Dansk bulletin no.11 Juni Dansk bulletin no.11. Juni 2005 ev.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk bulletin no.11 Juni 2005. Dansk bulletin no.11. Juni 2005 ev."

Transkript

1 Dansk bulletin no.11 Juni 2005 ev.

2 Udgivet med tilladelse fra H:.R:.R, S:.S:., H:.L:.S. Annelise Just, 33gr. Dansk bulletin udkommer kvartalsvis til andet meddeles logerne. Dette nummer er udgivet 1. Juni 2005, Send dit bidrag - allerhelst pr. (ellers skal vi taste det ind) - til: Sr. Marianne Jahn, L:.Hermes Sr. Beatrice Olsen, L:. Hermes Du kan også gøre det via din H:Æ:M eller L:.s sekretær: L:.Hermes L:.Parsifal H:Æ:M Lars Sommer H:Æ:M Berit Søgård -så ser vi på hvor snart det kan komme i. Den Internationale fællesfrimurerorden understøtter ingen dogmer, dens formål er søgen efter sandhed. Således kan diskussioner og debatter om sociale eller religiøse spørgsmål i logerne ikke i noget tilfælde have noget andet formål end det at oplyse dets medlemmer, og gennem en dybere forståelse gøre det muligt for dem at udføre deres pligter som frimurere. 5 i den internationale konstitution Redaktion Br. Lars Sommer 18 o

3 L:. Hermes Tak for året der er gået til alle Srr. og Brr. i L:.Hermes, og til alle de, der har hjulpet til ved tildelingen af grader. Jeg er både stolt og glad for at kunne sige, at vi nu selv er i stand til at gennemføre sådanne indviende møder uden hjælp udefra! Men selvom det er tilfældet, er alle mere end velkomne. På års- og valg-mødet blev jeg valgt enstemmigt, hvilket er både en stor og dejlig opbakning - men også en ligeså stor forpligtelse. L:. Odin Jeg hilser alle Srr. og Brr.! Sommer Efter to år som Loge Odins H:.Æ:.M:. ser jeg nu frem til at skulle beklæde embedet som J:.E:.M:. i det kommende logeår. Det har været spændende og udfordrende at sidde i øst, og jeg vil gerne takke Srr. og Brr. i Loge Odin for at have haft det privilegium. Samtidig vil jeg gerne ønske all Srr. og Brr. i alle loger en rigtig god sommer og mange gode oplevelser i løbet af den. Herta Bang Rye Clausen, kommende H:.Æ:.J:.E:.M:. L:. Parsifal Kære sr. og br. Jeg har været så heldig, at blive valgt til HÆM i loge Parsifal og glæder mig meget til at komme i gang. Jeg håber, at kunne inspirere mine sr. og br. på samme gode måde, som br. Poul, som forhenværende HÆM, har gjort. I samklang med de højere magter og mine sr. og br. i Loge Parsifal, tror jeg det vil gå godt. Med kærlig og søsterlig hilsen Berit Søgaard kommende HÆM i loge Parsifal 3

4 Lidt om os selv Hvilke specielle symboler findes der i frimureriet? De to mest kendte frimurersymboler er vinklen og passeren. Vinklen kan siges at repræsentere materien og passeren repræsenterer ånd eller bevidsthed. Dette er en fortolkning af disse symboler men der findes et utal af fortolkning. Det faktum at vinklen og passeren oftest vises i kombination antyder at materien og ånden er gensidigt afhængige af hinanden. 27. Er styrelsen af logen demokratisk? Det er demokratisk eftersom embedsmændene vælges og alle administrative sager besluttes af en majoritet af medlemmer som har opnået fuld status (Mestermurere) i logen. Den er også hierarkisk for såvidt at alle sager udføres af embedsmændene i overensstemmelse med et klart fordelt system af ansvar og forpligtelser. Frimureriets hierarki er snarere af praktisk funktion end af konstitutiv status, og afspejler det hierarki vi kan beskue overalt i universet. Da (visse) embedsmænd vælges af dette hierarki er dette demokratisk grundet. 28. Skilles der i grad eller status i frimureriet? I en almindelig loge findes der for medlemmet tre forskellige grader; lærling, som er begyndelsestadiet for frimureren og hvor man lærer sig det man behøver at vide om frimureriet i denne grad har man ingen stemmeret; Svend, hvilket er et mere avanceret lærestadium, hvor medlemmet kan udføre visse opgaver og deltage i diskussionerne på en mere indgående måde og medlemmet får på dette stadium tillige stemmeret; og mester, som er et fuldgyldigt medlem på de fleste måder, som kan deltage i logens affærer på alle planer. Udover disse tre findes der et antal højere grader og diverse sidegrader. 4 Fra vores svenske hjemmeside (http://home8.swipnet.se/~w-84612/fs.html)

5 Røgelsesceremonien Dansk bulletin no.11 Juni 2005 Jeg har været røgelsessvinger i et par embedsperioder og føler trang til at meddele mine SS og BB, hvad jeg er blevet opmærksom på i den anledning. Når indgangshymnen er sunget, og alle har fundet deres pladser, starter røgelsesceremonien. Ifølge Leadbetter i hans "Det skjulte liv i Frimurereriet" er det denne ceremoni, der er med til at sørge for, at logen bliver korrekt magnetiseret, som han kalder det. Jeg tror, det er vigtigt, at alle SS og BB lægger sig på sinde, at når man træder inden for logens dør, så er man i en ny og hellig verden, hvor hver enkelt skal medvirke til at oparbejde den stemning og energi, der skal gøre logearbejdet frugtbart - for den enkelte, for verden og for universet. For mig er logen et højtideligt sted, hvor alle bør opføre sig sådan, at højtideligheden ikke brydes - før, under og efter aftenens arbejde. Jeg forstår det sådan, at alle tilstedeværende har pligt til at fokusere alle tanker på at opbygge en høj og ædel energi. At alle koncentrerer sig om arbejdet og helliger sig ritualet og for alvor lader den profane verden blive udenfor hos YV. I logen må det være sådan, at alle sætter en ære i, ikke at bryde det hellige rums energi. Det betyder naturligvis, at det eneste, der kan siges og gøres i logen, er det, som ritualet foreskriver. Her er ikke plads til at hviske sammen eller træde uden for ritualets rammer. Sker det, brydes helligheden. Det er denne hellige højtidelighed, røgelsesceremonien er med til at opbygge, og jeg tror, det er vigtigt, at alle SS og BB bruger røgelsesceremonien til at tømme deres sind for tanker, der ikke hører hjemme i logen, så stemningen og energien i logen bliver så ren som overhovedet muligt. Røgelsessvingeren går roligt rundt fra den højeste til den laveste og tilrøger hver enkelt efter rang. Antallet af sving afspejler vigtigheden af den pågældendes embede. HÆM har det vigtigste embede og tilrøges med flest sving. SS og BB uden embede og YV med færrest. Her er det også vigtigt at lægge mærke til talsymbolikken, som har en så fremtrædende plads i Frimureriet. Røgelsessvingene er centreret omkring tallet tre, trekantens tal, og i det hele taget omkring de ulige tal, som er de positive, hellige og kraftfyldte tal, hvor DSVA er symboliseret ved tallet 1. HÆM får 9 sving ordnet i 3 grupper som 3 tredobbelte sving, JV får 5 sving ordnet i 3 grupper som eet tredobbelt sving og 2 enkeltsving, SV får 7 sving ordnet i 3 grupper som 2 tredobbelte sving og eet enkeltsving. Disse 3 øverste officerer, logens højeste, og de, der skal yde den største indsats for at formidle arbejdet i logen, får endvidere hver især 3 lange sving til højre for søjlen og 3 lange sving til venstre, afsluttet af 7 graduerede cirkler i spiralform opefter. Og her netop cirkler i spiralform, hvor enhver BB og SS skal erindre sig cirklens og spiralens symbolik - blandt andet den omstændighed, at cirklen indeholder det punkt, hvorfra en frimurer aldrig kan fare vild, og at spiralen er et symbol på vor udviklings bane i stadigt opstigende retning. Herefter får JD 3 enkeltsving, SD får eet tredobbelt sving og et enkeltsving, og der fortsættes til JEM, der tilrøges med 7 sving ordnet i 3 grupper som 2 tredobbelte og eet enkeltsving. Herefter tilrøges menige SS og BB med et enkeltsving, og der fortsættes til IV, som får 2 enkeltsving, og YV, som får eet enkeltsving. Herefter er røgelsesceremonien slut og har forhåbentlig indfriet sit formål, nemlig at højtidsstemme alle tilstedeværende og magnetisere logen korrekt for aftenens arbejde. Inger Sch. Olesen o 3, Loge Odin. 5

6 6 Dansk bulletin no.11 Juni 2005

7 Afslutningshymne Dansk bulletin no.11 Juni 2005 Må levende vand flyde ud af dit hjerte, hvori sjælens tempel er sat op, med evigt liv helbredende hver en del, indtil kød og ånd udgør et perfekt hele. Livets opofrelser for den lyse ære, vor Mester skabte sin hemmeligheds indhold at skjule, lad os være frygtløse i retfærdens sag, og følge hans store eksempel som vores vejledning. Brødre, far vel! Det hellige arbejde er slut, hvormed vi symboliserer vor indadrettede vej; Visdom og Kærlighed vil finde den gyldne dør, og gøre den tabte hemmelighed klar som dagen. Så må det ske! Fra "FRIMURER-SYMBOLISME og den MYSTISKE VEJ", af Arthur Ward. Oversat i sin fulde længde af Red. 7

8 8 Dansk bulletin no.11 Juni 2005 Hvad er frimureri (nr 3) Hvad er frimureri? Det korteste svar på dette spørgsmål får vi med disse ord:»frimureri er et særligt moralsk system, tilsløret i allegorier og belyst ved symboler.«i lighed med andre etiske organisationer er det frimurerordenens mål at lede menneskene frem mod fuldkommengørelse. Den instruerer sine medlemmer i bestemte grundlæggende, moralske principper og forsøger at inspirere dem til at føre et naturligt og åndeligt liv uden derfor at gøre krav på at have monopol på disse moralske principper, eftersom de er fælles for alle. Men i frimurerordenen præsenteres de ved hjælp af en særlig metode, og den er enestående i den forstand, at ingen andre organisationer anvender tilsvarende fremgangsmåder. Det er altså ikke de moralske principper men systemet, der er karakteristisk. De grundlæggende sandheder kan udtrykkes i den ældgamle sætning: Guds faderskab og menneskehedens broerskab. I umindelige tider har optagelse i ordenen været betinget af troen på Guds eksistens. En frimurer er derfor forpligtet til aldrig at handle imod sin samvittighed. En frimurers religion er en privat sag, som ikke udelukker fra optagelse i ordenen, forudsat at man tror på universets store og op-højede bygmester. En frimurer lærer at iagttage skaberværket, som den store verdensarkitekt og geometriker afslører for mennesker, med respekt. En frimurer lærer desuden at betragte sig selv som en af de byggesten, der skal benyttes til at opføre menneskehedens åndelige tempel, og det er derfor en pligt at forædle karakteren sådan, at man er i stand til at udfylde sin plads. Man lærer, at det er nødvendigt løbende at justere og kontrollere sine tanker, følelser og handlinger. Kilde: Erik Ansvang Hvad er frimureri? Hvad er frimureri? Hvad er frimureri? Hvad er frimureri? Hvad er frimureri? Hvad er frimureri? Hvad er frimureri? Hvad er frimureri? Hvad er frimureri? Hvad er frimureri? Hvad er frimureri? Hvad er frimureri?

9 Hvad er frimureri? (fortsat fra forrige nummer) VI. KVINDERS ADGANG - fortsat....men vor egen Universelle Fælles-Frimurerorden eller, som dens franske navn lyder: L'Ordre Maconnique Mixte Internationale, er det første Frimurersamfund, som har sat sig det Mål at skabe en verdensomspændende Orden, der giver Kvinder Adgang på samme Vilkår som Mænd. Den begyndte sin Virksomhed i Året Der fandtes et samfund som kaldte sig: La Grande Loge Symbolique Ecossaise de France. det bestod af forskellige Laugsloger, der havde skilt sig ud fra det Højeste Råd i Frankrig og konstitueret sig i en Storloge. Andre Laugsloger under Det Højeste Råd fulgte dette Eksempel i Årene og organiserede sig som den nuværende Franske Storloge, og - med en undtagelse - optog denne i sig samtlige loger tilhørende La Grande Loge Symbolique Ecossaise de France. Dette samfund som vi har at gøre med modtog næsten samtidgt Anerkendelse fra Le Grand Orient de France, og det kan i Forbigående bemærkes, at sådanne Udtrædelser og Splittelser snarere har været Regel end Undtagelse blandt Frimurere af den latinske Race; de uenige bliver enten trætte af Stridighederne og falder til Ro eller bliver forligte; de Indvielser, der foretages under deres Auspicier, betragtes ikke som ugyldige, men i det højeste som uregulære; de anerkendes uden Indvendinger, så snart Bruddet er helet. Forøvrigt bliver et Medlem af et sådant Samfund, der ønsker at overføre sin Troskabspligt til den oprindelige Orden, modtaget med nogle mindre "berigtigelser" eller lignende Formaliteter. Det Princip, som ved dette særlige Skisma blev forfægtet, var Laugslogernes Selvstyre, sammenfattet i Sætningen: "Den frie Murer i den frie Loge", - et princip, som, om end sundt i og for sig, dog åbenbart ikke kan anvendes udenfor visse Grænser. det har imidlertid mødt stor Tilslutning i Frankrig, lige siden Fransk Frimureri skilte sig ud fra den beslægtede engelske Stamme. En af de Loger, som holdt sig til dette Samfund, kaldtes Les Libres Penseurs; den holdt sine møder i Pecq, en lille By i Departementet Seine et Oise. Denne Loge, der tilhørte et dengang anerkendt Frimurersamfund, besluttede at indvie en Kvinde, Mlle Marie Deraismes, en velkendt Forfatterinde og Foredragsholder, Forkæmper for Kvindens Frigørelse og en fremragende Deltager i menneskekærlige Foretagender. Hendes indvielse fandt sted den 14. Januar Uddrag af "UNIVERSELT CO-FRIMURERI HVAD ER DET?" (Gerda Søgårds eksemplar (!), trykt på teosofisk forlag 1920) 9

10 Et par ord fra dem vi ikke må lege med... Logeforbundet arbejder efter det "Schröderske Ritual", udarbejdet af Friedrich Ludwig Schröder, Stormester af Storlogen af Hamburg Ritualet er, i sine grundlæggende principper, baseret på alle datidens tilgængelige materialer og hviler på James Andersons Konstitutionsbog af 1723 for Storlogen af London med "Frimurerens gamle Pligter". I Danmark arbejder tre loger efter dette ritual. Det er muligt at optage medlemmer, der tilhører andre trossamfund, idet det ikke er et krav, at man kan fremlægge en dåbsattest. Johanneslogeforbundet har nu virket i Danmark i over 100 år med det Schröderske Ritual. Logen "Christian til Palmetræet" er den ældste af forbundets loger, med patent fra Storlogen af Hamburg den 17. november Forbundet blev tilsluttet DDFO (Den Danske Frimurer Orden /Red) den 28. september KILDE:

11 Mødeplaner 2.halvår 2005 ev. - Danmark Hermes Parsifal Odin 29/8 1 grad Installation 31/8 1 grad Installation 7/9 1 grad 12/9 1 grad 14/9 1 grad 21/9 3 grad 26/9 3 gr + IMM. 28/9 1 grad 1/10 1 grad 5/10 3 grad 10/10 1 grad 12/10 1 grad 12/10 1 grad 19/10 2 grad 24/10 1 grad 26/10 1 grad 26/10 1 grad 7/11 2 grad 9/11 1 grad 2/11 2 grad 16/11 3 grad 16/11 2 grad 21/11 1 grad 23/11 1 grad 30/11 1 grad 30/11 3 grad 5/12 1 grad 7/12 1 grad 19/12 Juleloge 14/12 1 grad Juleloge 1 grad 21/12 Juleloge 1 grad

12

TIL SØRGENDE MENNESKER

TIL SØRGENDE MENNESKER 1 TIL SØRGENDE MENNESKER C.W. Leadbeater Oversættelse: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 2 Sorgen Et menneske, du holdt meget af, er afgået ved døden. Et menneske, der måske var hele din verden. Og nu

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Julehilsen fra OM...Side 3-4. Julehilsen fra OB...Side 5-6. Julefortælling...Side 7-10. Hvem er vores embedsmænd...

Indholdsfortegnelse. Julehilsen fra OM...Side 3-4. Julehilsen fra OB...Side 5-6. Julefortælling...Side 7-10. Hvem er vores embedsmænd... Concordia 29 25/06/03 23:42 Side 1 Nr. 49 december 2013 28139_Blad nr 2 december 2013.indd1 Indholdsfortegnelse Julehilsen fra OM...Side 3-4 Julehilsen fra OB...Side 5-6 Julefortælling...Side 7-10 Hvem

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgaver, der skal udføres o Meditationsomrids o Oversigt over loven om åndelig

Læs mere

1 Ayin. Bogstavet Ayin betyder et øje, for at Se. Ayin repræsenterer lyset: det Himmelske Lys, hvoraf alting er skabt og lyset i den retfærdiges øjne. Ayin er, ligesom Aleph, et stumt eller tavst bogstav.

Læs mere

Introduktion til buddhisme

Introduktion til buddhisme Introduktion til buddhisme Shoken Pia Trans pia.trans@lotus-sangha.dk http://www.shoken.dk Dette materiale kan frit anvendes til undervisningsformål i skoler og gymnasier. Anden anvendelse, herunder kommerciel

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

Indhold. Forord til den danske udgave...2. Forord til første udgave...3. Forord til 2001 udgaven...4. Indledning...7. Hvem er hashafhængig?...

Indhold. Forord til den danske udgave...2. Forord til første udgave...3. Forord til 2001 udgaven...4. Indledning...7. Hvem er hashafhængig?... Liv Med Håb 1 Indhold Forord til den danske udgave...2 Forord til første udgave...3 Forord til 2001 udgaven...4 Indledning...7 Hvem er hashafhængig?...7 12 spørgsmål fra MA...8 Historien om lotusspiserne...9

Læs mere

VEJEN TIL INDRE FRED

VEJEN TIL INDRE FRED VEJEN TIL INDRE FRED Freds Pilgrim VEJEN TIL INDRE FRED Harmoniske principper for menneskelivet VISDOMS BØGERNE Sankt Ansgars Forlag Freds Pilgrim: Vejen til indre Fred Harmoniske principper for menneskelivet.

Læs mere

HVAD ER FRIMURERI. Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden. Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender

HVAD ER FRIMURERI. Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden. Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender HVAD ER FRIMURERI Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender Laugssekretærens Kontor Silkeborg Plads 8 2100 København Ø Telefon

Læs mere

Kort introduktion til buddhisme

Kort introduktion til buddhisme Kort introduktion til buddhisme Shomon Pia Trans shomon@tendai.dk, www.shomon.dk Dette materiale kan frit anvendes til undervisningsformål i skoler og gymnasier. Anden anvendelse, herunder kommerciel anvendelse,

Læs mere

Kritisk Forum FOR PRAKTISK TEOLOGI RELIGION I DET OFFENTLIGE RUM? OKTOBER 2007109

Kritisk Forum FOR PRAKTISK TEOLOGI RELIGION I DET OFFENTLIGE RUM? OKTOBER 2007109 Kritisk Forum FOR PRAKTISK TEOLOGI RELIGION I DET OFFENTLIGE RUM? OKTOBER 2007109 Forord Forord Religion i eller ud af det offentlige rum? Det har været genstand for mange ophedede debatter især herhjemme

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Selvevaluering Nørre Å by Efterskole 2012/2013

Selvevaluering Nørre Å by Efterskole 2012/2013 Selvevaluering Nørre Å by Efterskole 2012/2013 Indhold Forord... 1 Konklusion... 1 Spørgsmål 1: Er du glad for skolen og måden vi gerne vil være på?... 2 Uddybende svar til spørgsmål 1... 2 Spørgsmål 2:

Læs mere

ACTIVE ADDICTIONS ANONYMOUS DET VILDE LIV

ACTIVE ADDICTIONS ANONYMOUS DET VILDE LIV ACTIVE ADDICTIONS ANONYMOUS DET VILDE LIV 2 ACTIVE ADDICTIONS ANONYMOUS DET VILDE LIV Trettende udgave 2014. Udgivet af: Active Addictions Anonymous World Service Office Gratis Copyright Kunst forside

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Reservatet - ledelse og erkendelse Erik Staunstrup Christian Klinge

Reservatet - ledelse og erkendelse Erik Staunstrup Christian Klinge Reservatet - ledelse og erkendelse Erik Staunstrup Christian Klinge Nyt Perspektiv Reservatet - ledelse og erkendelse 2009 Erik Staunstrup og Christian Klinge Alle rettigheder forbeholdes Mekanisk, elektronisk,

Læs mere

meningen med Om tro og livsværdier

meningen med Om tro og livsværdier lærersider 119 meningen med Om tro og livsværdier 120 lærersider Fokus Filmen sætter fokus på tro og livsværdier; og på livets rejser, der kan lede en på sporet af meningen med det hele. Både for de unge,

Læs mere

Maria ikon og spiritualitet

Maria ikon og spiritualitet Maria ikon og spiritualitet Jakob Munck Indhold *** Indledning...- 4 - *** Hvad er mariologi?...- 5 - *** Maria...- 6 - ** Hvem er Maria?...- 6 - ** Det horisontale og det vertikale Mariabillede...- 10

Læs mere

3. Afsnit. De første år efter Martinus fik kosmisk bevidsthed. Årene 1922 til 1929.

3. Afsnit. De første år efter Martinus fik kosmisk bevidsthed. Årene 1922 til 1929. 1 3. Afsnit. De første år efter Martinus fik kosmisk bevidsthed. Årene 1922 til 1929. 3.1 Kildematerialet. Kildematerialet til denne periode er mere omfattende end til de tidligere omtalte perioder, idet

Læs mere

Erindringens tale ERINDRINGENS TALE. - Om at se bag illusionerne. af Jes Dietrich

Erindringens tale ERINDRINGENS TALE. - Om at se bag illusionerne. af Jes Dietrich 1 Erindringens tale ERINDRINGENS TALE - Om at se bag illusionerne af Jes Dietrich 2 Copyright 2009 tilhører Jes Dietrich. For mere information eller inspiration, eller for andre bøger af Jes Dietrich,

Læs mere

Er tiden løbet fra grundloven?

Er tiden løbet fra grundloven? Indhold: Rapport fra Folketingets konference om behovet for en grundlovsrevision Af Jacob Andersen? Er tiden løbet fra grundloven? Omfang: 36 sider Vægt: 120 g Fremstillet: 1849 Holdbar til:? Grafisk design:

Læs mere

Det kristne fællesskab i en singletid

Det kristne fællesskab i en singletid Det kristne fællesskab i en singletid - En kvalitativ undersøgelse af singlers perspektiver på kristne fællesskaber Dorte Kappelgaard Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik April 2010 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvad siger Jehovas Vidner om korporlig afstraffelse af børn?

Hvad siger Jehovas Vidner om korporlig afstraffelse af børn? Hvad siger Jehovas Vidner om korporlig afstraffelse af børn? Søren Bo Rødgaard Henriksen 4. udgave Hvad siger Jehovas Vidner om korporlig afstraffelse af børn? 1997, 1998, 2000, 2007, 2013 Søren Bo Rødgaard

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål. Revideret 02-09-07

Ofte stillede spørgsmål. Revideret 02-09-07 Ofte stillede spørgsmål Revideret 02-09-07 Ofte stillede spørgsmål og svar fra AA ere I mange skoler og undervisningsinstitutioner undervises der i samfundsforhold, hvor emnet alkoholisme ofte er på programmet,

Læs mere

Alice A. Bailey. Udkommet på dansk:

Alice A. Bailey. Udkommet på dansk: 1 Alice A. Bailey Udkommet på dansk: Nationernes Skæbne, 1982 En kompilation om seksualitet, 1988 Esoterisk Psykologi, bind I, 1989 Døden det store eventyr (kompilation), 1990 Blændværk et verdensproblem,

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM

DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM Indhold 2 Indledning 3 De Styrende principper for Den Kreative Platform 5 Princip 1: Horisontal Tænkning 14 Princip 2: Ingen Bedømmelse

Læs mere

Kirke, menighed, FDF, 1. modul Råd og vejledning...9 Teori...11 Øvelse...19. Bibelen, 2. modul Råd og vejledning...22 Teori...23 Øvelse...

Kirke, menighed, FDF, 1. modul Råd og vejledning...9 Teori...11 Øvelse...19. Bibelen, 2. modul Råd og vejledning...22 Teori...23 Øvelse... F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side 1 BLÅ KERNE KRISTENDOM OG FORKYNDELSE Indhold Indledning Målbeskrivelse...2 Hvorfor kristendom og forkyndelse?...2 Opbygningen af et modul...3 Lærte du noget?...4

Læs mere

En guide til Anonyme Alkoholikeres Tolv Trin

En guide til Anonyme Alkoholikeres Tolv Trin En guide til Anonyme Alkoholikeres Tolv Trin Fra Dr. Bobs hjemmegruppe, AA gruppe nr. 1, Akron Ohio, 1940 Dette er en af fem foldere som på foranledning af dr. Bob blev skrevet og udgivet af the King School

Læs mere