DANSK KØDKVÆG Årsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK KØDKVÆG 2006. Årsrapport"

Transkript

1 DANSK KØDKVÆG 2006 Årsrapport

2 Indhold Forord Resume Eksport af avlsdyr og sæd Registreringsarbejdet Reproduktionsresultater Kælvningsstatistik Produktionsresultater God reproduktionsrate forbedrer tilvækstværdien i besætningen Slagteresultater Slagteresultater - krydsning på malkekvæg Individafprøvning af kødkvægstyre Bedømmelse Aktive Avlsbesætninger S-indekset det overordnede indeks for valg af avlsdyr Avlsmæssig udvikling hos kødkvæg Regler for officiel registrering af afstamning Registering af importerede dyr Godkendelse af faderskab Brugsplan Forord Årsrapporten fra Dansk Kødkvæg foreligger hermed i samme layout som tidligere år. Det faglige indhold omfatter statistik om registreringsarbejdet, reproduktionsresultater, produktionsresultater, individafprøvning, den lineære kåring, Aktive Avlsbesætninger, S- indeksets opbygning og racernes genetiske udvikling, målt på S-indekset. Rapporten indeholder endvidere regler for officiel registrering og afstamningskontrol og retningslinjer for vejekontrol. Racernes oplysninger om aktuelle insemineringstyre pr. 1. januar 2007 er optrykt på de sidste sider i rapporten. Insemineringsaftalen, Samarbejdsaftalen om udveksling af sæd med Svensk Avel og Aftalen om individafprøvning mellem Raceforeningerne og Dansire er vist sidst i rapporten. Skejby, januar 2007 H. C. Hansen Landskonsulent og avlsleder Resume Den årlige rapport om kødkvægavlen omfatter statistik om registreringsarbejdet, reproduktionsresultater, produktionsresultater, individafprøvning, opbygning af den lineære bedømmelse, Aktive Avlsbesætninger, S-indeksets opbygning og racernes genetiske udvikling, målt på S-indekset. Rapporten indeholder også regler for officiel registrering, afstamningskontrol, retningslinjer for vejekontrol samt oplysninger om racernes aktuelle insemineringstyre pr. 1. januar Bagest i rapporten er vist kødraceforeningernes samarbejdsaftaler med Kvægavlsforeningen Dansire og Svensk Avel. Samarbejdsaftalerne indeholder tre aftalesæt: 1. Insemineringsaftalen mellem kødraceforeningerne og Dansire 2. Aftalen mellem kødraceforeningerne og Kvægavlsforeningen Dansire om individafprøvningen 3. Samarbejdsaftalen omkring sædudveksling mellem Svensk Avel og Dansire. Samtlige aftaler er opsagt med virkning fra 1. januar 2008 i forventning om ikrafttræden af den svensk-danske kvægavlsfusion. I 2006 har der været avlsbesætninger (vejebesætninger). Der har været renracede køer i disse besætninger, og det er køer færre end i I dyreomsætningsbesætningerne var der renracede køer, hvilket er flere i forhold til Totalt har der således været renracede køer, hvilket er uændret i forhold til Der har været renracede kødkvægsdyr. Totalt har vi registrerede kødkvægsdyr i Danmark, hvilket er 2,5 procent færre end i

3 Eksporten af avlsdyr med eksportcertifikat er faldet lidt i forhold til det foregående år. Der er eksporteret 386 dyr flest dyr af racerne Hereford og Skotsk Høj-landskvæg. Disse racer tegner sig for 45 procent af eksporten. Dansire International har i 2006 eksporteret doser sæd af kødkvægstyre, hvilket er en meget stor fremgang sammenlignet med Limousine og Simmental stod for 70 procent af sædeksporten. Værdien af den eksporterede sæd er kr. mod kr. i Således blev den gennemsnitlige eksportpris 18 kr. mod 51 kr. pr. dosis i det foregående år. Det er fjerde år i træk, at sædeksporten er steget. Insemineringsarbejdet omfatter insemineringer, hvilket er 2,9 procent flere insemineringer end i Kødkvægsinsemineringer udgør 3 procent af samtlige 1. insemineringer i Kvægavlsforeningen Dansire. 60 % af kødkvægssæden anvendes til insemination på malkekvægsdyr. Kun cirka 10 procent af de registrerede hundyr bliver insemineret. De enkelte racer kunne opnå en større avlsfremgang, hvis flere kalve havde gode insemineringstyre som fædre. Kælvningsstatistikken viser, at køerne generelt har lette kælvninger. For flere racer har kalvedødeligheden desværre for andet år i træk været svagt stigende for 1. gangs kælvere. De lettest fødte kalve fødes inden for Skotsk Højlandskvæg, Galloway og Aberdeen-Angus. Kalve af Dexter er de mindste ved fødsel. Fød-selsvægtene er næsten konstante i forhold til tidligere år. Inden for Dansk Korthorn og Dansk Tyroler Grauvieh har kalvene været lidt større i 2006 i forhold til De største kalve fødes inden for racerne Charolais, Blonde d Aquitaine, Belgisk Blåhvidt Kvæg og Simmental. Charolais og Blonde d Aquitaine er de to racer, hvor førstegangskælvningerne giver anledning til mest fødselshjælp. Kalvenes korrigerede 200 og 365 dages vægte er meget lig tidligere år. De største kalve ved 365 dage findes hos Simmental med 636 kg for tyre. Derefter følger Blonde d Aquitaine og Charolais med henholdsvis 605 og 588 kg. Niveauet for øvrige racers 365 dages vægt er på samme niveau som i Størst stigning har Simmental med 19 kg. Blonde d Aquitaine har ligesom tidligere år den største nettotilvækst. Limousine, Charolais og Simmental ligger på et højt niveau for nettotilvækst. Klassificering af slagtekroppens form er højest inden for Blonde d Aquitaine, Limousine og Piemontese. Generelt er produktionsresultaterne forbedret. Cirka 50 procent af tyrene slagtes inden de er 13 måneder gamle. Statistikken viser, at der stadigvæk er forskel i slagtevægtene for ungtyre under 13 måneder. Forskellen mellem besætninger inden for samme race er cirka 50 kg. For tyre, slagtet i aldersgruppen 13 til 18 måneder, er forskellen i slagtevægt mellem besætninger inden for samme race 80 til 100 kg. Den gennemsnitlige daglige tilvækst på individprøven i 2006 er for nogle racer forbedret i forhold til tidligere års afprøvningsresultater. Simmental, Aberdeen-Angus, Salers og Dansk Korthorn har fremgang i daglig tilvækst. Simmental nærmer sig 2 kg tilvækst dagligt for samtlige afprøvede tyre. Avlsmæssig fremgang for racerne beregnes årligt, udtrykt i S-indeksenheder pr. år. På samme måde udtrykkes den avlsmæssige fremgang for egenskaberne frugtbarhed, kælvningsevne, fødselsevne, mælkeproduktion, vækst, slagteegenskaber og eksteriør. Limousine, Aberdeen-Angus, Hereford, Charolais, Simmental og Dansk Korthorn har størst avlsmæssig fremgang med 1,4 til 1,7 S-indeksenheder pr. år. Avls-fremgangen er for næsten alle racer steget markant inden for de seneste år. Bedømmelse af kødkvæg sker i de avlsbesætninger, der tilmelder sig aktiviteten. Fem bedømmelsesinspektører udfører arbejdet. Raceforeningerne udpeger den inspektør, man ønsker skal udføre arbejdet inden for den enkelte race. Opgørelsen over bedømmelsesarbejdet omfatter samtlige bedømte dyr. Dansk Kødkvæg anbefaler besætningsbedømmelse, da det giver det mest retvisende niveau for dyrenes eksteriør i den enkelte besætning og inden for racen. Det enkelte dyr bliver holdt op imod gennemsnittet for den enkelte besætning og for racen. Projektet Aktive Avlsbesætninger stiller krav til avlsarbejdets gennemførelse i den enkelte besætning. Pr. december 2006 var 191 besætninger certificeret som Aktive Avlsbesætninger. I alle Aktive Avlsbesætninger skal kalvene vejes ved fødsel, 200 dage og 365 dage. De frivillige krav, hvoraf mindst ét skal opfyldes, går på bedømmelse af køerne, at løbetyre/insemineringstyre har et S-indeks på minimum 104, samt at mindst 10 procent af en årgang tyrekalve indsættes på individprøven. Prognoserne for den fremtidige bestand af kødkvæg blev i 2006 for alvor vendt til optimisme. Priserne på oksekød steg fortsat. Ved indgangen til 2007 forudser kødbranchen en forsat prisstigning på oksekød i de kommende to år. Prognosen peger på stigninger fra 1,50 kr. til 2,00 kr. pr. kg. Prisen på avlsdyr forventes fortsat at ligge på et pænt niveau. På organisationsplan bliver der i 2007 taget stilling til, om den dansk-svenske kvægavlsfusion skal gennemføres. Dette vil medføre nogle ændringer for kødkvægets repræsentation. Ifølge oplægget fastholdes kødkvægsafdelingen i den nye dansk-svenske kvægavlsforening i sin nuværende form med de kompetencer, som vi kender i Dansire regi. Organisationen Dansk Kødkvægs kompetencer udbygges og vil fremadrettet overtage Avlsforums kompetencer, som herved nedlægges. Dansk Kødkvæg skal fortsat bestå af 14 racevalgte repræsentanter, en for hver af raceforeningerne samt 10 regionsvalgte repræsentanter fra hele landet. Dansk Kødkvæg skal frem-adrettet vælge kødkvægets repræsentan- 3

4 ter til kvægavlsforeningen tidligere var det Avlsforum i Kvægavlsforeningen Dansire, som skulle vælge kødkvægets repræsentanter til kødkvægsafdelingen i kvægavlsforeningen. Raceforeningerne har ansvaret for avlsarbejdet inden for egen race. Dansk Kvæg har ansvaret for dataregistrering og avlsværdivurderingen. Kvægavlsforeningen Dansire har ansvaret for insemineringsarbejdet. Som paraply-organisation koordinerer Dansk Kødkvæg de avlsmæssige aktiviteter mellem raceforeningerne, Dansk Kvæg og Kvægavlsforeningen Dansire. Sæd af Kødkvægstyre vil fremover blive mere efterspurgt i malkekvægsbesætninger til krydsningsbrug. Dette skal ses i sammenhæng med, at kvægavlsforenin-gen tilbyder kønssorteret sæd af malkeracetyre til kommercielt til brug til produktion af kviekalve på de bedste køer i malkekvægsbesætningerne.. Herved opstår en niche for malkekvægsbesætningerne til forbedring af kødproduktionen i besætningen ved at opdrætte krydsninger med kødracetyre. Der er derfor sat fokus på, hvordan økonomi og samarbejde med raceforeningerne skal foregå i en kommende dansk-svensk kvægavlsforening. Raceforeningerne ønsker fortsat at have samme indflydelse på avlsarbejdets gennemførelse og have en økonomi, som gør det muligt at gennemføre et effektivt avlsarbejde. Eksport af avlsdyr og sæd Eksport af avlsdyr Eksporten af avlsdyr er i 2006 lidt mindre end de foregående to år. Den største eksport er foregået inden for Hereford og Skotsk Højlandskvæg. I 2006 eksporte-redes 386 avlsdyr med eksportcertifikat. Tabel 1. Eksport af avlsdyr. 2003, 2004, 2005 og 2006 Race Aberdeen-Angus Belgisk Blåhvidt Kvæg Blonde d Aquitaine Charolais Dexter Galloway Grauvieh Hereford Korthorn Limousine Piemontese Pinzgauer Salers Simmental Skotsk Højlandskvæg Eksport, i alt Sædeksport Stor stigning i sædeksporten, men faldende pris pr. sæddosis Dansire International har formidlet eksporten af doser sæd til forskellige lande. Sædeksporten omfatter 13 forskellige racer (jvf. tabel 2). Limousine og Simmental tegner sig for 70 procent af den eksporterede mængde. Samlet er eksporten næsten tredoblet sammenlignet med året før. Eksportværdien af den eksporterede sæd har været kr. Det foregående år var eksportværdien på kr. Tabel 2. Eksport af sæd, 2003, 2004, 2005 og 2006 Race Aberdeen-Angus Belgisk Blåhvidt Kvæg Blonde d Aquitaine Brunkvæg Charolais Dexter Galloway Gelbvieh Grauvieh Hereford Korthorn Limousine Piemontese Salers Simmental Skotsk Højlandskvæg I alt

5 Registreringsarbejdet Registrerede dyr I 2006 er der registreret kødkvægsdyr, hvilket er færre end året før. Tilbagegangen er sket i antallet af ikke racerene dyr. Samlet er kødkvægsbe-standen gået tilbage med 2,5 procent. Tabellen over registrerede dyr er opdelt i to kategorier: Renracede dyr (stambogsførte dyr) og ikke-racerene dyr (dyr uden treleddet stamtavle). Der er renracede dyr, svarende til en fjerdedel af alle kødkvægsdyr. Limousine har med dyr flest renracede dyr med treleddet stamtavle. Simmental er nu den næststørste race med renracede dyr, og Hereford er nu den tredjestørste race med renracede dyr. Der er ikke racerene dyr og krydsninger. Fremgang for de ekstensive racer Galloway, Salers, Dansk Korthorn, Dexter, Grauvieh, Skotsk Højlandskvæg og Limousine kan notere en fremgang i forhold til Størst fremgang har Gallo-way med 19 procent og Salers med 14 procent. Det er 2. år i træk, at Salers har relativt stor fremgang i antal renracede Tabel 3. Antal dyr ogantal besætninger inden for den enkelte race Antal dyr og besætninger Race Renracede dyr Renracede køer Besætninger medrenracede dyr 2006 af af af Krydsnings-dyr Krydsningskøer Besætninger med krydsningsdyr af Aberdeen-Angus Belgisk Blåhvidt Kvæg Blonde d Aquitaine Brunkvæg Charolais Dexter Galloway Gelbvieh Grauvieh Hereford Korthorn Limousine Piemontese Salers Simmental Skotsk Højlandskvæg Diverse krydsninger I alt

6 dyr. Øvrige racers udvikling i antal dyr fremgår af tabel 3 Avlsbesætninger I 2006 har avlsbesætninger været tilmeldt vejekontrollen. Der er køer i avlsbesætningerne. Heraf er køer renracede. I avlsbesætningerne er der som gennemsnit 10 køer pr. besætning. Der tale om en svagt stigende øgning i antal køer pr. besætning. Dyreomsætningsbesætninger Der er såkaldte dyreomsætningsbesætninger. I disse besætninger er der køer, heraf er renracede køer. Ammekøerne holder skansen Der er renracede kødkvægskøer, hvilket er uændret i forhold til Dertil kommer krydsningskøer. I alt er der således ammekøer, hvilket er samme antal som i 2005 Reproduktionsresultater Insemineringsstatistik med fortsat flere insemineringer Insemineringsstatistikken i tabel 4 er opgjort for de seneste 12 måneder. Der er udført insemineringer med sæd af kødracetyre, hvilket er en fremgang på 2,9 procent. Limousine er fortsat den mest anvendte race med insemineringer, hvilket er 30 procent af samtlige. Simmental har insemineringer, hvilket er 27 procent af samtlige. Den tredje mest anvendte race er Belgisk Blåhvidt Kvæg med insemineringer, hvilket er 19 procent af samtlige insemine-ringer. Tabel 4. Insemineringer med kødracesæd Race Insemineringer 2006 Insemineringernov. 04 okt. 05 Insemineringernov. 05 okt. 06 fordelt på racer 1. ins. 1. ins. I alt ins. %ændr. Aberdeen-Angus 3,3 % ,2 Belgisk Blåhvidt Kvæg 19,0 % Blonde d Aquitaine 4,1 % ,3 Brunkvæg 0,1 % ,1 Charolais 6,6 % Dexter 0,3 % ,2 Galloway 0,2 % ,2 Gelbvieh ,8 Gl. kvægracer 0,4 % ,3 Grauvieh 0,4 % ,5 Hereford 6,2 % ,4 Hinterwälther ,3 Korthorn 0,5 % ,9 Limousine 30,1 % ,8 Piemontese 0,7 % ,7 Pinzgauer 0,1 % ,7 Salers 0,2 % ,7 Simmental 27,4 % ,1 Skotsk Højlandskvæg 0,3 % ,0 I alt 100 % ,9 6

7 Kælvningsstatistik Flere renracede kælvninger nu over på årsbasis I 2006 er der registreret renracede kælvninger, det vil sige, at begge forældre er renracede dyr af samme race. Besætningsejerne har indberettet kælvningsforløbet v 88 procent af kælvningerne. Det er væsentligt fortsat at gøre en indsats for at få kælvningsforløbet registreret ved hver kælvning, da flere infor-mationer fremmer sikkerheden på fødselsindekset og kælvningsindekset. Let fødselshjælp ved 1. kælvninger men der er raceforskelle De letteste kælvninger forekommer som sædvanligt hos Skotsk Højlandskvæg, Galloway og Aberdeen-Angus. Hos Skotsk Højlandskvæg er over 90 procent af alle kælvninger på 1. gangs kælvende registreret som lette kælvninger. For 2. og senere kælvninger er der registreret 98 procent lette kælvninger. Kvier af Cha-rolais og Blonde d Aquitaine skal have let fødselshjælp ved tre ud af ti kælvninger. Hos Simmental og Limousine skal hver femte fødsel have let hjælp. For øvrige racer er der hovedsageligt tale om meget lette kælvninger ved 1. gangskælvende. Ved 2. og senere kælvninger er fødselshjælp oftest påkrævet hos Piemontese og Belgisk Blåhvidt Kvæg. Kalvedødeligheden ved 1. gangs kælvende desværre stigende Næsten alle racer har for andet i år i træk måttet notere en stigende kalvedødelighed. For flere racer er der en tendens til stigende kalvedødelighed. Galloway og Dexter kalvene har forbedret livskraften markant. Charolais, Aberdeen-Angus og Skotsk Højlandskvæg har en forholdsvis høj kalvedødelighed på 1. gangs kælvende det er overraskende, at Skotsk Højlandskvæg har måttet notere en stor stigning i kalvedødeligheden. Blonde d Aquitaine har oplevet en forbedring, således er kalvedødeligheden nu reduceret til 8,5 procent på 1. gangs kælvende. En øget Tabel 5. Kælvningsstatistik for renracede kælvninger, 2005 og alle besætninger med forløb 1. kælvninger 2. og senere kælvninger lette u/ hjælp lette m/ hjælp dødfødte 2005 (1) dødfødte 2006 (1) lette u/ hjælp lette m/ hjælp dødfødte 2005 (1) dødfødte 2006 (1) Antal- Antal kælv- kælv- med Race ninger ninger forløb Aberdeen-Angus ,9 87,2 7,3 7,3 9, ,8 97,1 2,0 2,7 3,2 Belgisk Blåhvidt Kvæg 72 88,9 35,9 34,4 11,1 12,5 Blonde d Aquitaine ,6 57,1 28,2 9,9 8, ,5 83,9 12,9 3,0 4,1 Charolais ,0 50,1 31,5 12,5 12, ,7 80,3 14,7 3,8 4,4 Dexter ,1 74,7 16,2 9,6 4, ,8 95,3 3,0 1,1 2,3 Galloway ,0 91,4 3,8 9,6 5, ,7 96,8 2,9 2,8 3,3 Grauvieh Få kælvninger ,3 90,1 7,7 2,0 3,9 Hereford ,9 79,5 10,2 6,4 7, ,1 93,5 4,3 2,3 2,8 Korthorn ,3 88,6 9,5 2,0 0,9 Limousine ,6 76,2 14,0 6,8 7, ,8 93,8 4,2 1,7 2,9 Piemontese Få kælvninger 96 97,9 63,8 25,5 4,1 9,4 Simmental ,4 69,1 20,1 6,9 7, ,1 84,2 11,0 4,0 4,4 Skotsk Højlandskvæg 227 1,6 91,3 1,9 5,7 8, ,5 99,0 0,5 1,4 2,1 I alt , ,7 1) dødfødte samt døde kalve 1 30 dage efter fødsel 7

8 livskraft hos kalvene inden for Blonde d Aquitaine er fortsat for andet år i træk. Det er noget overraskende, at Aberdeen-Angus har stigende kalvedødelighed. Køerne har generelt lette kælvninger For flere racers vedkommende er der ved køerne over 95 procent levende kalve. Kun Belgisk Blåhvidt Kvæg og Piemontese ligger lidt lavere, jvf. tabel 5. Livskraftige kalve, kødkvæg X malkekvæg I 2006 er der registreret kælvninger på malkekvægsracerne, hvor faderen til kalvene er en renracet kødracetyr. Antallet af registrerede krydsningskalve med en kødracetyr som far-race og malkerace som mor-race er steget med 16 procent i forhold til Den mest benyttede race til krydsning på malkekvæg er Belgisk Blåhvidt Kvæg med registrerede kælvninger, mens Limousine og Sim- Tabel 6. Kælvningsstatistik, kødkvæg X malkekvæg, kælvninger 2. og senere kælvninger Fars race Mors race Antalkælv. med forløb lette u/ hjælp lette m/ hjælp dødfødte 1) 2005 dødfødte 1) 2006 Antalkælv. med forløb letteu/ hjælp lette m/ hjælp dødfødte 1) 2005 dødfødte 1) 2006 Aberdeen-Angus I alt ,8 8,3 15,2 10, ,0 12,0 9,9 4,3 RDM 6 1 SDM-DH Jersey 6 20 DRH 2 Belgisk Blåhvidt Kvæg I alt ,8 48,6 16,7 6, ,8 26,1 7,3 7,9 RDM ,4 8,7 2,6 3,3 SDM-DH ,8 53,8 15,4 6, ,5 30,8 8,7 7,6 Jersey ,4 12,6 3,8 9,4 DRH 6,3 Øvrige Blonde d Aquitaine I alt ,2 55,6 9,3 10,1 RDM 22 SDM-DH ,4 59,8 8,9 9,4 Jersey 17 DRH 1 3 Charolais I alt ,0 27,6 7,2 7,9 RDM 1 5 SDM-DH ,3 38,3 7,4 11,1 Jersey ,4 19,6 10,4 5,5 DRH 5 8

9 1. kælvninger 2. og senere kælvninger Fars race Mors race Antalkælv. med forløb letteu/ hjælp lettem/ hjælp dødfødte 1) 2005 dødfødte 1) 2006 Antalkælv. med forløb letteu/ hjælp lette m/ hjælp dødfødte 1) 2005 dødfødte 1) 2006 Hereford I alt ,2 11,5 10, ,5 18,5 2,7 6,0 RDM 4 16 SDM-DH Jersey 5 23 DRH Limousine I alt ,2 29,2 8,9 14, ,4 19,2 5,9 6,3 RDM ,6 8,7 7,8 4, ,4 17,8 1,6 3,7 SDM-DH ,9 35,1 11,7 19, ,6 23,5 6,8 7,1 Jersey ,1 34,5 12,5 5, ,5 10,7 5,8 6,7 DRH 3 26 Simmental I alt ,6 28,3 7,6 8, ,2 22,5 7,8 6,5 RDM ,5 17,6 6, ,9 24,3 9,7 6,7 SDM-DH ,2 29,5 7,5 10, ,3 24,6 7,5 6,8 Jersey ,3 10,4 9,1 6,1 DRH ,0 24,5 7,2 4,9 mental har henholdsvis og registrerede kælvninger. Det kan generelt ikke anbefales at bruge kødracetyre til kvier af malkeracek. Statistikken viser generel for høj dødelighed for alle kombinationer. Ved brug af nogle kødkvægracer er der over ti procent dødelighed hos 1. gangs kælvende malkeracer. Ved 2. og senere kælvning fødes kalvene lettest, når insemineringstyren er en Aberdeen Angus. Den største livskraft har kalvene efter Angustyre, hvor 95,7 procent af kalvene er levende efter 30 dage. Simmental, Limousine og Hereford har nu den samme livskraft ved anvendelse på malkekøer. Her er over 93 pro-cent af kalvene fortsat levende efter de første 30 dage. Simmental har øget livskraften til 93,5 procent, når mødrene er malkekvægskøer, hvilket er på niveau med racer, som traditionelt har de højeste tal for livskraft på malkeracekøer. En alt afgørende faktor for at opnå høj livskraft på krydsningskalvene er anvendel-sen af tyre med højt fødselsindeks (tabel 6). 9

10 Produktionsresultater Tabel 7. Antal fødte, renracede kalve 2005 og 2006 Race 2004/ /06 Aberdeen-Angus Belgisk Blåhvidt Kvæg Blonde d Aquitaine Brunkvæg 12 9 Charolais Dexter Galloway Gelbvieh 7 6 Grauvieh Hereford Korthorn Limousine Piemontese Salers Simmental Skotsk Højlandskvæg I alt renracede kalve Tabel 7 viser, at der er registreret levendefødte, renracede kalve i 2006, hvilket er lidt flere end i 2005 og således en fortsat stigning i forhold til de fore-gående år. Der registreres alt for få, renracede kalve på årsbasis, idet der findes renracede køer. Ofte er der uoverensstemmelse mellem kælvningsop-lysninger og indberetning om løbetyr og løbeperiode, hvilket resulterer i fødte kalve uden anerkendt afstamning. Krydsning af renracede hundyr er naturligvis også en af årsagerne til det forholdsvis lille antal. Reglerne for godkendelse af forældreskab ved indberetning af kælvninger fremgår sidst i rapporten. Kalvenes vægt ved fødsel, 200 dage og 365 dage Tabel 8 viser, at fødselsvægtene er nogenlunde konstante henover årene og i forhold til De største kalve fødes af Charolais, Blonde d Aquitaine, Belgisk Blåhvidt Kvæg og Simmental, hvor fødselsvægtene er cirka 48 kg for tyre og cirka 46 kg for kvier. Piemontese har for få kalve indberettet med fødselsvægte til en retvisende statistik. De mindste kalve fødes af Dexter, Skotsk Højlandskvæg og Galloway med fødselsvægte på cirka 30 kg eller derunder. Kalvene af Dansk Korthorn og Dansk Tyroler Grauvieh har lidt højere fødselsvægte end i tidligere år cirka 2 kg. Kalvenes 365 dages vægte er som sædvanlig størst hos Simmental tyrene med 636 kg, hvilket er en stigning på 19 kg. Herefter følger Blonde d Aquitaine med 605 kg. Øvrige racer ligger på niveau med Enkelte racer har ganske få vejninger ved 200 og 365 dage, hvorfor der ikke er udarbejdet statistik for de på-gældende racer. Tabel 8. Fødselsvægt, vægt ved 200 og 365 dage for tyre og kvier. Renracede kalve, Tal i parentes er antal dyr Fødselsvægt, kg Korrigeret 200 dages vægt, kg Korrigeret 365 dages vægt, kg Race Tyre Kvier Tyre Kvier Tyre Kvier Aberdeen-Angus 38 (440) 36 (438) 299 (124) 273 (93) 545 (94) 421 (81) Belgisk Blåhvidt Kvæg 47 (54) 44 (45) 290 (16) 245 (14) 573 (8) 352 (15) Blonde d Aquitaine 50 (281) 46 (266) 346 (93) 307 (92) 605 (58) 460 (59) Charolais 51 (690) 47 (632) 336 (181) 307 (196) 588 (122) 465 (175) Dexter 21 (110) 191(123) 163 (27) 149 (19) 274 (20) 240 (9) Galloway 29 (34) 29 (41) Få data Få data Få data Få data Grauvieh 44 (40) 38 (53) 296 (37) 251 (24) 493 (11) 370 (8) Hereford 43 (974) 40 (906) 301 (357) 274 (310) 541 (257) 414 (229) Korthorn 41 (56) 38 (51) 305 (13) 253 (13) Få data Få data Limousine 42 (1.850) 40 (1.815) 313 (453) 276 (503) 553 (299) 425 (463) Piemontese Få data Få data Få data Få data Få data Få data Salers 41 (24) 40 (20) 301 (18) Få data Få data Få data Simmental 47 (740) 44 (721) 355 (145) 321 (151) 636 (76) 493 (135) Skotsk Højlandskvæg 31 (273) 29 (273) 209 (103) 189 (86) 330 (75) 267 (79) 10

11 God reproduktion forbedrer tilvækstværdien i besætningen Kælvningsinterval Piemontese er nu tilbage på et mere normalt kælvningsinterval. For Belgisk Blåhvidt Kvæg er kælvningsintervallet som gennemsnit fortsat høj, hvilket primært skyldes resultater i en enkelt, større besætning. Der er syv racer med et kælvningsinterval over 400 dage. Galloway har haft en negativ udvikling fra 397 til 435 dage. Det korteste kælvningsinterval har Grauvieh, Dexter og Aberdeen-Angus med under 390 dage. Alder ved 1. kælvning De fleste racer ligger nogenlunde konstant i forhold til tidligere år. Laveste kælvningsalder har Dexter, Grauvieh og Aberdeen-Angus. Kalve pr. årsko Nogle racer kan fortsat ikke præstere 1 kalv pr. årsko, en væsentlig parameter i produktionsøkonomien, jvf. tabel 9. Tabel 9. Kælvningsinterval, alder ved 1. kælvning samt kalve/årsko, gennemsnit Kælvningsinterval, dage Alder ved 1. kælvning,mdr. Kalve/årsko Aberdeen-Angus ,9 26,1 26,3 1,0 1,0 0,9 Belgisk Blåhvidt Kvæg ,5 31,7 29,4 0,6 0,6 0,7 Blonde d Aquitaine ,7 32,5 32,6 1,0 1,0 1,0 Charolais ,4 29,6 30,2 0,9 0,9 1,0 Dexter ,3 25,7 25,3 0,9 0,9 0,9 Galloway ,0 34,9 37,0 0,8 0,7 0,9 Grauvieh ,9 25,1 26,7 0,8 1,0 0,9 Hereford ,3 28,2 28,3 1,0 1,0 1,0 Korthorn ,6 26,0 28,8 1,0 0,8 1,1 Limousine ,9 30,4 30,0 1,0 1,0 1,0 Piemontese ,8 34,0 32,8 0,9 0,8 0,8 Simmental ,6 29,6 28,7 1,0 1,0 1,0 Skotsk Højlandskvæg ,6 36,0 36,2 0,9 0,9 0,9 FOTO 11

12 Slagteresultater Klassificeringerne er i top inden for: Blonde d Aquitaine, Limousine, Belgisk Blåhvidt Kvæg og Piemontese. Nettotilvæksten er højst hos Blonde d A-quitaine.Der er god fremgang i nettotilvæksten for alle racer. Renracede tyrekalve I oktoberåret 2005/06, er der på autoriserede eksportslagterier registreret renracede kødkvægstyrekalve. 46 procent af tyrene blev slagtet, inden de var fyldt 13 måneder, og 54 procent blev slagtet i alderen 13 til 18 måneder. Tyre, slagtet inden 13 måneder Blonde d Aquitaine, Limousine opnåede de højeste klassificeringer fra 12,2 til 11,6. Charolaistyrene opnåede 10,9 i klassificering. De bedste besætninger inden for Blonde d Aquitaine og Limousine havde klassificeringsresultater på 14,0 for tyre, leveret i alderen 8 til 13 måneder. Antallet af Piemontese og Belgisk Blåhvide tyre slagtet inden 13 måneder var ganske få, hvorfor resultaterne ikke er offentliggjort. Blonde d Aquitaine havde den største gennemsnitlige slagtevægt, 323 kg, og den højeste nettotilvækst med 888 g/ dag. Limousine, Charolais og Simmental hav-de nettotilvækster på cirka 800 gram, hvilket er en stigning på cirka 20 gram i forhold til tidligere år. De bedste besætninger kan præstere nettotilvækster på 900 til gram. Tyre, slagtet måneder Blonde d Aquitaine tyre havde den bedste klassificering med 11,9. Tyre af Limousine lå også på et højt niveau med 11,8. De bedste besætninger inden for Blon-de d Aquitaine, Limousine og Charolais lå med klassificeringsresultater på 13,0. De få resultater fra Piemontese og Belgisk Blåhvide tyre ligger også på et meget højt niveau henholdsvis 11,8 og 11,1. Blonde d Aquitaine havde den største slagtevægt med 364 kg, efterfulgt af Charolais med 325 kg. Blonde d Aquitaine havde den højeste nettotilvækst med 795 gram, en fremgang på 33 gram. Limousine, Charolais og Belgisk Blåhvidt Kvæg havde gennem-snitlige nettotilvækster på cirka 700 gram. For alle racer gælder, at en bedre og mere målrettet fodring kunne øge nettotilvæksterne i langt de fleste besætninger. Tabel 10. Slagtedata for kødkvægsungtyre, slagtet 2005/06 (seneste 12 måneder pr. 1. oktober) Aberdeen-Angus Ungtyre 8-12 mdr. Ungtyre mdr. Antal Gns. laveste 10% højeste 10% Antal Gns. laveste 10% højeste 10% Alder v. slagtning (mdr.) (223) 10,8 9,3 11,9 (1.715) 14,9 13,0 17,2 Slagtevægt (223) (1.715) Klassificering form (172) 8,3 6,0 11,0 (1.355) 8,6 6,0 11,0 Nettotilvækst g/dag (223) (1.715) Belgisk Blåhvidt Kvæg Ungtyre 8-12 mdr. Ungtyre mdr. Antal Gns. laveste 10% højeste 10% Antal Gns. laveste 10% højeste 10% Alder v. slagtning (mdr.) Få data 10,8 (21) 14,1 12,2 16,5 Slagtevægt Få data (21) Klassificering form Få data (16) 11,1 7,0 14,0 Nettotilvækst g/dag Få data (21)

13 Blonde d Aquitaine Ungtyre 8-12 mdr. Ungtyre mdr. Antal Gns. laveste 10% højeste 10% Antal Gns. laveste 10% højeste 10% Alder v. slagtning (mdr.) (140) 11,2 10,2 11,9 (249) 14,2 12,3 16,7 Slagtevægt (140) (249) Klassificering form (93) 12,2 10,0 14,0 (148) 11,9 8,0 14,0 Nettotilvækst g/dag (140) (249) Charolais Ungtyre 8-12 mdr. Ungtyre mdr. Antal Gns. laveste 10% højeste 10% Antal Gns. laveste 10% højeste 10% Alder v. slagtning (mdr.) (519) 11,0 9,8 11,9 (1.452) 14,3 12,4 16,7 Slagtevægt (519) (1.452) Klassificering form (445) 10,9 8,0 13,0 (1.220) 10,6 8,0 13,0 Nettotilvækst g/dag (619) (1.452) Grauvieh Ungtyre 8-12 mdr. Ungtyre mdr. Antal Gns. laveste 10% højeste 10% Antal Gns. laveste 10% højeste 10% Alder v. slagtning (mdr.) (28) 10,6 9,1 11,8 (54) 13,9 12,4 15,5 Slagtevægt (28) (54) Klassificering form (17) 8,7 5,0 11,0 (43) 9,8 8,0 13,0 Nettotilvækst g/dag (28) (54) Hereford Ungtyre 8-12 mdr. Ungtyre mdr. Antal Gns. laveste 10% højeste 10% Antal Gns. laveste 10% højeste 10% Alder v. slagtning (mdr.) (1.801) 10,9 9,6 11,9 (3.395) 14,7 12,6 17,1 Slagtevægt (1.801) (3.395) Klassificering form (1.586) 7,7 5,0 10,0 (2.621) 7,9 6,0 10,0 Nettotilvækst g/dag (1.801) (3.395) Korthorn Ungtyre 8-12 mdr. Ungtyre mdr. Antal Gns. laveste 10% højeste 10% Antal Gns. laveste 10% højeste 10% Alder v. slagtning (mdr.) (25) 10,9 9,7 11,9 (42) 14,4 12,4 16,9 Slagtevægt (25) (42) Klassificering form (22) 8,0 6,0 11,0 (39) 7,6 5,0 11,0 Nettotilvækst g/dag (25) (42) Limousine Ungtyre 8-12 mdr. Ungtyre mdr. Antal Gns. laveste 10% højeste 10% Antal Gns. laveste 10% højeste 10% Alder v. slagtning (mdr.) (1.765) 11,1 9,8 11,9 (4.383) 14,2 12,4 16,7 Slagtevægt (1.765) Klassificering form (1.474) 11,8 10,0 14,0 (3,464) 11,6 9,0 13,0 Nettotilvækst g/dag (1.765) (4.383)

14 Piemontese Ungtyre 8-12 mdr. Ungtyre mdr. Antal Gns. laveste 10% højeste 10% Antal Gns. laveste 10% højeste 10% Alder v. slagtning (mdr.) Få data (45) 14,6 12,6 16,9 Slagtevægt Få data (45) Klassificering form Få data (19) 11,8 8,0 14,0 Nettotilvækst g/dag Få data (45) Simmental Ungtyre 8-12 mdr. Ungtyre mdr. Antal Gns. laveste 10% højeste 10% Antal Gns. laveste 10% højeste 10% Alder v. slagtning (mdr.) (1.156) 10,8 9,3 11,8 (2.069) 14,2 12,4 16,5 Slagtevægt (1.156) (1.707) Klassificering form (980) 9,1 7,0 11,0 (2.069) 9,1 7,0 11,0 Nettotilvækst g/dag (1.156) (2.069) Skotsk Højlandskvæg Ungtyre 8-12 mdr. Ungtyre mdr. Antal Gns. laveste 10% højeste 10% Antal Gns. laveste 10% højeste 10% Alder v. slagtning (mdr.) Få data (383) 21,4 15,1 28,7 Slagtevægt Få data (383) Klassificering form Få data (112) 5,5 3,0 8,0 Nettotilvækst g/dag Få data (383)

15 Slagteresultater krydsninger på malkekvæg De mest anvendte racer til krydsning på malkekvæg er Belgisk Blåhvidt Kvæg, Limousine og Simmental racerne bruges i næsten lige stort omfang Krydsning med Belgisk Blåhvide tyre giver de højeste klassificeringer Simmental giver de største tilvækster på RDM Charolais giver de største tilvækster på SDM-DH Aberdeen-Angus giver de højeste tilvækster på Jersey. Krydsninger på malkekvæg I oktoberåret 2005/06 blev der registreret krydsningstyre, tillagt på RDM (tabel 11), krydsningstyre på SDM-HF (tabel 12) og krydsningstyre på jerseyhundyr (tabel 13). RDM-krydsninger Krydsninger med Limousine var mest anvendt cirka 50 procent. Med 8,3 blev klassificeringsresultatet for RDMkrydsninger med Belgisk Blåhvidt Kvæg den bedste kombination. Dernæst fulgte krydsninger med Limousine med 7,5. Nettotilvæksten var med 716 g/dag størst for krydsninger med Simmental, tæt fulgt af krydsninger med Limousine med 706 g/dag nettotilvækst. SDM-HF-krydsninger Krydsninger med Simmental, Belgisk Blåhvidt Kvæg og Limousine var mest anvendt. Med 8,0 blev klassificeringsresultatet for SDM-HF-krydsninger med Belgisk Blåhvidt Kvæg den bedste kombination efterfulgt af krydsninger med Charolais med 7,1, Limousine 7,0 og Blonde d Aquitaine 6,8. Nettotilvæksten var med cirka 700 g/dag størst for krydsninger med Charolais og Blonde d Aquitaine. Jerseykrydsninger Krydsninger med Limousine og Belgisk Blåhvidt Kvæg var mest anvendt, svarende til 30 procent for hver af racerne. 23 procent af krydsningerne havde en simmentaltyr som far. De bedste klassificeringsresultater for jerseykrydsninger blev opnået med en Belgisk Blåhvid tyr som far 6,7. Dernæst fulgte krydsninger med Limousine og Charolais med 6,2 og 5,9. Nettotilvæksten var med 632 g/dag størst for krydsninger med Aberdeen Angus. Krydsninger med Belgisk Blåhvidt Kvæg, Simmental og Limousine havde nettotilvækster på cirka 600 g/dag for tyre, slagtet før 12 måneders alderen. Tabel 11. Ungtyrekrydsninger mellem kødkvægsracer og RDM (seneste 12 måneder opgørelse, okt. 2006) RDM RDM X LIM RDM X LIM Forbedring ift. RDM RDM SIM RDM X SIM Forbedring ift. RDM RDM BBK RDM X BBK Forbedring ift. RDM RDM HER RDM X HER Forbedring ift. RDM Slagtet (5.378) (314) (166) (51) (71) 8-12 mdr. Alder, mdr. 8,9 10,9 10,9 11,0 11,0 Slagtet vægt, kg Form 4,7 7,5 2,8 6,8 2,1 8,3 3,6 5,5 0,8 Nettotilvækst g/dag Slagtet over (6.232) (274) (175) (37) (35) 12 mdr. Alder, mdr. 12,1 14,4 14,3 14,5 14,6 Slagtet vægt, kg Form 4,9 7,3 2,4 6,2 1,3 7,8 2,9 5,4 0,5 Nettotilvækst g/dag

16 Tabel 12. Ungtyrekrydsninger mellem kødkvægsracer og SDM-DH (seneste 12 måneder opgørelse, okt. 2006) SDM- DH SDM- DH LIM SDM-DH X LIM Forbedring ift. SDM-DH SDM- DH SIM SDM-DH X SIM Forbedring ift. SDM-DH SDM- DH BBK SDM-DH X BBK Forbedring ift. SDM-DH SDM- DH CHA SDM-DH CHA- Forbedring ift. SDM-DH SDM- DH BAQ SDM-DH X BAQ Forbedring ift. SDM-DH SDM- DH HER SDM- DHHER Forbedring ift. SDM-DH Slagtet (50.238) (802) (946) (993) (120) (137) (72) 8-12 måneder Alder, mdr. 9,1 10,9 10,9 10,7 11,0 10,3 10,5 Slagtet vægt, kg Form 3,9 7,0 3,1 6,2 2,3 8,0 4,1 7,1 3,2 6,8 2,9 5,4 1,5 Nettotilvækst g/dag Slagtet over 12 (54.130) (769) (822) (834) (134) (81) (97) måneder gamle Alder, mdr. 12,0 14,3 14,4 14,2 14,3 14,1 14,9 Slagtet vægt, kg Form 3,8 7,0 3,2 6,2 2,4 8,1 4,3 7,0 3,2 6,5 2,7 5,2 1,4 Nettotilvækst g/dag Tabel 13. Ungtyrekrydsninger mellem kødkvægsracer og Jersey (seneste 12 måneder opgørelse, okt. 2006) Slagtet 8-12 måneder gamle JER JER LIM JER LIM Forbedring ift. JER JER SIM JER SIM Forbedring ift. JER JER BBK JER BBK Forbedring ift. JER JER CHA JER CHA Forbedring ift. JER JER ANG JER X ANG Forbedring ift. JER (211) (255) (253) (360) (75) (55) (46) JER HER JER HER Forbedring ift. JER Alder, mdr. 9,3 10,9 11,0 10,8 10,7 11,4 10,8 Slagtet vægt, kg Form 2,9 6,2 3,3 5,3 2,4 6,7 3,8 5,9 3,0 5,2 2,3 4,5 1,6 Nettotilvækst g pr. dag Slagtet over 12 måneder gamle (1.877) (430) (275) (332) (63) (62) (72) Alder, mdr. 15,6 14,6 14,4 14,2 14,6 13,9 14,4 Slagtet vægt, kg Form 3,3 6,2 2,9 5,5 2,2 6,7 3,2 5,6 2,3 5,4 2,1 4,9 1,6 Nettotilvækst g / dag ( ) angiver antal tyre 16

17 Individafprøvning af kødkvægstyre I oktoberåret 2005/06 er der afprøvet 187 tyre Individprøverne for kødkvægstyre gennemføres på Aalestrup Avlsstation. Kvægavlsforeningen Dansire ejer avlsstationen og stiller den til rådighed for individafprøvningen. Kødkvægsafdelingen i Kvægavlsforeningen Dansire har det økonomiske og faglige ansvar for individprøverne, hvis primære formål er at afprøve et antal tyre, som gør det muligt at selektere de 5-7 procent af de genetisk bedste tyre til insemineringsprogrammet, svarende til cirka 12 ungtyre pr. år på tværs af racer. Sekundært har individprøverne til formål at afprøve tyre til brug i private kødkvægsbesætninger. Tilmeldingerne var rekordstore i I efteråret modtog stationen flere tilmeldinger af kalve, end der kunne indsættes på stationen. Raceforeningerne måtte derfor foretage en prioritering af de tilmeldte kalve, således at de bedste afstamninger inden for de respektive racer blev afprøvet. Det er et positivt problem, at tilmeldingen er større end kapaciteten på stationen. En selektion efter de bedste tyrekalve ud fra afstamning sikrer, at de bedste tyrekalve individafprøves. Alle raceforeninger deltager i individafprøvningen på grundlag af et godkendt budget og en garanteret afprøvningspris. I aftalen stiller raceforeningerne garanti for afprøvning af mindst 175 tyre om året. Aftalen betyder, at der betales en afgift på kroner pr. manglende tyr hvis der ikke indsættes det aftalte antal tyre.. Individafprøvningsaftalen Årligt gives et driftstilskud fra Kvægavlsforeningen Dansires Kødkvægsafdeling til individafprøvningen. Tilskuddet er sammensat af et beløb på kr. pr. individafprøvet tyr, plus 10 kr. pr. inseminering foretaget med kødkvægssæd. Driftstilskuddet svarer årligt til cirka kr. I forbindelse med en kommende fusion mellem Kvægavlsforeningen Dansire og Svensk Avel har Kvægavlsforenikngen Dansire opsagt aftalen om individafprøvning under de nugældende forudsætninger med udløbet af året I løbet af 2007 skal der træffes nye beslutninger omkring finansiering af individprøven. Registreringer på individprøven Afprøvningen begynder, når tyren er 8 måneder gammel og afsluttes, når den er 13 måneder. I prøveperioden måles tyrens tilvækst, muskelareal og fodereffektivitet, ligesom ædeadfærd og eventuelle sygdomme registreres. Afprøvningsprisen uændret i 2007 Afprøvningsprisen er kroner pr. tyr + 1,40 kroner pr. kg foder samt transportomkostninger på 2 x 450 kroner + forsikring på 300 kroner pr. tyr. Forældreskabsbestemmelse Der er ikke længere et krav til, at tyrene er forældreskabsbestemt for at kunne individafprøves. Det er op til ejer/køber at sørge for, at tyren bliver faderskabsbestemt, inden den bliver indsat i avlen. Vær opmærksom på, at bekræftet faderskab er en betingelse for, at tyrens afkom kan have officiel afstamning. Tilskud til individafprøvning For at fremme indsættelsen af genetisk gode tyrekalve til individafprøvning yder såvel raceforeninger som Kødkvægsafdelingen i Kvægavlsforeningen Dansire tilskud til individafprøvning af tyre. Tilskuddet fra Kødkvægsafdelingen er kroner for tyre, som indsættes fra Aktive Avlsbesætninger. Fra ordinære avlsbesætninger er tilskuddet kroner. Raceforeningerne supplerer med tilsvarende tilskud. Samlet bliver tilskuddet typisk til kroner pr. tyr. Tilskuddene er betinget af opfyldelse af de respektive racers minimumskrav til forældrenes S-indeks. Derudover er der krav om en mindstevægt ved tyrenes indsættelse i individprøven. Tilmelding af tyre til individprøven Tilmelding skal ske senest, når tyren er fem måneder gammel, til landskonsulent H. C. Hansen dk eller telefon Hver 6. uge bliver der indsat tyre i karantænestalden på Aalestrup Avlsstation. Åbningstider for besøgende Er som hidtil den 1. lørdag i hver måned i tidsrummet fra klokken til Besøg på andre tider skal aftales ved henvendelse på telefon Racernes avlsudvalg har adgang til stationen efter aftale. 17

18 Race År Antal tyre Vægt, kg v/8 mdr. Vægt, kg v/13 mdr. Daglig tilvækst, g. Muskelareal, cm2 (ultralyd) *) FE pr. kg tilvækst Aberdeen-Angus 2002/ ,3 6, / ,2 5, / ,5 5, / ,3 5,11 Belgisk Blåhvidt Kvæg 2002/ ,7 5, / ,1 4, / ,6 4, / ,4 5,52 Blonde d Aquitaine 2002/ ,3 5, / ,2 4, / ,8 4, / ,5 4,31 Charolais 2002/ ,5 5, / ,0 4, / ,2 5, / ,5 4,87 Dexter 2004/ ,7 5,78 Galloway 1998/ ,2 5, / ,6 5, / ,8 5,38 Grauvieh 2002/ / ,6 6, / ,8 6, /06 Hereford 2002/ ,9 5, / ,5 5, / ,0 5, / ,2 5,33 Korthorn 2002/ ,0 5, / ,3 5, / ,3 5, / ,4 4,51 Limousine 2002/ ,9 5, / ,6 5, / ,0 5, / ,8 4,87 Piemontese 2002/ ,9 5, / ,7 4, / ,2 5, / ,8 4,74 Salers 2002/ ,2 5, / ,9 6, / ,4 5, / ,4 4,41 Simmental 2002/ ,4 5, / ,7 5, / ,3 5, / ,7 5,09 Skotsk Højlandskvæg 2002/ ,4 5, / ,4 4, / ,3 5, / ,9 5,28 18

19 Avlsværdivurdering på basis af registreringer Registreringerne på individprøven anvendes til at beregne avlsværdital for tilvækst (T-tal), muskelfylde (U-tal) og fodereffektivitet (FEF-tal). Arvbarheden for tilvækst er 40 procent, muskelfylde 43 procent og foderudnyttelse 37 procent. Det er forholdsvis høje arvbarheder. Formålet med individafprøvningen er at fastlægge tyrenes avlsværdier så sikkert som muligt. Derfor indregnes slægtskabsinformation i de pågældende avlsværdital. T-tal, U-tal og FEF-tal. Avlsværditallene udtrykkes i procent af racens gennemsnit (100) og baseret på de seneste to års resultater. For antalsmæssigt mindre racer er det de seneste 5 års resultater. T-tallet indgår i tyrens Vækst-indeks. Til beregning af Vækstindekset indgår også data for indberettede slagtevægte i Kvægdatabasen. U- tallet indgår i tyrens Slagteindeks. Til beregning af Slagteindekset indgår også data fra slagteriernes indberetninger til Kvægdatabasen af klassificeringsresultater. Publicering af avlsværdital Hver uge beregnes T-, U- og FEF-tal for de tyre, som afslutter prøven. Spredningen på T- U- og FEF tal er henholdsvis 5, 5 og 4 indeksenheder, i modsætning til alle andre avlsværdital, som nu har en spredning på 10 enheder. Ældre tyres avlsværdital kan ændre sig over tid, hvis søskende individafprøves, og når der korrigeres for den avlsmæssige udvikling. Ældre tyres avlsværdital genberegnes fire gange årligt ved hver beregning af avlsværdital. Langmose Valentin P Skovly s Visti Veggerby Vimmer Alstrup Victory Humlegårdens Valdemar Skovslunds Viagra Grønnegård Vario Tronsø Poll Rolf Archibald de Rass 19

20 Resultater Daglig tilvækst Tilvækstresultaterne fremgår på side 18 Resultaterne er for nogle racer forbedret i forhold til tidligere års afprøvningsresultater. Simmental, Aberdeen- Angus, Salers og Dansk Korthorn har fremgang i daglig tilvækst. Simmental nærmede sig 2 kg tilvækst dagligt for samtlige afprøvede tyre. Aberdeen-Angus, Salers og Dansk Korthorn havde de næsthøjeste, gennemsnitlige daglige tilvækster med henholdsvis 1.816, og gram i gennemsnit. For Simmental og Aberdeen-Angus er der en god fremgang over de seneste tre år. Simmentaltyren Ravnsbjerg Adam opnåede den højeste daglige tilvækst med gram i prøveperioden, dage, hvilket gav et T-tal på 107. Charolais slog alle hidtidige rekorder med hensyn til slutvægt og daglig tilvækst. Tyren Hedegaard Ami sluttede med en vægt på 781 kg og en daglig tilvækst på gram. Hedegaard er udtaget til insemineringsprogrammet. Bedste Hereford tyr blev Vokslev A. Jock 9, med gram daglig tilvækst. Inden for Aberdeen-Angus opnåede Bakkens Augustus højeste tilvækst med gram. Limousine opnåede med Boest Vivaldi gram daglig tilvækst. Hos Skotsk Højlands- kvæg havde tyren Valdemar en tilvækst på gram. Dansk Korthorn slog egen rekord med Kræpøt Niel, som opnåede gram daglig tilvækst. Muskelfylde Af tabel 14 ses resultaterne for arealet af den lange rygmuskel, målt ved ultralyd. Der var fremgang for Aberdeen-Angus, Hereford, Piemontese og Salers. De to sidstnævnte racer har relativt få afprøvede tyre pr. år. Muskelarealet udtrykt i cm2 Kødarealet offentliggøres nu ukorrigeret. Det vil sige, at tyre, som har en lav 13 måneders vægt, vil få mindre absolutte tal for kødareal, end når de som hidtil har været korrigerede til 600 kg, og tyre med en stor 13 måneders vægt vil få større tal for kødareal. Dermed er det også helt klart, at man ikke kan sammenligne mellem racer, eftersom den gennemsnitlige 13 måneders vægt er vidt forskellig for de respektive racer. Det er også blevet vanskeligere at sammenligne inden for race. Avlsværditallene bliver fortsat beregnet ud fra den korrigerede vægt. Fodereffektivitet Flere racer ligger nu under 5 FE pr. kg tilvækst i gennemsnit for de afprøvede tyre. Følgende racer har passeret denne grænse: Blonde d Aquitaine, Charolais, Dansk Korthorn, Limousine, Piemontese og Salers. Aberdeen-Angus og Limousine har markant forbedret fodereffektiviteten i forhold til tidligere års afprøvede tyre. Vurdering af resultater Individprøven er ikke en konkurrence mellem racer. Individprøven går ud på inden for den enkelte race at finde tyre med de bedste arvelige egenskaber med hensyn til daglig tilvækst, muskelfylde og foderudnyttelse og derefter anvende dem i avlsarbejdet. Genetisk fremgang over 10 år målt på individafprøvede tyre Ved opgørelse over den genetiske fremgang er der genetisk fremgang for tilvækst (tabel 15). I nævnte rækkefølge er de største genetiske fremgange opnået hos Simmental, Aberdeen-Angus, Blonde d`aquitaine og Charolais. En genetisk fremgang på 80 gram daglig tilvækst betyder cirka 12 til 13 kg tungere slagteungtyr ved 13 måneders alderen. Der er ligeledes opnået genetisk fremgang for ultralydarealet hos tre racer, mest markant er fremgangen for Hereford med 4,69 cm. Tabel 15. Genetisk fremgang individafprøvede tyre, målt på tilvækst, ultralyd cm2, FE/kg tilvækst ( ) Limousine Aberdeen- Angus Simmental Charolais Hereford Blonde d Aquitaine Tilvækst Gram/dag Ultralyd, cm2-1,32-0,09 1,06 0,93 4,69-1,72 Foderudnyttelse, FE/kg tilvækst 0,14-0,10-0,25-0,01-0,02 0,00 Mere konsekvent udvælgelse af avlsdyr Hvis vi skal vende den genetiske trend for samtlige tre parametre, tilvækst, ul- tralyd og foderudnyttelse til en større fremgang inden for racerne, er det nødvendigt med en meget konsekvent udvælgelse, dels af tyre til afprøvning, men sidst - og ikke mindst - af de tyre, som indsættes i avlsarbejdet. 20

21 Bedømmelse af tyre og køer Regler Tyrene skal være mindst 12 måneder gamle ved bedømmelsen. Køer skal være mindst én måned fra kælvning. Ældre køer kan bedømmes sidste gang efter 3. kælvning. Bedømmelsesterminerne fastlægges af de enkelte racers bedømmelsesinspektører under hensyntagen til rationelle besøgsruter. I god tid inden besøget sendes besked om dato og omtrentligt tidspunkt for besøget. Klargøring til bedømmelse Dyrene skal ved bedømmelsen være bundet op (bindsel, fanggitter eller lignende). Underlaget skal være jævnt og tørt. Besætningsbedømmelse: Grundbeløb 290,00 kroner plus 43,00 kroner pr. bedømt dyr + moms (pris gældende for 2006). Betingelse: Alle køer, der ikke har fået 4. kalv, samt avlstyre i besætningen skal bedømmes. Bedømmelsesinspektører: RACER Simmental Aberdeen Angus Rolf Bross Andersen (Dansk Kvæg) Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Udkærsvej 15 Skejby 8200 Århus N. Privat tlf Mobil: Galloway Morten Ege Thomsen (Dansk Kvæg) Piemontese Landbocentret Charolais Horsøvej Hobro Tlf.: Mobil: Hereford Mogens Hansen (bedømmelsesinspektør i 2006) Skotsk Højlandskvæg Belgisk Blåhvidt Kvæg Dexter Salers Dansk Tiroler Grauvieh Dansk Korthorn Limousine Blonde d Aquitaine Jørgen Skov Nielsen Ålevej Tørring Tlf.: Mobil: Jens Holm Danielsen Hobrovej Aalborg SV Tlf.: Mobil:

AVL MED KØDKVÆG. Avl med kødkvæg 1

AVL MED KØDKVÆG. Avl med kødkvæg 1 AVL MED KØDKVÆG LandbrugsRådgivning Østjylland I/S Konsulent Jørgen Skov Nielsen, Ålevej 50, 7160 Tørring Tlf. 76 90 25 77. Fax. 75 80 17 31. Mobil. 20 12 07 96. www.lro.dk. E-mail: jos@lro.dk Avl med

Læs mere

Dansk Blåkvæg. Dansk Blåkvæg Danish Blues. Forår i Blåkvægs tegn. Nyhedsbrev 28. Tag nyhedsbrevet med til

Dansk Blåkvæg. Dansk Blåkvæg Danish Blues. Forår i Blåkvægs tegn. Nyhedsbrev 28. Tag nyhedsbrevet med til Dansk Blåkvæg Nyhedsbrev 28 Tag nyhedsbrevet med til årsmødet. I AVLERTIMEN ser vi på nogle af tabellerne I dette nummer: BLÅs ledelse 2 Status kejsersnit 2 Krydsningsindeks 3 Vej dine kalve 4 Årsmøde

Læs mere

Juni 2014. Juni 2014. Midsommer 2014. Nyhedsbrev. Årsmøde og generalforsamling. maj 2015 i Vestjylland. kalender og sæt et blåt

Juni 2014. Juni 2014. Midsommer 2014. Nyhedsbrev. Årsmøde og generalforsamling. maj 2015 i Vestjylland. kalender og sæt et blåt Juni 2014 Juni 2014 Blå krydsninger med stænk af Jersey hos Ulla & Holger Bolvig Nielsen Nyhedsbrev Midsommer 2014 Nu hvor næsten halvdelen af 2014 er forbi, kan man godt tænke over, hvordan den første

Læs mere

MAJ KVÆGAVLEREN 3 2005. Premiere på NAV Kønssorteret sæd Fremgang i sædeksporten

MAJ KVÆGAVLEREN 3 2005. Premiere på NAV Kønssorteret sæd Fremgang i sædeksporten MAJ KVÆGAVLEREN 3 2005 Premiere på NAV Kønssorteret sæd Fremgang i sædeksporten Kvægavleren, nr. 3, maj 2005, 3. årgang Hovedkontor: Ebeltoftvej 16, Assentoft 8900 Randers Tlf.: 8795 9400 Fax: 8795 9401

Læs mere

DANSK HOLSTEIN. Avlsforeningen Dansk Holstein. Nr. 2 Juni 2015

DANSK HOLSTEIN. Avlsforeningen Dansk Holstein. Nr. 2 Juni 2015 DANSK HOLSTEIN Avlsforeningen Dansk Holstein Nr. 2 Juni 2015 2 Dansk Holstein Nr. 1-2015 Hvad er rammerne? Hvad skal I måle? Efter 31 år med kvoter på mælkeproduktionen er der nu frihed til at producere

Læs mere

Kalvedødelighed i økologiske besætninger. 2013 1

Kalvedødelighed i økologiske besætninger. 2013 1 Dødfødte kalve i økologiske besætninger Af Anne Mette Kjeldsen, Jacob Møller Smith og Tinna Hlidarsdottir, AgroTech Kalvedødelighed i økologiske besætninger. 2013 1 INDHOLD Indhold... 2 Sammendrag... 4

Læs mere

07 ÅRSBERETNING 2007

07 ÅRSBERETNING 2007 07 ÅRSBERETNING 2007 1. udgave, oktober 2007 Dansk Svineproduktion Layout/tryk: Tafdrup&co Foto forside: Mads Armgaard, GAB ISBN 87-91460-09-3 Året der gik... Økonomi og foderpriser. Året 2007 vil blive

Læs mere

{ nr 01 februar 2013 } Magasinet for kvægavl og reproduktion LEVERER TOPTYRE OG 16,6 MIO KG MÆLK! Side 4. februar 2013 avlsnyt

{ nr 01 februar 2013 } Magasinet for kvægavl og reproduktion LEVERER TOPTYRE OG 16,6 MIO KG MÆLK! Side 4. februar 2013 avlsnyt { nr 01 februar 2013 } Magasinet for kvægavl og reproduktion LEVERER TOPTYRE OG 16,6 MIO KG MÆLK! Side 4 35 47 57 februar 2013 avlsnyt 1 af formand Lars-inge gunnarsson Hovedkontor ebeltoftvej 16, 8960

Læs mere

september 2010 D Oscar - Holstein-toptyr med NTM + 36 VR Super aktuel rød GenVikPLUS-tyr DJ Broiler - ny jersey-brugstyr NTM +21

september 2010 D Oscar - Holstein-toptyr med NTM + 36 VR Super aktuel rød GenVikPLUS-tyr DJ Broiler - ny jersey-brugstyr NTM +21 4 september 2010 D Oscar - Holstein-toptyr med NTM + 36 VR Super aktuel rød GenVikPLUS-tyr DJ Broiler - ny jersey-brugstyr NTM +21 Prästgård ny rød brugstyr NTM +26 Avlsnyt 0410 1 Avlsnyt, nr. 4, 2010,

Læs mere

N R. 2 J U N I 2 012 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN

N R. 2 J U N I 2 012 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN N R. 2 J U N I 2 012 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN Nyt fra bestyrelsen........................ 5 Peder V. Laustsen trækker ikke stikket ud endnu....................... 8 Hvad koster dårlige

Læs mere

Årsberetning 2003 Årsberetning 2003 Landsudvalget for Sv Landsudvalg for Svin

Årsberetning 2003 Årsberetning 2003 Landsudvalget for Sv Landsudvalg for Svin Årsberetning 2003 1. udgave, oktober 2003 Landsudvalget for Svin Grafisk produktion: ProGrafica as Foto forside: Henrik Clifford Jacobsen og Johnny Paw ISBN 87-91460-02-6 Forord I 2003 bed lavkonjunkturen

Læs mere

Arbejdsgrupperapport. hold af malkekvæg

Arbejdsgrupperapport. hold af malkekvæg Arbejdsgruppen om hold af malkekvæg Arbejdsgrupperapport om hold af malkekvæg Februar 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...6 1.1. Baggrund for arbejdsgruppens nedsættelse...6 1.2. Arbejdsgruppens

Læs mere

Produktionsøkonomi. Kvæg

Produktionsøkonomi. Kvæg 2009 Produktionsøkonomi Kvæg 2 Produktionsøkonomi Kvæg Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Hvor ikke andet er angivet, er forfatterne ansat ved Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret.

Læs mere

Sortbroget Kvæg SDM DANSK HOLSTEIN

Sortbroget Kvæg SDM DANSK HOLSTEIN Sortbroget Kvæg SDM DANSK HOLSTEIN ISSN 0105-7294 SDM i forandringens tid............................ side 4 CVM genet fundet.................................. side 20 T Najade køerne med de rigtige yvere.......

Læs mere

Heldigvis har långiverne - banker og kreditforeninger - udvist stor professionalisme. is i maven.

Heldigvis har långiverne - banker og kreditforeninger - udvist stor professionalisme. is i maven. Forord Omkostninger og image Året 1999 vil blive husket for den katastrofalt dårlige økonomi og for en væsentlig forbedring af svineproduktionens image. Måske er der sammenhæng mellem indtjening og samfundets

Læs mere

viden vækst balance ÅRsbeRetning 2013

viden vækst balance ÅRsbeRetning 2013 viden vækst balance ÅRsbeRetning 2013 1. udgave, oktober 2013 videncenter for svineproduktion, landbrug & Fødevarer layout og tryk: nofoprint as isbn 97-88-791-46-0258 Forord året der gik SIDE 1 Bedre

Læs mere

SDM Dansk Holstein 1949-1999

SDM Dansk Holstein 1949-1999 SDM Dansk Holstein 1949-1999 Forside: SDM-køer på græs hos Niels Møller Nicolajsen, Enner, Horsens. Bagside: Danmarks Smukkeste Malkeko 1998: Ko nr. 1200 (Blackstar Gold) fra Inger og Tage Aagaard Winther,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side. Forord... 5. Danske Mejeriers Mælkeudvalg... 7. Opgørelse af tillægsafgift... 8

Indholdsfortegnelse. Side. Forord... 5. Danske Mejeriers Mælkeudvalg... 7. Opgørelse af tillægsafgift... 8 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Danske Mejeriers Mælkeudvalg... 7 Opgørelse af tillægsafgift... 8 Strukturudvikling i EU... 12 Storbritannien... 14 Holland... 15 Tyskland... 16 Frankrig... 17 Sverige...

Læs mere

MAGASINET MAGASINET FOR DANSKE SVINEPRODUCENTER // FEBRUAR 2011

MAGASINET MAGASINET FOR DANSKE SVINEPRODUCENTER // FEBRUAR 2011 INDHOLD DANAVL MAGASINET MAGASINET FOR DANSKE SVINEPRODUCENTER // FEBRUAR 2011 # 40 VI SKAL BLIVE BEDRE TIL AT UDNYTTE EKSPORTMULIGHEDERNE DanAvl fungerer optimalt i Danmark, men kan gøre det bedre i udlandet.

Læs mere

Sortbroget Kvæg SDM DANSK HOLSTEIN

Sortbroget Kvæg SDM DANSK HOLSTEIN Sortbroget Kvæg SDM DANSK HOLSTEIN ISSN 0105-7294 SDM i en ny tid....................................... side 4 Avlsmatadorernes indflydelse................... side 16 Erfaringer med danske tyre......................

Læs mere

Den store kødguide Som forbruger kan du gøre en stor forskel for dyrene, når du køber ind i supermarkedet.

Den store kødguide Som forbruger kan du gøre en stor forskel for dyrene, når du køber ind i supermarkedet. Den store kødguide Som forbruger kan du gøre en stor forskel for dyrene, når du køber ind i supermarkedet. Af Lykke Wiborg Christensen, december 2012 03 Soen er fastspændt i otte uger 06 Skabt til billig

Læs mere

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // maj 2010

MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // maj 2010 DANAVL MAGASINET Magasinet for danske svineproducenter // maj 2010 # 37 DEN BEDSTE INVESTERING Sådan betegner formanden for Tican, Jens Jørgen Henriksen, dansk svineproduktions investering i DanAvl...

Læs mere

N R. 1 F E B R U A R 2 011

N R. 1 F E B R U A R 2 011 N R. 1 F E B R U A R 2 011 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN Tjen flere penge........................... 4 Det hele drejer sig om konumre........ 7 Klovregistreringerne......................

Læs mere

Forbedrede sikkerheden 4 repromestre 5 den optimale kødracetyr 6. nyt fra. VR Balfa-datter fra Niels Holger Nielsen, Nykøbing Mors

Forbedrede sikkerheden 4 repromestre 5 den optimale kødracetyr 6. nyt fra. VR Balfa-datter fra Niels Holger Nielsen, Nykøbing Mors nyt fra { nr 04 DeCember 2013 } Magasinet for kvægavl og reproduktion Foto: elly Geverink Forbedrede sikkerheden 4 repromestre 5 den optimale kødracetyr 6 VR Balfa-datter fra Niels Holger Nielsen, Nykøbing

Læs mere

Frit valg i ældreplejen - det frie leverandørvalg til personlig pleje 2007

Frit valg i ældreplejen - det frie leverandørvalg til personlig pleje 2007 Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 251 Offentligt ANKESTYRELSENS UNDERSØGELSER Frit valg i ældreplejen - det frie leverandørvalg til personlig pleje 2007 Titel Frit valg i ældreplejen det frie leverandørvalg

Læs mere

Registrering er hjørnestenen i avl, produktion og registrering generelt

Registrering er hjørnestenen i avl, produktion og registrering generelt Registrering er hjørnestenen i avl, produktion og registrering generelt Dansk Kødkvægs Årsmøde Ann Margaret Sørensen, Dansk Kvæg Ingen registreringer Ingen avl Ingen produktionsstyring 2... 27. februar

Læs mere

RYK Årsberetning 2012

RYK Årsberetning 2012 RYK Årsberetning 2012 9. Årgang RYK Registrering og YdelsesKontrol er en erhvervsdrivende fond under Dansk Kvæg med kontorer i Holstebro, Sorø RYK 9. og ÅRSBERETNING Skejby 1 Overvejer du robot, malkestald

Læs mere

Produktionsøkonomi Svin

Produktionsøkonomi Svin Produktionsøkonomi Svin 2013 vsp.lf.dk Produktionsøkonomi Svin 2013 Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen. Redaktør Brian Oster Hansen, Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

December 2014 Analyserapport. Fleksjob født med progression Analyse af drivere og barrierer for progression i små fleksjob

December 2014 Analyserapport. Fleksjob født med progression Analyse af drivere og barrierer for progression i små fleksjob December 2014 Analyserapport Fleksjob født med progression Analyse af drivere og barrierer for progression i små fleksjob Indholdsfortegnelse Resume af centrale resultater 3 1. Indledning 6 1.1. Baggrund

Læs mere