det ud over at pryde keramikken også ses på gravrelieffer. 146 nationalmuseets arbejdsmark 2010

17 Fig. 13. Krigerens heroiske hjemkomst. Lukansk kammergrav fra Andriuologravpladsen nær Paestum. Foto: Stine Schierup The heroic homecoming of the warrior. Lucanian chamber tomb from the Andriuolo necropolis near Paestum. I Italien ses ligeledes eksempler på scenerne i de bemalede kammergrave fundet nær Paestum syd for Napoli (fig. 13). En af de væsentligste forskelle på de oprindelige fremstillinger af motivet og det, man ser i Syditalien, er udformningen af den rituelle offerskål, som i den rent græske sammenhæng altid udgøres af en flad skål, en såkaldt phiale. På scener, hvor den lokale befolkning optræder, ser man undertiden et helt andet kar, en såkaldt nestoris, en helt speciel keramikform, som ikke kendes fra Grækenland (se fig. 10). I Italien har den derimod en lang tradition, og de første eksemplarer stammer tilbage fra 700-tallet f.kr. Nestoris-krukken tillægges altså en rituel funktion i lighed med den græske offerskål. Årsagen til, at man valgte at fremstille de lokale krigere på den græske keramik produceret i kolonierne, skal formentlig findes i den kendsgerning, at den figurdekorerede keramik var en eftertragtet vare blandt lokalbefolkningen. I rige aristokratiske krigergrave, som man blandt andet kender det fra udgravninger i Ca - nosa, finder man typisk et figurdekoreret kar med krigermotiv side om side med talrige eksempler på den lokale keramik. Krigerscenerne kan altså ses som de græ - ske pottemageres forsøg på at tilfredsstille et lokalt marked. En nyfortolkning af vandkrukkens kampscene Hvis vi vender blikket tilbage mod vores udgangspunkt, vandkrukken med den utraditionelle kampscene, har figurerne uden tvivl en større lighed med lokale krigere end med den traditionelle fremstilling af amazonekrigere, som Thorlacius og Capece Latro forbandt den med. Fortolkningen af hændelsen skildret på motivet forbliver dog stadig en smule gådefuld. Som beskrevet tidligere er der ingen væsentlig forskel på måden, som man har valgt at fremstille de forskellige krigere på, eksempelvis bærer såvel offeret som de to ryttere i den centrale scene den samme type klædedragt (se fig. 1). Hvis klædedragten kan tillægges nogen betydning, må motivet altså skildre kampe inden for den samme eller mellem nært beslægtede befolkningsgrupper. Fra skriftlige kilder ved man, at der ikke kun var spændinger mellem de lokale befolkningsgrupper og den græske befolkning, men også indbyrdes mellem de lokale, så et sådant scenario synes ikke helt utænkeligt. En anden fortolkningsmulighed er, at motivet ikke skildrer en egentlig kampscene, men en form for opvisning eller måske gravlege afholdt i forbindelse med en betydningsfuld krigers begravelse. Denne fortolkning underbygges desuden af den centrale krigers urealistisk langagtige skikkelse, der får ham til at fremstå som en kæmpe i forhold til de andre figurer, samt af det faktum, at vandkrukken med stor sandsynlighed har fungeret som gravgave. Havde vasen ikke stået beskyttet i en grav, var den næppe blevet bevaret i sin helhed. Som nævnt er fremstillingen af lokale krigere et almindeligt motiv på keramik produceret i de græske kolonier, men kampscener optræder kun sjældent, og såvel vandkrukkens motiv som stil står i skarp kontrast til de mere standardiserede motiver, som vi finder på den græske keramik. Det er altså med stor sandsynlighed ikke her, den har sin oprindelse, men derimod blandt lokalbefolkningen selv. amazonernes kamp mod grækerne? 147

18 Vandkrukken vidner om et forsøg på, dels at tilegne sig teknikkerne bag den fint dekorerede græske keramik, som man i mere end 100 år havde værdsat højt i lokalbefolkningen, og dels et forsøg på at gøre den mere personlig. Den græske keramiktradition anvendes her til at skildre noget, der er helt sit eget. Mangel på veldaterede arkæologiske fund af figurdekoreret keramik gør det dog svært at placere vandkrukkens produktionstidspunkt mere præcist end i 300-tallet f.kr., hvor man ved, at lokale værksteder blev etableret. Såvel ærkebiskoppen Capece Latros som Thorlacius beskrivelse afspejler et forsøg på at forstå vaserne i en rent græsk forståelsesramme. De er begge typiske for tiden og udspringer af et på daværende tidspunkt manglende kendskab til eller interesse for de lokale folkeslag i Syditalien. Klædedragternes barbariske udtryk måtte illustrere nogle af de bedst kendte barbarer i den græske mytologi: ama - zonerne. Den ringere udførelse af figurerne er imidlertid ikke i sig selv et argument for at placere produktionen af denne krukke blandt lokalbefolkningen og ikke i de græske kolonier, hvor mange fremstillinger af lokale krigere havde deres op rin - delse. Men krukkens særegne, fortællende stil står i skarp kontrast til fremstillin - ger af lokale krigere på samtidige græske vaser. Desværre har den manglende interesse for denne gruppe keramik medført, at de kun sjældent finder vej til publikationer eller optager plads i museernes permanente udstillinger. 190 år efter at prins Christian Frederik erhvervede vandkrukken i Italien, er kampscenen i sin udførelse og stil derfor stadig et interessant eksempel på den lokale befolknings tilegnelse af en græsk keramiktradition. litteratur Breitenstein, B.: Antik-Cabinettet 1851, Nationalmuseet Bundgaard Rasmussen, B., J. Steen Jensen & J. Lund (red.): Christian 8. & Nationalmuseet. Antikker Mønter Medailler, Nationalmuseet Horsnæs, H.: The Cultural Development in North Western Lucania c BC, Rom Isayev, E.: Ancient Lucania. Dialogues in history and archaeology, London Schneider-Herrmann, G.: The Samnites of the Fourth century BC, London Schneider-Herrmann, G.: Red-Figured Lucanian and Apulian nestorides and their ancestors, Amsterdam Trendall, A.D.: The Red-Figured Vases of Apulia, Oxford Trendall, A.D.: The Red-Figured Vases of Lucania, Campania and Sicily, Oxford nationalmuseets arbejdsmark 2010

19 summary Battle of the Amazons against the Greeks? Interpretation of a warlike motif from southern Italy In the light of recent research it is possible to reassess the meaning of a figured water jar, a so-called hydria, decorated with a battle scene (figs. 1-4), which was acquired in southern Italy (fig. 5) in 1820 by Prince Christian Frederik, the later King Christian VIII (fig. 6). The hydria is described and interpreted in two manuscripts from the time of Christian VIII; one written by the original owner, the Archbishop of Taranto, Giuseppe Capece Latro, and the other by the Danish philologist and member of the Antiquities Commission Børge Riisbrigh Thor - lacius (fig. 7). Both considered the vase to be an early example of a Greek figured vase. That is probably why, despite its rather modest figur ation, it is singled out for description from among several hundred figured vessels an interest that contrasts starkly with the research tradition of the twentieth century, in which this type of motif has been regarded as a deterioration in quality in the late period of the production of the vases in southern Italy, a barbarization of the fine Greek vase-painting tradition. Capece Latro and Thorlacius both interpreted the vase against the background of the Greek tradition, which at that time seemed to be the only possible origin. The subject is thought to be a depiction of the battle of the Greeks with the Amazons, a motif that occurs regularly on the southern Italian vases (figs. 8-9). An important factor in this interpretation is the clothing of the warriors: short tunics decorated with geometric patterns and gathered about the waist by a wide belt. Yet despite the Greek origin of the technique, the origin of the jar should probably be sought among the local population of southern Italy, not the Greek one. Close parallels to the clothes and equipment of the warriors are to be found on Greek pottery depicting the local population (figs ), as well as on wall paintings from the local Lucanian chamber tombs in Paestum (fig. 13). Judging from the warriors equipment the jar depicts a battle between two closely related peoples, and it is highly probable that it was produced not in a Greek, but in a local context. Unfortunately the lack of interest in the locally produced figured vessels has meant that they rarely find their way to publications or take up space in the museums permanent exhibitions. 190 years after Prince Christian Frederik acquired the hydria in Italy, the battle scene, in its execution and style, is therefore still an interesting example of the local population s appropriation of a Greek pottery trad ition. amazonernes kamp mod grækerne? 149

20 Nationalmuseets Arbejdsmark 2010 Redaktion: Per Kristian Madsen, Heidi Lykke Petersen og Knud Overgaard Pedersen Nationalmuseet og forfatterne ISBN: ISSN: Printed in Denmark 2010 Grafisk tilrettelæggelse og sats: Mette & Eric Mourier Billedbehandling og tryk: Narayana Press Engelsk oversættelse af billedtekster og resumeer: James Manley Korrektur: Jørgen Lethan Udgivet af: Nationalmuseet Frederiksholms Kanal København K Salg til boghandlere: DBK Bogdistribution Omslag: På Frilandsmuseets hovedgård fra Fjellerup laver kokkepigen mad som i gamle dage. Når hun ikke står i køkkenet, skriver hun om mad og madlavning på Kokkepigens blog. Foto: Arnold Mikkelsen Cover: In the Open Air Museum s manor house from Fjellerup the cook makes food as in the old days. When she isn t in the kitchen she writes about food and cooking in The Cook s Blog. Titelopslag: Den bevaringsværdige skonnert Bonavista under restaurering. Foto: Marstal Søfartsmuseum Title page: The historic schooner Bonavista during restoration. Fotos/tegninger: Søren Petersen, spfotografi.dk (s. 8), Odense Bys Museer (s. 22), Morten Gøthche (s. 54), Nationalmuseet (s. 100), Roberto Fortuna (s. 160 og 174), Arnold Mikkelsen (s. 204), Frihedsmuseet (s. 220). Øvrige krediteringer forefindes ved den enkelte illustration.

Hjortholm borgen, der aldrig blev færdig

Hjortholm borgen, der aldrig blev færdig Hjortholm borgen, der aldrig blev færdig gåden blandt Samsøs middelalderborge AF VIVIAN ETTING, NILS ENGBERG, JØRGEN FRANDSEN, LIS NYMARK OG HANS SKOV Fig.1 Luftbillede over Hjortholm, optaget under udgravningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse Resume... 2 Indledning... 3 Problemformulering... 6 Definition af datering og proveniensbestemmelse... 9 Kilder...

Indholdsfortegnelse Resume... 2 Indledning... 3 Problemformulering... 6 Definition af datering og proveniensbestemmelse... 9 Kilder... Indholdsfortegnelse Resume... 2 Indledning... 3 Problemformulering... 6 Definition af datering og proveniensbestemmelse... 9 Kilder... 10 Terminologiske overvejelser... 11 Definition af perioder... 12

Læs mere

Hvem var Sokrates? Vestjysk Kulturforlag

Hvem var Sokrates? Vestjysk Kulturforlag Claus Friisberg Hvem var Sokrates? Vestjysk Kulturforlag 1 Claus Friisberg: Hvem var Sokrates? 2. udg. 2007 Claus Friisberg ISBN 978-87-87705-16-9 Palatino Linotype Trykt hos Toptryk Grafisk, Gråsten Printes

Læs mere

By, marsk og geest 14

By, marsk og geest 14 By, marsk og geest 14 Kulturhistorisk årbog for Ribe-egnen Udgivet af Ribe Byhistoriske Arkiv & Den antikvariske Samling i Ribe Forlaget Liljebjerget 2002 Redaktion: Jakob Kieffer-Olsen (ansv.), Susanne

Læs mere

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14.

12.1 Kollektiv etnografi... 47 12.2 Fra teori til empiri... 49 12.3 Erfaringer fra pilotetnografien... 51 13. Konklusion... 51 14. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Problemfelt... 3 3. Problemformulering... 4 4. Metode... 4 5. Hvad er etnografi?... 5 6. Etnografi i historisk perspektiv... 9 7. Feltarbejdet... 12 7.1 Deltagerobservation...

Læs mere

'.O --...j (X) BORNHOLMSKE SAMLINGER

'.O --...j (X) BORNHOLMSKE SAMLINGER '.O --...j (X) II BORNHOLMSKE SAMLINGER 12 BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND II. RÆKKE - 12. BIND RØNNE 1978 HAKON HOLM OFFSET ISBN 87-87042-11-8 I kommission

Læs mere

Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE

Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE deres historie og bevaring 1 2 3 Steen Hvass JELLING-MONUMENTERNE deres historie og bevaring 4 5 Jelling-monumenterne Verdensarv / 9 Runestenene og deres bevaring / 10

Læs mere

NatioNalmuseets arbejdsmark 2011

NatioNalmuseets arbejdsmark 2011 Nationalmuseets Arbejdsmark 2011 Indhold 7 Forord Per kristian madsen 8 Flirt, faktion og Facebook da 1700-tallet blev levende på de sociale medier Ida Lund-Andersen, Mette Boritz, Charlotte S. H. Jensen

Læs mere

VIVA ARTE AUGUSTA ATLA

VIVA ARTE AUGUSTA ATLA VIVA ARTE AUGUSTA ATLA HORSENS KUNSTMUSEUM (DK) 2012 Forord Et lykkeligt øjeblik, hvor man møder noget helt ukendt og bliver blæst omkuld uden egentlig at vide eller forstå hvorfor og egentlig også i første

Læs mere

Red.: Niels Henrik Gregersen, Pernille Carstens, Bo Kristian Holm, Jesper Tang Nielsen, Nils Arne Pedersen GEERT HALLBÄCK SØREN JENSEN

Red.: Niels Henrik Gregersen, Pernille Carstens, Bo Kristian Holm, Jesper Tang Nielsen, Nils Arne Pedersen GEERT HALLBÄCK SØREN JENSEN dansk teologisk tidsskrift Red.: Niels Henrik Gregersen, Pernille Carstens, Bo Kristian Holm, Jesper Tang Nielsen, Nils Arne Pedersen Johannes' Åbenbaring, kap 13 GEERT HALLBÄCK Fra apokalyptik til science

Læs mere

Oversættelse af ordspil

Oversættelse af ordspil Oversættelse af ordspil - En analyse af oversættelsesstrategier i forbindelse med ordspil i Alice i Undreland Maria Boel Olsen Cand.ling.merc i engelsk (Translatør og Tolk) Vejleder: Rita Lenstrup Institut

Læs mere

Trekantshandelen i København en usynlig historie?

Trekantshandelen i København en usynlig historie? Trekantshandelen i København en usynlig historie? Vejleder: Keld Buciek Projektet er udarbejdet af: Anders Boyer Nielsen, Camilla Nørholm Edens og Sophie Lund-Hansen. Bachelormodul i Geografi, efteråret

Læs mere

1300-tallets krusede hovedduge:

1300-tallets krusede hovedduge: 1300-tallets krusede hovedduge: Rekonstruktionsforsøg af dronning Helvegs hoveddug i Næstved Skt. Peders Kirke. Af Camilla Luise Dahl Rekonstruktion: Dorothy Jones Middelaldercentret 2006 WORKPAPERS -

Læs mere

PÅ FELTARBEJDE I STRUERLAND

PÅ FELTARBEJDE I STRUERLAND STRUER KOMMUNE 2008 PÅ FELTARBEJDE I STRUERLAND ET ANTROPOLOGISK BLIK PÅ LANDDISTRIKTSUDVIKLING I STRUER KOMMUNE BILAG TIL PROJEKTRAPPORT Indhold MED ANDRE ØJNE...3 TILFLYTTERE OG BARNEFØDTE...5 FORENINGSFÆNGSLET...7

Læs mere

Et kræmmermarked i dialog på de sociale medier

Et kræmmermarked i dialog på de sociale medier speciale Et kræmmermarked i dialog på de sociale medier Mia Sylvester-Nielsen Cand.it i webkommunikation Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab Syddansk Universitet, Kolding Vejleder:

Læs mere

Jens Christian Mohr: A.E. Sørensens Rederier

Jens Christian Mohr: A.E. Sørensens Rederier Jens Christian Mohr: A.E. Sørensens Rederier Under Første Verdenskrig etablerede A.E. Sørensen sit rederi i Svendborg. Fra 1939 var det provinsens største reden. I denne artikel gennemgår Jens Chr. Mohr

Læs mere

Tranquebar hvis historie? Om at studere kulturarv under konstruktion HELLE JØRGENSEN

Tranquebar hvis historie? Om at studere kulturarv under konstruktion HELLE JØRGENSEN Tranquebar Initiativets S k r i f t s e r i e Tranquebar hvis historie? Om at studere kulturarv under konstruktion HELLE JØRGENSEN Nr. 3, 2008 Tranquebar Initiativets Skriftserie, nr. 3, 2008 Nationalmuseet

Læs mere

Dansk Teologisk Tidsskrift 64. årg., 2001 s. 161-175. »Den lille Bibel« træk af de gammeltestamentlige salmers receptionshistorie 1. www.anis.

Dansk Teologisk Tidsskrift 64. årg., 2001 s. 161-175. »Den lille Bibel« træk af de gammeltestamentlige salmers receptionshistorie 1. www.anis. Dansk Teologisk Tidsskrift 64. årg., 2001 s. 161-175»Den lille Bibel«træk af de gammeltestamentlige salmers receptionshistorie 1 LEKTOR, PH.D. BODIL EJRNÆS Indledning Jeg har kaldt min forelæsning:»den

Læs mere

UDGIVER: Museum Lolland-Falster Frisegade 40 4800 Nykøbing F ISSN: 1904-6251 ISBN: 87-87179-74-1 TRYK: MUSEUM LOLLAND-FALSTER PRIS: 75,-

UDGIVER: Museum Lolland-Falster Frisegade 40 4800 Nykøbing F ISSN: 1904-6251 ISBN: 87-87179-74-1 TRYK: MUSEUM LOLLAND-FALSTER PRIS: 75,- ÅRSSKRIFT 2011 UDGIVER: Museum Lolland-Falster Frisegade 40 4800 Nykøbing F ISSN: 1904-6251 ISBN: 87-87179-74-1 TRYK: MUSEUM LOLLAND-FALSTER PRIS: 75,- SPONSORER i 2011: 69 MUSEUM LOLLAND-FALSTER ÅRSSKRIFT

Læs mere

Opstart og drift af innovationsvirksomhed. Håndtering af problemstillinger i kammeratstiftet virksomhed

Opstart og drift af innovationsvirksomhed. Håndtering af problemstillinger i kammeratstiftet virksomhed Opstart og drift af innovationsvirksomhed Håndtering af problemstillinger i kammeratstiftet virksomhed Aarhus Maskinmesterskole 15. december 2014 Søren Riis Kibsgaard A11534 Titel: Opstart og drift af

Læs mere

Bilag 1: Hr Møller fik fuldført sin mission, Berlingske 17/04/2012, Særtillæg: Mærsk Mc-Kinney Møller, side 2.

Bilag 1: Hr Møller fik fuldført sin mission, Berlingske 17/04/2012, Særtillæg: Mærsk Mc-Kinney Møller, side 2. Bilag Bilag forefindes sidst i rapporten Bilag 1: Hr Møller fik fuldført sin mission, Berlingske 17/04/2012, Særtillæg: Mærsk Mc-Kinney Møller, side 2. Bilag 2: NEKROLOG: Farvel til hr. Møllers epoke,

Læs mere

Samfund, Krop og Identitet.

Samfund, Krop og Identitet. Capoeira - Samfund, Krop og Identitet Side 1 af 28 Capoeira Akademisk Opgavebank Samfund, Krop og Identitet. Jeg hedder Cecilie Nissen, og dette er min eksamensopgave på overbygningen ved Musikvidenskabeligt

Læs mere

Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger

Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium 2. Semester Sociologi & Økonomi Gruppe 24 a: Damir Pasic - studienummer 47131 Mads Lieberkind - studienummer

Læs mere

På sporet af den levede tid? Felteffekt og korpseffekt. Debat: Livshistorieforskning og kvalitative interview. Nyhedsbrevet

På sporet af den levede tid? Felteffekt og korpseffekt. Debat: Livshistorieforskning og kvalitative interview. Nyhedsbrevet T i d s s k r i f t f o r k u l t u r - o g s a m f u n d s v i d e n s k a b På sporet af den levede tid? Felteffekt og korpseffekt Debat: Livshistorieforskning og kvalitative interview Nyhedsbrevet PRAKTISKE

Læs mere

Overvægt - må man se i øjnene.

Overvægt - må man se i øjnene. Overvægt - må man se i øjnene. Masterspeciale i Sundhedsantropologi, Institut for Antropologi, Københavns Universitet Udarbejdet af:, studienummer 05-03-129026 Vejleder: Vibeke Steffen Undervisere: Mette

Læs mere

Udkantsdanmark på godt og ondt

Udkantsdanmark på godt og ondt Udkantsdanmark på godt og ondt - En analyse af mediers brug af begrebet Udkantsdanmark fra maj 2010 til maj 2011 Speciale i journalistik ved Roskilde Universitet august 2012 Skrevet af Therese Svane Sode

Læs mere

NORDISK MUSEOLOGI 2012 1. Forord

NORDISK MUSEOLOGI 2012 1. Forord NORDISK MUSEOLOGI 2012 1 Forord Dette nummer har ikke noget tema, men der er alligevel et fælles træk ved alle artiklerne. Artikelforfatterne diskuterer enten en ny udvikling inden for museologien og museumsfeltet

Læs mere

- et glemt kapitel i det sydamerikanske menneskes historie

- et glemt kapitel i det sydamerikanske menneskes historie Dr. Lunds Kranier i Knokkelhulerne - et glemt kapitel i det sydamerikanske menneskes historie Birgitte Holten og Michael Sterll Institut for Historie Københavns Universitet Njalsgade 102 DK-2300 Kbh. S

Læs mere

Indhold Introduktion...4 Metode...9 Graffiti: At forstå gadekunstnernes udgangspunkt... 14 Gadekunst... 28

Indhold Introduktion...4 Metode...9 Graffiti: At forstå gadekunstnernes udgangspunkt... 14 Gadekunst... 28 Indhold Introduktion...4 Indledning og problemformulering... 4 Begrebsafklaring... 6 Om opgaven... 7 Metode...9 Feltarbejde... 9 Fænomenologi og hermeneutik i opgaven... 10 Om feltarbejde og interviews...

Læs mere