Til medlemmerne af Det faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse: Hans Hegelund Christensen Carsten Fich Rasmussen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til medlemmerne af Det faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse: Hans Hegelund Christensen Carsten Fich Rasmussen"

Transkript

1 Til medlemmerne af Det faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse: Ole Gregersen Johnny Frimann Storm Jesper Juul Sørensen Bjarne Petersen Hans Hegelund Christensen Carsten Fich Rasmussen Torsten Lindum Poulsen, BU Jacob Vad, BU Indkaldelse til møde i Det faglige udvalg - Træfagenes Byggeuddannelse 30. maj 2012, kl Fra er der møde med skolen og LUU, derefter FUT-møde Sted: Herningsholm Erhvervsskole, Lillelundsvej 21, Herning Mødested: Receptionen Forslag til dagsorden Punkt 1. Godkendelse af referat FUT-møde d Bilag 1.1 Punkt 2. Fastsættelse af dagsorden Punkt 3. Orientering fra sekretariatet Bilag 3.1 Punkt 4. Nyt fra Byggeriets Uddannelser Bilag 4.1 Punkt 5. Projekter i BU Bilag 5.1 Punkt 6. Svendeprøveadministration Bilag Punkt 7. Orientering om Lærebogsudvalg og fond Bilag 7.1 Punkt 8. Bogpakke Bilag 8.1 Punkt 9. Ansvars- og opgavefordeling, FUT, brancheudvalg Bilag Punkt 10. Uddannelsesordning Bilag Punkt 11. Regnskab 2011 Bilag 11.1 Punkt 12. Budgetopfølgning 2012 Bilag 12.1 Punkt 13 Budget 2013 Punkt 14 Behandling af indstillinger fra brancheudvalgene Bilag Punkt 15. Statistik elevtal og uddannelsesaftaler Bilag Punkt 16. Administrative afgørelser Bilag 16.1 Punkt 17. Virksomhedsgodkendelser Bilag 17.1 Punkt 18. Mødekalender 2012 Bilag 18.1 Punkt 19. Eventuelt Afbud til Jacob Vad Byggeriets Uddannelser Bygmestervej 5, 2. sal 2400 København NV Telefon Fax Bank: Giro: CVR:

2 Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse Retur til dagsorden Tirsdag d. 30. maj 2012 Punkt 1. Godkendelse af referat fra FUT møde Materiale: Referat fra Bilag 1.1 Bemærkninger: Ingen Indstilling: Til godkendelse

3 Referat af møde i Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse Onsdag d. 7. marts 2012 i Byggeriets Uddannelser Til stede: Ole Gregersen, Hans Hegelund Christensen, Jesper Juul Sørensen, Johnny Frimann Storm, Bjarne Petersen, Carsten Fich Rasmussen Torsten Lindum Poulsen og Jacob Vad, ref. Dagsorden Punkt 1 Godkendelse af referat fra FUT-møde samt notat fra Punkt 2 Fastsættelse af dagsorden Punkt 2a Betaling af værktøj. Punkt 3 Orientering fra sekretariatet Punkt 4 Nyt fra Byggeriets Uddannelser Punkt 5 Projekter i BU Punkt 6 DM - VM Punkt 7 Godkendelse af virksomheder - procedure Punkt 8 Hvor er BU på vej hen? Punkt 9 Svendeprøveregnskaber Punkt 10 Ansvars- og opgavefordeling, FUT, brancheudvalg og BU bestyrelse Punkt 11 Samarbejde med skolerne Punkt 12 Regnskab 2011 Punkt 13 Statistik, elevtal og uddannelsesaftaler Punkt 14 Administrative afgørelser Punkt 15 Virksomhedsgodkendelser Punkt 16 Behandling af indstillinger fra brancheudvalgene Punkt 17 Mødekalender 2012 Punkt 18 Eventuelt Byggeriets Uddannelser Bygmestervej 5, 2. sal 2400 København NV Telefon Fax Bank: Giro: CVR:

4 2 Punkt 1. Godkendelse af referat fra FUT-møde og notat fra ^ Bemærkninger: Beslutning: Ingen. Referatet godkendt. Punkt 2. Bemærkninger: Beslutning: Fastsættelse af dagsordnen Der tilføjes et punkt 2a, Betaling af værktøj. Bjarne Petersen: Savner et punkt med opfølgning. Torsten Lindum Poulsen: Opfølgning børe fremgå af punkterne: Orientering fra sekretariat og Nyt fra BU. Forslag til dagsorden godkendt med ovenstående tilføjelse. Punkt 2a. Betaling af værktøj ^ Bemærkninger: Beslutning: Johnny Frimann Storm: På baggrund af overenskomstforhandlingerne har 3F behov for, at få bekræftet den proces, der har været i det faglige udvalg i forhold til at lægge den praktiske prøve ind i det afsluttende skoleophold. Det skyldes, at 3F har haft et ønske om, at betalingen for værktøjskassen overgik til virksomhederne til gengæld, og at Dansk Byggeris (DB) medlemmer i det faglige udvalg har henvist til, at dette er et overenskomstspørgsmål, hvorfor det skulle behandles i forbindelse med OK Under forhandlingerne blev det fra DB s side postuleret, at DB aldrig har ønsket at svendeprøverne skulle ind i skoledelen, og at denne diskussion blev lukket i forbindelse med OK Det er i øvrigt tankevækkende, at da elevernes betaling blev udvidet til at omfatte bogpakken, kunne det foregå uden om overenskomstforhandlingerne. Derfor vil 3F gerne have bekræftet, dels at svendeprøverne blev lagt ind i det sidste skoleophold på baggrund af et ønske fra Træsektionen i DB, dels at det har været et ønske fra 3F, at eleverne til gengæld fik betalt værktøjskassen. Ole Gregersen: Det er korrekt, at bestyrelsen i Træsektionen besluttede, at man ønskede svendeprøven lagt ind i det afsluttende skoleophold. Peter Hougaard fra TIB/3F har dog været med til at skubbe på, blandt andet i forbindelse med konference afholdt hos DB i december Med hensyn til ændret betaling for værktøjskassen er det rigtigt, at 3F har rejst dette ønske fra starten, og at DB har henvist til af dette skulle drøftes ved OK-forhandlingerne. Johnny Frimann Storm: På baggrund af dette forløb, vil der fremover ikke blive lavet ændringer, der forringer elevernes vilkår eller tilgodeser mestersiden, uden der er udarbejdet et præcist referat/protokollat. Det er nødvendigt, da vi kører med beslutningsreferater i FUT og ikke får diskussionerne med i referaterne. 3F s synspunkt taget til efterretning.

5 3 Punkt 3. Orientering fra sekretariatet ^ Bemærkninger: Beslutning: Ingen Bilaget taget til efterretning. Punkt 4. Nyt fra Byggeriets Uddannelser ^ Bemærkninger: Beslutning: Personale: Der er ansat to nye administrative medarbejdere. Trine Cardell starter 10. april og skal overtage Sussis arbejdsområde. Elektronisk uddannelsesbevis: UNI-C og Oberthur er i gang med at afklare de tekniske løsninger. Når det er på plads forventes der at går cirka 4 måneder til det første kort Ændringer i indgangsbekendtgørelsen: Ministeriet har sagt nej STB s ansøgning om at få nedlagt trinnet i uddannelsen.. Den samlede indgangsbekendtgørelse sendes i høring på skolerne i uge 10. Bilaget taget til efterretning. Punkt 5. Projekter i BU ^ Bemærkninger: Beslutning: Ingen Bilaget taget til efterretning. Punkt 6. DM - VM ^ Bemærkninger: Økonomien i forhold til DM 13 er på plads, hvad angår gulvlægger og tømrer. På næste bestyrelsesmøde i Dansk Tækkemandslaug drøftes det, hvordan og i hvilket omfang man ønsker at støtte specialets deltagelse i DM. Beslutning: Gulvlægger og tømrer deltager som konkurrencefag ved DM 13. Om og hvordan tækkespecialet deltager, afventer tilbagemelding fra brancheudvalget. Punkt 7. Godkendelse af virksomheder - procedure ^ Bemærkninger: Beslutning: Torsten Lindum Poulsen: BU s procedure for godkendelse af virksomheder er aftalt i fællesskab mellem de tre faglige udvalg for murer, STB og Træfagenes Byggeuddannelse. Ændringer i proceduren skal derfor også besluttes i fællesskab. Det indstilles til BU s bestyrelse, at man på baggrund af DB s beslutning om ikke at udbetale diæter til sine medlemmer i forbindelse med godkendelse af praktiksteder, nedsætter en arbejdsgruppe, der kan komme med forslag til en revideret BU-procedure for virksomhedsgodkendelser.

6 4 Punkt 8. Hvor er BU på vej hen? ^ Bemærkninger: Beslutning: Torsten Lindum Poulsen: BU er en kompleks størrelse. Ejerne er DB og 3F der er repræsenteret i de 3 faglige udvalg STB, Murer og Træfagenes Byggeuddannelse samt i BAI. Udover at betjene ovennævnte udvalg, leverer BU sekretariatsbistand til det faglige udvalg for isoleringsfaget og det faglige udvalg for Anlægsgartnere. Disse udvalg er ikke repræsenteret i bestyrelsen. Pt. er der 25 ansatte i BU, budgettet er på 30 mill. der dækkes med bidrag på 5,5 mill. fra DB, 6,7 mill. fra 3F og 18 mill. fra andre steder. Målet er stadig, at være et samlet sekretariat for bygge- og anlægsindgangen, både med hensyn EUD, efteruddannelse og udviklingsarbejder. Den tidligere opdeling i to afdelinger EUD og VEU (Videre- og efteruddannelse) er ophævet, og der arbejdes nu på at styrke samarbejdet på tværs i organisationen. Orienteringen taget til efterretning. Punkt 9. Bemærkninger: Beslutning: Svendeprøveregnskaber Johnny Frimann Storm: Har fagkomiteen i Holbæk været kontaktet telefonisk? Jacob Vad: Nej, den er blevet rykket adskillige gange pr. mail, men har ikke reageret. Der afholdes et møde med formand og næstformand fra Holbæk for at afklare, hvorfor fagkomiteen ikke har reageret på BU s henvendelser. Gamle tilgodehavender i Odense og Skive afskrives. BU meddeler de to fagkomiteer dette. Sekretariatet skal fortsat være opmærksomt på, at fagkomiteerne budgetterer med at nedbringe kassebeholdningerne. Sker det ikke, kan sekretariatet regulere de gebyrstørrelser fagkomiteerne budgetterer med. Punkt 10. Ansvars- og opgavefordeling, FUT, brancheudvalg og BU bestyrelse ^ Bemærkninger: Beslutning: Forskellige modeller fra sammenlægning af tømrerspecialets brancheudvalg til et fagligt udvalg med kun to medlemmer blev drøftet. Formandskab og konsulenter udarbejder forslag til ansvars- og opgavefordeling mellem brancheudvalg og fagligt udvalg, herunder udvalgenes størrelse. Punkt 11. Samarbejde med skolerne ^ Bemærkninger: Beslutning: Jacob Vad: Som led i arbejdet med at udvikle nye læremidler, er der behov for at formalisere samarbejdet med skolerne. Ligeledes er det nødvendigt at få lavet en aftale med skolerne omkring udvikling af svendeprøver. Skolerne inviteres til møde i maj vedrørende samarbejde om udvikling af læremidler og svendeprøver.

7 6 Punkt 12. Regnskab 2011 ^ Bemærkninger: Beslutning: Ingen.. Bilaget taget til efterretning. Punkt 13. Statistik, elevtal og uddannelsesaftaler ^ Bemærkninger: Beslutning: Ingen. Bilagene taget til efterretning. Punkt 14. Administrative afgørelser ^ Bemærkninger: Beslutning: Ingen Bilagene taget til efterretning. Punkt 15. Virksomhedsgodkendelser ^ Bemærkninger: Beslutning: Punkt 16. Bemærkninger: Beslutning: Ingen. Bilaget taget til efterretning. Behandling af indstillinger fra brancheudvalgene. Ingen. Bilaget taget til efterretning. Punkt 17. Mødekalender 2012 Bemærkninger: Beslutning: Ingen. Bilaget taget til efterretning. Punkt 18. Bemærkninger: Eventuelt Ingen.

8 Faglig Udvalg og tømrerspecialets brancheudvalg mødedatoer 2012 Faglig udvalgsmøde & brancheudvalg Brancheudvalgsmøde Faglig udvalgsmøde, Faglig udvalgsmøde Brancheudvalgsmøde Faglig udvalgsmøde & brancheudvalg 22. februar april i.f.m. skuemesterkonference 22. maj 6. september 18. september 6. december Konferencer: Fagkomitekonference tømrer Tømrer skuemesterkonference Gulvlægger skuemesterkonference 3. februar april samt 25. april. 12. april Alutømrer skuemesterkonference Tækkemænd skuemesterkonference november DM januar Byggeriets Uddannelser Bygmestervej 5, 2. sal 2400 København NV Telefon Fax Bank: Giro: CVR:

9 Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse Retur til dagsorden Tirsdag d. 30. maj 2012 Punkt 2. Materiale: Fastsættelse af dagsorden Forslag til dagsorden Bemærkninger: Ingen Indstilling: Til beslutning

10 Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse Retur til dagsorden Tirsdag d. 30. maj 2012 Punkt 3. Materiale: Orientering fra sekretariatet Nyt fra sekretariatet Oversigt AER 2011 Bilag 3.1 Bilag 3.2 Bemærkninger: Ingen. Indstilling: Til efterretning

11 Bilag 3.1 Orientering fra sekretariatet Skuemesterkonferencer tømrer: Gennemgående var der positive tilbagemeldinger vedrørende de nye prøveformer. Den kritik der var, gik på at der var for stor forskel mellem opgaverne i omfang og sværhedsgrad. Endvidere var der flere der luftede utilfredshed med anvendelsen af normeret tid i forbindelse med censorafregning. Udløb af AMU-mål: Undervisningsministeriet har sendt efteruddannelsesudvalgene lister over AMUuddannelser, hvor der ikke har været aktivitet fra januar 2009 og frem til nu. For BAI s vedkommende er der tale om 15 uddannelser, hvoraf nogle faktisk i mellemtiden er blevet erstattet af andre. Af direkte relevans for Træfagenes Byggeuddannelse er nedenstående kurser Montering af vinyl på skråvægge anvendes som valgfrit specialefag i gulvlæggerspecialet og efter samråd med skolerne, oprettes faget som enkeltfag i uddannelsesordningen. EUU Arbejdsmarkedsuddannelse/enkeltfag Evt. startdato AF Trapper - Opmåling af trapper AF Loftbeklædning - Faste og nedhængte lofter AF Renovering - vurdering af stråtage AF Montering af vinyl på skråvægge AF Aluminium - produktion af helglasdør AF Aluminium - produktion af vindueselement AF Aluminiumsprofiler - planlæg. af kvalitetssikring Møde med Holbæk: Møde med fagkomiteen om svendeprøveregnskab har ikke været afholdt endnu. AER: 12 skoler/luu for Træfagenes Byggeuddannelse har søgt om midler fra AER i forårets ansøgningsrunde. Derudover har Københavns Tekniske Skole søgt midler til en tværfaglig indsats, tømrer, gulv, murer og struktør. I forhold til tidligere bevillinger er det meget svingende i hvor høj grad LUU følger op på arbejdet og indsender referater til BU som orientering. Se bilag 3.2. Invitation til faglærernes kursusdage: Jacob Vad har modtaget en invitation til at deltage med et indlæg om Nyt fra Træfagenes Byggeuddannelse.

12 Samlet AER-ansøgning og bevillinger forår 2011 Skoler/LUU Fag Titel Ansøgt AER kr. AER Bevillinger kr. LUU ref indsendt Behandles i LUU 7 EUC Nordvestsjælland Tømrer Flere Praktikpladser i Tømreruddannelsen nej 10 EUC Nordvest Tømrer Praktikpladskampagne Thisted nej 11 Svendborg Erhvervskole Tømrer Opsøgende arbejde for fremskaffelse af flere praktikpladser delvis 12 Mercantec Tømrer etablering af flere praktikpladser nej 19 Den Jyske Tækkespecialet Opretteelse af Uddannelses aftaler Haanderværkskole for tækkespecialet ja 22 Syddansk Erhvervsskole Vejle Træfagenes Bygguddannelse Synliggørelse af Nye veje i forbindelse med opsøgende arbejde Oversigt over tilskud og afslag fra AER efterår 2011 Fag LUU/Skoler Titel Ansøgt AER kr AER Bevillinger kr. 12 Murer,Struktør Struktør, og Træfagenes Byggeriets EUC-Sjælland/CELF Uddannelser Der Skaffeuddannelsesaftaler skal skaffes flere praktikpladser til på Byggeuddannelse Murer, struktør og nej Træfagenes Byggeuddannelse 311 Murer Træfagenes Tech Skive College tekniske Aalborg skole Skabelse Tag nu en af lærling- uddannelsesaftaler for flere Byggeuddannelser vi hjælper med den rigtige aftaleså du kan få din bonus nej nej LUU ref indsendt delvis delvis (arb. udføres af BU) Behandles i LUU 13 Træfagenes EUC-Nord Hjørring Flere i uddannelse ja nej Byggeuddannelser Tømrer EUC-Syd Sønderborg Tømrerbranchen på banen igen nej 19 Gulvlægger Mercantec Etablering af flere praktikpladser på ja delvis gulvlæggerspecialet 1

13 Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse Retur til dagsorden Tirsdag d. 30. maj 2012 Punkt 4. Nyt fra Byggeriets Uddannelser Materiale: Orientering fra BU Bilag 4.1 Bemærkninger: Ingen. Indstilling: Til efterretning.

14 Bilag 4.1 Orientering fra Byggeriets Uddannelser Organisatoriske ændringer i Byggeriets Uddannelser. Strukturen i Byggeriets Uddannelse med en EUD afdeling og en VEU afdeling er nu ændret, så hele uddannelsesbilledet indgår i et fælles koordineret sekretariatsarbejde. Dette er både sket ledelsesmæssigt, hvor Torsten Lindum Poulsen nu er souschef, og gennem en fysisk omplacering af medarbejdere. Intentionerne bag ændringerne er, at Byggeriets Uddannelser gennem en smallere ledelse både kan opnå et bedre samspil mellem EUD & AMU og samtidig få projektenheden til at understøtte udviklingsprocesserne på hele Byggeriets Uddannelsers område. Underliggende er kodeordene, at der skal samarbejdes bedre, og så selvfølgelig at der skal opnås synergi alle steder hvor samarbejdsrelationerne og det overhovedet er muligt. Byggeriets Uddannelser skal være en samlet enhed, og omplaceringen af medarbejdere forventes at understøtte fællesskabet og ikke mindst det arbejde, vi skal udføre. Personale. Som det tidligere er meddelt, har vi hen over foråret og sommeren flere medarbejdere der forlader Byggeriets Uddannelser Personale. Bill de Place stopper med udgangen af april for at gå på pension. Lone Arvedsen stopper med udgangen af maj for at gå på pension. En ny konsulent Jan Juel Nielsen er startet i Byggeriets Uddannelser 1. marts. Jan skal primært varetage opgaver omkring eksamensuddannelserne og efteruddannelsesområdet. Fra begyndelsen af maj er Anne Stockholm startet med ansvaret for de administrative opgaver på efteruddannelsesområdet. Jan Mogensen stopper med udgangen af juni for at gå på pension. Jette Christiansen overgår som tidligere meddelt til konsulentfunktionen her med fokus på anlægsgartnerne. På det administrative vil Sussi B. Johansen overtage ansvaret for tømrerspecialet. Og til juni starter Berit Sparre, der skal overtager ansvaret for gulvlægger-, tækkemand- og alutømrerspecialet, samt det tværgående godkendelsesarbejde. Der er planlagt en glidende overdragelse af opgaver, så nyansættelserne skulle forløbe så let som muligt. Planerne omkring nye udvalg på Bygmestervej. I forbindelse med ansættelsen af en ny direktør i MURO, har der været ønske om at etablere et tættere samarbejde mellem MURO, TOP, TOR og Byg-Erfa. En fysisk placering af disse oplysningsråd på Bygmestervej ville kunne udbygge synergien i forhold til de forskellige mange udvalg i Byggeriets Uddannelser. Den seneste melding omkring dette er, at oplysningsrådene har besluttet ikke at rykke sammen på en fælles adresse. Hjemmesiden. Byggeriets Uddannelsers hjemmeside vil blive behandlet sprogligt og professionelt, så indholdet både i lodret og i vandret organisering er ensartet og så forståelig som muligt. Der er ved at blive ansat en særlig kommunikationsmedarbejder i et kortvarigt ansættelsesforhold til dette. Nyhedsbrev Der er fremsat ønske om et nyhedsbrev fra Byggeriets Uddannelser. Meldingen går på, at specielt lokale aktører efterspørger information om, hvad der er gang i på de forskellige områder. I Byggeriets Uddannelser tages der initiativ til en fornuftig arbejdsgang omkring nyhedsbrevet, som forventes vil udkomme kvartalsvis. Elektronisk uddannelsesbevis. Processen med at færdiggøre rammerne, økonomien og beskrivelsen af det elektroniske kompetencekort er nu i gang og prioriteres højt. Byggeriets Uddannelser har efter modtagelsen af ministeriets accept til at hente personoplysninger på gennemførte AMU-kurser,været i gang med en målrettet proces med Uni-C og kortproducenten Oberthur. Der er her afklaring om kortet, proces

15 og funktioner. Erhvervsskolernes Forlag er endvidere inddraget i forbindelse med etablering af en central database og de web-forbindelser, der skal til for at hente de relevante oplysninger. Samtidigt er der den økonomiske side af et sådant projekt færdiggjort. Overvejelser omkring personalebehov, introduktion og vejledning m.m. indgår i arbejdet. Forslaget er nu til behandling i organisationerne og uddannelsesfondene, hvor den endelige godkendelse skal foretages, og projektet overgår til en egentlig produktionsfase. Der kan forventes at gå 6 måneder, fra det endeligt besluttes, til kortet er i brug. Indgangsbekendtgørelse, fagbilag og uddannelsesordninger. Høringen af en ny indgangsbekendtgørelse for uddannelserne i Bygge og anlæg er nu afsluttet. Træfagenes Byggeuddannelses anmodning om at etablere en kombineret teoretisk og fagpraktisk prøve på sidste skoleophold, er blevet accepteret efter en kort høring på de berørte skole. Elever, der starter på struktør-, og brolægger- og tagdækkeruddannelserne fra sommeren 2012, vil få en fagteoretisk projektsvendeprøve, svarende til den som allerede er kendt og gældende pt. for Træfagenes Byggeuddannelse. Ministeriet har ikke villet gå med til at nedlægge trinnet, Kloakrørlægger, med den begrundelse, at der i AMUsystemet viser sig en efterspørgsel for disse kompetencer, hvorfor det efter ministeriets mening også er aktuelt for et forsat trin på erhvervsuddannelsen. Murerfaget har ikke større ændringer af uddannelsesbestemmelserne i denne omgang. Men der er truffet principbeslutning i det faglige udvalg om at opdele uddannelsen i flere specialer, samt at nedlægge trinnet, Flisemontør. Efter den nye indgangsbekendtgørelse og fagbilag kom på plads, er der efterfølgende lavet nye uddannelsesordninger tilpasset disse forandringer. Disse er nu til høring på skolerne. Herefter er de gældende, når den nye bekendtgørelse træder i kraft juli 2012 Undervejs i processen med de nye uddannelsesordninger har der været overvejelser om etableringen af et tværgående undervisningsfag for Træ, Mur og STB omkring samfund og byggeri. Det er ikke kommer helt på plads, men vil indgå i næste års arbejde med nye uddannelsesordninger. Ministeriet har netop indkaldt de næste udviklingsredegørelse, der skal lægges til grund for ændringer af uddannelserne for elever, der påbegynder en EUD-uddannelse efter sommerferien Byggeriets uddannelser vil koordinere indsatsen mellem de berørte uddannelser. Der er svarfrist til september. Svendeprøver Fælles for uddannelserne er, at der ved svendeprøverne i foråret 2012 bliver gennemført en overgang til elektronisk afholdelse og elektroniske prøvematerialer. Endvidere har Træfagenes Byggeuddannelse nu en projektsvendeprøve på både den teoretiske og praktiske del, og STB nu på den teoretiske del. Overgangen til de nye prøveformer har været forberedt grundigt med en række møder, kurser og materialer til de involverede skoler, uddannelsesudvalg og skuemestre / censorer. Der er i almindelighed tilfredshed på de nye prøveformer for Træfagenes vedkommende, og med enkelte undtagelser er det forløbet meget tilfredsstillende. Sidste års beslutninger i forbindelse med budgetlægning 2012 i Byggeriets Uddannelser omkring udgifter, gebyrbestemmelser og procedurer vedrørende svendeprøver, er blevet gennemført. Og det implementeres yderligere i budgetlægningen for 2013, der er så småt i gang. Kvalitet i skolepraktikken. Projektområdet og ministeriets pulje til at arbejde med skolepraktikken er nu udvidet til også at se på mulighederne for etablering af egentlige praktikpladscentre. Ud over det allerede bevilli- 2

16 gede projekt om kvalitet i skolepraktikken sammen med Syddansk Erhvervsskole og Svendborg Erhvervsskole, er Byggeriets Uddannelser direkte med i et nyt projekt på Sydsjælland sammen med CELF og EUC Sjælland. I forbindelse med denne ansøgning inddrages projektet om oplæringsringe, som er bevilget af Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond, og hvor der fokuseres på virksomhedssamarbejde på uddannelsesområdet i forbindelse med Femern-forbindelsen. Der er under den sammebevillings- og indholdsrammen flere projekter i gang på landsplan, der involverer uddannelserne i Byggeriets Uddannelser og de lokale repræsentanter i uddannelsesudvalgene. Fælles AER-arbejde. I efterårets ansøgningsrunde til AER 2011 blev der samlet bevilget kr til lokale uddannelsesudvalg og centralt til Byggeriets Uddannelser. Der holdes jævnligt kontakt med de involverede, og Byggeriets Uddannelser har afviklet regionale AER-møder for skoler og de lokale uddannelsesudvalg, der har AER-bevillinger, for at samle erfaringer og koordinere indsatsen. Der er ansøgt for lidt over 6. mill. fra de involverede uddannelsesudvalg i forårets AER-runde Bevillingerne bør være lige på trapperne. Samtidigt er Byggeriets Uddannelser stadig direkte involveret i Cityringsprojektet, hvor der er lavet en partnerskabsaftale mellem Metroselskabet og organisationerne om at sikre en procentvis uddannelsesdækning i forbindelse med byggeriet af stationerne. Der er i aftalen afsat midler til en særlig opsøgende medarbejder i et halvt år i 2012 med mulighed for forlængelse med et halvt år i hhv og Hertil er der mange andre samarbejds/partnerskabsaftaler uden direkte involvering af Byggeriets Uddannelser - i gang med kommuner, boligforeninger og i støbeskeen også omkring de kommende store anlægsarbejder. Der er fokus på at få opsamlet erfaringerne herfra, da disse partnerskabsaftaler helt sikkert vil blive et aktiv i fremtidige tiltag for at skaffe flere praktikpladser. EUX. De fleste bygge- og anlægsskoler skal til eller er nu godt i gang med at udbyde eux, så efter sommerferien 2012 vil eux blive udbudt på langt de fleste skoler. Der er stadig god søgning og elevtilgang til uddannelsesmuligheden. De første tre hold elever skal snart begynde deres 1. og lange hovedforløb. Der er igangsat en undersøgelses af deres praktikophold i praktikvirksomhederne, hvor det bliver spændende at se, hvad erfaringerne viser. Skolerne gør sig mange tanker og udvikler forskellige modeller for deres euxudbud. Byggeriets Uddannelser holder snor i udviklingen som tovholder for de involverede skoler og som direkte samarbejdsparter i forhold til ministeriet. Den netop aftalte overenskomst har afklaret lønspørgsmålet på den sidste del af uddannelsesforløbet DM DM 2013 i Århus er langt, og byen har virkeligt lagt sig i arbejdstøjet for at lave et brag af et mesterskab. DM i Odense har været velfungerende, men Århus blive endnu bedre og vil blive langt større med et stort besøgstal. Byen har involveret rigtig mange kræfter og samarbejdspartnere i projektet, og folkeskolekonkurrencen vil blive gennemført for hele Midtjylland. På tværs af uddannelserne er Byggeriets Uddannelser i gang med fælles budget- og regnskabsopstilling, organisering af rutiner med sponsoraftaler, indsamling af grundlæggende oplysninger på deltagere og andre involverede, bestilling af tøj, materialer og logoer til program samt infosøjler m.m. Endvidere er den forberedende DMarbejdsgruppe under SkillsDenmark nu nedsat og godt i gang. Den fælles tøjaftale mellem Kansas og SkillsDenmark er opsagt, der er nedsat en arbejdsgruppe for at komme med forslag 3

17 VM VM 2013 foregår i Leipzig Tyskland i dagene juli Byggeriets Uddannelser arrangerer en fælles rejse for repræsentanterne fra de faglige udvalg, som har deltagende elever. Undervisningsbanken og Lærebogsudvalg. Udviklingen af elektroniske opgaver og undervisningsmaterialer i Undervisningsbanken forløber planmæssigt. Den nedsatte styregruppe fortsætter med dette arbejde på tværs af de berørte uddannelser. På BU-bestyrelsesmødet i marts blev der vedtaget følgende principper og hensigter; Lærebogsarbejdet koordineres mellem de berørte lærebogsudvalg under Byggeriets Uddannelser, så de tværgående emner bliver dækket i fællesskab. Dette arbejde gennemføres af samme styregruppe, der er nedsat til at varetage arbejdet med undervisningsbanken. De fagfaglige bøger i bogpakkerne vedligeholdes fortsat under det enkelte faglige udvalgs ansvar og styring. Økonomi hertil skal fuldt ud dækkes af indtægterne fra royalities og evt. bidrag fra anden side. De faglige udvalgsbudgetter dækker udelukkende mødeudgiften til afholdelse af lærebogsudvalgsmøder. Styregruppen for projektet Byggeriet i bevægelse og Undervisningsbanken udvikles til et tværfagligt udvalg, der har ansvaret for udviklingen og økonomien af tværfagligt materiale. Fremtidige udviklinger af lærebøger og undervisningsmaterialer i elektronisk form udføres i et bestemt system og samme it-løsning, så eventuelle yderligere sammenskrivninger ikke bliver blokeret af tekniske forhindringer siden hen. Angående det tværfaglige materiale og muligheder, udarbejder konsulenterne i Byggeriets Uddannelser en opstilling, der belyser det eksisterende materiale og de steder, hvor der i forvejen er områder, der har bud på eller overlapper det tværfaglige. Som første område for tværfagligt materiale, udvikles der fælles materiale til et tværgående undervisningsfag Byggeri og samfund Virksomhedsgodkendelser og tvistighedsbehandling Der er nedsat et arbejdsudvalg under bestyrelsen for Byggeriets Uddannelser, som på baggrund af ændringerne i Dansk Byggeris diætregler skal opstille en ny fælles procedure for Byggeriets Uddannelsers godkendelse af virksomheder., samt på en fælles procedure for ensartet behandling af tvistighedssager. Arbejdsudvalget skal på næste møde i bestyrelsen komme med forslag til ny fælles procedure for godkendelse af praktikvirksomheder og tvistighedsbehandling. Aktivitetsstatistik på efteruddannelsesområdet Tilbage i 2010 kunne det ses, at aktiviteten i antal kursister på BAI s område kun var faldet med 6 % fra 2009 til Som følge af den generelle krise, Genopretningsplanen og Finansloven for 2011 er der blevet foretaget nogle stramninger, der efterfølgende har fået AMU-aktiviteten i de tre første kvartaler af 2011 (den samlede statistik for hele 2011 bliver snart udmeldt) til at falde med 32,7 %, målt i antal kursister, og 33,5 %, målt i antal elevuger. Aktivitetsnedgangen for BAI følger nogenlunde gennemsnittet, men er 1-2 procentpoint lavere afhængig af, om der ses på antal kursister eller antal elev-uger. BAI s aktivitetsstatistik ligger på (veu)/amu-aktivitetsstatistik.aspx Statistikken viser, at der er sket en aktivitetsnedgang inden for de fleste af BAI s FKB. Det gælder dog ikke Affaldsdeponering og Boringer på land, hvor der har været en fremgang dog fra et lavt niveau. Nogle FKB har oplevet en aktivitetsnedgang på over 60 %. Det gælder Tagdækning, Spildevandsbehandling, Projektering, Sagsbehandling m.v., Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer og Anvendelse af entreprenørmateriel. Hvad angår Arbejdsmarkedsstatus, er andelen af beskæftigede kursister noget højere end i 2010 og også højere end 2004, før højkonjunkturen satte ind. Andelen af ledige er lavere end 2010, 4

18 men højere end under højkonjunkturen. Andelen af kursister med en baggrund som faglært er steget forholdsvis kraftigt fra 46 % i 2004 til 57 og 58 % i 2010 og -11. Andelen af ufaglærte har været faldende og ligger nu på ca. 30 %. Andelen af kursister med en KVU-uddannelse har ligget stabilt over årene, 5 % såvel i 2010 som i Andelen af kursister på 6 ugers selvvalg, er i de 3 første kvartaler af 2011 faldet til næsten halvdelen i forhold til både 2009 og 2010 men er på højde med niveauet før højkonjunkturen. Top 300 viser, at uddannelser, der fører til certifikat, eller til eksamen fortsat scorer højt. Der er dog fortsat fokus på arbejdsmiljø, såsom PCBhåndtering, Asbest, Sikkerhed og Sundhed på Byggepladsen, samt uddannelser inden for energi, herunder Dampspærre, Energioptimering, Bygningsreglement. Status for udviklingsopgaver på AMU-området Undervisningsministeriets ordinære bevilling på AMU for 2011 blev udmeldt i juli måned Følgende projekter er bevilget og igang: kr. til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser, undervisningsmaterialer og læreruddannelse kr. til analyse om Energioptimering og bæredygtigt byggeri kr. til analyse om Bedre byggeprocesser gennem AMU Øget produktivitet og Bedre kvalitet kr. til et udviklingsprojekt om Åbent værksted fag, tværfaglighed og flerfaglighed. Ultimo oktober 2011 ansøgte Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) den ordinære amu- pulje for Den er nu bevilget og arbejdet med den vil blive igangsat på følgende projekter kr. til udvikling af AMU-uddannelser, undervisningsmaterialer og faglæreruddannelse kr. til analyse: Fra ufaglært til faglært på bygge- og anlægsområdet kr. til analyse: Behov for nye jobprofiler/strukturer inden for BAI kr. til analyse: Uddannelsesbehov i forhold til implementering af IKT i små virksomheder kr. til analyse: Behov for etablering af en maskinføreruddannelse kr. til udvikling af UV-materiale om tekniske hjælpemidler til håndtering af store elementer Kulegravning af AMU-systemet Undervisningsministeriet nedsatte i april et kulegravningsarbejde om svindel i AMU, hvor man har forsøgt en tilbundsgående kulegravning af hele AMU-området for at finde frem til, hvordan det sikres, at der kun bliver holdt kurser, der fuldt ud lever op til AMU s formål. Kulegravningsrapporten blev offentliggjort i november 2011 og sendt i høring hos arbejdsmarkedets parter. Endnu er der ikke modtaget forslag til, hvordan ministeren har tænkt sig at følge op på rapporten. Det ventes dog, at opfølgningen også får indflydelse på principperne på udbud af arbejdsmarkedsuddannelser. I forhold til svindel viste rapporten: Overvægt af sager, der vedrører de tværfaglige organisatoriske uddannelser i fælleskataloget Sager vedr. særlige tilrettelæggelsesformer især virksomhedsforlagt undervisning og fjernundervisning Sager vedr. udenlandske kursister Overrepræsentation af private aktører Vi er ikke bekendte med, at der er igangværende sager inden for BAI s område. Kontraktuddannelse til maskinfører Dansk Byggeri og 3F er i gang med at forhandle en kontraktuddannelse for maskinførere på plads. Uddannelsen vil foregå på Byggetek i Viborg og vil blive et 2 års uddannelsesforløb, vekslende mellem praktik i virksomheden og skolemoduler af en samlet varighed på 26 uger. Entreprenørmaskinerne bliver dyrere og stadig mere avancerede, så der er behov for at få nye folk ind i branchen, som virksomhederne vil betro at køre 5

19 med maskinerne. Det er planen, at uddannelsen starter i november-december Central analyse og prognosevirksomhed for EUD Projektet Fra erhvervsuddannelse til videregående uddannelse er afsluttet og afrapporteret til ministeriet. Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Byggeriets Uddannelser og konsulentfirmaet DAMVAD. Projektet indeholder såvel en spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige erhverveskoler som interview med elever på EUD og studerende på Bygningskonstruktøruddannelser og Bygningsingeniøruddannelserne. Den væsentligste barriere viser sig at være manglende kendskab til og fokus på videreuddannelsesmuligheder. Projektet når frem til følgende anbefalinger; Det bør sikres, at UU vejlederne er klar over og gør opmærksomme på de videreuddannelsesmuligheder der ligger i forlængelse af en erhvervsuddannelse. Erhvervsskolerne bør udarbejde en handlingsplan for, hvordan man på skolen ønsker at informere om elevernes videreuddannelsesmuligheder. Det er vigtigt, at EUX ikke bliver den primære og eneste vej fra erhvervsuddannelse til videregående uddannelse. Det eksisterende samarbejde mellem erhvervsskolerne og erhvervsakademierne bør udvides til at omfatte flere erhvervsskoler. Brobygning fra erhvervsuddannelser til erhvervsakademiuddannelser bør indgå i erhvervsakademiernes udviklingskontrakter. Central analyse og prognosevirksomhed for EUD Ministeriet har udmeldt temaer til den Centrale Analyse og Prognosepulje 2012 for EUD. Byggeriets Uddannelser har indsendt en ansøgning, hvori der vil blive fokuseret på kravene til faglærtes kompetencebehov indenfor energiområdet. Ansøgningen i samarbejde med Statens Byggeforskningsinstitut samt EVU, som er El og VVS-fagenes uddannelsessekretariat. Den tværgående udviklingspulje TUP på efteruddannelsesområdet Efter offentliggørelse af TUP temaerne ved udgangen af januar 2012, har BAI har indsendt en projektansøgning med anvendelsen af IKV(IndividuelKompetenceVurdering)i forhold til AMU-uddannelsesstrukturer. Projekter sigter på, at IKV skal gennemføres med henblik på dels formel anerkendelse af medarbejdernes kompetencer indenfor afgrænsede jobprofiler, dels med henblik på meritmuligheder på udvalgte erhvervsuddannelser. Nyudviklingen vil være at se på IKV i forhold til uddannelsesstrukturer og opnåelsen af merit gennem AMU til EUD / VEUD. Build UP Skills Denmark Energistyrelsen har, i samarbejde med Teknologisk Institut og Kommunikationskompagniet, fået bevilget projekt, Build Up Skills Denmark. Det er et EU-initiativ, der har til formål at udvikle nationale køreplaner for uddannelse af den udførende arbejdsstyrke inden for byggeri- og installationsfagene. Køreplanen skal afdække nuværende status på området og give en række anbefalinger til en styrkelse af kompetencerne indenfor energieffektivitet og brug af vedvarende energi i bygninger. Initiativet skal medvirke til, at Danmark sammen med de øvrige EU lande kan nå såvel de nationale som EU 2020 mål for reduktion af energiforbruget og brug af vedvarende energi i bygninger. Ministeriet for børn og undervisning har anmodet Byggeriets Uddannelser om at indgå i styregruppen ministeriets plads. Rasmus Zier Bro er udpeget herfra til styregruppen og skal koordinerer de faglige udvalg og sekretariater. Jobprofilpjecer Bygge- og Anlægsbranchens udviklingsfond har bevilliget udviklingen af yderligere 25 jobprofilpjecer. Når de er udviklet, vil der samlet være 45 pjecer. Pjecerne vil illustrere de mange mulighe- 6

20 der for at sammensætte AMU-uddannelser til efterspurgte kompetencer i byggebranchen. En af pjecerne vil gennemgå hvilke muligheder der er for at uddanne sig fra ufaglært til faglært. Lean projekt På baggrund af efterårets projekt Bedre Bundlinje har Brancheudvalget for Dansk Byggeri og 3F bevilget midler til et virksomhedsprojekt med Lean. Resultaterne fra projektet forventes inden sommer

21 Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse Retur til dagsorden Tirsdag d. 30. maj 2012 Punkt 5. Projekter i BU Materiale: Projektoversigt Bilag 5.1 Bemærkninger: Ingen. Indstilling: Til efterretning

22 Byggeriets Uddannelser Oversigt over igangværende projekter/projektadministration i BU 2012 Opdateret Projekt Ministeriet for Børn & Undervisning Pulje Start Slut Bevilling Løndæk. Incl. fællesudg. Adm.bidrag (Øko./service/ edb m.v.) Øvrige udgifter Udvalg Ansvarlig Det virtuelle AMU-Center TUP BAI RZB/BdP EGU-samspil mellem virksomhed, elev, skole FoU EUD TLP BAI ordinær udviklingsarbejde 2010 Ordinær BAI BR/BdP Evaluering af udd.mål - stilladsområdet A&E BAI RZB/BGS Polak på det danske arbejdsmarked A&E BAI BR Analyse af udd. behov i f.m. lavenergihuse A&E BAI BGS/JV Interaktivt uvm. til rørlæggerudd. med Second Life AO BAI RZB/BdP Anlægsgartner ordinær udv Jord/Ekstern Gartner JM SKP - Kvalitet - tværfaglighed og skolesamarbejde FoU/Ekstern BU EFL BAI ordinær udviklingsarbejde 2011 Ordinær BAI Energioptimering og bæredygtigt byggeri A&E BAI Bedre byggeprocesser A&E BAI Åbent værksted - fag, tværfaglighed og flerfaglighed AO BAI Anlægsgartner ordinær udv Jord/Ekstern Den praktiske klimavejleder TUP BAI LT BAI ordinær udviklingspulje 2012 Ordinær BAI Fra ufaglært til faglært på bygge- og anlægsområdet A&E BAI Behov for nye jobprofiler/struktur inden for BAI A&E BAI Uddannelsesbehov i forhold til implementering af IKT A&E BAI Behov for etablering af en maskinføreruddannelse A&E BAI Udvikling af uv-materiale om tekniske hjælpemidler til håndtering A&E af store elementer BAI Overenskomst- & Kompetencefonde Kompetenceudviklingsfonden for HK/TL og DB 2011 OK BU BGS Håndværkets Udviklingsfond OK BU BGS Bedre produktivitet gennem medarbejderinddragelse BAUF/Ekstern BU BR/RZB/BdP Kompentenceudvikling i tækkebranchen BAUF BU TE Opsøgende arbejde/murerarbejdsmænd BAUF FU Murer EFL Materiale + konference/murerarbejdsmænd Udd.fond FU Murer EFL Elektronisk Uddannelsesbevis/Pilotprojekt Udd.fond BU TLP 25 nye jobprofilfoldere BAUF BU Oplæringsring BAUF BU Arbejdsgivernes Elevrefusion AER AER/ANLÆGSGARTNER AER BU JM AER Tækkemænd AER/Ekstern BU TE/TLP AER/FÆLLES AER BU TLP/TE Diverse: Byggefagene i bevægelse Realdania BU EFL En succesfuld Renovering GI (TI)/Ekstern BU BGS Byggeriets værdikæde og uddannelseskæde Damvad/Ekstern BU BGS Partnerskabsaftale/Cityringen Metroselskabet BU TLP/TE I alt Afsluttede projekter 2012 A&E: Undervisningsministeriets Analyse- og Evalueringspulje AO: Undervisningsministeriets Andre opgaver CAP: Central Analyse og Prognosepulje for erhvervsuddannelser OK: Overenskomst BAUF: Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond Ekstern: BU er ikke bevillingshaver, men udvikler/deltager i projektet. BU ikke regnskabspligtig.

23 Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse Retur til dagsorden Tirsdag d. 30. maj 2012 Punkt 6. Svendeprøveadministration Materiale: Regnskab 2011 Revisionsprotokollat Bilag 6.1 Bilag 6.2 Bemærkninger: Ingen. Indstilling: Det samlede regnskab udsendes til alle fagkomiteer.

24 Retur covernote Bilag 6.1

25

26

27

28

29

30

31

32 Retur covernote

33 Retur covernote

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59 Retur covernote Bilag 6.2

60

61

62

63

64

65

66 Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse Retur til dagsorden Tirsdag d. 30. maj 2012 Punkt 7. Orientering om lærebogsudvalg og -fond Materiale: Forslag til nye vedtægter Bilag 7.1 Bemærkninger: På repræsentantskabsmødet i Tømrerfagets lærebogsudvalg og honorarfond blev der fremlagt forslag til ny vedtægter til fonden. Det faglige udvalg blev bedt om at tage stilling til om man fremover ville have 2 repræsentanter i bestyrelsen. Det blev vedtaget, at nedlægge repræsentantskabet. Fra skoleledernes repræsentant blev det foreslået, at man etablerede et andet forum, hvor de tre parter kan mødes og diskutere uddannelsen. Indstilling: Det faglige udvalg trækker sig helt ud af fondens bestyrelse.

67

68

69

70 Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse Retur til dagsorden Tirsdag d. 30. maj 2012 Punkt 8. Bogpakke Materiale: Pris på eksisterende bogpakker Bilag 8.1 Bemærkninger: Hvis eleverne betaler for adgangen til Undervisningsbanken, skal der ikke skelnes mellem, hvad der er opgaver i Undervisningsbanken, og hvad der er læremidler. Fremtidige læremidler udvikles i forhold til hovedforløbene. Herved kan der tages fuld pris for bogpakken fra dag ét, da eleverne så vil have en hel bogpakke når de kommer til 5. hovedforløb. Indstilling: Prisen på bogpakken lægges på niveau med murer og STB. I bogpakkens pris indregnes 300 kr. svarende til det skolerne betaler for elevernes adgang til Undervisningsbanken.

71 Bilag 8.1 Bogpakkepriser Tømrer Nuværende pris Nuværende pris minus Træinformation Murer for fysisk bogpakke STB for fysisk bogpakke Alle priser er excl. moms. Prisforskel mellem fysisk og digital bogpakke ca. 10 %. I bogpakkens pris indregnes 300 kr. svarende til det skolerne betaler for én årselev ved abonnement på Undervisningsbanken. Herved vil eleverne have adgang til alt digitalt materiale.

72 Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse Retur til dagsorden Tirsdag d. 30. maj 2012 Punkt 9. Materiale: Ansvars- og opgavefordeling, FUT, brancheudvalg Notat fra møde d Udkast til nyt kommissorium for brancheudvalgene Bilag 9.1 Bilag 9.2 Bemærkninger: Ingen Indstilling: Den nuværende struktur med fagligt udvalg og et brancheudvalg for hvert speciale fastholdes. Ligeledes opretholdes det nuværende antal medlemmer i de enkelte udvalg.

73 Notat fra møde afholdt d vedrørende ansvarsfordeling mellem det faglige udvalg og brancheudvalgene Mødedeltagere: Ole Gregersen, Johnny Frimann Storm, Torsten Lindum Poulsen og Jacob Vad. Strukturen med ét brancheudvalg for hvert speciale bibeholdes. I kommissorierne for brancheudvalgene tydeliggøres det, på hvilke områder brancheudvalgene indstiller til det faglige udvalg, og på hvilke områder det faglige udvalg har uddelegeret beslutningsansvaret til brancheudvalgene. Brancheudvalgene for de 3 små specialer holder møder på de skoler, hvor specialet færdiggøres. Det faglige udvalg holder regelmæssigt møder på de skoler, hvor tømrerspecialet udbydes. Indtil videre fastholdes en sammensætning med i det faglige udvalg og i tømrerspecialets brancheudvalg. Jacob Vad Byggeriets Uddannelser Jacob Vad Bygmestervej 5, 2. sal Uddannelseskonsulent 2400 København NV Telefon Fax Telefon direkte: Bank: Giro: CVR:

74 København den 11. maj 2012 Tømrerspecialets Brancheudvalg Kommissorium På møde i Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse onsdag d. 14. februar 2001, nedsattes Tømrerspecialets Brancheudvalg. Brancheudvalgets sammensætning fremgår af Udvalget refererer og indstiller til Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse, som har beslutningskompetencen. Brancheudvalgets opgaver er overordnet at varetage Tømrerspecialets udvikling både på erhvervs- og efteruddannelsesområdet. Brancheudvalget behandler løbende nedenstående opgaver. Udvalget behandler og indstiller følgende til det faglige udvalg: Fagbilagets kompetencemål for specialet Uddannelsesordningens målbeskrivelser for specialets undervisningsfag og praktikmål Valgfri specialefag DM og VM Iværksættelse af undersøgelser/udredning på området Udvalget har ansvaret for følgende: Svendeprøver, indhold og udvikling af opgaver Skuemestre, uddannelse og bedømmelsesgrundlag Uddannelsesaftaler afkortning, godskrivning, forlængelser Tvistighedsbehandling Efteruddannelse Revideret på møde i det faglige udvalg 30. maj Jacob Vad.

75 Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse Retur til dagsorden Tirsdag d. 30. maj 2012 Punkt 10. Materiale: Uddannelsesordning Høringssvar Forslag til nye valgfri specialefag - Hadsten Bilag 10.1 Bilag 10.2 Bemærkninger: Forslagene til nye valgfag er fra skolens side til dels begrundet i et ønske om flere valgmuligheder. Indstilling: Der foretages ingen ændringer i uddannelsesordningen på baggrund af høringssvarerne.

76 Byggeriets Uddannelser Att.: Jacob Vad Bygmestervej København NV 20. maj 2012 Tilbagemelding vedr. ændring af uddannelsesordning for træfagenes byggeuddannelse. Syddansk Erhvervsskole har modtaget skrivelse vedr. ændring af uddannelsesordning for træfagenes Byggeuddannelse. Ændringen vil berøre skolens træafdelingen, som derfor melder tilbage på vegne af skolen. Vi er enige med Det faglige udvalg for træfagenes bygeuddannelses dispositioner om, at den nuværende eksamensform ændres til en kombineret case opgave og en praktisk opgave. Dette vil efter vores opfattelse forbedre muligheden for at vurdere elevens kompetencer, og ikke blot elevens produkt, som efter vores opfattelse, er tilfældet ved den nuværende praktiske prøve. Ligeledes vil det være til stor gavn, at Det faglige udvalg og skolerne arbejder trættere sammen omkring svendeprøven. Som det fremgår af den fremsendte uddannelsesordning, flyttes den praktiske del af svendeprøven, ind i det nuværende femte hovedforløb. Disse ændringer vil afstedkomme nogle problemstillinger, som vil berøre skolernes økonomi. I forbindelse med at Ministeriet for børn og undervisning havde ændringerne i høring ved skolerne, tilkendegav Syddansk Erhvervsskole nedenstående: For nogle svendeprøver er det gældende, at de afholdes i skolens lokaler. For andre svendeprøver, er det nødvendigt at søge eksterne lokaler, da skolens lokalekapacitet ikke er tilstrækkelig. Hvis svendeprøvernes praktiske del, som foreslået, flyttes til skoleregi, vil det således blive skolen der skal afholde de planlægningsmæssige og økonomiske omkostninger. Dette vil være lige modsat af den i dag gældende praksis, hvor skolen retmæssigt kan fakturere Det lokale uddannelsesudvalg for brug af skolens faciliteter. Hvis det fortsat blev sikret at skolerne har mulighed for at forskyde svendeprøverne, ville det skabe mulighed for skolerne til, at disse kunne afvikles i skolernes lokaler, hvorfor skolerne således ikke ville have en merudgift. Det er blevet os oplyst, at Det faglige udvalgt overvejer mulighederne for at eleverne ikke skal kunne komme tilbage til deres lærersted efter svendeprøven, hvorfor vi fortsat har nogen bekymring om muligheden for forskydning af hovedforløb, vil gælde fremover. Vi kan af mødet på Syddansk Erhvervsskole den 9. maj 2012 konkludere, at Det faglige udvalg ikke har intentioner om at imødekomme skolernes ønske om en fleksibel model, således at skolernes økonomi ikke belastes af, at skulle finde eksterne faciliteter i forbindelse med afholdelse af svendeprøve. Idet at udgifterne til lokaler/faciliteter i forbindelse med svendeprøverne skal findes inden for de allerede afsatte ressourcer, vil den manglende fleksibilitet betyde en forringelse af kvaliteten, hvilket vi naturligvis ikke vil kunne bakke op om. Vi kan derfor meddele, at vi ikke kan bakke op om den fremsendte uddannelsesordning, med mindre en fleksibel model findes, således skolernes økonomiske udgifter i forbindelse med svendeprøven bliver tilgodeset. Venlig hilsen Nicolaj Duus Baadsgaard

Referat af møde i Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse Torsdag d. 12. september 2013 i BU

Referat af møde i Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse Torsdag d. 12. september 2013 i BU Referat af møde i Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse Torsdag d. 12. september 2013 i BU Til stede: Ole Gregersen, Hans Hegelund Christensen, Jesper Juul Sørensen, Johnny Frimann Storm, Bjarne

Læs mere

Referat af møde i Det faglige udvalg - Træfagenes Byggeuddannelse 6. marts 2014, kl. 9.30 15.00. Sted: EUC Vest, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg

Referat af møde i Det faglige udvalg - Træfagenes Byggeuddannelse 6. marts 2014, kl. 9.30 15.00. Sted: EUC Vest, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg Referat af møde i Det faglige udvalg - Træfagenes Byggeuddannelse 6. marts 2014, kl. 9.30 15.00 Sted: EUC Vest, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg 12.30 Frokost og derefter møde med skolen og LUU. Mødt:

Læs mere

Per Nielsen, Hans Hegelund Christensen, Johnny Frimann Storm, Ole Gregersen, Steen Kokchendorff Pedersen, Jacob Vad

Per Nielsen, Hans Hegelund Christensen, Johnny Frimann Storm, Ole Gregersen, Steen Kokchendorff Pedersen, Jacob Vad DET FAGLIGE UDVALG FOR TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE TØMRERFAGETS BRANCHEUDVALG Bygmestervej 5-2400 København NV Tlf. 35 87 87 22 - Fax. 35 87 87 88 Referat af det 41. ordinære møde i Tømrerfagets Brancheudvalg

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse

Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse Beretning til Træsektionen for 2010 Uddannelse Praktikpladser Det markante fald i beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen som følge af den økonomiske krise har ikke medført, at antallet af indgåede uddannelsesaftaler

Læs mere

Referat sendes til orientering til Torben Jano, Byggeriets Uddannelser og Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri

Referat sendes til orientering til Torben Jano, Byggeriets Uddannelser og Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Til medlemmerne af Det faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelser Villy Jønsson Peter Hougård Nielsen Per Nielsen Peter Fristrup Jensen Henning Pedersen Jan Ejlerskov Petersen 22.december 2006, TLP

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING Torsdag den 18. januar kl. 10-12 Dansk Mode & Textil Birk Centerpark 38 7400 Herning Deltagere Formand Jannie Andersen, 3F Næstformand Jette Lindgaard, DMT Benedikte

Læs mere

Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler. Nøgletal

Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler. Nøgletal BILAG 1 IF 23/9-2011 Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler Nøgletal 2008 2009 2010 Igangværende uddannelsesaftaler 26 32 34 pr. 31/12 i det aktuelle år Indgåede uddannelsesaftaler

Læs mere

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER,

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, 2. oktober 2009 SSK REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, I mødet deltog: Henry Andersen, 3F Morten Revsbeck, DI Claus Henriksen,

Læs mere

Voksenlærling En vejledning

Voksenlærling En vejledning Voksenlærling En vejledning Om vilkårene for at blive voksenlærling indenfor Træfagenes Byggeuddannelser. I lære som voksen! Denne vejledning er for dig, som er fyldt 25 år og ønsker en erhvervsuddannelse

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN SSK REFERAT FRA MØDE I UDVKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 7. JUNI 2012 KL. 10.00-12.30 HOS GÅSDAL BYGNINGSINDUSTRI, BÆKGÅRDSVEJ 40, 6900 SKJERN VI MØDES VED RECEPTIONEN EFTER MØDET ER DER FROKOST

Læs mere

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden Referat fra udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Onsdag den 14. december kl. 10.00 12.30 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V Deltagere: Christine Bernt

Læs mere

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat Tilstede Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Helle Stang Traasdahl, KL Lotte

Læs mere

Resume af UG 4 møde. Udviklingsgruppe elektronik og automatik

Resume af UG 4 møde. Udviklingsgruppe elektronik og automatik Udviklingsgruppe elektronik og automatik Deltagere: Trine Rasmussen, DM (TR) Niels Henning Holm Jørgensen, DI (NHHJ) Jørgen Albøge, DI (JA) Terma Karl Erik Rasmussen, DM (KER) Brüel og Kjær Henrik Jensen,

Læs mere

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen BILAG 3.4.1 LUU SKIVE Referat Dato: Onsdag den 28 april kl. 10 i el afd. Referent: Bjarne Tilstede: Søren Dath; Arne Thøgersen; Peter F. Andersen; Vagn Petersen; Per Nielsen; Ivar Rud; Christian Møller;

Læs mere

FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT

FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT Til stede: Afbud: Claus Agø Hansen, Jannie Arge, Søren Bach-Petersen, Bonnie Blirup, Kirsten Møller Christensen, Henrik Lytsen,

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 Juli 2013 UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 - Aktiviteter siden UG 3 møde 4. april 2013 Jsn, les Cykel- og motorcykelområdet Cykel-, knallert- og MC nye svendeprøveopgaver Som en MI-udviklingsopgave har CELF udarbejdet

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Lokale uddannelsesudvalg - Arbejdsmarkedsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Lokale uddannelsesudvalg - Arbejdsmarkedsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i Lokale uddannelsesudvalg - Arbejdsmarkedsuddannelser 1 Udpegning Erhvervsskolerne, dvs. AMU-centre, tek niske skoler og handelsskoler ned sæt ter hver et

Læs mere

VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSESUDVALG. e lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter

VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSESUDVALG. e lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter VEJLEDNING TIL DE LOKALE UDDANNELSESUDVALG D e lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter Marts 2017 De lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekter AUB er en forkortelse for Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag.

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Formandskabsmøde i HAKL tirsdag den 23. maj 2017 kl. 10.00 11.30 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Drøftelse af tværgående

Læs mere

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS

Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Udkast til referat af møde fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse, den 18. september 2006, kl. 10 12, EPOS Til stede: Peder Ring, Danske Regioner Per Hvenegaard, TL Birgit Andersen, H:S

Læs mere

Godkendelse af praktiksteder. Vejledning til besigtigere for Metalindustriens Uddannelsesudvalg

Godkendelse af praktiksteder. Vejledning til besigtigere for Metalindustriens Uddannelsesudvalg Godkendelse af praktiksteder Vejledning til besigtigere for Metalindustriens Uddannelsesudvalg Indhold Til dig, der besigtiger praktiksteder... 3 Hvem godkender praktiksteder?... 4 Hvilke ansøgninger sender

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI)

Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) 1. Formål MI nedsætter udviklingsgrupper (UG) dækkende MI s uddannelsesmæssige ansvarsområde. UG skal arbejde med

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 28. marts 2017 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Elise Andsager (formand) Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt Jim Hansen Tom Brandt Benny Vinther

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013 København d. 27. februar 2013 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Niels Henning H. Jørgensen Helle Ankersen Industriens Uddannelser Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen 3F-repræsentanter:

Læs mere

Indkaldelse til møde i FUHA den 2. februar 2009

Indkaldelse til møde i FUHA den 2. februar 2009 Til Per Kristian Jansen, formand, Danske Regioner Anne Dalhberg, Teknisk Landsforbund Heidi Leen, FOA Lene Nielsen, FOA Michael Bille, Danske Regioner Randi Wetke, Danske Regioner (afbud) Lotte Meilstrup,

Læs mere

EUC Syd 27. september 2011

EUC Syd 27. september 2011 Referat fra møde i Det Lokale Uddannelsesudvalg for Elektrikere EUC Syd 27. september 2011 Dagsorden: 1. Praktikopgaver. 2. Meddelelser fra formanden. 3. Meddelelser fra EVU 4. Orientering fra skolen.

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. onsdag den 28. oktober 2009 kl på Thise Mejeri

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. onsdag den 28. oktober 2009 kl på Thise Mejeri Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg onsdag den 28. oktober 2009 kl. 13.00 på Thise Mejeri Der forelå afbud fra Lars Kaae Mødets dagsorden var følgende: 1. Godkendelse

Læs mere

Dagsorden. LUU møde. Torsdag den 3. april 2014 fra klokken 8.30 til 11.30. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8

Dagsorden. LUU møde. Torsdag den 3. april 2014 fra klokken 8.30 til 11.30. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8 Dagsorden LUU møde Torsdag den 3. april 2014 fra klokken 8.30 til 11.30 Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8 Side 2 af 5 3 fagkyndige medlemmer repræsenterende kommunerne i Sønderjylland:

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Tirsdag den 15. maj 2012 kl. 10.00 14.00 Hos Kopenhagen Fur, Langagervej 60, 2600 Glostrup

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Tirsdag den 15. maj 2012 kl. 10.00 14.00 Hos Kopenhagen Fur, Langagervej 60, 2600 Glostrup DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Peter Kobjevsky 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Evy Andersen Vinni Nørgaard København den 22. maj 2012 Tilforordnede: Karin Jespersen, EUC Syd Jette

Læs mere

Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014

Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014 Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014 Deltagere: Afbud: Kai Bendixen Claus Clausen Frode Carlsen Mogens Johansen Annette Mosegaard Peter Skovmos Mielsen Nils Hedegaard Per Sørensen Leif

Læs mere

Svend Berg, Herdis Poulsen. Sekretariatet: Per Clausen, Kristi Maire Rammo, Lise Bjerregaard. Opfølgning på Justering af detailhandelsuddannelsen

Svend Berg, Herdis Poulsen. Sekretariatet: Per Clausen, Kristi Maire Rammo, Lise Bjerregaard. Opfølgning på Justering af detailhandelsuddannelsen Møde 3/2012 13. september 2012 Referat Formandskabet og Driftsudvalget / Detail Tilstede: Afbud: Svend Berg, Herdis Poulsen. Sekretariatet: Per Clausen, Kristi Maire Rammo, Lise Bjerregaard. Gorm Johansen,

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00 på Axelborg, København I mødet deltog: Lars Gram Thomas Johansen Poul Erik Faarkrog Vagn

Læs mere

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 18. marts 2015

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 18. marts 2015 København marts 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Flemming Glerup Nielsen 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Formand) Elise Andsager (Tilforordnet) Lars Sørensen

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

Flere og bedre praktikpladser - praktikpladskonsulentens nøglerolle Erik Knudsen

Flere og bedre praktikpladser - praktikpladskonsulentens nøglerolle Erik Knudsen Flere og bedre praktikpladser - praktikpladskonsulentens nøglerolle Erik Knudsen Fællessekretariat for uddannelser inden for Bygge & Anlægsområdet. Etableret 1. januar 2004 af: Det faglige Udvalg for Træfagenes

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017 Det faglige udvalgs navn: Det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: Oktober 2017 Udviklingsredegørelse

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN.

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. Mødedeltagere: Lennarts Damsbo-Andersen, Anne Knudsen, Fritze Tillisch, Martin Taarup, Gert Møller, Oluf Brandt, André Gremaud

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Mesterskaber i Skills for unge elektrikere

Mesterskaber i Skills for unge elektrikere Mesterskaber i Skills for unge elektrikere i elbranchen I forbindelse med udvælgelsen af kandidater til DM i Skills for unge elektrikere fastholder Dansk El Forbund og TEKNIQ, at der afholdes udtagelseskonkurrencer

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen. 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Skive Kommune, Skive Tekniske Skole og 3F Skive-Egnen 1. oktober 2012-1. oktober 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

EUX på bygge og anlægsuddannelserne Murerfagets Faglærerkonference, april 2014

EUX på bygge og anlægsuddannelserne Murerfagets Faglærerkonference, april 2014 EUX med fra start med etablering august 2010 Ens rammebeskrivelse og enslydende gymnasiale fag. Dækkende de fleste af indgangens uddannelser og specialer dem med 20 ugers grundforløb og nogenlunde ens

Læs mere

Møde 2/ maj 2017 Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent - FUTKA

Møde 2/ maj 2017 Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent - FUTKA Møde 2/2017 17. maj 2017 Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent - FUTKA Tilstede: Afbud: Dagsorden: Per Gaunø Jensen, Kirsten Møller Christensen, Anna Anholm Egeberg, Bente

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 14/09 2012

Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 14/09 2012 Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 14/09 2012 Deltagere: Afbud: Inga Andersen Klavs Klarskov Knud Andersen Ove Nielsen Peer Foged Holger

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Dato: Tirsdag den 26. november 2013 kl. 9.00 til 12.00

Dato: Tirsdag den 26. november 2013 kl. 9.00 til 12.00 Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 26. november 2013 kl. 9.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede. Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner

Læs mere

Referat fra Lokalt uddannelsesudvalgsmøde for tømrerne. Den 13. januar 2016, Kl

Referat fra Lokalt uddannelsesudvalgsmøde for tømrerne. Den 13. januar 2016, Kl MØDEREFERAT Referat fra Lokalt uddannelsesudvalgsmøde for tømrerne Den 13. januar 2016, Kl. 08.00 Til stede: Peter Bøgh, Søren Bisgaard, Steen Lidsmoes, Jan Rasmussen, Carsten Schmidt, Henrik Pedersen,

Læs mere

På denne baggrund fremsender Metalindustriens uddannelsesudvalg et oplæg vedrørende denne ændring til ministeriets videre behandling.

På denne baggrund fremsender Metalindustriens uddannelsesudvalg et oplæg vedrørende denne ændring til ministeriets videre behandling. Undervisningsministeriet Vester Voldgade 123 1552 København V. 1) Uddannelsens formål og hvilken erhvervsfaglig fællesindgang eller fællesindgange uddannelsen agtes tilknyttet. 2) De beskæftigelsesområder,

Læs mere

Referat af møde i Ø&A-udvalget den 2. februar 2015 SOSU Fyn Odense

Referat af møde i Ø&A-udvalget den 2. februar 2015 SOSU Fyn Odense Referat af møde i Ø&A-udvalget den 2. februar 2015 SOSU Fyn Odense Til stede: Mogens Kragh Andersen (SOSU Fyn), Rita Christensen (SOSU Herning), Carl Tronhjem (SOSU Sjælland), Steen Kjeldsen (SOSU FVH),

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 2. oktober 2014 kl

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 2. oktober 2014 kl Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Christian Jørgensen Angela Kühl Jensen Anne-Mette Holm Sørensen Karsten Uno Petersen Anette Byriel Andersen

Læs mere

Bilag 2.2, Referat. Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl til 12.00

Bilag 2.2, Referat. Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl til 12.00 Bilag 2.2, Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl. 10.00 til 12.00 Tilstede: Joan Prahl, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Jette Hovedskov,

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1.

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1. Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve 1. juli 2012 1. juli 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Søren Skriver Johnny Wichmann København den 18. oktober 2016 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Evy Andersen Tilforordnede:

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

Afbud: Claus Pilegård (KTS) Bjørn Svendsen (DB) Michael Bøge Holm (KTS) og Michael Hviid (TEC) Poul J. Laustsen (KTS) og Steffen Kragelund (3F)

Afbud: Claus Pilegård (KTS) Bjørn Svendsen (DB) Michael Bøge Holm (KTS) og Michael Hviid (TEC) Poul J. Laustsen (KTS) og Steffen Kragelund (3F) LUU møde, Tømrer. Københavns Tekniske Skole Marielundvej 44, Herlev d. 17.1.2012 kl. 15.0 17.00 Deltagere: Bjarne Petersen (3F), Morten Liisberg (DB), Thomas Groth (KTS), Ole W. Nielsen (Virks. sekr.),

Læs mere

Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Retningslinier for arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg tager afsæt i følgende: A. Bekendtgørelser for området B. Opgaver for det lokale uddannelsesudvalg C. Møder

Læs mere

Referat. Dato: Torsdag den 10. april 2014 kl til Emne: Referat fra mødet

Referat. Dato: Torsdag den 10. april 2014 kl til Emne: Referat fra mødet Referat Udvalg: PASS Dato: Torsdag den 10. april 2014 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede: Nanna Højlund, FOA, formand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Jette Hovedskov, Danske regioner

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2014 den 4. og 5. september i Sisimiut

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2014 den 4. og 5. september i Sisimiut BESTYRELSEN FOR TEKNIKIMIK ILINNIARFIK Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4-2014 den 4. og 5. september i Sisimiut Til stede: Alex Nørskov AN formand Ole Christiansen OC næstformand Hans Gerstrøm HG bestyrelsesmedlem

Læs mere

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan revideret november 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Gennemgang af indsatsområder, resultatmål og indikatorer Indsatsområde 1, indikator 1-5 Indsatsområde

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København den 28. august 2009 DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Bendt Andersen Klaus Høffer Larsen Connie Jørgensen 3F-repræsentanter: Mads Andersen (næstformand) Claus Eskesen Tonny Hindberg

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 0 Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 03-04-2014 Selandia Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede: Charlotte Haslund Pet Vedel Helle Lemvig Ellis Jørgensen Niels

Læs mere

Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis. NNF: Pia Antonsen (afbud)

Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis. NNF: Pia Antonsen (afbud) DI-repræsentanter: Niels-Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads 3F-repræsentanter: Vakant post (formand) Flemming Kristensen Benedikte Maul Andersen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen Bestyrelsen Den 16.04.07 Journal nr.: Bestyrelsen, 2. møde Sagsbehandler: DL Direkte nr.: 9627 2917 Referat fra møde i bestyrelsen for Social

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence. Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet

Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence. Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet Reform af erhvervsuddannelserne samt status og initiativer om anerkendelse af realkompetence Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Undervisningsministeriet Anerkendelse af realkompetencer hvordan kommer vi videre?

Læs mere

Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 30. NOVEMBER 2010 KL: 10.00-13.00 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, VESTERBROGADE 6D, KBH. MED EFTERFØLGENDE JULEFROKOST HOS FROKOSTEN, GL. KONGEVEJ.

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

EUC Syd 17. september 2013

EUC Syd 17. september 2013 Referat fra møde i Det Lokale Uddannelsesudvalg for Elektrikere Dagsorden: EUC Syd 17. september 2013 1. Praktikopgaver. 2. Meddelelser fra formanden. 3. Meddelelser fra EVU 4. Orientering fra skolen.

Læs mere

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Lotte Meilstrup, FOA Jette Hovedskov,

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser Den 19. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler 311 342 339

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Søren Skriver Johnny Wichmann Jette Lindberg København den 6. juni 2017 3F-repræsentanter: Vinni Nørgaard Benedikte Maul Andersen Jannie Andersen Connie

Læs mere

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 Voksenuddannelsessystemet Voksenuddannelsessystemet Forberedende voksenuddannelse (FVU) Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) Videregående voksenuddannelse

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Johnny Wichmann København den 22.juni 2015 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Tilforordnede: Karin Jespersen, EUC

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI. Den 31. maj 2017

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI. Den 31. maj 2017 JD DI-repræsentanter: Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen (afbud) Steffen Daigaard 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (næstformand) Benedikte Maul Andersen Anette Rosgaard Kristensen

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING København den 8. maj 2013 DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Peter Kobjevsky Johnny Wichmann 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Evy Andersen Vinni Nørgaard Connie Sørensen Tilforordnede:

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

EU s initiativ til opgradering af byggebranchens arbejdsstyrke inden for energieffektivitet og vedvarende energi. Styregruppemødet. 20.

EU s initiativ til opgradering af byggebranchens arbejdsstyrke inden for energieffektivitet og vedvarende energi. Styregruppemødet. 20. EU s initiativ til opgradering af byggebranchens arbejdsstyrke inden for energieffektivitet og vedvarende energi Styregruppemødet 20. Juni 2012 Forslag til dagsordenen 1. Status for Status quo rapporten

Læs mere

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Næste møde i fagligt udvalg er den 18. september. Bemærk temamøde fra kl. 10-14. Deltagere: Peder Ring,

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 14. december 2015 kl. 10.00-13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal 1780 København V I det grønne mødelokale I mødet deltog:

Læs mere

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 CSH Side 1 23-04-2010 Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 Aktiviteter Tilfredshed med faglærerkompetencer Andre internationale muligheder Oplæg om nano på Minimesse 8.april 2010 Virksomhedspraktik

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Flere praktikpladser flere faglærte Voksen- og efteruddannelse

Flere praktikpladser flere faglærte Voksen- og efteruddannelse 6 regionsmestre til DM Ved regionsmesterskaberne og skolemesterskaberne i de enkelte fag, der har været afviklet her i efteråret har Svendborg Erhvervsskole hele 6 lærlinge, som har vundet deres respektive

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. tirsdag den 22. april 2008 kl. 10.00. i sekretariatet

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. tirsdag den 22. april 2008 kl. 10.00. i sekretariatet MEJERIFAGETS FÆLLESUDVALG R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 22. april 2008 kl. 10.00 i sekretariatet Der forelå afbud fra Vagn Henriksen og Jens Ingvardsen. Mødets dagsorden

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen er der opstillet

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2017

Udviklingsredegørelse for 2017 Udviklingsredegørelse for 2017 Det faglige udvalgs navn: Grafisk Uddannelsesudvalg Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til mediegrafiker 1. Redegørelsen Redegørelsens

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 21/06 2013

Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 21/06 2013 Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 21/06 2013 Deltagere: Gæst: Afbud: Peer Foged Ove Nielsen Inga Andersen Birgitte Larsen Klavs Klarskov

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE København den 29. september 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere