Meddelelser af interesse for alle 2. Arrangementer - i kalenderrækkefølge: 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Meddelelser af interesse for alle 2. Arrangementer - i kalenderrækkefølge: 5"

Transkript

1 ISSN: LYKEION nyt 15 LYKEION DANTERMcentret, Bernhard Bangs Allé 17 A, DK-2000 Frederiksberg T: , Fax: Marts 2005, redaktion: Hanne Erdman Thomsen INDHOLD: Side Meddelelser af interesse for alle 2 Arrangementer - i kalenderrækkefølge: Paul Lindgreen: Reflektioner over den universelle begrebstriade: AKTØR AKTIVITET AKTAND Kjeld Schmidt, ITU: Samordningssmetoder i komplekst kooperativt arbejde Referat fra generalforamlingen 7 Lise Borup: Oversigt over lykeions emnegrupper og emneord 9 Lise Borup: Interessenternes forhold til lykeion 12 Lise Borup: Om klassifikation i vidensdomæner og arbejdsdomæner Lykeion Nyt nr. 15 Side 1

2 MEDDELELSER Redigeret af Lise Borup Herved følger en redigeret udgave af referatet og meddelelserne fra bestyrelsesmødet d. 10. marts - herunder først og fremmmest om de kommende workshops. 1. Om nye workshops med Paul Lindgreen, Kjeld Schmidt mv Ud over allerede afholdte workshop d. 17. marts med Ida Tvede om terminologiarbejdet i sundhedsvæsenet - en workshop som var meget velbesøgt og yderst interessant - er nu aftalt to yderligere workshops i foråret. Mogens Ehrich har således arrangeret workshop med Paul Lindgreen d. 19. april kl se 'appetitvækkeren' andetsteds i Lykeion Nyt. Hanne Albrechtsen har endvidere arrangeret workshop med Kjeld Schmidt - IT universitet i København - d. 26. maj kl se 'appetitvækkeren' andetsteds i Lykeion Nyt. Det vedtoges også, at Peter Hauch skal finde ud af, om nogle fra arbejdsgruppen for DBK Dansk Bygge Klassifikation kunne tænke sig at afholde en Lykeion workshop til efteråret. Endelig oplyste Hanne A, at der til efteråret kommer 2 gæsteprofessorer til København, hvor de kunne tænkes at ville 'performe' i Lykeion regi? 2. Opfølgning på generalforsamlingen - bestyrelsesposter mv Referatet fra generalforsamlingen nu ligger på På generalforsamlingen d. 16. februar blev Frank Vernon Jørgensen, Bodil Nistrup Madsen, René Dybkær, Hanne Erdman Thomsen, Lise Borup og Hanne Albrectsen valgt som bestyrelsesmedlemmer. Peter Hauch og Jesper Vaupel blev valgt som suppleanter. Efter drøftelser om kollektivt formandskab, skiftende formandskaber, talsmandsroller mv, vedtog et flertal af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer, at Frank Vernon Jørgensen skulle bestride posten som Lykeions formand (Frank var ikke tilstede!). Efterfølgende udpegedes Lise til bestyrelsens næstformand, idet hun også fortsætter sit arbejde som Lykeions kasserer. I forbindelse med Mogens ophør som redaktør og formidler af Lykeion Nyt, indvilgede Hanne E i at overtage denne rolle. De øvrige af Mogens formidleropgaver aftales og løses ad hoc. 3. Om generalforsamlingens vedtagne forslag om systematik i forbindelse med indholdet af Lykeion Nyt - herunder meddelelserne Lykeion Nyt nr. 15 Side 2

3 Bestyrelsen arbejder videre med sagen, som giver nogle praktiske problemer. I nærværende nummer af Lykeion Nyt bringes 'Interessenternes forhold til Lykeion' af Dokumentet indeholder alle de vigtige oplysninger, som 42 Lykeion interessenter gav i 2000, da Mogens Ehrich undersøgte 'hvad det var interessenterne interesserede sig for og ønskede af Lykeion'. 4. Meddelelser fra bestyrelsesmødet d. 10. marts 2005 Mogens meddelte, at han ikke længere kan varetage hvervet som næstformand med sine hidtidige opgaver med at udsende s til bestyrelse og interessenter med mødeinvitationer, -oplæg, -dagsordener og -referater samt arbejdet med redigering og udsendelse af Lykeion Nyt. Lise fortalte om sit seneste arbejde med titlen BIS systemgrundlag og stikordsliste om klassifikation af byggeriets produktinformation. Materialet med indledende redegørelser og nogle sider fra stikordslisten er d fremsendt til bestyrelsesmedlemmerne og vil blive publiceret i et senere nummer af Lykeion Nyt. BIS systemgrundlag og stikordsliste bruges i BIS servicearbejde hos en mindre (lille) kreds af arkitekt- og ingeniørvirksomheder. René Dybkær fortalte, at det opdateringsarbejde af CEN forstandarderne (ENV) om begrebsgrundlaget i Medical Informatic som varetages af CEN Technical Committee og som har været holdt tilbage pga arbejdet med VIM (International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology) - nu går i gang. På indeværende tidspunkt ligger der et meget foreløbigt udkast. Opdateringsarbejdet drejer sig om CEN forstandarderne: 1) ENV 1614 fra 1995: Health care informatics - Structure for nomenclatue, classification, and coding of properties in clinical laboratory sciences, 2) ENV 1613 fra 1995: Medical informatics - Messages for exchange of laboratory information og 3) ENV fra 1999: Medical informatics - Categorical structures of systems of concepts - Model for representation of semantics. Hanne A (Hanne Albrechtsen) fortalte, at hun efter sine år som ISKO præsident (International Society of Knowledge Organization) og seniorforsker på Risø etablerer eget firma. Firmaet 'Institut for videndeling' med kontor i Slotsgade på Nørrebro 'starter op' på grundlag af nogle EU-kontrakter - i juliaugust i år. Hanne E (Hanne Erdman Thomsen) oplyste, at Handelshøjskolens Institut for Datalingvistik - hvor vi venligst låner lokaler til Lykeions bestyrelsesmøder og workshops - har 20 års jubilæum d , hvor der vil blive afholdt en reception mv - Hanne E meddeler nærmere senere. Hanne E. minder også om TKE 2005: 7 th International conference on Terminology and Knowledge Engineering, Terminology & Content Development, som afholdes på CBS, Handelshøjskolen I København august 2005:. Yderligere information på Lykeion Nyt nr. 15 Side 3

4 PST!!! Lise beklager, at alle de aktuelle meddelelser er resultater af bestyrelsesmæssig 'indavl' og lover at 'kridte skoene' for at skaffe meddelelser fra Lykeions øvrige interessenter til næste nummer af Lykeion Nyt. 5. Om kontingentopkrævning På bestyrelsesmødet d. 10. marts vedtoges det at udsende opkrævninger om Lykeion kontingent efter forårets workshops og udsendelsen af denne udgave af Lykeion Nyt. Hanne E vil udsende s med oplysninger om elektroniske betalingsmuligheder og 'elektronisk' følgebrev. Hanne A vil udsende breve med gammeldags giroindbetalingskort inkl. et følgebrev på papir. Lykeion Nyt nr. 15 Side 4

5 ARRANGEMENTER Reflektioner over den universelle begrebstriade: AKTØR AKTIVITET AKTAND. Oplæg til Lykeion workshop 19. april 2005 kl , Bernhard Bangs Allé 17B, 1.sal lokale 207, med Paul Lindgreen. Workshoppen er en opfølgning på sceancen i december 2004, idet det nu i stedet for diskussion af termer er hensigten at lægge vægt på de begreber som understøtter forståelsen af det universelle forhold, at: Når nogen eller noget udfører en aktivitet, sker der altid en ændring af et eller andet. Dette er ingenlunde banalt - alene af den grund, at for at kunne gøre rede for de forskellige relevante forhold ved den nævnte sammenhæng er det nødvendigt at erkende, forstå og kunne anvende en række meget vigtige begreber på en måde så det giver indsigt og forståelse. Det nævnte»nogen eller noget«der potentielt kan udføre/gøre noget kaldes en aktør, og det aktøren i disse sammenhænge gør er at udføre en aktivitet. En sådan er karakteriseret ved en eksplicit start og en eksplicit afslutning samt en eller flere resulterende veldefinerede ændringer, der vedrører en eller flere veldefinerede ting, der i denne sammenhæng spiller rollen som aktander. Der er altså tale om en fundamental begrebsmæssig sammenhæng mellem de tre fuldstændigt sideordnede begreber:»aktør«-»aktivitet«-»aktand«idet de hænger sammen således at alle tre kun kan defineres/beskrives ved gensidig reference til de to andre - et forhold som traditionelle begrebsformalister (hierarkister) uvægerligt vil rynke på næsen af. Grundlæggende er der tre slags ændringer fremkaldt af udførelsen af en aktivitet: - at en aktand bringes til at eksistere - dvs den pågældende ting skabes ved aktiviteten - at en aktand bringes til at ophøre med at eksistere - fx ved at dø, tilintetgøres eller blive til en helt anden ting - at en aktand ændrer tilstand, men vedbliver at være den samme ting. Det leder til to helt afgørende spørgsmål: - Hvor "meget" kan man ændre en ting, uden at den bliver til en anden ting? - Hvad er det der afgør at en ting er netop den bestemte ting og ikke en hvilken som helst anden ting? For at kunne give meningsfyldte svar herpå, der også reflekterer hvad man i praksis gør (omend ofte uden at tænke meget over det), er det nødvendigt at operere med endnu to ekstremt vigtige begreber, som gennem mange år har ført en forståelsesmæssigt hensygnende tilværelse. Det drejer sig om fænomenet»en tings identitet«samt en fornuftig (og nødvendig) betydning af Lykeion Nyt nr. 15 Side 5

6 betegnelsen 'en entitet'. I ovenstående er der Lykeion-relevant stof til mange timers, dages, ugers studier, forelæsninger og diskussioner, hvilket ikke kan nås på en eftermiddag. Jeg vil derfor foreslå, at starte med en noget kortere præsentation af de vigtigste erkendelser, jeg på dette område er nået frem til, og så lade det danne grundlag for en egentlig workshop med de velkendte ture ud og ind af tangenterne. Samordningssmetoder i komplekst kooperativt arbejde Oplæg til Lykeion workshop 26. maj 2005 kl , Bernhard Bangs Allé 17B, 1.sal lokale 207, med Kjeld Schmidt Kooperativt arbejde i moderne industrisamfund udviser tiltagende kompleksitet (populært sagt, på grund af intensiveret arbejdsdeling i en turbulent omverden). Dette stiller meget store krav til samordningen af myriaden af lokale aktiviteter, og mange arbejdsorganisationer er på grænsen af den grad af kompleksitet, de kan mestre. I lyset heraf forsøger forskningsområdet CSCW (computer-supported cooperative work) at udvikle samordningsteknologier, der kan hjælpe praktikere med at holde kompleksiteten af deres samarbejde i ave. Dybtgående empiriske analyser af de ofte sofistikerede metoder, som praktikere har udviklet og anvender i samordningen af deres kooperative arbejde, spiller en helt afgørende rolle i dette forehavende. Foredraget vil berette om et sådant studie, i dette tilfælde af de samordningsmetoder (nomenklatur, klassifikation, identifikation, skedulering osv.), som arkitekter anvender. Analysen vil lægge vægt på at forstå rationalet i praktikernes metoder og vil skitsere en teoretisk ramme for at forstå denne art praksis og for i anden omgang at udvikle egnede tekniske redskaber. Foredraget vil primært bygge på Kjeld Schmidt and Ina Wagner: 'Ordering systems: Coordinative practices and artifacts in architectural design and planning', Computer Supported Cooperative Work (CSCW): The Journal of Collaborative Computing, vol. 13, no. 5-6, 2004, pp (Deltagere i seminaret kan downloade en kopi til eget brug herfra: Foredraget vil mere generelt trække på teoretiske overvejelser skitseret i Kjeld Schmidt: 'Remarks on the complexity of cooperative work', Revue des sciences et technologies de l'information, [série] Revue d'intelligence artificielle (RSTI- RAI), vol. 16, no. 4-5, 2002, pp (Denne artikel kan frit downloades herfra: Lykeion Nyt nr. 15 Side 6

7 Referat af generalforsamling i foreningen Lykeion 16. februar Valg af dirigent og referent Dirigent: Peter Hauch Referent: Hanne Erdman Thomsen 2. Godkendelse af dagsorden Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og generalforsamlingen godkendte herefter dagosrdenen. 3. Meddelelser Lise Borup har konstateret at de aristoteliske kategorier efterhånden er kommet mere i fokus igen. Hun vil bringe en redegørelse med bl.a. link til Chris Partridges arbejde i næste nummer af Lykeion Nyt. 4. Formandens beretning Denne var udsendt sammen med dagsordenen og kan ses på hjemmesiden. Efter en kort diskussion blev beretning godkendt. 5. Forelæggelse og geodkendelse af regnskab for det afsluttede regnskabsår Lise Borup redegjorde for regnskabet, som derefter blev godkendt. 6. Forslag Bestyrelsen havde udsendt forslag om udsendelse af flere korte Lykeionrelevante nyheder i nyhedsbrevet. Nyhederne skal komme fra både bestyrelsen og de menige medlemmer. Der blev rejst spørgsmål om kvalitetssikring, således at der ikke bliver for meget støj i nyhedsbrevet. Det er i sidste ende bestyrelsens ansvar at materiale der udsendes til medlemslisten er relevant. Der blev desuden stillet spørgsmål til den foreslåede emneklassifikation af indlæggene i nyhedsbrevet. Det blev foreslået at klassifikationen af indlæg følger formålspragraffens 3 første hovedpunkter, og at bestyrelsen kan tilføje emneord fra medlemsundersøgelsen til disse punkter. Med disse modifikationer blev forslaget vedtaget. 7. Vedtagelse af budget og fastlæggelse af kontongent for 2005 Budgettet godkendtes, og der opkræves kontingent på 300,- kr. For Valg af bestyrelse Peter Hauch har trukket sig fra bestyrelsen og Mogens Ehrich og Hanne Erdman Thomsen var på valg. De to sidstnævnte var villige til genvalg, og herudover stillede Hanne Albrechtsen fra Risø op til bestyrelsen. Der var ikke yderligere kandidater, og Lykeion Nyt nr. 15 Side 7

8 de tre blev valgt. Herefter har bestyrelsen flg. Medlemmer: - Lise Borup - Bodil Nistrup Madsen - René Dybkær - Frank Vernon Jørgensen - Hanne Albrectsen - Mogens Ehrich - Hanne Erdman Thomsen Valg af 2 suppleanter: Jesper Vaupel var villig til genvalg, og Peter Hauch opstillede til en suppleantpost. Der var ikke yderligere kandidater, så de to blev valgt. 9. Valg af revisor Jørgen Hansen var villig til genvalg, og der var ikke yderligere kandidater, så han blev valgt. 10. Eventuelt Der var intet under dette punkt. Hanne Erdman Thomsen, 19. februar 2005 Lykeion Nyt nr. 15 Side 8

9 Frederiksberg d Oversigt over lykeions emnegrupper og emneord Lise Borup INDHOLD Introduktion A Centrale og tværfaglige emner A1 Metaontologi/filosofi vedr. vore fælles centrale grundbegreber A2 Almen begrebslære, redegørelser for grundbegreber A3 Begrebssystemer og -modeller, ontologier, metasprog A4 Klassifikation A5 Terminologi- og definitionsarbejde A6 Sprog A7 International standardisering A8 Centrale og tværfaglige begrebsområder A9 Produkter B Specielle fagområder af central samfundsmæssig betydning B1 Sundhedsvæsenet B2 Byggeriet B3 Produktinformation om varer og tjenesteydelser C Emner vedr. behandling og formidling/kommunikation af viden, informationer og data C1 IT Informationsteknologiske metoder til systemanalyse og systemdesign C2 IT produkter C3 IT Dataudveksling C4 Formidling, videndeling Introduktion I indledningen til Lykeions formålsparagraf står om fundamentale problemer, som hindrer kommunikation indenfor og mellem parter fra forskellige fagområder, og som især manifesterer sig, når der anvendes datateknologi. Problemer som overordnet set skyldes manglende støtte af et hensigtsmæssigt fælles begrebsapparat og mangel på respekt for generelle terminologiske principper. Lykeion bringer og refererer til mere eller mindre praktisk anvendelig viden om alle disse forhold, som er listet i efterfølgende oversigt over Lykeions emnegrupper og emneord. Selve Lykeions vision om 'det fælles begrebsapparat' eller en fælles referenceramme er mere eller mindre synlig i Lykeions 'produkter' - herunder Lykeions workshops, Lykeion Nyt og Lykeions Ordlisteprojekt. Her formidles viden om overordnede og centrale begrebsområder, og om hvordan man kategoriserer/systematiserer/klassicerer/modellerer inden for alle disse områder. Oversigtens emnegrupper og emneord er et viderebearbejdet resultat af undersøgelsen i 2000 Lykeion-relaterede holdninger, projekter og interesser hos medlemmer og interesserede som gengivet i Lykeion Nyt Nr. 5 fra December 2000, og som kan findes i fuld tekst på Aktuelt er udarbejdet et 8 siders uddrag af rapporten med en struktureret oversigt over alle interessenternes svar - med titlen Interessenternes forhold til Lykeion. A CENTRALE OG TVÆRFAGLIGE EMNER Lykeion Nyt nr. 15 Side 9

10 A1 Metaontologi/filosofi vedr. vore fælles centrale grundbegreber - herunder Metaontologier og deres sammenhænge Metaontologisk modellering Metaontologisk klassifikation A2 Almen begrebslære, redegørelser for grundbegreber - herunder Begrebs- og objektanalyse Redegørelser for metaontologiske grundbegreber - herunder Subjekt; Objekt; Relation; Handling inkl. indvirkning; Kvantitet; Kvalitet; Tid; Sted; Position; Tilstand; Påvirkning/Liden Redegørelser for andre ontologiske grundbegreber - herunder Domæne; Adfærd mv Metadata A3 Begrebssystemer og -modeller, ontologier, metasprog - herunder Begrebssystematisering, begrebsmodellering for terminologi- og definitionsarbejde Begrebs- og objektmodellering Virksomhedsmodellering Produktmodellering Ontologier - generelt og specielt (se A1 om Metaontologi) Metasprog Systemanalyse og systemkonstruktion (se også C1 IT Informationsteknologiske metoder...) A4 Klassifikation - herunder Klassifikationsteori Klassifikationsmetoder Klassifikation af viden, informationer og data Emneorienteret klassifikation, emnesystematik Objektorienteret klassifikation Klassifikation af arbejder/aktiviteter Klassifikation af produkter Klassifikation af egenskaber A5 Terminologi- og definitionsarbejde A6 Sprog - herunder Fagsprog (se også A5) Symbolsprog Metasprog (se A3) A7 Internationale standardisering - herunder Begrebsdefinitioner Vokabularier Klassifikationssystemer A8 Centrale og tværfaglige begrebsområder - herunder Metrologi - målevidenskab og -praksis Kvalitetsstyring Miljøstyring Lykeion Nyt nr. 15 Side 10

11 Økonomi og statistik Forvaltning, administration Organisation, logistik, rationalisering A9 Produkter - herunder Leksika Thesauri Ordlister/Vokabularer inkl. kontrollerede Termdatabaser, Begrebsdatabaser Objektorienterede klassifikationssystemer/taksonomier Emneorienterede klassifikationssystemer Bibliografier B SPECIELLE FAGOMRÅDER AF CENTRAL SAMFUNDSMÆSSIG BETYDNING B1 Sundhedsvæsenet B2 Byggeriet B3 Produktinformation om varer og tjenesteydelser C EMNER VEDRØRENDE BEHANDLING OG FORMIDLING/KOMMUNIKATION AF VIDEN, INFORMATIONER OG DATA C1 IT Informationsteknologiske metoder til systemanalyse og systemdesign - herunder Datamodeller, datamodellering Objektorienteret analyse og design til datamodellering (se også A2 om begrebs- og objektanalyse og A3 om begrebs- og objektmodellering) Datamodelleringssprog, dataspecifikationssprog C2 IT produkter - herunder Edb systemer - herunder systemer for CAD Computer-Aided-Design Databaser Websites på Internettet Søgemaskiner på Internettet C3 IT Dataudveksling - herunder Udvekslingsformater C4 Formidling, videndeling - herunder Grænseflader mellem mennesker og maskiner/brugergrænseflader Erkendelsesvidenskab, Socialvidenskab - herunder om menneskeligt samarbejde Lykeion Nyt nr. 15 Side 11

12 Frederiksberg d Interessenternes forhold til lykeion Bearbejdet af: Lise Borup INDHOLD 1. Introduktion 2. Deltagere i 2000 undersøgelsen 3. Udsagn om fælles og tværfaglige emneområder A Om begreber, definitioner, terminologi, ord, sprog - Om begreber, definitioner - Om terminologi - fagterminologi/fælles terminologi og standardisering - Om ord, sprog B Om orden og sammenhænge - strukturering, klassifikation, modellering - Om strukturering, systemer - Om koordinering - Om klassifikationssystemer, klassifikation, kategorisering - Om modeller, modellering C Om det ontologiske - Om det generelle og det specielle - Om tværfaglighed - Om ontologier D Om IT - Om formalisering - Om IT - informationsteknologi 4. Rapportens oplysninger om specielle projekter og interesser A Oplysningernes faglige baggrund - Basisfaglige områder - Domænefaglige områder - Områder om behandling og formidling/kommunikation af viden, informationer og data B Interessenternes projekter og interesser 1. Introduktion Hvad ønsker interessenterne sig af Lykeion? Det blev de spurgt om i en undersøgelse i 2000, hvis resultater blev rapporteret i Lykeion Nyt Nr. 5 - December 2000 med titlen Lykeion-relaterede holdninger, projekter og interesser hos medlemmer og interesserede - November og kan ses på For at få et klarere overblik og dermed bedre idéer til Lykeions fremtidige aktiviteter med bred tilslutning fra interessenterne, blev der i 2003 udarbejdet Hvad ønsker vi af Lykeion? af , som gengav et struktureret overblik over 2000-undersøgelsens udsagn, idet rapporten indeholder et væld af vigtige oplysninger fra de 42 udspurgte interessenter - en sand guldgrube af kompetente udsagn. I Interessenternes forhold til Lykeion kan de fleste af Lykeions trofaste interessenter se deres 'guldkorn' gengivet under de forskellige afsnit ifølge ovenstående indholdsfortegnelse - for hvem kan huske 'hvad søren det var jeg sagde' i 2000? Afsnittene 2, 3 og 4 er taget fra Hvad ønsker vi af Lykeion? og gengives her i sin helhed. En viderebearbejdet oversigt over interessenternes udsagn findes i en særskilt udgave Oversigt over Lykeions emnegrupper og emneord af Endeligt fremgik Lykeions tværfaglige karakter og store spændvidde klart af undersøgelsen, Lykeion Nyt nr. 15 Side 12

13 ligesom det fremgik klart, at et flertal af medlemmerne pegede på behovet for praktisk brugbare resultater - snarere end teoretiske. 2. Deltagerne i 2000 undersøgelsen De 42 deltagende Lykeion interessenter i undersøgelsen fra 2000 var: AE Anders Ekholm HP Heribert Picht ME Mogens Ehrich AMP Annelise M. Pejtersen IK Inge Kobberø MM Michael May AP Anita Pontoppidan JB Jytte Brender NJÅ Niels-Jørgen Aagaard BB Bjørn Bindslev JD Jens Dinesen PG Per Galle BJ Bertil Johnson JF Jan Fogmar PH Peter Hauch BK Bente Kristensen JK Jan Karlshøj PD Poul Daubjerg BM Bente Maegaard JRH Jørgen Rubek Hansen PL Paul Lindgreen BNM Bodil Nistrup Madsen JV Johan Vestager PLA Peter Larsen BT Björn Tegnér KH Klaus Hansen PSO Peter Sylvest Olsen CCL Carl Chr. Lassen LB Lise Borup RD René Dybkær EN Erik Nielsen LBJ Leif B. Jørgensen RH Rob Howard GE Gert Engel LH Lars Häggström SSN Søren Skogstad Nielsen FVJ Frank V. Jørgensen LHV Lars Hvam TØ Tom Østerby HA Hanne Albrectsen LP Lisbeth Pedersen VL Vibeke Luk Af de 42 interessenter er 10 ikke længere med på Lykeion-listen. De omfattende interviews af de 42 interessenter blev gennemført af Mogens Ehrich. 3. OM FÆLLES OG TVÆRFAGLIGE EMNEOMRÅDER Det er fundet hensigtsmæssigt at gentage de sammensatte udsagn under alle de emneområder, som de relaterer sig til. A OM BEGREBER, DEFINITIONER, TERMINOLOGI, ORD, SPROG Om begreber, definitioner AE 'fokus på behovet for fælles begreber indenfor forskellige brancher, på ontologisk grund - interesseret i ontologiske egenskaber og begrebsdannelser' BK 'finde de rigtige redskaber for begreber og definitioner indenfor forskellige domæner' BNM 'problem at vi i forbindelse med forskellige projekter bruger samme betegnelse om forskellige begreber og omvendt - ikke overbevist om, at vi kan finde en fælles begrebsmæssig overbygning af definitioner, af f.eks. fænomenet "attribut"' 'finder det interessant, men er skeptisk over for forsøg på at danne en top-ontologi for ISO begreberne (de mere eller mindre definerede centrale basisbegreber?) men synes det er et forsøg værd at se, om vi kan danne en fælles ramme' BNM og LB 'Ordlisteprojektet til Lykeions Thesaurus med centrale basisbegreber' IK 'behovet er, at den begrebsdannelse, der foregår uden hensyn til IT-værktøjer, og den begrebsdannelse, der sker via IT-værktøjer, lærer at spille sammen. Udviklingen i de to verdener er forskellig, men burde være ens' KH 'en ting er IT, en anden ting begreberne bag' LB 'problem i international standardisering (ISO) når identiske begreber defineres forskelligt i de enkelte fagområders standarder - beskrevet i Notat vedr. tværfagligt seminar om begrebslæren bag moderne systemanalyse og systemkonstruktion af og præsenteret på Lykeions første møde' LB 'Abridged proposition for a framework in concept theory af (refererede bl.a. til Aristoteles og blev fremlagt på Lykeions første møde Lykeion Nyt nr. 15 Side 13

14 i januar 1997) LP 'terminologi og begreber bruges forskelligt inden for forskellige videnskaber og IT. I IT verdenen er man tilbøjelig til at anvende andre fagdiscipliners fagtermer med en lidt anden drejning, hvilket kan gøre det svært at kommunikere og forstå' Om terminologi - fagterminologi/fælles terminologi og standardisering Om ord, sprog BNM 'finder det interessant, men er skeptisk over for forsøg på at danne en top-ontologi for ISO begreberne (de mere eller mindre definerede centrale basisbegreber?) men synes det er et forsøg værd at se, om vi kan danne en fælles ramme' HP 'brug for Lykeion projekter om terminologi, ikke bare som termer, men med semiotisk indfaldsvinkel, altså tegnets indholdsside. Hvordan ordner man disse ting, så der kommer videnstrukturer frem, der bl.a. kan repræsenteres i en termbank?' JB 'enhver lille gruppe har en tendens til at danne sin egen terminologi' JD 'kærneproblemet træder tydeligt frem, når vi diskuterer ISO 1087 for terminologiarbejde, standarden mangler fx forklaringer på centrale ord' 'Standardisering er i væsentlig udstrækning terminologiarbejde, og det er der store problemer med' JK 'brug for retningslinier for terminologiarbejde for at undgå modestrømme' LB 'problem i international standardisering når identiske begreber defineres forskelligt i de enkelte fagområders standarder - beskrevet i Notat vedr. tværfagligt seminar om begrebslæren bag moderne systemanalyse og systemkonstruktion af og præsenteret på Lykeions første møde' LP 'terminologi og begreber bruges forskelligt inden for forskellige videnskaber og IT. I IT verdenen er man tilbøjelig til at anvende andre fagdiscipliners fagtermer med en lidt anden drejning, hvilket kan gøre det svært at kommunikere og forstå' PD 'behov for at fastsætte terminologi for klassifikation og modellering' PG 'terminologiske problemer i kommunikationen indenfor byggesektoren, hvor der indgår forskellige faggrupper, der har forskellig holdning til, hvori et bygværk består' PSO 'Frem for, at hvert enkelt fagområde skal sidde hver for sig, synes jeg, man i fælleskab skal fremstille et fundament for fælles terminologi. Det foreliggende oplæg fra Lise Borup (forslag til ordlisteprojekt) er et godt skridt - et rimeligt første mål er et halvt hundrede fælles begreber' BM 'mest interesseret i de sproglige udtryk fra almensproget over for begrebsapparatet, og er ikke så interesseret i terminologiarbejde, idet vi beskæftiger os med ontologier og almensprogets grænse til fagsprog (DANTERMcentret må tage sig af resten)' BNM og LB 'Ordlisteprojektet til Lykeions Thesaurus med centrale basisbegreber' CCL 'i oversættelser og formidling mellem flere sprog bør sprogbrugen i brugermanualer være så enkel, at brugerne kan forstå dem' JB 'forskellige faggrupper bruger samme ord om vidt forskellige ting' JD 'kærneproblemet træder tydeligt frem, når vi diskuterer ISO 1087 for terminologiarbejde, standarden mangler fx forklaringer på centrale ord' 'ørkesløse diskussioner, hvis man ikke når frem til en fælles forståelse af ords betydning' LBJ 'folk elsker at lave nye ord - i byggebranchen kan der være betegnelser på samme ting, og det skaber forvirring - havde man nogle hovedgrupper ville man spare byggeriet for mange penge' Lykeion Nyt nr. 15 Side 14

15 NJÅ 'brug for kontrollerede nøgleord, som grupperet og struktureret i en videnstruktur, med specielt sigte på de vidensområder, der er relevante i forretning i bred forstand' PL 'de enkelte fagområder har spontant udviklet eget fagsprog, idet der ikke hverken organisatorisk eller intuitivt har været forsøg på at finde fælles egenskaber implicit i disse fagsprog (PL mener at disse findes). Vi har derfor ikke noget fælles sprog for det, der ER fælles' B OM ORDEN OG SAMMENHÆNGE - STRUKTURERING, KLASSIFIKATION, MODELLERING Om strukturering, systemer AMP 'behov for strukturer, der er stabile, men som tillader løbende ændringer i klassifikationerne' BJ 'Lykeion er en måde at holde kontakt udenlandsk om strukturproblemer i fagterminologi' JK 'relevant at fremlægge en rammestruktur i Lykeions igangværende arbejde for at blive forstået uden for de snævre fagkredse og som grundlag for diskussion og tilbagemelding' LB 'Abridged proposition for a framework in concept theory af (refererede bl.a. til Aristoteles og blev fremlagt på Lykeions første møde i januar 1997) LB 'problem i international standardisering når identiske begreber defineres forskelligt i de enkelte fagområders standarder - beskrevet i Notat vedr. tværfagligt seminar om begrebslæren bag moderne systemanalyse og systemkonstruktion af og præsenteret på Lykeions første møde' ME 'foreslår kategorisering af Lykeion skrifterne i en struktur... i relation til foreningens formålsområde mv' NJÅ 'brug for kontrollerede nøgleord, som grupperet og struktureret i en videnstruktur, med specielt sigte på de vidensområder, der er relevante i forretning i bred forstand' RD 'tage fat på de basale begreber og få dem sat op i et system' RH 'focus (in classification of building information) is on the structure of information more than about the terminology' Om koordinering BB 'vi kommer fra forskellige fag...problemet er at få en koordinering af disse forskellige problemer...løsning kan være diskussion ud fra videnskabsteoretiske holdninger' JF 'koordinere de forskellige verdener 1) forskere med teoretisk indfaldsvinkel, 2) statistikere med international reference, 3) praktikere for at få disse parter til at tale sammen og finde en fælles begrebsverden' Om klassifikationssystemer, klassifikation, kategorisering AMP 'behov for strukturer, der er stabile, men som tillader løbende ændringer i klassifikationerne' EN 'klassifikationsproblemer i EU indenfor bygge- og anlægsvirksomhed - behov for praktisk klassifikation herunder redskaber til klassifikationer, hvor der altid er spørgsmål om kategorien "andet" og om detaljeringsniveau' GE 'optaget af en klar afgrænsning imellem emne-, begrebs- og produktklassifikation' HA 'noget tværfagligt omkring klassifikation og forsøg på at standardisere klassifikation i forskellige brancher'. Lykeion Nyt nr. 15 Side 15

16 PD 'behov for at fastlægge en terminologi for klassifikation' PLA 'manglende kompatibilitet indenfor klassifikation af varer, tjenesteydelser og økonomiske aktiviteter (brancher), idet EU-klassifikationerne ikke er kompatible med tilsvarende i USA, Japan osv' RH ' the effect of IT on classification (in construction industry) Om modeller, modellering BT 'vi savner en egnet grafisk metode - en model - for at synliggøre levende processer. Aktiviteter. ressourcer/input, produkter/output, virksomheder, proces etc' LHV 'om produktmodellering med brugen af UML samt en primitiv rammestruktur for modeller - tværfagligt arbejdsfelt, der kræver, at man behersker fagområderne kunstig intellegens, objektorienteret modellering, produktudvikling, produktion, organisatoriske forhold, forretningsprocesser' PD 'behov for at fastlægge en terminologi for modellering' PSO 'behov for modellering af virkeligheden på sygehusene, særligt med henblik på den elektroniske journal' TØ 'behov for en højniveau ontologi til generel modellering' C OM DET ONTOLOGISKE Om det generelle og det specielle - herunder om det synspunktspecifikke og det domænespecifikke SSN 'det store problem, folk har med at holde forskellige synspunkter vedrørende samme forekomst inde i hovedet - folk har svært ved at forstå hinandens aspekter' Om tværfaglighed Om ontologier LH 'systematikfrågor i bygg- och förvaltningsprocesserne - är delvis av tvärfacklig karaktär LHV 'om produktmodellering med brugen af UML samt en primitiv rammestruktur for modeller - tværfagligt arbejdsfelt, der kræver, at man behersker fagområderne kunstig intellegens, objektorienteret modellering, produktudvikling, produktion, organisatoriske forhold, forretningsprocesser. AE 'interesseret i ontologiske egenskaber og begrebsdannelser' BB 'diskutere om vi kan finde en fælles filosofi' BNM 'finder det interessant, men er skeptisk over for forsøg på at danne en top-ontologi for ISO begreberne (de mere eller mindre definerede centrale basisbegreber?) men synes det er et forsøg værd at se, om vi kan danne en fælles ramme' JK 'relevant at fremlægge en rammestruktur i Lykeions igangværende arbejde for at blive forstået uden for de snævre fagkredse og som grundlag for diskussion og tilbagemelding' LB 'Abridged proposition for a framework in concept theory af (refererede bl.a. til Aristoteles og blev fremlagt på Lykeions første møde i januar 1997) RD 'tage fat på de basale begreber og få dem sat op i et system - ikke helt klart, hvad de basale begreber er...' TØ 'behov for en højniveau ontologi til generel modellering' Lykeion Nyt nr. 15 Side 16

17 D OM IT Om formalisering TØ 'nødt til at acceptere datamaternes krav om formalisering - formalisering er i den sidste ende den rigtige løsning, og en forudsætning for, at vi kan få datamaterne til at forstå' Om IT - informationsteknologi IK 'behovet er, at den begrebsdannelse, der foregår uden hensyn til IT-værktøjer, og den begrebsdannelse, der sker via IT-værktøjer, lærer at spille sammen. Udviklingen i de to verdener er forskellig, men burde være ens' KH 'en ting er IT, en anden ting begreberne bag' LP 'terminologi og begreber bruges forskelligt inden for forskellige videnskaber og IT. I IT verdenen er man tilbøjelig til at anvende andre fagdiscipliners fagtermer med en lidt anden drejning, hvilket kan gøre det svært at kommunikere og forstå' ME 'problematisk datakvalitet og deraf følgende problemer med at meddele klare informationer' PG 'hvilken rolle spiller IT, nogle af problemerne er måske uafhængige af IT' RH ' the effect of IT on classification (in construction industry)' 4. RAPPORTENS OPLYSNINGER OM SPECIELLE PROJEKTER OG INTERESSER Oplysningerne fremgår af delrapporten/bilaget om interessenternes Projekter og interesser af Lykeion relevans A Oplysningernes faglige baggrund: Basisfaglige områder: - Basisfilosofi, topniveau-ontologi - Metrologi - Systemanalyse og systemkonstruktion - herunder strukturering, klassifikation, modellering - Terminologiarbejde, standardisering - Sprog, nomenklaturer, leksika - erhvervssprog, sprogteknologi mv - Statistik - Kvalitetsstyring - Økonomi - varer og tjenesteydelser som resultat af økonomiske aktiviteter - Forvaltning, administration Domænefaglige områder - Medicinske fagområde - Byggeriet - bygværker, infrastruktur - Produktion, produkter - herunder industriproduktion Områder om behandling og formidling/kommunikation af viden, informationer og data - IT - Manualer, guides - Formidling, grænseflader, erkendelsesvidenskab, psykologi mv B Interessenternes projekter og interesser: Indeholder oplysninger fra 36 Lykeion interessenter. Lykeion Nyt nr. 15 Side 17

18 AE 'interesseret i ontologiske egenskaber og begrebsdannelser i relation til byggeriet' samt 'byggeriets informationssystematik med speciel tilretning for forvaltningen' AMP 'informationsbehovet i virksomheder og grupper hvor informationsindholdet ændrer sig dynamisk - herunder om arbejdsbaserede klassifikationssystemer med fokus på brugerside' BB '(veteran i dansk byggeri) CBC-projektet - Co-ordinated Building Communication' (klassifikationssystem til styring af byggeprocessen) BJ 'optaget af strukturproblemer i fagterminologi (mest i byggeriet) og af forvaltningssiden af byggeriet' BNM 'blandt initiativtagerne til oprettelsen af Institut for Datalingvistik på Handelshøjskolen i København og initiativtager og leder af DANTERMcentret' BM 'mest interesseret i de sproglige udtryk fra almensproget over for begrebsapparatet, og er ikke så interesseret i terminologiarbejde, idet vi beskæftiger os med ontologier og almensprogets grænse til fagsprog (DANTERMcentret må tage sig af resten)' BT '(veteran i svensk byggeri) - samarbejdet med Lars Magnus Giertz, Ingvar Karlén, Svensk Byggtjänst og med danske Bjørn Bindslev mv'. Udviklet tidligere versioner af BSAB-projektets klassifikation som bygningsdelstabellen og tabeller for bygværker og rum mv samt arbejdet med modeller for projektstyring' CCL 'deltager i europæisk standardiseringsarbejde herunder om kvalitetssikring på brugermanualer til maskindirektivet' FVJ 'interesseret i klassifikationer, nomenklatur i industri, terminologi i IT og sundhedsvæsen. Har på vegne af EU kommissionen koordineret arbejdet af terminologidatabase med brug af standardiseret terminologi i relation til ITindkøbsvejledninger på de europæiske sprog som EPHOS = European Procurement Handbook Open Systems' GE 'Erhvervsinformatik specialiseret inden for områderne sprogteknologi og terminologi' HA 'Framework for Work Analysis' IK 'projektkoordinator for centerkontrakten Klassifikation i byggeriet' JB 'Methodology for assesment of medical IT-based systems in a organizational context' JF 'Nomenklatur for industri' JK 'formand for den tekniske del af IAI International Alliance for Interoperability som er en international forening inden for byggeriet med især softwarehuse og -firmaer samt universiteter som medlemmer' JRH 'deltaget i STEP-standarden vedrørende produktinformation' JV 'produktdata som forskningsområde' KH 'IT-terminologi i bred forstand sammen med en IT-terminologigruppe for Dansk Sprognævn og DANTERMcentret - faglig redaktør på edb-leksikon EDBLEX' LB 'Produktinformation og klassifikation generelt samt produktinformation og klassifikation i byggeriet' LBJ 'optaget af byggeklassifikation og sproget derom - deltager i centerkontrakten Klassifikation i byggeriet' LH 'systematikfrågor i bygg- och förvaltningsprocesserne idet SB Svensk Byggtjänst - som har ansvar for branchefælles systematikproblemer - og har udviklet et antal produkter (værktøjer) til at opfylde dette ansvar' LHV 'arbejder med produktmodeller inkl. metoder for implementering i virksomheder, med industrielle specifikationssystemer mv' LP 'dataanalyse og datamodellering for design og implementering af databaser' ME 'leverandør af statistiske beslutningsgrundlag til sygehusforvaltning' og medlem af udvalg under dansk og international standardisering' MM 'interesseret i menneske-maskine-interaktion og designproblemer' Lykeion Nyt nr. 15 Side 18

19 NJÅ 'interesse i feltet omkring videndeling, og den fase samfundsudviklingen er i - i overgangen fra industrisamfund til videnssamfund' PD 'Bygnings- og boligregisterets klassifikation for bygninger og tekniske anlæg (med bistand fra Danmarks Statistik) inkl. datamodellering i forbindelse med BBR's omlægning' PG 'Almen filosofi samt produktmodellering i byggeri' PH 'seneste år arbejdet med store objektorienterede databaser om vedligeholdelse af fysiske strukturer - huse, ledninger, kloaksystemer mv' PL 'evt. ny bog: Towards a professional language for Informatics' PLA 'EU (Eurostat) klassifikation af varer, tjenesteydelser og økonomiske aktiviteter' RD '1) Terminologiprojekter i ISO og CEN, 2) convener for arbejdsgrupper om referencesystemer i laboratoriemedicin, 3) medlem af Joint Committee for guides in metrology og af DS S238 og S260'. RH 'classification of building information in different countries..incl. comparaison and the effect of IT on classification. Deltager i centerkontrakten 'Klassifikation i byggeriet' SSN 'har udviklet OoASE, et case værktøj til objektorienteret analyse og design. Deltaget i EU projekt om definitionsarbejde i forbindelse med kvalitetssikring af apparater på hospitaler' TØ 'formalisering, modelleringsmetoder samt højniveau ontologi samt notation til beskrivelse af semantik i naturlige sprog' VL 'deltager i Sundhedsstyrelsens arbejder med begreber i den elektroniske patientjournal inkl. afledte terminologiprodukter (DANTERMcentret deltager i begrebsanalysearbejdet' Lykeion Nyt nr. 15 Side 19

20 Frederiksberg d rev. udgave af Om klassifikation i vidensdomæner og arbejdsdomæner v/lise Borup INDHOLD. 1. Introduktion 2. Baggrund 3. Generelt om klassifikation 3.1 Om klassifikation og de digitale informationsløsninger 4. Generelt om domænerne for viden og arbejder 4.1 Generelt om vidensdomæner 4.2 Generelt om arbejdsdomæner 5. Om klassifikation i vidensdomæner 5.1 Om emneorienteret klassifikation 5.2 Om objektorienteret klassifikation 6. Om klassifikation i arbejdsdomæner 6.1 Om klassifikation i domænet for samfundets planlægning, organisation og styring 6.2 Om klassifikation i byggeriets domæne 6.3 Om klassifikation af arbejdsoperationer 7. Om analyse- og klassifikationsforhold i forbindelse med samarbejde 7.1 Om Sociologi og Socialteknologi 7.2 Eksempler på analyseområder, begreber og kategorier i videns- og arbejdsdomæner fra artiklen 'Cognitive Work Analysis and Work Centered Design of Classification Schemes'. 7.3 Eksempler på analyseområder, begreber og kategorier i amerikanske byggeri. 8. Findes der en fælles overordnet referenceramme for vores samarbejde? 8.1 Om hindringerne og behovet for et menneskeligt fælleskab 8.2 Aristoteles kategoriseringer som den fælles referenceramme 8.3 Aristoteles og hans kategorier som de er præsenteret af Jørgen Jørgensen 8.4 De 10 aristoteleske kategorier inkl. eksempler 9. Referencer 1. INTRODUKTION Hvordan får man et solidt grundlag for udarbejdelsen af de værktøjer, som på en hensigtsmæssig måde kan støtte det menneskelige samarbejde i aktiviteterne eller arbejderne med at skabe resultater af vores kollektive indsats i virksomheder, organisationer og institutioner - resultater i form af produkter og serviceydelser? Ifølge min opfattelse udgør klassifikation et nødvendigt værktøj til støtte af menneskeligt samarbejde. Det er klassifikationssystemer, som skal kunne håndtere alle de begreber, der er centrale i forbindelse med viden, informationer og data relateret til pågældende arbejde og menneskelige samarbejde. Det er selvfølgelig meget tankevækkende, at det er i forbindelsen med udviklingen af computeren og dens potentiale for elektronisk databehandling og kommunikation, at behovet for klassifikation og fælles referencerammer er blevet tydeligt og fastslået udtrykkeligt - se afsnit 3.1 Om klassifikation og de digitale informationsløsninger. Lykeion Nyt nr. 15 Side 20

21 Alle kender vist til udtrykket: Han eller hun ved hvad der tales om og har styr på tingene. OK - det kan så være med hjælp eller støtte fra computerem! At vide hvad man taler om og at have styr på tingene, betyder at 'tingene' både må fastlægges, så man ved hvad man taler om, og de må ordnes for at man kan holde styr på dem. Måden at gøre dette på er, at alle relevante begreber for viden, informationer, data og arbejder vedr. 'tingene' bliver klassificeret. Dvs klassifikationer, som både fastlægger og ordner i forhold til begrebets 'indre verden eller iboende egenskaber, men som også fastlægger og ordner i forhold til begrebets 'ydre verden' eller relationsegenskaber. Det er derfor en temmelig vanskelig og kompliceret klassifikationsopgave, som yderligere vanskeliggøres ved manglen af en alment brugbar klassifikationsteori eller -lære inklusive en samlet udredning af de relevante relationstyper for sammenhængene mellem 'tingene'. Det er efterfølgende forsøgt at beskrive det omfattende emne på en rimelig kortfattet og overskuelig måde ved at 'skille tingene ad' og tage én ting ad gangen i en følgerigtig orden. Klassifikation i vidensdomæner og arbejdsdomæner handler naturligvis ikke om ét klassifikationssystem men om flere, da der er tale om adskillige områder eller domæner, inden for hvilke der skal fastlægges og ordnes. 2. BAGGRUND Aktuelt er man internationalt og i Danmark i flere samfundsområder meget optaget af at udvikle organisatoriske metoder til forbedring af menneskeligt samarbejde og dets resultater - metoder som har deres oprindelse i den japanske bilindustri og som er videreudviklet i USA. I Danfoss koncernen taler man om 'Lean Manufacturing', i byggeriet taler man om 'Lean Construction' og seneste nyhed er, at man er begyndt at anvende metoderne i sygehusvæsenet, idet man i Frederiksborg Amt har fået forøget sin 'produktion' af scannerundersøgelser - og det tilsyneladende uden at respektive medarbejdere har gjort vrøvl over, at forbedringerne alene har sin forklaring i 'at de har måttet løbe hurtigere'. I bogen Louise - en beretning om trimmet byggeri (se Ref. 7) giver Sven Bertelsen omfattende beskrivelser af byggeriets samarbejdssituationer som baggrund for indførelsen af metoderne for 'Lean Construction' - eller som det hedder på dansk 'Trimmet byggeri'. I Lykeion (se Ref. 3) workshop med titlen 'Klassifikation til vidensformidling' d. 16. februar 2005, præsenterede Hanne Albrechtsen (HA), som er seniorforsker på Risø, et oplæg om en ny tilgang til at opbygge klassifikationsskemaer, som er baseret på empirisk arbejdsanalyse på to niveauer: vidensdomæner og arbejdsdomæner'. HA præsenterede et eksempel på resultater fra sit forskning- og udviklingsarbejde, som fokuserer på samarbejde og dynamik i vidensudvikling - med udgangspunkt i analyseeller klassifikationsforhold inden for samarbejdet i virksomheder, organisationer og institutioner, hvor arbejdsstrategier, ressourcer og færdigheder, baggrunde og præferencer hos de menneskelige aktører er af central betydning. I Lykeion workshop d. 26. maj 2005 vil Kjeld Schmidt fra IT Universitet i København præsentere mere viden fra sin forskning i 'samarbejdets kunst'. Fagfolk i byggeriet kan med specielt udbytte og interesse læse Ordering systems in architectural design and planning - A discussion of classification systems and practices (se Ref. 6). Efterfølgende bringes afsnittene 3-6 om klassifikation, vidensdomæner og Lykeion Nyt nr. 15 Side 21

22 arbejdsdomæner generelt og om klassifikation inden for disse to domæner eller områder. Viden om samarbejder hører under fagområdet Sociologi eller Socialteknologi, som beskrevet eller forklaret indledningsvis i afsnit 7 'Om analyse- og klassifikationsforhold i forbindelse med samarbejde'. Afsnittet inkluderer eksempler på de analyseområder, begreber og kategorier som optræder i artiklen Cognitive Work Analysis and Work Centered Design of Classification Schemes (se ref. 5) og i amerikansk byggeri (se Ref. 18), så man kan drage interessante og nyttige sammenligninger mellem en videnskabsteoretisk og en praktisk angrebsvinkel. Som det fremgår er kvalificerede løsninger af samarbejdsproblemer ikke bare et spørgsmål om vellykket management, men involverer mere vidtrækkende sociale forhold. Den fornødne viden om hvordan man konkret kan 'takle' disse ting, ligger ifølge min opfattelse i det sociologiske vidensdomæne, og man må vel formode, at der fx i de udviklede metoder for 'Lean Manufacturing', 'Lean Construction' mv er involveret socialteknologisk kompetence? Men måske kunne der være hjælp at hente i en dyberegående indsigt i en sammenhængende helhed, som også giver plads til 'vores bløde værdier' - og som ifølge min opfattelse vil kunne bruges som struktureringsgrundlag for disse metoder. I efterfølgende afsnit 8 belyses dette spørgsmål 'Findes der en fælles overordnet referenceramme for vores samarbejde?', idet der redegøres for Aristoteles 10 kategorier som en metaontologisk ramme om helheden af det værende, og derfor også en ramme som man kan relatere alle forhold i et menneskeligt samarbejde til. Til sidst bringes i afsnit 9 en emneopdelt oversigt over de referencer, som nævnes i teksten. 3. GENERELT OM KLASSIFIKATION Klassifikation er af en fundamental og tværfaglig karakter, idet der klassificeres i vores almindelige adfærd i forbindelse med vores opfattelse og håndtering af både materielle ting såvel som af abstraktioner. Egentlige klassifikationssystemer eller taksonomier med notationer i form af numre eller koder optræder nu ikke i vores almindelige dagligdag, men i en lang række af fagområder eller -discipliner. Man har behov for klassifikation for at kunne fastlægge og ordne for at kunne søge, finde og dele sin viden, informationer og data. Klassifikationen fastlægger og definerer de enkelte begreber i et begrebssystem med en terminologi, dvs 'et fælles sprog' som kan anvendes i en kontrolleret ordliste. Klassifikationen i begrebssystemerne kan også anvendes til et symbolsk 'fælles sprog', dvs et klassifikationssystem med numre eller koder, der som begrebsrepræsentationer er helt uafhængige at de anvendte ord eller termer, og som derfor løser problemet med de mange synonymer. Det er vigtigt at forstå, at både ordene eller termerne og klassifikationskoderne fungerer som formale begrebsrepræsentationer. Klassifikation har i princippet tre overordnede funktioner. Den ene funktion er for fastlæggelsen af vore begreber og dertil korresponderende objekter udfra deres egenskaber, således at begreberne eller objekterne kan defineres. Den anden funktion er for at skabe orden på grundlag af en klassifikation eller gruppering. Man klassificerer eller grupperer en bunke 'ting' efter nogle fælles egenskaber, som kan være iboende egenskaber som fx materiale, form, farve mv - eller man opdeler efter relationsegenskaber som fx 'tingenes' fælles anvendelsesformål eller fælles tilhørsforhold til bestemte emneområder (subject fields). Analysemetoderne for definitionsarbejde og grupperingsarbejde er - overordnet set - identiske. Lykeion Nyt nr. 15 Side 22

23 Den tredie funktion handler om værdifastlæggelse, hvor en 'ting' bliver klassificeret udfra sin placering eller rangorden i en rækkefølge af egenskabsværdier, som fx at en 'ting' klassificeres som 1. klasses, 2. klasses osv. Faktisk foretages de mange valgsituationer i vores dagligdag ved en ubevidst brug af klassifikation for udvælgelsen af det foretrukne 'klasse 1 objekt' efter at have fravalgt 'klasse 2, 3, 4... objekterne'. Det er nok denne tredie funktion eller rolle for klassifikation, der har givet begrebet klassifikation et dårligt rygte. For hvem bryder sig om, at en selv - eller ting man har skabt eller skal 'sælge' - i officielle sammenhænge bliver klassificeret som 2. klasses eller af lavere rangorden. Klassifikation har rødder tilbage i oldtiden, hvor man også havde behov for at holde styr på tingene, idet man allerede klassificerede den menneskelige viden i fortidens Assyriske og Pharaoniske biblioteker. Men det var Aristoteles - skaberen af den formale begrebs- eller navnelogik for at holde styr på tingene udfra deres væsen og relationer til helheden af 'det værende' - som regnes for klassifikationens fader (se Ref. 29). 3.1 Om klassifikation og de digitale informationsløsninger Der har imidlertid udviklet sig en mere og mere udbredt opfattelse, at der behov for klassifikation i forbindelse med udviklingen og forbedringen af de digitale informationsløsninger - et behov som kan betragtes som mere og mere presserende. At dække dette behov er enormt ressourcekrævende og bør derfor betragtes som en opgave, der i høj grad fortjener offentlig opmærksomhed og støtte. I forbindelse med et stort projekt for klassifikation i byggeriet i USA (se Ref. 18 og 27) formuleres behovet - lettere omskrevet: Et fælles sprog: Den tiltagende brug af computere tjener kun til at fremhæve den fragmenterede måde de enorme mængder af data i en virksomhed (firma, organisation, institution mv) bliver organiseret på. Alt for ofte kompliceres de forskellige virksomhedsoperationer af tabt information og fejlkommunikation. I virksomhedernes aktiviteter, bliver de enkelte operationer eller projekter ofte udført uafhængigt af hinanden og af vekslende og derfor unikke sammensætninger af individuelle aktører. Samarbejdet mellem disse aktører har derfor behov for et fælles sprog, specielt i den gensidigt forbundne økonomi, hvori alle virksomhedens aktiviteter opererer - eller uordenen vil tage overhånd og medføre ineffektivitet og forøgede omkostninger. Omkostninger som ikke alene relaterer sig til virksomhedens økonomi men også til virksomhedens sociale miljø. Organisationen af dine data: Digitalt design og web-baserede kommunikationssystemer gør nogle opgaver lettere, ofte givende et ydre indtryk af orden. Men den underliggende information eller viden skal stadigvæk fastlægges, bruges og kommunikeres præcist af de involverede aktører. Lagringen og den effektive brug af denne information eller viden er oftest ekstremt nødlidende, selv i det mest sophistikerede netværksbaserede operationseller projektfokuserede kommunikationsmiljø - hvis den ikke er arrangeret eller tilgængelig ved hjælp af en meningsfuld taxonomi inden for et klassifikationssystem, som er brugbart for alle involverede. Manglen på en sammenhængende organisationsstruktur og ordforråd/vokabular Lykeion Nyt nr. 15 Side 23

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi Sidst revideret den 22. februar 2001 Vedtægter for Lykeion - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi 2 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Foreningens navn er: Lykeion tværfaglig begrebsdannelse og terminologi.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

DANTERMcentret Webbaserede termbaser og e-ordbøger

DANTERMcentret Webbaserede termbaser og e-ordbøger DANTERMcentret Webbaserede termbaser og e-ordbøger Annemette Wenzel Bodil Nistrup Madsen DANTERMcentret Temadag d. 8. maj 2008, Danmarks Biblioteksskole Danske e-ordbøger Termbase- og ordbogsprojekter

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamling på Borups Højskole, København, den 7. november 1998.

Referat af generalforsamling på Borups Højskole, København, den 7. november 1998. Referat af generalforsamling på Borups Højskole, København, den 7. november 1998. 1) Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Elisabeth Wichmann. Stemmetællere: Bagge, Vita Lund og Søster Roll. 2) Valg

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Odense, den 19. marts 2005 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning

Læs mere

Men læs nu selv rapporten, inden du nedenfor læser formandskabets tanker derom.

Men læs nu selv rapporten, inden du nedenfor læser formandskabets tanker derom. LYKEION nyt Nr.5. - December 2000 Dette nummer af Lykeion Nyt er reserveret Mogens Ehrichs rapportering af samtalerne med alle jer, der interesserer sig for Lykeions formål. At det udsendes på mail, er

Læs mere

Begrebsarbejde som forudsætning for datamodellering

Begrebsarbejde som forudsætning for datamodellering Begrebsarbejde som forudsætning for datamodellering Højnelse af datakvalitet og øget effektivitet i it-systemer Copenhagen Business School, mandag den 5. december 2016 Bodil Nistrup Madsen & Hanne Erdman

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20 Trafikministeriet Notat Workshop på Trafikdagene 2002 Dato J.nr. Sagsbeh. Org. enhed : 8. oktober 2002 : 106-49 : TLJ, lokaltelefon 24367 : Planlægningskontoret Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for Alternativet København

Vedtægter for Alternativet København Vedtægter for Alternativet København 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Alternativet København, herefter omtalt som lokalforeningen. Stk. 2 Lokalforeningen har hjemme i Københavns kommune, herefter

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering'

Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering' Notat Projekt: Integrering mellem bæredygtige byggeprocesser Aktivitet 6: Nyindustrialisering, effektive processer og BIM Faglig detailplan og -budget for aktivitet 6 'Nyindustrialisering' I Interreg IV

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg. Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april 2015 1 af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i 2014. Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.) Ud over hvad koordinatorerne lige har berettet, vil

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening Danske Sportsfaciliteters Brancheforening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Danske Sportsfaciliteters Brancheforening, i daglig tale Sportsfaciliteter.dk. Over for udlandet benævnes foreningen Danish

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

VEDTÆGTER. for DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD)

VEDTÆGTER. for DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD) VEDTÆGTER for DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD) Vedtaget på generalforsamlingen den 05.10.2009. Seneste ændring vedtaget på generalforsamlingen den 21.11.2013 VERSION 1.3 SIDE 1 AF 5 1. Navn Foreningens

Læs mere

Notat om cuneco-projekter og sammenhæng til buildingsmart-standarder og -værktøjer 2014-04-24

Notat om cuneco-projekter og sammenhæng til buildingsmart-standarder og -værktøjer 2014-04-24 Notat om cuneco-projekter og sammenhæng til buildingsmart-standarder og -værktøjer 2014-04-24 cuneco buildingsmart Formidling og indarbejdning af cuneco-resultater i buildingsmart International CCS-klassifikation

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016.

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. DAGSORDEN Louise, Jens og Sven har meldt afbud og Niels kan først komme kl. 12.30. Tom Petersen deltager som gæst. Christian deltager som gæst. 1. Valg

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 2004

REFERAT GENERALFORSAMLING 2004 REFERAT GENERALFORSAMLING 2004 Referat af Dansk Sociologforenings generalforsamling d. 28. februar 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

standardiseringsorganisation

standardiseringsorganisation Velkommen Dansk Standard som medlem er Danmarks officielle standardiseringsorganisation 220 medarbejdere Grundlagt i 1926 En erhvervsdrivende fond Mere end 220 S-udvalg Flere end 1900 eksperter Standardiseringsorganisationer

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

DYKKEHISTORISK SELSKAB

DYKKEHISTORISK SELSKAB DYKKEHISTORISK SELSKAB Oplæg til strukturering af selskabet Selskabet har nu eksisteret i 14 år. Opgaver der løses af selskabet i relation til selskabets formål er primært: Afdækning af den danske dykkehistorie.

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 24. februar 2011. Laugstuen, Alleen 1, Sorø Antal deltagere 10. (deltagerliste se bilag 2) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter. Energinetværk Slagelse

Vedtægter. Energinetværk Slagelse 1 Vedtægter Energinetværk Slagelse 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Energinetværk Slagelse. Foreningens medlemskreds har hjemsted eller filial/afdeling i Slagelse kommune. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Revideret: 3. november 2010 1 Foreningen Foreningen Student Association at the Department of Information

Læs mere

Generelt Internationalisering

Generelt Internationalisering Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og Side 1 af 7 Generelt Digital Konvergens samarbejdet, har i sit hidtidige arbejde fokuseret på at implementere vindende, digitale standarder, der

Læs mere

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune.

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 27. juni 2003 med ændringer fra den ekstraordinære generalforsamling den 30. september 2003. Senest ændret på generalforsamlingen d. 18. april 2012. Vedtægter

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Semantik, tak! Semantik og modelbaseret standardisering i OIO. 2. april 2009, IT-arkitekturkonferencen 2009

Semantik, tak! Semantik og modelbaseret standardisering i OIO. 2. april 2009, IT-arkitekturkonferencen 2009 Semantik, tak! Semantik og modelbaseret standardisering i OIO 2. april 2009, IT-arkitekturkonferencen 2009 Jan Brown, Kontoret for Standardiserings- og Arkitekturpolitik IT- og Telestyrelsen, Videnskabsministeriet

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. november 1982 med senere ændringer vedtaget ved de skriftlige og mundtlige urafstemninger d. 20. april 1989, d. 21. juni 1993, d. 27. oktober 2000, d.

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Vedtægter. for Thisted Handels- og Industriforening

Vedtægter. for Thisted Handels- og Industriforening Vedtægter for Thisted Handels- og Industriforening 19.03.2013 1 - Navn og hjemsted Thisted Handels- og Industriforening, der blev stiftet den 15. november 1866 under navnet Thisted Handelsstandsforening,

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

COWI taksonomier. Informationer i sammenhæng - Forretningstaksonomier i praksis Ensight seminar København 19 oktober 2004

COWI taksonomier. Informationer i sammenhæng - Forretningstaksonomier i praksis Ensight seminar København 19 oktober 2004 Informationer i sammenhæng - Forretningstaksonomier i praksis Ensight seminar København 19 oktober 2004 Præsentation: Niels-Jørgen Aagaard, Videnledelseschef COWI Agenda Præsentation, COWI Præsentation,

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI).

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). 1. Foreningens navn og hjemsted: 1.1: Foreningens navn er Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Hjemsted er Brancheforeningens

Læs mere

Automatisk samkøring og kvalitetssikring af data i en term- og vidensbank

Automatisk samkøring og kvalitetssikring af data i en term- og vidensbank Automatisk samkøring og kvalitetssikring af data i en term- og vidensbank Bodil Nistrup Madsen Hanne Erdman Thomsen Tine Lassen Charlotte Pedersen Copenhagen Business School & DANTERMcenter 1 Oversigt

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse:

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: Valdemarsgade 41, 5. sal 1665 København V (hos Søren Lindgreen) Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Arne Mejlholm,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF)

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) Vedtaget den 15. september 1964. Ændret den 17. april 1970, den 14. april 1972, den 26. april 1974, den 26. august 1975,

Læs mere

CCS Formål Produktblad December 2015

CCS Formål Produktblad December 2015 CCS Formål Produktblad December 2015 Kolofon 2015-12-14

Læs mere

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning

Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1/6 Vedtægter for Partnerskab for Termisk Forgasning 1 Navn Partnerskabets navn er Partnerskab for Termisk Forgasning. Partnerskabet er stiftet som en forening i 2014 og er hjemmehørende i Danmark. 2 Formål

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) d. Aflæggelse af regnskab med påtegning fra revisorer til godkendelse

a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) d. Aflæggelse af regnskab med påtegning fra revisorer til godkendelse SDF's ordinære generalforsamling Lørdag d. 3. oktober 2015 Dagsorden a. Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen) b. Valg af referent c. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 10. juni 2014, kl. 15:00-15:30 hos Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. Dagsorden i

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for RUCalumne

Vedtægter for RUCalumne Vedtægter for RUCalumne DATO/REFERENCE 13. oktober 2015 Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er RUCalumne The Alumni Society of Roskilde University. Foreningens hjemsted er Roskilde Universitet

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Generalforsamling IDA Sjælland 25. marts 2014, Hotel Niels Juel, Køge

Generalforsamling IDA Sjælland 25. marts 2014, Hotel Niels Juel, Køge Generalforsamling IDA Sjælland 25. marts 2014, Hotel Niels Juel, Køge REFERAT 26-03-2014 Fremmødte: 33 Stemmeberettigede: 27 Velkomst Formanden, Christian Kubel bød velkommen. 1. Valg af dirigent Ivan

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

Vedtægter for SAMRåd ved RUC

Vedtægter for SAMRåd ved RUC Vedtægter for SAMRåd ved RUC Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er SAMRåd. Foreningen har hjemsted på Roskilde Universitet. Artikel 2: Formål 2 Formål Stk. 1 Foreningen

Læs mere

DFM benchmarking Generalforsamling torsdag d. 18. marts 2010 kl. 16:30 17:30

DFM benchmarking Generalforsamling torsdag d. 18. marts 2010 kl. 16:30 17:30 DFM benchmarking Generalforsamling torsdag d. 18. marts 2010 kl. 16:30 17:30 Deloitte/Weidekampsgade 6 Dagsorden for generalforsamling 2010 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

CCS klassifikation og identifikation

CCS klassifikation og identifikation UDVEKSLINGSSPECIFIKATION klassifikation og identifikation Udgivet 01.09.2017 Revision 0 Molio 2017 s 1 af 19 Forord Denne udvekslingsspecifikation beskriver, hvilke egenskaber for klassifikation og identifikation,

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Generalforsamling 2016 Store sal, DOKK1

Generalforsamling 2016 Store sal, DOKK1 Generalforsamling 2016 Store sal, DOKK1 Dagens program 08:30 09:00 Salen er åben. Der er kaffe, te og brød 09:00 09:10 Ankomst og netværk 09:10 09:20 Velkomst 09:20 11:00 Ordinær generalforsamling 11:00

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen

V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen Sektionens navn er DANSK BYGGERI, NEDBRYDNINGSSEKTIONEN. Dens hjemsted er Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, 1015 København K. 1. 2. Sektionens

Læs mere

Dialogforummet er nedsat fordi B&M ønsker en dialog med folkebibliotekerne om perspektiverne i projektideerne set fra kundernes

Dialogforummet er nedsat fordi B&M ønsker en dialog med folkebibliotekerne om perspektiverne i projektideerne set fra kundernes Referat 30. november 2009 Kamma Kirk Sørensen Konsulent ksk@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 39 Udviklingsopgaver af overbygningskarakter Referat af møde i B&M s dialogforum Tirsdag den 10.

Læs mere

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia.

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. dan sl< t æk l< e m an ds I auq M Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 22 virksomheder Michael

Læs mere