Indholdsfortegnelse Indledning Henvisning til behandling Undersøgelser af kvinden Undersøgelser af manden...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse... 2. Indledning... 3. Henvisning til behandling... 3. Undersøgelser af kvinden... 4. Undersøgelser af manden..."

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Henvisning til behandling... 3 Undersøgelser af kvinden... 4 Undersøgelser af manden... 4 Behandlingstyper IVF/IUIH(D)... 5 Ægtransplantation (IVF)... 6 Behandlingsforløb for ægtransplantation (lang protokol)... 6 Behandlingsforløb for ægtransplantation (kort protokol)... 7 Lavstimulation IVF behandling... 8 Ægudtagning... 9 Ægdyrkning Ægoplægning Akupunktur Tiden efter ægoplægningen Nedfrysning af befrugtede æg Mikroinsemination Risici Operativ udtagning af sædceller Resultater Udgifter til IVF behandlingen Ægdonation Aborter Adoption Landsforeningen for ufrivilligt barnløse Nakkefoldscanning Psykisk belastning Medicinfortegnelse Vejledning om moderskab og faderskab... 22

2 Indledning Velkommen til Ciconia Aarhus Privathospital Et ønske om et barn er en helt naturlig følge af kærlighed mellem to mennesker. Netop derfor er det svært, hvis I har problemer med at få det barn, I ønsker jer. I har måske endda i årevis gjort alt for at undgå at få et barn, og når I endelig beslutter jer for, at nu skal det være, så sker der intet. Den drøm, I har sammen, bliver pludselig et problem, som optager jeres tanker. I prøver. I håber. I venter. Prøver igen, og hver gang bliver det hele lidt sværere. Erkend problemet, men lad jer ikke styre af det Problemet kan være svært at erkende. I føler måske, at I ikke slår til som mennesker, fordi I ikke uden videre kan klare det mest basale i livet - forplantningen. Intet er dog mere forkert. I kan ikke undgå at blive påvirket af jeres problem; men jeres dagligdag og specielt jeres seksualliv må ikke gå hen og blive mekanisk og styret af temperaturkurver med mere. Det skal ikke være en planlagt "pligt", men lysten der driver værket. Støt hinanden og tal med andre Det kan være svært at tale med vennerne om problemet. Specielt dem der allerede har børn. Barnløshed er jo ikke det første, man taler om over kaffen, men pas på at I ikke isolerer jer. Det kan måske være svært at tale sammen, hvis der under det hele lurer spørgsmålet: "Hvem af os er det, der er noget "galt" med?". Men det er vigtigt, at I gør det og støtter hinanden. Jo mere I står sammen, jo bedre kan I støtte hinanden undervejs i behandlingen, og jo stærkere står I, hvis I en dag må se i øjnene, at det nok ikke går. Henvisning til behandling Ring til CICONIA og aftal en tid til en gratis og uforpligtende indledende samtale. I er også velkomne til at skrive til os om jeres barnløshedsproblem samt hvilke behandlinger og undersøgelser, I har været igennem. Vi vil derefter vurdere hvilken behandlingsform, der er den bedste for jer. Vi tilråder alle, at kontakte enten deres praktiserende læge eller gynækolog, således at alle informationer vedrørende tidligere undersøgelser og behandlinger kan sendes til os. Oplysninger kan eventuelt sendes på: Adresse: Ciconia Aarhus Privathospital Saralyst Allé 50, DK-8260 Højbjerg Telefon: Fax: Hjemmeside: 3

3 Undersøgelser af kvinden Inden behandlingen startes er det vigtigt at vurdere forholdene i livmoderhalskanalen, livmoderhulheden samt æggelederne. HSU (vandskanning) + 3D skanning På CICONIA kan vi nu undersøgelse passagen igennem æggelederne samt livmoderhulhedens forhold med vandskanning kombineret med 3D skanning. Man indsprøjter saltvand gennem livmoderhalskanalen. Dette gøres mellem 5. og 12. cyklusdag ved at et tyndt kateter indføres i livmoderhulheden. Der indsprøjtes fysiologisk saltvand. Man får herved indtryk af livmoderhulhedens form, samt om der er polypper eller muskelknuder. Man kan også vurdere passagen i æggelederne. Denne undersøgelse er vi nu i stand til at supplere med en kikkertundersøgelse (hysteroskopi, laparoskopi), hvorved man får en mere præcis vurdering af forholdene. Hysteroskopi Ved hjælp af et meget tyndt kikkertapparat, som føres op igennem livmoderhalsen, får man et overblik over livmoderhulrummet. Indgrebet foregår i lokalbedøvelse, hvorfor man let kan følge med på en tv-skærm under hele undersøgelsen. Hvis der ved undersøgelsen påvises polypper eller mindre muskelknuder, fjernes disse under samme procedure. Vi anbefaler denne undersøgelse, hvis man har gennemgået flere ægtransplantationer uden opnåelse af graviditet. Laparoskopi Igennem små huller i bugvæggen (5 mm) indføres et kikkertapparat, således at man får overblik over æggelederne og æggestokkene. Indgrebet foregår under fuld bedøvelse. Hvis der ved undersøgelsen findes forhold, der kræver operativ behandling (sammenvoksninger, cyster, endometriose), kan dette udføres under samme bedøvelse. Både de hysteroskopiske og de laparoskopiske indgreb optages på video, således at der vil være mulighed for at drøfte undersøgelsesresultatet samt eventuelle behandlinger på et senere tidspunkt. Da vi anvender det mest moderne apparatur, kan alle undersøgelser foretages ambulant. Specielle vejledninger om hysteroskopi og laparoskopi samt HSU kan rekvireres. Vi anbefaler, at man inden undersøgelserne sikrer sig, at man ikke er bærer af mikroorganismen Chlamydia. Fra 1. april 2006 er det et krav, at alle er undersøgt for AIDS og smitsom gulsot. Undersøgelser af manden I forbindelse med den første konsultation vil vi eventuelt gerne foretage en sædvurdering. Sædprøven kan laves enten på CICONIA eller hjemmefra. Dog må prøven, hvis den er lavet hjemme, senest afleveres en time efter, den er lavet, og den skal opbevares ved kropstemperatur. Det er vigtigt, at der ikke har været sædudtømmelse de sidste 3-5 dage, inden prøven laves. Sædcellerne tælles i millioner pr. ml. før og efter præparationen (swim-up), så man kan vurdere, hvilken behandlingsmetode der vil være optimal for jer. 4

4 Behandlingstyper IVF/IUIH(D) Insemination med mandens sæd Når kvinden har åbne æggeledere, og mandens sædkvalitet er tilfredsstillende, vil det første behandlingstilbud som oftest være insemination med mandens sæd. Se vejledning om insemination. Insemination med donorsæd Er der ingen sædceller i sædprøven, eller er sædkvaliteten så dårlig, at behandling med egen sæd ikke kan anbefales, vil mange par overveje donorinsemination. Se vejledning om insemination. I Danmark er sæddonation anonym. Vi har mulighed for at vælge donorer, så de matcher med mandens udseende, hvad angår højde, vægt, øjen- og hårfarve. Donorerne har gennemgået helbredsundersøgelse, herunder undersøgelse for kønssygdomme (AIDS og smitsom gulsot). Vi skal dog i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinier anføre: "AIDS er en meget alvorlig smitsom sygdom, der ødelægger kroppens forsvar mod infektionssygdomme og visse kræftsvulster. Sygdommen skyldes et virus, som kan forekomme i blandt andet sæd. Man har i videst mulig omfang sikret sig, at donorerne ikke har haft adfærd, der indebærer risiko for at være smittet med HIV. Herudover undersøges donorerne med blodprøver for HIV infektion før godkendelse. Sæden anvendes først, når den har været nedfrosset i mindst 6 måneder, og der på ny er udført blodprøve af donor for HIV infektion for at udelukke, at donor i denne periode har udviklet antistoffer mod HIV. Til trods for disse sikkerhedsforanstaltninger kan en minimal risiko for overførsel af HIV ved insemination ikke udelukkes." Ved udvælgelse af sæddonorer er risikoen for videregivelse af arvelige sygdomme, misdannelser m.v. søgt begrænset ved kun at anvende donorer, som har oplyst, at de ikke har kendskab til sådanne arverisici i deres slægt, og hvor der af en læge er udspurgt nærmere for at belyse dette. Trods disse forsigtighedsregler er en arverisiko ikke udelukket, men dog for gruppen af sæddonorer mindre end i et gennemsnit af danske mænd. Praktiske forhold Når menstruationen starter kontaktes CICONIA telefonisk med henblik på tider til insemination, og information vedrørende tabletbehandling gives. På dagen for inseminationen afleveres sædprøven mellem klokken 8 og 9, således at præparationen kan påbegyndes. Når sæden er præpareret, kan sædcellerne holde sig i live i mange timer. Selve inseminationen tager cirka et kvarter, og du skal ikke tage nogen forholdsregler bagefter. 5

5 Ægtransplantation (IVF) Ægtransplantation bliver også kaldt In Vitro Fertilisation (IVF), og i daglig tale bruges betegnelsen reagensglasbehandling. IVF indebærer, at modne æg udtages fra æggestokkene og befrugtes med sæd i laboratoriet ("in vitro" betyder på latin "i glas"). De befrugtede æg, der begynder at dele sig, bliver derefter lagt op i livmoderen, hvilket betegnes ægtransplantation. Behandlingen var i første omgang kun tiltænkt kvinder med aflukkede æggeledere. Ved uforklarlig barnløshed - hvor alle undersøgelser er normale - har vi opnået ligeså gode resultater og også i de tilfælde, hvor sædkvaliteten er meget dårlig, eller hvor man kun finder ganske få sædceller, kan man hjælpe med ægtransplantation - eventuelt med mikro-inseminationsmetoden, hvor der lægges en enkelt sædcelle direkte ind i ægget. Hormonbehandling Princippet med hormonbehandling ved ægtransplantation er at modne flere æg, således at man på den måde kan gøre resultaterne bedre. Man kan stimulere på mange forskellige måder. Vi har som hovedregel 3 behandlinger: 1. Lang protokol 2. Kort protokol 3. Lavstimulation Behandlingsforløb for ægtransplantation (lang protokol) Praktiske forhold: CICONIA kontaktes på 1. menstruationsdag, hvor der gives tid til 21. cyklusdag. Når menstruationen starter kontaktes CICONIA på telefon CICONIA har åbent alle ugens dage dog ikke søndag. 1. kontroldag 21. cyklusdag. Hormonindsprøjtninger påbegyndes på dagen efter 1. kontroldag 2. kontroldag 9 dage efter hormonindspøjtningernes start Ægudtagning Ægoplægning Graviditetsprøve dagen efter hormonindsprøjtningernes start 2 dage efter ægudtagningen ca. 14 dage efter ægoplægningen 1. kontroldag (21. cyklusdag) I skal møde på CICONIA til aftalt tid. Indledningsvis vil I få en samtale med en sygeplejerske, hvor jeres individuelle behandlingsforløb vil blive gennemgået. I vil få udleveret medicin og instruktion/vejledning i brug af medicinen. I vil få udleveret næsespray, et hormonpræparat, der de efterfølgende - minimum 14 dage - skal nedregulere kvindens hormonsystem. Næsespray Synarela starter kvinden med samme dag, I har været på CICONIA, og der skal tages 3 pust dagligt jævnt fordelt på døgnet, ca. hver 8. time. I denne periode får kvinden menstruation, og denne skal være startet mindst 3 dage, inden der startes med den 6

6 efterfølgende hormonstimulation i form af indsprøjtninger. Hvis menstruationen ikke kommer mindst 3 dage før planlagt start af injektionerne, skal I kontakte CICONIA. Injektionerne stimulerer væksten af follikler (ægblærer) og gives efter individuelle ordinationer af læge. Injektionerne skal gives på samme tidspunkt på dagen (+/- 1 time). De kan gives enten morgen eller aften afhængig af, hvad der passer jer. I kan tage dem selv efter instruktion fra os, eller I er velkomne til at komme på CICONIA og få dem givet her. I kan eventuelt låne en instruktionsvideo/dvd, der udførligt viser, hvordan injektionerne skal gives. Den dag kvinden starter med injektionerne, skal der kun tages næsespray Synarela 2 gange daglig 1 pust morgen og aften, med mindre andet er aftalt. Der fortsættes med næsespray 2 gange daglig, indtil den ægløsende indsprøjtning gives. Dette får I besked om. I vil ved samtalen på 21. dagen få udleveret en samtykkeerklæring, hvor vi beder jer give en underskrift på, at I er informeret om behandlingsforløbet, og hvor vi beder jer tage stilling til, hvad der skal ske med de overskydende æg. Efter samtalen med sygeplejersken følger vi jer til behandlingsafsnittet, hvor kvinden vil blive scannet. Lægen ser her efter eventuelle cyster ( vandsvulst ) på æggestokkene og kontrollerer, at æggestokke og slimhinden i livmoderen er i orden svarende til 21. dagen. Hvis der er cyster, konstaterer lægen blot dette, således at de ikke senere bliver mistolket for at være ægblærer og dermed styrende for ægudtagningen, men vi ønsker dog i nogle tilfælde at se jer til en kontrolscanning, inden der startes med injektionerne. Alle scanninger foretages vaginalt (gennem skeden). 2. kontroldag (9. hormoninjektionsdag) I møder på CICONIA til ultralydscanning for at få vurderet modningen af æggene. Måske kan vi allerede her beslutte dagen, hvor ægudtagningen skal foregå. Hvis ikke, gives der tid til ny ultralydscanning, og der fortsættes med indsprøjtninger. Under alle omstændigheder foregår ægudtagningen tidligst 2 dage efter denne scanning. Ægløsende indsprøjtning Når ægblærerne er modne planlægges ægudtagningen. Der gives en indsprøjtning med hormonstoffet Ovitrelle, timer før ægudtagningen er planlagt. Det kan være nødvendigt, at aflyse behandlingen hvis: 1. Ultralydscanningen viser for få ægblærer 2. Ultralydscanningen viser for mange ægblærer 3. Manden eller kvinden bliver syge med høj feber eller lignende Behandlingsforløb for ægtransplantation (kort protokol) Praktiske forhold: CICONIA kontaktes på 1. menstruationsdag. Når menstruationen starter kontaktes CICONIA på telefon og der aftales tid til 1. kontrol. 7

7 1. kontroldag 1., 2. eller 3. cyklusdag 2. kontroldag 9 dage efter hormonindspøjtningernes start Ægudtagning dagen efter hormonindsprøjtningernes start Ægoplægning 2 dage efter ægudtagningen Graviditetsprøve ca. 14 dage efter ægoplægningen 1. kontroldag (1., 2. eller 3. cyklusdag) I skal møde på CICONIA til aftalt tid. Indledningsvis vil I få en samtale med en sygeplejerske, hvor jeres individuelle behandlingsforsøg vil blive gennemgået. I vil få udleveret medicin og instruktion/vejledning i brug af medicinen. Hormonbehandlingen starter på 2. eller 3. cyklusdag startes der med indsprøjtninger, der skal gives på samme tidspunkt på dagen (+/- 1 time). Disse indsprøjtninger har til formål at modne flere æg. Svarende til ca. 6. dagen skal der yderligere tages et hormon, der hindrer for tidlig ægløsning. 2. kontroldag (8. eller 9. cyklusdag) I møder på CICONIA til ultralydsskanning for at få vurderet modningen af æggene. Måske kan vi allerede fastsætte dagen, hvor ægudtagningen skal foregå. Hvis ikke, gives der en tid til en ny ultralydsskanning og der fortsættes med indsprøjtninger. Under alle omstændigheder foregår ægudtagningen tidligst 2 dage efter denne skanning. Ægløsende indsprøjtning Når ægblærerne er modne planlægges ægudtagningen. Der gives en indsprøjtning med hormonstoffet Ovitrelle, timer før ægudtagningen er planlagt. Det kan være nødvendigt, at aflyse behandlingen hvis: 4. Ultralydscanningen viser for få ægblærer 5. Ultralydscanningen viser for mange ægblærer 6. Manden eller kvinden bliver syge med høj feber eller lignende Lavstimulation IVF behandling CICONIA tilbyder par, hvor kvinden er <35 år og har regelmæssig menstruationer, en såkaldt lavstimulationsbehandling eller ØKO -behandling. Behandlingen CICONIA s procedure for lavstimulation IVF øger sandsynligheden for, at der mindst er ét godt æg på det rigtige tidspunkt. Der gives en mild hormonstimulation med Clomivid tabletter (Clomid, Pergotime ), 3 tabletter dagligt på dag 3 til 7 i cyklus og Puregon injektioner 100 enheder dagligt på dag 8 til 10; begge præparater stimulerer ægblærens vækst. Ved denne behandling modnes 1-5 æg. Det optimale tidspunkt for ægudtagning bestemmes ud fra en ultralydsundersøgelse af ægblærerne. Når ægblærerne er 18 mm i diameter, fremkaldes den sidste modning af æggene med et andet hormon Ovitrelle. Dette hormon gives ca. 34 timer før ægudhentningen. Ægblærerne tømmes. Æggene befrugtes i laboratoriet, og to dage senere overføres de pæneste æg til livmoderen (transfereringen). Man vil altid stile mod at foretage ægudhentning, også hvis der kun er én ægblære. 8

8 Sådan gør du På 1. eller 2. menstruationsdag kontakter du CICONIA med henblik på at komme til en indledende kontrol 2. eller 3. cyklusdag. På 3. til 7. cyklusdag inkl. tager du 3 Clomivid (Clomid, Pergotime ) tabletter =150 mg daglig. På 8. til 10. cyklusdag tager du 1 Puregon injektion = 100 enh daglig. På 10. eller 11. cyklusdag møder du på CICONIA til den aftalte tid, hvor du bliver scannet. Tidspunktet for den ægløsende indsprøjtning med Ovitrelle aftales, og ca. 34 timer senere tømmes ægblærerne for æg (aspirationen). Medicinudgiften til lavstimulationsbehandling vil være kr Ægudtagning Du og din mand møder på CICONIA til aftalt tid. Tidspunktet ligger mellem kl. 8 og 10. I skal regne med at være på CICONIA i cirka 2 timer. Cirka 1 time før du møder på klinikken, skal du tage 1 tablet Stesolid á 5 mg, der virker beroligende, samt 2 tabletter Panodil á 500 mg, der virker smertestillende. Disse tabletter udleveres på CICONIA den dag ægudtagningen planlægges. Din mand skal aflevere en sædprøve (husk at skrive mandens og kvindens navn og personnummer på glasset). Derudover skal der afleveres en seddel indeholdende mandens navn og CPR-nummer, kvindens navn og CPRnummer samt med mandens underskrift. Det er vigtigt, at der ikke har været sædudtømmelse de sidste 3 dage. På CICONIA findes der prøverum. Prøven afleveres i et lille skab ud for laboratoriet på Fertilitetsgangen. Hvis I har mindre end en times kørsel til CICONIA, kan sædprøven eventuelt medbringes i et sædglas, der er udleveret fra klinikken. Prøven skal under transporten opbevares ved kropstemperatur. Umiddelbart før ægudtagningen gives beroligende og smertestillende medicin i en plastikkanyle, som du får lagt i en blodåre i hånden. Desuden bliver der lagt lokalbedøvelse i skeden på begge sider af livmoderhalsen. Puls og blodtryk overvåges under indgrebet. Selve ægudtagningen foregår gennem skeden ved at føre en tynd nål gennem skedevæggen ind i æggestokkene. De enkelte ægblærer tømmes for væske, hvorved ægget suges med ud. Vi forsøger at suge alle modne æg ud. I får straks at vide, om vi har fundet æg. I vil kunne følge ægudtagningen på ultralydskærmen og se æggene, der er udhentet på TV-skærmen. Selve ægudtagningen tager sædvanligvis 5-10 minutter. Efter indgrebet hviler du cirka 1 time på klinikken. Vi anbefaler, at du hviler dig hjemme resten af dagen. Der kan være lidt blødning fra skeden de næste par dage (som en lille menstruation). Blodet stammer fra nålestikkene i skeden - ikke fra livmoderen. Der kan også forekomme smerter, som skal kunne lindres med Panodil. Der skal være nogen til at ledsage dig hjem, da du ikke selv må køre bil, og du må helst ikke være alene resten af dagen. 9

9 Ægdyrkning Alle æg der tages ud dyrkes, selvom der højst bliver lagt 2 befrugtede æg tilbage i livmoderen. Det almindeligste er at lægge 1-2 æg tilbage i livmoderen for at begrænse risikoen for flerfoldgraviditet. Æggene placeres i et dyrkningsmedium, og der dyrkes herefter sterilt i et varmeskab i cirka 48 timer. Sædprøven renses, og efter 3-6 timer tilsættes cirka sædceller til hvert æg i dyrkningsmediet. Befrugtningen tager timer afhængig af modenhedsgraden af ægget. Pronuclei (2 kerner i ægget), som er arvemassen fra kvinden og manden, kan ses under mikroskopet som tegn på, at befrugtningen er sket. Dette registreres cirka 18 timer efter, at sædcellerne er tilsat ægget. Det er nødvendigt at dyrke alle æggene, da man ikke på forhånd ved, hvilke og hvor mange æg der befrugtes og deler sig. Ægoplægning De befrugtede æg udvikler sig i løbet af de næste 2 døgn fra at være 1 celle til 2-6 celler. Vi følger udviklingen daglig, men man kan først efter cirka 48 timer sige, hvor mange af æggene der har udviklet sig tilfredsstillende. I kan først få besked på, om æggene har delt sig, når I møder på CICONIA. Fra litteraturen ved vi, at nogle kvinder har en forudsigelig stor chance for tvillingegraviditet. Det er vores hensigt, at bevare en høj chance for opnåelse af graviditet. Vores anbefalinger til det enkelte par, vil altid være en balance mellem opnåelse af graviditet og risiko for tvillingegraviditet. På baggrund af den tilgængelige viden vil vi anbefale følgende: Det anbefales, at der tilbagelægges følgende antal æg: Kvindens alder Antal æg år e-set vejledning se nedenfor år Maksimalt 2 æg år 2 æg eset vejledning ved anvendelse af friske æg: 1. cyklus 1 æg af topkvalitet, uanset om der er overskydende æg til nedfrysning. Hvis der ikke er æg af topkvalitet, kan der tilbagelægges to æg 2. cyklus 1 æg af topkvalitet, hvis der er overskydende æg til nedfrysning. Hvis der ikke er 3. cyklus eller mere: Maksimalt 2 æg. æg til frys, eller et æg af topkvalitet, kan der tilbagelægges to æg Ved anvendelse af optøede æg(fer): Kvindens alder Antal æg år 2 æg år Maksimalt 2 æg De befrugtede æg tilbageføres igennem livmoderhalskanalen til selve livmoderen ved hjælp af et tyndt plastikkateter. Du vil oftest slet ikke kunne mærke oplægningen og kan umiddelbart herefter tage hjem. 10

10 Akupunktur Anvendelse af traditionel kinesisk medicin er blevet mere udbredt og anerkendt i den vestlige verden. Der er i de senere år lavet nogle undersøgelser om akupunkturs anvendelse i forbindelse med fertilitetsbehandling (ved ægoplægning). I april 2002 blev der i det amerikanske tidsskrift Fertility and Sterility publiceret en kontrolleret undersøgelse om akupunkturs virkning på patienter i IVF behandling. Der deltog 160 patienter i undersøgelsen. Resultatet viste, at der var 18% flere graviditeter i gruppen, der havde fået akupunktur sammenlignet med gruppen, der ikke havde fået akupunktur. I 2004 blev der i Danmark gennemført en lignende undersøgelse, som bekræftede den tidligere tyske undersøgelse. Her deltog 300 kvinder, som var i IVF behandling, i en lodtrækningsundersøgelse, hvor 2/3 fik akupunktur og 1/3 (kontrolgruppen) ingen akupunktur. Resultaterne var følgende: Gruppe Graviditetsrate (Positiv grav.prøve) Kontrol gruppe 28% 26% Akupunkturgruppe 41% 38% Klinisk graviditetsrate (Påvisning af hjertelyd) På baggrund af ovenstående undersøgelser tilbyder vi akupunktur i forbindelse med ægoplægning. Tiden efter ægoplægningen Efter ægoplægningen gives dagligt hormontilskud i form af vaginalgel eller stikpiller, der indføres i skeden 2-3 gange pr. døgn. Du skal fortsætte med disse hormoner, indtil der er svar på graviditetsprøven, som tages ca. 14 dage efter ægoplægningen. Vi tilråder, at du tager det roligt i hjemmet de første 3 dage efter ægoplægningen. Da der kan være tale om graviditet, selv om der har været menstruationslignende blødning, skal der tages en graviditetsprøve 14 dage efter ægoplægningen (dette i form af en blodprøve). Graviditetsprøven kan tages på CICONIA kl på hverdage, og du vil få svar på prøven cirka 1 time senere. Såfremt du bor langt fra CICONIA, kan du få foretaget blodprøven hos din egen læge. Du får udleveret et blodprøveglas, blodprøvesedler samt svarkurvert hos os. Prøven skal da sendes til CICONIA, og du vil kunne få svar næste dag efter kl. 13 ved at kontakte klinikken. Svar på prøven gives af Karsten Petersen. Hvis prøven er positiv, aftales der tid til graviditetsskanning cirka 3 uger senere. 11

11 Nedfrysning af befrugtede æg Såfremt der efter ægoplægningen er overskydende befrugtede æg, som vi skønner egnede til nedfrysning, vil vi kunne tilbyde jer dette. Cirka 30% af de patienter, der får udtaget æg, har mulighed for at få frosset befrugtede æg ned. De befrugtede æg kan efter nuværende lov nedfryses i 5 år. Det er dog langt fra alle æg, der tåler nedfrysning og optøning. Æggene optøs dagen før, de skal lægges tilbage, og man vurderer på ægtransplantationsdagen overlevelsen af æggene. Der findes speciel vejledning for frysecyklus. Mikroinsemination I dag udfører man mikroinsemination på to forskellige indikationer. Den ene er mandlig faktor, hvilket vil sige dårlig sædkvalitet. Den anden indikation er manglende befrugtning af æggene ved tidligere ægtransplantationsforsøg. Mikroinsemination adskiller sig fra almindelig ægtransplantation ved måden æggene befrugtes på. Ved almindelig ægtransplantation lægges æg og sæd sammen, og den enkelte sædcelle må selv finde vej ind i ægget. Ved mikroinsemination lægges en enkelt sædcelle direkte ind i ægget. Dette er ikke ensbetydende med, at ægget bliver befrugtet, kun at sædcellen er hjulpet ind i ægget. Mikroinsemination er en behandling til næsten alle former for mandlig infertilitet - selv de alvorligste. I tilfælde af manglende sædceller i sædprøven kan der være mulighed for at udtage sædceller fra bitestiklen eller testiklen ved hjælp af et lille kirurgisk indgreb. Indgrebet foretages i lokal bedøvelse. Denne teknik kan ligeledes anvendes hos mænd, som tidligere er blevet steriliserede. Donorinsemination er for fremtiden kun nødvendig i tilfælde af manglende dannelse af sædceller i testiklerne. I forbindelse med mikroinseminationsbehandling, fremgår det af Vejledning fra Sundhedsstyrelsen at: "Indtil der er sket en mere nøjagtig fastlæggelse af misdannelsesrisiko for kromosomforandringer m.v., bør der gives tilbud om prænatal diagnostik (moderkagebiopsi eller fostervandsundersøgelse samt ultralydscanning). En del par ønsker imidlertid ikke, efter omsider at have opnået graviditet, at løbe den hermed forbundne lille risiko for induceret abort". Risici Ægudtagning Der er meget lille risiko for, at der efter ægudtagningen kan opstå en betændelsesreaktion i underlivet. En betændelsesreaktion, som kan kræve penicillinbehandling og i meget sjældne tilfælde en operation. Det er dog under 0,1% af alle ægudtagninger, som medfører sådanne problemer. Graviditet uden for livmoderen Hos kvinder som ikke har fået fjernet æggelederne, er der risiko for, at en evt. graviditet kan sætte sig i æggelederen. En sådan graviditet kan ikke gennemføres og må oftest fjernes ved en kikkertoperation. 12

12 Hormonbehandling - Almindelige bivirkninger Det er ikke ualmindeligt, at man bliver mere træt i forbindelse med en hormonbehandling, og nogle får humørsvingninger. Herudover kan næsesprayen specifikt bevirke hedeture og lettere trykkende hovedpine. De daglige FSH-injektioner kan virke lokalt irriterende og give rødme og ømhed ved injektionsstederne. Overstimulation af æggestokkene Nogle patienter reagerer uventet meget kraftigt på hormonstimulationen og danner rigtig mange æg. Man kan blive alvorlig syg, hvis der er for mange follikler. Symptomer på overstimulation indtræder inden for ca. 1 uge efter ægoplægningen i form af spænding i maven, smerter i underlivet, utilpashed, kvalme og opkastning, diaré og i meget sjældne tilfælde åndenød. Hvis man under hormonbehandlingen skønner, at der er risiko for overstimulation tager man en hormonblodprøve dagligt fra ægblærerne er store nok, og til hormonniveauet er faldet så meget, at man kan give ægløsningshormon uden nævneværdig risiko for overstimulation, idet det er ægløsningshormonet, der slår hovedet på sømmet. I enkelte tilfælde kan det blive nødvendigt at afbryde behandlingen. Hvis man skulle få symptomer på overstimulation, bør man kontakte CICONIA; i dagtimerne på tlf.nr Opstår der problemer uden for normal arbejdstid, er det muligt at kontakte cheflæge Karsten Petersen på mobiltelefon Hormonbehandling og kræft i æggestokkene Visse kvinder har fra naturen nogle defekte æggestokke, som kan betyde, at der såvel er større risiko for barnløshed samt for at få kræft i æggestokkene. En stor verdensundersøgelse har dog vist, at der ikke er øget risiko for kræft i æggestokkene hos kvinder, der har fået hormonbehandling. Tvillingegraviditet Der er i følge sagens natur øget chance/risiko for tvillinggraviditet, når man lægger to befrugtede æg op i livmoderen. Ca. 18% af alle IVF-graviditeter er tvillinger. Tvillinggraviditeter forløber ikke altid normalt, og derfor skal man kontrolleres tættere under graviditeten. Der er f.eks. øget risiko for at føde for tidligt. Hvis I ikke ønsker den øgede tvillingrisiko, må I gøre opmærksom herpå, og vi vil i givet fald kun lægge et æg tilbage i livmoderen. I sjældne tilfælde kan to æg give trillingegraviditet, idet det ene æg kan dele sig efter oplægning. Specielt vedr. mikroinseminationsbehandling (ICSI) Flere større undersøgelser, som er kommet de sidste år, har vist, at der ikke er større risiko for misdannelser blandt børn født efter mikroinseminationsbehandling. I en stor belgisk undersøgelse har man fundet en lidt større forekomst af kromosomafvigelser hos børn født efter mikroinsemination, men disse kromosomanomalier findes i en vis udstrækning tilsvarende hos faderen og kan have været årsag til nedsat sædkvalitet (som har gjort det nødvendigt at lave mikroinseminationsbehandling). 13

13 Operativ udtagning af sædceller Sædceller dannes i testiklerne i nogle trådtynde kanaler, der ligger oprullet som mange små garnnøgler, der udfylder hele testiklen. Alle disse mange kanaler ender i nogle få gangsystemer, der fører over i bitestiklen, der er en lille, langstrakt gevækst (på tykkelse med en blyant) på bagsiden af testiklen. Bitestiklen ender i sædstrengen, der fører sæden videre til urinrøret. Proceduren ved udhentning af sædceller fra bitestikel eller testikel indledes med, at der anlægges en kanyle (venflon) i en åre i hånden. Dette er af sikkerhedshensyn, så der kan gives medicin i åren, hvis dette undtagelsesvis skulle blive nødvendigt f.eks. i forbindelse med utilpashed og kvalme. Herefter afvaskes huden på pungen med desinficerende sprit. Med en meget tynd nål anlægges lokalbedøvelse med et par indstik i lysken lige over pungen. Dette er ikke mere ubehageligt end en almindelig indsprøjtning. Med en tynd kanyle udhentes væske/væv, som bringes til laboratoriet, hvor laboranten findeler vævet og søger efter sædceller. Efter få minutter vil man kunne konstatere, om der er tilstedeværelse af sædceller. I enkelte tilfælde anlægges et lille snit (1 cm) i huden over testiklen og videre ind i selve testiklen. Der fjernes herefter et lille stykke testikelvæv på ca. 3x3 mm, som bringes til laboratoriet. Der vil være en vis ømhed i testiklen, når bedøvelsen ophører. Det anbefales, at man tager det med ro resten af dagen. Generne kan afhjælpes med almindelige hovedpinetabletter (Kodimagnyl, Pamol eller lignende). Såfremt der indtræder stærke smerter og kraftig hævelse af pungen og/eller temperaturforhøjelse, skal man kontakte CICONIA eller anden læge. Indgrebet er kun forbundet med mindre gener, men hvis det ønskes, kan vi dæmpe eventuel nervøsitet med noget smertestillende og beroligende medicin (samme medicin som gives til kvinden ved ægudtagning). Såfremt der gives sådan medicin, må man ikke føre bil resten af dagen. 14

14 Resultater Samlede resultater for Ciconia i perioden års-opgørelse Behandlingstype IVF/ICSI/TESA FROSNE ÆG ÆGDONATION IALT Alder * <40 40 Påbegyndte behandlinger Positive graviditetsprøver pr oplægning Positive graviditetsprøver pr. 41% 16% 22% 59% 35% oplægning % Kliniske gravid pr oplægning % 31% 10% 14% 49% 26% *Gennemsnitsalderen er 36,1 år i denne periode og 20% af påbegyndte behandling er kvinder i alder mellem 40 og 45 år Forklaring til skemaet IVF ICSI TESA Frosne æg Ægdonation Oplægning af naturligt befrugtede æg Oplægning af æg befrugtet ved mikroinsemination Oplægning af æg befrugtet ved mikroinsemination med sædceller fra testiklerne Oplægning af befrugtede æg som har været nedfrosset Oplægning af befrugtede donoræg Resultater for inseminationsbehandling IUI-H (anvendelse af mandens sæd) IUI-D (anvendelse af donorsæd) 14% pr. behandlingscyklus 27% pr. behandlingscyklus 15

15 Udgifter til IVF behandlingen Prisen for en IVF behandling inkluderer alle scanninger og undersøgelser fra første dag i behandlingscyklus, og indtil der er foretaget en graviditetsprøve ca. 14 dage efter ægtransplantationen samt en ultralydscanning i tilfælde af graviditet. Det er muligt at købe en enkelt behandling eller en 3-pakkeløsning med almindelig hormonstimularion, indtil kvinden fylder 40 år. Kvinder under 35 år, som har regelmæssig cyklus og regelmæssig ægløsning, har mulighed for en 5-pakkeløsning med lavstimulation. Ved traditionel hormonbehandling udhentes i gennemsnit 8 æg. Ved lavstimulation udhentes fra 1 til 5 æg. Hvis der indtræder en graviditet i første eller anden behandlingscyklus, og der fødes et barn, gives ikke yderligere behandling. Hvis der foretages mikroinsemination, kirurgisk udtagning af sædceller eller assisted hatching, betales dette separat pr. behandling. Såfremt en cyklus afbrydes inden ægudtagningen, kan denne behandling afregnes særskilt og således ikke tælle for en behandling. En behandling regnes som fuldført, hvis der foretages udtagning af æg. Parret har ret til at udnytte muligheden for prænatale undersøgelser i form af moderkageprøve eller fostervandsprøve og tage konsekvensen af disse undersøgelser i form af en eventuel abort. Betingelsen for at disse pakkeløsninger kan træde i kraft er, at der er underskrevet en kontrakt, samt at pengene er indbetalt inden ægudtagningen. Medicinudgiften betales ekstra og bliver opkrævet via apoteket. Medicinudgiften beløber sig for danske patienter til cirka kr. pr. gang. Er du medlem af Sygesikringen Danmark, kan du få tilskud til medicinen. Tilskuddet er afhænging af, hvilken gruppe du er medlem af. Ved start af behandlingen, vil vi søge et såkaldt kronikertilskud til danske patienter. Det betyder, at du indenfor 1 år højst kan have en medicinudgift, der beløber sig til ca. kr ,-. I vil i første omgang modtage en regning på den medicin, I modtager ved opstarten af behandlingen. Når behandlingen er afsluttet, vil vi opgøre mængden af evt. yderligere udleveret medicin og meddele dette til apoteket, som derefter vil sende jer en supplerende regning. Stikpillerne, som du får efter ægoplægningen, kan ikke købes på apoteket, og de bliver derfor udleveret hos os. Vi sørger for at søge et særskilt tilskud (50%) til dig via Sundhedsstyrelsen. Du får på den første fremmødedag udleveret en regning på behandlingen. Denne kan betales kontant med check eller Dankort. I kan eventuelt få udleveret et girokort, hvor betalingen er 8 dage netto. 16

16 Ægdonation Vi kan tilbyde ægdonation til barnløse par, hvor kvinden ikke har æggestokke, eller hvor æggestokkene ikke fungerer normalt. Disse kvinders eneste mulighed for graviditet er således, at modtage ubefrugtede æg fra en anden kvinde. Kvinder, der er i ægtransplantationsbehandling har mulighed for, anonymt at give et mindre antal ubefrugtede æg til en anden kvinde, såfremt hun er under 36 år. Ifølge den nye lov af 2007 har sunde og raske kvinder under 36 år også muligheden for at give æg væk. Disse kvinder modtager kun et symbolsk beløb for dette. Ægdonation er anonym, således at den kvinde, der donerer æg væk og den kvinde, som modtager æg er totalt anonyme. I kan overveje, om I kunne tænke jer anonymt at give et mindre antal ubefrugtede æg til en anden barnløs kvinde. Donors alder skal være mellem 20 og 36 år, og donor må ikke have arvelige sygdomme i familien. Donor bliver testet for HIV, hepatitis B + C samt syfilis. Hvilke kvinder kan hjælpes med ægdonation Kvinder der er gået i for tidlig overgangsalder. Dette kan indtræde allerede i års alderen. Kvinder der ikke kan få børn som følge af genetiske årsager for eksempel Turner patienter (kvinder uden æganlæg). Kvinder der har fået fjernet æggestokkene ved en operation på grund af infektion, endometriose eller cancer. Kvinder der gentagne gange ikke har reageret på stimulationsbehandling ved ægtransplantation. Kvinder der danner abnorme æg. Kvinden må højst være 40 år, og mandens sæd skal være egnet til befrugtning af de donerede æg, idet sæden ikke må være fra donor. Når det ved samtale med lægen er besluttet, at ægdonation er den rette behandling for jer, sættes I på vores venteliste. Ventelistens længde er afhængig af, hvor mange par der kan/vil donere æg. Ventetiden er 1-2 år. 17

17 Aborter Som i en normalt opstået graviditet vil cirka 15% af kvinderne abortere. Graviditet uden for livmoderen - cirka 3% af tilfældene. Det er nødvendigt at undersøge alle, der bliver gravide efter IVF med ultralydscanning cirka 3 uger efter positiv graviditetsprøve. Adoption Skulle reagensglasbehandlingen ikke lykkes, kan det blive nødvendigt at acceptere, at det ikke er muligt at blive biologiske forældre. Vi vil gøre, hvad vi kan for at vejlede jer så godt, vi kan i denne svære fase. Såfremt I er interesseret i adoption, kan I henvende jer til et adoptionscenter. Der er i Danmark 3 organisationer, der er godkendt til at formidle adoption: Adoption Center, Dan Adopt samt Terres des Hommes. Disse organisationer kan tilsende jer en informationsmappe, hvor I kan se, fra hvilke lande det er muligt at adoptere i øjeblikket, samt hvorledes I kan påbegynde de nødvendige forundersøgelser med henblik på godkendelse til adoption. Adoptionscentret forestår selv adoptionen, mens regionen tager sig af godkendelsesproceduren. Landsforeningen for ufrivilligt barnløse I 1990 stiftedes "Landsforeningen For Ufrivillig Barnløse". Der gives råd og vejledning til par, der har problemer. Har I behov for at have kontakt med andre par i samme situation, kan I ringe til Foreningen for Ufrivilligt Barnløse på tlf.: Foreningen udgiver bladet "KIMEN" - og arbejder aktivt for at bedre barnløses behandlingsmuligheder. 18

18 Nakkefoldscanning En ultralydsundersøgelse af 12 uger gamle fostre til vurdering af risiko for mongolisme. Det er velkendt, at man ud fra den gravides alder kan beregne, om der er større eller mindre risiko for mongolisme. Det har imidlertid vist sig, at en meget stor del af alle mongolfostre har en nakkefold, som kan påvises ved ultralydscanning i graviditetsuge. Ved at kombinere nakkefoldmåling med oplysning om den gravides alder, kan vi således give en meget mere præcis vurdering af risikoen for mongolisme, end man kan ved kendskab til moderen alene. Nakkefoldscanningen kombineres med et blodprøvesvar den såkaldte doubletest hvor ud fra man måler den endelige risiko for mongolisme. Vi tilråder alle at få foretaget en doubletest og en nakkefoldscanning, uanset kvindes alder. De nyeste undersøgelser har vist, at antallet af børn, der fødes med mongolisme, er fordoblet inden for de sidste 10 år i Danmark og at halvdelen fødes af kvinder under 35 år. Formål En gravid kvinde under 35 år kan vælge måling af nakkefold for at vurdere, om der er øget risiko for mongolisme til trods for, at hun er relativt ung. En gravid kvinde mellem 35 og 40 år kan vælge måling af nakkefold for at vurdere, om der er nedsat risiko for mongolisme, således at hun kan fravælge moderkageprøve/fostervandsprøve. En gravid kvinde over 40 år kan vælge måling af nakkefold for at vurdere, om risikoen for mongolisme er mindre end svarende til hendes alder. Selv med normal nakkefold vil der dog være en ikke ubetydelig risiko for mongolisme hos denne aldersgruppe. Baggrund Det har vist sig, at de fleste fostre med mongolisme har en nakkefold på over 2,5 mm. Årsagen til denne nakkefold er ukendt. Man kan måle den med ultralyd, når fosteret er 11 til 14 uger gammelt. Ved scanning på et tidligere tidspunkt er fosteret for lille til, at man kan udføre målingen præcist. Ved scanning på et senere tidspunkt er det vanskeligt at se nakkefolden, hvilket muligvis skyldes, at den skjules af det naturlige fedtlag, som dannes på dette tidspunkt. Fostre med hjertesygdomme kan ligeledes have en tyk nakkefold, hvilket formentlig skyldes hævelse på grund af dårligt blodomløb. Hos raske fostre er nakkefolden ofte 1,5 mm eller mindre. Et par procent af alle raske fostre har imidlertid nakkefold på 2,5 mm eller mere. I disse tilfælde er nakkefolden helt uden betydning. Risikoen for mongolisme og hjertesygdom er større, jo tykkere nakkefolden er. Flertallet af fostre med nakkefold på f.eks. 3 mm er således raske, medens en stor del af fostrene med en nakkefold på 5 mm vil være syge. 19

19 Fordele ved scanning for nakkefold Du får svar på ultralydsundersøgelsen med det samme. Den vil i langt de fleste tilfælde vise, at der ikke er grund til at foretage moderkageprøve eller fostervandsprøve. Metoden finder 2 ud af 3 mongolfostre. Anbefaling Valget af undersøgelse for mongolisme og andre alvorlige tilstande hos fostre er baseret på holdninger, følelser, religion, etik med mere. Valget bliver derfor meget personligt. Vi har imidlertid valgt at anbefale undersøgelse for nakkefold til alle gravide. Hos kvinder over 40 anbefaler vi normalt moderkageprøve eller fostervandsprøve. Procedure Først taler vi om principperne for undersøgelsen. Selve scanningen indledes normalt med en scanning uden på maven, som efterfølges af en scanning gennem skeden. Herefter diskuterer vi fundene, således at I kan tage beslutning om moderkageprøve/fostervandsprøve, hvilket normalt vil kunne foretages på hjemsygehuset. Psykisk belastning De nævnte informationer vedrørende de hyppigste behandlingsformer, CICONIA kan tilbyde, skal klarlægge og overskueliggøre behandlingen for netop jer. Vores erfaring viser dog, at der under forløbet hele tiden dukker nye problemstillinger og spørgsmål op. Det kan være en meget belastende proces at gennemgå behandlingen, man skal være optimistisk men også realistisk. Der kan opstå mange op- og nedture - håb - blandet med skuffelser. Dette tackles bedst ved, at I er godt informeret om behandlingsforløbet og bruger god tid til at diskutere jeres følelser under forløbet. Personalet vil gøre sit bedste for at støtte og vejlede jer. I den forbindelse skal det nævnes, at hvis I føler I har problemer, som I ikke kan overskue, har CICONIA tilknyttet egen psykolog, som kan konsulteres efter nærmere aftale. Såfremt der opstår praktiske problemer for jer undervejs, kan I altid kontakte klinikken. 20

20 Medicinfortegnelse Forskellige typer af medicin i forbindelse med behandlingen på klinikken: Medicintype Virkning Eventuelle bivirkninger Puregon Gonal-F Menopur Orgalutran Cetrotide Pergotime Synarela Ovitrelle Progestan Stesolid Hormonpræparat, der stimulerer æggestokkene og medfører, at der modnes mere end 1 æg pr. cyklus. Gives som injektion i underhuden under navlen. Hormonpræparat, der hindrer ægløsning. Gives som daglig injektion, når ægblærerne er mm. Stimulerer æggestokkene og medfører, at de største ægblærer vokser videre og modner æggene. Gives som tabletter (anvendes ofte i forbindelse med inseminationsbehandling og lavstimulationsbehandling). Påvirker dannelsen af de overordnede kønshormoner i hjernen. Det er disse hormoner, der styrer æggestokkenes funktion. Synarela sætter kortvarigt kvindens normale hormonudskillelse ud af drift. Gives som næsespray. Modner æggene det sidste stykke og medfører ægløsning. Gives som injektion når ægblærerne er store nok. Graviditetshormon. Gives for at udelukke mangel på hormonet efter ægoplægningen. Virker på slimhinden i livmoderen. Gives som stikpiller i skeden. Beroligende og muskelafslappende. Middel der gives i forbindelse med ægudtagningen (IVF). Gives som tabletter. Lokal ømhed omkring indstikssted. Hedestigninger og svedeture. (Anvendes overvejende i forbindelse med IVF-behandling). Forbigående varmefølelse, kvalme, tågesyn og hovedpine. (Anvendes overvejende i forbindelse med inseminationsbehandling). Tørhed og irritation af næseslimhinden. Kortvarig hovedpine samt hedestigninger, svedeture og humørsvingninger. (Anvendes overvejende i forbindelse med IVF-behandling). Ingen af betydning. Oppustethed, brystspænding, træthed og kvalme. Kan bevirke, at menstruationen udebliver, selv om graviditetstesten er negativ. (Anvendes de første 2 uger efter ægoplægning). Panodil Let smertestillende medicin. Gives som tabletter. Ingen, når dosis ikke overstiger 8 tabletter dagligt. (Anvendes sammen med Stesolid 1 time før ægudtagningen (IVF)). Vilan Dormicum Smertestillende middel der gives i forbindelse med ægudtagningen. Gives i en kanyle i hånden. Beroligende og muskelafslappende. Gives i forbindelse med ægudtagning. 21

21 Sundhedsministeriet har givet: Vejledning om moderskab og faderskab - til par, der ønsker at få foretaget kunstig befrugtning. 1. Fastlæggelse af moderskab Den kvinde, der føder barnet, anses som barnets mor, også selvom moderen har fået doneret ægget fra en anden kvinde som led i behandlingen. 2. Fastlæggelse af faderskab Anvendelse af egen sæd: Ved kunstig befrugtning, hvor der anvendes sædceller fra ægtemanden eller fra den mand, som kvinden samlever med, vil de retslige virkninger i forbindelse med faderskab være som ved naturlig befrugtning. Det vil sige, a. hvis parret er gift, anses ægtemanden som far, jf. børnelovens paragraf 2 stk. 1 og paragraf 3, og b. hvis parret er ugift, skal manden, før behandlingen indledes, i forbindelse med samtykket til behandlingen tillige skriftligt erklære, at han vil anerkende faderskabet til barnet. Ovenstående gælder uanset om det æg, der anvendes til befrugtningen, er kvindens eget æg eller et æg, der er blevet doneret til parret fra en anden kvinde. Anvendelse af donorsæd Ved kunstig befrugtning af en gift kvinde med donorsæd, vil ægtemanden som udgangspunkt blive anset som faderen, jf. lov om børns retsstilling paragraf 2 og paragraf 3. Ved kunstig befrugtning af en ugift kvinde med donorsæd, skal manden, før behandlingen indledes, i forbindelse med samtykket til behandlingen skriftligt erklære, at han vil anerkende faderskabet til barnet. Anerkendelse af faderskabet overfor statsamter kan ske uanset, at barnet er blevet til ved hjælp af donorsæd. 3. Retsvirkninger af faderskab og moderskab. Barnets forældre har pligt til at forsørge barnet til det er 18 år. Barnet har ret til at bære forældrenes navn, og det vil have arveret efter forældrene. 4. Anonymitet. Donation af æg og sæd til behandling for barnløshed sker anonymt. Dette betyder, at donors identitet ikke må oplyses for det modtagende par eller barnet, ligesom donor ikke må få oplysninger om det modtagende pars eller barnets identitet. 22

22

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 3. Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3. Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 3. Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3. Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3 Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4 Hvornår udføres ægdonation... 4 Samtale... 4 Venteliste... 5 Aktivliste...

Læs mere

Insemination med partners sæd

Insemination med partners sæd Insemination med partners sæd Insemination med partnerens sæd, hvor sæden sprøjtes direkte op i livmoderhulen, kan øge chancen for graviditet hos par med uforklarlig, ufrivillig barnløshed, let til moderat

Læs mere

Insemination med donor sæd

Insemination med donor sæd 1 Insemination med donor sæd - IUID Når mandens sædkvalitet ikke efter nøje vurdering kan anvendes, kan man vælge at anvende donor. Kvinder som ikke lever sammen med en mand, kan også vælge denne løsning

Læs mere

INSEMINATION - IUI. Info IUI ~ 1 ~

INSEMINATION - IUI. Info IUI ~ 1 ~ Info IUI ~ 1 ~ INSEMINATION - IUI Info IUI ~ 2 ~ INSEMINATION Ved uforklaret ufrivillig barnløshed, og ved tilfælde med uregelmæssig menstruation, usikker ægløsning eller nedsat sædkvalitet, kan chancen

Læs mere

Insemination med donor sæd

Insemination med donor sæd 1 Insemination med donor sæd - IUID Når mandens sædkvalitet ikke efter nøje vurdering kan anvendes, kan man vælge at anvende anonym donor. Kvinder som ikke lever sammen med en mand kan også vælge denne

Læs mere

Insemination med partners sæd

Insemination med partners sæd Patient information Insemination med partners sæd - IUIH 1 Patient information Nordica Fertilitetsklinik E-mail: copenhagen@nordica.org Insemination med partners sæd - IUIH 2 Insemination Insemination

Læs mere

Insemination med donorsæd

Insemination med donorsæd 1 Insemination med donorsæd - IUID Når mandens sædkvalitet ikke efter nøje vurdering kan anvendes, kan man vælge at anvende donor. Kvinder som ikke lever sammen med en mand, kan også vælge denne løsning

Læs mere

Inseminationsbehandling

Inseminationsbehandling Inseminationsbehandling Inseminationsbehandlung Formålet med inseminationsbehandling Ved inseminationen bliver sædcellerne sprøjtet direkte ind i livmoderen. Derfor er vejen ud i æggelederen kortere, og

Læs mere

BARNLØSHEDSBEHANDLING INSEMINATION IUI-H / IUI-D

BARNLØSHEDSBEHANDLING INSEMINATION IUI-H / IUI-D GYNÆKOLOGISK KLINIK Speciallæge Niels Lund Odensevej 25, 1. sal, 5500 Middelfart Tlf. 6440 0046 E-mail: gyn@drlund.dk BARNLØSHEDSBEHANDLING OG INSEMINATION IUI-H / IUI-D 1 Barnløshed Først undersøges årsagen

Læs mere

Vejledning til kvinder der ønsker at donere æg

Vejledning til kvinder der ønsker at donere æg Telefonnummer direkte: 35 45 83 24 (Elisabeth Larsen) E-mail: elisabeth.clare.larsen@rh.regionh.dk Vejledning til kvinder der ønsker at donere æg Baggrund: Rigshospitalets Fertilitetsklinik tilbyder ægdonation

Læs mere

Patient information. Ægdonation. - I udlandet. www.nordica.org 1

Patient information. Ægdonation. - I udlandet. www.nordica.org 1 Patient information Ægdonation - I udlandet 1 Patient information Nordica Fertilitetsklinik Lygten 2C 1.sal 2400 København NV Tlf.: +45 3325 7000 E-mail: copenhagen@nordica.org Ægdonation - I udlandet

Læs mere

Insemination med donorsæd

Insemination med donorsæd Insemination med donorsæd Insemination med donorsæd foregår på samme måde som med partners sæd, blot anvendes optøet donorsæd. Behandlingen anvendes til par, hvor manden har stærkt nedsat sædkvalitet eller

Læs mere

INSEMINATION - IUI. Info IUI ~ 1 ~

INSEMINATION - IUI. Info IUI ~ 1 ~ Info IUI ~ 1 ~ INSEMINATION - IUI Info IUI ~ 2 ~ INSEMINATION Ved uforklaret ufrivillig barnløshed, og ved tilfælde med uregelmæssig menstruation, usikker ægløsning eller nedsat sædkvalitet, kan chancen

Læs mere

Insemination efter hormonstimulation med tabletter

Insemination efter hormonstimulation med tabletter Side 1 af 6 Insemination efter hormonstimulation med tabletter Hvilke behandlinger dækker denne patientvejledning. Denne vejledning dækker behandling i form af insemination, hvor mandens sæd anvendes.

Læs mere

Patient information. In Vitro Fertilisation. - IVF behandling. www.nordica.org 1

Patient information. In Vitro Fertilisation. - IVF behandling. www.nordica.org 1 Patient information In Vitro Fertilisation - IVF behandling 1 Patient information Nordica Fertilitetsklinik Lygten 2C 1.sal 2400 København NV Tlf.: +45 3325 7000 E-mail: copenhagen@nordica.org In Vitro

Læs mere

Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor

Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor Speciallæge Peter Lundström, Fertilitetsklinikken IVF Centrumgaden 24, 2. sal, 2750 Ballerup Tlf. 44 60 90 20, ivf@lundstrom.dk,

Læs mere

Information om hormonbehandling hos overlæge, dr.med. Suzan Lenz med ægudtagning og efterfølgende ægoplægning på Dansk Fertilitetsklinik.

Information om hormonbehandling hos overlæge, dr.med. Suzan Lenz med ægudtagning og efterfølgende ægoplægning på Dansk Fertilitetsklinik. Information om hormonbehandling hos overlæge, dr.med. Suzan Lenz med ægudtagning og efterfølgende ægoplægning på Dansk Fertilitetsklinik Omhandler In Vitro Fertilisering (IVF) Mikroinsemination (ICSI)

Læs mere

Reagensglasbehandling

Reagensglasbehandling I har fået tilbudt IVF-behandling på grund af ufrivillig barnløshed. IVF står for In Vitro Fertilisation, der på dansk kaldes ægtransplantation. Behandlingen bliver oftest kaldt reagensglasbehandling eller

Læs mere

ÆGTRANSPLANTATION - IVF MIKROINSEMINATION - ICSI

ÆGTRANSPLANTATION - IVF MIKROINSEMINATION - ICSI Info IVF ~ 1 ~ ÆGTRANSPLANTATION - IVF MIKROINSEMINATION - ICSI Info IVF ~ 2 ~ HVEM KAN BEHANDLES? Maigaard Fertilitetsklinik tilbyder ægtransplantation (IVF-behandling) til alle, der ønsker denne behandling.

Læs mere

ÆGTRANSPLANTATION - IVF MIKROINSEMINATION - ICSI

ÆGTRANSPLANTATION - IVF MIKROINSEMINATION - ICSI Info IVF ~ 1 ~ Maigaard FERTILITETSKLIN IK ÆGTRANSPLANTATION - IVF MIKROINSEMINATION - ICSI Info IVF ~ 2 ~ HVEM KAN BEHANDLES? Maigaard Fertilitetsklinik tilbyder ægtransplantation (IVF-behandling) til

Læs mere

Insemination efter daglige hormonindsprøjtninger

Insemination efter daglige hormonindsprøjtninger Side 1 af 6 Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen. Hvilke behandlinger dækker denne patientvejledning? Denne vejledning dækker

Læs mere

Ægdonor på Copenhagen Fertility Center Kunne du tænke dig at blive ægdonor?

Ægdonor på Copenhagen Fertility Center Kunne du tænke dig at blive ægdonor? 1 Ægdonor på Copenhagen Fertility Center Kunne du tænke dig at blive ægdonor? Her kan du læse mere om det at blive ægdonor på Copenhagen Fertility Center 2 Danske regler om donation af ubefrugtede æg:

Læs mere

Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen.

Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen. Side 1 af 6 Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen. Hvilke behandlinger dækker denne patientvejledning? Denne vejledning dækker

Læs mere

Fertilitetsklinikken udfører reagensglasbehandling (IVFbehandling) Fertilitetsbehandling på Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus

Fertilitetsklinikken udfører reagensglasbehandling (IVFbehandling) Fertilitetsbehandling på Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus Side 1 af 5 Velkommen til Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus. Indholdsfortegnelse: Om Fertilitetsklinikken Henvisning til klinikken Gentagne aborter Inseminationsbehandling Ventetid til inseminationsbehandling

Læs mere

GYNÆKOLOGISK KLINIK Rungsted Bytorv 4817 6250 gynaekolog@felding.dk

GYNÆKOLOGISK KLINIK Rungsted Bytorv 4817 6250 gynaekolog@felding.dk GYNÆKOLOGISK KLINIK Rungsted Bytorv 4817 6250 gynaekolog@felding.dk Patientinformation Behandling af ufrivillig barnløshed med stimulation af æggestokkene og insemination med oprenset sæd i livmoderen

Læs mere

BARNLØSHEDSBEHANDLING OG INSEMINATION IUI H / IUI D

BARNLØSHEDSBEHANDLING OG INSEMINATION IUI H / IUI D BARNLØSHEDSBEHANDLING OG INSEMINATION IUI H / IUI D Barnløshed Først undsøges årsagen til ufrivillig barnløshed. Dette kan skyldes grunde hos kvinden, manden ell være uforklarlig. Eft at have undsøgt dig/j

Læs mere

Gynækologisk-Obstetrisk afdeling, Hillerød Hospital Fertilitetsambulatoriet Tlf. 48 29 37 35, hverdage kl. 13.00 14.00.

Gynækologisk-Obstetrisk afdeling, Hillerød Hospital Fertilitetsambulatoriet Tlf. 48 29 37 35, hverdage kl. 13.00 14.00. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling, Hillerød Hospital Fertilitetsambulatoriet Tlf. 48 29 37 35, hverdage kl. 13.00 14.00. Patientinformation Behandling af ufrivillig barnløshed med stimulation af æggestokkene

Læs mere

Behandling af barnløse

Behandling af barnløse Behandling af barnløse Hvidovre Hospital Fertilitetsklinikken, Afsnit 455 Indhold 1 Behandling af barnløse... 6 Hvem kan komme i behandling... 6 Hvor stor er chancen for at blive gravid... 6 Overvejelser

Læs mere

Behandling for ufrivillig barnløshed

Behandling for ufrivillig barnløshed Når I skal i behandling for ufrivillig barnløshed, afhænger behandlingsmetoderne af årsagen til jeres I denne pjece kan I læse generel information om de forskellige behandlingsmetoder. Præcis hvordan jeres

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Anette Lindhard Overlæge April 2015 Om vejledningen: Denne vejledning udleveres til alle, der behandles med reagensglasbefrugtning på grund af uønsket

Læs mere

Information om Reagensglasbehandling (IVF-behandling)

Information om Reagensglasbehandling (IVF-behandling) Information om Reagensglasbehandling (IVF-behandling) Denne vejledning udleveres til alle, der behandles med reagensglasbefrugtning på grund af uønsket barnløshed. Det er hensigten at give en vejledning

Læs mere

Information om IVF. Vester Voldgade 106,3 1552 København Tlf.: 33 33 71 01 info@vitanova.dk

Information om IVF. Vester Voldgade 106,3 1552 København Tlf.: 33 33 71 01 info@vitanova.dk Information om IVF Vester Voldgade 106,3 1552 København Tlf.: 33 33 71 01 info@vitanova.dk Side 1 Information om IVF Velkommen til Vitanova og tak for din henvendelse. Med denne information håber vi, at

Læs mere

In Vitro Fertilisation

In Vitro Fertilisation Information og vejledning til barnløse par In Vitro Fertilisation IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Fertilitetsklinikken afsnit 4071 Rigshospitalet www.fertilitet.rh.dk Januar 2014 Anders Nyboe Andersen

Læs mere

Fertilitetsinstruks, 2015.

Fertilitetsinstruks, 2015. Fertilitetsinstruks, 2015. Klinikken tilbyder Udredning og behandling af infertile par, men ikke enlige kvinder, i form af insemination samt fertilitetsfremmende operationer, vandskanning og HSU, samt

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n R e g i o n S j æ l l a n d R o s k i l d e S y g e h u s Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n R e g i

Læs mere

Fertilitetsinstruks, 2013.

Fertilitetsinstruks, 2013. Fertilitetsinstruks, 2013. Klinikken tilbyder Udredning og behandling af infertile par, men ikke enlige kvinder, i form af IVF- og IVF/ICSI behandling i samarbejde med Fertilitetsklinikken på Holbæk Sygehus,

Læs mere

Reciprok translokation

Reciprok translokation Patientinformation Reciprok translokation Ægsortering Præimplantationsdiagnostik (PGD) Fertilitetsklinikken Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Ægsortering Hvad er præimplantationsdiagnostik? Ved præimplantationsdiagnostik,

Læs mere

IVF-vejledning. Behandling

IVF-vejledning. Behandling IVF vejledning IVF-vejledning Generelle forhold Denne vejledning udleveres til alle, der behandles med IVF behandling på Dansk Fertilitetsklinik. Vi opfordrer dig til at læse den grundigt, da den supplerer

Læs mere

IVF-vejledning. Behandlingen

IVF-vejledning. Behandlingen IVF vejledning IVF-vejledning Generelle forhold Denne vejledning udleveres til alle, der behandles med IVF behandling på Dansk Fertilitetsklinik. Vi opfordrer dig til at læse den grundigt, da den supplerer

Læs mere

Information til kvinder, der skal have frosset væv fra en æggestok før behandling med kemoterapi og/eller strålebehandling

Information til kvinder, der skal have frosset væv fra en æggestok før behandling med kemoterapi og/eller strålebehandling Information til kvinder, der skal have frosset væv fra en æggestok før behandling med kemoterapi og/eller strålebehandling Baggrund Dine æggestokke indeholder alle de æg, der fra pubertet til overgangsalder

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling F e r t i l i t e t s - o g E n d o k r i n o l o g i s k K l i n i k R o s k i l d e S y g e h u s Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Anette Lindhard Overlæge November 2014 AL / IVF-behandling/

Læs mere

Information til barnløshed (infertilitet) udredning og behandling

Information til barnløshed (infertilitet) udredning og behandling Information til barnløshed (infertilitet) udredning og behandling Vi tilbyder gratis udredning og behandling for barnløshed (infertilitet) hos par, enlige og lesbiske som har henvisning fra egen læge.

Læs mere

Familiedannelse. efter sæd- eller ægdonation

Familiedannelse. efter sæd- eller ægdonation Familiedannelse efter sæd- eller ægdonation 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 6 Donationsformer 8 Antal behandlinger efter donation i Danmark 10 Om at anvende donorsæd 12 Hvad siger loven om faderskab

Læs mere

Insemination i livmoderen med sæd fra partner (IUI-H) Patientinformation

Insemination i livmoderen med sæd fra partner (IUI-H) Patientinformation Insemination i livmoderen med sæd fra partner (IUI-H) Patientinformation Fertilitetsklinikken Trianglen - Lundevangsvej 12 2900 Hellerup Telefon: +45 3940 7000 Fax: +45 3940 7075 - Email: info@trianglen.dk

Læs mere

Reagensglasbehandling (IVF)

Reagensglasbehandling (IVF) Reagensglasbehandling (IVF) Hvornår kan der tilbydes IVF behandling. Når kvinden har lukkede eller beskadigede æggeledere, som følge af underlivs- eller blindtarmsbetændelse, tidligere kejsersnit eller

Læs mere

Informationsmateriale før insemination

Informationsmateriale før insemination Informationsmateriale før insemination Velkommen hos Storkereden Hos Storkereden er vi klar til at tage godt imod dig for at sikre et godt inseminationsforløb. Det er vigtigt at du føler dig tryg og i

Læs mere

Velkommen til Stork IVF Klinik A/S

Velkommen til Stork IVF Klinik A/S Velkommen til Stork IVF Klinik A/S - En fertilitetsklinik uden ventetid. Vi tilbyder alle former for fertilitetsbehandling under trygge og omsorgsfulde rammer. Nina Stork, klinikkens stifter, der selv

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n R e g i o n S j æ l l a n d R o s k i l d e S y g e h u s Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n R e g i

Læs mere

Ægdonation information. Information til modtagere af donerede æg ( recipienter ) Fertilitetsklinikken Trianglen

Ægdonation information. Information til modtagere af donerede æg ( recipienter ) Fertilitetsklinikken Trianglen Ægdonation information Information til modtagere af donerede æg ( recipienter ) Fertilitetsklinikken Trianglen Indholdsfortegnelse Om denne vejledning... 3 Om ægdonation... 3 Om ægdonorer... 3 Kompensation

Læs mere

IVF-vejledning. Behandlingen

IVF-vejledning. Behandlingen IVF vejledning IVF-vejledning Generelle forhold Denne vejledning udleveres til alle, der behandles med IVF behandling på Dansk Fertilitetsklinik. Vi opfordrer dig til at læse den grundigt, da den supplerer

Læs mere

Behandlingsvejledning

Behandlingsvejledning Behandlingsvejledning In Vitro Fertilisation (IVF) Mikroinsemination (ICSI) Testikulær sperm ekstraktion (TESE) Cryopræserverede embryoner (FER) DANSK FERTILITETSKLINIK www.danfert.dk Tlf. 38 34 90 30

Læs mere

Patientvejledning Ægtransplantation IVF

Patientvejledning Ægtransplantation IVF Patientvejledning Ægtransplantation IVF Regionshospitalet Randers Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling 2 Regionshospitalet Randers/ Regionshospitalet Horsens FERTILITETSKLINIKKERNE Januar 2013 Denne vejledning

Læs mere

Insemination med donor sæd

Insemination med donor sæd Patient infrmatin Inseminatin med dnr sæd - IUID www.nrdica.rg 1 Patient infrmatin Nrdica Fertilitetsklinik E-mail: cpenhagen@nrdica.rg Inseminatin med dnr sæd - IUID www.nrdica.rg 2 Inseminatin med dnr

Læs mere

Ultralydscanning af underlivet hos gynækologen

Ultralydscanning af underlivet hos gynækologen Ultralydscanning af underlivet hos gynækologen 9.9.2006 Suzan Lenz Ultralydscanning er et af gynækologens bedste redskaber til at vurdere om din livmoder og æggestokke er normale. Scanningen foregår gennem

Læs mere

BARNLØSHEDSBEHANDLING OG INSEMINATION IUI-H / IUI-D

BARNLØSHEDSBEHANDLING OG INSEMINATION IUI-H / IUI-D BARNLØSHEDSBEHANDLING OG INSEMINATION IUI-H / IUI-D Barnløshed Først undsøges årsagen til ufrivillig barnløshed. Dette kan skyldes grunde hos kvinden, manden ell være uforklarlig. Det kan også skyldes

Læs mere

Fertilitetsklinikken Trianglen

Fertilitetsklinikken Trianglen Insemination med Partner sæd (IUI H) Information Fertilitetsklinikken Trianglen Vigtige nye regler om egenbetaling for inseminationsbehandling i alle speciallægepraksisser Egenbetaling for insemination

Læs mere

Velkommen hos Jordemoder.dk

Velkommen hos Jordemoder.dk Velkommen hos Jordemoder.dk Information før insemination Tak for din henvendelse til os omkring insemination du har nu taget det første skridt på vejen til at blive mor - og vi håber at materialet kan

Læs mere

Barnløshedsbehandling

Barnløshedsbehandling Barnløshedsbehandling Behandlingstilbud på Dansk Fertilitetsklinik Hurtigt og effektivt undersøgelsesprogram af årsagen til barnløshed Reagensglasbefrugtning (IVF) Mikroinsemination (ICSI) Sædudtagning

Læs mere

Velkommen hos Jordemoder.dk

Velkommen hos Jordemoder.dk Velkommen hos Jordemoder.dk Information før insemination Tak for din henvendelse til os omkring insemination du har nu taget det første skridt på vejen til at blive mor - og vi håber at materialet kan

Læs mere

Fertilitetsklinikken Trianglen

Fertilitetsklinikken Trianglen Fertilitetsklinikken Trianglen Information om IVF ICSI TESA Indholdsfortegnelse Om denne vejledning... 4 Generelt om IVF og ICSI... 4 Behandling i Fertilitetsklinikken Trianglen... 4 Alle former for behandling...

Læs mere

Insemination med Partner sæd (IUI H) Information

Insemination med Partner sæd (IUI H) Information Insemination med Partner sæd (IUI H) Information Fertilitetsklinikken Trianglen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Insemination med sæd fra den mandlige partner (IUI-H)... 3 Den normale befrugtning...

Læs mere

Blastocystdyrkning viste fine fremskridt og ikke mindst forbedrede resultater efter brug af nedfrosne embryoner/blastocyster.

Blastocystdyrkning viste fine fremskridt og ikke mindst forbedrede resultater efter brug af nedfrosne embryoner/blastocyster. ÅRSRAPPORT 2015 Forord Hermed foreligger den 11. årsrapport fra Fertilitetsklinikken Dronninglund, Klinik Kvinde-Barn- Urinvejskirurgi. Aalborg Universitetshospital. Klinikken blev oprettet 2004 og påbegyndte

Læs mere

UfrIvIllIg BarnløsHeD

UfrIvIllIg BarnløsHeD UfrIvIllIg BarnløsHeD 1 Omslagets forside viser et æg der er ca. 1000 gange forstørret. Ægcellen er omgivet af en æggeskal og på billedet ses ca. halvtreds sædceller på ydersiden af æggeskallen. Foto:

Læs mere

In Vitro Fertilisation

In Vitro Fertilisation Information og vejledning til barnløse par In Vitro Fertilisation IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Fertilitetsklinikken afsnit 4071 Rigshospitalet www.fertilitet.rh.dk November 2016 Anders Nyboe

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n R e g i o n S j æ l l a n d R o s k i l d e S y g e h u s Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Kvinder F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Personalet Fertilitets - og Reproduktionsmedicinsk klinik August 2017 Om vejledningen: Denne vejledning udleveres til alle, der behandles med reagensglasbefrugtning

Læs mere

Velkommen til Stork IVF Klinik A/S

Velkommen til Stork IVF Klinik A/S Velkommen til Stork IVF Klinik A/S Vi tilbyder alle former for fertilitetsbehandling under trygge og omsorgsfulde rammer. Nina Stork, klinikkens stifter, der selv har været igennem utallige inseminations-

Læs mere

IVF ICSI TESA Information

IVF ICSI TESA Information IVF ICSI TESA Information Fertilitetsklinikken Trianglen Indholdsfortegnelse Om denne vejledning... 4 Generelt om IVF og ICSI... 4 Behandling i Fertilitetsklinikken Trianglen... 4 Alle former for behandling...

Læs mere

IVF-behandlinger i Danmark i perioden 1994 2000 Del 1: Fertilitetsbehandling

IVF-behandlinger i Danmark i perioden 1994 2000 Del 1: Fertilitetsbehandling IVF-behandlinger i Danmark i perioden 1994 2000 Del 1: Fertilitetsbehandling Kontaktperson: Indledning Cand.scient. Lone Mortensen, direkte 7222 7615, lmo@sst.dk Denne publikation er baseret på Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Oocyt donor information om at donere æg

Oocyt donor information om at donere æg Oocyt donor information om at donere æg Fertilitetsklinikken Trianglen Indholdsfortegnelse Om denne vejledning... 3 Om ægdonation... 3 Før du kan starte som ægdonor... 3 Undersøgelser... 3 Prævention...

Læs mere

Sundhedsstyrelsens register for behandling af ufrivillig barnløshed 1994 og 1995; In vitro fertilisation, IVF registeret

Sundhedsstyrelsens register for behandling af ufrivillig barnløshed 1994 og 1995; In vitro fertilisation, IVF registeret Sundhedsstyrelsens register for behandling af ufrivillig barnløshed 1994 og 1995; In vitro fertilisation, IVF registeret Kontaktperson: Læge Mette Thing Baltzar, lokal 6204 Fuldmægtig Anne Mette Tranberg

Læs mere

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet Patientvejledning Kirurgisk abort Uønsket graviditet Siden 1973 har alle kvinder i Danmark haft ret til at få foretaget en abort. Loven fastslår, at dette skal ske inden udgangen af 12. graviditetsuge.

Læs mere

At donere æg Information

At donere æg Information Atdonereæg Information Fertilitetsklinikken Trianglen Indholdsfortegnelse Om denne vejledning... 3 Om ægdonation... 3 Før du kan starte som ægdonor... 3 Undersøgelser... 3 Prævention... 3 Når du vil i

Læs mere

Denne pjece er via hjemmesiden www.skejbybarn.dk tilgængelig for alle, der behandles med ægtransplantation/reagensglasbehandling

Denne pjece er via hjemmesiden www.skejbybarn.dk tilgængelig for alle, der behandles med ægtransplantation/reagensglasbehandling 2 Denne pjece er via hjemmesiden www.skejbybarn.dk tilgængelig for alle, der behandles med ægtransplantation/reagensglasbehandling = in vitro fertilisation (IVF) samt IVF med ICSI (mikroinsemination) på

Læs mere

Forord. Klinikken tilbyder i dag:

Forord. Klinikken tilbyder i dag: Forord Hermed foreligger den tredje årsrapport fra Fertilitetsklinikken Dronninglund, Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Aalborg Sygehuse. Klinikken blev oprettet 2004 og påbegyndte den første IVF-behandling

Læs mere

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet Patientvejledning Kirurgisk abort Uønsket graviditet Siden 1973 har alle kvinder i Danmark haft ret til at få foretaget en abort. Loven fastslår, at dette skal ske inden udgangen af 12. graviditetsuge.

Læs mere

Loven om kunstig befrugtning. U-kursus i Reproduktionsmedicin 29/1 2014 Thue Bryndorf

Loven om kunstig befrugtning. U-kursus i Reproduktionsmedicin 29/1 2014 Thue Bryndorf Loven om kunstig befrugtning U-kursus i Reproduktionsmedicin 29/1 2014 Thue Bryndorf Christina & Dennis Christina 26 år, Dennis 29 år, ingen fælles børn, 3 års uhonoreret grav-ønske Henvender sig på privat

Læs mere

Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret

Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret NOTAT 24. oktober 2014 J.nr.: 1406108 Dok. nr.: 1559218 HKJ.DKETIK Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret reproduktion har modtaget bekendtgørelser og vejledninger

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- b,t

Patientinformation DBCG 2007- b,t information DBCG 2007- b,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

Insemination med Donorsæd (IUI D) Information

Insemination med Donorsæd (IUI D) Information Insemination med Donorsæd (IUI D) Information Fertilitetsklinikken Trianglen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Typer af sæddonation... 3 Juridiske og andre forhold ved anvendelse af donorsæd...

Læs mere

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Lise Helmsøe-Zinck, speciallæge i gynækologi og obstetrik Søborg hovedgade 221, 2860 Søborg Tlf. 60422613 ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Inden du bestemmer dig for abort, bør du

Læs mere

IVF ICSI TESA Information

IVF ICSI TESA Information IVF ICSI TESA Information Fertilitetsklinikken Trianglen Indholdsfortegnelse Om denne vejledning... 4 Generelt om IVF og ICSI... 4 Behandling i Fertilitetsklinikken Trianglen... 4 Alle former for behandling...

Læs mere

Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden?

Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden? Sundhedsudvalget 2010-11 L 45 Bilag 6 Offentligt Skal vi opgive at være blandt de bedste i verden? Lone Schmidt, Lektor, dr.med., ph.d, lone.schmidt@sund.ku.dk Søren Ziebe, laboratorieleder, dr.med, soeren.ziebe@rh.regionh.dk

Læs mere

Patientinformation DBCG 04-b

Patientinformation DBCG 04-b information DBCG 04-b Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en risiko

Læs mere

Jaydess (levonorgestrel) minispiral

Jaydess (levonorgestrel) minispiral Jaydess (levonorgestrel) minispiral Brugervejledning Indhold Hvad er en minispiral? Virkning? Påvirkning? Velkommen Alle har forskellige prioriteringer, og på det her tidspunkt i dit liv er graviditet

Læs mere

Fjernelse af livmoderen

Fjernelse af livmoderen Forundersøgelse er et større indgreb, der kræver nøje overvejelse, derfor er det nødvendigt at foretage en forundersøgelse før operationen. Ved forundersøgelsen orienteres om metoden, og det aftales, om

Læs mere

Kære kvinde FORDELE OG ULEMPER VED MEDICINSK OG KIRURGISK ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS FORDELE

Kære kvinde FORDELE OG ULEMPER VED MEDICINSK OG KIRURGISK ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS FORDELE ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Christine Felding, speciallæge i gynækologi og obstetrik Rungsted Bytorv 1, 2960 Rungsted Kyst Tlf. 4817 6250 hverdage 9-12 www.felding.dk gynaekolog@felding.dk Kære kvinde Inden

Læs mere

Info materiale. Store Kongensgade 36-38, 1. sal 1264 København K +45 3257 3316

Info materiale. Store Kongensgade 36-38, 1. sal 1264 København K +45 3257 3316 Info materiale Store Kongensgade 36-38, 1. sal 1264 København K +45 3257 3316 Indhold 1. Insemination... 4 1.1. Journalsamtale... 4 1.2. Selve inseminationen... 5 1.3. Undersøgelser... 6 1.3.1. Hystero

Læs mere

Gravid UNDERSØGELSER AF BARNET I MAVEN

Gravid UNDERSØGELSER AF BARNET I MAVEN Gravid UNDERSØGELSER AF BARNET I MAVEN TILLYKKE MED GRAVIDITETEN! Alle gravide får tilbud om to scanninger i løbet af graviditeten for at se, om fostret udvikler sig, som det skal. Det er naturligvis dig,

Læs mere

Insemination med Partner sæd (IUI H) Information

Insemination med Partner sæd (IUI H) Information Insemination med Partner sæd (IUI H) Information Fertilitetsklinikken Trianglen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Insemination med sæd fra den mandlige partner (IUI-H)... 3 Den normale befrugtning...

Læs mere

Afslutning af graviditet efter 12. uge

Afslutning af graviditet efter 12. uge Sept. 2011 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Afslutning af graviditet efter 12. uge med levende foster 2 Afslutning af graviditet efter

Læs mere

Patientvejledning. Medicinsk abort

Patientvejledning. Medicinsk abort Patientvejledning Medicinsk abort Du kan få foretaget medicinsk abort hos Aleris- Hamlet i Aarhus. Henvisning fra egen læge er ikke nødvendig. Du kan ringe direkte til Aleris-Hamlet og bestille tid til

Læs mere

Behandling af brystkræft efter operation

Behandling af brystkræft efter operation information DBCG 2010-d,t Behandling af brystkræft efter operation Du har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der i nogle tilfælde risiko for, at

Læs mere

Barnløshedsbehandling

Barnløshedsbehandling Barnløshedsbehandling Behandlingstilbud på Dansk Fertilitetsklinik Hurtigt og effektivt undersøgelsesprogram af årsagen til barnløshed Reagensglasbefrugtning (IVF) Mikroinsemination (ICSI) Sædudtagning

Læs mere

Info materiale. Store Kongensgade 36-38, 1. sal 1264 København K +45 3257 3316

Info materiale. Store Kongensgade 36-38, 1. sal 1264 København K +45 3257 3316 Info materiale Store Kongensgade 36-38, 1. sal 1264 København K +45 3257 3316 Indhold 1. Insemination... 4 1.1. Journalsamtale... 4 1.2. Selve inseminationen... 5 1.3. Undersøgelser... 6 1.3.1. Hystero

Læs mere

Undersøgelse og eventuelt behandling af gentagne ufrivillige aborter (abortus habitualis)

Undersøgelse og eventuelt behandling af gentagne ufrivillige aborter (abortus habitualis) Undersøgelse og eventuelt behandling af gentagne ufrivillige aborter (abortus habitualis) I er blevet henvist til os, fordi I har haft gentagne ufrivillige aborter også kaldet abortus habitualis. I denne

Læs mere

Fertilitets- og Endokrinologisk Klinik, Sjællands Universitetshospital, Roskilde KVINDENS JOURNAL 2016

Fertilitets- og Endokrinologisk Klinik, Sjællands Universitetshospital, Roskilde KVINDENS JOURNAL 2016 KVINDENS JOURNAL 2016 Kvindens navn Kvindens CPR Stilling Oprindelsesland: Telefon privat Mandens navn Kvindens alder Gift/ugift Taler du dansk? Hvis nej, hvilket sprog? Telefon arbejde Mandens CPR 1.

Læs mere

Bedøvelse Fuld bedøvelse er nødvendigt for at kunne gennemføre indgrebet uden smerte og ubehag.

Bedøvelse Fuld bedøvelse er nødvendigt for at kunne gennemføre indgrebet uden smerte og ubehag. Kikkertoperation af underlivet gennem maveskindet (laparoskopi) Ved hjælp af en kikkertoperation kan man foretage forskellige indgreb, for eksempel åbning af æggeleder og fjernelse af æggeleder og æggestokke,

Læs mere

Patientvejledning. Sammenvoksninger af æggelederne. - kikkertoperation

Patientvejledning. Sammenvoksninger af æggelederne. - kikkertoperation Patientvejledning Sammenvoksninger af æggelederne - kikkertoperation Sammenvoksninger af æggelederne kan bl.a. opstå pga. tidligere betændelse i æggelederne, endometriose og som følge af arvæv efter tidligere

Læs mere

Patientinformation DBCG 2009- b,t. Behandling af brystkræft efter operation

Patientinformation DBCG 2009- b,t. Behandling af brystkræft efter operation Behandling af brystkræft efter operation information DBCG 2009- b,t Du har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere