Amazonernes kamp mod grækerne?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Amazonernes kamp mod grækerne?"

Transkript

1 Nationalmuseets Arbejdsmark 2010

2

3 Amazonernes kamp mod grækerne? Fortolkningen af et krigerisk motiv fra Syditalien af stine schierup Nationalmuseets Antiksamling rummer talrige eksempler på figurdekoreret keramik fra oldtidens Syditalien. Én vandkrukke skiller sig dog særligt ud både med hensyn til valget af tema i dekorationen og udførelsen af figurerne i en utraditionel kampscene. Tidligere har motivet været betragtet som amazonernes kamp mod grækerne, men en ganske anden tolkning er i dag langt mere oplagt. I 1820 erhvervede prins Christian Frederik, den senere kong Christian 8., en græsk vandkrukke (fig. 1) i Syditalien. Krukken er en såkaldt hydria, og den menes at have sin oprindelse i eller omkring byen Metaponto. Gennem sine snart 190 år på dansk jord har krukken efter alt at dømme først tiltrukket sig en del opmærksomhed, hvorefter den har levet en mere anonym tilværelse siden nyopstillingen i 1994 på bagerste række i Antiksamlingens udstillingsafsnit om det græske Syditalien. Ny forskning og ikke mindst en generel ændring i forskningens fokus giver nu anledning til en revurdering af vandkrukkens oprindelse og betydning. Den figurdekorerede syditaliske keramik er omdrejningspunktet for et igang - værende projekt på Nationalmuseets Antiksamling. Projektet er et led i Antik - samlingens seks-årige forskningsprojekt Pots, Potters & Society in Ancient Greece (Keramik & samfund i oldtidens Grækenland), støttet af Gene ral konsul Gösta Enboms Fond. En kampscene Fig. 1. Vandkrukke med kampscene. Højde: 42 cm. Udstillet i Nationalmuseets Antik samling. Foto: Arnold Mikkelsen Water jar (hydria) with battle scene. Height: 42 cm. The jar is on display in the National Museum s Collection of Antiquities. Vandkrukkens centrale motiv er en kampscene (fig. 2 og 3a-b). To krigere til hest angriber en høj mandlig skikkelse, overdimensioneret i størrelse, hvilket næsten leder tanken hen på en guddommelig figur. Manden løfter sit spyd og sværd i forsvar mod rytteren, der sigter med sit spyd direkte mod hans brystkasse. Rytteren holder spyddet i sin højre hånd og et rundt skjold og et ekstra spyd i venstre. Hestens tøjler hænger løst, mens rytteren holder hesten an. Fra den anden side kommer endnu en kriger til hest, som ligeledes sigter med sit spyd mod den centrale skikkelse. Også denne hest løfter forbenene, hvilket understreger tempo og aktivitet i billedet. Ved siden af hver hest ses en hund. I kontrast til de om - hyggelige gengivelser af hestenes hoveder er de to hunde dårligt udførte, og det er svært at vurdere, hvorvidt hundenes fabeldyragtige præg har været tilsigtet eller er tilfældigt. Alle personer i scenen bærer ens klædedragter en kort tunika deko - amazonernes kamp mod grækerne? 133

4 Fig. 2. Stående kriger med højtbundne sandaler. Han løfter sit sværd over hovedet i forsvar mod de angribende ryttere. Foto: Arnold Mikkelsen Standing warrior wearing high-laced sandals. He raises his sword above his head as a defence against the attacking horsemen. 134 nationalmuseets arbejdsmark 2010

5 a b c d Fig. 3a-d. Fire ryttere afbildet i to kampscener på henholdsvis skulderen og bugen af vandkrukken fra 300-tallet f.kr. Foto: Arnold Mikkelsen Four horsemen depicted in two battle scenes on the shoulder and belly of the water jar from the 4th century BC. amazonernes kamp mod grækerne? 135

6 reret med geometriske mønstre og samlet i livet med et bredt bælte. Figurernes hår er kort fortil og med lange krøllede lokker i nakken. På hovedet bærer den ene rytter en kegleformet hjelm med hjelmbusk, enkelt udført i en hvid farve, mens den anden rytter har en form for krans om hovedet i rød bemaling. Den stående kriger har ingen hovedbeklædning, men bærer til gengæld sandaler snøret op ad benet. På hestenes baglår ses et hjulformet mærke, og hestenes hovedtøj er fint dekoreret. På vasens skulder ses ligeledes en kampscene. På jorden ligger en besejret kriger, og en rytter over krigeren peger med sit ene spyd direkte mod hans bryst - kasse (fig. 3c). Hestens ene bagben har et temmelig deformt udseende, måske i vasemalerens forsøg på i detaljen at vise, at hesten træder på det liggende offer. En modstående rytter retter ligeledes sit sværd mod den liggende kriger (fig. 3d). Det er svært helt at afgøre, hvorvidt figurerne her er nøgne eller blot bærer en eller anden form for brystpanser, men fremstillingen af nøgne krigere er almindelig i vasemaleriet, og det virker som det mest sandsynlige. Flere af dem bærer den samme kegleformede hjelm med hjelmbusk i hvid bemaling, som ses i det centrale motiv. På hver side af rytterne står endnu to krigere, og som den eneste i denne scene bærer en af disse krigere samme klædedragt som figurerne i den centrale scene (fig. 4). Med den ene hånd sigter han med et spyd, og i den anden holder han et rundt skjold, to spyd og en kappe. På fødderne har han sandaler. Baglåret på hestene prydes alle af det samme runde mærke som de andre heste. Den figurdekorerede keramiks oprindelse Den græske kolonisering betegner almindeligvis perioden fra omkring 750 f.kr. og fremefter, hvor grupper af grækere valgte at forlade deres hjemland og slå sig ned i nye omgivelser langs kysterne i Middelhavsområdet. Specielt i Syditalien og på Sicilien, det såkaldte Magna Graecia (Storgrækenland), anlagdes mange mindre græske bosættelser, som med tiden udviklede sig til store og betydningsfulde centre, der også omfattede store landområder omkring bosættelserne (fig. 5). Her kom grækerne i direkte kontakt med lokalbefolkningen i Syditalien. Et kulturmøde, som kan karakteriseres ved en gensidig udveksling af såvel handelsvarer som religion og kult samt ved ægteskab på tværs af kulturgrænser, men også et bekendtskab præget af uoverensstemmelser og krig. Heraf udviklede sig en helt særlig kultur, som var græsk og så alligevel stærkt påvirket af det lokale miljø og en lokal kultur med et helt særligt islæt af græske traditioner. Det er i dette samspil mellem grækere og lokale, at vandkrukken hører til. Den figurdekorerede græske keramik er en væsentlig kilde til forståelsen af det antikke græske samfund på grund af sine skildringer af hverdagslivet, krigsførelse, mytologi og gravkult. De græske pottemagere finder hurtigt et marked uden for Athen, og især etruskerne importerer store mængder af den attiske keramik. Men også i Syditalien importeres keramik, og man finder den i såvel de græske som de lokale grave, og fra ca. 440 f.kr. etableres en produktion i Syditalien. I Metaponto har man udgravet nogle af de allertidligste pottemagerværksteder, der dokumenterer denne produktion og viser, at den fra begyndelsen afspejler kulturmødet apulien paestum taranto metaponto herakleia lukanien crotone Fig. 5. Kort over Syditalien. De græske kolonier i Ta ran - to, Metaponto, Herakleia, Crotone og Paestum lå ved kysten, mens lokalbefolk - ningen holdt til i befæstede byer i det indre af landet. Map of southern Italy. The Greek colonies in Taranto, Metaponto, Heracleia, Croton and Paestum were at the coast, while the local population lived in fortified towns inland. 136 nationalmuseets arbejdsmark 2010

7 Fig. 4. Kriger iført en kort tunika med geometriske mønstre og bredt bælte. I hænderne bærer han skjold og spyd, og over armen ligger en kappe. Foto: Arnold Mikkelsen Warrior dressed in a short tunic with geometric patterns and a broad belt. He carries a shield and two spears, and over his arm lies a cape. amazonernes kamp mod grækerne? 137

8 Fig. 6. Portræt af prins Christian Frederik og hans hustru Caroline Amalie. Tegnet af Bertel Thorvald - sen under prinsens og prinsessens rejse i Italien ( ). Den Hirsch - sprung ske Samling. Portrait of Prince Christian Frederik and his wife Caroline Amalie. Drawn by Bertel Thorvaldsen during the Prince s and the Prin - cess s tour of Italy ( ). med den lokale befolkning. Den figurdekorerede keramik bliver dermed ikke kun en væsentlig kilde til at forstå den græske kultur, men også en kilde til at forstå de befolkningsgrupper, som grækerne kom i kontakt med blandt andet gennem etableringen af byer i Syditalien. Kampscenens tidlige fortolkninger Vandkrukkens vej til Nationalmuseet hænger sammen med den daværende kronprins Christian Frederiks (Christian 8., ) interesse for at samle antikke oldsager. Sammen med sin hustru prinsesse Caroline Amalie foretog han en længere rejse til Italien i perioden (fig. 6). Det var her, hans interesse for den græske keramik blev vakt, og han foretog de første erhvervelser til sin egen private samling. En samling, som sidenhen er blevet kendt under navnet Christian 8.s Vasekabinet. Hvad der kom til at udgøre grundkernen i kongens samling, blev erhvervet gennem den aldrende ærkebiskop i Taranto, Giuseppe Capece Latro, med hvem prinsen udviklede et nært venskab under sit Italiensbesøg. Ud over at indeholde andre antikke oldsager bestod samlingen af i alt 180 figurdekorerede krukker, der repræsenterede en blanding af de forskellige regionale grupper af figurdekoreret keramik: campansk, lukansk og apulisk, samt enkelte vaser fra Athen. Vandkrukken tilhører gruppen af lukanske vaser, og ifølge optegnelserne fra Capece Latro skulle den efter sigende være fundet i eller omkring den græske koloni Metaponto i den nuværende region Basilicata (se fig. 5). De tidligst kendte fortolkninger af vandkrukken stammer fra to manuskripter, et som fulgte med ærkebiskoppens samling og et andet fra tiden, kort efter at den kom til Danmark. Begge befinder sig i dag på Nationalmuseet i Antiksamlingens arkiv. Det ene manuskript er formentlig forfattet af ærkebiskoppen selv og nedskrevet af en af hans sekretærer, håndskriften er efter alt at dømme ikke hans egen. 138 nationalmuseets arbejdsmark 2010

9 Fig. 7. Børge Riisbrigh Thorlacius ( ), som sidst i 1820 erne beskrev motiverne på prins Chris - tian Frederiks nyerhvervede vandkrukke som kampe mellem amazoner og grækere. Det Kongelige Bibliotek. Børge Riisbrigh Thorlacius ( ), who at the end of the 1820s described the motifs on Prince Christian Frederik s newly acquired water jar as battles between Amazons and Greeks. Det indeholder beskrivelser af i alt tretten udvalgte vaser fremstillet i en parallel tekst på henholdsvis italiensk og fransk. Det konkluderes her, at vasen på baggrund af figurernes stil og udførelse må anses for at være»piú remota antichá«, meget gammel, og kampscenen tolker Capece Latro som grækernes kamp mod amazonerne. Det andet manuskript indeholder ud over beskrivelser af vaser fra Capece Latros samling også flere eksempler på vaser, som prinsen ligeledes erhvervede i Italien i 1820, gennem direktøren for museet i Napoli, Giuseppe Crescenzo. For - tolk nin gerne er udfærdiget af den danske filolog og daværende lektor ved Kø ben - havns Universitet Børge Riisbrigh Thorlacius, som var medlem af Oldsagskom - mis sio nen i årene (fig. 7). Med sin faglige baggrund havde han en god forudsætning for at forstå motivet, og med hans egne ord beskrives den centrale scene (se fig. 1) således:» Neden til sees til Venstre en Amazon til Hest i fuld Kamp, Hesten er i Krigersk Stilling, og paa dens Bov er et hiulformigt Mærke. Amazonen, som sidder paa den er oventil bepantseret. Bag hende er et Spyd, og paa dette et aflangt Skiold, som Amazonen synes at holde paa venstre Arm, medens hun med høire svinger et langt Spyd mod sin Modstander, over Hestens Hoved. Underneden er en Hund, i samme Trav som Hesten. Amazonen skiøndt med Overlegemet tilbage, balancerer paa Hesten, uden ved nogen Tømme at holde den. Til Høire staaer i Midten en unaturligen langagtig mandlig Figur, ligeledes med Overlegemet bepantseret hævende med høire Haand et Sværd over sit Hoved, og med den venstre et Spyd, for at afbøde den tilridende Heltindes Angreb. Længere hen til Høire sees atter en Amazon ridende og holdende Hestebidslet i venstre, og svingende i den hævede høire Haand et Spyd til sin Krigssøsters Hielp«. Han konkluderer beskrivelsen så ledes: amazonernes kamp mod grækerne? 139

10 »Begge Forestillinger fremvise Amazo ner nes Kamp med Grækerne; hvilken Gien - stand ikke sielden paa Vaser forekommer «. Hvornår Thorlacius har forfattet sin beskrivelse, vides ikke med sikkerhed. Capece Latros samling ankom ikke til København før i 1825, og Thorlacius døde i oktober måned 1829, så beskrivelsen må derfor være nedskrevet på et tidspunkt i løbet af denne fireårige periode. Det er bemærkelsesværdigt, at vandkrukken blandt de flere hundreder kar af forskellig slags, som prins Christian Frederik erhvervede i Italien, netop fanger interessen hos såvel ærkebiskoppen Capece Latro som Thorlacius. Noget tyder på, at de begge på grund af figurernes naive udførelse har anset krukken for at være et meget tidligt eksempel på denne særlige keramiktype. Begge fortolker de scenen som kampe mellem grækere og amazoner, og man må formode, at Thorlacius har haft kendskab til Capece Latros manu skript. Mere end 100 år senere er interessen for vandkrukken dalet betydeligt, som det helt tydeligt fremgår af den nu afdøde professor i klassisk arkæologi A.D.Trendalls monumentale værk om den syditaliske keramik. Værket fra 1967 indeholder et katalog over flere tusinde krukker fra Syditalien inddelt efter vasemalere og sko ler på baggrund af omhyggelige stilistiske studier. I Trendalls beskrivelse af vandkrukkens motiv omtaler han det kun kortfattet som en kampscene, men i diskussionen supplerer han oplysningerne om krukken med følgende kommentar: Fig. 8. Indersiden af en syditalisk drikkeskål, en såkaldt kylix, med fremstil - lingen af en amazone. Ca f.kr. Nationalmuseets Antik - samling. Foto: Arnold Mikkelsen The inside of a southern Italic drinking bowl, a socalled kylix, with a representation of an Amazon. From c BC. The National Museum s Collection of Antiquities.» med vandkrukken fra København tager marchen mod en fuldstændig bar - barisering fart, og vi er ikke langt fra de afsluttende rædsler...«. Krukken betragtes altså ikke her som et eksempel på en meget tidlig og dermed mere beskedent udført figurdekoration, men derimod som tegn på en kvali tets - mæssig nedtur og»barbarisering«af den fine græske vasemaletradition i den af - sluttende periode for keramikkens produktion. En holdning, som prægede forsk - ningen gennem mange årtier, hvor fokus primært var den veludførte og velbevarede figurdeko rerede keramik. Amazonekrigerne Amazonefremstillingerne er et motiv, som ses jævnligt på den figurdekorerede keramik i Syditalien. Amazonerne var et mytisk folkeslag af kvindelige krigere efter sigende bosat i Sortehavsområdet, altså uden for den antikke græske civili - serede verden. De blev regeret af en dronning, Hippolyta, datter af Ares, krigens gud. Selve navnet amazone betyder uden bryst og hentyder til, at de kvindelige krigere fjernede det ene bryst for bedre at kunne skyde med bue og pil eller bruge spyd. De to mest kendte kampscener, som involverer amazoner, er dronningen Hippolytas kamp mod Herakles og hendes søsters død. Hippolytas søster, Penthe - sileia, blev dræbt af den homeriske sagnhelt Akilleus under den trojanske krig, hvor han i samme stund, som han dræber hende, forelsker sig inderligt. Græ ker - nes kamp mod amazonerne er et populært motiv på såvel keramikken som i tempelskulpturen. 140 nationalmuseets arbejdsmark 2010

11 Karakteristisk for disse fremstillinger er, at amazonerne fremstilles som»bar - ba rer«ifølge en græsk verdensopfattelse. Det vil sige med to vigtige typiske kendetegn, bukser og den såkaldte frygiske hue, let genkendelig på den fremad - bøjede puld (fig. 8). Karakteristisk er det også, at der er en tydelig adskillelse mellem de græske krigere og amazonekrigerne i beklædning og udstyr. Det ses eksempelvis på en syditalisk krukke fra området Lukanien, som i dag befinder sig på Louvre i Paris (fig. 9). amazonernes kamp mod grækerne? 141

12 Fig. 9. Græker og amazone i kamp. Bemærk amazonens typiske klædedragt og udstyr. Figurdekoreret krukke fra Syditalien. Ca f.kr. Louvre, Paris. Foto: RMN, Gerard Blot. Greeks and Amazons in battle. Note the Amazon s typical clothing and equipment. Jar from southern Italy. c BC. Louvre, Paris. Ingen af disse typiske kendetegn på amazoner er imidlertid til stede på vandkrukkens kampscener. I det centrale motiv på krukkens bug bærer alle krigere den korte tunika, mens krigerne i skuldermotivet er nøgne. De nærmeste paralleller til krigerens atypiske beklædning i græsk sammenhæng finder man derimod på fremstillinger af den lokale befolkning på andre keramikformer, for eksempel på to store blandingskar til vin og vand, som ligeledes stammer fra prins Christian Frederiks samling (fig. 10 og 11). Lokale syditaliske krigere Fremstillinger af lokale krigere ses allerede på de allertidligste eksempler på den græske keramik i Syditalien. Det er karakteristisk, at man ser en tydelig adskillelse 142 nationalmuseets arbejdsmark 2010

13 Fig. 10. Kriger siddende med spyd og drikkekop i hænderne. Kvinder bærende smykker og fin hovedbeklædning bringer ham gaver. Udstillet i Nationalmuseets Antiksamling. Foto: Arnold Mikkelsen A warrior seated with a spear and a drinking cup in his hands. Women wearing ornaments and fine headgear are bringing him gifts. Exhibited in the National Museum s Collection of Antiquities. amazonernes kamp mod grækerne? 143

14 Fig. 11. En kriger med spyd og offerskål i hænderne står over for en kvinde ved et alter. Kvinden bærer spejl og blomsterkrans. Kultisk scene. Udstillet i Nationalmuseets Antik - samling. Foto: Arnold Mikkelsen A warrior with a spear and a sacrificial bowl in his hands stands facing a woman at an altar. The woman carries a mirror and a wreath of flowers. Cultic scene. Exhibited in the National Museum s Collection of Antiquities. 144 nationalmuseets arbejdsmark 2010

15 Fig. 12. Ung kvinde rækker en krukke, en såkaldt nestoris, med ryttermotiv frem mod en mand, hvoraf kun hænderne og dele af et spyd eller en stav er bevaret. Fragmentet er erhvervet i Italien i Nationalmuseets Antiksamling. Foto: Arnold Mikkelsen A young woman handing a jar, a so-called nestoris, with an equestrian motif, to a man, of whom only the hands and parts of a spear or staff are preserved. The fragment was acquired in Italy in The National Museum s Collection of Antiquities. mellem grækerne og de lokale. Mens de græske mænd er fremstillet korthårede og med traditionelle græske klædedragter, er de lokale mænd normalt langhårede og klædt i korte tunikaer dekoreret med en variation af forskellige geometriske mønstre. Særlig karakteristisk for klædedragten er desuden det brede bælte, hvormed man samlede dragten i livet. Ud fra det kendskab, man i dag har til de lokale lukanske og apuliske kulturer i Syditalien, kan det være svært at identificere de forskellige befolkningsgrupper alene på baggrund af dragten, og vi kan ikke kom - me en fortolkning nærmere, end at de fremstillede krigere må tilhøre en af de man ge forskellige befolkningsgrupper, der beboede koloniernes bagland. På vaser fra landskabet Apulien ses de lokale mænd sjældent involveret i kampscener. Tværtimod er det mest fredelige motiver, der præger billedet. Når de lokale fremstilles som krigere, er det ofte i scener, der illustrerer krigerens afsked eller hjemkomst. Det er med stor sandsynlighed en sådan afskedsscene, som kan ses på et figurdekoreret fragment af et større vinkar (fig. 12). På den bevarede del af motivet er afbildet en ung kvinde med langt løsthængende krøllet hår og store runde øreringe. Hun er klædt i en chiton, der er samlet med et bredt bælte, og i hænamazonernes kamp mod grækerne? 145

16 derne holder hun et kar dekoreret med et ryttermotiv. Hun rækker karret frem mod en mandsfigur, hvoraf kun hænderne og en del af en stav eller et spyd er bevaret. Kvindens klædedragt med det brede bælte er særlig karakteristisk for fremstillingen af lokale kvinder. Selve motivet, krigerens afsked eller hjemkomst fra krig og udgydelsen af et rituelt drikoffer, har sin oprindelse i Athen i klassisk tid ( f.kr.), hvor det ud over at pryde keramikken også ses på gravrelieffer. 146 nationalmuseets arbejdsmark 2010

17 Fig. 13. Krigerens heroiske hjemkomst. Lukansk kammergrav fra Andriuologravpladsen nær Paestum. Foto: Stine Schierup The heroic homecoming of the warrior. Lucanian chamber tomb from the Andriuolo necropolis near Paestum. I Italien ses ligeledes eksempler på scenerne i de bemalede kammergrave fundet nær Paestum syd for Napoli (fig. 13). En af de væsentligste forskelle på de oprindelige fremstillinger af motivet og det, man ser i Syditalien, er udformningen af den rituelle offerskål, som i den rent græske sammenhæng altid udgøres af en flad skål, en såkaldt phiale. På scener, hvor den lokale befolkning optræder, ser man undertiden et helt andet kar, en såkaldt nestoris, en helt speciel keramikform, som ikke kendes fra Grækenland (se fig. 10). I Italien har den derimod en lang tradition, og de første eksemplarer stammer tilbage fra 700-tallet f.kr. Nestoris-krukken tillægges altså en rituel funktion i lighed med den græske offerskål. Årsagen til, at man valgte at fremstille de lokale krigere på den græske keramik produceret i kolonierne, skal formentlig findes i den kendsgerning, at den figurdekorerede keramik var en eftertragtet vare blandt lokalbefolkningen. I rige aristokratiske krigergrave, som man blandt andet kender det fra udgravninger i Ca - nosa, finder man typisk et figurdekoreret kar med krigermotiv side om side med talrige eksempler på den lokale keramik. Krigerscenerne kan altså ses som de græ - ske pottemageres forsøg på at tilfredsstille et lokalt marked. En nyfortolkning af vandkrukkens kampscene Hvis vi vender blikket tilbage mod vores udgangspunkt, vandkrukken med den utraditionelle kampscene, har figurerne uden tvivl en større lighed med lokale krigere end med den traditionelle fremstilling af amazonekrigere, som Thorlacius og Capece Latro forbandt den med. Fortolkningen af hændelsen skildret på motivet forbliver dog stadig en smule gådefuld. Som beskrevet tidligere er der ingen væsentlig forskel på måden, som man har valgt at fremstille de forskellige krigere på, eksempelvis bærer såvel offeret som de to ryttere i den centrale scene den samme type klædedragt (se fig. 1). Hvis klædedragten kan tillægges nogen betydning, må motivet altså skildre kampe inden for den samme eller mellem nært beslægtede befolkningsgrupper. Fra skriftlige kilder ved man, at der ikke kun var spændinger mellem de lokale befolkningsgrupper og den græske befolkning, men også indbyrdes mellem de lokale, så et sådant scenario synes ikke helt utænkeligt. En anden fortolkningsmulighed er, at motivet ikke skildrer en egentlig kampscene, men en form for opvisning eller måske gravlege afholdt i forbindelse med en betydningsfuld krigers begravelse. Denne fortolkning underbygges desuden af den centrale krigers urealistisk langagtige skikkelse, der får ham til at fremstå som en kæmpe i forhold til de andre figurer, samt af det faktum, at vandkrukken med stor sandsynlighed har fungeret som gravgave. Havde vasen ikke stået beskyttet i en grav, var den næppe blevet bevaret i sin helhed. Som nævnt er fremstillingen af lokale krigere et almindeligt motiv på keramik produceret i de græske kolonier, men kampscener optræder kun sjældent, og såvel vandkrukkens motiv som stil står i skarp kontrast til de mere standardiserede motiver, som vi finder på den græske keramik. Det er altså med stor sandsynlighed ikke her, den har sin oprindelse, men derimod blandt lokalbefolkningen selv. amazonernes kamp mod grækerne? 147

18 Vandkrukken vidner om et forsøg på, dels at tilegne sig teknikkerne bag den fint dekorerede græske keramik, som man i mere end 100 år havde værdsat højt i lokalbefolkningen, og dels et forsøg på at gøre den mere personlig. Den græske keramiktradition anvendes her til at skildre noget, der er helt sit eget. Mangel på veldaterede arkæologiske fund af figurdekoreret keramik gør det dog svært at placere vandkrukkens produktionstidspunkt mere præcist end i 300-tallet f.kr., hvor man ved, at lokale værksteder blev etableret. Såvel ærkebiskoppen Capece Latros som Thorlacius beskrivelse afspejler et forsøg på at forstå vaserne i en rent græsk forståelsesramme. De er begge typiske for tiden og udspringer af et på daværende tidspunkt manglende kendskab til eller interesse for de lokale folkeslag i Syditalien. Klædedragternes barbariske udtryk måtte illustrere nogle af de bedst kendte barbarer i den græske mytologi: ama - zonerne. Den ringere udførelse af figurerne er imidlertid ikke i sig selv et argument for at placere produktionen af denne krukke blandt lokalbefolkningen og ikke i de græske kolonier, hvor mange fremstillinger af lokale krigere havde deres op rin - delse. Men krukkens særegne, fortællende stil står i skarp kontrast til fremstillin - ger af lokale krigere på samtidige græske vaser. Desværre har den manglende interesse for denne gruppe keramik medført, at de kun sjældent finder vej til publikationer eller optager plads i museernes permanente udstillinger. 190 år efter at prins Christian Frederik erhvervede vandkrukken i Italien, er kampscenen i sin udførelse og stil derfor stadig et interessant eksempel på den lokale befolknings tilegnelse af en græsk keramiktradition. litteratur Breitenstein, B.: Antik-Cabinettet 1851, Nationalmuseet Bundgaard Rasmussen, B., J. Steen Jensen & J. Lund (red.): Christian 8. & Nationalmuseet. Antikker Mønter Medailler, Nationalmuseet Horsnæs, H.: The Cultural Development in North Western Lucania c BC, Rom Isayev, E.: Ancient Lucania. Dialogues in history and archaeology, London Schneider-Herrmann, G.: The Samnites of the Fourth century BC, London Schneider-Herrmann, G.: Red-Figured Lucanian and Apulian nestorides and their ancestors, Amsterdam Trendall, A.D.: The Red-Figured Vases of Apulia, Oxford Trendall, A.D.: The Red-Figured Vases of Lucania, Campania and Sicily, Oxford nationalmuseets arbejdsmark 2010

19 summary Battle of the Amazons against the Greeks? Interpretation of a warlike motif from southern Italy In the light of recent research it is possible to reassess the meaning of a figured water jar, a so-called hydria, decorated with a battle scene (figs. 1-4), which was acquired in southern Italy (fig. 5) in 1820 by Prince Christian Frederik, the later King Christian VIII (fig. 6). The hydria is described and interpreted in two manuscripts from the time of Christian VIII; one written by the original owner, the Archbishop of Taranto, Giuseppe Capece Latro, and the other by the Danish philologist and member of the Antiquities Commission Børge Riisbrigh Thor - lacius (fig. 7). Both considered the vase to be an early example of a Greek figured vase. That is probably why, despite its rather modest figur ation, it is singled out for description from among several hundred figured vessels an interest that contrasts starkly with the research tradition of the twentieth century, in which this type of motif has been regarded as a deterioration in quality in the late period of the production of the vases in southern Italy, a barbarization of the fine Greek vase-painting tradition. Capece Latro and Thorlacius both interpreted the vase against the background of the Greek tradition, which at that time seemed to be the only possible origin. The subject is thought to be a depiction of the battle of the Greeks with the Amazons, a motif that occurs regularly on the southern Italian vases (figs. 8-9). An important factor in this interpretation is the clothing of the warriors: short tunics decorated with geometric patterns and gathered about the waist by a wide belt. Yet despite the Greek origin of the technique, the origin of the jar should probably be sought among the local population of southern Italy, not the Greek one. Close parallels to the clothes and equipment of the warriors are to be found on Greek pottery depicting the local population (figs ), as well as on wall paintings from the local Lucanian chamber tombs in Paestum (fig. 13). Judging from the warriors equipment the jar depicts a battle between two closely related peoples, and it is highly probable that it was produced not in a Greek, but in a local context. Unfortunately the lack of interest in the locally produced figured vessels has meant that they rarely find their way to publications or take up space in the museums permanent exhibitions. 190 years after Prince Christian Frederik acquired the hydria in Italy, the battle scene, in its execution and style, is therefore still an interesting example of the local population s appropriation of a Greek pottery trad ition. amazonernes kamp mod grækerne? 149

20 Nationalmuseets Arbejdsmark 2010 Redaktion: Per Kristian Madsen, Heidi Lykke Petersen og Knud Overgaard Pedersen Nationalmuseet og forfatterne ISBN: ISSN: Printed in Denmark 2010 Grafisk tilrettelæggelse og sats: Mette & Eric Mourier Billedbehandling og tryk: Narayana Press Engelsk oversættelse af billedtekster og resumeer: James Manley Korrektur: Jørgen Lethan Udgivet af: Nationalmuseet Frederiksholms Kanal København K Salg til boghandlere: DBK Bogdistribution Omslag: På Frilandsmuseets hovedgård fra Fjellerup laver kokkepigen mad som i gamle dage. Når hun ikke står i køkkenet, skriver hun om mad og madlavning på Kokkepigens blog. Foto: Arnold Mikkelsen Cover: In the Open Air Museum s manor house from Fjellerup the cook makes food as in the old days. When she isn t in the kitchen she writes about food and cooking in The Cook s Blog. Titelopslag: Den bevaringsværdige skonnert Bonavista under restaurering. Foto: Marstal Søfartsmuseum Title page: The historic schooner Bonavista during restoration. Fotos/tegninger: Søren Petersen, spfotografi.dk (s. 8), Odense Bys Museer (s. 22), Morten Gøthche (s. 54), Nationalmuseet (s. 100), Roberto Fortuna (s. 160 og 174), Arnold Mikkelsen (s. 204), Frihedsmuseet (s. 220). Øvrige krediteringer forefindes ved den enkelte illustration.

9-12-2007 FJENDEBILLEDER DANSK. Theis Hansen 1.3

9-12-2007 FJENDEBILLEDER DANSK. Theis Hansen 1.3 9-12-2007 DANSK FJENDEBILLEDER Theis Hansen 1.3 Forord: Vi har i perioden uge 44-48 arbejdet med temaet fjendebilleder, som vi skal aflevere en projektopgave om. Vi har i både dansk, engelsk, samfundsfag

Læs mere

Antiksamlingen på 3. sal og Edderkoppekvindens spind på 2. sal

Antiksamlingen på 3. sal og Edderkoppekvindens spind på 2. sal Antiksamlingen på 3. sal og Edderkoppekvindens spind på 2. sal Former, farver og figurer, Geometri for de mindste Lærervejledning til gå-selv-guide Fagområde: Matematik Målgruppe: 1.-3. klasse Lærervejledning

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Gågade på vej i 1974-kvarteret

Gågade på vej i 1974-kvarteret Gågade på vej i 1974-kvarteret Berit Guldmann Andersen Gågaderne blev almindelige i begyndelsen af 1970 erne, og i 1974 havde de fleste købstæder af en vis størrelse mindst en gågade. Det er baggrunden

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Foreningen GRÆKENLANDS VENNER Οι φίλοι της Ελλάδας

Foreningen GRÆKENLANDS VENNER Οι φίλοι της Ελλάδας Foreningen GRÆKENLANDS VENNER Οι φίλοι της Ελλάδας Formand: Næstformand: Kasserer: Sekretær: Webmaster: Hjemmeside: Hanne Madsen 43 64 10 45 Mågens Kvarter 2B, 2620 Albertslund mobil 31 95 43 48 e-mail:

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Huset fortæller. En historie i fire afsnit

Huset fortæller. En historie i fire afsnit Huset fortæller Thomas Bloch Ravn I 1974-kvarteret er der mange lejligheder og butikker. Men ingen steder fortæller vi om selve huset som bygning, hvad det består af, dets historie, og hvem der bor i huset

Læs mere

Billede & Ord 3 Tre måder at sammensætte billeder og ord på in meaningful ways. Ribergård & Munk communication design Marts 2012

Billede & Ord 3 Tre måder at sammensætte billeder og ord på in meaningful ways. Ribergård & Munk communication design Marts 2012 Billede & Ord 3 Tre måder at sammensætte billeder og ord på in meaningful ways Ribergård & Munk communication design Marts 2012 TEXT VISUAL TEXT VISUAL TEXT VISUAL TEXT TEXT VISUAL VISUAL

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Antiksamlingen på 3. sal og Edderkoppekvindens spind på 2. sal

Antiksamlingen på 3. sal og Edderkoppekvindens spind på 2. sal Antiksamlingen på 3. sal og Edderkoppekvindens spind på 2. sal Former, farver og figurer, Geometri for de mindste Lærervejledning til gå-selv-guide Fagområde: Matematik Målgruppe: 1.-3. klasse Lærervejledning

Læs mere

www.helbak.dk / SPRING 2013

www.helbak.dk / SPRING 2013 www.helbak.dk / SPRING 2013 MALENE HELBAK - en kombination af nordisk enkelhed og en farverig verden. Hendes ambition er at lave brugsting, der gør en forskel. Der skaber positiv opmærksomhed og daglig

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Kulturudvalget KUU alm. del Bilag 59 Offentligt. Nationalmuseets ,M: ' *.#" »" *? '-ffjrn -"V«P

Kulturudvalget KUU alm. del Bilag 59 Offentligt. Nationalmuseets ,M: ' *.# » *? '-ffjrn -V«P Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Bilag 59 Offentligt Nationalmuseets & & y.,m: ' *.#"»" *? -"V«P '-ffjrn Nationalmuseets Arbejdsmark 2009 Redaktion: Per Kristian Madsen, Heidi Lykke Petersen og Knud

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Historien om en ikonisk vase

Historien om en ikonisk vase Varekatalog 2016 ...tilbage til de danske hjem Historien om en ikonisk vase Lyngby by Hilfling er en dansk virksomhed, der genopdager og genskaber brugskunst fra vores fælles skandinaviske designarv og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g KØN I HISTORIEN Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g Køn i historien Køn i historien Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir & Jens A. Krasilnikoff

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Af Tom Christensen. Fig. 1. Odin-figuren fra Lejre. Foto: Ole Malling, Roskilde Museum. 83616_danefae.indd 174 26-07-2010 11:37:13

Af Tom Christensen. Fig. 1. Odin-figuren fra Lejre. Foto: Ole Malling, Roskilde Museum. 83616_danefae.indd 174 26-07-2010 11:37:13 Odin fra Lejre Af Tom Christensen Stor er den ikke, blot 1,75 cm høj, 1,98 cm bred og 1,25 cm dyb, lavet af sølv og vejer sølle 9 gram. Hvad den mangler i størrelse og vægt, det besidder den imidlertid

Læs mere

1. Gå på hænder. 2. Gå bagover i bro + overslag. 3. Kraftsspring uden hovedet

1. Gå på hænder. 2. Gå bagover i bro + overslag. 3. Kraftsspring uden hovedet Teknikmærke 1. Gå på hænder Beskrivelse: Hænderne sættes på madrassen, hvorefter der sættes af med fødderne fra madrassen, således at man står på sine hænder. Gå derefter mindst 3 m fremad. 2. Gå bagover

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Paradigmatiske eksempler - Græsk C

Paradigmatiske eksempler - Græsk C Paradigmatiske eksempler - Græsk C Her følger de paradigmatiske eksempler, som fandtes i vejledningen for Græsk C fra 2007. 1: Sokrates vismand eller original 2: Uddannelse og dannelse i et kritisk lys

Læs mere

På jagt efter det kalydonske vildsvin

På jagt efter det kalydonske vildsvin På jagt efter det kalydonske vildsvin Af Krishna Maria Olsen Som en del af min praktik tilbragte jeg i sommeren 2011 fem uger på udgravning i Kalydon. Her skulle vi udgrave et teater, som ikke havde været

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

ARKITEKTUR KUNST. - En udvidelse af KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg

ARKITEKTUR KUNST. - En udvidelse af KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg ARKITEKTUR KUNST - En udvidelse af KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg Præsentation. Arkitektur og Design. 2009 Aalborg Universitet. Arkitektur Ba5-9 Camilla Ulfkjær Ammitzbøll Dorte Skou Lauge Andersen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

R A C E R U N N E R S J U N I O R C A M P & CUP J U L I th. 10th. J U L Y

R A C E R U N N E R S J U N I O R C A M P & CUP J U L I th. 10th. J U L Y R A C E R U N N E R S J U N I O R C A M P & CUP 7. 10. J U L I 2 0 1 1 7th. 10th. J U L Y 2 0 1 1 Torsdag den 7. juli 10.30-12.00 Tempovekselløb / Accelerationstræning Thursday 7 th. of July Flex pace

Læs mere

Thorvaldsen Samlingen på Nysø rummer en lang række af kunstnerens sene skitser og værker, og har siden 1926 været åben for offentligheden.

Thorvaldsen Samlingen på Nysø rummer en lang række af kunstnerens sene skitser og værker, og har siden 1926 været åben for offentligheden. 1838 vendte billedhuggeren Bertel Thorvaldsen hjem til Danmark. I 40 år havde han opholdt sig i Rom og skabt et væld af monumenter, statuer, portrætbuster og relieffer. Thorvaldsen var anerkendt som tidens

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 5, 1997 STRANDGADE 3A, KØBENHAVN Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser. Indsendt af Christian Lemée. Undersøgt af Aoife Daly og Niels Bonde. NNU j.nr.

Læs mere

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters devandstabeller for danske farvande de tables for anish waters 0 Indhold ontents - orklaring til tabeller Explanation of tables Havnefortegnelse ist of ports - Tabeller for høj- og lavvandstidspunkter

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Smålandsfarvandet Oversigt over gældende P- og T- meddelelser Pr. 18. december 2015.

Smålandsfarvandet Oversigt over gældende P- og T- meddelelser Pr. 18. december 2015. (P). Storstrøm. Masnedsund. Uddybning. Anlægsarbejde. EfS 50/1299 2015. (T). Guldborg Sund N. Guldborgbroen. Broklap lukket. EfS 44/1164 2015. (T). Guldborg Sund. Nykøbing Falster Havn. Mindre dybde. EfS

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

1. Forlæns kolbøtte + hop og drej

1. Forlæns kolbøtte + hop og drej Teknikmærke 1. Forlæns kolbøtte + hop og drej Beskrivelse: Lav en almindelig forlæns kolbøtte! I det du lander laver du et hop, hvor du roterer en hel omgang rundt om dig selv. (360 grader.) Land i balance

Læs mere

ART. Demokrati - bredt ud lokalt, nationalt og globalt. science & democracy. Af Lene Andersen og Rune Gregers Meyer

ART. Demokrati - bredt ud lokalt, nationalt og globalt. science & democracy. Af Lene Andersen og Rune Gregers Meyer Demokrati - bredt ud lokalt, nationalt og globalt Af Lene Andersen og Rune Gregers Meyer Oversigt forord koncept dogme målgruppe why its important økonomi plan En tanke bli r til en ide, som bli r til

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Sweden Norway France United Kingdom Denmark Finland EFG International Professional

Sweden Norway France United Kingdom Denmark Finland EFG International Professional Professional EJ 2 Eyes design: Johannes Foersom & Peter Hiort-Lorenzen EJ 2 EJ 2-R 42,5 cm 83 cm 67 cm 84 cm 45 cm 50,5 cm 59,5 cm 53 cm 58 cm EJ 2 Eyes design: Johannes Foersom & Peter Hiort-Lorenzen

Læs mere

PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS

PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS After spending several years removing from our homes any signs of decoration, heavy textiles and patterns to achieve a clean, Nordic look, the more decorative southern

Læs mere

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters devandstabeller for danske farvande de tables for anish waters Indhold ontents - orklaring til tabeller Explanation of tables Havnefortegnelse ist of ports - Tabeller for høj- og lavvandstidspunkter samt

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Denne bog har lix 20.

Denne bog har lix 20. Denne bog har lix 20. Glæd dig til de næste DE SKJULTE DÆMONER-bøger: Bog 1: Den nye dobbeltgænger Bog 2: Dødens krystaller (er udkommet) flere bind under forberedelse NICOLE BOYLE RØDTNES Illustreret

Læs mere

Godtgørelse: Hvad skal det til for?

Godtgørelse: Hvad skal det til for? Godtgørelse: Hvad skal det til for? Oversigt Argumenter for Regel 62.1 Eksempel 1 Eksempel 2 Argumenter imod Diskussion 2 Argumenter for Sejlsport afvikles i naturen på baner, som ikke kan lukkes Der forekommer

Læs mere

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien Historisk Bibliotek tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan læseren

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

En ny jernbane i krigstid

En ny jernbane i krigstid 1 En ny jernbane i krigstid Den 9. juni 1864 blev den nordsjællandske jernbane for strækningen Hillerød-Helsingør kaldet Lille Nord, indviet af Christian IX midt under den slesvigske krig. Det var som

Læs mere

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001 Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave Godkendt:2001-05-18 Digitalt lydbåndoptagersystem med flere kanaler (DATR), spoletil-spolesystem, til professionelt brug Del 3: 24-bits funktion til 16-bits medier

Læs mere

Et brudstykke af historien om firmaet Brigader Statuette

Et brudstykke af historien om firmaet Brigader Statuette Et brudstykke af historien om firmaet Brigader Statuette Indledning Et gammelt udklip fra SE og HØR er dukket frem af gemmerne. Det er noget mærket af tidens tand, men desværre ikke dateret. Af historier

Læs mere

ST. KONGENSGADE 3, BAGHUSET, 1264 COPENHAGEN

ST. KONGENSGADE 3, BAGHUSET, 1264 COPENHAGEN KANT ST. KONGENSGADE 3, BAGHUSET, 1264 COPENHAGEN KSZ 100/70-11, 2016, Ball point on paper, 100 x 70 cm. PATTERN RECOGNITION MAGNUS PETTERSEN MIE OLISE KJÆRGAARD CAROLINE KRYZECKI CLAY KETTER 20. AUGUST

Læs mere

Arkæologernes største skat: Arkæologi. Ler- og glasurfarve. Vasens form. Udsmykningen. Datering

Arkæologernes største skat: Arkæologi. Ler- og glasurfarve. Vasens form. Udsmykningen. Datering Arkæologi Arkæologernes største skat: Et godt skår Små brudstykker af lerpotter er en uvurderlig guldgrube af informationer for arkæologer. Ud fra et enkelt skår kan de finde svar på, hvor, hvornår og

Læs mere

Designeventyr Lær og leg med Nanna Ditzels design

Designeventyr Lær og leg med Nanna Ditzels design Designeventyr Lær og leg med Nanna Ditzels design Tekst: Karen Grøn, Sys Matthiesen Illustration og layout: Stine Sørensen Redaktør: Thomas B. Wilckens Bogen er sat med Arial Designeventyr Lær og leg med

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 48, 1999 CZARNOWSKO, POLEN Nationalmuseets Marinarkæologiske Forskningscenter. Indsendt af George Indruszewski. Undersøgt af Niels Bonde, Aoife Daly, Orla Hylleberg

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

nyt håndmalet univers

nyt håndmalet univers ny kollektion 2017 NY KOLLEKTION 3 nyt håndmalet univers Det er med stor glæde og forventning at vi hermed præsenterer vores nyeste kollektion, som viser en helt ny og mere kunstnerisk og eksperimenterende

Læs mere

NATURLIGHEDER TAGE STØRUP & PETER LUNDBERG 28. MARTS - 29. APRIL 2009 SILKEBORG KUNSTNERHUS. Nygade 24, 8600 Silkeborg

NATURLIGHEDER TAGE STØRUP & PETER LUNDBERG 28. MARTS - 29. APRIL 2009 SILKEBORG KUNSTNERHUS. Nygade 24, 8600 Silkeborg NATURLIGHEDER TAGE STØRUP & PETER LUNDBERG 28. MARTS - 29. APRIL 2009 SILKEBORG KUNSTNERHUS Nygade 24, 8600 Silkeborg naturligheder der er natur lighed ulig nat erna ertur erturnat der hed ertan turlihed

Læs mere

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family Jeppesen Jensen slægten The Jeppesen Jensen family Jeppesen-Jensen slægten The Jeppesen-Jensen family Forord Den direkte anledning til at samle nærværende oplysninger, har været invitationen til familiekomsammen

Læs mere

Mindfulness. En gummigeneration eller hvad? At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. En gummigeneration eller hvad? At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness En gummigeneration eller hvad? At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed Resultater 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af

Læs mere

1. Kolbøtte, forlæns. 2. Kolbøtte, baglæns. 3. Rullefald. 4. Tigerspring

1. Kolbøtte, forlæns. 2. Kolbøtte, baglæns. 3. Rullefald. 4. Tigerspring Teknikmærke 1. Kolbøtte, forlæns Beskrivelse: Træk hagen ned til brystet og kig på navlen! Sæt af med samlede ben og lav en kolbøtte! Rul, så du lander på fødderne og er klar til den næste kolbøtte! 2.

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

HOT/NOT listen til Krigslive VIII (1/5) HOT/NOT listen til Krigslive VIII

HOT/NOT listen til Krigslive VIII (1/5) HOT/NOT listen til Krigslive VIII / listen til Krigslive VIII (1/5) / listen til Krigslive VIII Opdateret 10. oktober 2011 / listen til Krigslive VIII (2/5) og liste - hvorfor det? Følgende liste er foreløbige retningslinier til dragter

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Ingerlise Vikne. In a Desert of Joy

Ingerlise Vikne. In a Desert of Joy Ingerlise Vikne In a Desert of Joy #2, Character with a Blue Dot, 85 x 85 cm Bente Hammershøy In a Desert of Joy Det velkendte er ikke at foragte: Den norsk danske maler Ingerlise Vikne er a er uds llingsparat

Læs mere

Kulturhistorisk Museum Randers BERETNING. KHM 2473 Basager. Harridslev by, Harridslev, matr. nr. 10k. Harridslev Sogn.

Kulturhistorisk Museum Randers BERETNING. KHM 2473 Basager. Harridslev by, Harridslev, matr. nr. 10k. Harridslev Sogn. Kulturhistorisk Museum Randers Stemannsgade 2 - DK - 8900 Randers - Telefon 86 42 86 55 - Fax 86 41 86 49 - Hjemmeside: www.khm.dk - Email: khm@khm.dk BERETNING KHM 2473 Basager Harridslev by, Harridslev,

Læs mere

www.fortidsmindeguide.dk Bronzealdergravpladsen ved Borum Eshøj

www.fortidsmindeguide.dk Bronzealdergravpladsen ved Borum Eshøj Bronzealdergravpladsen ved Borum Eshøj Fra Borum Eshøj stammer nogle af verdens bedst bevarede bronzealdergrave. Borum Eshøj tilhører gruppen af stormandshøje fra den ældre bronzealder omkring 1.400 f.kr.,

Læs mere

Fornavn Efternavn 1.XX Historie opgave 15/ Frederiksberg HF. Indledning side 1. Vikingernes ankomst til England side 1

Fornavn Efternavn 1.XX Historie opgave 15/ Frederiksberg HF. Indledning side 1. Vikingernes ankomst til England side 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 1 Vikingernes ankomst til England side 1 Coppergate udgravningen side 1 Sådan blev Knud den Store konge side 2 Knud er blevet konge side 2 Diskussion side 3 Konklusion

Læs mere

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 "Recycle" er en vandring ad eftertankens og følelsens veje. En aften med kærlighedssange, billeder og citater. (fra programmet) Kærlighedssange er banale, men så inderligt

Læs mere

HBV 1212 Mannehøjgård

HBV 1212 Mannehøjgård HBV 1212 Mannehøjgård Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse HBV 1212 Mannehøjgård, matr.nr. 9m, Askov By, Malt sogn, Malt herred, Ribe amt Udarbejdet af Steffen Terp Laursen for Museet på Sønderskov

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals) DENMARK Residence cards EF/EØS opholdskort (EU/EEA residence card) (title on card) Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit

Læs mere

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Nu om dage har stort set alle et digitalt fotografiapparat af den ene eller den anden slags, og det koster stort set intet at tage et billede. Anderledes var det før i

Læs mere

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter.

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter. Hornslet kirke Hornslet kirke er en usædvanlig stor kirke, der er usædvanlig pragtfuldt udstyret. Kirkeskibet er langstrakt og tydeligvis udvidet i flere omgange, og inventaret er en sand rigdom af epitafier,

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe Danmarks ældste by Ved at se på de ting, som arkæologer har fundet, ved man at Ribe er Danmarks ældste by. Den markedsplads som byen er bygget op om, er fra omkring år 710. Frem til slutningen af 700-tallet

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Elvere. Tips og ideer til elverkostume. Guide skrevet af Anna Balsgaard

Elvere. Tips og ideer til elverkostume. Guide skrevet af Anna Balsgaard Forfatter Anna Balsgaard Dato Man Maj 23, 2005 10:38 pm Beskrivelse Hvad kan man selv gøre for at ens elverroll også ligner en elver? Kategori Kostumer Type Udstyrs Guide --------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 56, 1999 BORINGHOLM, SKANDERBORG AMT Forhistorisk Museum Moesgård og Vejle Museum. Indsendt af Jan Koch. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5885

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00 Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx111-eng/b-30052011 Mandag den 30. maj 2011 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Historisk Bibliotek. Augustus. Jesper Carlsen

Historisk Bibliotek. Augustus. Jesper Carlsen Historisk Bibliotek Jesper Carlsen Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Jesper Carlsen Redaktør: Thomas Meloni Rønn Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars Groth Læs mere om serien

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

KUNSTNERBIOGRAFIER OUTDOOR SURFACE. ROA (Belgien)

KUNSTNERBIOGRAFIER OUTDOOR SURFACE. ROA (Belgien) KUNSTNERBIOGRAFIER OUTDOOR SURFACE ROA (Belgien) Roa er en belgisk graffitimaler, der generelt maler dyr, der har en relation til det område de bliver malet i. ROA's farvepallette er minimalistisk og ofte

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England.

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. København, den 1. december 2004 J.nr.02-0401-04-0593 bj-jm K E N D E L S E Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. Sagens tema: Klagen vedrører

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Hvad sker der med Christan IV s skillingemønter under den store kroneudmøntning 1618-1622

Hvad sker der med Christan IV s skillingemønter under den store kroneudmøntning 1618-1622 numismatisk rapport 95 5 Hvad sker der med Christan IV s skillingemønter under den store kroneudmøntning 1618-1622 Der er ingen tvivl om, at den mest urolige periode i Christian IV s mønthistorie er årene

Læs mere

STYRKEØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

STYRKEØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS STYRKEØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS MINDRE BANER OG ALTID MED BOLD FLEKSIBEL MOTIONSFODBOLD SUNDT, SJOVT OG SOCIALT FORORD TIL STYRKEØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER

Læs mere

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH BILLEDER AF LORENZ FRØLICH UDVALGTE FOR UNGDOMMEN OG FORSYNEDE MED TEKST AF POUL WIENE UDGIVET AF SKOLEBIBLIOTEKSFORENINGEN AF 1917 Egil Skallegrimsen finder Sønnens Lig. C. A. REITZEL, BOGHANDEL. INDEH.

Læs mere