Leverandør *l et udbudsfællesskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leverandør *l et udbudsfællesskab"

Transkript

1 Leverandør *l et udbudsfællesskab Welfare Tech konference Fredag den 4. oktober 2013

2 Indhold 1) Udviklingstendens i Indkøbsdanmark 2) Hvad er KomUdbud? 3) Hvorfor et udbudsfællesskab? 4) OrganisaGon konstrukgon og drii (forretningsmodel) 5) Udbudspraksis tovholder- og vicetovholderkommune 6) Hvad betyder det for dig som potengel leverandør? 7) Afrunding 8) Spørgsmål

3 Logik i Indkøbsdanmark og på Slotsholmen Hvorfor skal 98 kommuner lave det samme?

4 Udviklingstendenser Overkommunale (statslige) udbud SKI Mellemkommunale udbud Udbudsfællesskaber Kommunale udbud De enkelte kommuner

5

6 Hvad er KomUdbud? Ø Et kommunalt udbudsfællesskab (Gdligere 12- by- gruppen) bestående af 15 kommuner Ø Dækker 25 % af de kommunale indkøb i Danmark

7 KomUdbuds grundlag EU- og nagonal lovgivning KomUdbuds vedtægter De enkelte kommuner

8 KomUdbuds vedtægter Ø Formål med fællesskabet Ø Medlemskommunernes forpligtelser Ø Højeste myndighed Ø Intern organisering, herunder ledelsesniveauer Ø Forretningsgange Ø Økonomi

9 Hvorfor et udbudsfællesskab? Ø Vision: At skabe Danmarks mest effekgve, professionelle og forpligtende offentlige Udbudsfællesskab. Ø Formål: o at skabe konkurrencedyggge aialer og stor volumen på de indgåede aialer, så de respekgve indkøbsafdelinger under Udbudsfællesskabet kan bidrage Gl at løse kommunernes økonomiske udfordringer. o at udbudsmateriale koordineres og disponeres med henblik på at opnå stordriisfordele Gl gavn for de enkelte medlemskommuner. o at forpligte medlemskommunerne på fælles aialer med henblik på at fremme e- handel. o at dyggggøre og kompetenceudvikle udbudsmedarbejderne inden for Udbudsfællesskabet.

10 ForretningsorganisaGon Generalforsamling Bestyrelse Sekretariatet Styregruppe Ad hoc arbejds- gruppe Ad hoc arbejds- gruppe Ad hoc arbejds- gruppe Ad hoc arbejds- gruppe Ad hoc arbejds- gruppe

11 direktører Bente Monsen, Odense (formand) Michael Holst, Sønderborg (næscormand) Peter Karm, Vejle Hans Nikolaisen, Randers Claus Brandt, Holstebro Sekretariatet (p.t. placeret i Odense) SGne Rahr, Esbjerg (formand) Helle Schjermer, Herning (næscormand) Søren Poulsen, Ikast- Brande Anehe Juhl, Aarhus Cecilie Schwarz Førby, Odense Værktøjs- gruppen Jura- gruppen Strategi- gruppen Controller- gruppen E- handel- gruppen

12 Betyder det så, at alle kommuner er med på alle udbud? Ø Nej, o Minimum deltagelse på 45 procent af samtlige KomUdbuds deludbud i 2013, sggende med fem procentpoint årligt. Ø Men, o Tilslutningsprocenten i 2012 var 69 % Ø Så, o Stor volumen og en høj kompleksitet

13 DriIsorganisaGon (udbudspraksissen) Ø Forretningsgange i KomUdbud o Tværkommunal udbudsplan ü Tovholderansvar (projektleder) på en række udbud. Kommunernes tovholderansvar er anført på KomUdbuds Udbudsplan. o Tovholder (projektleder) og vicetovholder (viceprojektleder) gennemfører udbuddet på vegne af de øvrige kommuner o Standardiserede forretningsgange - gennemførelse af udbud standardiseres gennem systemagsk anvendelse af business case. Det er på baggrund af BC, at kommunerne Glsluher sig.

14 KomUdbuds model for udbudsprocessen Foranalyse med dialog med markedet Business Case- model Tilslutning Høring af udbudsmateriale Udbudsrunde Kontraktstart Hvor skal I bidrage? Tager procesmæssigt cirka 12 måneder

15 Tovholderkommunens kompetencer Ø Indkøbschefen i tovholderkommunen er ansvarlig for udbuddets kvalitet og remdige gennemførelse samt overholdelse af procedurer (bl.a. for udbudsprocessen). Ø En kommune i KomUdbud, som ikke ønsker at deltage i et givent udbud, kan ikke påtvinges tovholderrollen eller vicetovholderrollen for det pågældende udbud. Hvis tovholderkommunen eier Gldeling og accept af et givent udbud finder ud af, at denne alligevel ikke vil deltage i udbuddet, er det tovholderkommunens eget ansvar at findes en anden tovholderkommune. Ø Det vil algd være Styregruppen, der involveres og besluher, om tovholderansvaret skal flyhes Gl vicetovholderen eller anden kommune ved fravær, længere sygdom eller andet, som vil gøre, at tovholderkommunen ikke kan opfylde begngelserne herfor.

16 Tovholderkommunens ansvar i kontraktperioden Ø Indhentning af bemyndigelse fra de enkelte deltagende kommuner i forbindelse med kontrakgndgåelse. Kommunen kan kun afvise at give bemyndigelsen, såfremt der foreligger saglige grunde hergl. Ø Færdigredigering og udsendelse af rammekontrakt Ø Al korrespondance med Glbudsgivere, EU m.v. Ø Kontrol og accept af generelle prisændringer, der Gllades eier kontrakgndgåelse. Ø Implementeringsproces og informagonsmateriale i egen kommune er den enkelte kommune ansvarlig for. Ø Kvalitetssikring af grundlag for e- handelskataloger. Ø Kontrol og accept af et evt. første e- katalog. Ø Tovholderkommunen apolder en eller flere statusdialoger med leverandører i kontraktperioden med sgkprøvekontrol på fakturaer fra egen samt eventuelt fra andre deltagende kommuner. Ø Godkendelse af e- katalog

17 Hvad betyder det for dig som potengel leverandør? Ø Hvordan adskiller et udbud i KomUdbud sig fra et kommunalt? o Der vil som udgangspunkt være flere kravspecifikagoner, da krav fra alle deltagende kommuner skal Glgodeses o Der anvendes Gl en vis grad et standardiseret udbudsmateriale o Det er store udbud og et ret komplekst materiale o Alt udbudsmateriale sendes Gl høring (det gør nogle kommuner dog allerede i dag)

18 Hvad betyder det for dig som potengel leverandør? (fortsat) o Udbudsprocessen er typisk længere, fordi processen i KomUdbud starter op mere end et år før kontraktstart o Der er kommunespecifikke bilag, hvor der kan være differengerede krav pr. kommune o Leverandøren skal aflevere kataloger Gl fire e- handelssystemer med de omkostninger, dehe måhe medføre o Opstartsmøder med deltagende kommuner ved kontraktstart o I kontraktperioden: håndtere flere aktører

19 Hvor skal jeg gå hen som Glbudsgiver? KomUdbuds hjemmeside (www.komudbud.dk):

20 Hvem kontakter jeg? KomUdbuds Sekretariat: E- mail: Telefon: De enkelte projektledere i de enkelte kommuner:

21 Et par (gode) råd? Ø Vejen ind i KomUdbud går typisk gennem de enkelte kommuner (jf. udbudsplan) Ø Modne virksomheder som har en vis gearing Ø Jeres produkt skal typisk kunne mere jf. flere kommuner desto flere krav Ø Der forventes et højt serviceniveau Ø Overhold gældende lovgivning

22 Spørgsmål?

Følgende oversigt viser hvilke kommuner deltager på de enkelte udbudsområder. Kompressionsstrømper Ortopædisk fodtøj Parykker Esbjerg Esbjerg Esbjerg

Følgende oversigt viser hvilke kommuner deltager på de enkelte udbudsområder. Kompressionsstrømper Ortopædisk fodtøj Parykker Esbjerg Esbjerg Esbjerg KomUdbud KomUdbud (tidligere 12-by gruppens indkøbscentral) er et indkøbsfællesskab med 15 deltagende kommuner. De deltagende kommuner gennemfører i samarbejde EU-udbud af varer og tjenesteydelser, med

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 014-020231. Varer Offentligt udbud. På levering af Kompressionsstrømper til KomUdbud

EU-UDBUD 2014/S 014-020231. Varer Offentligt udbud. På levering af Kompressionsstrømper til KomUdbud EU-UDBUD 2014/S 014-020231 Varer Offentligt udbud På levering af Kompressionsstrømper til KomUdbud Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi for perioden 2014-2017

Udbuds- og indkøbsstrategi for perioden 2014-2017 Udbuds- og indkøbsstrategi for perioden 2014-2017 Indledning Frederikssund Kommune ønsker at sikre, at kommunen opnår god kvalitet og effektivitet i den kommunale opgavevaretagelse. Strategien har til

Læs mere

Følgende oversigt viser hvilke kommuner deltager på de enkelte udbudsområder. Kompressionsstrømper Ortopædisk fodtøj Parykker Esbjerg Esbjerg Esbjerg

Følgende oversigt viser hvilke kommuner deltager på de enkelte udbudsområder. Kompressionsstrømper Ortopædisk fodtøj Parykker Esbjerg Esbjerg Esbjerg KomUdbud KomUdbud (tidligere 12-by gruppens indkøbscentral) er et indkøbsfællesskab med 15 deltagende kommuner. De deltagende kommuner gennemfører i samarbejde EU-udbud af varer og tjenesteydelser, med

Læs mere

Indkøbsovervågningsprogram

Indkøbsovervågningsprogram Indkøbsovervågningsprogram Organisation og procedurer Version: 1.0 Dato: 01.06.2011 Dokumentejer: Administrativt ansvarlig 1 Indholdsfortegnelse Indkøbsovervågningsprogram... 1 1. Indledning og baggrund...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

Effektive indkøb på dagsordenen. En analyse af redskaber og erfaringer

Effektive indkøb på dagsordenen. En analyse af redskaber og erfaringer Effektive indkøb på dagsordenen En analyse af redskaber og erfaringer Effektive indkøb på dagsordenen En analyse af redskaber og erfaringer KL 1. udgave, 1. oplag 2012 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Bilag. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis

Bilag. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis Bilag Offentlige indkøbsfunktioner - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis SIDE 2 BILAG 1A Indhold Bilag 1A Caseudvælgelse og metode til gennemførelse af kvalitative casestudier... 3 Bilag

Læs mere

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler 2015 Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Maj 2012 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser... 3 2.1 Lovgivning... 3 2.2 Indkøb med en kontraktsum større end 1.489.820 kr.... 4 2.3 Indkøb med en kontraktsum

Læs mere

Mercantec. Annonceret udbud. Fremtidens industri - Den positive Imagekampagne

Mercantec. Annonceret udbud. Fremtidens industri - Den positive Imagekampagne Mercantec Annonceret udbud Fremtidens industri - Den positive Imagekampagne Mercantec Oktober 2013 Annonceret udbud iht. Tilbudsloven I medfør af lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december om indhentning

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt af Byrådet den 26 juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Indkøbs- og udbudsplan

Læs mere

Analyse. Effekter af konkurrence om kommunal lønadministration

Analyse. Effekter af konkurrence om kommunal lønadministration Analyse Effekter af konkurrence om kommunal lønadministration 2013 SIDE 2 KAPITEL 1 RESUMÉ OG ANBEFALINGER Effekter af konkurrence om kommunal lønadministration On-line ISBN 978-87-7029-548-2 Analysen

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Udkast til INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet den xx Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor en indkøbs- og udbudspolitik?... 3 2. Overordnet målsætning med indkøbs- og udbudspolitikken...

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Udbudsstrategi for kommunale driftsopgaver 2011-2013

Udbudsstrategi for kommunale driftsopgaver 2011-2013 Udbudsstrategi for kommunale driftsopgaver 2011-2013 Vedtaget af byrådet d. 24. januar 2011 1 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Udbudsstrategiens afgrænsning...3 1.2 Strategiens indhold...3 2. Udbudsstrategien

Læs mere

EU-UDBUD. Varekøb og tjenesteydelser Offentligt udbud. På levering af materialer til fysik/kemi til og for KomUdbud

EU-UDBUD. Varekøb og tjenesteydelser Offentligt udbud. På levering af materialer til fysik/kemi til og for KomUdbud EU-UDBUD Varekøb og tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af materialer til fysik/kemi til og for KomUdbud September 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Erfaringer med organisering og indkøbspolitikker

Erfaringer med organisering og indkøbspolitikker UC Effektiviseringsprogrammet Indsatsprogrammet for Generel Administration Projekt Effektivt Indkøb Baseret på oplægget Fælles træk, forskelle og forslag til indsatser på indkøbsområdet udsendt til workshoppen

Læs mere

R E F E R A T. af orienteringsmøde den 23. maj 2012 vedrørende. Amgros' udbud af lægemidler 2013

R E F E R A T. af orienteringsmøde den 23. maj 2012 vedrørende. Amgros' udbud af lægemidler 2013 1 R E F E R A T af orienteringsmøde den 23. maj 2012 vedrørende Amgros' udbud af lægemidler 2013 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere