Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norges officielle Statistik, Tredie Række,"

Transkript

1

2 Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) - findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. - 0 Juni, S findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. Juli - December, S findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik M. v. i Januar - December, S '0- findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. Januar - December, S : De offentlige Jernbaner /. (Rapport sur les chemins de fer publics.) -. Civil Retspleie. (Statistique de la justice civile.). sigt ovei-de vigtigste Resultater af de statistiske Tabeller vedkommende Folketællingen i Kongeriget Norge Januar.. (Apergnt gértéral du reeensement du ler Janvier.) -. Norges Bergværksdrift og. (Statistique des mines et uses.) -. Strafarbeidsanstalter /. (Statistique des maisons centrales pénitentiaires.) -. De Spedalske i Norge -. (Les lépreux en Norvége.) -. Norges Skibsfart. (Statistique de la navigation.) -. Rekruteringsstatistik. (Statistique du recrutenient.) - 0. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) -. Kriminel Retspleie og. (Statistique de la justice criminelle: Procédure.) -. Distriktsfængsl er. (Prisons départementales.) -. Norges Sparebanker. ( Statistique des caisses d' épargne.) - '. Den norske Rigstelegraf. (Statistique des télégraphes du Royau»ze.) -. Norges Postvæsen. (Statistique postale,) -. Sindssygeasylernes Virksomhed. (Statistique des hospices cl'aliénés.) -. Norges Handel. (Statistique du commerce.) -. Norges Fiskerier. (Grandes péches maritimes.) -. Veterinærvæsenet og kjodkontrollen. (Conipte rendu du service vétérinaire et de l'inspection de la viande.) Skiftevæsenet. (Tableaux des successions et faillites.) - 0. Norges kommunale Finantser. (Finances des communes.) - 0. Folketnængdens Bevægelse. (Mouventent de la population.) - 0. Det tekniske undervisningsvæsen -. (Enseigne»ient technique.) - 0. Livs- og Dodstabeller /-e/. (Tables-dc mortalité et de survie.) - 0. Norges Fabrikanlæg. (Étab/iSse:Kénti. itidustk* s.) 0. Valgmandsvalgene og StorthingSValgene. '(,S tique électorale.) - 0. De offentlige Jernbaner Q/: (Rapport sur Jes mans de fer publics.) 0. Strafarbeidsanstalter / centrales pénitentiaires.) - 0. Distriktsfængsler. (Priso;zi'dipetstg,orkottate'S.) - 0. Norges Skibsfart. (Statistique de la navigation.) -. Folkemængdens Bevægelse. (Mouvement de la population.) -. Civil Retspleie. (Statistique de la justice civile.) -

3 NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række. DEN CIVILE RETspLE/E I AARET. (Statistique de la justice civile pour l'année.) tidgivet DET STATISTISKE CENTRALSUREAU. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO..

4 For Aarene - se Norges officielle Statistik, Tredie Række,,,,,, 0,,,. STEENSKE BOGTRYKKERI.

5 indhold. Tabeller: Side. Tabel. Opgave over de ved Forligelseskommissionerne behandlede Sager. sigt over Antallet af de ved Underretterne behandlede civile Domssager -. Arten af de ved Underretterne paadømte civile Sager 0. sigt over de ved Underretterne paadømte Gjældssagers Værdi, beregnet efter Paastandene: A. Gjældssager behandlede i de ordinære Procesformer B. Gjældssager behandlede i extraordincere Procesformer. sigt over Varigheden af Behandlingen af de ved Underretterne paadømte civile Sager, regnet fra Sagernes AnhFengiggjorelse til Dunsafsigelsen :. Gjældssager 0. Andre Sager end ajeeldssager. sigt over Domsudfaldet i de ved Underretterne paadørnte civile Sager:, Gjeeldssager. Andre Sager end Gjeeldssager. Opgave over Antallet af de ved retterne samt Højesteret behandlede private Sager -

6 Table des maiirea Tableaux: Pages. Tableau no. Nombre des affaires portées devant Les justices de paix. Aperçu du nombre des affaires civiles portées devant les tribunaux de première instance. Espce des affaires civiles jugées par les tribunaux de première instance 0. Aperçu des valeurs des affaires de dettes termines par les tribunaux de première instance, classifiées selon le mutant des sommes réclamées: A. Procédure ordinaire B. Procédure extraordinaire. Aperçu de la durée des affaires civiles portées devant les tribunaux de première instance, h, partir du moment oft le tribunal en a té saisi, jusqu'h la prononciation du jugement:. Affaires de dettes 0. Autres affaires. Aperçu des jugements prononcés dans les affaires civiles portées devant les tribunaux de première instance :. Affaires de dettes. Autres affaires. Nombre des affaires privées portées devant les cours d'appel et devant la cour supreme

7 Tabeller.,

8 Civilretsstatistik. Tabel. Opgave over de ved Forligelses- Antal Sager : No, Lands dele. Henstaaende fra foregaaende Indklage- de i Aaret. I. sigt. 0. Riget 0. Rigets Landdistrikter (inkl. Ladestederne) 0. Rigets Kjobstæder. Rigets Ladesteder III, Kjobstæderne amtsvis.. Smaalenene 0 0. Akershus. Kristiania. Hedemarken. Kristians. Buskerud. Jarlsberg og Larvik 0 0. Bratsberg 0 0. Nedenes Lister og Mandal. Stavanger. Bergen. Romsdal 0 0. Sondre Trondhjem. Nordre Trondhjem. Nordland 0 0. Tromso. Finmarken.... II. Landdistrikterne amtsvis (inkl. Ladestederne). Smaalenene Akershus Hedemarken Kristians` Buskerud Jarlsberg og Larvik. Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Sondre Bergenhus Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken IV. Enkelte storre Kjelbstæder ). Fredrikstad Drammen Kristiansand Stavanger ) For Drobak, Kristiania, Bergen, Trondhjem, Levanger, Bodo og Tromso se vedkommende By eller Amt

9 Civilretsstatistik. kommissionerne behandlede Sager. Af disse Sager blev Afviste eller hævede. Forligte. Heraf Sparebankforlig m. m. Afgjorte ved Forligelseskommissionernes Kjendelse: Smaa Gjaeldssager. Aastedssager. Til Retten henviste. Udsatte til næste ' , s under Afdeling III. *....

10 Civilretsstatistik. Tabel. sigt over Antallet af de ved Under-.. I I I I I A. Sager behandlede i de ordinære Procesformer. q*o. Landsdele. Antal Sager : Af disse Sager blev : Henstaaende fra foregaaende Ialt. Afviste. Hævede. Forli gte. Indkomne i Lob. Paadømte. Ialt afgjorte. Udsatte til næste I. sigt... Riget Rigets Landdistr. ) i 0 0. Rigets Kjobsteder 0 0 II. Landdistrikterne amtsvis.. Smaalenene. Akershus Hedemarken. 0. Kristians 0. Buskerud Jarlsberg og Larvik. Bratsberg 0 0. Nedenes 0 0. Lister og Mandal.0. Stavanger 0.i. Søndre Bergenhus 0.. Nordre Bergenhus Romsdal.. Søndre Trondhjem 0 L. Nordre Trondhjem 0 L. Nordlaud L. Tromso L.. Finmarken 0 III. Landdistrikterne sorenskriverivis.. Trøgstad Rakkestad Idde og Marker.... Tune -. Moss - -. Follo - -. Aker -. Nedre Romerike - 0. Nes Eidsvold - 0 Li. Nordre Hedemarken. Hamar. Søndre Hedemarken -. Vinger og Odalen.. Solør 0. Søndre Østerdalen - 0. NordreØsterdalen 0. Nordre Gudbrandsd Mellem Gudbrandsd. 0. Sondre Gudbrandsd Toten, Vardal ogbiri 0 - n. Hadeland og Land 0 - Herunder Ladesteder.

11 retterne behandlede civile Domssager. Civilretsstatistik. IO II I t 0 Henstaaende fra foregaaende B. Sager behandlede i extraordinzere Procesformer. Tilsammen af Antal Sager: Af disse Sager blev : Indkomne i Aarets Lab. Afviste. Hævede. Forligte. Paadømte. Jail afgj orte. Udsatte til næste ordinære og extraordinære Sager. Indkomne. Afgjorte i i

12 Civilretsstatistik. Landsdele. (Forts.). Valdres. Ringerike. Hallingdal. Mier, Mod. o. Sigdal. Li er,rok en o Hum m. Numed. o. Sandsvær. Nordre Jarlsberg.. 0. Mellem Jarlsberg. Sondre Jarlsberg.. Larvik. Bamle. Gjerpen. Nedre Telemarken. Ø. Telemarken østa. 0.Telemarkenvestfj,. Holt. Nedenes 0. Sand. SEetersdaleu. Torridal. Mandal. Lyngdal. Flekkefjord. Dalene. Jæderen. Karmsund og Hesby. Ryfylke 0. Sondhordland. Midthordland. Nordhordland. Hardanger og Voss. Indre Sogn. Ytre Sogn. Sondfjord. Nordfjord. Sondre Sondmor.. Nordre Sondmor. 0. Romsdal. Nordmor. Fosen. Orkedalen. Roros. Guldalen. Strinden og Selbu. Stjor- og Værdalen. Inderøen. Namdalen 0. Sondre Helgeland. Nordre Helgeland. Salten I I Tabel (Forts.). sigt over Antallet af de ved Under- Henstaaende fra foregaaende A. Sager behandlede i de ordinære Procesformer. Antal Sager: Al disse Sager blev : ' domte. Indkomne i Aarets Lob Afviste. Hævede. J- _ Forligte. F'aa- Ialt afgjorte. Udsatte til næste

13 Antal Sager : Henstaaende fra foregaaende Indkomne i Aarets Lob Civilretsstatistik. retterne behandlede civile Domssager. Ii I I. I B. Sager behandlede i extraordincere Procesformer. Forligte. i Udsatte til næste 0 Tilsammen af ordinære og extraordinære Sager. Afgjorte. Afviste. Hævede. Paa- Ialt &Jute. afgjorte. Af disse Sager blev: Indkomne

14 Civilretsstatistik. Landsdele. (Forts.) Tabel (Forts.). sigt over Antallet af de ved Under- Henstaaende fra foregaaende Antal Sager A. Sager behandlede i de ordinære Procesformer. Indkomne i Aarets Lob. Afviste. Hævede. Af disse. Sager blev : Forligte. Paadomte. Ialt afgjorte. Udsatte til næste. Lofoten. Vesteraalen - -. Senj en -. Tromso 0 -. Alten -. Hammerfest. Tauen - 0. Varanger.. Vardo IV. Kjobstæcierne amtsvis.. Smaalenene. Akershus. Kristiania. Hedemarken. Kristians. Buskerud. Jarlsberg og Larvik. Bratsberg. Nedenes 0. Lister og Mandal. Stavanger. Bergen. Romsdal. Sondre Trondhjem. Nordre Trondhjem. Nordland. Tromso. Finmarken V. De storre Kjobstwder. Fredrikshald. Fredrikstad. MOSS. Hamar. Drammen. Kongsberg. Tønsberg. Sandefjord. Larvik 0. Kragerø. Skien. Arendal. KliStialiSand. Stavanger. Haugesund. Aalesund. Kristiansund _ _ - _ ) For Drøbak, Kristiania, Bergen, Trondhjem, Levanger, Tromso og Hammerfest se vedkommende By eller

15 Civilretsstatistik. retterne behandlede civile Domssager. 0 I Henstaaende fra foregaaende B. Sager behandlede i extraordinære Procesformer. Antal Sager : Indkomne i A arets Lob. Afviste. Hævede. Af disse Sager blev : Forligte. Paadomte. Ialt afgjorte. j 0 Tilsammen af ordinære og extraordinære Sager. Udsatte til næste Indkornne. Afgjorte Amt under Afdeling IV. Bodo, Vadsø og Vardo henhører under Landjurisdiktionen.

16 Civilretsstatistik 0. S...=,./ Tabel. Arten af de ved Under- A. Sager behandlede i de ordinære Procesformer. Landsdele. Odelssager. Aastedssager. Andre Sager ang. fast Eiendom. Gjældssager. Morafikationssager. Skils- misse- sager. Andre Sager. I. sigt.. Riget. Rigets Landdistrikter ). Rigets Kjøbstæder II. Landdistrikterne amtsv is. Smaalenene Akershus Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Søndre Bergenhus Nordre Bergenhus Romsdal Søndre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken III. Landdistrikterne sorenskriverivis. Trøgstad Rakkestad Idde og Marker Tune Moss Follo Aker Nedre Romerike Nes Eidsvold Nordre Hedemarken Hamar Søndre Hedemarken Vinger og Odalen Solør Søndre Østerdalen Nordre Østerdalen Nordre Gudbrandsdalen.. Mellem Gudbrandsdalen.. Søndre Gudbrandsdalen Toten, Vardal og Biri Hadeland og Land ) Herunder Ladesteder

17 Civilretsstatistik. retterne paaclornte civile Sager. 0 II I B. Sager behandlede i extraordinvere Procesformer. Vexelsager : Andre Gj æste - Søretssager. sager. Private Haand- Injurie- Pater- Politi- værks- nitetssager. sager. sager. ved rets - forovrigt. Gjwsteret. sager. Andre. Sager. Tilsammen af ordinære og extraordinære Sager (Tabel, Ruhr. + )

18 Civilretsstatistik. Tabel (Forts.). Arten af de ved Under- A. Sager behandlede i de ordinære Procesformer. Landsdele. Odelssager. Aastedssager. Andre Sager ang. fast Eiendom. Gjældssager. Morti- fika- tions- sager. Skils- misse- sager. Andre Sager. (Forts.) Valdres Ringerike Hallingdal Eker, Modum og Sigdal. Lier, Roken og Hurum. Numedal og Sandsvær Nordre Jarlsberg Mellem Jarlsberg... Sondre Jarlsberg Larvik Bamle Gjerpen Nedre Telemarken Ø. Telemarken ostfj. Ø. Telemarken vestfj. Holt Nedenes Sand Sætersdalen Tonidal Mandal Lyngdal Flekkefjord Dalene Jæderen Karmsund og Hesby Ryfylke Sondhordland Midthordland Nordhordland Hardanger og Voss Indre Sogn Ytre Sogn Sondfjord Nordfjord Sondre Sondmor Nordre Sondmor Romsdal Nordmor Fosen Orkedalen Roros Guldalen Strinden Stjor- og Værdalen Inderoen Namdalen Sondre Helgeland Nordre Helgeland Salten

19 öivilretsstatistik. retterne paaclomte civile Sager. II I Vexelsager : ved Gjæsteret. forovrigt. B. Sager behandlede i extraordinære Procesformer. Andre Gjæste- Private rets- sager. Søretssager. Politisager. Haandværks- sager. Inj uricsager. Pater- nitets- sager. Andre Sager. Tilsammen af ordinære og extraordinære Sager (Tabel, Rubr. + ) / 0 Si

20 Oiviiretsstatistik. Tabel (Forts.). Arten af de ved Under- A. Sager behandlede i de ordinære Procesformer. Lands (i ele. Odelssager. Aastedssager. Andre Sager ang. fast Eiendons. Gjældssager. Mortifikationssager. Skils- misse- sager. Andre Sager. (Forts.) Lofoten Vesteraalen Senj en Tromso Alten Hammerfest Tauen Varanger Vardø IV. Kjobstaaderne amtsvis. Sinaalenene Akershus Kristiania Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Bergen Romsdal Søndre Trondbjem Nordre Troudhjem Nordland Tromso Finmarken V. De storre Kjobsteeder ). Fredrikshald Fredrikstad Moss Hamar Drammen Kongsberg Tønsberg Sandefjord Larvik Kragero Skien Arendal Kristiansand Stavanger Haugesund Aalesund Kristiansund ) For Drøbak, Kristiania, Bergen, Trondhjem, Levanger, Trom ø og Hammerfest se vedkommende By eller

21 Civilretsstatistik. retterne paadelmte civile Sager. 0 II zg Vexelsager : ved forøvrigt. Gjæsteret. B. Sager behandlede i extraordinære Procesformer. Andre Private Gjæsterets- sager. Soretssager. Politisager. Haand- værks- sager. Injuriesager. Pater- nitets- sager. Andre Sager. Tilsammen af ordinære og extraordinære Sager (Tabel, Rubr. -I- ) ,. 0 Amt under Afdeling IV. Bodo, Vardø og Vadsø henhører under Landjurisdiktionen s

22 Civilretsstatistik. Tabel. sigt over de ved Underretterne paadømte A. Gjældssager behandlede i Sagernes Værdi, Landsdele. Indtil og med ioo Kr. ioo og med 00 Kr. 00 og med 00 Kr. Antal. Værdi.Antal. Værdi. Antal. Værdi.. sigt. Kr. Kr. Kr. 0. Riget 0 0. Rigets Landdistrikter ') Rigets Kjobstæder II. Landdistrikterne amtsvis.. Smaalenene 0. Akershus. Hedemarken 0. Kristians 0. Buskerud. Jarlsberg og Larvik 0 0. Bratsberg 0 s. Nedenes. Lister og Mandal 0. Stavanger 0 0. Sondre Bergen hus Nordre Bergenhus 0 0. Romsdal Sondre Trondhj em. Nordre Trondhj em 0 0. Nordland Tromso. Finmarken.<jobstæderne amtsvis. Smaalenene. Akershus. Kristiania. Hedemarken. Kristians. Buskerud. Jarlsberg og Larvik. Bratsberg. Nedenes 0. Lister og Mandal. Stavanger. Bergen. Romsdal. Madre Trondhj em. Nordre Trondhjem. Nordland. Tromso. Finmarken.... IV. Enkelte større Kjelbstæder ). Fredrikstad Drammen Kristiansand Stavanger _ ) Herunder Ladesteder. ) For Drobak, Kristiania, Bergen, Trondhjern, Levanger, Tromso og Hammerfest se vedkommende By eller 0

23 Gjæidssagers Værdi, beregnet efter Paastandene. de ordinære Procesformer. (Tabel, Rubrik.) ---- beregnet efter Paastaridene : Civiiretsstatistik. IO I I ' 00 og med 000 og med io 000 Kr. 000 Kr Kr. Antal. Værdi. Antal. Værdi. Antal. Værdi. Antal. Værdi. Antal Sager, for hvilke Værdien ikke har været opgivet. Kr. Kr. Kr Kr _. 0.._0. 0. $ _ _. 0, , : Amt under Afdeling III. Bodo, Vadsø og Vardo henhører under Landjurisdiktionen.

24 eiviiretgstatistik. Tabel (Forts.). sigt over de ved Underretterne B. Gjældssager behandlede i Sagernes Værdi, Landsdele. Indtil og med Too Kr. TOO og med 00 Kr. 00 og med 00 Kr. Antal. Værdi. Antal. Værdi. Antal. Værdi. I. sigt.. Riget. Rigets Landdistrikter ). Rigets Kjobstæder 0.. Landdistrikterne amtsvis. Smaalenene Akershus Hedemarken.. Kristians. Buskerud. Jarlsberg og Larvik. Bratsberg. Nedenes. Lister og Mandal 0. Stavanger. Sondre Bergenhus. Nordre Bergenhus. Romsdal 0. Sondre Trondhjem.. Nordre Trondhjem. Nordland. Tromso. Finmarken..... III. Kjølastmderne amtsvis. Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken Kristians Buskerud. 0 G. Jarlsberg og Larvik Bratsberg. Nedenes Lister og Mandal 0. Stavanger. Bergen. Romsdal.. Sondre Trondhjem. Nordre Trondhjem. Nordland. Tromso 0. Finmarken IV. Enkelte større Kjøbstæder. Fredrikstad. Drammen 0. Kristiansand 0. Stavanger Kr. 00 Kr Kr ') Herunder Ladesteder. ) For Drøbak, Kristiania, Bergen, Trondhjem, Levanger, Tromso og Hammerfest se vedkommende By eller

25 Civilretsstatistik. paadømte Gjældssagers Værdi, beregnet efter Paastandene, extraordimere Procesformer. (Tabel, Ruhr. -.) I IO I I beregnet efter Paastandene. 00 og med Antal. 000 Kr. 0 Værdi. Kr og med Kr. Antal. Værdi. Kr. 0 io 000 Kr. Antal. Værdi. Antal. Værdi. Kr. Kr Antal Sager, for hvilke Værdien ikke har været opgivet. i G i..... G Amt under Afdeling III. Bodo, Vadsø og Vardo henhører under Landjurisdiktionen. *

26 Civilretsstatistik 0. Tabel. sigt over Varigheden af Behandlingen af de Anhaengiggjorelse. Gjælds- f A. Antal Sager behandlede i de ordinære Procesformer. Landsdele. Indtil og med r Dage, Dage Md. Mdr. Mdr. Mdr. r I. sigt. Riget Rigets Landdistrikter I) Rigets Kjøbsteeder IL Landdistrikterne amtsvis. Smaalenene Akershus Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Søndre Bergenhus Nordre Bergenhus Romsdal Søndre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken III. Landdistrikterne sorenskriverivis. Trøgstad Rakkestad Idde og Marker Tune Moss Follo Aker Nedre Romerike Nes Eidsvold Nordre Hedemarken Hamar Søndre Hedemarken Vinger og Odalen Solor Søndre Østerdalen Nordre Østerdalen Nordre Gudbrandsdalen Mellem Gudbrandsdalen Søndre Gudbrandsdalen Toten, -Vardal og Biri Hadeland og Land ' Herunder Ladesteder.

27 Civilretsstatistik. ved Underretterne paadømte civile Sager, regnet fra Sagernes til Domsafsigelsen. sager. 0 Ii B. Antal Sager behandlede i extraordinære Procesformer. Indtil og med page. Dage I Md. Mdr. Mdr. Mdr. Tait i s i s

28 Civilretsstatistik.,..0 0,... / Tabel (Forts.). sigt over Varigheden af Behandlingen af de Anhængiggjørelse. (Forts.) Grjmlds- I A. Antal Sager behandlede i de ordinære Procesformer. Landsdele. Indtil og med. page. Dage Md. Mdr. Mdr. Mdr. (Forts.). Valdres. Ringerike. Hallingdal. Eker, Modum og Sigdal. Lier, Røken og Hurum.. Numedal og Sandsvær. Nordre Jarlsberg 0. Mellem Jarlsberg. Søndre Jarlsberg. Larvik. Bamle. Gjerpen. Nedre Telemarken. O. Telemarken ostf.j.. O. Telemarken vestfj.. Holt. Nedenes 0. Sand. Sætersdalen. Torridal. Mandal. Lyngdal : Flekkefjord. Dalene. Jæderen. Karmsund og Hesby. Ryfylke 0. Søndhordland. Midthordland. Nordhordland. Hardanger og Voss. Indre Sogn. Ytre Sogn. Sondfj ord. Nordfjord. Søndre Søndmør. Nordre Sondmor 0. Romsdal. Nordmør. Fosen. Orkedalen. Røros. Guldalen. Strinden og Selbu. Stjør- og Værdalen. Inderøen. Namdalen 0. Søndre Helgeland. Nordre Helgeland

29 Civilretsstatistik. ved Underretterne paadomte civile Sager, regnet fra Sagernes til Domsafsigelsen. sager. Is B. Antal Sager behandlede i extraordinære Procesformer. Indtil og med Dage. Dage Md. Mdr. Mdr. Mdr. 0 Il

30 Civilretsstatistik. Tabel (Forts.). sigt over Varigheden af Behandlingen af de Anhængiggjørelse. (Forts.) Gjælds- I A. Antal Sager behandlede i de ordinære Procesformer. Landsdele. Indtil og med ' page. Dage I Md. Mdr. Mdr. Mdr. Ialt * s (Forts.) Salten Lofoten Vesteraalen Senjen Tromso Alten Hammerfest Tauen Varanger Vardo IV. Kjobstmderne amtsvis. Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Bergen Romsdal Søndre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken V. De storre Kjobsteederl). Fredrikshald Fredrikstad Moss Hamar Drammen Kongsberg Tønsberg Sandefjord Larvik Kragerø Skien Arendal Kristiansand Stavanger Haugesund Aalesund Kristiansund INIIMIBINI I) For Drøbak, Kristiania, Bergen, Trondhjem, Levanger, Tromso og Hammerfest se vedkommende By eller I

31 ved Underretterne paadomte civile Sager, regnet fra Sagernes til Domsafsigelsen. sager. TO I I i B. Antal Sager behandlede i extraordinære Procesformer. Civilretsstatistik. Indtil Dage og med.. Dage. Md. Mdr. Mdr. Mdr _ _ _ - _ _ a _ - _. -. _ _ Amt under Afdeling IV. Bodo, Vadsø og Vardø henhører under Landjurisdiktionen.

32 Civilretsstatistik. Tabel (Forts.). sigt over Varigheden af Behandlingen af de Anheengiggjørelse. Andre Sager A. Antal Sager behandlede i de ordinære Procesformer. L a n dsdele. Indtil og med page. Dage x Md. Mdr. Mdr. Mdr I. sigt. Riget Rigets Landdistrikter') Rigets Kj øbstader II. Landdistrikterne amtsvis. Smaalenene Akershus Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Søndre Bergenhus Nordre Bergenhus Romsdal Søndre Trondhj em Nordre Trondhj em Nordland Tromso Finmarken XIX. Landdistrikterne' sorenskriverivis.. Trøgstad. Rakkestad. Idde og Marker. Tune. Moss. Follo. Aker. Nedre Romerike. Nes 0. Eidsvold. Nordre Hedemarken. Hamar. Søndre Hedemarken. Vinger og Odalen. Solør. Søndre Østerdalen.. Nordre Østerdalen. Nordre Gudbrandsdalen. Mellem Gudbrandsdalen 0. Søndre Gudbrandsdalen. Toten, Vardal og Biri. Hadeland og Land ) Herunder Ladesteder.

33 Civilretsstatistik.,0. IMMIIMOMMO, ved Underretterne paadomte civile Sager, regnet fra Sagernes til Domsafsigelsen. end Gjældssager. /0II B. Antal Sager behandlede i extraordinære Procesformer. Indtil is Dage og med page. Md. Mdr. Mdr. Mdr. 0 i i s i

34 Civilretsstatistik. Tabel (Forts.). sigt over Varigheden af Behandlingen af de Anhængiggjørelse. (Forts.) Andre Sager A. Antal Sager behandlede i de ordinære Procesformer. Landsdele. Indtil og med page. is Dage L Md. Mdr. Mdr. Mdr (Forts.) Valdres Ringerike Hallingdal Eker, Modum og Sigdal. Lier, Røken og Hurum Numedal og Sandsvær Nordre Jarlsberg Mel lem Jarlsberg Sondre Jarlsberg Larvik Bamle Gjerpen Nedre Telemarken Ø. Telemarken ostfj. Ø. Telemarken vestfj. Holt Nedenes Sand Stetes sdalen Torridal Mandal Lyngdal Flekkefjord Dalene Jæderen Karmsund og Hesby Ryfylke Sondhordland Midthordland Nordhordland Hardanger og Voss Indre Sogn Ytre Sogn Sendfjord Nordfjord Sondre Sondmor Nordre Sondmor Romsdal Nordmor Fosen Orkedalen Roros Guldalen Strinden og Selbu Stj or- og Værdalen Inderoen Namdalen Sondre Helgeland..... Nordre Helgeland i. 0..

35 ved Underretterne paadomte civile Sager, regnet fra Sagernes til Domsafsigelsen. end GjAd sager. Civilretsstatistik. 0 I/ B. Antal Sager behandlede i extraordinære Procesformer. Indtil Dage og med page. Md. Mdr. Mdr. Mdr. i ndtl i _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _

36 Giviiretsstatistik. ŠÖ Tabel (Forts.). sigt over Varigheden af Behandlingen af de Anhængiggjørelse. (Forts.) Andre Sager IMIIII0 I I I I I A. Antal Sager behandlede i de ordinære Procesformer. Landsdele. Indtil og med page. Dage Md. Mdr. Mdr. Mdr. (Forts.) s Salten Lofoten Vesteraalen Senj en Tromso Alten Hammerfest Tauen Varanger Vardø IV. Kjcalbstmderne amtsvis. Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Bergen Romsdal Søndre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken V. De større Kjeflasteeder'). Fredrikshald Fredrikstad Moss Hamar Drammen Kongsberg Tønsberg Sandefjord Larvik Kragero Skien Arendal Kristiansand Stavanger Haugesund A alesund Kristiansund ) For Drobak, Kristiania, Bergen, Trondhjem, Levanger, Tromso og Hammerfest se vedkommende By eller

37 Oivilretsstatistik $. ved Underretterne paadomte civile Sager, regnet fra Sagernes til Domsafsigelsen. end Gjeeldsager. IoII B. Antal Sager behandlede i extraordinære Procesformer. "Illallilii.. = Indtil og med ' page. Dage Md. Mdr. Mdr. Mdr I i Amt under Afdeling IV, Bodo, Vadsø og Vardo henhører under Landjurisdiktionen.

38 Civilretsstatistik. l A. Antal Sager behandlede i de ordinære Procesformer ). Dommens Udfald: ' I. sigt. Riget Rigets Landdistrikter ) Rigets Kjobstæder II. Landdistrikterne amtsvis. Smaalenene Akershus Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Sondre Bergenhus Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken Kjobstæderne amtsvis. Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Bergen Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken Tabel. sigt over Domsudfaldet i de ved. Gjaclils- Paadomt i Lands ( ele. ensstemmelse Procesomkostningerne blev: Gjort Fri- med Paastanden findelse i det Hele for en Del. afhængig af Ed ilagt Citanten. 0 0 ilagt Indstævnte. hævede. gjort afhængig af Ed eller delte. 0 IV. Enkelte større Kjobstæder ).. Fredrikstad - 0. Drammen - 0. Kristiansand - 0. Stavanaer li =..M0 WM. ) Herunder Ladesteder. ) Det samlede Antal Sager se Tabel, Afdeling, Rubrik.- -- Summon af Rubr. - og Summen at ) Det samlede Antal Sager se Tabel, Afdeling, Rubrik = Summen af Rubr. - og Summen at _ ) For Drobak, Kristiania, Bergen, Trondhjem, Levanger, Tromso og Hammerfest se vedkommende By

39 Underretterne paadelmte civile Sager. sager. Civilretsstatistik. IC) II B. Antal Sager behandlede i extraordinaere Procesformer ). Dommens Udfald : Frifindelse. Paadomt i ensstemmelse med Paastanden i det Hele. for en Del. Gjort afhængig af Ed. ilagt Citanten. Procesomkostningerne blev: ilagt Indstævnte. hævede. gjort afhængig af Ed eller delte , Rubr. - i nærværende Tabel. Rubr. - i nærværende Tabel. eller Amt under Afdeling III. Bodo, Vadsø og Vardø henhører under Landjurisdiktionen.

40 Civilretsstatistik s Landsdele. I. sigt. Riget Rigets Landdistrikter ) Rigets Kjobstæder H. Landdistrikterne amtsvis Smaaleneue Akershus Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Sondre Bergenhus Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondbjem Nordland Tromso Finmarken Ill. Kjellastwderne amtsvis. Smaalenene Akershus Kristiania Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Bergen Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken IV. Enkelte storre Kjobstæder ). Fredrikstad Drammen Kristiansand Stavanger Tabel (Forts.). sigt over Domsudfaldet i de ved. Andre Sager I I I A. Antal Sager behandlede i de ordinære Procesformer ). Fri- findelse. 0 0 Paadennt i ensstemmelse med Paastanden det Hele. for en Del. Dommens Udfald : Gjort afhængig af Ed. ilagt Citanten ). Procesomkostningerne blev : ilagt Indstævnte. hævede. gjort afhængig af Ed eller delte ) Herunder Ladesteder. ) Det samlede Antal Sager se Tabel, Afdeling, Rubrik = Summen af Rubr. - og Summen af ) Det samlede Antal Sager se Tabel, Afdeling, Rubr. = Summen af Rubr. - og Summen af ) Herunder er, som hidtil, anført alle de Tilfælde, hvor (Jitanten efter Sagens Natur betaler Omkostnin- ) Herunder er, som i tidligere Aar, henført de Sager, hvor der ikke har været Spørgsmaal om Proces- ) For Drøbak, Kristiania, Bergen, Trondhjem, Levanger, Tromso og Hammerfest se vedkommende By. AMPINNI

41 Underretterne paadømte civile Sager. end Gjeeldssager. 0 II B. Antal Sager behandlede i extraordinære Procesfornier Dommens Udfald : Civilretsstatistik. 0MMISMiii.. Frifindelse. Paadomt i ensstemmelse med Paastanden i det Hele. for en Del. Gjort afhængig af Ed. ilagt Citanten. Procesomkostningerne blev: ilagt Indstævnte. hævede ) gjort afhængig af Ed eller delte Rubr. - i nærværende Tabel..Rubr. -d i nærværende Tabel. gerne, saasom Mortifikationssager, Eiendomsdomssager, Dodsformodningssager m. v. omkostninger. eller Amt under Afdeling III. Bodo, Vadsø og Vardo henhører under Landjurisdiktionen,

42 Civilretsstatistik. Tabel. Opgave over Antallet af de ved retterne samt Hoiesteret behandlede private Sager. Tilbage- Aarets heraf Retterne. staaende fra tidligere Aar Lob inkaminerede. i Aarets Lob forligte eller paadomte. hævede. Ihenstaaende ved Aarets Udgang. retterne. Kristiania Stiftsoverret, iste Afdeling Kristiania ret (fra Jan. ) Bergens ret Troudhj ems Tilsammen 00 0 Hoiesteret heraf: mundtlige Sager.. skriftlige Sager.... ) 0 ) 0 i) Desuden med extraordinært Varsel til umiddelbar Foretagelse efter Varslets Udløb indstævnte Sager (a: Vexelsager (L. Juni 0 ), Soretssager (L. 0 Juli 0), Expropriationssager (L. 0 Mai 0 ), Skiftedecisioner (li Juni ), Haanclværkssager (L. Juni ) m. v.). ) Desuden af ovennævnte Slags Sager.

43 Det statistiske Centralbureau liar derhos bl. a. udgivet følgende Værker: Statistigue internationale: Navigation maritime. I, II, HI, IV. Christiania,,,. International Skibsfartsstatistik: Tabeller vedkommende Handelstlaaderne i Aarene 0-. Kristiania. Tabeller vedkommende Skibsfartsbevægelsen - og Handelsfiaaderne -. Kristiania. Statistisk Aarbog for Kongeriget Norge. Senest udkommet : Attende Aargang,. Kristiania. (Annuaire statistique de la Norvége.) Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau. Senest udkommet: Sekstende Bind,. Kristiania. (Journal du Bureau central de Statistigue.) sigt over Kongeriget Norges civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet Januar. Kristiania. Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. -0 Juni. Kristiania. Do. for Tidsrummet J. Juli - December, for Tidsrummet Januar - December og for Tidsrummet Januar December, trykte som Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau, Niende Bind, Tolvte Bind og Femtende Bind. Augaaende andre statistiske Værker henvises til ovennævnte Fortegnelser. Samtlige Værker er at erholde tilkjobs hos H. As chehoug & Co., Kristiania. Mai.

44

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARENE 0 og (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers pendant les années 0 et ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

SKIFTEVESENET I NORGE

SKIFTEVESENET I NORGE B. No.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVESENET I NORGE I SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF DE JULI. chni:.anta. B. No, Tabel I, 0-NMR, over de i Aaret ved Rigets Fra henstode

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-30 Juni 889, S. -7. -

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme serie.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -.

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 900. Andet Hefte. Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ægteskabelig Stilling. (Recensement du Décembre 900:

Læs mere

Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1900) UDGIVNE AF KRISTIANIA.

Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1900) UDGIVNE AF KRISTIANIA. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARET 00. (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 00) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

SKIFTEVÆSENET I NORGE

SKIFTEVÆSENET I NORGE N.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVÆSENET I NORGE l AARET TILLIGEMED Opgave ver de efter OverfrmynderRegnskaberne fr Aaret under Rigets Overfrmynderiers Bestyrelse i dette Aar henstaaende Midler. Udgivne

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.)

Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik, 0. (Statistique de l'instruction publique, volumes.) A.. Fattigstatistik &, 0,.

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 877. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGT RYKKERI. 879. Indhold. No..

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK

NORGES OFFICIELLE STATISTIK FORTEGNELSE OVER NORGES OFFICIELLE STATISTIK 1 JULI 1889-31 DECEMBER 1910. (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1889 et 1910.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIAN1A.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.). Den

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1910.) Utgit av

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1910.) Utgit av NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V.. ARBEIDSLØNNINGER 90. (Gages annuels des domestques et salares des ouvrers en 90.) Utgt av DET STATISTISKE CENTRALBYBAA. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO.

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880.

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880. C. No. b. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I A.ARET 88. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 880. Norges Handelsflaade er i 88 bleven forøget

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.). Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295.

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295. Norwegians in America, their History and Record by Martin Ulvestad, Volume 2 Index of Part 2 Indhold over Anden Del ( aa and æ indexed with a and ø indexed with o ) Deb Nelson Gourley, Astri My Astri Publishing,

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række.

Norges officielle Statistik, Anden Række. Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, 2 volumes.) A. 2. Fattigstatistik

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A No BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGES LANDDISTRIKT FOR AARET 8, UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDER VISNINGSVÆSENET CHRISTIANIA TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI 8 Indhold Pag

Læs mere

FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE

FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE C. No.. TAB ELLER VEDKOMMENDE FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE I AARET TILLIGEMED NOGLE HOVEDOPGAVER FOR AARENE. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Rigets

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

FATTIG-STATISTIK FOR 1868.

FATTIG-STATISTIK FOR 1868. A. No.. FATTIGSTATISTIK FOR 88. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA. B. M. BENTZEN. 87. Forord. Der er Udsigt ti. at den ber brugte Maade at tage Tal paa de Faltige (se

Læs mere

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for karet 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 88. Indhold. Side. No.

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

Fo1kellingen i Kongeriget N orge

Fo1kellingen i Kongeriget N orge NORGES OFFICIELLE_STATISTIK. Tredie Række No. 202. Fo1kellingen i Kongeriget N orge 1 Januar Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger (Recensement du 1er Janvier _ Population des Divisions

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) orges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la orvège, Cinquième série.) Trykt 0: r.. Sindssygeasylernes Virksomhed 0. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 0 og 0. (Mouvement

Læs mere

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Oskar Vistdal Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Vedlegg til Gunnar Gunnarsson og Norge Fræðirit Gunnarsstofnunar 2 Gunnar Gunnarsson-instituttets skriftserie 2 Skriðuklaustri

Læs mere

-17. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-5 findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 2-0 Juni, S. 22-2. 6-16 findes

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr. I. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Sindssygeasylernes

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique officielle de la Norvége, série V) Trykt 906: Nr Sindssygeasylernes Virksomhed 90 (Hospices d'aliénés) Folkernsengdens Bevægelse 90 og 90 (Mouvement de

Læs mere

FOL KETÆLLINGEN I NORGE

FOL KETÆLLINGEN I NORGE C. No.. RESULTATERNE AF FOL KETÆLLNGEN NORGE JANUAR 876. UDGVET AF DET STATSTSKE CENTRALBUREAU. KRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 87888. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK Tredie Række No. 229. Folketællingen i Kongeriget Norge 1 Januar Beboede Huse og Husholdninger samt Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ekteskabelig Stilling (Recensement

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr.. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 898. (Rapport sur l'état sanitaire et niédical.) -. Sindssygeasylernes

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890.

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 9. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AARET 890. (Statistique de la navigation de la Norvége pendant l'année 890) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

Folketællingen i Kongeriket Norge

Folketællingen i Kongeriket Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr. 5. Folketællingen i Kongeriket Norge 3 December Første Hefte. Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger m. V. (Recensement du 3 Décembre

Læs mere

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo.

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Oktober 1889. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. 1889. CW6 Pris:

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik rn. v. 182830 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. Januar 90 December 90, Side

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr.. 'Sundhedstilsta'nden og Medicinalforholdene 898. (Rapport surl'état sanitaire et médical.) 9. Sindssygeasylernes

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. N Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 1906: Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés.) - 2. Folkemængdens Bevægelse

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. 4 Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 185 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik na. v. 182830 Juni 1889, S. 2227.

Læs mere

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI.

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. C. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. ,,t Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjoeftigede

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA.

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 876. U D GIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. CH RISTIANIA. YKT I H. IONSBERGS 0GTRYK KER. 877. Reo.ister. Pqg I.

Læs mere

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania.

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H, A s chehoug 8z C o. 1893.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aaraberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull.

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller Resultaterne af den i Januar 1876 afholdte Folketælling, afsluttet. Det har været et omfattende Arbeide, der har krævet betydelige Udgifter

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. I. Uddrag af A arsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1867.

FATTIGSTATISTIK FOR 1867. UDGIVEN I AARET. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. A. No.. FATTIGSTATISTIK FOR. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA. B. M. BENTZEN. (UN RESUME EN FRANÇAIS SE TROUPE APRÈS

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og 1902.

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFCELLE STATSTK. Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 00. Tredie Hefte. Beboede Huse og Husholdninger. (Recensement du Décembre 00: Maisons habitées et ménages) Udgivet

Læs mere

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890.

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890. Regnskab for Jorfilllliftsfolidot i Budgetterminen 1889-1890. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementet. KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1890. Register. Pag. Regnskab 1 Forklaringer til

Læs mere

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115.

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115. , = NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No. 115. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVÆSEN FOR AARET 4889. (Statistique postale pour l'année 1889). Udgivne af Departementet for det Indre, Poststyrelsen.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1 Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884 (Rapports consulaires) 2

Læs mere

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGE SK IBSFART I AARET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i regnet

Læs mere

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE.

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE TOLVTE AARGANG 1892 UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, volumes.). Fattigstatistik 878

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in v 12830 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

FATTIGITATIoni FOR ts7,

FATTIGITATIoni FOR ts7, A. No.. FATTIGITATIoni FOR ts, u. (TE AARGANG-.) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. KRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 9. Indhold. Side. Oversigt.. IIIXXII. Tabeller:

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-3 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE C. No. e. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AA.RET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA, TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. , skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour rannée ) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DE OFFENTLIGE ARBEIDER, POSTSTYRELSEN.

Læs mere

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING ISTE OKTOBER UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, KRISTIANIA, I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO. STEEN'SKE BOUTRYKKERI. Forord. I efterfølgende oversigt

Læs mere

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. OVERSIGT MUM' NOR G CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. AFSLUTI ET 16.11 TN1 1 Ç 02. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. I KOMMISSION 1-IOS II. JU-, CIIETIOUG 6: Co. 1902. qi)

Læs mere

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag alta: Kilden, tlf. 78 44 01 01. andebu: Vevkroken, Grantoppen, tlf 94 13 71 10. arendal*: Husfliden, tlf. 37 00 53 10. bardufoss: Husfliden

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT I ADRET J879. INDTÆGTER OG UDGIFTER. A. Nr. 7. DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT I ADRET J879. INDTÆGTER OG UDGIFTER. A. Nr. 7. DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET A. Nr. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER I ADRET J879. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR gi&ke- OG IINDE&VISftINGSYIESE&ET. CHRISTIANIA, T RYttT i H. TONS BERGS 604ï RY:iKER1. 1880.

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 900. Folketællingen i Kong Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 900: Aperçu général) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. ' > * Kristiania. I Kommission

Læs mere

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no BABY FESTDRAKT 21 MOD. 6 2 Kåpe. Baby Panda MOD. 6 Kjole. Baby Panda 3 MOD. 7 4 Knebukse, jakke, lue og strømper. Baby Panda MOD. 7 Knebukse, jakke og strømper. Baby Panda 5 MOD. 10 6 Nikkers og vest.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, volumes.) A.. Fattigstatistik 878

Læs mere

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.)

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nr. 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1 Januar 1901-31 December

Læs mere

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er.

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er. ,,ffi Norgesndshrifier medde,wldre(un er. Det Norske Historiske, Kildeskriftfond. Sdie Bind. Ved Magnus Olsen. Sdie Hefte, Slutningshefte. :::--=-_-:1- gtrp@ tlr, Christiania. Hoveclkommission hos Jacob

Læs mere

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R! KONGERIKET NORGES J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C 1 APRIL 190R T TC;VI' A V ' DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!IREAII, KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO 1 'ria 1: r!1 %,(1 .1\ Norges Officielle

Læs mere

FOLKETÆLLINGEN I NORGE

FOLKETÆLLINGEN I NORGE NORGES OFFCELLE STATSTK V FOLKETÆLLNGEN NORGE DECEMBER 0 FEMTE HEFTE FOLKEMÆMDE FORDELT EFTER KJØN, ALDER OG EGTESKABELG STLLNG SAMT FØDESTEDER FREMMEDE STATERS UNDERSAATTER (Recensement du décembre 0:

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvège, série V.)

(Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik række V. (Statistique officielle de la Norvège série V.) Nr. vil findes opfort i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. januar 0 december 0. Trykt Nr.. Private aktiebanker

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 10 Juni 1, S.. 1 findes opførte

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série )

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Nr. 1. 81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 1 Januar 1901 31 December

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) No. 1. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884. (Rapports nsulaires.)

Læs mere

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde:

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: Utrag fra Den almindelige bygningslovgivning ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: http://urn.nb.no/urn:nbn:no-nb_digibok_2013062008043 Lov om bygningsvæsenet for

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

(Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) _Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Nr. I. Sindssygeasylernes Virksomhed 0. (Hospices d'aliénés ). Folkemængdens Bevægelse 0 og 0. (Mouvement

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. 4 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) 2. Sindssygeasylernes

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET A. Nr. INDTÆGT KR OG UDGIFT Pln DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET A. Nr. INDTÆGT KR OG UDGIFT Pln DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET A. Nr. OVERSIGT JORDAFGIFTSFONDETS OVER INDTÆGT KR OG UDGIFT Pln AARET U D G I V E N AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVIESENET. CHRISTIANIA, TRYKT I IL IONSI3ERGS BOGTRYKKERI. 1879. Register.

Læs mere

MEDDELELSER FRA BET STATISTISKE CENTRALBYRAA. JOURNAL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÉGE. (TRENTE-DEUXIÉME ANNÉE 1914)

MEDDELELSER FRA BET STATISTISKE CENTRALBYRAA. JOURNAL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÉGE. (TRENTE-DEUXIÉME ANNÉE 1914) NORGES OFFICIELLE STATISTIK. MEDDELELSER FRA BET STATISTISKE CENTRALBYRAA. 32TE BIND 1914. JOURNAL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NORVÉGE. (TRENTE-DEUXIÉME ANNÉE 1914) I KOMMISSION HOS

Læs mere

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Nr. 1-77 vil findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. - 1 januar 1906-31 december 1908.

Læs mere

C RKE BREUER

C RKE BREUER B N CRK BRUR FOR KONGRIGT NORG FOR AART 8 SAMT DN KONGLIG NORSK RGJRINGS TINDRDANIGST INDSTILLING AF NOVMBR 89 CHRISTIANIA TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKRI 89 B N Tabel I Opave ver de i Aaret 8 ved civile

Læs mere

NORGES FISKERIER WIER

NORGES FISKERIER WIER C. No. 9. BERETNINGER OM NORGES FISKERIER WIER 07 00 874 SAMT OVERSIGTER OVER UDBYTTET AF SAMME FISKERIER I AARENE 866-874. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE, CHRISTIANIA. ITRYKT I DE MALLINGSKE OG

Læs mere

OVERSIGT OVER. i Aaret fra lste Juli 1883 til 30te Juni UDGIVEN AF. Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA.

OVERSIGT OVER. i Aaret fra lste Juli 1883 til 30te Juni UDGIVEN AF. Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA. OVERSIGT OVER JORMAIGIFTSFONDETS INDTIEGTER OG UDGIFTER i Aaret fra lste Juli 1883 til 30te Juni 1884. UDGIVEN AF Kirke- og Undervisnings-Departementet. CHRISTIANIA. TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKERL 1884.

Læs mere

Beretning om. i Norge 1890.

Beretning om. i Norge 1890. NORGES OFFICIELLE STATISTIK Trede Række No Beretnng om Sundhedstlstanden og Medc Norge 0 (Rapport sur l état santare et médcal pour l'année 0) Udgven af Drektøren for det cvle Medcnalvæsen KRISTIANIA I

Læs mere

OVERSIGT OVER INDLEGTER 00 UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1884 til 30te Juni 1885, UDGIVET AF. Kirke- og Tindervisnings-Departementete KRISTIANIA.

OVERSIGT OVER INDLEGTER 00 UDGIFTER. i Aaret fra lste Juli 1884 til 30te Juni 1885, UDGIVET AF. Kirke- og Tindervisnings-Departementete KRISTIANIA. OVERSIGT OVER FORDAFGIFTSFONDETS INDLEGTER 00 UDGIFTER i Aaret fra lste Juli 1884 til 30te Juni 1885, UDGIVET AF Kirke- og Tindervisnings-Departementete KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1886.

Læs mere

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI. For aargangene - se Norges Officielle Statistik, række III. For aargangene 00-0 se Norges Officielle Statistik, række IV, senest nr.. For aargangene 0-0 se række V.,,,, 00 og. BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

Læs mere

Ç?-2)061.-D BERETNING SUNDHEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE. cf) CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENKE BOGIIYKKERL. g/o. e.)

Ç?-2)061.-D BERETNING SUNDHEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE. cf) CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENKE BOGIIYKKERL. g/o. e.) Ç?-2)061.-D BERETNING OM SUNDHEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORHOLDENE X cf) 8 5L CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENKE BOGIIYKKERL g/o e.) BERETNING OM SUNDIIEDSTILSTANDEN OG MEDICINALFORIIOLDENE I NORGE IFØLGE

Læs mere

NORGES POSTVASEN TABELLER. rij FOR A_A_RET 1885. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Departementet for det Indre. (Statistique postale pour l'année 1885)

NORGES POSTVASEN TABELLER. rij FOR A_A_RET 1885. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Departementet for det Indre. (Statistique postale pour l'année 1885) NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 26. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVASEN FOR A_A_RET 1885. (Statistique postale pour l'année 1885) Udgivne af Departementet for det Indre. Poststyrelsen.

Læs mere

TABELLER KOGERIGET NORGE. B. No. 1. FOR AARET 1873 CHRISTIANIA. DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS U NDERDANIGSTE INDSTILLING AF 24 SEPTEMBER 1875.

TABELLER KOGERIGET NORGE. B. No. 1. FOR AARET 1873 CHRISTIANIA. DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS U NDERDANIGSTE INDSTILLING AF 24 SEPTEMBER 1875. B N TABELLER FOR KOGERGET NORGE FOR AARET SAMT DEN KONGELGE NORSKE REGJERNGS U NDERDANGSTE NDSTLLNG AF SEPTEMBER CHRSTANA TRYST RNGVOLDS BOGTRYKKER B N Tabel Opgave ver de i Aaret ved civile g cmbinerede

Læs mere

SUNDHEDSTILSTANDEN 0G MEDICINALFORHOLDENE I YON

SUNDHEDSTILSTANDEN 0G MEDICINALFORHOLDENE I YON C. no. 4. BERETNING SUNDHEDSTILSTANDEN 0G MEDICINALFORHOLDENE I YON 18;9. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 1861. III Indhold. I. Beretning om Sundhedstilstanden

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) No. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 0 Juni, S.. findes opferte i

Læs mere