Kirkebladet. Nr december januar februar 61. årg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkebladet. Nr. 1 2014-2015 december januar februar 61. årg."

Transkript

1 Dronningborg KIRKE Gimming KIRKE Kirkebladet I denne søde juletid af Aage Arbjerg, 2011 (olie på lærred). Selv om det ikke altid er nemt at være menneske, så er det kristendommens pointe, at vi må glæde os, på trods, for festen er først lige begyndt. Læs Ingelise Strandgaards artikel Den perfekte jul, side 3. Regna firmat pietas fromhed styrker rigerne. Læs om 1600-tallets religiøse disciplin og Thomas Kingos salmedigtning i Dorthe Engelbrecht Larsens artikel Alle, der ånder, skal lovprise Herren II, side 4. Dronningborg Kirke midlertidigt lukket, læs side 5. Flydende gudstjenestekalender for Gimming Kirke, læs side 7. Nr december januar februar 61. årg.

2 Kirkelig vejviser Afsnittene, der orienterer om, hvordan du forholder dig ved fødsel, dåb, vielse, begravelse mv., udgår i dette blad. Oplysningerne findes på vores hjemmeside Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, som er under implementering, omfatter også den registrering af faderskab, navngivning, navneændring og dødsfald, som foretages på kirkekontorerne. Der er via adgang til den digitale selvbetjening ved anvendelse af NemID. Det skal understreges, at enhver i Dronningborg og Gimming sogne er velkommen til at kontakte kirkekontoret for hjælp og vejledning. Samtale med en præst Hvis man ønsker en samtale med en af sognepræsterne, kan man henvende sig til denne personligt eller telefonisk. Samtalen kan efter ønske finde sted hos præsten eller i hjemmet. Mindesammenkomst i Sognegården Sognegården kan lejes for 300 kr. til mindesammenkomst efter begravelse/bisættelse af beboere med tilknytning til Dronningborg eller Gimming sogn. Der træffes aftale herom ved henvendelse til viceværten (tlf ). Om ønsket hjælper viceværten med servering af kaffe, mod betaling. Kirkebil For dig, der har brug for hjælp til transporten, er der mulighed for at bestille kirkebil til gudstjenester, sogneeftermiddage og aftener samt koncerter. Ring til Randers Taxa, tlf Ved bestilling skal oplyses navn og adresse, samt at kørslen sker på menighedsrådets regning. Sogneindsamling 2015 Søndag den 8. marts 2015 sender Folkekirkens Nødhjælp igen indsamlere rundt i landet for at samle penge ind til Folkekirkens Nødhjælps arbejde med at bekæmpe sult blandt verdens fattigste. Dronningborg Sogn deltager også i år. Tilmeld dig gerne som indsamler hos Per Bøje Rasmussen, tlf , Du kan stadigvæk støtte Danmissions arbejde ved at aflevere dine lysestumper i Sognegården og købe nye lys sammesteds eller ved henvendelse til Danmissions lokale repræsentant, Jette Kristiansen, tlf Læs mere om Danmission på Babysalmesang - Nyt hold januar 2015 Babysalmesang er populært og skaber glæde blandt børn og voksne, også i Dronningborg og Gimming sogne. Sang- Tørklæder, sæbebobler og rasleæg indgår. Sang og leg foregår i en sjov og hyggelig atmosfære. undervisnin- gen er rettet mod de mindste (mellem 3 og 10 måneder) og deres voksne. Der kræves ingen forudsætninger - alle stemmer er velkomne! Det musikalske samvær er med til at styrke barnets sanser, sprog og følelsesliv. Forældre lærer undervejs salmer og nyere børnesange, som også kan synges ved sengekanten. Onsdag den 14. januar begynder et nyt hold. Vi mødes 10 onsdage kl til nogle forunderlige og fornøjelige timer: Januar den 14., 21. og 28. Februar den 4., 18. og 25. Marts den 4., 11., 18. og 25. På grund af kirkens renovering (jf. side 5) må undervisningen i januar og februar foregå i Sognegården. I marts rykker vi tilbage til det smukke kirkerum, som har en særlig fin akustik. Babysalmesangen ledes af musikpædagog Birgitte Debel Kragh i samarbejde med kirkens organist, Gozel Madsen. Du er velkommen til at kontakte Gozel Madsen, tlf , hvis du vil vide mere eller tilmelde dig og dit barn. Læs mere om babysalmesang i Dronningborg Kirke på kirkens hjemmeside. Konfirmander på kunstmuseet I uge 43 var konfirmanderne på besøg på Randers kunstmuseum. Her fik de en rundvisning i Dalsgaard-udstillingen, og temaet var Sven Dalsgaard og Gud. Efter rundvisningen var konfirmanderne i Nøgleværksted. Vi talte om Sven Dalsgaards karakteristiske blå nøgle og om, at konfirmanderne her i starten af konfirmandforløbet måske kan have brug for en nøgle til at forstå alle de nye tekster og salmer og store spørgsmål, som vi skal arbejde med. Konfirmanderne skulle alle sammen dekorere en nøgle, så den beskrev en følelse. Mange beskrev glæde, frihed og kærlighed, en enkelt følelsen af kaos og rod. En Dalsgaard-nøgle forlod værkstedet fjerlet, flyvefærdig pyntet med lånte fjer? SIDE 2 KIRKEBLADET DRONNINGBORG GIMMING

3 Den perfekte jul Hvad er det, der gør, at de fleste af os bliver ved med at fejre jul? Hvad i al verden er det, der gør, at vi insisterer hårdnakket på de faste traditioner og ritualer omkring julen? Så meget, at der kan opstå ramaskrig og ophedet debat landet over for eller imod opstilling af et juletræ i en lokal boligforening? Eller for den sags skyld krisestemning i de små hjem, når forskellige juletraditioner kommer på kollisionskurs. Det ligger os på sinde, at julen skal være vellykket, og den skal være, som den plejer! Det skal gå rigtigt til, og forventningerne er store. Vel vidende, at det er en højtid, som er svær for mange mennesker. Det er her, mange mennesker mærker ensomheden særlig hårdt, og julen er højsæson for skilsmisser og familiekonflikter. Hvor meget vi end ønsker det og måske trænger til det, er nærheden en svær størrelse hvad enten vi har den med nogen, eller vi går og savner nogen at have den med. Og hvad er det, der gør, at en stor del af os danskere år efter år - bevæger os hen til julegudstjeneste i den lokale sognekirke netop juleaften for at lytte til julens evangelium? Det nye Testamentes fortælling om det lille Jesusbarn, som bliver født i en stald af fattige forældre, er en fortælling, som appellerer til de enfoldige sider i os. En fortælling, som overfladisk set er så fjernt fra vores 24-7-tilværelse, som vi næsten kan forestille os. Vi, der i dag klarer det meste over mobilen eller ipad en - julegaveindkøb, møder osv. Kunne vi ikke lige så godt få installeret en juleapp på mobilen og komme om ved traditionerne fra sofaen, hvor vi i det mindste selv er herre over, hvem vi kommer til at sidde ved siden af modsat på kirkebænken? Så hvad er der i julen for mig? Måske prikker højtiden til en længsel efter samhørighed og fællesskab. En længsel efter at kunne give sig hen til noget, der er større end os selv, noget som giver os mening og fylde. Når vi lytter til juleevangeliet læst i kirken Og det skete i de dage, ja, så hører vi alle med. Vi hører sammen for en stund. Hvor meget vi imidlertid ønsker roen, nærheden og fællesskabet, er det svært at være i - sådan over mange dage. Lige så insisterende vi er på år efter år at finde ind i de traditioner, som vi forbinder med julen, lige så hurtige er vi til at få julen pillet ned igen. Dårligt har støvet og den fortættede stemning fra juleaften lagt sig, før vi synes, at juletræet har mistet sin glans, og vi er trætte af at finde krøllet gavebånd og tørre grannåle overalt. Vi trænger til at få båret julen ud, sat familien på toget og komme videre. Ordet, der vil i kødet på os Når Elvis Presley, Kongen, efter at have holdt koncert havde forladt koncertbygningen, gik en mand frem på scenen og proklamerede: Elvis has left the building (Elvis har forladt bygningen). Så holdt kvinderne op med at skrige og gik hjem. Festen var slut. Det var igen blevet hverdag. Sådan kan det for en umiddelbar betragtning også opleves og se ud, når vi bærer julen ud og vender tilbage til vores hverdag hver især. Julenats magi er slut. Jesus has left the building! Kristendommens påstand er imidlertid, at Gud efter den første julenat aldrig har forladt bygningen, i betydningen jorden, os, men at han faktisk har taget bolig iblandt os. Med julen mødes højt og lavt. Her kommer en helt særlig glæde og kærlighed, et nærvær, til verden midt ind i menneskers mørke. Helt uanfægtet af, hvordan vi selv synes, det går. Ikke nok med at højtiden betyder kød på julebordet. Det er kristendommens budskab, at der med julens evangelium også er kommet kød på Ordet; det Ord, som vil i kødet på os og være vores næring til tro og livsmod i hverdagen. Det er Ordet om, at Gud altid er til stede i vores liv også selvom det ikke altid tegner så formfuldendt eller ender med at blive så perfekt, som vi kunne have håbet på og længtes efter. Det bliver jul på den rigtige måde uanset vores formåen, for det er dybest set ikke vores forberedelser og mere eller mindre vellykkede præstationer, det kommer an på. Måske kommer vi endda selv til at ødelægge den gode stemning. Anden brænder på eller vi savner en, som ikke er her mere. Selv for Josef og Maria var den første jul alt andet end perfekt i mørke, skidt og med nedjusterede forventninger til, hvor der var plads til dem. Gud blev ikke menneske i perfekte omgivelser, og han dumpede heller ikke ned i en perfekt verden. Som regel var det mennesker, der var alt andet end perfekte, han tog til sig. Så alene af den ene årsag er der grund til at feste. Festen er ikke slut med julepynten, der pilles ned. Selvom det ikke altid er nemt at være menneske, så er det kristendommens pointe, at vi må glæde os, på trods, for festen er først lige begyndt. Rigtig glædelig jul! Ingelise Strandgaard, sognepræst I denne søde juletid af Aage Arbjerg, 2011 (olie på lærred). DRONNINGBORG GIMMING KIRKEBLADET SIDE 3

4 Dronningborg Sogn Alle, der ånder, skal lovprise Herren II Thomas Kingo Fromhed styrker rigerne Som nævnt i sidste afsnit blev salmesangen meget vigtig i den lutherske kirke i Danmark. Med salmerne kunne man udbrede den lutherske tro og derved gøre danskerne mere fromme. Det var den almindelige opfattelse, at rigets velfærd afhang af folkets gudsfrygt og moral. Ja, Christian IV fik ligefrem sit motto Regna Firmat Pietas (fromhed styrker rigerne) skrevet på en del af sine mange bygningsværker. Derfor var 1600-tallet kendetegnet ved en stærk religiøs disciplin, som skulle sikre, at alle nu troede og tænkte på den rigtige, fromme måde, og tiden var kendetegnet ved en rig andagts- og salmedigtningskultur. Thomas Kingo 1600-tallets helt store salmedigter var Thomas Hansen Kingo. Kingo blev født i 1634 i Slangerup i Nordsjælland. Han var dygtig og kom på latinskolen og videre på universitetet for at studere teologi. Som ung cand. theol. blev Kingo huslærer og allerede her aner man den dygtige poet. Det er godt nok ikke salmer, han bliver kendt for i første omgang, men små satiriske digte og sange. I denne lette genre skulle digtet Sæbye-gaards KoeKlage være ganske enestående morsomt. Kingo skrev digtet til en avlstyr på gården, hvor han arbejdede. I 1668 fik Kingo mulighed for ansættelse i en af to præstestillinger, enten Slangerup eller Kirke-Helsinge. Slangerup var det bedste embede. Problemet var enken! Det var nemlig sådan, at man ud over at arve præstegården efter sin forgænger også skulle giftes med hans enke. Og den yndige og unge Sille i Kirke-Helsinge var Kingo blevet godt og grundigt forelsket i. Efter lange juridiske tovtrækkerier fik Kingo både embedet i Slangerup og den søde Sille, til hvem han skrev sin berømte kærlighedssang Chrysillis, du mit verdens guld (højskolesangbogen nr. 423) måske det smukkeste og mest fuldendte danske barokværk. Men allerede året efter, de var blevet gift, døde Sille, og Kingo giftede sig så med den 16 år ældre Johanne Lauritsdatter vist nok mest for husførelsens skyld. I sin tid som præst i Slangerup skrev Kingo smædesange mod rektoren for den lille latinskole, som han havde lagt sig ud med, men også hyldestsange og digte til samfundets spidser, heriblandt kongen. Endvidere skrev han en del salmer, som lagde grunden til Kingos berømmelse. Kingo blev i 1677 biskop over Fyns Stift, og i de kommende år skrev Kingo et væld af salmer, mange af dem kan læses i Den danske Salmebog. Sorrig og glæde de vandre til hobe Min egen favorit er Sorrig og glæde de vandre til hobe (DDS 46), som er et af de mest vellykkede barokdigte, vi har. Digtet er ikke tænkt som en gudstjenestesalme, men som en meditation over lykken og livet. Livets modsætninger sidestilles hele tiden: lykke og ulykke, solskin og skyer, medgang og modgang osv. På samme tid er digtet svulstigt, som det meste jo var i barokken, og jordnært og simpelt konstaterende. For vi må jo give Kingo ret. Her i vores liv og i vores verden lever lykke og ulykke side om side. Med denne dramatiske opsætning af livets foranderlighed rammer Kingo noget alment menneskeligt. Uanset hvilken tid vi lever i, er livets foranderlighed et vilkår for os alle sammen. Han formår, på trods af det gamle sprog, at gøre salmen tidløst nærværende. Selv om salmen ikke er skrevet til gudstjenestebrug, synges den jævnligt ved højmesser, ligesom den bruges på mange babysalmesangshold - måske mest på grund af den gode melodi. Kingo skrev salmen på en kendt valsemelodi så kunne man jo danse til. Dorthe Engelbrecht Larsen Manden, der ville frelse verden Manden med det ambitiøse mål er Kaj Baagø ( ). Vejen til målet? I første omgang ved et virke som missionær i Sydindien. Kaj Baagø blev i 1959 udsendt af Det Danske Missionsselskab (DMS) til arbejdet som underviser og forsker ved det teologiske fakultet i Bangalore. Senere skiftede han spor og engagerede sig i opbygningen af Danida og dermed dansk udviklingsbistand, fortsat med Indien som arbejdsområde. Sporskiftet var mindre, end det umiddelbart kan forekomme. Missionæren Baagø havde fra første færd sine tvivl om mission som forkyndelse med det mål at omvende hedninge til kristendom. Og hans forskning og erfaringer med kristendommens møde med hinduismen skærpede denne tvivl. Den kristne kirke i dens vestlige iklædning luthersk liturgi, salmer mv., ja, også kirkebyggeri fremstod som et fremmedlegeme i det indiske, hinduistiske samfund. Og var der virkelig argumenter for kristendommens overlegenhed i forhold til andre religioner? I mødet med virkeligheden i et fattigdomsplaget område i Indien, forstærkedes tvivlen. Bistandsmanden Det er mennesket, der sulter, det drejer sig om, fastslog han i sine breve til missionsselskabets ledelse og venner i Danmark. Kristus er ikke inkarneret i kirkens pomp og pragt og i selvsikkerhed, men i de udstødte, de foragtede, de fattige. Fokus flyttede for Kaj Baagø fra at omvende og frelse de fortabte den hinduistiske inder til at udvikle verden, så de fattige kunne få del i den danske velfærdsmodel. Kontroversielt og provokerende som en af DMS-vennerne udtalte: Vi enfoldige vestjyder kan ikke følge med. SIDE 4 KIRKEBLADET DRONNINGBORG GIMMING

5 Vi skal selv omvendes Baagø brød med missionen, ja, han meldte sig sågar ud af folkekirken som en konsekvens af sine tvivl. Hans historie er meget længere og fortjener at blive læst i sin helhed, som den er beskrevet i Jørgen Harboes biografi Manden, der ville frelse verden, der udkom på Kristeligt Dagblads Forlag i For de spørgsmål, Baagø rejste, var udtryk for strømninger i missionshistorien og i samfundet som sådan i opbrudstiden efter anden verdenskrig. Det er også spørgsmål, som er aktuelle i dag: Hvad er mission, hvad skal mission være? Er målet omvendelse? Der er i dag en forståelse for, at ikke kun den anden skal omvendes, vi skal selv omvendes til følgeskab. De nye kirker i Asien og Afrika vokser ud af omgivelserne og tager farve af og ansvar for disse. Ovenstående er blot nogle tanker, som blev sat i gang under Lars Mandrups foredrag om Kaj Baagø i forbindelse med Danmissions lokale sognearrangement i Dronningborg Kirke og Sognegård søndag den 19. oktober. Arrangementet var velbesøgt, og der var inspiration til samtale i Lars Mandrups indlæg. Læs Jørgen Harboes biografi, og få det fulde og nuancerede billede af missionæren og bistandsmanden Kaj Baagø. Jette Kristiansen Renovering af Dronningborg Kirke Den 13. januar 2015 begynder vi på anden del af renoveringen af Dronningborg kirke. I begyndelsen af indeværende år fik vi udført første del af renoveringsprojektet. Der blev etableret et nyt handicaptoilet, foretaget energioptimering og isolering af loftet og isat forsatsvinduer i kirkerummet. Endvidere blev våbenhuset malet, og dåbsværelset fik ny gulvbelægning og skabsplads til klapstole. Kirkebygninger er ofte ikke isolerede, og der bruges en del energi på opvarmning. Så det første, vi tog fat på, var at nedbringe varmeforbruget og dermed også yde et bidrag til et bedre klima. Vi er samtidig glade for at kunne tilbyde adgang til et nyt handicaptoilet med varmt vand og pusleplads. I det nye år går vi så i gang med anden del. Kirkerummet skal males, der skal lægges nye klinker på gulvet i koret, knæfald og præsteskammel skal ompolstres. Endvidere vil der ske en renovering af loftlamperne, der bliver monteret projektor og mobilt lærred, og der bliver installeret nyt lydanlæg med teleslynge. Som en del nok har bemærket, har kirkerummet længe trængt til at blive frisket op, og vi glæder os til at kunne byde velkommen i et nyistandsat kirkerum Tina Pedersen, Kirkeværge Midlertidig lukning af Dronningborg Kirke I forbindelse med renoveringen vil kirken være lukket i perioden fra den 13. januar til udgangen af februar Gudstjenesterne vil i denne periode blive afholdt i Gimming Kirke, og der vil blive bustransport fra Dronningborg til Gimming for vores kirkegængere. Der vil hver søndag være højmesse kl. 10 i Gimming Kirke, og kirkebussen vil afgå fra Dronningborg Kirke kl Vi håber, mange vil benytte lejligheden til at besøge den smukke, gamle kirke i Gimming og opleve den specielle atmosfære, stedet kan byde på. Torsdag den 11. december kl. 19 KONCERT Djurs Kammerkor giver koncert i Dronningborg Kirke Djurs Kammerkor er et ambitiøst amatørkor med ca. 30 sangere. Koret har eksisteret siden 1984 og har siden 2007 været under ledelse af Brian Stenger Poulsen. Repertoiret spænder vidt inden for den klassiske kortradition med korsatser for 4-8 stemmer. Også romancer og evergreens samt nordiske og danske sange er på repertoiret. Og mon ikke der indgår julekrydderier ved koncerten den 11. december? Fri entré. Søndag den 28. december kl. 10 Gudstjeneste Efter første fase af renoveringen har billederne af sognets præster gennem tiderne fundet vej til våbenhuset. Musikgudstjeneste julesøndag - Ønsk din yndlingsjulesalme Julesøndag er der musikgudstjeneste i Dronningborg Kirke. Gudstjenesten vil veksle mellem tekstlæsninger og refleksion, bønner, salmer og musik. En del af programmet har du indflydelse på. Fra 1. søndag i advent vil der være opstillet en postkasse i våbenhuset. Heri kan du lægge en seddel med dit salmeønske. Vi glæder os til at opfylde dine ønsker! Organist og præst Gozel og Dorthe DRONNINGBORG GIMMING KIRKEBLADET SIDE 5

6 Tirsdag den 8. januar kl Metalsangkoret Scandia i Dronningborg Kirke Sangaften arrangeret i samarbejde med foreningen Dronningborg Historier. Metalsangkoret Scandia vil underholde med et udpluk fra deres repertoire. Fællessang og fortællinger fra korets historie vil indgå. Torsdag den 15. januar kl. 19 KONCERT Sogneaften Randers bys æreskunstner, Sven Dalsgaard Foredrag i Sognegården ved lektor Rita Houmann. Som nævnt i seneste nummer af kirkebladet ville Sven Dalsgaard være fyldt 100 år i Og i den anledning er kunstneren blevet hyldet med bl.a. en særudstilling på Randers Kunstmuseum (slutter den 4. januar 2015) og navngivelsen af en plads. Sven Dalsgaard er interessant som kunstner af flere årsager. Dels fordi han gjorde sit eget personlige liv til genstand for kunstnerisk bearbejdelse, og dels fordi han var multimedial, dvs. brugte alle medier til kunstnerisk udfoldelse, før ordet multimedial overhovedet blev opfundet. Foredraget vil belyse kunstnerens forhold til Guds-begrebet via analyser af Sven Dalsgaards ord i billeder og billeder i ord. Der vil blive trukket en linje fra tidlige værker til de allersidste værker, som Sven Dalsgaard skabte i sygesengen som patient på Randers Regionshospital, hvor han døde i januar Kunstnerens værker vil blive analyseret med et fagligt blik, - og fortolket ud fra et årelangt venskab med kunstneren. Efter analyser af diverse centrale værker vil der blive tid til at besvare spørgsmål. Forskningscenteret i København og forfatter til en lang række bøger, bl.a. biografien SAK, som nu også er oversat til en række sprog. Joakim Garff vil i sit foredrag tage os med på en tur gennem Søren Kierkegaards univers og forsøge at svare på, hvem han i grunden var, denne mærkelige magister, der har opnået global navnkundighed, men selv aldrig nåede længere sydpå end til Berlin. Og hvordan kan man komme ind i hans forfatterskab - og nogenlunde helskindet ud igen? Foredraget forsøger sig med nogle svar og former sig som en biografisk introduktion til Kierkegaards forfatterskab. Efter foredraget står det enhver frit for at spørge om alt lige fra det absolutte paradoks til farven på Kierkegaards foretrukne paraply. Spørgsmål om hans forlovede, Regine Olsen, vil ligeledes blive modtaget med kyshånd. Torsdag den 26. februar kl KONCERT Tune It i Gimming Kirke Koncerten er en del af Korby Randers-ugen 2015, som bl.a. har til formål at skabe et rigt og varieret kormiljø, fremme samarbejdet mellem korene og styrke interessen for at synge i kor. Dette arbejde støtter vi meget gerne i Dronningborg og Gimming sogne. Og vi kan også i år glæde os til en koncert med vokalensemblet Tune it, denne gang i Gimming Kirke. Tune It består af en gruppe yngre sangere, som præsenterer et bredt og stærkt funderet rytmisk repertoire under det forjættende motto: Vi synger for at have det sjovt men det er ikke rigtig sjovt, medmindre det også lyder godt! Fri entré. Søndag den 1. februar kl Kyndelmissegudstjeneste i Gimming Kirke Den 2. februar, siger man, er dagen, hvor halvdelen af vinteren er gået, og vi kan se frem mod lysere tider. Jesus giver som Guds lys og menneskers ledestjerne navn til festen: lysmesse. Vi holder lysgudstjeneste den første søndag i februar som en markering af, at mørket må vige for lyset. Torsdag den 19. februar kl. 19 KONCERT Sogneaften Søren Kierkegaard den globale dansker Foredrag i Sognegården med titlen Søren Kierkegaard. En biografisk introduktion til den globale dansker ved Joakim Garff, som er lektor på Søren Kierkegaard Torsdag den 26. marts kl. 19 Huset med de mange boliger Foredrag i Sognegården med titlen Huset med de mange boliger. Et billedforedrag om nyere dansk kirkekunst ved præst, forfatter og salmedigter Lisbeth Smedegaard Andersen. Der er fri entré til alle sogneaftener og mulighed for at købe kaffe/te og brød. Sogneaften SIDE 6 KIRKEBLADET DRONNINGBORG GIMMING

7 Sæt kryds Kommende arrangementer Søndag den 22. marts kl. 16: Korkoncert i Dronningborg Kirke kirkekorene ved Skt. Andreas og Dronningborg kirker medvirker. Områdecenter Åbakken (Dronningborg plejehjem) Gudstjenester Tirsdag den 23. december Torsdag den 15. januar Torsdag den 19. februar Torsdag den 19. marts Prædikant: Dorthe Engelbrecht Larsen Alle gudstjenester begynder kl. 14 og foregår i caféen. Menighedsrådsmøde - Dronningborg Sogn Mandag den 23. februar kl Mødet afholdes i Sognegården og er offentligt. Menighedsrådsmøde - Gimming Sogn Torsdag den 5. marts kl Mødet afholdes i Sognegården og er offentligt. Flydende gudstjenestekalender for Gimming Kirke Gennem meget lang tid har tilslutningen til de traditionelle højmesser i Gimming Kirke været ringe. Vi har derfor besluttet, efter aftale med provst Klaus Frisman og biskop Kjeld Holm, at lave en forsøgsordning, hvor datoerne for gudstjenesterne først lægges fast, når vi ved, hvornår der er ønske om dåb. Da der jævnligt er ønske om dåb i Gimming Kirke, forventer vi ikke, at antallet af gudstjenester vil falde. Vi holder selvfølgelig fast i de velbesøgte gudstjenester, vi har i kirken, nemlig adventsguds tjen esten med luciaoptog, juleaften og børnegudstjeneste til fastelavn. Forsøgsordningen indebærer, at vi ikke nødvendigvis ved, hvornår gudstjenesterne kommer til at ligge, når kirkebladet går i trykken. Derfor vil gudstjenesteplanen for Gimming Kirke fremover blive offentliggjort på kirkens hjemmeside og på opslagstavlen uden for kirken. Det er også muligt løbende at få gudstjenesteplanen tilsendt med almindelig post eller på mail. Ønsker du at få tilsendt en liste med gudstjenestedatoer i Gimming Kirke, kan du rette henvendelse til kirkens kordegn Jette Kristiansen på tlf eller Menighedsrådet og præsterne håber på opbakning og forståelse for denne beslutning. Velkommen til ny graver i Gimming Jette Haldrup overtog den 15. september i år stillingen som graver og kirketjener ved Gimming Kirke. For Jette er det et nyt kapitel i livet, der hermed indledes. Jette er uddannet på Handelsskolen i Års og efterfølgende udlært isenkræmmer. Hun fandt sin plads som specialkonsulent i den kristne fagbevægelse, Krifa, hvor hun var ansat i godt 27 år, indtil hun for en tre år siden sadlede om og fik arbejde i en vuggestue. Og nu er der så sadlet om igen. Fra vugge til grav Forespurgt om motiverne til denne nye arbejdsvinkel og skiftet så at sige fra vugge til grav forklarer Jette, at hun i jobbet som graver får opfyldt ønsket om at arbejde udendørs og have en høj grad af selvstændighed. Samtidig bevarer hun, som i de tidligere stillinger, glæden ved at hjælpe andre. Det giver mening og tilfredsstillelse at være ansvarlig for en indbydende kirke og kirkegård og give stedets brugere og besøgende en god modtagelse og oplevelse. Hun nyder at færdes omkring kirken i det lille landsbysamfund, hvor hun oplever, at alle taler med hinanden og kender hinanden. Jeg føler mig vel modtaget af menighedsråd og kolleger, siger Jette. Der er et godt, solidt menighedsråd, hvis medlemmer hver især kender deres opgaver og tager ansvar. Og med en menighedsrådsformand, som er tidligere graver, føler hun sig godt hjulpet. Da hun deler den ugentlige arbejdstid mellem Gimming Kirke og Spentrup Kirke, hvor hun er gravermedhjælper, er der også fra den side sparring og erfaringer at trække på. Lige umiddelbart skal der ikke fældes og lægges om på Gimming Kirkegård men mon ikke idéerne spirer? På privatfronten bor Jette i Spentrup sammen med sin mand Erik. De har fire voksne børn. Menighedsråd og medarbejdere i Dronningborg-Gimming pastorat ønsker vores nye graver velkommen og glæder os til samarbejdet. Må glæden i dagligdagen leve og smitte alle, du møder på din vej! DRONNINGBORG GIMMING KIRKEBLADET SIDE 7

8 Gudstjenesteliste Dronningborg Gimming December 7. december 2. s. i advent Ingelise Strandgaard Ingen 14. december 3. s. i advent Dorthe E. Larsen Ingen 21. december 4. s. i advent Dorthe E. Larsen Ingen 24. december Juleaften Dorthe E. Larsen Dorthe E. Larsen Ingelise Strandgaard 25. december Juledag Dorthe E. Larsen Ingen 26. december 2. juledag Ingelise Strandgaard 28. december Julesøndag Dorthe E. Larsen Musikgudstjeneste Ingen 31. december Nytårsaftensdag Ingelise Strandgaard Ingen Januar januar Hellig 3 Kongers søndag Dorthe E. Larsen Ingen 11. januar 1. s. e. H. 3 k Ingelise Strandgaard Ingen 18. januar 2. s. e. H. 3 k. Ingen* Dorthe E. Larsen 25. januar Sidste s. e. H. 3 k. Ingen* Dorthe E. Larsen Februar 1. februar Septuagesima Ingen* Ingelise Strandgaard Kyndelmisse 8. februar Seksagesima Ingen* Dorthe E. Larsen 15. februar Fastelavn Ingen* Ingelise Strandgaard 22. februar 1. s. i fasten Ingen* Dorthe E. Larsen Marts 1. marts 2. s. i fasten Dorthe E. Larsen Ingen 8. marts 3. s. i fasten Dorthe E. Larsen Ingen 15. marts Midfaste Ingelise Strandgaard Ingen * Gudstjenesten er flyttet til Gimming Kirke på grund af renovering af Dronningborg Kirke. I den periode kirken er lukket, afgår der kirkebil fra Dronningborg Kirke kl til Gimming Kirke (læs mere side 5). Adresseliste Dronningborg- Gimming Sognegård Egholmsvej 8A, 8930 Randers NØ Sognepræst, kbf.: Dorthe Engelbrecht Larsen Egholmsvej 6, Tlf Træffes ikke fredag Sognepræst: Ingelise Strandgaard Fyrrevænget 9, Tlf Træffes ikke onsdag Sekretær: Jette Kristiansen Tlf , Træffes i Sognegården man., tir. og fre. kl Organist: Gozel Madsen Energivej 63, Tlf E-mal: gmail.com Dronningborg Kirke Kirketjener: Elsa Fausing Udbyhøjvej 180 Tlf Menighedsrådsformand: Per Bøje Rasmussen Tjærbyvej 101 Tlf Vicevært ved Sognegården: Henning Karlsen Tlf KFUM-Spejderne: Dronningborg-gruppen v/susanne Lionett Skjødt Tlf Gimming Kirke Graver: Jette Haldrup Tlf Kirkesanger: Linda Hessellund Tlf Menighedsrådsformand: Helen Drachmann Bopladsen 9 Tlf eller Kirkernes hjemmeside: Kirkebladet I 2015 omdeles kirkebladet efter følgende plan: Marts uge 10 Juni uge 23 September uge 36 December uge 49 Omdelingen i Dronningborg Sogn varetages også i 2015 af KFUM spejderne, Dronningborggruppen. Omdeling i Gimming Sogn sker fortsat med lokalt bud. Udebliver bladet, er du velkommen til at kontakte kirkekontoret eller selv hente et eksemplar i kirken eller på kirkekontoret. Indlæg til næste kirkeblad gældende for marts, april og maj 2015 bedes indleveret i Sognegården senest den 26. januar 2015.

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kirkebladet. Nr. 3 2013 Juni Juli August 60. årg.

Kirkebladet. Nr. 3 2013 Juni Juli August 60. årg. Dronningborg KIRKE Gimming KIRKE Kirkebladet Kirkekoret i højt humør efter forårets workshop i Dronningborg Kirke. Søndag den 9. juni kl. 10 Indsættelsesgudstjeneste og reception Dorthe Engelbrecht Larsen

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Kirkebladet. Sandbund og klippegrund. HUSK: Menighedsrådsvalg 13. november. Nr. 4 2012 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 59. årg.

Kirkebladet. Sandbund og klippegrund. HUSK: Menighedsrådsvalg 13. november. Nr. 4 2012 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 59. årg. Dronningborg KIRKE Gimming KIRKE Kirkebladet Det bedste fundament - som afsæt for livet. Sandbund og klippegrund Sommertid er sæson for sandslotte, og selv om sommeren i år har budt på vidt forskelligt

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 4 51. årg. 2014/15 December Januar Februar Første søndag i advent begynder det nye kirkeår, hvilket betyder, at vi frem til advent 2015 vil anvende

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

VALLEKILDE HØRVE SOGNEKIRKER. Jul, jul, jul Christmas Carols Julekoncert og juleafslutninger. Dukketeatret Svantevit PUST

VALLEKILDE HØRVE SOGNEKIRKER. Jul, jul, jul Christmas Carols Julekoncert og juleafslutninger. Dukketeatret Svantevit PUST VALLEKILDE HØRVE SOGNEKIRKER DEC., JAN., FEB 2014 56. årgang KIRKEBLAD: LÆS OM SPÆNDENDE AKTIVITETER I KIRKERNE Foto: Rune Lundø Jul, jul, jul Christmas Carols Julekoncert og juleafslutninger GUD I MENNESKEHÆNDER

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE 2015 NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE TAK! Tak er kun et fattigt ord, siger vi. Og det er såmænd også meget sandt. For vel kan det synes, som om de tre bogstaver

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 3 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE SOGNEPOST juni, juli og august 2014 ? Spørgsmål til præsten om alt fra vielser under åben himmel

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

Kirkebladet. Din kirke dit ansvar! TEMA: Menighedsrådsvalg 13. november. Nr. 3 2012 Juni Juli August 59. årg.

Kirkebladet. Din kirke dit ansvar! TEMA: Menighedsrådsvalg 13. november. Nr. 3 2012 Juni Juli August 59. årg. Dronningborg KIRKE Gimming KIRKE Kirkebladet Anskuelighedsundervisning - bedemand Kurt Kjær besøger konfirmandholdet Din kirke dit ansvar! 2012 vil være præget af, at det er et valgår for folkekirken.

Læs mere

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde " Nyt stykke fortov i Andst " Som I kan se her, så har Andst skole (ABC ) Skolebestyrelsen og Andst lokalråd haft kontakt til Vejen kommune, vedr. færdiggørelse eller forlængelse af fortovet på Østervang,

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

Kirkenyt januar og februar 2015

Kirkenyt januar og februar 2015 Kirkenyt januar og februar 2015 Nytårskoncert med Nordic Singers Velkommen til Nytårskoncert i Strandmarkskirken onsdag den 7. januar kl. 19.30. Billetter til koncerten kan købes på kirkens kontor. Fredag

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters Tjørring sogn Referat MR - møde d. 03. 01, 2013 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 58. årgang Sommerens lave morgensol kaster smukke sølvstriber i kystens strandsøer Foto: Bent Thøgersen Trinitatis: Kirkens kedelige halvår eller hvad? Et kirkeår er delt

Læs mere

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010 Grøndalslund Kirke 1 2 Mit nye liv som præst af Ved Sarahs indsættelse den 6. juni 2010. Fra venstre:,, Karen Margrete Evald og Lis-Ann

Læs mere

Kan du mon kende kirketårnet?

Kan du mon kende kirketårnet? KIRKE Kan du mon kende kirketårnet? Måske har du lagt mærke til, at kirketårnet på Frederiksholm Kirke henover foråret har skiftet udseende. Du har måske også lagt mærke til byggerodet, containerne, kranerne,

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.yesterdaysfoto.dk Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.dtn-sogn.dk www.durupsogn.dk www.tøndering.dk www.nautrup.dk Juni - Juli - August 2015. Nr. 3-74. årgang Foto: Poul Hansen Koncert & ferie Sæt

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Kirken december 2024_Kirken oktober.qxd 11/20/2014 12:33 Side 1 KIRKEBLADET. TuLsTRup HvILsTED og

Kirken december 2024_Kirken oktober.qxd 11/20/2014 12:33 Side 1 KIRKEBLADET. TuLsTRup HvILsTED og Kirken december 2024_Kirken oktober.qxd 11/20/2014 12:33 Side 1 KIRKEBLADET for AsTRup TuLsTRup HvILsTED og TIsET sogne DECEMBER 2014 Kirken december 2024_Kirken oktober.qxd 11/20/2014 12:33 Side 2 ASTRUP,

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015

Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Årsplan Team Vega Danmark i Verden 2014 / 2015 Faget Danmark i Verden skal støtte imødegå børnenes nysgerrighed. Undervisningen skal lede frem mod, at børnene tilegner sig en viden, som sætter dem i stand

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

KYNDELMISSE. indsamling. Hvidovre Kirke www.hvidovrekirke.dk. Maria Magdalene Kirken Hvidovre Hospital

KYNDELMISSE. indsamling. Hvidovre Kirke www.hvidovrekirke.dk. Maria Magdalene Kirken Hvidovre Hospital kirkebladet for hvidovre sogn KYNDELMISSE indsamling Hvidovre Kirke www.hvidovrekirke.dk Maria Magdalene Kirken Hvidovre Hospital HØJMESSER OG GUDSTJENESTER FEB. - MARTS Kl. 10.00 hvor intet andet anføres

Læs mere

Kirke Bladet KARISE OG ALSLEV SOGNE

Kirke Bladet KARISE OG ALSLEV SOGNE Kirke Bladet KARISE OG ALSLEV SOGNE DECEMBER 2011 JANUAR FEBRUAR 2012 Foto: Ole Pedersen Juletræet med sin pynt Julen begynder tidligere og tidligere i butikkerne. Allerede i begyndelsen af oktober er

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

JUNI JULI AUGUST 2015. Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård

JUNI JULI AUGUST 2015. Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård 1 JUNI JULI AUGUST 2015 I N D H O L D Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård 2 Ensomhed I april måned var der i medierne fokus på ensomhed. Mange mennesker

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet er at udvikle materialer, metoder og ideer til undervisningen i kristendomskundskab i

Læs mere

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT Konfirmationsbilleder 2015 Grundlovsmøde Maratonsang Koncert med Orkester Norden Koncert med Musica Ficta Udflugt til Mariager Dronninglund-Dorf

Læs mere

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat til menighedsrådsmødet den 10. juni 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: René Høeg, Hanne Henriksen, Ilse Kyndesgaard, Hans Abrahamsen,

Læs mere

E R E M. 2 5 - J a n P T S E D E L A E B K R K I. www.annakirke.dk

E R E M. 2 5 - J a n P T S E D E L A E B K R K I. www.annakirke.dk R K I 2 0 1 6 S E P T E M P E R 2 0 1 5 - J a n T D E L A u a E B r K Håb for fladmaste... Der er så meget, der kan trykke.. lyder de første ord i en sang, som synges ofte,-en sang om at lege i livstræets

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

15 RITUALER SMÅ OG STORE

15 RITUALER SMÅ OG STORE 102 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 15 RITUALER SMÅ OG STORE En måde at opretholde følelsesmæssige bånd til den døde er at gennemføre ritualer store som små. Sorg rummer stor kreativitet

Læs mere

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN.

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. 2009 Pas på din kirke! Velkommen til et nyt menighedsråd Er kirken bare for sjov? spørges der på plakaten til menighedsrådsvalget 2008. På billedet ses en præst

Læs mere

Kirken februar 2015_Kirken oktober.qxd 1/14/2015 08:04 Side 1 KIRKEBLADET. TULsTRUp HvILsTED og

Kirken februar 2015_Kirken oktober.qxd 1/14/2015 08:04 Side 1 KIRKEBLADET. TULsTRUp HvILsTED og Kirken februar 2015_Kirken oktober.qxd 1/14/2015 08:04 Side 1 KIRKEBLADET for AsTRUp TULsTRUp HvILsTED og TIsET sogne FEBRUAR 2015 Kirken februar 2015_Kirken oktober.qxd 1/14/2015 08:04 Side 2 ASTRUP,

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

Det kristne fællesskab en gave til os

Det kristne fællesskab en gave til os Det kristne fællesskab en gave til os Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen! Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning.

Læs mere

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2015-2016 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 27. august kl. 14.30 Cuba en rejse tilbage i tiden Kordegn Bente Munk, Vejle Cuba er et spændende

Læs mere

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Juni Juli August 2012

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Juni Juli August 2012 Juni Juli August 2012 Kirkeblad Indhold Ulfborg sogn på nettet 2 Opslagstavlen 3 Info og kalender 4 Kirkelig vejviser 5 Kirkelige handlinger 6 Menighedsrådet 7 Gudstjenesteliste 8 Ulfborg Sogn Fra sognepræsten

Læs mere