Struensee forsøgte gennem sine 16 måneder ved magten. i begyndelsen af 1770 erne at transformere den danske stat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Struensee forsøgte gennem sine 16 måneder ved magten. i begyndelsen af 1770 erne at transformere den danske stat"

Transkript

1 Kabinetsordrer Struensee forsøgte gennem sine 16 måneder ved magten i begyndelsen af 1770 erne at transformere den danske stat fra en konservativ lidt langsommelig stat til et moderne oplystmønstersamfund efter preussisk model. Struensee skrev i de måneder mellem og kabinetsordrer, det vil sige ordrer til administrationen. Kabinetsordrerne er samlet i Kabinetsstyrelsen i Danmark Aktstykker og Oplysninger, bd. I-III, udgivet ved Holger Hansen Kabinetsordrerne findes kun samlet i denne publikation, der er et resultat af et enormt grundigt stykke arkivarbejde. (Kilde: Asser Amdisen i bogen Struensee, Til nytte og fornøjelse ).

2 Liberalisering af kapitalmarkedet: Frigivelse af renten (kabinetsordre nr. 568, Kabinetsstyrelsen i Danmark ) Den 1. november 1770 udsendte kongen (Struensee) ordre til frigivelse af renten. Det betød, at den hidtidige fastsættelse af renten på 4 procent blev ophævet. Frigivelsen af renten skulle løse et af datidens store økonomiske problemer: Manglen på risikovillig kapital. Kongen, der på det tidspunkt befandt sig på Frederiksberg Slot, ønskede allernådigst at alle blev gjort bekendt med loven. Det skulle ske gennem en trykt forordning. Der kan muligvis også der spores et ønske om forenkling af den offentlige administration, som var blandt Struensees mærkesager. I hvert fald kan det konstateres, at rentefrigivelsen findes i samme forordning som et forbud mod eksport af korn til fremmede byer.

3 Reformer af adgang til overførselsindkomster: Regler for pensioner og hensigtserklæring om oprettelse af almindelige enkekasser (kabinetsordre nr. 739, Kabinetsstyrelsen i Danmark ) Den 21. juli 1771 blev der udsendt en kabinetsordre underskrevet af både kongen og Struensee om et fælles reglement for pensioner. For fremtiden måtte der ikke længere udbetales pensioner på over daler. Personer, der i forvejen modtog pensioner over dette beløb, ville få dem reduceret. Pensioner mellem og 500 daler ville blive halveret, og lavere pensioner ville procentvis blive nedsat. Ingen skulle have lov til at føre deres pensioner ud af landet. Enker havde i høj grad Struensees bevågenhed, og forordningen om pensioner indeholder også en passus om, at enker fritages for skat. Sidste punkt i forordningen er en hensigtserklæring om at indføre en almen enkekasse. En enkekasse var en forsikringsordning, som man kunne betale til mod at blive hjulpet, hvis man uventet stod uden mulighed for forsørgelse. En sådan foranstaltning var ikke alene til gavn for de berørte, så de kunne klare sig selv. Den ville også spare penge for den betrængte kongelige kasse, idet det hedder for fuldstændig at befri min (kongens) kasse for udgifter.

4 Prioritering af infrastrukturprojekter: Stop for opførelsen af Marmorkirken (Frederikskirken) (Kabinetsordre nr. 458 og 1129 m.fl. Kabinetsstyrelsen i Danmark ) Den 26. oktober 1770 gav kongen (Struensee) ordre til, at byggearbejdet på den nye Frederikskirke foreløbig blev stillet i bero. Byggestoppet var endnu et eksempel på Struensees ønske om at befri staten for udgifter, som han fandt unødvendige og dermed forbedre den skrantende danske økonomi. Ordren blev fulgt op af en kongelig resolution den 8. november 1770 om udsættelse af byggeriet. Ganske vist blev byggeriet af kirken kun udsat, men der skulle gå over 100 år, før det blev genoptaget. Det var tilsyneladende ikke muligt at stoppe leverancerne af sten og marmor samtidig med byggestoppet. For trods alt at få lidt indtægter indeholder den kongelige resolution en passus om, at materialerne skulle komme offentligheden til nytte. Det skulle ske ved salg til private byggerier, og pengene for salget puttes i kongens kasse. Marmorkirken blev bygget færdig i slutningen af 1800-tallet for midler skænket af C.F. Tietgen, men den blev ikke så stor og prangende, som den skulle have været ifølge det oprindelige projekt.

5 Lean sagsbehandling efter international best practice: Forenkling af administrationen. Kabinetsordre nr. 47 m. fl. Kabinetsstyrelsen i Danmark ) Den 10. november 1770 udsendte kongen (Struensee) en kabinetsordre om, at alle sager for fremtiden skulle sendes gennem kongens kabinet. Det skete for at få kommunikationen mellem regeringsorganerne ensrettet. Alle regeringsorganer skulle have ens arbejdsprocedurer og samme måde at organisere papirer og sagsakter på. Der blev udarbejdet et skema over, hvordan rapporteringen til kongen skulle ske, og enslydende skemaer skulle følges i alle afdelinger. Alle anmodninger skulle indeholde en kort sammenfatning, opsummeret i fortløbende numre. Kongen ville så ud for hvert nummer skriftligt anføre sin beslutning. Kongen (Struensee) understregede, at såvel anmodninger som beslutninger skulle opbevares omhyggeligt, og de skulle indbindes hvert kvarte eller halve år. Sttruensees forenkling af administrationen var inspireret af de reformer Frederik den Store gennemførte i Preussen med effektivisering af staten.

6 Besparelser på forsvarsbudgettet: Reduktion af den landmilitære magt. (Kabinetsordre nr Kabinetsstyrelsen i Danmark ) En af de tungeste økonomiske byrder i Struensees regeringstid var de militære udgifter. For at begrænse udgifterne skulle landmilitæret reduceres. Danmark skulle ikke være en offensiv militærmagt, mente Struensee, der ikke ønskede, at den landmilitære magt skulle kunne angribe andre lande men udelukkende forsvare Danmark mod overfald. Den 5. februar 1771 sendte Struensee en række spørgsmål om den landmilitære magt, deriblandt dette: Danmark må aldrig føre en offensiv krig. Hvor mange soldater skal der til for at forsvare det (landet)? Den egentlige magt skulle lægges i flåden, og Struensee gik ind for en udvidelse af flåden, så den blev på niveau med de største I Europa.

7 Reduktion af udgifter til passiv forsørgelse: Oprettelse af Hittebørnsanstalten og den Almindelige Plejeanstalt. (Kabinetsordre nr Kabinetsstyrelsen i Danmark ) Formålet med anstalterne beskrev Struensee som et nyttigt projekt til fremme af industrien. Medlidenheden og forsørgelsen af de fattige var ifølge Struensee blot et middel til at fremme dette endemål hvis dette lykkes vil ordene tigger og fattig snart intetsteds høres mere. Struensee mente, at det ville være i både de forsørgedes og statens interesse, hvis man gennem oplysning og uddannelse kunne forvandle de fattige fra forhutlede tiggere til produktive samfundsborgere (Amdi Amdisen: Struensee Til nytte og fornøjelse).

8 Slankning af den offentlige administration. Gage-reglementer. (Kabinetsordre 82, m. fl. (Kabinetsstyrelsen i Danmark ) Embedsmændenes lønninger blev ensrettet gennem en række gagereglementer, og fælles for reglementerne var, at de skar alle lønninger ned. Ordren til forenkling fra Struensee lød: På grundlag af medfølgende enkeltreglementer skal udformes et hovedreglement, som skal udsendes til allerhøjeste kongelig underskrift. Hovedreglementet skulle erstatte alle de forskellige reglementer, der indtil da havde været gældende, og ensretningen skulle gøre sagsgangen enklere og mere overskuelig. Struensee stod bag nedlæggelse af en række stillinger, og han prøvede også at skaffe bedre kvalificerede embedsmænd blandt andet ved afskaffelse af lakajisme, en form for nepotisme, der betød, at rige folks tjenere kunne blive ansat i statsadministrationen.

9 Kabinetsordrer Struensee forsøgte gennem sine 16 måneder ved magten i begyndelsen af 1770 erne at transformere den danske stat fra en konservativ lidt langsommelig stat til et moderne oplyst mønstersamfund efter preussisk model. Struensee skrev i de måneder mellem og kabinetsordrer, det vil sige ordrer til administrationen. Kabinetsordrerne er samlet i Kabinetsstyrelsen i Danmark Aktstykker og Oplysninger, bd. I-III, udgivet ved Holger Hansen Kabinetsordrerne findes kun samlet i denne publikation, der er et resultat af et enormt grundigt stykke arkivarbejde. (kilde: Asser Amdisen i bogen Struensee, Til nytte og fornøjelse ). Struensees glas og sejl, udstillet på Nationalmuseet.

10 Struenseegaard, Magstræde 6 Ejendommen Magstræde 6 stod færdigopført i Bygherren var admiral Johan Anton von Paulsen, der benyttede Philip de Lange som arkitekt. Bygherren døde to år senere, og den nye ejer blev hofsnedker Didrik Schäffer. Han var bl.a. beskæftiget med indretningen af Christiansborg. De enkelte lejligheder blev udlejet til standspersoner, og det fortælles, at Christian 7. s livlæge, den senere så mægtige Johann Friedrick Struensee boede i huset, før han steg til magtens tinde. Senere ejere kaldte ejendommen Struenseegård på grund af denne overlevering. De fire interiører i Magstræde 6 blev taget ned i 1930 erne og genopstillet på Nationalmuseet, et interessant lille museum i museet. Kilde: København før og nu og aldrig, udgivet af Bo Bramsen og Palle Fogtdal.

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK Grundloven til debat Af Ivar Hansen, Folketingets formand Mange har sagt, at den danske grundlov er svær at læse. Den blev senest ændret i 1953 men mere end

Læs mere

Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373)

Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373) Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373) Fra Den hellige Birgittas liv (I): Adelsfrøken, slotsfrue, hofdame, mor, enke, (næsten) nonne. Herre, vis mig din vej... Den hellige Birgitta fødtes

Læs mere

Svar på 20 spørgsmål om EU

Svar på 20 spørgsmål om EU Svar på 20 spørgsmål om EU En gennemgang af Sven Skovmand EUDemocrats Indhold 1. Hvad er EU egentlig? 3 2. Hvad går Lissabon-traktaten ud på? 4 3. Hvorfor stemmer så få ved EU-valgene? 5 4. Koster det

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April

Læs mere

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet.

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte Mine fremtidsdrømme består

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Projekt Samfundsfag Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost Dette er en pdf-fil med Projekt Samfundsfag. Filen er stillet

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Socialt ansvar der betaler sig

Socialt ansvar der betaler sig Socialt ansvar der betaler sig Obtec A/S: Historien om Sydfyns første sideproduktion med job på særlige vilkår SJOV & ALVOR OBTEC SOM MODEL FOR VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Projektet Obtec som model

Læs mere

HVAD NATUREN DOG SIGER

HVAD NATUREN DOG SIGER NATURRÅDET / INVASIVE ARTER OG GMO ER NYE TRUSLER MOD NATUREN HVAD NATUREN DOG SIGER ET MODERNE EVENTYR OM BIOINVASION OG MORAL Af Christian Coff FOTO:BIOFOTO/BAUER Der var engang to riger som lå tæt ved

Læs mere

Uden for. Fra specialisering og tilbage til specialisering Organiseringen af socialt arbejde i kommunerne efter kommunalreformen.

Uden for. Fra specialisering og tilbage til specialisering Organiseringen af socialt arbejde i kommunerne efter kommunalreformen. Uden for nummer Fra specialisering og tilbage til specialisering Organiseringen af socialt arbejde i kommunerne efter kommunalreformen. Økonomi på dagsordenen Bør sagsbehandlerne tage økonomiske hensyn

Læs mere

Cecil Christensen. Dansk. Friskoleforening. i 125 år

Cecil Christensen. Dansk. Friskoleforening. i 125 år Cecil Christensen Dansk Friskoleforening i 125 år Dansk Friskoleforening i 125 år Maj 2011 ISBN 978-87-87790-53-6 Dansk Friskoleforening Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Tlf. 6261 3013

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 2 Oktober 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Layout: Svend Hansen,MDD

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig.

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig. Grundlovstale Mike Legarth 5.juni 2014 165 år. Det er en gammel institution, vi fejrer i dag, og jeg bliver glad hvert år, når jeg dagen inden Grundlovsdag læser, hvad Grundloven egentlig har betydet for

Læs mere

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk beretning 2008 Set i bakspejlet Sydtrafik har på årsplan ansvaret for, at omkring 25 millioner mennesker kan komme frem og tilbage mellem hjem og uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat ved. ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner i. Københavns Kommune

Byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat ved. ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner i. Københavns Kommune Inge Mette Kirkeby Georg Gottschalk 26. juli 2005 Byggeudvalgenes vurdering af proces og resultat ved ny- og ombygning af 24 skoler og fritidsinstitutioner i Københavns Kommune Forord Københavns Kommune

Læs mere

Historisk udredning om retsstillingen for børn født uden for ægteskab i Grønland 1914-1974

Historisk udredning om retsstillingen for børn født uden for ægteskab i Grønland 1914-1974 Historisk udredning om retsstillingen for børn født uden for ægteskab i Grønland 1914-1974 Afgivet til Statsministeriet d. 1. juni 2011 Udarbejdet af Ph.d. Jens Heinrich Ph.d., adjunkt Sniff Andersen Nexø

Læs mere

Danmark VAR noget særligt!

Danmark VAR noget særligt! Interview med Svend Auken om VK's første år: "Vores internationale anseelse i dag er så dårlig som nogensinde før" Danmark VAR noget særligt! Danskerne er ikke trætte af at høre om miljøet og ikke udmattede

Læs mere

E-mails fra det offentlige til borgerne

E-mails fra det offentlige til borgerne E-mails fra det offentlige til borgerne Hvordan skriver det offentlige egentlig til borgerne? Det er der næsten lige så mange svar på, som der er ansatte... Men der findes sprogpolitikker, der findes retningslinjer

Læs mere

HJEMMEHJÆLP. tid og omsorg savnes. Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen?

HJEMMEHJÆLP. tid og omsorg savnes. Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen? s undersøgelse Ældrepakken et brugerperspektiv Resume og anbefalinger HJEMMEHJÆLP tid og omsorg savnes Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen? 1 FORORD Usynlige forbedringer

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE C DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag 2010 Grafisk tilrettelæggelse: Kim Lykke / L7 Tryk: Special-Trykkeriet Viborg

Læs mere

Introduktion af nye ledelsesformer da Scientific Management kom til Danmark 1905-1920

Introduktion af nye ledelsesformer da Scientific Management kom til Danmark 1905-1920 Jørgen Burchardt Introduktion af nye ledelsesformer da Scientific Management kom til Danmark 1905-1920 I dag introduceres med korte mellemrum nye metoder til at lede og organisere arbejdet. En stadig strøm

Læs mere