Tilbage gennem fortiden til nutiden ad veje der findes i dag til mælkeveje, der var engang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilbage gennem fortiden til nutiden ad veje der findes i dag til mælkeveje, der var engang"

Transkript

1 Tilbage gennem fortiden til nutiden ad veje der findes i dag til mælkeveje, der var engang Velkommen til denne tur, der vil bringe jer rundt i både området og historien ligesom de to tidligere ture, der også er beskrevet i små hæfter med historier om nogle af stederne langs ruterne. Denne rute vil bringe jer ad veje, der findes, til veje der var engang. I vil komme rundt i området nord for Øster Brønderslev. Ingen steder er natur og landskab upåvirket af menneskers virke gennem tusinder af år, og undervejs vil jeg fortælle om spor og nogle af de ændringer, der er sket i landskabet gennem tiden. Per Drustrup Larsen Lokalhistorisk Arkiv for Øster Brønderslev-Hallund Sogne En lokalhistorisk cykeltur i Øster Brønderslev-området 2004 Per Drustrup Larsen Telf Cykeltur nr. 3

2

3 1: Danserhøj - Hulvejen Danserhøj I 1807 bad den daværende konge landets præster om at indberette alle de lokale fortidsminder og andre lokale historiske mærkværdigheder til Oldsagskommissionen af De blev i 1996 genudgivet i en bog, og her kan man læse om de 63, som den daværende præst i Øster Brønderslev og Hallund Sogne, Immanuel Jermiin, indsendte den 26. november Han fortæller især om de mange gravhøje, og den første han beskriver, er Dandser-Høj eller Danserhøj på nyere dansk. Han skriver: En rund Høj tæt ved Byen. Den har sikkert været omgivet af Steen, hvoraf 3 endnu ere tilbage. Den er siunken og ellers noget beskadiget. Han tegner den ind på et skitseagtigt kort mellem Kirken og Bålhøj, og hvor den er placeret er cirka bag plejehjemmet Elmehøj. Da det er stedet, hvor vor den nye udstykning af grunde er placeret, foreslog Lokalhistorisk Arkiv navnet Danserhøj til udstykningen. Samme Immanuel Jermiin var en præst, der havde ry for at kunne mere end sit fadervor, og der er flere beretninger om, hvordan han kunne mane dvs. med besværgelser få ting til at ske. Han blev bl.a. tilkaldt til flere brande på gårde og ude i Vildmosen, hvor han slukkede ilden med det, vi i dag vil kalde magi. Ham er der flere gode historier om, men de må vente til en anden tur. Hulvejen Den historisk korrekte vej videre er ad den gamle hulvej, der tidligere gik skråt over marken bag Elmehøj og op over Bålhøj. I dag er kun den nordligste del bevaret. Vejen har været brugt som adgangsvej til landbrugene nordøst for byen, som mælkevej dvs. den rute som mælkekusken kørte, når mælken skulle til mejeriet, og som postens rute, men endnu tidligere var vejen en del af det fintmaskede sti- og vejsystem fra oldtiden. Vejen begyndte egentlig bag plejehjemmet Elmehøj og fortsatte i en lige linie over marken til Bålhøj. Efter aftale cirka i 1990 mellem Borgerforeningen og lodsejeren blev vejen dog på sit første stykke flyttet hen som gangsti langs udstykningen Bålhøj for derefter at følge det gamle forløb som hulvej. Der er således flere muligheder mere for at komme videre til næste stop: Cyklister og gående kan følge stierne gennem Danserhøj-udstykningen og fortsætte ad den bevarede del af hulvejen op til pladsen med udkigstårnet. Bilister kan køre ad Hallundvej og dreje til venstre af Bålhøjvej for at stoppe ved markvejen ind til Bålhøj lige efter den første mark på venstre side. Derfra kan man gå ad markvejen både hen til udsigtstårnet på den gamle bålhøj og ned på den tidligere sportsplads. 2: Bålhøj signalsted/mødested Bålhøj Cirka på pladsen, hvor Borgerforeningen i samarbejde med Øster Brønderslev-Hallund Sparekasse for ca. 15 år siden rejste et udsigtstårn, var den gamle bålhøj placeret. Den var en del af det landsdækkende net af bålhøje dvs. signalhøje, der var mindst én af i hvert sogn. Her på egnen var der også bålhøje i Hvilshøj og Hallund. Bålhøj var således en del af det alarmerings- og folkevæbningssystem, der var i drift et stykke tid op i 1800-tallet, hvor det bl.a. blev anvendt i forbindelse med 'Slavekrigen' Der opstod dengang det rygte, at en hær af undslupne slaver fra Rendsborg hærgede op gennem Jylland, og der blev slået alarm. Folk bevæbnede sig og byggede mindre befæstningsanlæg for at forsvare sig mod et angreb, der aldrig kom, og som kun var baseret på rygter.

4 Bålhøjene virkede dog, og det har de måske gjort helt fra oldtiden, uden at man kan sige noget præcist om starttidspunktet. I Norge blev de etableret ca. år 950 som led i kystbevogtningen, og i en sag fra Sjællands Landsting i 1428 står de beskrevet som noget, der været gennem længere tid. Særligt i krigstider blev de aktiveret, og bålhøjene i Børglum-Jerslev Herreder blev bl.a. beordret bemandet med vagter fra 1716 under slutningen af Den Store Nordiske Krig ( ). Det var endnu tidligere en gravhøj, hvor der er ældre indberetninger om, at randstene endnu var synlige, men der er i dag ingen spor af selve højen. Den gamle vej går gennem kanten af tomten, og ved vejarbejde er der tidligere fundet skår af forskellige lerkar og nogle få brændte ben. Bålhøj Plantage Også i begyndelsen af 1900-tallet var der megen gang i udviklingen i Øster Brønderslev med flere fælles projekter som forsamlingshus, brugsforening, andelsbageri m.v. I 1907 begyndte nogle af byens driftige mænd at tegne aktier til endnu et lokalt selskab, der havde til formål at etablere en plantage, der kunne fungere som samlingssted for byens borgere. Jorden blev købt i 1908, og da plantningen var færdig, havde hele projektet kostet kr., der blev finansieret gennem salg af 100 aktier á 10 kr. fordelt på 50 personer. Selskabet hed Bålhøj Plantage, og plantagen var placeret på den gamle Bålhøj og strakte sig mod øst og mod nord ned i lavningen. I mange år var Bålhøj en veldrevet plantage, og beplantningen blev med tiden blev ændret til at være flest løvtræer. Øster Brønderslev Idrætsforening savnede en ny fodboldbane til afløsning for den gamle, der lå på hjørnet af Ahornvej og Elmevej. Og efter at de i flere år havde fået lov til at bruge lavningen i Plantagen, blev der i 1932 lavet en aftale mellem ØBI og Bålhøj Plantage. I den forbindelse købte plantagen lidt mere jord til mod øst, så fodboldbanen kunne få den korrekte længde, og ØBI sørgede selv for, at pladsen blev planeret og tilsået med græs. Det arbejde foregik om søndagen med karle og heste fra de omkringliggende gårde. Foruden at være sportsplads i en årrække har Bålhøj været anvendt som samlingssted til udendørs møder som grundlovsfest, politiske møder, gymnastikopvisninger og sankthansbål. I dag ejes plantagen af Borgerforeningen i Øster Brønderslev, der overtog plantagen i 1980 erne efter den havde været uden pasning i mange år. Overtagelsen skete efter et stort arbejde med at opspore de oprindelige aktier og deres nuværende indehavere, men det lykkedes, og Bålhøj Plantage er stadig et samlingssted og et godt sted til gåture for borgerne i området. Borgerforeningen har i de seneste år bl.a. holdt sankthansfest på den gamle sportsplads. Ruten herfra er ændret i forhold til mulighederne for bare et par år siden, fordi endnu en mælkevej er nedlagt. Det drejer sig om Bålhøjvej, der indtil for få år siden fortsatte ligeud til Nibstrupvej. Vi er nu nødt til at dreje mod øst for at komme over til Snabhedevej og videre til Nibstrupvej. Cirka samme sted krydser vi stedet, hvor den gamle kongevej har passeret gennem sognet fra broen over Ryå syd for Hvilshøj og videre. Vi møder den igen senere på turen, så fortsættelse følger. 3: Stubdrup Friskole og gravhøje Stubdrup Friskole Her på den uværende adresse Nibstrupvej 175 blev Stubdrup Friskole etableret først i 1900-tallet, og der blev drevet skole her indtil Det var en privat skole på andelsbasis for især børn fra Stubdrup/Snabhede-området, hvor eleverne kom fra ejendommene i området, men også børn fra Øster Brønderslev gik i skole her.

5 4: Tingstedet og Slottet Efter en periode med frøken Jensine Graven som lærerinde, blev Christiane Bastholm lærerinde her , mens skolen de sidste år havde skiftende lærere og vikarer. Cirka i samme periode, som der var privatskolen her i Stubdrup, var der også privatskole i Øster Brønderslev, og det var her, Jensine Graven blev lærer. Den lå på hjørnet af Engvej og Broagervej. Oprettelsen af de to privatskoler er en parallel til nutidens oprettelse af friskoler, og den skete i protest mod linien og læreren i den kommunale skole. Ved den afsluttende generalforsamling var der en del diskussion af opløsningen af andelsselskabet bag skolen, for der var gæld til læreren og ikke penge nok i kassen. I den forbindelse diskuterede man også salg af bygningen, og resultatet blev, at skolen blev nedlagt og nu er privat beboelse. Tinghøjene Der er en del gravhøje og mange oldtidsfund fra flere perioder i et bredt bælte fra lige syd for stedet her gennem Stubdrup og videre gennem Nibstrup Plantage og til Grindsted Mark på den anden side af Jerslevvej. Det er netop langs Gl. Kongevej, at disse rige forekomster af gravhøje findes. Der har været mange flere, end der er tilbage i dag, for de fleste er blevet pløjet op. Den 5,5 x 31 meter store høj lige syd for Stubdrup Skole hedder Stubdrup Kirkehøj, og i toppen er det til museet i Hjørring oplyst, at der er fundet et bronzekar med bæreringe. Nyere forskning i stednavne og høje nær tingsteder viser, at der på stedet ofte har været placeret ey simpelt kapel anvendt i forbindelse med tingstederne, men om det har været tilfældet her vides ikke. Højene i Stubdrup hed tidligere også samlet tinghøjene, men det vender vi tilbage til på næste stop. Tingstedet Mindestenen er placeret på stedet for Jerslev Herreds tingsted indtil Tingene var steder for afgørelse af retslige stridigheder, og de knytter sig til den inddeling af landet i retskredse, der har udviklet sig siden før middelalderen. Her på egnen var hele Vendsyssel et samlet 'syssel' inddelt i herreder, hvor sognene Øster Brønderslev og Hallund har hørt til Jerslev Herred, der dækkede fra Vrensted til Hellevad. Herredsinddelingen går tilbage til oldtiden og kan spores i bl.a. stednavne og eksisterende, naturlige grænser, og hvert herred havde sit eget tingsted, hvor retslige stridigheder blev afgjort af en dommer, der kunne være herredsfoged, sammen med 7 gode mænd fra herredet samt en tingskriver til at registrere sagens forløb. Tinget blev holdt jævnligt på tingstederne, og her på dette tingsted var der ting hver tirsdag. Tingstederne lå normalt uden for landsbyerne, tæt på sognegrænserne og ofte ved en gravhøj midt i herredet. Selve tingstedet bestod af en firkant af store sten, hvor de anklagede sad under retssagen. Også dette tingsted var placeret ved en gravhøj, selv om den ikke ses længere. Lige syd for tingstedet lå nemlig en gravhøj, der blev kaldt Tinghøj. Den er i optegnelser fra 1908 på Vendsyssel Historiske Museum anført som kun 75 cm høj og ikke egnet til undersøgelse. Der står desuden, at en del sten siges at være fjernet. I 1939 får den benævnelsen sløjfet, så den nuværende bakke er ikke resterne af højen, men kun en naturlig bakke. Tingene blev holdt udendørs, og her på denne plads har der som nævnt på mindestenen været tingsted for hele Jerslev Herred indtil 1688, hvor der blev lavet fælles ting med Børglum Herred, og først fra det tidspunkt blev der beordret bygningen af et tinghus.

6 Allerede fra 1640 var man dog her på egnen tidligt fremme, og der blev bygget et tinghus mellem 'Bøgen' og Stubdrup, men det var ikke i brug så længe. I stedet rykkede man ind i storstuen i Mellergaard (den nuværende Østergaard) i Stubdrup, når vejret ikke var til udendørs rettergang. En retssag, som foregik her på tinget i 1612, er kendt i alle detaljer. Hans Pedersen Mørk fra Øster Gjerndrup gik den 7. april til præstegården i Øster Brønderslev for at få sit fætters hjælp til at skrive et brev til fogeden i Dronninglund. Fætteren hed Jens Lauridsen og var søn af den daværende præst, Laurids Lauridsen (den ældre), og da han var student, kunne han skrive brevet, der var om en sag, hvor en pige på Øster Gjerndrup var blevet beligget. De to fætre får frokost med åbenbart rigeligt og stærkt øl til, for efterfølgende sker der det tragiske, at Jens dør af et skud fra en bøsse tilhørende Hans. Hvordan, det gik for sig, afklares ved afhøringer af tingsvidner 16. april, 23. april, 30. april, 7. maj, 14. maj samt af tingsvidner andre dage på Hundslund Birketing. De to parter var kommet op at skændes, og på vejen mellem byen og Øster Gjerndrup var der opstået slagsmål. Da den ene gik med en økse og den anden et gevær - fordi folk jo sædvanligvis var bevæbnet, når de gik fra hjemmet - skulle det gå galt. Vidnerne er ikke helt enige om, hvem der begyndte, men det dræbende skud affyredes, efter at et slag med øksen rammer geværet. Sagen ender med, at Hans blev dømt for manddrab, men han blev ikke blev dømt fredløs. Han kunne nøjes med at betale mandebod til den dræbtes far og heraf skulle Hans selv, hans fædrene slægt og hans mødrene slægt betale hver 1/3. Efter mine oplysninger bestod mandebod dengang af 54 mark, der svarede til 18 oksers værdi + en slags ekstraafgift (ligesom nutidens moms) på 3 Mark til Kongen. (På Sjælland var mandebod ikke så høj, for her kunne man nøjes med at betale 45 mark = 15 okser, så man kan sige at sjællændere (i hvert fald dengang) var mindre værd end jyder, nemlig helt præcist 3 okser mindre værd!) Dette tingsteds galge, hvor nogle af de dømte forbrydere straks kunne hænges, hører I mere om, på næste stop. Den var placeret på en høj lidt vest for vejen til Øster Brønderslev, som i dag hedder Lindevej, men har fra gammel tid og helt op til nyere tid har heddet Tingvejen, og det er synd, den ikke hedder det mere. Slottet Her helt ude på det østlige hjørne af Nibstrupvej og Lindevej lå Slottet, der også har medført, at stednavnet Slotshuset er vist her på et kort fra 1961, selv om selve huset efter mine oplysninger blev revet ned i 1933/34. Der var ikke tale om et slot i egentlig forstand, men det var et lille hus, og betegnelsen er enten givet af andre for sjov eller er opstået, fordi beboere selv har brugt det. Huset blev ifølge nogle skriftlige og ikke offentliggjorte erindringer, der findes i lokalhistorisk arkiv, bygget af Met og Per Le. De boede tidligere i et usselt hus, der var gravet ind i sydsiden en af de lyngklædte høje i området, som dengang for store arealers vedkommende var hede. Sydsiden var bygget op af græstørv, og taget var beklædt med lyngtørv. Om vinteren, når sneen havde føget ind fra nordøst, var naboerne hver gang nødt til at komme og grave Met og Per ud igen. Det var de to, der siden byggede huset, som fik navnet Slottet, og for dem måtte det have føltes som et slot at flytte hertil fra jordhulen, selv om hele huset dengang var i ét rum. Når man kom ind, stod der til venstre et bord i sydsiden, hvor hønsene sad. Mod øst stod en bilæggerovn, som katten boede under, mens Met og Per havde deres seng i det nordøstlige hjørne. Mod nordvest var et hjørne af rummet skilt fra til spisekammer, og der var kun et lille vindue i huset mod vest og to på sydsiden. Efter Mettes død boede Line og Kresten Poulsen her, men de fik bygget en stue til huset, så der var plads til Lines forældre. Line og Kresten fik tilnavn efter huset og blev kaldt Slots-Line og Slots- Kresten. I dag bor der et barnebarn af dem i Øster Brønderslev, og han har stadig tilnavnet med sig og kaldes især af de ældre beboere for Slots-Thorvald.

7 5: Galgebakken Galgebakken Her stod Jerslev Herredstings galge, og her blev forhærdede forbrydere hængt, dvs. det var de uærlige forbrydere som tyveknægte, der blev hængt her, mens de ærlige forbrydere som mordere blev halshugget. Men det var altså lige her, at de uærlige forbrydere blev hængt ved deres hals, til de var døde, og med den høje placering langs hovedvejen kunne galgen med de døde ses viden omkring til skræk og advarsel for folk. Alt i alt var straffene anderledes og hårdere end i dag, men der var forskel på folk, for tyveri var en mere alvorlig forbrydelse end mord. I får lige et par gamle historier herfra: Galgebakken var et farligt sted i folks bevidsthed, men alligevel lykkedes det en flok karle fra en af gårdene i Stubdrup at lokke en modig dreng til at tage herop en nat for at trække støvlen af en hængt tyv. Det sagde drengen, at han godt turde. Karlene troede ikke på drengen, men da det blev nat, løb han herop, og han så en hest med fuld oppakning stå bundet under den hængte tyv. Drengen hørte også en ynkelig og klagende lyd fra en kvinde fra området nedenfor Galgebakken. De uhyggelige lyde kom nede fra det fugtige område, så drengen skyndte sig hen og rykkede en støvle af den døde, svang sig op på hesten og red hjem i fuld fart. Derhjemme undrede de sig alle over, at han turde gøre det, men også over, hvor hesten var kommet fra. Endnu mere forundrede blev de, da de i oppakningen fandt en masse sølv og guld. Der går nu mange år, og ingen kommer og vil have hesten, sølvet eller guldet. Endnu flere år senere træffer drengen, der nu er en voksen mand, en meget gammel mand, som går og leder nede i det sumpede område, mens han klager sig. Det viser sig så, at denne mand var stukket af med en rig mands datter og hendes guld og sølv for mange år siden. Ved Galgebakken havde de gjort holdt, og manden havde slået kvinden ihjel og stoppet hende ned i sumpen. Det var hende, drengen havde hørt klage sig! Ikke kun støvler blev der hentet her på Galgebakken. Dengang bryggede man øl på alle gårde, og fra gårdene på egnen lod man gerne en modig person tage herud og skære en finger af én af de hængte. Folketroen sagde, at den afskårne finger skulle puttes i øltønden, mens det blev brygget, for så blev øllet meget bedre! 6: Kongevejen og Nibstrup Plantage Gl. Kongevej Her på stedet får I i korte træk historien om Gl. Kongevej, der fra oldtiden har været en af de vigtigste veje gennem Vendsyssel. Det bliver i kort version, for på en tidligere cykeltur så vi et andet stykke af den ved Hvilshøj og fik her mere at vide. Vejen, der på denne strækning har været hovedvejen mellem Aalborg og Hjørring, gik fra Nørresundby gennem Hammer Bakker over Lindholm Å ved Skarvad Bro forbi Hvilshøj og videre til Kongsgården og nordpå gennem Nibstrup Plantage for senere at krydse Vrangbæk ved Brønderslev og fortsætte til Hjørring og videre til Skagen. Linieføring af den gamle vej vises på kortet som en stiplet linie. Vejen blev anlagt dels selvfølgelig som forbindelsesled mellem samfund af mennesker og dels under hensyntagen til landskabet.

8 En anden funktion var at forbinde de forskellige ting, hvor retslige og andre afgørelser blev truffet, og netop Jerslev Herreds tingsted og også den tilhørende helt nødvendige galgebakke, som vi lige har hørt om, lå jo lige her ved Gl. Kongevej Gl. Kongevej, Adelsvejen eller Kongelig Majestæts Hærstræde, som den også er blevet kaldt, var kun en mindre landevej, idet der ingen hovedveje var nord for fjorden. Et andet ord for den type vej var alfarvej. Gl. Kongevej er et navn, vejen har fået sent i historien, og den har ikke kun været kongens hærvej, men en helt nødvendig hovedfærdselsåre, det var en vigtig og fælles opgave at holde ved lige. Det var en besværlig vej at færdes på, og det foregik helst til hest, til fods eller med meget små vogne. Vejen var ikke bedre, end at et fuldt vognlæs på den vej kun var 2-3 tdr. korn eller 50 mursten. I dag ligger den helt nye kongevej lidt længere fremme ad Nibstrupvej den nye motorvej. Gl. Kongevej kan i dag stadig bruges til at komme gennem Nibstrup Plantage og ud til Jerslevvej, men ikke i bil, for det midterste stykke er fyldt med løst sand, og vejen vil også i fremtiden blive til gående og cyklende trafik. Mens Bålhøj Plantage var i offentlig eje, var denne plantage ejet af to familier, men er nu overtaget af en lokal landmand, der er i gang med et større naturprojekt med det formål at genskabe en veldrevet skov også med høj rekreativ værdi. Lidt længere mod vest ad Nibstrupvej er der endnu et eksempel på en mælkevej, der er blevet nedlagt. Det var Pilevej, som tidligere gik helt igennem fra Lindevej/Poppelvej, men nu slutter på gårdspladsen ved gården Granbak, når man kører ad den sydfra. Vejens forløb over markerne videre til Nibstrupvej er pløjet op inden for de seneste år, mens et par veje mere i området er væk for mange år siden. Det var øst-vestvendte sideveje mellem Pilevej og Lindevej, og de var også mælkeveje, hvoraf den ene gik gennem Mosbaks have. 7: Vendsyssels ældste hus Øster Nibstruphuset På den østligste del af denne mark foregik en del af det, der er blevet kaldt Danmarks længste arkæologiske udgravning nemlig udgravningerne foretaget i forbindelse med etableringen af ledningsnettet med naturgas. Da arkæologer inden gravearbejdet havde være ude i landskabet for at rekognoscere, fandt de tilstrækkeligt interessante spor i overfladelagene til, at en egentlig udgravning blev foretaget. Det blev et spændende arbejde, der i 1985 afdækkede en øst-vestvendt hustomt, der var 19,5 meter langt og 7 meter bredt. De spor, man fandt, bestod af mindst 62 stolpehuller med de fleste placeret langs ydermurene og 6 tagbærende stolper i midten. Man havde regnet med at finde mere flint end de to meget fine dolke, der blev udgravet og de små rester af keramik, men der blev kun fundet et begrænset antal genstande under udgravningen. Det skyldes nedbrydningen af et beskyttende kulturlag. Ud fra fundene er huset dateret ca. til perioden f. Kr. dvs. den tidligste del af dolktiden i stenalderen. Den datering gør Øster Nibstruphuset, som det blev døbt efter gården, til det ældste hus i Vendsyssel. Kilder til historierne er dels skriftlige kilder som artikler i Vendsyssel Årbog, optegnelser til Dansk Folkemindesamling og kilder i Lokalhistorisk Arkiv for Øster Brønderslev og Hallund Sogne, men også flere mundtlige kilder har været nyttige under planlægningen af turen.

Post 1 - Bålhøj og Danserhøj Der er en klar sammenhæng emellem nutid og fortid og det vil kunne ses flere steder undervejs på turen.

Post 1 - Bålhøj og Danserhøj Der er en klar sammenhæng emellem nutid og fortid og det vil kunne ses flere steder undervejs på turen. Denne cykelstursfolder er lavet efter en cykeltur sommeren 1999 arrangeret i samarbejde mellem Øster Brønderslev Menighedsråd og Øster Brønderslev Borgerforening. Folderen blev udgivet foråret 2000 af

Læs mere

Tinghøj, Galgehøj og Kaghøj

Tinghøj, Galgehøj og Kaghøj Tinghøj, Galgehøj og Kaghøj Hornum Herreds Ting blev fra gammel tid holdt øst for Øster Hornum by ved den store Tinghøj, der ligger ved Gl. Viborgvej i Estrup mellem Guldbæk og Øster Hornum ved den gamle

Læs mere

Museum Sydøstdanmark

Museum Sydøstdanmark Museum Sydøstdanmark KNV00156 Bjerggade, Ølby og Hastrup KUAS journalnummer 2014-7.24.02/KNV-0011 Matrikelnummer 10a Ølby By, Højelse Højelse Sogn, Ramsø Herred, Roskilde Amt. Stednummer 020105-105 og

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Siden sidst. Onsdag d. 13. januar. Foredrag ved forfatter Vibeke Nørgård Nielsen om Johannes Larsen o g Island. Foredraget blev ledsaget af dejlige lysbilleder fra

Læs mere

Hærvejen nord for Klosterlund

Hærvejen nord for Klosterlund Hærvejen nord for Klosterlund Fra Klosterlund er der ikke ret langt til de markerede hærvejsruter. Der findes en cykelrute, som går gennem Kragelund og der findes en vandrerute, der går gennem Stenholt

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted

ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted Den ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted - en lille del af en bebyggelse fra omkring Kristi fødsel, samt et hus fra 1000-1100-årene. Af Claus Feveile Den antikvariske Samling Bygherrerapport Indledning

Læs mere

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013.

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Historien om et gammelt klitområde i Nr. Hurup, som gik fra at være dårligt

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Journalnr.: SIM 37/2010 Sted og sb. nr.: 130301-157 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Gludbjerg, Øster Bording Matr. nr.: 1av Ejerlav:

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

Bygherrerapport. KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01.

Bygherrerapport. KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01. Bygherrerapport KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01. Figur 1. Dronefoto af udgravningsfeltet med husene markeret med barberskum. Nede ved træerne bag elmasten

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr FHM 4875 Pannerupvej II Trige Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr. 2123-1467 Prøvegravning af 2 ha stort område i forbindelse ÅK s lp 818 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Trige

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

OLDTIDSMINDER. i Korsør Kommune

OLDTIDSMINDER. i Korsør Kommune OLDTIDSMINDER i Korsør Kommune 2 Kommer man til Korsør østfra kan man mellem banen og motorvejen efter Svenstrup på marken se en markant langdysse og en runddysse, som desværre ikke er tilgængelig. Men

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje Bygherrerapport Udgravning af gruber fra yngre bronzealder, en hustomt fra tidlig førromersk jernalder samt en udateret højtomt. Sagsinfo SMS 1054 Spøttrup Mark Stednr. 13.10.07 Rødding sogn Rødding herred

Læs mere

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder 1 Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder Kamilla Fiedler Terkildsen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 12 Bygherre: Jens og Niels Møller Gram ISBN 978-87-87272-60-5

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd.

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. 1 På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. På går-den bor Al-ma, Ha-rald og Eb-ba. Al-ma tror ik-ke på gen-færd, men det gør Ha-rald og Eb-ba. Så en dag sker der no-get,

Læs mere

Egebjerg, som jeg har kendt det

Egebjerg, som jeg har kendt det EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1978 (4. årgang ). Siderne 29-33 Egebjerg, som jeg har kendt det Johannes Riis Når man en sommerdag tager cyklen og kører østpå fra Hvidbjerg

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1879. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Hulveje fortæller om ældre tiders veje Tekst og foto: Svend Kramp

Hulveje fortæller om ældre tiders veje Tekst og foto: Svend Kramp Hulveje fortæller om ældre tiders veje Tekst og foto: Svend Kramp Om foråret, hvor træer og buske stadig er nøgne og kun få blomster er kommet frem, er der ikke så meget at opleve i den bornholmske natur

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Støvring Ådale, Odderen Boplads fra yngre stenalder, yngre bronzealder og førromersk jernalder. Brandgrav fra førromersk jernalder. J.nr. ÅHM 6454

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr.

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr. Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr.01.06.07. matr.nr. MFG 356/05 Af: cand. mag. Mette Palm Hemmingsen og mag. Art Palle Ø.

Læs mere

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport Hylke sogn, Voer Herred, Skanderborg amt. Stednr. 16.05.03, sb.nr. 81 Ved udgravningen af Præstehaven blev der i alt registreret 192 anlæg, dvs stolpehuller,

Læs mere

Kend din by 2. Nyborg Fæstning

Kend din by 2. Nyborg Fæstning Kend din by 2 Nyborg Fæstning Nyborg og Omegns Museer Skoletjenesten Slot og Fæstning På denne tur i Nyborg skal I ud i naturen. I skal opleve hvor pænt og fredeligt der kan være så tæt på byen, og samtidig

Læs mere

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKConline. Plantegning. Plantegning over samtlige grave

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKConline. Plantegning. Plantegning over samtlige grave Bygherrerapport Viumgård I Udgravning af bopladsspor fra yngre stenalder og yngre bronzealder samt gravplads fra yngre germansk jernalder ved Viumgård I. Sagsinfo SMS 1016A Viumgård 1 Stednr. 13.02.05-65.

Læs mere

Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999.

Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999. Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999. Journalnummer: SIM j. nr. 413/1999 Sted: Rye Mølle Stednummer:

Læs mere

I dette nyhedsbrev fortæller vi nyt om motorvejsprojektet mellem Kliplev og Sønderborg og giver en status på de forskellige dele af projektet.

I dette nyhedsbrev fortæller vi nyt om motorvejsprojektet mellem Kliplev og Sønderborg og giver en status på de forskellige dele af projektet. Se vedlagte lodsejerliste Skanderborg Thomas Helsteds Vej 11 Postboks 529 8660 Skanderborg Tlf. 7244 2200 Fax 8652 2013 vd@vd.dk SE 60729018 Giro 7 09 40 00 EAN 5798000893450 Etape 5110, motorvejen Kliplev

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Gunderup syd for Mariager Velbevaret hustomt fra overgangen mellem bronze- og jernalder. J.nr. ÅHM 6495 December 2015 Ved Arkæolog Karen Povlsen Telefon:

Læs mere

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen 1 Hærvejen Fra Kongeåen til Grænsen Kongeåen Skodborghus Stursbøl Kro / Cafe Ellegård Langdysserne ved Holmstrup Immervad Bro Hærulfstenen Strangelshøj

Læs mere

HOM 3264 Kirkebakken, Hatting. Cykelsti

HOM 3264 Kirkebakken, Hatting. Cykelsti Arkæologisk udgravning Beretning HOM 3264 Kirkebakken, Hatting. Cykelsti Tidl. Vejle Amt, Hatting Herred, Hatting Sogn, Hatting By Ejerlav, matrikelnr.: 7000ac Sted-SBnr.: 170403-216 Horsens Museum har

Læs mere

Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted

Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb. 010109-155 UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted Fig.1 Placering af udgravningsområdet(markeret med rød plet). Fig. 2 I området ud mod Ramløse Å er der flere lokaliteter

Læs mere

Velkommen til Vandel i fortid og nutid Udarbejdet af N.M. Schaiffel-Nielsen

Velkommen til Vandel i fortid og nutid Udarbejdet af N.M. Schaiffel-Nielsen Velkommen til Vandel i fortid og nutid Udarbejdet af N.M. Schaiffel-Nielsen Kort over Vandel by tegnet af den tyske ingeniør G.B.Z. Rothe den 21. marts 1944. Tre måneder før de sidste indbyggere forlod

Læs mere

Christian d. 3. kanal ved Randers.

Christian d. 3. kanal ved Randers. Christian d. 3. kanal ved Randers. Christian d. 3 kanal blev - som navnet siger - anlagt i 1552-53 på foranledning af Kong Christian d. 3 (født1503) som regerede Danmark fra 1534 og til sin død 1559 (2+3).

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Vikar-Guide. Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk. Hjælp os med at blive bedre - besøg vikartimen.dk - vikartimen.dk

Vikar-Guide. Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk. Hjælp os med at blive bedre - besøg vikartimen.dk - vikartimen.dk Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Historie 3. - 4. klasse Tutankhamon 1. Fælles gennemgang: Læs teksten sammen med eleverne. De kan følge med, mens du læser op. På den måde, bliver alle klar over, hvad

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Bygherrerapport for arkæologisk forundersøgelse af byggemodningsareal ved Møllehaven, Rørbæk By, Sakskøbing. Udført for Museum Lolland-Falster af cand.mag. Bo Gyldenkærne d. 14.-17. april 2009 MLF 0014

Læs mere

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse ENGGÅRDEN Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) 1 Baggrund for forundersøgelsen...2 Kulturhistorisk

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Beretning. Cykelsti Røgind-Ringkøbing, Forundersøgelse. RSM 10.128. Arbejdsfoto fra vinteren 2011.

Beretning. Cykelsti Røgind-Ringkøbing, Forundersøgelse. RSM 10.128. Arbejdsfoto fra vinteren 2011. Beretning Cykelsti Røgind-Ringkøbing, Forundersøgelse RSM j.nr. 10.128 KUA: 2010-7.24.02/RSM-0022 RSM 10.128. Arbejdsfoto fra vinteren 2011. Udgravningsberetning, udarbejdet af Poul Krogh Jørgensen, Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Problemformulering: Hvilke årsager er der til, at Skt. Klemens har udviklet sig fra en lille landsby til en villaby, og hvordan kan Skt. Klemens fortsat

Læs mere

Åens nordside: 7000b Gl. Rye By, Gl. Rye. Åens sydside: 4o Vissingkloster, Sdr.

Åens nordside: 7000b Gl. Rye By, Gl. Rye. Åens sydside: 4o Vissingkloster, Sdr. Beretning om undersøgelse af træstolper fremkommet ved gravearbejde i Salten Å syd for Gammel Rye, i forbindelse med etablering af en ny stibro over åen. Journalnummer: SIM j. nr. 1/2003 Rye Bro Sted:

Læs mere

Nye arkæologiske udgravninger med flere fund fra jernalderens Egebjerg.

Nye arkæologiske udgravninger med flere fund fra jernalderens Egebjerg. Nye arkæologiske udgravninger med flere fund fra jernalderens Egebjerg. Der har som bekendt været stor byggeaktivitet i den østlige del af Egebjerg gennem de sidste år, med udstykning af nye områder gennem

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur 1. Ladby 1. Ladbyskibet skal sejle over Storebælt. Vinden er stærk og kommer fra syd. Turen tager lang tid. Hvor kommer vinden fra? I skal hoppe på et ben frem til Trelleborg. 2.

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for forundersøgelse samt udgravning ved Maglebrænde Kirke ved Stubbekøbing

Kulturhistorisk rapport for forundersøgelse samt udgravning ved Maglebrænde Kirke ved Stubbekøbing Kulturhistorisk rapport for forundersøgelse samt udgravning ved Maglebrænde Kirke ved Stubbekøbing Foto: Rendegraveren rømmer jord af Museets j.nr.: MLF00286 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/MLF-0005 Stednavn:

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder VHM 00437 Borgen Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100106-252 VHM00437_F6061. Muldafrømning af den sydlige del af arealet. Arkæologisk tilsyn og overvågning af muldafrømning af areal

Læs mere

VHM Danserhøj. VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd

VHM Danserhøj. VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd VHM 00571 Danserhøj Øster Brønderslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100119-137 VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd Arkæologisk

Læs mere

HBV 1212 Mannehøjgård

HBV 1212 Mannehøjgård HBV 1212 Mannehøjgård Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse HBV 1212 Mannehøjgård, matr.nr. 9m, Askov By, Malt sogn, Malt herred, Ribe amt Udarbejdet af Steffen Terp Laursen for Museet på Sønderskov

Læs mere

Ansøgning - Stier i Videbæk

Ansøgning - Stier i Videbæk 23. marts 2015 Videbæk Borgerforening Ansøgning - Stier i Videbæk Videbæk Borgerforening ønsker flere borgere på byens stier Ringkøbing-Skjern kommune søges om: Etablering af nogle nye stistrækninger i

Læs mere

Haderslev Museum J. nr Stednavn: Arrild svømmehal Frauke Witte Arrild sogn Anlægskompleks: Prøvegravning Beretning Side:1

Haderslev Museum J. nr Stednavn: Arrild svømmehal Frauke Witte Arrild sogn Anlægskompleks: Prøvegravning Beretning Side:1 Anlægskompleks: Prøvegravning Beretning Side:1 Prøvegravning af område til etablering af sommerhuse ved Arrild svømmehal, Arrild Sogn, sb 30-32, 139, Nr. Rangstrup kommune. Indholdsfortegnelse: Resumé

Læs mere

Staderapport for etape 5 Perioden 10/5 til 12/ For forundersøgelse af Journalnr.: SIM 50/2008 Interrimsvej Stednr

Staderapport for etape 5 Perioden 10/5 til 12/ For forundersøgelse af Journalnr.: SIM 50/2008 Interrimsvej Stednr Staderapport for etape 5 Perioden 10/5 til 12/5 2010 For forundersøgelse af Journalnr.: SIM 50/2008 Interrimsvej Stednr. 13.03.03-204 Sted: Funder-Pankas Matr.nr.: 14c, 19e Ejerlav: Funder By Sogn: Funder

Læs mere

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse forud for opførelse af dagligvarebutik og byggemodning Af Arkæolog Kristine Stub Precht Arkæologisk Rapport nr.385,

Læs mere

Fandt sjælden runesten i terrassen efter 200 år

Fandt sjælden runesten i terrassen efter 200 år Fandt sjælden runesten i terrassen efter 200 år - Jeg har siddet på den mange gange på terrassen, fortæller Anders Kappel, der bor på gården i dag Af: Linette K. Jespersen, Ekstrabladet.dk Anders og Christian

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05

Skive Museum. Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Skive Museum Bygherrerapport SMS 972 A Sæbyvej Harre herred, Viborg amt Sted nr. 13.02.05 Peter Birkedahl * 2007 1. Indledning Skive Museum har i januar 2007 foretaget udgravning af et bopladsområde fra

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere

VHM Ny Krogen. Bebyggelsesspor fra overgangen stenalder/bronzealder og bebyggelsesspor fra jernalderen.

VHM Ny Krogen. Bebyggelsesspor fra overgangen stenalder/bronzealder og bebyggelsesspor fra jernalderen. VHM 00380 Ny Krogen Bebyggelsesspor fra overgangen stenalder/bronzealder og bebyggelsesspor fra jernalderen. Albæk Sogn, Frederikshavn Kommune, Fund og Fortidsminder 100201-288 Baggrundskort Kort og Matrikelstyrelsen.

Læs mere

Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup

Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup Journalnummer: SIM 41/2009 Sted: Grusgrav Hvinningdal SB Stednummer: 130307-12 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009

Læs mere

Tale i forbindelse med afsløring af Langåstenen 3. Kære Langåborgere, runestensentusiaster og politikere. Kære alle sammen.

Tale i forbindelse med afsløring af Langåstenen 3. Kære Langåborgere, runestensentusiaster og politikere. Kære alle sammen. Tale i forbindelse med afsløring af Langåstenen 3 Kære Langåborgere, runestensentusiaster og politikere. Kære alle sammen. Tusind tak for, at jeg må få lov til at sige et par ord ved denne festlige begivenhed,

Læs mere

SIM 22-2011 Silkeborg Langsø, Kulturhistorisk rapport. K.G. Overgaard

SIM 22-2011 Silkeborg Langsø, Kulturhistorisk rapport. K.G. Overgaard Langsø Journalnummer: SIM 22/2011 Sted: Silkeborg Langsø Sted og SB nr. 16.01.08-11 KUAS j.nr.: 2011-7.24.02/SIM-0006 Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Silkeborg Matr. nr.:171a, 173, 175a og 177

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

KONVENTHUSET. Beretning for arkæologisk forundersøgelse ved. Roskilde Domsogn ROSKILDE MUSEUM. ROM 2509 KUAS FOR Stednr.

KONVENTHUSET. Beretning for arkæologisk forundersøgelse ved. Roskilde Domsogn ROSKILDE MUSEUM. ROM 2509 KUAS FOR Stednr. Beretning for arkæologisk forundersøgelse ved KONVENTHUSET, Roskilde Domsogn ROM 2509 KUAS FOR 2003-2122-1783. Stednr. 020410 KONVENTHUSET Kulturlag, brønd Tidlig middelalder, nyere tid Matr.nr. 339 af

Læs mere

Galgehøjen I Lervad. Horne Herred. Som fra gemmer på mange glemte skæbner. Foto 2016

Galgehøjen I Lervad. Horne Herred. Som fra gemmer på mange glemte skæbner. Foto 2016 Galgehøjen I Lervad Horne Herred Foto 2016 Som fra 1200 1750 gemmer på mange glemte skæbner GALGEHØJEN I LERVAD Lige her på sognegrænsen til Tistrup ligger på den vestlige side af sognegrænsen i skovbevoksningen

Læs mere

VSM Søndersø-området, Asmild sogn, Nørlyng herred, Viborg amt mange KUAS j.nr.:

VSM Søndersø-området, Asmild sogn, Nørlyng herred, Viborg amt mange KUAS j.nr.: VSM 09700 Søndersø-området, Asmild sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130801-mange KUAS j.nr.: 1 Sonderende prøvegravning forud for strukturplan syd for Viborg Søndersø Udført af Mag Art. Kamilla Fiedler

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN Thorsager bymidte omkring 1905, forsamlingshuet til venstre, bag det præstegården. Til højre Kr. Jacobsens gård. Thorsager hovedgade ca. 1905, købmandsgården til

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

VHM Ådalen etape 5

VHM Ådalen etape 5 VHM 00286 Ådalen etape 5 Ådalen, Brønderslev sogn, Børglum herred, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100101-142 VHM00286_05_F001. Søgegrøft 2 under muldafrømning. Arkæologisk forundersøgelse af

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Fra turen til Sanderumgård d. 15-6-2007 2007/2 Fredag d. 8 januar var der lokalhistorisk aften i Ferritslev Fritidshus, hvor tidligere borgmester i Årslev kommune

Læs mere

Finérvej, Gadstrup sogn

Finérvej, Gadstrup sogn Arkæologisk undersøgelse af bebyggelse fra bronzealder og yngre førromersk jernalder Finérvej, Gadstrup sogn Bygherrerapport ROM 2394 Stednr. 020110 FINÉRVEJ Bebyggelse Matr.nr. 10a Brordrup By, Gadstrup

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård Journalnr.: SIM 32/2010 Sted og sb. nr.: 130303-211 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Kirkebjeggård Matr. nr.: 1an og 19bd

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Bibelløb med spørgsmål

Bibelløb med spørgsmål Bibelløb med spørgsmål Ved gennemførelsen af dette bibelløb bliver der et spørgsmål til hvert kapitel i Børnebibelen. Ubemandede poster Løbet lægger op til poster uden bemanding, hvor børnene i stedet

Læs mere

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt VSM 09278 Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt 130812-212 Kulturstyrelsens j.nr.: Rapport for prøvegravning forud for byggeri. Udført af Ida Westh Hansen for Viborg Museum i 2015. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots

Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots Fem søndage i træk inviterer Museum Nordsjælland alle interesserede til at opleve nogle af de mest spændende

Læs mere

Middelalderen FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Middelalderen FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere