Årgang 44, nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årgang 44, nr. 3 2013"

Transkript

1 KIRKEBLAD november februar 2014 Lumby og Stige Sogne til alle Årgang 44, nr husstande

2 ARTIKLER Lumby Sogns udvikling Som jeg erindrer Lumby Sogns udvikling til et pastorat Det er godt at kunne sin historie, hvis vi vil orientere os i en verden, der hele tiden forandrer sig. Derfor vil jeg forsøge at ridse Lumby Pastorats historie op, fra jeg blev præst til nu. I 1981 blev jeg præst i Lumby Sogn. Sognet var på over 6000 indbyggere med lidt under halvdelen boende i Søhus og Anderup. Der var én præst, der boede i præstegården i Lumby. Pastor C. V. Prip, som præsten hed, underviste alle sognets konfirmander. Det gjorde han i det, der senere blev Karen Nedergaards præstekontor i Lumby Præstegård. Konfirmanderne kom på gåben eller cykel fra hele sognet. De kom fra Lumby, Lumby Tårup, Beldringe, Stige, Søhus og Anderup. Der var to kirkedistrikter i sognet, Stige Kirkedistrikt og Lumby Kirkedistrikt. Grænsen mellem de to kirkedistrikter løb langs Evenrenden ned mellem Grønnegyden og Hedelundvej langs Anderupvej og Haugevej hen til Nistedvej og ned til kanalen. Kanalen var stort set Stige Kirkedistrikts østgrænse. Den nederste del af Munkemaen blev senere indlemmet i sognet. Denne del havde hørt til Hans Tavsens Sogn, fordi jorden var blevet afstået til Odense. Der skulle være bygget en havn her. Dette projekt havnede dog i mølposen, og Jens P. Kock byggede huse her i 2 stedet for. I Stige Kirkedistrikt gik menighedsrådet med tanker om, at Stige skulle være et selvstændigt sogn, når man nu skulle have en ny præst. Søhus var et nybyggerkvarter, hvor mennesker fra Odense kom på landet og mennesker fra Nordfyn kom til byen. Her var man i gang med at bygge et nyt kvarter op. I Søhus og Anderup havde man sat grund af til kirkebyggeri, der hvor nu Sønderskovvænget ligger. Måske ville man udskille Søhus og Anderup, hvor der boede omtrent 3000 mennesker. Dengang var der også diskussion, om vi skulle have store eller små enheder. Først i 70 erne var Odense Storkommune skabt. Lumby Kommune blev indlemmet i Odense. Det fik nogle til at længes efter små nære, overskuelige enheder. Nogle så Lumby Sogn som en slags lokal erstatning for kommunen, andre ville have endnu mindre kirkelige enheder. Hvis man nu udskilte Stige og Søhus, så kunne konfirmanderne fra Søhusskolen, Stige Skole og Stige Friskole slippe for at cykle til Lumby Præstegård. Der blev ført intense forhandlinger med biskop K. C. Holm og provst

3 Vincent Lind i Hjallese Provsti og de andre kirkelige myndigheder. Det endte med, at man besluttede sig for, at sognet skulle holdes sammen. Hverken Stige eller Søhus og Anderup skulle udskilles som selvstændige sogne. Den nye præst skulle bo i Søhus, så Søhus kom til at føle, de hørte med til sognet. I Søhus Præstegård ved siden af Søhusskolen skulle han så undervise konfirmander og på anden vis sørge for at holde sognet samlet. Det nye kordegnekontor blev også placeret i Søhus Præstegård. På neutral grund mellem de to kirkedistrikter, der på det tidspunkt ikke arbejdede mere sammen, end de behøvede. Mange kendte ikke hinanden, og sådan noget som at tage på fælles studietur med betjeningen fra de to kirker og menighedsrådene var utænkeligt dengang. Når nu Stige ikke fik lov til at blive selvstændigt, fik Stige Menighedsråd som et plaster på såret lov til at bygge et Sognehus, som de på trods af biskop K. C. Holms råd lagde ved siden af skolen i stedet for ved siden af kirken. Dette blev senere udvidet et par gange. En af gangene fordi menighedsrådene besluttede, at det fælles kirkekontor skulle ligge her i stedet for i Søhus Præstegård. Det var altså et sogn i opbrud, jeg blev præst i. Måske ville det dele sig i to eller tre sogne, Stige, Lumby og Søhus. Jeg havde hjulpet pastor Prip med konfirmanderne og ved at prædike en gang i mellem. Jeg læste teologi på Købehavns Universitet, men vi boede allerede her i sognet. Først på Valnøddevej 27 i Stige i nogle år, så på H. C. Lumbyes Vej 6 i Lumby. Da Søhus Præstegård blev færdigbygget i marts 1982, flyttede vi til Søhus. Provst Vincent Lind sagde ved min indsættelse, at en præst kun kunne klare lidt over 2000 mennesker i et sogn. Blev der flere, var der hele tiden opgaver, han måtte lade ligge. Der lå opgaverne så, til de næste opgaver blev lagt oveni. Hverken Prip eller jeg ville blive færdige, selv om vi var to præster. Men nu ville sognet få en bedre betjening. Vi begyndte nu at skabe liv i præstegården. Konfirmanderne fra Søhusskolen blev forberedt her, der blev holdt foredrag og eftermiddagsmøder og min kone holdt børneklub osv. Snart blev Stige Sognehus bygget, og konfirmanderne fra Stige Skole og Stige Friskole skulle så heller ikke cykle til Lumby mere. Nu kom Prip kørende til Stige for at forberede dem. Der var nu bygget både i Søhus og Stige. Så kom det på tale at rive Lum- 3

4 by Præstegårds nordre længe ned. Den havde været i brug som avlsbygning og stald, men kostede nu bare penge i vedligeholdelse. Pastor Prip syntes, det ville ødelægge præstegårdens præg af gård. Han bad for længens liv ved flere årlige præstegårdssyn. Jeg foreslog så, at vi brugte den til noget, f.eks. konfirmandstue eller sognegård, hvis vi alligevel skulle vedligeholde den. Det gik igennem, selv om Vincent Lind var bekymret på Søhus Præstegårds vegne. Han var bange for, at Lumby Sognegård ville tage aktivitet herfra. Jeg mente, det var godt for sognet, at der var noget både i Søhus, Lumby og Stige. Det var godt, der skete noget i alle tre områder, hvis sognet skulle holdes sammen. De foredrag, jeg arrangerede i Søhus, forsøgte vi så at holde på skift de tre steder. Det håbede jeg, ville få folk til at lære hinanden bedre at kende, hvis de kom alle tre steder. Pastoratet før landindvindingen af Lumby Strand Når alle tre områder af sognet havde fået noget, så håbede jeg, at der ikke var nogen, der følte sig fristet til at gå enegang. Stige havde fået sognehus og kordegnekontor, Søhus havde fået Søhus Præstegård og Lumby havde fået Lumby Sognegård. Der blev lavet et aktivitetsudvalg med medlemmer fra både Stige og Lumby Menighedsråd. Her lærte nogen hinanden at kende for første gang. Det var noget af en diplomatisk øvelse at holde sammen på udvalget. Vi holdt møderne i Søhus Præstegård på neutral grund. Pastor Prip gik af som præst i 1994, og pastor Karen Nedergaard rykkede ind i Lumby Præstegård. Nu var den ny-istandsat og konfirmandstuen omdannet til præstekontor. Konfirmanderne fra Lumby Skole blev forberedt i den nye sognegård. Efterhånden var der flere og flere i menighedsrådene, der syntes, vi skulle arbejde sammen. Denne nye tendens slog endelig igennem med, at vi holdt fælles studietur for de to kirkers betjening og menighedsråd. I den sidste halve snes år har menighedsrådene nærmet sig mere og mere hinanden, og nu er vi som den naturligste ting af verden blevet slået sammen. Kirkedistrikterne har fået navneforandring til sogne, og sognene hedder nu pastorater. Vi bor altså i Lumby Pastorat i henholdsvis Stige og Lumby Sogn. Vi er et af de pastorater i Odense, 4

5 hvor det ikke er vanskeligt at finde nye medlemmer til menighedsrådet bl.a. på grund af det gode samarbejde. Vi har suppleanterne med til alle møderne, og de deltager i udvalgsarbejdet. Meget af menighedsrådets arbejde foregår her, så flere kan få ansvar og føle glæde ved at udføre et stykke arbejde til gavn for menigheden. Siden er sognets indbyggerantal steget til I 2008 fik pastoratet en ½ præst mere, da pastor Mette Gabelgaard blev præst her. Den anden halvdel af hendes embede består i voksenundervisning i hele Hjallese Provsti. Hjallese Provsti består af alle de sogne, der blev indlemmet i Odense ved kommunalreformen først i 70 erne. Situationen nu Jeg vil håbe, at den gode forståelse mellem de tre enheder Stige, Søhus og Lumby, der er vokset frem bl.a. takket være samarbejdsvillige menighedsrådsmedlemmer, vil blive bevaret og styrket i fremtiden. Respekterer vi hinandens forskelle uden at dyrke dem, skal det nok gå. Werner Elof Sørensen Amtsprovst Lütkens gamle Præstegård (Fjernet i 1951 til fordel for den nuværende præstegård) 5

6 Fra amtsprovst Lütkens tid En beretning fra amtsprovst Lütkens tid i Lumby Præstegård Lumby Kirke Livet i Lumby Præstegaard i begyndelsen af 1800-tallet Det var på den tid, da de lave kornpriser gjorde, at selv de bedste økonomier var trængte. Rent galt blev det, da fastlandsspærringen (1) indtrådte. Alle kolonialvarer fordyredes. Seddelpengene faldt i værdi, og det hele kulminerede med statsbankerotten At det kunne lade sig gøre at holde en præstegård oven vande i disse strenge tider, viste amtsprovst Lütken i Lumby (2), skønt han sad i et mindre embede med fem børn. Han afskaffede al brug af kolonialvarer i sin husholdning! I stedet for vin drak de mjød og øl; i stedet for sukker brugte de honning; de fremstillede selv vadmel i stedet for at købe klæde; de gik i træsko til daglig, og damerne syede selv deres sko af gårdens eget kalveskind; til sødsuppen brugte de maltekstrakt og maltsirup. Kort sagt, de fandt surrogater for alt. De drak agernkaffe, og tobak dyrkede de i haven. Frugt havde de i overflod, så livet var for dem slet ikke så dårligt; det var de rede penge, det kneb med. Der blev ikke inviteret gæster eller afholdt middagsselskaber. Derimod udvistes stor gæstfrihed overfor de frivillige besøgende, som ofte blev i lang tid. Arbejdsomhed var husets kendemærke. Have og mark passedes med stor flid og interesse, og et ellekrat, som hørte til præstegården forvandledes til en lille lystskov (3), hvor der plantedes en stor mængde asketræer, som var et af de vigtigste gavntræer i landbruget. Der blev anlagt en større frugtplantage og amtsprovsten fik flere af bønderne til at følge sit eksempel. Almennyttig virksomhed Amtsprovst Lütken var en praktisk anlagt mand med stor interesse for skole- og fattigvæsnet, som han gjorde meget for i sit amt. I kristelig henseende var han erklæret rationalist (4), og det siges om ham i hans eftermæle, at han var uden forståelse for de dybere kristelige rørelser i sin samtid.

7 Selvom amtsprovsten optrådte med stor myndighed, var han en meget velset mand. Det fortælles, at han lod de anderledes tænkende i fred og var virksom for at ophjælpe bondestanden, tog sig med megen iver af skolevæsenet og stod gerne sin menighed bi med råd og dåd. Han søgte således at forbedre agerdyrkningen og indførte dyrkning af kartofler og ikke mindst nydelsen af disse - før hans tid benyttedes de kun til svineføde. Han søgte også at ophjælpe husfliden og bekæmpe smugkroer og satte drejls- og damaskvæverier i gang. Hans virksomhed kunne mærkes på hele Nordfyn langt ind i det 19. århundrede. Han nød stor autoritet i sognet og ved ildebrande fik han i reglen altid kommandoen og bidrog f.eks. herved til at redde en mand fra at brænde inde. Han var, blandt meget andet, medstifter af et landøkonomisk selskab, der søgte at ophjælpe agerbruget på Fyen, der trods øens frugtbarhed ikke gav synderligt udbytte. Dette resulterede i, at Fyn og særlig Odense Amt i første halvdel 1800-tallet, var den del af landet, der gav størst udbytte, større end det frugtbare Sjælland. Da hele Lumby blev selveje På Fyn var der på den tid to såkaldte godsslagtere, Hansen på Bramstrup og Hillerup på Søbysøgaard. Det var personer, der opkøbte godser og solgte fæstegårdene til bønderne. Ved deres virksomhed, som vel kunne kaldes ren spekulation, udrettede de langt mere for Fyns velstand end mange andre mænd med bedre hensigter. I Lumby var der 16 gårde, som var fæstegårde til Marienlund, der var et af de gamle ryttergodser. Marienlund blev købt af de to spekulanter. I Lumby samledes bønderne med Hansen, som tilbød, at de kunne købe gårdene. Amtsprovst Lütken overværede forhandlingen og ærgrede sig over den måde, det hele gik for sig på; bønderne ville ikke købe, skønt den pris Hansen forlangte for gården var rimelig, men han kendte som tidligere godsforvalter intet andet middel til at bringe dem til fornuft end at skælde ud og råbe højt. - Efter et utroligt forbrug af Skjældsord og Eder var de til 7 om aftenen naaet til at faa de 13 gaarde solgt, men 3 vare stædige. Amtsprovsten bad da Hansen om at sælge sig de tre gaarde, hvad han strax var villig til Næste dag da de tre gårdmænd havde sovet på det, var de blevet møre, og nu solgte amtsprovsten dem de tre gårde og således blev hele Lumby selvejere. (1) Fastlandsspærringen: Napoleons forsøg på økonomisk krigsførelse mod Storbritannien. Strategien gik ud på at lukke kontinentet af for britisk handel (2) Peter Wilhelm Lütken ( ) (3) Præstegårdsskoven (4) En åndsretning, der lægger vægt på den menneskelige brug af fornuften. Annelise Bæk Hansen Lokalhistorisk Arkiv 7

8 Pastor Anders Barfods maleri Werner Sørensen meddelte i forrige kirkeblad, at der i det følgende blad ville komme en orientering om portrættet af provst Anders Barfod og dets vej tilbage til det sogn, som han var sognepræst for i årene fra 1731 til På redaktørens opfordring følger her nogle kendsgerninger i denne spændende historie. I starten af november 2004 ringede kordegn Lars Stougaard, Lumby Sogns Kirkekontor, til mig og fortalte, at en mand fra København havde ringet til kirkekontoret for at få kontakt til en person, der havde viden om en præst i tallet i Lumby med navnet Anders Barfod. Da der forinden i forbindelse med høstgudstjenesten i Lumby Kirke søndag den 12. september var blevet præsenteret en bog med titlen Lumby Kirke og Menighed, var det oplagt at henvise til forfatteren. Omkring 14 dage senere fik jeg en opringning fra en mand i Gothersgade i København, der var uddannet konservator og nu virkede som bygningskonservator. Han fortalte, at han fra sin afdøde far, der også havde været konservator, havde arvet et stort portræt af en 1700-tals præst i ornat og med paryk omgivet af en forgyldt ramme med målene 50cm x 70 cm. Han tilføjede, at der i venstre side af portrættet med latin var skrevet præstens fødselsår 1695, og det år billedet var malet I modsat side stod en henvisning til et af Paulus breve 1. Kor. 4. Kap. V. 1. Om jeg havde lyst til at se portrættet? Ja, gerne. Mandag 25. maj 2005 tog jeg ud at se med DSB og fandt frem til adressen. Modtagelsen var særdeles venlig. Lejligheden lå i et hus fra 1700-tallet ikke langt fra Kongens Nytorv og Det kgl. Teater i København. Her mødte jeg den person, jeg havde talt med i telefonen, og bag ham på væggen hang et stort præsteportræt af en mand i sin bedste alder med rødmossede kinder. Undervejs i samtalen faldt denne bemærkning: Jeg har besluttet, at portrættet med tiden skal tilbage til Lumby Sogn! Hjemkommen underrettede jeg Karen Nedergaard om denne store nyhed, som altså ikke indebar et fastlagt tidspunkt. Tiden gik. 22. december 2012 blev jeg ringet op af ejeren af billedet, der bad mig holde øje med en mail den følgende dag. Heri meddeltes, at jeg ville modtage maleriet sidst på formiddagen juleaftensdag den 24. december overbragt af en ven på vej til Odense på julebesøg. Og så på en juleaftensdag! Til sidst stod: Jeg vil bede dig sørge for, at mit tidligere udtalte ønske nu bliver realiseret. Her skal vi ha et billede fra JWL s billedserie om Barfoeds liv... Når jeg nu absolut ikke må vise det hemmelige billede! Kent Frederiksen overbragte maleriet på selve juleaftensdag. 8

9 Sidst i januar 2013 fik Karen Nedergaard lejlighed til at se portrættet i mit hjem. Ved menighedsrådsmødet i Lumby Sognegård den 30. maj i år fik jeg lejlighed til at vise en billedserie om Anders Barfods livshistorie for rådets medlemmer ledsaget af en hilsen fra giveren og en gentagelse af ønsket om portrættets tilbagevenden til Lumby Sogn. Johannes Wendt-Larsen Johannes Wendt-Larsen Eksempler på humor i hverdagen Mennesket er godt hvorfor er mennesket det så ikke? En mand sagde til sin kone: Min forstand forbyder mig at tro på Gud. Konen svarede: Det var dog en lille forhindring. Konen siger til præsten: Min mand troede ikke på det evige liv. Præsten svarede: Så venter der Deres mand en stor overraskelse. En mand spurgte en præst: Går man fortabt, hvis man bander? Præsten sagde: Prøv. En sørøverkaptajn gik hen og døde. Efter døden så han en smal vej føre opad. Der stod: kun for syndere. Ved siden af var der en bred vej, hvor der stod: for gode og retfærdige mennesker. Sørøverkaptajnen valgte den smalle vej. Men jo længere han gik ad den, jo langsommere gik det, fordi han kom til at tænke på alle sine synder. Det var, som havde han en rygsæk, der blev tungere og tungere. Til sidst gik han i stå. Lad mig tage din rygsæk og lad os komme videre, var der en stemme, der sagde bag ham. Han blev lettet for sin byrde og gik sammen med Vor Herre ind i Paradis. Werner Elof Sørensen 9

10 KIRKELIGE ARRANGEMENTERR Kronologisk liste 26. november kl : Foredrag, Søhus Præstegård 27. november kl : Hverdagsgudstjeneste, Lumby Kirke Julekoncert, Stige Kirke 02. december kl : Eftermiddagsmøde, Søhus Præstegård 08. december kl : Familiegudstjeneste, Lumby Kirke 12. december kl : Julen i ord og Toner, Lumby Kirke januar kl : Eftermiddagsmøde, Søhus Præstegård 29. januar kl : Hverdagsgudstjeneste, Stige Kirke 03. februar kl : Eftermiddagsmøde, Søhus Præstegård 26. februar kl : Hverdagsgudstjeneste, Stige Kirke 03. marts kl : Eftermiddagsmøde, Søhus Præstegård 24. marts kl : Eftermiddagsmøde, Søhus Præstegård 26. marts kl : Hverdagsgudstjeneste, Stige Kirke 25. april kl : Forårsfest, Lumby Sognegård 02. juni Pensionistudflugt Julekoncert Julekoncerten 2013 Stige Kirke Årets julekoncert vil blive annonceret ved opslag i sognene, i lokalaviserne og på hjemmesiden Aktivitetsudvalget og Dennis Dingfeld 10

11 Julen i ord og toner Torsdag den 12. december kl Lumby Kirke Så nærmer den mørke årstid sig med store skridt, og også denne gang er der traditionen tro musikalsk gudstjeneste i Lumby kirke kl , hvor menighedsrådets medlemmer læser tekster op, der hører julen til. Ligeledes vil der være julemusik og julesalmer. Vel mødt! Aktivitetsudvalget og Dennis Dingfeld. Foredrag i Søhus Præstegård Sogne - og migrantpræst i Sct. Hans Kirke i Odense, Massoud Fouroozandeh, holder foredrag om emnet: Fra koranskole til præst i Den danske Folkekirke. Alle er velkomne. Tirsdag d. 26. november kl Werner Elof Sørensen 11

12 Hverdagsgudstjenester Vi har flyttet nogle af søndagens gudstjenester til onsdag aften kl Det drejer sig om de tre sidste onsdage i september, oktober og november, samt januar, februar og marts. Hver af disse kortere gudstjenester har et særligt tema, og der vil være lægmandslæsninger fra medlemmer af menigheden. Den endelige form ligger ikke fast endnu. Vi afprøver stadig forskellige ting, f.eks. stille bøn, tænding af lys m. m. Onsdag den 27. november, kl Lumby Kirke Tema: Fællesskab Sognepræst Mette Gabelgaard Onsdag den 29. januar, kl Stige Kirke Tema: Af mørket skinner lyset frem Sognepræst Karen Nedergaard Onsdag den 26. februar, kl Stige Kirke Tema: Liv og salighed Sognepræst Werner Elof Sørensen Sognenes præster Eftermiddagsmøder Søhus Præstegård Første mandag i måneden kl december, 6. januar, 3. februar, 3. marts og 24. marts. Emnet er: Mennesker vi møder i kirkehistorien. Moderne dansk kirkehistorie og hvad den betyder for os? Man kan blive kørt til og fra Søhus Præstegård ved at ringe på Sognepræst Werner Elof Sørensen 12

13 Familiegudstjeneste med deltagelse af minikonfirmanderne 2. søndag i advent den 8. december kl Lumby Kirke Minikonfirmanderne medvirker ved gudstjenesten, som ledes af pastor Linda Brøndgaard Jensen. Efter gudstjenesten er der eftermiddagskaffe og hygge i Lumby Sognegård. Alle er velkomne! Ingrid Hansen, Lisbeth Høg Madsen og sognenes præster Forårsfest og sommerudflugt SÆT ET STORT RØDT I KALENDEREN! Forårsfest for de ældre Fredag den 25. april 2014 Lumby Sognegård Sommerudflugt for de ældre Mandag den 2. juni 2014 Menighedsrådet 13

14 FASTE KIRKELIGE AKTIVITETER ER Lumby og Stige Sognes Dåbsklub Vi har en dåbsklub, som man kan blive medlem af, hvis man for nylig er blevet døbt i Stige eller Lumby Kirke og er bosiddende i ét af sognene. I løbet af barnets første leveår modtager man nogle gaver og et brev, som kan bruges som inspiration til den kristne børneopdragelse, fra sognenes præster. Et par gange om året inviterer vi til børnegudstjenester med efterfølgende spisning og hygge. Man kan tilmelde sit barn til dåbsklubben på Kirkekontoret tlf eller Sognenes præster Minikonfirmander Vi begynder i det nye år med et nyt hold minikonfirmander fra Stige Skole og Stige Friskole. Minikonfirmanderne mødes onsdag i Stige Sognehus. Forløbet afsluttes med en familiegudstjeneste Palmesøndag i Stige Kirke. Der sendes besked ud til 4. klasserne i god tid inden opstart. Ingrid Hansen, Lisbeth Høg Madsen og sognenes præster 14 Minikonfirmanderne fra palmesøndag 2012 og 2013

15 Børne- og Ungdomskor Børne- og Ungdomskoret øver hver onsdag kl i Stige Sognehus. ALLE, der har lyst til at synge, er velkommen!! Organist Dennis Dingfeld 15

16 LOKALE FORENINGER Lokalhistorisk Forening/Arkiv H.C. Lumbyesvej 9 c Åbningstider: 2. mandag i måneden kl mandag i måneden kl Juli lukket I øvrigt åbent efter aftale. Telefon i åbningstiden: Arkivleder: Bente Christiansen. Telefon privat: Til digitale billeder: Medlemskab af foreningen: 50 kr. pr. år. pr. person, dvs. 100 kr. per par. Arkivet drives af frivillige. Lumby Sogns Lokalhistoriske Forening, som omfatter Lumby og Stige Sogne, udgiver hvert år et årsskrift, arrangerer ture, foredrag, filmaftner m.m. Alle er velkomne på arkivet, og vi modtager gerne arkivalier, som det kan have almen interesse at opbevare for eftertiden. Er der noget, du kunne være interesseret i, så spørg, om vi har det! Vi har bl.a. over 6000 billeder og mange erindringer fra lokalområdet. Formand Tom Bager Arkivet holder til inde i hjørnet i det gamle sygekassekontor. 16

17 Pensionistforening Stige Lumby og Søhus Pensionistforening Foreningen holder møde Hver onsdag kl i Stige Sognehus Før mødet kan man deltage i ældregymnastik samme sted fra kl Vi har også kortspil - hyggeligt samvær, underholdning og andre arrangementer. Henvendelse til formand Thordis Jensen tlf.: Når det er koldt ved Stige Havn, kan pensionisterne om onsdagen søge mod Stige Sognehus. 17

18 SOGNENYT Høstgudstjeneste Høstgudstjenesten i Lumby Tårup i september blev en bragende succes! Langt over hundrede deltagere dukkede op og støttede en anderledes høstgudstjeneste. 18

19 Vi er kommet i farver! Jeg tror, at alle vore læsere, når I er nået til denne side, har erfaret, at der er sket noget... PRudvalget besluttede i foråret, at nu var det på tide at kirkebladet kom i fuld farve, og nærværende kirkeblad er resultatet heraf. Vi vil fortsat arbejde med videreudviklingen af kirkebladet og alle vore andre PR-idéer! Vi modtager gerne ris og ros. Skriv en til kirkekontoret: eller til PRmedarbejder og layouter Per Henrik Jepsen: PRudvalget Vælg en salme! Sidder man i kirken og kommer i tanke om en salme, man kunne ønske sig til en anden gudstjeneste, så vil der være mulighed for at aflevere sit ønske i kirken. Man vil så personligt få besked om, hvornår salmen kommer på ved en fremtidig gudstjeneste.? Sognenes præster 19

20 Sct. Nicolai Tjenesten Fyn Tlf Hverdage fra kl om formiddagen til kl om natten. Søn- helligdage fra kl til kl om natten. Kirkens Hjemmeside Kirken har en hjemmeside Her kan man finde mere om Lumby og Stige Sogne, og hvad der foregår. PR- og layoutmedarbejder Per Henrik Jepsen Kirkekaffe En gang om måneden er der kirkekaffe. Vi hygger os med en kop kaffe i våbenhuset efter gudstjenesten. Menighedsrådet står for serveringen. Se gudstjenestelisten. Lumby og Stige Sognes Menighedsråd Kirkebladet på 20 Spejderne fortsætter med at uddele kirkebladet i sognene. Vil man derudover gerne have kirkebladet pr. , kan man sende sin mailadresse til Kirkekontoret: Kordegn Karen Van Durme

21 Kirkebil Som noget nyt skal man ringe til kirkebilen for at komme med den. Man kan blive afhentet ved sin bopæl og kørt hjem igen efter kirkegang ved at ringe inden kl søndag morgen på tlf Én gang om måneden kan man blive afhentet med liftbus ved at ringe om fredagen inden kl på samme telefonnummer. Kirkebilen kører alle søn - og helligdage til højmessen kl Der er ingen kirkebil juleaften. Det er gratis at benytte kirkebil og liftbus. Lumby og Stige Sognes Menighedsråd Her skal vi ha taxa-billedet fra kirkebilfolderen... Præsternes ferie og orlov Sognepræst Karen Nedergaard: Orlov frem til den 31. december 2013 Vinterferie den februar 2014 Sognepræst Mette Gabelgaard: Vinterferie den februar 2014 Sognepræst Werner Elof Sørensen: Ferie fra den januar og fra den februar 2014 Præsterne Orlov 2013 Jeg er så heldig, at jeg er blevet bevilliget studieorlov fra oktober december I min studieorlov skal jeg beskæftige mig med Det evige Liv, og det glæder jeg mig rigtig meget til at få denne mulighed for at fordybe mig i. I orloven passes mit embede af Pastor Linda Brøndgaard Jensen, H.C. Lumbyes Vej 23, 5270 Odense N. Tlf Sognepræst Karen Nedergaard 21

22 GUDSTJENESTER Karen Nedergaard = KN, Linda Brøndgaard Jensen = LBJ, Mette Gabelgaard = MG, Werner Elof Sørensen = WES 22 Søndag d. 17. november MG 25. søndag efter Trinitatis Stige kl Lumby kl , Kirkekaffe Søndag d. 24. november LBJ Sidste søndag i kirkeåret Lumby kl Stige kl Onsdag d. 27. november MG Lumby Hverdagsgudstjeneste December Søndag d. 1. december WES 1. søndag i advent Lumby kl Stige kl , Kirkekaffe Søndag d. 8. december LBJ 2. søndag i advent Stige kl Lumby kl , Familiegudstjeneste Søndag d. 15. december MG 3. søndag i advent Stige kl Lumby kl Onsdag d. 18. december MG Stige kl Børnehaverne Søndag d. 22. december WES 4. søndag i advent Lumby kl Stige kl Julen Tirsdag d. 24. december Juleaften Lumby kl , og MG Stige kl , og LBJ Onsdag d. 25. december 1. Juledag Lumby WES Stige MG Torsdag d. 26. december LBJ 2. Juledag Lumby Søndag d. 29. december WES Julesøndag Lumby Tirsdag d. 31. december WES Nytårsaften Stige Januar 2014 Onsdag d. 1. januar KN Nytårsdag Lumby kl Søndag d. 5. januar WES Hellig 3 Kongers søndag Lumby kl Stige kl Søndag d. 12. januar KN 1. søndag efter Hellig 3 Konger Stige kl Lumby kl , Kirkekaffe Søndag d. 19. januar WES 2. søndag efter Hellig 3 Konger Stige kl Lumby kl Søndag d. 26. januar MG 3. søndag efter Hellig 3 Konger Lumby kl Stige kl

23 Onsdag d. 29. januar KN Lumby kl Hverdagsgudstjeneste Februar Søndag d. 2. februar KN 4. søndag efter Hellig 3 Konger Lumby kl Stige kl Søndag d. 9. februar MG Sidste søndag efter Hellig 3 Konger Stige kl Lumby kl Søndag d. 16. februar WES Septuagesima Stige kl Lumby kl Søndag d. 23. februar WES Seksagesima Lumby kl Stige kl , Kirkekaffe Onsdag d. 26. februar WES Lumby kl Hverdagsgudstjeneste Marts Søndag d. 2. marts KN Fastelavn Lumby kl Stige kl Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt og velsignet nytår! Præsterne, menighedsråd og ansatte Næste Nummer Næste kirkeblad uddeles i uge 9 fra den 23. februar til den 2. marts Materiale kan sendes senest tirsdag den 14. januar til sognepræst Karen Nedergaard 23

24 ADRESSER OG TRÆFFETIDER Ved dåb, vielse, dødsfald og sjælesorg henvender man sig til sognenes præster. Ved anerkendelse af faderskab, navneændring og attester m.m. henvender man sig på Kirkekontoret. SOGNEPRÆSTER Werner Elof Sørensen Søhus Præstegård Bispeengen 11, 5270 Odense N Tlf Fridag: fredag Karen Nedergaard, kbf Lumby Præstegård H.C. Lumbyes Vej 40 A, 5270 Odense N Tlf Fridag: mandag Mette Gabelgaard Ørnehøj 24, 5450 Otterup Kontor: H. C. Lumbyesvej 40B, 5270 Odense N Tlf Fridag: mandag Vikar for Karen Nedergaard (til 31. dec.) Pastor Linda Brøndgaard Jensen H.C. Lumbyes Vej 23, 5270 Odense N Tlf Fridag: mandag KIRKEKONTOR Kordegn Karen Van Durme Stigevej 253, 5270 Odense N Tlf mandag-onsdag kl torsdag kl fredag efter aftale ORGANIST Organist Dennis Dingfeld Refsvindinge Byvej 35 Refsvindinge, 5853 Ørbæk Tlf KIRKEGÅRDSKONTOR Kirkegårdsleder Kurt Henriksen Lumby og Stige Kirkegårde Kvadrillevej 1, 5270 Odense N Tlf Telefontid kl Tlf efter kl SOGNEHUS OG SOGNEGÅRD Lumby Sognegård H.C. Lumbyes Vej 40 B, 5270 Odense N Værtinde: Ingrid Hansen Tlf Stige Sognehus Stigevej 253, 5270 Odense N Værtinde: Kirsten Hedelund Tlf / MENIGHEDSRÅD Formand Inge-Lise Hansen Tlf Næstformand Torben Hedelund Tlf

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af

Læs mere

Årgang 43, nr

Årgang 43, nr KIRKEBLAD november 2012 - februar 2013 Lumby og Stige Sogne til alle Årgang 43, nr. 3 2012 husstande JEG ELSKER GUDSTJENESTENS LANGSOMHED Interview med Kirsten Schmidt, medlem af Stige Menighedsråd 2 Hvor

Læs mere

KIRKEBLAD. august - november Lumby og Stige Sogne

KIRKEBLAD. august - november Lumby og Stige Sogne KIRKEBLAD august - november Lumby og Stige Sogne Kom og mød Minikonfirmanderne, Werner, Hans, Dennis, Mette, Jakob, Johannes, Massoud, Knud, David, Poul, Lasse, Kjeld m.fl.! Det bliver et spændende efterår!

Læs mere

Årgang 42, nr. 3 2011

Årgang 42, nr. 3 2011 KIRKEBLAD november - februar Lumby og Stige Sogne til alle Årgang 42, nr. 3 2011 husstande HVORFOR LIGGER ESBJERG DER, HVOR DEN LIGGER? Det korte svar er: Fordi gårdmand Mads Andersen i Stige på Fyn blev

Læs mere

Årgang 43, nr. 2 2012

Årgang 43, nr. 2 2012 KIRKEBLAD august - november Lumby og Stige Sogne Kom og hør om eller mød Steffen, Dennis, Jesper, Søren, Inge-Lise, Torben, minikonfirmanderne og mange flere! til alle Årgang 43, nr. 2 2012 husstande DEN

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Årgang 45, nr. 3 2014

Årgang 45, nr. 3 2014 KIRKEBLAD november 2014 - februar 2015 Lumby og Stige Sogne til alle Årgang 45, nr. 3 2014 husstande ARTIKLER RO Jeg tror, rigtig mange mennesker i dag har en stor længsel efter stilhed, nærvær og ro.

Læs mere

februar april Årgang 40, nr. 1 til alle 2009 husstande

februar april Årgang 40, nr. 1 til alle 2009 husstande februar april til alle Årgang 40, nr. 1 2009 husstande SALME 139 - EN BØN OM IDENTITET Herre, du ransager mig og kender mig. Du ved, om jeg sidder eller står, på lang afstand er du klar over min tanke;

Læs mere

Årgang 42, nr. 2 2011

Årgang 42, nr. 2 2011 KIRKEBLAD august - november Lumby og Stige Sogne Velkommen til et aktivt efterår med blandt andre Franz, Gustav, Kristian, Frøya, Martin og Jakob! til alle Årgang 42, nr. 2 2011 husstande KONFIRMANDPRÆDIKEN

Læs mere

Lumby Sogns. november. august KIRKEBLAD

Lumby Sogns. november. august KIRKEBLAD august Lumby Sogns november KIRKEBLAD til alle Årgang 40, nr. 3 2009 husstande AT LEVE LIVET - HELE LIVET I dag synes meget at handle om at holde sig ung. For når man er gammel, er der ikke længere nogen

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Tamara Rosanes til sommerfest Ny præst I Bårse og Beldringe Kildegudstjeneste Meditationsandagter Familiegudstjeneste m.m Juni September 2014 Kære Bårse- og Beldringe

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

FOLKEKIRKENS FREMTID

FOLKEKIRKENS FREMTID FOLKEKIRKENS FREMTID I disse år er der opbrud i mange ting. Der sker mange og hurtige forandringer. De bærende strukturer i vores samfund ændres afgørende i disse år. Vi befinder os på mange måder i en

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Årgang 46, nr. 1 2015

Årgang 46, nr. 1 2015 KIRKEBLAD februar - april Lumby og Stige Sogne Bilfri Søndag i Søhus 1973 Læs artiklen om Søhus historie og artikler om de mange spændende arrangementer. til alle Årgang 46, nr. 1 2015 husstande ARTIKLER

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

Lumby Sogns. oktober. februar KIRKEBLAD

Lumby Sogns. oktober. februar KIRKEBLAD oktober Lumby Sogns februar KIRKEBLAD til alle Årgang 39, nr. 4 2008 husstande LIVET HER I VERDEN OG I EVIGHEDEN Egentlig burde emnet interessere os alle. Men måske tør vi ikke rigtig se det i øjnene.

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Årgang 45, nr. 2 2014

Årgang 45, nr. 2 2014 KIRKEBLAD august - november Lumby og Stige Sogne til alle Årgang 45, nr. 2 2014 husstande ARTIKLER KONFIRMANDFORBEREDELSEN og den nye skolereform 2 Som det sikkert i større eller mindre grad er alle bekendt,

Læs mere

oktober februar Lumby Sogns KIRKEBLAD Årgang 40, nr. 4 2009 til alle husstande

oktober februar Lumby Sogns KIRKEBLAD Årgang 40, nr. 4 2009 til alle husstande oktober Lumby Sogns februar KIRKEBLAD til alle Årgang 40, nr. 4 2009 husstande DEN DANSKE FOLKEKIRKE OG STATEN Med sagen om de afviste asylansøgere i Brorsonskirken er forholdet mellem staten og kirken

Læs mere

nyt 40. årgang Nr Marts - April - Maj Fortsættes på side 2

nyt 40. årgang Nr Marts - April - Maj Fortsættes på side 2 IRKE nyt Den sorte præstekjole! Præstekjolen har været til diskussion mange gange. Er det virkelig nødvendigt, at du ser så kedelig ud, bliver jeg tit spurgt. Men der er en grund til, at præsten har den

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg.

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg. Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august 2009 18. årg. Mon Gud er lisså stærk som Tarzan? Sådan spurgte en moderne børnesalme var det i 60 erne? Måske 70 erne? Jeg har ikke fået noget ud af at google den, så

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d

ASKOV SOGN k i r k e b l a d ASKOV SOGN k i r k e b l a d SEPTEMBER - NOVEMBER 2013 provstens orlov Kirkeministeriet har bevilget provst Hasse N. Jørgensen, Askov, studieorlov i tre måneder (sept., okt., nov.). Studieorloven har til

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 25. fra. Bov og Holbøl sogne. September 2011.. Kære læsere af nyhedsbrev fra Bov og Holbøl sogne.

Nyhedsbrev nr. 25. fra. Bov og Holbøl sogne. September 2011.. Kære læsere af nyhedsbrev fra Bov og Holbøl sogne. Sogneaftener 2010 i Bov og sogne Nyhedsbrev nr. 25 fra Bov og sogne September 2011.. Bov og sogne Præster, organister og aktivitetsudvalg i begge sogne Kære læsere af nyhedsbrev fra Bov og sogne. Bov d.

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet December 2015, Januar, Februar 2016 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Ny maleriudstilling i Kirkebakkehuset Frem til midt i januar udstiller Gerda Blåbjerg. Vi kender jo alle Gerda Blåbjergs

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007

Lumby Sogns Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af sognets to

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen Også denne søndag følges højmessen og

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr December Januar Februar

nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr December Januar Februar IRKE nyt Velsignede juleønsker 43. årgang Nr. 1 2015-2016 December Januar Februar »Hvad laver I egentlig til hverdag?«det spørgsmål fik vores præst af en dåbsgæst for nylig. Det enkle svar ville være:»følg

Læs mere

Rapport om deltagerstatistik for Haderslev stift

Rapport om deltagerstatistik for Haderslev stift Århus den 1. december 1 Rapport om deltagerstatistik for Haderslev stift -1 Denne rapport indeholder en standardanalyse af deltagerne i gudstjenester, kirkelige handlinger og andre arrangementer i Haderslev

Læs mere

Salme 370. a. Valg af formand: Alfred Jensen enstemmigt valgt. b. Valg af næstformand: Anita Helles Hansen enstemmigt valgt

Salme 370. a. Valg af formand: Alfred Jensen enstemmigt valgt. b. Valg af næstformand: Anita Helles Hansen enstemmigt valgt Menighedsrådsmøde i Dato: Torsdag den 21. Blad nr. 12 Karlslunde Menighedsråd november 2013 kl. 19,00 Formandens initialer: Sted: Sognegården Spisning kl. 18,30 AMJ Dagsorden 1. Indledning: V/ Else Hansen

Læs mere

udfordrer kristne fællesskaber

udfordrer kristne fællesskaber 101 Mennesker med autisme og Aspergers syndrom udfordrer kristne fællesskaber Det er ikke særlig kaffehyggeligt, når der er en med, som hele tiden ødelægger det kaffehyggelige fællesskab, siger Henrik

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

nyt 39. årgang Nr December - Januar - Februar

nyt 39. årgang Nr December - Januar - Februar IRKE nyt 39. årgang Nr. 1 2012 December - Januar - Februar Kærlighed fra det høje Himlen et sted, hvor der er kærlighed nok til alle. Eller i hvert fald har vi en forestilling om, at himlen er det sted,

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

Årgang 43, nr. 1 2012

Årgang 43, nr. 1 2012 KIRKEBLAD februar - august Lumby og Stige Sogne til alle Årgang 43, nr. 1 2012 husstande KUNSTEN AT SLÆKKE PÅ KEDSOMMELIGHEDSKRAVET Overskriften på dette indlæg stammer egentlig fra Jan Lindhardt, tidligere

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

December Februar 2018

December Februar 2018 UGLE HERREDS DANSKE MENIGHEDER TARP KIRKE JARUPLUND KIRKE VANDERUP KIRKE December 2017 - Februar 2018 Lucas Cranach: Sankt Katharinas mystiske bryllup ca. 1516-18 (Wikimedia Commons) 2. søndag i advent

Læs mere

Julen 2016 i Holbøl kirke

Julen 2016 i Holbøl kirke Julen 2016 i Holbøl kirke Med fredslys fra 1. søndag i advent til helligtrekonger. 1 Advent er forventning og forberedelse til julen, hvor vi fejrer, at Jesus kom til verden. Adventskrans, julekrybbe,

Læs mere

December Februar 2017

December Februar 2017 UGLE HERREDS DANSKE MENIGHEDER EGGEBÆK-OVERSØ FRØRUP JARUPLUND VANDERUP-TARP December 2016 - Februar 2017 Rødkælk i vinterlandskab Foto: John Kerrison Sorggruppe i Jaruplund hver 3. tirsdag fra kl. 14.30-17.00

Læs mere

KIRKENYT AASTED-SKÆRUM-KVISSEL. December Januar Februar 2015/16

KIRKENYT AASTED-SKÆRUM-KVISSEL. December Januar Februar 2015/16 KIRKENYT AASTED-SKÆRUM-KVISSEL December Januar Februar 2015/16 2 OPLYSNINGER KIRKEBLADET Redaktionsudvalg: Erik Colding Thaysen Bettina Nielsen Vera Holm Knud-Erik Thrane Layout: Knud-Erik Thrane Tryk:

Læs mere

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Sognepræst Organist Graveren i Thyregod Kirkeværge Thyregod Graveren i Vester Kirkeværge Vester Formand Hjemmeside

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 Forår på Padesø Kirkegård PRÆSTEN Padesø Sogn praktiske oplysninger Som omtalt i sidste nummer af kirkebladet er Padesø Kirkedistrikt blevet omdannet

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

nyt Til dette års konfirmander, ja, og til alle konfirmander gennem tiderne skal lyde et stort tillykke. Se side 2

nyt Til dette års konfirmander, ja, og til alle konfirmander gennem tiderne skal lyde et stort tillykke. Se side 2 IRKE nyt Til dette års konfirmander, ja, og til alle konfirmander gennem tiderne skal lyde et stort tillykke. Se side 2 39. årgang Nr. 3 2012 Juni-Juli-August Konfirmationerne er over os og det er således

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44.

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Alting er skjult for dit øje, indtil du ser det. Jeg holdt engang i krydset ved Teglgårdsvej, og

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Orø Kirkeblad Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Gå i kirke om torsdagen Vi har, som alle ved, gudstjeneste hver søndag i Orø Kirke. Hvad ikke alle medlemmer af vores menighed måske ved er, at vi også

Læs mere

August November Lumby og Stige Sogne

August November Lumby og Stige Sogne KIRKEBLAD August November Lumby og Stige Sogne Årgang 46, nr. 3 2015 Does anybody know what we are living for? Det spørgsmål stiller den engelske rockgruppe Queen i en af deres sange. Ved nogen, hvad vi

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de... Her bor de... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail: BLSU@km.dk Kontortid:

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang December - Januar -Februar 2014 God Jul og godt Nytår Bliv Mini-konfirmand! Læs mere inde i bladet. Læs bl.a. i dette nummer: Luciadag, 13. december Juletræsfest,

Læs mere

oktober november december

oktober november december Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 oktober november december Indhold: Hvem er vi? 2 Thomas Kingo 3 Menighedsrådsvalg 3 Kalender 4-5 Musikgudstjeneste 6 Familiegudstjenester 6 Alle Helgen 6 Babysalmesang

Læs mere

Kirkebladet for. Greve sogn Juni juli august 2011

Kirkebladet for. Greve sogn Juni juli august 2011 Kirkebladet for Greve sogn Juni juli august 2011 Midt i en sommertid Det dufter lysegrønt af græs. Solen skinner, og Guds natur viser sig fra sin bedste side. Med solen kommer varmen. Med varmen kommer

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere